Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ!...

54
- Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator! Fii inteligent! “10 PLUSŞcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Nr. 1/2017 INVAŢĂ TOT CE POŢI!

Transcript of Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ!...

Page 1: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

-

NewsletterRevista Şcolii

Fii îndrăzneţ!

Fiicreativ!

Fiicurajos!

Fiiinspirat!

Fiiîncrezător!

Fii organizat!

Fii inovator!

Fii inteligent!

“10 PLUS”

Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea

Nr. 1/2017

INVAŢĂ TOT CE POŢI!

Page 2: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

ŞC

OA

LA

TE

ÎN

VA

ŢĂ

!Ş C O A L A

reprezintă profesori, elevi, parinti,

învăţare, comunicare, informațiidespre viață, societate și oameni,

lucrul și joaca impreună.

„Învățarea este o consecință a

gândirii. Memorarea, înțelegerea și

utilizarea activă a cunoașterii pot fi

obținute doar prin experiențe de

învățare, în care cei care învață se

gândesc despre și gândesc cu ajutorul

a ceea ce ei învață… Departe de

ideea că gândirea vine după

cunoaștere, cunoașterea devine o

consecință a gândirii. Pe măsură ce

ne gândim la conținutul pe care îl

învățăm, noi îl învățăm cuadevărat” David Perkins (1992)

Pe măsură ce lumea se schimbă tot mai

repede, părinții, școlile si societatea nu

pot prescrie pentru următoarea

generație cum să devină fericiti și de

succes. Școala ar trebui să pregătească

copiii asfel incât să poata fi agenți ai

schimbării în propriile lor vieți.

Una dintre cele mai primare si gresite

pareri despre educație este faptul că elevii

ar trebui să invete doar ceea ce doresc.

Personalizarea este cel mai valoros

model pentru a motiva elevii să

participe activ în propria educație prin

realizarea unui demers colaborativ

între ei și profesor, care să vizeze

obiectivele, metodele și formele de

evaluare.

Siguranță și bunăstare: toți copiii sunt

protejați împotriva efectelor nocive,

iar copiii vulnerabili sunt sprijiniţi

pentru a avea succes și oportunități la

fel de bune ca orice alt copil.

Excelență educațională pretutindeni:

fiecare copil și persoană poate avea

acces la furnizarea de educaţie de

înaltă calitate, dobândirea celor mai

bune abilităţi și capacităţi indiferent de

locatie, nivelul de realizare și de

fundal.

Pregătiți pentru viața de adult: toțicopiii de 19 ani absolventi de școală

sau colegiu pot accesa opțiunile de

studiu de înaltă calitate sau de lucru

pentru a contribui la dezvoltarea

societății și a economiei.

P R I O R I T Ă Ţ I L E Ş C O L I I

Să înveţi!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Ş C O A L A

își asumă ca misiune cultivarea gândirii

și creează o cultură a obiceiurilor mințiiși dispoziții care susțin învățarea de-a

lungul întregii vieți, probleme ale

felului în care elevii construiesc

gândirea și competența lor generală

meta-cognitivă.

Page 3: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

ŞC

OA

LA

ȘI

ED

UC

IA

“Educația este cea mai puternică

armă pe care o puteți folosi pentru

a schimba lumea.”

Un TALENT se naște, și un GENIU

se face.

Fiecare om obișnuit creează propriul

său destin pe baza cunoștințelor

împărtășite de școli.

Educaţia primită în şcoală are o influenţă

majoră în devenirea ulterioară a tinerilor

“E d u c a ţ i a este cea care ar trebui

să-i ofere tânărului capacitatea de a

percepe esenţialul („ceea ce este"), ar

trebui să-i confere libertatea de a trăi

într-o lume pe care s-o creeze el

însuşi. Însă, în măsura în care

creşterea sărăciei, criza ecologică,

izbucnirea tot mai multor războaie

sunt realităţi ale societăţii

contemporane, înseamnă că educaţia,

aşa cum este ea percepută astăzi, a

dat greş.

Krishnamurti propune un nou sistem,

non-ierarhic şi non-competitiv, în

care elevul şi profesorul se bazează

pe comunicare, problematizare şi

îndoială. Aceste trei activităţi ale

minţii instituie inteligenţă, o facultate

a spiritului capabilă să armonizeze

cunoaşterea, luciditatea critică şi

refuzul de a accepta orice

“autoritate.”

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

E d u c a ţ i a este un fenomen

social, specific uman, care apare

odată cu societatea, dintr-o anumită

necesitate proprie acesteia – aceea a

dezvoltării omului ca om, ca forţă de

muncă şi fiinţă socială.

Educaţia pune accent pe oameni,

urmăreşte dezvoltarea unor calităţi

umane şi explorarea orizonturilor,

este orientată predominant spre

pregătirea pentru viaţă, are în vedere,

cu precădere, întrebări asupra

existenţei, vizează cu precădere

dezvoltarea unei stări sau a unei

structuri atinse, finalitatea în educaţie

îmbină viziunea pe termen scurt cu

cea pe termen lung. Activitatea

educaţională este dinamică şi

flexibilă în acelaşi timp, iar educaţia

stimulează idealul fiinţei umane

exprimat prin „a fi şi a deveni”.

Şcoala reprezintă o perioadă

importantă a vieții oricărui copil, o

instituție a culturii şi

intelectualismului, o clădire care

găzduieşte prietenii, năzbâtii, bucurii

şi tristeți, împliniri şi dezamăgiri,

diversitate şi …

Copiii se nasc cu dorinţa arzatoare de a

învaţa si sunt echipaţi genetic cu

capacităţi extraordinare. Posibilităţile de

învăţare ale oricărei fiinţe omeneşti sunt

de câteva zeci de mii de ori mai mari

decât solicitările şcolare! Odată

declanşate aceste resurse, totul se va

învăţa uşor şi cu plăcere.

Page 4: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

CE ES TE ÎNVAŢAREA?

Educaţia modernă răspunde la întrebarea: „Pentru ce înveţi?” iar răspunsul este –

1. Pentru a cunoaște și înţelege realitatea obiectivă, pentru a promova știinţa.2. Pentru a dezvolta civilizația și a le oferi oamenilor instrumentele necesare, pentru a lua

decizii inteligente (credința în teorii fondate, decizii financiare bune, comunitate bogată,planificare de familie).

3. Pentru a putea crea o societate coordonată cultural.4. Pentru a devini lucrători productivi.

Pentru ce înve i?

C e d o b ândeșt i d a c ã î n v e Ţ i ?

“Ceea ce învătăm devine o parte din ceea ce suntem”

Învăţarea este o activitate prin care se obţii achiziţii şi progrese în adaptare, care vizeazăcunoştinţe, operaţii şi însuşiri ale personalităţii, achiziţii ce apar la nivel individual ca „bunuripersonale‖, obţinându-se predominant pe bază de exerciţiu.

Eşti capabil să citeasti de plăcere, vei evita greşelile de ortografie; eşti informat, ai rezultate bune la

testări şi examene; înţelegi modul în care să te conformezi; pasteurizezi ideile esenţiale; îţi vei dezvoltă

inteligenţă emoţională.

Vei înţelege şi aprecia artă şi cultură; poţi deveni viitor om de ştiinţă care va avansa medicină şi

tehnologia; vei dezvoltă creativitatea şi îţi vei rezolva problemele.

Prin educaţie civică şi etică va scădea criminalitatea; vei ştii să mănânci sănătos şi vei evita problemele

comune de sănătate; poţi concura că lider pe scenă mondială; îţi va creşte gradul de înţelegere a unei

vieţi bine trăită.

Învăţarea eficientă, de durată, care poate fi aplicată la situaţii noi constă în principal în găsireasensului informaţiilor şi ideilor cu care avem de-a face. Acest lucru se întâmplă cel mai binecând cei care învaţă participă activ la procesul de învăţare - internalizând, sintetizând şiînsuşindu-şi în felul acesta informaţiile.

Page 5: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

C E E S T E E D U C A Ț I A ?

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Educaţia este procesul de facilitare a învăţării, sau dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, valori,

credinţe şi obiceiuri. Metodele educaţionale includ povestiri, discuţii, predare, formare şi

cercetare regizată.

“Educatia depisteaza dispozitiile ereditare, le diferentiaza, le modifica, le grabeste functionarea, le suplimenteaza

forta, facand din ele calitati. Totodata influentele mediului neorganizate sunt directionate de educatie, oferindu-

le omului, in forma pedagogica, pentru a le face durabile si consecvente”. Surdu, 1995: pp. 46.

E d u c a i a e s t e c h e i a

E d u c a i a este succesul

Beneficiile unei educații decente sunt vitale pentru a avea succes în viață. Succesul aparţinecelor care ating o educaţie bună. Această transformare se realizează prin regenerarea viselor

tale.

Educaţia armonizează interacţiunea ereditate-mediu şi creează un climat favorabil actualizăriipotenţialităţilor genetice, fapt pentru care putem spune că educaţia este o activitate umanăspecializată în dezvoltare.

Educaţia controlează şi organizează influenţele mediului asupra individului, adaptându-le laparticularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. Astfel spus, educaţia face legătură şimediază între potenţialitatea de dezvoltare, propusă de ereditate şi oferta de posibilităţi alemediului.

Educația oferă unei persoane un sentiment îmbunătățit al controlului personal. Educația este elementul cel mai vital, care vă poate ajuta să aveți controlul dumneavoastră în viața personală.

“Educatia este cheia care deschide usa pentru toată viata.”

Page 6: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

S-a demonstrat că programele de dezvoltare

timpurie a copilului aduc beneficii în ceea ce

priveşte realizările școlare, progresul privind

performanţa educaţională, reducerea

delincvenţei şi infracţionalităţii, accesul pe

piaţa muncii, productivitate mai mare pentru

adulți, niveluri mai ridicate de funcționare

socială și emoțională.

Copiii care participă la aceste programe tind să

aiba mai mult succes la școală mai târziu, sunt mai

competenți social și emoțional, și arată o mai bunădezvoltare verbală, intelectuală și fizică în timpul

copilăriei timpurii decât copiii care nu sunt înscriși

în programe de înaltă calitate.

Un preşcolar sănătos, stimulat şi bine integrat

dobândeşte abilităţi ce îi vor fi utile pe parcursul

anilor de gimnaziu, de liceu, la universitate şi în

câmpul muncii, putând astfel să aducă o

contribuţie societăţii în loc să epuizeze resursele

acesteia.

Un start bun în viaţă este esenţial. O nutriţie

adecvată din primele zile ale vieţii pune bazele solide

pentru anii ce urmează, iar experienţele bogate şisemnificative încurajează un copil să gândească

singur.

EDUCAȚIA TIMPURIE

DOMENIILE MAJORE DE DEZVOLTARE

A. Dezvoltare fizică, sănătate şi igienă

personală

Dezvoltarea fizică

Sãnãtate și igienă personală

B. Dezvoltarea socio-emoţională

Dezvoltare socială

Dezvoltare emoţională

C. Capacităţi şi atitudini de învăţare

Curiozitate şi interes

Iniţiativă

Persistenţă

Creativitate

E. Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi

premisele citirii şi scrierii

Dezvoltarea limbajului și a comunicãrii

Premisele citirii și scrierii

F. Dezvoltare cognitivă şi cunoaşterea lumii.

Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de

probleme

Cunoştinţe şi deprinderi elementare

matematice, cunoaşterea şi înţelegerea

lumii

Dezvoltarea timpurie a copilului este

declarată o prioritate naţională prin Pactul

Naţional de Educaţie, semnat de toate

partidele politice reprezentate în Parlament

în data de 5 martie 2008

Este vital ca viaţa unui copil să înceapă într-un

mediu plin de afecţiune, un mediu în care are parte

necondiţionat de dragoste şi atenţie, dar şi de

stimulare corespunzătoare prin contactul cu copii şi

adulţi, că beneficează de o nutriţie adecvată, care

promovează şi un sentiment de ataşament şi

încredere. Un mediu adecvat pentru învăţare,

îngrijire şi protecţie în primii ani de viaţa ai copilului

reprezintă elementul cheie pentru prevenirea

decesului, îmbolnăvirilor, a întărzierilor de

dezvoltare fizică, a subnutriţiei şi a întârzierilor de

dezvoltare cognitiv emoţională, asigurând în acelaşi

timp o creştere sănătoasă, dezvoltarea stimei de

sine şi a abilităţii de a învăţa.

De ce este

importantă

dezvoltarea timpurie

a copilului?

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 7: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Reperele Fundamentale privind Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie

RFIDT reprezintă o resursă, un document care

informează educatorii, părinţii şi, în general, toţi adulţii

(care participă la creşterea, îngrijirea, dezvoltarea şi

educaţia copiilor) asupra aşteptărilor pe care le pot avea

faţă de aceştia în perioada copilăriei.

Creşterea şi dezvoltarea copiilor în primii ani

de viaţă este foarte rapidă înregistrând salturi

calitative în intervale scurte de timp. Chiar

dacă, în esenţă, copiii cresc şi se dezvoltă

trecând prin stadii similare, fiecare copil este

un individ unic care se dezvoltă în ritm

propriu. Dezvoltarea şi învăţarea copiilor

reprezintă un proces continuu care se

bazează pe experienţele şi cunoştinţele

anterioare ale copilului.

Copiii mici au nevoie să fie expuşi, stimulaţi în toate

domeniile de dezvoltare în mod simultan. Focalizarea pe

oricare dintre domenii şi ignorarea celorlalte prejudiciază

dezvoltarea plenară a copilului. Standardele sunt

elaborate pe domenii de dezvoltare, dar dezvoltarea

copilului trebuie considerată holistic.Definirea domeniilor de dezvoltare reprezintă

totodată expresia valorilor şi a modului în care ne

formulăm aşteptările privind copilul în viitor.

Valorile care stau la baza constituirii domeniilor de

dezvoltare sunt: unicitatea copilului/diversitate,

dezvoltare plenară, bunăstare, sănătate,

interculturalitate, autocontrol, respect (de sine) şi

faţă de semeni, independentă, demnitate,

identitate, creativitate, responsabilitate, ordine

interioară, grija faţă de mediu, solidaritate faţă de

comunitate.

DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATEA ŞI IGIENA

PERSONALĂ – cuprinde o gamă largă de deprinderi şi

abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritura, alergarea,

până la mişcări fine de tipul realizării desenelor sau

modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială,

alături de cunoştinţe şi practici referitoare la îngrijire şi

igienă personală, nutriţie, practici de menţinerea sănătăţii

şi securităţii personale.

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ – vizează

debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a

stabili şi a menţine interacţiuni cu adulţi şi copii.

Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se

privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea

emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi

percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi răspunde

emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de

sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie

cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a

copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare.

Cele două subdomenii sunt strâns inter - dependente.

ATITUDINEA ÎN ÎNVĂŢARE – se referă la modul în care

copilul se implică într-o activitate de învăţare, modul în

care abordează sarcinile şi contextele de învăţare,

precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi

persoanele din jur, în afara deprinderilor şi abilităţilor

menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI

CUNOAŞTEREA LUMII – a fost definită în

termenii abilităţii copilului de a înţelege relaţiile

dintre obiecte, fenomene, evenimente şi

persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice.

Domeniul include abilităţile de gândire logică şi

rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare

matematice ale copilului şi cele referitoare la

lume şi mediul înconjurător.

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII

ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII – vizează

dezvoltarea limbajului (sub aspectele

vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a

înţelegerii semnificaţiei), a comunicării

(cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare

orală şi scrisă, nonverbală şi verbală) şi

preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte

dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

Page 8: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Orice moment în care vreau să îl învăţ pe copil

un comportament este bine să înceapă cu ce ştie

deja copilul, care sunt resursele lui mentale,

sociale sau emoţionale în acel moment.

Dezvoltarea încrederii în sine a copilului este

baza oricărui proces de învăţare şi mai ales a

învăţării de comportamente. Când ne propunem

ca profesor/părinte să îl învăţam pe copil un

comportament ne gandim în primul rând la

modul în care vorbim cu copilul şi ce mesaje îi

trasmite copilului.

Comportamentele sunt rezultatul învăţării.

Primul mod în care copilul învaţă un

comportament este imitarea şi observarea

celorlalţi. Modul în care reacţionam sau

rezolvăm o problemă este un foarte bun moment

de învăţare pentru copil. Copilul nu se „naşte” cu

aceste abilităţi. Comportamentele se învaţă prin

exerciţiu. Cum învaţă un copil să meargă sau să

citească? Are nevoie de ghidaj, de atenţia şi

încurajări permanente. La fel se învaţă şi

comportamentele sociale cum ar fi respectarea

unei reguli, cooperarea în grup, rezolvarea unui

conflict.

