Ciocanesti Bucovina

download Ciocanesti Bucovina

of 16

Embed Size (px)

Transcript of Ciocanesti Bucovina

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  1/16

  Turismul rural in Romania

  Student : Bejenariu IlieSpecializarea: Geografia turismuluiAnul : III

  2016

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  2/16

  Tara noastra este unul dintre cele mai frumoase state din Europa Centrala si de Est, daro cunoastem cu adevarat pentru a reusi sa o apreciem la adevarata sa valoare

  Comuna Ciocăneşti - Bucovina

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  3/16

   Turismul rural deţine o pondere considerabilă în zona Bucovinei. ast!eldelocalitate cu potenţial turistic semni"cativ este şi comuna Ciocăneşti#numele vine de la ciocanarii din vremea marilor voievozi - de la Bo$dan %#1&'( )primul descalecat al *oldovei+# ,ra$os oda# le/andru cel Bun# te!ancel *are - care !aureau uneltele de lupta pentru apararea pamantului

  stramosesc. ste atestată documentar din anul 100# într-un 3ristov prin carese consemnează primirea muntelui u3ard# de către le/andru cel Bun# de ladoamna sa na# ca danie de domnie.4e aceste locuri se mai vad si astazi semnele lasate de vec3ea indeletnicire aoamenilor din zona5 e/ploatarea aurului din Bistrita. 4e malurile raului e/istainca mari movile de pamant ramase dupa ce localnicii de odinioara cerneaunisipurile Bistritei. Casele din comuna sunt ornate cu motive traditionale care

  se re$asesc pe bunditele# catrintele# camasile si alte obiecte din portulpopular al romanilor. Cadrul natural are un aport deosebit de important îndezvoltarea turismului verde în acest areal# !actorii !avorizanţi dezvoltăriisunt5Situarea comunei într-o zonă de munte ceea ce permite e!ectuarea de drumeţiişi trasee turistice# precum şipetrecerea timpului liber într-un cadru natural

  nepoluat. Turiştii se pot implica în realizarea muncilor a$ricole speci"cemediului montan# cum ar "5 păstoritul# tunsul oilor# mulsul lor etc.Vegetaţiaspeci"că zonei montane# e reprezentată prin5 tu!ărişuri de a"n# merişor# bu7orde munte# păiuş roşu# iarba v8ntului. 4antele sunt acoperite cu specii demolid şi brad# iar la altitudini ridicate se înt8lneşte !a$ul.

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  4/16

  4lantele ierboase sunt reprezentate de macrişul iepurelui# !eri$i sau perişor.,ezvoltarea turismului verde în acest areal a !ost posibilă datorită !ondului9oristic şi cine$etic# pădurea de brad şi molid# considerată a " o podoabă aacestor ţinuturi. :lora roditoare a munţilor şi păşunilor dau o calitate cu totuldeosebită produselor de lapte şi carne# ca produse cu adevărat biolo$ice#

  nepoluate. Turiştii pasionaţi de 9ori rare vor $ăsi în această zonă cea mai marerezervaţie naturală de ;3ododendron din uropa.Faunaeste speci"că eta7ului de coni!ere# "ind reprezentată printr-o varietatedespecii# menite să atra$ă pasionaţii de turism cinegetic  auto3ton.,atorită biodiversităţii de care se bucură această zonă# turiştii auposibilitatea de a practica v8nătoarea unor specii ca5 cerb carpatin# urs#mistreţ# iepure sau r8s. /istă şi specii rare# ocrotite ca monumente alenaturii# precum5 cocoşul demunte# cocoşul de mesteacăn# cinteza alpină# $aiţa de munte# bu!niţa şi piţi$oiul. 4ădurile mai sunt populate cu 7der de copac# $ăinuşă de munte# lup#

  vulpe# veveriţă# dar şi privi$3etoare# sturz sau şop8rlă. Toate aceste specii deanimale şi păsări sunt adevărate atracţii turistice# cu at8t mai mult cu c8to!eră ima$inea naturală a unui cadru salbatic )in care nu s-a intervenitantropic+.

  Reţeaua hidrografcăeste reprezentată în principal de Bistriţa urie# bo$ată în diverse specii depeşti )păstrăvul curcubeu# păstrăvul indi$en# lipanul# mreana+ şi constituie unadevărat paradis pentru pescuitul

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  5/16

  =4,>;%

  Condiţiile naturale deosebite# ospitalitatea bucovinenilor#tradiţiile# obiceiurile#m8ncărurile tradiţionale şi posibilitatea practicării di!eritelor sporturi speci"ce

  mediului rural# au permis dezvoltarea a$roturismului# reprezentat prin$ospodăriile în stil bucovinean tradiţional# ce deţin spaţii de cazare pentruturiştii veniţi în zonă. cestea se întind pe distanţa mai multor ?ilometri#cuprinz8nd spaţiul de locuit# ane/e )bucătărie de vară# şură# cămară delemne# $ra7duri şi coteţe# a!umătoare+ şi teritoriile a$ricole.Caseledin această zonă se individualizează mai ales prin zu$răveala e/terioară.

