CHESTIONAR 14

CHESTIONAR 14
CHESTIONAR 14
CHESTIONAR 14
CHESTIONAR 14
CHESTIONAR 14
download CHESTIONAR 14

of 5

 • date post

  25-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CHESTIONAR 14

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 14

  1/5

  -

  MINISTERUL DE ....nRNE

  JNSPECTORATUl

  GENERAL Al

  J lUT1EI

  Direeti. eireul.tie

  CAlEtOIII B

  1

  I

  I

  I

  ,

  CHESTIONA:R

  Nr.

  Pentru examinare

  la

  reguli

  de

  circulatie

  1. A ii wot. sO

  d i t i

  outobuJeM oprite in ltctii

  oJ cia, da r numoi outobuzele opribI in

  strJ ii pte'tGlute e\ l

  ;

  b)

  do, inM c:u obfigatio d 0 f IIduce

  willeD;

  d deplalOre

  i

  cl Ieg.a nu

  mention.cllo lei 0

  J fltriqie ~ u recomandore Iegot6 de dep6,ir9CI outobu

  opote in

  sta1ii.

  2.

  Nu

  ou

  de

  tNcllN conduc6torii

  ..

  hiculefof

  CON

  irTtilnesc indic:otorul :

  0) PriorikJte pentru

  circulotio din ,..,s

  inwen-;

  b .. Interseqie cu

  un

  drum fanS

  pricMilote-

  i

  c:)

  ..

  Drum cu priorrta

  -.

  3.

  Ond circukrti cu outonhtevlul pe

  un

  drum notJonoI. Y6 in.......s:

  0) Ui

  stattonoti;

  b)

  s6

  oprili

  ;

  c)

  sO

  opri,; , i s6 i IOOreeli.

  4. In

  ccw. dil1tre unnCitootele

  Jitt lCl ii sin

  .... oWigot

  16 f lKhK:eti

  t1tra ~ u l u

  f

  0)

  10

  introNG

  intr-o

  inter-=tie.

  doc6 inblnifi

  inclicotorul

  Oprir.-:

  b) in

  lona

  trecerilor pentru pietoni pr thute cu indicaloare IOU morcGjtI

  ;

  clio

  intil irea i n d i t o r u l ~ ..Priorttota

  fat6

  de ciKulcrtio din

  sens

  inftfS-.

  5. Vo

  de

  0

  illleneqie

  Ji obUl qi

  oprin.. simulton lumina. d . culoar.

  ro,i. , i

  golben6 ote semaforului. Cum

  .eli

  proeedo in gceaslo situoJie ,

  0) reduceti litelQ

  Ii

  f6 o n t n ~ drumul. doco ~ so ;rGJi Ia dNJOPto ;

  b)

  opri1i

  ,i

  oJte9ktti oporitio culorii ..en:i ;

  c) reduce1i ,n-10 ,i

  1 0

  continuap drumul. cu alentie .

  deoarece

  HmOIorul esle defec1.

  6. teperrniai Inn- pel lUtostTedi cu un eutoturism ..emore.et1

  .1

  de, pint

  e N m.lllpI opt8tt le

  e.

  ,otosind lumlnile de everie;

  bl

  nu;

  =t

  cl de , folo.net

  banda de

  Ie marglinea

  ~ l r ..

  fi 0

  legituri

  neJdbift omo4optl .

  La pa.e...

  .. .

  1M

  lee

  .. . Mftovehkulul vi ,..,In

  u n n t ~

  obllg ,M:

  .1

  at

  eYtt.p embalM..

  exee.ivi

  motorului;

  bl

  at

  bntKM'H comenzUor elltovehlcululul;

  IO:I.t vi Mfgul 8 Jl.ttt din w-te, c i t

  din

  fetl

  ,I

  U MmMlizelf p d pe Ioc.

