CETATEA CULTURAL A · 1 Olinescu, Marcel. Mitologie a. aneascrom Bucures, ti: 1944. fenomenele...

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of CETATEA CULTURAL A · 1 Olinescu, Marcel. Mitologie a. aneascrom Bucures, ti: 1944. fenomenele...

 • CETATEA CULTURAL�A

  Revist�a de literatur�a, critic�a literar�a, istorie, art�a �si atitudine

  Seria a V � a, an XV, NR. 23 (121), august 2014, Cluj-Napoca

  COLEGIUL DE REDAC�TIE:

  Dan BRUDA�SCU (redactor �sef)

  Miron SCOROBETE (redactor-�sef adjunct)

  Ion CRISTOFOR (secretar general de redac�tie)

  Designeri: Andrei ALECU �si Nicoleta ALECU

  Redac�tie: Cluj-Napoca, Str. Vasile P�arvan nr.2

  Tel/fax. 0264-595309; 595322

  e-mail: [email protected]

  http://cetateaculturala.wordpress.com

  Editare:SC Sedan Cas�a de Editur�a Cluj-Napoca

  Sunt luate ��n considerare numai materialele

  expediate ��n format electronic.cu diacritice

  Corectura nu se face la redac�tie

  IMPORTANT:

  Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridic�a pentru

  con�tinutul articolului apar�tine autorului. De asemenea,

  ��n cazul unor agen�tii de pres�a, pagini de internet �si

  personalit�a�ti citate, responsabilitatea juridic�a le apar�tine.

  Editat ��n Rom�ania. Nici o parte din aceast�a lucrare nu poate

  � reprodus�a sub nici o form�a, prin nici un mijloc mecanic sau electronic,

  sau stocat�a ��ntr-o baz�a de date, f�ar�a acordul prealabil, ��n scris, al autorului.

 • Cuprins

  Miron SCOROBETE - KAPNOBATAI, ½CEI CE UMBL�A PE NORI� . . . . . . . . . . . . . . . 4Ionut

  ,T,ENE - DE CE L-AU F�ACUT ½NEBUN� CAROL I S

  ,I TITU MAIORESCU PE MIHAI EMI-

  NESCU! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Cosmina Marcela OLTEAN - EMINESCU �IN VIZIUNEA LUCHIANEASC�A . . . . . . . . . . . . 8Dr. Dorel SCHOR - GRAFICA S

  ,I ILUSTRAT

  ,IA PE "DRUMURILE ARTEI" . . . . . . . . . . 10

  Lucret,ia BERZINTU - "PUBLICAT

  ,IILE DIN ROM�ANIA NU AU FOST NICIODAT�A LIBERE" . . 11

  Neagu DJUVARA dixit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Adrian BOTEZ - O P�ARERE DE SCRIITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Adrian BOTEZ - UN SCURT COMENTARIU LA �DEMOCRAT

  ,IE �, DAR S

  ,I LA. . . VOLTAIRE S

  ,I

  LA HENRY DELA HENRY DE MONTHERLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Vlad MIXICH - EXPERIMENTE PSIHOLOGICE PE UTILIZATORII FACEBOOK . . . . . . . . 17Ioan GAF-DEAC - TRISTET

  ,I FERICITE CU FIR DE AUR ALB . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Andrei FISCHOF - POEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Doina CHERECHES

  ,- POEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Adrian BOTEZ - POEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Ionut

  ,CARAGEA - CITATE DIN CICLUL ½SINDROMUL NEMURIRII� . . . . . . . . . . . . . . 29

  Ion MARIA - POEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Boris MEHR - POEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Vasile MIC - POEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Marin MOSCU - POEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Dr. Mircea MOT

  ,- LA ZENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Alexandru JURCAN - BUJORI S,I S�ANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Petre ISACHI - CAPACITATEA DE (AUTO)ILUZIONARE S,I LIRICA CEREBRAL�A . . . . . . . 42

  Cristian VIERU - PRECIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Dr. Dan BRUDA�SCU - EVENIMENT EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Dr. Dan BRUDAS

  ,CU - ALBUM FOTO ATIPIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Ionel POPA - CAPRICIILE RUXANDREI CESEREANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Constantin STANCU - DOSOFTEI: CA ROUA CE CURGE PE MUNTE... . . . . . . . . . . . . 54Luminit

  ,a ALDEA - "ADRIAN BOTEZ - UN CONDEI PRIN CARE PL�ANGE SUFLETUL

  ROM�ANIEI" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Luminit

  ,a ALDEA - SCRISUL CA DESTIN - IMPRESII LEGATE DE POEZIA LUI ADRIAN BOTEZ"" 62

  3

 • 4

  AVERISMENT

  R�aspunsul lui Emanuel Pope cu 15 ore ��nurm�a am primit din partea doamnei EugeniaReiter - editor in administratia site-uluiAgonia, c�areia ii multumesc mult si pe aceastacale , urmatorul email: Bun�a ziua, �In urmaunui link primit, poate e bine s�a fac put, in�alumin�a. La pg. 57, din revista "Cetatea Cul-tural�a", l�ang�a acel text care ESTE al MihaeleiPopa, se a��a alt text "vaccinuri anti-poezie",text care apart, ine poetului s,tefan Petrea (s, inu lui Masimo Ioro, campagna, cum scrieacolo), text postat pe agonia, pe 15.03.2014aici: http://www.poezie.ro/index.php/poetry/14046156/vaccinuri\_anti-poezie

  la fel s, i textul de sus, tot de la pg. 57."sf�ars, itul timpului". apart, ine poetului DanPetrut, Camui, s, i nu lui Laura Bodi, rom ahttp://www.Poezie.ro/index.php/poetry/

  14045400/sfar\%C8\%99itul\_timpului

  (04.03.2014) acelas, i lucru a p�at, it s, i textulMihaelei Popa.texte de acolo sunt "traduse"de Liviu M�arcan s, i li s-au atas,at nume �ctive,din "diaspora".Eugenia [email protected] cur�and, prin intermediul dlui Ioan CRIS-

  TOFOR, secretarul general de redact, ie al revis-tei s-a primit la redact, ie anunt,ul de mai sus.Facem precizarea c�a nu cunoas,tem pe autorul

  Liviu M�arcan, dar regret�am lipsa de onestitatedovedit�a de acesta.Dat�a �ind ��nt�amplarea pe care o semnal�am,

  ne cerem noi scuze celor direct afectat, i de celerealizate de acest nefericit colaborator. �In plust, inem s�a atragem atent, ia oric�arui scriitor dinaceast�a t,ar�a c�a pe viitor vor � luate doar tex-tele ��nsot, ite de un CV, cu indicarea clar�a s, i anumerelor de telefon s, i a adresei de domiciliuale celui ce a trimis textul respectiv.

  Dr. Dan BRUDAS,CU, redactor s

  ,ef

  Miron SCOROBETE

  KAPNOBATAI, ½CEI CE UMBL�A PENORI�

  Bistra e un r�au de la limita dintre Banat s, iArdeal. s, i dac�a, as,a cum oamenii de s,tiint,�ade azi spun, apa are memorie, a Bistrei e su-pra��nc�arcat�a. Ea trece pe l�ang�a Port, ile de FierTransilvane, str�avechile Tapae, a fost as,adarmartor la una din cele mai mari b�at�alii ale an-tichit�at, ii. Ea curge din muntele de marmur�a,acea marmur�a din care s-a construit o capital�a,Ulpia Traiana (panta urc�atoare se numes,te dinantichitate p�an�a azi ½Marmure�, as,a cum a fost��nregistrat�a de c�al�atori str�aini ��n evul medius, i cum o s,tia ��n secolul XIX Eminescu). Totaici, Iancu de Hunedoara, cu o armat�a consti-tuit�a din oamenii locului, i-a ��nfr�ant pe turci,st�avilindu-le expansiunea spre t,ara Hat,eguluis, i, mai departe, spre Transilvania.Bistra e misterioas�a. Ea nu izvor�as,te

  dintr'un izvor, dac�a ne putem ��ng�adui aceast�adubl�a inadvertent,�a, logic�a s, i lingvistic�a, cidintr'un iezer. Asta ��nseamn�a c�a ea la originenu e un p�ar�au care tot cres,te apoi, ci e de la��nceput r�au ��n toat�a �rea. E ca s, i cum un omnu s'ar nas,te bebelus, ci de-a dreptul ��ac�au. Eextraordinar!

  Solomonar

  Bistra izvor�as,tedin ½acoperis,ullumii�, dintr'unulnu chiar at�at de��nalt ca Himalaia,dar tot ½acoperis,al lumii�, deciizvor�as,te aproapedin cer, de la

  aproape 2000 de metri ��n�alt, ime, (mai exact, dela 1950). s, i aceasta, altitudinea montan�a, nue dec�at partea vizibil�a a ��n�alt, imii, sediul altei��n�alt, imi, a celei spirituale.Acolo e vama trecerii dintre lumi, dintre

  aceasta s, i cealalt�a, unde lumile comunic�a prinnis,te aparit, ii care le apart, in am�andurora.

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 5

  Descendent, ii ��mp�aratului Ionit,�a Caloian suntpracticant, ii ½Caloianului�, un ceremonial ma-gic de alungare a secetei s, i de aducere a ploii,care are as,adar ca element central apa, elixirulviet, ii.

  Un fel de aristocrat, i ai ½caloienilor� sunt so-lomonarii, care au s, i ei leg�atur�a cu apa, s, i chiarcu apa cea mai pur�a.

  Despre solomonari se crede c�a sunt nis,te oa-meni foarte evlavios, i s, i dotat, i cu puteri supra-naturale, dar, mai ales, cu s,tiint,a de a citi��ntr'o½carte� cu totul aparte:

  Danubiu (Zeul norilor?Solomonarul?)

  ½Pe calea nori-lor, as,a se ��ntorcs,olomonarii��napoi ��n t,aranoastr�a, s, i ��nsatul de undeau plecat. s, i ��iconduc as,a cumvor ei. Ei stau pe

  nori ca pe un cal, t, in ��n m�an�a o c�arj�a, cu careconduc norul s, i cartea cu toate ��nv�at,�aturilelumii. Ei pot sta ��n nori c�at vor ei. Numai dinc�and ��n c�and se mai scoboar�a pe p�am�ant, ca s�acerce pe oameni dac�a ascult�a de ��nv�at,�aturilecres,tines,ti s, i dac�a li-i tare credint,a. De aceeaei umbl�a r�au ��mbr�acat, i s, i descult, i, cers, inddin poart�a ��n poart�a. . . Dac�a i-ai mult,umit s, ii-ai omenit cum trebuie s, i i-ai d�aruit dup�astarea ta, atunci s,olomonarul te r�aspl�ates,te,merg�andu-t, i toate din plin. Acei, ��ns�a, care-idispret,uiesc, ori ��i alung�a sunt pedepsit, i des,olomonari, c�aci le bat ogoarele cu grindin�a s, ifurtun�a s, i le merge r�au.�1

  O culegere de legi, scoas�a sub egida domnito-rului t,�arii Rom�anes,ti la 1652, lucrare o�cial�a,as,adar, s, i care, ��n calitatea sa de text juridic,are obligat, ia de a folosi terminologia la modulcel mai riguros elimin�and total ambiguitatea, seocup�a la un moment dat de cei care pot dirija

  1Olinescu, Marcel. Mitologie rom�aneasc�a.Bucures

  ,ti: 1944.

  fenomenele meteorologice s, i pe care-i numes,te½gonitori de nori�. Dar ��n antichitateStrabon spunea c�a dacii au nis,te ascet, i

  numit, i kapnobatai, ceea ce el traduce prin ½ceice umbl�a pe nori�. s, i, ��n acest context, e timpuls�a ne ��ntreb�am dac�a dragonul dacic nu are vreoleg�atur�a cu balaurul solomonarilor. Purt�atoriidrapelului erau cumva kapnobatai? S-ar puteaca ��nsus, i Danubiul, ca zeu, s�a � fost patronulcelor ce aveau leg�atur�a cu norii (nubes = nor).

  Dacii kapnobatai?

