Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

21
1 Curriculum Vitae I. Date personale LIVIU BRĂTESCU Doctor în istorie, cercetător științific II, Academia Română Filiala Iași, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Catedra de Istorie Modernă a României Data și locul nașterii: 19 aprilie 1974, Roman, jud. Neamț Adresa: Șoseaua Sf. Maria, nr. 32, sat Vișan, comuna Bârnova, Iași Email: [email protected] II. Studii 1993-1997: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași (1993-1997), Facultatea de Istorie, specializarea Istorie modernă a României; Lucrare de licenţă „Legislaţia economică a P.N.L (1876-1888). O perspectivă comparativă; 1999-2000: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Istorie, studii de master „Românii în relaţii internaţionale (1699-1989)“; Teza de disertaţie „Proclamarea Regatului 1881. Reacţii interne şi externe; 2007: Doctor în Istorie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu lucrarea I.C. Brătianu şi politica externă a României. 1866-1888; 2011-2012: bursier post-doctoral în cadrul proiectului „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” cu tema Liberali versus conservatori: monumente publice şi memorii concurente în România modernă (1866-1914); III. Domenii de interes: Istoria modernă a României Relaţii internaţionale Istoria culturii

Transcript of Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

Page 1: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

1

Curriculum Vitae

I. Date personale

LIVIU BRĂTESCU

Doctor în istorie, cercetător științific II, Academia Română Filiala Iași, Institutul de Istorie

„A.D.Xenopol”, Catedra de Istorie Modernă a României

Data și locul nașterii: 19 aprilie 1974, Roman, jud. Neamț

Adresa: Șoseaua Sf. Maria, nr. 32, sat Vișan, comuna Bârnova, Iași

Email: [email protected]

II. Studii

1993-1997: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași (1993-1997), Facultatea de Istorie,

specializarea Istorie modernă a României; Lucrare de licenţă „Legislaţia economică a P.N.L

(1876-1888). O perspectivă comparativă”;

1999-2000: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Istorie, studii de master „Românii în

relaţii internaţionale (1699-1989)“; Teza de disertaţie „Proclamarea Regatului 1881. Reacţii

interne şi externe”;

2007: Doctor în Istorie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu lucrarea „I.C. Brătianu şi

politica externă a României. 1866-1888”;

2011-2012: bursier post-doctoral în cadrul proiectului „Ştiinţele socio-umaniste în contextul

evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare

postdoctorală” cu tema Liberali versus conservatori: monumente publice şi memorii concurente

în România modernă (1866-1914);

III. Domenii de interes:

Istoria modernă a României

Relaţii internaţionale

Istoria culturii

Page 2: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

2

IV. Competenţe lingvistice:

Limba maternă: română

Limbi străine: engleză, franceză.

V. Experienţă profesională:

cercetător ştiinţific II la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română-Filiala Iaşi.

Director al Ateneului Tătărași Iași noiembrie (2011 – ianuarie 2016)

Asistent asociat la Facultatea de Litere, secția Jurnalism a Universităţii „Alexandru I. Cuza” Iaşi cu

susținerea seminarului pentru Cursul de Istoria culturii, (2002-2005), prof. univ.dr. Alexandru Zub.

Director al revistei „East European Journal of Diplomatic History(2015, 2016, 2017)

VI. Specializări, stagii de cercetare şi documentare:

studii postdoctorale cu proiectul „Liberali versus conservatori: monumente publice şi memorii

concurente în România modernă (1866-1914)” (2011-2012);

stagiu de cercetare și documentare la Universitatea din Viena – 2012;

stagiu de cercetare și documentare la Universitatea Johannes Gutenberg, Mainz – 2011;

absolvent al cursurilor organizate de Academia Interculturală Transilvania şi Liga Pro Europa, având ca

tematică „Tranziţia de la monocultură la multiculturalism”, 21-27 noiembrie 2003 - mai 2004;

absolvent al cursurilor de vară organizate în anii 2003, 2004, de către Liga Pro Europa, având ca

subiecte de dezbatere „Transilvania, Regionalizarea, Integrarea Europeană, Fascismul şi Comunismul”;

formator, program organizat de Schultz Consulting şi acreditat de Ministerul Muncii Familiei şi

Egalităţii de Şanse împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, aprilie 2008.

VII. Activitate profesională:

7.1 Cărți de autor

Liberali versus conservatori: monumente publice şi memorii concurente în România modernă

(1866-1914), prefață Daniel Barbu, ISBN 978-606-714-045-3, Editura Universității „Alexandru I.

Cuza”, Iași, 352 p.

Pe contrasens cu favorita președintelui. Cronica unei campanii, Editura Adenium, 2014.

România la răscruce. Anul 1866, Iași, Editura Institutului European, 2014, ISBN 978-606-24-0087-

3, 251 p.

I.C. Brătianu și politica externă a României (1866-1888), Editura Universităţii „Alexandru I.

Cuza”, Iaşi, 2013, ISBN: 978-973-703-924-8, 488 p.

Page 3: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

3

7.2. Volume coordonate

Conservatorismul românesc. Origini, direcţii, perspective (împreună cu Mihai Chiper), Editura

Pim, Iaşi, 2008; reeditat la Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iași, 2014, ISBN 978-606-714-039-2.

Monarhia în România, o evaluare: politică, memorie şi patrimoniu (împreună cu Ştefania

Ciubotaru), Editura Universităţii „Alexandru I. Cuza, 2012, ISBN 978-973-703-796-1 lucrare

premiată cu medalia de bronz la a V-a ediţie al Salonului Internaţional de carte Euroinvent, Iaşi, 2013.

Liberalismul românesc şi valenţele sale europene, prefaţă Adrian Cioroianu, Editura Pim, Iaşi, 2010,

reeditat la Editura Universităţii „Alexandru I. Cuza”, Iași, 2013, 352 p., ISBN: 978-973-703-880-7.

Liberalismul românesc, tendinţe, structuri personalităţi (împreună cu Ovidiu Buruiană), reeditat

la Editura Universităţii „Alexandru I. Cuza”, Iași, 2013, 332 p., ISBN 978-973-703-879-1.

Regalitatea română. Perspective istoriografice (împreună cu Mihai-Ștefan Ceaușu, Simion

Alexandru Gavriș), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 429 p. ISBN: 978-606-

714-415-4.

7.3 Premii, distincții

Premiul Mihail Kogălniceanu al Academiei Române decernat pentru lucrarea I.C. Brătianu și

politica externă a României (1866-1888), decembrie 2015.

