Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1...

of 15 /15
Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 1 / 15 Repartiția în săli a elevilor înscriși la Concursul "Academician Cristofor Simionescu" Ediția a IV-a, 19 noiembrie 2016 Amplasare săli: CH I - parter, clădirea facultății CH II și CH III - etaj I, clădirea facultății CH 4C, CH 5C și CH 6C - etaj II clădirea facultății (în turn) Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 Achiţei Bianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena Larisa Gabriela a IX-a CH I 4 Adiaconiţei Bogdan Ionuţ a IX-a CH I 5 Adiaconiței Ionuţ a IX-a CH I 6 Afuduloae Vasilică-Alexandru a IX-a CH I 7 Aghiorghiesei Andrei a IX-a CH I 8 Agrigoroaie Ioana a IX-a CH I 9 Amăriuţă D. Tiberiu a IX-a CH I 10 Anton Ioana Maria a IX-a CH I 11 Anuţei Alexandru Alberto a IX-a CH I 12 Ardeleanu Nicu Victor a IX-a CH I 13 Arhip Constantin Alexandru a IX-a CH I 14 Asandi C. Ana Maria a IX-a CH I 15 Atomei V. Theodora a IX-a CH I 16 Axinia Livia Ecaterina a IX-a CH I 17 Baltag Denisa-Elena a IX-a CH I 18 Băncescu Andrei a IX-a CH 6C 19 Banu Geanina Georgiana a IX-a CH I 20 Barbălată A. Ioana Petronela a IX-a CH I 21 Barcan Rareş Andrei a IX-a CH I 22 Barcan V. Nicoleta Gabriela a IX-a CH I 23 Bârzu Andreea a IX-a CH I 24 Barzu Maria-Cătălina a IX-a CH I 25 Berea Ovidiu Florin a IX-a CH I 26 Beşleagă Marta Ecaterina a IX-a CH I 27 Beşleagă Roxana Andreea a IX-a CH I

Embed Size (px)

Transcript of Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1...

Page 1: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 1 / 15

Repartiția în săli a elevilor înscriși la

Concursul "Academician Cristofor Simionescu"

Ediția a IV-a, 19 noiembrie 2016

Amplasare săli:

CH I - parter, clădirea facultății

CH II și CH III - etaj I, clădirea facultății

CH 4C, CH 5C și CH 6C - etaj II clădirea facultății (în turn)

