Clasa I primară

of 47 /47
Momentul: sfârşitul anului şcolar.

Embed Size (px)

description

Clasa I primară. Moment ul : sfârşitul anului şcolar. 6 ani, învăţământ primar. Franceză. Să scrie fără greşeală. Gest de memorare. P regătirea unei dictări care solicită gestul memorării. Este vorba de o dictare de cuvinte . Li se cere copiilor : - să reţină o listă de trei cuvinte - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Clasa I primară

Page 1: Clasa I primară

Momentul: sfârşitul anului şcolar.

Page 2: Clasa I primară
Page 3: Clasa I primară

Pregătirea unei dictări care solicită gestul memorării .

Este vorba de o dictare de cuvinte. Li se cere copiilor:

- să reţină o listă de trei cuvinte

- şi să le poată scrie fără greşeală.

Observaţie: Învăţătoarea începe întotdeauna prin a verifica dacă elevii au o bună înţelegere a cuvintelor. În activitatea descrisă aici, sensul cuvintelor era bine cunoscut copiilor. Ea n-a mai lucrat deci asupra acestui aspect.

Page 4: Clasa I primară

O asemenea activitate cere din partea elevilor un dublu proiect de memorare:

- Un proiect de memorare a cuvintelor în forma lor globală, în legătură cu semnificaţia lor.

- Un proiect de memorare a literelor care compun cuvintele şi a ordinii în care ele se succed. Acest al doilea proiect cere memorarea detaliilor formale.

Aceste proiecte solicită activităţi mentale diferite. Este, deci, util de a le separa încă de la începutul pregătirii. Ca urmare, copiii vor putea să le asocieze pe amândouă de o manieră cvasi-automată.

Dublu proiectDublu proiect

Page 5: Clasa I primară

de memorare globală a primului cuvânt.

Page 6: Clasa I primară

Vom învăţa să scriem

trei cuvinte fără

greşeală

Vă cer să le reţineţişi să vi le aşezaţi în

minte

pentru a le putea scrie

singuri mâine.

Page 7: Clasa I primară

ca să nu greşim mâine

PrivimAscultă

m

Page 8: Clasa I primară

Primele schimburi

Page 9: Clasa I primară

Scriu cuvântul pe tablă fără să-l pronunţ.

Page 10: Clasa I primară

Copiii privesc în linişte, ...... iar unii mişcă din buze de parcă le-ar repeta în minte.

Page 11: Clasa I primară

Cuvântul este mai întâi arătat,

Choucroute

... şi pronunţat.

... şi pronunţat.

→ Două intrări perceptive succesive (deci disociate) sunt propuse copiilor. apoi ascuns...

Page 12: Clasa I primară

Fiecare elev evocă în felul său.

Page 13: Clasa I primară
Page 14: Clasa I primară

Cine a reuşit să-şi aşeze cuvântul în

minte?

Page 15: Clasa I primară

Am făcut o poză şi am văzut cuvântul.

Charlotte?

Page 16: Clasa I primară

Am privit cuvântul

Florence?

şi l-am pus într-un dulăpior.

Page 17: Clasa I primară

Laura?

J’ai photographié

le mot en couleur

Literele erau gri şi legate

Ce culoare aveau literele?

Al cui era scrisul?

Era scrisul dvs..

Page 18: Clasa I primară

Arnaud?

Am apăsat pe un buton.

Am auzit cuvântul de trei ori.

Cine vorbea?

Era vocea dvs..Eu reţin mai bine când aud.

Page 19: Clasa I primară

Adrien?

Am făcut o poză.Am numărat literele.

Câte litere avea cuvântul?

Erau zece.Da, mi-am spus

cuvântul.

Ai mai făcut ceva?

Cine îţi spunea cuvântul?

Era vocea mea.

Page 20: Clasa I primară

Alexis?

Am privit literele.Mi-am imaginat că le-am scris.Eu am mărit

literele

şi am făcut un mic panou “atenţie”.

Page 21: Clasa I primară

de memorare a literelor care alcătuiesc cuvântul.

Page 22: Clasa I primară

Voi scrie din nou cuvântul. Priviţi cu atenţie fiecare literă, observaţi în ce ordine se află ele şi întrebaţi-vă dacă unele dintre ele ar putea fi greu de găsit. Găsiţi sunetul care se află de două ori în cuvânt... Imaginaţi-vă că sunteţi aici mâine şi că trebuie să-l scrieţi.

Page 23: Clasa I primară

Următoarele schimburi.

Page 24: Clasa I primară

Voi scrie din nou cuvântul,

pentru ca voi să puteţi

să vă verificaţi evocarea,

eventual s-o corectaţi.

Page 25: Clasa I primară

Scriu cuvântul pe tablă.Fiecare îşi verifică evocarea,

ajuste sa pensée, modifie ou corrige ses évoqués.

