Codul muncii 65-80.docx

of 26 /26
Art. 65. [concedierea pentru motive obiective] (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. [ 71 adnotări ] 1. Concedierea dispusa in baza art. 65 din Codul muncii pentru motive care nu tin de persoana salariatului trebuie sa indeplineasca doua conditii de fond: cauza concedierii sa constea in desfiintarea... 2. Noţiunea de loc de muncă, avută în vedere de art. 65 alin. (1), include postul ocupat de salariat şi locul muncii. Postul concretizează în organigrama angajatorului necesarul de personal... 3. Concedierea trebuie să-l privească pe salariatul care ocupă locul de muncă desfiinţat. Soluţia instituită de art. 65 din Codul muncii diferă astfel de soluţia conţinută de Codul muncii anterior.... 4. Concedierea in baza art. 65 din Codul muncii presupune desfiintarea locului de munca al salariatului concediat, iar nu desfiintarea altor posturi similare, intrucat legea nu prevede posibilitatea angajatorului de a... 5. Art. 65 exclude posibilitatea angajatorului de a dispune concedierea salariatului pe baza selecţiei în funcţie de competenţă, dar fără desfiinţarea postului acestuia. Cu alte cuvinte, sub imperiul actualei reglementări... 6. Utilizarea de către legiuitor a sintagmei "dificultăţi economice" (opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a... 7. Prin dificultăţi economice în sensul art. 65 alin. (1) (opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă...

Transcript of Codul muncii 65-80.docx

Art. 65. [concedierea pentru motive obiective]

(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

[ 71 adnotări ]

1. Concedierea dispusa in baza art. 65 din Codul muncii pentru motive care nu tin de persoana salariatului trebuie sa indeplineasca doua conditii de fond: cauza concedierii sa constea in desfiintarea...

2. Noţiunea de loc de muncă, avută în vedere de art. 65 alin. (1), include postul ocupat de salariat şi locul muncii. Postul concretizează în organigrama angajatorului necesarul de personal...

3. Concedierea trebuie să-l privească pe salariatul care ocupă locul de muncă desfiinţat. Soluţia instituită de art. 65 din Codul muncii diferă astfel de soluţia conţinută de Codul muncii anterior....

4. Concedierea in baza art. 65 din Codul muncii presupune desfiintarea locului de munca al salariatului concediat, iar nu desfiintarea altor posturi similare, intrucat legea nu prevede posibilitatea angajatorului de a...

5. Art. 65 exclude posibilitatea angajatorului de a dispune concedierea salariatului pe baza selecţiei în funcţie de competenţă, dar fără desfiinţarea postului acestuia. Cu alte cuvinte, sub imperiul actualei reglementări...

6. Utilizarea de către legiuitor a sintagmei "dificultăţi economice" (opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a...

7. Prin dificultăţi economice în sensul art. 65 alin. (1) (opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă...

8. Transformările tehnologice la care se referă art. 65 alin. (1) (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa...

9. Suntem în prezenţa unor tranformări tehnologice care justifică desfiinţarea unor locuri de muncă (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară...

10. Noţiunea de "reorganizare a activităţii", la care se referă art. 65 alin. (1) (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară...

11. Mutarea unităţii în altă localitate reprezintă o reorganizare, în temeiul art. 65 din Codul muncii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul...

12. Sub imperiul actualei reglementări nu mai este posibilă concedierea salariatului pentru motivul că angajatorul se mută în altă localitate, având pe plan local posibillitatea să-şi asigure forţa de muncă,...

13. Mutarea angajatorului în altă localitate, neînsoţită de desfiinţarea locului de muncă al salariatului, nu-l îndreptăţeşte pe angajator să procedeze la concedierea disciplinară a salariatului, dacă acesta nu se mai prezintă...

14. Reorganizarea activităţii, în temeiul art. 65 din Codul muncii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa de...

15. Prin reorganizarea activităţii, în baza art. 65 din Codul muncii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa...

16. Reorganizarea, la care se referă art. 65 din Codul muncii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa...

17. Desfiinţarea locului muncii este efectivă, astfel cum cere legea, dacă locul de muncă în cauză a fost eliminat din statul de funcţii. Pe de altă parte, condiţia caracterului efectiv...

18. Desfiintarea locului de munca nu este efectiva in cazul in care postul nu este definitiv desfiintat, deoarece concedierea este urmata, la scurt timp, de reinfiintarea postului sau in cazul schimbarii...

19. Pentru a fi efectivă desfiinţarea locului de muncă, este necesară înlăturarea acestuia din structura angajatorului, deci să nu se mai regăsească în organigrama sau în statul de funcţii al...

20. Desfiinţarea postului este efectivă, dacă postul în cauză a fost definitiv înlăturat din organigrama şi statul de funcţii al angajatorului.

21. Condiţiile impuse de art. 65 din Codul muncii sunt desfiinţarea locului de muncă şi existenţa unei cauze efective, reale şi serioase.

22. Cauza este reală şi serioasă dacă are un caracter obiectiv, ceea ce înseamnă că nu trebuie să dea expresie unor motive de ordin subiectiv ale angajatorului, ci trebuie să nu...

23. Desfiinţarea locului de muncă are o cauză reală atunci când se întemeiază pe împrejurările obiective stipulate de art. 65 alin. (1) din Codul muncii, adică: dificultăţi economice, transformări tehnologice sau...