Clasa a IX-a

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala

1 Abalași Maria a IX-a CH I

2 Achiţei Bianca Georgiana a IX-a CH I

3 Adam M.C. Lorena Larisa Gabriela a IX-a CH I

4 Adiaconiţei Bogdan Ionuţ a IX-a CH I

5 Adiaconiței Ionuţ a IX-a CH I

6 Afuduloae Vasilică-Alexandru a IX-a CH I

7 Aghiorghiesei Andrei a IX-a CH I

8 Agrigoroaie Ioana a IX-a CH I

9 Amăriuţă D. Tiberiu a IX-a CH I

10 Anton Ioana Maria a IX-a CH I

11 Anuţei Alexandru Alberto a IX-a CH I

12 Ardeleanu Nicu Victor a IX-a CH I

13 Arhip Constantin Alexandru a IX-a CH I

14 Asandi C. Ana Maria a IX-a CH I

15 Atomei V. Theodora a IX-a CH I

16 Axinia Livia Ecaterina a IX-a CH I

17 Baltag Denisa-Elena a IX-a CH I

18 Băncescu Andrei a IX-a CH 6C

19 Banu Geanina Georgiana a IX-a CH I

20 Barbălată A. Ioana Petronela a IX-a CH I

21 Barcan Rareş Andrei a IX-a CH I

22 Barcan V. Nicoleta Gabriela a IX-a CH I

23 Bârzu Andreea a IX-a CH I

24 Barzu Maria-Cătălina a IX-a CH I

25 Berea Ovidiu Florin a IX-a CH I

26 Beşleagă Marta Ecaterina a IX-a CH I

27 Beşleagă Roxana Andreea a IX-a CH I

Page 2: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 2 / 15

28 Bîrsan Matei a IX-a CH I

29 Bogoș Bianca Gretty a IX-a CH I

30 Bonciu D. Alin a IX-a CH I

31 Bostan Andra a IX-a CH I

32 Brînză Alina Elena a IX-a CH I

33 Brumă C. Gabriel Florin a IX-a CH I

34 Budui Otilia Elena a IX-a CH I

35 Buică Ioana Alexandra a IX-a CH I

36 Buleu Lavinia-Elena a IX-a CH I

37 Bulgaru Florin Andrei a IX-a CH I

38 Butnaru Marius-Angel a IX-a CH I

39 Căderea A. Ioan a IX-a CH I

40 Capitanu Teodor Cristian a IX-a CH I

41 Caragaţă Constantin Cristian a IX-a CH I

42 Casian Delia a IX-a CH I

43 Catană Ştefania Ioana a IX-a CH I

44 Cazacu Ion a IX-a CH I

45 Cerlat Pantelimon a IX-a CH I

46 Chelariu Sabian Andrei a IX-a CH I

47 Chelaru Radu a IX-a CH I

48 Ciocan Diana Maria a IX-a CH I

49 Ciocîrlan Otilia Elena a IX-a CH I

50 Colpos Andreea Monica a IX-a CH I

51 Constantin A. Alexandru a IX-a CH I

52 Copăcel Mara Ilinca a IX-a CH I

53 Corneanu Gabriela Daniela a IX-a CH I

54 Coroabă Mihaela a IX-a CH II

55 Coşman Constantin Vlăduţ a IX-a CH II

56 Costescu Andrei a IX-a CH II

57 Cozma Ciprian a IX-a CH II

58 Cozma D.L. Carmen Ştefania a IX-a CH II

59 Cozma Gabriel a IX-a CH II

60 Croitoru Natalia a IX-a CH II

61 Curelariu F. Cristian Radu a IX-a CH II

62 Dăscălescu C. Ştefan Cosmin a IX-a CH II

63 David Ana Maria a IX-a CH II

64 Dinu Paul Andrei a IX-a CH II

65 Doroșan S.C. Theodor a IX-a CH II

66 Duhaliu Florentina Iuliana a IX-a CH II

67 Dumitrachi Iulia Mădălina a IX-a CH II

68 Dumitraşcu Anamaria a IX-a CH II

69 Dumitrescu Liviu a IX-a CH II

70 Duţu Ioan Daniel a IX-a CH II

71 Enache A. Andi Ioan a IX-a CH II

72 Enachi Alexandru Ionuţ a IX-a CH II

73 Fânaru Daniela-Alexandra a IX-a CH II

74 Filip Celestina Cristina a IX-a CH II

75 Ghioc Diana Elena a IX-a CH II

76 Ghiţu Mihnea a IX-a CH II

Page 3: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 3 / 15

77 Ginghină Elena a IX-a CH II

78 Ginghină Mihaela a IX-a CH II

79 Gorcioaia Ştefania a IX-a CH II

80 Gosu Elena a IX-a CH II

81 Gradea L. Bogdan-Andrei a IX-a CH II

82 Grădinaru M. Beatrice a IX-a CH II

83 Grapă Mihai a IX-a CH II

84 Grigoraș Sebastian a IX-a CH II

85 Grigoriu C. Lucian-Andrei a IX-a CH II

86 Grigoriu Laura Ana Maria a IX-a CH II

87 Hrimiuc I.M. Daniel Marin a IX-a CH II

88 Hurdubae Adrian Dumitru a IX-a CH II

89 Iacob Anca Ionela a IX-a CH II

