Chap1 Slides Rom

of 31 /31
Introducere ˆ ın modelarea sistemelor Paula Raica Departmentul de Automatic˘ a Str. Dorobantilor, sala C21, tel: 0264 - 401267 Str. Baritiu, sala C14, tel: 0264 - 202368 email: [email protected] http://rrg.utcluj.ro/ts Universitatea Tehnic˘ a din Cluj-Napoca Universitatea Tehnic˘ a din Cluj-Napoca Introducere ˆ ın modelarea sistemelor

Embed Size (px)

description

teoria sistemelor

Transcript of Chap1 Slides Rom

Page 1: Chap1 Slides Rom

Introducere ın modelarea sistemelor

Paula RaicaDepartmentul de Automatica

Str. Dorobantilor, sala C21, tel: 0264 - 401267Str. Baritiu, sala C14, tel: 0264 - 202368

email: [email protected]

http://rrg.utcluj.ro/ts

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 2: Chap1 Slides Rom

Introducere

Un model matematic este o ecuatie sau un set de ecuatii caredescrie comportamentul unui sistem.Doua abordari pentru determinarea unui model:

◮ Modele cu parametri concentrati: pentru fiecare element alunui sistem se determina un model din legile fizicii.

◮ Identificarea sistemelor: se poate realiza un experiment simodelul se determina din rezultate..

Relatia importanta este ıntre intrarea si iesirea sistemului.

Dynamic System input

u(t)

output

y(t)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 3: Chap1 Slides Rom

Modele cu parametri concentrati

Sistemele studiate ın acest curs sunt:

Liniare - respecta principiul superpozitiei

Stationare (sau invariabile ın timp) - parametrii nuvariaza ın timp

Deterministe - Iesirea sistemului se poate determinadin intrarea sistemului la orice moment de timp

Exemple.

◮ Rezistenta: i(t) = 1Rv(t)

◮ Bobina: i(t) = 1L

v(t)dt or v(t) = Ldi(t)dt

◮ Condensatorul: i(t) = Cdv(t)dt

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 4: Chap1 Slides Rom

Exemple

Spring-mass-damper

k

disp

lace

men

t

Friction f

Force

y(t)

r(t)

Mass M

Md2y(t)

dt2+ f

dy(t)

dt+ ky(t) = r(t)

unde: f -coeficientul de frecare, M - masa, k - constanta elastica aresortului.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 5: Chap1 Slides Rom

Sisteme liniare

Un sistem se defineste ca fiind liniar ın termenii intrarii si iesirii.

Principiul superpozitieix1(t) → y1(t)

x2(t) → y2(t)

x1(t) + x2(t) → y1(t) + y2(t)

Omogenx(t) → y(t)

mx(t) → my(t)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 6: Chap1 Slides Rom

Liniarizare

Sistem neliniar:y = x2

Sistem neliniar !y = mx + b

Liniarizare ın jurul unui punct de functionare x0, y0 pentru variatiimici∆x si ∆y . Daca x = x0 +∆x si y = y0 +∆y :

y0 +∆y = mx0 +m∆x + b

rezulta:∆y = m∆x

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 7: Chap1 Slides Rom

Liniarizare

Intrare x(t) si raspuns y(t): y(t) = g(x(t))Seria Taylor ın jurul punctului de functionare x0:

y = g(x) = g(x0) +dg

dx|x=x0

x − x0

1!+

d2g

dx2|x=x0

(x − x0)2

2!+ ...

Panta la punctul de functionare:

m =dg

dx|x=x0,

y = g(x0) +dg

dx|x=x0(x − x0) = y0 +m(x − x0),

Ecuatia poate fi rescrisa ca una liniara:

(y − y0) = m(x − x0) sau ∆y = m∆x

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 8: Chap1 Slides Rom

Liniarizare

Daca variabila y depinde de mai multe intrari: x1, x2, ..., xn:

y = g(x1, x2, ..., xn).

seria Taylor ın jurul punctului de functionare x10, x20, ..., xn0 (dupaneglijarea termenilor de ordin mai mare ca 1):

y = g(x10, x20, ..., xn0) +∂g

∂x1|x=x0(x1 − x10) +

+∂g

∂x2|x=x0(x2 − x20) + ...+

∂g

∂xn|x=x0(xn − xn0)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 9: Chap1 Slides Rom

Exemplu - Pendulul

Mass M

Length L

angle x

Cuplul:T = MgLsin(x)Conditia de echilibru pentru masaeste: x0 = 0o .

T − T0∼= MgL

∂sinx

∂x|x=x0(x − x0),

unde T0 = 0.