Medalia de bronz acordată pentru lucrarea Monarhia în România, o evaluare: politică, memorie

și patrimoniu, în cadrul Salonului Euroinvent (European Exhibition of Creativity and

Innovation), ediția 2013, Iași.

Premiul al treilea din partea revistei „22”, publicaţie a G.D.S. România, pe anul 1998, pentru o

analiză politică asupra anului politic 1997.

7.4 Organizator al unor activități științifice :

Organizator, împreună cu dr. Mihai-Ștefan Ceaușu, al Simpozionul Național ”Iași capitală a

țării în vreme de război (1916-1918)”, organizat de Academia Română- Institutul de Istorie

”A. D. Xenopol” Iași, în cadrul ”Zilelor Academice Ieșene”, Iași, 19 octombrie 2017.

Organizator al simpozionului 150 de ani de la instaurarea monarhiei în România: istorie,

cultură, patrimoniu, sub egida Asociaţiei East Democraţia, Institutul de Istorie A.D. Xenopol şi

Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru I. Cuza”, 20-21 octombrie 2016.

Lector la Şcoala de Vară organizată de Asociaţia de Relaţii Internaţionale Est Democraţia, cu

tema Civilizaţie, istorie şi cultură românească. Tinerii basarabeni şi moştenirea culturală

românească, unde am susţinut prelegerea Istoria monarhiei în România, 23-26 augusr 2016.

Page 4: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

4

Organizator al dezbaterii cu tema Liberalismul românesc, tendinţe, perspective, personalităţi,

la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, 28 ianuarie 2006.

Organizator, împreună cu alţi colegi de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“, al

simpozionului „Interferenţe culturale şi religioase în Nordul şi Vestul Mării Negre, din

antichitate şi până în prezent“ (Iaşi 13-14 iunie 2005).

Organizator, împreună cu alţi colegi de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“ al simpozionului

„Vorbild Europa und die Modernisierung Mittel-und Südosteuropas“, Iaşi, 22-23 sept. 2005.

Organizator împreună cu alţi colegi de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“, al sesiunii de

comunicări „Cehi şi români în Monarhia de Habsburg“ (Iaşi, 22-23 septembrie 2005).

Organizator, împreună cu alţi colegi de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, al

simpozionului “Gesellschaft, Kulturpolitik und Minderheiten in Rumänien und

Nachbarländern, 1944-1965” (Iaşi, 4-6 octombrie 2004).

Membru fondator în asociaţia profesională „Societatea de Studii Istorice din România”,

2003-2013.

Co-iniţiator al proiectului Est-Democraţia, aparţinând Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” şi

Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi.

VIII. Coordonator de proiecte şi membru în proiecte de cercetare:

Membru în grantul postdoctoral al Academiei Române - POSDRU 89/1.5/S/61104, „Ştiinţele socio-

umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi

cercetare postdoctorală”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu proiectul individual Liberali versus

conservatori: monumente publice şi memorii concurente în România modernă (1866-1914),,

2011-2012.

Participant la grantul Discurs istoric şi diplomaţie: românii din Transilvania şi Basarabia în

politica externă a României (1877-1947), 2009-2011, finanţat de CNCSIS, Director de proiect c.s.

II Flavius Solomon.

Participant la grantul Personalul universitar din România. Studiu de caz – Univeristatea din Iaşi

(1860-1947), grant CNCSIS, Director de proiect conf. dr. Florea Ioncioaia.

Participant la grantul Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii,

actori şi strategii (secolele XIX-XX), 2006-2008, finanţat de CNCSIS. Director de proiect c.s. I,

Dumitru Ivănescu.

Page 5: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

5

IX. Conferinţe/Simpozioane/Manifestări științifice:

IX.1. Conferințe internaționale

Crize și reforme politice în vreme de război – comunicare susținută la Conferința

Internațională „Primul Razboi Mondial – perspectivă istorică și istoriografică, Cluj-Napoca, 3-5

iunie 2014.

Construcţii simbolice şi identitare. Monumentul lui Manolache Costache Epureanu la lucrările

Simpozionului Internațional de Istorie și Arheologie organizat de Muzeul Național de Istorie și

Arheologie din Constanța, 3-4 octombrie 2013.

Problema evreiască 1866-1888. Un test al modernizării societăţii româneşti? Susţinută la Sesiunea

ştiinţifică internaţională Pontica 2012, în cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie

Constanţa, 10-11 octombrie 2012.

Istorie şi diplomaţie la 1912. 100 de ani de la anexarea Basarabiei de către guvernul ţarist în

cadrul Conferinţei internaţionale Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 şi impactul lui asupra

istoriei românilor. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, Chişinau, 26-27

aprilie 2012.

Chestiunea evreiască la 1866. Discursuri, practici şi dispute politice, la simpozionul ştiinţific

naţional cu participare internaţională „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul

XX”, ediţia a V-a, 11-13 noiembrie 2011.

1891. Memorii concurente - Carol I şi I.C. Brătianu, la sesiunea Internaţională a Muzeului de

Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, 5-7 octombrie, 2011.

The Monument in the Public Forum: From the Funeral Substrate to the Political Dimension. The Case

of I.C. Bratianu’s Statue, la simpozionul internaţional “Recent Studies on Past and Present: New

Sources, New Methods or a New Public?”, Bucharest, 25th-28

th of September 2011.

Inaugurarea statuii lui Mihail Kogălniceanu din 1911. Un moment de reconciliere politică? la

simpozionul internaţional “Noi şi ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XIV-

XXI” organizat de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, 6-7 aprilie 2011.

Actori şi strategii politice în România (1871-1876), la simpozionul internaţional organizat de

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, septembrie 2009.

Căderea guvernului liberal radical (1867-1868). Un episod al problemei evreieşti din România, în

cadrul simpozionului internaţional „Partide politice şi minorităţi în România secolul XX”, organizat

de Facultatea de Istorie şi Patrimoniu din Sibiu, 15 noiembrie 2008.

Page 6: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

6

Activitatea politico-diplomatică a lui I.C.Brătianu în ultimii ani ai guvernării liberale (1884-1888),

la Congresul internaţional de Studii Româneşti, organizat de Univeristatea Ovidius din Constanţa şi

The society for romanian studies, 24-29 iunie 2007.

România la 1866. Dificultăţi de acceptare a celuilalt, la simpozionul internaţional „Ehnic contacts

and cultural exchanges North and West of the Black Sea”, organizat de Universitatea „Alexandru I.

Cuza” şi Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”,13-14 iunie 2005.

IX.2. Conferințe naționale și locale:

Liberalii în zbuciumul războiului (1916-1917), la Simpozionul ”Iași capitală a țării în vreme de

război (1916-1918)”, organizat de Academia Română- Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol” Iași, în

cadrul ”Zilelor Academice Ieșene”, Iași, 19 octombrie 2017.

