Catalogul Maral PDF

132

Transcript of Catalogul Maral PDF

CAPITOLUL 1 – CAZANE 1-13

1.1 Cazane electrice 1.2 Cazane în condensaţie

CAPITOLUL 2 – ARZĂTOARE PE GAZ 14-15

CAPITOLUL 3 – POMPE DE CĂLDURĂ 16-21

CAPITOLUL 4 – BOILERE ŞI STOCATOARE DE APĂ 22-27

CAPITOLUL 5 – SISTEME ANTIINCENDIU 28-33

CAPITOLUL 6 – ROBINEŢI DE ECHILIBRARE 34-35

CAPITOLUL 7 – VASE DE EXPANSIUNE 36-37

CAPITOLUL 8 – PANOURI SOLARE 38-39

CAPITOLUL 9 – SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ 40-41

CAPITOLUL 10 – RADIATOARE ALUMINIU ŞI OŢEL 42-47

CAPITOLUL 11 – CONVECTOARE ELECTRICE ŞI DE PARDOSEALĂ 48-53

CAPITOLUL 12 – ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ 54-55

CAPITOLUL 13 – AEROTERME 56-61

CAPITOLUL 14 – ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 62-93

CAPITOLUL 15 – REZERVOARE DE COMBUSTIBIL ŞI TANCURI DE APĂ 94-99

CAPITOLUL 16 – VANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE 100-107

CAPITOLUL 17 – ACCESORII 108-117

CAPITOLUL 18 – STAŢII DE EPURARE 118-121

CAPITOLUL 19 – STAŢII DE DEDURIZARE 122-126

1

I.I

Cazanele VB sunt echipate cu 3(4) termostate, câte unul pentru fiecare treaptă de putere. Temperatura poate fi setată între 30 - 90 °C. Dacă termostatul este poziţionat pe 0, treapta respectivă este oprită. Dacă nu este necesară toată puterea cazanului, unul sau două termostate pot fi poziţionate pe 0. Termostatul de siguranţă opreşte alimentarea electrică a cazanului, în cazul în care temperatura depăşeşte 110 °C.

Cazanele se alimentează la tensiunea 400 V sau 230 V.

Tip Putere Automatizare AMP Trepte de putere Conţinut apăkW l

VB2(4)006 6 3 termostate 9 2+2+2 15VB2(4)009 9 3 termostate 13 3+3+3 15VB2(4)012 12 3 termostate 17 4+4+4 15VB2(4)015 15 3 termostate 22 5+5+5 15VB2(4)018 18 3 termostate 26 6+6+6 15VB2(4)024 24 4 termostate 35 6+6+6+6 15VB2(4)030 30 4 termostate 43 7.5+7.5+7.5+7.5 15

ACCESORII COD

Kit siguranţă MSM BLOCK 3 bar cu izolaţie 135 10 62Pompă AX 13-1 pentru încălzire 1158220150Termostat ambient Honeywell T T6360A1004Vas de expansiune ER – 24 CE / 8 bar / + 99 °C A102L27Cronotermostat ambient Honeywell CMT CMT707A1011

Garanţie 5 ani pentru corpul cazanului. Puterea electrică specificată se referă la alimentarea la o reţea de 400 V. Pentru alimentarea la 380 V, puterea se reduce la 90%.

1 - Automatizare 2 - Limitator de temperatură 3 - Comutator închis/deschis4 - Contactori 5 - Siguranţe6 - Cutie conexiune cabluri

7 - Racord vas expansiune 8 - Conductă retur PN16 9 - Conductă tur PN1610 - Racord supape de siguranţă

Acest tip de cazane este construit pentru o presiune maximă de 6 bar şi o temperatură maximă a apei de 110 °C. Cazanul MB este echipat cu un regulator electronic în 7 trepte pentru setarea temperaturii între 30 şi 90 °C (110 °C). Cazanul necesită o sursă externă de putere electrică, care trebuie conectată la terminalele din interiorul cazanului.Cablurile de alimentare se conectează pe barele de cupru din interiorul cazanului, cu cleme şi şuruburi de 8 mm. Informaţiile care semnalizează starea de funcţionare/avarie, gradul de încărcare, sarcina şi puterea absorbită sunt afişate în limba engleză şi sunt uşor de interpretat.Puterea pe care cazanul o absoarbe de la reţea poate fi limitată electronic şi setată în funcţie de necesităţi sau posibilităţi.

380

1 2 3

CAZANE ELECTRICE

VAR

ME

TEK

NIK

K N

orve

gia

CAZANE ELECTRICE MB VARMETEKNIKK - Norvegia cu putere între 30 - 150 kW

CAZANE ELECTRICE VB VARMETEKNIKK - Norvegiacu putere între 6 - 30 kW

1 - Termostat 2 - Întreruptor On-Off 3 - Termostat de siguranţă 4 - Terminale 5 - Contactoare 6 - Element încălzire

7 - Racord vas expansiune 8 - Conductă retur 9 - Conductă tur10 - Racord aerisitor şi supapă de siguranţă

2

VAR

MET

EKN

IKK

Nor

vegi

aI.I CAZANE ELECTRICE

Tip Putere Automatizare AMP Trepte de putere Conţinut apă

kW lMB 4030 30 regulator cu 7 trepte 43 4,9,13,17,21,26,30 75MB 4045 45 regulator cu 7 trepte 65 6,12,18,27,33,39,45 75MB 4060 60 regulator cu 7 trepte 87 9,16,25,35,44,51,60 75MB 4075 75 regulator cu 7 trepte 108 9,22,31,44,53,66,75 75MB 4090 90 regulator cu 7 trepte 130 15,25,40,50,65,75,90 75MB 4105 105 regulator cu 7 trepte 152 15,30,45,60,75,90,105 75MB 4120 120 regulator cu 7 trepte 173 15,35,50,70,85,105,120 75MB 4135 135 regulator cu 7 trepte 195 15,40,55,80,95,120,135 75MB 4150 150 regulator cu 7 trepte 217 20,40,60,90,110,130,150 75

Garanţie 5 ani pentru corpul cazanului. Puterea electrică specificată se referă la alimentarea la o reţea de 400 V. Pentru alimentarea la 380 V, puterea se reduce la 90%.

ACCESORII COD

Kit siguranţă MSM BLOCK 3 bar cu izolaţie 135 10 62Pompă AX 13-1 – MB 4030 1158220150Pompă A 15-1 – MB 4045, MB 4060 1157200150Pompă A 16-2 – MB 4075, MB 4090, MB 4105 1157440150Pompă A 402-1 V2 – MB 4120, MB 4135, MB 4150 1159040350Termostat ambient Honeywell T T6360A1004Vas de expansiune ERCE – 35 / 10 bar / + 99 °C – MB 4030 A102L31Vas de expansiune ERCE – 50 / 10 bar / + 99 °C – MB 4045 A102L34Vas de expansiune ERCE – 80 / 10 bar / + 99 °C – MB 4060, 4075 A112L37Vas de expansiune ERCE – 100 / 10 bar / + 99 °C – MB 4090, 4105 A112L38Vas de expansiune ERCE – 150 / 10 bar / + 99 °C – MB 4120, 4135, 4150 A112L43Cronotermostat ambient Honeywell CMT CMT707A1011

Acest tip de cazane este construit pentru o presiune admisibilă de 6 bar şi o temperatură admisibilă pe tur de 100 °C. Sunt echipate cu un regulator electronic în 15 trepte, ce poate menţine o temperatură între 30 - 90 °C. De asemenea, poate fi conectat un semnal extern pentru pornirea / oprirea cazanului.Cazanul SB este echipat cu o cutie de conexiuni pentru legarea cablurilor electrice. Cutia poate fi montată fie în partea stângă, fie în partea dreaptă a cazanului. Cablurile pot fi introduse fie prin partea superioară, fie prin partea inferioară a cutiei; clemele fiind dimensionate pentru cabluri între 50 - 240 mm². Informaţiile care semnalizează starea de funcţionare/avarie, gradul de încărcare, sarcina şi puterea absorbită sunt afişate în limba engleză şi sunt uşor de interpretat.Puterea pe care cazanul o absoarbe de la reţea poate fi limitată electronic şi setată în funcţie de necesităţi sau posibilităţi.

CAZANE ELECTRICE SB VARMETEKNIKK - Norvegia cu putere între 180 - 1200 kW

1 - Automatizare 2 - Limitator de temperatură 3 - Comutator închis/deschis 4 - Contactori 5 - Siguranţe 6 - Cutie conexiune cabluri 7 - Racord vas expansiune 8 - Conductă retur PN16 9 - Conductă tur PN1610 - Racord supape de siguranţă

3

VAR

MET

EKN

IKK

Nor

vegi

a

I.ICAZANE ELECTRICE

Tip Putere Automatizare Greutate Conţinut apă

kW kg lSB 4180 180 regulator cu 15 trepte 290 240SB 4225 225 regulator cu 15 trepte 300 240SB 4300 300 regulator cu 15 trepte 310 240SB 4375 375 regulator cu 30 trepte 310 310SB 4450 450 regulator cu 30 trepte 310 310SB 4600 600 regulator cu 30 trepte 310 310SB 4750 750 regulator cu 30 trepte 620 620

SB 41200 1200 regulator cu 30 trepte 620 620Garanţie 5 ani pentru corpul cazanului. Puterea electrică specificată se referă la alimentarea la o reţea de 400 V. Pentru

alimentarea la 380 V, puterea se reduce la 90%.

Cazanul este prevăzut cu un regulator electronic de temperatură în 15 trepte, situat în partea frontală. Toate setările pot fi efectuate de pe acesta, cu uşurinţă. Regulatorul este prevăzut cu un control proporţional şi integrant şi este proiectat în vederea menţinerii constante a temperaturii cazanului. Temperatura pre-setată poate fi ajustată între valorile de 30 - 90 °C.Patru relee controlează contactorii de curent care sunt conectaţi în ordine binară. Acest fapt conferă un grad înalt de siguranţă. Regulatorul este prevăzut cu un ecran care indică temperatura efectivă, temperatura pre-setată, treptele de putere conectate, precum şi puterea efectivă.În cazul unei defecţiuni o diodă de alarmă, situată dedesubtul ecranului, va lumina intermitent.

ACCESORII COD

Supapă de siguranţă 1½’’ – 3 bar – SB 4180, SB 4225, SB 4300, SB 4375, SB 4450, SB 4600

Supapă de siguranţă 2’’ – 3 bar pentru cazanele SB 4750, SB 41200

Pompă A 502 V2 pentru încălzire – SB 4180 şi SB 4225 1159060350

Pompă A 652 V2 pentru încălzire – SB 4300, SB 4375, SB 4450 şi SB 4600 1159080350

Pompă EBZ 55V/2 -118 pentru încălzire – SB 4750 1149690550

Pompă EBZ 65 V/2 - 158 pentru încălzire – SB 41200 1149720350

Termostat ambient Honeywell T T6360A1004

Vas de expansiune ERCE – 200 / 10 bar / + 99 °C – SB 4180, SB 4225 A112L47

Vas de expansiune ERCE – 300 / 10 bar / + 99 °C – SB 4300 A112L51

Vas de expansiune ERCE – 500 / 10 bar / + 99 °C – SB 4375, SB 4450 A112L55

Vas de expansiune DL - 750 V/10 BAR/+99ºC - SB 4600, SB 4750 A282L59

Vas de expansiune DL- 1000 V/10 BAR/+99ºC - SB 41200 A282L62

Cronotermostat ambient Honeywell CMT CMT707A1011

Regulatorul cazanului

4

I.I CAZANE ELECTRICE

1 - C

azan

elec

tric p

entru

încă

lzire

și pr

epar

are a

.c.m

. 2

- Vas

de ex

pans

iune c

azan

3

- Boil

er pr

epar

are a

.c.m

.4

- Vas

de ex

pans

iune b

oiler

P1 -

Pom

pă ci

rcuit

încălz

ireP2

- Po

mpă

circu

it bo

iler

P3 -

Pom

pă re

circu

lare a

.c.m

.R

- Rob

inet d

e sec

toriz

are

F - F

iltru

de im

purit

ăți

M -

Man

omet

ru

A -

Aeris

itor

SS -

Supa

pă de

sigu

ranț

ăCS

- Cla

pet s

ens

TA -

Term

osta

t de a

mbie

ntTE

- Ta

blou e

lectri

cTB

- Te

rmos

tat b

oiler

auto

mat

pent

ru co

man

dă po

mpă

boile

rRg

- Ro

binet

golir

e

ci

rcui

t tur

ci

rcui

t ret

ur

Exem

plu

de sc

hem

ă fun

cţio

nală

sim

plă:

Lege

ndă:

5

I.ICAZANE ELECTRICE

VAR

MET

EKN

IKK

CAZAN TIP SBvedere interioară

6

I.2 CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

ProCon Smartline S sunt centrale murale în condensaţie, de generaţie nouă, pentru încălzire şi producere apă caldă menajeră. Puterea pe care acest tip de cazane o dezvoltă este de 30 kw pentru încălzire şi 32 kw pentru preparare apă caldă menajeră.

Adaptată cerinţelor moderne de spaţii tehnice cât mai restrânse, centrala termică de tip ProCon (pro condensing) SMARTLINE 30S – 30/32 kw ocupă un spaţiu foarte mic. Poate fi racordată la o tubulatură de evacuare gaze arse şi admisie aer proaspăt de aproape 8 ml şi are o eficienţă energetică de 108,4%.Dezvoltând o putere de 30 kw pentru încălzire, poate asigura confortul termic pentru spaţii de până la 250 – 300 m2, cu izolaţie foarte bună, iar debitul de apă caldă continuă poate fi comparat, la 14l/ min la Δt 35 °C (la Δt 25 °C asigură 19 l/ min, respectiv 1140 l/ h), cu debitul de apă caldă al unui boiler cu acumulare. De reţinut este faptul ca în momentul în care regimul de funcţionare se schimbă de pe încălzire pe preparare apă caldă menajeră, puterea dezvoltată va fi de 32 kw.Automatizarea şi posibilităţile multiple de programare o recomandă ca una dintre primele opţiuni în categoria din care face parte.Pachetul ProCon SMARTLINE 30S – 30/32 kw MHG – Germania conţine centrala termică, cât şi kitul de evacuare gaze arse.

A - Retur încălzire B - Intrare apă receC - Ieşire apă caldă menajerăD - Tur încălzireE - Supapă de siguranţăF - Clapetă anti-returG - By-pass automatH - Valvă de golire a instalaţieiI - PresostatL - Sondă NTC sanitaryM - Sondă NTC returN - Schimbător primarO - Sondă NTC turP - AerisitorQ - Separator aer/apăR - Valvă de evacuare aer manualăS - Vas de expansiuneT - AerisitorU - Pompă de circulaţieV - Schimbător de apă caldă menajerăW - Vană cu 3 căiX - Limitator de debitY - Fluxostat

Circuit hidraulic:

Legendă:

MH

G H

EIZT

ECH

NIK

Ger

man

ia

Cod: 96.300000 - 7252

CAZAN MURAL ÎN CONDENSAŢIEProCon SMARTLINE 30S MHG Heiztechnik – Germaniaputere 30 kW - încălzire şi 32 kW - preparare acm instant

7

MH

G H

EIZT

ECH

NIK

Ger

man

ia

I.2CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

Caracteristici tehnice: UM ProCon SMARTLINE 30S

ÎNCĂLZIREPutere termică nominală kW 30,00Putere termică nominală (80°/60°) kW 29,0Putere termică nominală (50°/30°) kW 31,4

ACMPutere termică minimă kW 7,00Putere termică nominală kW 33,00Putere termică minimă kW 7,00

Randamentul combustiei % 96,7Eficienţă de lucru 30% (30°retur) % 108,4Putere electrică W 123Categorie II2H3PVoltaj alimentare V - Hz 230 – 50Nivel protecţie IP X5D (Ctype) – X4D (Btype)Pierderi coş şi manta, arzător aprins % 3,30 – 0,50

Funcţionare în regim încălzirePresiune maximă-temperatură bar-°C 3 – 90Presiune minimă pentru operare standard bar 0,25 – 0,45Plajă selectare temperatură apă încălzire °C 40/80Pompă: cap coloană maxim pentru capacitatea sistemului mbar 300Membrană rezervor de expansiune l 10Preîncărcare vas de expansiune (încălzire) bar 1

Funcţionare în regim ACMPresiune maximă bar 6Presiune minimă bar 0,15

Debit ACM Δt 25 °C l/min 19Δt 30 °C l/min 15,8Δt 35 °C l/min 13,5

Debit minim ACM l/min 2Plajă selectare temperatură ACM °C 37 – 60Regulator de debit l/min 14

Presiune şi consum de gazPresiune gaz natural (G20) mbar 20Diafragmă gaz Ø mm 6,1Consum maxim gaz la funcţionare pe încălzire Nm/h 3,17Consum maxim gaz la funcţionare pe ACM Nm3/h 3,49

Conexiuni hidrauliceÎncălzire tur-retur Ø ¾”ACM intrare-ieşire Ø ½”Intrare gaz Ø ¾”

Dimensiuni şi greutate centralăÎnălţime mm 780Lungime mm 450Lăţime mm 358Greutate kg 43

Performanţă ventilatorPierderi reziduale la ventilator cu tubulatură 0,5 m + Ø 80 mm Pa 80Conducte concentrice evacuare gaze şi absorbţie aerDiametru mm 60 100Lungime maximă coş de fum m 7, 85Pierderi pentru un cot de 90°/45° m 0,85/0,5Gaură în perete (diametru) mm 105NOx 5 class

Valori emisii de noxe

Maxim

CO mai mic decât p.p.m. 90CO2 % 8,5NOx mai mic decât p.p.m. 25Δt gaze °C 74

Minim

CO mai mic decât p.p.m. 10CO2 % 9,0NOx mai mic decât p.p.m. 20Δt gaze °C 58

8

I.2 CAZANE ÎN CONDENSAŢIEVI

ESSM

AN

N G

erm

ania

PACHETE COMPLETE DE CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE - 35 KW VIESSMANN - Germania

Cz - Cazan în condensațieB - Boiler bivalentVexp - Vas de expansiuneR - Robinet de separareCS - Clapet de sensSS - Supapă de siguranțăF - Filtru de impuritățiRPD - Robinet de presiune diferențială

SB - Senzor de boilerSE - Senzor exterior de temperaturăCI - Circuit încălzire

circuit tur circuit retur

COMPONENŢĂ PACHET Boiler bivalent

Cazan în condensație marca VIESSMANN - Germania, model Vitodens 100 - 35 kW, cu funcționare pe gaz, (include V3C de comutare, supapă de siguranță şi vas de expansiune de 8 l), însoțit de următoarele echipamente:

Kit orizontal pentru evacuare gaze de ardere / admisie aer DN 60 / 100Boiler bivalent pregătit pentru cuplaj la cazan şi instalația solarăVas de expansiune încălzire, 35 l / 3 barVas de expansiune boiler, 12 l / 10 barSupapă de siguranță boiler, ½”, 6 barRegulator de presiune diferențială, ¾”Senzor de temperatură exterioarăSenzor de temperatură boiler

Theramat EMS200 l

Theramat EMS300 l

Schemă funcțională

Legendă:

9

I.2CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

Caracteristici tehnice: UM Vitodens 100Putere termică nominală (80°/60°) kW 10,0 - 31,9

Putere termică nominală (50°/30°) kW 11,0 - 35,0

Sarcină nominală focar kW 10,3 - 32,7

Nivel zgomot dB(A) < 47

Clasa Nox 5

Presiune alimentare gaz

Gaz metan mbar 20

Gaz lichefiat mbar 50

Presiune max. adm. intrare racord gaz

Gaz metan mbar 25,0

Gaz lichefiat mbar 57,5

Putere electrică absorbită max. (incl. pompă circulație) W 154

Greutate kg 43

Cantitate max. apă circulată la ΔT = 20 K litri 1370

Vas expansiune

Capacitate litri 8

Presiune preliminară bar 0,75

Presiune lucru admisă bar 3

Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime) mm 360 x 400 x 725

Consum combustibil, putere max.

Gaz metan H mc/h 3,5

Gaz lichefiat kg/h 2,6

Parametri gaze arse

Temperatură (la temp. retur 30°C)

- la putere nominală °C 45

- la putere nominală inferioară °C 35

Temperatură (la temp. retur 60°C) °C 70

Debit masic gaz metan

- la putere nominală kg/h 56,9

- la putere nominală inferioară kg/h 17,6

Debit masic gaz lichefiat

- la putere nominală kg/h 62,0

- la putere nominală inferioară kg/h 19,4

Racord evacuare gaze arse Ø mm 60

Racord admisie aer Ø mm 100

VIES

SMA

NN

Ger

man

ia

10

Schemă funcțională

I.2M

HG

HEI

ZTEC

HN

IK G

erm

ania

CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

A - AerisitorB - Boiler bivalentBEP - Butelie de egalizare a presiunilorC - ColectorCI - Circuit încălzireCS - Clapet de sensCz - Cazan în condensaţieD - Distribuitor

F - Filtru de impurităţiM - ManometruR - Robinet de închidereRg - Robinet de golireSB - Senzor de boilerSE - Senzor exterior de temperaturăSS - Supapă de siguranţăVexp - Vas de expansiune

VTA - Ventil termostatic de amestecRPD - Regulator de presiune diferenţialăP1 - Pompă electronică circuit încălzireP2 - Pompă electronică circuit boiler

PACHETE COMPLETE DE CENTRALE TERMICE ÎN CONDENSAŢIE MHG - Germania

cu puterea de 45 kW sau 75 kW şi boiler bivalent

Dotate cu pompă de înaltă eficiență cu clasa energetică A, marca Biral - Elveția, conform directivei EuP 2013. Economie de până la 60% din consumul de energie necesar pentru pompele marcate D.