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 14

  2/5

  CoN

  dirm-. oeIe douG autoturisme dtn irnogintt

  trebJie sCi

  opreoKii

  intr-o

  OMrNAeO

  ill'lP iurare'

  0) nici unu], intl Ucit in

  Gast

  moment pietonii

  nu sint n g o o ~

  in

  trcrrersoNO strOrii i

  b

  numoi

  outoturismul olbostru

  i

  c

  ambele outoturi'5lN,

  penb u

  a oconto p,io

  ,ilol.

  F

  Itec:e,e pie1:onilor co,.

  intenpon.eua

  $0

  l'Oyersele.

  Co,. dinlre outofthiculele din -ogineo

  aIa-

  turotO au d,.pb.l1 J6 p6tnIndO in intenecIie ,

  0) autolurismul albcntnl ;

  b) autoturismul golben;

  c) rnotocideto

  Ji

  autoturismul albostru.

  CO

  dintre

  concWcOtorij autoMfliculMot

  di n

  imagineo otiitur0t6 incalci Ngulile ciratlo\ie

  ti de

  ce

  motociclistul, deoorece, fiind depOtit.

  II U

  circulO

  cit rnoi oproope

  de morginea din d,eopto

  drumului ;

  b conducatorul autoturismului, deoarece

  nu

  respect6 semnificotia indicatorului ;

  c) ambii conducatori d. aulowehieul. eirculO

  MNgu onwntar.

  In siIuatia din ftaginea

  oI6turota

  eonduc6to

  rut

  .t.ctuo intootcereO ,

  0)

  u ~

  drutnuI

  ore

  a

  time

  mai

  ,tea

  de 6

  tl I;

  b) do, deoorece in ~ loe ink)orcerea

  este

  permisii ;

  c) nu, deoorec.

  Ie

  gOMJ_ In 1 11 ponourilor

  sup;imentare kI t receNa

  Ia

  liftl

  pede coleo

  ConducGWuI auto din -.agine

  sO

  I i . . .

  1Iinga.

  In raport

  CJl .pn din

  ooe

  M _MC1ie

  pow:iwli peCON diNe

  nu

  cu 1, Z, 3 Ii

  tntbuie

  sO

  angojeq

  .-.bu elecutaNo

  Yirajului ,

  0)

  pe

  directia ;

  b

  pe di,ecpile 1 sau 4 ;

  c

  pe

  di,ec;tio 2.

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 14

  3/5

  I

  13.

  14.

  15.

  IndicotoM din imoginea al6tur0t6 inten:ice:

  oJ ~ s u t

  tuturor autoMtltc:ulelor,

  cu

  e.ceptia

  b} ClCCtiUl

  tuturor autoMhicule1or cu

  elceptio

  motociddekw f6r6

  l

  :

  c) ocu u1 tuturor fthiculfior.

  Care dint... Mhiculele din imoginea oI6turot6

  trebu.. sa

  opreoKO ,

  0) motocid.ta outoturismul ;

  b) outocamionul ,i bicideta :

  c) outocomionul

  ,I

  autoturismul.

  Ca

  ... est. Mmnificatio indicotorului aJcilurat f

  oJ marcheo16 sfi'1iwl l.onei

  in

  co. .. opri,eo

  fthicu'-lor

  f ile

  intln:isil ;

  b) inten:iw oprilllCl ehkukokK pe 0 i ~

  de

  50

  In

  dup6 Joeul In core em instalot ;

  c) inWnice

  opri,eo .....

  M::ulfiof

  M

  a i s l e

  d. 50 m

  pine Ia

  Iocul in

  .,ta instolot.

  16.