  ;eprezentative sunt casele cu pereţii albi# balconaşe din lemn cu decoraţiirealizate în tra!ora7# ast!el înc8t ornamentelee/terioare colorate se potrivesc per!ect cu peisa7ul natural. :rumuseţea loreste dată de ar3itectura locală# cu ornamente e/terioareinspirate din portul popular reprezent8nd motive 9orale# zoo!orme sau$eometrice# ce încin$ pereţii ca nişte br8ie multicolore în maro# ne$ru#cărămiziu# ocru. Terenurile agricoledin vecin!tatea spa"iilor de cazare permit turi#tilor s! se implice $n muncile c%mpului, $ngrijireaanimalelor, recoltarea sau prepararea unor produse, oferindu&le 'ucuria de a participa la activit!"iagricole tradi"ionale.

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  6/16

  paţii de cazareComuna Ciocăneşti dispune de o serie de pensiuni agroturistice# de 2mar$arete )@Candrea ,a"naA# @Crăciun ,anaA# @,oro!teiA# @*aria eraA#@*oraruaurenţiaA# @rsac3e n$elaA#@%strate DistorA# @=iosan =eor$eta CătălinaA#@*orariu lenaA şi @l$uţaA+ şirespectiv & mar$arete )@=abimarA# @iţaA+# pensiunice o!eră at8t spaţiu decazare# c8t şi spaţii amena7ate special pentru des!ăşurarea di!eriteloractivităţi de a$rement )ec3itaţie# pescuit# cicloturism# s?i# ra!tin$ etc.+.

  ,e la intrarea în sat# turiştii sunt înt8mpinaţi prin tradiţionala @p8ine cu sareA#iar odată a7unşi la locul de cazare# descoperăambianţa rustică prin porţile şi ornamentele e/terioare ale caselor construite

   în stil bucovinean. 4e între$ul se7ur# aceştia se bucură de ospitalitatea $azdeişi de ambianţa !amilială. Toate pensiunile a$roturistice o!eră turiştilor camerepentru una sau mai multe persoane# dotate cu mobilier cu tentă rustică#$rupuri sanitare cu accesorii moderne#iar pentru servirea micului de7un# apr8nzului şi a cinei# săli de mese. nele pensiuni pun la dispoziţia oaspeţilorbucătărie# pentru cei care doresc să-şi prepare m8ncarea după bunul lor plac.En $eneral# condiţiile de cazare sunt simple# dar camerele sunt !oarte curate#primitoare şi călduroase. Cele mai multe $ospodării dispun şi de locuride parcare pentru autove3iculele turiştilor# spaţii de 7oacă pentru copii#

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  7/16

  =astronomieEn ceea ce priveşte $astronomia# comuna Ciocăneşti este renumită pentrum8ncarea sa tradiţională şi pentru modul de preparare al bucatelor. ocalniciise întrec în a $ăti bucate delicioase şi reţete variate# utiliz8nd "e produse

  provenite de la animale )br8nză rumenită# balmoş# bulz sau miel ţinut la baiţşi 7intuit# păstrat în străc3ini din plastic sau în sticle termorezistente+# "epeşte. 4ăstrăvul este $ătit în !elurite moduri5 la $rătar# a!umat sau însm8nt8nă# precum şi în numeroase specialităţi5 cobze de păstrăv# ruladă depăstrăv cu maioneză# sarmale cu peşte# steluţe cu cremă de peşte# păstrăva!umat cu cimbru# colac cu păstrăv# peşte umplut cu 3ribi# păstrăv la $rătar

   în !olie de aluminiu cu sos de usturoi# croc3ete din peşte# zacuscă de peşte şimulte altele. /istă şi o $amă variată de băuturi locale# cu $rade di!eritede tărie5 pălincă# lic3ior de a"ne sau vin produs în $ospodăriile localnicilor.