24. Cauza desfiinţării locului de muncă este reală şi obiectivă dacă desfiinţarea este determinată de dificultăţi economice, de transformări tehnologice sau de reorganizarea activităţii (deşi opinia autorului se referă la varianta...

25. Sunt cauze reale şi serioase reorganizarea activităţii, transformările tehnologice şi dificultăţile economice (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării...

26. Cauza desfiinţării postului este reală dacă nu depinde de buna- sau reaua-credinţă a angajatorului, fiind obiectivă. Cauza este serioasă dacă nu ascunde realitatea.

27. Nu se întemeiază pe o cauză reală şi serioasă, ci este fictivă, desfiinţarea postului urmată la scurt timp de angajarea altei persoane pe acelaşi post.

28. Este legală concedierea dispusă în baza art. 65 din Codul muncii şi în cazul în care atribuţiile salariatului concediat nu au fost înlăturate, fiind împărţite unor salariaţi existenţi.

29. Întrucât şi decizia de concediere, emisă în baza art. 65 din Codul muncii, poate fi contestată la instanţa judecătorească, aceasta trebuie să conţină precizarea termenului în care se poate...

30. Deşi angajatorul este singurul îndreptăţit să aprecieze existenţa dificultăţilor economice sau oportunitatea tranformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin....

31. Instanţa judecătorească sesizată de salariat poate să verifice numai împrejurarea dacă reorganizarea are ca scop menţinerea competitivităţii angajatorului, nefiind îndrituită să se implice în elaborarea şi aplicarea strategiei de...

32. Motivele de concediere statuate in doctrina si jurisprudenta (romana si straina), in baza formei initiale a art. 65 C. muncii, sunt valabile si sub imperiul formei actuale a textului legal...

33. Pot fi exemplificate drept situaţii în care este justificată concedierea în baza art. 65 din Codul muncii următoarele: existenţa unor datorii bancare ale angajatorului, cumulate cu scăderea cifrei de...

34. Jurisprudenţa a apreciat că sunt motive de reorganizare, care justifică concedierea: îmbunătăţirea calităţii produselor, renunţarea la producerea de produse nerentabile, mutarea angajatorului într-o altă localitate în scopul reducerii costurilor, asigurarea...

35. Jurisprudenţa franceză a apreciat că nu constituie dificultăţi economice apte să fundamenteze decizia de concediere: reducerea activităţii angajatorului în unele sectoare de activitate sau în unele secţii sau ateliere...

36. Contractul individual de munca al salariatului casnic va inceta in baza art. 65 din Codul muncii, in cazul instrainarii de catre angajator a imobilului care constituie domiciliul sau, avand in...

37. Nu se poate dispune concedierea pe durată determinată. Pentru a evita concedierea, părţile pot recurge la suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor sau să se angajeze consecinţele...

38. Concedierea în temeiul art. 65 din Codul muncii presupune desfiinţarea chiar a postului ocupat de salariat, iar nu a unor posturi de natura celui ocupat de salariat.

39. Nu este ilegală conduita angajatorului pârât care a stabilit că selectarea salariatului care urma să ocupe postul de referent rămas după desfiinţarea celuilalt se va face în baza unui test...

40. Nu contravine legii organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi nou înfiinţate după desfiinţarea altor posturi ca urmare a implementării de tehnologiii informatice, având în vedere că posturile nou înfiinţate sunt...

41. Existenta unui act normativ, in speta ordonanta de urgenta, care desfiinteaza structura administratiei publice in care era angajat contestatorul (Cancelaria primului ministru), nu exclude verificarea indeplinirii conditiilor stabilite de Codul...

42. Nu este contrara legii suplimentarea criteriilor de concediere prevazute in Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010, prin acordul dintre angajator si sindicat, consemnat intr-un proces-verbal,...

43. Daca desfiintarea unei structuri a administratiei publice (Cancelaria Primului-ministru) se realizeaza printr-un act normativ, in speta ordonanta de urgenta, instanta nu poate verifica caracterul real si serios al cauzei desfiintarii...

44. Desfiintarea locului de munca este efectiva daca nu este fictiva si este reala daca are caracter obiectiv. Dispozitiile art. 65 din Codul muncii nu limiteaza cazurile de concediere la motive...

45. Desfiintarea locului de munca, in temeiul art. 65 C. muncii, trebuie sa aiba un caracter real, efectiv si serios. Aceaste aprecieri presupun urmatoarele:

- locul de munca in cauza trebuie...

46. Desfiintarea postului nu a fost efectiva in ipoteza in care la data emiterii deciziei de concediere nu exista inca noul stat de functii, care a fost trimis abia ulterior conducerii...

47. Desfiintarea locului de munca este efectiva, daca acesta este inlaturat din structura functional-organizatorica a angajatorului, consemnata in statul de functii si organigrama, si presupune caracterul definitiv al suprimarii. Desfiintarea are...

48. Desfiintarea postului de director-adjunct nu are o cauza reala, avand in vedere ca dupa numai doua luni a fost infiintat un post nou, de director vanzari grup, remunerat similar cu...

49. Nu putem vorbi despre existenta unei cauze reale si serioase a concedierii in ipoteza in care desi se sustine prin decizia de concediere ca s-a urmarit micsorarea costurilor cu salariile,...

50. Instanţa sesizată cu o cerere de constatare a nulităţii absolute a măsurii desfacerii contractului de muncă, în baza art. 65 din Codul muncii, nu poate verifica decât două elemente: dacă...