  E clar c�a ��n toateaceste cazuri e vorbade solomonari, exactas,a cum��i v�ad oame-nii de aici. s, i vom ve-dea imediat de ce ��ievoc�am atunci c�andvine vorba de r�aul

  Bistra.Ion Pop Reteganul, a fost c�atre sf�ars, itul se-

  colului al XIX-lea ��nv�at,�ator ��n satul P�aucines,tide l�ang�a Sarmisegetuza, chiar sub muntele deunde r�asare Bistra. De la Ion Popla Ion PopReteganul se p�astreaz�a nis,te manuscrise ��n careel a notat ceea ce a auzit de la s�atenii din��mprejurimi ��ntre anii 1888-1891. �Intre altele,se g�asesc aici m�arturii despre faptul c�a prin anii1860-1870, deci pentru el foarte recent, cu doardou�a sau trei decenii mai ��nainte ca el s�a-s, i fac�a��nsemn�arile, c�and oamenii care-i povesteau luifuseser�a ei ��ns, is, i martori oculari la cele decla-rate, ��n patru sate din zon�a, Ohaba, Sarmisege-tuza (care atunci se numea Gr�adis,te), Z�aicanis, i B�aut,ari, au ap�arut patru solomonari, careaveau �ecare c�ate o ½carte s

  ,olom�an�areasc�a� s, i

  care, pentru c�a au fost r�au primit, i de localnici,au spus c�a va veni un pr�ap�ad peste acele sate,ca, peste trei zile, o grindin�a supradimensio-nat�a (aici se spune c�a ½bate piatra�) s�a trans-forme lanurile cu sem�an�aturi ��n dezastru.Tot Ion Pop Reteganul povestes,te c�a un om

  din Bucova, satul cel mai de sus pe valea Bis-trei, a ��nt�alnit ��n munte un ½domn� pe o iap�aalb�a. Acesta l-a rugat s�a-l conduc�a spre Ieze-

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 6

  rul Bistrei. Ajuns, i la Iezerla Iezer, str�ainul i-adat iapa s�ateanului, iar el a ��nceput s�a citeasc�adintr'o carte, dup�a care apa Iezerului a ��nceputs�a clocoteasc�a s, i din ea a ies, it un balaur. Solo-monarul s'a aruncat c�alare pe el s, i au luat-o ��nzbor spre t,ara Rom�aneasc�a.Mai ��nspre zilele noastre, un s�atean din Po-

  ieni, sat vecin cu Bucova, deci foarte aproapede Bistra, Ion Obrejan, care a tr�ait p�an�a prinanii 1970-80, ai c�arui copii ��nc�a tr�aiesc � �icalui, So�a, mi-a fost coleg�a de clas�a��n s,coala pri-mar�a � a v�azut s, i el solomonarul sc�ald�andu-se��n Iezerul Bistrei.Celor ce socotesc toate acestea ca �ind doar

  nis,te naive ½poves,ti b�abes,ti�, le replic�am c�a,dac�a povestea ��ncepe cu: ½A fost odat�a un mos

  ,

  s, i o bab�a. . . �, e nedrept ca toate poves,tile s�a�e obligatoriu b�abes

  ,ti. De ce s�a nu �e unele

  s, i mos,es,ti, sau chiar str�amos,es,ti? Pentru c�a,dac�a un t,�aran analfabet ��t, i reproduce cu exac-titate un text din Strabon nu��nseamn�a c�a el l-acitit pe Strabon; el n'a citit nimic pentru c�a nus,tie s�a citeasc�a, dar��nseamn�a altceva, mult maiimportant, ��nseamn�a c�a acel lucru despre carescria acolo Strabon mai exist�a s, i azi, c�a t,�aranul��l s,tie nu din lectur�a ci exclusiv de acolo de undeel se poate informa, nu din bibliotec�a ci de peteren, din realitate. �Inseamn�a c�a acei kapno-batai pe care-i s,tia Strabon ��nc�a mai exist�a s, it,�aranul vorbes,te despre ei pentru c�a i-a v�azut.Azi, lumea e ��ngrozit�a de furtunile ce fac ra-

  vagii, adev�arate tornade pe care le credeam oexclusivitate american�a dar care b�antuie acumpretutindeni, s, i la noi, s, i explicat, ia cade peformula cea mai la ��ndem�an�a: dereglarea cli-mei din cauza polu�arii s, i efectele ��nc�alzirii glo-bale. S'a g�andit cineva c�a solomonarii n'ar tre-bui exclus, i din calcul?s, i e de discutat dac�a naivitatea e de partea

  celor ce cred ��n existent,a solomonarilor sau acelor ce ��i ignor�a.

  Ionut,T,ENE

  DE CE L-AU F�ACUT ½NEBUN�CAROL I S

  ,I TITU MAIORESCU PE

  MIHAI EMINESCU!

  �In ultimii 20 de ani s-au scris c�art, i s, i pu-blicat numeroase studii s,tiint, i�ce prin care s-adovedit c�a lui Mihai Eminescu i s-a pus dia-gnosticul de ½nebun� ��n vara lui 1883 pentru c�a��ncurca planurile secrete de aliant,�a ale RegeluiCarol I cu Austro-Ungaria s, i Germania. Poe-tul Mihai Eminescu, ca redactor s,ef la TimpullaTimpul, publicat, ia conservatorilor rom�ani, mi-lita deschis ��mpotriva unei aliant,e cu Viena s, ipentru unirea Transilvaniei cu Rom�ania. Po-etul Nat, ional era implicat activ ��n conducereaSociet�at, ii secrete ½Carpat, ii�, care se ��narma peascuns s, i act, iona pentru un r�azboi de eliberare��n Ardeal. Planurile lui Mihai Eminescu ��l de-ranjau pe Regele Carol I s, i, mai ales, elita po-litic�a conservatoare s, i liberal�a, precum s, i cu-rentul masonic pentru realizarea unei aliant,ecu Germania s, i Austro-Ungaria. ½Mai potolit, i-lpe Eminescu!� Acesta este mesajul junimistu-lui P. P. Carp care ��l transmitea de la VienalaViena mentorului Junimii, parlamentarul TituMaiorescu. Comanda se va executa pe 23 iunie1883. Eminescu avea doar 33 de ani. Carp sea�a la Vienala Viena pentru a stabili ultimeledetalii ale unui acord secret cu Tripla Aliant,�a(Austro-Ungaria, Germania si Italia), care dealtfel a si fost incheiat pe 18 (??) octombrie1883. Reputatul eminescolog, profesorul Nico-lae Georgescu, lamureste ��n ce context a avutloc internarea fort,at�a a lui Eminescu. ½Ce voiaacest tratat?�, scrie el. ½�In primul r�and, caRom�ania s�a se orienteze politic spre Austro-Ungaria. Cu alte cuvinte, Rom�ania nu mai pu-tea s�a-s, i revendice Ardealul. Acest tratat mut�alupta ardelenilor ��n Ardeal. Bucures,tiul era dezece ani dominat cultural de ardeleni, care ri-dicau puternic vocea pentru eliberarea Arde-alului, pentru drepturile rom�anilor care erau

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 7

  asuprit, i. Or, tratatul le interzice brusc s�a pro-testeze ��n Bucures,ti pentru eliberarea Ardea-lului. Eminescu trebuia eliminat din pres�a s, iviat,a cultural�a a t,�arii prin ��nscenarea nebu-niei. La instigarea cancelarului german Bis-marck s, i al baronului austriac Von Mayr, s,efulserviciilor secrete vieneze, sediile Societ�at, ii se-crete ½Carpat, ii� sunt ��nchise, iar liderii ei suntarestat, i s, i expulzat, i din t,ar�a. Este ��nchis ziarulL'Independance Roumaine s, i directorul aces-tuia, Emil Galli, este expulzat din Rom�ania.La fel s, i Zam�r C. Arbore.Cu poetul Mihai Eminescu, a c�arui geniu

  era recunoscut de opinia public�a, situat, ia eli-min�arii acestuia din prim planul viet, ii politico-culturale era mai di�cil de realizat. Pur s, i sim-plu i s-a ��nscenat ½nebunia�. �In dimineat,a zi-lei fatidice de 28 iunie 1883, sot, ia lui Slavici,gazda lui Eminescu, ��i scrie lui T. Maiorescu(pseudo-protectorul) c�a acesta ar � ��nnebunit.�In aceeas, i zi, pe la ora 6.30, ��nsot, it de ing.Simt, ion (un apropiat de-al s�au), Maiorescu sedeplaseaz�a la ospiciul privat al doctorului Sut,u(Soutzo) s, i convin cu acesta ca Eminescu s�a �einternat aici, pentru o lun�a de zile, pentru a-l atrage ��n curs�a, ��i scrie un bilet, chem�andu-ls�a-i fac�a o vizit�a. Ajuns la Maiorescula Maio-rescu, Eminescu este trimis, cu o birj�a, acas�ala ing. Simt, ion, sub pretextul transmiterii unuibilet. Aici este as,teptat de haidamacii docto-rului Sut,u, urcat ��ntr-o dub�a s, i dus la ospi-ciu. �Acolo, nu va mai � gazetar, ci numai unbiet smintit. Planul fusese ��ndeplinit cu suc-ces. Gazetarul Eminescu era �ocrotit� ��ntr-ocas�a de s�an�atate.� (C.L. Cern�aianu) Legenda-rea nebuniei poetului, ��n conformitate cu punc-tul al doilea din planul act, iunii de lichidare asa, comport�a, ��ns�a, mari defect, iuni s, i nu sub-zist�a la o analiz�a c�at de c�at pertinent�a, deoa-rece Maiorescu init, iaz�a act, iunea de internare ��nospiciu, f�ar�a a se convinge personal dac�a poetula ��nnebunit sau nu s, i stabiles,te o anumit�a pe-rioad�a a s,ederii sale ��n ospiciu. �In conspirat, ieintr�a s, i un ziarist s,antajist s, i aventurier, po-

  sibil agent al polit, iei. �In fatidica zi de 28 iu-nie Mihai Eminescu, presimt, ind c�a va � ares-tat la sediul societ�at, ii secrete pleac�a la Cap?alaCap�sala Caps,a, un local de lux din Bucures,ti.Aici i se ��ntinde o curs�a de c�atre jurnalistulGrigore Ventura. la Cap?ala Cap�saLa Caps,a,conform declarat, iilor lui Ventura, Eminescu ar� ��nceput s�a t, in�a un discurs½politico-socialo-national� ��n�erb�antat, ar � scos un pistol, ar� amenint,at-o pe sot, ia patronului s, i ar � stri-gat ½la toate aceste nu-i dec�at un leac. S�a ��l��mpus,c pe rege!�. Ventura, ��n loc s�a ��l calmeze,��i t, ine isonul, ca un agent provocator, s, i ��i pro-pune s�a mearg�a ��mpreuna la palatul Cotroceni.Ajuns, i acolo a��a c�a Regele nu este��n Bucures,ti.Pe drumul de ��ntoarcere, Ventura ��l duce peEminescu la b�aile publice Mitras,evski, ��l las�a��ntr-una din camere s, i apoi alerteaz�a Polit, ia c�aun nebun s-a ��nchis ��n baia public�a. �Ii cheam�ala fat,a locului pe alt, i doi membri ai Societ�at, iiCarpat, ii, Siderescu s, i Oc�as,anu. Ciudat c�a ceidoi au cu ei o c�amas,�a de fort,�a. Intr�a ��n baie,��l imobilizeaz�a pe Eminescu s, i spre orele 19 ��lduc la stabilimentul Sut,u, unde avea deja re-zervat un loc de dinainte. Din aceast�a dat�a��ncepe ½odiseea� nebuniei lui Mihai Eminescu.Dr. s,ut,u ��l interneaz�a pe Eminescu ��n lipsaunei cereri scrise de admitere, care s�a cuprind�adatele personale s, i domiciliile poetului s, i alepetit, ionarului. Acelas, i dr. Sut,u accept�a in-ternarea, f�ar�a un act medical subscris de doimedici, nu ��ns,tiint,eaz�a administrat, ia special�aasupra intern�arii, nu solicit�a constituirea uneicomisii de medici care s�a-l examineze pe pa-cient s, i nu ��ntocmes,te buletinul medical. Unsimplu bilet de m�an�a, scris de dr. Sut,u, la5 iulie 1883, r�am�ane drept certi�cat medical,��nscris sacru, de necontestat, des, i diagnosticulinit, ial este schimbat de alt, i medici, iar pacien-tul este tratat pentru alt�a boal�a dec�at cea de-clarat�a de dr. s,ut,u. Pentru a nu putea � elibe-rat din ospiciu, Maiorescu pleac�a ��n str�ain�atatechiar ��n ziua intern�arii poetului, astfel c�a ru-dele s, i prietenii nu-l pot vizita s, i nu se pot in-