.Diplomaţie şi război la 1877. Argumente pentru transpunerea unui proiect în realitate, la

Colocviul Naţional de Istorie, ediţia a XIX-lea, organizat de Muzeul de Istorie Cotroceni,cu tema

De la deziderat la realitate- marile proiecte naţionale ale României moderne, Bucureşti, 9-10 mai

2017.

Al.I. Cuza în căutarea stabilităţii. Principii, susţinători şi contestatari, la simpozionul “Omagiu

făuritorilor Unirii”, organizat de Complexul Naţional Muzeal Moldova, Institutul de Istorie ”A.D.

Xenopol” Asociaţia ”Al. I. Cuza”, Muzeul Unirii, 24 ianuarie, 2017.

Mihail Kogălniceanu si ''tentaţia'' liberalismului moderat( 1866-1875), la simpozionul Mihail

Kogălniceanu în conştiinţa contemporaneităţii” ediţia a II-a, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol”,

Complexul Naţional Muzeal Moldova, Casa memorială “Mihail Kogălniceanu”, 27 ianuarie 2017.

Monumente statuare şi ceremonii publice la Iaşi. Instrumente de legitimare ale lui Carol I în a

doua jumătate a secolului al XIX-lea la Simpozionul 150 de ani de la instaurarea monarhiei în

România: istorie, cultură, patrimoniu, organizat de Asociaţia Est Democraţia. Institutul de Istorie

A.D. Xenopol şi Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru I. Cuza”, 20-21 octombrie 2016.

Jocurile” modernizării în viaţa politică românească (1895-1899), comunicare susţinută la

Congresul Național al Istoricilor Români, Cluj-Napoca, 25-28 august 2016.

Guverne, guvernanți și noi acțiuni de legitimare politică în România la începutul secolului al XX-

lea, la simpozionul „Istorie, cultură, patrimoniu” organizat de Muzeul Literaturii Române Iași, Iași,

9-10 iunie 2015.

Evocări și controverse la 1890. Inaugurarea statuii lui Gh. Asachi, comunicare susținută la Zilele

Muzeului Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 25 – 26 noiembrie 2015;

Page 7: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

7

Proiecte politice şi iniţiative legislative la sfârşitul secolului al XIX-lea, comunicare susținută la

Zilele Universității „Al. I. Cuza”: Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi a cercetătorilor,

23-24 octombrie 2015.

Liberalismul românesc la sfârşitul secolului XIX şi tentaţiile guvernării la Colocviul Național de

Istorie organizat de Muzeul Cotroceni, București, ediția a a XVII-a, 27 - 29 mai 2015.

De la realitate politică la simbol. Inaugurarea statuii lui C.A. Rosetti - comunicare susținută la

Zilele Muzeului Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 16 – 27 noiembrie 2014.

Anul 1907 − între contestare şi legitimare. Statuia lui Lascăr Catargiu la lucrările Simpozionului

„Monumentul - tradiţie şi viitor”, ediţia a XV-a, Iaşi, 14-16 octombrie 2013.

Politică şi simboluri la începutul secolului XX. Inaugurarea statuii lui Alexandru N. Lahovari, la

manifestarea științifică prilejuită de Zilele Universităţii „Alexandru I. Cuza”, 21-22 octombrie

2013.

Memorie şi politică la 1874. Cazul statuii lui Mihai Viteazu, la Simpozionul de Istorie Universitară,

Muzeologie şi Biblioteconomie al Muzeului Universităţii „Alexandru I. Cuza”, Iași, 27 noiembrie

2013.

Liberali şi conservatori la sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX. Direcţii şi regrupări

politice, la simpozionul naţional Istorie, cultură şi patrimoniu, ediţia a V-a, organizat de Muzeul

Literaturii Române, Iasi, 1-2 noiembrie 2012.

Adversităţi simbolice în Romania modernă, la simpozionul Emanciparea civilă şi politică din

România modernă şi contemporană, organizat de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, 22

octombrie 2012.

Liberali şi conservatori la sfârşitul secolului al XIX-lea. Deprinderi noi - aceeaşi elită susţinută în

cadrul simpozionului Stat si Societate în Europa, Craiova, 10-12 octombrie 2012.

Aniversări şi practici comemorative. Iaşii la 1911, susţinută în cadrul simpozionului naţional

Monumentul – tradiţie şi viitor organizat de Muzeul Unirii din Iaşi, 3 – 7 octombrie 2012.

1912 - Centenarul răpirii Basarabiei. Controverse politice interne și internaționale susținută la

Conferinţa naţională Basarabia dupa 200 de ani, Iași, organizată de Universitatea „Petre Andrei”,

12 mai 2012.

Continuitate şi schimbare în viaţa politică românească. Sfârşitul secolului XIX - începutul

secolului XX, susţintă în cadrul simpozionului naţional „Istorie, Istoria Artei, Restaurare-

Conservare”, ediţia a XVI-a, organizat de Muzeul Naţional Cotroceni, 20 – 24 iunie 2012.

Tradiţie şi înnoire. Partidul Naţional Liberal la începutul secolului XX, la simpozionul naţional

I.I.C. Brătianu, organizat de Centrul Cultural Brătianu, Piteşti, 20-21 august 2012.

Page 8: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

8

Panteonul naţional-obiect al disputelor politice din secolul XIX ? Cazul Mihai Viteazu, la

simpozionul organizat de Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare, Vaslui, 3 – 4 decembrie 2011.

Lumea românească la sfârşitul secolului XIX-începutul secolului XX. Lideri, grupări şi tensiuni

politice la simpozionul „Bucovina File de Istorie”, ediţia a XII-a, 25-27 noiembrie 2011.

Mihail Kogălniceanu. Reprezentări ale memoriei colective (1891-1947), la simpozionul

internaţional „Istorie. Cultură. Patrimoniu” , ediţia a IV-a, organizat de Muzeul Literaturii Române

Iaşi, 28 -29 septembrie 2011.

PNL Gheorghe Brătianu – o provocare la adresa liberalismului românesc? Simpozionul Naţional

organizat de Casa Memorială „I.C Brătianu”, Piteşti, 21-23 aprilie 2011.

Monumente publice şi memorii concurente în România modernă, susţinută în cadrul simpozionului

naţional „Monumentul – tradiţie şi viitor” organizat de Muzeul Unirii din Iaşi, 3 – 7 octombrie

2010, la Iaşi.