90 Iacobiţă F. Andreea a IX-a CH II

91 Iancu Maria Cristina a IX-a CH II

92 Ifrim F. Elisabeta a IX-a CH II

93 Ifrim Mădălina Sabina a IX-a CH II

94 Iftime C. Pavel a IX-a CH II

95 Ignat Eduard Valentin a IX-a CH II

96 Ignat M.I. Florin-Adrian a IX-a CH II

97 Ilaş Adrian a IX-a CH II

98 Însurăţelu Emilian a IX-a CH II

99 Iojă Andrei Iosif a IX-a CH II

100 Ioniţă Andrei a IX-a CH II

101 Istrate Anca-Elena a IX-a CH II

102 Iurea Iasmina Maria a IX-a CH II

103 Jitaru George a IX-a CH II

104 Landea P. Adrian Daniil a IX-a CH II

105 Leagăn Iasmina Maria a IX-a CH II

106 Lehăceanu Sharon Ștefana a IX-a CH II

107 Lipovanu Maria a IX-a CH II

108 Livadariu Andrada Maria a IX-a CH II

109 Luchian Minodora Gabriela a IX-a CH II

110 Lupan Nicolae a IX-a CH II

111 Lupu Elena-Beatrice a IX-a CH II

112 Lupuleasa Andrei Mircea a IX-a CH II

113 Macovei Mihai-Bogdan a IX-a CH II

114 Maizel A. Mihai-Alexandru a IX-a CH II

115 Malaşevscaia Dumitriţa a IX-a CH II

116 Mandachi Ştefan Titi a IX-a CH II

117 Marițanu Nicoleta a IX-a CH II

118 Martin Iulia a IX-a CH II

119 Maţuev V. Victor a IX-a CH II

120 Mazarache George Adrian a IX-a CH III

121 Menghita Iuliana a IX-a CH III

122 Mereuţă George Emil a IX-a CH III

123 Mihalache Alexandru a IX-a CH III

124 Mihociu Alexandru Ovidiu a IX-a CH III

125 Mintari Andrei a IX-a CH III

Page 4: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 4 / 15

126 Mitronici Iuliana Andreea a IX-a CH III

127 Moga Andreea Denisa a IX-a CH III

128 Mormeci Victor-Iulian a IX-a CH III

129 Movilă Teodora Lavinia a IX-a CH III

130 Munteanu Felicia Daniela a IX-a CH III

131 Munteanu Iulian a IX-a CH III

132 Munteanu Oana Elena a IX-a CH III

133 Muntianu Răzvan-Gavril a IX-a CH III

134 Murariu Dănuţ a IX-a CH III

135 Murariu Elena Adriana a IX-a CH III

136 Musteaţă Ionuţ Cristian a IX-a CH III

137 Mutu Marius a IX-a CH III

138 Nechita Bianca Florentina a IX-a CH III

139 Necoară Andreea Marina a IX-a CH III

140 Nica Laura Ilinca a IX-a CH III

141 Nimigean Iulian a IX-a CH III

142 Nistor Delia Ioana a IX-a CH III

143 Nistor Șerban a IX-a* CH III

144 Olaru Daniel Andrei a IX-a CH III

145 Olaru Georgiana a IX-a CH III

146 Olteanu Cristian a IX-a CH III

147 Onciu Rebeca-Elena a IX-a CH III

148 Păduraru G. Daniel Constantin a IX-a CH III

149 Păduraru George a IX-a CH III

150 Paliciuc Andreea Iuliana a IX-a CH III

151 Pascariu Matei a IX-a CH III

152 Pavel D. Andrada Georgiana a IX-a CH III

153 Perdun Patricia a IX-a CH III

154 Pintilie R. Sebastian Romeo a IX-a CH III

155 Pisarencu Maxim a IX-a CH III

156 Pîslariu Andreea a IX-a CH III

157 Popa Eduard Adrian a IX-a CH III

158 Popa Ştefania Gabriela a IX-a CH III

159 Popinciuc Gheorghe-Sorin a IX-a CH III

160 Popov Daniel a IX-a CH III

161 Popovici Marian a IX-a CH III

162 Preutescu Cătălin Toader a IX-a CH III

163 Prisecaru Diana Ecaterina a IX-a CH III

164 Prodan Ionathan a IX-a CH III

165 Pughiuc I. Paula Dana a IX-a CH III

166 Puscasu Constantin a IX-a CH III

167 Radu Mihai Alexandru a IX-a CH III

168 Rangu Alexandru Gheorghiţă a IX-a CH 4C

169 Raţ Paul a IX-a CH 4C

170 Rîpanu N. Albertina Elena a IX-a CH 4C

171 Roman Gabriela Elena a IX-a CH 4C

172 Romaşcu Raluca a IX-a CH 4C

173 Roşca Alexandru a IX-a CH 4C

174 Roşu Ana-Maria a IX-a CH 4C

Page 5: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 5 / 15

175 Rotaru Hapaleţ Lucian Paul a IX-a CH 4C

176 Rusu Andreea-Loredana a IX-a CH 4C

177 Samachiş Andra Teodora a IX-a CH 4C

