“Cetăţenii sunt egali în faţa legii si a autorităţilor locale”

of 10 /10
CONVOCARE BILANŢUL ANULUI 2012 ÎN CIFRE PENTRU PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI Instituţiile la raport: SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL, SC CONSTRUCŢII REPARAŢII SRL, CENTRUL CULTURAL, CS MIOVENI, CS DACIA MIOVENI 2012, POLIŢIA LOCALĂ, SVSU MIOVENI, DETAŞAMENTUL DE POMPIERI MIOVENI. ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2013 CONTRAVALOAREA AFERENTĂ GUNOIULUI MENAJER SE VA ACHITA LA PRIMĂRIE LA SERVICIUL DE TAXE ŞI IMPOZITE M M I I O O V V E E N N I I I I PUBLICAŢIE BILUNARĂ EDITATĂ DE PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI Nr. 222 Ianuarie 2013 Tiraj: 2000 exemplare ediţie online: www.primariamioveni.ro www.facebook.com/mioveni.arges M M I I O O V V E E N N I I I I “Cetăţenii sunt egali în faţa legii si a autorităţilor locale” www.primariamioveni.ro [email protected] [email protected] Pag. 2 - 5 Pag. 7 Pag. 9 Tel/Fax: Poliţia Locala Mioveni - 0348/445855; NON-STOP Tel/Fax: Of. de serv. Primăria Mioveni - 0348/455999; NON-STOP Tel: Primăria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444; Fax: Primăria Mioveni - 0248/260500 Dragi locuitori ai oraşului Mioveni, Am traversat un an greu, care a fost di- ficil atât pentru cetăţeni cât şi pentru cei din administraţia locală. În ciuda greutăţilor, am încercat să îndeplinim ceea ce ne-am propus. Mai mult, în anul ce l-am încheiat, am demarat pentru anul 2013 o serie de proiecte de anvergură ce vor schimba în bine viaţa şi aspectul oraşului nostru nos- tru. Am speranţa că şi în anul 2013 veţi fi alături de administraţia publică locală aşa cum ati fost şi până acum. Doar împreună putem să realizăm ceea ce ne-am propus. mulţumesc pentru susţinerea necondiţionată, întelegerea de care aţi dat dovadă şi pentru soluţiile prezentate de dvs. pentru rezolvarea diferitelor probleme ivite. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Ţin să vă asigur că voi continua să ur- măresc problemele dumneavoastră şi să fac tot ceea ce depinde de mine şi de instituţia pe care o conduc pentru soluţionarea aces- tora. Cu respect, Primarul dumneavoastră Ion GEORGESCU Miercuri, 16 ianuarie 2013, la Centrul Cultural Mioveni, va avea loc atelierul de reflecţie şi dezbatere cu tema: INDUSTRIILE CREATIVE – motor de dezvoltare sustenabilă locală Pag. 6 S S - - a a d d e e s s c c h h i i s s b b a a z z i i n n u u l l d d i i d d a a c c t t i i c c d d e e î î n n o o t t ! ! ! ! ! ! Citiţi în pagina 8 Care sunt condiţiile de înscriere la cursul de înot Programul de funcţionare Consiliul Local Mioveni se va întruni în şedinţă publică ordinară pe 17.01.2012 ANUNŢ IMPORTANT!!! CONFORM H.G. NR. 1123/2012, SALARIAŢII PRIMĂRIEI ORAŞULUI MIOVENI ŞI AI UNITĂŢILOR SUBORDONATE ACESTEIA, VOR AVEA PROGRAM NORMAL DE LUCRU SÂMBĂTĂ, 19 IANUARIE 2013 CEZ VÂNZARE Pag. 10 ANUNŢĂ FACTURAREA CERTIFICATELOR VERZI

Embed Size (px)

Transcript of “Cetăţenii sunt egali în faţa legii si a autorităţilor locale”

Layout 1CONVOCARE
BILANUL ANULUI 2012 ÎN CIFRE PENTRU PRIMRIA ORAULUI MIOVENI Instituiile la raport: SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL, SC CONSTRUCII REPARAII SRL, CENTRUL CULTURAL, CS MIOVENI, CS DACIA MIOVENI 2012, POLIIA LOCAL, SVSU MIOVENI, DETAAMENTUL DE POMPIERI MIOVENI.
ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2013 CONTRAVALOAREA AFERENT GUNOIULUI MENAJER SE VA ACHITA LA PRIMRIE LA SERVICIUL DE TAXE I IMPOZITE
MMIIOOVVEENNIIII PUBLICAIE BILUNAR EDITAT DE PRIMRIA ORAULUI MIOVENI
Nr. 222 Ianuarie 2013 Tiraj: 2000 exemplare ediie online: www.primariamioveni.ro www.facebook.com/mioveni.arges
MMIIOOVVEENNIIII “Cetenii sunt egali în faa legii si a autoritilor locale”
www.primariamioveni.ro [email protected] [email protected]
Dragi locuitori ai oraului Mioveni,
Am traversat un an greu, care a fost di- ficil atât pentru ceteni cât i pentru cei din administraia local. În ciuda greutilor, am încercat s îndeplinim ceea ce ne-am propus. Mai mult, în anul ce l-am încheiat, am demarat pentru anul 2013 o serie de proiecte de anvergur ce vor schimba în bine viaa i aspectul oraului nostru nos- tru.
Am sperana c i în anul 2013 vei fi alturi de administraia public local aa cum ati fost i pân acum. Doar împreun
putem s realizm ceea ce ne-am propus. V mulumesc pentru susinerea
necondiionat, întelegerea de care ai dat dovad i pentru soluiile prezentate de dvs. pentru rezolvarea diferitelor probleme ivite.
Aa s ne ajute Dumnezeu! in s v asigur c voi continua s ur-
mresc problemele dumneavoastr i s fac tot ceea ce depinde de mine i de instituia pe care o conduc pentru soluionarea aces- tora.