Universitatea Alexandru I. Cuza. Facultatea de Drept (1859-1866). Necesitate, evoluţie şi

obiective, la simpozionul naţional organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie

Constanţa, 2010.

Problema evreiască în Principatele Române (1848-1866), la Simpozionul naţional organizat de

Facultatea de Istorie şi Patrimoniu din Sibiu, 2010.

Anul 1891. Un bilanţ dinastic? la simpozionul naţional organizat de Muzeul Naţional Cotroceni,

27-31 mai 2010.

Carol I şi independenţa României, comunicare susţinută la Muzeul de Istorie, Roman, 2010.

Grupări şi sociabilităţi politice în Românul interbelic, comunicare susţinută la Muzeul de Istorie

Roman, 2010.

Alexandru Ioan Cuza – tentaţiile unei domnii autoritare, comunicare susţinută la Muzeul de Istorie

Roman, 2010.

Politica externă a României (1866-1888). Etape, obiective şi acţiuni politice, la simpozionul

organizat de Muzeul de Istorie Naţională Alba Iulia, 25-26 noiembrie 2009.

Politică şi diplomaţie în România (1876-1888), la simpozionul naţional organizat de Muzeul de

Istorie Naţională, Vaslui, 18-19 noiembrie 2009.

Monarhia - o instituţie reper în istoria politică a României, conferinţă susţinută în cadrul dezbaterilor

periodice organizate de Mişcarea pentru Regatul României, Iaşi, 8 noiembrie 2009.

Elemente ale discursului istoric în acţiunile diplomaţiei româneşti vizavi de Transilvania şi

Basarabia (1878-1918), la workshop-ul organizat la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, cu tema

Page 9: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

9

Discurs istoric şi diplomaţie. Românii transilvăneni şi basarabeni în politica externă a României

(1878-1947), 30 iulie 2009.

Carol I şi politica externă a României (1878-1883), la simpozionul organizat de Muzeul Naţional

Cotroceni, Vălenii de Munte, 12 iulie 2009.

Grupări, lideri şi tensiuni politice în România. De la Independenţă la Proclamarea Regatului, la

simpozionul organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva, 11-13 iunie 2009.

Congresul de la San Stefano şi Berlin, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 9 mai

2009.

Romanul la 1900. Reflecţii în presa locală, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman,

30 martie 2009.

Un subiect delicat pe agenda clasei politice româneşti 1877-1878: Sudul Basarabiei, 27 martie

2009, la manifestările științifice organizate de Facultatea de Istorie Iaşi.

Mihail Kogălniceanu, un protagonist al Unirii Principatelor. Ipostase ale memoriei, la

simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 24 ianuarie 2009.

I.C. Brătianu şi Unirea Principatelor Unite Române, la simpozionul organizat de Facutatea de

Istorie şi Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, 17 ianuarie 2009.

Politica externă a României şi presa românească (1866-1888), la simpozionul „Diplomaţie şi

conflict în relaţiile internaţionale” organizat de Institutul de Istorie A.D. Xenopol şi Facultatea de

Istorie din Iaşi, 3 decembrie 2008.

Lideri, grupări şi tensiuni politice în România (1868-1871), la simpozionul „Stat şi societate în

Europa”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii din Craiova, 14

noiembrie 2008.

Iaşul la 1866. Între contestare şi acceptare politică, la simpozionul organizat de Facultatea de

Istorie din Iași cu prilejul zilelor Universităţii „Alexandru I.Cuza”, 26 octombrie 2008.

Elita politică romaşcană 1859-1900, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, cu

prilejul zilelor oraşului Roman, 30 martie 2008.

Consideraţii privind criza politică din România la sfârşitul domniei lui Al. I. Cuza, la dezbaterea

ştiinţifică „ 24 Ianuarie 1859 - 149 de ani”, organizată de Muzeul Unirii din Iaşi, 24 ianuarie 2008.

Politica externă a guvernului Lascăr Catargiu şi critica grupărilor liberale, la simpozionul

„Rivalităţi, crize şi metamorfoze în relaţiile internaţionale. De la Europa concertului european la

terorismul contemporan”, Iaşi,11 decembrie 2007.

Un factor de echilibru în viaţa politică a României (1914-1918)-monarhia constituţională, la

simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 1 decembrie 2007.

Page 10: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

10

România la 1870-1871: Monarhie sau Republică?, la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice

Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 23-24 noiembrie 2007.

noiembrie 1945. Solidarităţi şi divorţuri politice, comunicare susţinută în cadrul dezbaterilor

periodice organizate de Mişcarea pentru Regatul României, Iaşi, 8 noiembrie 2007.

Politica externă a României (1866-1877), la Conferinţa „Colaborarea dintre tinerii istorici din

România şi Republica Moldova: între deziderat şi realitate”, Chişinău, 26-27 octombrie 2007.

Problema Dunării pe agenda clasei politice româneşti (1878-1883), la simpozionul naţional

organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 3-5 octombrie 2007.

Putere şi opoziţie în România ( 1876-1888), la simpozionul naţional „Roman 50”, organizat de

Muzeul de Istorie Roman,, 25-27 septembrie 2007.

Contextul intern şi internaţional al Proclamării independenţei României, la Muzeul de Istorie

Roman, 9 mai 2007.

V. Gh. Morţun, Destine şi proiecte politice, la Muzeul de Istorie Roman, 30 martie 2007.

Unirea de la 1918. Un proiect politic între aspiraţii, realizări şi aşteptări, la simpozionul organizat

de Muzeul de Istorie Roman, 30 noiembrie 2006.

Guvernarea liberală, 1867-1868, o guvernare sub stare de asediu, la simpozionul naţional “Acta

Moldavie Meridionalis“, organizat de Muzeul Judeţean Vaslui, 29 noiembrie 2006.

România la 1878-1879. Modificarea articolului 7 din Constituţie între „acceptare” şi

„contestare”, la simpozionul “Construcţia naţională şi alogenii în spaţiul est-carpatic”, organizat

de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, 9 septembrie 2006.

Liberalismul românesc între tradiţie şi provocările prezentului, la dezbaterea organizată de

Fundaţia „Friedrich Naumann”, Piatra Neamţ, 26-28 mai 2006.

Nicolae Ionescu, om politic şi om de stat, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman,

30 martie 2006.

Mişcarea separatistă din Principate şi susţinătorii săi, la simpozionul organizat de Muzeul de

Istorie Roman, 24 ianuarie, 2006.

Presa românească la 1918, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 30 noiembrie

2005.

România la 1877. Putere şi opoziţie, la simpozionul naţional „Acta Moldavie Meridionalis“,

organizat de Muzeul Judeţean Vaslui, 24-25 noiembrie 2005.