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  8/16

  $rement4e tot parcursul anului# turiştii pot des!ăşura di!erite activităţi recreative şisportive.

  na dintre cele mai atractive activităţi de a$rement speci"ce mediului ruraleste implicarea turiştilor în muncile a$ricole. Turistul observă cum decur$eo zi din viaţa sătenilor bucovineni. atracţie inedită este st8na la care turiştii urcă pentru a vedea buşteniicrăpaţi cu barda# tălăncile# dulăii mioritici# ţurcanele captive dupa leaţurir8nduite de-a latul# ceaunele uriaşe# izul de caş# tunsul oilor şi mulsul lor înamur$. Turiştilor veniţi la st8nă le place să despice lemne# să mestece zarul

   în ceaune# să su9e în $oarnă şi se bucură de !ocul de tabără. Turiştii pot opta pentru traversarea munţilor pe cai# put8ndu-se bucuraast!el de 2 sau & zile de aventură. 4atruzeci de cai sunt în$ri7iţi de un cupluen$lez care a emi$rat în ;om8nia acum F ani# iar standardulserviciilor este !oarte ridicat. 4e timpul iernii se or$anizează plimbări cu saniatrasă de cai.E(plorarea $mprejurimilor se poate realiza #i prin e(cursii cu 'icicleta)

  %ubitorii de sporturi e/treme pot practica river ra!tin$ul pe Bistriţaurie.c3ipamentul pre!esional şi instructorii cu înaltă pre$ătire con!erăma/imă si$uranţă acestui sport. Cei care doresc# au posibilitatea să e!ectuezecursuri de !ormare pentru piloţi# cu durată de o săptăm8nă. Tot Bistriţa însă#pentru cei care pre!eră o atmos!eră mai destinsă# dă posibilitateaunei plimbări cu pluta# preţul acesteia put8nd " ne$ociat cu sătenii.

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  9/16

   Tot Bistriţa însă# pentru cei care pre!eră o atmos!eră mai destinsă# dăposibilitatea unei plimbări cu pluta# preţul acesteia put8nd " ne$ociat cusătenii.

  En zonă e/istă şi trei p8rtii de sc3i prevăzute cu instalaţii de transport pe

  cablu. ste un loc !oarte bun pentru sc3iorii începători# iar pentru ceie/perimentaţi e /istă posibilitatea de a sc3ia Gla liberG. 48rtia are în dotaremaşini Ta/i noH care transportă turiştii în v8r!ul muntelui.atul Ciocăneşti "ind unul de interes pescăresc# una din principalele activităţiale turiştilor veniţi în zonă este pescuitul Gla muscăG. pele at8t de bo$ate înpeşte ale Bistriţei urii atra$ numeroşi turişti# motiv pentru care localniciior$anizează în "ecare an :estivalul Daţional al 4ăstrăvului şi un concurs de

  pescuit. En a!ara acestui !estival#care are loc în $eneral la 7umătatea luniiau$ust# sezonul de pescuit se întinde din iulie p8nă în septembrie#iar pescuitul este $ratuit.

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  10/16

   Turiştii pasionaţi de drumeţii vor $ăsi în Ciocăneşti numeroase traseemontane# reperele cele mai accesibile "ind ,ealul De$ru# *unteleB8rnărelul# ;uncul *are şi 8r!ul uşorul. 4entru cei care sunt mai îndrăzneţi# stau la dispoziţie şi alte trasee montane5& Traseul turistic Brezuta &*f, Tolovanu & + m-

  & .'cina /estecanisului & 0 m- &Ca'ana /estecanis) & 1 m,&Traseul turistic Colacu: & Biserica Adormirii /aicii 2omnului, )3 , 4m -& 5oiana Runcului 6 7 m - & Cimitirul Eroilor 6 + m -& 2rumul Tatarilor 6+,4 m- &Ca'ana /estecanis 68 m)&Traseul turistic 5%r%ul Suti & 5laiul T%rsului & 7,4 m-& B%tca T%rsului & 9 m- & B%tca sesii Suard & 0 m)& Traseul turistic Recele & 5laiul lui Ivan & 9 m-& Scitul Sf%nta Cruce & 0 m - & /untele Suard & 1 m -&*%rful ;arauani & 4 m, &Traseul turistic .ita:&5rimul popas voievodal sec)

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  11/16

    B%C%;%# T;,%I%%Ciocăneşti este un loc al artei populare şi al !estivalurilor de la munte.4ăstrează bo$ate şi nealterate !onduri etno$ra"ce# :olcloriceşi mărturii despre străvec3ile ocupaţii ale locuitoriloracestor melea$uri# despre datini şi obiceiuri# c8ntece şi dansuri# arta

  portului popular şi meşteşu$uri artistice.Costumul popular este speci"c zonei etno$ra"ce a ţării ,ornelor# care sedistin$e prin cămaşa !emeiască cu altiţă# baticul de pe cap cu motive$eometrice# catrinţa ţesută şi motive 9orare brodatecu acul. Costumul bărbătesc se distin$e prin camaşa albă cu broderie albă demătase# iţari din l8nă şi c3imir de piele brodat cu măr$ele colorate. Ca piesăcomună pentru portul !emeiesc şi pentru cel bărbătesc# se distin$ bondiţabrodată cu motive 9orale colorate.