Cu respect, Primarul dumneavoastr
Ion GEORGESCU
Miercuri, 16 ianuarie 2013, la Centrul Cultural Mioveni, va avea loc atelierul de reflecie i dezbatere cu tema: INDUSTRIILE CREATIVE – motor de dezvoltare sustenabil local Pag. 6
SSSS----aaaa ddddeeeesssscccchhhhiiii ssss bbbbaaaazzzz iiiinnnnuuuullll ddddiiiiddddaaaacccc tttt iiii cccc ddddeeee îîîînnnnooootttt !!!! !!!! !!!!
Citii în pagina 8 Care sunt condiiile de înscriere la cursul de înot Programul de funcionare
Consiliul Local Mioveni se va întruni în edin public ordinar pe 17.01.2012
ANUN IMPORTANT!!! CONFORM H.G. NR. 1123/2012,
SALARIAII PRIMRIEI ORAULUI MIOVENI I AI
UNITILOR SUBORDONATE ACESTEIA, VOR AVEA PROGRAM NORMAL DE
LUCRU SÂMBT, 19 IANUARIE 2013
CEZ VÂNZARE
Pag. 10
BILAN POZITIV LA PRIMRIA ORAULUI MIOVENI
La sfârit de an, primarul Ion Georgescu a strâns în- treg aparatul de con- ducere al Primriei Mioveni într-o con- ferin de pres în care s-a prezentat bi- lanul anului 2012. „Una peste alta, la final de an sunt mulumit de rea- lizrile pe care le-am avut“, a declarat cu acest prilej primarul Georgescu.
Anul 2012 a fost unul cu investiii de peste 400 de miliarde, adic mai mult de jumtate din bugetul oraului, dup cum a declarat i vicepri- marul Costache. Ast-
fel, în acest an, s-au inaugurat catedrala, grdinia cre din zona Robea, bazinul de înot, drumul care face legtur cu Uzina Dacia. De asemenea, s-au fcut asfaltri, alimentri cu ap i s- au continuat lucrri la obiective precum azilul de btrâni sau noul sediu al centrului cultural. Dintre lu- crrile nou începute în 2012 amintim restilizarea platoului Casei de Cultur a Sindicatelor.
Atragerea fon- durilor europene a rmas i în 2012 printre prioritile ad- ministraiei locale,
fiind gestionate la nivelul Mioveniului proiecte în valoare total de aproximativ 10 milioane de euro.
La momentul bi- lanului, primarul Georgescu nu a evitat nici subiectul „neîm- pliniri“, legându-se la acest capitol de în- târzierea lucrrilor la noul spital. De vin este îns legislaia ce reglementeaz organi- zarea licitaiilor pen- tru lucrrile din bani publici. Speculând „portie“ din aceast lege, firmele perdante au tot fcut contes- taii, ce au amânat de- mararea lucrrilor. „Suntem de doi ani în
contestaii cu spitalul. Unde ai mai vzut dumneavoastr în alt ora 29 de firme la o licitaie. Ne facem griji pentru c vom avea investiii foarte mari. Vom avea cen- tura oraului, sala de sport, muzeul Dacia, vom avea obiective importante cu sume mari i suntem siguri c fiind coreci, sol- vabili, se vor înscrie foarte multe firme“, a declarat primarul Georgescu, îngrijorat c i celelalte proiecte ale oraului ar putea fi întârziate de contes- taii repetate la lici- taii.
„Sunt mulumit de realizrile anului 2012“
Primarul Ion GEORGESCU:
Grdinia - cre “CAMPIONII” Mioveni, zona Robea Bazin de înot didactic
REALIZRI 2012: Un mare plus pentru dezvoltarea oraului nostru: oseaua de legtur între Uzina Dacia cu DN73
MIOVENII 3
BILANUL ANULUI 2012 ÎN CIFRE
Valoarea BVC pentru anul 2012 – 110.621,100 lei; Valoarea Realizat – 106.547.664,59 lei; Sume proprii 107,06 % în suma de 79.579.821,21 lei; Taxe i impozite locale neîncasate 1.629.183 lei; Sume din TVA 114,97 % în suma de 55.866.060,77 lei; Amenzi neîncasate în sum de 1.936.301 lei; Valoarea investiiilor 34.294.282,50 lei; Nr. Dispoziii pentru anul 2012 (01 ian. – 15 dec. 2012) - 1244; Proiecte de Hotrâri ale Consiliului Local Mioveni – 102; Hotrâri ale Consiliului Local aprobate – 101; Sedine pe Comisii ale Consiliului Local Mioveni – 24; Sedine Ordinare ale Consiliului Local Mioveni – 10; Sedine Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni – 4; Sedina de constituire - 1; Sedine de indata - 2; Nr. Prezene audiene – 690; Nr. Adeverine de rol agricol eliberate în anul 2012 – 1870; Registrul Biroului Taxe i Impozite – 10.354 înregistrri; Registrul cuprinde: - Vize înmatriculare; - Radieri; - Vânzri; - Certificate de atestare fiscal; - Corespondena Birou Taxe i im- pozite; Nr. Adeverine de nomenclator stradal eliberate – 310; Nr. Autorizaii de construcii – 439; Nr. Certificate de construcii – 415; Investiii – Fonduri Europene; 1.“ Implementarea unui sistem de supraveghere video” Valoarea total a proiectului – 2.937.935,89 lei Valoarea total eligibil – 2.188.385,60 lei 2. “Creterea accesibilitii cete- nilor la serviciul de utiliti prin ex- tinderea sistemului de iluminat public în oraul Mioveni”
Valoarea total a proiectului – 1.947.226,52 lei Valoarea total eligibil a proiectului – 1.474.086,00 lei 3. “Modernizarea podului peste raul Argeel prin crearea a dou benzi su- plimentare de acces în oraul Mioveni” Valoarea total a proiectului – 9.633.447,52 lei Valoarea total eligibil – 7.584.935,00 lei 4.” Modernizarea strzii I.C. Br- tianu, din oraul Mioveni, prin crearea a dou benzi suplimentare” Valoarea total a proiectului – 6.445.880,40 lei Valoarea total eligibil – 5.207.990,00 lei 5. “Reabilitarea, modernizarea i dotarea cantinei sociale din oraul Mioveni i a centrului de sprijin la domiciliu pentru persoane vârstnice” Valoarea total a proiectului – 1.739.283,16 lei Valoarea total eligibil – 1,359.688,00 lei 6. Proiect Comenius – “Compararea experienelor de implementare ale ed- ucaiei informale i non formale” Valoarea total a proiectului – 23.750 euro Valoarea total eligibil – 20.000 euro INVESTIII 1. Investiii finalizate: - Gradinia Robea; - Bazin înot didactic; - Canalizare Clucereasa; - Ap Fget; 2. Investiii în derulare - Cimitir Str. Egalittii i Clucereasa; - Mansardare i extindere dispensar; - Clopotni Catedral; - Restilizare Platou Casa de Cultur; - Centrul Cultural Educativ; 3. Investiii în curs de atribuire a con- tractului - Canalizare Fget; - Proiectare spital; - Clopote Catedral; - Rigole, trotuare i accese la proprieti Nicolae Racoviceanu i Valea Neagr; Proiecte de viitor 2013-2015 - Sala de sport multifunctional zona bazin didactic;