51. Concedierea în temeiul art. 65 din Codul muncii permite cenzura instanţei numai în ceea ce priveşte existenţa caracterul efectiv al desfiinţării şi a cauzei reale şi serioase. Prin urmare, este...

52. Instanta nu se poate pronunta asupra masurilor adoptate, singurul in masura sa aprecieze eficientizarea reorganizarii si restructurarii societatii fiind angajatorul. Instanta nu poate verifica nici aprecierile contestatoarei privind managementul defectuos...

53. Suntem în prezenţa desfiinţării efective a locului de muncă atunci când acesta nu se mai regăseşte în structura organizatorică a angajatorului; de asemenea, suntem în prezenţa unei cauze reale atunci...

54. Suntem in prezenta unei desfiintari efective, atunci cand locul de munca este suprimat din structura functional-organizatorica a angajatorului, asa cum aceasta este evidentiata in statul de functii si organigrama. Desfiintarea...

55. Caracterul real, efectiv si serios al desfiintarii locului de munca face necesara cerinta ca locul de munca sa fie suprimat din structura angajatorului, desfiintarea sa fie impusa de dificultatile reale...

56. Desfiintarea postului reclamantului a fost reala si efectiva avand in vedere, pe de o parte, faptul ca ea a fost decisa de organul deliberativ al societatii angajatoare, care are aptitudinea...

57. Poate constitui o cauza reala si serioasa a desfiintarii locului de munca faptul ca departamentul in care activa contestatorul a suferit pierderi economice sau nu a inregistrat profit in perioada...

58. Instanta nu poate analiza oportunitatea disponibilizarii, care trebuie sa fiind un atribut exclusiv al societatii, ceea ce inseamna ca structura posturilor de conducere nu poate face obiectul analizei instantei.

59. Avand in vedere ca legea impune conditia cauzei reale si serioase pentru desfiintarea postului, rezulta ca instanta este obligata sa cerceteze toate aspectele legate de desfiintarea postului, cu consecinta ca...

60. Nu intra in atributiile instantei de judecata aprecierea cu privire la temeinicia desfiintarii anumitor posturi si la modalitatea in care atributiile posturilor desfiintate au fost redistribuite intre alti salariati.

61. Ca urmare a modificării dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii, instanţa nu mai trebuie să verifice existenţa dificultăţilor economice, ci numai dacă desfiinţarea postului a fost efectivă şi s-a întemeiat...

62. Nu prezinta relevanta pentru aprecierea cauzei reale si serioase a concedierii imprejurarea ca angajatorul a angajat alte doua persoane in unitate, avand in vedere ca aceste angajari au avut loc...

63. Cauza concedierii nu a fost reală şi efectivă, în condiţiile în care, după concedierea salariatului pentru motivul reorganizării unităţii, au fost angajate alte persoane având aceleaşi atribuţii cu ale salariatului...

64. Imprejurarea ca cele 30 de persoane concediate au fost angajate in anul anterior concedierii nu este contrara dispozitiilor art. 65 din Codul muncii, avand in vedere ca stabilirea de catre...

65. Nu contrazice caracterul efectiv al desfiintarii postului si nici caracterul real si serios al concedierii imprejurarea ca, ulterior, in cadrul aceleiasi unitati, au fost delegate din partea altui angajator, un...

66. Conditia cauzei reale presupune caracterul obiectiv al desfiintarii postului, ca urmare a dificultatilor economice sau transformarilor tehnologice. Motivul invocat de angajator in decizia de concediere, respectiv existenta unui ”personal supradimensionat”,...

67. „Situatia economica generala” nu reprezinta o cauza reala si serioasa pentru desfiintarea postului contestatorului, atata vreme cat dificultatile economice nu au fost dovedite in concret de catre angajator. „Criza generala”...

68. În cazul desfacerii contractului individual de muncă, în temeiul art. 65 din Codul muncii, angajatorul nu are obligaţia de a oferi un loc de muncă salariatului concediat.

69. Concedierea dispusa in temeiul art. 65 din Codul muncii nu poate fi o masura temporara, chiar daca se precizeaza expres aceasta in cuprinsul deciziei de concediere; practic aceasta precizare nu...

70. Contestatia salariatului impotriva deciziei de concediere intemeiata pe dispozitiile art. 65 din Codul muncii este fondata, deoarece reorganizarea angajatorului nu a fost efectiva, iar desfiintarea postului ocupat de catre salariatul...

71. Dispoziţiile art. 65 din Codul muncii nu contravin prevederilor art. 41 din Constituţie. Astfel, textul constituţional consacră drepturile fundamentale şi generale la libera alegere a profesiei, a meseriei sau a...

Art. 66. [felurile concedierii pentru motive obiective]

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.

[ 4 adnotări ]

1. În toate cazurile decizia de concediere este individuală, ceea ce înseamnă că nu este posibilă concedierea mai multor salariaţi printr-o singură decizie.

2. In virtutea principiului simetriei juridice, concedierea salariatului, in cadrul unei concedieri colective, trebuie realizata prin intermediul unei decizii cu caracter individual. Cu alte cuvinte, unui raport juridic nascut in baza...

3. Deciziile de concediere in procedura concedierii colective sunt individuale si trebuie sa aiba cuprinsul mentionat de art. 76 C. muncii.

4. Concedierea salariatilor se realizeaza prin decizie individuala, iar nu colectiva.

Art. 67. [drepturile salariaţilor concediaţi pentru motive obiective]

Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

1. În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a...