COMPONENŢĂ PACHET kW Boiler solar bivalent

Cazan în condensaţie MHG - Germania, tip ProCon 45 kW/75 kW, cu funcţionare pe gaz:

Kit orizontal evacuare gaze arse DN 80/125Termostat exteriorBoiler bivalent pregătit pentru cuplaj la sistem solarVas de expansiune 50/3 bar (45 kW) sau 80/6 bar (75 kW)Vas de expansiune boiler 12/10 barSupapă siguranţă cazan, ¾”, 3 bar (2 buc.)Supapă siguranţă boiler, ½”, 6 barSondă boiler, cu cablu 2 mButelie egalizare, având kit cu aerisitor, supapă siguranţă şi manometruPompă electronică boiler BIRAL - Elveţia, tip AX 13-1, inclusiv racorduri de cuplarePompă electronică încălzire BIRAL - Elveţia, tip A 14-1, inclusiv racorduri de cuplare (pentru ProCon 45 H)Pompă încălzire BIRAL - Elveţia, tip A 16-1, inclusiv racorduri de cuplare (pentru ProCon 75 H)Inhibator de oxigen INIBAL 1 lConectori din bronz pentru tur, retur şi ţeavă de gaz

45 Theramat EMS 200

45 Theramat EMS 300

45 Theramat EMS 400

45 Theramat EMS 500

75 Theramat EMS 200

75 Theramat EMS 300

75 Theramat EMS 400

75 Theramat EMS 500

circuit tur circuit retur

Legendă:

11

MH

G H

EIZT

ECH

NIK

Ger

man

ia

I.2Caracteristici tehnice: UM ProCon 45 kW ProCon 75 kW

Categorie aparat II2ELL3P II2ELL3P

Volum de apă din cazan l 5,2 8,2

Greutate cazan kg 43 67

Înălţime x lăţime x lungime (H x B x T) mm 750 x 500 x 370 750x750x370

Tip conexiuni Ø=22 mm 1 ¼”

Rampă de gaz R ¾” D R ¾”

Evacuare gaze arse / Admisie aer DN 80/125 DN 80/125

Racord tur / retur 3/4” 1 1/4”

Ieşire condens DN 20 DN 20

Putere nominală kW 12,0 – 45,0 1 15,0 – 70,0

Putere în regim 80/60 °C kW 11,7 – 43,5 14,5 – 67,8

Putere în regim 50/30 °C kW 12,9 – 47,0000 16,0 – 74,600

Grad de utilizare 40/30 °C % 108,5

GAZ GPL GAZ GPL

Duze de gaz Ø mm 12,0 7,0 15,0 10,0

Concentraţie CO2 vol. % 9,0 11,0 9,0 11,0

Temperatura gazelor de ardere la 80/60 °C °C 74

Debit gaze arse kg/h 20,16-75,60 20,16-75,60 117,80 108,60

Disponibil de presiune la evacuare Pa 200 200 400 400

Clase de combustibil B23, C33, C33x, C43x, C63x

pH – Apă condens 4...5,5

Presiune gaz GAZ GPL GAZ GPL

Minima de funcţionare mbar 18,0 30,0 18,0 30,0

Maxima de funcţionare mbar 30,0 50,0 30,0 50,0

Maxima admisibilă mbar 70

Tensiune de alimentare/ frecvenţă V/Hz 230 / 50

Consum electric maxim W 145 250

Presiune maximă de funcţionare în cazan bar 3,0

Presiune minimă de funcţionare în cazan bar 0,5

Protecţie la presiune minimă bar 0,8

Consum de gaz Nm /h 4,5 7,5

Temperatura maximă pe tur °C 90°

CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

12

MH

G H

EIZT

ECH

NIK

Ger

man

iaI.2 CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

Avantaje:

CAZANE ÎN CONDENSAŢIE TIP PROCON HT 150/225 MHG - Germania cu puterea termică de 150 kW şi 225 kW

Cascadă de cazane în condensaţie, cu funcţionare pe gaz, ProCon HT 150/225, cu butelie de egalizare, staţie de pompe, colectoare de condens, totul într-o carcasă comună, dotată cu roţi pentru o deplasare rapidă şi uşoară catre locul de montaj.

Se pot monta în baterie comună 4 astfel de cazane, formând o centrală termică cu puterea totală de 900 kW. Datorită lăţimii foarte mici, 700 mm, cazanele pot fi introduse pe orice uşă, fapt ce le recomandă ca ideale pentru înlocuit centrale termice vechi, aflate în subsolurile clădirilor.

• Grad mare de utilizare, de până la 109,5%, prin folosirea eficientă a tehnicii de condensare• Modulaţia de la 15 kW până la 225 kW corelează perfect necesarul de căldură al clădirii cu căldura produsă de sistem• Montajul la ultimul nivel al clădirilor face să fie evitat costul şi aspectul inestetic al coşului de fum• Funcţionarea este foarte silenţioasă• Automatizarea performantă conduce la o utilizare economică şi precisă, care poate gestiona funcţionarea în cascadă pentru 4 cazane şi poate conduce până la 5 circuite de încălzire independente, cu sau fără vană cu trei căi

CAZAN CU AUTOMATIZARE Dimensiuni L x l x H [mm]

ProCon HT 150 kW 1650 x 680 x 1030

ProCon HT 225 kW 1650 x 680 x 1030

ACCESORII COD

Pompă electronică BIRAL - Elveţia, A 402-1 V2(pentru ProCon HT 150) 11 5904.0350

Pompă electronică BIRAL - Elveţia, A 502 V2(pentru ProCon HT 225) 11 5906.0350

Vas expansiune ERCE 150 (pentru ProCon HT 150) A112L43

Vas expansiune ERCE 250 (pentru ProCon HT 225) A112L47

Supapă siguranţă 1¼", 3 bar 117.0025.026

Inhibator de oxigen INIBAL 5 l 96.00070-0122

Vană cu 3 căi + servomotor DN 40 V3CDN40MOT

Schemă funcțională cu automatizare standard

A - AerisitorBEP - Butelie de egalizare a presiunilorC - ColectorCI - Circuit încălzireCS - Clapet de sensD - DistribuitorF - Filtru de impuritățiR - Robinet de închidereRg - Robinet de golireSb - Senzor de boilerSe - Senzor exterior de temperaturăSi - Senzor circuit încălzireSS - Supapă de siguranțăV3C - Vană cu trei căi (opțională)Vexp - Vas de expansiuneP1 - Pompă electronică circuit încălzireP2 - Pompă electronică circuit boiler

circuit tur circuit retur

Legendă

13

Caracteristici tehnice: UM ProCon HT 150 kW ProCon HT 225 kW

Categorie aparat II2ELL3/P II2ELL3/P

Volum de apă din cazan l 30 35

Greutate cazan kg 250 270

Înălţime x lăţime x lungime (H x B x T) mm 1650 x 680 x 1030

Tip conexiuni pentru racord tur/retur mm Flanşă DIN 2631 DN 40 PN 6

Rampă de gaz R 1¼D

Admisie aer mm DN 125

Evacuare gaze arse mm DN 160

Ieşire condens mm DN 20

Putere nominală kW 15,0 – 149,21 15,0 – 216,0

Putere în regim 80/60 °C kW 14,5 – 143,2 14,5 – 206,0

Putere în regim 50/30 °C kW 16,0 – 155,0 00 16,0 – 225,000

Grad de utilizare 40/30 °C % 109,5

GAZ GPL GAZ GPL

Duze de gaz Ø mm 15,0 10,0 15,0 10,0

Concentraţie CO2 vol. % 9,0 11,0 9,0 11,0

Temperatura gazelor de ardere la 80/60 °C °C 74

Debit gaze arse kg/s 0,0697 0,0643 0,1010 0,0931

Disponibil de presiune la evacuare Pa 200 200 200 200

Clase de combustibil B23, C33, C43, C53, C63, C83

pH – Apă condens 4...5,5

Presiune gaz GAZ GPL GAZ GPL

Minima de funcţionare mbar 18,0 30,0 18,0 30,0

Maxima de funcţionare mbar 30,0 50,0 30,0 50,0

Maxima admisibilă mbar 70

Consum de gaz Nm3/h 14,50 22,00

Tensiune de alimentare / frecvență V/Hz 230 / 50

Consum electric maxim W 690 800

Presiune maximă de funcţionare în cazan bar 3,0

Presiune minimă de funcţionare în cazan bar 1,0

Protecţie la presiune minimă bar 0,8

Temperatura maximă pe tur °C 90

MH

G H

EIZT

ECH

NIK

Ger

man

ia

I.2CAZANE ÎN CONDENSAŢIE

14

ARZĂTOARE PE GAZ2.0M

HG

HEI

ZTEC

HN

IK G

erm

ania

ARZĂTOARE PE GAZMHG Heiztechnik – Germania

Arzătoarele MHG Heiztechnik – Germania sunt potrivite pentru utilizarea împreună cu orice tip de cazan şi reprezintă o garanţie de înaltă performanţă, care nu numai ca îndeplineşte toate condiţiile necesare, dar este şi potrivit pentru tehnologia viitorului.În plus, arzătoarele sunt dotate cu rampă de gaz completă, permiţând legarea rapidă a arzătorului la conducta de gaz.

Avantaje:

• emisii reduse de noxe• consum redus de gaz• universal valabil pentru toate centralele termice• display-ul oferă informaţii despre funcţionare• arzatorul are buton de avarie şi de resetare

TipPutere cazan

Rampă de gaz Presiune de funcţionare Greutate COD

de la până la

kW kW mbar kg

Arzătoare pe gaz cu o treaptă tip GE 1

GE 1.40HN 13 40 ¾” 20 13 95.30000-0061

GE 1.65HN 13 65 ¾” 20 13 95.30000-0063

GE 1.105N 40 105 ¾” 20 16 95.30000-0146

Arzătoare pe gaz în două trepte tip GZ 1 - GZ 2

GZ 1.105N 69 105 ¾'' 20 17 95.30000-0150

GZ 2.1N 100 200 1'' 20 28 95.30000-1001

GZ 2.2N 180 300 1 ¼'' 20 28 95.30000-1002

Arzătoare pe gaz în două trepte tip GZ 3

GZ 3.1 315 500 1½” 25-50 59 95.30000-3175

GZ 3.2 450 650 2” 25-50 61 95.30000-3275

GZ 3.3 550 810 2” 25-50 62 95.30000-3305

Arzătoare pe gaz în două trepte tip GZ 4

GZ 4.1N 700 950 DN 65 25-34 173 95.30000-4105

GZ 4.2N 900 1200 DN 80 25-34 201 95.30000-4205

15

ARZĂTOARE PE GAZ 2.0

MH

G H

EIZT

ECH

NIK

Ger

man

ia

DIAGRAME DE FUNCŢIONARE:

16

3.0 POMPE DE CĂLDURĂM

HG

HEI

ZTEC

HN

IK G

erm

ania

POMPE DE CALDURĂ SOL / APĂ MHG Heiztechnik – Germania

Gama diversă de produse fabricate de către MHG - Germania permite energiei termice înmagazinate în sol să fie folosită pentru încălzire şi pentru preparare apă caldă, iar pompele de căldură MHG - Germania sunt adaptate tuturor cerinţelor şi condiţiilor locale. Pentru necesităţi mai mari, se pot monta în cascadă mai multe unităţi.

Folosind refrigerant ecoloic R407C putem atinge temperaturi de 55 °C pentru agentul termic de încălzire, lucru recomandat ca ideal în instalaţii de încălzire în pardoseală şi pentru prepararea de apă caldă de consum menajer.

Instalarea unei pompe de caldură MHG - Germania se poate amortiza în doar câţiva ani, datorită costurilor de intreţinere reduse, ce le recomandă ca ideale pentru toate tipurile de clădiri.

Caracteristici tehnice ThermiStar S: UM 06 08 11 13 17 22

Putere încălzire kW 5,6 8,1 11,5 13,2 17,0 21,6

Putere răcire kW 4,29 6,24 8,90 10,40 13,50 16,60

Coeficient de putere COP 4,20 4,32 4,42 4,07 4,18 4,33

Agent frigorific R 407 pentru temp. de până la 55 °C pentru agentul termic de încălzire

Alimentare electrică A 3NPE, 400V / 1NPE, 230 V

Alimentare rezistenţă electrică suplimentară 6,0 kW 3NPE, 400V

Capacitate BEP l 56 86

Racord legătură cu serpentinele montate în sol “AG 1 1 ¼

Racord “AG 1 1 ¼

Dimensiuni (l x L x h) mm 700 x 600 x 900 1030 x 730 x 900

Greutate kg 130 135 140 150 155 160

Avantaje:

• costuri energetice foarte reduse, fiind unul din cele mai eficiente sisteme de încălzire• pompele ThermiStar sunt special proiectate pentru folosirea în combinaţie cu boilere de apă caldă bivalente şi panouri solare din seria SOLARMAT sau cu o gamă largă de rezervoare de stocare, pentru acumulare de energie termică• control permanent al presiunilor de lucru, atât pe instalaţia hidraulică, cât şi pe instalaţia frigorifică, precum şi monitorizarea fazelor pentru o fiabilitate ridicată în funcţionare• folosirea unei tehnologii cu poluare zero, le recomandă a fi montate în zonele cu protecţie maximă din punct de vedere ecologic• reducerea costurilor, prin folosirea unei energii ieftine regenerabile• costuri de întreţinere reduse• ciclu de viaţă lung• asigură un confort termic deosebit• datorită tehnologiei eficiente, în medie, se generează în plus 4 kW termici dintr-un kW energie electrică

Capacitatea de încălzire şi coeficientul de performanţă (COP) sun valabile în următoarele condiţii:• temperatura exterioară: 0 °C• temperatura tur agent termic: 35 °C• diferenţa de temperatură între tur şi retur pe partea de sursă (pământ): 3 K• diferenţa de temperatură între tur şi retur pe partea de încălzire: 5 K

17

3.0POMPE DE CĂLDURĂ

MH

G H

EIZT

ECH

NIK

Ger

man

ia

41.0

- Se

nzor

exte

rior

42.2

- Se

nzor

tur in

stalaţ

ie int

erioa

ră42

.3 -

Senz

or re

tur in

stalaţ

ie int

erioa

ră43

.0 -

Senz

or bo

iler

48.0

- Se

nzor

freo

n lich

id48

.2 -

Senz

or fr

eon g

az49

.0 -

Senz

or tu

r căt

re in

stalaţ

ia ge

oter

mală

49.1

- Se

nzor

agen

t ter

mic

de la

insta

laţia

geot

erm

ală

AC

- Apă

caldă

AR

- Apă

rece

CI -

Circu

it înc

ălzire

DA

- De

zaer

ător

FIL

- Filt

ru de

impu

rităţ

i M

- M

anom

etru

QA

- In

trare

de la

insta

laţia

geot

erm

alăQ

E - I

eşire

către

insta

laţia

geot

erm

ală

RL -

Retu

r insta

laţie

inter

ioara

SS -

Supa

pă de

sigu

ranţ

ă T

- Te

rmom

etru

VL

- Tu

r insta

laţie

inter

ioară

SG -

Sursă

geot

erm

ală

Sche

mă s

impl

ă de i

nsta

lare

pom

pă d

e căl

dură

cu in

stal

aţie

de

încă

lzire

şi p

repa

rare

apă

cal

dă m

enaj

eră:

Lege

ndă:

18

REM

KO

Ger

man

ia

POMPE DE CALDURĂ AER / APĂ REMKO – Germania

Condiţiile atmosferice au devenit în ultima perioadă prielnice montajului de pompe de căldură, iernile fiind mai calde, iar verile mai fierbinţi cu temperaturi de peste 30 °C. Acest lucru înseamnă că, în plus faţă de încălzire, răcirea începe să aibă un rol din ce în ce mai important, acesta fiind un motiv în plus pentru a instala o pompă de căldură REMKO Inverter.

În timpul iernii, pompa de căldură funcţionează ca un sistem de încălzire eficient, iar vara asigură aerul condiţionat.

Acest tip de pompe de căldură funcţionează eficient, cu o înaltă performanţă sezonieră, în comparaţie cu sistemele non-inverter.

Pompele de căldură din seria REMKO CMF se prezintă ca un tot unitar, totul fiind instalat într-o singură unitate interioară (pompa de circulaţie, supape şi accesorii diverse) + unitatea exterioară.

Seria REMKO CMT este echipată suplimentar cu un rezervor de stocare şi un vas de expansiune, în varianta standard.

75% energie solară gratuită din aer

Avantaje:

• între unitatea exterioară şi unitatea interioară circulă freon şi nu există niciun pericol de îngheţ• tehnologie modernă • sistem atât de încălzire, cât şi de răcire a apei• complet automate, silenţioase, costuri reduse pentru service • nivel înalt de fiabilitate operaţională • efort minim la instalare

energie furnizată electric

Căldură25%

Evaporare Lichefiere

Compresie

Decompresie

Diagramă funcţională pompă de căldură cu inverter

Unitate exterioară pompă de căldură

Zonă exterioară

Unitate interioară pompă de căldură

Zonă interioară

3.0 POMPE DE CĂLDURĂ

19

REM

KO

Ger

man

ia

3.0POMPE DE CĂLDURĂ

TIPUL APARATULUI UM CMF120 CMF 180 CMT 120 CMT 180 CMF 180 Duo

Model Încălzire/Răcire Încălzire/Răcire Încălzire/Răcire Încălzire/Răcire Încălzire/Răcire

Tehnologie Inverter Serie Serie Serie Serie Serie

Mod funcționare sistem Aer/Apă Aer/Apă Aer/Apă Aer/Apă Aer/Apă

Rezervor de stocare pentru decuplareahidraulică opțional opțional serie (160ℓ) serie (160ℓ) opțional

Rezistență electrică suplimentară max.9kW opțional opțional serie serie opțional

Apă caldă de consum menajer opțional opțional serie serie opțional

Controlul încălzirii în caz de urgență opțional opțional serie serie opțional

Capacitate de încălzire min/max kW 3,5-11,0 3,1-17,7 3,5-11,0 3,1-17,7 6,2 – 35,4

Capacitate de încălzire / COPpentru A10/W35/Hz kW / - / Hz 10,5 / 4,4 / 991) 15,9 / 4,9 / 57 10,5 / 4,4 / 991) 15,9 / 4,9 / 57 31,8 / 4,9 / 57

Capacitate de încălzire normalăpentru A7/W351)/Hz kW / - / Hz 10,0 / 4,3 / 961) 14,2 / 4,6 / 571) 10,0 / 4,3 / 961) 14,2 / 4,6 / 571) 28,4 / 4,6 / 571)

Capacitate de încălzire normalăpentru A2/W351) kW / - / Hz 7,2 / 3,4 / 961) 9,4 / 3,4 / 571) 7,2 / 3,4 / 961) 9,4 / 3,4 / 571) 18,8 / 3,4 / 571)

Capacitate de încălzire normalăpentru A-7/W351)/Hz kW / - / Hz 4,8 / 2,5 / 991) 8,0 / 2,7 / 991) 4,8 / 2,5 / 991) 8,0 / 2,7 / 571) 16,0 / 2,7 / 571)

Capacitatea de răcire min / max kW 3,3 / 8,1 2,8 / 15,0 3,3 / 8,1 5,6 / 30,0 5,6 / 30,0

Capacitatea de răcire pentru A35/W7 kW / EER2) / Hz 5,4/2,9/70 10,3/3,01/57 5,4/2,9/70 10,3/3,01/57 20,6/3,01/57

Capacitatea de răcire pentru A27/W7 kW / EER2) / Hz 5,9/3,5/70 11,9/3,99/57 5,9/3,5/70 11,8/3,99/57 23,8/3,99/57

Gama funcțională pentru încălzire 0C de la -18 la +45 de la -18 la +45 de la -18 la +45 de la -18 la +45 de la -18 la +45

Gama funcțională pentru răcire 0C de la +15 la +46 de la +15 la +45 de la +15 la +46 de la +15 la +45 de la +15 la +45

Temperatura de încălzire a apei calde 0C +60 +55 +60 +55 +55

Agent frigorific R 410A R 410A R 410A R 410A

Tensiunea de alimentare V/Hz 230/1~/50 400/3~/50 230/1~/50 400/3~/50 2x400/3~/50

Consum de energie pentru A7/W35 kW 2,32 3,10 2,32 3,10 2x3,10

Protecția circuitului de alimentare electrică (unitatea exterioară) A (decuplare lentă) 25 3x16 25 3 x 16 6x16

Debit de apă la Δt 5K m3/h 1,7 2,4 1,7 2,4 2x2,4

Presiunea apei - max de funcționare bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Conexiuni hidraulice: tur/retur inch 1”AG 1”AG 1”AG 1”AG 1 ¼’’ AG

Nivel zgomot LpA1m (unitatea exterioară) dB(A) 53/393) 56/423) 53/392) 56/422) 56/423) 4)

Dimensiunile unității interioareînălțime/lățime/adâncime mm 800/550/550 800/550/550 1760/550/670 1.760/550/670 800/550/550

Dimensiunile unității exterioareîn lățime/lațime/adâncime mm 945/950/330 1420/940/330 945/950/330 1420/940/330 1320/940/330

Greutatea unității interioare/exterioare kg 52/75 52/100 135/75 138/130 72/2x100

CMF 120 CMF 180 CMT 120 CMT 180 CMF 180 Duo

Pompă de caldură tip inverter compusa din: unitate interioara şi exterioară, ansamblu de siguranță, 2 robineți de separare 1” cu termometru, filtru de impurități de 1”, robinet de alimentare şi robinet de golire ½’’, senzor de imersie, de contact şi de exterior, fără dispozitiv de comandă a pompei de căldură

Automatizarea pentru pompa de căldură tip MultitalentReglaj complet încorporat pentru sistemul de încălzire/răcire

Automatizarea pentru pompa de căldură tip Multitalent PLUSAceeaşi ediție ca şi Multitalent plus contor de energie termică incorporat

1) COP = coeficient de performanță (randamentulul capacității de încălzire) conform EN 14511, aprobat de comitetul tehnic german (TUV)2) EER = indice de eficiență energetică (randament capacitate răcire) conform EN 145113) Măsurat la o distanță de 5 m4) Specificație pentru modulul exterior

20

3.0 POMPE DE CĂLDURĂR

EMK

O G

erm

ania

Schemă de principiu pentru preparare agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum menajer folosind prioritar o pompă de căldură aer / apă şi auxiliar un cazan clasic

21

3.0POMPE DE CĂLDURĂ

REM

KO

Ger

man

ia

Schemă complexă pentru preparare agent termic de încălzire, răcire şi apă caldă de consum menajer folosind prioritar instalaţia solară şi complementar o pompă de căldură aer / apă, iar ca sursă auxiliară un cazan clasic (opţional cazanul clasic poate fi înlocuit cu o rezistenţă electrică)

22

4.0 BOILERE ŞI STOCATOARE DE APĂM

HG

HEI

ZTEC

HN

IK G

erm

ania

THERAMAT EM MHG Heiztechink - Germania Boiler vertical pentru preparare apă caldă menajeră

Tip Capacitate Dimensiuni Greutate COD

l H x Ø Kg

EM 120 120 825 x 600 59 94.71000-5612

EM 150 150 969 x 600 66 94.71000-5617

EM 200 200 1232 x 600 73 94.71000-5623

EM 300 300 1697 x 600 94 94.71000-5633

EM 400 400 1660 x 700 151 94.71000-5643

EM 500 500 1783 x 750 195 94.71000-5653

THERAMAT EMS MHG Heiztechink - Germania Boiler bivalent (cu două serpentine) vertical pentru preparare apă caldă menajeră

Tip Capacitate Dimensiuni Greutate COD

l H x Ø Kg

EMS 200 200 1232 x 600 85 94.71000-5622

EMS 300 300 1697 x 600 114 94.71000-5632

EMS 400 400 1660 x 700 166 94.71000-5642

EMS 500 500 1783 x 750 215 94.71000-5652

Contra cost, boilerele pot fi echipate cu rezistenţe electrice de 3 kW - 230V şi 9 kW - 400V.

