Certificare Rezervoare Motorina 3000 rezervor de motorina cu distribuitor Aprobat de Ministerul...

download Certificare Rezervoare Motorina 3000 rezervor de motorina cu distribuitor Aprobat de Ministerul Internelor

of 31

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Certificare Rezervoare Motorina 3000 rezervor de motorina cu distribuitor Aprobat de Ministerul...

 • MANUALTEHNIC

  Documento:MA_TEDataEmisie:18.03.2004

  Pagina1 din 31Revizie:1.1DataRev:16/07/2009

  DiCamilloSerbatoiSrlZonaIndustriale64030BascianoTETel.0861650109Fax0861650640CertificataanormaUNI_EN_ISO9001Ed.2000

  Stimate/a:

  CERTIFICAREUNIENISO9001:2000

  Manualdeutilizaresimanutentiesi

  DeclaratieCEdeconformitate

  MATRICOLA:

 • MANUALTEHNIC

  Documento:MA_TEDataEmisie:18.03.2004

  Pagina2 din 31Revizie:1.1DataRev:16/07/2009

  DiCamilloSerbatoiSrlZonaIndustriale64030BascianoTETel.0861650109Fax0861650640CertificataanormaUNI_EN_ISO9001Ed.2000

  0.0CUPRINS 1.0 [PAG.3]Certificatdeteste2.0 [PAG.4]Introductie3.0 [PAG.4]Informatiidecaractergeneral4.0 [PAG.5]Normedesigurantapentruinstalareaderezervoare/distribuitorimobilidecombustibil

  dincategoriaC5.0 [PAG.6]Descriereaprodusului5.1[PAG.6]Pos.AContainer/rezervor5.1.1[PAG.7]Caracteristicitehnici5.1.2[PAG.7]Dimensiuni5.1.3[PAG.7]Listacomponentecontainer5.2[PAG.8]Pos.BDistribuitor/alimentator5.2.1[PAG.8]Compozitie5.2.2[PAG.8]Componenteeletrice5.2.3[PAG.8]Listacomponenteloralimentatorului5.3[PAG.9]Montajdistribuitor/alimentator5.3.1[PAG.9]Versiunedecontainer/distribuitorimobiliDC4901200,DC2000BIS3000BIS5000BIS7000BIS9000BIS5.4[PAG.9]Pos.CBazinulrezervorului5.5[PAG.9]Pos.DAcoperisdeprotectie6.0[PAG.9]Predispozitiacontainerului6.1[PAG.9]Indicatordenivel6.2[PAG.9]Impamantarea6.3[PAG.9]Descarcareadefonduri6.4[PAG.9]Tubdeaspiratie6.5[PAG.9]Punereainfunctie7.0[PAG.10]Manutentiaobisnuitaacontainerului8.0[PAG.10]Fig.n19.0[PAG.11]Fig.n2

  10.0[PAG.12]Declaratiedeconformitate

  11.0[PAG.13]Certificatdetestare

  12.0[PAG.14]Raportdetestare

  13.0[PAG.25]ExtractdereglementareD.M.12septembrie2003

  14.0[PAG.29]Manualdefolosiresiintretineredebitmetru

  15.0[PAG.30]SchemadeconexiuneunitateDCS22

  16.0[PAG.31]Schemadeconexiuneapompeicadrudeoprire

 • MANUALTEHNIC

  Documento:MA_TEDataEmisie:18.03.2004

  Pagina3 din 31Revizie:1.1DataRev:16/07/2009

  DiCamilloSerbatoiSrlZonaIndustriale64030BascianoTETel.0861650109Fax0861650640CertificataanormaUNI_EN_ISO9001Ed.2000

  17.0[PAG.32]Tabeldeinformatii

  1.0 CERTIFICATDETESTAREREF.FFNr.852DIN24/12/2010

  Stimate/a

  REZERVORMODELDC3000BISMATRICOLA:

  PROBADEPRESAREOBIECTULCERTIFICATULUIPREZET

  REZERVORDEMOTORINACUDISTRIBUITOR

  Aprobat de Ministerul Internelor conform D.M. 31/07/1934 si modificari succesive al D.M.19/03/1990conCertificatdeTestnr.3704/1618del21/04/2009.