Art. 75. [preavizul de concediere]

(1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba.

(3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2).

[ 15 adnotări ]

1. Nu are loc o modificare a contractului de munca pe durata nedeterminata intr-unul pe durata determinata in situatia acordarii preavizului.

2. Spre deosebire de reglementarea anterioara, care permitea angajatorului sa opteze intre a acorda preaviz si a plati salariatului o indemnizatie egala cu jumatate din salariul lunar de baza, reglementarea actuala,...

3. În conformitate cu art. 38 din Codul muncii, salariatul nu poate renunţa la termenul de preaviz.

4. Nu este posibilă renunţarea anticipată la termenul de preaviz, având în vedere dispoziţiile art. 11 din Codul muncii. După emiterea deciziei de concediere însă, salariatul poate renunţa la termenul...

5. Având în vedere dispoziţiile art. 38 din Codul muncii, nu este admisibilă renunţarea salariatului la termenul de preaviz, nici prin act unilateral, nici prin acord cu angajatorul.

6. Imprejurarea ca salariatul primeste salariul corespunzator perioadei preavizului nu este de natura sa conduca la concluzia ca si-a dat acordul cu privire la masura concedierii, continuand sa subziste asadar dreptul...

7. Absenţele nemotivate în perioada termenului de preaviz nu determină suspendarea acestuia, ci încetarea contractului individual de muncă.

8. Concedierea salariatului aflat în perioada de preaviz pentru motive neimputabile acestuia constituie un abuz de drept. În schimb, este posibilă sancţionarea disciplinară a acestuia, inclusiv concedierea disciplinară.

9. Neacordarea de catre angajator a termenului de preaviz atrage, in conformitate cu dispozitiile art. 78 C. muncii, nulitatea absoluta a concedierii, chiar daca masura concedierii respecta toate celelalte dispozitii legale...

10. In acord cu dispozitiile art. 74 alin. (3) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010, salariatul aflat in preaviz are dreptul sa absenteze timp de...

11. Este admisibilă mărirea duratei termenului de preaviz, prin dispoziţii din contractele individuale sau colective de muncă.

12. Modificarea art. 31 C. muncii, prin introducerea perioadei de proba sub forma unei clauze de dezicere, a condus la abrogarea implicita a dispozitiilor art. 75 alin. (2) din acelasi cod....

13. Dispozitiile art. 75 alin. (2) C. muncii, care excepteaza de la obligatia de acordare a termenului de preaviz pe salariatii concediati in temeiul art. 61 lit. d) C. muncii, aflati...

14. Daca in contractul colectiv de munca la nivel de ramura de stabileste durata in zile a termenului de preaviz, fara nicio alta precizare, atunci se va intelege ca este vorba...

15. Nerespectarea de catre angajator a termenului de preaviz nu atrage nulitatea deciziei de concediere, daca salariul a beneficiat de dreptul la preaviz. Cu alte cuvinte, pentru partea din termenul de...

Art. 76. [continutul deciziei de concediere]

Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:

a) motivele care determina concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.

1. Desi nu se prevede expres, si decizia de concediere la care face referire art. 76 C. muncii trebuie sa imbrace forma scrisa ad validitatem. Aceasta concluzie rezulta pe de o...

2. Forma scrisă a deciziei de concediere este o condiţie de validitate a cărei nerespectare atrage nulitatea absolută.

3. Decizia de concediere, emisă ca urmare a unei concedieri colective, trebuie să conţină: motivele concedierii, durata preavizului, dispoziţiile legale care constituie temeiul concedierii, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate,...

4. Utilizand sintagma "motivele care determina concedierea", legiuitorul s-a referit, in art. 76 alin. (1) din Codul muncii, atat la motivele de fapt, cat si la motivele de drept. Aceasta asertiune...

5. Motivele care determina concedierea trebuie mentionate expres in cuprinsul deciziei de concediere, nefiind posibila completarea deciziei, sub acest aspect, cu acte exterioare cum ar fi: note, adrese, constatari etc. Desi...

6. Daca lipsa motivelor care determina concedierea se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a deciziei de concediere, in conformitate cu dispozitiile art. 62 alin. (3) C. muncii, lipsa celorlalte elemente prevazute la...

7. Este admisibilă, în sensul că nu atrage nulitatea deciziei de concediere, indicarea în cuprinsul acesteia a mai multor motive de concediere, printre care se află şi motivul determinant.

8. Nu atrage nulitatea deciziei de concediere absenţa motivării în fapt din cuprinsul acesteia, dacă se poate dovedi că salariatul a luat efectiv cunoştinţă de faptele invocate în cuprinsul ei,...

9. Dacă existenţa mai multor temeiuri de fapt nu atrage nulitatea deciziei de concediere, în schimb, menţionarea în cuprinsul acesteia a mai multor temeiuri de drept este inadmisibilă.

10. Decizia de concediere care nu conţine durata termenului de preaviz este lovită de nulitate absolută, totală, expresă, judiciară şi de formă. În caz de anulare a deciziei de concediere...

11. Din coroborarea principiului bunei-credinţe, care stă la baza raporturilor de muncă, astfel cum dispune art. 8 alin. 1 din Codul muncii, cu principiul exercitării drepturilor numai potrivit cu scopul lor...

12. Nu atrage nulitatea deciziei de concediere lipsa din cuprinsul acesteia a listei locurilor de munca disponibile in unitate. Avand in vedere ca sarcina probei in conflictele de munca incumba angajatorului,...