BOILER VERTICAL THERAMATMHG Heiztechnik – Germania

Boilerul vertical THERAMAT, cu capacitatea de acumulare de apă caldă menajeră cuprinsa intre 150-500 litri, este astfel proiectat încât puterea uzual alocată de către cazan să fie transferată optim apei potabile. Aceasta este de mare importanţă în special la cazanele de încălzire de joasă temperatură sau cu condensaţie, deoarece aici suprafeţele mari de încălzire asigură valori mai joase ale temperaturii folosite de către cazan. La încălzirea unor cantităţi mari de apă, nu este exclus ca, în funcţie de calitatea apei să apară depuneri, de exemplu calcar. Astfel boilerul THERAMAT este prevăzut cu guri de vizitare şi curăţare, generos dimensionate şi favorabil poziţionate pentru a uşura curăţarea regulată a boilerului.

Avantaje:

• încălzirea întregului volum de apă caldă menajeră, prin serpentina boilerului care ajunge până la baza acestuia• confort sporit în ceea ce priveşte apa caldă menajeră, prin încălzirea rapidă şi uniformă a apei, prin intermediul unei serpentine mari• îndeplineşte toate cerinţele directivei de apă potabilă privind încadrarea pH de la 6,5 până la 9,5• este compatibil cu toate tipurile de apă potabilă şi toate materialele de ţeavă• suprafaţa extrem de netedă îngreunează depunerile de calcar şi facilitează curăţarea• rezistentă la şocuri termice între –30 °C şi +220 °C

23

4.0BOILERE ŞI STOCATOARE DE APĂ

ELB

I It

alia

Tip Dimensiuni L x Ø COD

SERIA BSH - boiler pentru preparare apă caldă menajeră BSH 100 920 x 460 A3B0L38 PGP30BSH 150 1090 x 560 A3B0L43 PGP30BSH 200 1285 x 560 A3B0L47 PGP30BSH 300 1425 x 610 A3B0L51 PGP30Presiune maximă de funcţionare 10 bar I Temperatura maximă de funcţionare +95 ºC

SERIA BSV - boiler pentru preparare apă caldă menajeră BSV 150 1060 x 580 A3A0L43 PGP40BSV 200 1260 x 580 A3A0L47 PGP40BSV 300 1400 x 630 A3A0L51 PGP40BSV 400 1445 x 730 A3A0L53 PGP40BSV 500 1695 x 730 A3A0L55 PGP40BSV 800 1785 x 880 A3A0L60 PGP40BSV 1000 2035 x 880 A3A0L62 PGP40BSV 800 FL Ø310 1785 x 900 A3A1L60 SWS50BSV 1000 FL Ø310 2035 x 900 A3A1L62 SWS50Presiune maximă de funcţionare 10 bar I Temperatura maximă de funcţionare +95 ºC

SERIA BST - boiler bivalent (cu 2 serpentine) vertical pentru preparare apă caldă menajeră - pentru sisteme solare BST 800 1785 x 880 A3E0L55 PGP40BST 1000 2035 x 880 A3E0L60 PGP40BST 800 FL Ø310 1785 x 900 A3E0L62 PGP40BST 1000 FL Ø310 2035 x 900 A3E1L60 SWS50Presiune maximă de funcţionare 10 bar I Temperatura maximă de funcţionare +95 ºC

SERIA BF-1 - boiler vertical pentru preparare apă caldă menajeră, cu o serpentină extractibilă BF-1 1500 2445 x 1100 A340H67 S9016BF-1 2000 2415 x 1200 A340H70 S9016BF-1 3000 2770 x 1350 A340H74 S9016BF-1 5000 2920 x 1700 A340H80 S9016Presiune maximă de funcţionare 6 bar I Temperatura maximă de funcţionare +95 ºC

SERIA BF-2 - boiler vertical pentru preparare apă caldă menajeră, cu dublă serpentină extractibilă BF-2 1500 2445 x 1100 A370H67 S9016BF-2 2000 2415 x 1200 A370H70 S9016BF-2 3000 2770 x 1350 A370H74 S9016BF-2 5000 2920 x 1700 A370H80 S9016Presiune maximă de funcţionare 6 bar I Temperatura maximă de funcţionare +95 ºC

SERIA BF-3 - boiler vertical pentru preparare apă caldă menajeră, cu triplă serpentină extractibilă BF-3 1500 2445 x 1100 A380H67 S9016BF-3 2000 2415 x 1200 A380H70 S9016BF-3 3000 2770 x 1350 A380H74 S9016BF-3 5000 2920 x 1700 A380H80 S9016Presiune maximă de funcţionare 6 bar I Temperatura maximă de funcţionare +95 ºC

BOILERE PENTRU PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ ELBI - Italia

Seria BSH

Seria BSV

Seria BST

Seria BF

24

4.0 BOILERE ŞI STOCATOARE DE APĂ

ACUMULATOR DE AGENT TERMIC ŞI PREPARATOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ ÎN SISTEM “TANC ÎN TANC” COMBI cu serpentină mărită pentru cuplarea la sisteme de panouri solareELBI – Italia

Seria COMBI reprezinta o sursă constantă şi imediată de energie acumulată.Uşor şi rapid de instalat, furnizează agent termic pentru sistemele de încălzire, precum şi apă caldă menajeră.Acumulatorul de căldură COMBI este alcătuit dintr-un rezervor pentru agent termic, pentru sistemul de încălzire şi un rezervor pentru apă caldă menajeră.Acestea sunt ideale pentru folosirea în combinaţie cu alte surse de energie - centrale termice clasice, pompe de căldură, cazane pe peleţi şi cazane pe lemne.Versiunea COMBI PLUS, cu serpentină suplimentară încorporată, oferă posibilitatea integrării lângă sistemele tradiţionale de încălzire a sistemelor de încălzire acm şi aport la încălzire, cu panouri solare, agentul vehiculat prin acestea fiind glicol, pentru a avea rezistenţă la îngheţ.

Rezervor acm: presiune maximă de funcţionare 6 bar; temperatură maximă de funcţionare +95 °CAcumulator căldură: presiune maximă de funcţionare 3 bar; temperatură maximă de funcţionare +95 °C

Serpentina suplimentara: presiune maximă de funcţionare 12 bar; temperatură maximă de funcţionare +110 °C(doar pentru versiunea COMBI PLUS)

ELB

I It

alia

Tip Capacitate COD Tip Capacitate COD

l lCMS 500 500 A3D0L55 0000S CMP 500 500 A3D0L55 0000P

CMS 800 800 A3D0L60 0000S CMP 800 800 A3D0L60 0000P

CMS 1000 1000 A3D0L62 0000S CMP 1000 1000 A3D0L61 0000P

SERIA CMS – COMBI STANDARD SERIA CMP – COMBI PLUS cu serpentină suplimentară încorporată

Exemplu de aplicaţie în care putem folosi instalaţia solară pentru aport la încălzire:

RS - Robinet de sectorizare CS - Clapet de sensVexp - Vas de expansiune închisRg - Robinet de golireA - AerisitorT - TermometruTA - Termostat de ambientST - Senzor de temperaturăV3C - Vană cu trei căiBPC - Bloc pompare şi control instalaţie solarăPm - Pompă manuală pentru încărcare cu presiune instalaţie solarăDS - Dezaerator solarPC - Panou de control şi automatizareTrs - TermostatV3C - Vană cu trei căi ON/OFF

Legendă:

25

4.0BOILERE ŞI STOCATOARE DE APĂ

ELB

I It

alia

Capacitate De A B C D E F G* H I L* Serpentină suplimentară VS Vr

l mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m2 l l

500 750 275 385 1025 1255 1425 1685 385 775 900 1035 2,0 100 400

800 900 325 425 975 1130 1425 1780 425 825 975 1425 2,5 200 600

1000 900 325 425 1125 1235 1705 2030 425 875 1000 1705 2,5 300 700

* doar pentru versiunea COMBI PLUS

DIMENSIUNI SERIE COMBI – STANDARD (CMS) SI COMBI PLUS (CMP)

1 - Retur circuit încălzire 2 - Ştuţ rezistenţă electrică 3 - Racord opţional circuit încălzire 4 - Alimentare cu apă / golire

5 - Tur circuit încălzire 6 - Tur cazan 7 - Tur sistem panouri solare 8 - Racord opţional circuit încălzire

9 - Retur sistem panouri solare10 - Retur cazan11 - Anod de magneziu12 - Ştuţ dispozitiv control şi siguranţă

13 - Tur apă caldă menajeră14 - Recirculare apă caldă menajeră15 - Ştuţ termomanometru16 - Ştuţ aerisitor

cu serpentină suplimentară încorporată

fără serpentină suplimentară încorporată

26

4.0 BOILERE ŞI STOCATOARE DE APĂEL

BI

Ital

ia

STOCATOARE DE APĂ CALDĂ SACELBI – Italia

Stocatoarele de apă caldă tip SAC se adaptează în mod particular pentru instalaţii unde este prevăzută producerea de apă caldă sanitară prin utilizarea schimbătoarelor de căldură. De obicei, sunt istalate astfel încât să fie limitate pierderile termice.Stocatoarele de apă SAC sunt disponibile într-o gamă largă, de la 300 la 5.000 litri capacitate şi satisfac toate exigenţele de amplasare, fiind simplu şi rapid de instalat, în condiţii de eficienţă termică.Aplicarea tratamentului anticoroziv TOP-PRO conferă calitate apei calde şi rezistenţă la coroziunea stocatorului, coroziunea fiind un fenomen ce se poate manifesta pe parcursul utilizării acestuia. Stocatoarele de apă caldă din seria SAC au o garanţie de 3 ani.

Dimensiuni / Model SAC 300 SAC 500 SAC 800 SAC 1000 SAC 1500 SAC 2000 SAC 3000 SAC 5000

Dc mm 630 730 880 880 1100 1200 1350 1700

Ds mm 550 650 800 800 1000 1100 1250 1600

H mm 1400 1695 1785 2035 2445 2415 2770 2920

A mm 275 300 350 350 500 480 505 590

B mm 705 855 905 1180 1270 1240 1415 1500

C mm 1135 1410 1460 1700 2040 2000 2325 2410

DN1 / DN2 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 2” 2 ½” 2 ½” 3” 3”

DN3 / DN4 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 2” 2 ½” 2 ½” 3” 3”

DN5 ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

DN6 ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½”

DN7 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½”

DN8 - - 1 ½” 1 ½” 2” 2” 2 ½” 1 ½”

Presiune maximă de funcţionare: 10 bar (300-1.000L), 6 bar (1.500-5.000 L) I Temperatura maximă de funcţionare: +95 ºC

� � Preþurile sunt exprimate în EURO, fãrã TVA.

SAC 300 – 500 – 800 – 1000 SAC 1500 – 2000 – 3000 – 5000

Stocatoarele de apã caldã se adapteazã în mod particular în condiþii de efienþã termicã.pentru instalarea în locuinþe, unde este prevãzutã Aplicarea tratamentului anticoroziv TOP-PRO conferã producerea de apã caldã sanitarã prin utilizarea apei calde pentru uzul sanitar calitate ºi rezistenþã la schimbãtoarelor de cãldurã. De obicei, sunt instalate coroziune stocatorului, coroziunea fiind un fenomen ce se astfel încât sã fie limitate pierderile termice. poate manifesta pe parcursul utilizãrii acestuia.Stocatoarele de cãldurã SAC sunt disponibile într-o gamã Stocatoarele de apã caldã din seria SAC sunt fabricate din largã, de la 300 la 5.000 litri capacitate ºi satisfac toate magneziu ºi au o garanþie de 3 (trei) ani. exigenþele de amplasare, fiind simplu ºi rapid de instalat,

STOCATOARE DE APÃ CALDÃ MODEL SAC

Presiune maximã de funcþionare: 10 bar (300-1.000L); 6 bar (1.500-5.000 L)

Temperatura maximã de funcþionare: +95 ºC

1700 1600SAC 5000 2920 545 1455 2365 3” 3” 3/4”

940 800SAC 800 1850 360 915 1470 1.1/2” 1.1/2” 3/4”

940 800SAC 1000 2100 360 1040 1720 2” 3/4”2”

1/2” 1.1/2” 1.1/2”

1/2” 1.1/4” 1.1/2”

MODEL

650 550

750 650

SAC 300

SAC 500

1470 310

1760 325

Dsmm

Dcmm

740 1170

880 1435

Amm

Hmm

1.1/4” 1.1/4”

1.1/2” 1.1/2”

Cmm

Bmm

3/4”

3/4”

DN3DN4

DN1DN2

DN5

DIMENSIUNI

1/2”

1/2”

1.1/4” -

1.1/4” -

DN6 DN7 DN8

1/2” 1.1/4” 1.1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1.1/4” 2”

1.1/4” 2.1/2”

1.1/4” 2”

1200 1100

1350 1250

SAC 2000

SAC 3000

1100 1000SAC 1500

2420 480

2770 505

2450 500

1240 2000

1415 2325

1270 2040

2.1/2” 2.1/2”

3” 3”

2.1/2” 2.1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

PREÞ

745,20

983,66

1.619,57

1.788,48

2.126,30

2.444,26

3.775,68

5.683,39

SAC 300 – 500 – 800 – 1000 SAC 1500 – 2000 – 3000 – 5000

27

4.0BOILERE ŞI STOCATOARE DE APĂ

ELB

I It

alia

STOCATOARE DE APĂ RECE ARELBI – Italia

Model AR 100 AR 200 AR 300 AR 500 AR 750 AR 1000 AR 1500 AR 2000 AR 3000 AR 5000

De mm 400 500 550 650 800 800 1000 1100 1250 1600

H mm 970 1330 1490 1785 1905 2155 2405 2375 2730 2880

E mm 90 110 100 105 145 145 135 105 100 120

A mm 290 355 370 410 490 490 510 480 525 610

B mm 240 365 425 535 535 660 760 760 890 890

C mm 240 365 425 535 535 660 760 760 890 890

Ø1 1 ½’’ 1 ½” 2’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3” 3” 4’’ 4’’

Ø2 1 ¼” 1 ¼’’ 1 ¼’’ 1 ¼’’ 1 ½” 1 ½” 2’’ 2’’ 2’’ 2’’

Presiune maximă de funcţionare: 10 bar (pana la 500L), 6 bar (750-5.000L)

AR 100 AR 200-1000 AR 1500-5000

AR 100 1”1/2 1”1/4 290 240 240 400 970 90AR 200 1”1/2 1”1/4 355 365 365 500 1330 15AR 300 2” 1”1/4 370 425 425 550 1490 15AR 500 3” 1”1/4 410 535 535 650 1785 15AR 750 3” 1”1/2 490 535 535 800 1905 15AR 1000 3” 1”1/2 490 660 660 800 2155 15AR 1500 3” 2” 510 760 760 1000 2405 135AR 2000 3” 2” 480 760 760 1100 2375 105AR 3000 4” 2” 525 890 890 1250 2730 100AR 5000 4” 2” 610 890 890 1600 2880 120

9

Modello Ø1 Ø2 A B C De H E

TABELLA MISURE AR

ELBI si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni sui dati di questo catalogo senza preavviso. Tutte le misure sono soggette alla tolleranza d’uso.I dati riportati nelle tabelle sono indicativi.

28

SISTEME ANTIINCENDIU 5.0

CUPLAJE

CUPLAJ RIGID FIRELOCK EZ MODEL 009H

CUPLAJ RIGID FIRELOCK MODEL 005

Victaulic, inventatorul şi inovatorul tehnologiei de îmbinare canelată, oferă o varietate de mărimi şi modele de îmbinare pentru sistemele de ţevi de protecţie contra incendiilor.

• Asigură rigiditatea; nu permite dilatarea, contracţia sau deviaţia unghiulară • Design gata de instalare – îmbinarea se face fără demontarea şuruburilor, piuliţelor, garniturii şi corpurilor cuplajului • Reduce cu până la 60% timpul de instalare • Disponibil cu finisaj prin galvanizare la cald • Valori nominale de până la 300 psi/2065 kPa • Dimensiuni începând cu 1¼ - 4”/32 – 100 mm

• Design unic cu îmbinare unghiulară înscopul rigidizării • Disponibil cu finisaj prin galvanizare la cald • Valori nominale de presiune de până la 350 psi/2410 kPa • Dimensiuni de la 1¼ - 8”/32 – 200 mm

VICT

AU

LIC

DimensiunePresiune de lucru max.

Sarcină de încărcare

max.

Dev. unghiulară admisibilă

Nr. şuruburi/piuliţe -

Dimensiuni

Dimensiuni Greut. unitară aprox. nominală ø exterior

efectiv

Preasamblat (condiţie de ghidare)

Asamblat pentru îmbi-nare

X Y X Y ZInch/mm Inch/mm psi/kPa Lbs/N Inch/mm Inch/mm Inch/mm Lbs/kg

1¼/32 1,660/42,4 300/2068 649/2888 0,10/2,54 2-M10 x 57 3,14/80 4,84/123 2,85/72 4,65/118 1,91/49 1,6/0,7

1½/40 1,900/48,3 300/2068 851/3787 0,10/2,54 2-M10 x 57 3,34/85 5,06/129 3,13/80 4,85/123 1,92/49 1,7/0,8

2/50 2,375/60,3 300/2068 1329/5914 0,12/3,05 2-M10 x 64 3,91/99 5,66/144 3,61/92 5,47/139 1,94/49 2,1/0,9

76,1 mm 3,000/76,1 300/2068 1948/8668 0,12/3,05 2-M10 x 64 4,57/116 6,46/164 4,17/106 6,18/157 1,96/50 2,3/1,1

3/80 3,500/88,9 300/2068 2886/12842 0,12/3,05 2-M10 x 64 5,15/131 7,12/181 4,73/120 6,67/169 1,94/49 2,6/1,2

4/100 4,500/114,3 300/2068 4771/21230 0,17/4,32 2-M10 x 64 6,39/162 8,74/222 6,05/154 8,46/215 2,11/54 4,6/2,1

Dimensiune Presiune de lucru max.

Sarcină de încărcare max.

Dev. unghiulară admisibilă

Dimensiuni Greut. unitară aprox. nominală ø exterior

efectiv X Y Z

Inch/mm Inch/mm psi/kPa Lbs/N Inch/mm Inch/mm Lbs/kg1 ¼/32 1,660/42.4 350/2410 755/3370 0,05/1,2 2,75/70 4,50/114 1,88/48 1,2/0,5

1 ½/40 1,900/48,3 350/2410 990/4415 0,05/1,2 3,00/76 4,75/121 1,88/48 1,2/0,5

2/50 2,375/60,3 350/2410 1550/6900 0,07/1,7 3,50/89 5,25/133 1,88/48 1,6/0,7

2 ½/65 2,875/73,0 350/2410 2270/10110 0,07/1,7 4,00 /102 5,75/146 1,88/48 1,9/0,9

76,1 mm 3,000/76,1 350/2410 2485/11010 0,07/1,7 4,13/105 5,75/146 1,88/48 1,9/0,9

3/80 3,500/88,9 350/2410 3365/14985 0,07/1,7 4,63/118 6,13/156 1,88/48 2,1/1,0

4/100 4,500/114,3 350/2410 5565/24770 0,16/4,1 5,75/146 7,25/184 2,13/54 3,1/1,4

108,0 mm 4,250/108,0 300/2065 4255/18940 0,16/4,1 5,63/142 7,25/184 2,13/54 3,1/1,4

5/125 5,563/141,3 300/2065 7290/32445 0,16/4,1 6,88/175 9,00/229 2,13/54 4,5/2,0

133,0 mm 5,250/133,0 300/2065 6495/28900 0,16/4,1 6,63/168 9,00/229 2,13/54 4,5/2,0

139,7 mm 5,500/139,7 300/2065 7125/31715 0,16/4,1 6,88/175 9,00/229 2,13/54 4,8/2,2

6/150 6,625/168,3 300/2065 10340/46020 0,16/4,1 8,00/203 10,00/254 2,13/54 5,0/2,3

159,0 mm 6,250/159,0 300/2065 9200/40955 0,16/4,1 7,63/194 10,00/254 2,13/54 5,5/2,5

165,1 mm 6,500/165,1 300/2065 9955/44295 0,16/4,1 8,15/207 10,00/254 2,13/54 5,5/2,5

8/200 8,625/219,1 300/2065 17525/78000 0,19/4,8 10,50/267 13,13/334 2,63/67 11,3/5,1

29

SISTEME ANTIINCENDIU 5.0

CUPLAJ FLEXIBIL MODEL 75

CUPLAJ REDUS MODEL 750

• A se utiliza acolo unde există presiuni de valoare medie, iar aspectele legate de greutate reprezintă nişte factori flexibili • Valori nominale de presiune de până la 500 psi/3450 kPa • Dimensiune de la 1 - 8”/25 – 304,8 mm

• Reducţie directă pe ţeavă • Conceput să înlocuiască două cuplaje şi un fiting de reducţie • Garnitura specială de reducţie pentru etanşare sensibilă la presiune • Valori nominale de presiune de până la 350 psi/2410 kPa • Dimensiuni de la 2 x 1”/50 x 25 mm până la 8 x 6”/200 x 150 mm

VICT

AU

LIC

Dimensiune Presiune de lucru max.

Sarcină de încărcare max.

Dev. unghiulară admisibilă

Dimensiuni Greut. unitară aprox. nominală ø exterior

efectiv X Y Z

Inch/mm Inch/mm psi/kPa Lbs/N Inch/mm Inch/mm Lbs/kg

Dimensiune Presiune de lucru max.

Sarcină de încărcare max.

