Chestionar Temperament

6
Chestionar pentru evidenţierea trăsăturilor de temperament Instructaj: Vi se pun 15 întrebări; la fiecare întrebare sunt date două răspunsuri. Primul notat cu a al doilea notat cu b. gândiţi şi răspundeţi cu toată sinceritatea care din cele două răspunsuri se potriveşte cel mai bine cu felul dvs. obişnuit de a fi. Dacă vi se potriveşte primul răspuns - cel notat cu a însearnnaţi cu 2 în căsuţa cu numărul respectiv de pe foaia de răspuns. Dacă vi se potriveşte răspunsul notat cu b notaţi cu O în căsuţa respectivă. Dacă socotiţi felul dvs. de a fi este mai degrabă între cele două răspunsuri decât la unul dintre ele, atunci notaţi cu 1 în căsuţa de la numărul respectiv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1) a. Sunteţi mişcat de evenimentele care mişcă mai puţin pe alţii care nu au ecou pentru ceilalţi în general. b. Sunteţi indiferent sau aproape indiferent la tot ce se întâmplă în jurul vostru. 2) a. simţiţi bine când sunteţi întotdeauna ocupat, chiar şi în timpul liber .. b. place mai mult odihna (doice farniente), nu prea faceţi nimic. 3) a. Păstraţi mult timp în minte o ofensă. b. Sunteţi prompt la împăcare. 4) a. Treceţi repede şi categoric de partea cuiva cu entuziasm sau indignare. 106 b. Judecaţi situaţiile la rece. 5) a. Când apucaţi de treabă adaptaţi uşor, treceţi repede la muncă. b. O luaţi încetişor, adaptaţi greu. 6) a. Sunteţi fidel prietenilor şi simpatiilor dvs .. b. Sunteţi versabil, schimbător în legăturile cu ceilalţi. 7) a. Sunteţi susceptibil, uşor de ofensat în amorul propriu. b. Nu formalizaţi prea des. 8) a. Dificultăţile stimulează, 'încăpăţânează, perseveraţi în înfrângerea lor. b. Vă daţi înapoi, înfioraţi în faţa unui obstacol, încercaţi scăpaţi, descotorosiţi de el. 9) a. Sunteţi conservator în sensul place ca totul fie regulat, ordonat, plac propriile obiceiuri. b. plac schimbările, variaţiile, fiţi cât mai fantezist 10) a. Sunteţi veşnic neliniştit, o sarcină nouă o priviţi cu oarecare îngrijorare. b. Abordaţi orice situaţie rară teamă, rară nelinişte. 11) a. În împrejurările obişnuite, în viaţa de toate zilele aveţi o participare activă. b. Asistaţi rară a lua parte. 12) a. Sunteţi prevăzător, calculat, organizaţi timpul. b. Improvizaţi în faţa momentului. 13) a Aveţi o dispoziţie variabilă ciclotimică (alternare a perioadelor de surescitare cu cele de depresiune melancolică). b. Aveţi o dispoziţie constată, întreprinzător, netemător, starea de spirit nu variază brusc. 14) a. Sunteţi punctual la obigaţii, trăiţi după ceas, planificat. b. De obicei amânaţi îndeplinirea sarcinilor impuse în mod constant, întârziati la întâlnirile de orice fel. , . 15) a. Trăiţi din amintiri, amintiţi mereu trecutul propriu, educaţia pe care a-ţi primit-o etc. b. place prezentul, îl trăiţi intens, adaptaţi uşor la el. 107

Transcript of Chestionar Temperament

Page 1: Chestionar Temperament

Chestionar pentru evidenţierea trăsăturilor de temperament

Instructaj:Vi se pun 15 întrebări; la fiecare întrebare sunt date două

răspunsuri. Primul notat cu a al doilea notat cu b.Vă gândiţi şi răspundeţi cu toată sinceritatea care din cele

două răspunsuri se potriveşte cel mai bine cu felul dvs. obişnuit dea fi.

Dacă vi se potriveşte primul răspuns - cel notat cu a însearnnaţicu 2 în căsuţa cu numărul respectiv de pe foaia de răspuns.

Dacă vi se potriveşte răspunsul notat cu b notaţi cu O în căsuţarespectivă.

