Codul ISM in limba Romana

download Codul ISM in limba Romana

of 117

 • date post

  29-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  43
 • download

  19

Embed Size (px)

description

Codul international de management pentru exploatarea în siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul I.S.M.)

Transcript of Codul ISM in limba Romana

Introducere

Codul international de management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul I.S.M.) traseaza responsabilitatile persoanelor care se ocupa de operarea navelor si prevede un standard international pentru operarea si managementul navelor n siguranta si a prevenirii poluarii. Aplicarea codului I.S.M. trebuie sa ncurajeze dezvoltarea unei culturi a sigurantei n shipping. Factorii de succes pentru dezvoltarea unei culturi a sigurantei pot include ncredere, valori si convingere. Codul stabileste obiectivele managementului de siguranta si solicita ca un sistem de management sa fie stabilit de catre companie, care si asuma responsabilitatea operarii navei. De aceea, companiei i este cerut sa-si stabileasca si sa-si implementeze o politica prin care sa-si atinga obiectivele, aceasta incluznd furnizarea resurselor si suportului de la uscat necesare.Codul ISM a fost dezvoltat si introdus ca reactie la o crestere alarmanta a accidentelor si revendicarilor aparute n decursul anilor '80, majoritatea acestora fiind grave cu implicatii att n industria maritima ct si pe piata asigurarilor. Obiectivul principal al aparitiei codului a fost si este cresterea sigurantei navelor si pastrarea curata a mediului marin. Ca problema majora n aparitia acestor evenimente s-a constatat a fi factorul uman astfel, aproape toate navele si companiile care le detin si opereaza au trebuit sa se asigure ca sunt certificate n conformitate cu prevederile codului ISM altfel neputnd efectua activitati comerciale de transport maritim.Data de 1 iulie 2002 este o data critica n aplicarea codului I.S.M. deoarece codul ca parte a conventiei internationale SOLAS a devenit obligatoriu pentru toate tipurile de nave mai mare de 500 GRT care efectueaza voiaje internationale n scop comercial.Codul international de management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei-Codul I.S.M.) a fost adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala (IMO) prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993, si reprezinta capitolul 9 din Conventia internationala SOLAS (Safety of Life at Sea). Organizatia Maritima Intenationala a adoptat si amendamentele la Codul ISM prin Rezolutia M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 2000. Codul ISM a fost acceptat de catre Romnia n anul 1997 si ulterior n 2002 a acceptat si amendamentele la acest cod.

Prezentarea Codului ISM

CODUL INTERNAIONAL DE MANAGEMENTpentru exploatarea n siguranta a navelor si prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.)Preambul1. Scopul acestui cod este de a prevedea o norma internationala de management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii.2. Adunarea a adoptat Rezolutia A 443 (XI), prin care a invitat toate guvernele sa ia masurile necesare pentru protectia comandantului navei n exercitarea corespunzatoare a responsabilitatilor sale referitoare la siguranta maritima si protectia mediului marin.3. Adunarea a adoptat, de asemenea, Rezolutia A 680 (17), prin care a recunoscut din nou necesitatea unei organizari corespunzatoare a managementului, care sa permita satisfacerea necesitatii ca personalul navigat sa poata asigura si mentine un nivel ridicat al sigurantei si protectiei mediului ambiant.4. Recunoscnd ca nu exista companii de navigatie sau armatori identici si faptul ca navele sunt exploatate n conditii foarte diverse, codul se bazeaza pe principii si obiective generale.5. Codul este formulat n termeni generali, n scopul de a avea o aplicare larga. Este evident ca nivelurile diferite de management, fie ca sunt aplicate la bordul navei, fie la tarm, vor cere niveluri diferite de cunoastere a elementelor specificate n cod.6. Conditia fundamentala a unui bun management al sigurantei este angajarea de cel mai nalt nivel. n problemele de siguranta si de prevenire a poluarii, rezultatul final este determinat de angajarea, competenta, atitudinea si motivatia indivizilor de la toate nivelurile.

