china si india.pps

of 13 /13
CULTURA, SI SPIRITUALITATE CULTURA, SI SPIRITUALITATE IN extremul orient IN extremul orient -secolulVIII- -secolulVIII-

Embed Size (px)

Transcript of china si india.pps

Page 1: china si india.pps

CULTURA, SI SPIRITUALITATE CULTURA, SI SPIRITUALITATE IN extremul orientIN extremul orient

-secolulVIII--secolulVIII-

Page 2: china si india.pps

Lumea Lumea ChinezaChineza

Page 3: china si india.pps

Du Fu(712-770)Du Fu(712-770)

Abordeazǎ subiecte diverse de la meditaţii Abordeazǎ subiecte diverse de la meditaţii asupra societaţii pânǎ la evocǎri asupra asupra societaţii pânǎ la evocǎri asupra naturii.Cugetǎrile sale au fost adunate în peste 500 naturii.Cugetǎrile sale au fost adunate în peste 500 de cavântǎri.Dintre poemele sale mentionǎm: de cavântǎri.Dintre poemele sale mentionǎm: Trei Trei dregǎtori şi trei despǎrţiri ,Cântecul colibeidregǎtori şi trei despǎrţiri ,Cântecul colibei distrusedistruse..Denumit de criticii perioadei sale poetul istoric.Denumit de criticii perioadei sale poetul istoric.

Poemele cu temtica istorica include : Poemele cu temtica istorica include : relatari despre arta militara, despre succese si relatari despre arta militara, despre succese si insuccese politice sau poemele scrise in cinstea insuccese politice sau poemele scrise in cinstea imparatului .Relateaza deasemenea despre influenta imparatului .Relateaza deasemenea despre influenta vremurilor in care traieste , influenta resimţitǎ ataât vremurilor in care traieste , influenta resimţitǎ ataât asupra sa cât şi asupra . asupra sa cât şi asupra .

Un alt epitet ce I se acordǎ este cel de Un alt epitet ce I se acordǎ este cel de poetul întelept comparabil din punct de vedere al poetul întelept comparabil din punct de vedere al filosofieimorale înteleptul Confucius.Se prezinta filosofieimorale înteleptul Confucius.Se prezinta problemele şi framantarile diferitelor categorii problemele şi framantarile diferitelor categorii sociale pe care Du Fu le-a intâlnir în cursul sale.sociale pe care Du Fu le-a intâlnir în cursul sale.

Page 4: china si india.pps

Wang Wei(669-759)Wang Wei(669-759)Poet , pictor, musician şi om de stat

chinez din perioada dinastiei Tang .S-a remarcat atât în domeniul poeziei cât şi a picturii. Opera sa include peste 400 de poeme reunite in Antologia secreta a lui Wang Wei. Aceste poezii se remarcǎ prin realismul prezentǎrii subiectelor abordate . Ce mai imporatnat poezia a sa Parcul caprioarei este inclusa intr-o colecţie Numita Raul Wang.

In domeniul picturii s-a remercat prin picturi ale pǎdurilor de bambuşi, peisajelor montate, sau râurilor. Desi niciuna din picturile sale nu a supravietuit totusi au ramas destule copii iar influenta sa se face sintita in cadrul Scolii sudice.

Adept al budismului Zen in ultima parte a vietii va devenii cunoscut dupa moartea sa sub numele de poetul Buddha.

Page 5: china si india.pps

Li Tai Po(701-762)

Cel mai important poet chinez din acest secol. Se axeazǎ pe descrierea peisajelor de toamǎ şi a atitudinilor umane sub imporesia trecerii timpului. In domeniul Mitologiei a redactat Cartea Cântecelor, in domeniul naturii Cântecul lunii din muntele maiestuos, iar in domeniul atitudinii hedoniste poemul Sǎ ne dedǎm unei dulci betii.

Page 6: china si india.pps

Lumea japoneza

Page 7: china si india.pps

Kakimoto-no-Kakimoto-no-HitomaroHitomaro

(662-710)(662-710)Poet al periodei Asuka, a Poet al periodei Asuka, a

compus poeme de dragoste pentru compus poeme de dragoste pentru a-şi versifica propia expoerienţa .a-şi versifica propia expoerienţa .Renumit pentru lungile sale poemeRenumit pentru lungile sale poeme: : In marea de iederǎ de la Ywami, sau In marea de iederǎ de la Ywami, sau GolfulGolful Tsunu, Tsunu, sisi Am iubit-o ca pe Am iubit-o ca pe frunzefrunze" " sau poemele sale choka sau sau poemele sale choka sau tanka.tanka. Multe din aceste poeme au Multe din aceste poeme au fost scrise la ocaziifost scrise la ocazii oficiale oficiale Plângerea printului TakechiPlângerea printului Takechi,scris ,scris ca parte a ceremoniei dedicate ca parte a ceremoniei dedicate fuhnerare prinţului . fuhnerare prinţului .