Dev. unghiulară admisibilă

Dimensiuni Greut. unitară aprox. nominală X Y Z

Inch/mm psi/kPa Lbs/N Inch/mm Inch/mm Lbs/kg

1/25 1,315/33,4 500/3450 680/3025 0 - 0,06/0 - 1,6 2,38/61 4,27/108 1,77/45 1,3/0,61 ¼/32 1,660/42,4 500/3450 1080/4805 0 - 0,06/0 - 1,6 2,68/68 4,61/117 1,77/45 1,4/0,61 ½/40 1,900/48,3 500/3450 1420/6320 0 - 0,06/0 - 1,6 2,91/74 4,82/122 1,77/45 1,5/0,6

2/50 2,375/60,3 500/3450 2215/9860 0 - 0,06/0 - 1,6 3,43/87 5,22/133 1,88/48 1,7/0,82 ½/65 2,875/73,0 500/34500 3245/14440 0 - 0,06/0 - 1,6 3,88/98 5,68/144 1,88/48 1,9/0,9

76,1 mm 3,000/76,1 500/3450 3535/15730 0 - 0,06/0 - 1,6 4,00/102 5,90/150 1,88/48 1,9/0,93/80 3,500/88,9 500/3450 4800/21360 0 - 0,06/0 - 1,6 4,50/114 7,00/178 1,88/48 2,9/1,3

3 ½/90 4,000/101,6 500/3450 6300/28035 0 - 0,06/0 - 1,6 5,00/127 7,50/191 1,88/48 2,9/1,34/100 4,500/114,3 500/3450 7950/35380 0 - 0,13/0 - 3,2 5,80/147 8,03/204 2,13/54 4,1/1,9

108,0 mm 4,250/108,0 450/3100 6380/28395 0 - 0,13/0 - 3,2 5,55/141 7,79/198 2,13/54 3,7/1,74 ½/120 5,000/127,0 450/3100 8820/39250 0 - 0,13/0 - 3,2 6,13/156 9,43/240 2,13/54 5,5/2,5

5/125 5,563/141,3 450/3100 10935/48660 0 - 0,13/0 - 3,2 6,88/175 10,07/256 2,13/54 5,8/2,6133,0 mm 5,250/133,0 450/3100 9735/43325 0 - 0,13/0 - 3,2 6,55/166 9,37/238 2,13/54 6,0/2,7139,7 mm 5,500/139,7 450/3100 10665/47460 0 - 0,13/0 - 3,2 6,80/173 9,59/244 2,13/54 6,3/2,9

6/150 6,625/168,3 450/3100 15525/69085 0 - 0,13/0 - 3,2 8,00/203 11,07/281 2,13/54 7,0/3,2152,4 mm 6,000/152,4 450/3100 12735/56670 0 - 0,13/0 - 3,2 7,38/187 10,48/266 1,88/48 6,2/2,8159,0 mm 6,250/159,0 450/3100 13800/61405 0 - 0,13/0 - 3,2 7,63/194 10,49/266 2,13/54 6,8/3,1165,1 mm 6,500/165,1 450/3100 14940/66483 0 - 0,13/0 - 3,2 7,84/199 10,66/271 2,06/52 7,2/3,3203,2 mm 8,000/203,2 450/3100 22635/100725 0 - 0,13/ 0 - 3,2 9,72/247 13,33/339 2,31/54 12,6/5,7

8/200 8,625/219,1 450/3100 26280/116945 0 - 0,13/ 0 - 3,2 10,34 /263 13,97/355 2,32/59 12,4/5,6254,0 mm 10,000/254,0 350/2400 27500/122375 0 - 0,13/0 - 3,2 12,16/309 15,81/402 2,53/64 20,8/9,4304,8 mm 12,000/304,8 350/2400 39500/175775 0 - 0,13/0 - 3,2 14,16/360 17,69/449 2,53/64 23,6/10,7

2 /50 x1/25 350/2410 1000/4450 0 - 0,07/0 - 1,8 3,38/85 5,28/134 1,88/48 2,7/1,2

1½/40 350/2410 1000/4450 0 - 0,07/0 - 1,8 3,38/ 85 5,28/134 1,88/48 2,0/1,02 ½ /65 x 2/50 350/2410 2215/9850 0 - 0,07/0 - 1,8 4,00/102 5,93/151 1,88/48 3,1/1,4

76,1 x 2/50 350/2410 1550/6900 0 - 0,07/0 - 1,8 4,38/111 6,00/152 1,88/48 4,6/2,1

3/ 80 x2/50 350/2410 1550/6900 0 - 0,07/0 - 1,8 4,75/121 7,13/181 1,88/48 4,9/2,2

2½/65 350/2410 3250/14460 0 - 0,07/0 - 1,8 4,75/121 7,13/181 1,88/48 4,3/2,088,9 x 76,1 350/2410 2275/10125 0 - 0,07/0 - 1,8 4,75/121 7,13/181 1,88/48 4,2/1,9

4/100 x2/50 350/2410 1550/6900 0 - 0,13/0 - 3,2 6,25/159 8,80/226 2,25/57 8,1/3,7

2 ½/65 350/2410 2275/10125 0 - 0,13/0 - 3,2 6,25/159 8,80/226 2,25/57 8,6/3,93/80 350/2410 4810/21400 0 - 0,13/0 - 3,2 6,00/152 8,90/226 2,25/57 6,7/3,0

114,3 x 76,1 350/2410 2275/10125 0 - 0,13/0 - 3,2 6,25 /159 8,90/226 2,25/57 6,9/3,15/125 x 4/100 350/2410 5565/24765 0 - 0,13/0 - 3,2 7,18/182 10,70/272 2,13/54 11,2/5,1

6/150 x4/100 350/2410 5565/24765 0 - 0,13/0 - 3,2 8,63/219 11,90/302 2,25/57 16,7/7,65/125 350/2410 8500/37825 0 - 0,13/0 - 3,2 8,31/211 11,90/302 2,25/57 12,9/5,9

165,1 x 4/100 350/2410 5565/24765 0 - 0,13/0 - 3,2 8,63/219 11,90/302 2,25/57 15,2/6,98/200 x 6/150 350/2410 12000/53400 0 - 0,13/ 0 - 3,2 10,81/275 14,88/378 2,50/64 22,4/10,2

30

VICT

AU

LIC

FITINGURI

RAMIFICAŢIE / TEU MECANIC CU ŞURUBURI MODEL 920/920N Ramificaţie filetată interior / canelată

TEU SPRINKLER FIRELOCK MODEL 912(LOW PROFILE)

TEU SPRINKLER FIRELOCK MODEL 922

Coturi şi teu FireLockNr. 001 Cot 900Nr. 003 Cot 450Nr. 002 Teu egal

Dimensiune Nr. 001 Cot 90° Nr. 003 Cot 45° 2Nr. 003 Teu egal

nominală ø exterior efectiv C la E Greut. unitară aprox. C la E Greut. unitară

aprox. C la E Greut. unitară

aprox. Inch/mm Inch/mm Inch/mm Lbs/kg Inch/mm Lbs/kg Inch/mm Lbs/kg

1¼/32 1,660/42,4 - - - - - -1½/40 1,900/48,3 - - - - - -

2/50 2,375/60,3 2,75/70 1,7/0,8 2,00/51 1,8/0,8 2,75/70 2,4/1,12 ½/65 2,875/73,0 3,00/76 3,1/1,4 2,25/57 2,2/1,0 3,00/76 3,6/1,6

76,1 mm 3,000/76,1 3,00/76 3,3/1,5 2,25/57 2,4/1,1 - -3/80 3,500/88,9 3,38/86 4,0/1,8 2,50/64 3,1/1,4 3,38/86 5,3/2,4

4/100 4,500/114,3 4,00/102 6,7/3,0 3,00/76 5,6/2,5 4,00/102 8,7/3,9108,0 mm 4,250/108,0 4,00/102 5,7/2,6 3,00/76 5,1/2,3 4,00/102 7,5/ 3,4

5/125 5,563/141,3 4,88/124 12,6/5,7 3,25/83 8,3/3,8 4,88/124 15,7/ 7,16/150 6,625/168,3 5,50/140 18,3/8,3 3,50/89 11,7/5,3 5,50/140 22,7/10,3

159,0 mm 6,250/159,0 5,50/140 12,6/5,7 3,50/89 9,2/4,2 5,50/140 17,9/8,08/200 8,625/219,1 6,81/173 25,5/11,6 4,25/108 20,4/9,3 6,94/176 38,7/176,6

SISTEME DE RAMIFICAŢII PENTRU ŢEVI

• Asigură un racord direct în orice loc în care se poate decupa un orificiu în ţeavă • Etanşarea este asigurată de o garnitură rezistentă la presiune • Valori nominale de presiune de până la 400 psi/2750 kPa • Dimensiuni de la 2 x ½”/50 x 15 mm până la 8 x 4”/200 x 100 mmNotă importantă: Teurile mecanice model 920 şi model 920N nu pot fi cuplate împreună pentru a obţine asamblări în cruce.

• Asigură o ramificaţie de ½”/15 mm pentru branşarea sprinklerelor • Omologat FM la valoarea de 300 psi/2068 kPa • Dimensiuni de la 1 – 1½”/25 – 40 mm • A se utiliza numai la sprinklere

• Include ramificaţii de ½ - 1”/10 – 25 mm pentru branşarea directă de sprinklere, nipluri de coborâre, elemente de fixare, manometre, elemente de golire şi alte produse de branşare • Omologat UL/ULC, LPCB, VDS/FM pentru ramificaţii în sistemele aer-apă • Teurile model 922 FireLock pentru ramificaţii nu sunt omologate pentru configuraţiile în cruce • Presiuni nominale de maximum 300 psi/2065 kPa sau 230 psi/16 Bar la temperatura ambiantă tipice pentru sistemele de protecţie contra incendiilor • Dimensiuni de la 1¼ x ½”/32 x 15 mm până la 2½ x 1”/76,1 x 25 mm

Marime nominală Diametru orificiu

Dimensiuni Greut. unitară aprox. Trunchi X Ramificaţie FPT+ V X Y Z

Inch/mm reali Inch/mm Lbs/kg1/33,7 x 1/2 / 21,3 15/16 / 24,0 1,0/24,4 0,90/22,9 3,72/94,6 1,50/38,1 0,67/0,30

1 ¼/42,4 x 1/2 / 21,3 15/16 / 24,0 1,17/29,8 1,10/27,9 4,12/104,7 1,50/38,1 0,74/0,33

1 ½/48,3 x 1/2 / 21,3 15/16 / 24,0 1,29/32,8 1,22/31,0 4,32/109,8 1,50/38,1 0,76/0,34

Nr. 001 Nr. 002 Nr. 003

SISTEME ANTIINCENDIU 5.0

31

VICT

AU

LIC

• Previne curgerea în sens invers a apei, din sistem către alimentarea cu apă • Linia de derivaţie permite absorbţia creşterilor de presiune în sistem fără declanşarea de alarme false • Versiunile listate Ul/omologate Fm/omologate VNIIPO sunt arătate în partea dreaptă • Presiune nominală de până la 300 psi/2065 kPa pentru gama de dimensiuni de 1½ - 6”/40 –150 mm • Presiune nominală de până la 225 psi/1550 kPa pentru gama de dimensiuni de 8”/200 mm

DISPOZITIVE ŞI ACCESORII AUTOMATE FIRELOCK

Victaulic este într-o continuă dezvoltare a produselor. ACS-urile FireLock NXT reprezintă un alt pas înainte în proiectarea şi funcţionarea ACS-urilor. Având o presiune nominală mai mică şi un timp de declanşare extrem de rapid graţie eliminării diferenţialului aer-apă, ACS-urile FireLock NXT dispun de o fiabilitate operaţională mai bună şi sunt uşor de instalat, depanat şi întreţinut. În plus, designul compact al subansamblelor şi diafragmei reduce distanţa centru-spate cu până la 7”/178 mm în comparaţie cu ACS-urile de altă fabricaţie.

ACS FireLock CE SERIA 751

ACS FireLock FM SERIA 751

ACS FireLock NXT Deluge

SERIA 769

ACS preaction FireLock NXT

SERIA 769

ACS FireLock NXT apă / aerSERIA 768

SISTEME ANTIINCENDIU 5.0

32

VICT

AU

LIC

ACS APĂ-APĂ FIRELOCK CESERIA 751

ACS APĂ-AER FIRELOCK NXTSERIA 768

• Previne curgerea în sens invers a apei din sistem către alimentarea cu apă• Linia de derivaţie permite absorbţia creşterilor de presiune în sistem fără declanşarea de alarme false• Se poate monta numai în poziţie verticală• Presiune nominală de până la 300 psi/2065 kPa pentru gama de dimensiuni de 1½ - 6”/40 – 150 mm• Presiune nominală de până la 16 Bar pentru gama de 8”/200 mm

• Include ACS-uri, presostate şi kit de golire• Valoarea de referinţă unică de 13 psi/90 kPa pentru presiunea aerului permite utilizarea unui compresor mai mic şi o montare mai facilă• ACS cu diferenţial mic şi clapetă zavorata care separă apa din sistem de sistemele uscate de sprinklere cu aer comprimat• Disponibil neaccesorizat, preasamblat Vic-Quick sau inclus în dulap FireLock Fire-Pac seria 745• La eliberarea de presiune a aerului din sistem, scăderea presiunii activează actuatorul de joasă presiune care eliberează mecanismul de zavorar, permiţând astfel deschiderea clapetei• Valori nominale de presiune de până la 300 psi/2065 kPa• Dimensiuni de la 1½ - 8”/40 – 200 mm

SISTEME ANTIINCENDIU 5.0

33

VICT

AU

LIC

SPRINKLERE AUTOMATE FIRELOCK

Sprinklerele automate Victaulic FireLock au rolul de a asigura protecţia contra incendiilor la aproape orice sistem de securitate. Sprinklerele automate Victaulic FireLock sunt disponibile într-o gamă largă de acoperiri şi valori de temperatură şi îndeplinesc o diversitate de cerinţe privind estetica şi performanţa.Victaulic oferă o linie completă de accesorii pentru aproape orice tip de serviciu. Elemente de protecţie, şilduri, rozete, capace şi capace de expansiune, toate sunt concepute pentru ca dvs. să dispuneţi de o singură sursă atunci când executaţi un proiect care include sprinklere.

1.SPRINKLERE CU RĂSPUNS STANDARD PENTRU CLĂDIRI COMERCIALE Disponibil pentru montare verticală, suspendat sau pe perete în majoritatea aplicaţiilor comerciale.

2.SPRINKLERE PENTRU SPAŢII DE DEPOZITAREVictaulic oferă o gamă completă de spinklere FireLock pentru spaţii de depozitare, inclusiv sprinkler LP-46 de joasă presiune pentru spaţii de depozitare, sprinklere spaţii cu risc normal şi arie extinsă de acoperire sau sprinklere cu întârziere/răspuns rapid (ESFR) pentru spaţii de depozitare mari.

3.SPRINKLERE CU ARIE EXTINSĂ DE ACOPERIRESprinklerele cu arie extinsă de acoperire dispun de diametre mai mari ale orificiilor care să asigure o acoperire suplimentară acolo unde presiunea apei este una normală. Ele sunt proiectate să producă un model de pulverizare semisferic la o presiune de 175 psi/1200 kPa cu utilizare în diverse aplicaţii. Sunt disponibile atât modelele cu răspuns standard, cât şi cu răspuns rapid, într-o varietate de finitii.

4.SPRINKLERELE PENTRU APLICAŢII SPECIFICESprinklerul model V2502 este special conceput pentru spaţiile orizontale ascunse şi inflamabile şi este listat UL pentru utilizarea în sisteme de ţevi din oţel sau CPVC.

5.SPRINKLERELE USCATE VICTAULICSprinklerele uscate Victaulic pot fi adaptate pentru a satisface cerinţele specifice unei anumite aplicaţii şi pot fi livrate pentru montare la distanţe de până la ¼ ”/6 mm între ele şi sunt cele mai rapide sprinklere existente pe piaţă din industrie.

6.SPRINKLERE USCATEPot fi montate în sisteme cu apă sau uscate aflate în zone expuse la frig. Sunt prevăzute cu mecanisme de etanşare cu resort Belleville confecţionate dintr-un aliaj beriliu şi nichel. Dispune de opţiunea brevetată de acoperire cu nichel Teflon şi de rozetele din oţel inox testate hidrostatic la 500 psi/3450 kPa. Disponibile şi personalizate cu livrare în 5 zile. Rozetele dispun de variante de design drept, cu manşetă şi jupă, extinse sau ascunse, pentru sprinklerele suspendate şi orizontale pe perete.

7.SPRINKLERE PENTRU SPAŢII REZIDENŢIALESprinklerele cu profil discret şi raspuns rapid pentru spaţii rezidenţiale oferă combinaţia ideală dintre securitate şi estetică, precum şi o varietate mare de finiţii şi stiluri pentru deflector. Ele sunt proiectate conform cerinţelor de ocupare rezidenţială NFPA 13D şi 13R. În funcţie de presiunea de lucru şi configuraţia încăperilor, aceste sprinklere FireLock pot fi utilizate într-o mare varietate de tipuri de încăperi, inclusiv în cele cu tavan înclinat.

8.SPRINKLERE DECORATIVEModelele Victaulic V38 si V39 sunt ascunse şi sunt disponibile într-o mare varietate de acoperiri standard sau personalizate. Instalarea este una facilă şi se face cu ajutorul unui bulb de montaj filetat şi a unui capac, cu posibilitatea reglării de până la ½ ”/13 mm.

9.SPRINKLERE CU DUZĂ PENTRU FERESTRE ŞI GOLURISprinklerele cu duză V1001-V1013 pentru ferestre şi goluri asigură o cortină de apă în dreptul ferestrelor sau altor goluri în zidărie. Duzele au un corp solid din alamă şi asigură o acoperire de 180° în forma plană de evantai.

1

4

2

53

6 7

8 9

SISTEME ANTIINCENDIU 5.0

34

ROBINEŢI DE ECHILIBRARE6.0H

ON

EYW

ELL

SERIA KOMBI 2 PLUS – ECHILIBRARE, MĂSURARE, ÎNCHIDERE, DRENARE/UMPLERE

Ventile standard de echilibrare pentru returul instalaţiilor de încălzire sau climatizare, asigură măsurarea şi echilibrarea, închiderea, drenarea şi umplerea sistemului. Ventilele sunt dotate standard cu ştuţuri de conectare a unui calculator de debit pentru efectuarea măsurării şi a echilibrării sistemului.Funcţiuni: echilibrare, măsurare, închidere, drenare şi umplere sistemMediu de lucru: pa sau amestec de apă cu glicolLimite PH: 8...9,5Gama de temperatură: +2...130°CMaterial ventil: bronz roşu RG5Presiune maximă: 16 barRacord conectare: filetat interiorAfişare reglaj: afisaj vizibil al valorii pre-reglate

Vană de închidere care se poate monta pe turul sau returul circuitelor principale sau de distribuţie. Potrivită şi în combinaţii cu vanele de echilibrare V5010 Kombi-3-plus Blue sau V5032 Kombi-2-plus. Pentru circuite de încălzire sau răcire.Materiale: corp vană bronz, tijă din alamă, oringuri din EPDM, etanşeizări din PTFE, inel de reglare din plastic negruModel corp: model YAgent: apă sau amestec apă-glicol VDI 2035Temp. agent: 2 ... 130°CPresiune statică: PN16Posibilitate opţiune golire/umplere: daConectări accesorii: prin axMontare: tur sau retur

Diametru nominal Capacitate Racord Diametru racord CODmm kvs inch

15 2,7 filet interior Rp ½ V 5032 Y 001520 6,4 filet interior Rp ¾ V 5032 Y 002025 6,8 filet interior Rp1 V 5032 Y 002532 21 filet interior Rp 1 ¼ V 5032 Y 003240 22 filet interior Rp 1 ½ V 5032 Y 004050 38 filet interior Rp2 V 5032 Y 005065 47,7 filet interior Rp 2 ½ V 5032 Y 006580 71 filet interior Rp3 V 5032 Y 0080

Diametru nominal DN Valoare Racord Diametru racord COD

mm kvs inch10 2,5 filet interior Rp 3⁄₈ V5100Y001015 2,5 filet interior Rp ½ V5100Y001520 7 filet interior Rp ¾ V5100Y002025 7 filet interior Rp1 V5100Y002532 22 filet interior Rp 1 ¼ V5100Y003240 22 filet interior Rp 1 ½ V5100Y0040

Diametru nominal DN Valoare Racord Diametru racord COD

mm kvs inch10 2,5 filet exterior G ⁵⁄₈A V5100X001015 2,5 filet exterior G 3⁄₈A V5100X001520 7 filet exterior G 1A V5100X002025 7 filet exterior G 1 ¼A V5100X002532 22 filet exterior G 1 ½A V5100X003240 22 filet exterior G 1 ¾A V5100X0040

FILET INTERIOR, ISO 7 (DIN 2999)

FILET EXTERIOR, DIN/ISO 228

VANĂ DE ÎNCHIDERE V5400

35

ROBINEŢI DE ECHILIBRARE 6.0

HO

NEY

WEL

L

SERIA KOMBI F II – ECHILIBRARE, MĂSURARE ŞI ÎNCHIDERE

Ventile de echilibrare standard cu flanşe. Se utilizează pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de încălzire cu apă fierbinte pompată şi în sistemele de climatizare; se montează pe returul instalaţiilor. Ventilele sunt dotate standard cu prize de măsurare a presiunii.Temperatură de lucru: -10...120ºCMediu de lucru: apă şi amestec apă cu glicol Presiunea diferenţială: max. 2 bar pentru returCorp ventil: fontă GG25Afişare reglaj debit: scală gradată la baza manetei de reglaj