13. Lipsa indicării în cuprinsul deciziei de concediere a termenului şi a organului la care poate fi atacată nu atrage nulitatea acesteia, ci repunerea salariatului în termenul de atacare. Această...

14. Nu este obligatorie menţionarea în cuprinsul deciziei de concediere a termenului în care aceasta poate fi contestată în justiţie. Lipsa acestei menţiuni nu atrage nulitatea deciziei de concediere însă poate...

15. Constituie litigiu de dreptul muncii contestaţia directorului general adjunct împotriva deciziei de revocare a sa din funcţie, emisă de preşedintele consiliului de administraţie. Astfel, contestatorul a ocupat iniţial funcţia de...

16. Motivul „hotararea societatii de reorganizare a activitatii ca urmare a rezultatelor economice slabe” nu satisface cerintele de motivare prevazute de art. 76 lit. a) C. muncii. Astfel, aceasta expresie este...

17. Decizia de concediere, chiar daca este emisa in cadrul procedurii concedierii colective, trebuie sa fie motivata in fapt; nu constituie o motivare suficienta precizarea ca desfiintarea postului contestatoarei este urmarea...

18. Simpla indicare, in cuprinsul deciziei de concediere, a reorganizarii, ca motiv de concediere, in temeiul art. 65 C. muncii, nu satisface cerinta de la art. 76 alin. (1) lit. a)...

19. Nu constituie o motivare conforma cu cerintele legale indicarea in cuprinsul deciziei de concediere doar a actelor normative in baza careia a fost emisa decizia, adica dispozitiile art. 65 C....

20. Nu constituie o motivare a deciziei de concediere simpla indicare, in cuprinsul acesteia, a dispozitiilor art. 65 C. muncii sau a motivului generic al reorganizarii. Pentru a fi satisfacute cerintele...

21. Indeplineste conditiile de forma cerute de lege privitoare la motivarea in fapt decizia de concediere care face trimitere la hotararea consiliului de administratie prin care s-a luat masura desfiintarii postului...

22. Nu satisface cerintele art. 76 alin. (1) lit. a) C. muncii indicarea in cuprinsul deciziei de concediere a dispozitiilor Codului muncii, a referatului unui salariat si a refuzului contestatorului de...

23. Inadvertentele decurgand din mentionarea in cuprinsul deciziei de concediere a mai multor date la care urma sa inceteze contractul individual de munca al salariatului concediat nu atrag nulitatea absoluta a...

24. Emiterea de catre angajator a unei noi decizii, la implinirea termenului de preaviz, nu atrage nulitatea concedierii; aceasta a doua decizie este inutila din punct de vedere juridic, dar eficienta...

25. Preavizul, prin care salariatul a fost anuntat anterior emiterii deciziei de concediere ca urmeaza sa ii inceteze contractul de munca la expirarea acestuia, trebuie sa fie mentionat in decizia de...

26. Decizia de concediere trebuie sa contina durata in zile a preavizului, dar si data inceperii si epuizarii acestui termen, in scopul de a se putea verifica daca la momentul emiterii...

27. Este satisfacuta cerinta prevazuta de art. 76 alin. 1 lit. b) C. muncii privitoare la durata preavizului, daca se indica in cuprinsul deciziei de concediere durata efectiva a preavizului –...

28. Intrucat decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului, astfel cum prevede art. 77 C. muncii, rezulta ca preavizarea salariatului trebuie sa aiba loc anterior comunicarii deciziei...

29. Nu este lovita de nulitate decizia de concediere a contestatoarei, emisa in cadrul procedurii concedierii colective, pentru motivul nerespectarii de catre angajator a ordinii de prioritate stabilite prin contractul colectiv...

30. Angajatorul nu are obligatia de a include in decizia de concediere, intemeiata pe art. 65 C. muncii, lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii...

31. Decizia de concediere intemeiata pe dispozitiile art. 65 C. muncii nu trebuie sa contina lista locurilor de munca vacante in unitate si termenul in care angajatul putea opta pentru unul...

32. Este lovita de nulitate absoluta decizia de concediere care nu contine mentiunile prevazute de art. 76 alin. (1) lit. c) si d) C. muncii, chiar daca nu exista nici un...

33. Nu atrage nulitatea deciziei de concediere lipsa menţionării în cuprinsul acesteia a criteriilor avute în vedere la concediere, în condiţiile în care aceste criterii fuseseră anterior comunicate sindicatului, fiind...

34. Lipsa menţionării în cuprinsul deciziei de concediere a termenului în care şi a organului la care poate fi contestată decizia nu justifică depăşirea de către contestator a termenului de...

35. Este nula decizia de concediere care nu cuprinde motivele care au determinat concedierea, criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul...

36. Adresa prin care angajatorul comunica salariatului termenul de preaviz, anterior emiterii deciziei de concediere, nu poate fi calificata drept decizie de concediere si, corespunzator, nu poate avea regimul juridic al...

37. Denumirea gresita a deciziei de concediere nu atrage nulitatea concedierii. Astfel, chiar daca inscrisul comunicat salariatului a fost denumit ”preaviz”, concedierea nu este nula, atata vreme cat inscrisul mentionat indeplineste...

Art. 77. [începutul efectelor deciziei de concediere]

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

1. In absenta unei reglementari speciale si avand in vedere si dispozitiile art. 275 C. muncii, comunicarea deciziei de concediere se face in conformitate cu dispozitiile art. 92 C. pr. civ....