- Muzeul Automobilitilor Dacia; - Extindere alimentare cu gaze naturale Cartier Clucereasa; - Centura oraului Mioveni; - Parcri supraterane în zona V2b i Piata Dacia. Majorare capital la SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL în cur- sul anului 2012 – 2.500.000 lei (capital total – 4.300.000) Majorare capital la SC Construcii - Reparaii Mioveni SRL în cursul anului 2012 – 2.500.000 (capital total – 5.210.0000. Situaia aplicrii legilor fondului fun- ciar: - Legea nr. 18/1991 – 100 %; - Legea 247/2005 – 98 %; - Legea 1/2000 – nu exist validare la teren agricol; - Legea 10/2001 – 311 dosare înregis- trate din care – 296 admise; 10 respinse; 5 redirecionate; Teren agricol necesar pentru încheierea legilor retrocedrii: - 53 ha pentru persoanele înscrise în anexa 19; Planuri parcelare pentru terenuri agricole: - 25 % finalizate i introduse în baza de date a OCPI – Arge - pân la 55 % efectuate msurturi cadastarale pentru planuri parcelare în curs de finalizare Planuri parcelare pentru terenuri forestiere: - 20 % finalizate si introduse in baza de date a OCPI – Arge - pân la 75 % efectuate msurturi cadastarale pentru planuri parcelare în curs de finalizare; Documentaii cadastru pentru instituii – suprafaa total 35,61 ha. Cstorii efectuate: 248; Decese înregistrate: 127; Nr. Cri de identitate eliberate i preschimbate: 8.491; Carti de identitate provizorii: 309; Nr. adrese înregistrate în cadrul Primriei oraului Mioveni (perioada 01.01.2012 – 14.12.2012) – 26.258; Nr. vizitatori site-ul Primriei orau- lui Mioveni – 508.647.
pentru administraia local a oraului Mioveni
MIOVENII 4
CENTRUL CULTURAL MIOVENI
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen „Cpt. Puic Nicolae” al judeului Arge – Detaamentul de Pompieri Mioveni
Detaamentul de Pompieri Mioveni cu cuprinde în raza de intervenie: 2 orae i 17 comune i a desfurat în anul 2012, 861 intervenii, adic în medie 2,35 evenimente pe zi. Detaa- mentul are în subordine dou grzi de intervenie, situaia prezentându-se astfel: 665 evenimente la GI Mioveni (77,24%) i 196 evenimente la GI Topoloveni (22,76%), i anume: 319 incendii, 2 inundaii, 49 asigurri msuri PSI, 7 salvri de animale, 484 de alte intervenii inclusiv SMURD.
Calendarul de activiti al Centrului Cultural Mioveni aprobat de ctre Consiliul Local Mioveni cuprinde peste 50 de activiti cultural- artistice aa cum prevede proiectul de management pentru perioada 2011 - 2015. “Oferta cultural a instituiei a vizat publicul de toate vârstele, fr deosebire de naionalitate, etnie, sex, re- ligie sau concepte politice. Diversificarea ofertei cultu- rale va conduce cu siguran la mrirea numrului de be- neficiari. Potrivit evoluiilor înregistrate în ultimii ani i datorit diversificrii ofertei culturale, numrul utilizato-
rilor serviciilor culturale s-a mrit. O component a beneficia- rilor este comunitatea local care particip la activitile culturale de amploare (spec- tacole, vernisaje, mese ro- tunde, simpozioane) i s-a constatat un interes mai mare pentru piesele de teatru oferite lunar, gratuit. Numrul utilizatorilor activi ai serviciilor directe (elevi, studeni, pensionari, per- soane cu dizabiliti) este desemenea în cretere. În luna noiembrie 2012, Cen- trul Cultural a inclus în oferta cultural i cursuri de chitar, la care s-au adugat înc 20 de beneficiari, elevi ai ciclului primar i cursuri de limba francez i englez, la care sunt înscrii un numr de peste 50 de elevi ai claselor I – VIII. O alt nou- tate este cursul de teatru la care particip 40 de copii cu vârste cuprinse între 5 - 15 ani” a declarat directorul Ar- gentina Culcu.
Argentina CULCU Director Centrul Cultural
Serviciul pentru Situaii de Urgen al oraului Mioveni S.V.S.U Mioveni este constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 – privind aprarea îm- potriva incendiilor, Legea nr. 481/2004 – privind pro- tecia civil, Ordinul 718/2005 al M.I.R.A pentru aprobarea criteriilor de performan privind structura organizatoric i dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaii de Urgen. Serviciul este organizat pe dou ac- tiviti principale: informare public i prevenire i inter- venie operativ direct sau ca for de sprijin a formaiunilor profesioniste specializate. Activitatea de prevenire a situaiilor de urgen:
- au fost executate aciuni de informare public asupra unor msuri pe care cetenii s le ia în situaiile de risc identificat la incendii în gospodrii, inundaii, canicul, incendii în miriti, culturi agricole i pe lizierele de pdure;
- toate gospodriile, în numr de 280, la adresa crora s-a executat infor- marea public au fost ulterior controlate, stabilindu-se m- suri i termene pentru eli- minarea deficienelor constatate;
- s-au executat controale i la unitile de învmânt i înstituiile subordonate Con- siliului Local Mioveni, în pe- rioada aprilie – mai i august – septembrie, însumând un numr de 26 de note de con- trol la unitile de învmânt i 11 la instituiile subordo- nate Consiliului Local. Activitatea de intervenie:
În cursul anului 2012, au avut loc intervenii ale gru- pelor SVSU Mioveni astfel:
Intervenii la incendii: - incendii culturi agricole i
miriti – 12 stinse; - incendii liziere de pdure
– 2 stinse; - incendii la gospodrii – 1
în cooperare cu Detaamentul de Pompieri Militari. Intervenii la inundaii:
- 4 gospodrii ceteneti; - 23 de intervenii la
deszpezire i combaterea poleiului;
- 9 intervenii pentru înl- turarea efectelor de fenomene
meteo extreme (furtuni). SVSU Mioveni a mai exe-
cutat patrulri în perioada canicular în zona adiacent a oraului, a luat msuri de prevenire a incendiilor la adunri publice, srbtori câmpeneti, Zilele oraului, concerte, etc. În perioada de iarn personalul funcioneaz în regim de per- manen la sediul serviciului în ture 12/24 ore asigurând coordonarea i verificarea permanent a activitii de deszpezire i combaterea poleiului de ctre cele dou societi abilitate.