SERIA V6000DP, PN 25Producător: Honeywell, fabricat în Germania

SERIA V6000D, PN 16Producător: Honeywell, fabricat în Germania

Diametru nominal (R) Capacitate L H Greutate COD

mm kvs kg

15 ½ ” 4,5 130 272,5 3,5 V 6000 D 0015

20 ¾ ” 6,6 150 277,5 4,1 V 6000 D 0020

25 1” 9,8 160 282,5 4,8 V 6000 D 0025

32 1¼ ” 15,1 180 295 6,6 V 6000 D 0032

40 1½ ” 24,9 200 355 9 V 6000 D 0040

50 2” 48,5 230 362,5 11,5 V 6000 D 0050

65 2½” 74,4 290 457,5 18,5 V 6000 D 0065

80 3” 111 310 495 24,5 V 6000 D 0080

100 4” 165 350 540 40 V 6000 D 0100

125 5” 242 400 620 79 V 6000 D 0125

150 6” 372 480 672,5 91 V 6000 D 0150

200 8” 704 600 835 170 V 6000 D 0200

250 10” 812 730 802,5 265 V 6000 D 0250

300 12” 1380 850 915 360 V 6000 D 0300

350 14” 1651 980 1035 535 V 6000 D 0350

400 16” 2389 1100 1080 765 V 6000 D 0400

Diametru nominal (R) Capacitate L H Greutate COD

mm kvs kg

15 ½ ” 4,5 130 272,5 3,5 V 6000 DP 015

20 ¾ ” 6,6 150 277,5 4,1 V 6000 DP 020

25 1” 9,8 160 282,5 4,8 V 6000 DP 025

32 1¼ ” 15,1 180 295 6,6 V 6000 DP 032

40 1½ ” 24,9 200 355 9 V 6000 DP 040

50 2” 48,5 230 362,5 11,5 V 6000 DP 050

65 2½” 74,4 290 457,5 18,5 V 6000 DP 065

80 3” 111 310 495 24,5 V 6000 DP 080

100 4” 165 350 540 40 V 6000 DP 100

125 5” 242 400 620 79 V 6000 DP 125

150 6” 372 480 672,5 91 V 6000 DP 150

200 8” 704 600 835 170 V 6000 DP 200

300 12” 1380 850 915 360 V 6000 DP 300

36

VASE DE EXPANSIUNEEL

BI

Ital

ia7.0

Tip Litri COD

ERCE-35 35 A102L31

ERCE-35/p 35 A122L31

ERCE-50 50 A102L34

ERCE-50/p 50 A122L34

ERCE-80 80 A112L37

ERCE-100 100 A112L38

ERCE-150 150 A112L43

ERCE-200 200 A112L47

ERCE-250 250 A112L49

ERCE-300 300 A112L51

ERCE-500 500 A112L55

Tip Litri COD

DL-750V 750 A282L59

DL-1000V 1000 A282L62

DL-2000V 2000 A282L70

DL-3000V 3000 A282L74

DL-5000V 5000 A282L80

Tip Litri COD

ER - 5 5 A102L11

ER - 8 CE 8 A102L16

ER - 12 CE 12 A102L20

ER - 18 CE 18 A102L24

ER - 24 CE 24 A102L27

Tip Litri COD

D-5 5 A202L11D-8 CE 8 A202L16D-11 CE 11 A202L19D-18 CE 18 A202L24D-24 CE 24 A202L27D-35 CE 35 A202L31DV-50 CE 50 A212L34DV-80 CE 80 A212L37DV-100 CE 100 A212L38DV-150 CE 150 A212L43DV -200 CE 200 A212L47DV -300 CE 300 A212L51DV- 500 CE 500 A212L55

SERIA ERCE - pentru sisteme de încălzire

SERIA DL - pentru sisteme de încălzire şi aplicaţii sanitare

SERIA ER - pentru sisteme de încălzire

SERIA D - CE - pentru sisteme de încălzire şi aplicaţii sanitare• Presiune maximă de funcţionare: 10 bar

• Presiune de preîncărcare: 1,5 bar• Racord: 1”(35 L: ¾”; 500 L: 1 ¼” )• Temperatura maximă de funcţionare: + 99 ºC• Membrană tip SBR• Vopsit roşu

• Montaj vertical• Presiune maximă de funcţionare: 10 bar• Temperatura maximă de funcţionare: + 99 ºC

• Presiune maximă de funcţionare: 8 bar• Presiune de preîncărcare: 1,5 bar• Racord: ¾” • Temperatura maximă de funcţionare: + 99 ºC• Membrană tip SBR• Vopsit roşu

• Presiune maximă de funcţionare: 10 bar• Presiune de preîncărcare: 3 bar• Racord: 5l-18l: ¾”; 24l-80l: 1”; 100l-500l: 1 ¼”• Temperatura maximă de funcţionare: + 99 ºC• Membrană tip SBR / Vopsit alb• În instalaţiile sanitare vasul trebuie montat pe tur ..apă rece, nu pe retur apă caldă

Seria ERCE Seria D - CE Seria ER

37

VASE DE EXPANSIUNE

ELB

I It

alia

7.0

Tip Litri COD

AFH-50 50 A042L34

AFH-60 60 A042L35

AFH-80 80 A042L37

AFH-100 100 A042L38

AFH-200 200 A042L47

AFH-300 300 A042L51

SERIA AFH - pentru sisteme sanitare• Montaj orizontal• Presiune maximă de funcţionare: 10 bar• Presiune de preîncărcare: 1,5 bar• Temperatura maximă de funcţionare: + 99 ºC• Vopsit roşu

Tip Litri COD

AFV-24* 24 A032R27

AF-35 35 A032L31

AFV-50 50 A032L34

AFV-60 60 A032L35

AFV-80 80 A032L37

AFV-100 100 A032L38

AFV-150 150 A032L43

AFV-200 200 A032L47

AFV-300 300 A032L51

AFV-500 500 A032L55

SERIA AFV - CE - pentru sisteme sanitare• Montaj vertical• Presiune maximă de funcţionare: 10 bar• Presiune de preîncărcare: 1,5 bar• Temperatura maximă de funcţionare: + 99 ºC• Vopsit albastru

Seria AF

* numai la 16 bar

ELB

I

38

PANOURI SOLARE8.0O

VEN

TRO

P G

erm

ania

PACHET SOLAR CU PANOURI PLANEOVENTROP – Germania

Recomandat pentru case unifamiliale, cu 2 sau 3 panouri solare plane, pentru preparare apă caldă menajeră. Pachetul promoţional cu panouri solare convinge atât prin câştigul energetic pe care îl oferă, cât şi prin efortul de instalare foarte redus.Aceste sisteme solare se pretează pentru instalarea pe acoperişuri înclinate sau plane şi, pe lângă prepararea apei calde menajere, pot asigura şi încălzirea locuinţelor sau a piscinelor, dacă sunt cuplate cu accesorii specifice.

Avantaje:

• Panourile solare au o eficienţă deosebită, asigurată prin suprafaţa de absorbţie selectivă, circuitul de conducte integrat şi izolaţia termică foarte performantă;• Sistem complet, format din colectoare plane, conexiuni pentru conectori şi kit de instalare, inclusiv accesorii de fixare pe acoperiş;• Sistemul de automatizare comandă funcţia de preparare a apei calde menajere în regim bivalent, pe baza diferenţei de temperatură;• Grupul de pompare asigură funcţiile hidraulice şi termice ale circuitului;• Toate componentele pachetului sunt perfect adaptate, simplificând astfel considerabil operaţiile de montaj;• Poate fi folosit în combinaţie cu toate sistemele de încălzire;• Protecţie pentru mediu;• Randament crescut datorită izolaţiei termice aflate pe spatele panoului;• Rezistent la orice condiţii meteo, durabil datorită ramelor de aluminiu; • Protecţie bună a colectorului solar împotriva ploii, prin intermediul garniturilor duble; • Adaptabilitate la diverse situaţii, ca rezultat al posibilităţii de instalare vertical sau orizontal;• Automatizare uşor de folosit, care indică temperatura din colectori, din boiler, numărul orelor de funcţionare, etc.

A - aerisitor solar cu separator de aer AT - automatizare sistem panouri solareB - boiler bivalent (se livrează împreună cu pachetul promoţional de centrală termică)CS - clapet de sensPM - pompă manuală pentru completare cu fluid solar în vederea menţinerii presiunii instalaţieiPS - panou solarR - robinet de închidere Rfs - recipient fluid solarSS - supapă de siguranţăVexp - vas de expansiune

Pachet solar CLASIC - compatibil cu boiler bivalent de 200/300l:

» 2 panouri solare OKF CS 22, cu suprafaţa utilă de 2.24 mp/buc.» Set de fixare pe acoperiş» Automatizare » Grup hidraulic de pompare» Pompă manuală, pentru completare presiune în sistemul hidraulic» Fluid solar 25 l» Vas de expansiune 18 l» Supapă de siguranţă» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de expansiune» Aerisitor solar» Senzor solar + senzor boiler

Pachet solar COMFORT - compatibil cu boiler bivalent de 400/500l:

» 3 panouri solare OKF CS 22, cu suprafaţa utilă de 2.24 mp/buc.» Set de fixare pe acoperiş» Automatizare» Grup hidraulic de pompare» Pompă manuală, pentru completare presiune în sistemul hidraulic» Fluid solar 25 l» Vas de expansiune 18 l;» Supapă de siguranţă» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de expansiune» Aerisitor solar» Senzor solar + senzor boiler

circuit tur circuit retur

39

PANOURI SOLARE 8.0

OVE

NTR

OP

Ger

man

ia

PACHET SOLAR CU TUBURI VIDATE OVENTROP – GermaniaPENTRU PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Datorită eficienţei lor foarte mari, panourile solare cu tuburi vidate pot utilizaenergia solară atât pentru preparare de apă caldă menajeră, cât şi pentruîncălzire.

Avantaje:• sunt panouri solare cu randament mare, care datorită tubului vidat realizează o absorbţie completă• suprafaţa brută a panourilor este 3,25 m2 (panouri solare cu 20 tuburi vidate)• aceste panouri solare necesită spaţiu redus de montaj• montaj simplu datorită greutăţii reduse• protecţia mediului se realizează prin reducerea consumului de combustibil gazos sau lichid• sunt fabricate din materiale de calitate superioară şi sunt rezistente la coroziune

» Colector OKP 20 (panou solar cu 20 tuburi vidate)» Sistem de prindere pentru orice tip de acoperiş» Automatizare» Grup hidraulic de pompare» Pompă manuală, pentru completare presiune în sistemul hidraulic» Fluid solar 25 l» Vas de expansiune 18 l» Supapă de siguranţă» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de expansiune» Aeristor solar» Senzor solar + senzor boiler

» 2 x colector OKP 20 (panou solar cu 20 tuburi vidate)» Sistem de prindere pentru orice tip de acoperiş» Automatizare» Grup hidraulic de pompare» Pompă manuală, pentru completare presiune în sistemul hidraulic» Fluid solar 25 l» Vas de expansiune 18 l» Supapă de siguranţă» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de expansiune» Aeristor solar» Senzor solar + senzor boiler

Pachet solar cu un panou cu 20 tuburi vidate, compatibil cu boiler bivalent de 200/300 l cu următoarea componență:

Pachet solar cu două panouri, fiecare cu 20 tuburi vidate, compatibil cu boiler bivalent de 400/500 l cu următoarea componență:

TIP COD

Boiler bivalent EMS 200 94.71000-5622

Boiler bivalent EMS 300 94.71000-5632

Boiler bivalent EMS 400 94.71000-5642

Boiler bivalent EMS 500 94.71000-5652

Rezistenţă electrică 3 kW/230V 95.99999-9999

Rezistenţă electrică 6 kW/400V 95.99999-9999

40

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂFU

NK

E G

erm

ania

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ ÎN PLĂCI CU GARNITURI TIP FPFUNKE – Germania

Schimbătoarele de căldură FUNKE sunt formate dintr-un pachet de plăci din oţel inox, care asigură transferul optim de căldură. Plăcile de transfer FUNKE sunt caracterizate de o reliefare optimă, rezultând astfel coeficienţi mari de transfer. Curgerile variabile sunt generate ca rezultat al diferitelor tipuri şi unghiuri de imprimare. Acest lucru permite o adaptare optimă la condiţiile aplicaţiei. Plăcile de transfer sunt din material ce corespunde normelor DIN 1.4301/ AISI 304,1.440/ AISI 316, care sunt caracterizate de rezistenţă mare la coroziune, perioadă lungă de serviciu, rezistenţă la presiune şi mod uşor de curăţare. Toate plăcile au garnituri duble la admisie şi evacuare, care previn amestecul celor două medii.

Tip PutereCădere presiune Debit agent

secundar primar primar secundar

kW bar bar m3/h m3/h

FP 05-7-1-NH 40 0,076 0,279 1,775 0,694

FP 05-7-1-NH 50 0,109 0,404 2,219 0,868

FP 05-9-1-NH 60 0,092 0,34 2,663 1,042

FP 05-9-1-NH 70 0,118 0,448 3,107 1,215

FP 05-11-1-NH 80 0,103 0,384 3,550 1,389

FP 05-11-1-NH 90 0,125 0,480 3,994 1,563

FP 05-13-1-NH 100 0,112 0,423 4,438 1,736

FP 05-15-1-NH 120 0,119 0,455 5,325 2,083

FP 05-17-1-NH 140 0,124 0,485 6,213 2,431

FP 05-19-1-NH 160 0,108 0,486 7,101 2,778

FP 05-21-1-NH 180 0,097 0,493 7,988 3,125

FP 05-23-1-NH 200 0,096 0,462 8,876 3,472

FP 05-25-1-NH 220 0,104 0,496 9,763 3,820

FP 05-27-1-NH 240 0,095 0,482 10,651 4,167

FP 10-13-1-NH 260 0,052 0,381 11,538 4,514

Preþurile sunt exprimate în EURO, fãrã TVA.

SCHIMB� TOARE DE C� LDUR� ÎN PL� CI TIP FP

Schimbãtoarele de cãldurã Funke sunt formate dintr-un pachet de plãci din oþel inox, care asigurã transferul optim de cãldurã. Plãcile de transfer FUNKE sunt caracterizate de o reliefare optimã, rezultând astfel coeficienþi mari de transfer. Curgerile variabile sunt generate ca rezultat al diferitelor tipuri ºi unghiuri de imprimare. Acest lucru permite o adaptare optimã la condiþiile aplicaþiei.Plãcile de transfer sunt din material ce corespunde normelor DIN 1.4301/ AISI 304,1.440/ AISI 316, care sunt caracterizate de rezistenþã mare la coroziune, perioadã lungã de serviciu, rezistenþã la presiune ºi mod uºor de curãþare.Toate plãcile au garnituri duble la admisie ºi evacuare, care previn amestecul celor douã medii.

DOMENII DE UTILIZARE

Schimbãtoare de cãldurã, caracteristici tehnice:

6 90 0.11

7 100 0.10

8 120 0.10

9 140 0.13

10 160 0.12

11 180 0.11

12 200 0.11

13 220 0.13

14 240 0.10

15 260 0.25

Nr.crt.

PutereKw

CãderePresiune

secundar bar

primarbar

Debit agent

secundarm3/h

Debit agent primarm3/h

COD PREÞ

1 40 0.09

2 50 0.08

3 60 0.07

4 70 0.10

5 80 0.06

0.42 0.69 707,79FP – 04 – 7 – 1 – NH1,77

0.37 0.87 738,85FP – 04 – 9 – 1 – NH2,22

0.34 1,04 767,70FP – 04 – 11 – 1 – NH2,66

0.46 1,22 767,70FP – 04 – 11 – 1 – NH3,11

0.39 1,39 798,76FP – 04 – 13 – 1 – NH3,55

0.45 1,56 798,76FP – 04 – 13 – 1 – NH3,99

0.48 1,74 827,61FP – 04 – 15 – 1 – NH4,44

0.40 2,08 858,67FP – 04 – 17 – 1 – NH5,33

0.49 2,43 858,67FP – 04 – 17 – 1 – NH6,21

0.47 2,78 916,36FP – 04 – 21 – 1 – NH7,10

0.49 3,13 947,42FP – 04 – 23 – 1 – NH7,99

0.42 3,47 976,26FP – 04 – 25 – 1 – NH8,88

0.46 3,82 1.007,33FP – 04 – 27 – 1 – NH9,76

0.46 4,17 1.036,17FP – 04 – 29 – 1 – NH10,65

0.50 4,51 1.626,37FP – 14 – 13– 1 – NH11,54

� �

Preþurile sunt exprimate în EURO, fãrã TVA.

SCHIMB� TOARE DE C� LDUR� ÎN PL� CI TIP FP

Schimbãtoarele de cãldurã Funke sunt formate dintr-un pachet de plãci din oþel inox, care asigurã transferul optim de cãldurã. Plãcile de transfer FUNKE sunt caracterizate de o reliefare optimã, rezultând astfel coeficienþi mari de transfer. Curgerile variabile sunt generate ca rezultat al diferitelor tipuri ºi unghiuri de imprimare. Acest lucru permite o adaptare optimã la condiþiile aplicaþiei.Plãcile de transfer sunt din material ce corespunde normelor DIN 1.4301/ AISI 304,1.440/ AISI 316, care sunt caracterizate de rezistenþã mare la coroziune, perioadã lungã de serviciu, rezistenþã la presiune ºi mod uºor de curãþare.Toate plãcile au garnituri duble la admisie ºi evacuare, care previn amestecul celor douã medii.

DOMENII DE UTILIZARE

Schimbãtoare de cãldurã, caracteristici tehnice:

6 90 0.11

7 100 0.10

8 120 0.10

9 140 0.13

10 160 0.12

11 180 0.11

12 200 0.11

13 220 0.13

14 240 0.10

15 260 0.25

Nr.crt.

PutereKw

CãderePresiune

secundar bar

primarbar

Debit agent

secundarm3/h

Debit agent primarm3/h

COD PREÞ

1 40 0.09

2 50 0.08

3 60 0.07

4 70 0.10

5 80 0.06

0.42 0.69 707,79FP – 04 – 7 – 1 – NH1,77

0.37 0.87 738,85FP – 04 – 9 – 1 – NH2,22

0.34 1,04 767,70FP – 04 – 11 – 1 – NH2,66

0.46 1,22 767,70FP – 04 – 11 – 1 – NH3,11

0.39 1,39 798,76FP – 04 – 13 – 1 – NH3,55

0.45 1,56 798,76FP – 04 – 13 – 1 – NH3,99

0.48 1,74 827,61FP – 04 – 15 – 1 – NH4,44

0.40 2,08 858,67FP – 04 – 17 – 1 – NH5,33

0.49 2,43 858,67FP – 04 – 17 – 1 – NH6,21

0.47 2,78 916,36FP – 04 – 21 – 1 – NH7,10

0.49 3,13 947,42FP – 04 – 23 – 1 – NH7,99

0.42 3,47 976,26FP – 04 – 25 – 1 – NH8,88

0.46 3,82 1.007,33FP – 04 – 27 – 1 – NH9,76

0.46 4,17 1.036,17FP – 04 – 29 – 1 – NH10,65

0.50 4,51 1.626,37FP – 14 – 13– 1 – NH11,54

� �

DOMENII DE UTILIZARE

9.0

41

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

FUN

KE

Ger

man

ia

9.0

Tip Putere Cădere presiune Debit agent

secundar primar primar secundarkW bar bar m3/h m3/h

FP 10-13-1-NH 280 0,060 0,439 12,426 4,861

FP 10-13-1-NH 300 0,071 0,400 13,314 5,209

FP 10-15-1-NH 325 0,056 0,381 14,423 5,643

FP 10-15-1-NH 350 0,072 0,407 15,533 6,077

FP 10-15-1-NH 375 0,082 0,463 16,642 6,511

FP 10-17-1-NH 400 0,073 0,415 17,751 6,945

FP 10-17-1-NH 425 0,082 0,465 18,861 7,379

FP 10-19-1-NH 450 0,071 0,469 19,970 7,813

FP 10-19-1-NH 475 0,083 0,469 21,08 8,247

FP 10-21-1-NH 500 0,076 0,434 22,189 8,681

FP 10-23-1-NH 550 0,076 0,499 24,408 9,549

FP 10-25-1-NH 600 0,075 0,483 26,627 10,417

FP 10-27-1-NH 650 0,074 0,474 28,846 11,286

FP 10-29-1-NH 700 0,085 0,484 31,065 12,154

FP 10-31-1-NH 750 0,087 0,499 33,284 13,022

FP 10-33-1-NH 800 0,078 0,459 35,503 13,890

FP 10-35-1-NH 850 0,081 0,480 37,722 14,758

FP 10-37-1-NH 900 0,081 0,479 39,941 15,626

FP 10-39-1-NH 950 0,083 0,492 42,160 16,494

FP 10-43-1-NH 1000 0,085 0,500 44,379 17,362

FP 10-49-1-NH 1100 0,083 0,492 48,816 19,099

FP 19-27-1-NH 1200 0,101 0,466 53,254 20,835

FP 19-29-1-NH 1300 0,101 0,466 57,692 22,571

FP 19-31-1-NH 1400 0,102 0,467 62,130 24,307

FP 19-33-1-NH 1500 0,105 0,495 66,568 26,044

FP 19-35-1-NH 1600 0,103 0,471 71,006 27,780

FP 19-37-1-NH 1700 0,106 0,493 75,444 29,516

FP 19-39-1-NH 1800 0,104 0,478 79,881 31,252

FP 19-41-1-NH 1900 0,107 0,500 84,319 32,989

FP 19-43-1-NH 2000 0,106 0,486 88,757 34,725

DIMENSIUNI - Tip Înălţime Lungime Lăţime

mm mm mm

FP 05 532 205 200

FP 10 733 450 310

FP 19 1080 600 540

Temperatură agent primar 90/70 °C I Temperatură agent secundar 10/60 °C şi presiune 10 barPutem configura orice alt tip de schimbător de caldură, în cazul în care cerinţele dumneavoastră sunt diferite.

42

RADIATOAREA

KLI

MAT

Slo

veni

a10.0

RADIATOARE ALUMINIUAKLIMAT – Slovenia

Design-ul radiatoarelor din aluminiu este net superior celor din oțel. Dacă adăugăm şi puterea termică mare, calitatea bună şi tratamentul adecvat aluminiului, obținem tipul ideal de radiator, care se recomandă pentru locuințele moderne. Gama variată de înălțimi, de la 200 la 2000 mm, şi posibilitatea de acoperire în câmp electrostatic, în orice culoare RAL, recomandă aceste radiatoare drept cea mai elegantă soluție.