T = MgL(cos0o )(x − 0o) = MgLx

Aproximarea este suficient de precisa pentru −π/4 ≤ x ≤ π/4.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 10: Chap1 Slides Rom

Transformata Laplace

F (s) = L[f (t)] =∫

0f (t)e−stdt

Table : Proprietatile transformatei Laplace

1 Liniara f1(t) ± f2(t) F1(s) ± F2(s)

2 Inmultirea cu o constanta af(t) aF(s)

3 Deplasare complexa e±at f (t) F(s±a)

4 Deplasare reala f(t-T) e−TsF (s), T≥0

5 Scalare f( ta) aF(as)

6 Prima derivata ddtf(t) sF(s) - f(0)

7 Integrala∫ t

0 f (t)dt 1sF (s)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 11: Chap1 Slides Rom

Transformata Laplace

Table : Transformata Laplace a unor functii

f(t) F(s)

1 Impuls Dirac δ (t) 12 Treapta unitara u(t)=1 1

s

3 Rampa unitara v(t)=t 1s2

4 eat 1s−a

5 cosωt ss2+ω2

6 sinωt ωs2+ω2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 12: Chap1 Slides Rom

Semnale

1. Treapta unitara:

u(t) =

{

0, t < 01, t ≥ 0

Transformata Laplace a functiei treapta:

L[u(t)] = 1

s

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 13: Chap1 Slides Rom

Semnale

2. Rampa unitara

v(t) =

{

0, t < 0t, t ≥ 0

Transformata Laplace a functiei rampa:

L[v(t)] = 1

s2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 14: Chap1 Slides Rom

Semnale

3. Impulsul ideal (Dirac)

δ(t) =

{

0, t < 0 and t > ∆τA, 0 ≤ t ≤ ∆τ

, lim∆τ→0

∫ ∆τ

0δ(t)dt = 1

Transformata Laplace a impulsului:

L[δ(t)] = 1

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 15: Chap1 Slides Rom

Functia de transfer

= Raportul dintre transformata Laplace a semnalului de iesire sitransformata Laplace a semnalului de intrare ın conditii initialenule.

a0r(t)+a1dr(t)

dt+...+am

dmr(t)

dtm= b0y(t)+b1

dy(t)

dt+...+bn

dny(t)

dtn

unde r(t) si y(t) sunt semnalele de intrare si iesire.Se aplica transformata Laplace ın conditii initiale nule:

(a0 + a1s + ...+ amsm)R(s) = (b0 + b1s + ...+ bns

n)Y (s)

si functia de transfer este:

H(s) =Y (s)

R(s)=

a0 + a1s + ...+ amsm

b0 + b1s + ...+ bnsn

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 16: Chap1 Slides Rom

Exemplu

k

disp

lace

men

t

Friction f

Force

y(t)

r(t)

Mass M

Md2y(t)

dt2+ f

dy(t)

dt+ ky(t) = r(t)

Ms2Y (s) + fsY (s) + kY (s) = R(s)

H(s) =Y (s)

R(s)=

1

Ms2 + fs + k

”iesire = continut x intrare”

O functie de transfer H(s) arata cum intrarea este transferata laiesire.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 17: Chap1 Slides Rom

Exemplu. Sistem electric

L

C R v in v out

i L

i C

i R N

Bobina:diL

dt=

1

LvL

Condensatorul:dvC

dt=

1

CiC

Rezistenta: vR = RiR

Legile lui Kirchhoff:

iL = iC + iR

vin = vL + vC

vC = vR = vout

Se presupun conditii initiale zero,se aplica transformata Laplace, seelimina toate variabilele ın afara de in-trare si iesire.

H(s) =Vout(s)

Vin(s)=

1

LCs2 + LRs + 1

=R

RLCs2 + Ls + R(1)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 18: Chap1 Slides Rom

Functia de transfer

Pentru un sistem fizic realizabil functia de transfer H(s) este unraport de doua polinoame ın s:

H(s) =N(s)

D(s)

ordinul lui D(s) ≥ ordinul lui N(s).

Ecuatia caracteristica

D(s) = 0

Radacinile lui D(s) : poli

Radacinile lui N(s) : zerourile

Ordinul sistemului: gradul polinomului de la numitor, D(s)Polii si zerourile lui H(s) pot fi variabile complexe, s = σ + jω.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 19: Chap1 Slides Rom

Functia de transfer

H(s) =k(s − z1)(s − z2)...(s − zm)

sr (s − p1)(s − p2)...(s − pn)

unde m ≤ n, pi si zi sunt polii si zerourile functiei de transfer, r -numarul polilor la origine, n + r - ordinul sistemului.

H(s) =k

sr

∏m1j=1(Tjs + 1)

∏m2j=1(

1ω2nj

s2 +2ζjωnj

s + 1)

∏n1j=1(Tjs + 1)

∏n2j=1(

1ω2nj

s2 +2ζjωnj

s + 1)

unde k - factorul de proportionalitate (sau de castig), ωnj -frecvente naturale, Tj - constante de timp, ζj - factori deamortizare.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 20: Chap1 Slides Rom

Raspunsul sistemelor

H(s) R(s) Y(s)

Figure : Schema bloc a unui sistem

Din definitia funtiei de transfer:

Y (s) = H(s) · R(s)

Aplicand transformata Laplace inversa:

y(t) = L−1[H(s) · R(s)].