2. In ceea ce priveste modalitatile de comunicare a deciziei de concediere, sunt pe deplin actuale cele afirmate in jurisprudenta, cum ar fi: comunicarea sub luare de semnatura pe un alt...

3. Instiintarea salariatului privind concedierea nu se poate realiza decat prin comunicarea deciziei de concediere, nefiind valabila comunicarea masurii concedierii prin alte inscrisuri emanand de la angajator. Cu atat mai putin...

4. În practică se apreciază că cerinţa legală a comuncării în scris a deciziei de concediere este menită să asigure ocrotirea intereselor salariaţilor. De aceea, nu este admisibilă probarea de către...

5. Fata de faptul ca obligatia angajatorului de a comunica decizia de concediere nu este tarmurita de un termen special, devine incident termenul general de prescriptie de 3 ani aplicabil executarii...

6. Prin exceptie de la regula ce rezulta implicit din art. 77 C. muncii, potrivit careia decizia de concediere se comunica in termenul general de prescriptie de 3 ani, decizia de...

Art. 78. [efectele concedierii nelegale]

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

1. Având în vedere că decizia de concediere este un act individual, iar nu jurisdicţional, angajatorul poate să dispună revocarea acesteia, în cazul în care constată, direct sau la sesizarea salariatului,...

2. Decizia de concediere poate fi revocată de către angajator, având în vedere că nu constituie un act jurisdicţional, precum şi împrejurarea că nu există nici un text legal prohibitiv....

3. În cazul în care, pe parcursul soluţionării contestaţiei salariatului împotriva deciziei de concediere, intervine revocarea acesteia, instanţa va respinge contestaţia ca rămasă fără obiect.

4. Angajatorul poate revoca măsura desfiinţării contractului individual de muncă.

5. Angajatorul poate revoca decizia de concediere, în cazul în care constată că a fost emisă cu încălcarea legii.

6. Revocarea deciziei de concediere disciplinară reprezintă actul unilateral al angajatorului, prin care acesta desfiinţează decizia emisă, integral şi necondiţionat, în mod retroactiv de la data emiterii acesteia. Pentru a fi...

7. Emiterea de către angajator a unei decizii prin care se modifică decizia iniţială, în sensul schimbării temeiului, de exemplu din desfacere pentru reducere de personal în desfacere disciplinară, nu...

8. Pot fi menţionate drept motive de fond, care atrag nulitatea deciziei de concediere: lipsa vinovăţiei, existanţa unui alt temei decât cele limitativ stipulate de lege.

9. Jurisprudenţa a apreciat că atrag nulitatea deciziei de concediere, ca motive de fond, următoarele: invocarea, ca temei al concedierii, a altui motiv decât cel prevăzut de lege, inexistenţa reorganizării...

10. Constituie motive procedurale de nulitate a deciziei de concediere: neefectuarea cercetării prealabile, necompetenţa organului emitent al deciziei.

11. Pot fi apreciate ca vicii de formă ale deciziei de concediere: lipsa formei scrise, lipsa motivării.

12. Ca vicii de procedură pot fi menţionate: necompetenţa organului care a dispus concedierea, neparcurgerea procedurii cercetării prealabile în cazul desfacerii disciplinare a contractului de muncă.

13. Nulitatea concedierii poate fi determinata de nerespectarea unor conditii de fond, a unor conditii de procedura sau a unor conditii de forma. Astfel, ca motive ce incalca conditiile de fond...

14. Nulitatea concedierii, determinata de nerespectarea procedurii prevazute de lege, este una absoluta neputand fi confirmata nici expres si nici tacit. Prin urmare, nu are semnificatia confirmarii primirea deciziei de concediere...

15. Exprimarea continuta in art. 78 C. muncii nu pare a fi concordanta cu exprimarea continuta in art. 80 din acelasi cod. Astfel, daca sanctiunea incidenta in cazul nerespectarii procedurii concedierii...

16. Necomunicarea deciziei de concediere, intemeiata pe dispozitiile art. 65 din Codul muncii, in termen de cinci zile de la emitere, nu constituie motiv de nulitate a acesteia, avand in vedere...

17. Având în vedere că angajatorul a revocat decizia de concediere contestată, este întemeiată admiterea excepţiei lipsei de obiect a contestaţiei. Revocarea deciziei de concediere este admisibilă, aceasta nefiind un act...

18. Angajatorul nu poate proceda la revocarea deciziei de concediere, avand in vedere, pe de o parte, ca posibilitatea unei astfel de revocari nu este reglementata de Codul muncii, iar pe...

19. Intrucat decizia de concediere disciplinara este un act unilateral al angajatorului, in conformitate cu principiul irevocabilitatii actului juridic unilateral, care se aplica in completarea dispozitiilor din Codul muncii, potrivit art....

20. Nu este admisibilă completarea ulterioară, în timpul judecăţii, a deciziei de concediere care nu conţine toate menţiunile prevăzute de lege. Prin urmare, nu se poate acoperi sancţiunea nulităţii absolute prin...

21. Este lovita de nulitate absoluta decizia de concediere disciplinara emisa dupa incetarea contractului individual de munca, ca urmare a demisiei salariatului, chiar daca s-ar putea aprecia ca cercetarea disciplinara a...

22. Nu este posibila concedierea disciplinara a salariatului al carui contract individual de munca a incetat anterior prin demisie.