Dacă socotiţi că felul dvs. de a fi este mai degrabă între celedouă răspunsuri decât la unul dintre ele, atunci notaţi cu 1 în căsuţade la numărul respectiv.

1 2 34 5 67 8 9

10 11 1213 14 15

1) a. Sunteţi mişcat de evenimentele care mişcă mai puţin pealţii care nu au ecou pentru ceilalţi în general.

b. Sunteţi indiferent sau aproape indiferent la tot ce seîntâmplă în jurul vostru.

2) a. Vă simţiţi bine când sunteţi întotdeauna ocupat, chiar şiîn timpul liber ..

b. Vă place mai mult odihna (doice farniente), să nu preafaceţi nimic.

3) a. Păstraţi mult timp în minte o ofensă.b. Sunteţi prompt la împăcare.

4) a. Treceţi repede şi categoric de partea cuiva cu entuziasmsau indignare.

106

b. Judecaţi situaţiile la rece.

5) a. Când vă apucaţi de treabă vă adaptaţi uşor, treceţi repedela muncă.

b. O luaţi încetişor, vă adaptaţi greu.6) a. Sunteţi fidel prietenilor şi simpatiilor dvs ..

b. Sunteţi versabil, schimbător în legăturile cu ceilalţi.7) a. Sunteţi susceptibil, uşor de ofensat în amorul propriu.

b. Nu vă formalizaţi prea des.8) a. Dificultăţile vă stimulează, vă 'încăpăţânează, perseveraţi

în înfrângerea lor.

b. Vă daţi înapoi, vă înfioraţi în faţa unui obstacol, încercaţisă scăpaţi, să vă descotorosiţi de el.

9) a. Sunteţi conservator în sensul că vă place ca totul să fieregulat, ordonat, vă plac propriile obiceiuri.

b. Vă plac schimbările, variaţiile, să fiţi cât mai fantezist10) a. Sunteţi veşnic neliniştit, o sarcină nouă o priviţi cu

oarecare îngrijorare.

b. Abordaţi orice situaţie rară teamă, rară nelinişte.11) a. În împrejurările obişnuite, în viaţa de toate zilele aveţi

o participare activă.b. Asistaţi rară a lua parte.

12) a. Sunteţi prevăzător, calculat, vă organizaţi timpul.b. Improvizaţi în faţa momentului.

13) a Aveţi o dispoziţie variabilă ciclotimică (alternare aperioadelor de surescitare cu cele de depresiune melancolică).

b. Aveţi o dispoziţie constată, întreprinzător, netemător,starea de spirit nu variază brusc.

14) a. Sunteţi punctual la obigaţii, trăiţi după ceas, planificat.b. De obicei amânaţi îndeplinirea sarcinilor impuse în

mod constant, întârziati la întâlnirile de orice fel., .15) a. Trăiţi din amintiri, vă amintiţi mereu trecutul propriu,

educaţia pe care a-ţi primit-o etc.

b. Vă place prezentul, îl trăiţi intens, vă adaptaţi uşorla el.

107

Page 2: Chestionar Temperament

Prelucrare şi interpretare: Cele 15 Întrebări vizează: E(emotivitate); A (activism) şi P-S (persistenţa impresiilor - P -primar şi S - secundar).

După completarea tabelului conform instrucţiunilor se facesuma aritmetică a cifrelor înscrise în spaţiile din tabel - pe coloane- astfel: se adună cifrele înscrise ca răspunsuri la întrebările: 1, 4,7, 10, 13; - întrebări ce vizează gradul de emotivitate notat cu E;apoi se face- suma cifrelor înscrise ca răspunsuri la întrebările: 2, 5,8, 11, 14 - care apreciazăgradul de activism - notat cu A - şi însfârşit se procedează asemănător pentru întrebările: 3, 6, 9, 12, 15- care apreciază persistenţa impresiilor - notată cu P - primar şi S- secundar. Cum se procedează în continuare ? - valorile cuprinseîntre ° - 4 înseamnă non E non A - P (nonemotiv; nonactiv;primar) iar valorile cuprinse Între 6 - 10 înseamnă E A S (emotiv,activ, secundar). Exemplu: dacă cineva a obţinut pe prima coloanăvaloarea - 6 - pe a doua 8 şi pe a treia 4 înseamnă că este E A P(emotiv, activ, primar) - aceasta însemnând temperament coleric;sau dacă cineva a obţinut pe prima coloană 4 - pe a doua - 3 şi pea treia 6 - înseamnă non E non A S - temperament sentimental.Dacă pe vreuna din coloane se obţine valoare de 5 atunci se scrieformula temperamentală de două ori - odată cu valoare pozitivă (lacoordonata respectivă) odată cu valoarea negativă: ex: valori obţinute:coloana întâia 5; a doua 6; a teria 4 - va rezulta următoarea formulătemperamentală: E A P şi non E A P adică = coleric şi sangvinic.

