Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug'...

9
Jennifer Moore-Matti nos Andy Catting - **a ce a, Traducere din englezi: lrina Chirica #h' Dffi

Transcript of Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug'...

Page 1: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

Jennifer Moore-Matti nosAndy Catting

-

**a

cea,

Traducere din englezi: lrina Chirica

#h' Dffi

Page 2: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

. Copierea ta examen 4

. Gisegti o bancnotd 6

. Terorizat de un coteg 8

. Faqa murdari 10

. Striinut preficut 12

. Ceva nou la cini 14

. O coafuri noud 16

. A mai rdmas o fetie de pizza 18

. Cdletut tiu a ficut.u.u 20

. Nu ai destui baniZ?

. Un mesaj urAt pentru un coteg 24

. Navigarea pe internet 26

. lei fir6 s5 ceri permisirn"u 28

. Gdsegti un cAine pierdut 30

. La petrecerea zilei de naqtere 32

. CAnd te tachineazi cotegii 34

. Teama de examen 36

. Medicamentete mamei 38

. Trebuie si fac pipi 40

. Un striin ta ug' 42

. CAinele vrea sd igi

imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46. Durerea de a;nti 48

.,.4.

:l

Page 3: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

. Pantatonii rupti 50

. Tristeqe 52

. Sticte sparte 54

. Un medicament cu gust greqos 56

. Bititia cu bucdgi de pdine 58

. A minli sau a nu mlnti 60

. Ai tdsat deschisd uga ta frigider 62

. Un pipiit ctudat 64

. Necazuri

cu centura de siguranqi 66Dilema cu aparatul

de tocat resturi atimentur" 68Supdrat foc70

ls

. De-a v-a!i ascunsetea 72

. H6rtia de toateti 74

. Frigiorut care mugcd 76

. Tema neficutd 78

. ,,e9ti grasdl" 80

. ,,Nu vrea si se trezeasci!" 82

. Examenul ta matematici 84

. Trandafirii roz de [a vecin 86

. Cu degetut in ventitator 88

. La cor 90

. Ascunzitoarea

din rastetut cu haine 92. Gise;ti o bricheti 94

Page 4: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

Ce ai face dacd prietenata !i'ar cere se o ajulisa copleze . Y

[a examenul de matematlcaF,'.\

I

Page 5: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

l!l

Ai ajuta-o sb copieze SaU te-ai oferi s5-i daio m6nb de ajutor ca si aprofundeze materia destudiu, pentru a nu mai fi nevoit6 si recurgi lasolutia deloc buni a copiatului?$i eu ag sta pe gAnduri. Atunci c6nd te temi cd nu te veidescurca, cauli o cate de a face tucrurite mai u;oare,chiar dacd asta inseamni sd copiezi [a examen. Mi-a;intreba prietena de ce se teme si dea examenut si dacivrea si o ajut sd studieze.

Uneori ajutorul unui prieten este exactlucrul de care

ai nevoiel

.. .--.'---.-.-.\

D,e'1 F:-i{€-\ \

Page 6: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

I

I

h

ffi

trI

n

b.

-d

Page 7: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

Ai pistra Uanii $fO i-ai da inapoi?Poate te-ar tenta si pdstrezi banii, dar nu arfi corect sd faci a;a ceva. Corect ar fi si ridicibanii ;i si ii dai persoanei care i-a pierdut.

Poate cZ,intro zi vei fitu cel carc a pierdut banii.,,

/

I

Page 8: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

Ce ai face daca prietenul

tiu !i-ar spune ci a fostlerorizat de un coteg tagcoati gi ar vrea sd pistreziacest tucru in secret

1)tt

t'tI

Page 9: Ce ai face daca? - Jennifer Moore-Mallinos ai face daca...Trebuie si fac pipi 40. Un striin ta ug' 42. CAinele vrea sd igi imparli mAncarea cu et 44. Tragi cu urechea ta tetefon 46.

Ai pistra secretul SaU i-ai cere ajutordomnului profesor?Eu a;a a9 face. E in regul,i sd ceri ajutor de ta un adutt.Nu este bine si pistrezi un secret despre un prietenciruia cineva ii face rdu.

fine rninte: siguranta copiilor ^re

ptiofitate!