Cercetarea de Marketing

of 46 /46
Cercetarea de marketing

Embed Size (px)

description

prezentare

Transcript of Cercetarea de Marketing

Page 1: Cercetarea de Marketing

Cercetarea de marketing

Page 2: Cercetarea de Marketing

Să ne reamintim!

Piaţa este...

un grup de cumpărători sau consumatori!

Page 3: Cercetarea de Marketing

Să ne reamintim!

• Segmentarea pieţei

Page 4: Cercetarea de Marketing

Ce este o cercetare?

• O analiză?

• O investigare?

• Un studiu?

Page 5: Cercetarea de Marketing

Funcţiile cercetării

• Descriptivă – colectarea de date

• Diagnosticare – explicarea unui fenomen

• Predictivă – anticiparea

evoluţiei fenomenelor

Page 6: Cercetarea de Marketing

Cercetarea poate fi:

• în funcţie de conţinutul informaţiilor obţinute:

– Documentară

(de birou)

Metode: analiza şi sinteza

Page 7: Cercetarea de Marketing

Cercetarea poate fi:

• în funcţie de conţinutul informaţiilor obţinute:

– Calitativă: înţelegerea psihologiei şi criteriilor de apreciere ale diferitelor categorii de public

Metode: - focus grup (reuniunea de grup )

- interviul

- tehnici proiective

Page 8: Cercetarea de Marketing

Cercetarea poate fi:

• în funcţie de conţinutul informaţiilor obţinute:

– Cantitativă: măsurarea fenomenelor analizate şi obţinerea

unor informaţii cantitative

Metode: - ancheta

- observarea

- experimentul

Page 9: Cercetarea de Marketing

Cercetarea poate fi:

• În funcţie de obiectivele urmărite:

– Exploratorie: identificarea şi formularea problemelor care vor face

obiectul viitoarelor cercetări detaliate

Page 10: Cercetarea de Marketing

Cercetarea poate fi:

• În funcţie de obiectivele urmărite:

– Descriptivă: analiza modalităţilor de manifestare a

unor fenomene

Page 11: Cercetarea de Marketing

Cercetarea poate fi:

• În funcţie de obiectivele urmărite:

– Cauzală (explicativă): găsirea cauzelor şi

explicarea fenomenelor

Page 12: Cercetarea de Marketing

Cercetarea poate fi:

• În funcţie de obiectivele urmărite:

– Predictivă: anticiparea evoluţiei unor fenomene

Page 13: Cercetarea de Marketing

Cercetarea poate fi:

• În funcţie de obiectivele urmărite:

– Instrumentală: testarea şi validarea instrumentelor ce vor fi utilizate în cercetările de marketing

Page 14: Cercetarea de Marketing

Etapele cercetării de marketing

1. Definirea problemei de rezolvat

2. Elaborarea unui plan al studiului

3. Culegerea datelor

4. Analiza datelor

5. Prezentarea rezultatelor

Page 15: Cercetarea de Marketing

1. Definirea problemei

• Scopul cercetării

• Obiective

• Ipoteze

Page 16: Cercetarea de Marketing

2. Planul cercetării- Research Proposal -

• Surse de informare:

– Primare

– Secundare

Page 17: Cercetarea de Marketing

2. Planul cercetării- Research Proposal -

• Populaţie totală sau eşantion?

– Eşantion:• Reprezentare cantitativă

• Reprezentare calitativă

Page 18: Cercetarea de Marketing

Eşantionarea

• Metode de eşantionare:

– Probabilistice:• Aleatoare• Stratificate• Areolare• Metoda pasului

Page 19: Cercetarea de Marketing

Eşantionarea

• Metode de eşantionare:

– Non-probabilistice:• de convenienţă• pe bază de raţionament• metoda cotelor

Page 20: Cercetarea de Marketing

Eşantionarea

• Panelul

Page 21: Cercetarea de Marketing

Metoda

• Metode cantitative:

– Observarea– Experimentul– Ancheta– Studiul documentar

Page 22: Cercetarea de Marketing

Metoda

• Experimentul:

cauză → efect

– Variabile : - independente

- dependente

– Unităţi: - martor

- de experiment

Page 23: Cercetarea de Marketing

Metoda

• Ancheta

– Telefonică– Poştală– Stradală– La domiciliu– La locul de consum– Electronică

Page 24: Cercetarea de Marketing

Metoda

• Metode calitative:– Focus grup– Interviul de profunzime– Tehnici proiective

• Asocierea („Scrie primul cuvânt care îţi vine în minte atunci când auzi LOGAN”)

• Completarea („Mă spăl cu....., pentru a........”; povestiri incomplete)

• Construirea şi exprimarea

Page 25: Cercetarea de Marketing

Focus grup

• 8-12 persoane• un moderator• 1,5 -3 ore

Page 26: Cercetarea de Marketing

Interviul de profunzime

Page 27: Cercetarea de Marketing

Teste proiective• T.A.T. – Test de

Apercepţie TematicăMorgan şi Murray

Page 28: Cercetarea de Marketing

Teste proiective

• Testul frustraţiei - Rorschach

Page 29: Cercetarea de Marketing

Teste proiective

• Psihodrama

Page 30: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Tipuri de întrebări:

– Închise

– Deschise

– Semi-închise / cu alegeri multiple

Page 31: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Structura unui chestionar:– scurta prezentare a obiectului

chestionarului– întrebare de ordin general, pentru a uşura

intrarea în subiect– întrebări specifice – corpul chestionarului– întrebări de control (verificare a sincerităţii

răspunsurilor)– informaţii socio-demografice, de

determinare a profilului repondentului– scurtă încheiere – mulţumire

Page 32: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

Reguli de întocmire a întrebărilor:

• să fie simple şi precise• să trezească interesul• să fie uşor de înţeles• să permită un răspuns exact• să permită un răspuns sincer

Page 33: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

Reguli de întocmire a întrebărilor:

• să nu fie duble (ce părere aveţi despre curăţenia şi muzica din restaurantul....)

• să nu conţină duble negaţii ("nu-i aşa că nu se consumă suficiente......")

• să nu conţină termeni vagi, pretenţioşi, tehnici etc. (mult-puţin, des-rar, etc.)

• să nu facă apel la un trecut prea îndepărtat

Page 34: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Tipuri de scale:1. Scale nominale

a) dihotomice: Sunteţi ieşean(că)? ( ) Da ( ) Nu

b) cu variantă neutră/incertă: V-a plăcut filmul X? ( ) Da ( ) Nu ( ) Nu-l cunosc

c) cu un răspuns posibil dintr-o listă dată:

Familia dvs. are: ( ) 1 membru ( ) 2 membri ( ) 3 membri ( ) 4 membri ( ) 5 sau mai mult de 5 membri

Page 35: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Tipuri de scale:2. Scale ordinale

– cu ierarhizarea (ordonarea) preferinţelor:

Notaţi cu 1, 2, 3, ...., 1 = primul loc (cel mai important, cel mai mult etc.), preferinţele dvs. pentru următoarele mărci:

( ) X ( ) Y ( ) Z etc.

Page 36: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Tipuri de scale:2. Scale ordinale

– cu sumă constantă:

Împărţiti 100 de puncte între următoarele mărci:

( )X ( )Y ( )Z etc.

Page 37: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Tipuri de scale:2. Scale ordinale

– diferenţiala cu suport verbal:

În opinia dvs., amplasarea magazinului X este:

( ) Foarte bună ( ) Bună( ) Medie( ) Rea ( ) Foarte rea

Page 38: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Tipuri de scale:2. Scale ordinale

– cu diferenţiere după importanţă:

Filmul X vă place?( ) Foarte mult ( ) În mare măsură ( ) Mediu

( ) În mică măsură ( ) Deloc

Page 39: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Tipuri de scale:2. Scale ordinale

– diferenţiala semantică (extreme semantice):

În opinia dvs., amplasarea magazinului X este:

Foarte bună ...................................Foarte rea

Page 40: Cercetarea de Marketing

• Tipuri de scale:3. Scale interval

– Likert (acord/dezacord):

Iaşul este un oraş curat

Acord Acord Neutru Dezacord Dezacord

total parţial parţial total

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Page 41: Cercetarea de Marketing

Instrumentele cercetăriiChestionarul

• Tipuri de scale:4. Scale proporţii

– Vârsta (exprimată în ani)– Greutatea (exprimată în kg.)– Nr. de unităţi vândute etc.

Page 42: Cercetarea de Marketing

3. Culegerea datelor

• Probleme frecvente:

– persoane absente – refuzul de a coopera – distorsiuni din cauza

intervievatului – distorsiuni din cauza

operatorului de interviu

Page 43: Cercetarea de Marketing

4. Analiza datelor

• Analiză• Determinări statistice• Relaţii de asociere şi

cauzalitate

– Corelaţii– Analiză factorială– Regresie multiplă

Page 44: Cercetarea de Marketing

5. Prezentarea rezultatelor

• Raportul de cercetare:

– Raportul preliminar

– Raportul final

Page 45: Cercetarea de Marketing

5. Prezentarea rezultatelor

• Raportul preliminar– titlul provizoriu al cercetării ce va fi efectuate;– formularea problemei ce va face obiectul cercetării;– scopul şi obiectivele proiectului;– condiţii impuse şi, eventual, limitele aferente;– planul preliminar al cercetării, cu precizarea

surselor de informare, a metodelor necesare şi instrumentelor de cercetare;

– estimarea necesarului de timp şi resurse umane necesare cercetării;

– estimarea costului cercetării.

Page 46: Cercetarea de Marketing

5. Prezentarea rezultatelor

• Raportul final:– pagina de titlu– cuprinsul– rezumatul– introducere– obiectivele şi problema

cercetării– prezentarea

întreprinderii şi a mediului

– metodologia de cercetare

– rezultatele cercetării– limitele raportului– concluzii şi

recomandări– bibliografie– anexe