178 Savca Mariana a IX-a CH 4C

179 Scoică Matei Ionuţ a IX-a CH 4C

180 Scumpieriu F.D. Andrei-George a IX-a CH 4C

181 Scutaru Dinu Gabriel a IX-a CH 4C

182 Selevestru Felicia a IX-a CH 4C

183 Simion Răzvan a IX-a CH 4C

184 Smoc George Marian a IX-a CH 4C

185 Socaciu D. Serafim a IX-a CH 4C

186 Sociu Elena Roxana a IX-a CH 4C

187 Sofragiu Maria a IX-a CH 4C

188 Solomon M. Ioana Camelia a IX-a CH 4C

189 Stanciu P.M. Victor a IX-a CH 4C

190 Ştefănoaia Mihai a IX-a CH 4C

191 Tăbăcaru Ştefan a IX-a CH 4C

192 Tablan Andrei Răzvan a IX-a CH 4C

193 Tamba Iuliana a IX-a CH 4C

194 Tănăsucă George Ciprian a IX-a CH 4C

195 Terenti Ion a IX-a CH 4C

196 Tîrnoveanu Petruţa Olimpia a IX-a CH 4C

197 Ţocu Simona Elena a IX-a CH 4C

198 Toma Oana Diana a IX-a CH 5C

199 Ţovîrnac F. Tudor a IX-a CH 5C

200 Trînca Diana Maria a IX-a CH 5C

201 Trisciuc Iulia Ecaterina a IX-a CH 5C

202 Țuchel G.D. Johanna-Bianca a IX-a CH 5C

203 Tudor L. Andreea-Maria a IX-a CH 5C

204 Tudorache C. Alexandra Paula a IX-a CH 5C

205 Tudose P. Andrei a IX-a CH 5C

206 Turcu Adrian a IX-a CH 5C

207 Ţuştiu Tudor Ionuţ a IX-a CH 5C

208 Ţuvec Robert Constantin a IX-a CH 5C

209 Ucraineţ Anca Nicoleta a IX-a CH 5C

210 Ursu Bogdan a IX-a CH 5C

211 Valesecanu Iustin a IX-a CH 5C

212 Vasiliu Maria a IX-a CH 5C

213 Vicol Viviana a IX-a CH 5C

214 Vlase C.M. Ovidiu-Andrei a IX-a CH 5C

215 Volovaci D. Iasmina Estera a IX-a CH 5C

216 Vrânceanu Andreea Bianca a IX-a CH 5C

217 Zamfirescu Tudor a IX-a CH 5C

218 Zavate Antonia Georgiana a IX-a CH 5C

219 Zinco Eugeniu a IX-a CH 5C

Page 6: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 6 / 15

Clasa a X-a

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala

1. Aevoae Bianca a X-a CH I

2. Agache P. Gabriela a X-a CH I

3. Agafiţei Alexandra Andreea a X-a CH I

4. Albu Alexandra-Alisa a X-a CH I

5. Andrei O. Ana a X-a CH I

6. Antoci Adina Maria a X-a CH I

7. Anton Andi a X-a CH I

8. Apăvăloaiei P. Ana Florentina a X-a CH I

9. Archir Doru Mihai a X-a CH I

10. Arhire F.C. Andrei a X-a CH I

11. Arhire Mugurel Cristian a X-a CH I

12. Aron Mihai a X-a CH I

13. Baciu I. Ionela-Otilia a X-a CH I

14. Băiceanu Ioana Maria a X-a CH I

15. Bălan C. D. Mircea-Alexandru a X-a CH I

16. Bâlici Bogdan Costin a X-a CH I

17. Bârcă Teodora Alexandra a X-a CH I

18. Bejenariu Maria a X-a CH I

19. Beţa Celina Veronica a X-a CH I

20. Beţianu M. Alexandra a X-a CH I

21. Bîgu Vlad-Mihăiţă a X-a CH I

22. Bîrgu Răzvan Andrei a X-a CH I

23. Bîrsan Cristiana-Ioana a X-a CH I

24. Bîrzu Andra Ioana a X-a CH I

25. Bîtă Ioana a X-a CH I

26. Bobocea Ilinca a X-a CH I

27. Boitan Andrei a X-a CH I

28. Boldureanu Gelu Florin a X-a CH I

29. Bontea Ana-Jeniffer a X-a CH I

30. Bostan Cristian a X-a CH I

31. Bostan Diana-Florina a X-a CH I

32. Botaş Alexandra Dana a X-a CH I

33. Botea G. Ioan Robert a X-a CH I

34. Braiş Eduard Constantin a X-a CH I

35. Bucea Petronela Clara a X-a CH I

36. Burlacu Sebastian Costel a X-a CH I

37. Butnaru Alina-Lăcrămioara a X-a CH I

38. Calitoiu Relu a X-a CH I

39. Câmpeanu Alexandra a X-a CH II

40. Ceangău Ioana Ştefania a X-a CH II

41. Chetrone Andrei Cristian a X-a CH II

42. Chirica Andra a X-a CH II

43. Chirilă Cătălina a X-a CH II

44. Chirilă Bianca a X-a CH II

Page 7: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 7 / 15

45. Chiţu Denisa a X-a CH II

46. Ciobanu Adrian a X-a CH II

47. Ciobanu Andrei a X-a CH II

48. Ciocoiaş Voicuţa a X-a CH II

