Clasa a X-a Algebra - 1 Cap. II : Functia - Prin sistem de ecuatii exponentiale intelegem un sistem

download Clasa a X-a Algebra - 1 Cap. II : Functia - Prin sistem de ecuatii exponentiale intelegem un sistem

of 24

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Clasa a X-a Algebra - 1 Cap. II : Functia - Prin sistem de ecuatii exponentiale intelegem un sistem

 • Clasa a X-a Algebra - 1

  Cap. II : Functia logaritmica

  Functia logarimica

  Definitia llooggaarriittmmuulluuii :

  - Fie 0a , 1a si 0x ;

  - Se numeste logaritmul numarului x in baza a , si se noteaza xalog , numarul real y

  definit prin :

  xy alog xay

  Observatii :

  1). Nu se poate defini logaritmul unui numar real negativ x , deoarece 0ay

  , Ry .

  2). Definitia unui numar pozitiv implica trei chestiuni :

  a). cele doua notatii xy alog si xay ;

  b). numarul x trebuie sa fie strict pozitiv ;

  c). daca 1 , 0 aa si 0x , atunci :

  xa xa log

  Aceasta identitate se numeste identitatea logaritmica fundamentala si afirma ca : logaritmul

  unui numar pozitiv intr-o baza este exponentul la care se ridica baza pentru a obtine numarul .

  Important :

  In cazul in care in cadrul unui exercitiu intervin logaritmi , inainte de a rezolva exercitiul ,

  trebuie sa punem conditii de existenta , lucrul valabil dealtfel in toate exercitiile indiferent de

  expresiile care apar , conditii exprimate in cadrul observatiilor de mai sus .

 • Clasa a X-a Algebra - 2

  Cap. II : Functia logaritmica

  Functia logarimica

  Proprietatile llooggaarriittmmiilloorr :

  Fie 0a , 1a .

  Avem urmatoarele proprietati :

  1). 01log a ( deoarece 10 a ) .

  1log aa ( deoarece aa 1

  ) .

  2). Logaritmul produsului a doua numere este egal cu suma logaritmilor celor doua numere :

  yxyx aaa logloglog , 0, yx

  3). Logaritmul unei puteri cu exponent natural este egal cu produsul dintre exponent si

  logaritmul bazei puterii :

  xkx ak

  aloglog , 0 x

  4). Logaritmul catului este egal cu diferenta dintre logaritmul numaratorului si logaritmul

  numitorului :

  yxy

  xaaa

  logloglog

  , 0, yx

  xx

  aalog

  1log

  , 0 x

  5). Logaritmul puterii unui numar este egal cu produsul dintre exponentul puterii si

  logaritmul numaratorului :

  xx aa loglog

  , Rx , 0

  6). Formula de schimbare a bazei : formula da trecerea de la logaritmul unui numar in baza

  a la logaritmul aceluiasi numar in noua baza b :

  a

  xx

  b

  b

  alog

  loglog , 0, ba , 1, ba , 0 x

  Avem urmatoarele formule :

  a

  b

  a

  b

  ab

  b

  aln

  ln

  lg

  lg

  log

  1log , 0, ba , 1, ba

  unde :

  aa loglg 10 , bb loglg 10 reprezinta logaritmul zecimal al numarului a , b

  aa elogln , bb elogln reprezinta logaritmul natural al numarului a , b

  e = numar irational , numarul lui EULER

  e = ...71821,2 .

 • Clasa a X-a Algebra - 3

  Cap. II : Functia logaritmica

  Functia logarimica

  Definitia ffuunnccttiieeii llooggaarriittmmiiccee :

  - Fie 0a , 1a ;

  - Functia Rf ;0: , definita prin xxf alog se numeste functia logaritmica de baza a .

  Proprietatile ffuunnccttiieeii llooggaarriittmmiiccee :

  1). 01 f ( logaritmul lui 1 in orice baza este egal cu 0 ) .

  2). Functia logaritmica este monotona . Mai exact :

  - daca 1a , f este strict crescatoare ;

  - daca 10 a , f este strict descrescatoare .

  3). Monotonia functiei logarithmice este utilizata la rezolvarea inecuatiilor ( inegalitatilor )

  logaritmice :

  - pentru 1a , xxxx aa 2121 loglog ;

  - pentru 10 a , xxxx aa 2121 loglog .

  4). Functia logaritmica Rf ,0: , xxf alog este injectiva .

  5). Functia logaritmica Rf ,0: , xxf alog este surjectiva .

  6). Functia logaritmica este inversabila , iar functia inversa este functia exponentiala avand

  aceeasi baza :

  fie functia logaritmica Rf ,0: , xxf alog

  inversa ei este

  ,0:1

  Rf , axfx

  1

  - graficele sunt simetrice fata de dreapta de ecuatie xy .

  7). Functia logaritmica este : - concava daca 1a ;

  - convexa daca 10 a .