8 noiembrie 1945. Începutul sfârşitului, comunicare susţinută la 8 noiembrie 2005, în cadrul

dezbaterii organizate de „Societatea Amicilor Regelui Mihai“, filiala Iaşi.

Page 11: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

11

Imaginea celuilalt în societatea românească. Grecul de la concurent la model politic, la

simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 28 septembrie 2005.

Privire retrospectivă asupra istoriei unei instituţii–monarhia românească, la dezbaterea organizată

de “Societatea Amicilor Regelui Mihai”, Iaşi, 10 mai 2005.

1877. Discursuri paralele, la simpozionul organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România,

subfiliala Roman, 9 mai 2005.

D.A. Sturdza, profil de om politic, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 30 martie,

2005.

Alexandru I. Cuza şi partidele politice (1859-1866), la simpozionul “Unirea Principatelor

Române”, organizat de Muzeul Istorie Iaşi şi Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, 24 ianuarie

2005.

Ideea de unitate naţională în viziunea Partidului Naţional Liberal, la Muzeul de Istorie Roman,

1 decembrie 2004.

Locul şi rolul monarhiei în istoria românilor, la dezbaterea organizată de „Societatea Amicilor

Regelui Mihai”, filiala Iaşi, 8 noiembrie 2004.

Ştefan cel Mare la 1883. Subiect de controverse politice, la simpozionul naţional „Ştefan cel Mare

şi epoca sa”, Iaşi, 18-19 iunie 2004.

I.C. Brătianu şi problema prinţului străin la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, 3 iunie 2004.

România la 1866. Ieşirea din criză, la simpozionul naţional organizat de Muzeul Judeţean Vaslui

“Ştefan cel Mare - 500 de ani”, 18-19 mai 2004.

Ştefan cel Mare - pretextul unui conflict diplomatic la 1883, la simpozionul organizat de Muzeul de

Istorie Roman, 30 martie 2004.

Contribuţia evreilor la modernizarea oraşului Roman, în cadrul dezbaterii organizată de

Comunitatea evreiască Roman, la 29 martie 2004, eveniment reflectat în “Realitatea evreiască”, nr.

2006, 1-17 aprilie 2004.

Alexandru I. Cuza în disputa dintre liberali şi conservatori 1866-1871, la simpozionul „Unirea

Principatelor Române-145 ani”, organizat de Muzeul Unirii din Iaşi şi Institutul de Istorie “A.D.

Xenopol”, 24 ianuarie 2004.

Subiecte tabu ale regimului comunist din România, la dezbaterea organizată de Societatea de

Ştiinţe Istorice, subfiliala Roman, 18 decembrie 2003.

Constituţia din 1866 - un pact al elitelor politice, la dezbaterea organizată de Societatea de Ştiinţe

Istorice subfiliala Roman, 8 decembrie 2003.

Page 12: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

12

1 decembrie 1918. Aspiraţii şi realizări. Privire retrospectivă, la Muzeul de Istorie Roman,

1 decembrie 2003.

Politică şi societate în Romanul interbelic, la sesiunea de comunicări organizată de Societatea

Culturală “Roman Muşat” şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, 30 martie 2003.

Portretul unui unionist: I.C .Brătianu, la Muzeul de Istorie Roman, 24 ianuarie 2003.

Un artizan al Marii Unirii - I.I.C. Brătianu, la simpozionul organizat de S.Ş.I., subfiliala Roman şi

Muzeul de Istorie Roman, 1 decembrie 2002.

I.C. Brătianu şi problema românească (1848-1859), la simpozionul “Figuri ale generaţiei

paşoptiste”, în cadrul “Zilelor Academiei Ieşene”, 17 septembrie 2002.

Antisemitismul românesc, o stare de spirit? în cadrul dezbaterii organizate de Comunitatea

Evreiască Roman, cu prilejul Zilei internaţionale a luptei împotriva antisemitismului, 4 iunie 2002.

Proiecte şi personalităţi romaşcane implicate în procesul de modernizare, la simpozionul organizat

de Societatea Culturală “Roman Muşat”, 30 martie 2002

Problema românească în context internaţional: 1853-1859, la simpozionul “Unirea Principatelor

Române”, organizat de Muzeul de Istorie Roman, 24 ianuarie 2002.

Politica militară a guvernelor liberale 1867-1868, 1876-1888, la simpozionul “Oameni şi arme”,

organizat de Muzeul de Istorie Roman, 30 mai 2001.

Presa romaşcană la sfârşitul secolului al XIX-lea, la simpozionul “Repere arheologce şi istorice în

zona Romanului 30 martie 2001”, organizat de Muzeul de Istorie Roman, 11 aprilie 2001.

Relaţii intergrupuri. Cazul României, la simpozionul „Alogeni în Ţara Moldovei”, organizat de

Muzeul de Istorie Roman, 11 aprilie 1998.

X. Studii în reviste din baze de date recunoscute sau clasificate CNCS categoriile A sau B ori publicate în

volume colective publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau clasificate CNCS categoriile A sau B

Anglia, un partener în politica externă a României ?( 1876-190) în „East European Journal of

Diplomatic History”, nr.3/Decembre 2016, pp. 82-106, ISSN 2393-0764, Editura Universităţii

„Alexandru Ioan Cuza”.

Alexandru Lahovary, Diplomatul şi Omul politic, în „Analele Olteniei”, serie nouă, Nr. 31/2017,

pp. 85-104, Editura Academiei Române, Erih plus.

Eugeniu Carada (1836-1910). Acţiuni politice şi raportarea posterităţii la moştenirea sa, în

„Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, LIII, 2016, p. 245-255, Editura Academiei

Române.

Page 13: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

13

Monumente statuare şi ceremonii publice la Iaşi. Instrumente de legitimare ale lui Carol I în a

doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vol. Mihai-Ștefan Ceaușu, Liviu Brătescu, Simion-

Alexandru Gavriș (coord.), Regalitatea română. Perspective istoriografice, Editura Universității

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, p. 265-283. ISBN: 978-606-714-415-4.

Proiecte politice şi iniţiative legislative la sfârşitul secolului al XIX-lea. Conservatorii la

guvernare, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza’’ (SERIE NOUĂ), istorie,

tom LXI 2015, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pp. 333-363.

Mitul francez în politica externă a României, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în revista

East European Journal of Diplomatic History, nr. 2/Decembre 2015, pp. 111-129, ISSN 2393-0764,

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

De la realitate politică la simbol. Inaugurarea statuii lui C.A. Rosetti (1903), în revista Historia

Universitatis Iassiensis, vol VI/2015, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, p. 217-241.