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  12/16

    Obiceiurile tradiţiile !i ocupaţiile

  S!tenilor sunt p!strate din cele mai veci timpuri #i pot fi remarcate mai ales la diferitele

  manifest!ri #i s!r'!tori) Ciocanesti este gazda ;estivalului >a"ional al .u!lor ?ncondeiate care sedesf!#oar! anual #i unde arti#ti de pe tot teritoriul ;om8niei se adună pentru aparticipa la concursul decorării celui mai !rumos ou din ;om8nia. adevaratăcomoară a culturii populare romăneşti# meşteşu$ul inc3istrării ouălor este oarta tradiţională precreştină. ste str8ns le$ată de arta broderiei şi adecorurilor care se $ăsesc pe costumele naţionale. *eseria se învaţă în

  !amilie şi se transmite din $eneraţie în $eneraţie.

  nul trecut peste 100 de artişti au venit la :estivalul Daţional aluălor Encondeiate# ma7oritateadin sate bucovinene# dar şi din alte re$iuni cum ar " *aramureş şiTransilvania. ;e$ulile competiţiei cer ca "ecare artist să se înscrie cu o

  selecţie de 12 ouă încondeiate# caracteristice zonei din care provine.Concurenţii au la dispoziţie două ore pentru a prezenta e/ponatele cu care s-au înscris în concurs# !ără a pierde din vedere descrierea elementelorornamentale !olosite# cromatica# calitatea te3nicii de lucru şi $radul dedi"cultate.

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  13/16

  n alt !estival de aceeaşi însemnătate este şi :estivalul Daţionalal4ăstrăvului# care a început să capete recunoaştere internaţională. :iindsin$urul !estival al păstrăvului din uropa# din ce în ce mai mulţi turiştişi pescari iau cu asalt comuna Ciocăneşti în "ecare an de sărbătoarea G"ntei*ariiG. tradiţie este şi !aptul că !eciorii străbat între$ satul# în"pţi în şeile

  cailor de paradă şi purt8nd costume tradiţionale autentice. e or$anizează unconcurs de pescuit# un concurs $astronomic# un concurs pentru cea mai!rumoasă $rădină cu 9ori# cea mai !rumoasă $ospodărie şi cel mai !rumoscostum naţional# c8t şi un concurs de snoave şi $lume pescăreşti.

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  14/16

  Comuna-muzeu Ciocăneşti dispune de un calendar propriu de e"enimenteculturale !i de di"ertisment # speci"ce zonei5 Cocoşul de munte la rotit)aprilie+# ărbătoarea ;3ododendronului - în9orirea bu7orului de munte )iunie-iulie+# 4luta pe Bistriţa )au$ust+#Boncănitul cerbului )septembrie+# Toamna la Ciocăneşti)octombrie+# Balul

  $ospodarilor )lăsatul secului+# olii lui *oş Dicolae )6 decembrie+ etc.

  are un simplu satdincomuna lor un

  En localitate sunt numeroase şi importante unităţi cu caracter social-cultural5- Biserica ortodo/ă din lemn# construită însecolul al J%J-lea )1F'(+- udoteca Ka :urnicaA )sin$ura din ţară+- Casa de cultură K:lorin =3eucaA- Biblioteca comunală K:lorin =3eucaA

  - Casa muzeu KIăran eontinaA

  C3iar dacă Ciocăneştiul pare un simplu sat de munte# locuitorii au !ăcutdincomuna lor un adevărat obiectiv turistic. Călătorii care trec pe aici răm8nimpresionaţi de *uzeul atului# o casă

  vec3e care aparţine bătr8nei eontina. Entre zidurile decorate cu motivepopulare sunt aşezate la loc de cinste covoare# carpete şi şter$are lucrate într-o viaţă de ţărancă. *icul muzeu cuprinde şi costume popularetradiţionale din zona Bucovinei# păstrate cu $ri7ă de $azdă. 4e mesele din celedouă cămăruţe sunt e/puse !oto$ra"i înrămate cu $rupurile de străini care autrecut pra$ul muzeului.

  C C E C

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  15/16

    :;* T;%*% 4;CT%CT ED C,; ;;

  L Turism recreativ- plimbări cu sania trasă de cai#- plimbări cu pluta pe r8ul Bistriţa urie#-

  drumeţii etc.