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 8

  teresa de soarta sa. Dup�a tratamente a�ate��n paz�a s, i otr�avit cu inject, ii cu mercur la Vie-nala Viena, Ias, i s, i Odessa, Eminescu revine ��nt,ar�a ½calmat�. El ��s, i reia activitatea poetic�as, i e numit chiar pe post de bibliotecar la Ia?i.Vlahu??la Ia�si. Vlahu�t�ala Ias, i. Vlahut,�a ��l vizi-teaz�a s, i-l consider�a perfect s�an�atos s, i ��n putereacreat, iei. �In ciuda teoriilor lui Titu Maiorescus, i apoi a lui George C�alinescu c�a poetul nu amai scris dup�a 1883, datorit�a ½nebuniei� sale,este fals. Eminescu a continuat scrie poezie s, iproz�a. Evit�a jurnalismul din motive demne de��nt,eles. Eminescu nu a fost nebun s, i nici bolnavde si�lis as,a cum spun unii medici care l-au con-sultat. Moartea poetului survine ��n urma lovi-rii cu o piatr�a ��n cap pe 15 iunie 1889 din par-tea unui pacient nebun ��n azilul unde era inter-nat. Reanalizarea recent�a a autopsiei de catredoctorul Vladimir Belis, specialist ��n medicinalegal�a, s, i a doctorului Ovidu Vuia, neuropsihia-tru, s-a dovedit ca bolile lui Eminescu nu eraudec�at simple fabulat, ii, o modalitate de a aco-peri necesitatea suprimarii acestuia. Dup�a unstudiu care s-a intins pe parcursul c�atorva ani,dr. Ovidiu Vuia scrie: �Concluziile mele, camedic neuropsihiatru, cercetator stiinti�c, au-tor a peste 100 de lucrari��n domeniul patologieicreierului, sunt c�at se poate de clare. Emine-scu nu a suferit de lues s, i nu a avut dement,�aparalitic�a�. Creierul sau, ��n greutate de 1490de grame, �uitat� ulterior intent, ionat la soareavea s�a �e dovada falsit�at, ii diagnosticului desi�lis, ��ntruc�at aceast�a boala consum�a materiacerebral�a. �In acea trist�a zi de 15 iunie 1889,Titu Maiorescu avea s�a scrie ��n jurnal: �Pe la6 ore a venit Stemill si Vitzu la mine sa-mispuna ca astazi pe la 3 ore a murit Eminescu��n institutul de alienat

  ,i al d-rului Sut

  ,u, de o

  embolie�. ½Nebunia� s,i moartea lui Mihai Emi-

  nescu sunt creat,ia unor interese politice majore

  ale statului rom�an, care a ��ncheiat ��n septem-brie 1883 o aliant

  ,�a secret�a cu Austro-Ungaria

  s,i Germania, prin care se prevedea eliminareapoliticienilor s

  ,i scriitorilor rom�ani, care se opu-

  neau proiectului de aliant,�a ½contra naturii� a lui

  Carol I s, i doreau un r�azboi pentru eliberarearom�anilor asuprit, i din Ardeal. Mihai Emine-scu a fost f�acut ½nebun� s, i apoi ucis pentru c�as, i-a dorit unirea tuturor rom�anilor ��ntr-un sin-gur stat ½de la Nistrula Nistru p�an�a la TisalaTisa�, fapt ce a deranjat marile puteri ale epociis, i protipendada politic�a de la Ia?ila Ia�sila Ias, is, i Bucures,ti. Mihai Eminescu nu putea � t�ar�at��ntr-un proces public c�a a dorit s�a-l asasineze peRege sau s�a �e expulzat c�a dorea unirea cu Ar-dealul, pentru c�a altfel indigna opinia public�arom�aneasc�a p�an�a la revolt�a. Atunci, Regele,Titu Maiorescu � ½asasinul moral� al poetului� s, i Polit, ia au ��nscenat ½nebunia� lui Emine-scu, incluz�and ��n complot o serie de medici, cef�aceau parte din organizat, ii oculte sau discrete,subordonate intereselor de stat ale lui Carol Is, i ale unor lideri liberali sau conservatori.

  Cosmina Marcela OLTEAN

  EMINESCU �IN VIZIUNEALUCHIANEASC�A

  Ne a��am, din nou, ��ntr-o perioad�a ��n care nuputem s�a nu ne rea-mintim de mari valoriale culturii noastre. Ladata de 15 iunie s-au��mplinit 125 de ani dec�and marele poet MihaiEminescu s-a stins pen-tru a str�aluci ca un lu-ceaf�ar ��n cetatea stele-lor. Iar la 27 iunie s-au

  ��mplinit 98 de ani de c�and Luchian nu a maip�astrat alte �ori pe p�anza-i magic�a. Dar ne-muritoarele opere ce le-au l�asat ��n urm�a ��i facs�a �e mereu vii s, i s�a str�aluceasc�a tot mai puter-nic pe cerul culturii s, i artei noastre, lumin�and

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 9

  mint, ile s, i inimile iubitorilor de frumos. Se cu-vine, as,adar, s�a ��i cinstim mereu s, i s�a transmi-tem mai departe din lumina lor.

  Un Poet Nat,ional s

  ,i un Poet Plastic al

  Florilor

  C�at, i iubitori de frumos nu au g�asit alinare,m�ang�aiere s, i dreptul cuvenit la visare ��n operacelui ce s, i-a pus pecetea pe inimile lor:

  Mihai Eminescu? Pe c�at, i nu i-au ispirat versu-rile lui, pe c�at, i nu i-au marcat ��ntr-un fel saualtul? Unul dintre cele mai frumoase exem-ple e ��nsus, i maestrul S, tefan Luchian. �In aniistudiilor sale ��n str�ain�atate, cuprins adesea demeloancolia cauzat�a de dorul de meleagurilenatale, de cas�a s, i familie, Luchian ��s, i alinasu�etul sensibil cu poezia eminescian�a. Poe-tul Florilor , iubitorul de art�a, g�asea ��n poe-zia Luceaf�arului multe r�asunete ale proprii-lor sentimente s, i ��ntreb�ari. De pild�a, edit, ia aII-a a Poeziilor lui Eminescu purta numeroaseadnot�ari, semn c�a pictorul re�ectase ��ndelungasupra frumuset, ii s, i profunzimii versurilor. De-seori sublinia imaginile metaforice preferate saunota: ½concept

  ,ie genial�a!�.

  Cosmina Oltean, Luchian � linii de portret

  Uneori l�asa penelul deoparte, g�asind timp s, ipentru condei. Poezia ½Sub c�am�as, i de boran-gic� a avut m�andria de a o vedea publicat�a ��nnr. 1 din 1890 al revistei ½Generat, ia viitoare�.Dar chiar s, i as,a, cel mai bine s-a priceput s�ascrie poezii cu penelul s�au, ��nc�alzit de o m�an�aa c�arei atigere s-a dovedit a � magic�a.

  Poezia din cuvinte vs. poezia din culori

  De altfel, mitul eminescian cucereaimaginat, ia unui tot mai mare num�ar detineri intelectuali ai sf�ars, itului de secol XIX.Cum putea Luchian s�a nu se a�e printre eic�and se simt,ea at�at de legat de poet prindragostea pentru art�a, pentru frumos, natur�a

  s, i oameni, prin tainele creat, iei s, i aspirat, iaspre absolut? Luchian se arat�a unul dintre ceimai mari admiratori ai poetului s, i �ind ad�ancimpresionat de sf�ars, itul tragic s, i nedreptal acestuia, ia hot�ar�area de a-i dedica unportret.

  �Ii recita cu nes�at, versuriles, i fermecat de cele cu carese ��ncheie poemul ½Dinvalurile vremii� , simtenevoia a-i aduce un omagiu:desen�and chipul poetului.�Il ��nf�at, is,eaz�a interiorizat,aplecat asupra lui ��nsus, i,cufundat ��n visare, cuochii ��nchis, i, cutremurat demeditat, ie. . . Imaginea, de-

  senat�a cu �ne tr�as�aturi s, i modelat�a de umbrevaporoase, re�ect�a nu numai sentimentul poe-tului, ci s, i atitudinea creatorului fat,�a de poet.Figura Poetului pare aureolat�a de raporturilesubtile dintre lumin�a s, i umbr�a � contrasttipic romantic, subliniind viat,a l�auntric�a apersonajului. Astfel maestrul oglindes,te peacest chip ��nsus, i t�alcul poemului, dar totodat�aceva din sine, rememor�and la r�andu-i povesteade dragoste, ne��mplinit�a, cu Cecilia, marea saiubire. Apoi, pentru a �xa s, i mai precis ceeace se st�aduise a transmite prin portret, scriepe desen ultimele dou�a versuri ale poemului:

  ½Zadarnic dup�a umbra ta dulce le ��ntind:

  Din valurile vremii nu pot s�a te cuprind.�

  Luchian caut�a astfel s�a recheme ½din valurilevremii� chipul lui Eminescu. Dar gestul cedovedea a�nitatea pictorului cu cel mai marepoet al patriei, nu a g�asit ��nt,elegere din partealui Titu Maiorescu, c�aruia ��i trimite desenul cusperant,a c�a ½marele pontif al Junimii� ��l va pu-blica undeva, ca un umil, dar sincer omagiu.Din p�acate, dorint,a sa nu se materializeaz�a,��ntruc�at Maiorescu pare c�a nu-i ��nt,elesese ges-tul s, i scopul acestuia. Desenul trimis a fost

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 10

  ��nsot, it mai apoi s, i de o explicat, ie: ½f�ac�and por-tretul lui Eminesu, am c�autat s�a-l reprezintas,a cum el adesea obis,nuia s�a stea ��n odaialui t�acut�a, l�ang�a masa de brad s, i s�a cugete,s�a tr�aiasc�a ��n lumea ce o visa. Departe de aface numai un simplu portret, mi-am dat toatesilint,ele (. . . ) ca oricine l-ar vedea s�a-l per-ceap�a c ape un om care a tr�ait ��n sfera arte-lor.� Pictorul a ��nt,eles, mai bine poate ca ori-cine, spiritul romantic al poeziei eminesciene.Acest poem al lui Eminescu ��ns�a a avut pute-rea de a genera, ��n mintea sclipitoare a picto-rului, s, i proiectul unei capodopere. Cu g�andulla aceste versuri, mai t�arziu Luchian d�a unuitablou titlul ½Amintirea unui vis frumos�. �Inchip dramatic, soarta nefericit�a a lui Eminescuse repet�a, ��n unele privint,e, s, i ��n cazul lui Lu-chian.

  Cronica unor ½��nt�alniri� memorabile

  De-a lungul existent,ei pictorului, ��n biogra-�a sa au ap�arut ½trimiteri� c�atre alte persona-lit�at, i de seam�a ale t,�arii noastre. S-au con-semnat unele ��nt�alniri, directe ori indirecte,��ntre aceste valori. Foarte interesant e faptulc�a personalit�at, ile pe care sunt pe cale s�a leevoc au cel put, in dou�a puncte comune: me-leagurile moldave s, i net,�armuita dragoste pen-tru art�a s, i cultur�a. Nume mari au plecat depe aceste meleaguri, ce au c�ap�atat cu timpulrezonant,e nat, ionale s, i internat, ionale. As,adar,��ntr-un perimetru relativ redus, ½geogra�a spi-ritual�a� a locurilor consemneaz�a existent,a satu-lui Ipotes

  ,ti, a Livenilor, Botos

  ,anilor s

  ,i a

  S,tef�anes

  ,tilor � Eminescu, Enescu, Iorga

  s,i Luchian. . . Drumurile viet, ii s, i creat, iei lori-au purtat ��n orizonturi ��ndep�artate. Pornit, ipe c�ar�ari diferite, spre nem�arginirea lumii s, ia artei, le-a fost dat celor patru �i ilus,trii aiBotos,anilor s�a-s, i ��ncrucis,eze liniile viet, ii.

  Pe Eminescu maestrulLuchian nu l-a ��nt�alnit,dar fat,�a de el simte o che-mare spiritual�a mijlocit�ade poezie s, i m�aret, ie, deart�a ��n general. �Ii recit�as, i adnoteaz�a versurile s, i��i dedic�a, din ad�ancurile

  su�etului, un portret memorabil. Cu Enescus-a a�at al�aturi ��n spat, iul de fascinat, ie al mu-zicii, dar s, i al unui mare regret, ��n cazul luiLuchian: vioara. �In �nal, pictorul s-a consolatcu �autul. De numele lui Enescu se leag�a unmoment de ��nalt�a t, inut�a moral�a, un gest admi-rabil, consemnat��n biogra�a lui Luchian. C�andviat,a pierdea din puterea de a-i mai anima tru-pul greu��ncercat de boal�a, ��n atelierul ultimilors�ai ani s, i-a f�acut aparit, ia un virtuoz al viorii:Enescu. I-a c�antat o or�a, apoi a plecat f�ar�a a-imai spune ceva, s, i-a rosit s,optit doar numele,ca pentru el. Gestul ��ns�a e unul m�aret, , pildu-itor, e darul unui mare artist pentru un artistmare. Alte cuvinte sunt de prisos. Cu Iorga ½s-a��nt�alnit� ��n chenarul ��ndoliat al unui necrolog:½ . . . lucr�arile lui Luchian sunt contrasemnatede acel sever s, i mare veri�cator: Adev�arul�.