49. Cîrnu Ana Mălina a X-a CH II

50. Ciubotaru V. Elena Medeea a X-a CH II

51. Cojocaru Andrei a X-a CH 6C

52. Coman Eduard Silviu a X-a CH II

53. Constantin Aura Maria a X-a CH II

54. Corcoz Andreea Valentina a X-a CH II

55. Cordas Andrei a X-a CH II

56. Coşuleanu G. Marian Gabriel a X-a CH II

57. Covaci Ghizela a X-a CH II

58. Coviltir Florin a X-a CH II

59. Cozma Vladimir a X-a CH II

60. Crăciun Paul Ionuţ a X-a CH II

61. Creţu Andrei a X-a CH II

62. Cristea Diana a X-a CH II

63. Cumpătă M. Anastasia Denisa a X-a CH II

64. Curcă Maria Crina a X-a CH II

65. Dămoc Maria a X-a CH II

66. Dascălu Gabriela a X-a CH II

67. Dinu Simona a X-a CH II

68. Dochiţoiu Ionela Bianca a X-a CH II

69. Dolcan I. Petronela a X-a CH II

70. Druţu Daniel Florin a X-a CH II

71. Dulceanu Iustina Mădălina a X-a CH II

72. Dumitraşcu Andreea Emanuela a X-a CH II

73. Ene M. Gabriela Alexandra a X-a CH II

74. Faraoneanu Valentina Mădălina a X-a CH II

75. Faur Davia-Andreea a X-a CH II

76. Filer Laura-Ana a X-a CH II

77. Filip Beatrice a X-a CH II

78. Gavrilă Mihaela Sorina a X-a CH II

79. Gavriluţă C.O. Elena-Iustina a X-a CH II

80. Gheorghiţă Diana a X-a CH II

81. Gherasim I. Andrei a X-a CH II

82. Gherman Andrada Nicoleta a X-a CH II

83. Ghiniţă Daniel a X-a CH II

84. Gradinaru Maria a X-a CH II

85. Grăjdeanu Ionuţ Cristinel a X-a CH II

86. Grama Antonio a X-a CH II

87. Hitruc Alex a X-a CH II

88. Hladii M. Elena Paula a X-a CH II

89. Hobincă Miriam-Georgiana a X-a CH III

90. Hriţcu Ema-Mihaela a X-a CH III

91. Iacob Strungaru R. Ana-Maria a X-a CH II

92. Iacoboaia G. Andreea a X-a CH II

93. Ifrim Denis Ionuţ a X-a CH II

Page 8: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 8 / 15

94. Iftimie Antonia-Ioana a X-a CH II

95. Iftinca David a X-a CH II

96. Iordache Raluca a X-a CH II

97. Iordachi Felicia a X-a CH II

98. Ivan Cristian a X-a CH II

99. Jaegle Philipp a X-a CH II

100. Juncu G. Ana Margareta a X-a CH II

101. Lăcătuşu Maria Cezara a X-a CH II

102. Lazăr D. Ştefan a X-a CH III

103. Leică Şerban Damian a X-a CH III

104. Linguraru Andrei Theodor a X-a CH III

105. Lipan C. Lavinia-Alexandra a X-a CH III

106. Luca Amalia Gabriela a X-a CH III

107. Lupu Delia Lăcrămioara a X-a CH III

108. Lupu Iulia-Ioana a X-a CH III

109. Lupu L. Radu Alexandru a X-a CH III

110. Mănăsoi Florentina Mihaela a X-a CH III

111. Măniga P. Petru Alexandru a X-a CH III

112. Manolache Silviu Georgian a X-a CH III

113. Marcu Anca-Maria a X-a CH III

114. Marcu V. Ana Maria Lorena a X-a CH III

115. Mardar V. Viorel Marian a X-a CH III

116. Marin L. Anda-Irina a X-a CH III

117. Marinică Andrei a X-a CH III

118. Martin Alin a X-a CH III

119. Matei Roxana a X-a CH III

120. Mihăilă Cristian a X-a CH III

121. Mihăilecu G. Cristian a X-a CH III

122. Mihalache Mara a X-a CH III

123. Mleşniţă Evelina-Ioana a X-a CH III

124. Morariu Ana Maria a X-a CH III

125. Moroşan Larisa Georgiana a X-a CH III

126. Mosor D.M. Andrei a X-a CH III

127. Munteanu Andu Florin a X-a CH III

128. Munteanu Vasilică a X-a CH III

129. Nastasă I. Ana Maria a X-a CH III

130. Neatu Luca-Andrei a X-a CH III

131. Nechita Mihaela a X-a CH III

132. Nemţanu S. Ştefan a X-a CH III

133. Nistor Georgiana a X-a CH III

134. Obadă George-Teodor a X-a CH III

135. Onel Alexandra a X-a CH III

136. Onose Radu a X-a CH 4C

137. Oprea Paul Gabriel a X-a CH 4C

138. Păcuraru Florentina a X-a CH 4C

139. Păduraru Ştefania a X-a CH 4C

140. Paraschiv Ion a X-a CH 4C