Oferă copilului oportunităţi de învăţare a abilităţilor esenţiale şi va deveni

Comportamentul pozitiv

Copiii învăţă că acţiunile şi comportamentele

lor au efecte şi consecinţe asupra acţiunilor/

comportamentelor celorlalţi. Modul în care

adulţii reactionează la comportamentul

copiilor, le menţine sau nu acestora un

anumit comportament. Ignorarea

comportamentelor pozitive, dezirabile ale

copilului de către părinţi şi

educatori/profesori creşte frecvenţa apariţiei

comportamentelor negative, nedezirabile.

Copiii învăţă observând comportamentul

celorlalţi din contextul lor de viată - părinţi,

bunici, fraţi sau surori, alţi copii, educatori/

profesori. Multe din comportamentele sociale

şi emoţionale ale copilului se învăţă prin

imitare şi modelare şi datorită faptului că

adeseori adulţii nu verbalizează regulile de

comportament pentru copil. Consolidarea

comportamentelor deja învătate ale copilului:

Recompense, controlul mediului, extincţia.

Atât adulţii cât şi copiii îşi schimbă

comportamentul cât li se oferă un feedback

pozitiv (ai colorat foarte frumos) sau (apreciez

modul cum ţi-ai aranjat …) decât unul negativ.

Ne este mult mai util să ni spune ce am realizat

dintr-o sarcină sau acţiune decât să ni se spună

ce nu am realizat sau ce mai avem de realizat.

Când oferim feedback negativ (camera ta

arată tot dezordonată) sau (nu ţi-ai făcut toate

temele aşa cum trebuia) copilului îi este dificilsă ştie ce a realizat bine din activitate şi ce mai

are de îmbunăţăţit.

Page 9: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Ce poate face un părinte pentru a încuraja comportamentele pozitive?

T i m p u l m e u p e n t r u t i n e .

Oferă-i copilului în fiecare zi momente în care

să se simtă apreciat şi iubit. Exprimă acest

lucru în cuvinte şi prin timpul petrecut

împreună. Nu cantitatea de timp este

importantă, ci calitatea timpului petrecutîmpreună.

M o m e n t u l f a m i l i e i .

Faceţi o rutină din a avea o dată pe săptămână

un moment special al familiei în care

împreună cu copiii d-voatră rezolvaţi

problemele familiei şi luaţi deciziile de

familie. În acest fel, copiii se vor simţi

responsabili şi vor accepta mult mai uşordeciziile decât dacă le impuneţi d-voatră.

C o n t r i b u ţ i a t a c o n t e a z ă !

Oferă-i copilului responsabilităţi în familie

care să îl facă să se simtă că are o contribuţie

importantă: îngrijeşte florile, caută informaţii

despre modul de petrecere a timpului liber în

familie, trimite felicitările de Crăciun

prietenilor. Fiţi atent ca părinte să oferiţi

imediat feedback pozitiv pentru

comportamentele pozitive pe care lea făcut

copilul d-voastră. A da feedback înseamnă a

spune ceva imediat ce aţi sesizat un

comportament “Bravo! Apreciez foarte

mult!”

recompense - buline, steluţe, inimioare

Managementul emoţiilor negative:

t r i s t e ţ e a , f u r i a , f r i c a ;

Recomandări: Exprimarea emoţională a adultului este

un model de comportament pentru copil. Verbalizarea

emoţiei pe care o simte adultul îi permite copilului să

observe comportamentele asociate etichetei verbale şi să

imite exprimarea emoţiei. Încurajaţi copilul şi

susţineţi-l în îmbogăţirea vocabularului emoţiilor.

Explicaţi-i fiecare termen care reprezintă eticheta

verbală a unei emoţii. Încurajaţi permanent copilul să

vorbească despre modul în care se simte.

Cum învaţă copiii despre emoţiile lor?Abilitatea de a recunoaşte, înţelege, acceptaşi exprima emoţiile într-un mod adecvat –predictor al sănătăţii mintale a copilului.Comportamente care reflectă dezvoltareaemoţională în perioada de vârstă de 7–10/11ani: utilizează expresii şi cuvinte care denumescstări emoţionale; exprimă nonverbal emoţii;identificarea emoţiilor se bazează atât peexpresiile faciale cât şi pe situaţiile careprovoacă emoţii; are capacitatea de simulareemotională; identifică emoţii asociate unuicontext; începe să înteleagă emoţiile unei altepersoane şi are capacitatea de a se pune înlocul altora (manifestă empatie); identifică

cauzele unei emoţii; numeşte consecinţeleemoţiilor într-o situaţie; foloseşte mecanismede reglare emoţională (rezolvarea de probleme,distanţarea de sursa de stres, distragereaatenţiei şi controlul cognitiv); apare o strategiecognitivă nouă de reglare emoţională –reprimarea emoţiilor.

Fiecare dintre noi suntem speciali.

Stabiliţi-vă pentru fiecare membru al familiei

o zi pe săptămână în care acea persoană i se

acordă atenţie specială. Copii învaţă astfel să

ofere atenţie şi complimente celorlalţi şi

învaţă să le primescă.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 10: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Beneficiile aplicării unor metode de disciplinare

Disciplinarea il invata pe copilresponsabilitatea propriului comportament

Orice moment în care vreau să îl învăţ pe copilun comportament este bine să înceapă cu ceştie deja copilul, care sunt resursele luimentale, sociale sau emoţionale în acel moment.Dezvoltarea încrederii în sine a copilului estebaza oricărui proces de învăţare şi mai ales aînvăţării de comportamente. Copiii sunt diferiţi,de aceea e important să tratăm fiecare elev,fată sau băiat, în mod diferit.Comportamentele copiilor se învaţă, aceastaînseamnă că îi putem învăţa pe copii noicomportamente sau putem diminua frecvenţacomportamentelor negative.Comportamentele se pot explica (au o cauză)şi pe baza cauzei comportamentelor putem găsimetodele cele mai eficiente de a interveni.

Disciplinarea il invata pe copil autocontrolulsi autodisciplinarea

Prin focalizarea pe aspectele pozitive alecopilului. « Bravo ! Ai reuşit !» Prin atenţiaacordată progreselor făcute de copil şi aaspectelor pozitive ale situaţiei. “Apeciezmodul în care ai rezolvat …” Prin acceptareadiferenţelor individuale – fiecare copil învaţă

diferit un comportament şi reacţionează diferitîntr-o situaţie. “Mă bucur când tu …”; Prinîncrederea zilnică pe care i-o acordaţi. Prinaşteptări realiste faţă de copil, aşteptăriadaptate nevoilor şi potenţialului lui dedezvoltare. “Sunt mândru/ă când …” Prinevitarea comparaţiilor şi a competiţiei dintrecopii. “Pentru mine eşti special!”

Disciplinarea este o metoda de învățare și nu de pedeapsă

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 11: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Beneficii aduse de cunoaşterea funcţieicomportamentelor pentru managementul clasei

Orice comportament se va menţine atât timpcât are o funcţie, indiferent de sancţiunile sauconsecinţele negative care îi sunt aplicate.Pentru a reduce sau elimina acestcomportament este necesar să apară un altcomportament, care are aceeaşi funcţie. Înlipsa satisfacerii funcţiei prin altecomportamente, comportamentul nedezirabilse va menţine.

Sancţiunile sau pedepsele nu pot reduce sauelimina comportamentele în absenţa dezvoltăriiunor modalităţi alternative de satisfacere afuncţiilor pe care ele le au – comportamentealternative dezirabile. Întărireacomportamentelor alternative dezirabile esteprincipala metodă de disciplinare eficientă.

Beneficii aduse de definirea concretă acomportamentelor în procesul de management

Comportamentele sunt obiective şi măsurabile.Mai multe persoane care observă aceeaşisituaţie, pot înregistra şi fi de acord în legăturăcu apariţia comportamentului problematic şicaracteristicile lui: frecvenţă, durată,intensitate, latenţă. Identificarea şi descriereaspecifică a unui comportament permiteidentificarea cauzelor comportamentului şiconstruirea unei strategii de intervenţie pentrumodificarea lui şi ameliorarea problemei dedisciplină. Identificarea specifică acomportamentelor problematice permitemenţinerea relaţiei pozitive dintre elev şiprofesor, deoarece permite distincţia întrecomportament şi persoană; ceea ce reprezintăo problemă este comportamentul şi nupersoana care l-a produs.

Beneficii pentru profesori ale disciplinării eficiente a elevilor

D I S C I P L I N A înseamnă a sprijini elevii să înveţe comportamente noi, dezirabile, a-iajuta să-şi dezvolte competenţe şi simţul responsabilităţii propriilor acţiuni.

Page 12: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Teorii ale inteligenţei

Inteligența este o combinație a capacității de A

ÎNVAŢA. Aceasta include toate tipurile de

învăţare informale şi formale prin orice

combinaţie de experienţă, educaţie şi formare

profesională.

A RIDICA PROBLEME. Aceasta include

recunoaşterea situaţiilor problematice şi

transformarea lor în probleme mai clar definite.

A REZOLVA PROBLEME. Aceasta include

rezolvarea problemelor, realizarea sarcinilor,

fasonarea produselor şi de a face proiecte

complexe.

Inteligenţa abstractă sau conceptuală este

descrisă prin abilităţi/capacităţi precum:

abilitatea de a opera cu noţiuni abstracte,

capacitatea de exprimare verbală, capacitatea

de utilizare a codului lingvistic şi a

simbolurilor

Inteligenţa practică - abilitatea de a face

bine în contexte educaţionale formale şi

informale; adaptarea şi modelarea mediului

unei persoane;

Inteligenţa socială este capacitatea

persoanei de a stabili şi menţine relaţii

sociale. Constructul de „inteligenţă socială”

este corelat cu trăsături de personalitate

precum sociabilitatea şi extraversia. E.L.Thorndike (1920)

Inteligenţa neurală Reţelele neurale artificiale

caracterizează ansambluri de elemente de

procesare simple, puternic interconectate şi

operând în paralel, care urmăresc să interacţioneze

cu mediul înconjurător într-un mod

asemănător creierelor biologice şi care prezintă

capacitatea de a învăţa pe bază de exemple,

folosindu-se de experienţa anterioară pentru a-şi

îmbunătăţi performanţele.

Inteligenţa experienţială se bazează pe

acumularea de cunoştinţe şi de experienţă

în medii de învăţare formale şi informale. O astfel

de experienţă poate duce la un nivel ridicat

de expertiză într-unul sau mai multe domenii şi

presupune gândire divergentă şi abilitatea de a

face față unor situații noi.

Inteligenţă reflectorizantă poate fi

gândită ca un sistem de

control care ajută să utilizeze în mod

eficient inteligenţa neurale şi inteligenţa experienţia

lă. Strategii ample de învăţare, cât şi abordarea

sarcinilor intelectuale. Atitudini care susţin persistenţa, sistematizarea şi imaginaţia. Sternberg (1988,

1997)

Inteligenţa fluidă (înnăscută) se referă lacapacitatea de adaptare rapidă la stimuliidin mediu. Adaptabilitatea la mediueste determinată de flexibilitateastructurilor neuronale şi cognitive. Viteza derestructurare cognitivă este condiţionatăgenetic de particularităţi ale activităţiinervoase superioare (raportul dintreexcitaţie şi inhibiţie).

Putem deveni mai inteligent prin studiu și practică, prinaccesul la instrumente adecvate, precum și prin învățarepentru a utiliza în mod eficient aceste instrumente (Perkins,1995).

Inteligenţa cristalizată (dobândită) sedezvoltă în ontogeneză, prin acumularea deinformaţii, prin exerciţiu sistematic şiexperienţă în raport cu stimulii dinmediu. Inteligenţa cristalizată este produsulinteracţiunii dintre predispoziţiile înnăscuteactivate şi consolidate prin experienţă şiinfluenţele sociale modelatoare. R. B. Cattell

(1963)

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 13: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

TE

OR

IA

I

NT

EL

IG

EN

ȚE

LO

R M

UL

TI

PL

E

Inteligenţa este o abilitate de a rezolva probleme sau de

a crea produse care au valoare într-o anumită cultură.

I n t e l i g e n ţ a l o g i c o -

m a t e m a t i c ă este aptitudinea de a

folosi şi evalua relaţii în absenţa acţiunii sau

obiectelor şi, astfel, angajarea în gândirea

abstractă.

O persoană cu o inteligenţă logico-

matematică dezvoltată crede mai mult în

raţiune, face calcule cu uşurinţă în gând,

caută modele, regularităţi sau secvenţe logice

în orice, se simte mai bine când ceva este

măsurat, clasificat, analizat sau cuantificat.

I n t e l i g e n ţ a m u z i c a l ă este

capacitatea de a vorbi, împreună cu

mecanismele dedicate fonologiei (sunetele

vorbirii), sintaxei (gramatica), semanticii

(sens) şi pragmaticii (implicaţiile şi

utilizările limbajului în diferite situaţii).

O persoană cu o inteligenţă muzicală

predominantă este capabilă să redea un ritm

sau un fragment muzical după ce îl ascultă de

câteva ori ascultă frecvent muzică la radio,

cântă la un instrument muzical, are o voce

muzicală plăcută.

I n t e l i g e n ţ a l i n g v i s t i c ă este

aptitudinea de a crea, comunica şi înţelege

sensul sunetelor şi al mecanismelor

dedicate creării înălţimii sunetului, ritmului

şi timbrului (calitatea sunetului).

O persoană cu o inteligenţă lingvistică

predominantă este pasionată de literatură,

studii sociale, istorie, joacă jocuri gen

Scrabble, anagrame, se exprimă foarte uşor

şi în scris, - completează integrame, citeşte

cărţi cu plăcere.

I n t e l i g e n ţ a s p a ţ i a l ă este

aptitudinea de a percepe informaţii vizuale

sau spaţiale, de a le modifica şi de a recrea

imagini vizuale fără referire la stimului

iniţial, precum şi capacitatea de a construi

imagini tridimensionale şi de a deplasa şi

roti aceste imagini.

O persoană cu o inteligenţă spaţială

predominantă realizează cu plăcere puzzle

vizuale sau labirinturi, desenează, schiţează

cu uşurinţă obiecte, reproduce uşor mental

imagini vizuale, este sensibilă la culori.

I n t e l i g e n ţ a c o r p o r a l -

k i n e s t e t i c ă este aptitudinea de a

folosi o parte sau întreg corpul pentru a

rezolva probleme sau a adapta obiecte;

controlul asupra motoarelor de acţiune

rafinate şi brute; aptitudinea de a manipula

obiecte externe.

O persoană cu o inteligenţă corporal-

kinestetică dezvoltată foloseşte limbajul

mimico-gestual şi alte forme ale limbajului

trupului, îşi petrece deseori timpul afară, face

sport cu plăcere în mod regulat

I n t e l i g e n ţ a i n t r a p e r s o n a l ă

este aptitudinea de a face distincţia dintre

propriile sentimente, intenţii şi motivaţii.

O persoană cu o inteligenţă intrapersonală

predominantă are o imagine realistă asupra

calităţilor şi defectelor sale, îşi petrece

timpul meditând, reflectând, are scopuri

precise pentru viaţa sa, are o agendă sau

jurnal personal, este hotârat şi independent.

I n t e l i g e n ţ a i n t e r p e r s o n a l ă

este aptitudinea de a recunoaşte şi a face

distincţii între sentimentele, credinţele şi

intenţiile persoanelor.

O persoană cu o inteligenţă interpersonală

predominantă are mulţi prieteni, cere şi dă

sfaturi cu plăcere, conduce cu plăcere un

grup, joacă jocuri de societate.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 14: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

A fi profesor este una dintre cele mai valoroase şi importante ocupaţii. Profesorii sunt parţial

responsabili pentru conturarea vitoarelor minţi tinere, şi, ca rezultat, lumea în ansamblu. O

influenţă pozitivă sau negativă de la un profesor în viaţa timpurie poate avea un mare efect

asupra vieţii unui copil. Ce caracteristici fac un mare profesor?

E M P A T I E

Un comportament empatic şi simpatic din partea profesorului va asigura şi baza influenţei

pertinente asupra educaţiei elevului, asupra motivaţiei lui pentru muncă, asupra orientării sale

şcolare şi profesionale, asupra fixării unui comportament moral dezirabil pe măsura cerinţelor

societăţii noastre. Acest fel de comportament al cadrului didactic a asigurat bune rezultate

profesionale, un atu de primă importanţă în câştigarea încrederii elevului şi în pregătirea

pentru viaţă a unor serii întregi de absolvenţi.

E N T U Z I A S M

Derivat din greacă termenul "Entuziasm" -"posedat de un zeu", este folosit pentru a defini un

stil de predare motivant, energic, pasionat, și dinamic. Un profesor entuziast condimentează

clasa cu emoţie, bucurie şi anticipare; îi angajează pe elevi să participe şi îi stimulează să

exploreze. Astfel, entuziasmul profesorului dă scântei curiozităţii elevilor şi dă start motivaţiei

lor de a învaţă. Entuziasmul este contagios.

