CATALOGUL SURSELOR DE FINAN¨‘ARE REGIUNEA ... mentorat, tutorat, orientare profesionala,...

download CATALOGUL SURSELOR DE FINAN¨‘ARE REGIUNEA ... mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere

of 37

 • date post

  03-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CATALOGUL SURSELOR DE FINAN¨‘ARE REGIUNEA ... mentorat, tutorat, orientare profesionala,...

 •                                  

   Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru ALBA IULIA, Piaţa Consiliul Europei, nr. 32D, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613

  E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro 

                                                                                                                                                                 

  CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE   REGIUNEA CENTRU  

     

                         

 •                                  

   Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru ALBA IULIA, Piaţa Consiliul Europei, nr. 32D, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613

  E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro 

                                                                                                                                                          

  CATALOGUL DE FINANȚARE   SURSELOR 

  PROGRAME DESTINATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE     

                             

 • Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

  Pagina 1 din 10 7 Ianuarie 2011

  Finantator Program de finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiaru

  lui Termen limita

  Informatii suplimenta re/Website program

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

  (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, AP 4, DMI 4.2)

  Obiectivul acestui domeniu de interventie il reprezinta reabilitarea siturilor industriale abandonate, interventiile avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale.

  Autoritati ale administratiei publice locale din mediul urban sau rural

  Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale din mediul urban sau rural

   Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusive preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor;

   Demolarea cladirilor si planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deseurilor;

   Construirea/modernizarea/extinderea cladirilor pentru activitati de productie si prestari servicii;

   Construirea/extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces;

   Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;

   Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse.

  Valoarea totala a proiectului:

  minim 1.700.000 lei si maxim 85.000.000 lei

  Pentru faza A de decontamin are minim 2%, iar pentru faza B de realizare a unei structuri de sprijin a afacerilor minim 50%

  Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua

  Agentiile pentru D ezvoltare R

  egionala w

  w w

  .adrcentru.ro w

  w w

  .inforegio.ro w

  w w

  .m dlpl.ro

 • Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

  Pagina 2 din 10 7 Ianuarie 2011

  Finantator Program de finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiaru

  lui Termen limita

  Informatii suplimenta re/Website program

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Dezvoltarea economiei sociale (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 6, DMI 6.1)

  NOU!

  Dezvoltarea structurilor economiei sociale - dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit/venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale si/sau in economia formala

  ONG-uri; Cooperative de credit, de consum si de productie; Organizatii sindicale; Patronate; Unitati de cult si asociatii religioase; Furnizori de FPC autorizati, publici si privati; Furnizori de servicii sociale; Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati; Intreprinderi implicate in economia sociala; Autoritati ale administratiei publice locale; Institute de cercetare; Universitati acreditate, publice si private etc.

  1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca; 2. Servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca, crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate; 3. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; 4. Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create; 5. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru dezvoltarea si sustinerea structurilor economiei sociale, organizatiilor si cooperativelor sociale nou create; 6. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale; 7. Dezvoltarea si implementarea programelor de formare pentru formatorii din economia sociala, care se finalizeaza cu certificate recunoscute la nivel national; etc

  Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: - minim 214.715 lei lei (echivalentu l in lei a 50.000 euro) si - maxim 2.147.145,7 1 lei (echivalentu l in lei a 499.999 euro).

  2% pentru persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial 5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial

  Linia de finantare a fost mom entan suspendat a, urmand sa fie redeschis a in luna ianuarie 2011.

  w w

  w .fserom

  ania.ro

 • Catalogul surselor de finantare PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

  Pagina 3 din 10 7 Ianuarie 2011

  Finantator Program de finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiaru

  lui Termen limita

  Informatii suplimenta re/Website program

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU, AP 1)

  Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile; asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane; imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor uzate; crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei.

  Operator Regional – societate comerciala pe actiuni cu capital integral al unitatilor administrativ teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara care asigura implementarea proiectelor de investitii de interes regional specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice, promovate de unitatile administrativ-teritoriale asociate

   Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea, statiilor de tratare a apeipotabile, a rezervoarelor de apa si a surselor de apa potabila;

   Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea retelei de alimentare sidistributie a apei potabile, inclusiv bransamentele amplasate in domeniul public,precum si constructiile civile aferente retelei.

   Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea retelelor de canalizare a apei uzate, inclusiv racordurile amplasate in domeniul public, precum si constructiile civile aferente retelei;

   Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea statiilor de epurare a apei uzate (inclusiv treapta tertiara); etc

  - 0% Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua

  http://w w

  w .posm

  ediu.ro/hom e

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate (PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU, AP 2, DMI 1)

  Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale, si de serviciile