141. Parmac Teodora a X-a CH 4C

142. Partenie Andreea a X-a CH 4C

Page 9: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 9 / 15

143. Pascal Raluca Alexandra a X-a CH 4C

144. Pascaru Monica a X-a CH 4C

145. Pătrăşcanu Andrada Adelaida a X-a CH 4C

146. Patrașcu Alexandru a X-a CH 4C

147. Paulin Denisa Florentina a X-a CH 4C

148. Păun T. Irina Nicoleta a X-a CH 4C

149. Pavăl Irina-Iustina a X-a CH 4C

150. Paveluc Cristina Elena a X-a CH 4C

151. Petrişor Andrei a X-a CH 4C

152. Pînduchi Sebastian Ioan a X-a CH 4C

153. Pintilie P.E. Victor a X-a CH 4C

154. Pintilie R.M. Alexandra a X-a CH 4C

155. Plămădeală Luca a X-a CH 4C

156. Podariu Flavius-Gabriel a X-a CH 4C

157. Pomană Alexandru a X-a CH 4C

158. Popa Adriana a X-a CH 4C

159. Popa D. Alexia Theodora a X-a CH 4C

160. Popa Maria Carla a X-a CH 4C

161. Popa Roberta Georgiana a X-a CH 4C

162. Popârda Elena Daniela a X-a CH 4C

163. Popescu L. Alexandru Nicolae a X-a CH 4C

164. Prăvălici Marian Adrian a X-a CH 4C

165. Puiţău Eugenia Diana a X-a CH 5C

166. Radeş G. Andreea a X-a CH 5C

167. Radu Andreea Florina a X-a CH 5C

168. Răstoacă Elena Nineta a X-a CH 5C

169. Rău Daria a X-a CH 5C

170. Roşcan Bianca-Alexandra a X-a CH 5C

171. Rotaru Maria Magdalena a X-a CH 5C

172. Rublic Timeea Alexandra a X-a CH 5C

173. Rusu Diana Georgiana a X-a CH 5C

174. Sandu Ionuţ-Nicolae a X-a CH 5C

175. Savastre C. Cosmina Rozana a X-a CH 5C

176. Schmidt Debora Sara a X-a CH 5C

177. Şerban Georgiana Cătălina a X-a CH 5C

178. Sicoe Cătălin Nicolae a X-a CH 5C

179. Simina Daniel a X-a CH 5C

180. Şotropa Ioana a X-a CH 5C

181. Spanache V. Ioana Alexandra a X-a CH 5C

182. Spiridon Andreea a X-a CH 5C

183. Stafie Tudorel Cătălin a X-a CH 5C

184. Stan Radu Gabriel a X-a CH 5C

185. Stoinea Vlad Ștefănel a X-a CH 6C

186. Surdu Şerban Remus a X-a CH 6C

187. Tanasă C.G. Andra Diana a X-a CH 6C

188. Tanasa Iuliana-Roxana a X-a CH 6C

189. Ţară Silvan a X-a CH 6C

190. Teslărașu Constantin Cosmin a X-a CH 6C

191. Todirencu Ana-Maria a X-a CH 6C

Page 10: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 10 / 15

192. Trif Mădălina a X-a CH 6C

193. Turculeţ D. Daria a X-a CH 6C

194. Ţurică I. Maria Diana a X-a CH 6C

195. Urmă Mădălina a X-a CH 6C

196. Ursu Rebeca-Elena a X-a CH 6C

197. Văleanu M. Ştefania a X-a CH I

198. Vereş Codruţ Gică a X-a CH I

199. Viziteu M. Elena a X-a CH I

200. Voaides Marian a X-a CH I

201. Vrabie Lidia Cristiana a X-a CH I

202. Vrînceanu Doina a X-a CH I

203. Zlotu Andra-Ioana a X-a CH I

Page 11: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 11 / 15

Clasa a XI-a

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala

1. Ailoai A. Alexandru a XI-a CH I

2. Alexa Dragoş Constantin a XI-a CH I

3. Antonoaie Maria-Alexandra a XI-a CH I

4. Apostol Adrian a XI-a CH I

5. Ardeleanu Ana-Maria a XI-a CH I

6. Arsene Elena a XI-a CH I

7. Aştefanei Cosmin a XI-a CH I

8. Aştefanoae Alexandru Iulian a XI-a CH I

9. Barbă Gina-Florina a XI-a CH I

10. Barbu Andreea a XI-a CH I

11. Bârlădeanu D. Teodora a XI-a CH I

12. Beleuţă Ina-Anamaria a XI-a CH I

13. Bordianu Ema *a XI-a CH I

14. Borfălău Cristina-Diana a XI-a CH I

15. Boroş F. Corina a XI-a CH I

16. Borş George a XI-a CH I

17. Botez Teodor Alexandru a XI-a CH I

18. Botezatu Alina Ana Maria a XI-a CH I

19. Buculei C. Florina Cristina a XI-a CH I

20. Bucur Constantin Alexandru a XI-a CH I

21. Buhuşi Alesandro Gabriel a XI-a CH I

22. Bumbea G. Eliza-Mădălina a XI-a CH I