C R E A T I V I T A T E

“Creativitatea este cheia pentru un elev captivant. Profesorul creativ oferă învăţarea

autoiniţiată, atmosfera neautoritară îi încurajează pe elevi să înveţe suplimentar, încurajează

procesele gândirii creative. El încurajează elevul să jongleze cu elemente ce par a nu fi

corelate, să exprime teorii care par a fi ridicole, să formeze teorii greu de crezut, să combine

materialele şi noţiunile în modele noi şi neaşteptate”. Ralph Nallman

D E D I C A R E

Profesorii dedicați se disting prin angajamentul lor la realizarea elevilor, creează mediu

eficient de învățare și de creștere a potențialului de învățare al elevilor, sunt preocupați dedezvoltarea elevilor lor cultivand curiozitatea și interesul în procesul de învățare. Construiește

relații pozitive cu elevii, comunică așteptări înalte față de toți, alocă sarcini provocatoare, îi

sprijină prin modelare, instruire directă și eșafodaj.

D I S C I P L I N Ă

Managementul clasei combinat cu un plan eficient de disciplină este cheia. În calitate de

agenți de socializare, profesorii trebuie să învețe elevii lor care comportamente sunt așteptate

în care situații. De aceea, prin propriile lor acțiuni și reacții, profesorii transmit mesajele

copiilor cu privire la așteptările lor pentru un comportament adecvat în situații particulare.

Disciplina este o artă care necesită cunoștințe, îndemânare, sensibilitate și încredere în sine.

D i s c i p l i n a î l a j u t ă p e c o p i l s ă î n v e ţ e p e n t r u v i i t o r .

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 15: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

CALITĂŢILE PROFESORULUI

O B I E C T I V I T A T E

Corectitudinea şi justiţia sunt două componente importante pentru a fi un profesor bun. Acest

lucru înseamnă să îi trateze pe toţi elevii într-o manieră la fel de respectuosă, fără a favoriza

pe cineva. Profesorul este dator să stimuleze şi să întreţină curiozitatea elevilor pentru lucruri

noi, este dator să le modeleze comportamentele sociale, să le întărească încrederea în forţele

proprii, dar mai ales trebuie să îi ajute în găsirea identităţii.

A C C E S I B I L I T A T E

Profesorul știe că nimeni nu poate iubi ceva ce nu cunoaște. Una din principalele lui griji este

să expună copilul la cunoaștere, să sădească cât mai multe semnințe ale cunoașterii în acest

moment atât de important în viața copilului, în care copilul are o atât de mare deschidere

către cultură, către lume, către explorarea domeniilor ce nu mai sunt imediat accesibile, dar

pe care acum le poate atinge cu marile forțe pe care le are: imaginația, gândirea rațională și

capacitatea de abstractizare.

I M P L I C A R E

Implicarea profesorului este esenţială pentru porcesul de învăţare.

Pentru a implica elevii în învăţarea conţinutului lecţiilor, trebuie să combine: 1) încrederea în

sine a elevului, 2) implicarea profesorului, 3) relevanța textelor, a selectării lor şi a sarcinilor.

C U R I O Z I T A T E

Profesorul trebuie să știe exact atâta carte încât să o poată transmite, să nu rămână a lui, să nu

intre în detalii nesemnificative, dar să explice principiile, instituțiile fundamentale, mai

presus de toate, să transmită înţelegerea subiectului. Profesorul trebuie să ştie limita dintre

propria sa curiozitate şi posibilitatea elevilor de a o absorbi - cunoștințele aprofundate

conferindu-i claritate în gândire și exprimare, în transmiterea ideilor.

A Ş T E P T Ă R I

Așteptările profesorilor au impact mare asupra achizițiilor elevilor. Convingerea că

rezultatele se pot schimba, face diferența. Așteptările mici față de succesul elevilor au efect

negativ (profeţie auto-împlinită). „Profesorii de calitate sunt aceia care provoacă, care au

așteptări înalte, care încurajează studiul și care prețuiesc aspectele profunde ale disciplinei

lor.”

C O M U N I C A R E

Calitatea comunicării verbale a profesorului este de cea mai mare importanţă pentru

transmiterea corectă, clară, cursivă, inteligibilă şi sugestivă a informaţiei şi a mesajului

educativ. Ea este condiţionată de bogaţia vocabularului profesorului, de calitatea exprimării,

de ritmul ritmul şi cursivitatea vorbirii dar şi de timbrul şi tonul vocii. Plasticitatea

comunicării verbale îi aduce profesorului avantajul de a se face mai uşor înţeles şi de a

captiva cu mai multă uşurinţă şi în mai mare măsură atenţia şi interesul elevilor.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 16: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Utilizarea tehnologiei în sala de clasă cainstrument de învățare valoros

Elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor afişe, infografice,

postere, reviste, teste, diferite programe şi softuri

educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line,

activităţi educative interactive care să antreneze copii de

pe întreaga planetă.

"Tehnologia este un slujitor, nu un maestru."

GÂNDIREA LOGICĂ

Scrierea de cod este un

excelent mod de a preda

gândirea logică precum și

îmbunătățirea abilităților

matematice. Acestea sunt

abilități care vor fi foarte

importante în viitor,

indiferent de profesie.

Pentru a crea și de a gestiona un

site web, un blog sau o aplicațiesimplă, trebuie să ai

abilități de bază de

programare.

Pentru a face un site web

eficient și atractiv, care sa atraga

cititori, vizitatori, ai nevoie de

de abilități de programare

OPORTUNITĂȚI MULTIPLE:

Programarea este un domeniu

divers.

În cazul în care copiii au

cunoștințe de calculator, ei sunt

capabili să se stabilească bine în

orice domeniu.

Programareaface copilul tau un

Genius Tech:

Efectele tehnologiei în clasă sunt legate și de profesor și elevi.Cu ajutorul tehnologiei implicate în educație, elevii sunt mai

activi în procesul de învățare. Ele joacă rolul unui facilitator sau

ghid de informații și nu atât de mult de o sursă de informare.

Tehnologia în clasă permite elevilor să fie mai activi, cu

posibilitatea de comunicare a informațiilor. Fiind activi elevii sunt

capabili să genereze propriile alegeri cu privire la modul de a

obține, manipula sau afișa informații (Bridgforth). Acest lucru

oferă elevilor un nivel de încredere mai mare.

Principii de Design Universal pentru Instruire

Mijloace Multiple de

Reprezentare

Mijloace Multiple de

Acţiune şi Exprimare

Mijloace Multiple de

Motivare

Oferă opţiuni pentru:6. Atragerea interesului

7. Menţinerea efortului

susţinut şi a persistenţei

8. Dezvoltarea iniţiativei şi

auto-controlului.

Oferă opţiuni pentru:1. Percepţie

2. Limbă şi simboluri

3. Comprehensiune

Oferă opţiuni pentru:3. Acţiunile fizice

4. Demonstrarea abilităţilor

de exprimare şi a fluenţei

5. Funcţiile executive

Page 17: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Integrarea tehnologiilor digitale, a conceptelorşi metodologiilor pedagogice moderne

Tehnologia educaționalămodernă include (și este înmare măsură sinonim cu)

e-learning

(TIC) Tehnologia de instruire, informare și

comunicare tehnologica îneducație, edtech,

(TEL) Tehnologie de învățare, învățarea

multimedia, tehnologieîmbunătățită de învățare

(CBI) Instrucțiuni pe bază de calculator

(CBT) Instruire, pe bază de calculator pentru

antrenament

(CAI) Instruire asistată de calculator

(IBT) Formarea de peinternet

(WBT) Învățare flexibila, bazata pe formarea pe web

(VLE) educație on-line, educație virtuală, mediul de învățare personal (platformede învățare), m-learning, și

educație digitală.

De ce să utilizăm TIC

în educatie?

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Numărul aplicaţiilor educaţionale este în creştere exponenţială astfel că siteuri precum Educational App Store

(http://www.educationalappstore.com) ce oferă recenzii şi evaluări ale aplicaţiilor educaţionale sunt de un real

folos pentru profesorii care doresc să exploreze universul tehnlologiilor mobile.

Învăţarea mobilă le oferă

elevilor oportunitatea de a

evada şi experimenta

învățarea în afara zidurilor

şcolii sau a biroului

personal.

Dispozitive portabile precum telefoanele mobile şi tabletele fac învăţarea posibilă oriunde și oricând - acolo undeapar probleme care trebuie rezolvate există şi cunoştinţe de împărtăşit .

Curarea conținutului. Deoarece cantitatea de informații disponibile online crește într-un ritm amețitor, procesul

de selecție, organizare și afișare a informațiilor relevante unui subiect particular devine un aspect crucial în

procesul de predare- învățare. Astfel, sunteți nu numai un educator dar și un curator de conținut și, este chiar

important pentru elevii dvs. ca să descopere valoarea acestui concept, de agregare informațională.

Page 18: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

eTwinning este o comunitate dinamică şi

puternică, care permite profesorilor să

cunoască alţi colegi, să facă schimb de

practici pedagogice, exemple de activităţi

de formare şi multe altele.

Ş c o a l a G i m n a z i a l ă

N r. 1 0 , R m . V â l c e a

S c o a l ă e T w i n n i n g !

eTwinning facilitează cadrelor didactice

crearea de proiecte de colaborare

interşcolară pentru elevi, utilizând

platforma: www.eTwinning.net

De ce eTwinning?Pentru că promovează:

- Învăţarea autentică;- Exersarea comunicării într-o limbăstrăină;- Căutarea de informaţii;Învăţarea bazată pe proiect presupuneacţiune şi legătura cu realul; Temeleproiectelor favorizează învăţareaintegrată.

Predarea integrată prin utilizarea platformei

electronice eTwinning

MARIA ŢUCAAmbasador eTwinning

M e n t o r e T w i n n i n g

P r o f . M A R I A Ţ U C A

Page 19: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

eTwinning CLUB “10 PLUS”

M E N T O R I :

Prof.: Maria ŢucaElevi:1. Raluca Mormonea cls. a IV-a B2. Bianca Tutuianu cls. a IV-a B3. Ionescu Amalia cls. a V-a B4. Popa Anaida Ștefania cls.a VI-a E5. Degeratu Simona cls. a VII-a D

Şcoala Gimnazială Nr. 10, Rm. Vâlcea

Learn Europe

Chestionarul limbilor europene

112: Colţul copiilor

InGenious – Listă de activităţi

Insafe – Ne jucăm şi învăţăm:Navigarea pe Internet

Descoperă eTwinning!

La Clubul „10 PLUS eTwinning” te așteaptă

colegi talentați și cu experiență, care te vor

ajuta să descoperi că învățarea este distractivă

și interesantă și te vor învăța multe lucruri

care îi îţi vor fi utile la școală și în viața de zi

cu zi într-un mod care îţi va satisface

curiozitatea și te va motiva să afli mai mult.

Să-ți dezvolţi aptitudinile de a colabora și

lucra în grup, învată să faci parte dintr-o

echipă.

Sa-ți dezvolți competențele în diverse domenii,

inclusiv intelectual, de comunicare și analitic.

Să descoperi valoarea evaluării prin

intermediul evaluărilor produselor finale.

Să-ți îmbunătățesti competențele de utilizare

a TIC și internet.

eTwinning CLUB “10 PLUS”

Să descoperim Europa!

Page 20: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Șansele de a incalca accidental legea online sunt

mult mai mari decât am putea crede. Potrivit

unui studiu doar 44% dintre oameni ar respecta

legea online, iar 66% desfasoara activitățiilegale.

Școlile ar trebui să se implice mai mult în a-i

învăţa pe elevi chestiuni de educaţie civică

online, cu alte cuvinte profesorii ar trebui să

traseze jaloane clare pentru ceea ce este potrivit

şi responsabil în ceea ce priveşte

comportamentul online. Aceasta presupune că

ştiu despre plagiat şi descărcări ilegale, despre

confidenţialitate şi siguranţă personală.

Accidental Outlaw

Siguranţa pe Internet cuprinde o serie de

principii fundamentale, pe care trebuie să le

cunoastem când lucrăm cu instrumente şi

resurse online. Elevii trebuie să fie conştienţi

de drepturile pe care le au în mediul online şi

care merg mână-în-mână cu responsabilităţile.

INTERNET mai bun pentru copiiSiguranţa online

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 21: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

C o p i i l o r l e p l a c e s ă f a c ă l u c r u r i . Având

controlul activității și folosind mintea și mâinile pentru a crea

ceva original le da un sentiment extraordinar al agenției. Există o

mândrie specială în a aduce o idee originală la îndeplinire. Ea le

dă putere și ii încurajează; ea ne ajută să apreciem exigente

procesul de a crea ceva din nimic.

Lista cu ceea ce elevii pot crea în curriculum este practic

nelimitată: ziare și reviste, broșuri, povestiri, carti ilustrate,

postere, picturi murale, site-uri web, podcast-uri, prezentări

PowerPoint, interviuri, istorii orale, modele, diagrame, schițe și

planuri de etaj, piese de teatru și jocuri de rol, procese simulate,

fotografii, picturi, cântece, sondaje, grafice, materiale video-

documentare și lista poate continua. În cel mai bun, școala ar

trebui să ajute și să inspire elevii să aducă propriile lor idei și

creații la viață.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

“Ceea ce învățăm devine o parte din ceea ce suntem.”

Cul t i va cur i o z i ta t ea !Găsiši plăcerea în ÎNVĂŠARE

Daţi-le elevilor ALEGEREALăsaši elevii să creeze lucruri

Arătaţi elevilor cum să lucrezeAsiguraši-va timp pentru a REPARA

Asiguraši Spašii Şcolare DINAMICE

Ieșiti afarăCitiši cărši bune

Transformaţi EVALUAREADistracți-vă împreună

Oferiši mai mult sport şi artă

Predarea - o experienţă plină de

BUCURIE

S a t i s f a c ţ i a pe care o simţi când obţii ceva ca

urmare a unui efort susţinut este mult mai mare decât cea pe care

o ai când primeşti ceva fără să faci nimic.

Plăcerile facile sunt mai trecătoare decât cele obţinute prin merit.

Aşadar, atingerea unor scopuri mai înalte, chiar dacă se obţine

mai greu, aduce mai multă satisfacţie pe termen lung.

Când reuşeşti ceva graţie perseverenţei încrederea în forţele

proprii creşte şi asta te va impulsiona să îţi propui şi alte scopuri

înalte în viitor.

Dacă înveţi copilul să fie

perseverent îi măreşti

considerabil şansele să îşi

atingă scopurile, să se simtă

mai împlinit şi mai mulţumit

de sine.

PERSEVERENŢA ÎN ACTIVITATE

Perseverenta contribuie la

obtnerea unui succes chiar

mai mult decât inteligenta.

P e r s e v e r e n ţ a înseamnă să nu renunţi la

îndeplinirea scopurilor tale atunci când dai de greu. Ea te ajută

mai ales în momentele dificile, în blocaje şi impasuri. Lipsa ei

înseamnă abandonarea scopului şi sentimentul de eşec şi frustrare

asociate acestuia. Faptul că eşti perseverent îi poate impulsiona şipe cei din jurul tău să îţi ia exemplul.

BUCURIE LA ȘCOALĂ

Citiši!

Page 22: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

CE ESTE MANAGEMENTUL CLASEI?

Este disciplina eficientă

Este motivarea elevilor

Este asigurarea unui mediu sigur, confortabil

de învățare

Este construirea stimei de sine a elevilor

Este pregătirea copiilor din punct de vedere

academic.Este pregătirea lor pentru viaţă.

Este protejarea sănătăţii emoţionale a elevilor

Elementele de bază ale managementului

ELEMENTELE DE BAZĂ ALE MANAGEMENTULUI

DE BUNĂ CLASĂ

CONFRUNTAREA CU

COMPORTAMENT INADECVAT

Distincţia între comportamente şi stări

interne (emoţii: trist, furios). „Este supărat”

nu este un comportament – aceasta este o

stare emoţională. Observatorii pot înregistra

dacă elevul vorbeşte cu colegii sau nu, dacă

pleacă din clasă sau nu, dacă plânge sau nu;

acestea sunt comportamente.

Distincţia între comportamente şi alte stări (a

învăţa, a fi atent). “A fi atent” nu este un

comportament.

Comportamente care descriu starea de a fi atent

sunt: pune întrebări pe marginea textului,

subliniază textul, notează în caiet, continuă

prompt citirea textului când este numit .

Distincţia între comportamente şi atitudini

(responsabil, înţelegător). “Responsabil” nu

este un comportament. Comportamente care

descriu atitudinea de a fi responsabil sunt: verifică

dacă a luat toate obiectele care îi aparţin la

plecarea din clasă, dă telefon să anunţe părinţii că

întârzie etc

Fiecare profesor poate identifica cu

uşurinţă probleme de disciplină, precum

AGRESIVITATE, REFUZ, SFIDARE,

IGNORARE. Aceste probleme împiedică

desfăşurarea optimă a orelor de clasă şi

eficienţa învăţării.

Distincţia între comportamente şi rezultate

(teme, curăţenie). “Teme” nu este un

comportament. Comportamente sunt: se

aşează la birou, deschide cărţi, caiete, citeşte

sarcina temă, scrie etc.