Page 26: Clasa I primară

Cuvântul este arătat,

Choucroute

... şi repronunţat.

... şi repronunţat.

→ Din nou, două intrări perceptive succesive (deci disociate) sunt propuse copiilor. apoi ascuns...

Page 27: Clasa I primară

O mică observaţie!

Pentru că li s-a cerut copiilor să observe cuvântul în toate detaliile legate de litere, în acest stadiu se poate întotdeauna:

- Să-i întrebăm care litere le pun probleme?

- În funcţie de răspunsurile date, să le pună în evidenţă prin semne colorate de forme diferite: de exemplu, încercuirea celor doi “ou” cu galben, sublinierea lui “e” final cu albastru; dacă se pretează cuvântul, încadrarea lui, pentru a pune în evidenţă literele care “urcă” şi pe cele care “coboară”, desenarea în cuvânt, schimbarea grafiei pentru litera care pune probleme sau schimbarea vocii etc.

Această practică le permite copiilor care n-au remarcat anumite dificultăţi (cazul este frecvent, mai ales la copiii care tratează informaţia global) să le audă numite şi/sau să-şi ia repere suplimentare bazate pe detalii. 

Page 28: Clasa I primară
Page 29: Clasa I primară

Loïc ?Am numărat literele: am văzut că nu sunt decât

două litere mari care urcă şi că celelalte erau litere

joase.

Am încercat să reţin cuvântul.

Am deschis ochii,apoi i-am închis din

nou.

Page 30: Clasa I primară

Ce ai numărat?

Am numărat.Am făcut o poză.Am numărat literele.

apoi am închis ochii.

Lucas ?

Page 31: Clasa I primară

Eu am scris cuvântul

pe o hârtieîn imaginaţie.

Lydie?

Page 32: Clasa I primară

Shana ?

Eu am văzut că “o” şi “u”, care îşi dau mâna, se

pronunţă “ou” şi că apar de două ori în cuvânt.

Page 33: Clasa I primară

Eu m-am bucurat să văd cuvântul a doua oară,

pentru că uitasem cuvântul.

Guillaume ?

Page 34: Clasa I primară

Al treilea schimb.

Page 35: Clasa I primară

Gândiţi-vă la tot ce ştiţi pentru a scrie cuvântul fără

greşeală.

Şi acum, vă voi arăta cuvântul pentru ultima oară. Verificaţi că

aveţi cuvântul şi toate literele sale în minte.

Page 36: Clasa I primară

Scriu cuvântul pentru ultima oară.

Page 37: Clasa I primară

Şi fiecare îşi verifică evocarea.

Page 38: Clasa I primară
Page 39: Clasa I primară

veţi rescrie cele trei cuvinte.

Atenţie, mâine dimineaţă, singuri, din memorie

Imaginaţi-vă în banca voastră scriind cuvântul.

Copiilor li se lasă un timp de evocare pentru a realiza activitatea de anticipare a viitorului.

veţi căuta în minte cuvintele pe care tocmai le-aţi aşezat

acolo astăzi.

Page 40: Clasa I primară

Aceeaşi tehnică a fost aplicată pentru celelalte două cuvinte: moustache şi

toupie.

Page 41: Clasa I primară
Page 42: Clasa I primară

Rappelez vous les trois mots d’ hier.

Page 43: Clasa I primară
Page 44: Clasa I primară

Din timp în timp, scriu pe tablă toate evocările citate în timpul dialogurilor pedagogice şi realizez cu elevii o fişă de sinteză, pe care ei o vor putea consulta altădată, pentru a alege procedeul care le convine cel mai mult, dacă trebuie “să aşeze ceva în minte”.

Page 45: Clasa I primară

Când copiii au ajuns la mine în clasa întâi în septembrie, am constatat că ei aveau deprinderea să fie atenţi şi să evoce.

Spontan, fără ca eu să le spun, ei adoptă atitudinea care constă în a lucra mental.

Eu o atribui, fără nici o îndoială, excelentei activităţi depuse de colega mea de la grupa pregătitoare.

Observaţia învăţătoarei:

Page 46: Clasa I primară

Când copiii lucrează astfel, ei nu au impresia că “muncesc”.

Şi totuşi, am observat că o activitate de Gestiune Mentală necesită multă concentrare din partea copiilor, care îi oboseşte uneori. De aceea este important să le permitem să se refacă pentru câteva minute prin activităţi mai ludice şi apoi să reia activitatea în Gestiunea Mentală.

Véronique Lapaille, învăţătoare la clasa I.

Observaţia învăţătoarei

Page 47: Clasa I primară

Ecole Notre-Dame de MehagneRue des Coquelicots, 12B – 4053 EmbourgBelgique +32 4 365 75 06@ [email protected]

Photos : Marc LAENEN

Mise en forme power point 2003 : Marc LAENEN.