  Cum Pf OC*Ia1i cind intenlionoti ali tNCep cu outotehiculul pe eo ....1conduce1i.

  de

  pe a

  banda de i f ~

  pe

  alta,

  in acIati _ d. depla Of1t'

  0)

  MmnotileJ1j

  i tentia.

  mciri1i

  iMra de

  deplasore

  a outovehiculului ,I opoi treceti de pe

  o bonGO pe crha ;

  b) Y6 eli nu .tinjenifj circulotio cebiafte ...tIicule, semnoli1.G'fi

  imenpo,

  dupCi

  ocrre u.eeti

  pe ceolott6

  banda ;

  c) ,a

  o ~ u r o l i di

  din

  sam i nu circulo, in oaI m o t

  olte

  ..

  .meul.

  17.

  18.

  Indicotorul alaturot ri i a...-tilecna co lO6 Op'O

  Ptoti

  de :

  0) 0

  trecere 10

  rtf,el cu coleo

  terata

  cu

  bariere ;

  b) 0

  tNc:e,.. 10

  cu ca eo

  fenrtG fara

  bcrriere

  ;

  c) a treceJ. 1 niYel cu co -o terot6 PN m.

  ta

  cu

  lefl'libariere outomole.

  Cui tNbuie

  sa

  ocordoJi priorito1e cind i n t l 1 ~

  irxlkotond Opri,.- din imagine

  oj

  .ehiculelOf' care circ

  la pe dnHn

  1 din

  slingo ;

  b) tuhnor ..-hic -ktl ;

  c) ehKuleM>r cote c:ifculG

  pe

  dnlmul prio

  ritCH, flgurot

  cu

  0 linie moi S JOO5G

  pe

  semnul

  odilionol.

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 14

  4/5

  Care _0 It

  ordineo

  de n c -

  P'ln inWneqie

  0

  eMor trei

  OUto.ehKUIe

  din tmogineo otaturat6

  f

  0) outocomionul, motocidetG Ji outoturismul

  de

  tIIftn

  :

  b

  autocamtonul, autoturiNl'lul

  d.

  aren ti mo-

  9C

  i

  deta

  ;

  c) matocicleta, autotun5m...1 de aren Ii guto

  cornionu1.

  20

  In core dim.- sftualiile

  de

  I Mli

  jos

  es peft i.a depOlil'Ml wehiculelor pe drumume

  public.

  f.

  0)

  in inteneqiile et I drculafia..dirijata numoi prin indicotoor.

  de

  priorital. i

  b)

  in

  in_sKim.

  in

  CC1r.

  cift:ulatio

  .s t .

  dirijotG prin

  MmOfoore

  el6etrice ;

  c) Ia moi IMin d,. 50 m eM interMctiile Mdirijote.

  into.rcw

  eutO f Ithicu

  intern.i;

  al

  Tn vkfurl de ~ n t l fi pe a dlstanli de 50 m

  de

  0 ~ r t pi

  de alta a acestora;

  bl

  pe drum ...ril. public.

  cu

  0 l i , im.

  mal

  mid

  de 6

  m;

  cl

  in zona eM actlune a indlc.torulul wStallonar

  Interzili

  w

  .

  22.

  21.

  La sernn.1uI conduc:itorikw

  de coIoane,

  indut1v eN miltt. . . . . conducitorii -..to Alnt

  ~l opr.atci,;

  bl

  .. . redud vit.z.;

  23

  el

  a i rlldud rit,z. ai

  eire

  ...

  eu atenlte

  pini sunt d e p ~ de

  coIo.n

  .

  .

  -.:..._-...:.-::...-

  __

  : : : : : _ ~ : : ~ : _

  c. obH att. av-ti in c.zu

  in c

  pe timp

  de

  noapt. Ie

  _utov.hiculul

  pe ear.

  conducefJ

  -. produ, 0

  defectlun

  ..

  hi

  sistemul de iklmln7

  _, :I i apriJi autoveNculul s i a,tept8Ji ca un aft condueitor

  sf

  vi acorde ajutor;

  J

  bl dl uigurali function.,

  ..... e ~

  pulin a f. ului din pert dr.aptA;

  24. el:li

  vi

  c

 • 7/25/2019 CHESTIONAR 14

  5/5

  .. .

  .

  .