Distincţia între comportamente şi valori

(onestitate, adevăr). Onestitatea nu este

un comportament. Comportamente care

descriu valoarea de onestitate sunt: oferă

informaţii la cerere, face ce spune etc.

Fii atent!Fii

responsabil!Fii onest!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 23: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Pentru a dezvolta şi a menţine o clasă disciplinată

este important ca prin activităţi să avem în atenţie

şi să ne asigurăm că:

Se dezvoltă / încurajează rutini eficiente ale

clasei, pentru aspectele administrative. Acestea

asigură un mediu clar şi nu lasă prea mult loc

situaţiilor ambigue sau problematice.

Copiii:

îşi verifică lucrurile din ghiozdan la ieşirea din

clasă;

se asigură că banca a rămas curată;

salută;

ies din clasă în rând etc. Astfel de rutini sunt

monitorizate şi încurajate de învăţător.

Există reguli privind comportamentul în clasă.

Metodele de disciplinare sunt ferme şi corecte,

şi transmit un mesaj pozitiv copiilor.

Programul de disciplinare îi învaţă pe elevi

autodisciplina, astfel încât să nu fim nevoiţi să

corectăm acelaşi comportament problematic la

nesfârşit, ci să ne bazăm pe capacitatea elevului

de a-şi gestiona propriile comportamente.

Acest obiectiv ne orientează spre metode care îi

învaţă pe elevi ce să facă, şi nu doar îi

sancţionează pentru ceea ce nu fac bine.

Suntem ―înarmaţi‖ cu timp, efort şi răbdare;un program de gestionare acomportamentelor este un proiect petermen lung.

Mediu pozitiv de învăţare, bazat pe reguli

clare, înţelese şi acceptate de elevi şi profesori

despre ce trebuie să fie făcut şi să nu fie făcut.

Un mediu pozitiv de învăţare, bazat pe relaţia de

încredere dintre profesor şi elevi, oferă contextul

favorabil pentru ca metodele de management al

comportamentelor elevilor să funcţioneze. Este

important ca elevii să se simtă în siguranţă şi

respectaţi pentru ca metodele profesorului să

aibă impact.Consecvenţă în aplicarea regulilor din partea

profesorilor şi elevilor - un mediu pozitiv şi

securizant de învăţare este asigurat prin

consistenţă şi consecvenţă în activităţile de zi cu

zi şi în mesajele transmise.Tratarea oricărui comportament problematic

ca o oportunitate de învăţare - când avem ca

obiectiv să dezvoltăm simţul răspunderii şi

abilităţi de viaţă independentă la copii, folosim

metodele de disciplinare ca instrumente de

învăţare şi nu ca instrumente de depistare şi

sancţionare a greşelilor.

Beneficiile pentru profesor/elev din faptul

că lucrează /învaţă într-o clasă disciplinată:

Elevii şi cadrul didactic se simt confortabil

să lucreze împreună şi folosesc la maximum

relaţia didactică;

Performanţa academică a elevilor este

favorizată de un mediu pozitiv de învăţare;

Elevii şi cadrul didactic învaţă sau îşi

exersează abilităţi diverse de viaţă

independentă;

Se dezvoltă o relaţie de încredere şi respect

între învăţător / profesor şi elev.

CE ÎNSEAMNĂ O CLASĂ DISCIPLINATĂ?

O clasă disciplinată nu înseamnă o clasă încare nu apar comportamente problematice.Dacă ne-am propune un astfel de obiectivacesta ar fi nerealist şi nesănătos, în sensulîn care pentru atingerea lui s-ar realizaacţiuni care să aibă impact negativ asuprasănătăţii emoţionale şi sociale a copiilor.

O clasă disciplinată se caracterizează prin:

Mediu pozitiv de învăţare; Consecvenţă în

aplicarea regulilor; Tratarea oricărui

comportament .

Page 24: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Tehnici pentru controlul claseiControlul clasei

Time-out-ul sau excluderea se referă la

scoaterea unei persoane care a efectuat un

comportament indezirabil, dintr-o situaţie care

are funcţie de recompensă pentru copil.

(Guidance for Effective Discipline)

Cele mai frecvente nevoi pentru a cărorsatisfacere apar comportamenteproblematice la elevi sunt:- Atenţia adultului- Recunoaştere din partea colegilor- Confort emoţional- Siguranţă (securizare)

Atunci când apar probleme de disciplină,profesorul ia în mod constant măsuripentru a suprima comportamentulneadecvat al acelor elevi care au instigatproblema.Atunci când două probleme de disciplinăapar în același timp, profesorul se ocupă inprimul rand cu cea mai gravă.Atunci când se manipuleazăcomportamentul neadecvat - asigurați-văca toți elevii să învețe ceea ce esteinacceptabil despre acest comportament!

Orice comportament este făcut numai dacăeste urmat de consecinţe pozitive (stări,emoţii, beneficii materiale, aprecieri etc. careurmează comportamentului): obţinerea unorefecte pozitive sau evitarea unor consecinţenegative.

Întărirea pozitivă vizează menţinerea sau

intensificarea unui comportament prin

producerea sau prezentarea unei stimulări.

Întărirea negativă se referă la menţinerea sau

intensificarea unui comportament prin încetarea

sau reducerea unei stimulări aversive.

Folosiţi numele propriu al elevului cândapreciaţi un comportament al său; aceastăasociere contribuie la dezvoltarea stimei desine a elevului.

Pedeapsa este ineficientă, iar efectele eisecundare sunt greu de controlat. Caurmare, pentru succesul acţiunilor dedisciplinare vom utiliza ca metodealternative:- Consecinţele logice şi naturale;- Costul răspunsului;- Time-out.

Costul raspunsului se referă la retragerea unor

întăriri de care a beneficiat cineva (cum ar fi de

exemplu privilegiile), ca urmare a efectuării

unui comportament indezirabil.

Consecinţele logice pozitive sau întăririle,

oferă un ajutor esenţial de fiecare dată şi

trebuie să fie cuprinse în orice plan de

modificare comportamentală.

Consecinţele naturale sunt consecinţe care

apar ca o urmare firească a unui comportament.

Ele nu sunt planificate sau controlate.

Page 25: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Profesor consilier şcolar OVIDIU POPA

Program de consiliere coerent, bazat pedezvoltarea pozitivă personală,educaţională şi socială a fiecărui elev.Dezvoltarea personală a cunoaşterii şi aimaginii de sine, formarea unei capacităţide decizie responsabile, relaţionarearmonioasă, controlul stresului, însuşireaunor tehnici de învăţare eficientă, atitudinicreative, orientare şi opţiuni vocaţionalerealiste conform cu aptitudinile şcolareindividuale.

STOP!

Cabinetul Şcolar de Asistenţă Psihopedagigică

Şcoala Gimnazială Nr. 10, Rm. VâlceaCabinet Şcolar de Asistenţă

Psihopedagogică modern dotat şi utilat,

unde elevii, cadrele didactice şi părinţii se

pot adresa cu încredere pentru a se consilia

şi pentru a-şi rezolva probleme

personale/interpersonale de ordin

psihosociologic sau educaţional, care

privesc mediul şcolar, dificultăţi de

relaţionare şi comunicare la nivel de

microgrup/macrogrup (clasa de elevi,

şcoală, familie, comunitate).

De ce consiliere?

Dezvoltă la elevi capacităţi de planificare acarierei şi management al învăţării, iar princonsiliere elevii pot face faţă mai eficientfactorilor de stres şi sarcinilor de zi cu zi,ameliorând astfel calitatea vieţii şcolare.

Păstrarea unui echilibru bio-psiho-social, lareuşita profesională şi şcolară, mai precis,alegerea bine motivată a unor şcoli sauprofesii viitoare conform performanţelorintelectuale şi aptitudinilor şcolare aleelevului depistate în urma aplicării unorteste psihologice profesionale, la cerereaelevului.

Profesor consilier şcolar OVIDIU POPAmenţine în permanenţă colaborarea cupărinţii şi profesorul diriginte, învăţătorii,alţi profesori sau conducerea şcolii, învederea stabilirii unui parteneriateducaţional eficient, în beneficiul elevului,în păstrarea unei armonii intrafamiliale şi înmediul şcolar

Consilierea individuală este un act

confidenţial, păstrându-se anonimatul

persoanei, confidenţialitatea unui diagnostic

şi a conţinutului activităţii de consiliere faţă

de alte persoane.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 26: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

PROCESUL DE ÎNVĂȚARE DISTRACTIV

“Ce ai făcut azi la școală?”

TEHNOLOGIA ESTE DISTRACTIVĂ

Copiilor le place tehnologia, așa că, dacă sunteți în căutarea pentru modul perfect de a face

învățarea distractivă asigurați-vă că o încorporati într-un fel în programul de zi cu zi.

a. Dacă faci un proiect de cercetare cu elevii caută pe Internet, comparativ cu o carte.

b. Dacă aveți acces la o tabletă sau un iPad, permite elevilor să joace un joc sau asculta o poveste

care se corelează cu lecția.

c. Creați prezentări PowerPoint versus prelegeri.

d. Folosește video conferințe astfel încât elevii să poată călători în lume, fără a părăsi sala de

clasă.

e. Elevii vor revizui creând podcast-uri de pe calculatorul școlar.

„ E x i s t ă m a i m u l t î n t i n e d e c â t c r e z i ! ”

EXCURSIA PE TEREN ESTE DISTRACTIVĂ

Timpul in aer liber, fie pentru anexă sau pentru distracție după activitățile școlare, permite copiilor

sa exploreze lumea dincolo de clasă și este adesea locul în care sunt învățate lecții pe tot parcursul

vieții.Profitaţi de orice oportunitate de a iesi cu elevii din sala de clasă!

Elevul învaţă totul în mod practic, activ, prin experienţe personale la care mai apoi reflectă pentru a

extrage învăţăturile. Acest mod de învăţare, caracteristic educaţiei outdoor, se numeşte experienţial

- înveţi cu creierul, mâinile şi inima! .

Excursiile pe teren permit elevilor să se conecteze cu ceea ce învață în clasă, la lumea exterioară.

Participantul este plasat într-un mediu fizic şi social unic, apoi primeşte un set de provocări şi

probleme care, prin perseverenţă, abilităţi şi competenţe învăţate, acestea sunt rezolvate, fapt ce

determină autocunoaşterea şi dezvoltarea personalităţii.

Educaţia Outdoor este suma acţiunilor întreprinse de personalul calificat (profesori, instructori),

într-un mediu natural, folosind metode experientiale, pentru a produce schimbări la nivelul

abilităţilor fizice, intra şi interpersonale şi al comportamentului faţă de mediu, în rândul

participanţilor.

Orice mod prin care puteţi face învăţarea distractivă, va menţine elevii motivaţi să înveţe.

Permițeti elevilor să deseneze ceea ce au învățat sau oferiîi-le câteva minute pentru a se juca pe

computere!

Conexiunea dintre distracție și învățare este evidentă, clară, concretă.

Atunci când distracția este infuzată în procesul de învățare, copiii merg cu nerăbdare la școală și la

activitățile asociate acesteia. Creativitatea și distracția sunt componente cheie ale procesului de

învățare și este un aspect important al mediului de clasă.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 27: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Excelență = Inovație

EXCELENȚĂ = INOVAȚIE

Inovaţia este generarea, acceptarea si implementarea de noi idei, procese, produse sau servicii.

Cei mai buni profesori sunt cei care caută în mod constant să rămână la curent cu noutăţile în

domeniul lor, care cauta cele mai bune resurse pentru a sprijini instruirea lor, care regândesc

întotdeauna o lecție, o evaluare sau obiective curriculare.

Există un beneficiu evident pentru elevi: inovațiile de predare pot consolida abilitățile de gândire

critică ale elevilor, abilitățile de a colabora, putere în comunicare eficientă și inventivitate. Inovațiaîn predare permite elevilor sa fie mai adânc interconectati, sa fie autentici, sa fie motivati pentru

învățare.

Acestea sunt motive întemeiate pentru a crede în procesul de predare inovator, dar cel mai puternic

caz constă în modurile în care predarea inovatoare este auto-perpetuă. Adevăratii profesori inovatori

caută în mod constant să învețe, să crească, să reflecteze, să se îmbunătățească. Acest tip de durată de

inovare susținută este, prin definiție, transformativ.

Tehnologia hardwareȘcolile inovatoare văd hardware-ul ca un canal util pentru a sprijini predarea inovatoare. Este

important ca acestea să servească, nu să conducă misiunea specifică a școlii și convenite rezultatele

învățării.

Software-ul de tehnologie si instrumente onlineAceste utilitare sunt incursiuni la interactivitate, conectivitate și resurse pentru învățare. Acestea sunt

mai puțin vizibile, dar la fel de robuști parteneri ai hardware-ului.

OameniiFie că sunteți inovator în curriculum, aplicație, platformă social media pentru învățare, strategie de

instruire, sau cu totul altceva, inovația în educație este un catalizator important pentru schimbarea în

educație.

TimpulOrarul școlar este un instrument puternic pentru extinderea și aprofundarea programei instructiv

educative și îmbunătățirea învățării elevilor. Este “un proces de programare, de anticipare şi de

reacţie într-o manieră planificată, predictivă, efectivă şi eficientă”, un mod care păstrează părțileesențiale ale programului unei școli în timp ce deschide noi căi pentru profesori de a folosi timpul în

mod diferit.

SpatiulSpațiile nou definite pot transforma predarea și învățarea. Prin proiectarea și crearea spațiilor în mod

intenționat pentru a îndeplini obiectivele esenţiale ale școlii pot apărea mari inovații în procesul de

predare. Spaţiul de învăţare trebuie să stimuleze învăţarea, să creeze ocazii de explorare şi

descoperire, să asigure sănătatea şi protecţia elevilor fără a impune restricţii.

INOVAȚIA ÎN ȘCOALĂ

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 28: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

"Eu predau, elevii învață" este vechea mantra

a profesorului la clasă. Aceasta mantra susține

ideea că slujba profesorului este de a distribui

informații, apoi testați elevii pe ea. Datoria

elevilor este de a absorbi toate ofertele

profesorului și apoi de a trece testul.

Dar realitatea educației este mult mai diferită

decât diviziunea profesor-elev binar al forței

de muncă, care a definit peisajul atât de mult

timp.

Să utilizăm strategiile noastre de predare

pentru a reflecta asupra modului în care putem

considera educația ca un proces și sa

îmbunătățim fiecare pas de-a lungul drumului.

F O L O S I N D F E E D B A C K

Feedback-ul implică faptul că există timp este

prevăzut pentru reflecţie şi că feedback-ul este

reţinut şi implementat pe următoarea sarcina

relevanţă.

Elevii nu văd valoarea feedback-ul dacă nu-i

învăţăm să-l folosească ca pe un instrument de

creştere. Dacă îi ajutăm pe elevi să înveţe cum

să înveţe, să studieze şi să persevereze, atunci

ei pot să valorifice feedback-ul că o parte

esenţială a procesului de învăţare.

Întreabă-te pe ţine însuţi!

Cum pot folosi feedback-ul pentru a încuraja

reflecţia şi creşterea în rândul elevilor?

Cum putem ajută elevii să folosească feedback-

ul profesorului?

Ce tip de şi cât de des pot fi furnizate feedback-

urile elevilor?

Cum pot să-i înveţe pe elevi cum să înveţe şi să

studieze?

STRATEGII DE PREDARE: STABILIREA

OBIECTIVELOR PENTRU ÎNVĂŢARE

Inainte de a distribui doar informații, trebuie

să le spuneţi elevilor că informațiile sunt în

primul rând utile.

Spuneți elevilor de ce, ceea ce urmăresc este

util, sau rezervaţi timp pentru ca elevii înșiși

să se conecteze la învățarea aspirațiilor lor

personale. Procedând astfel, înainte de debutul

materialului nou, îi ajuti pe elevi să dezvolte

un sentiment mai puternic de înțelegere și de

proprietate.

Întreabă-te pe ţine însuţi!

Cum pot să stabileasc un scop pentru a învățaacest nou material?

Cum ar putea relațiile cu elevii mei să-i

motiveze pentru invatare?

Cum pot să încurajez o stare de

spirit orientată spre progres în clasa mea?

STRATEGII DE PREDARE: REFLECȚIE ASUPRA PROCESELOR DE INSTRUIRE

CELE MAI BUNE METODE ȘI

PRACTICI PENTRU INSTRUIRE

Pentru orice abilitate specială sau pentru un

set de cunoștințe pe care dorim ca elevii noștri

să le dobândească există metode adevărate

pentru ai ajuta să achiziționeze. În timp ce

elevii iau notițe este o metodă de livrare a

informațiilor, dar daca iei în considerare

modul în care tehnologia, gamification,

(foloseşte elemente de joc (precum puncte,

recompense, lideri de joc, competiţie,

realizări) şi le aplică în contexte diferite, fără

a juca efectiv.), colaborarea, rezolvarea

problemelor, precum și alte interacțiuni cu

conținut memorabile poate duce la

construirea de calificare reală.