23. Bunduc P. Claudiu-Sebastian a XI-a CH I

24. Bunescu Adina a XI-a CH I

25. Burghelea Florin-Andrei a XI-a CH I

26. Bursuc Izabela Teodora a XI-a CH I

27. Burtea Cătălina a XI-a CH I

28. Câmpeanu Andra a XI-a CH I

29. Căpitanu R. Adina a XI-a CH I

30. Catana T. Petrişor Vlăduţ a XI-a CH I

31. Cazacu C. Andreea a XI-a CH I

32. Chelaru D. Vlad-Florin a XI-a CH I

33. Chiorescu G. Georgiana Ioana a XI-a CH I

34. Chiper Andreea a XI-a CH I

35. Ciobârcă Armand Mihai a XI-a CH I

36. Ciocan Bianca-Petronela a XI-a CH I

37. Ciocîrlan Irina a XI-a CH II

38. Ciugolea Petronela a XI-a CH II

39. Codreanu Ioana Codruţa a XI-a CH II

40. Cojocaru I. Maria-Alexandra a XI-a CH II

41. Corduneanu M. Crina Larisa a XI-a CH II

42. Corduneanu Sabina a XI-a CH II

43. Costandache Alexandra a XI-a CH II

44. Cotun Ana-Maria a XI-a CH II

Page 12: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 12 / 15

45. Damean Elena-Alexandra a XI-a CH II

46. Darabă Sabina-Ioana a XI-a CH II

47. Dolhăscu Valentina-Carmen a XI-a CH II

48. Drăcea Mihai Nicolae a XI-a CH II

49. Drăgan Adriana Elena a XI-a CH II

50. Drobotă Paraschiv a XI-a CH II

51. Duca Corina-Ecaterina a XI-a CH II

52. Duceag D. Răzvan-Florin a XI-a CH II

53. Dutcă Gabriela Teodora a XI-a CH II

54. Filimon Andrada a XI-a CH II

55. Filioreanu Marius a XI-a CH II

56. Fitrolaky Anna Daniela a XI-a CH II

57. Gălean Mihaela a XI-a CH II

58. Gavrilean Petru a XI-a CH II

59. Ghiţun M. Maria Elena a XI-a CH II

60. Ghiuzan Mihai a XI-a CH II

61. Glisă Sebastian a XI-a CH II

62. Goldemberg Michael-David a XI-a CH II

63. Gospei Ana-Maria a XI-a CH II

64. Gurguţă Daniela Bianca a XI-a CH III

65. Hrestic Ionela a XI-a CH II

66. Iftene Denisa a XI-a CH II

67. Imbrişcă Ioana a XI-a CH II

68. Ioniţă Marina-Roxana a XI-a CH II

69. Irimia Georgiana a XI-a CH II

70. Irofte Denisa-Elena a XI-a CH II

71. Ivan Anastasia a XI-a CH II

72. Jigolea Elena a XI-a CH II

73. Lâsâi Andreea a XI-a CH II

74. Lozneanu E. Georgiana a XI-a CH II

75. Luca Denisa Emanuela a XI-a CH III

76. Luca V. Luiza Petronela a XI-a CH II

77. Lupu Elsa Bianca a XI-a CH III

78. Lupu Maria Larisa a XI-a CH II

79. Macarie Cosmina Mirela a XI-a CH II

80. Măliniciu Elena-Cătălina a XI-a CH II

81. Manea Claudiu a XI-a CH III

82. Manoilă Sebastian a XI-a CH II

83. Manolea Andreea a XI-a CH II

84. Manolea Nicoleta a XI-a CH II

85. Marandiș Camelia Georgiana a XI-a CH II

86. Matei Miruna-Ioana a XI-a CH II

87. Mateieş Ana Maria a XI-a CH II

88. Melinte Alexandru-Gicu a XI-a CH II

89. Miron Ştefan *a XI-a CH II

90. Moroşan Ana-Maria a XI-a CH II

91. Munteanu Eduard a XI-a CH II

92. Munteanu Gheorghe a XI-a CH II

93. Munteanu Raluca-Elena a XI-a CH II

Page 13: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 13 / 15

94. Năstase Carmen Ionela a XI-a CH II

95. Neamţu M. Andreea a XI-a CH II

96. Nistor Ana-Maria a XI-a CH II

97. Nuţu Delia Elena a XI-a CH II

98. Olteanu Dragoș-Mihai a XI-a CH II

99. Osoianu Sebastian-Florinel a XI-a CH II

100. Pascaru Ovidiu Dănuţ a XI-a CH II

101. Paşcu Daniel a XI-a CH II

102. Paţilea Ioana-Alexandra a XI-a CH II

103. Petcu Corina a XI-a CH II

104. Petrovici Ştefan a XI-a CH II

105. Pîrjol M-A. Robert Andrei a XI-a CH II

106. Piţigoiu Diana a XI-a CH II

107. Podoleanu Diana Vasilica a XI-a CH II

108. Popa Maria a XI-a CH II

109. Popescu Vlad a XI-a CH II

110. Preisler J.O. Patricia a XI-a CH II

111. Puțanu G.C. Mihaela-Geanina a XI-a CH II

