Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug'...

of 9 /9
Jennifer Moore-Matti nos Andy Catting - **a ce a, Traducere din englezi: lrina Chirica #h' Dffi

Embed Size (px)

Transcript of Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug'...

 • Jennifer Moore-Matti nosAndy Catting

  -

  **a

  cea,

  Traducere din englezi: lrina Chirica

  #h' Dffi

 • . Copierea ta examen 4

  . Gisegti o bancnotd 6

  . Terorizat de un coteg 8

  . Faqa murdari 10

  . Striinut preficut 12

  . Ceva nou la cini 14

  . O coafuri noud 16

  . A mai rdmas o fetie de pizza 18

  . Cdletut tiu a ficut.u.u 20

  . Nu ai destui baniZ?

  . Un mesaj urAt pentru un coteg 24

  . Navigarea pe internet 26

  . lei fir6 s5 ceri permisirn"u 28

  . Gdsegti un cAine pierdut 30

  . La petrecerea zilei de naqtere 32

  . CAnd te tachineazi cotegii 34

  . Teama de examen 36

  . Medicamentete mamei 38

  . Trebuie si fac pipi 40

  . Un striin ta ug' 42

  . CAinele vrea sd igiimparli mAncarea cu et 44

  . Tragi cu urechea ta tetefon 46

  . Durerea de a;nti 48

  .,.4.

  :l

 • . Pantatonii rupti 50

  . Tristeqe 52

  . Sticte sparte 54

  . Un medicament cu gust greqos 56

  . Bititia cu bucdgi de pdine 58

  . A minli sau a nu mlnti 60

  . Ai tdsat deschisd uga ta frigider 62

  . Un pipiit ctudat 64

  . Necazuricu centura de siguranqi 66Dilema cu aparatul

  de tocat resturi atimentur" 68Supdrat foc70

  ls

  . De-a v-a!i ascunsetea 72

  . H6rtia de toateti 74

  . Frigiorut care mugcd 76

  . Tema neficutd 78

  . ,,e9ti grasdl" 80

  . ,,Nu vrea si se trezeasci!" 82

  . Examenul ta matematici 84

  . Trandafirii roz de [a vecin 86

  . Cu degetut in ventitator 88

  . La cor 90

  . Ascunzitoareadin rastetut cu haine 92

  . Gise;ti o bricheti 94

 • Ce ai face dacd prietenata !i'ar cere se o ajulisa copleze . Y[a examenul

  de matematlcaF,'.\

  I

 • l!l

  Ai ajuta-o sb copieze SaU te-ai oferi s5-i daio m6nb de ajutor ca si aprofundeze materia destudiu, pentru a nu mai fi nevoit6 si recurgi lasolutia deloc buni a copiatului?$i eu ag sta pe gAnduri. Atunci c6nd te temi cd nu te veidescurca, cauli o cate de a face tucrurite mai u;oare,chiar dacd asta inseamni sd copiezi [a examen. Mi-a;intreba prietena de ce se teme si dea examenut si dacivrea si o ajut sd studieze.

  Uneori ajutorul unui prieten este exactlucrul de careai nevoiel

  .. .--.'---.-.-.\

  D,e'1 F:-i{€-\ \

 • I

  I

  h

  ffi

  trI

  n

  b.

  -d

 • Ai pistra Uanii $fO i-ai da inapoi?Poate te-ar tenta si pdstrezi banii, dar nu arfi corect sd faci a;a ceva. Corect ar fi si ridicibanii ;i si ii dai persoanei care i-a pierdut.

  Poate cZ,intro zi vei fitu cel carc a pierdut banii.,,

  /

  I

 • Ce ai face daca prietenul

  tiu !i-ar spune ci a fostlerorizat de un coteg tagcoati gi ar vrea sd pistreziacest tucru in secret

  1)tt

  t'tI

 • Ai pistra secretul SaU i-ai cere ajutordomnului profesor?Eu a;a a9 face. E in regul,i sd ceri ajutor de ta un adutt.Nu este bine si pistrezi un secret despre un prietenciruia cineva ii face rdu.

  fine rninte: siguranta copiilor ^re

  ptiofitate!