Când conduci activități cu întreaga clasă, este

un mod semnificativ, diferit, decât atunci cand

stai alături de câțiva elevi și le comunici

sarcinile.

Întreabă-te pe ţine însuţi!

Cum utilizez timpul la clasă să antrenez elevii

cu privire la abilități și conținut?

Cum pot folosi tehnologia pentru a suplimenta

sau a modifica periodic și instruirea practică?

Cum se pot învăța temele si ce oportunități de

sprijin ai pentru elev?

Page 29: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

E V A L U A R E A S U M A T I V ĂO evaluare sumativă este menită să fie, în cele din

urmă, sfârșitul călătoriei. De multe ori am facut un salt

la acest nivel, ignorând celelalte elemente ale

scopului, tehnici de instruire, feedback-ul și intervenții.

Design-ul evaluării sumative este important deoarecetrebuie să testeze în mod direct ceea ce elevii au

învățat.

Design-ul ar trebui să indice în mod direct măsura

exactă la care elevii și-au însușit cu succes abilitățile

și conținutul la care ne-am așteptat.O evaluare sumativă nu înseamnă niciodată "The

End."

Rezultatele evaluării dau feedback atât pentru elev cât

și pentru profesor.

Elevii pot vedea rezultatele lor, pot reflecta asupra

procesului lor prin intermediul curriculum-ului și pot luaîn considerare modul de a face ajustări pentru

învățarea viitoare.

Profesorul poate reflecta asupra procesului de

instruire, de intervenție și feedback-ul și să facăajustări pentru luarea lor pe viitor, în consolidare.

Întreabă-te pe ţine însuţi!

Cum pot să proiectez evaluări sumative eficiente?

Cum pot utiliza datele din evaluări pentru a informa inviitor predarea - învățarea, și de de?

INTERVENŢII PENTRU ELEVI

E V I T Â N D J O C U L B L A M E

Există o mulțime de factori pe care un profesor poate

da vina în mod rezonabil pentru rezultatul sau

eșecurile elevilor. Atitudinea lor. Părinții lor. Statutul lor

socio-economic. Programul lor de lucru. Interesele lor.

Adevărul este că mulți dintre acești factori joacă

un rol puternic în învățarea generală a unui elev;

cu toate acestea, acești factori nu trebuie să fie

scuze pentru profesori pentru a-și justifica

propriile lor metode de predare. Cheia

profesorilor este de a reflecta în mod constant

asupra procesului lor de instruire. Unele practici

sunt fantastice; altele au nevoie de ajustare și

trebuie luate măsuri pentru a îmbunătățiprocesul.

Este important ca elevii să pledeze pentru

propria lor învăţare.

Este de asemenea important ca profesorii să-i

întâlnească la jumătatea drumului. Uneori este dificil

pentru un elev să-și auto-evalueze propriul progres,

sau ei nu pot şti cum să facă acest lucru.

Profesorul este echipat efectiv cu o serie de evaluări

formative, formale şi informale care ajută la

determinarea, în orice moment, a ritmului şi modului

în care sunt elevii.

Acest feedback formativ poate fi apoi efectul de

bumerang pentru profesor pentru a face ajustări

adecvate pentru elevi.

În unele cazuri, profesorul îi poate ajuta pe

elevi să pledeze pentru nevoile lor; în alte

cazuri, profesorul poate oferi o intervenţie

directă pentru a ajuta la aducerea acelor elevi

la nivelul de învăţare la care trebuie să fie.

Oricare ar fi cazul, nu putem aştepta până când un

test sumativ ne informează dacă elevii înţeleg sau

nu.

Combinarea evaluărilor formative şi a intervenţiilor

va ajuta educaţia să se adapteze la nevoile elevilor.

Întreabă-te pe ţine însuţi!

Cum pot să descopăr dacă elevii au “această

achiziţie "?

Cum pot să-i susţin pe elevii care au nevoi

suplimentare?

Page 30: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Ce face un profesor bun?O p i n i i d i n î n t r e a g a l u m e

U n p r o f e s o r b u n a r e :

Inițiative proprii în a pregăti elevii sai pentru a

deveni persoane active valoroase in propria

țară.

Grijă și angajament faţă de la munca lui si de

copii.

O inimă mare.

Rezultate finale excelente.

Un profesor bun nu uită niciodată ceea ce este unelev - vulnerabil, anxios și dependent! Amintindu-șiacest lucru, un profesor bun vede la un elev "numai

sufletul unei ființe umane".

Un profesor bun să se disciplinează înainte de

oricine altcineva.

"Un profesor bun este cel care poate exprima

punctul lui de vedere în mod clar, care poate

înțelege problema unui copil, care este gata să ajute

în orice moment, care știe ce este bine și ce este

greșit."

„Profesorii buni sunt aceia care provoacă, care au așteptări înalte, care încurajează studiul și care

prețuiesc aspectele profunde ale disciplinei lor.”

U N P R O F E S O R B U N

Interacționează cu copilul din punct de vedere fizic și

mental.

Dă afecțiune elevilor, îi face să înțeleagă ce emoție

este.

Zâmbește elevilor lui chiar și atunci când el este trist.

Nu învață numai textul din carte, ci și adevărul ce se

întâmplă în exterior. Practica echilibrată cu teoria.

Se dedică la locul de muncă. Ei au făcut un

angajament. Apoi, ei trebuie să o facă.

Înțelege că un copil nu este doar un pachet mic de

bucurie care poate plânge, zâmbi, sau râde. El

înțeleage că în fața lui se află un adevărat miracol al

vieții.

Un profesor bun transformă informaţia în

cunoaştere şi cunoaşterea în experienţă.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

P r o f e s o r i i b u n i . . .Profesorii buni sunt elocvenţi.

Profesorii buni au o bună cultură academică şi

transmit cu siguranţă şi elocvenţă informaţiile

în sala de clasă.

Profesorii buni stăpânesc metodologia.

Schimbaţi tonalitatea, în timp ce vorbiţi. Astfel,

veţi captiva emoţia, veţi stimula concentrarea şi

veţi calma sindromul gândirii

accelerate (SGA) al elevilor. Ei îşi vor micşora

viteza gândurilor şi vor călători în lumea

ideilor.

Profesorii buni educă inteligenţa logică.

Profesorii buni îşi învaţă elevii să exploreze

lumea în care se află – de la spaţiul imens, la

micul atom.

Profesorii buni folosesc memoria ca depozit de

informaţie. Profesorii buni parcurg programa

şcolară, dar obiectivul lor fundamental este

acela de a-i învăţa pe elevi să gândească şi nu

să repete informaţia.

Profesorii buni sunt maeştri temporari.

Profesorii buni sosesc la timp pentru a începe o

lecție și o termină în timp util ceea ce inseamna

organizare și planificare.

Profesorii buni educă pentru o profesie.

Profesorii buni îşi educă elevii pentru profesii,

pentru viaţă.

Profesorii buni corectează comportamente.

Profesorii buni cunosc manifestarea SGA

(sindromul gândirii accelerate). Ei trebuie să-şi

protejeze emoţia în faţa intensităţii conflictelor

elevilor. În caz contrar, fricţiunile îl pot afecta

profund. În faţa oricărei fricţiuni, supărări sau

crize dintre elevi, sau dintre elevi şi profesori,

cel mai bun răspuns este să nu se dea nici un

răspuns.

Page 31: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Relevanța materialelor şi a temelor curriculare

este esenţială pentru succesul elevilor, profesorii

fiind nevoiţi să ştie ce îi interesează pe elevi.

C o n d i ţ i i l e s u c c e s u l u iImplicarea profesorilor într-un proces de învăţarecontinuă şi aprofundare a cunoştinţelor profesionale şi

dezvoltarea competenţelor pe care le au.Implicarea elevilor în experienţe noi de învăţare

E x p l o r a r e a i m p l i c ă r i i e l e v i l o r

O activitate ce necesită efort corespunzător

competenţelor

Un scop bine definit şi un feedback concret

Concentrare şi implicare totală, o schimbare în

perceperea timpului

O autonomie de joacă

Depăşirea limitelor ego-ului

E l e m e n t e l e c h e i e a l e i m p l i c ă r i i1) Încrederea în sine a elevului,

2) Implicarea profesorului,

3) Relevanța textelor, a selectării lor şi a sarcinilor.

U N P R O F E S O R B U N

Este la dispoziția tuturor elevilor, cu toate ca știe

elevi care au nevoie de asistență suplimentară.

Este un comunicator eficient, cu toate ca știe

când trebuie să schimbe tehnicile de comunicare

pentru a fi sigur că elevii pot înțelege concepte

de instruire.

Permite elevilor să pună întrebări, cu toate ca nu

răspunde la întrebări fără a trage întâi din

experiența de învățare celorlalți elevi.

Are reguli și proceduri care ajută elevii sa știe ce

se așteaptă de la ei și modul în care elevii se pot

ajuta la clasă.

Încurajează cooperarea și stabilește un exemplu

cu alți elevi.

Este flexibil și capabil să schimbe lecția"impulsul momentului", în scopul de a se adapta

nevoilor studenților săi.

Respectă toți elevii și încurajează o bună

performanță.

Reguli de aur pentru implicarea elevilor în învățare

1. Efectuarea învățarii semnificative

Pentru implicarea deplină, este esențial ca elevii sa

opteze pentru învăţarea conştientă/semnificativă non-

arbitrară, încorporarea substanţială a noilor cunoştinţe

în structuri cognitive, învăţarea relaţionată

experienţelor cu evenimente şi obiecte.

2. Promovarea unui sentiment de competență

Instruirea centrată pe competenţe reprezintă o

abordare globală a problemei instruirii din perspectiva

competenţelor – cheie europene, a competenţelor

învăţământului preuniversitar şi a competenţelor

generale şi specifice din programele şcolare.

3. Furnizarea autonomiei

Este nevoie ca profesorul să acorde o anumită

libertate elevului, adică să ofere un spaţiu de

manifestare a autonomiei. Autonomia ca metodologie

nouă, rolul profesorului este acela de a oferi elevului

resurse, instrumente şi indicaţii cu privire la modul şi

contextul lor de folosire.

4. Îmbrăţişarea învățării în colaborare

Elevii trebuie să-şi dezvolte abilităţile de a interacţiona

unii cu alţii pentru că aceasta este situaţia pe care

majoritatea o vor întâlni la locul de muncă.

5. Stabilirea unor relații pozitive profesor-elev

Dacă elevii sunt activi în căutarea cunoaşterii, aceasta

implică o relaţie de cooperare între elevi şi profesori.

Faptul că profesorii ar putea fi mai prietenoşi nu

înseamnă să nu fie respectaţi de elevii lor. Nici nu

înseamnă că nu sunt capabili să menţină disciplina. O

fac diferit, iar aceasta reflectă felul de relaţie pe care e

probabil ca elevii s-o aibă cu viitorii lor manageri.

Page 32: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

SCRABBLE

SCRABBLE nu este doar un joc de cuvinteeste un joc de strategie și de calificare,comparabilă cu cea de șah și dame.SCRABBLE, lupta inteligentă a literelor este

cea mai atractivă metodă de îmbogăţire a

DEX-ului propriu.

REGULI FUNDAMENTALE- Primul cuvânt, care se depune pe tabla goală,trebuie să fie format din cel putin 2 litere si cel mult

7 litere si trebuie să treacă prin pătrătelul din

centrul tablei (h8).- La o depunere se pot plasa pe tablă între una si

7 litere, cu exceptia primei depuneri (vezi regula de

mai sus). În nici un caz, nici măcar la problemele

de compunere, nu se admite plasarea pe tablă a

mai mult de 7 litere la o depunere.

- Toate literele utilizate în cadrul unei depuneri se

plasează numai orizontal (de la stânga la dreapta)sau numai vertical (de sus în jos), pe o singură linie

sau coloană.

- Nu se pot depune cuvinte izolate, care să nu

aibă legatură cu un alt cuvânt de pe tablă. Toateliterele unei depuneri trebuie să fie legate între ele

(eventual, prin alte litere de pe tablă).

- Dacă se depune un joker, se va specifica celiteră înlocuieste, iar semnificatia acestui joker nu

se mai schimbă până la sfârsitul partidei.

- O depunere este corectă dacă sunt respectate

regulile fundamentale de mai sus, dacă toate

cuvintele nou-formate pe tablă sunt acceptate de

partener sau de arbitru ca făcând parte din fondulde cuvinte admis si dacă jucătorul s-a încadrat întimpul de gândire acordat.

SCRABBLE ESTE UN JOC DE STRATEGIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

SCRABBLE - inventat in 1931 de arhitectul

American Alfred Mosher Buts - este astazi

cunoscut in intreaga lume, jucandu-se in limba

engleza, franceza, rusa, germana, olandeza,

araba, spaniola, romana etc. Acest joc da

posibilitatea unei relaxari placute si interesante

in orice imprejurare in care jocul mintii este

preferat altor jocuri sau distractii. SCRABBLE

favorizeaza dezvoltarea gandirii logice si

creatoare, la fel de interesant si independent de

sansa ca si sahul sau bridgeul. Spre deosebire

de acestea, cunostintele necesare sunt doar

cuvintele, limba materna. Jocul de SCRABBLE

ii obisnuieste pe elevi sa consulte dictionarele

sau ii indeamna sa-si improspateze

cunostintele, sa si le reactualizeze.

SCRABBLE BENEFICII COGNITIVE ȘI INTELECTUALE

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 33: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Vase sparteProblema constă în a bea lichide

din aceste vase fără a vărsa

conţinutul, ele fiind pline de

perforaţii, atât în zona "gâtului" cat

şi pe "corpul" sau mânerul lor.

JOCURILE PROBLEMĂ sunt jocuri ce pun

la încercare logica, perspicacitatea,

ingeniozitatea, perseverenţa şi răbdarea celui

ce încearcă să le rezolve.

JOCURILE PROBLEMĂ

TIPURI DE JOCURI PROBLEMĂ

DexteritateJocurile din această categorie folosesc o bilă

ce necesită adusă într-un anumit punct, sau

introdusă în anumite perforaţii, trecând prin

diferite ipostaze, mişcând prin înclinare sau

lovire tabla de joc.

Descâlcire, descurcareObiectivul jocului e să eliberezi (elimini) o piesă

din el. De obicei e vorba de un inel sau o altă

formă inchisă (ciclică).

ÎmpachetareJocurile de acest tip sunt reprezentate de

ilustraţii pe o suprafaţă plană (hârtie sau carton)

urmând a fi îndoită în diverse moduri pentru a

"construi" diferite imagini.

Distreaza-te cu cele mai captivante jocuri de gandire!

Mişcări secvenţialeJocurile de acest tip sunt jocurile în care piesele

trebuiesc mutate (de obicei prin alunecare, fără a

părăsi "spaţiul de joc") pentru a forma imagini

sau cuvinte precum şi cunoscutele

Cuburi Rubik (imaginea din

stânga), Soma etc.

Paradoxuri geometriceCompoziţii imposibileDeşi nu sunt practic nişte jocuri, aceste

"jucării" pun la încercare privitorul care îşi

pune întrebarea tipică oricărui truc de magie:

"Cum au făcut asta?!". Una dintre cele mai

vechi şi poate cea mai cunoscută compoziţie de

acest tip este "Corabia în sticlă".

ConstrucţieDin această categorie fac parte cele mai vechi

jocuri. Scopul jocului este de a asambla toate

piesele pentru a forma un obiect, o imagine sau

pur şi simplu pentru a umple un spaţiu dat.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 34: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

PUZZLE constă în reconstituirea uneiimagini sau a unui obiect tridimensionalavând la dispoziţie numeroase piese (diferiteca formă şi culoare) ce se pot intercala

PUZZLE

Bidimensional: Este cel mai comun. O imagine

este decupată în mai multe bucăţi (piese), scopul

jocului fiind de a reconstitui imaginea iniţială

prin asamblarea pieselor, al căror număr variază

între câteva (6-12 puzzle-uri pentru copii) şi

câteva mii (puzzle-uri-hobby).

Tridimensional: Este asemănător celui

bidimensional, dar vizează construcţia unui

obiect, cum ar fi o clădire sau un corp geometric,

aproximativ jocului LEGO, în loc de o imagine.

PUZZLE denumeşte orice tip de joc,jucărie sau problemă care solicităingeniozitate, logică, perspicacitate şiperseverenţă pentru a ajunge la o soluţie.

www.jigsawplanet.com/?

Creeaza un puzzles online cu Jigsaw!

SUDOKU este un joc inventat în 1979 şi

inspirat de pătratul latin şi de problema celor 36

ofiţeri a lui Leonhard Euler. Grila jocului este

un pătrat de nouă pe nouă căsuţe, subdivizat în

tot atâtea pătrate identice, numite regiuni

(vedeţi figura). Regula jocului este simplă:

fiecare rând, coloană sau regiune nu trebuie să

conţină decât o dată cifrele de la unu la nouă.

Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie să

conţină cifrele de la unu la nouă o singură dată.

Grile de 6 6 conţin regiuni de 2 3 (propusă

la campionatului mondial de puzzle)

Grile de 7 7 cu şase regiuni în formă de

hexamino şi o regiune despărţită (propusă

la campionatului mondial de puzzle)

Page 35: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

A C R I P T AA cripta, înseamnă a transforma un

mesaj (o propoziţie sau un text) astfel încât

acesta să nu poată fi înţeles decât de

persoana care l-a compus (expeditor) sau

de persoana căruia îi este destinat

(destinatar).

Criptograma reprezintă rezultatul obţinut în

urma codificării unui mesaj folosind un algoritm

oarecare de criptare. Altfel spus,

o criptograma este un mesaj codificat.

În general, o criptograma poate fi decodată doar

de către destinar sau doar de către cel ce a

produs-o.

Pentru decodificarea acesteicriptograme se înlocuiesc litereledin coloana 2 cu celecorespunzătoare din coloana 1,obţinându-se:

Un cod de transpoziţie se obţineprin înlocuirea fiecărei litere din alfabetcu alta aflată peste n poziţii. Astfel, întabelul de mai jos, înlocuind litereledin coloana din stânga cu literele dincoloana din dreapta seobţine criptograma: JkyxkZuz.otlu– yozk ia otluxsgzo jk igrozgzk.

A G

B H

C I

D J

E K

F L

G M

H N

I O

J P

K Q

L R

M S

N T

O U

P V

Q W

R X

S Y

T Z

U A

V B

W C

X D

Y E

Z F

JOCURI

Prin integrarea șahului în curriculumtradițional de matematică, profesorii aureușit să crească semnificativrezultatele elevilor la testele derezolvarea problemelor. ”Etude Comparative

sur les Apprentissages en Mathematiques 5e Annee”,

Louise Gaudreau, 1992

Piesa Rege Regină Turn Nebun Cal Pion

Nr 1 1 2 2 2 8

Val 9 5 3 3 1

Simb

Regulile oficiale ale jocului suntîntreţinute de Federaţia Internaţionalăde Şah sau FIDE

Tradiţia competiţiilor organizate de şah aînceput în secolul al 19-lea. Astăzi şahuleste un sport recunoscut de ComitetulInternaţional Olimpic.

Oamenii joacă şah de 1.500 de ani.

Șahul face parte din curricula școlară in

peste 30 de ţări de pe toate continentele.

In ultimele decenii s-au desfășurat în multe

ţări ale lumii studii si experimente care au

dovedit știinţific beneficiile pe care le

aduce șahul in dezvoltarea personalităţii

copiilor și tinerilor, cu rezultate concrete în

imbunătăţirea performanţelor școlare.

Page 36: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

S

t

i

l

u

r

i

d

e

î

n

v

ă

ț

a

r

e

Multitudinea tipurilor, formelor şi nivelurilor învăţării reflectă complexitatea acesteiactivităţi, care are forţa de a crea personalitatea fiecăruia.În funcţie de nivelul psihic implicat se face distincţia între învăţarea conştientă , ceaneconştientizată, spontană şi cea care implică inconştientul şi subconştientul(învăţarea în somn).Fiecare elev are o capacitate de a învaţa în diferite moduri. Specialiştii subliniazărolul deosebit pecare îl joacă cadrele didactice, contribuţia acestora „în meseria dea-i învăţa pe elevi cum să înveţe‖ adaptată nevoilor, intereselor, calităţilor personale,aspiraţiilor, stilului de învăţare identificat.

Elevii vizuali sunt atraşi de imagini, vor că profesorul să le demonstreze conceptele,învaţă cu ajutorul descrierilor, utilizează listele pentru organizarea acţiunilor, îşireamintesc fetele, dar uită numele, au o imaginaţie bogată, sunt distrași deacţiunea sau mişcările din clasa. Citesc informaţia în formă tipărită, verifică dacănotiţele sunt corecte, privesc forma unui cuvânt! Folosesc culori, ilustraţii şidiagrame, subliniază cuvintele-cheie, alcătuiesc hărţi mentale, matrici conceptuale,scheme! Folosesc imaginile pentru explicarea textelor!

Elevii auditivi învaţă ascultând, adoră discuţiile, dialogurile, jocurile, reţin numele,găsesc soluţii atunci când discuta, sunt distrași de zgomote, preferă locurile liniştite.Discută ideile, problemele noi şi le explică cu cuvinte proprii! Analizează gândurile şiideile, solicită repetarea explicaţiilor, ascultă un text înregistrat pe bandă. Citește cuvoce tare, înregistrează observaţiile şi gândurile, repetă principalele idei folosindpropria voce. Foloseşte metode de ascultare activă, incluzând aici punerea deîntrebări şi rezumarea!

Elevii kinestezici au nevoie să se implice fizic în activitatea de învăţare. Ei realizeazălucruri minunate atunci când sunt activi sau se implică în diverse activităţi, au unnivel de energie ridicat, gândesc şi învaţă în mişcare, pierd foarte mult din ce sespune în timpul unei lecturi şi au probleme de concentrare când sunt puşi să stea înbanca pentru a citi. Acest stil ajută la dezvoltarea "abilităților de clasificare șiîncurajează gândirea creativă și critică.―

Stilul de învăţare ne însoţeşte de când ne naştem. Nu este un „dat‖ pe viaţă. Este o„structură flexibilă‖. (Băban, A., 2001) Nu există stil de învăţare bun sau rău.Succesul vine cu varietatea stilurilor de învăţare.Aceasta este o abordare corectă aînvăţării. Cel mai important lucru este să conştientizăm natura stilului de învăţare.

Stiluri de învățare VAK

Page 37: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Sportul și EF pot construi atribute personale

importante pentru dezvoltarea holistică a elevilor.

Printre acestea se numără încrederea, ambiția,

stima de sine, aspirație, având în respectarea

normelor, fiind capabil să facă față cu câștigarea și

pierderea, formarea de relații pozitive,

determinare, curaj, etc. Dacă aceste calități sunt

prezente, tinerii sunt mult mai probabil să se simtă

în siguranță în asumarea de riscuri în procesul de

învățare, încercând munca mai provocatoare, și,

prin urmare, îmbunătățind capacitatea acestora.

Școli s-au găsit multe metode inovatoare pentru a

se asigura că aceste valori personale dezvoltate

prin PE și sportul sunt recunoscute, hrăniți, și

celebrată în toată viața școlii (de exemplu, prin

intermediul unor sisteme de recompensare

wholeschool), mai degrabă decât valorile fi

pierdute după ce persoana tânără vine în afara

terenului de joc. Această strategie este cel mai

eficient atunci când este de asemenea folosit pentru

a construi un etos pozitiv și cultura în școală.

Sporturile colective au multiple avantaje, pe

lângă un consum sănătos de energie fizică,

deprinderea vieţii în comun, respectarea

regulilor comunitare şi plăcerea de a aparţine

unei colectivităţi cu un scop comun.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Educatia Fizica si sportul

ridica standardele scolare

Sportul şi EF dezvoltă competenţe care sunt

relevante în alte domenii ale curriculum-ului.

Acestea includ abilități de observație, abilitățianalitice, de conducere, munca în echipă,

comunicare și abilități motorii. Nu este

neobișnuit ca elevii să demonstreze în mod

regulat aceste abilități într-un context de sport,

dar nu și în alte arii curriculare, care ar putea fi

văzută ca o risipă de talent și cu siguranță nu are

suport pentru realizarea ridicat. În curs de

dezvoltare și de construcție în mod explicit pe

competențe dezvoltate în PE într-o gamă mai

largă de circumstanțe este mai complexă decât

celelalte strategii, deoarece este nevoie ca școlile

să dezvolte abilități într-un mod coordonat, mai

degrabă decât fiecare subiect determinant

curriculum-ul său în mod izolat. Cu toate acestea,

școlile care au făcut acest lucru au cules

recompense în ceea ce privește creșterea

abilităților și a nivelurilor de încredere al

studenților, precum și reducerea cantității de timp

de predare pentru idei duplicate între discipline.

Sportul reprezintă una dintre cele mai bune şcoli

ale vieţii în care învăţăm să ne cunoaştem unii pe

alţii, să ne evaluam aptitudinile şi slăbiciunile, să

respectăm reguli de convieţuire în colectivitate, să

trecem peste un eşec şi să fim mândri când ne

depăşim limitele.

F

Şcolile sunt pline de

elevi a căror stimă de sine şi încredere au

beneficiat de reuşită în sport şi care şi-au

construit si îmbunătăţit pe acestea,

comportamenţe, atitudini şi performanţe

în diferite domenii ale vieţii lor.

EF în școală are multe rambursări. Potrivit

raportului “Educatie Fizică și Sport" elevii care au

clase obișnuite de educație fizică se adaugă la stima

de sine, dezvoltarea comună, greutate gestiona,

managementul stresului, dezvoltarea capacitățiimotorii și de prezentare academică. Orele de educațiefizică conectează în mod activ elevii să învețe mai

multe abilități și să fie mai responsabili pentru

corpul lor produc elevi care au înțeles importanța de

a trăi puternic.

B e n e f i c i i

Page 38: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

EVALUAREA FORMATIVĂ Facilitator al învățării

Evaluarea realizată în contextul strategiei

formative, care poate fi utilizată chiar de către

elevi ca autoevaluare, devine o practică ce

stimulează participarea elevului la propria sa

formare, făcându-l conştient de responsabilitatea

sa şi, în acelaşi timp, îi dezvoltă motivarea, mai

ales în cazul în care profesorul o utilizează astfel

încât să stabilească un dialog constructiv cu

fiecare elev.

„ F e e d b a c k - u l d e t i p s a n d v i ş ”

Tehnica 1: laudă, indicaţii constructive, apoi iar

laudă. .

Tehnica 2: întreabă, afirmă, întreabă (ask, tell, ask)

Inițiază o conversație - un proces interactiv.

Solicită elevul să își evalueze propria performanță.

Evaluează percepția elevului și nivelul învățării

acestuia. Este mai puțin percepută ca amenințătoare:

separarea comportamentului de ”sine”.

P r o m o v e a z ă p r a c t i c a r e f l e x i v ă !

Include elemente pozitive și formative (de corectare

a erorilor) ”Am observat că ...” Oferă argumente

prin raportarea la rezultatele învățării urmărite.

Oferă propriile sugestii, recomandări de ameliorare,

oferă indicii! Stabilește un interval de timp potrivit -

feedback-ul (mai ales cel structurat, complex) nu ar

trebui să îi ia prin surprindere pe elevi.

Proiectează/ planifică/ stabilește ceea ce vei spune!

Asigură-te că ai suficiente informații specifice,

relaționate comportamentului respectiv pentru a

elabora un feedback consistent, structurat.

R o l u l p r o f e s o r u l u i e s t e

de ai ajuta pe elevi să-si dezvolte abilități, judecățimetacognitive cu privire la învățarea lor în raport cu

scopul, pentru a reglementa propria învățare.

Evaluarea formativă implică profesori care fac

ajustări la instruirea lor, pe baza probelor colectate,

și oferindu-le elevilor feedback-ul care îi ajută să

avanseze în procesul de învățare.

Elevii participă la practica evaluării formative prin

auto-evaluare și de la egal la egal.

R o l u l e l e v i l o r

S-a demonstrat că autoevaluarea dublează

cunoştinţele dobândite, dacă este folosită

frecvent. Ea încurajează obişnuinţa de

autoanaliză, ceea ce este esenţial pentru

perfecţionare, asigură faptul că elevii preiau

responsabilitatea învăţării, concentrează

atenţia asupra efortului şi stăruinţei.

În autoevaluare elevii se angajează în

activitatea metacognitivă, semn distinctiv al

învățării eficiente. Activitatea metacognitivă îi

implică pe elevi să se gândească la propria lor

învățare în timp ce învață.

R o l u l e l e v i l o r include, în

mod ideal peer-evaluare. În evaluarea inter-

evaluare, elevii dau feedback-ul colegilor lor,

își dau note reciproc si formuleaza observaţii

sub îndrumarea profesorului.

Semaforul

Priestly propune „semaforul” ca tehnică utilă

pentru inter-evaluare și autoevaluare. Când

folosesc „semaforul”, elevii vor indica gradul

în care au înţeles: · Roșu (nu înţeleg) · Galben

(înţeleg ceva) · Verde (înţeleg tot).

Elevii pot forma apoi grupuri de învaţare și

recapitulare în funcţie de nivelul de înţelegere.

De exemplu, galbenii și verzii pot lucra

împreuna, roșii lucrează cu profesorul.

A v a n t a j e l e i n t e r - e v a l u ă r i i

Acceptarea elevilor: elevii acceptă critica de

la colegi așa cum nu ar accepta-o de la

profesor.

Limbaj prietenos: inter-evaluarea se

efectuează într-un limbaj prietenos.

Angajamente prin dezvoltarea sentimentului

de responsabilitate: învăţarea este lăsată în

mâinile elevilor.

Ocazii mai multe pentru clarificări: este mult

mai probabil ca elevii să-și întrerupă colegii

pentru clarificări, decât să-l întrerupă pe

profesor.educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 39: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Cooperarea versus competiţie

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Ceeste

cooperarea?

• C o o p e r a r e aeste o strategie denegociere care are învedere atingereaobiectivelor proprii şi pecele ale celeilalte părţiimplicate în conflict(Pruteanu, 2000),urmărindu-se astfel atâtrezolvarea problemelor câtşi crearea, salvarea sauconsolidarea (în funcţie decaz) relaţiilor interpersonale.

Ceeste

com

peti

ţia?

• C o m p e t i ţ i a estela polul opus, o relaţie şi ostrategie de negociere încare abordarea conflictuluise bazează pe autoritarism,pe atac, pe contră şirăzbunare, pe tendinţa de ase satisface doar intereseleproprii, fără a se ţine seamade partener. Într-o astfel destrategie, nu se facconcesii, climatul estetensionat şi confruntareadură şi disproporţionată.

cooperareaViaţa este o situaţie socială

complexă, în care toate aceste

sentimente de inferioritate,

comuniune şi echivalenţă socială

vizând celelalte fiinţe umane şi

cooperarea cu acestea, apartenenţa

la comunitate şi participarea cu

ceilalţi la binele comun, reprezintă

un indicator al normalităţii psihice.

C o o p e r a r e a , în filosofia adleriană,

este rezultanta unor relaţii dinamice între

intensitatea sentimentelor de inferioritate,

gradul de dezvoltare al sentimentului de

comuniune socială, experimentarea unui

sentiment de echivalenţă socială.

M ă s u r a s ă n ă t ă ţ i i p s i h i c e

este indicată de nivelul de dezvoltare a

acestor sentimente, ca interes social şi

simţ al solidarităţii, integrat în stilul de

viaţă al individului.

Page 40: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Condiţiile succesului

„Dacă ai aşteptări scăzuteprivind succesul elevilor,aceasta se va transformaîntr-o profeţie ce se vaîmplini de la sine.‖

„Profesorii de calitate, aşacum au fost notaţi de cătreelevi, sunt aceia careprovoacă, care auaşteptări înalte, careîncurajează studiulobiectului lor şi careapreciază aspectele deprofunzime ale obiectuluilor‖.

Implicarea profesorilor într-

un proces de învăţare continuă şi aprofundare a

cunoştinţelorprofesionale „Sunt multe oportunităţi pe

parcursul şcolii de a influenţacâteva caracteristici cheie, cum arfi disponibilitatea de implicare înînvăţare, atribuirea succesului unorfactori precum efortul, îndefavoarea abilităţii, şi crearea uneiatitudini pozitive faţă de învăţare.‖

Cele mai importante influenţe –disponibilitatea de a experimenta,disponibilitatea de a investi înînvăţare şi implicarea intelectuală –pot fi introduse în şcoli prinmenţinerea sarcinilor de lucru la unnivel care îi provoacă pe elevi. Şi,astfel, succesul va fi directproporţional cu cât au investit eleviiîn rezolvarea sarcinilor de lucru.

Implicarea elevilorîn experienţe noi

de învăţare

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 41: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

I n f o g r a f i c e l e spun intotdeauna o

poveste, iar datele oferite, înțelegerile si

conexiunile reprezinta povestea ta pe care tu o

spui.

I n f o g r a f i c e l e sunt reprezentări grafice

care urmăresc să transmită informaţii sau date

complexe într-un mod vizual, pentru o

înţelegere uşoară şi rapidă, folosind metafore şi

asocieri de imagini. O intrebuintare cu totul

speciala a infograficelor, care poate fi aplicata

cu succes in educatie este folosirea acestora in

videoclipuri.

Educația poate fi o mare parte din dezvoltarea

angajaților. De la dobândirea de noi competențepentru avansarea în carieră sau pur și simplu

pentru creșterea personală, dezvoltarea la locul

de muncă de învățare poate fi susținută de un

mediu stimulativ, care este potrivit pentru fiecare

elev în parte are nevoie.