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 21: Chap1 Slides Rom

Exemplu

H(s) =Y (s)

R(s)=

1

Ms2 + fs + k, R(s) = L[δ(t)], y(t) = L−1[H(s)·1]

M = 1, f = 3, k = 2

Y (s) =1

(s + 1)(s + 2)

y(t) = e−t − e−2t

M = 1, f = 1, k = 3

H(s) =K

1ω2ns2 + 2ζ

ωns + 1

y(t) =2√11

e−t/2sin(

√11

2t)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 22: Chap1 Slides Rom

Exemplu

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 1 2 3 4 5 6 -0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 2 4 6 8 10 12

Figure : Raspunsul sistemului. (Stanga) Raspuns supra-amortizat.(Dreapta) Raspuns subamortizat

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 23: Chap1 Slides Rom

Scheme bloc

Schemele bloc sunt formate din blocuri unidirectionale conectatecare reprezinta functii de transfer.Conexiuni de baza: serie, paralel, cu reactie.

Y 2 (s)

Y (s)

Y 1 (s)

R 2 (s)

R 1 (s)

R (s) H 1 (s) H 2 (s)

Y 1 (s)

Y (s)

Y 2 (s)

R (s)

H 1 (s)

H 2 (s)

`

Y (s) H d (s)

H r (s)

R (s) E (s)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 24: Chap1 Slides Rom

Functii de transfer echivalente

Conexiunea serie

H(s) =Y (s)

R(s)=

Y2(s)

R1(s)=

Y2(s) · Y1(s)

R1(s) · R2(s)= H1(s) · H2(s)

Conexiunea paralel

Y (s) = ±Y1(s)± Y2(s), H(s) =Y (s)

R(s)= ±H1(s)± H2(s)

Conexiunea cu reactie

H(s) =Y (s)

R(s)=

Hd (s)

1∓ Hd (s) · Hr (s)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 25: Chap1 Slides Rom

Transformarea schemelor bloc

X 2

X 1 X 3

G X 1

G

X 2

X 3

G

Figure : Sumator ın fata unui bloc

X 2

X 1 X 2

G

X 2

X 1 X 2 G

G

Figure : Mutarea unui punct ın fata unui bloc

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 26: Chap1 Slides Rom

Transformarea schemelor bloc

X 1

X 1 X 2

G

X 1

X 1 X 2 G

1/G

Figure : Mutarea unui punct ın spatele unui bloc

X 1 G

X 2

X 3

X 2

X 1 X 3

G

1/G

Figure : Mutarea unui sumator ın fata unui bloc

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 27: Chap1 Slides Rom

Suprapunerea semnalelor

R 1 Y R 2

H 1 H 2

H 3

H 01

H 02

Y

R 2

R 1

Y (s) = R1(s) · H01(s)|R2(s)=0 + R2(s) · H02(s)|R1(s)=0

Y (s) =H1H2

1 + H1H2H3· R1(s) +

H2

1 + H1H2H3· R2(s)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 28: Chap1 Slides Rom

Matricea de transfer

...

linear multiple input multiple

output (MIMO) system

...

r 1 (t)

r 2 (t)

r m (t)

y 1 (t)

y 2 (t)

y n (t)

...

...

R 1 (s)

R 2 (s)

R m (s)

Y 1 (s)

Y 2 (s)

Y n (s)

...

H 11

H 22

H nm

H n1 H n2

H 12

Figure : Sistem MIMO

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 29: Chap1 Slides Rom

Matricea de transfer

Y1 = H11R1 + H12R2 + . . .H1mRm

Y2 = H21R1 + H22R2 + . . .H2mRm

...Yn = Hn1R1 + Hn2R2 + . . .HnmRm

unde functia de transfer de la intrarea k la iesirea j :

Hjk =Yj

Rk

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 30: Chap1 Slides Rom

Matricea de transfer

Forma matriciala:Y = H · R

Vectorii de intrare si iesire:

R = [R1(s) R2(s) ... Rm(s)]T , Y = [Y1(s) Y2(s) ... Yn(s)]

T

Matricea de transfer:

H =

H11 H12 . . . H1m

H21 H22 . . . H2m

. . . . . . . . . . . .Hn1 Hn2 . . . Hnm

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor

Page 31: Chap1 Slides Rom

Conexiunile sistemelor MIMO

Conexiunea serie

H = H2 ·H1, for n systems H =

1∏

j=n

Hj

Conexiunea paralelaH = ±H1 ±H2

Conexiunea cu reatie

H = (1∓Hd ·Hr )−1 ·Hd

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Introducere ın modelarea sistemelor