Altele scrise în momente ale Altele scrise în momente ale vieţii sale care l-au marcat vieţii sale care l-au marcat despǎrtirea de soţie,doliul pentru despǎrtirea de soţie,doliul pentru acesta , ori vederea unui cadavru.acesta , ori vederea unui cadavru.

Page 8: china si india.pps

Yamabe no Yamabe no AkahitoAkahito

(700 - 736)(700 - 736)

Poet al perioadei Nara . Poet al perioadei Nara . Opera sa Opera sa conţine: conţine: 13 13 nagauta/chokanagauta/choka –poeme lungi şi –poeme lungi şi tankatanka –poeme scurte . Multe din aceste poeme –poeme scurte . Multe din aceste poeme le-a compus în timpul cǎlǎtorilor cu Împǎratul le-a compus în timpul cǎlǎtorilor cu Împǎratul ShōmuShōmu între 724 şi 736. între 724 şi 736. De fapt a servit şi ca De fapt a servit şi ca poet de curte poet de curte

Poemul sǎu Poemul sǎu Muntele FujiiMuntele Fujii este una din este una din cele mai timpurii descrieir a acestu vârf, şi se cele mai timpurii descrieir a acestu vârf, şi se pare ca a fost compus în timpul cǎlǎtoriilor pare ca a fost compus în timpul cǎlǎtoriilor sale.Poemele lui Akahito surprind peisajul prin sale.Poemele lui Akahito surprind peisajul prin relatarea elementelor pure şi simple-poemul relatarea elementelor pure şi simple-poemul sau despre Muntele Fujii şi sau despre Muntele Fujii şi Vizita la palatal Vizita la palatal NaniwaNaniwa-- sunt bune exemple în acest sens sunt bune exemple în acest sensUnul dintre cei mai marii poeti alǎturi de Unul dintre cei mai marii poeti alǎturi de HitomaroHitomaro..Astǎzi este recunoscut ca unul dintre cei patru Astǎzi este recunoscut ca unul dintre cei patru poeti poeti Man'yôMan'yô şi admirat pentru influenta şi admirat pentru influenta şintoista asupra operei sale.şintoista asupra operei sale.

Page 9: china si india.pps

Ō no Yasumro(?-723), nobil si cronicar japonez.

Imparatul ShōmuImparatul Shōmu

Page 10: china si india.pps

KojikiKojiki

Kojiki este cea mai Kojiki este cea mai veche cronica japoneza veche cronica japoneza datanad de la inceputul datanad de la inceputul secolului VIII şi compusǎ secolului VIII şi compusǎ

Ō no YasumaroŌ no Yasumaro, la , la cererea imperialǎ.cererea imperialǎ.Reprezintǎ o colectie de Reprezintǎ o colectie de mituri de inspiratie mituri de inspiratie shintoista, cu privire la shintoista, cu privire la originea Japoniei .originea Japoniei .Kojiki contina nunumǎrate Kojiki contina nunumǎrate poeme şi cântece redactate poeme şi cântece redactate atât in chineza ,\, in atât in chineza ,\, in japoneza cu caractere japoneza cu caractere chinezeşti, sau in japoneza chinezeşti, sau in japoneza veche.veche.

Page 11: china si india.pps

Nihon-ShokiNihon-Shoki

Cunoscutǎ şi sub numele Cunoscutǎ şi sub numele de cronica Japoniei este a douǎ de cronica Japoniei este a douǎ carte ca vechime din istoria carte ca vechime din istoria Japoniei, fiind mai complexa Japoniei, fiind mai complexa decǎtdecǎt Kojiki, , cea mai veche , cea mai veche , constituind o sursǎ importanta constituind o sursǎ importanta pentru istorici şi arheologi.pentru istorici şi arheologi.

A fost finalizatǎ in 720 sub A fost finalizatǎ in 720 sub supravegeherea editorialǎ a supravegeherea editorialǎ a printului printului Toneri Toneri şi cu asistenta şi cu asistenta nobilului şi cronicarului nobilului şi cronicarului Ō no Ō no Yasumaro. Yasumaro.

Page 12: china si india.pps
Page 13: china si india.pps

• Bibliografie• 1.Doina Rusti, Enciclopedia culturii

umaniste(religie, literatura, filozofie)Editura Niculescu, Bucuresti, 2004.

• 2.***,Istoria lumii in date, sub conducerea Acad.Prof.Andrei Otetea, editura enciclopedica romana , Bucuresti, 1972.

• 3.F.Braunstein, J.F. Pepin, Ghid de cultura gerala,Editura Orizonturi, Editura Lider ,Bucuresti.

• 4.www.wikipedia.org