Partea A Implementare1. Dispozitii generale1.1. Definitii1.1.1 Codul international de management al sigurantei (Codul I.S.M.) nseamna Codul international de management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii, sub forma adoptata de catre Adunare, asa cum ar putea fi modificat de catre Organizatie.1.1.2 Companie nseamna proprietarul navei sau oricare alta organizatie sau persoana, cum ar fi managerul sau agentul de nchiriere n regim de bareboat, care si-a asumat raspunderea pentru operarea navei de la proprietar si a acceptat sa se achite de toate sarcinile si responsabilitatile impuse prin cod.1.1.3 Administratie nseamna guvernul statului al carui pavilion nava a fost autorizata sa-l arboreze1.1.4 Sistemul de management al sigurantei nseamna un sistem structurat si documentat care permite personalului companiei sa puna efectiv n practica politica companiei n domeniul sigurantei si n domeniul protectiei mediului nconjurator.1.1.5 Documentul de conformitate nseamna un document eliberat unei companii care respecta cerintele acestui cod.1.1.6 Certificatul de management al sigurantei nseamna un document eliberat unei nave, care semnifica faptul ca managementul companiei si cel de la bordul navei sunt n concordanta cu sistemul de management al sigurantei aprobat.1.1.7 Dovada obiectiva nseamna informatiile, nregistrarile sau expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la siguranta sau la existenta si punerea n aplicare a unui element al sistemului de management al sigurantei, care se bazeaza pe observatie, masurare sau ncercare si care pot fi verificate.1.1.8. Observatie nseamna o specificare de fapt facuta n timpul unui audit al managementului sigurantei si confirmata de dovada obiectiva.1.1.9 Nonconformitate nseamna o situatie observata, unde dovada obiectiva indica nendeplinirea unei cerinte specificate.1.1.10 Nonconformitate majora nseamna o abatere identificabila, care constituie o amenintare serioasa la adresa personalului sau a sigurantei navei ori un pericol serios la adresa mediului ambiant si care necesita o actiune corectiva imediata si include lipsa unei implementari efective si sistematice a unei cerinte a acestui cod.1.1.11 Data aniversara nseamna ziua si luna fiecarui an, care corespunde datei expirarii documentelor sau certificatelor relevante.1.1.12 Conventie nseamna Conventia internationala pentru ocrotirea vieti 121c29b i omenesti pe mare, 1974, asa cum a fost amendata.

1.2. Obiective1.2.1 Obiectivele codului sunt garantarea sigurantei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si evitarea deteriorarii mediului, n mod deosebit a mediului marin si a proprietatii.1.2.2 Obiectivele companiei n domeniul managementului sigurantei trebuie sa fie, ntre altele, urmatoarele:1. asigurarea unor practici sigure n exploatarea navei si a unei ambiante de lucru fara pericole;2. stabilirea de masuri de siguranta mpotriva tuturor riscurilor identificate; si3. mbunatatirea continua a competentei personalului de la tarm si de la bordul navelor n ceea ce priveste managementul sigurantei, inclusiv pregatirea acestui personal pentru situatii de urgenta, cu referire att la siguranta, ct si la protectia mediului marin.1.2.3 Sistemul de management trebuie sa asigure:1. respectarea regulilor si reglementarilor obligatorii; si2. luarea n considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim.

1.3. AplicarePrevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor.

1.4. Prevederi functionale pentru sistemul de management al siguranteiFiecare companie trebuie sa elaboreze, sa puna n aplicare si sa mentina un sistem de management al sigurantei care sa includa urmatoarele cerinte functionale:1. politica n domeniul sigurantei si protectiei mediului;2. instructiuni si proceduri pentru asigurarea exploatarii n siguranta a navelor si a protectiei mediului marin n conformitate cu reglementarile internationale relevante si cu legislatia statului de pavilion;3. niveluri de autoritate definite si linii de comunicatie care sa permita comunicarea ntre membrii personalului de la bord si ntre acestia si personalul de la tarm;4. proceduri pentru raportarea accidentelor si a non-conformitatilor fata de prevederile acestui cod;5. proceduri de pregatire si de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta;6. proceduri pentru audituri interne si de control al managementului.

2. Politica n domeniul sigurantei si protectiei mediului

2.1 Compania trebuie sa stabileasca o politica n domeniul sigurantei si al protectiei mediului care sa prezinte modul de realizare a obiectivelor mentionate n paragraful 1.2.2.2 Compania trebuie sa asigure punerea n aplicare si mentinerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice, att la bordul navelor, ct si la tarm.

3. Responsabilitatile si autoritatea companiei

3.1 n cazul n care entitatea responsabila pentru exploatarea navei este diferita de armator, armatorul trebuie sa transmita administratiei numele complet si detaliile acestei entitati.3.2 Compania trebuie sa defineasca si sa stabileasca, n scris, responsabilitatea, autoritatea si relatiile reciproce dintre toate persoanele nsarcinate cu conducerea, executarea si verificarea activitatilor legate de siguranta si de prevenirea poluarii sau avnd incidenta asupra lor.3.3 Compania raspunde de asigurarea resurselor adecvate si a suportului corespunzator de la tarm, n scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate sa-si ndeplineasca functiile lor.

4. Persoana desemnata (persoanele desemnate)Pentru garantarea exploatarii n siguranta a fiecarei nave si pentru asigurarea legaturii dintre companie si persoanele de la bord, fiecare companie trebuie sa desemneze, dupa caz, o