23. Se impune anularea deciziei de concediere disciplinara a contestatoarei, avand in vedere ca anterior emiterii acesteia, contractul individual de munca pe durata determinata al contestatoarei incetase prin expirarea duratei sale,...

Art. 79. [motivarea deciziei de concediere]

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

1. Este admisibilă modificarea temeiului de drept din cuprinsul deciziei de concediere, în sensul îndreptării unei erori materiale, dar numai dacă îndreptarea se aduce la cunoştinţa salariatului concediat înăuntrul...

2. Decizia de concediere nu este nula daca angajatorul, retinand corect situatia de fapt si de drept, a facut o gresita incadrare juridica, in sensul ca a indicat in decizia de...

3. Constituie o incalcare a dispozitiilor art. 79 C. muncii, referitoare la inadmisibilitatea invocarii in fata instantei a altor motive de fapt decat cele precizate in decizia de concediere, referirea angajatorului,...

4. Nu este admisibilă modificarea de către angajator a motivelor concedierii, după emiterea deciziei de concediere. În orice caz instanţa investită cu contestaţia fostului salariat împotriva unei astfel de decizii va...

5. Este inadmisibilă invocarea de către angajator, în faţa instanţei, a necorespunderii profesionale, ca motiv de concediere, în condiţiile în care decizia de concediere se întemeiază pe existenţa unor abateri...

6. Angajatorul nu se poate prevala in fata instantei de continutul deciziei de concediere colectiva care explica pe larg imprejurarile care au determinat concedierea colectiva a salariatilor, atata timp cat decizia...

7. Data savarsirii abaterii disciplinare, care a justificat concedierea salariatului, este circumscrisa motivelor de fapt ale concedierii, ceea ce inseamna ca angajatorul nu poate complini lipsa acestui element al deciziei de...

8. Dispozitiile art. 79 C. muncii nu contravin prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie. Astfel, dispozitiile din Codul muncii mentionate constituie norme de procedura, determinand limitele examinarii legalitatii...

Art. 80. [efectele anularii concedierii cu privire la salariat]

(1) In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

(2) La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere.

(3) In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

1. Prin exceptie de la principiul disponibilitatii, in temeiul art. 80 alin. (1) C. muncii, instanta care constata netemeinicia sau nelegalitatea unei decizii de concediere este obligata sa dispuna anularea ei...

2. Pentru identitate de ratiune, dispozitiile art. 80 C. muncii sunt incidente si in cazul anularii de catre instanta judecatoreasca a dispozitiei prin care angajatorul a constatat, in mod nelegal, incetarea...

3. Jurisprudenţa instanţei supreme a relevat împrejurarea că angajatorul este obligat să plătească salariatului despăgubiri numai pentru perioada cuprinsă între emiterea deciziei de concediere nelegală şi pronunţarea hotărârii de respingere...

4. În principiu, persoana concediată este îndreptăţită la despăgubiri indiferent de efortul făcut pentru găsirea unui alt loc de muncă. Nu pot fi însă excluse situaţii în care s-ar putea...

5. Despagubirile, egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, se acorda indiferent daca salariatul, ulterior concedierii, s-a încadrat sau nu la...

6. Salariatul concediat nelegal are dreptul la despagubirea integrala mentionata de art. 80 alin. (1) C. muncii, indiferent daca a realizat sau nu venituri din alte surse in perioada cat a...

7. In principiu, in temeiul libertatii cumulului de functii, reglementate de art. 35 din Codul muncii, incadrarea salariatului la un alt angajator, dupa concedierea sa, nu va influenta cuantumul despagubirilor pe...

8. In cazul in care contractul individual de munca ar fi incetat de drept sau postul ar fi fost desfiintat intre momentul concedierii salariatului si momentul pronuntarii hotararii de anulare a...

9. Despagubirea care se cuvine salariatului in temeiul art. 80 C. muncii nu include sporurile pentru conditii deosebite de munca, salariatul fiind indreptatit la aceste sporuri numai daca lucreaza efectiv in...

10. In temeiul art. 80 C. muncii, in cazul concedierii netemeinice sau nelegale salariatul are dreptul la despagubiri calculate prin raportare la salariul pe care l-ar fi avut la zi, daca...

11. Fata de imprejurarea ca textul art. 80 alin. (1) C. muncii il obliga pe angajator sa plateasca, in afara de salariu, si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul,...

12. Angajatorul va trebui sa plateasca si primele de care salariatul ar fi beneficiat potrivit contractului individual sau colectiv de munca, cum ar fi prima de Craciun sau de Pasti, al...

13. Din interpretarea coroborata a art. 80 alin. (1) C. muncii cu art. 253 alin. (1) din acelasi cod, rezulta ca angajatorul va putea fi obligat si la plata de daune...

14. În cazul reorganizării angajatorului persoană juridică după anularea deciziei de concediere, obligaţia de a plăti despăgubirile stabilite revine persoanei juridice în a cărei structură de personal se regăseşte postul...

15. Instanţa judecătorească va dispune reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior concedierii numai dacă salariatul cere aceasta, fie prin cererea introductivă, fie pe parcursul judecăţii.

16. În ceea ce priveşte obligaţia de reintegrare în funcţie, se pot face câteva precizări legate de ipoteza reorganizării angajatorului. Astfel, în caz de comasare, obligaţia de reintegrare revine persoanei...

17. Daca angajatorul refuza sau intarzie reintegrarea in munca a salariatului, dupa ce acesta a obtinut o hotarare judecatoreasca de reintegrare, salariatul poate solicita daune cominatorii. Fata de incriminarea acestei fapte...