Pe parcursul anului au fost fcute exerciii de întiinare – alarmare a formaiunilor din tura de serviciu: grupa Racovia – 3 exerciii; grupa Colibai – exerciii; grupa Fget – 1 exerciiu; grupa Mioveni – 2 exerciii. Au fost executate i 5 exerciii tactice de intervenie la incendiu în gospodriile ceteneti: unul la Fget, 2 la Racovia i 2 la Colibai.
Persoane legitimate: 1674;
- Avertismente scrise: 420;
anul 2012: 35700 lei Persoane legitimate:
1674. Principalul obiectiv al
agentilor locali a fost de pre- venire i combatere a tuturor actelor i faptelor de natur antisocial, în acest sens per-
soanele care au înclcat prevederile legale fiind atenionate dup caz asupra pericolului social al faptelor svârite, avertizate în scris i atenionate c repetarea faptelor respective pot duce la sancionare contravenio- nal cu amend conform normelor legale.
Procese - verbale de con- travenie - 588 din care:
Avertismente scrise: 420 - Legea 61 / 1991 – 32
avertismente scrise; - HCL 150 / 2007 – 145
avertismente scrise; - HCL 80 / 2011 - 243
avertismente scrise; Amenzi: 168 - Legea 61 / 1991 – 32
procese – verbale în valoare de 7700 LEI;
- HCL 150 / 2007 – 38 procese – verbale în valoare de 4612 LEI;
- HCL 80 / 2011 - 88 procese – verbale în valoare de 13388 LEI;
- HCL 121 / 2011 – 10 procese – verbale în valoare 10.000 LEI;
Suma total de amenzi pe anul 2012: 35700 LEI
Poliia Local Mioveni
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012: SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL
„S.C. SER- VICII EDILITARE PENTRU COMUNI- TATE MIOVENI S.R.L.” este o societate cu capital in- tegral de stat, înfi- inat în
anul 2010 conform Hotrârii Con- siliului Local Mioveni nr. 74/05.08.2010 prin reorganizarea Serviciului ADP i a Serviciului de Iluminat Public Mioveni care funcionau ca servicii distincte în subordinea Consiliului Local al oraului Mioveni. Capitalul social subcris i vrsat este de 4.300.000 lei, divizat în 4300 pri sociale, cu o valoare nominal de 1000 lei deinute de asociatul unic, Consiliul Local al oraului Mioveni.
Activitile specifice desfurate sunt activiti din sfera de interes public general i vizeaz: • activitile specifice serviciului de ilu- minat public cu cele dou componente (întreinere i modernizare) cuprinzând
iluminatul stradal rutier, iluminatul stradal pietonal, iluminatul architec- tural, iluminatul ornamental, iluminatul ornamental-festiv al oraului; • mturatul, splatul, stropirea i în- treinerea spatiilor verzi. • furnizarea serviciilor de ap, canal- epurare; • salubrizarea localitii; • curarea i transportul zpezii de pe cile publice i meninerea în funciune a acestora pe timp de polei i de înghe; • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public i ecarisajul; • deratizarea domeniului public i pri- vat; • colectarea, transportul, depozitarea i valorificarea deeurilor voluminoase provenite de la populaie, instituii pub- lice i ageni economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deeuri de echipamente electrice i electronice etc.); Continuitatea activitilor specifice societii a fost asigurat cu un 329 salariai, detaliai pe sectoare de ac- tivitate, dup cum urmeaz: - mturat stradal, spaii verzi, ecarisaj i activitti conexe - 183; - iluminat public - 32; - ap – canal - 8; - salubrizare - gunoi – 29; - ap comune tere - 5.
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012: SC REPARAII CONSTRUCII SRL În cursul anului 2012, societatea comercial Construcii – Reparaii Mioveni a executat ur- mtoarele activiti principale: parcri publice i trotuare - peste 2400 mp parcare ecologic, 740 mp parcare betonat i 1125 mp trotuare; împrejmuiri spaii verzi cu gar- duri ornamentale - aproximativ 13.200 m lungime; împrejmuiri cu garduri metalice la: Stadionul Mioveni, Grupul colar Industrial Colibai, parcuri de joac, cimitirul Clucereasa, coala “George Topârceanu”, coala Fget, etc.; rigole pluviale i trotuare în cartierul Colibai; deszpezire (în perioada: ianuarie - martie);
prestri servicii de transport elevi, închirieri utilaje, transport gunoi i vidanjare fose septice.
MIOVENII 5
SECRETARUL ORAULUI MIOVENI
B o g d a n U D R O I U : “În perioda sfâritului de an 70 de salariai lu- creaz la ser- viciul de deszpezire, iar pân la 115 asigur serviciul de permanen
(paz) i concedii neefectuate deoarece prin specificul firmei, care este de construcii, pe timpul sezonu- lui cald se lucreaz i nu se pot acorda concedii decât în cazuri de- osebite. Pentru anul 2013 vom încerca o mai bun raionalizare a resurselor umane în vederea asi- gurrii de for de munc necesar în toate anotimpurile”.