  DIAMETRU LUNGHETA CAPACITATE GROSIME1600 1700 3435 30/10

  Se certifica faptul ca rezervorul din otel carbon de prima alegere in S 235 JR conform EN10025/93, avand caracteristicile descrisemai sus a fost supus la testare hidrostatica cu unrezultatpozitivinurmatoareleconditii:

  PARTEINPRESIUNE FLUID GRADEC BAR REZULTATREZERVOR APA TEMPERATURACAMEREI 1 POZITIV

 • MANUALTEHNIC

  Documento:MA_TEDataEmisie:18.03.2004

  Pagina4 din 31Revizie:1.1DataRev:16/07/2009

  DiCamilloSerbatoiSrlZonaIndustriale64030BascianoTETel.0861650109Fax0861650640CertificataanormaUNI_EN_ISO9001Ed.2000

  2.0INTRODUCTIEFirmaCamillocupestetreigeneratiiesteprezentapepiataculiniabinecunoscutadecontaineredistribuitori,apreciatatatpentrucalitatesifunctionalitatecatsipentrusatisfactiadeplinaaclientului.Prinproducereamiilordeprodusedinultimiianisidistribuiteinintreagatara,amcastigatovastaexperientainacestdomeniu.CercetarilecontinueindomeniulinovariitehnologiceaucascoprealizareaunuiprodustotmaibuncasicalitatesustinutdeoorganizatiecarefunctioneazaconformstandardeloraleUNIENISO9001:2000.Containereledistribuitoaresuntproiectatesifabricatepentruarezolvaproblemadedepozitareacombustibiluluisiderealimentareavehiculelorsiavehiculelordelucrufolositedeferme,cariere,firmedeconstructii,inconformitatecureglementarileinvigoare.ContainereledistribuitoaremobilesuntomologatedecatreMinisteruldeInterneinconformitatecutitlulIpunctulXVIIdinDecretulMinisterial31.07.1934.,inDMdin19.03.1990destabilireanormelordeutilizareaacestuia.ContainereledistribuitoaremobilenusuntscutitedeCertificatuldePrevenireaIncendiilor(IPC),incazulincareintabelul4.0demaijos,activitatearelativaseincadreazaindomeniuldeaplicarealTU81/08.ContainereledistribuitoaremobilenusuntsupuseaprobariiadministrativeinconformitatecuDirectiaGeneralaaMinisteruluiIndustrieidatata13.03.1991Nr620473.ContainereledistribuitoaremobilesuntconstruitesacontinalichidedincategoriaClichidinflamabilMotorinaUN1202,conformEN590:1993.Ingeneral,cuexcludereaoricaruicombustibillichidintre55Csi65C:benzina,kerosen,metanol,solventi,ingeneral,etc..etc..3.0INFORMATIIDECARACTERGENERALContainereledistribuitoaremobiletrebuiesafieinstalateconformprevederiiDecretuluiMinisterialdin19.03.1990sicareprevedeca:

  Trebuiesafiecuprinseintrunsuportbazindecelputinjumatatedinvolumulrezervorului.

  Totulsafieprotejatdeunacoperis;

  Toate produsele trebuie sa fie finite cu protectie potrivita impotriva agentilor atmosferici in special cuvopsea;

  Containereledistribuitoare trebuie sa fie situate in internul zonelorprivate si sa sa respecteodistantadesiguranta de cel putin 3m de la cladirile din jur si vegetatia care ar putea duce la raspandirea oricaruiincendiu.

  Pastratiodistantadesigurantadecelputin5mdeladrumurileprincipalesirauri,siodistantade20mdelacaleaferata.

  Respectati o distanta de cel putin 6m de la perpendiculara a conductorului exterior de linii electrice

  suspendatecuAT,intimpcepentruliniileelectriceaerieneBTestesuficientcaperpendicularasafieinafararezervorului.

 • MANUALTEHNIC

  Documento:MA_TEDataEmisie:18.03.2004

  Pagina5 din 31Revizie:1.1DataRev:16/07/2009

  DiCamilloSerbatoiSrlZonaIndustriale64030BascianoTETel.0861650109Fax0861650640CertificataanormaUNI_EN_ISO9001Ed.2000

  TrebuiesafieconectateelectricinconformitatecucerintelestandardelorIECsitrebuiesafieconectatelaoimpamantareadecvata

  RespectatiinterdictiilesirestrictiileprevazutedeDM31.07.1934sianume:Interzisfumatulsifoculdeschisinimediataapropierearezervorului,opritimotorulatuncicandsefacealimentarea

