Chestionare Iru

download Chestionare Iru

of 21

 • date post

  20-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  54
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of Chestionare Iru

Chestionare INSPECTOR RESURSE UMANECHESTIONAR I1. Contractul individual de munca se suspenda din initiativa salariatului:a) carantina;b) efectuarea stagiului militar;c) concediu pentru ingrijirea si cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani(3ani).2.Concedierea poate fi dispusa:a) numai pentru motive care tin de persoana salariatului;b) nu tin de persoana salariatului;c) care tin sau nu tin de persoana salariatului.3.La angajare este obligatorie sub sanctiunea nulitatii prezentarea unui certificat:a) de producator;b) de sanctiunii;c) medical.4. Contractul individual de munca va fi inregistrat la ITM in termen:a) 20 de zile;b) 15 zile;c) 5 zile.5.Au obligatia de a inregistra documente la ITM:a) unitatii bugetare;b) societatii cu capital privat;c) societatii cu capital mixt.6.Pentru a-si produce efectele clauza de neconcurenta trebuie sa cuprinda:a) actele interzise;b) aria geografica;c) toata fisa postului.7.Angajatori sunt obligatii sa depuna la ITM actele privind modificarea si incetarea contractelor individuale de munca:a) 5 zile de la perfectarea acestora;b)10 zile de la perfectarea acestora;c)15 zile de la perfectarea acestora.8.Conform codului muncii angajatorului ii revine obligatia:a) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;b) sa comunice periodic salariatiilor situatia economica si financiara a unitatii;c) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii.9. Instintarea modificarilor privind contractul individual de munca se face in termen de:a) 45 de zile de la momentul lansarii ofertei;b) 30 de zile de la momentul lansarii ofertei;c) 15 zile de la momentul lansarii ofertei.