  Dr. DOREL SCHOR

  GRAFICA S,I ILUSTRAT

  ,IA PE

  "DRUMURILE ARTEI"

  De citiva ani, cunoscuta ga-lerie Karo din Haifa a init, iatun foarte interesant proiectpe care l-a numit "DrumurileArtei", subliniind diversitateamijloacelor de tehnic�a s, i ex-presie ��n artele vizuale, trata-rea pictural�a adesea insolit�a,spiritul de sintez�a, identi�ca-rea profesionistului cu opera

  sa. In cadrul acestui inepuizabil proiect, sun-tem invitat, i acum la expozit, ia colectiv�a de

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 11

  art�a gra�c�a s, i ilustrat, ii, la care putem ad-mira lucr�arile a zece artis,ti reprezentativi dingenerat, ii diferite.

  Abel Pann face parte dingenerat, ia inaintas, ilor, a fostprimul profesor de pictur�a s, igra�c�a artistic�a la Academi-ala de la Bezalel. C�ateva li-togra�i din seria de ilustrat, iila cartea Genesis (din anul1925) deschid expozitia. Ico-

  nogra�a lui Abel Pann cont, ine remarcabilelucr�ari inspirate din Biblie, multe dintre ele �-ind expuse la Muzeul Israella Muzeul Israel dela Ierusalim.la Ierusalim.

  Baruch Elron, care ex-celeaza in domeniul realis-mului fantastic, este unuldin fruntas, ii suprarealismu-lui. Pictorul a expus ��npeste 90 de expozit, ii perso-nale, ��n t,ar�a s, i ��n lume, ��nEuropa, Africa s, i country-regionplaceAmerica. Artasa, de o imaginat, ie brili-ant�a, atinge toate aspectele

  existent,ei umane, propun�andu-ne un hibrid��ntre posibil s, i imposibil, ��n care spiritul s, i vi-ziunea intelectual�a controleaz�a materia.

  Din Frant,a, gra�ciana Ce-cile Reims prezint�a lucr�aridin seria intitulat�a Psalmi.Autoarea este considerat�a celmai important gravor francezs, i una din cele mai bune dinlume. Ea practic�a gravura camod favorit de expresie.Vom ment, iona lucr�arile

  semnate de EugeneArenhaus inspirate dinbasme europene s, i mituri

  orientale, magie s, i legend�a. Michael Paukerilustreaz�a povestirile lui Shalom Alehem,mitologia greac�a, dar s, i hagada de paste,

  cartea Esterei s, i alte subiecte iudaice. S, i IgorLazarev, invitat din Rusia, exceleaz�a pe teme�lozo�ce. Compozit, iile sale sunt puternices, i bizare, mistice s, i misterioase. TatianaBelokonenko e mai apropiat�a de lumea copiilorc�arora le d�aruies,te Arca lui Noe sau subiecteasem�an�atoare. Lilia Goyzman se inspir�a dinlegenda Dibukului sau din aventurile Alicei ��nt,ara minunilor... Olga Kerzner ilustreaz�a uneledin poves,tile lui Andersen s, i din alte basmes, i legende care fac deliciul celor mici. S, i, ��nsf�arsit, Anna Utkin cu bune compozit, ii gra�ce,��ntr-un stil modern, ne propune interesanteasociat, ii tematice.

  Expozitia dela galeria Karopuncteaz�a o etap�aremarcabil�a peat�at de diversele s, isublimele Drumuriale

  Lucret,ia BERZINTU (Israel)

  "PUBLICAT,IILE DIN ROM�ANIA NU

  AU FOST NICIODAT�A LIBERE"

  Se vorbes,te mereu despre libertatea presei.De fapt, libertatea presei, as,a cum se spune s, ide multe ori se uit�a, este o libertate ��n limi-tele legii. Restrict, iile necesare sunt clar rezu-mate ��n Convent, ia european�a pentru ap�arareadrepturilor omului s, i a libert�at, ilor fundamen-tale adoptat�a��n 1950. Libertatea presei la nivelmondial se a��a la cel mai sc�azut nivel din ul-timii zece ani, conform unui raport al �Free-dom House� din 2013. Acelas, i raport situeaz�aRom�ania pe locul 86 din 197 de t,�ari privindlibertatea presei.Rolul presei este acela de a ajuta oamenii s�a

  ia o decizie ��n cunos,tint,�a de cauz�a. Dac�a oa-menii nu sunt informat, i cu privire la adev�ar, einu pot vota rat, ional. F�ar�a o pres�a liber�a, gu-vernul ar putea controla accesul la informat, ii s, i

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 12

  ar putea convinge aleg�atorii cum s�a voteze. Deexemplu, pres,edintele poate ordona minciunipentru a � publicate despre el s, i adversarul s�aucare s�a in�uent,eze oamenii de a-l vota pe el, sauel ar putea ��mpiedica oamenii de la publicareadocumentelor jenante.De-a lungul anilor ne-am confruntat cu o se-

  rie de evenimente care ne-au demonstrat c�amass-media din Rom�ania este part, ial liber�a.Dac�a ar � o mai mare libertatea a presei atunciar sc�adea nivelul corupt, iei s, i ar cres,te nive-lul dezvolt�arii economice. Piat,a media dinRom�ania r�am�ane dominat�a de oameni de afa-ceri care sunt interesat, i ��n obt, inerea de avan-taje politice s, i economice �ind dispus, i s�a in-vesteasc�a sume mari de bani pentru a-s, i atingeobiectivele. Unii jurnalis,ti sunt supus, i la pre-siuni politice s, i economice ceea ce duce la auto-cenzur�a. De asemeni, s-a observat c�a unii po-liticieni promoveaz�a init, iative legislative carevizeaz�a restr�angerea libert�at, ii presei s, i intimi-darea jurnalis,tilor.Av�and ��n vedere c�a peste 80 % din populat, ie

  foloses,te televiziunea ca surs�a de informareprincipal�a (conform sondajelor), se observ�a odeteriorare a jurnalismului de calitate, emi-siuni de senzat, ie - ieftine. Pentru rating seprezint�a s,tiri fabricate, scandaluri ��ntre poli-ticieni s, i evenimente tragice la ordinea zilei,aproape. Toate acestea au loc ��n detrimen-tul unor teme educative pentru popult, ia dinRom�ania, educat, ia �ind p�arghia cea mai im-portant�a pentru dezvoltarea unei t,�ari din toatepunctele de vedere.�In acelas, i timp presa a ar�atat un interes redus

  pentru subiecte de interes major, inclusiv abu-zurile din partea autorit�at, ilor guvernamentale- exemplul abuzului de fort,�a ��mpotriva tenta-tivelor de protest civic sau cele privind Ros, iaMontana Gold Corporation. Astfel, rom�anii aupierdut ��ncrederea ��n pres�a, ��n special ��n ceeace prives,te televiziunea. Ne amintim cu tot, iiperioada protestelor civice ��mpotriva proiectu-lui Ros, ia Montana Gold Corporation s, i, ca o

  s�dare a populat, iei - as,a am simt, it-o, spat, iuleditorial al televiziunii a fost sacri�cat ��n fa-voarea unui client de publicitate - Campaniamediatic�a a Ros, iei Montane Gold Corporationcare a dus la disparit, ia informat, iilor critice laadresa proiectului minier.Un procent de 65 % din populat, ie crede c�a

  programele de televiziune reprezint�a manipu-lare (conform sondajelor). Apoi, unii mana-geri de pres�a, ��n goana dup�a �nant,are, aucompromis actul jurnalistic, scriind ��n favoa-rea client, ilor de publicitate sau ��n favoarea�nant,atorilor, ale c�aror interese economice s, ipolitice au fost puse ��naintea celor profesionale.Sub presiunea crizei economice, redact�arile aufost g�andite pentru compromis. Totus, i au fosts, i unii jurnalis,ti care nu au acceptat compro-misul. Aces,tia au ajuns s�a �e concediat, i saus, i-au dat demisia.La ��ntrebarea mea, dac�a presa e liber�a ��n

  Rom�ania, adresat�a unor intervievat, i ai mei,de-a lungul anilor, am primit urm�atoareler�aspunsuri:- ��In momentul de fat

  ,�a, presa central�a cel

  put,in este ��ntr-o criz�a total�a. Trusturi ��ntregi

  de pres�a au fost preluate de serviciile secreterom�anes

  ,ti. Generali SIE s

  ,i SRI fac cur�at

  ,enii

  ��n redact,ii ��n r�andul jurnalis

  ,tilor nesupus

  ,i (...)

  Am avut c�ateva colabor�ari la publicat,ii locale...

  Din p�acate, serviciile secrete lucreaz�a s,i acolo.

  Recent m-am retras de la un cotidian local cu-noscut pentru c�a am a�at c�a patronul lucreaz�acu Serviciul Rom�an de Informat

  ,ii. �In locul

  meu a fost adus un o�t,er cu nume de cod...�

  (Ovidiu - Eduard Ohanesian, 2009, fostjurnalist la cotidianul Rom�ania Liber�a, r�apit��n Iraq la 28 martie 2005, ��n prezent jurnalistindependent);- �Din p�acate, aici ( se refer�a la televiziunile

  din Rom�ania, nota mea) colc�aie tot felul de me-diocrit�at

  ,i, de neveste s

  ,i amante... �In marea lor

  majoritate posturile de televiziune cultiv�a trivi-alul s

  ,i mediocritatea, violent

  ,a, chiar s

  ,i ��n ma-

  terialele destinate educat,iei tinerei generat

  ,ii s

  ,i

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 13

  copiilor. Te ��ngrozes,ti ce �lme sunt oferite, de

  exemplu, copiilor de la cele mai fragede v�arste(...) Publicat

  ,iile din Rom�ania nu au fost nici-

  odat�a libere. Cel put,in, dac�a le raport�am la o

  serie de indivizi veros,i, f�ar�a scrupule, ajuns

  ,i

  ��n fruntea unor organe de pres�a pe c�ai (nu odat�a dubioase) doar de ei (s

  ,i de cei pe care ��i

  reprezint�a) s,tiute, care le-au folosit s

  ,i le mai

  folosesc discret,ionar, ��n interese ce nu au ni-

  mic de a face cu morala, legea sau mai alescu democrat

  ,ia s

  ,i deontologia profesiei de zia-

  rist, cu nevoia inform�arii opiniei publice. �Inpresa din Rom�ania, din p�acate, nu se poatevorbi despre deontologia profesional�a, despredreptul la imagine al cuiva sau despre adev�ars,i lege. Spun acest lucru s

  ,i ca victim�a, timp de

  aproape 20 de ani, a unor adev�arate campaniimurdare, jegoase, de pres�a care nu au urm�aritdoar compromiterea mea, ci s

  ,i distrugerea mea

  �zic�a (...) Niciunul dintre ei, dar nici �t,uicile

  care le-au publicat micinoasele acuzat,ii nu mi-

  au cerut vreodat�a, ��n mod �resc, scuze pentrusuferint

  ,ele morale s

  ,i de imagine pe care mi le-

  au pricinuit. pentru c�a, din nefericire, ziaristu-lui rom�an, cel put

  ,in dac�a ne ghid�am dup�a mult

  ,i

  dintre cei ce fac azi pres�a, ��i lipses,te sau ��i este

  extrem de atro�at simt,ul r�aspunderii profesio-

  nale...� (Dr. Dan Brudas,cu, 2009, scrii-

  tor, traduc�ator, referent de specialitate, muzeo-graf, politician, realizator Radio & TV, ziarist,director de editur�a, s,ef compartimente mass-media, relat, ii internat, ionale, deputat (2000-2004), cadru universitar, director al Casei decultur�a a municipiului Cluj-Napoca, s, .a.);- "Am fost supus timp de o s�apt�am�an�a

  unei ��ncerc�ari de lins,aj mediatic.� (Cezar

  Iv�anescu, scriitor, februarie 2008);- �Poetul Cezar Iv�anescu a murit umilit ��n

  propria t,ar�a, ucis moral, �zic s

  ,i social de ata-

  curile nedemne ��ndreptate asupra sa ��n foc��ncrucis

  ,at, atacuri care au urm�arit s�a-l eli-

  mine din viat,a public�a, precum, odinioar�a, pe

  Eminescu s,i Labis

  ,(...) A suferit imens s

  ,i a

  fost obligat, la v�arsta senectut,ii, dup�a o viat

  ,�a

  ��ntreag�a tr�ait�a ��n onestitate, s�ar�acie s,i mar-

  tiraj, s�a ��nfrunte un atac mediatic unic ��nRom�ania postdecembrist�a... A fost o campa-nie de pres�a total�a dus�a f�ar�a niciun fel deprobe! (...) A murit (pe 24 aprilie 2008 -nota mea) ��ns�a f�ar�a a � primit vreun r�aspunsla ��nt�ampin�arile sale, trimise s

  ,i ��nregistrate le-

  gal, conform legislat,iei ��n vigoare...�(un memo-

  riu adresat pres,edintelui USR Nicolae Mano-lescu s, i un altul Pres,edintelui Rom�aniei TraianB�asescu - nota mea); ing. Clara Arus