Bogdan UDROIU Director
Nicolae TUDOSE Director
SC S Ed.C Mioveni SRL
În cursul anului 2012, Consiliul Local al oraului Mioveni, s-a întrunit în 11 edine publice, ordinare, 4 e- dine publice, extraordinare, 2 edine publice, de îndat i 1 edin public, de constituire. Urmare a edinelor acesta, Consiliul Local Mioveni, a adoptat un numr 111 de hotrâri, co- municate Instituiei Prefectului – judeului Arge pentru verificarea le- galitii, vizând în principal: organi- zarea i funcionarea aparatului de specialitate al Primarului, aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului Local Mioveni, aprobarea Bugetului de veni- turi i cheltuieli al oraului Mioveni, precum i rectificarea acestuia, apro- barea lucrrilor de investiii, infrastruc- tur i mediu.
De asemenea consilierii locali s-au întrunit în edinele comisiilor de spe- cialitate ale Consiliului Local al orau- lui Mioveni, întrunind un numr de 24 de edine de lucru pentru anul 2012.
În exercitarea atribuiilor sale legale, Primarul oraului Mioveni a emis, în anul 2012, un numr de 1546 dispoz- iii, care au fost înregistrate în Registrul de eviden a dispoziiilor, comunicate Instituiei Prefectului – judeului Arge, precum i persoanelor interesate.
MIOVENII 6 Raport de activitate al: CLUBULUI SPORTIV MIOVENI
SECIA JUDO Porumb Alina, 44 kg – locul 1 - Cupa Severinului; Petrescu Eduard 30kg - locul 2 – Cupa Severinului; Costescu Matei – 38 kg – locul 1 Cupa Severinului; Neacu Radu – 73 kg – Campionatul Naional U17 – locul 2; Barbu Georgiana - 52 Kg locul 1 Campionatul Naional U23; Lioveanu Lavinia - 63 kg – locul 1 Campionatul Na- tional U20, locul 1 – Cam- pionatul Naional U23 i locul 2 la Campionatul Nat U20 etapa zonal. SECIA BOX Popescu Mihai – locul 2 Campionatul Naional cadei; Dumitru Marius – locul 3 Cupa României juniori;
SECIA TENIS DE MAS
Sezonul 2011-2012 a fost încheiat pe locul 6 în- deplinindu-se obiectivul - meninerea în Divizia A.
Sezonul 2012 - 2013 - obiectiv clasarea în primele patru locuri. La ora actu- al, la încheierea turului echipa se afla pe locul 3 cu sanse reale pentru în- deplinirea obiectivului. SECIA FOTBAL
Dupa retrogradarea în Liga a II-a, echipa de se- niori a fost supus unui in- tens proces de reîntinerire. Astfel, peste 50 la sut din juctorii nou transferai au vârste cuprinse între 17 i 22 de ani, urmrindu/se crearea unui lot tânar i de perspectiv. De remarcat c la ora actual, echipa de
fotbal seniori are în cadrul lotului capitanul echipei naionale de juniori U17, adic pe Cosmin Popescu. Mai mult, de la începerea sezonului 2012-2013, la lo- turile naionale au fost chemai nu mai puin de 6 juctori componeni ai echipei CS Mioveni.
O importan aparte s-a dat Centrului de Copii i Juniori, care din anul 2012 a început sa funcioneze ca o adevarat pepinier pen- tru echipa de seniori. Cooptarea în conducerea Centrului a antrenorilor Constantin Stancu i Marin Radu, a fost privit cu foarte mare bucurie de ctre toti copii, acetia având la ora actual drept mentori dou dintre legen- dele fotbalului argeean.
Pân în acest moment sunt 80 de sportivi legitimai i aproape 300 în- scrii, dar i ase antrenori care se ocup de destinele acestora. Bugetul pentru acest an a fost de 350 mii lei i a fost asigurat în proporie de 90% de Consiliul Local Mioveni, restul venind din sponsorizri. Dumitru Voiculescu, directorul executiv este mulumit de modul în care au decurs lucrurile. Acesta a promis c i în 2013 vor con- tinua proiectele începute în sportul de mas, dar i în ceea ce privete perfor- maa. „ Obiectivul nostru major este asigurarea cadrului teoretic i material, astfel încât s facem performan cu copiii din Mioveni. În 2012 am avut peste 2.500 de copii, plus profesori i prini angrenai în competiiile orga- nizate în acest an. Seciile afiliate la Federaie sunt: handbal, volei, tenis de mas i oin”, a declarat directorul ex- ecutiv al CS Dacia 2012.
S-a fcut bilanul i la CS DACIA 2012
Pe piaa ideilor româneti a aprut un nou concept, cel al "industri- ilor creative", în care cul- tura a primit rolul de motor al dezvoltrii re- gionale i naionale. Un nou tip de afaceri îi va face loc încet, dar sigur în ara noastr: industriile creative. Componentele aflate sub umbrela de „in- dustrii creative” sunt publicitatea, arhitectura, arta i piaa antichitilor, meteugurile, designul, moda, filmul i arta fo- tografic; muzica, artele vizuale i artele specta- colului; software, jocurile pe calculator i publish- ing-ul online; publishing- ul tradiional, televiziunea i, respectiv, radioul. Afacerile cre- ative pot salva economia
unui ora, acolo unde economiile traditionale, bazate pe agricultur, in- dustrie sau comer au euat. Ele reprezint îm- binarea fericit a dou caliti, cea de "artist" i de "om de afaceri". Sunt acele sectoare ale creaiei i dezvoltrii tehnologice ce genereaz profit i care regândesc cultura ca un motor al dezvoltrii regionale i naionale. În 2009, industriile creative generau 5.93% din PIB i aproximativ 100.000 de locuri de munc. Clus- terele de creativitate care pot fi sprijinite s se dez- volte i s se transforme în afaceri sustenabile i profitabile.
Într-o comunitate di- manic precum cea a lo- calitii Mioveni, tema
atelierului de reflecie este mai mult decât opor- tun în contextul în care întreaga societate, insti- tuiile de cultur, cre- atorii, furnizorii de servicii culturale i dez- voltatorii comunitari sunt în cutarea unor soluii viabile pentru depirea provocrilor impuse de criza economic.