10.Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionale pentru toti salariatii astfel:a) cel putin o data la 2 ani daca au cel putin 21 de salariatii;b) cel putin o data la 3 ani daca au sub 21 de salariatii;c) cel putin o data la 2 ani daca au peste 21 de salariatii.11.Pentru salariatii detasati angajatorul la care acestia au fost detasati:a) are obligatia de a ii inregistra in REVISAL;b) nu obligatia de a ii inregistra in REVISAL;c) il poate inregistra la solicitare expresa a salariatului.12.Modificarea contractul individual de munca se refera la:a) durata;b) situatia economica a firmei;c) scopul muncii.13.Autorizatia de lucru pentru lucratorii sezonieri da dreptul titularului sa fie incadrat pe teritoriu Romaniei:a) cel mult 12 luni cu posibilitatea de prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni;b) cel mult 6 luni intr-un intreval de 12 luni neputand fi prelungit in vederea ocuparii unu alt loc de munca;c) cel mult 12 luni fara posibilitatea de prelungire.14.In conformitate cu OUG 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriu Romaniei, angajatorul are obligatia sa inregistreze contractul individual de munca, incheiat in baza autorizatiei, la:a) Ministerul Muncii;b) ITM;c) Oficiul Roman Pentru Emigrarii.15.Durata normala a timpului de lucru este:a) 8 ore/zi respectiv 40 ore/saptamana;b) 10 ore/zi respectiv 48 ore/saptamana;c) 12 ore/zi respectiv 60 ore/saptamana.16.Conform prevederilor codului muncii decizia de sanctionare poate fi contestata la autoritatea judecatoreasca competenta in termen de:a) 30 de zile calendaristice de la data comunicarii;b) 30 de zile lucratoare de la data comunicarii;c) 45 de zile calendaristice de la data comunicarii.17. Conform prevederilor codului muncii sanctiunile disciplinare are pot fi dispuse fara efectuarea unei cercetarii disciplinare sunt:a) mustrare;b) avertisment scris;c) avertisment verbal.18.Indemizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat functie de stagiul de cotizare:a) 6 luni pentru stagiu de cotizare de cel putin 1 an;b) 9 luni pentru stagiu de cotizare de cel putin 2 ani;c) 12 luni pentru stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;19. Obligativitatea constituirii Comitetului de securitate si sanatate in munca o au angajatorii care au incadrat cel putin:a) 50 de salariati;b) 100 de salariati;c) 150 de salariati (la cererea ITM).20. Durata mandatului reprezentatilor salariatilor nu poate fi mai mare de:a) 2 ani;b) 1 an;c) 3 ani.21. Hotararile guvernului:a) pot deroga de la prevedrile constitutiei;b) nu pot deroga de la prevedrile constitutiei;c) sunt nule.22. Intre 2 zile de munca salariatul are dreptul la un repaus care nu poate fi mai mic de:a) 12 ore consecutive;b) 8 ore consecutive;c) 24 ore consecutive.23.Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare:a) nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate;b) pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate;c) pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate cu acordul medicului expert.24.Pensia se acorda la:a) cererea persoane indreptatita;b) mandatarului desemnat fara mandat special;c) unei rude apropiate pe baza actului de identitate.25.Contractul individual de munca se poate incheia:a) numai pentru unitatiile cu capital privat;b) numai pentru unitatiile bugetare;c) toate categoriile de unitatii.26.Clauzele introduse in contractul individual de munca sunt:a) clauzele care privesc drepturile persoanelor pentru care acte normative prevad negocierea;b) clauzele in legatura cu unele drepturi de personal;c) clauzele privind acordarea unor drepturi de personal in cuantum inferior celor prevazute in legislatia muncii.27. Clasificarea ocupatiilor reprezinta:a)sistemul ocupatiilor populatiei active;b) mentionarea standardizata a ocupatiilor;c) notarea standradizata a ocupatiilor.28. Greva reprezinta:a) o actiune ilegala;b) o actiune a patronului;c) un drept fundamental.29. Regulamentul intern este intocmit de catre:a) angajator;b) salariat;c) sindicat.30. Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija:a) angajatorului;b) salariatului;c) reprezentatiilor salaraiatiilor.CHESTIONAR II1.Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o durata mai mare de:a) 12 luni;b) 14 luni;c) 24 luni.2.Repausul saptamanal se acorda:a) numai sambata si duminica;b) in zilele solicitate de salariati;c) in 2 zile consecutive, de regula sambata si duminica.3.Tinerii care nu au 18 ani beneficiaza pentru un program de lucru de minim 4 ore si jumatate de o pauza de:a) cel putin 45 de minute;b) cel mult 45 de minute;c) cel putin 30 de minute.4.Certificatul medical trebuie prezentat obligatoriu:a) la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare un an respectiv 2 ani pentru locurile de munca care au expunere la factori nocivi;b) in cazul delegarii pentru 60 de zile in aceeasi functie;c) periodic pentru cei care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, colectivitatii de copii si unitatii sanitare.5. Salariatii au dreptul la pauza de masa in cazul in care durata zilnica a timpului de lucru este:a) mai mare de 4 ore si jumatate;b) mai mare de 6 ore;c) mai mare de 8 ore;6.Salariatii care efectueaza ce putin 3 ore de munca de noapte pot beneficia de program de munca redus cu:a) o ora fata de durata normala a unei zile de lucru;b) doua ore fata de durata normala a unei saptamani;c) o zi fata de durata normala a unei saptamani.7. Legea Codul muncii este:a) 19/1999;b) 53/2003;c) 76/2002.8.Salariu se plateste in bani: a)cel putin o data pe luna;b) o data pe luna;c) de doua ori pe luna.9. Carnetul de munca poate fi retinut:a) de angajator daca salariatul i-a produs acestuia daune;b) de organele de uramarire penala;c) de ITM.10.Incadrarea in munca a absolventilor are ca baza legala:a) art.80-84 din legea 53/2003;b) art.80-84 din legea 76/2002;c) art.80-84 din legea 19/1999.11. In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatiile de participare pe cheltuiala sa a unui salariat la formare profesionala, salariatul are dreptul la concediu de formare profesionala platit de catre angajator de pana la: a) 10 zile lucratoare 80 ore;b) 5 zile lucratoare 40 ore;c) 20 zile lucratoare 160 ore.12. Modificarea contractul individual de munca se refera la:a) durata;b) situatia economica a firmei;c) scopul muncii.13. Contractul individual de munca se suspenda de drept: a) concediul pentru incapacitate temporara de munca;b) concediul pentru incapacitate definitiva de munca;c) concediul paternal.14.In caz de furt sau de pierdere a carnetului de munca eliberarea duplicatului se face:a) dupa publicarea intr-un ziar local;b) dupa publicarea intr-un ziar de larga circulatie;c) dupa publicarea in monitorul oficial.15.Completarea REVISAL: a) este obligatorie;b) nu este obligatorie;c) numai daca este de acord cu angajatorul.16.Durata minima a concediului de odihna este de:a) 18 zile lucratoare;b) 20 zile lucratoare;c) 22 zile calendaristice.17.Personalul insarcinat cu intocmirea si completarea carnetului de munca este sa certifice inscrierile prin: a)semnatura si aplicarea parafei cu numele si functia;b) semnatura si stamplia unitatii;c) semnatura.18.Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar egal cu:a) salariu de incadrare stabilit prin contractul individual de munca.b) salariu de baza minim brut pe tara;c) salariu de baza minim brut pe tara din care se deduc cheltuielile efecutate de angajator pentru asigurarea hranei, chiriei sau a altor facilitatii.19.Accesul salariatiilor la serviciile medicale de medicina a muncii cade in sarcina:a) angajatorului;b) salariatului;c) sindicatului.20.Retineriile cumulate din salariu angajatului nu pot depasii in fiecare luna: a) jumatate din salariu net;b) jumatate din salariu brut;c) o treime din salariu brut.21.Salariata gravida are dreptul la recomandarea medicului la reducerea duratei normale de munca: a) cu o patrime, cu mentinerea veniturilor salariale;b) cu o treime, cu mentinerea veniturilor salariale;c) cu o patrime, fara mentinerea veniturilor salariale.22.Angajatul:a) are dreptul sa negocieze conditiile de munca;b) nu are dreptul sa negocieze conditiile de munca;c) opteaza.23.Dispensa pentru consultatiile prenatale acordate salariatei gravide de catre angajator pe durata programului normal: a) un numar de