  8). Din faptul ca f este bijectiva avem echivalenta :

  yxyx aa loglog

 • Clasa a X-a Algebra - 4

  Cap. II : Functia logaritmica

  Functia logarimica

  Teorema sseemmnnuull ffuunnccttiieeii llooggaarriittmmiiccee :

  - Fie functia logaritmica Rf ;0: , xxf alog , unde 0a , 1a ;

  - Are loc urmatoarea :

  - daca 10 a , atunci

  1pentru 0log

  10pentru 0log

  xx

  xx

  a

  a ;

  - daca 1a , atunci

  10pentru 0log

  1pentru 0log

  xx

  xx

  a

  a

  .

 • Clasa a X-a Algebra - 5

  Cap. II : Functia logaritmica

  Functia logarimica

  Definitia eeccuuaattiieeii llooggaarriittmmiiccee :

  - Prin ecuatie logaritmica vom intelege o ecuatie in care necunoscuta x figureaza in expresii ce apar ca argumente ale logaritmilor sau baze ale acestora .

  Definitia ssoolluuttiieeii eeccuuaattiieeii llooggaarriittmmiiccee :

  - Se numeste solutie a unei ecuatii logaritmice de necunoscuta x un numar real x0 cu

  proprietatea ca punand xx 0 in ecuatie , aceasta se verifica .

  Definitia rreezzoollvvaarriiii eeccuuaattiieeii llooggaarriittmmiiccee :

  - A rezolva o ecuatie logaritmica inseamna a-i determina toate solutiile .

  - Rezolvarea ecuatiilor logaritmice se bazeaza pe proprietatea : doi logaritmi in aceeasi baza

  sunt egali daca argumentele sunt egale .

  Definitie eeccuuaattiiii llooggaarriittmmiiccee eecchhiivvaalleennttee :

  - Doua ecuatii logaritmice se numesc echivalente daca multimile de solutii coincid .

  Observatie :

  - Conditiile de existenta pentru o ecuatie logaritmica se pun la inceputul rezolvarii ei si nu

  dupa ce aceasta a fost transformata !!!

 • Clasa a X-a Algebra - 6

  Cap. II : Functia logaritmica

  Functia logarimica

  1 Ecuatii llooggaarriittmmiiccee ddee ffoorrmmaa :: Raaxfxg , log :

  - Metoda de rezolvare : ecuatia este echivalenta cu sistemul

  numar unui uilogaritmul definitia aplicata este

  unu de diferita si pozitivastrict este uilogaritmul baza 1

  0

  pozitivestrict numeredin sens are logaritmul 0

  xgxf

  xg

  xg

  xf

  a

  - Se rezolva ecuatia din sistem si valorile gasite pentru x vor fi solutii daca se verifica :

  0xf , 0xg , 1xg

  - In nici un caz nu se rezolva mai intai inecuatiile si apoi ecuatia !!!

  2 Ecuatii llooggaarriittmmiiccee ccee ccoonnttiinn llooggaarriittmmii iinn aacceeeeaassii bbaazzaa ::

  - Daca ecuatia are forma simpla : xhxf xgxg loglog , atunci aceasta este echivalenta cu sistemul :

  injectiva este alogaritmic functia

  unu de diferita si pozitivastrict esteor logaritmil baza 1

  0

  drept membruldin logaritmul existe sa ca 0

  stang membruldin logaritmul existe sa ca 0

  xhxf

  xg

  xg

  xh

  xf

  - Se rezolva ecuatia xhxf .

  - Dintre valorile obtinute vor fi solutii ale ecuatiei date numai acelea care verifica si celelalte

  conditii din sistem .

  - Daca ecuatia este mai complexa atunci se pun mai intai conditiile de existenta asupra logaritmilor pentru ecuatia data , dupa care utilizand proprietatile logaritmilor se aduce la tipul

  precedent .

 • Clasa a X-a Algebra - 7

  Cap. II : Functia logaritmica

  Functia logarimica

  3 Ecuatii llooggaarriittmmiiccee ccee ccoonnttiinn llooggaarriittmmii iinn bbaazzee ddiiffeerriittee ::

  Metoda de rezolvare :

  - se impun conditiile de existenta asupra logaritmilor ;

  - se aduc logaritmii in aceeasi baza utilizand formula :

  a

  xx

  b

  b

  alog

  loglog , 0, ba , 1, ba , 0 x

  de trecere de la baza a la baza b pentru numarul 0x .

  - se procedeaza apoi ca la tipul precedent .

  4 Ecuatii eexxppoonneennttiiaall llooggaarriittmmiiccee ::

  Metoda de rezolvare :

  - se aplica metodele de la tipurile precedente urmate de tipurile de rezolvare ale ecuatiilor

  exponentiale ;

  - pentru rezolvarea acestora se mai aplica si metoda logaritmarii ambilor membrii intr-o baza

  convenabila .

  5 Ecuatii llooggaarriittmmiiccee ccuu ssoolluuttiiee uunniiccaa ::

  Metodele de rezolvare ale acestui gen de probleme sunt diverse :

  Cea mai uzitata , aplicabila la o ecuatie de forma cxf , Rc , constanta , si care

  are o radacina Rx 0 , apeleaza la monotonia functiei f :

  - Daca f este strict monotona ( este injectiva ) atunci solutia Rx 0 este unica .

  -