112. Rebeca Bagiu a XI-a CH II

113. Resmeriţă D. Geanina-Andreea a XI-a CH II

114. Roşca Emilian a XI-a CH II

115. Roşca Ştefania a XI-a CH II

116. Rusu Vlad Denis a XI-a CH II

117. Saghin V. Narcis-Viorel a XI-a CH II

118. Sandu Andreea Roxana a XI-a CH II

119. Sandu Lavinia a XI-a CH II

120. Scorţanu Emilia Maria a XI-a CH 6C

121. Sîrbu Tudor Octavian a XI-a CH II

122. Ştefan M. Crina Larisa a XI-a CH II

123. Strugaru Mălina Irina a XI-a CH II

124. Ţăpuc Mihai Ovidiu a XI-a CH II

125. Teodorescu Eduard a XI-a CH II

126. Todirișcă Ioana Adelina a XI-a CH II

127. Toma Irina a XI-a CH II

128. Truică V. Teodora Emanuela a XI-a CH II

129. Ţuchel G.D. Helene Denisa a XI-a CH II

130. Tudosă Răzvan Ionuţ a XI-a CH II

131. Tudosă Vasilică Florin a XI-a CH I

132. Ungureanu Şerban Constantin a XI-a CH I

133. Ungureanu Teodora a XI-a CH I

134. Ursache Mihaela a XI-a CH I

135. Varareanu Ada Maria a XI-a CH I

136. Vasiliu Maria-Magdalena a XI-a CH I

137. Vieru E. Roxana Elena a XI-a CH I

138. Vieru V. Larisa-Elena a XI-a CH I

139. Vîntu Florin a XI-a CH I

140. Zapodeanu Dragoş Flavian a XI-a CH I

Page 14: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 14 / 15

Clasa a XII-a

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala

1 Alungi Cătălina a XII-a CH 5C

2 Anechitei C. Larisa a XII-a CH 5C

3 Anton Vicenţiu-Rodică a XII-a CH 5C

4 Apetroaie George Iulian a XII-a CH 5C

5 Balan Andreea Marielena a XII-a CH 5C

6 Brîncă Diana Andreea a XII-a CH 5C

7 Buştiucel Sergiu Ionuţ a XII-a CH 5C

8 Cazacu Vlad-Dumitru a XII-a CH 5C

9 Ceornea Eliada a XII-a CH 5C

10 Ceucă Ingrid a XII-a CH 5C

11 Cioabă Andreea Larisa a XII-a CH 5C

12 Ciohodaru Lucian Constantin a XII-a CH 5C

13 Cîrniceanu Viorela a XII-a CH 5C

14 Creţu Marian Codrin a XII-a CH 5C

15 Dănilă Alina a XII-a CH 5C

16 Dascălu Matei-Alexandru a XII-a CH 5C

17 Dogaru G. Gabriela-Tania a XII-a CH 5C

18 Duduman Bianca a XII-a CH 5C

19 Duduman Bianca Elena a XII-a CH 5C

20 Duhaliu Andreea Mihaela a XII-a CH 5C

21 Dumitru Anda-Gabriela a XII-a CH 5C

22 Erdic Monica a XII-a CH 5C

23 Guzu Emilian a XII-a CH 5C

24 Huțanu Loredana Mariana a XII-a CH 5C

25 Iacob Strungaru R. Mădălina–Irina a XII-a CH 6C

26 Ianopol Iolanda a XII-a CH 6C

27 Iftime Ionela-Alexandra a XII-a CH 6C

28 Iureanu Cosmin Marian a XII-a CH 6C

29 Leonte I. Ionela-Gabriela a XII-a CH 6C

30 Luntrariu Delia Mariana a XII-a CH 6C

31 Manolache Răzvan-Nicolae a XII-a CH 6C

32 Morariu Ana a XII-a CH 6C

33 Nicorici Tudor a XII-a CH 6C

34 Panaite Mihai a XII-a CH 6C

35 Pintilioaie Bogdan a XII-a CH 6C

36 Pojoga Gabriel a XII-a CH 6C

37 Popa V. Nicoleta-Florentina a XII-a CH 6C

38 Portarescu Anisia a XII-a CH 6C

39 Posea Robert-Marian a XII-a CH 6C

40 Pricop Georgiana a XII-a CH 6C

41 Pulbere Victor a XII-a CH 6C

42 Răileanu Georgiana a XII-a CH 6C

43 Ştefan Sabina a XII-a CH 6C

44 Stoian Victor a XII-a CH 6C

Page 15: Clasa a IX-a - ASC CHEMIS · Clasa a IX-a Nr. crt. Numele şi prenumele elevului clasa sala 1 Abalași Maria a IX-a CH I 2 AchiţeiBianca Georgiana a IX-a CH I 3 Adam M.C. Lorena

Concursul "Academician Cristofor Simionescu" 19 noiembrie 2016 15 / 15

45 Tanasă Raluca Elena a XII-a CH 6C

46 Timofti Constantin a XII-a CH 6C

47 Toma Mirela a XII-a CH 6C

48 Valianu I. Iustina a XII-a CH 6C

49 Vieriu Iulian Vlăduţ a XII-a CH 6C

17 noiembrie 2016

Preşedinte concurs,

Prof. univ. dr. ing. Silvia Curteanu Prodecan Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi