Cconstructia Automobile

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  655
 • download

  34

Embed Size (px)

Transcript of Cconstructia Automobile

Prof.dr. ing. Nicolae CORDO~

Conf. dr. ing. loan RUS

Conf. dr. ing. Nicolae BURNETE

AUTOMOBILEConstructie generaHi Uzura

.

Evaluare

Cluj-Napoca 2000

,;

Editura:

TODESCO, Cluj-Napoca Str. Meteor nr. 6/32, Tel: 064-438305 Fax: 064-198467

Tiparit la:

~s.r.l., Cluj-Napoca P-ta .Muzeului nr. 1TeVfax:064-198467 Mobil: 094-601631

.

Recenzia:

Prof. dr. ing. Nicolae Ba1aga Prof. dr. ing. Petru Branza~

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale CORDO~, NICOLAE Automobile: construcpe generala, uzura, evaluare / prof. dr. ing. Nicolae Cordo~, conf. dr. ing. loan Rus, conf. dr. ing. Nicolae Burnete. - Cluj-Napoca: Todesco, 2000 258 p.; 17x24 em. Bibliogr. ISBN 973-997779-7-9 1. Rus, loan II. Burnete, Nicolae 629.33

.

ISBN [email protected] Toate drepturile asupra acestei editii apartin autorilor.All rights reserved. Printed in Romania. No parts of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retieval system, without the prior permission of the publisher.

Toate drepturile rezervate. Tiparit Tn Rom~nia. Nici 0 parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa sub nici 0 forma, prin nici un mijloc mecanic sau electronic, sau stocata Tntr-o baza de date fara acordul Tnprealabil. Tnscris, al editurii.

PREFATADinamica nemailntalnita a necesitaplor de transport ale societafii, a condus, la acest inceput al mileniului III la dezvoltarea tara precedent a industriei de automobile. Ca urmare a cerin~elor actuale privind traficul de marfuri ~icalatori, datorira avantajelor deosebite pe care Ie prezinra automobilul fata de celelalte mijloace de transport, transporturile rutiere au cunoscut 0 puternica dezvoltare. Preocuparile constructorilor de automobile sunt indreptate spre asigurarea unor condipi de securitate ~i de confort sporite, spre cre~terea performan~lor (demaraj, viteza maxima, capacitate de fdinare) ~i nu In ultimul rand spre 0 poluare minima a mediului inconjurator. De asemenea, sunt cautate tot mai des solu~ii de automatizare a conducerii automobilului, de asistare a conducatorului auto astfelincat si automobilul, tara a interveni , conducatorul auto, sa fie capabil sa reacponeze la situapile create de mediul exterior. Lucrarea de fa~ trateaza problemele de baza ale construcfiei automobilelor, fenomenele de uzare specifice pieselor cu un inalt grad de solicitare din automobil precum ~i principiile de evaluare a acestora. La inceputul lucrarii se prezinra tipurile vehiculelor rutiere, terminologia ~i parametrii principali ai automobilelor precum ~i compunerea generala a unui automobil. Intr-o ordine fireasca sunt dezvoltate principalele pa~i ale unui automobil: motorul; transmisia; sistemul de direcpe ~i sistemul de franare; sistemul de suspensie ~i rulare; carosena. o a doua parte a lucrarii trateaza fenomenele referitoare la uzarea principalelor piese ale motoarelor cu ardere interna. Astfel sunt evidenpate aspectele privind uzarea urmatoarelor piese avand rol functional important In structura motorului: pistonul; segmen~ii de piston; biela; arborele cotit; cama~ile de cilindru; arborele de distribu~ie; supapele; pompa de injec~ie ~finjectoarele.

A treia parte a lucrarii prezinrii principiile evaluarii automobile1or, fiind dczvoltate: metodele de evaluare; stabilirea valorii de Inlocuire: estimarea gradului de uzura. De asemenea, mai sunt prezentate criteriile de corectare a rezultatelor, evaluarea pagubelor la automobile, cerin~e privind evalllatorul ~i eviden~ierile din raportul de evaluare. Lucrarea se adreseaza cursan~ilor de la inva~mantul postuniycrsitar. specializarilc "Evaluarca mijloacelor fixe" ~i "Ingineria circulatiei rutiere". De asemenea, lucrarea Poate fi utila si studentilor din , , inva~mantul universitar, atat pentru cei care se specializeaza in domeniul automobilelor sau a ingineriei transporturilor cat si pentru studen~ji de la alte Sp ecializari care doresc sa-si com p leteze cunostiintele cu informatii , , , , privind automobilul.Autorii

FOREWORD

The unprecedented dynamics of the transportation necessities and the advantages of the road traffic at the beginning of the III-rd millenium determinedan unparalleled growth of the automotive industry. The objectives of the automotive researchers and constructors aim security and confort, improvement of the performances (start, speed, braking)and not at least pollution decrease. One researches sollutions for automatizedriving for making the automobile to react on the changes of the environmentwithout the interference of the driver. In the followings, one tries to treat basic problems of the structure of the automobiles, specific wear phenomena of the high stressed parts and theirevaluation principles. At the begenning one presents the classification, the terminology and the main parameters of the road vehicles and in a natural order, the general structure of the automobiles: engine, transmission, stearing, brakes, suspension and body.

The second part treats the wear phenomena of the main parts of the internal combustion engines (pistons, piston rings, crankshafts, cyllinders, connecting rods, camshefts, valves, injection pumps and injectors). The third part presents the evaluation principles of the automobiles, the evaluation methods, the replacement estimation. There are also presented: value establishing, the wear degree correction criteria of the results,

damage evaluation of the automobiles, requirements regarding evaluators and the structure of the evaluation reports. The work is directed to postgraduated students in the field of "Fixed assets evaluation" as for the students of the faculties for automobiles,

transportation and for anyone who wants to improve his know ledges in automobiles.

C uprins

Cuprins

1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND AUTOMOBILELE , 1.1.VEHICULE RUTIERE. TIPURL TERMINOLOGIE 1.2.PARAMETRII PRINCIPALI AI AUTOMOBILELOR 1.2.1.Parametrii contructivi 1.2.1.1. Dimensiunile principale 1.2.1.2. Greutatea automobilului 1.2.1.3. Capacitatea de trecere a automobilului 1.2.2. Parametrii dinamici 1.2.3. Parametrii economici 1.3. COMPUNEREA GENERALA A AUTOMOBILELOR 2. MOTOR UL 2.1. DEFINITII. CLASIFICARE. PARTI COMPONENTE , ,

15 15 24 25 25 26 26 28 30 31 35 35

2.2. CARACTERISTICILE GENERALE ALE MOTOARELOR... 38 2.3. CICLUL FUNCTIONAL AL MOTORULUI 40 , 2.3.1. Functionarea MAS 41 , 2.3.2. Funcfionarea MAC 44 2.3.3. Funcfionarea motorului In doi timpi 44 2.4. MECANISMUL MOTOR 45 2.4.1. Partea mobiHi a mecanismului motor 45 2.4.2. Partea fIXaa mecanismului motor 52 2.5. SISTEMELE AUXILIARE ALE MOTORULUI 55 2.5.1. Sistemul de distribufie a gazelor 55 2.5.2. Sistemul de alimentare Cllcombustibil 61 2.5.2.1. Sistemul de alimentare al MAS prin carburafie... 62 2.5.2.2. Sistemul de alimentare al MAS prin injecfie 64 2.5.2.3. Sistemul de alimentare al MAC 81 2.5.3. Sistemul de aprindere 91 2.5.4. Sistemul de racire 94 2.5.5. Sistemul de ungere 97 2.5.6. Sistem ul de filtrare 100 2.5.7. Sistemul de pornire ... 104 7

A LTOMOBILE 3. TRANSMISIA AUTOMOBILELOR 3.1. AMB REIAJUL 3.1.1. Rolul ambreiajului. Cerin~e impuse. Clasificare 3.1.2. Construqia ambreiajelor mecanice cu friqiune 3.2. CUTIA DE VITEZE 3.2.1. Rolul cutiei de viteze. Condi~ii impuse. Clasificare 3.2.2. Construqia cutiei de viteze 3.2.2.1. Mecanismul reductor 3.2.2.2. Sistemul de ac~ionarea cutiei de viteze in trepte 3.2.2.3. Red uctor-distri buitorul 105 105 105 105 118 118 121 121 125 128

4. SISTEMELE DE CONDUCERE A UTOM 0 BILELOR 4.1. SISTEMUL DE DIRECTIE ,

ALE 129 129129 130 131 133 136 136 139 139 140 142147

4.1.1. Rolul sistemului de direc~ie. Cerin~e impuse 4.1.2. Metode de realizare a virajului 4.1.3. Parametri caracteristici ai directiei , 4.1.4. Construqia sistemului de direqie 4.2. SISTEMUL DE FRANARE 4.2.1. Rolul sistemului de franare. Cerin~e impuse. Clasi ficare. 4.2.2. Construqia sistemului de franare 4.2.2.1. Frana cu saboti , 4.2.2.2. Frana cu disc. 4.2.2.3. Sisteme de actionare a franelor ,

5. SISTEMELE

DE SUSTINERE

~I DE RULARE

5.1. SISTEMUL DE SUSPENSIE 5.1.1. Rolul sistemului de suspensie. Conditii impuse 5.1.2. Construq.ia sistemului de suspensie. Clasificare 5.2. SISTEM UL DE RULA RE 5.2.1. Rolul rofii. Cerinte impuse. Clasificare 5.2.2. Construqia rotii. Marcare 6. SUPRASTRUCTURA AUTOMOBILELOR

147 147 150 155 155 156 161

6.1. CAROSERIA AUTOMOBILELOR. DEFINITII, ROL, CONDITII IMPUSE, CLASIFICARE 6.2. CAROSERIA AUTOTURISMELOR 6.3. CAROSERIA AUTOBUZELOR 6.4. CAROSERIA AUTOCAMIOAr\ELOR8

161 165 174 174

Cuprins7. UZAREA PRINCIP ALELOR PlESE ALE MOTOARELOR CD ARDERE INTERN.A 175

7.1. UZAREA PISTONUL ill 175 7.1.1. Date tehnice privind pistonul 175 7.1.2. Factorii care influenteaza uzarea pistonului 176 7.2. UZAREA SEGMENTILOR DE PISTON 181 , 7.2.1. Date tehnice privind segmentii 181 7.2.2. Factorii care determina uzarea segmenti10r la pornirea motoarelor 182 72.3. Dependenta uzurii de presiunea segmentilor de piston... 184 7.3. UZAREA BIELEI 188 7.3.1. Date tehnice privind biela 188 7.3.2. Factorii care influenteaza uzarea cuzinetilor de bieHL 189 7.4. UZAREA ARBORELUI COTIT 190 7.4.1. Date tehnice privind arborii cotiti 190 7.4.2. Factorii care influenteaza uzarea arborelui cotit 192 7.5. UZAREA CAMA~ILOR DE CILINDRU 195 7.5.1. Date tehnice privind cama~ile de cilindru 195 7.5.2. Procese de uzare specifice cama~ii de cilindru 195 7.5.3. Factorii care influenteaza uzarea cama~ii de cilindru 200 7.5.3.1. Materialul camasii de cilindru 200 , 7.5.3.2. Impuritiiti1e din aerul aspirat 202 7.5.3.3. Racirea cama~ii de cilindru 204 7.5.3.4. Solicitiirile cama~ii de cilindru 204 7.5.3.5. Calitatea combustibililor ~i lubrifiantilor 207 7.5.3.6. Calitatea ~i precizia prelucrarii suprafetei 209 7.5.4.