  ,tei,

  �ica poetului Cezar Iv�anescu, 2009;- "��n Rom�ania, jurnalismul autentic a

  disp�arut cu des�av�ars,ire ca fenomen de mas�a,

  iar locul lui a fost luat de o dictatur�a - ��miasum expresia - a c�atorva televiziuni conduse,patronate, de oameni certat

  ,i cu legea, unii

  a�at,i deja ��n penitenciar - cazul Sorin Ovidiu

  V�antu, alt,ii - Dan Voiculescu, de exemplu -

  av�and pe rol procese penale grave. Actul jurna-listic s-a deteriorat, mass-media funct

  ,ioneaz�a

  cu nespecialis,ti, jurnalis

  ,tii profesionis

  ,ti au fost

  izgonit,i, concediat

  ,i - ori au plecat singuri,

  nevr�and s�a �e p�artas,i la execut

  ,iile s

  ,i s

  ,antajul

  mediatic la care erau obligat,i, de c�atre moguli,

  s�a-s,i supun�a invitat

  ,ii ��n emisiuni sau subiect

  ,ii

  din ziare. Pentru c�a, ��n Rom�ania, asta se s,i

  practic�a: lins,ajul mediatic! Piat

  ,a media a de-

  venit, ��n fapt, un mare t�arg unde, pe baza sloga-nului comunist arhicunoscut �Cine nu-i cu noi,e ��mpotriva noastr�a�, s

  ,i folosindu-se grosier -

  ��mpotriva tuturor legilor, chiar ��ncalc�and inclu-siv Drepturile Omului - dezinformarea, b�arfa,minciuna, atacurile, cleveteala, se v�and s

  ,i se

  cump�ar�a, la vedere, cons,tiint

  ,e, se distrug viet

  ,i,

  destine, cariere, sunt atacate cu vehement,�a s

  ,i

  f�ar�a niciun temei ori dovad�a institut,iile statu-

  lui rom�an, ba chiar s,i cele europene ori ame-

  ricane. S,i toate astea doar pentru c�a as

  ,a co-

  mand�a mogulii, din varii motive: �e pentru c�avor s�a supun�a DNA, DIICOT, SRI, ParchetulGeneral, ANAF, Curtea de Conturi, Polit

  ,ia,

  ANI, O�ciul de Combatere a Sp�al�arii Bani-lor (adic�a exact institut

  ,iile cu rol de control

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 14

  al infract,ionalit�at

  ,ii s

  ,i aplicare a legii), �e pen-

  tru a-s,i face diverse jocuri politice, �e pentru

  a s,antaja mediul de afaceri rom�an sau al oa-

  menilor de afaceri str�aini din Rom�ania, �e - s,i

  asta e s,i mai grav! - pentru a prelua conducerea

  faptic�a a t,�arii, prin ��ndep�artarea Pres

  ,edintelui

  ales! �In acest context, av�and ��n vedere c�animeni nu mai poate opri acest t�av�alug f�ar�aprecedent al falsei mass-media, ea acapar�and��ntreag�a piat

  ,�a de consum, ��nseamn�a c�a mogulii

  conduc deja Rom�ania s,i, ca atare, ne a��am ��n

  t,ara de moguli...��S

  ,i dac�a tot vorbeam s

  ,i de asociat

  ,ii de

  jurnalis,ti care ar trebui s�a ne apere drepturile,

  v�a dau o veste rea: �faimosul� Club Rom�an dePres�a este ��mp�anzit tot de moguli...""Da, exist�a exemple pozitive ��n jurnalismul

  rom�anesc, foarte put,ine. �Ins�a s

  ,i ele sunt, la

  r�andul lor, marginalizate ori li se ��ncalc�a drep-turile, sau sunt atacat

  ,i mediatic. Asist�am, as

  ,a

  cum spuneam anterior, la o act,iune de punere

  a pumnului ��n gur�a f�ar�a precedent s,i, dac�a e s�a

  compar cu o perioad�a de timp din istorie, nea��am nu ��n comunismul lui Ceaus

  ,escu, ci ��n

  plin stalinism, se folosesc strict aceleas,i prac-

  tici...��F�ar�a o lege organic�a clar�a s

  ,i concis�a, a pre-

  sei, nu se va reveni la normalitate! Putemvorbi despre normalitate ��n prezent at�ata timpc�at Antena3 , RTV, B1TV (le-am enumeratpe cele cu cea mai mare audient

  ,�a) practic�a

  prostitut,ia jurnalistic�a, s�av�ars

  ,esc infract

  ,iunile

  de; s,antaj, subminare a puterii judec�atores

  ,ti,

  instigare explicit�a la violent�a, nesupunere ci-vic�a, maltratarea psihic�a a celor pe care ��iatac�a, murd�arirea imaginii s

  ,i profesiei unui

  om, dezinformarea ��n toate formele ei, ten-tativ�a de uzurpare a Statului, ba chiar s

  ,i

  ��nc�alcarea Sigurant,ei Nat

  ,ionale? Putem vorbi

  despre normalitate ��ntr-o t,ar�a ��n care nonva-

  lori, f�ar�a vreo preg�atire ��n domeniu, f�ar�a vreoexperient

  ,�a ��n jurnalism, angajat

  ,i pe post de mo-

  deratori de televiziuni, promoveaz�a la r�andullor nonvalorile, corupt

  ,ia, fac presiuni asu-

  pra institut,iilor pe care le atac�a de-a valma?�

  (Simona Ela Fica, 2013, jurnalist�a)

  iunie 2014

  Neagu DJUVARA dixit2:

  1. Uit�andu-m�a ��n istorie, descop�ar c�a, pem�asur�a ce es,ti mai l�audat c�and tr�aies,ti, cu at�ates,ti mai uitat dup�a moarte.

  2. M�a ��ntristeaz�a c�a noi nu avem ceea cescandinavii, dup�a multe secole de educat, ie, audeja ��n s�ange � chestia cu cinstea. La noi, lu-crul �asta nu exist�a de veacuri. De ce? Pentruc�a am avut o istorie a t,�arii at�at de vitreg�a,c�a ��ntr-adev�ar nu puteam s�a supraviet,uim f�ar�as�a s,mecherim. . . ca s�a subzis,ti, nu-i as,a? �Intimpul comunismului era (dintr-o perspectiv�a)justi�cat s�a s,mecheres,ti ca s�a subzis,ti. Dac�anu, erai turtit! Masele au ies, it din 50 de anide comunism cu o mentalitate incons,tient�a c�as,paga, s,mecheria sunt un mijloc indispensabilde supraviet,uire.

  3. Pe Emil Cioran l-am iubit, ce mai tura-vura! Tipul e genial! De aceea m�a sup�ar�a c�a��n Rom�ania e mai put, in venerat dec�at MirceaEliade.

  4. Ambit, ia m�a t, ine t�an�ar. Din nefericire, nupot, i recomanda cuiva s�a �e ambit, ios, pentru c�aasta e o tr�as�atur�a pe care o ai sau nu o ai. Darca s�a faci ceva ��n viat,�a e musai s�a �i ambit, ios,s�a vrei s�a faci ceva, altfel te pr�abus,es,ti psihic.

  5. Am fost un student permanent.

  6. Unul dintre bene�ciile celor care ��nvat,�ape parcursul ��ntregii viet, i este capacitatea de a� c�at mai rar dep�as, it de situat, ie � acolo undemuncim sau acolo unde ne aduce istoria.

  7. Primul lucru pe care trebuie s�a ��l facempentru brandul nostru de t,ar�a e s�a scriem isto-rie cinstit�a!

  2Material preluat de pe net

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 15

  8. �Ind�arjirea mea a fost de a � un bun stu-dent toat�a viat,a. S, i c�and am plecat la pensiela v�arsta de 68 de ani am venit la Parisla Pariss, i m-am inscris la s,coala de limbi orientale, amf�acut o licent,�a ��n s�arbo-croat�a. �Intre 68 s, i 72de ani!9. Nat, ionalismul �asta exacerbat l-au avut

  s, i comunis,tii, dar s, i alt, ii � Iorga, de exemplu,care era un supra-dotat: s,tit, i c�a det, ine recor-dul mondial al scrisului: a scris 1.300 de c�art, is, i 13.000 de articole, pe l�ang�a editorialul zilnicdin ziarul lui politic. Asta nu exist�a ��n toat�aistoria universal�a! Dar din p�acate avea o pre-judecat�a de exaltare a neamului rom�anesc carenu e rentabil�a��n str�ain�atate! S�a s,tit, i c�a nu sun-tem respectat, i nu din cauz�a c�a n-am jucat unrol important ��n istorie, ci �indc�a mint, im! Deaceea nu suntem preluat, i de c�atre istoricii dinoccident. De ��ndat�a ce vom � cunoscut, i cu oistorie veridic�a, s�a vedet, i ce repede ne ocup�amlocul cuvenit. Noi le um��am as,a de mult, c�aajungem s�a nu �m luat, i ��n serios.10. Adev�arata zi de independent,�a a Rom��niei

  este pe 10 mai 1877. �Intotdeauna m-ampronunt,at cu furie ��mpotriva alegerii zilei de1 decembrie ca zi nat, ional�a pentru c�a nu esteziua c�and s-a f�acut Rom�ania mare, e doar ziuac�and dou�a provincii au cerut s�a �e primite��nregatul rom�an. Adev�arata dat�a c�and Rom�anias-a f�acut mare, juridic vorbind, e 24 decembriedecretul Regelui c�a accept�a cele trei, patru ce-reri de asociere la micul Regat al Rom�aniei.Adev�arata zi de independent,�a este pe 10 mai1877.11. Necinste nu este doar c�a furi � e c�a nu te

  t, ii de cuv�ant, c�a nu es,ti la ora la care spui c�aes,ti, c�a nu-t, i faci treaba care trebuie.

  O P�ARERE DE SCRIITOR

  St�ateam, acum un an, la c�ap�at�aiul unuiamic, scriitor remarcabil (��ntre peret, ii camereisale...) s, i cam pesimist el, de felul lui. Toc-mai ��mplinise, cu c�ateva zile ��n urm�a, jum�atatede secol de existent,�a pe Terra ... s, i urma,foarte cur�and (��ntr- una din zilele care se tot��mbulzeau, dinspre viitor spre trecut, com-plet nesimt, itoare...), s�a ½suporte consecint,eledeciziei Divanului Divin� (��ntruc�at suferea,cum teatral s, i cu regal prost-gust se exprim�aziaris,tii: ½de o boal�a necrut,�atoare�). Nu selamenta, ci doar comenta labirinturile viet, ii��nfruntate...

  Eu ��l ascultam, �res,te, cu detas,are n�at�ang�a,dar s, i cu destul�a neatent, ie, ca unul dintre fra-ierii cei mult, i ai lumii, care cred (p�an�a nu-icontrazice realitatea) c�a sunt nemuritori s, i c�adoar cei care, ��nt�ampl�ator, mor, sunt...singuriicu adev�arat muritori.

  La un moment dat, amicul meu ajunge, totcoment�and, sapient, ial, aventurile �int, iale... -s, i la un subiect de interes vag, pentru mine: cetrebuie s�a regrete un om, dintr-o viat,�a.

  - s, i tu (��ntreb eu), tu ce anume regret, i, dac�aregret, i, cumva, ceva...?

  - Da, �res,te c�a regret. Ca mai tot omul careajunge aici, unde sunt eu, acum.

  - Ce anume regret, i? � m�a apuc�a pe mine,subit, curiozitatea.

  - Anume...Anume, regret c�a mor acum.

  - ...Nu ��nt,eleg...

  - Dac�a muream la, s�a zicem, 18-20 de ani, erabine. La fel, dac�a as, � murit la 99 de ani...

  - Dar...tot nu ��nt,eleg...