Avantaje:• Ideale pentru înlocuirea vechilor radiatoare• Putere termică mare• Design modern• Asamblare uşoară

Înălţime între axe

Puterea termică80/60 °C

mm W200 61

350 90

500 116

600 136

650 142

700 150

800 165

900 180

1200 224

1400 252

1600 279

1800 305

2000 330

DISPOZITIV FIXARE Pentru tipul

EN toate

ACCESORII

Set conexiuni G1/2”

Set asamblare niple + garnituriH = 200 - 800

H = 900 - 2000

RADIATOARE ALUMINIU - RADIATOARE AKLIMAT MS

Radiatoarele din aluminiu marca AKLIMAT pot îndeplini - asamblare uºoarã.cu success orice cerinþã a clientului. Ele au urmãtoarele Aliajul de aluminiu special, cu o inerþie termicã scãzutã, avantaje: reduce timpul necesar instalaþiei pentru a atinge - ideale pentru înlocuirea vechilor radiatoare; performanþele optime, oferã o rezistenþã ridicatã la - putere termicã mare; coroziune ºi are ogreutate foarte micã, ceea ce faciliteazã - design modern; montajul.- reglare manualã sau cu robinet termostatic;

Înaltimea

între axe

A (mm)

Înaltime

B (mm)

calorica

(W)

PRET / element

200 241 71 7,50

350 391 112 8,52

500 541 148 8,84

600 641 172 9,48

650 691 180 9,97

900 941 240 16,19

1600 1641 379 31,17

1800 1841 417 33,48

2000 2041 451 35,46

2200 2241 491 37,59

Puterea

PRET

3,73

3,73

0,62

3,85

14,98

ACCESORII

Set conexiuni G1/2”

Set de asamblare pentru radiatoare înalte (H=900 – H=1200mm)

Dezumidificatoare

Robinet simplu tur/retur

Robinet cap termostat

AC

CE

SO

RII

DISPOZITIV FIXARE

PRET

A 1 1,27 D 6,22 D dublu 3,73 E 350 1,98

E 500 2,23

E 650 2,64

E 900 2,85

ET 350 2,16

ET 500 2,46

ET 650 2,98

ET 900 3,16

EN 2,64

pentru tipul

toate MS 200, MS 350 MS 200, MS 350

MS 500, MS 600

MS 650

MS 900

MS 350, MS 450

MS 500, MS 600

MS 650

MS 900

toate

4MS 350, MS 50 Preþ set: 31,25

Radiatoarele se livreazã în seturi de 10 elemenþi. Pentru comenzi mari, fabrica poate livra radiatoarele cu numãr dorit.Elemenþii sunt disponibili în diferite culori.� � Preþurile sunt exprimate în EURO, fãrã TVA.

RAL 1018

RAL 3003

RAL 5017

RAL 2008

RAL 4008

RAL 6016

CULORI

43

RADIATOARE 10.0

VOG

EL &

NO

OT

RADIATOARE OŢEL TIP PORTPROSOPVOGEL & NOOT

Radiatoarele din oţel VOGEL & NOOT reprezintă soluţia ideală pentru orice client, gama variată şi modelele diverse putând satisface şi cele mai riguroase cerinţe.Metodele de producţie cele mai moderne şi procedurile severe de control garantează menţinerea unui nivel calitativ ridicat. Un preţ avantajos pentru fiecare unitate de putere a radiatoarelor, conduce la scăderea costurilor de investiţie, iar raportul optimal de încălzire pe tip de radiator contribuie la creşterea confortului în încăperi.

Elementele elegante şi solide ale radiatoarelor VOGEL & NOOT, cu o linie clasică şi universală, se încadrează ideal în aspectul fiecarei încăperi. Datorită folosirii suporţilor de montaj, este posibilă poziţionarea deosebit de precisă a radiatorului, iar conexiunile la sistem se realizează estetic şi cu discreţie.Radiatoarele VOGEL & NOOT se disting prin gama mărimilor - din punct de vedere al înălţimii, profunzimii şi lungimii. Pentru aceeaşi putere de încălzire se pot alege diferite radiatoare: joase sau înalte, înguste sau late, în funcţie de cerinţele specifice ale clientului.

Radiatoarele tip portprosop sunt realizate din oţel de înaltă rezistenţă la coroziune, cu cea mai performantă tehnologie şi sunt testate din fabrică la presiunea de 14 bar.Prezentate în varianta albă, radiatoarele tip portprosop prezintă avantajul de a fi acoperite cu un strat de vopsea epoxidică.

RADIATOARE

Înălțime nominală

Înălțime constructivă

Lungime constructivă

Putere termică

Masă Conținut apă Presiune de funcționare90/70/20 °C 70/55/20 °C

mm mm mm W W kg l bar

700 (714)

400 359 234 5,2 2,3 10

500 425 284 5,9 2,7 10

600 500 334 6,7 3,1 10

750 612 407 8,0 3,7 10

900 722 479 9,2 4,3 10

1100 (1134)

400 542 351 7,8 3,7 10

500 640 419 9,2 4,1 10

600 753 496 10,5 4,8 10

750 916 609 12,4 5,7 10

900 1074 720 14,3 6,7 10

1800 (1764)

400 813 537 12,2 5,7 10

500 975 642 14,6 6,5 10

600 1146 758 16,7 7,5 10

750 1397 929 19,7 8,9 10

900 1641 1097 22,8 10,4 10

44

Radiatoarele VOGEL & NOOT sunt realizate din tabla de otel laminata la rece, cu nervuri de 40 mm, conform standardului DIN EN 442. Fiecare radiator este prevazut cu urechi de suspendare sudate pe partea din spate. Radiatoarele VOGEL & NOOT sunt acoperite cu doua straturi de vopsea: primul strat este vopsea de grund uscata in cuptor la 190°C conform DIN 55900, iar cel de-al doilea strat, de culoarea RAL 9016, se realizeaza pe cale electrostatica iar uscarea se face in cuptor la 210°C.

VOG

EL &

NO

OT

RADIATOARE OŢEL TIP PANOUVOGEL & NOOT

RADIATOARE10.0

Înălţime Regim temp.

Tip 11 Tip 22 Tip 33

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Lung

ime

400

90/70 °C 288 362 430 478 659 558 695 787 875 1173 796 992 1140 1251 1649

75/65 °C 226 283 337 376 517 438 543 617 685 918 624 774 891 981 1288

17,00 23,50 24,10 23,30 32,50 25,10 32,10 32,60 33,00 51,90 53,00 54,90 58,00 63,00 90,10

520

90/70 °C 374 470 559 621 856 725 903 1023 1138 1524 1035 1289 1482 1626 2144

75/65 °C 294 368 438 488 672 569 706 802 891 1194 812 1007 1159 1276 1675

18,70 26,00 26,80 27,10 36,80 31,50 35,90 39,30 40,50 62,90 60,10 64,00 67,60 76,50 109,30

600

90/70 °C 432 543 645 717 988 837 1042 1181 1313 1759 1194 1488 1710 1877 2474

75/65 °C 339 425 506 563 775 657 814 926 1028 1378 937 1162 1337 1472 1933

20,30 29,20 30,00 30,10 41,40 35,70 41,90 44,60 45,20 71,20 64,80 69,10 75,10 85,40 122,10

720

90/70 °C 518 651 774 860 1186 1005 1250 1417 1576 2111 1433 1785 2052 2252 2969

75/65 °C 407 510 607 676 930 788 977 1111 1233 1653 1124 1394 1604 1766 2319

22,50 32,50 32,70 33,90 47,90 42,00 49,10 52,60 53,60 83,60 72,00 76,54 83,00 98,80 139,70

800

90/70 °C 576 723 859 955 1318 1116 1389 1574 1751 2345 1592 1984 2280 2502 3299

75/65 °C 452 566 674 751 1034 876 1086 1234 1370 1837 1249 1549 1782 1962 2577

24,50 34,90 36,00 37,10 52,30 46,30 53,70 58,00 59,10 92,00 76,70 83,10 90,20 107,70 153,70

920

90/70 °C 662 832 988 1099 1515 1284 1598 1810 2013 2697 1830 2281 2622 2878 3793

75/65 °C 520 651 776 864 1189 1007 1248 1420 1576 2112 1436 1781 2050 2257 2963

27,30 37,30 38,70 41,40 59,00 52,60 60,90 66,00 67,30 103,60 83,80 89,60 97,40 121,20 168,60

1000

90/70 °C 720 904 1074 1194 1647 1395 1737 1968 2188 2931 1990 2479 2850 3128 4123

75/65 °C 565 708 843 939 1292 1095 1357 1543 1713 2296 1561 1936 2228 2453 3221

29,00 40,60 41,90 43,80 63,30 56,90 65,50 71,40 72,90 112,00 88,60 97,10 104,60 130,10 183,60

1120

90/70 °C 806 1013 1203 1338 1845 1563 1945 2204 2451 3283 2228 2777 3192 3503 4618

75/65 °C 633 793 944 1052 1447 1226 1520 1728 1919 2572 1748 2168 2495 2747 3608

30,80 42,20 44,90 47,90 70,00 63,30 72,20 79,40 81,20 120,60 95,70 103,60 112,70 143,50 198,60

1200

90/70 °C 864 1085 1289 1433 1977 1674 2084 2361 2626 3518 2388 2975 3420 3753 4948

75/65 °C 678 850 1012 1127 1550 1314 1628 1852 2056 2755 1873 2323 2674 2944 3865

31,70 45,40 47,70 51,00 74,40 67,50 77,10 84,80 86,80 128,80 100,50 110,20 120,50 152,50 212,60

1320

90/70 °C 950 1194 1418 1577 2174 1842 2292 2598 2889 3869 2626 3273 3762 4129 5443

75/65 °C 746 935 1113 1239 1705 1445 1791 2037 2261 3031 2061 2556 2941 3238 4252

33,60 48,30 52,00 55,40 81,10 73,90 84,40 92,90 95,10 137,70 107,50 117,20 127,70 165,90 227,00

45

VOG

EL &

NO

OT

RADIATOARE 10.0

Înălţime Regim temp.

Tip 11 Tip 22 Tip 33

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Lung

ime

1400

90/70 °C 1008 1266 1504 1672 2306 1953 2431 2755 3064 4104 2786 3471 3990 4379 5772

75/65 °C 791 991 1180 1315 1809 1533 1900 2160 2398 3214 2185 2710 3119 3434 4509

35,50 51,10 54,80 58,40 85,50 78,00 89,20 98,20 100,60 146,60 112,30 124,20 134,90 174,90 241,50

1600

90/70 °C 1152 1447 1719 1911 2635 2232 2778 3149 3501 4690 3183 3967 4560 5004 6597

75/65 °C 904 1133 1349 1502 2067 1752 2171 2469 2741 3674 2498 3098 3565 3925 5154

38,30 56,80 61,90 66,00 96,60 88,60 101,40 111,70 114,50 163,40 124,20 141,90 152,50 194,80 270,40

1800

90/70 °C 1296 1628 1934 2150 2965 2511 3126 3542 3939 5276 3581 4463 5130 5630 7422

75/65 °C 1017 1274 1517 1690 2326 1971 2443 2777 3083 4133 2810 3485 4010 4415 5798

42,00 62,50 68,80 73,50 107,60 99,20 113,50 125,10 128,40 183,00 136,00 153,10 164,40 209,70 304,40

2000

90/70 °C 1440 1809 2149 2389 3294 2790 3473 3936 4377 5863 3979 4959 5700 6255 8246

75/65 °C 1130 1416 1686 1878 2584 2190 2714 3086 3426 4592 3122 3872 4456 4906 6442

44,80 68,20 75,90 81,00 118,70 108,50 125,70 138,50 142,20 199,00 147,90 169,90 177,80 227,80 336,30

2200

90/70 °C 1584 1989 2363 2628 3624 3069 3820 4329 4814 6449 4377 5455 6271 6881 9071

75/65 °C 1243 1558 1855 2066 2842 2409 2985 3395 3769 5051 3434 4259 4902 5397 7086

48,50 73,80 83,00 88,60 129,80 120,50 137,80 151,90 156,10 228,70 172,30 200,50 212,60 256,50 377,60

2400

90/70 °C 1728 2170 2578 2866 3953 3348 4168 4723 5252 7035 4775 5951 6841 7507 9896

75/65 °C 1356 1699 2023 2254 3101 2628 3257 3703 4111 5510 3746 4646 5347 5887 7730

50,90 77,20 90,00 96,10 140,80 129,50 149,90 165,40 169,80 242,70 183,00 213,50 227,40 270,90 407,20

2600

90/70 °C 1872 2351 2793 3105 4282 3627 4515 5116 5690 7621 5173 6447 7411 8132 10720

75/65 °C 1469 1841 2192 2441 3359 2847 3528 4012 4454 5970 4059 5034 5793 6378 8375

53,20 83,20 95,60 103,60 151,90 136,40 162,10 178,80 183,70 256,70 193,70 226,50 242,20 285,30 432,10

2800

90/70 °C 2016 2532 3008 3344 4612 3907 4862 5510 6127 8208 5571 6943 7981 8758 11545

75/65 °C 1582 1982 2360 2629 3618 3066 3800 4320 4796 6429 4371 5421 6238 6868 9019

56,50 89,20 100,80 111,20 163,00 141,40 174,20 192,20 197,60 278,90 207,90 243,70 260,00 304,40 463,50

3000

90/70 °C 2160 2713 3223 3583 4941 4186 5210 5904 6565 8794 5969 7438 8551 9383 12370

75/65 °C 1695 2124 2529 2817 3876 3285 4071 4629 5139 6888 4683 5808 6684 7359 9663

59,70 95,20 106,10 118,60 173,70 146,30 186,40 205,60 211,40 295,00 222,20 260,90 277,80 323,60 495,00

46

ARMĂTURI PENTRU RADIATOARE THERMOSTAT Uni LH cu senzor lichid, racord cu filet M30 X 1,5OVENTROP – Germania

• domeniul de reglare poate fi limitat sau blocat prin elemente de limitare mascate

• cu mijloace ajutatoare de reglare pentru persoanele cu deficienţe de vedere

• marcarea unui reglaj cu ajutorul discului de memorie

• temperatura maximă a agentului termic : 120 °C

ARMĂTURI PENTRU RADIATOARE THERMOSTAT Uni SH cu senzor lichid, racord cu filet M30 X 1,5OVENTROP – Germania

• domeniul de reglare poate fi limitat sau blocat prin elemente de limitare mascate

• cu mijloace ajutatoare de reglare pentru persoanele cu deficienţe de vedere

• marcarea unui reglaj cu ajutorul discului de memorie

• temperatura maximă a agentului termic : 120 °C

• se livrează cu manşon SH cu design

ROBINEŢI DE TUR ŞI RETUR OVENTROP – Germania

• domeniul de utilizare : instalaţii de încălzire centrală PN 10 cu conductă dublă, cu recirculare forţată

• temperatura pe tur până la 120 °C

• încărcaţi şi goliţi instalaţia înaintea reglării ventilelor şi a montării termostatului

Denumire COD

Model alb – cu punct zero, domeniul valorii nominale 7-28 °C, capac cu scala 0 *1-5 101 14 65

Denumire COD

Model alb/cromat – cu punct zero, domeniul valorii nominale 7-28 °C, capac cu scala 0 *1-5 101 20 65

Model design de oţel – cu punct zero, domeniul valorii nominale 7-28 °C, capac cu scala 0 *1-5 101 20 85

Model design cromat – cu punct zero, domeniul valorii nominale 7-28 °C, capac cu scala 0 *1-5 101 20 69

Model alb – cu punct zero, domeniul valorii nominale 7-28 °C, capac cu scala 0*1-5 1012066

Manson SH model antracit – RAL 7016 101 20 80

Manson SH model cromat 101 20 81

Denumire COD

Robinet termostatat de colţ model Seria A DN 15 – ½” 118 00 04

Robinet de colţ tur – netermostatat model Seria HR 119 05 04

Robinet de colţ retur model Combi 2 109 10 62

RADIATOARE10.0

47

Descriere COD Denumire

• din oţel, cromat • racordurile exterioare de la elementele de racordare fac posibilă cu ajutorul unor îmbinări corespunzătoare cu filet racordarea de ţevi de cupru, a ţevilor din material plastic şi a ţevilor multistrat

Ţeavă de legătură

Ø 15 x ½” , L = 150 mm 1505C0415150

• armăturile sunt autoetanşante spre corpul de încălzire • din alamă, cu etanşare elastică, nichelate, pentru corpurile de încălzire cu garnitură de ventil ½” încorporată, cu filet interior sau cu filet exterior• armăturile de racordare cu filet interior ½” se potrivesc cu garniturile de ventil încorporate ale producătorului de corpuri de încălzire: HENRAD, PURMO, RADSON, KORAD, HOVAL etc.• armăturile de racordare G ¾” cu filet exterior se potrivesc cu garniturile de ventil încorporate ale producătorului de corpuri de încălzire: RADEL, DE’LONGHI, BUDERUS, VOGEL & NOOT etc.

Arm

ături pentru radiatoare

Îmbinare de colţ cu filet ZB ½”, filet exterior x ¾”, filet exterior 101 58 84

Îmbinare dreaptă cu filet ZB ½”, filet exterior x ¾”, filet exterior 101 58 83

Ţeavă multistrat 16 x 2 mm PE-RT/AL/PE-RT COPIPE HK pt încălzire Oventrop –Germania Max 10 bar / 70°C

Rola 50 m - 150 20 55Rola 100 m - 150 21 55Rola 200 m - 150 22 55Rola 500 m - 150 24 55

Conector “Cofit S” Oventrop -Germania

• conectare la FE ¾“ (Eurokonus)• pt. ţeavă plastic “Copert” 16 x 2 mm

150 79 55

RADIATOARE 10.0

48

CONVECTOARE ELECTRICEO

LSB

ERG

Ger

man

ia11.0

Model Descriere COD

Carat 2 kW

Convectoarele electrice CARAT oferă un design elegant, de înaltă calitate, cu o tehnologie inovatoare, toate într-o carcasă compactă.Datorită dimensiunilor sale reduse, acest model de convector electric are nevoie de un spaţiu restrâns, adâncimea sa fiind de doar 27 cm (inclusiv carcasa). Foarte silenţioase, aceste convectoare electrice sunt de asemenea, foarte uşor de instalat şi de întreţinut.Convectoarele electrice CARAT degajă căldură prin intermediul unui ventilator inclus în carcasa echipamentului şi comandat de un termostat electronic de cameră. Prin intermediul acestui termostat de cameră se poate obţine în încăperea respectivă exact temperatura dorită. Acest tip de convectoare poate fi conectat la un dispozitiv de control automat de încărcare (Olsberg US 4, ZG 5 sau WS 4), oferind astfel o operare economică, conform solicitărilor şi independentă de temperatura exterioară.Accesorii: element activ zilnic DAE (permite degajarea căldurii chiar şi atunci când convectorul este gol sau nu este încărcat – în zilele friguroase de vară) • dispozitiv control zgomot • dispozitiv de control automat de încărcare (Olsberg US 4, ZG 5 sau WS 4) • plintă pentru pardoseală • termostat de cameră integrat în echipament • termostat de cameră pentru montaj pe perete.

14/5123

Carat 3 kW 14/5133

Carat 4 kW 14/5143

Carat 5 kW 14/5153

Carat 6 kW 14/5163

Carat 7 kW 14/5173

Montana 4 kWConvectoarele electrice MONTANA oferă soluţia ideală pentru cele mai dificile probleme legate de spaţiu. Acestea se potrivesc oricărui decor şi sunt ideale pentru nişe şi colţuri. Cu o adâncime de numai 35 cm şi o lăţime de 67 cm, convectoarele MONTANA se potrivesc perfect spaţiilor mici. Accesorii: element activ zilnic DAE (permite degajarea căldurii chiar şi atunci când convectorul este gol sau nu este încărcat – în zilele friguroase de vară) • dispozitiv control zgomot • dispozitiv de control automat de încărcare (Olsberg US 4, ZG 5 sau WS 4) • termostat de cameră integrat în echipament • termostat de cameră pentru montaj pe perete.

14/5343

Montana 6 kW 14/5363

Century 3 kW Dimensiunile compacte, precum şi adâncimea de numai 31,5 cm şi înălţimea de numai 47.6 cm, fac din convectoare electrice CENTURY soluţia ideală pentru mansarde (spaţii cu acoperiş înclinat) sau ferestre cu parapet de mică înălţime. Accesorii: element activ zilnic DAE (permite degajarea căldurii chiar şi atunci când convectorul este gol sau nu este încărcat – în zilele friguroase de vară) • dispozitiv control zgomot • dispozitiv de control automat de încărcare (Olsberg US 4, ZG 5 sau WS 4) • termostat de cameră integrat în echipament • termostat de cameră pentru montaj pe perete.

14/5533

Century 4 kW 14/5543

Century 6 kW 14/5563

49

CONVECTOARE ELECTRICE 11.0

Model Descriere COD

Astral 0,85 kw manual

Convectoarele electrice ASTRAL funcţionează fără sistem de ventilaţie, transmiţând căldura numai prin convecţie naturală. Acest lucru le face ideale pentru utilizarea în dormitoare, camere pentru copii, holuri sau coridoare. Acest tip de convectoare electrice sunt disponibile în două variante, cu control manual şi cu control manual sau automatic; în acest ultim caz, influenţa temperaturii camerei este foarte importantă.

14/6913

Astral 1,70 kw manual 14/6923

Astral 2,55 kw manual 14/6933

Astral 3,40 kw manual 14/6943

Astral 1,70 kw auto 14/6924

Astral 2,55 kw auto 14/6934

Astral 3,40 kw auto 14/6944

Corona 500 W

Convectoarele electrice CORONA reprezintă soluţia ideală pentru numeroase aplicaţii. Avantajele acestor convectoare sunt dovedite atât în perioadele de tranziţie, primavara şi toamna, precum şi în situaţiile în care se doreşte suplimentarea sistemului de încălzire deja existent. Convectoarele electrice CORONA se potrivesc foarte bine pentru spaţiile care nu au nevoie de un aport de căldură continuu, cum ar fi camerele utilitare, toaletele secundare, pivniţele, băile, dar şi dormitoarele. Acest tip de convectoare electrice asigură în camera deservită convecţia naturală a aerului. Aerul rece din cameră pătrunde în convector prin partea de jos a acestuia, este încălzit şi apoi distribuit din nou în cameră. Procesul de încălzire a camerei este complet silenţios şi de la 4 până la 5 ori mai rapid decât în cazul corpurilor de încălzire convenţionale. Termostatul digital garantează păstrarea temperaturii setate, precum şi posibilitatea realizarii unor setări pe timp de noapte, având o acurateţe de 1/10 grade.