La eveniment vor par- ticipa oameni de cultur, creatori, persoane care desfoar activiti în domeniul culturii i in- dustriilor culturale, cadre didactice, factori de de- cizie din domeniul admin- istrativ i al dezvoltrii comunitare locale, tineri i elevi de liceu din loca- litatea Mioveni, reprezen- tani ai Primriei Mioveni, media local.
Atelierul de reflecie i dezbatere cu tema:
INDUSTRIILE CREATIVE - motor de dezvoltare sustenabil local Centrul Cultural Mioveni în parteneriat cu Asociaia pentru Pro- movarea Industriilor Creative i Ministerul Culturii organizeaz miercuri, 16 ianuarie 2013, ora 11.00 - 15.00, la Centrul Cultural
Mioveni, atelierul de reflecie i dezbatere cu tema: INDUSTRIILE CREATIVE – motor de dezvoltare sustenabil local
manifestare ocazionat de ZIUA NAIONAL A CULTURII. Consiliul Local Mioveni, Primria i
Centrul Cultural Mioveni organizeaz joi, 24 ianuarie 2013, ora 13.00 sim- pozionul “Unirea – un pas decisiv în construcia României moderne” prile- juit de aniversarea a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române i consti- tuirea Statului Român modern.
Ca în fiecare an evenimentul se va desfura în sala de edine a Primriei Mioveni i va avea drept invitai reprezentani de la: coala de Aplicaie pentru Uniti de Lupt a Forelor Ter- estre “Mihai Viteazul”, Garnizoana Piteti, Jandarmeria Arge, coala de Maitri Militari i Subofieri “Basarab I”, ISU Arge, Poliia Arge, Univer- sitatea din Piteti – Departamentul de Relaii Internaionale, Istorie, Filosofie, Arhivele Militare Române, Societatea de tiine Istorice din România i Fun- daia “Valeriu Florin Dobrescu”. Ace- tia vor purta discuii pe marginea evenimentelor petrecute la 24 ianuarie 1859 – actul politic care st la baza României moderne i a formrii naiu- nii române.
SIMPOZIONUL “UNIREA – UN PAS DE-
CISIV ÎN CONSTRUCIA ROMÂNIEI MODERNE” 154 de ani de la Unirea Princi- patelor Române i constituirea
Statului Român modern
MIOVENII 7
Mari, 8 ianuarie 2013, în Sala de Consiliu a Primriei Mioveni, reprezentanii Asociaiilor de Proprietari din oraul Mioveni, au avut ocazia, s discute fa în fa cu furnizorul de utiliti i cu cei ai administraiei locale.
La aceasta întrunire au rspuns prezent reprezen- tanii Asociaiilor, iar din partea autoritilor au fost prezeni în sal primarul, Ion Georgescu, vicepri- marul, Aurel Costache, di- rectorul SC. Servicii Edilitare, Nicolae Tudose, din partea Poliiei Locale, Nicu Gheorghe iar din partea Compartimentului Fond Locativ i Sprijin Aso- ciatii de Proprietari, Julieta Damaschin.
Pe parcursul a aproxima- tiv dou ore, conducerea oraului a dorit s afle de la reprezentanii asociaiilor care le sunt doleanele i mai ales cu ce probleme se con- frunt pentru a se pute gsi cât mai rapid soluii.
Pe ordinea de zi s-au mai discutat urmtoarele prob- leme:
Informarea reprezen- tantilor Asociaiilor cu privire la plata de ctre per- soanele fizice din oraul Mioveni a taxei speciale de colectare, transport i de- pozitare a gunoiului mena- jer în suma de 7,50 lei/de persoan pe lun;
Anul 2013 aduce ceva modificari în ceea ce privete plata facturilor la gunoiul menajer, pentru locuitorii oraului Mioveni. Începând cu 1 ianuarie toate taxele aferente gunoiului menajer se vor plti la pri- marie la serviciul de taxe i
impozite i nu la SC S Ed.C Mioveni SRL ca pân acum.
Obligativitatea depunerii de ctre Asociai- ile de Proprietari/Locatari a evidenelor (liste de în- treinere sau alte docu- mente) cu numrul de persoane din fiecare aparta- ment administrat la Biroul Taxe i Impozite; din cadrul Primariei oraului Mioveni;
Impozitele i taxele lo- cale pe anul 2013;
Respectarea art. 21 din HG nr.1588/2007 cu privire la obligaia Asociai- ilor de a depune pân la data de 01.03.2013 la Com- partimentul Sprijin Asoci- aii din cadrul Primriei a situaiilor financiare exis- tente la 31 decembrie 2012.
Transformarea Asoci- aiilor de Locatari în Asoci- aii de proprietari conform art. 3 din Legea nr.230/2007.
Concluzia întâlnirii a fost tras de Primarul oraului Mioveni, care a spus c în- cepând din luna ianuarie a acestui an, va avea întâlniri lunare cu efii de la asociai- ile de proprietari în Sala de Consiliu unde îi ateapt i
pe locatari. Salubrizarea oraului va fi asigurat de firma S.C. Financiar Urban S.R.L.
Prin HCL nr. 21/19.02.2009 oraul Mioveni a aderat la Asoci- aia de Dezvoltare Interco- munitar “Servsal” Arge, pe care a mandatat-o s ex- ercite drepturile i obligaiile privind realizarea serviciului public de salubrizare, inclu- siv delegarea gestiunii servi- ciului de utiliti publice “Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arge”.
Prin procedura de atribuire a contractelor de “Concesionarea serviciului de colectare a deeurilor municipale, transport, op- erarea i întreinerea staiei de transfer i a punctului verde de colectare din judeul Arge, faza I”, a fost desemnat câtigtoare la nivel regional Asocierea de firme S.C.T.D.M. i s-a încheiat contractul de conce- siune nr. 069/15.03.2012 pe zona 05 Mioveni - Topoloveni, prin liderul aso- ciaiei - S.C. Financiar Urban S.R.L.
Începând cu data de 01.01.2013, activitatea de salubrizare a oraului Mioveni, a fost transferat de la operatorul S.C. Ser- vicii Edilitare pentru Comu- nitate Mioveni S.R.L. la S.C. Financiar Urban S.R.L.