De la realitate politică la simbol. Inaugurarea statuii lui C.A. Rosetti (1903), în Historia

Universitatis Iassiensis - Anuarul Muzeului Universităţii „Al. I. Cuza”, Editura Universităţii

„Alexandru I. Cuza”, Iaşi, 2015.

Liberalismul românesc și provocările sale conservatoare (1884-1888) în Anuarul Institutului de

Istorie „A.D. Xenopol” Iași, tom LI/2014, pp. 183-192.

Politică și simboluri în societatea românească (sfârșitul secolului XIX-începutul secolului XX).

Statuia lui Alexandru N. Lahovary în Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza”, seria

Istorie, tom LX/2013, pp. 521-550.

Memorie și politică la 1874. Cazul statuii lui Mihai Viteazu, în Historia Universitatis Iassiensis -

Anuarul Muzeului Universităţii „Al. I. Cuza”, Editura Universităţii „Alexandru I. Cuza”, Iaşi,

2013, pp. 223-253.

Carol I. Und dieneuen Herausforderungen der rumänischen politischen Elite (1866-1867) în

Carmen Sylva und die Vorstellungen vom Wegbereiter und Förderer (Arbeitstitel) coord. Edda

Binder Iijima si Silvia Irina Zimmermann, Forschungsstelle Carmen Sylva des Fürstlich

Wiedischen Archivs, Stuttgart, 2014, pp. 147-163.

Romania and Austria-Hungary History, Politics and Diplomacy (1878-1888), în Anuarul

Institutului de Istorie A.D.Xenopol, Iaşi, 2013, Supliment, pp. 187-198.

Jubileul regal din 1891. Un bilanţ dinastic în Monarhia în Romania, o evlaure: politică, memorie

şi patrimoniu coord. Liviu Brătescu, Ştefania Ciubotaru, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”, Iaşi,

2012, pp. 212-229.

Page 14: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

14

Inaugurarea statuii lui Mihail Kogălniceanu din 1911. Un moment de reconciliere politică? în curs

de apariţie în Historia Universitatis Iassiensis, I/2010, Iaşi, 2012, pp. 113-131.

Inaugurarea statuii lui I.C. Brătianu: un spectacol mediatic la inceput de secol, în volum colectiv

Istoria recentă altfel. Perspective culturale, coordonatori Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă, la

Editura Universităţii „Alexandru I. Cuza”, Iaşi, 2012, pp. pp. 15-31.

Germania în politica externă a României, în 130 ani de relaţii diplomatice româno-germane.

Supliment al „Anuarului Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, XLIX, 2012, pp. 91-104, ISSN

1454-6434

Constrângeri, diplomaţie şi conflicte în societatea românească (1876-1888), în „Valahian Journal

of Historical Studies”, nr 14, 2010, pp. 221-249.

The Inauguration of the statue of Stephen the Great, Rituals, Nostalgias and Polemics (1883), în

“Transilvanian Review” nr. XIX, 2010, pp.147-162.

Iaşii la 1866. Între acceptarea schimării de regim şi tentaţia separatismului, în „Anuarul

Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, tom M XLVI, 2009, p. 273-287.

Liberali si conservatori la jumatatea secolului al XIX-lea, în volumul „Conservatorismul

românesc:Personalităţi tendinţe şi guvernări”, 2008, reeditat la Editura Universității „Alexandru I.

Cuza”, Iași, 2014, p. 104-129.

România la 1870-1871. Monarhie sau republică?, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D.

Xenopol”, 2008, pp. 95-111.

Putere şi opoziţie în România ( 1876-1878), în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”,tom

XLII, 2005, pp.197-219.

PNL (1876-1888). O guvernare eficientă sau trecerea de la teorie la practică, în “Xenopoliana.

Liberalismul românesc. Idei, structuri, personaje, tendinţe”, XIII, 1-4, 2005, pp. 80-97; reeditată la

Editura Universității „Alexandru I. Cuza”, 2013, pp. 111-134.

România la 1866. Ieşirea din criză , în „Analele Universităţii Al.I.Cuza”, 2005, pp.143-164.

Proclamarea Regatului. Reacţii interne şi externe, în „Anuarul Institutului de Istorie

A.D.Xenopol”, XXXIX- XL, 2002-2003, pp. 409-418.

Page 15: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

15

XI. Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii prezente în 10 biblioteci publice,

universitare sau ale unor foruri academice de profil ori în volume ale unor conferinţe

Mitul francez în politica externă a României, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în „East

European Journal of Diplomatic History”, nr. 2, 2015, pp. 111-129.

Crize şi reforme politice în vreme de război în volumul Conferinţei Internaţionale „Primul Război

Mondial – perspectivă istorică şi istoriografică, ed. Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana

Mihaela Tamaș, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015;

Presă, putere şi opoziţie în România la sfârşitul secolului al XIX-lea în volumul

Conferinței Internaționale Communication, Context, Interdisciplinarity, ediţia a III-a, editor Iulian

Boldea, Editura „Arhipelag”, Târgu-Mureș, 2014, pp. 250-259.

Problema evreiască la sfârșitul secolului XIX-lea. O nouă etapă în volumul conferinței

Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives, editor Iulian Boldea,

Arhipelag XXI Press, 2014, pp.452-463 (volum indexat ISI- Web of Science Thomas Reuters);

Liberali şi conservatori la sfârşitul secolului al XIX-lea. Deprinderi noi – aceeaşi elită în volumul

„Românii în istoria Europei”, vol. I, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013, pp. 216-225.

Istorie şi diplomaţie la 1912. 100 de ani de la anexarea Basarabiei de către guvernul ţarist, în

volumul Tratatul de pace de la Bucureşti în 1812 şi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de

ani de la Anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, coord. Sergiu Musteaţă, Editura Pontos,

Chişinău, 2012, pp. 147-157.

Monumente publice şi memorii concurente în România modernă (1866-1918). Studiu preliminar, în

„Cercetări Istorice”, nr. XXVII-XXIX/2008-2010 (2011), Editura Palatului Culturii, pp.203-215.

Mihail Kogălniceanu. Reprezentări ale memoriei colective (1891-1947), în „Anuarul Muzeului

Literaturii Române Iaşi”, anul IV, Editura Junimea, Iaşi, pp. 99-110.

Prostituţia în Romanul interbelic. Reflecţii în presa epocii, în volumul Conferinţei Naţionale de

Antropologie Urbană, ediţia a II-a, coordonator Adrian Majuru, Editura Muşatiana, Roman, 2011,

p. 147-153.