  - Simplu ca ½bun�a ziua�: dac�a muream defoarte t�an�ar, eram depl�ans, cu lacrimi de croco-dil, pentru ½n�adejdile care se puseser�a ��n mine�- de fapt, m�arinimos, ii, fraternii nos,tri scriitoriexprim�andu-s, i, astfel, us,urarea, pentru c�a ausc�apat de o potent, ial�a concurent,�a ½feroce s,iprecoce�. La fel, dac�a muream la o v�arst�a ma-tusalemic�a: ½frat

  ,ii� (at�at put, inii ½autentici� cu

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 16

  har, c�at s, i puzderia celor intrat, i, ��n ½breasl�a�, cubuldozerul ½dosarului betonat de < < cruciat

  ,ii

  cramei > > �, ori cu TIR-ul s, i marafet, ii!) s, i-ar� etalat aceleas, i lacrimi crocodiles,ti, dar cu alt�as�ar�atur�a ��ntr-��nsele: ar � oftat de us,urare, toc-mai din fundul bojocilor, pentru c�a, ��n sf�ars, it,r�am�aneau s�a se p�aruiasc�a ��ntre ½m�aret

  ,iile� lor,

  disput�andu-s, i, cu zelul unui nou ��nceput delume, iluzoriul ½tron al principelui� s, i sc�ap�andde ap�asarea pe inim�a a unui ½precursor �... Pec�and as,a, c�and mori ca mine, la mijloc de cale� ca un ageamiu, care parc�a nici n-ar � promisnimic, vreodat�a, dar nici nu s,tie nimic ��ntreg,despre timp, su�ete, cutume ori vremuri... -nu-t, i sesizeaz�a ½ lipsa�, nici m�acar cuierul dinanticamera Uniunii...Nu m-am putut opri s, i l-am ��ntrerupt, intri-

  gat s, i revoltat:- Chiar as,a o p�arere proast�a ai tu, despre ca-

  racterul scriitorilor nos,tri, contemporani s, i maiput, in contemporani?!- Chiar as,a! � a fost r�aspunsul, scurt s, i re-

  zolut � dup�a care amicul meu s-a ��nchis ��ntr-ot�acere melancolic�a, p�an�a la dric...

  A consemnat un alt scriitor: Adrian Botez

  Ilustra�tie de Vasile MIC

  UN SCURT COMENTARIU LA�DEMOCRAT

  ,IE�, DAR S

  ,I

  LA. . . VOLTAIRE S,I LA HENRY

  DELA HENRY DE MONTHERLANT

  - fragment de corespondent,�a -

  Stimate s,i drag�a Maestre C. L. �

  Da, avet, i dreptate, cred, ��n leg�atur�a cu ooarece so�stic�a a mea, f�ar�a de voie creat�a,��n comentariul meu despre �democrat

  ,ie�... -

  dar, totdeodat�a, eu cred (v�a citez, mereu!) c�a"forma ei antinomic�a, demagogic impus�a [n.mea: a democrat, iei]" a tot fost "perfect,ionat�a,��ntru pervertire" (n .mea: de data asta, suntnevoit s�a m�a autocitez!), ��n ultimii 300 deani, de c�atre cei care au "reus

  ,it" performant,a

  celei mai ad�anci degener�ari spirituale a Ter-rei! - at�at de controversat, ii s, i de ignorat, ii (dec�atre vulg-"gloate"... cronicarii valahi, cei camarogant, i, foloseau termenul de ..."prostime"!),totodat�a, iudeo-masoni, care-s, i fac �lucrarea�lor anti-spiritual�a (FOARTE "discret�a", cevade speriat! � at�at de �discret�a�, ��nc�at sevede, ��n �ece zi, de la oris, ice fereastr�a de om,dac�a ar � el/omul normal . . . s, i se vede ��n oricesu�et de om anormalizat, din pricina clima-tului mondialisto-globalist iudeo-masonic, im-pus �e cu fort,a �zico-economic�a, �e prin ve-ninul unei persuasiuni ne��ncetate s, i extrem-proteice, schimb�and uluitor formele ofensive,de la. . . s�apun/detergent, i/past�a de dint, i, s, ip�an�a la televizor/calculator/Internet!) � � lu-crare� diabolic�a, ��nceput�a ��nc�a mult ��nainte de1789.

  Am��ncercat, zilele astea, s�a-l recitesc, dintr-otoan�a stranie, pe Voltaire (care, ca s, i Jean-Jaques Rousseau, este socotit "mintea carea pus ��n mis

  ,care masele Revolut

  ,iei Franceze"!).

  V�a rog s�a m�a credet, i c�a, dup�a nici zece pagini,mi s-a ��ntors stomacul pe dos, de sc�arb�a! �APUS �IN MIS

  ,CARE MASELE REVOLUT

  ,IEI

  FRANCEZE� p�ai, dac�a m-at, i ��ntreba, azi, des-pre �fascinat

  ,ia� ideatic-voltaire-ian�a, v-as, zice,

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 17

  categoric, c�a n-ar trebui s�a pun�a��n mis,care nicim�acar . . . o curc�a s,chioap�a!!Este at�at de str�avezie demagogia lui

  Voltaire/Jean Fran�cois-Marie Arouet(�spiritul cel mai ��nalt al epocii sale�) s, iat�at de vulgar-trivial�a ideatica lui atee/anti-spiritualist�a, mai ales ��n Lettres philoso-phiques-1731 (dar la fel stau lucrurile s, i ��nLe si�ecle de Louis XIV -1751, Trait�e sur latolerance, sau ��n insuportabil de plicticoasa�tragedie� Mahomet, sau ��n revolt�atorul �poemeroi-comic�, din 1752, La PucelleLa Pucelled'Orl�eans etc. - . . . pot s�a fac�a oarecumexcept, ie cele dou�a romane �loso�ce, Candides, i Zadig!), ��nc�at stau s, i m�a-ntreb, ca prostul:cum de au reus, it iudeo-masonii s�a ni-l impun�ape Voltaire, de-a lungul veacurilor, ��n s,coalaeuropean�a s, i american�a (cel put, in!), ca �indun "geniu str�afulger�ator"???!!!Chiar at�at de mult s�a ne � t�ampit noi,

  cu tot, ii, "umanitatea" asta, ��nc�at s�a ��nghit, imtoate "ideile fecalizate" ale iudeo-masonilor,s, i s�a le zicem s, i �bogdaproste�?! - s, i s�anu mai observ�am, DELOC, g�aunos,enia hi-doas�a a acestor campioni ai minciunii s, i ai de-form�arii/caricaturiz�arii realit�at, ii?!Nu pot uita a�rmat, ia olimpian�a a lui Henry

  de Montherlant [1886-1975], care, ��n eseul"Haosul s

  ,i moartea", acuz�a S.U.A. (S.U.A.:

  "mama s,i tat�al democrat

  ,iei modiale". . . -

  mai exact, Montherlant acuz�a expresia babi-lonic�a s, i act, iunile de Moloh s�angeros s, i per-vertitor de Duh, ale "primei s

  ,i celei mai mari

  victorii a Francmasonieriei", cum, cu nedi-simulat�a m�andrie, a�rm�a ei a � �ind fonda-rea S.U.A. � c�and zic �ei�, de data asta, m�arefer, ��n primul r�and, la Radu Com?nesculaRadu Com�anescula Radu Com�anescu s, i Emi-lian Dobrescu, autorii "Istoriei Francmasone-riei", Tempus, Bucures,ti, 1992 ...) - . . . deci,zicea/acuza as,a, olimpianul Henry de Monther-lant: "O singur�a nat

  ,iune a reus

  ,it s�a mics

  ,oreze

  inteligent,a s

  ,i calitatea omului, de pe aproape

  toat�a suprafat,a a p�am�antului - s

  ,i aceasta nu s-a

  mai v�azut de la Facerea Lumiila Facerea Lumii:ACUZ S.U.A. DE COMITERE DE CRIME�IMPOTRIVA UMANIT �At

  ,II!".

  . . . Poate c�a da, poate c�a ne-am t�ampit (maiales noi, valahii, ��nchin�atori pe la �licurici�, ��nloc de Hristos-Dumnezeu!), chiar nesperat demult ne-om � t�ampit (�nesperat� pentru ei,pentru iudeo-masoni: p�an�a s, i ei, iudeo-masonii,sunt sigur c�a r�am�an cu gura c�ascat�a, ce victo-rii zdrobitoare s, i copil�aresc de us,oare, obt, in/autot obt, inut, ��n contra mint, ii s, i su�etului nos-tru!) � s

  ,I, ATUNCI, E DE R�AU CU NOI!!!

  Doamne, rug�amu-ne t,ie: ajut�a-ne, smulge-

  ne din bezna p�acatelor noastre, cele orbitoarede Duh, ocrotes

  ,te-ne s

  ,i c�al�auzes

  ,te-ne, ��nspre

  Sf�ant�a Lumina Ta!Cu, mereu, aceeas, i admirativ�a pret,uire s, i

  cald�a prietenie,Adrian BOTEZ

  Vlad MIXICH

  EXPERIMENTE PSIHOLOGICE PEUTILIZATORII FACEBOOK

  Poate � Facebook-ul folosit ca instrument alunor inginerii sociale de amploare? Aceastaeste de fapt ��ntrebarea la care a ��ncercats�a r�aspund�a un studiu publicat ��ntr-una din-tre cele mai prestigioase reviste s,tiint, i�ce dinlume, PNAS, jurnalul Academiei Americane des,tiint,e.Lucrarea a devenit deja un subiect contro-

  versat ��n SUA, dar nu datorit�a rezultatelorobt, inute, ci a metodologiei folosite. Facebook aacordat tot sprijinul necesar desf�as,ur�arii aces-tui studiu s, i, f�ac�and asta, a��nc�alcat o linie ros, iefoarte sensibil�a.½St�arile emot

  ,ionale pot � transmise altora

  prin intermediul contagiunii emot,ionale, ast-

  fel c�a oamenii pot experimenta acelas,i tip de

  emot,ii f�ar�a s�a �e cons

  ,tient

  ,i de acest proces�.

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 18

  Aceasta este de�nit, ia contagiunii emot, ionalefurnizat�a chiar de autorii studiului, care pro-vin din universit�at, i prestigioase precum CornellUniversity sau chiar din echipa Facebook carese ocup�a cu analiza s,tiint, i�c�a a datelor ret,eleisociale.Pe l�ang�a contagiunea emot, ional�a, printre

  preocup�arile lui Adam Kramer, conduc�atorulstudiului s, i analist de date la Facebookla Fa-cebook, se num�ar�a de pild�a ��ncercarea dea ��nt,elege de ce unele grupuri de pe Face-book sunt mai active dec�at altele sau cumreact, ioneaz�a emot, ional t,�ari ��ntregi la diferiteevenimente (��ncep�and de la c�as,tigarea unuimeci de fotbal p�an�a la un dezastru natural).Kramer este ��ntr-o pozit, ie unic�a fat,�a de tot, i

  ceilalt, i cercet�atori ��n psihologie social�a pentruc�a are acces la un num�ar urias, de potent, ialisubiect, i. Asta deoarece oricare dintre cei 1,2miliarde de utilizatori Facebook, accept�and ter-menii de utilizare atunci c�and ��s, i deschide uncont, este de acord ca tot ceea ce face peret,eaua social�a s�a poat�a � folosit pentru acti-vit�at, i de ½analize de date, test�ari s,i cercetare�.Dar dac�a Kramer s, i ceilalt, i specialis,ti Face-

  book au folosit drept metod�a de cercetare doarobservarea comportamentului online al utili-zatorilor, din ianuarie 2012 ceva esent, ial s-aschimbat. Observatorii au ��nceput s�a inter-vin�a activ��n viat,a online a subiect, ilor urm�arit, i.Se s,tie c�a Facebook modi�c�a ��n scopuri comer-cial/publicitare ceea ce �ecare dintre noi vedepe pagina principal�a a ret,elei (News Feed).Acest troc este acceptat de tot, i utilizatorii pen-tru c�a act, ioneaz�a doar asupra post�arilor cucont, inut comercial.Dar cercet�atorii Facebook au redus/eliminat

  din News Feed-ul a 689.003 utilizatori statu-surile cu ��nc�arc�atur�a emot, ional�a pozitiv�a saucele cu ��nc�arc�atur�a emot, ional�a negativ�a. Sco-pul o�cial: ��ncercarea de a stabili dac�a fenome-nul contagiunii emot, ionale este prezent s, i peFacebook.Da, este prezent, spun rezultatele studiu-

  lui: ½interact,iunea ��n persoan�a s

  ,i indiciile ofe-

  rite de limbajul non-verbal nu sunt strict nece-sare pentru contagiunea emot

  ,ional�a�. A sc�azut

  num�arul post�arilor emot, ional pozitive ale uti-lizatorilor de Facebook din al c�aror News Feedau fost anterior ��nl�aturate statusurile pozitive.Acelas, i lucrueste valabil pentru post�arile cu��nc�arc�atur�a emot, ional�a negativ�a.Des, i modi�c�arile constatate sunt reduse,

  ½date �ind dimensiunile masive ale ret,elelor so-ciale, chiar s, i efectele mici pot avea consecint,emari�. Cu alte cuvinte, o modi�care mic�a��n dispozit, ia afectiv�a a unui singur utiliza-tor Facebook, multiplicat�a de 1,2 miliarde deori are potent, ialul de a produce un tsunamiemot, ional la nivel global. Rezultatele con�rm�aexperimental ceea ce p�an�a ast�azi era doar oconstatare anecdotic�a. s, i anume c�a manipu-larea �uxului de informat, ii a�s,ate pe Face-book poate provoca �uctuat, ii importante ��ndispozit, ia afectiv�a sau preferint,ele unui num�arfoarte mare de oameni.Ce cont, inut este sau nu a�s,at ��n �uxul de

  nout�at, i al utilizatorilor este determinat printr-un algoritm dezvoltat permanent de Facebookdar despre care public se s,tiu put, ine lucruri. Iarfaptul c�a dispozit, ia afectiv�a a aproape 700.000de utilizatori Facebook a fost modi�cat�a, f�ar�as,tiint,a lor, ��n scopuri de cercetare nu este oveste linis,titoare.Din punct de vedere legal, Facebook este aco-

  perit. Cele peste 3 milioane de post�ari au fostanalizate de softuri, nu direct de cercet�atori.Un comitet local de etic�a a veri�cat s, i autori-zat metodologia studiului. Susan Fiske, edito-rul studiului s, i profesor de psihologie la Prin-cetonla Princeton, spune, ��ntr-un interviu pen-tru The Atlantic, c�a ar � fost p�acat s�a sepiard�a un studiu at�at de original dar s, i c�a pro-blema moralit�at, ii lui r�am�ane o chestiune des-chis�a: ½Personal nu am mai v�azut ceva ��n carecercet�atorii s�a primeasc�a cooperarea Facebookpentru a manipula oameni... Cine s

  ,tie ce alte

  cercet�ari se fac�.