Prezentăm în continuare caracteristicile celor opt tipuri de temperament.

Persistenta impresiilorNr. crt. Tipul de Emotivitate Activism Primar Secundar Valoare

temperament E A (P) (S) dominantă

J. Pasionant E A - S opera de

îndeplinit

2. Coleric E A P - acţiune a

3. Sentimental E non A - S intimitatea

4. Nervos E non A P - divertismentul

5. Flegmatic nonE A - S legea

6. Sangvine nonE A P - succesul social

7. Apatic non E non A - S liniştea

8. Amorf nonE non A P . plăcerea

108

TEMPERAMENTUL PASIONAT

Trăsături pozitive:~ ambiţios~ manifestă tensiune extremă a întregii personalităţi~ activitate concentrată asupra unui scop unic .~ puternic, serios, metodic, voluntar~ disciplinat cu el însuşi şi acelaşi lucru' îl cere şi altora~ echilibrat, perseverent~ bun organizator~ calităţi de conducător~ serviabil, iubeşte societatea~ bun vorbitor~ ia în serios familia, patria, societatea~ ştie să reducă valorile lui organice mergând până la ascetism~ conştiincios, punctual, eficace, obiectiv

Trăsături negative:~ excesiv, uneori dur~ dominator~ încăpăţânat, uneori violent~ are un profund sentiment al grandorii~ nu-i place să fie deranjat~ susceptibil~ simţul proprietăţii extrem de dezvoltat, tot ce-i aparţine

poartă eticheta invizibilă "strict personal, este interzis a se atinge"~ dramatizează unele nereuşite, se simte persecutat

Măsuri educative:~ să i se dea sarcini de răspundere~ să manifestăm încredere în calităţile şi posibilităţile lui~ să nu fim ironiei cu el~ să le oferim modele de stăpânire de sine~ să le dăm explicaţii rezonabile

109

Page 3: Chestionar Temperament

~ să evităm favoritismele şi preferinţele~ să-I obişnuim să coopereze cu alţii

TEMPERAMENTUL COLERIC

Trăsături pozitive:~ concret, orientat spre dificultăţi practice~ generos, cordial, plin de vitalitate~ exuberant, optimist, de bună dispoziţie~ îi place activitatea, mişcarea, relaţiile cu semenii~ impetuos, entuziast~ activitate intensă, multiplă, crede în progres~ aptitudini de orator, animator de echipe~ procese afective intense~ plăcerea de a înfrunta greutăţile~ receptiv la influenţa mediului~ trăsături volitive accentuate

Trăsături negative:~ combativ, certăreţ~ indisciplinat~ orientat spre improvizaţii~ metodic, calm în rezolvarea problemelor personale~ greu de supus şi de dominat~ plăcerea de a opune rezistenţă, iritabil, excitabil, agresiv,

nemulţumit, furios, îndârjit~ inegal în trăiri afective~ nerăbdător, mândru~ împrăştiat, impulsiv~ pierde controlul gesturilor~ brutal, credul

110

Măsuri educative:~ nu trebuie izolat de prieteni~ să-i oferim o oarecare independenţă supraveghindu-l discret~ să-i oferim afecţiune, să nu-l tratăm cu răceală~ să facem apel la autocontrol, să-I oferim un mediu familial

stabil~ să-i înfrânărn credulitatea~ să nu-l contrazicem prea des~ să fie uneori pus în situaţia în care forţele sale sunt

insuficiente pentru a realiza sarcina - va trăi un sentiment de ruşinebinefăcător văzând că nu este acel - învingător al tuturor obstacolelor