Conflicte şi încercări de reconciliere la sfârşitul secolului XIX românesc, în „Stat şi societate în

Europa”, vol. III, coordonatori Marusia Cârstea, Sorin Liviu Damean, Craiova, Editura

Universitaria, 2011, pp. 145-169.

Relations roumaines – russes (1878-1888). Tensions, conflicts et reconcillation, Editura Muzeului

de Istorie Galaţi, Galaţi, 2012, pp. 111-131.

Page 16: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

16

Diplomaţia românească (1878-1888). Realizări şi eşecuri, în „Diplomaţie şi destine diplomatice

în lumea românească”, coordonatori Paul Nistor şi Adrian Bogdan Ciobanu, Editura Cetatea de

Scaun, Târgovişte, 2011, pp. 35-48.

Chestiunea evreiască la 1866. Discururi, practici şi dispute politice, în „Partide politice şi

minorităţi naţionale din România în secolul XX”, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor

Minorităţilor Naţionale, coordonatori Vasile Ciobanu, Flavius Solomon, Sorin Radu, Cluj Napoca,

2011, pp. 189-203.

Universitatea Alexandru I. Cuza. Facultatea de Drept (1859-1866). Necesitate, evoluţie şi

obiective, în „Analele Dobrogei”, serie nouă, X-XIII, 2009-2012, Muzeul de Istorie Naţională şi

Arheologie Constanţa, 2010, pp. 29-51.

Actori şi strategii politice în România (1871-1876), în „Muzeul Naţional Cotroceni, Colocviul

Naţional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare”, ediţiile a XIV-a si a XV-a,

2009-2010, Secţiunea Istorie, vol. I, pp. 104-114.

Carol I şi politica externă a României (1878-1883), în Muzeul Naţional Cotroceni, Colocviul

Naţional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare”, ediţiile a XIV-a şi a XV-a,

2009-2010, Secţiunea Istorie, vol. I, pp. 115-126.

Dispute politice legate de participarea românească la Expoziţia Universală de Paris (1900), în

volumul ”Patrimoniul Naţional şi modernizare în societatea românească. Insitituţii, actori,

strategii”, editori Cătălina Mihalache şi Dumitru Ivănescu, Editura Junimea Iaşi, 2009, pp. 45-63.

Un subiect delicat pe agenda clasei politice româneşti: sudul Basarabiei (1875 – 1878), în

„Secvenţe din trecut. Studii de istorie și de relații internaţionale”, volum coordonat de Adrian

Viţălaru, Iulian Ghercă Munteanu, Editura Performantica, Iaşi, 2009, pp. 23-42.

Politica externă a României 1884-1888. Actori şi mijloace de acţiune, în „Archiva Moldaviae”,

nr. 1, Editura Pim, Iași, 2009, pp. 92-109.

Politica externă a guvernelor conservatoare şi critica grupărilor liberale, în volumul „Lumea de

ieri. Lumea de mâine”, coordonator Paul Nistor, Editura Pim, Iaşi, 2007, pp. 32-55.

Politica externă a României şi presa românească (1866-1888), în volumul „Relații internaționale.

Lumea diplomaţiei, Lumea conflictului”, coordonatori Ionuţ Nistor şi Paul Nistor, Editura Pim,

Iaşi, 2008.

Lideri, grupări şi tensiuni politice în România (1868-1871), în volumul „Stat şi societate în

Europa”, coordonator, Sorin Liviu Damean, Editura Universitaria Craiova, Craiova, 2008, pp. 322-

362, ISBN 978-606-510-665-9, pp. 310-322.

Page 17: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

17

Căderea guvernului liberal radical (1867-1868). Un episod al problemei evreieşti din România,

în volumul „Partide politice şi minorităţi în România secolul XX”, coordonator Sorin Radu, Sibiu,

Editura Technomedia.ro 2008, pp.

Chestiunea Dunării - o problemă pe agenda clasei politice româneşti (1878-1888), în „Acta

Moldaviae Septentrionalis”, publicaţie a Muzeului de Istorie Botoşani, V-VI, 2006-2007, pp. 190-

211.

Activitatea politico-diplomatică a lui I.C. Brătianu în ultimii ani ai marii guvernări liberale

(1884-1888) în „Studia Universitatis Cibiensis“, seria Historica, vol. III, Sibiu, 2007, pp. 150-167.

Guvernarea liberal-radicală (1867-1868) - o guvernare sub stare de asediu, în „Acta Moldaviae

Meridionalis”, publicaţie a Muzeului de Istorie Vaslui, XXIV-XXVII, vol. I-II, 2004-2006, pp.

281-295.

Inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare. Ritualuri, nostalgii, polemici (1883), în „Xenopoliana.

Ritualuri politice în România modernă”, editori Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă, vol. XIV,

2006, pp.119-142.

Moştenirea politică a lui AL.I.Cuza în perioada exilului, în volumul „Unirea Principatelor:

Momente, fapte, protagonişti”, editat de Dumitru Ivănescu, Junimea, Iaşi, 2005, pp. 135-147.

România şi aderarea la Tripla Alianţă, în „Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic, (sec XIII-

XX)”, editat de Dumitru Ivănescu şi Marius Chelcu, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pp.167-189.

Mişcarea separatistă din Moldova la 1866, în „Arhiva Istorică a României”, serie nouă, vol II, (

2005), nr 1(3) Editura Scriptorium Bucureşti, 2005, pp.129-136.

I.C.Brătianu şi problema românească (1848-1859), în „Zargidava. Revistă de Istorie”; III, Editura

Conexiuni, Bacău, 2004, pp.64-72.

Politica militară a guvernelor liberale (1867-1868, 1876-1888), în „Zargidava. Revista de Istorie”,

II, Editura Conexiuni, Bacău, 2003.

Independenţa Principatului România, în vol. Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea

naţională, Editura Fundaţiei Academice A.D.Xenopol, 2001, pp.135-146.

Liberalismul european. Geneză şi evoluţie (I), în Carpica, nr 30., 2001, pp. 167-173.

Page 18: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

18

ACTIVITATEA POLITICĂ

Coordonatorul Comisiei Naţionale de Cultură, Culte şi Minorităţi a Partidului Naţional Liberal (iulie

2017-)

Prim vicepreşedinte al Biroului Politic Judeţean al P.N. L. Iaşi ( aprilie 2017-)

Vicepreședinte al Biroului Politic Județean Interimar al Partidului Național Liberal Iași

(iulie 2016- octombrie 2017);

Prim-vicepreședinte al Biroului Politic Județean al Partidului Național Liberal Iași

(aprilie 2014-iulie 2016);

Coordonator al rețelei electorale a Partidului Național Liberal din județul Iași la alegerile

locale din iunie 2016;

Coordonatorul programului de guvernare locală, capitolul cultură din programul de

guvernare al PNL Iași pentru alegerile locale din iunie 2016;

Coordonator al rețelei electorale a Partidului Național Liberal din județul Iași la alegerile

prezidențiale din noiembrie 2014;

Candidat la alegerile parlamentare din 2012 la Camera Deputaților pe Colegiul 4 Roman –

Ion Creangă, judetul Neamț unde am obținut 48,5% din totalul de voturi exprimate.