Prin urmare, contractele de salubrizare încheiate de S.C. Servicii Edilitare pen- tru Comunitate Mioveni S.R.L. cu toti abonaii se vor rezilia.
Începand cu data menionata mai sus, pentru agenii economici operatorul regional S.C. Financiar Urban S.R.L. va încheia noi contracte cu fiecare agent în parte, iar pentru persoane fizice taxa de salubritate este în cuantum de 7,5 lei/per- soan/lun, tax ce se va plti la Biroul Impozite i Taxe locale din cadrul Primriei oraului Mioveni, odat cu plata celorlalte im- pozite (impozit pe cldiri, pe mijloace de transport, etc.).
Taxa de gunoi menajer va cuprinde colectarea, trans- portul i depozitarea deeurilor la depozitul eco- logic de la Albota. Vom reveni cu amnunte.
Anul 2013 aduce ceva modificri în ceea ce privete plata facturilor la gunoiul menajer, pentru locuitorii oraului Mioveni
ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2013 CONTRAVALOAREA AFERENT GUNOIULUI MENAJER SE VA ACHITA LA
PRIMRIE LA SERVICIUL DE TAXE I IMPOZITE
MIOVENII 8
S-a deschis bazinul didactic de înot!!!
Condiii pentru înscriere la cursurile de iniiere la Bazinul de înot Mioveni!!! Adeverin medical cu meniunea c la momentul exam- inrii nu exist în eviden cu boli dermatologice (valabila 30 zile); Achitarea taxei de 15 lei/1 h i 30 min.; Beneficiarul trebuie s aib ca echipament: (papuci, prosop, costum de baie sau slip); Beneficiarul este obligat s foloseasc duurile înainte de intrarea în ap; Beneficiarii sunt obligai s pstreze curenia i ordinea în incinta bazei sportive. Vârsta minim pentru participani este de 5 ani.
Mult-ateptatul bazin de înot didactic a crui construcie a început în urm cu doi ani a fost în sfârit dat în folosin pe 12 ianuarie.
Bazinul are form drep- tunghiular, cu limea de 19,5 m i lungimea de 42 m. Suprafaa construit este de 840 mp, iar cea desfurat, de 1.650 mp. Cldirea este acoperit în bolt cu arce de lemn, iar cuva bazinului are di- mensiunile de 25×12,5 m.
Construcia beneficiaz de grupuri sanitare, duuri, ves- tiare pentru fete, biei i in- structori, spaii de depozitare, staie de filtrare, tratare i pompare a apei, atelier pentru
mecanici, cabinet medical. În timpul semestrelor, aici vor face ore elevii, în cursul sp- tmânii, iar în weekend bazinul va fi deschis publicului larg. Larisa Lcust i Viorel Ciobanu, instructori de înot la Mioveni
Instructajul elevilor care vor veni la bazin în timpul orelor de sport va fi gratis. Acesta va fi asigurat, pe lâng instructorii de la Clubul Sportiv Dacia 2012 i de ctre Viorel Ciobanu, antrenorul de la CSM Pitesti dar i de Larisa Lacusta, fosta olimpic, multipl medaliat cu aur, argint i bronz la competiiile naionale,
europene i mondiale. Participanii la cursurile
de iniiere vor fi atent supravegheai de ctre cei 2 antrenori în vederea selec- trii practicrii acestui sport la un nivel profesionist.
Accesul la bazin nu este gratuit, costul unui bilet fiind de 15 lei pe or. Baz- inul de Înot Didactic, con- strucie ateptat cu sufletul la gur de copiii din ora a fost în sfârit deschis pe 12 ianuarie 2013. Înscrierile pentru cei interesai se vor face la Bazin i au început înc cu data de 08.01.2013. Vom reveni cu amnunte.
PROGRAM FUNCIONARE
PROGRAM INIIERE: ZILNIC ÎN
MIOVENII 9
1. Procesul-verbal al edinei or- dinare, publice a Consiliului Local al Oraului Mioveni, din data de 17.12.2012 i al edinei publice, ex- traordinare a Consiliului Local al oraului Mioveni, din data de 22 noiembrie 2012.
2. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni cu privire la acordarea dou mese pe zi în program luni-duminic în- cepând cu luna ianuarie 2013.
3. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni cu privire la aprobarea statului de funcii i organigramei Spitalului Orenesc „Sf. Spiridon” Mioveni.
4. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni cu privire la achiziionarea imobilu- lui situat în intravilanul oraului Mioveni, tarla 29, cu nr. cadastral 80649, proprietatea d-lui erban Ion i Vasilescu Viorela Rodica, în vederea construirii unor obiective
de interes local.
5. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni cu privire la achiziionarea imobilu- lui situat în intravilanul oraului Mioveni, Cartier Colibai, Punctul „Cimitir (Dealul Savului), propri- etatea d-lui Olteanu Marius Dorel, în vederea cosntruirii unui sens gi- ratoriu.
6. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni cu privire la achiziionarea imobilu- lui situat în intravilanul oraului Mioveni, Cartier Racovia, propri-
etatea d-lui Petre Emil, în vederea extinderii cimitirului.
7. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni cu privire la actualizarea Registru- lui Local de Eviden a Spaiilor Verzi în oraul Mioveni.
8. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni privind casarea i valorificarea in- stalaiilor, utilajelor i sistemelor de msur aferente sistemului de ter- moficare.
9. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni privind casarea i scoaterea din ev- idena contabil a reelor termice i reelelor de ap din oel aferente sistemelor publice din oraul Mioveni.
10. Raport i proiect de hotrâre in- iiat de Primarul oraului Mioveni privind majorarea capitalului social al SC. SEdC Mioveni SRL.