15/1925

Corona 1000 W 15/1945

Corona1500 W 15/1965

Corona 2000 W 15/1985

Corona 2400 W 15/1995

Bathroom heater 2 kW

Acest tip de convectoare electrice sunt ideale pentru a suplimenta sistemele de încălzire existente şi se potrivesc perfect băilor, camerelor pentru duş sau toaletelor. Sunt dotate din fabrică cu un ventilator pentru circulaţia rapidă a aerului şi cu un termostat de cameră, iar protecţia împotriva prafului şi scamelor se realizează cu ajutorul unui filtru. Disponibil în trei variante (cu termostat, cu termostat şi timer şi cu termostat, timer şi suport prosop), acest tip de convectoare ocupă foarte puţin loc şi este construit pentru a putea fi montat pe perete. În varianta cu timer - 60 minute, aceste convectoare oferă o încălzire constantă, în raport cu necesităţile individuale. Pe parcursul perioadei setate, convectorul funcţionează la capacitate maximă, iar apoi menţine temperatura setată, funcţionând la capacitate redusă.

15/2121

Bathroom heater 2 kW with Timer

15/2122

OLS

BER

G G

erm

ania

50

EMC

O G

erm

ania

CONVECTOARE DE PARDOSEALĂ K1 / K2 / K3EMCO – Germaniapentru încălzire prin convecţie liberă

La începutul perioadei arhitecturii moderne a apărut nevoia de sisteme de încălzire noi, inovative, care să poată fi complet integrate în pardoseala clădirilor. Convectorul EMCO K a fost unul din primele tipuri de convectoare de pardoseală care îndeplinea aceste cerinţe. Prin îmbunătăţiri constante, atât în ceea ce priveşte structura convectoarelor, cât şi flexibilitatea grilajului de protecţie, s-a ajuns la un produs ideal pentru rezolvarea problemelor de încălzire în proprietăţile private, cât şi în spaţiile comerciale.

Domenii de utilizare: De obicei, convectoarele de pardoseală EMCO K se folosesc acolo unde este nevoie de încălzire economică, într-un mod confortabil, fără restricţii impuse de sistemul de încălzire asupra modului individual de folosire a spaţiului. Convectoarele de pardoseală EMCO K se potrivesc în special acolo unde deschiderile ferestrelor sunt largi, deoarece curenţii de aer rece sunt eliminaţi şi este garantată o atmosferă plăcută, caldă, în întreaga cameră.Elemenţii convectorului - nervuri dimensionabile din aluminiu, pe ţevi de cupru de 12 mm, cu conexiuni pe o parte (½”) şi conductă de ventilaţie.Cutia convectorului este din oţel galvanizat, vopsit negru, cu găuri de conectare pe plăcile frontale, secţiuni de întărire şi înălţime ajustabilă internă (în versiunile K1, K2 şi K3, la o înălţime de 106 mm şi în versiunile K91, K 92 şi K 93 la 90 mm). Opţional are izolare sonoră, pe toată suprafaţa, din polietilenă cu grosimea de 4 mm, conform DIN 4109. Grilajul este din aluminiu şi este inclus în preţul standard. Se poate opta pentru grila liniară, rigidă (tip 632) sau roluită (tip 624).

� �

EMCO KConvectoare de pardosealã tipul K1, K2 ªI K3, pentru încãlzire prin convecþie liberã.

La începutul perioadei arhitecturii Domenii de utilizare: moderne, a apãrut nevoia de sisteme de De obicei, convectoarele de pardosealã încãlzire noi, inovative, care sã poatã fi EMCO K se folosesc acolo unde este complet integrate în pardoseala clãdirilor. nevoie de încãlzire economicã, într-un Convectorul EMKO K a fost unul din mod confortabil, fãrã restricþii impuse de primele tipuri de convectoare de sistemul de încãlzire asupra modului pardosealã care îndeplinea aceste individual de folosire a spaþiului. cerinþe. Prin îmbunãtãþiri constante, atât Convectoarele de pardosealã EMCO K se î n c e e a c e p r i v e º t e s t r u c t u r a potrivesc în special acolo unde convectoarelor, cât ºi flexibilitatea deschiderile ferestrelor sunt largi, grilajului de protecþie, s-a ajuns la un deoarece curenþii de aer rece sunt produs idea l pent ru rezo lvarea eliminaþi ºi este garantatã o atmosferã problemelor de încãlzire în proprietãþile plãcutã, caldã, în întreaga camerã.private, cât ºi în spaþiile comerciale.

Elemenþii convectorului - nervuri dimensionabile din aluminiu, pe þevi de cupru de 12 mm, cu conexiuni pe o parte (1/2") ºi conductã de venti laþie.Cutia convectorului - este din oþel, galvanizat, vopsit negru, cu gãuri de conectare pe plãcile frontale, secþiuni de întãrire ºi înãlþime ajustabilã internã - în versiunile K1, K2 ºi K3, la o înãlþime de 106 mm ºi în versiunile K91, K 92 ºi K 93 la 90 mm. Opþional are izolare sonorã, pe toatã suprafaþa, din polietilenã, 4 mm, conform DIN 4109. Grilajul - este din aluminiu ºi este inclus în preþul standard. Opþional, grilã liniarã, rigidã (tip 632) sau roluitã (tip 624).

Exem

plu

de

insta

lare

1: grilaj2: cutia convectorului3: convector

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

EMCO KConvectoare de pardosealã tipul K1, K2 ªI K3, pentru încãlzire prin convecþie liberã.

La începutul perioadei arhitecturii Domenii de utilizare: moderne, a apãrut nevoia de sisteme de De obicei, convectoarele de pardosealã încãlzire noi, inovative, care sã poatã fi EMCO K se folosesc acolo unde este complet integrate în pardoseala clãdirilor. nevoie de încãlzire economicã, într-un Convectorul EMKO K a fost unul din mod confortabil, fãrã restricþii impuse de primele tipuri de convectoare de sistemul de încãlzire asupra modului pardosealã care îndeplinea aceste individual de folosire a spaþiului. cerinþe. Prin îmbunãtãþiri constante, atât Convectoarele de pardosealã EMCO K se î n c e e a c e p r i v e º t e s t r u c t u r a potrivesc în special acolo unde convectoarelor, cât ºi flexibilitatea deschiderile ferestrelor sunt largi, grilajului de protecþie, s-a ajuns la un deoarece curenþii de aer rece sunt produs idea l pent ru rezo lvarea eliminaþi ºi este garantatã o atmosferã problemelor de încãlzire în proprietãþile plãcutã, caldã, în întreaga camerã.private, cât ºi în spaþiile comerciale.

Elemenþii convectorului - nervuri dimensionabile din aluminiu, pe þevi de cupru de 12 mm, cu conexiuni pe o parte (1/2") ºi conductã de venti laþie.Cutia convectorului - este din oþel, galvanizat, vopsit negru, cu gãuri de conectare pe plãcile frontale, secþiuni de întãrire ºi înãlþime ajustabilã internã - în versiunile K1, K2 ºi K3, la o înãlþime de 106 mm ºi în versiunile K91, K 92 ºi K 93 la 90 mm. Opþional are izolare sonorã, pe toatã suprafaþa, din polietilenã, 4 mm, conform DIN 4109. Grilajul - este din aluminiu ºi este inclus în preþul standard. Opþional, grilã liniarã, rigidã (tip 632) sau roluitã (tip 624).

Ex

em

plu

de

in

sta

lare

1: grilaj2: cutia convectorului3: convector

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

EMCO KConvectoare de pardosealã tipul K1, K2 ªI K3, pentru încãlzire prin convecþie liberã.

La începutul perioadei arhitecturii Domenii de utilizare: moderne, a apãrut nevoia de sisteme de De obicei, convectoarele de pardosealã încãlzire noi, inovative, care sã poatã fi EMCO K se folosesc acolo unde este complet integrate în pardoseala clãdirilor. nevoie de încãlzire economicã, într-un Convectorul EMKO K a fost unul din mod confortabil, fãrã restricþii impuse de primele tipuri de convectoare de sistemul de încãlzire asupra modului pardosealã care îndeplinea aceste individual de folosire a spaþiului. cerinþe. Prin îmbunãtãþiri constante, atât Convectoarele de pardosealã EMCO K se î n c e e a c e p r i v e º t e s t r u c t u r a potrivesc în special acolo unde convectoarelor, cât ºi flexibilitatea deschiderile ferestrelor sunt largi, grilajului de protecþie, s-a ajuns la un deoarece curenþii de aer rece sunt produs idea l pent ru rezo lvarea eliminaþi ºi este garantatã o atmosferã problemelor de încãlzire în proprietãþile plãcutã, caldã, în întreaga camerã.private, cât ºi în spaþiile comerciale.

Elemenþii convectorului - nervuri dimensionabile din aluminiu, pe þevi de cupru de 12 mm, cu conexiuni pe o parte (1/2") ºi conductã de venti laþie.Cutia convectorului - este din oþel, galvanizat, vopsit negru, cu gãuri de conectare pe plãcile frontale, secþiuni de întãrire ºi înãlþime ajustabilã internã - în versiunile K1, K2 ºi K3, la o înãlþime de 106 mm ºi în versiunile K91, K 92 ºi K 93 la 90 mm. Opþional are izolare sonorã, pe toatã suprafaþa, din polietilenã, 4 mm, conform DIN 4109. Grilajul - este din aluminiu ºi este inclus în preþul standard. Opþional, grilã liniarã, rigidã (tip 632) sau roluitã (tip 624).

Exem

plu

de

insta

lare

1: grilaj2: cutia convectorului3: convector

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

EMCO KConvectoare de pardosealã tipul K1, K2 ªI K3, pentru încãlzire prin convecþie liberã.

La începutul perioadei arhitecturii Domenii de utilizare: moderne, a apãrut nevoia de sisteme de De obicei, convectoarele de pardosealã încãlzire noi, inovative, care sã poatã fi EMCO K se folosesc acolo unde este complet integrate în pardoseala clãdirilor. nevoie de încãlzire economicã, într-un Convectorul EMKO K a fost unul din mod confortabil, fãrã restricþii impuse de primele tipuri de convectoare de sistemul de încãlzire asupra modului pardosealã care îndeplinea aceste individual de folosire a spaþiului. cerinþe. Prin îmbunãtãþiri constante, atât Convectoarele de pardosealã EMCO K se î n c e e a c e p r i v e º t e s t r u c t u r a potrivesc în special acolo unde convectoarelor, cât ºi flexibilitatea deschiderile ferestrelor sunt largi, grilajului de protecþie, s-a ajuns la un deoarece curenþii de aer rece sunt produs idea l pent ru rezo lvarea eliminaþi ºi este garantatã o atmosferã problemelor de încãlzire în proprietãþile plãcutã, caldã, în întreaga camerã.private, cât ºi în spaþiile comerciale.

Elemenþii convectorului - nervuri dimensionabile din aluminiu, pe þevi de cupru de 12 mm, cu conexiuni pe o parte (1/2") ºi conductã de venti laþie.Cutia convectorului - este din oþel, galvanizat, vopsit negru, cu gãuri de conectare pe plãcile frontale, secþiuni de întãrire ºi înãlþime ajustabilã internã - în versiunile K1, K2 ºi K3, la o înãlþime de 106 mm ºi în versiunile K91, K 92 ºi K 93 la 90 mm. Opþional are izolare sonorã, pe toatã suprafaþa, din polietilenã, 4 mm, conform DIN 4109. Grilajul - este din aluminiu ºi este inclus în preþul standard. Opþional, grilã liniarã, rigidã (tip 632) sau roluitã (tip 624).

Exem

plu

de

insta

lare

1: grilaj2: cutia convectorului3: convector

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1 - Grilaj2 - Cutia convectorului3 - Convector

Exemplu de instalare: 1

2 3

Tip

Lăţim

e mm

Înălţ

ime m

m

Capacitatea de încălzire [W], în funcţie de lungimea convectorului K

950K

m

1250 K

m

1550 K

m

1850 K

m

2150 K

m

2450 K

m

2750 K

m

3050 K

m

3350 K

m

3650 K

m

3950 K

m

4250 K

m

4550 K

m

4850 K

m650Kb

950 Kb

1250 Kb

1550 Kb

1850 Kb

2150 Kb

2450 Kb

2750 Kb

3050 Kb

3350 Kb

3650 Kb

3950 Kb

4250 Kb

4550 Kb

Temperatură tur tv = 90 0C, Temperatură retur tR = 70 0C

K1 205 106(90) 172 7 251 11 330 14 406 18 488 21 568 24 647 28 726 31 805 35 884 38 964 41 1043 45 1122 48 1201 52

K2 260 106(90) 279 12 408 18 536 23 665 29 794 34 923 40 1051 45 1180 51 1309 56 1437 62 1566 67 1695 73 1824 78 1952 84

K3 345 106(90) 370 16 541 23 712 31 883 38 1054 45 1225 53 1396 60 1567 67 1738 75 1909 82 2080 89 2251 97 2422 104 2593 111

Temperatură tur tv = 75 0C, Temperatură retur tR = 65 0C

K1 205 106(90) 136 12 199 17 262 23 325 28 388 33 451 39 514 44 577 50 640 55 702 60 765 66 828 71 891 77 954 82

K2 260 106(90) 217 19 318 27 418 36 518 45 619 53 719 62 819 70 920 79 1020 88 1120 96 1220 105 1321 113 1421 122 1521 131

K3 345 106(90) 283 24 414 36 545 47 675 58 806 69 937 80 1067 92 1198 103 1329 114 1460 125 1590 137 1721 148 1982 159 1882 170

Temperatură tur tv = 70 0C, Temperatură retur tR = 55 0C

K1 205 106(90) 111 6 162 9 213 12 265 15 316 18 367 21 418 24 470 27 521 30 572 33 623 36 674 39 726 42 777 44

K2 260 106(90) 174 10 254 15 335 19 415 24 495 28 576 33 656 38 736 42 817 47 897 51 977 56 1057 61 1138 65 1218 70

K3 345 106(90) 223 13 326 19 429 25 532 30 635 36 737 42 840 48 943 54 1046 60 1149 66 1252 72 1355 78 1458 83 1561 89

Temperatură tur tv = 55 0C, Temperatură retur tR = 45 0C

K1 205 106(90) 71 6 104 9 137 12 170 15 203 17 236 20 269 23 302 26 335 29 368 32 401 34 434 37 467 40 500 43

K2 260 106(90) 108 9 158 14 208 18 258 22 308 26 357 31 407 35 457 39 507 44 557 48 607 52 657 56 707 61 756 65

K3 345 106(90) 134 11 195 17 257 22 318 27 380 33 442 38 503 43 565 49 627 54 688 59 750 64 811 70 873 75 935 80

Temperatură tur tv = 50 0C, Temperatură retur tR = 40 0C

K1 205 106(90) 57 5 83 7 109 9 135 12 162 14 188 16 214 18 240 21 266 23 292 25 319 27 345 30 371 32 397 34

K2 260 106(90) 84 7 123 11 162 14 201 17 240 21 279 24 317 27 356 31 395 34 434 37 473 41 512 44 551 47 589 51

K3 345 106(90) 102 9 149 13 196 17 243 21 291 25 338 29 385 33 432 37 479 41 526 45 573 49 620 53 668 57 715 61

K = convector de pardoseală inclusiv cu cutia din oţel ce îl încastrează / Kb = convector de pardoseală fără cutia acestuia

CONVECTOARE DE PARDOSEALĂ11.0

51

EMC

O G

erm

ania

CONVECTOARE DE PARDOSEALĂ KQ1 / KQ2 / KQ3EMCO – Germaniacu ventilatoare încorporate, pentru încălzire prin convecţie liberă şi forţată

Ideile inovative şi experienţa proiectelor au fost instrumente de bază în dezvoltarea convectoarelor de pardoseală. Alături de nenumărate proiecte specifice, EMCO a dezvoltat tipul KQ de convectoare, respectand cerinţele din zilele noastre pentru confortul termic şi acustic, dar şi pentru instalarea uşoară. Covectoarele EMCO KQ sunt echipate cu ventilatoare ultramoderne, iar în ultima variantă, electronică, pe lângă controlul pierderilor de energie, permite controlul prin BMS. Controlul precis al vitezei permite o încălzire uniformă a camerelor şi o reglare rapidă a temperaturii şi, în acelaşi timp, un nivel al zgomotului foarte scăzut.

Domenii de utilizare:Convectoarele de pardoseală EMCO KQ acoperă toate ariile de aplicare a tipurilor K. Mai mult chiar, ele permit un confort de înaltă clasă în ceea ce priveşte nivelul zgomotului, atât în spaţiile private, cât şi în cele comerciale cu dimensiuni mari.Ventilatorul de 230 V, 50 Hz este rezistent la umezeală IP 21, cu capac pentru control la suprasarcină.Cutia convectorului este din oţel galvanizat, vopsit negru, cu găuri de conectare pe plăcile frontale, cu secţiuni de întărire şi înălţime ajustabilă internă, cu secţiuni terminale subţiri. Opţional are izolare sonoră, pe toată suprafaţa, din polietilenă, conform DIN 4109. Grilajul este din aluminiu şi este inclus în preţul standard. Se poate opta pentru grila liniară, rigidă (tip 632) sau roluită (tip 624).

Avantaje:• pot fi folosite în zonele de la intrare, în spaţiile administrative şi în birouri, în săli de expoziţie, în clădiri de birouri, în living-uri, în camere care trebuie încălzite rapid, cu suprafețe vitrate mari •“perdea” de aer rece • ultramoderne • protecţie împotriva pierderilor de căldură • încălzire totală a camerelor cu ajutorul termostatului de camera • încălzire rapidă • control precis al vitezei de functionare • funcţionare silenţioasă

Tip

Lăţim

e mm

Înălţ

ime m

m

Treap

tă de

vit

eză a

ve

ntila

toru

lui

Capacitatea de încălzire [W], în funcţie de lungimea convectorului K LWA 1250

K

m

LWA 1550K

m

LWA 2150K

m

LWA 2450K

m

LWA 2750K

m

LWA 3350K

m[Db]850Kb [Db]

1150Kb [Db]

1750Kb [Db]

2050Kb [Db]

2350Kb [Db]

2950Kb

Temperatură tur tv = 90 0C, Temperatură retur tR = 70 0C

KQ1 260 106

0 0 267 11 0 393 17 0 518 22 0 644 87 0 770 33 0 895 381 25 1059 46 26 1589 68 27 2119 91 28 2648 80 29 3178 137 30 3707 1592 36 1374 59 37 2061 89 38 2748 118 39 3435 77 40 4122 177 41 4809 2073 46 1452 62 47 2178 94 48 2904 125 49 3630 77 50 4356 187 51 5083 218

KQ2 345 106

0 0 413 18 0 608 26 0 802 34 0 997 86 0 1191 51 0 1386 601 25 1366 59 26 2049 88 27 2732 117 28 3416 77 29 4099 176 30 4782 2052 36 1728 74 37 2592 111 38 3456 148 39 4320 75 40 5184 223 41 6048 2603 46 1923 53 47 2885 124 48 3846 165 49 4808 73 50 5769 248 51 6731 289

KQ3 400 106

0 0 534 23 0 785 34 0 1036 44 0 1287 85 0 1538 66 0 1789 771 25 1586 68 26 2379 102 27 3171 136 28 3964 76 29 4757 204 30 5550 2382 36 1950 84 37 2925 126 38 3900 168 39 4874 73 40 5849 250 41 6824 2933 46 2282 98 47 3424 147 48 4565 196 49 5706 70 50 6847 294 51 7988 343

Temperatură tur tv = 75 0C, Temperatură retur tR = 65 0C

KQ1 260 106

0 0 188 16 0 277 88 0 365 31 0 454 39 0 542 47 0 631 541 25 847 73 26 1271 84 27 1695 146 28 2119 182 29 2542 218 30 2966 2552 36 1114 96 37 1671 82 38 2228 191 39 2785 239 40 3342 287 41 3899 3353 46 1198 103 47 1797 82 48 2396 206 49 2995 257 50 3594 309 51 4193 360

KQ2 345 106

0 0 292 25 0 430 87 0 567 49 0 705 61 0 842 72 0 980 841 25 1100 95 26 1650 82 27 2200 189 28 2750 236 29 3300 284 30 3851 3312 36 1405 121 37 2107 80 38 2810 241 39 3512 302 40 4215 362 41 4917 4233 46 1584 136 47 2375 79 48 3167 272 49 3959 340 50 4751 408 51 5543 476

KQ3 400 106

0 0 379 33 0 557 87 0 735 63 0 914 79 0 1092 94 0 1270 1091 25 1285 110 26 1928 81 27 2571 221 28 3213 276 29 3856 331 30 4499 3872 36 1589 137 37 2383 79 38 3177 273 39 3972 341 40 4766 410 41 5561 4783 46 1873 161 47 2809 77 48 3745 322 49 4682 402 50 5618 483 51 6555 563

Temperatură tur tv = 70 0C, Temperatură retur tR = 55 0C

KQ1 260 106

0 0 138 8 0 202 12 0 267 15 0 332 19 0 397 23 0 462 261 25 695 40 26 1042 60 27 1389 80 28 1736 99 29 2084 119 30 2431 1392 36 924 53 37 1386 79 38 1848 106 39 2309 132 40 2771 159 41 3233 1853 46 1009 58 47 1514 87 48 2019 116 49 2523 145 50 3028 173 51 3532 202

KQ2 345 106

0 0 215 12 0 316 18 0 417 24 0 518 30 0 619 35 0 720 411 25 907 52 26 1360 78 27 1814 104 28 2267 130 29 2721 156 30 3174 1822 36 1168 67 37 1752 100 38 2337 134 39 2921 167 40 3505 201 41 4089 2343 46 1332 76 47 1998 114 48 2664 153 49 3330 191 50 3996 229 51 4662 267

KQ3 400 106

0 0 279 16 0 411 24 0 542 31 0 673 39 0 805 46 0 936 541 25 1066 61 26 1599 92 27 2132 122 28 2665 153 29 3198 183 30 3731 2142 36 1324 76 37 1985 114 38 2647 152 39 3309 190 40 3971 227 41 4633 2653 46 1570 90 47 2355 135 48 3140 180 49 3925 225 50 4710 270 51 5495 315

CONVECTOARE DE PARDOSEALĂ 11.0

52

EMC

O G

erm

ania

CONVECTOARE DE PARDOSEALĂ KQK EMCO – Germaniacu convecţie forţată, pentru răcire şi încălzire, într-un sistem cu 2 sau 4 conducte

Seria EMCO KQK este continuarea logică a performanţei în domeniul convectoarelor de căldură, pentru operaţiile de răcire şi încălzire. Conform sistemelor de încălzire bazate pe apă, care s-au dovedit a fi mai economice decât cele pe aer, în ceea ce priveşte costurile necesare pentru conversia energiei, aceste avantaje se aplică şi în cazul răcirii.Aceste convectoare din seria EMCO KQK răcesc camera cu schimbătoare de căldură cu 2 şi 4 ţevi, în combinaţie cu ventilatoare crossflow, folosind aerul recirculat. Astfel, utilizează toate avantajele sursei de aer principal, în ceea ce priveşte confortul termic.În versiunea de bază, schimbătorul de căldură este ca un sistem cu ţevi, în care convectorul pentru răcire poate fi folosit şi pentru încălzire. Dacă se doreşte, seria KQK poate fi produsă cu schimbătoare cu 4 ţevi.

