CELEBRARE - Libris.ro vietii - Osho.pdfCELEBRARE CeL ob sedalt de muncb.au ftcut muLt du Lumii.$ i...

of 3 /3
CELEBRARE CeL ob sedalt de muncb. au ftcut muLt du Lumii. $ i ce I mai mare rilu p e care L- au facut este aceLa cE" au despui.att t{a demomenteLe de ceLebrare gt de silrbiltoare. D tn cauza Lor este atAt de pu!ir"5," silrbhtou"e M.Lume, gt cufiecare zlLumea devine tot mai mohordtd" g i mai nefertcttX. D e fapt, div ertLsmentttl a [uat [ocu[ ceLebrilrltinhnneazlLeLor noastre. insH" divertis mentuL cste cu totuL dferlt de ceLebrare; divertismentuLgtceLebrarcanu sunt niciodati. unu[ ;i acela;i luc, u. in c eLebr ar e, e gti un participarft ;indwertisment eSti doar un spectator. I n dlv ertismatt, prlv e;ti a,tm allit dru" sp ectacoL in fala ta. Ala cI pe cdnd ceLebrarea este activl, div ertismentwL e p asw. I n c el.eb r ar e dansezl, tn w eme cc tn diverti sment prw eSti. p e ci ncva danshnd, Lucru pentru curc tl plltqti. in accastrl lume a cong(iin(ci, nimic nu cs(c dc un mui murc uiu(or dec0l cclchrurcu, E : /-/- N 8 V .((]V#\*{'M^ "ru)p, rffi;( / 1 ""XJX. ')Su 4fd/ \ ffdl9 \ + --tr I/ N{----- ----l,oo o ff / T I N \Ylrl ^^- -ilX'-\"./ X'i;'y'\( 3J..+1= '+,/ /; o 1 o \X w v w " ol | 1- -tt .- 9o + ),"1 { / ,"s^XlWffiilm""- ar .x';'-;:\fD) .ou5o, ^,1 r^''- ..'Itr - oon \o o ?() \ , c), / -': '-/r,itt,' t't\t')'/ ,\','\' / ,\ )' t /l !ll'\; , , , ;'"/') ', ,\: ) '1 L({Jouo\Po "ff /, ) _n .Yw/Nil r.z\\WY,- o iN jrv Ntir/:,i.=::::lt::l o.i-: 'n\* ,. ''!$i

Embed Size (px)

Transcript of CELEBRARE - Libris.ro vietii - Osho.pdfCELEBRARE CeL ob sedalt de muncb.au ftcut muLt du Lumii.$ i...

 • CELEBRARE

  CeL ob sedalt de muncb. au

  ftcut muLt du Lumii. $ i ce I maimare rilu p e care L- au facut

  este aceLa cE" au despui.att t{ademomenteLe de ceLebrare gt

  de silrbiltoare. D tn cauza Lor

  este atAt de pu!ir"5," silrbhtou"e

  M.Lume, gt cufiecare zlLumea

  devine tot mai mohordtd"

  g i mai nefertcttX. D e fapt,div ertLsmentttl a [uat [ocu[

  ceLebrilrltinhnneazlLeLor

  noastre. insH" divertis mentuL

  cste cu totuL dferlt de ceLebrare;

  divertismentuLgtceLebrarcanu

  sunt niciodati. unu[ ;i acela;iluc, u. in c eLebr ar e, e gti un

  participarft ;indwertismenteSti doar un spectator.

  I n dlv ertismatt, prlv e;ti a,tmallit dru" sp ectacoL in fala ta.

  Ala cI pe cdnd ceLebrarea este

  activl, div ertismentwL e p asw.

  I n c el.eb r ar e dansezl, tn w eme

  cc tn diverti sment prw eSti. p e

  ci ncva danshnd, Lucru pentru

  curc tl plltqti. in accastrl lume acong(iin(ci, nimic nu cs(c dc un

  mui murc uiu(or dec0l cclchrurcu,E

  :/-/-

  N8 V .((]V#\*{'M^"ru)p,rffi;(

  /1

  ""XJX.')Su 4fd/ \ ffdl9 \+ --tr I/ N{----- ----l,oo o ff/ T I N \Ylrl ^^-

  -ilX'-\"./ X'i;'y'\(3J..+1= '+,/ /; o1 o \X w v w" ol | 1- -tt .- 9o

  + ),"1 { / ,"s^XlWffiilm""-€ar.x';'-;:\fD) .ou5o,^,1

  r^''-..'Itr -

  oon\o o

  ?() \, c), / -':'-/r,itt,' t't\t')'/ ,\','\' / ,\ )'t /l !ll'\; , , , ;'"/') ', ,\: )

  '1

  L({Jouo\Po "ff /, ) _n.Yw/Nilr.z\\WY,-

  o

  iN jrv Ntir/:,i.=::::lt::l o.i-: 'n\* ,. ''!$i

 • #----------*

  [email protected]

 • *,: t'fl*S;;i,i ;,: *::#q*,'::ti;tli; ; : .:;J* I *.:[email protected]$!$--"-\l f1: o ^'ooo.ooo\ S I /)o."uOo 6 o

  ""\" r-. r---'//n""oo ooo",roo o o

  ^ " C O o

  oo oc) o ' o ' o o o oo - o\ I / \ I ooo

  '.oo - L/ o o o o o ooo \\l \ "o ?o o u O o O C \\ \" oooo o - o O e o o o o "\ , ]

  oorooooC o o o' -o o oo o r / ""f

  O oo ^ . O 6 o ^\ i 1.. o

  o o O o o C o^o

  C o oo o oo

  ^ n oO " o

  o O o 'o o "

  o ^o o o oo o o U oo Oo o o o o o Oo Co^oO

  o o' ot . \

  ., ' ' go o o \ I

  PROSTUL

  ,,Prostu[" dln cbtfii[e de tarot...Prostu[ std" p e mar ginea stAnc i i,

  un picior atdrnin du-i tnj os de- a

  Lungul.stAncii - Lar eL nu t;i dlseavnr de asta,el se uit5. [a ste[e

  \

  de v tal1., ;i pulmit inleLep c run t',sttfictentcAt si evifi erori\e,r eprezmtd" tot ce trebuie.

  )'>:^^TlN\\\(/ /\"

  ;i efoartefertcit. CapuL\ut epLindev'se,pesemne.

  Pufird prostie ;i pufinitntel,ep ctune sunt b ine-ven i te, i a r

  combin4ta p otrlv tti. face dtn tin c

  un buddha - puflnl. pro stie;i puf ini tnfe Lepcnrne.

  Nu fi numat inleLept, aLtmmte riwL EungeunuL dintre acei

  o ameni" cu fala Lungic nu jnumal pr o st, aLtminterl v ei

  ajtmge sh"Le s1vrudzi. Pufinri

  prostie, suficientcAt si te bucuri

  l0