CONVOCARE Se convoac Consiliul Local al Oraului Mioveni, în edin public, ordinar,
în data de 17.01.2013, la ora 1700. edina public, ordinar se va desfura în sala de edine a Consiliului Local, având urmtoarea ordine de zi:
Casa de Cultur a Sindicatelor Dacia a organizat o nou ediie de excepie a Spectacolului caritabil “Vis de Crciun”
“Ne aflm la ediia cu numrul trei a spectacolului caritabil de Crciun pe care vrem s îl transformm într- o tradiie. Ca i anul trecut împreun cu Clubul de dans Aristocratique i Clubul Galateea, ne-am dat mâna în organizarea spectacolului de calitate, cu un decor spe- cial. În scopul strângerii de
fonduri am organizat i un stand expoziional cu vânzare de obiecte specifice Crciunului. Fondurile astfel obinute i donaiile vor aduce mângâiere btrânilor de la Centrul de asisten medico-social Clineti i Centrul de îngrijire i asisten Bascov- ele. Anul acesta am reuit s strângem o sum de 7.100 lei, o mare contribuie având-o Consiliul Local Mioveni care a donat pachete cu dulciuri în valoare de 4.500 lei” a precizat Elisabeta Panait, Director al CCSD i organizator al evenimentului.
Casa de Cultur a Sindicatelor Dacia Mioveni (CCSD Mioveni), Clubul “Galateea” i Asociaia “Aristocratique” Piteti au organizat o nou ediie a spectacolului caritabil “Vis de Crciun” pe 21 decembrie 2012.
De aceast dat în faa publicului au urcat pe scen într- un spectacol de excepie: interpretul Teatrului “Al. Davila” din Piteti - Marius Blan; solistul Centrului Cultural
Mioveni - Ion Moise Bdulescu; Clubul de dans “SALSA FACTORY”, Clubul de dans “ARISTOCRATIQUE DANCE”, Clubul de dans “STAR FIX”, Clubul de dans “TOTAL DANCE” i Cvartetul Filarmonicii din Piteti. Cei care s-au ocupat îndeaproape de organizarea evenimen- tului au fost Elisabeta Panait - Director CCSD i Mirela Cadar - Clubul de Dans “Aristocratique” din Piteti.
MIOVENII 10
parter în incinta Centrului Cultural Mioveni
tel/fax: 0348.445.856
Vasile COSTESCU Ion Horia GLINIASTEI
Prin Legea Nr. 134/2012, apro bat i publicat în Moni- torul Ofi cial al României Nr. 505/23.07. 2012, ce a modifi- cat i completat legislaia pen- tru stabilirea siste mu lui de promovare a producerii en- ergiei din surse regenerabile, pentru toate categoriile de clieni se va factura i evi- denia separat pe factur va- loarea certificatelor verzi fa de tarifele/preurile pen tru en- ergia electric. CEZ Vânzare va începe evidenierea certifi- ca telor verzi (CV) la toate cat- egoriile de clieni în luna decembrie 2012. Prima fac- tur CEZ Vînzare care va conine componenta certifica - telor verzi va fi emis, de re- gul, în perioada decembrie 2012 - fe bruarie 2013. Clienii care vor primi facturile de en- ergie electric emise în pe- rioada menionat vor putea observa coreciile generate de decalajul între data intrrii în vi goare a legii, 26 iulie 2012, i data efectiv de apariie a com ponentei certificate verzi în facturi - decalaj determinat de timpul necesar actualizrii sistemelor informatice de fac- turare. Aceste corecii pentru certificatele verzi sunt fac- turate în conformitate cu prevederile legale. Valorile urm toarelor facturi ce vor conine cer tificate verzi vor fi influenate de cotaiile din pia ale elementelor ce le compun. Cetenii pot solici - ta, prin intermediul canalelor de comunicare cunoscute, ealo narea în maximum 3 rate a facturii curente în termen de 15 zile de la emiterea primei facturi ce conine componenta Certificate Verzi. Con form prevederilor legale, soli citarea ealonrii nu stopeaz calculul penalitilor, care sînt egale cu
nivelul dobînzii datorate pen- tru neplata la termen a obli g- aiilor bugetare.
Costul, evideniat Certificatele verzi (CV)
repre zin t schema suport de promo vare a producerii en- ergiei din sur se regenerabile. Susinerea ener - giei electrice din surse rege nera - bile este o oblig- aie pe care Ro mâ nia i-a asumat-o prin procesul de ader- are la Uniunea Europea n. Con- form legii, val- o a r e a c e r t i f i c a t e l o r verzi (Valoare CV), evi den iat pe factur, reprezint pro - dusul dintre va- loarea cotei anuale obligatorii de achiziie de c e r t i f i c a t e (CV/MWh), cot ce este estimat de Autoritatea Naional de Re- glementare în Domeniul E n- ergiei i publicat pe www.anre.ro (pentru anul 2012, cota esti- mat de ANRE este de 0,126 C e r t i f i c a t e Ve r z i /MWh) . Preul mediu ponderat al cer- tificatelor verzi (Lei/CV) tranza- cionate pe piaa c e n t r a l i z a t OPCOM este publicat trimes- trial de opera-
torul comercial al pieei de en- ergie electric, pe site-ul pro- priu, pîn cel tîrziu la data de 15 a ultimei luni din tri mes tru, i este utilizat în emiterea fac- turilor în trimestrul urmtor. Valoarea certificatelor verzi va fi regularizat în anul ur- mtor, în funcie de cota anu- al realizat i preul la care au fost tranzaciona te efectiv certificatele verzi. Ter menul- limit pentru regularizarea certificatelor verzi aferent an- ului anterior este data de 1 septembrie a anului urmtor. CERTIFICATUL VERDE este un titlu ce atest pro-
ducerea din surse regenera- bile a unei cantiti de en- ergie electric, este tranzacionat între produc- torii i furnizorii de energie electric i este facturat con- sumatorilor de energie elec- tric. SURSELE REGENERABILE de energie sunt sursele de energie nefosile: eolian, so- lar, aerotermal, geoter- mal, hidrotermal, hidraulic (în centrale cu putere de cel mult 10MW), biomas, gaz de fermentare a deeurilor i a nmolurilor din instalaii de epurare a apelor uzate i biogaz.
Prima factur CEZ Vânzare care va conine com- ponena certificatelor verzi va fi emis, de regul, în perioada decembrie 2012 - februarie 2013. Aceast re gle mentare vine în baza Legii 134/2012 prin care furnizorii de energie electri c sînt oblig- ai s factureze certificatele verzi (CV) separat de energia elec tric consumat pentru toate categori- ile de clieni din România.
CEZ Vânzare anun facturarea certificatelor verzi