Din următoarele infographic Pod spațiu, în timp

ce concentrându-se pe beneficiile unui mediu de

învățare în școli, este ușor de aplicat și

extinderea educației angajaților la locul de

muncă.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

INFOGRAPHIC

“Education is every day and everywhere, the onlything you have to pay is attention.”

Învățarea poate fi susținută de un mediu

stimulativ, care este potrivit pentru fiecare elev

în parte are nevoie.

Infograficele sunt definite drept reprezentaţii

vizuale, folosind grafice, pentru a comunica rapid

şi eficient diverse informaţii, date sau alte tipuri

de cunoştinţe. Conform wikipedia, ele îşi au

originea în preistoricele picturi rupestre şi,

ulterior, în hărţi, acestea fiind, de altfel, primele

forme de limbaj vizual dezvoltate de omenire.

Ce presupune un inforgrafic eficient?

E adevărat că infograficele prin definiţie

reprezintă un avantaj în contextul comunicării

actuale, însă există, că pentru orice, exemple mai

reuşite şi exemple mai puţin reuşite.

Din categoria exemplelor reuşite, acestea sunt

câteva funcţii/caracteristici pe care trebuie să le

bifeze:

1. Să comunice maximum de informaţie în

minimum de spaţiu.

2. Să spună o poveste care să poată fi

consumată într-un timp scurt.

3. Să sublinieze la nivel vizual conexiunile

dintre datele prezentate, fără a există riscul

de ambiguitate.

4. Să nu fie prea lungi sau prea încărcate.

5. Să aibă un design atractiv care să faciliteze

înţelegerea subiectului, indiferent de

complexitate.

6. Să aibă un potenţial ridicat de viralitate.

Crearea unui infografic presupune valoare adaugata

pentru ca genereaza trafic si conștientizare.

O metoda isteata de linkbuilding si branding fara

prea mari eforturi.

Atrage atenţia mult mai uşor, pentru că

foloseşte scheme cromatice şi forme de

vizualuri care amuză, relaxează,

fascinează…you name it!

1. Sunt uşor de downloadat şi dat mai departe.

2. Stimulează memoria vizuală, informaţiile

prezentate fiind mult mai uşor de reţinut.

3. Pot fi o metodă eficientă de a combate rată

scăzută a atenţiei în mediul online.

4. Sunt persuasive şi mult mai uşor de înţeles,

indiferent de gradul de complexitate al

informaţiei prezentate.

Spațiu de învățare creativ

Page 42: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

P a d l e t ( f o s t W a l l w i s h e r ) este o

aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și

exprime cu ușurinţă opiniile pe un subiect

comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele

este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii

publică scurte mesaje conţinând text, imagini,

clipuri video şi / sau legături. Poate fi folosit

pentru sesiuni de brainstorming, a posta adrese

de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau

comentarii pe o temă dată. Colaboratorii pot fi

invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului.

P a d l e teste o modalitate excelentă atât de a colecta idei

și resurse de la elevi cât și de a le prezenta

simplu, într-un format atractiv și prietenos. Poate

fi folosit într-un milion de scopuri de exemplu,

pentru obținerea de feedback la sfârșitul unei

lecții, predarea de limbi străine, a face predicțiiși, în general, a posta idei și contribuții de-ale

elevilor. Noi o folosim aici ca și o temă de casă

rapidă, ușoară și amuzantă.

PADLET

Descrierea activității. Pentru a începe facețiclick pe butonul „Build a wall’ de pe pagina de

gardă a aplicației (orice modificare se realizează

simplu – printr-un dublu click pe peretele alb). Se

poate alege un fundal din galeria aplicației, stabili

un titlu, subtitlu și alte câmpuri relevante. Totul

într-o manieră extrem de simplă. Titlul poate fi

denumirea lecției iar subtitlu sarcina cerută pentru

tema de casă.

La această activitate toată clasa trebuie să

contribuie. Trimiteți elevilor adresa unde se află

peretele virtual și asigurați-vă că toți copiii știu să

folosească aplicația. Este important să subliniațifaptul că toți elevii să-și treacă numele atunci

când postează.

La ora următoare proiectați peretele în fața clasei

și discutați împreună contribuțiile fiecăruia. Acest

exercițiu se poate transforma într-o excelentă

sesiune de dezbatere educațională, în care elevii

sunt puși în situația de a pune în valoare

argumente diferite pentru fațete diferite ale unor

chestiuni.

De ce am nevoie? Pentru proiectarea peretelui

cu tema de casă ce conține postările elevilor

recomandăm o tablă interactivă sau măcar un

video proiector. De asemenea este nevoie să

dați adresa de web a peretului-temă elevilor.

Beneficii educaționale. Util în special

situațiilor când aveți în clasă elevi timizi. Sub

masca anonimatului copiii își pot învinge

sfiala, postându-și fără a le fie teamă de a fi

ridicularizați, ideile, opiniile, părerile

personale. Duce atât la creșterea stimei de sine

cât și la creșterea entuziasmului în rezolvarea

unei teme de casă.

Sugestii și sfaturi. Asigurați-vă că în

secțiunea „Modify this wall-Privacy” setările

sunt corecte astfel încât toți copiii să poată

participa la rezolvarea temei de casă.

De asemenea, postați linkul peretelui fie pe

platforma școlii, fie arhivați-o electronic în

spațiul digital al clasei.

Securitate și siguranță. Dacă v-ați decis ca

peretele să fie public, verificați periodic

postările pe acesta astfel încât să le putețișterge pe cele cu conținut neadecvat. Pe de altă

parte, dacă unele contribuți externe se dovedesc

avantajoase reveniți asupra temei și discutați-lecu toată clasa.

Supliment educațional pentru lecții în idei și

resurse:

Obțineți feedback la sfârșitul lecțiilor!

Folosiți un Perete pentru a strânge toate zilele

de naștere ale elevilor.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 43: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Î n v a ţ ă p e a l t c i n e v a !

Experţii din domeniul învăţării rapide au

descoperit că cea mai eficientă modalitate de

a absorbi şi de a-ţi însuşi noi cunoştinţe este

această: în timp ce înveţi, să te gândeşti cum

ai putea “preda” noul material altcuiva. Îţi

imaginezi că trebuie să explici cu cuvintele tale

aceste cunoştinţe unei alte persoane, care nu

ştie absolut nimic despre acest subiect. De

aceea, e bine că, imediat după ce afli noi

cunoştinţe, să le împărtăşeşti celor din jurul

tău. Dacă nu ai cui să explici noile informaţii,

atunci trebuie măcar să îţi “predai” ţie însuţi

noul material – adică să-ţi explici ţie însuţi ce

ai aflat, reformulând textul şi explicându-l cu

propriile tale cuvinte.

V i z u a l i z e a z ă i n f o r m a ţ i i l e !Ştim cu toţii că “o imagine valorează cât o

mie de cuvinte”.

Cercetătorii din domeniul învăţării rapide ne

confirmă faptul că imaginile facilitează mult

înţelegerea unui text şi se memorează

mult mai rapid decât cuvintele singure (imagi

nile îmbunătăţesc cu până la 90 %

capacitatea de înţelegere şi de memorare).

De aceea, este bine că să îţi construiești cât

mai multe scheme şi diagrame structurate

pe baza noilor cunoştinţe pe care trebuie să

ţi le însuşeşti scheme care să fie cât mai

sugestive (să exprime relaţiile, dependenţele,

incluziunile, etc. dintre noţiuni) şi să fie

adnotate corect, (cuvintele cheie să fie

incluse, la locurile potrivite), eventual

completate cu imagini sugestive.

cea mai puternica metoda de influentare asubconstientului

Autosugestia,este folosita si in cazul invatarii eficiente, deoarece

metodele de invatare rapida sunt de fapt forme de

autosugestie, prin care ii sugerezi creierului tau exact ceea

ce are el nevoie sa stie ca sa inmagazineze materialul de

invatat.

P u n e - ţ i î n t r e b ă r i !

E bine să-ţi formezi deprinderea de citire

interogativă. Adică, trebuie să te întrebi

mereu, în timp ce citeşti: “Care este ideea

principala din acest capitol/paragraf/alineat?”,

“Am mai întâlnit cumva aceste noţiuni? Ce ştiu

deja despre ele?”, “Unde sunt faptele care să

sprijine aceste afirmaţii?”, “Pot oare să mă

înşel în privinţa a ceea ce credeam că ştiu

despre această problema?”, “Ce înseamnă

asta?”. Deseori, chiar autorul pune câteva

întrebări la începutul sau la sfârşitul

capitolului. Întrebări de felul “Cum?”, “Cine?”,

“Unde?”, “Când?”, “De ce?”, “Ei şi?”, ar trebui

să nu-ţi lipsească din minte atunci când citeşti.

Şi, pe măsură ce răspunzi la întrebări, fiipregătit să formulezi altele!

C i t i r e i n t e r o g a t i v ă

Învăţarea dirijată de întrebări este una dintre

cele mai puternice şi mai eficiente metode

de învăţare cunoscute vreodată. Se

recomandă să foloseşti această metodă în

studiul tău, fiind propriul tău profesor – adică

fiind atât profesor (îţi pui întrebări), cât şi elev

(răspunzi la ele).

TEHNICI DE ÎNVĂŢARE

Rapide si Eficiente

Page 44: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

C U L O R I L EEfectuarea învățarii creative poate fi posibilăfără prea multă muncă.Culoarea este o parte inseparabilă a viețiinoastre de zi cu zi.Este inerentă în tot ceea ce vedem și facemși studiile indică faptul că aceasta joacă unrol în emoție, productivitate, comunicare șiîn învățare.

INSPIRAȚIA

C u l o r i l e

Tot cea ce ne inconjoara este colorat.

Studiile pe emoție și culoare arată o legătură

directă între culoare și sentimente pozitive și

negative. Utilizarea de culoare ajută la definirea

scopului unei încăperi dacă este pentru studiul

liniștit, colaborare sau de relaxare.

Sunt săli de clasă utilizate pentru o varietate de

scopuri, dar intenția principală este învățarea

activă. Din acest motiv, culoarea într-un mediu de

clasă ar trebui să maximizeze retenția de

informații și să stimuleze participarea. Cheia

pentru a crea un mediu favorabil învățării într-o

sală de clasă este acela de a nu supra-stimula

elevii.

Pentru o sala de clasa este buna o culoare calmant

sau neutra pe pereți, iar mobilierul poate adăuga o

pata de culoare. Sala de de clasă va deveni un

mediu de învățare extins, multi-scop.

C u l o a r e a este un atributfoarte pronunţat al lumii din jurul nostru, este omodalitate in care copiii observa si clasificaceea ce văd.Inainte de a atribui fiecărui obiect culoarea luiproprie, ei alătură culorile pentru plăcereaochilor, pentru frumuseţea lor, pentru bucuriace o crează spiritului.

eficientizează actul invăţării prin creşterea

interesului elevului, concentrarea atenţiei,

stimularea imaginaţiei.

Studii psiho-colorimetrice au indicat creşterea

vitezei de memorare cu peste 40% în cazul utilizării

materialelor didactice colorate, prin creşterea

acuităţii de percepere şi a preciziei. Înconfecţionarea materialelor didactice se vor folosi

culori tari şi contraste puternice pentru evidenţierea

informaţiilor cu caracter de legitate (principii,

reguli, ipoteze, legi) şi culori mai săturate, mai

puţin contrastate pentru evidenţierea informaţiilor

exemplificatoare, a unor legităţi particulare (date,

argumente, demonstraţii, enumerări ).

Intensitatea contrastelor cromatice, legate de

optimizarea procesului de învăţare:

- pentru planşe, desene, schiţe, grafice: albastru pe

alb, negru pe galben, verde pe roşu.

- pentru materiale tipărite: galben pe negru, alb pe

albastru, negru pe orange, orange pe negru, negru pe

alb.

- pentru creşterea lizibilităţii la distanţă: negru pe

galben, verde pe alb, roşu pe alb, albastru pe alb, alb

pe albastru, negru pe alb, galben pe negru, alb pe

roşu, alb pe verde, alb pe negru.

S A L A D E C L A S Ă

M AT E R I A L E L E C R O M AT I C E

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 45: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

CUM SĂ ÎNVEŢI …

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

În Pomodoro Technique îţi dedici timp unui

task maxim 25 de minute, îţi iei

5 minute pauză şi apoi începi un nou

ciclu. Asta înseamnă că ai completat un

pomodoro. La fiecare 4

pomodoros, adică după 2 ore de “muncă”, iei

o pauză de 30 de minute.

Î N V Ă Ţ A R E A P R I N R E P E T I Ţ I EM E T O D E D E I N V A Ţ A R E

C h u n k i n g , o metodă în care o persoană

categorisește informațiile pe care încearcă să le

memoreze în grupuri. Persoana care dorește să

memoreze o secvență lungă de numere poate rupe

secvența de sus în bucăți de trei, permițându-le să-și

amintească mai multe dintre numere. În mod similar,

acest lucru este modul în care de multe ori memoreze

numere de telefon, prin spargerea lor în cele trei

secțiuni: un cod de zonă, urmat de un număr format

din trei cifre și apoi un număr de patru cifre.

Î n v ă ț a r e r o t e este o tehnică de

învățare, care nu se concentrează pe înțelegere, ci pe

memorizarea prin repetiție. Două exemple de învățare

rote sunt: alfabetul și numerele. Învățarea rote este

abandonata pentru noi tehnici, cum ar fi învățarea

asociativă, meta-cognitive și gândirea critică în loc să

fie folosit ca o fundație funcțională la niveluri mai

ridicate de învățare.

M e t o d a d e l o c i

este o tehnica pentru memorizarea practicata inca din

antichitate clasica, este un tip de sistem bazat pe link-uri

mnemonice locuri (loci, altfel cunoscut sub numele de

locatii). Acesta este adesea folosit în cazul în care trebuie

memorate liste lungi de articole.

M n e m o n i c a

tehnică prin care se pot reţine informaţii, car

e în alt context ar fi greu de reţinut.

Secretul din spatele acestor tehnici este

codificarea informaţiilor greu de reţinut într-

o manieră care este mai uşor de reţinut.

Creierele noastre au evoluat atât

de mult încât pot codifica şi interpreta

stimuli complecşi precum imagini, culori,

sunete, mirosuri, gusturi, emoţii, limbaje,

pe care apoi memoria le stochează eficient

pentru a da înţeles lumii în care trăim.

Dacă mintea umană are nevoie de

ciclul ăsta de concentrare şi de pauze, asta

explică lipsa de atenţie în clase.

Metoda chunking, scădere repetată și diviziunea lungă

Page 46: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

E s t e e d u c a ţ i e p e n t r u v i a ţ ă .

Cercetășia este mai mult decât recreere,este educație pentru viață, un mod de atrăi. Este o mișcare cu impactsemnificativ la nivel mondial. Dimensiuni:spiritual, social și personal.Cercetășia contribuie la construireaîncrederii și a stimei de sine, ladezvoltarea abilităților de învățare,aventură în aer liber și de distracție.

CERCETAȘII

Comunitatea în care trăiesti arenevoie de implicarea ta acum.

Te provocăm sa-ti depășești limitele!Aventura vietii tale poate incepeacum!

Contribuie la educaţia tinerilor printr-o donaţie, sponsorizare sau 2% dinimpozit!

Ateliere de dobândire de abilităţipractice, cu caracter patrioticsărbătorirea zilei naţionale –decembrie şi a unirii principatelor, cucaractere festiv - serbarea deCrăciun.

Unitatea Sf. Constantin Brâncoveanu

Şcoala Gimnazială nr. 10 Rm. VâlceaUnitatea Sf. ConstantinBrâncoveanu - 144 membri

Popa Ovidiu - lider Unitatea Sf. Constantin Brâncoveanu

Fii voluntar!

Fii cercetaș!

Sprijină!

Cercetașii învață cum să facă alegereapotrivită și să își asume responsabilitateapentru acțiunile lor, astfel încât aceștia săfie pregătiți pentru o viață independentă.

Page 47: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Învățarea limbilor străine

"It’s about giving elevs an opportunity to

understand the world."

Metoda: a b o r d a r e a c o m u n i c a t i v ă

grupuri mici de elevi sunt predate într-un cadru

clasă. Lecțiile sunt în general împărțite în unitățicare pun accentul pe o abilitate receptiv (citire

sau ascultare) și o abilitate productivă (scriere

sau vorbire), combinate cu gramatica și

vocabularul pe bază temă. Accentul cade pe

aducerea elevului până la viteza de rapid în

limba.

Succesul este retenția de limbă pe termen lung.

Dezvoltarea unui nucleu lingvistic oferă o

pregătire solidă în limbă. Ascultarea și citirea

sunt extrem de eficiente. Odată ce ați făcut acest

lucru dezvoltaţi un vocabular mare pasiv.

Exersează cu voce tare, cât mai mult!