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 19

  Este adev�arat s, i c�a obt, inerea prealabil�a aconsimt,�am�antului din partea utilizatorilor Fa-cebook implicat, i ar � periclitat corectitudineastudiului prin aparit, ia ½efectului de observa-tor�, ��n care subiect, ii cons,tient, i de faptul c�aparticip�a la un studiu ��s, i schimb�a consecutivcomportamentul. �In astfel de cazuri, Asociat, iaAmerican�a a Psihologilor recomand�a informa-rea subiect, ilor dup�a �nalizarea implic�arii lor ��nstudiu dar ��nainte de stabilirea concluziilor cer-cet�arii pentru a permite subiectului s�a soliciteretragerea datelor sale, dac�a asta dores,te. Nus,tim dac�a ��n acest caz Facebook a aplicat reco-mandarea.Consimt,�am�antul informat obt, inut din partea

  subiect, ilor implicat, i ��ntr-un studiu este obliga-toriu doar ��n cazul cercet�arilor medicale. �Inalte domenii, precum s,tiint,ele sociale, acestaeste facultativ dar considerat ��n Statele Unitenorm�a pentru toate cercet�arile care primesc�nant,are guvernamental�a. Studiul despre carediscut�am a fost �nant,at de Facebook, care esteo institut, ie privat�a s, i, prin urmare, neregulaconsimt,�am�antului informat nu a fost obligato-rie.Cu toate acestea, chiar studiul concluzio-

  neaz�a c�a ½leg�atura bine documentat�a dintreemot

  ,ii s

  ,i binele �zic sugereaz�a important

  ,a aces-

  tor rezultate pentru s�an�atatea public�a�. As,adarexist�a posibilitatea ca manipularea statusuri-lor de c�atre cercet�atorii Facebook s�a � avut unimpact asupra s�an�at�at, ii utilizatorilor implicat, i,f�ar�a s,tiint,a lor, ��n derularea acestui studiu.Dac�a metodologia acestui studiu ar � res-

  pectat strict toate regulile etice s, i imperati-vele morale, atunci el nu ar � fost posibil ��nforma actual�a. Lejeritatea cu care Facebook amanipulat/modi�cat ��nc�arc�atura emot, ional�a aviet, ii online ��n cazul c�atorva sute de mii de oa-meni trezes,te ��ngrijor�ari ��ndrept�at, ite. Dac�a edoar o neglijent,�a accidental�a, conspirat, ionis,tiivor m�anca un cozonac pufos de pe urma ei.Dar dac�a este o conduit�a generalizat�a la nive-lul companiei, atunci lucrurile au derapat deja

  serios.½Mesajele online in�uent

  ,eaz�a felul ��n care ne

  experiment�am emot,iile, ceea ce poate in�uent

  ,a

  o varietate de comportamente o�ine�, constat�astudiul. Asta s,tiam deja. Ce nu s,tiam estec�a aceast�a in�uent,�a ar putea � crescut�a saumics,orat�a, as,a cum dozezi cantitatea de alcooldintr-un cocktail, de c�atre un singur barman s, if�ar�a s,tiint,a noastr�a.

  Ioan GAF-DEAC

  TRISTET,I FERICITE CU FIR DE

  AUR ALB

  F�ar�a deveniri este frica, teama de ��nfricos,arespaim�a de nimic devine, sunet ��ncordat, pier-dere��n tensiunea c�antecului s, i topirea��n s,tiint,anes,tiint,ei.Se rescriu ��ncerc�arile, obsesia timpului cade

  ��n nas,tere, durerea eliber�arii vine din fericire.Am v�azut mai alalt�aieri �re de aur alb��n pre-

  ajma sunetelor, vibrat, ii calde ale orizonturilormoi, incredibil�a sc�aldare a podului nostru ��n��n�alt, imea de mult, de demult ne��nchipuit�a.Se prea poate adev�arul s�a �e adev�arat.Chiar simpla durere s�a �e in�nit�a, chiar tu-

  multul liniilor din aer s�a �e redeschis��n nes,tiutesf�ars,eli de dor se prea poate s�a �e c�and sunt.Simplu ne-sine s�albatic plutes,te ��n jur, des-

  chis�a �int,are este r�ast�alm�acit�a s, i nu prea s,tims�a c�ant�am direct litere ��n sunetele ce-ar puteaucide tristet, ile nefericite.Chiar s,tiu arama din semnul simplu, chiar

  luminez libertatea de a nu s,ti, cea care

  a��a ��n tine imnuri ��n liman conturat de centrulinimii.Cine cuprinde ziduri de m�atase ��n pierderile

  de sine este fericitul trist, cine necuprinde ori-zonturi f�ar�a substant,�a este nefericitul bucuros.S�a trecem prin prinos, s�a re-ad�aug�am ce este

  s, i ce a fost prin viitorul ne��nceput. Prilejul

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 20

  este ucis odat�a de ��nt�alnirea mea cu septembrieacela de aur, ��ntr-un cap�at de cer neimaginat,cuib�arit ��n vestul inimii unui munte.

  Filon de team�a, arie t�anjit�a, aureol�a adulme-cat�a, curaj ��n plutiri neplutite, neodihn�a spe-rat�a ��n neplecare.

  Trec prin substant,e toate cele din ecrane, dinadulmec�ari de ��ncerc�ari.

  Des�gur�ari ��nfricos,ate de timp furat, str�aine��nchideri ��n apropieri de o ves,nicie, - acesteaau fost ��n ceea ce va �.

  Se represimt c�al�atoriile ��n imposibileatotcuprinderi,

  ��ncles,t�arile ��ntre ape se isc�a ��n

  des,ertul liber al inimii,

  c�and Doamn�a de �Ingeri devii,

  poezie deja din mine iscat�a,

  ��n mine n�ascut�a.

  Nimeni, absolut nimeni nu se odihnes,te ��nabsolut albastru, ��n contur neostoit, ��n leg�anarelovit�a, ��n ploi pierdute pentru totdeauna dincurgeri libere de franjuri de cer.

  Pleac�a verbele ��n t�acere, se apleac�a lungi dis-cursuri ��n chingi goale.

  Creat, ia ta r�am�ane ves,nic�a, mai mare dec�atlumea, mai ��nalt�a dec�at cerul, mai sf�ars

  ,it�a

  dec�at in�nitul.

  Tu, - poezie es,ti, altar de �ori de aram�a ��ncare eu, es,afod m�a odihnesc spre a bea tristet,eata fericit�a.

  Cuib de m�atase metalic�a

  Seara t�arzie este adev�ar pentru nuferi,cereasc�a urcare pentru s�albatici tranda�ri��mpietrit, i ��n stampe.

  Cad magnolii ��n euri deduse, indiferent,eproport, ionale se rest�arnesc��n ceea ce se��ncredesperant,a de mare moment.

  Indecizie exist�a ��n ierburi albastre, trenuriimposibile stau ��n c�ampii faliate de r�as�arit is-toric s, i clar�a convingere ��n ceea ce totul devine

  pierdut, ��n nesperat�a revenire ��n ceea ce m�ainese-nt�ampl�a ��n p�adurile fericirii.�Inchipuiri de treceri, netulburi ��ntoarceri

  ��n mult,umiri ��nfr�ante, convent, ii ��n vorbe s, ig�anduri ��n piatr�a ves,nic�a sculptate se a��a ��nnoi.Divinizez reprezentarea, sperant,a-i ��n da-

  tul geometric al frunzelor ce pl�ang ��n colierulpropov�aduit spre sincer�a iubire, spre inel de��nchidere, spre orizont de deschidere, spre ritmpierdut, spre simpl�a s, i �reasc�a neviet,uire.Un unghi g�asesc ��n �ecare incident,�a, o im-

  perfect�a constr�angere ��n �ece form�a, o lege ��nsecund concept de prizonierat inert.O axiom�a se a��a ��n c�ampia subminat�a de

  viat,a ��ncercuit�a a ierburilor venite din pierde-rea primei �x�ari printre poduri.Este o team�a singur�a de revederi ale

  sperant,ei nesperate, este o alchimie vegetal�a��n falsa furtun�a moart�a prin pulberi de piatr�aamar�a.Sunt ponderi pierdute ��n neamestecuri, se

  adecveaz�a verbele ��n sunetele ce pot pieri��nainte de zicere.

  Treceam prin lumini,c�autam odihne��n suferint

  ,e incolore,

  c�antam sl�avi neauzitedespre dependent

  ,a din toate,

  din poezii nen�ascute,din lire ��necate��n stropi de lacrimicu auriri ��nruginite.

  Acolo, ��n cuib de m�atase metalic�a, pri-meam prima topire spre revenirea de niciodat�a,ceea ce nesosire ��nseamn�a ��n pierdere evitat�a.Legi roase ar trebui s�a scot din mlas,tini,

  norme de vorbire a ierburilor ar trebui stabi-lite pentru t�acerile din sevele ce cresc metalele��n trunchiuri.Nu se revede nefurtuna, nu poate linis,tea sin-

  guratic�a s�a se arate, ��ntruc�at odihna drumurilorse cade ��n albii albe s�a doarm�a.

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 21

  Vine o voce, o privire trece cu fulger moale,indiferent�a peste colt,ul din vest, c�atre estul li-vid. . .Detalii sunt munt, ii, prim�averile amut,esc,

  creat, ia este simpl�a, secundul val se sinucide ��nmarele timp al nemerniciei zilnice.Naufragiaz�a axiomele, m�arturisesc f�as, iile

  t�aietoare despre secerile din soarele transfor-mat ��n alt�a planet�a, sunt ��ntristate legile denevederea din str�alucirea pus�a pe talgere de iu-biri singulare, neostoite, ne��nchipuite, precumsingur�atatea mea fat,�a de poezie.Dob�andesc noi geometrii, sunt proprietar de

  noi plec�ari s, i m�asura necredint,ei se cuib�ares,te��n tiranii m�arunte, ��n convingeri impuse de��ntoarcerile falselor furtuni.Alearg�a distant,ele din mine spre tine poezie

  ves,nic�a, minunat�a, deja dependent�a de in�nita��ndr�agostire de cer din platin�a nemuritoare.

  Timp m�acinat de spat,iu

  L�auntric�a zi este, se-nt�ampl�a trecerea ��nlucruri, se desc�ant�a nelinis,tile, se-adaug�aam�anunte.Podurilor smulse din singur�atatea topirilor le

  este epuizat�a tristet,ea ��ntr-un exil s, i viat,a ��ntr-un glob inventat se a��a.Punet, i ��n st�anga luna, c�alcarea nebun�a

  a traiectoriei, plutirea senin�a a pr�abus, irii,��nchiderea ��n dreapta aninat�a de nesperant,�a s�ao ��nchinat, i.Punet, i deasupra cardinale r�ad�acini, opriri

  pentru vederi peste p�aduri de piatr�a moale,odihne retractate, sf�as,�aieri de cerbi pl�ang�and,vuiet de nepr�abus, iri spre alte ��n�alt, imi.�In dreapta cad stele de ap�a, neostoite vorbe

  pleac�a spre bucurii triste, nicic�and somnul dev�ant nu st�a ��n furtuni imaginate.Mai jos g�asit, i visele ce curg sub cerul ca

  un pod de m�atase de piatr�a ars�a, ca un v�antde g�and pierdut ��n foc ��nghet,at, ca un destinp�atruns asear�a ��ntr-o sf�ars, ire f�ar�a de margini,f�ar�a oprire ��n zenit, f�ar�a anotimp sculptat, f�ar�aiubire de sf�ant�a nevedere.