TEMPERAMENTUL SENTIMENTAL

Trăsături pozitive:~ viaţa interioară bogată~ scrupulos~ tinde spre perfecţiune~ dotat cu o extraordinară intuiţie~ ambiţios dar rămâne Ia stadiul de aspiraţie~ tradiţionalist, profund, conştiincios~ străluceşte prin conştiinţă morală şi profesională, perse-

verent, are un viu sentiment al naturii~ meditativ, introvertit~ sensibil Ia ideea de dreptate

Trăsături negative:~ pasiv, vulnerabil, idealist~ nemulţumit de el însuşi~ lent, timid, se adaptează greu~ nedecis în acţiuni, susceptibil~ gelos, ironic, izolat, astenie~ impresionabil

111

Page 4: Chestionar Temperament

~ dramatizează insuccesele p

~ nu ştie să intre în relaţii cu alţii~ îi lipseşte facultate a de improvizaţie şi supleţe~ individualist

Măsuri educative:,~ întotdeauna trebuie căutată cauza căderilor sale afective~ să-i acordăm multă atenţie, să fim înţelegători cu el, să-I

ajutăm să treacă peste starea de astenie, să-i oferim un climat fami-lial stabil şi unitar; să-I ajutăm să învingă timiditate a; să nu-l lăsămsingur; să fie angajat în acţiuni concrete; un climat familial tensionatşi conflictual îl va împinge înspre ceea ce se numeşte "atitudineschizoidă" .

TEMPERAMENTUL FLEGMATIC

~..

Trăsături pozitive:~ echilibrat, calm, prietenos~ tolerant, răbdător, perseverent~ trăsături volitive accentuate~ constanţă a trăirilor afective~ tandru, afectuos, simţ critic dezvoltat; conştiinţă morală

pute nică~ viaţă ordonată, ţine la obişnuinţe şi principii, inteligenţă

practică~ putere de muncă deosebită~ obiectiv, ponderat, metodic~ are un viu simţ al umorului~ fidel prieteniilor sale~ simţ estetic bine dezvoltat

Trăsături negative:~ cinic~ uneori despuiat de orice afecţiune"

112

~ conciliant dacă nu i se deranjează obiceiurile~ reactivitate slabă~ adaptabilitate scăzută~ calculat uneori peste măsură~ monoton, pedant~ comod, lent, tipicar~ îi place să fie protejat~ iubeşte plăcerile, este gurmand

Măsuri educative:~ să-i fixăm scopuri clare~ să-i lăsăm lui libertatea de a alege mijloacele de acţiune~ să-i oferim colectivitatea~ să nu-l răsfăţăm

~ să nu-l bruseăm~ să-I ajutăm să lupte împotriva propriei lui inerţii~ să folosim metode energice în educaţia lui~ să-I determinăm să facă sport~ atenţie! doarme mult, mănâncă mult!

TEMPERAMENTUL NERVOS

Trăsături pozitive:~ vioi, mobil, reacţionează foarte repede~ dinamic, îi place mişcarea, noutatea~ se adaptează uşor momentului~ îi plac relaţiile umane şi varietatea acestora~ vorbăreţ~ entuziast~ foarte practic~ adesea "artist"

113

Page 5: Chestionar Temperament

Trăsături negative:~ îşi schimbă mereu centrul atenţiei~ efort fluctuant~ interese şi randament oscilante~ munceşte în "salturi" şi numai ceea ce îi place~ impulsiv, nerăbdător~ dispoziţia variabilă, inconstant în trăiri afective~ vrea să uimească lumea şi să atragă atenţia asupra lui~ puţin sensibil la idei generale şi principii~ repede sedus, repede consolat~ indisciplinat, mândru~ indiferent la obiectivitate~ tendinţa spre minciună~ capricios, furios, nu luptă pentru scopuri îndepărtate

Măsuri educative:~ să nu-l obligăm să facă ceva ameninţându-l~ să-i oferim un climat moral normal~ să nu-l forţăm să stea mult timp în tăcere~ nu trebuie să lucreze neîntrerupt mai mult de o oră~ să nu-i cerem să persevereze; să nu-i vorbim despre viitor,

el nu înţelege decât realitatea imediată~ să nu folosim violenţa pentru că se răzvrăteşte~ să nu-l umilim în public, să nu-l forţăm să recunoască

public că a greşit sau să-şi ceară iertare~ să-I ferim de contacte nocive; să-i alcătuim un regim de

viaţă ordonat; să nu manifestăm indiferenţă faţă de el; să-I ajutăm săcoopereze; să-i recomandăm să facă sport