18. Este admisibilă obligarea la daune cominatorii a angajatorului care întârzie nejustificat punerea în executare a măsurii reintegrării în muncă, dispusă de instanţa judecătorească.

19. În cazul în care angajatorul refuză să-l primească la lucru pe salariat, fără să fi dispus concedierea acestuia, salariatul se poate adresa instanţei solicitând direct reintegrarea în funcţie şi...

20. Nu este posibilă reintegrarea în funcţia deţinută anterior în cazul în care, ca urmare a reorganizării, postul a fost desfiinţat. Singurul efect al reintegrării va fi însă dreptul la...

21. Nu se poate dispune reintegrarea în funcţie în cazul în care postul a fost între timp desfiinţat sau dacă a intervenit dizolvarea angajatorului.

22. Nu este admisibilă reintegrarea salariatului concediat nelegal într-o funcţie similară, ci trebuie efectuată în aceeaşi funcţie. Dacă revenirea în aceeaşi funcţie nu este posibilă din motive obiective, cum ar...

23. In cazul in care pretentiile reclamantului se fundamenteaza pe caracterul nelegal al concedierii, instanta nu poate dispune obligarea angajatorului la plata de despagubiri civile, ci numai la plata unei despagubiri...

24. Contestatorul are dreptul la acordarea primei de aterizare si a primei de receptie celula motor, ca urmare a anularii ca nelegala a deciziei de concediere. Nu poate fi retinuta apararea...

25. Nu este obligatoriu ca sentinţa de anulare a deciziei de concediere să menţioneze cuantumul exact al drepturilor salariale care se cuvin contestatorului, fiind suficientă obligarea angajatorului la plata drepturilor...

26. Nu este necesara efectuarea in cadrul fazei judecatii a unei expertize contabile pentru calcularea despagubirii egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi...

27. In cazul in care instanta a dispus obligarea angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul,...

28. În mod corect, ca urmare a admiterii capătului de cerere privind anularea deciziei de concediere, prima instanţă a admis şi capătul de cerere privitor la acordarea drepturilor salariale pentru...

29. Nu se cuvin contestatorului recurent daune morale ca urmare a concedierii sale nelegale, întrucât acesta nu a probat întrunirea condiţiilor răspunderii civile delictuale, instituite de art. 998-999 din Codul civil....

30. Ca urmare a anularii deciziei de concediere, cu consecinta reintegrarii salariatului si a obligarii angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi...

31. Nu se cuvin salariatului daune morale ca urmare a concedierii sale nelegale, avand in vedere, pe de o parte, faptul ca el nu a dovedit producerea acestora, iar, pe de...

32. Trebuie respinsa cererea de acordare a daunelor morale in cuantum de 10.000 lei, formulata de contestator, avand in vedere ca, desi curtea intelege sa admita contestatia acestuia impotriva masurii desfacerii...

33. Incepand cu data introducerii in Codul de procedura civila a art. 5802-5805 privitoare la executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face, prin...

34. Avand in vedere ca reclamantul a obtinut anterior prin hotarare judecatoreasca irevocabila obligarea angajatorul la plata de despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de...

35. Este admisibilă invocarea din oficiu de către instanţă a nulităţii absolute a deciziei de concediere disciplinară a salariatului, în cadrul unei cereri formulate de salariat având ca obiect despăgubiri.

36. In cazul anularii deciziei de concediere disciplinara a salariatului, emisa de angajator intre momentul formularii de catre salariat a cererii de demisie si momentul expirarii termenului de preaviz, se impune...

37. Salariatul care a acceptat postul oferit de angajator nu poate cere după aproximativ un an de la data concedierii, reintegrarea în postul deţinut anterior, chiar dacă între timp a obţinut...

38. Desfiintarea directiei in care functiona contestatorul nu constituie un motiv pentru respingerea cererii de reintegrare in functie a acestuia, ca urmare a anularii deciziei de concediere, cu atat mai mult...

39. In ceea ce priveste reintegrarea salariatului concediat prin desfiintarea nelegala a postului sau, aceasta se va efectua pe postul sau din noua organigrama, insa cu respectarea tuturor elementelor contractului individual...

40. Dispozitiile art. 80 C. muncii nu instituie nicio exceptie de la principiul repararii prejudiciului cauzat salariatului prin concedierea sa nelegala, astfel incat, odata anulata decizia de concediere, prima instanta trebuia...

41. Instanta nu poate, in virtutea rolului activ al judecatorului, sa dispuna reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior concedierii, in cazul in care contestatorul nu a solicitat aceasta decat prin intermediul...

42. Salariatul concediat nelegal are dreptul de a beneficia de plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in calitate...

43. Repunerea părţilor în situaţia anterioară nu lezează dreptul de proprietate al angajatorului, drept care trebuie exercitat cu respectarea conţinutului şi limitelor sale stabilite de lege, astfel cum dispune art...

Art. 65(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.Art. 66concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.Art. 67Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil..

Art. 75(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al art. 65 şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă.(3) În situaţia în care în perioada de preaviz Contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51 alin. (2) .Art. 76Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:a) motivele care determină concedierea ;b) durata preavizului;c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64.

Art. 77Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.SECŢIUNEA a 7-aControlul şi sancţionarea concedierilor nelegaleArt. 78concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.Art. 79În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere .Art. 80(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.(2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere .(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere , Contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.