Citate celebre in afaceri

18
Citate Citate celebre de celebre de afaceri afaceri Culese de pe marile Culese de pe marile ecrane ecrane

Transcript of Citate celebre in afaceri

Page 1: Citate celebre in afaceri

Citate Citate celebre de celebre de afaceriafaceriCulese de pe marile Culese de pe marile ecraneecrane

Page 2: Citate celebre in afaceri

CaddyshackCaddyshack

• CumpCumpaarraa, cump, cumpaarraa, ,

cumpcumpaarraa! Ce, toat! Ce, toataa

lumea cumplumea cumpaarraa? ?

Atunci vinde, vinde, Atunci vinde, vinde,

vinde!vinde!

Page 3: Citate celebre in afaceri

The GodfatherThe Godfather

• Ii voi face o oferta pe Ii voi face o oferta pe

care n-o poate care n-o poate

refuza.refuza.

Page 4: Citate celebre in afaceri

The Secret of My SuccessThe Secret of My Success

• Peste tot pe unde am fost Peste tot pe unde am fost

ceva era ceva era iin nereguln neregulaa: prea : prea

ttaannaar, prea br, prea baatrtraan, prea n, prea

scund, prea scund, prea iinalnaltt. Oricare ar . Oricare ar

fi problema, o pot remedia. fi problema, o pot remedia.

Pot fi mai bPot fi mai baatrtraan, mai n, mai iinalt, nalt,

pot fi oricum trebuie spot fi oricum trebuie saa fiu fiu..

Page 5: Citate celebre in afaceri

Wall StreetWall Street• LLaacomia, comia, iin lipsa unui alt cuvn lipsa unui alt cuvaant nt

mai potrivit, e bunmai potrivit, e bunaa. L. Laacomia e comia e

corectcorectaa, func, functtioneazioneazaa. L. Laacomia comia

clarificclarificaa lucrurile lucrurile ssi surprinde i surprinde

esenesentta spiritului evolua spiritului evoluttionist. ionist.

LLaacomia, comia, iin toate formele sale, n toate formele sale,

llaacomie pentru viacomie pentru viatata, pentru bani, , pentru bani,

pentru dragoste, pentru cunoapentru dragoste, pentru cunoasstere, tere,

a marcat ascensiunea omeniriia marcat ascensiunea omenirii..

Page 6: Citate celebre in afaceri

Catch Me If You CanCatch Me If You Can• Doi Doi ssoricei au coricei au caazut zut

iintr-o gntr-o gaaleatleataa cu cu smsmaantntaannaa. Primul . Primul ssoricel s-a dat boricel s-a dat baatut tut repede repede ssi s-a i s-a iinecat, necat, iar al doilea s-a zbiar al doilea s-a zbaatut tut atataat de mult t de mult iincncaat a t a transformat smtransformat smaantntaana na iin unt n unt ssi s-a salvat. i s-a salvat. Amin.Amin.

Page 7: Citate celebre in afaceri

Steel MagnoliasSteel Magnolias

• Zambeste, surasul Zambeste, surasul

creste valoarea fetei creste valoarea fetei

tale.tale.

Page 8: Citate celebre in afaceri

American GangsterAmerican Gangster

• Cel mai galagios din Cel mai galagios din

camera este cel mai camera este cel mai

slab din camera.slab din camera.

Page 9: Citate celebre in afaceri

Coming to AmericaComing to America

• Am Am ininceput prin a mceput prin a maatura podele, tura podele,

ca ca ssi voi. Dar acum, acum... spi voi. Dar acum, acum... spaal l

salata. salata. IIn curn curaand voi prnd voi praaji cartofi, ji cartofi,

apoi carne. Nu dupapoi carne. Nu dupaa mult timp mult timp

voi deveni manager adjunct voi deveni manager adjunct ssi i

abia de atunci voi abia de atunci voi iincepe sncepe saa m maa

iimbogmbogatatesc.esc.

Page 10: Citate celebre in afaceri

Big NightBig Night

• Sunt un om de Sunt un om de

afaceri. Sunt oricine afaceri. Sunt oricine

e nevoie se nevoie saa fiu, fiu,

oricoricaand.nd.

Page 11: Citate celebre in afaceri

GoodfellasGoodfellas

• SSi ci caand polind polittiisstii au tii au

trimis o armattrimis o armataa de de

oameni pentru a-l opri oameni pentru a-l opri

pe Jimmy, ce crezi cpe Jimmy, ce crezi caa a a

ffaacut el? I-a fcut el? I-a faacut cut

partenerii luipartenerii lui..

Page 12: Citate celebre in afaceri

RudyRudy

• NimNimaanui, dar absolut nui, dar absolut

nimnimaanui, nu vom nui, nu vom

permite spermite saa ne intre ne intre

iin casn casaa ssi si saa fac facaa ce ce

vor eivor ei..

Page 13: Citate celebre in afaceri

Glengarry Glen RossGlengarry Glen Ross

• Un singur lucru Un singur lucru

conteazconteazaa iin lumea n lumea

asta: determinasta: determinaa-i s-i saa

semneze pe linia semneze pe linia

punctatpunctataa..

Page 14: Citate celebre in afaceri

ScarfaceScarface

• Nu subestima Nu subestima

llaacomia celuilaltcomia celuilalt..

Page 15: Citate celebre in afaceri

Star Wars Ep. V - The Star Wars Ep. V - The Empire Strikes BackEmpire Strikes Back

• FFaa sau nu face; nu sau nu face; nu

existexistaa «am «am iincercat»ncercat»..

Page 16: Citate celebre in afaceri

Cool RunningsCool Runnings

• ConducConducaatorul trebuie storul trebuie saa

munceascmunceascaa mai mult dec mai mult decaat t

tototti ceilali ceilaltti. E primul care i. E primul care

apare la antrenament apare la antrenament ssi i

ultimul care pleacultimul care pleacaa. C. Caand nd

colegii lui sunt la bere, el colegii lui sunt la bere, el

studiazstudiazaa viraje viraje..

Page 17: Citate celebre in afaceri

Avatar

• Acolo, afara, dincolo de Acolo, afara, dincolo de

zidul de aparare, orice zidul de aparare, orice

fiinta care se taraste, fiinta care se taraste,

zboara sau sta ghemuita zboara sau sta ghemuita

in noroi vrea sa te in noroi vrea sa te

omoare si sa-ti manance omoare si sa-ti manance

ochii pentru Jujube-uri.ochii pentru Jujube-uri.

Page 18: Citate celebre in afaceri

Puteti afla Puteti afla mai multe mai multe detalii aici:detalii aici:15 citate de afaceri 15 citate de afaceri celebre de pe marile celebre de pe marile ecrane - Galerieecrane - Galerie