TEMPERAMENTUL SANGVINIC

Trăsături pozitive:~ extrovertit, foarte bun observator~ dă dovadă de remarcabil spirit practic

114

~ îşi păstrează sângele rece când majoritatca celorlalţi SI: agita~ iubeşte lumea, este foarte sociabil~ politicos, spiritual, optimist~ ştie să mânuiască oamenii~ este un bun diplomat~ "oameni de viaţă", bun simţ~ uşor adaptabil, oportun

~ dă dovadă de iniţiativă şi mare supleţe spirituală~ curajos, amabil, cu mult farmec~ se decide uşor, activ, energic

Trăsături negative:~ uşor cinic~ atitudini uşuratice~ mulţumit de sine~ instabil în semtimente~ nestatornic~ expresivitate exagerată~ superficial, capacitate de concentrare slabă~ lipsă de aprofundare~ guraliv, neponderat, şiret~ uneori lipsit de scrupule~ utili tarist~ este un tip "aerian"

Măsuri educative:~ să facem uz de autoritate constantă şi severă~ vom miza pe calităţile şi memoria lui, pe uşurinţa cu care

poate învăţa limbile străine

~ avid de succes trebuie să-i demonstrăm că se poate obţineprin activitate sistematică şi nu prin frondă

~ să-i explicăm că îndeplinind anumite anumite îndatoriri îşiva procura şi anumite satisfacţii, stima celor din jur

~ să-I punem în situaţia de a alege uneori între a-şi facedatoria şi o pedeapsă sau o privaţiune penibilă

115

Page 6: Chestionar Temperament

~ să ne folosim de faptul că frumosul din natură, artă, societateexercită asupra lui o influenţă deosebită

TEMPERAMENTUL APATIC

Trăsături pozitive:~ onest, onorabil~ iubeşte tradiţia şi continuitatea~ viaţa interioară foarte bogată~ sever~ observator imparţial~ rezistent la influenţele exterioare~ introvertit

Trăsături negative:~ închis~ puţin comunicativ~ taciturn~ solitar~ râde rar~ nemaleabil, rigid~ ne impresionabil~ sclavul propriilor obişnuinţe~ indiferent la viaţa socială

TEMPERAMENTUL AMORF

Trăsături pozitive:~ uşor abordabil~ amabil~ atent~ tenace~ omul prezentului

116

~ participă la toate cu condiţia ca ambianţa să nu solicite dinpartea lui efort şi iniţiativă

Trăsături negative:~ pasiv~ nepăsător~ încăpăţânat~ susceptibil~ neglijent~ indiferent la trecut şi mai ales la viitor

După Hipocrate - care a realizat prima clasificare a tempera-mentelor având la bază un criteriu de natură fiziologică - fiecăruitip de temperament i-ar corespunde o secreţie a unei glande interne,astfel:

• temperamentului coleric îi corespunde - bila galbenă• temperamentului sangvinic îi corespunde - sânge• temperamentului flegmatic îi corespunde - fiegma

, • temperamentului melancolic îi corespunde - bila neagrăMai târziu Empedocle a asociat fiecărui tip de temperament

un element fundamental din natură şi un anotimp:• temperamentului coleric i-a asociat - focul şi vara•. temperamentului sangvinic i-a asociat - aerul şi primăvara• temperamentului flegmatic i-a asociat - apa şi iarna• temperamentului melancolic i-a asociat - pământ şi toamnăîn situaţii emoţionale deosebite sangvinicul capătă o culoare

roşie ("roşu ca racul"); flegmaticul albeşte ("s-a făcut alb ca varul");colericul îngălbeneşte ("s-a făcut galben ca ceara") şi melancoliculînvineţeşte ("s-a făcut negru ca pământul").

Pavlov a caracterizat cele patru tipuri de temperament în funcţiede particularităţile activităţii nervoase superioare ale proceseloracesteia (excitaţia şi inhibiţia) - forţa, echilibru şi mobilitate -constatând că:

• temperamentul coleric este - puternic - neechilibrat - mobil• temperamentul sangvinic - puternic - echilibrat - mobil• temperamentul flegmatic - puternic - echilibrat - inert• temperamentul melancolic - slab

117