cine esti tu primavara

of 8 /8
Educ.Aluc ai Maria “CINE ESTI TU,PRIMAV ARA?” Gradinita cu P .N. Nemtis r ACTIVITA TE INTEGRAT A Ni!el II "Gru#a #re$atita re “Viniceii”% &URA TA '( )I Elementele cm#nente ale acti!itatii inte$rate'  1.ACTIVITA TI DE DEZVOL T ARE PERSONALA (ADP):  RUTINE: *Intalnirea de dimineata'”Cum cre+i tu Ca arata Prima!ara?”  *#re+enta,salutul,calenda rul naturii,mesaul +ilei  *de#rinderi de i$iena ,disci#lina,autser!ire-  TRANZITII: *curi cu tet si cant,recitati!e*numarat ri,$/icitri 2.ACTIVITATI LIBER -ALESE (ALA)  CENTRE DE INTERES(ALA1)  BIBLIOTECA:  Tema:”Cartea Prima!erii”*!i+inare #0er#int  ARTA:  Tema'”&ecram #elerina #rima!erii”* desen,decu#are du#a cntur,li#ire "la ale$erea c#iilr,in 1unctie de creati!itatea 2ecaruia% '  STIINTE:  Tema:”Ce s*a intam#lat cu3cren$uta mea4semintele din #a/arul meu?*5ser!are  ACTIVITA TI RECREATIVE (AL A2)  Tema: “&ansam #entru tine,Prima!ara6”*euritmie " du#a un 1ra$ment meldic'Prima!ara” de A.Vi!aldi %    3.ACTIVITA TI PE DOMENII EXPERIENTIALE (ADE)-DLC+DEC  &meniul lim5a si cmunicare'”Cine esti tu.Prima!ara?”*lectura du#a ima$ini "1lsind metda “E#l+ia stelara”%  &meniul estetic si creati!'”Ca rtea Prima!erii”*#ictura     SCOPUL ZILEI:  Sistemati+area si cnslidarea cunstintelr insusite intr*un inter!al scurt de tim# si im5inarea lr in structuri ni,in !ederea de+!ltarii creati!itatii !er5ale,a eersarii $andirii cau+ale,di!er$ente,deducti!e-  &e+!ltarea simtului estetic si stimularea ima$inatiei creatare #rin acti!itatile din dmeniul artei.  

Embed Size (px)

Transcript of cine esti tu primavara

Page 1: cine esti tu primavara

7/24/2019 cine esti tu primavara

http://slidepdf.com/reader/full/cine-esti-tu-primavara 1/8

Educ.Alucai Maria “CINE ESTI TU,PRIMAVARA?”Gradinita cu P.N. Nemtisr ACTIVITATE INTEGRATANi!el II "Gru#a #re$atitare “Viniceii”% &URATA'( )I

Elementele cm#nente ale acti!itatii inte$rate'

  1.ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA (ADP):

  RUTINE: *Intalnirea de dimineata'”Cum cre+i tu Ca arata Prima!ara?”   *#re+enta,salutul,calendarul naturii,mesaul +ilei

  *de#rinderi de i$iena ,disci#lina,autser!ire-

  TRANZITII: *curi cu tet si cant,recitati!e*numaratri,$/icitri

2.ACTIVITATI LIBER -ALESE (ALA)

  CENTRE DE INTERES(ALA1)

  BIBLIOTECA:

  Tema:”Cartea Prima!erii”*!i+inare #0er#int

  ARTA:

  Tema'”&ecram #elerina #rima!erii”* desen,decu#are du#a cntur,li#ire "la ale$erea c#iilr,in 1unctiede creati!itatea 2ecaruia% '

  STIINTE:

  Tema:”Ce s*a intam#lat cu3cren$uta mea4semintele din #a/arul meu?*5ser!are

  ACTIVITATI RECREATIVE (ALA2)

  Tema: “&ansam #entru tine,Prima!ara6”*euritmie " du#a un 1ra$ment meldic'Prima!ara” de A.Vi!aldi %

 

  3.ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE (ADE)-DLC+DEC

  &meniul lim5a si cmunicare'”Cine esti tu.Prima!ara?”*lectura du#a ima$ini "1lsind metda “E#l+ia

stelara”%   &meniul estetic si creati!'”Cartea Prima!erii”*#ictura

 

 

SCOPUL ZILEI:

  Sistemati+area si cnslidarea cunstintelr insusite intr*un inter!al scurt de tim# si im5inarea lr instructuri ni,in !ederea de+!ltarii creati!itatii !er5ale,a eersarii $andirii cau+ale,di!er$ente,deducti!e-

  &e+!ltarea simtului estetic si stimularea ima$inatiei creatare #rin acti!itatile dindmeniul artei.