  L Turism ecvestru - plimbări cu caiiL Turism cine$etic )v8nătoare+L Turism sportiv- sc3i#

  - river- ra!tin$#- pescuit Gla muscăG#- cicloturism montan

  L Turism cultural

  - prezent datorită !estivalurilor#- sărbătorilor# tradiţiilor#obiceiurilor şi nu în ultimul r8nd# datorită *uzeului

  atului

 • 8/16/2019 Ciocanesti Bucovina

  16/16

    #$#%$O&R'F$(

  •  HHH.ciocanesti.com • 3ttp5MMorasulsuceava.roMinde/01NOudetuluceavaNocalitatiNCiocanesti.3tml• 3ttp5MMorasulsuceava.roMinde/01NOudetuluceavaNocalitatiNCiocanesti.3tml• 3ttp

  5MMorasulsuceava.roMinde/01NOudetuluceavaNTurismNCazareNCiocanesti.3tml 

  • 3ttp5MMHHH.antrec.roMro--cazare-suceava pensiuni.3tml3ttp5MMstillP.blo$spot.comM2006M11Mciocanesti-bucovina.3tml

  • 3ttp5MMHHH.recolta.euMdestinatii-de-calatorie-localitatea-ciocanesti-din-bucovina-locul-ideal-pentru-a$roturismM

  • 3ttp5MMHHH.aventuraturistica.roMlocalitatiMdetaliiMciocanestiM• 3ttp5MMHHH.3oinari.roMinde/.p3pQcuR1&'''1200P0P2P

  http://www.ciocanesti.com/http://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Localitati_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Localitati_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Turism_Cazare_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Turism_Cazare_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Turism_Cazare_Ciocanesti.htmlhttp://www.antrec.ro/ro-SV-cazare-suceava-pensiuni.htmlhttp://www.antrec.ro/ro-SV-cazare-suceava-pensiuni.htmlhttp://still7.blogspot.com/2006/11/ciocanesti-bucovina.htmlhttp://still7.blogspot.com/2006/11/ciocanesti-bucovina.htmlhttp://www.recolta.eu/destinatii-de-calatorie-localitatea-ciocanesti-din-bucovina-locul-ideal-pentru-agroturism/http://www.recolta.eu/destinatii-de-calatorie-localitatea-ciocanesti-din-bucovina-locul-ideal-pentru-agroturism/http://www.recolta.eu/destinatii-de-calatorie-localitatea-ciocanesti-din-bucovina-locul-ideal-pentru-agroturism/http://www.aventuraturistica.ro/localitati/detalii/ciocanesti/http://www.hoinari.ro/index.php?cu=13555120070727http://www.hoinari.ro/index.php?cu=13555120070727http://www.hoinari.ro/index.php?cu=13555120070727http://www.hoinari.ro/index.php?cu=13555120070727http://www.aventuraturistica.ro/localitati/detalii/ciocanesti/http://www.aventuraturistica.ro/localitati/detalii/ciocanesti/http://www.aventuraturistica.ro/localitati/detalii/ciocanesti/http://www.recolta.eu/destinatii-de-calatorie-localitatea-ciocanesti-din-bucovina-locul-ideal-pentru-agroturism/http://www.recolta.eu/destinatii-de-calatorie-localitatea-ciocanesti-din-bucovina-locul-ideal-pentru-agroturism/http://www.recolta.eu/destinatii-de-calatorie-localitatea-ciocanesti-din-bucovina-locul-ideal-pentru-agroturism/http://www.recolta.eu/destinatii-de-calatorie-localitatea-ciocanesti-din-bucovina-locul-ideal-pentru-agroturism/http://still7.blogspot.com/2006/11/ciocanesti-bucovina.htmlhttp://still7.blogspot.com/2006/11/ciocanesti-bucovina.htmlhttp://still7.blogspot.com/2006/11/ciocanesti-bucovina.htmlhttp://www.antrec.ro/ro-SV-cazare-suceava-pensiuni.htmlhttp://www.antrec.ro/ro-SV-cazare-suceava-pensiuni.htmlhttp://www.antrec.ro/ro-SV-cazare-suceava-pensiuni.htmlhttp://www.antrec.ro/ro-SV-cazare-suceava-pensiuni.htmlhttp://www.antrec.ro/ro-SV-cazare-suceava-pensiuni.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Turism_Cazare_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Turism_Cazare_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Turism_Cazare_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Localitati_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Localitati_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Localitati_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Localitati_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Localitati_Ciocanesti.htmlhttp://orasulsuceava.ro/index01_JudetulSuceava_Localitati_Ciocanesti.htmlhttp://www.ciocanesti.com/