Vicepreședinte al Biroului Politic Municipal al Partidului Național Liberal Iași (2010-2014)

Membru în Biroul Politic Județean al Partidului Național Liberal Iași (2010-2014)

Coordonator al campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009, pe colegiul 10

Tătăraşi unde candidatul PNL a obţinut 27, 54% şi 7980 voturi, anul 2009.

Coordonator al departamentului resurse umane la alegerile parlamentare pe colegiul 8 la

alegerile din 2008.

Coordonator al departamentului resurse umane la alegerile locale în 2008.

Membru în Biroul Politic al Partidului Național Liberal Iași (2005-2010)

Vicepreședinte al TNL Iași (2003-2005)

Membru în Biroul Politic Județean al Partidului Național Liberal Neamț (2000-2001)

Membru în Biroul Politic Municipal al Partidului Național Liberal Roman (2000-2002)

Președinte interimar al TNL Neamț (2000-2001)

Page 19: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

19

Membru în staff-ul electoral al PNL Roman, în campania pentru alegerile locale 2000;

responsabil cu elaborarea programului politic și relatia cu presa locală în timpul campaniei

electorale;

Candidat pentru consiliul local din partea Partidului Național Liberal Roman la alegerile locale

din anul 2000;

Membru în staff-ul electoral al Partidului Național Liberal Roman pentru alegerile

parlamentare din 2000 - responsabil resurse umane și rețeaua electorală pentru municipiul

Roman și comunele învecinate;

Candidat la alegerile parlamentare din anul 2000, pentru Camera Deputaților, din partea PNL

Neamț;

Vicepreședinte al TNL Neamț (1999-2000)

Vicepreședinte al TNL Roman (1999-2000)

Membru al Partidului Național Liberal, Roman (februarie 1999)

Membru în Partidul Alianța Civică (a fuzionat cu PNL in august 1998), din iunie 1992

Comunicator principal din partea Partidului Național Iași la Radio Iași (2005-2014);

ocazional (2015-2016);

FUNCȚII PUBLICE

Consilier județean din partea Partidului Național Liberal Iași (iunie 2016-)

Consilier Județean din partea Partidului Național Liberal Iași (iunie 2012-iunie 2016)

Inițiator al proiectului Fundația pentru Cultură Iași, depus în numele grupului

de consilieri al PNL Iași;

Președinte al Comisiei de la nivelul Consiliului Județean pentru aplicarea Legii

350/2005, privind finanțarea O.N.G.-urilor din domeniul socio-cultural (2012-

2015);

Secretar al Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Județean Iași (2012-

2015);

Director al Ateneului Tătărași (2010-2015)

Page 20: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

20

ACTIVITĂȚI PUBLICE

Lector la şcoala politică „Petru Poni” ediţia I, 2012, cu tematica Politica liberală de tineret la

nivel local şi regional, organizată de CSL Iaşi;

Lector la şcoala politică „D.A. Sturdza“ ediţia a III-a, 2011.

Lector la şcoala politică I.C.Brătianu ediţia a II –a, 2011, organizată de CSL România la

Florica, judeţul Argeș;

Lector la şcoala politică I.C. Brătianu ediţia a I, 2009, organizată de CSL România la Florica,

judeţul Argeș.

Organizator şi iniţiator împreună cu reprezentanţi ai T.N.L. Iaşi a şcolii politice „D.A.

Sturdza“, ediţia a II-a şi susţinător al prelegerii D.A. Sturdza. Un lider politic european Iaşi, 11

noiembrie 2007;

Organizator şi iniţiator împreună cu reprezentanţi ai T.N.L. Iaşi a şcolii politice „D.A.

Sturdza“ şi susţinător al prelegerii D.A. Sturdza. Activitatea politică, Iasi, decembrie 2006;

Lector la seminarul organizat de T. N. L. Iaşi, „Uniunea Europeană - o viaţă cu noi reguli”, 3

octombrie 2006;

Lector la seminarul organizat de Fundaţia „Friedrich Naumann”, Atragerea tinerilor în politică,

Iaşi, 20 iunie 2005;

Lector la seminarul organizat de „Centrul pentru relaţii inter-etnice”, cu tema Cum văd liderii

politici relaţiile inter-etnice?, Târgu Mures, 28-31 august 2005;

Participant la dezbaterea organizată de Liga Pro Europa, cu tema „Reforme amânate - reforme

necesare pentru integrarea României în U.E.“, Cluj Napoca, 20 mai 2005.

Organizator, din partea Institutului de Istorie A.D. Xenopol, împreună cu Liga Pro Europa a

dezbaterii având ca temă “Regionalismul în cadrul integrării europene”, Iaşi, 12 decembrie

2004.

Lector la seminarul Marketing politic, organizat de C.S.L. Iaşi, mai 2004;

Organizator a mai multor dezbateri consacrate istoriei P. N. L., în 2004 şi 2005 la Roman,

Piatra Neamţ şi Iaşi.

Organizator, împreună cu Liga Pro Europa a dezbaterii Cadrul legislativ pentru protecţia

minorităţilor naţionale: progrese şi lacune, Iaşi, 13 decembrie 2004.

Organizator, din partea Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, împreună cu Liga Pro Europa a

dezbaterii având ca temă Regionalismul în cadrul integrării europene, Iaşi, 12 decembrie

2004.

Page 21: Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu

21

Lector la școala politică I.C. Brătianu organizată de Clubul Elevilor Liberali Iași 2003, 2004;

Lector la seminarul organizat de T.N.L. Neamţ, Liberalismul European - Geneză şi evoluţie.

Partidele liberale astăzi în Europa, august, 2003.

Lector şi organizator alături de T.N.L. Roman al ciclului de dezbateri intitulat Primăvara

Liberală, aprilie-iunie 2002.

Observator la alegerile din Azerbaidjan, 2003, din partea O.S.C.E. România şi Liga Pro

Europa.

Colaborator la Ziarul de Roman (2002-2009);

Colaborator la ziarul Curentul (1998);

Senior editor la săptămânalul Vocea Romanului (1997);