Patru componente sunt necesare pentru a învățao limbă:

1. Ascultare

2. Repetând

3. Scris

4. Traducere * (* traducerea din propria limbă

în limba țintă este vitală.)

Metoda: t r a d u c e r e d u b l ă

1. Dobândirea o carte în limba-țintă.

2. Achiziționarea unui dicționar de limba

engleza-țintă.

3. Utilizați dicționarul pentru a descifra

4. Scrie în jos traducerea.

5. Utilizați dicționarul pentru a traduce

traducerea înapoi în limba țintă. "Traducere

dublă."

6. Verificați traducerea tradus-re împotriva

cărții originale, se spală, se repetă.

Metoda: p r i n i m e r s i u n e

1. Mergeți într-o țară străină.

2. Încercați să comunicati cu

localnicii. Deseneaza pictograme. Intră în

situații incomode. Mergi la cinema și

teatru. Ascultă radioul. Urmărește emisiuni

la televizor.

3. (metoda alternativă) Fă-ţi un prieten care

vorbește doar limba țintă.

Metoda: a b o r d a r e a b a z a t ă p e

g r a m a t i c ă

Aceste cărți combină o cantitate mică de

vocabular la începutul lecției cu o doză de

îngrămădire reguli gramaticale, care trebuie să

fie memorate. Vocabularul este re-combinate în

mai multe moduri diferite de a evidențiapunctele gramaticale.

lecții ulterioare să se bazeze pe vocabularul

învățat în lecțiile anterioare și să introducă noi

gramatica. Accentul este pus pe citire și scriere

în limba țintă.

Metoda: a b o r d a r e a b a z a t ă p e

v o c a b u l a r

Această metodă de învățare pretinde să imite

modul în care am învățat limba ca și copiii - prin

asocierea unor cuvinte în limba țintă (limba pe

care doriți să învețe), cu imagini sau obiectele pe

care le reprezintă. Gândiți-vă, de exemplu, a

unui copil de trei ani, cu o "vezi-and-spun."

Acesta subliniază dobândirea de vocabular prin

prezentarea către utilizator cu vocabular cuvinte

și imagini asociate, precum și încurajarea

repetarea acestui vocabular. reguli gramaticale

nu sunt, în general, predate ca atare, dar sunt

preluate de osmoză.

Page 48: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Î n v ă ţ a r e a b a z a t ă p e p r o i e c t

In cadrul proiectului eTwinning elevii participă

la întreaga activitate. Întreaga gamă de

instrumente disponibile online - sondaje de

opinie, chestionare sau videoconferinţe – ii ajută

pe elevi să se cunoască și să colaboreze în timp

real. Comunicarea prin intermediul

instrumentelor web le îmbunătăţește capacitatea

de a înţelege mesajele vorbite, de a iniţia, susţine

şi încheia o conversaţie, de a citi, înţelege şi

redacta texte conform nevoilor proprii. Elevii

dobândesc competenţa si capacitatea de a folosi

materialele într-un mod adecvat şi de a învăţa

limbi străine într-un mod informal, ca parte a

învăţării pe tot parcursul vieţii. O atitudine

pozitivă implică aprecierea diversităţii culturale,

interesul şi curiozitatea faţă de limbi şi

comunicarea interculturală.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

"It’s about giving elevs an opportunity to

understand the world."

M e t o d a P h y E m o C

Se bazează pe o combinare a principiilor cuprinse

atât în metoda de Învăţare Audio-Linguală cât şi

în cea a Învăţării Codului Cognitiv al unei limbi.

Este esenţial ca elevii să înveţe cele mai folosite

expresii idiomatice ale limbii străine pe care o

învaţă; Este importantă folosirea vitezei normale

de conversaţie (elevii nu trebuie încurajaţi să

vorbeacă foarte rar).

Limba străină se învaţă prin imitaţie şi analogie;

Activităţile primordiale sunt vorbitul şi ascultarea

interlocutorului; cititul şi scrisul sunt secundare;

Elevii trebuie să exerseze structurile fundamentale

ale limbii străine prin repetiţie, substituţie,

transformare etc.

Construirea unui spirit de grup este esenţială;

profesorul este tot un membru al grupului.

Ascultatul activ (prin contact vizual, urmărirea

expresiei feţei, atitudinii şi a eventualelor

încurajări).

C o m u n i c a r e a

Comunicare este cea mai utilizată abordare a

predării limbilor străine în clasă și cea mai

larg acceptată și în multe feluri este o culme a

acestor abordări și metodologii. O clasă de

comunicare include activități prin care elevii

sunt capabili să elaboreze o problemă sau o

situație prin narațiune sau negociere, și, astfel,

să stabilească competența de comunicare.

Î n v ă ț a r e a b a z a t ă p e s a r c i n i

Învățarea bazată pe sarcini este o rafinare a

abordării comunicative, se concentrează pe

îndeplinirea unor sarcini specifice prin care

limba este predată și învățată. Elevii care învațălimbi străine folosesc limba pe care ei știu să

completeze o varietate de sarcini, dobândesc noi

structuri, forme și vocabular după cum este

necesar.

E l e v i i î n v a ț ă u n i i d e l a a l ț i i !

Invitaţi elevi din alte medii să fie

ambasadori şi să înveţe colegii lor elevi

(şi profesori) puţin din limba şi cultura lor.

A învaţa de la colegii lor

este mai atractiv decât studiind într-un mediu

de clasă formal şi va ajuta elevii să înţeleagă tot

esenţialul din lumea reală a limbii.

Cum convingi elevii tăi că limbile

nu sunt numai benefice, sunt şi plăcute?

D i r e c t

Metoda directă este cunoscută sub numele de

abordare naturală și este în multe feluri opusul

metodei de gramatică-traducere.

În această clasă, limba maternă este strict

interzisă și elevii sunt încurajați să vorbească în

orice moment limba straina.

Page 49: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Trebuie regândite principiile fundamentale

după care ne educăm copiii.

Sistemul nostru de învățământ e clădit pe ideea

de aptitudini școlare. Există un motiv: întregul

sistem a fost inventat în toată lumea pentru a fi

de folos industrializării. Trebuie să avem grijă

de darul imaginaţiei umane şi să avem grijă să

îl folosim cu înţelepciune. Vom reuși doar dacă

tratăm capacitatea creativă ca pe o comoară,

cum și este, iar pe copii ca pe speranța pe care

o reprezintă. Sarcina noastră e să le educăm

întreaga ființă pentru acest viitor, s-ar putea ca

noi să nu apucăm acel viitor, dar ei da. Treaba

noastră e să-i ajutăm să se bucure de șansa

asta.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

REVOLUȚIONAȚI ÎNVĂȚĂMÂNTUL!

D I P L O M E L E N U M A I

VA L O R E A Z Ă N I M I C .Întregul sistem de învăţământ public din

lume e un proces prelungit de intrare la

universitate. Consecinţa e că mulţi oameni

talentaţi, geniali şi creativi cred că nu-i aşa

pentru că talentul nu este apreciat sau este

chiar stigmatizat.

În următorii 30 de ani după UNESCO în

lume vor fi mai mulţi absolvenţi decât toţi

absolvenţii de până acum. Brusc, Diplomele

nu mai valorează nimic. Înainte dacă aveai

o Diplomă aveai un loc de muncă. Dacă nu

aveai un loc de muncă era pentru că nu voiai.

Acum copiii cu Diplome se întorc acasă şi

continuă cu jocurile video. Pentru că acum îţi

trebuie un master unde ajungea licenţă şi-ţi

trebuie doctorat unde aveai un master.

E un proces de inflaţie academică.

Trebuie să regândim concepţia despre

inteligenţă. Ken Robinson

Ken Robinson propune o schimbare radicală de

la sistemul şcolar standard la învăţământul

personalizat - acela în care se creează condiţii

în care talentele naturale ale copiilor se pot

dezvolta.

K I P P este un program, un sistem

minunat. Este vorba de adaptarea

acestuia în funcție de circumstanţe, şi de

personalizarea educaţiei în functie de

oamenii pe care îi învăță.

Este raspunsul pentru viitor, deoarece nu

este vorba despre scalarea unei soluțiinoi; este vorba despre crearea unei

mișcări în educaţie în care oamenii îşi

dezvoltă propriile soluții, dar cu susținere

externă bazată pe un curicullum

personalizat.

Sunt oameni care reprezintă resurseextraordinare în business, în multimedia, îninternet.Aceste tehnologii, combinate cu talenteleextraordinare ale profesorilor oferă ooportunitate să revoluționăm educația. Şi văîndemn să vă implicați, deoarece e vital, nunumai pentru noi, ci pentru viitorul copiilornoștrii.Dar trebuie să schimbăm de la un modelindustrial la un model agricultural, în carefiecare școală poate să se dezvoltemâine. Acesta este locul în care copiii învațădespre viață. .Ken Robinson

―Şcoala cea mai bună este aceea în careînveţi înainte de toate Cum să înveţi―.

Page 50: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

MANAGEMENTUL ȘCOLAR

Independenţa gândirii.Respectarea celorlalţi.Cinste şi respect pentru justiţie şi drepturilecelorlalţi.Respectarea modurilor de viaţă, opiniilor şiideilor diferite de cele proprii, dacă acestea lerespectă, la rândul lor pe ale altora.Decentă.Angajament în promovarea proceselordemocratice.Preocupare pentru bunăstarea proprie, aaltorpersoane şi a societăţii.

M A N A G E M E N TObiective precise

Informare completăBază teoretică şi metodologică

D i r e c t o r , P r o f e s o r

ADRIANA STATIE

Şcoala GimnazialăNr. 10, Rm.

Vâlcea

Şcoala Gimnazială Nr. 10, Râmnicu Vâlcea - Funcţii

Individual Instituţional Comunitar Social Internaţional

MANAGEMENTUL CURRICULAR - CDŞ

– in funcţie de resursele umane şi

materiale disponibile, de propunerilecadrelor didactice, de opiniile părinţilorelevilor şi chiar ale elevilor din claselemari

MANAGEMENTUL RESURSELOR - se

abordează în funcţie de tipul resurselor

angrenate în procesul de învăţământ cu

componentele sale.

MANAGEMENTUL RELA ŢIILOR COMUNITARE -mobilizarea comunităţilor locale, antrenareaagenţilor economici locali şi a p ărinţilor.

EVALUAREA / CONTROLUL - întregul proces deînvăţământ din şcoală, propunându-şiameliorarea activităţii aflate în desfăşurarea şiplanificarea celei viitoare .

RECOMANDĂRI ŞI VALORI

Page 51: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Citeşte !

Quasimodo, misteriosul clopotar cu înfăţişare grotescă dinCatedrala Notre-Dame, Claude Frollo, arhidiaconul chinuitneîncetat de o dragoste interzisă şi fără speranţă, Esmeralda,frumoasa ţigancă dansatoare, şi Phoebus, chipeşul căpitan care opăcăleşte pe Esmeralda făcând-o să creadă că o iubeşte. Aceastăpoveste cu final tragic — marcată de dragoste, vinovăţie şiizbăvire — vă va ţine cu sufletul la gură.

Impresionanta poveste, plină de acţiune, intrigi şi suspans, a luiD’artagnan, un tânăr nobil în căutare de aventură, şi a celor treicurajoşi spada­sini Athos, Porthos şi Aramis. Cei patru îşi unescforţele pentru a-i apăra pe rege şi pe regină împotriva uneltirilorpuse la cale de cardinal, vicleanul lor rival politic. Prietenia lor,călăuzită de îndemnul „toţi pentru unul şi unul pentru toţi―, îi vaajuta să îşi ducă la bun sfârşit acţiunile eroice.

De ce i-a căşunat unui tâlhar să spargă busturi ale lui Napoleon?Unde oare s-o ascunde rubinul albastru? Ce era, de fapt, bandapătată? Cine făcea parte din Liga Roşcaţilor? Ce învârteainterpretul de greacă? Şi cine e misterioasa Irene Adler? Alătură-te lui Sherlock Holmes şi prietenului său de încredere, doctorulWatson, ca să descoperiţi împreună răspunsurile la acesteîntrebări şi la multe altele.

„Nici un roman pentru copii şi tineretnu se poate compara, la noi, ca audienţă şi ca forţă de fascinaţie,cu Cireşarii. Personajele au trăsături dominante, fiziceşi morale, care îi individualizează uşor şi îi fac lesnememorabili. În primul volum al seriei, cei şapte copii depe Strada Ciresului şi căţelul Tombi vor să elucideze un mistergeologic, dar întâlnesc în Peştera Neagră personaje adulte ostile,pe care le înving prin inteligenţă şi spirit de echipa.

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 52: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

I n t e l i g e n ţ a e m o ţ i o n a l ă ( E Q )implică în primul rând conștiința de sine, auto-disciplina șiempatie. Își dă seama că modul în care ne controla impulsurile sisentimentele noastre.Vestea bună e că inteligența emoțională poate fi îmbunătățită.Deşi copilăria este extrem de importantă în punerea unor bazesolide pentru dezvoltarea inteligenţei emoăionale, ea poatefi îmbunătăţită şi cultivată inclusiv la vârstă adultă.

C i n e ş t i e s ă s c r i e b i n e , e un om foarte deştept,

pentru că are şansa să obţină foarte multe de pe urma textelor pecare le redactează. Aici gasiti tehnici care inlatura presupuneriledin industria publicitatii, transformand-o intr-o adevarata stiinta curezultate sigure. De la scrierea titlului pana la lansarea ofertei...dela descoperirea mesajului potrivit si pana la includerea lui intext...de la realizarea unui layout care vinde si pana la aplicareatuturor testelor practice posibile.

I m a g i n e a p e c a r e n o i o p r o i e c t ă m desprenoi ne poate determina caracterul şi reuşita în viaţă.Psihologii experimentali şi clinici au demonstrat fără urmă deîndoială că sistemul nervos uman nu sesizează diferenţa dintreexperienţa „reală" şi experienţa viu şi înamănunt imaginată.Schimbaţi-vă imaginea personală şi vă veţi schimba şipersonalitatea şi comportamentul. Mai mult decît atît, „imagineapersonală" stabileşte limitele împlinirii individuale. Extindeţi-văimaginea personală şi vă veţi extinde „zona posibilului―.

E x i s t ă o m u l t i m e d e o a m e n i d e s u c c e s ,dar succesul nu e proprietatea lor.Nu e nici noroc, nici destin, nici şansă - succesul eo comoară ascunsă în fiecare dintre noi şi puţini cunosc secretelecu care o pot aduce la suprafaţă. Problema nueste ignoranţa, ci lipsa de acţiune.Scopul acestei cărţi este să reafirme, să ilustreze, să scoată la lumina şi să glorifice o mulţime de adevăruri vechi şi fundamentale,să va îmboldească şi să va determine să faceţi ceva pentru ale aplică.

Nu ai citit incă?

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Page 53: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

10 PLUS

CUPRINS

Ce este educația? 3

Educația timpurie 6

Comportamentele pozitive 8

Metode de disciplinare 10

Teorii ale inteligenţei 12

Personalitatea profesorului 14

Utilizarea tehnologiei în sala de clasă 16

Utilizarea platformei electronicewww.eTwinning.net

18

Perseverenţa in activitate 21

Elementele de bază ale managementului

22

De ce consiliere? 25

Procesul de învățare distractiv 26

Inovația în școala 27

Strategii de predare 28

Ce face un profesor bun 30

Jocuri 32

Stiluri de învățare 37

Educația fizică si sportul 38

Cooperarea 40

Spațiu de învățare creativ 42

Tehnici de învățare 44

Cercetașii 47

Învățarea limbilor străine 48

Managementul școlar 51

Citește! 53

10 PLUS Revista Şcolii

I d e i p e n t r u e l e v i . . .

Gândeşte-te la viaţa ta!

Ce visuri ai?

Ce dorinţe ai?

Formează-ţi bunele deprinderi!

Dezvoltă-ţi aptitudinile native!

Invaţă reguli, legi, formulematematice!

Invaţă prin discriminare!

Achiziţionează noi competenţe!

Schimbă-ţi comportamentul!

Asimilează concepte concrete într-o„bancă personală de experienţe‖!

I N V A Ţ Ă T O T C E P O Ţ I !

educaţie, școală, profesori, elevi, părinţi

Şcoala Gimnazială Nr. 10, Rm. Vâlcea

Revista Şcolii “10 PLUS”

Prof. Maria ŢUCA

Prof. Adriana STATIE

ISSN:

Page 54: Şcoala Gimnaziala Nr. 10, Rm. Vâlcea Newsletter · Newsletter Revista Şcolii Fii îndrăzneţ! Fii creativ! Fii curajos! Fii inspirat! Fii încrezător! Fii organizat! Fii inovator!

Fii îndrăzneţ!

Fiicreativ!

Fii curajos!Fii

inspirat!Fii

încrezător!Fii

organizat!Fii

inovator!Fii

inteligent!

Şcoala Gimnazială Nr. 10, Râmnicu Vâlcea

Revista Şcolii