  Direct, iile v�amii de viat,�a vin v�artej ��n funiide aer, ��n fuioare cu linii de ploi ��ntr-un oceandoar s,tiut ca primitor de moarte pentru liane,pentru ceea ce cardinalele plec�ari nu primescspre a nu��nchipui lucruri str�aine ce stau��n timpm�acinat de spat, iu.Un t,�arm este o respirat, ie pentru necazul

  nees,u�arii, pentru bucuria de a � l�asat ��ntru tre-cere ��n neorientare.O libelul�a pierde picioare de r�ad�acini pe

  c�ampie, un regn de aer se nas,te ��ntr-o privelis,tede vorbe ce cresc spre nord.Un spirit de piatr�a cuprinde formele de vaer,

  iubirile sunt de onix, petrecerile de ��nvr�ajbiri��ntru sf�ars, ire linis,tit�a se a��a, ��ntru ne��n�orireros, ie.Nu se consult�a nimic, nu se primesc prime-

  niri de noi culori spre a schimba traiectorii deplanete vegetale.Tot, i recl�adesc recl�adiri, amestec�a inimi ��n

  ape nes�nt, ite de distant,ele ce-i ucid ��ntruoprire.C�andva, o cas�a din azimutul verde a g�azduit

  substantive pentru cel ce prin cartea ��ntoars�aspre est topea litere sparte, c�ant�and traiectoriaplutirii.Sunt ��nstr�ain�ari str�aine, nefericite substant,e

  ��n atomi de timp, preadulci tablete de spat, iuzidite ��n alveole triste.Nici nu mai scrie pas�area plecarea ei ��n

  ochiuri de ape str�aine, nici nu mai c�ant�a aerul,- c�and ars se duce spre sudul ��ntors, spre mijlo-cul p�am�antului format din molecule de spat, iu.Readun�am ceres,ti iubiri dintotdeauna s, i ele,

  doar ele, ar invada p�am�antul acesta dac�a��n sinecelelalte ierburi din marea p�adure ar r�am�ane ��nstare de piatr�a t, intuite, ��n straturi moi, ��n noiforme ce taie mis,carea ��ntru cres,tere.Din antichitatea spat, iului se pot aduce po-

  duri de bine, ��ntoarceri de priviri spre fericirine��nt,elese, tot ce-i cl�adire recl�adit�a ��ntru apro-piere, tot ce-i bine ��ntru binele trist.Din timp ad�anc se pot topi axe de ape, con-

  tururi de vis str�ain, ne��n�oriri reci, c�aut�ari de

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 22

  nec�autare, l�asare lin�a ��n soarta sortit�a.Ieri,. . . parc�a ieri era un semn c�a septembrie

  urc�a spre sud, cade��n nord, se-ntoarce spre ves-tul r�as�arit dintr-un ceas cu carne de timp s, i visde spat, iu.

  Andrei FISCHOF (Israel)

  TRANSILVANIA (1)

  Cand T, ara-de-dincolo-de p�aduricu maluri ��nv�at,ate s�a vad�a s, i noaptea,s, i chei ct,t lat,ul clipei,��ncearc�a s�a sting�adurerea din brat,ul pierdut��n r�azboaie,ajuns-am in T, ara C�art, ilor din ceruri,ecoul acelui dincolo-de-p�aduricum sclipind strig�anume cunoscute. Poate din rugi.

  TRANSILVANIA (2)

  Cand T, ara-de-dincolo-de p�aduri,��mi opres,te privirea,prin gardul invizibil,ca o imens�a b�anuial�a,�uturii de lamp�a,m�a ��mbrac�a de mers.Ajuns-am la poalele rugilor.Scriu din nou.Focul r�amas ��n j�aratecnici ploile nu-l sting.

  Ilustra�tie de Vasile MIC

  Doina CHERECHES,

  LA ESTLAEST S

  ,I VEST DE EDEN

  Se trec cu toate,negres, it. . .iar eu,c�and am venit,

  c�and n-am venit,c�a nu am ��ndr�aznit,iar ast�azic�and m-as, prinde-n joce numai ritm de rap s, i rock. . .s, i parc�a iar Te-at, ��ntrebade nu ai vrea s, i altcevaspre a-t, i c�anta. . .mie, doina�indu-mi noima. . .mai am s, i c�at, iva guldeni,�ind tot ce mi-a r�amast, i unde at, putea s�a-i las,la est? la vest?risip�a-n rest. . .Cei c�at, iva guldenice mi-au mai r�amas,Tu pot, i s�a mi-i transformi��n denicu al T�au glast, i-apoi s�a vin, iar Tu s�a trecis�a m�a petrecipe mult visatele poteci. . .

  IDENTITATE (Dintre toate. . . )

  Dintre toate,c�at m�a mir,b�antuit�a-sde ze�r,dintre toate,c�at nu s,tiu,numai dorul

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 23

  mi-i pustiu,dintre toate,ploi �rave,m�a adun ��nnote grave,dintre toate,dep�artare,numai tu,o l�acrimare. . .

  MAMEI. . .

  Urcus,ul viet, ii mele edin lacrimi, s�ange, stele,dar ��n lumea asta goal�anu aveam cui pune-n poal�ainima mea,devenit�a foarte grea. . .t, i mi-am zis s�a t, i-o trimit tot t, ieprin foi volante de h�artie,am at,ternut-o pe ner�asu�ate,doar c�a din p�acate,la expediere,am s, i-acum ��nt�arziere. . .

  Ai plecat mult prea gr�abit�at, i poate doar at,a se explic�acum c-ai uitatsau nici nu s,tiai, nu ai a�atc�a lumea odihnilor alesenu are, mam�a, adrese. . .

  Amintiri de odinioar�aumplu golul care ne separ�a,iar nimbul meu de ��nserarete caut�a f�ar' de-ncetare.

  Adrian BOTEZ

  IMPROMPTU

  r�anjet ploios pe chipul de-mprumutal Marelui Judec�ator vexat:l-am sup�arat prin speech-ul meu t, inutla steaua care m-a persecutat

  plodesc energic erezii - noi dogmesub care-orbitele cabreaz�a � tr�antind as,trii:��ntr-o explozie de linis,ti solilocveheruvii se proclam�a ars sihas,trii

  nu mai accept nici fric�a � nici supuneriimpun ��n constelat, ii alte spunerivreau s�a gres,esc eroic epopeea

  s, i s-o impun la tron doar pe Medeea... at�atea r�azvr�atiri � iubirea mea��nc�at m�a mut mereu � din stea ��n stea!

  ONORANTUL DUEL

  plec s�a m�a-nt�alnesc cumoartea � nu m�a-nsot,es,ti?vom lua dou�a revolvere � unulmie � altul t, ie � s, ic�and vom da deea � ne vom bate ��nduel � pentru onoareaprimului descoperitor almort, ii � dintre noidoi: ��nt�alnire grabnic�a - rabinic�a s, ius,oar�a

  DECADENT,

  �A UMAN�A

  nobil ciuruc m�an�astiresc � matroz de certe-ai chi�igit de fric�a s, i teroare:t�am�aia nemuririi - nas de rinocert, i-a-ncovoiat � s, i-ntre-omoplat, i r�acoare

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 24

  din mii de vii - alunec�and vec��i��n labirint ��t, i pierzi miros de rosturiabrutizat de inutile posturicontempli c�arnuri �asc-liliec��i

  s, i r�astignit s, i des,elat � d�ab�al�azatumbra-elefantului gus,at � trapez ratates,ti doar schilodul de serviciu al t�acerii

  printre putridele caverne ale verii:nu om c�arunt � ci bisulfat de luturiajuns-a cel atunci n�ascut de �uturi...

  ELIBERAREA DE TREPTE

  ... ooof � Doamne � c�at de greu se urc�atreptele astea � tot maigreu s, i tot mai abrupt � ce scrie pet�ablit,a aia albastr�a de pe perete � ceetaj o �? � nu nu nu � nu sepoate � e adev�arat c�a nu le-am prea t, inut eunum�arul s, i sama � dar chiarat�atea zeci deetaje � nu-mi pot ��nchipui - cine-s, i bate joc denoi � cu t�ablit,ele astea � nueu nu cred � nu-mi aduc aminte s�a �petrecut eu cu piciorul at�atea zeci de... � nu sepoate � c�and s, i cum � c�a nu mai t, in minte nicietajele nici sc�arile � d-apoi�ecare treapt�a � ...poate le-ai urcat etajele cuascensorul � nu-nu: ascensorul acela estricat � h�a-h�a�a�a � ��nc�a de lac�aderea aceea � ��ns,erpi s, i ��n praf s, i ��noameni � s, i-acumace vrei - de ce te-ai oprit s, i staigur�a-casc�a � doar n-ai s�a-t, i faci cas�aaici � c�a doar n-ai nicio treab�aaici � darunde am eu � de fapttreab�a � c�aam s, i uitat cu ce treab�a voi � venit eu s�a

  urc s�ar�aciile astea de etaje s, itrepte � de mi-auscos su�etul din mine � nus,tiu � tu urc�a s, icine s,tie � poate ai s�a-t, i amites,ti � urc�and �de ceurci � poate ��t, i amintes,ti cu ce treab�ape-aici � darce-i aici � aiciaici este zona desuire � dar dac�a nu le sui treptele s, isc�arile cu luare-aminte � ci numainumeri etajele � ai s�a vezi c�ade fapt � le urciinvers � ca Sisif ai s-o tot iei de lacap�at mereu � dar unde ecap�atul � he-heei � ai s�a vezi tu unde e � darspune-mi tu te rog � nu nu � nu pot s�a-t, ispun - �ecare are cap�atul lui personal �cap�atulproprietate particular�a cum arveni � nuexist�a dou�a capete la fel � p�ai cine t, ine samacapetelor � cine st�a s�a-mi numere mieetajele s, i s�a-mi judecetreptele s, i sc�arile � suis,urile s, icobor�as,urile � dins,arpe ��n om s, i��napoi � s,tii celas�a tu ��ntreb�arile s, iurc�a � ai s�a ai vreme de��ntrebat s, i pe cine � atunci c�and s, iunde t, i se va spune c-ai ajuns (de faptnu-t

  ,i va spune nimeni nimic - ci

  vei s,ti

  singur! ) � dar de unde voi s,ti c�a amajuns � c�and nu mai s,tiu nici m�acareu � cu ce treab�a am venit s, i de unde amvenit (prin zona asta de care spuitu � am s

  ,i uitat cum ��i

  zici � da ½zona de suire� - da) � ca s�a urcpustiile astea detrepte s, i sc�ari s, ietaje - ... f�a bine s, i

  www.cetateaculturala.wordpress.com

 • 25

  taci � tot, i ��ntreab�a s, iurc�a � doar n-oi � �ind tu mai cumot, � s�a numai ��ntrebi � nu sunt � s,tiu asta �dar...... niciun dar � nimeni nu d�aruies,te : totul epesudoare de s,arpe s, iom (p�an�a segat�a) - ��ngem�anat laplat�a - dar spune-mi m�acar: cel care st�a lacap�atulcapetelor eom ori es,arpe � de ce oare nu s,tii s�a ��ntrebi dec�atprostii � de ce prostii � de ce? - pentru c�adincolo de om s, i des,arpe exist�a at�atea s, i at�ateaminun�at, ii � s, i tu stai caprostul � s, i te ��ncontrezi aici cu mine � careurc ca s, i tine � nu - tu nu urci tuplutes,ti � bine � plutesc dac�azici tu � dar cine es,ti tu de urci sauplutes,ti � aici � cu mine s, i pe l�ang�amine � sunt ��ngerul t�au � adic�aoglinda ta de perete � aici la mijloc de miraj s, ides,ert necesar � s, i nu m�a mai bate lacap s, i nu tot da drumul la vorbe s�as,uiere � c�a m�a trage curentul la aripi � s, i m�a��nalt, deodat�a s, i te las��ntre cer s, i p�am�ant � cu toate fricile s, i cu toate��ntreb�arile tale t�ampite � nu crezi c�a-i maibine s�a telas, i ��n voia treptelor �astoraobligatorii � dac�a tot vrei s�aajungi la ninsori s, i laminunea de dincolo des,arpe s, i om? � ba dada � voi urca � m-ai f�acut curios � ominune zici � decio minune � daas, vrea s-o v�ad s, i eu � �isigur c-ai s-o vezi � altfelnici nu urcai tu p�an�aaici � doar c�a minunile s, i cu

  treptele merg ��mpreun�a � oare sunt am�andou�anis,te corvoade � ca-ncurtea pus,c�ariei? � vezi � ai s, i ��nceput s�a-t, iaduci aminte c�ate cevaesent, ial � da � curtea aia f�ar�anicio pus,c�arie - curtea aia cugr�adin�a � gr�adina aia mare s, i deas�a denu i se s,tie cap�atul - unde tejucai � spre ea urci s, i cobori � acolo ��ncurtea aceea c