 

Page 2: cine esti tu primavara

7/24/2019 cine esti tu primavara

http://slidepdf.com/reader/full/cine-esti-tu-primavara 2/8

INTA8NIREA &E &IMINEANEATA'”Cum cre+i tuca arata Prima!ara?”

SALUTUL:

SOARELE DE DUPA DEAL

ISI ARATA FATA.

HAI,TREZITI-VA ,COPII,

BUNA DIMINEATA!

VA INVIT ACUM,

FLORICELE,FLUTURASI...

PE RAND SA VA PREZENTATI

SI FRUMOS SA SALUTATI

CALENDARUL NATURII:

  Cu ajutorul copiilor se stabileste la panou

anotimpul ,luna,ziua,anul in care suntem:

 

“CU SPRANCENE DE POIENE,

CU CODITE DE MLADITE

SI CU FLORI LA CINGATOARE

A SOSIT IN TOATA TARA

CINE OARE? (Pri"r#$

PREZENTA

IMPARTASIREA CU CEILALTI:$C% &r'i )%

& r) Pri"r? A8IN C(MP8ETEA)A “CA8EN&ARU8 NATURII”

Page 3: cine esti tu primavara

7/24/2019 cine esti tu primavara

http://slidepdf.com/reader/full/cine-esti-tu-primavara 3/8

SURPRI)A )I8EI' “SCRIS(ARE &E 8A PRIMAVARA”

LUISA SI TEONA AU DESCOPERIT IN !CASUTACU SURPRIZE" SCRISOAREA DE LA PRIMAVARA

SURPRIZA ZILEI   In “Ca#$%a &$ #$''*e",c#iii

desc#era scrisare de la )anaPrima!ara'

    D'a &,   A#%a* , ,,# /

'a0/%a ,a#%'a.P'/ %,a%ea&%%a%e e &a'e e e%0e#a#$'a a#%a*(,&$',4#e'a'&%$'a0e#e/ 0a/#a&a% 5#e)

e% 0e#&,e' &/e #$/% e$ &$a0ea'a%.Ve% 'e$# #a'a#$/0e% a /%'e4a'ea:"C/ee#% %$ P'maa'a6"

  Pe/%'$ /&e$% a ', #a-mm,0,4% ee'/a e &a'e -am a#a%-, &$m &'e0e% ,ma '$m,#.Sa a7a%'//%e'me0$ &a&$a%,'$$ #a !C$4$$ &$',#,'"&a'e#$/% #em/ee e/' mee.

  Da&a #a'&/e a&e#%ea ,' 50$#e a 4$/ #a'#%aa#%ea%a /, #$''*ae.

  Va m$%$me#& # a 0,'e#&#,' a $&'$8

  Za/a P'maa'a

Page 4: cine esti tu primavara

7/24/2019 cine esti tu primavara

http://slidepdf.com/reader/full/cine-esti-tu-primavara 4/8

ACTIVITATI 8A A8EGEREA C(PII8(R  A8A9

BIBLIOTECA:

  Tema:”CarteaPrima!erii”*!i+inare#0er#int

    ARTA:   Tema'”&ecram

#elerina #rima!erii”*

desen,decu#are du#acntur,li#ire "la ale$ereac#iilr,in 1unctie decreati!itatea 2ecaruia% '

  STIINTE:   Tema:”Ce s*a

intam#lat cu cren$utamea4semintele din #a/arul

meu?”*5ser!are  

Page 5: cine esti tu primavara

7/24/2019 cine esti tu primavara

http://slidepdf.com/reader/full/cine-esti-tu-primavara 5/8

ACTIVITATI PE &(MENII E:PERIENTIA8E'&8C;&EC &(MENIU8 8IM<A SI C(MUNICARE'”Cine esti tu,Prima!ara?”*lectura du#a ima$ini &(MENIU8 ESTETIC SI CREATIV' “Cartea Prima!erii”*#ictura

CARMEN DESCOPERA TABLOUL CUC9IPUL PRIMAVERII

 ACTIVITATE DE RUP:

  &u#a nua sur#ri+a

desc#erita in “Casuta cusur#ri+e”, dre#t recm#ensa a

reusitelr de #ana acum,!mdes1asura acti!itatea deeducare a lim5aului.Prin

metda “E#l+ia stelara” !rdesc#eri cine este #rima!ara

cu ade!arat'”C/e e#%%$P'maa'a6"

 Pentru ince#ut c#iii descriuina$inea Prima!erii . Vr ase+a

ta5lul in milcul stelei mari , il!r cntem#la si !r desc#eri

elementele ce de2nesc acestantim#.

Page 6: cine esti tu primavara

7/24/2019 cine esti tu primavara

http://slidepdf.com/reader/full/cine-esti-tu-primavara 6/8

”=cul stelutelr ma$ice” 123;<

VA RUPATI CU TOTI AICI IMPREUNA VA =UCATI

INTREBARI VA ADRESATI

PE ZANA PRIMAVARA S-ODESCOPERITI.

>iecare c#il ales de cl#telul1ermecat !a etra$e steluta.

Acesta !a 2 “ca#itanul” $ru#ului.El isi!a ale$e cate di*trei cla5ratri ,"cu autrul 5ulinutelrclrate%,1rmandu*se ast1el cinci

$ru#uri.   Se citeste,#e rand,intre5area de #e

steluta a1erenta 2ecarui $ru#,atentinand c#iii asu#ra culrii.

 8ucru in $ru#'   C#iii citesc intre5area,se

cnsulta, cla5rea+a in ela5rareade intre5ari. Pentru a 5tine cat maimulte cneiuni intre ideile

desc#erite se sta5ileste rdineaadresarii intre5arilr'!Ce6""C/e6"U/0e6""Ca/06".De &e6".

  Pe rand,2ecare $ru# isi ale$e ec/i#a careia ii !a adresaintre5ari.&aca ras#unsurile au 1stcrecte.”ad!ersarii” !r #rimirecm#ense"aute!aluarea%.

 &u#a 2ecare set de intre5ari se 1acesinte+a #artiala.

Page 7: cine esti tu primavara

7/24/2019 cine esti tu primavara

http://slidepdf.com/reader/full/cine-esti-tu-primavara 7/8

“Atelierul Prima!erii”

 

In cadrul acti!itatiiartistic* #lastice"#ictura% ,c#iii !r #unein #ractica celedesc#erite si !r reali+a"indi!idual% #a$ina din“Cartea Prima!erii”

In tim#ul lucrului ne!m aminti

#e+iare,cantecele,$/icitri des#re#rima!ara,care ne !rauta in reali+areatemei.

  &u#a ce 2ecare c#ildescrie ima$ineareali+ata,!m numerta

#a$inile cartii si le !mle$a "lucrare clecti!a%.

Page 8: cine esti tu primavara

7/24/2019 cine esti tu primavara

http://slidepdf.com/reader/full/cine-esti-tu-primavara 8/8

“&ANSAM PENTRU TINE,PRIMAVARA6”

C#iii se !r cstuma'

*)ana Prima!ara !a #urta#e ca# crnita si #elerina

#e care ni am decrat*-

*Re$ele Sare !ine inmilcul nstru alaturi dePrima!ara-

*c#iii #arta crnite #eca# ' randunele,ricele%

 Ascultam, #entru ince#ut,1ra$mentul meldic“Prima!ara”,de A.Vi!aldi siincercam sa ne ima$inamce !rea sa ne transmita'*c5rarea #e #amant aPrima!erii si aSarelui,5ucuria naturiicare rein!ie,canteculcicarliei care seinalta"c5ara% #ana lanri , i+!arele in!l5uratedu#a t#irea +a#e+ii,+e2rulcare trece #rintre ri3