 • MANUALTEHNIC

  Documento:MA_TEDataEmisie:18.03.2004

  Pagina6 din 31Revizie:1.1DataRev:16/07/2009

  DiCamilloSerbatoiSrlZonaIndustriale64030BascianoTETel.0861650109Fax0861650640CertificataanormaUNI_EN_ISO9001Ed.2000

  4.0 NORME DE SIGURANTA PENTRU INSTALAREA REZERVORULUI DISTRIBUTOR MOBIL DE COMBUSTIBIL DE CATEGORIA C

  CertificatdePrevenireincendi

  Mijloace

  necessaredestingereaincendiilor

  Altemasuride

  Siguratapttoateactivitatile

  Echipamente

  electricesideim

  pamantare

  Inprajmuire

  Modalitatede

  instalare

  Distantadelavegetatie

  Distantadeprotectie(delagard)

  Distantadesecuritate

  Capacitatemaxim

  a

  Standarddereferinta

  ACTIVITATEACARU

  IAESTEPERM

  ISAINSTALAREAD.M

  .19.03.1990

  Ingeneralnusuntprevazute

  cuexceptia

  cazurilorincluseinTU81/08

  Capacitatede

  3exstinctor,stingere39A44BC

  Inimediataapropiereacontainerelordistribuitoriinutrebuiesafiedepozitateoricedefelm

  ateriale.Semnedeavertizarevizibilefixetrebuiesainterzicaaccesuldeaseapropiadedepozitsisainterzica

  fumatulsifoculdeschis.Sem

  nalizareadesecuritatetrebuiesarespectecerinteleDecretuluilegislativ14august1996,n.493. Afisadecvattrebuiesaindicenorm

  elestabilitedeconduitasinumereledetelefonalepom

  pierilorsitehnicianuluisocietatiidistribuitoaredecombustibilpentruaficontactatincazdeurgenta.

  1Aparatura

  siechipam

  enteletrebuie

  safie

  fabricatesiinstalateinconform

  itateculegiledin1m

  artie1968,nr.186.

  VedetiD.M.

  19/03/1990

  3m

  3m

  Distantade

  sigurantainterna3m

  etri

  499/9.000Litri

  D.M.19/03/1990

  CARIERA(numai

  mijloace

  delucruincariera)

  IngeneralnusuntprevazutecuexceptiacazurilorincluseinTU81/08

  Capacitatede

  3exstinctor,stingere39A44BC

  1Aparaturasiechipam

  enteletrebuiesafiefabricatesiinstalateinconform

  itateculegiledin1m

  artie1968,nr.186.

  VedetiD.M.

  19/03/1990

  3m

  3m

  Distantade

  sigurantainterna

  3metri

  499/9.000Litri

  D.M.19/03/1990

  SANTIER(num

  aimijloace

  delucruinsantier)

  IngeneralnusuntprevazutecuexceptiacazurilorincluseinTU81/08

  Capacitatede

  3exstinctor,stingere39A44BC

  1Aparaturasiechipam

  enteletrebuiesafiefabricatesiinstalateinconform

  itateculegiledin1m

  artie1968,nr.186.

  VedetiD.M.

  19/03/1990

  3m

  3m

  Distantade

  sigurantainterna3metri

  499/9.000Litri

  D.M.19/03/1990

  FIRMEAGRICO

  LE(doar

  mijloace

  delucru

  pentruactivitate)

  Activitatedereintrare15alD.M.

  16/02/82deverificarecuComanda

  competenaeVV.F.

  Capacitatede

  3exstinctor,

  stingere39A44BC

  1Aparaturasiechipamentele

  trebuiesafiefabricatesiinstalateinconform

  itateculegiledin1martie

  1968,nr.186.

  VedetiD.M.

  19/03/1990

  3m

  3m

  Distantadesigurantainterna3metri

  499/9.000Litri

  D.M.19/03/1990

  ACTIVITATEARTIZAN

  ALESAU

  INDU

  STRIALAdoar

  pentrumijloace

  neinmatriculatesicarenucirculapestrada

  (exemplustivuitori,etc.)(Vedatiscrisoarea

  circularaPROT.n.P322/4133sub.170dinl9

  martie1998)

  Activitatedereintrare15alD.M.16/02/82deverificarecuCom

  andacompetenaeVV.F..

  2extinctoare,stingere21A89BCcelputinde6kgsi1extinctorauB3de30kg

  1.Aparaturasiechipamenteletrebuiesafiefabricatesiinstalateinconform

  itateculegile1.martie

  1968,nr.

  186si

  articolul5

  martie

  1990,nr.

  46.2.D