Cocator OK

download Cocator OK

of 16

Transcript of Cocator OK

 • 7/25/2019 Cocator OK

  1/16

  EVALUAREA RISCURILOR PENTRU

  SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

 • 7/25/2019 Cocator OK

  2/16

  DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

  LOCUL DE MUNCA:MUNCITOR NECALIFICAT COVRIGRIE-PATISERIE, incadr! "#r$%# S.C. ECOPROD- &.'. S.R.L.( LOC. )RI'I*A-+UD.IALO&I*A

  PROCESUL DE MUNCA: Executa diverse lucrari care necesita o pregatire profesionalaspeciala, conform cu sarcinile atribuite si normele de lucru in vigoare.

  ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DEMUNCA EVALUAT

  MIJLOACE DE PRODUCTIE:

  Ec,#a$%% d% !cr d#3##4% d% #ca!3#r% # cac%r% r#r( ccr cad( %#!% %c#"#c% $a!a9r( #%(%!%(d!ar#( caar% .&a%r#a!% $a%r## r#$% ( c4r#:# cr3# ( c4r#:# c#.Echipamentul individual de protectie .

  SARCINA DE MUNCA:- r%%ca # a#:ra a "c#ar% a #!a;%!r d# dar%. :a3% #"!a$a#!%( %9!3#4% :a3!$%a d% !a cr! d% cac%r% ,

  LOCUL DE &UNCA&UNCIT. NEC. CO'RI)RIE

  ECGIPA DE E'ALUAREE4a!ar I:. STROE ADRIAN

  CO&PONENTASISTE&ULUI DE

  &UNCA

  FACTORI DE RISCIDENTIFICATI

  FOR&A CONCRET DE&ANIFESTARE A FACTORILOR DE

  RISC d%cr#%r%( ara$%r#

  CONSECINTA &AI&APRE'IZIBILA

  CLASA DE)RA'ITATE

  CLASADE

  PROBA-BILITATE

  NI'ELDE RISC

  0 1 2 3 4 5 6

  A. EECUTANT

  ACTIUNI

  )RESITE

  F.1. %"%car%a d%"%caa d% c$%3#!a %c,#a$%%!% d% !cr5ZILE

  2 = 2

  F.2. #!#3ar%a :r%#a a $#;!ac%!r d%r%c#% d# dar%5ZILE

  2 = 2

  NESINCRONIZARIDE OPERATII

  F.=. %#cr#3ar%a d% %ra## #ar3#%r#( d%4aar# # rc%! d%!cr5ZILE

  2 = 2

  EFECTUAREA DEOPERATII

  NEPRE'AZUTE

  PRIN SARCINA DE&UNCA

  F.>. r#r%a / %9!aar%a /#r%r%r%a%c,#a$%%!r %,#c% "ara ar#3a#%< DECES 7 1 =

  F.5. d%!aar# c %r#c! d% cad%r% d% !aac%!a# #4%! r# d%3%c,#!#rar%(#$#%d#car% a a!%car%dar#a

  $a%r#a!%!%r d%3#aa%%cr%3ar !a3#( c##( d%a$%da5ZILE

  2 = 2

  CO&UNICARIACCIDENTO)ENE

  F.6. c$#car# acc#d%:%%%"%car%a d% c4r#r#( d#ra:%r%aa%#%# % #$! !cr!#5ZILE

  2 5 =

 • 7/25/2019 Cocator OK

  10/16

  A. EECUTANT

  F.7. %#!#3ar%a %c,#a$%!##d#4#da! d% r%c#% # a c%!r!a!%$#;!ac% d% r%c#% d# dar% 2

 • 7/25/2019 Cocator OK

  11/16

  C. &I+LOACE DEPRODUCTIE

  FACTORII DERISC ELECTRIC

  F.17. %!%crcar% r# a#:%r% d#r%ca-cdcr# %#3!a# a c #3!a#%#$ara#a