Domenii de utilizare:Aceste convectoare de pardoseală sunt folosite acolo unde este nevoie de căldură într-un mod economic şi confortabil, fără restricţii impuse de sistemul de încălzire asupra modului individual de folosire a spaţiului. De asemenea, sunt ideale in zonele unde vara este nevoie de racirea aerului.Structura generală şi înălţimea mică la care se pot instala (140 mm) contribuie la integrarea fără probleme în orice tip de pardoseală. Larga gamă de control al energiei înseamnă că pot fi reglate la capacitatea dorită.

Principii de funcţionare: Aerul cald din cameră este tras de ventilatorul în contracurent printr-un filtru cu suprafaţă mare şi transmis prin schimbătorul de căldură inapoi in camera.

� �

EMCO KQK

Convectoare de pardosealã EMCO KQK cu convecþie forþatã, pentru rãcire ºi încãlzire, într-un sistem cu 2 sau 4 conducte.

Seria EMCO KQK este continuarea logicã a pentru rãcire poate fi folosit ºi pentru încãlzire. performanþei în domeniul convectoarelor de Dacã se doreºte, seria KQK poate fi produsã cu cãldurã, pentru operaþiile de rãcire ºi încãlzire. schimbãtoare cu 4 þevi.Conform sistemelor de încãlzire bazate pe apã, Domenii de utilizarecare s-au dovedit a fi mai economice decât cele Aceste convectoare de pardosealã sunt folosite pe aer, în ceea ce priveºte costurile necesare acolo unde este nevoie de cãldurã într-un mod pentru conversia energiei, aceste avantaje se economic ºi confortabil, fãrã restricþii impuse de aplicã ºi în cazul rãcirii. sistemul de încãlzire asupra modului individual Aceste convectoare din seria EMCO KQK de folosire a spaþiului.De asemenea, sunt ideale racesc camera cu schimbãtoare de cãldurã cu 2 in zonele unde vara este nevoie de racirea ºi 4 þevi, în combinaþie cu ventilatoare crossflow, aerului.folosind aerul recirculat. Astfel, utilizeazã toate Structura generalã ºi înãlþimea micã la care se avantajele sursei de aer principal, în ceea ce pot instala (140 mm) contribuie la integrarea fãrã priveºte confortul termic. probleme în orice tip de pardosealã. În versiunea de bazã, schimbãtorul de cãldurã Larga gamã de control al energiei înseamnã cã este ca un sistem cu þevi, în care convectorul pot fi reglate la capacitatea doritã.

Principii de funcþionare: Aerul cald din camerã este tras de ventilatorul în contracurent printr-un filtru cu suprafaþã mare ºi transmis prin schimbãtorul de cãldurã inapoi in camera.

Exem

plu

de

insta

lare

Avantaje:�pot fi folosite în zonele de la intrare, în spaþii administrative ºi birouri, sãli de expoziþie, în clãdirile de birouri, în living-uri, în camere care trebuie încãlzite rapid, cu suprafete vitrate mari �ultramoderne �upgradabile �capacitate mare de rãcire �pentru folosirea în pardosealã �înãlþime micã de instalare �reglare uºoarã �silentioase �termostatabile �pot fi legate la BMS

Exem

plu

de

insta

lare

� �

EMCO KQK

Convectoare de pardosealã EMCO KQK cu convecþie forþatã, pentru rãcire ºi încãlzire, într-un sistem cu 2 sau 4 conducte.

Seria EMCO KQK este continuarea logicã a pentru rãcire poate fi folosit ºi pentru încãlzire. performanþei în domeniul convectoarelor de Dacã se doreºte, seria KQK poate fi produsã cu cãldurã, pentru operaþiile de rãcire ºi încãlzire. schimbãtoare cu 4 þevi.Conform sistemelor de încãlzire bazate pe apã, Domenii de utilizarecare s-au dovedit a fi mai economice decât cele Aceste convectoare de pardosealã sunt folosite pe aer, în ceea ce priveºte costurile necesare acolo unde este nevoie de cãldurã într-un mod pentru conversia energiei, aceste avantaje se economic ºi confortabil, fãrã restricþii impuse de aplicã ºi în cazul rãcirii. sistemul de încãlzire asupra modului individual Aceste convectoare din seria EMCO KQK de folosire a spaþiului.De asemenea, sunt ideale racesc camera cu schimbãtoare de cãldurã cu 2 in zonele unde vara este nevoie de racirea ºi 4 þevi, în combinaþie cu ventilatoare crossflow, aerului.folosind aerul recirculat. Astfel, utilizeazã toate Structura generalã ºi înãlþimea micã la care se avantajele sursei de aer principal, în ceea ce pot instala (140 mm) contribuie la integrarea fãrã priveºte confortul termic. probleme în orice tip de pardosealã. În versiunea de bazã, schimbãtorul de cãldurã Larga gamã de control al energiei înseamnã cã este ca un sistem cu þevi, în care convectorul pot fi reglate la capacitatea doritã.

Principii de funcþionare: Aerul cald din camerã este tras de ventilatorul în contracurent printr-un filtru cu suprafaþã mare ºi transmis prin schimbãtorul de cãldurã inapoi in camera.

Exem

plu

de

insta

lare

Avantaje:�pot fi folosite în zonele de la intrare, în spaþii administrative ºi birouri, sãli de expoziþie, în clãdirile de birouri, în living-uri, în camere care trebuie încãlzite rapid, cu suprafete vitrate mari �ultramoderne �upgradabile �capacitate mare de rãcire �pentru folosirea în pardosealã �înãlþime micã de instalare �reglare uºoarã �silentioase �termostatabile �pot fi legate la BMS

Exem

plu

de

insta

lare

Exemplu de instalare: Avantaje:• pot fi folosite în zonele de la intrare, în spaţii administrative şi birouri, săli de expoziţie, în clădirile de birouri, în living-uri, în camere care trebuie încălzite rapid, cu suprafeţe vitrate mari • ultramoderne • upgradabile • capacitate mare de răcire • pentru folosirea în pardoseală • înălţime mică de instalare • reglare uşoară • silenţioase • termostatabile • pot fi legate la BMS

Temperatură tur tv = 55 0C, Temperatură retur tR = 45 0C

KQ1 260 106

0 0 71 6 0 104 9 0 137 12 0 170 15 0 203 17 0 236 201 25 453 39 26 680 58 27 907 78 28 1134 97 29 1360 117 30 1587 1362 36 619 53 37 928 80 38 1237 106 39 1546 133 40 1856 159 41 2165 1863 46 699 60 47 1048 90 48 1398 120 49 1747 150 50 2097 180 51 2446 210

KQ2 345 106

0 0 111 10 0 163 14 0 215 18 0 267 23 0 319 27 0 371 321 25 600 52 26 899 77 27 1199 103 28 1499 129 29 1799 155 30 2099 1802 36 787 68 37 1180 101 38 1573 135 39 1967 169 40 2360 203 41 2753 2373 46 919 79 47 1379 118 48 1838 158 49 2298 197 50 2757 237 51 3217 276

KQ3 400 106

0 0 145 12 0 213 18 0 282 24 0 350 30 0 418 36 0 486 421 25 714 61 26 1070 92 27 1427 123 28 1784 153 29 2141 184 30 2498 2152 36 895 77 37 1343 115 38 1790 154 39 2238 192 40 2685 231 41 3133 2693 46 1076 92 47 1614 139 48 2152 185 49 2690 231 50 3228 277 51 3766 324

Temperatură tur tv = 50 0C, Temperatură retur tR = 40 0C

KQ1 260 106

0 0 50 4 0 73 6 0 96 8 0 120 10 0 143 12 0 167 141 25 363 31 26 544 47 27 726 62 28 907 78 29 1088 94 30 1270 1092 36 501 43 37 752 65 38 1003 86 39 1253 108 40 1504 129 41 1755 1513 46 577 50 47 865 74 48 1153 99 49 1442 124 50 1730 149 51 2018 173

KQ2 345 106

0 0 78 7 0 115 10 0 152 13 0 189 16 0 226 19 0 263 231 25 483 41 26 724 62 27 966 83 28 1207 104 29 1449 124 30 1690 1452 36 640 55 37 959 82 38 1279 110 39 1599 137 40 1919 165 41 2239 1923 46 757 65 47 1135 98 48 1514 130 49 1892 163 50 2271 195 51 2649 228

KQ3 400 106

0 0 103 9 0 151 13 0 200 17 0 248 21 0 297 26 0 345 301 25 578 50 26 868 75 27 1157 99 28 1446 124 29 1735 149 30 2024 1742 36 729 63 37 1094 94 38 1459 125 39 1823 157 40 2188 188 41 2553 2193 46 883 76 47 1324 114 48 1766 152 49 2207 190 50 2648 228 51 3090 265

consum electric max. ventilator[W] 60 90 120 150 180 210

K = convector de pardoseală inclusiv cu cutia din oţel ce îl încastrează / Kb = convector de pardoseală fără cutia acestuia

CONVECTOARE DE PARDOSEALĂ11.0

53

EMC

O G

erm

aniaModel Lăţime Înălţime Lungime

mm mm mm

KQ1 260 106

1250 1550 1850 2150 2450 2750 3050 3350KQ2 345 106

KQ3 400 106

� �

TIP

TIP K

LungimePreþ

1550 1850

2150 2450

2750

3050

K1 205 106 266 324

950 1250

260 106 354 431

345 106 405 489

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

382

440 497

555 613 671

K2 507

584 656

736 812 889

K3 573

658 742

827 911 996

3350

3650

3950

729 786 844

966 1041 1118

1081 1164 1249

4250

901

1194

1333

TIP

TIP KQ

LungimePreþ

2150 2450

2750 3350

260 106 847 999

1250 1550

345 106 1040 1214

400 106 1267 1471

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

1303

1455 1607

1912

1562

1736 1910

2257

1877

2080 2284

2691

K 1 Q

K 2 Q

K 3 Q

TIP

TIP KQK

Preþ

345 1250 140 1170

345 2000 140 1674

345 2750 140 2190

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

lungime(mm)

K K2 Q

425 1250 140 1232

425 2000 140 1755

425 2750 140 2291

K K4 Q

� �

TIP

TIP K

LungimePreþ

1550 1850

2150 2450

2750

3050

K1 205 106 266 324

950 1250

260 106 354 431

345 106 405 489

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

382

440 497

555 613 671

K2 507

584 656

736 812 889

K3 573

658 742

827 911 996

3350

3650

3950

729 786 844

966 1041 1118

1081 1164 1249

4250

901

1194

1333

TIP

TIP KQ

LungimePreþ

2150 2450

2750 3350

260 106 847 999

1250 1550

345 106 1040 1214

400 106 1267 1471

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

1303

1455 1607

1912

1562

1736 1910

2257

1877

2080 2284

2691

K 1 Q

K 2 Q

K 3 Q

TIP

TIP KQK

Preþ

345 1250 140 1170

345 2000 140 1674

345 2750 140 2190

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

lungime(mm)

K K2 Q

425 1250 140 1232

425 2000 140 1755

425 2750 140 2291

K K4 Q

� �

TIP

TIP K

LungimePreþ

1550 1850

2150 2450

2750

3050

K1 205 106 266 324

950 1250

260 106 354 431

345 106 405 489

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

382

440 497

555 613 671

K2 507

584 656

736 812 889

K3 573

658 742

827 911 996

3350

3650

3950

729 786 844

966 1041 1118

1081 1164 1249

4250

901

1194

1333

TIP

TIP KQ

LungimePreþ

2150 2450

2750 3350

260 106 847 999

1250 1550

345 106 1040 1214

400 106 1267 1471

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

1303

1455 1607

1912

1562

1736 1910

2257

1877

2080 2284

2691

K 1 Q

K 2 Q

K 3 Q

TIP

TIP KQK

Preþ

345 1250 140 1170

345 2000 140 1674

345 2750 140 2190

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

lungime(mm)

K K2 Q

425 1250 140 1232

425 2000 140 1755

425 2750 140 2291

K K4 Q

� �

TIP

TIP K

LungimePreþ

1550 1850

2150 2450

2750

3050

K1 205 106 266 324

950 1250

260 106 354 431

345 106 405 489

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

382

440 497

555 613 671

K2 507

584 656

736 812 889

K3 573

658 742

827 911 996

3350

3650

3950

729 786 844

966 1041 1118

1081 1164 1249

4250

901

1194

1333

TIP

TIP KQ

LungimePreþ

2150 2450

2750 3350

260 106 847 999

1250 1550

345 106 1040 1214

400 106 1267 1471

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

1303

1455 1607

1912

1562

1736 1910

2257

1877

2080 2284

2691

K 1 Q

K 2 Q

K 3 Q

TIP

TIP KQK

Preþ

345 1250 140 1170

345 2000 140 1674

345 2750 140 2190

lãþime(mm)

înãlþime(mm)

lungime(mm)

K K2 Q

425 1250 140 1232

425 2000 140 1755

425 2750 140 2291

K K4 Q

Model Lăţime Lungime Înălţime

mm mm mm

KQK2sistem cu 2 ţevi

345 1250 140

345 2000 140

345 2750 140

KQK3sistem cu 3 ţevi

345 1250 140

345 2000 140

345 2750 140

KQK4sistem cu 4 ţevi

425 1250 140

425 2000 140

425 2750 140

Model Lăţime Înălţime Lungime

mm mm mm

K1 205 106

950 1250 1550 1850 2150 2450 2750 3050 3350 3650 3950 4250K2 260 106

K3 345 106

CONVECTOARE DE PARDOSEALĂ 11.0

54

12.0 ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ O

VEN

TRO

P G

erm

ania

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ OVENTROP – Germania

Sistemele de încălzire în pardoseală asigură confortul maxim printr-o distribuţie optimă a temperaturii pe verticală, şi posibilitatea de control şi programare exactă a climatului interior. Folosit ca sursa totală de încălzire, sistemul de încălzire în pardoseală va asigura tot necesarul de căldură al spaţiului de încălzit. Ca sursă complementară de încălzire, sistemul de încălzire în pardoseală va suplimenta un alt sistem de încălzire existent. La sistemele de încălzire în pardoseală, prin asigurarea temperaturii uniforme pe toată suprafaţa pardoselii se obţine un grad de confort net superior faţă de sistemul clasic de încălzire cu radiatoare şi totodată o economie în funcţionare de până la 20% prin controlul temperaturii de la nivelul pardoselii şi a celei de ambient cu ajutorul termostatelor de cameră. Prin sistemul de încălzire în pardoseală se obţin 24-25 °C la baza podelei, 22 °C la nivelul corpului şi 20 °C la nivelul tavanului; rezultă de aici un consum de energie mai redus comparativ cu sistemele clasice de încălzire cu radiatoare.

TUB PE – XC

• Domeniul de utilizare îl reprezintă sistemele de încălzire şi de răcire prin suprafaţa de radiaţie• Solicitarea maximă la presiune şi temperatură 6 bar - 90 °C , 10 bar – 60 °C • Barieră de oxigen• Diametru x grosime: 16 x 2 mm• Unitate de livrare: colac 120 m / 240 m / 600 m

RACORD COFIT Scu filet şi inel de fixare • Pentru racordarea armăturilor de corpuri de încălzire • Pentru ţevi din material plastic, contrapiuliţă nichelată, cu etanşare metalică plus inel • Dimensiuni 16 x 2 mm • Unitate de livrare: 1 bucată

CUIE DE FIXARE TUB

• Pentru fixarea ţevilor de încălzire pe plăcile de izolare > 30 mm • Din material plastic pentru ţevi de 14 şi 16 mm• Unitate de livrare: pungă = 200 bucăţi

BANDĂ PERIMETRALĂ

• Din spumă polietilenică adecvată pentru şapă din ciment şi din dale • Cu folie aplicată prin lipire şi fantă de rupere• Înălţime x grosime: 150 mm x 10 mm• Unitate de livrare: rolă de 25 m

PLACĂ CU NUTURI NP - 35există şi PLACĂ CU NUTURI NP - 11 • Adecvate pentru şape normale din ciment şi dale, cu izolaţie termică şi fonică din EPS• Pentru fixarea ţevilor de 14 şi 16 mm• Cu posibilitatea de a efectua curbe de 45 °C fără elemente ajutătoare • Distanţe de pozare a tubului : 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm• Dimensiuni 1,0 x 1,0 m = 1 m²• Grosime: 35 mm • Unitate de livrare: pachet = 10 plăci într-o cutie

COD: 140.01.51 / 140.01.52

COD: 150.79.55

COD: 140.90.82

COD: 140.20.90

COD: 140.22.10

55

12.0ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ

OVE

NTR

OP

Ger

man

ia

SERVOMOTOR DE ACŢIONARE A CIRCUITELOR DE ÎNCĂLZIRE• Acestea primesc comanda ON / OFF (închis/ deschis) de la termostatul de cameră pentru circuitele de încălzire pe care le deservesc• Sunt acţionate la 230 V• Se montează pe ventilul thermostatic care este montat pe turul fiecărui circuit de încălzire• Cablu de alimentare 0,8 mm²• Racord cu filet M30 X 1,5

COD: 101.24.65

TERMOSTAT DE CAMERĂ 230V

• Termostatul de cameră este necesar pentru comanda servomotoarelor de acţionare a circuitelor ..de încălzire şi reglarea individuală a temperaturii din cameră

COD: 115.20.51

REGUFLOOR H - STAŢIE DE REGLARE A AGENTULUI TERMIC pentru încălzire în pardoseală

• Staţie de reglare a valorii fixe, pentru racordarea la distribuitorul din oţel inoxidabil pentru sistemele de încălzire în pardoseală cu 2 până la 12 circuite de pardoseală• Echipată cu pompa GrudfoS electronică, ventil distribuitor cu trei căi, regulator de temperatură pentru limitarea temperaturii maxime pe tur şi senzor de conductă• Presiunea maximă de funcţionare: 6 bar• Presiune diferenţială maximă: 0,75 bar • Domeniul de reglare al regulatorului: 20 – 50 °C

COD: 115.10.00

LĂŢIME INTERIOARĂ COD ARTICOL 560 mm 140.10.51700 mm 140.10.52900 mm 140.10.53

1200 mm 140.10.54

CUTIE DISTRIBUITOR

• Realizate din oţel, zincate, rama şi uşile sunt lăcuite în alb, iar diafragma este detaşabilă • Adâncimea cutiei reglabilă: 115 – 180 mm • Înălţime reglabilă: 760 – 870 mm

Ansamblu complet echipat

DISTRIBUITOARE MULTIDIS SF

• Distribuitor din oţel inoxidabil 1” pentru sistemul de încălzire prin suprafaţa de radiaţie, cu unităţi demontabile încorporate de măsurare şi reglare a debitului de 1 – 4 l/min cu etanşare plată, cu unităţi demontabile de ventil• Echipate cu ventile termostatate pe fiecare circuit, cu racorduri de golire, dop de dezaerare şi de capăt şi suport de fixare• Racorduri pentru circuitul de încălzire cu filet exterior G ¾ “

NUMĂR CIRCUITE COD ARTICOL 3 140.43.534 140.43.545 140.43.556 140.43.567 140.43.578 140.43.589 140.43.59

10 140.43.6011 140.43.6112 140.43.62

56

13.0R

EMK

O G

erm

ania

AEROTERME

Tip Puterenomială

Curent nominal Alimentare Înălţimea minimă de montare

COD

kW A V/Hz m

WPS 2000 2,2 9,8 230/50 2,50 1640200

WPS 3000 2,4 10,9 230/50 2,50 410100

CONVECTOARE ELECTRICE DE TAVAN WPSREMKO – Germania

Acest tip de convectoare electrice de tavan reprezintă soluţia ideală pentru încălzirea halelor, a depozitelor, a sălilor de sport, a sălilor de festivităţi, etc. Ele generează “valuri uşoare” de căldură, conform principiului radiaţiei solare. Acest model de convector oferă avantajul unei diferenţe de temperatură foarte mici între tavanul şi pardoseala camerei deservite.Înălţimea ideală pentru montajul acestor echipamente este de 3,20 m, acesta realizându-se prin intermediul unui mecanism de susţinere. Avantajele numeroase le fac potrivite pentru diverse aplicaţii universale, existând de asemenea posibilitatea instalării mai multor convectoare de acest fel, legate în serie, pentru spaţiile mai mari.

VENTILATOARE DE TAVAN DVLCU CONTROL DIFERENŢIAL AL TEMPERATURIIREMKO – Germania

Ventilatoarele de tavan cu control diferenţial al temperaturii model DVL reprezintă suplimentul ideal pentru sistemele de încălzire cu aer cald. Ventilatoarele de tavan model DVL sunt utilizate în halele înalte şi prin activarea căldurii pierdute în zona tavanului contribuie la scăderea considerabilă a costurilor de încălzire aferente acestor tipuri de clădiri. Acest tip de ventilatoare readuc în aria de activitate situată la mici înălţimi, căldura pierdută în zona înaltă a tavanului. În acest fel, cantităţi importante de căldură sunt “salvate” de aceste aşa-numite “recuperatoare de căldură”.

Caracteristici tehnice:

• debit de aer – 15000 mc/ h• vieza maximă – 290 rot/ min• alimentare electrică – 230 V/ 1~ / 50 Hz• putere electrică consumată – 60 W

Sistemul automatic diferenţial de control al temperaturii TR-3 vine în completarea ventilatoarelor de tavan, transformând aerul cald pierdut în zona tavanului în căldură utilă.Acest sistem funcţionează utilizând doi senzori: un senzor fixat la înălţimea de lucru şi un senzor pentru tavan. În cazul în care temperatura din aria de activitate scade sub valoare prestabilită, ventilatoarele de tavan pornesc pentru a transporta aerul cald din zona tavanului înapoi în zona de lucru.

Instrucţiuni de instalare: regulile de prevenire a accidentelor impun o distanţă minimă de 2,5 m de la pardoseală până la marginea elicei ventilatorului.

COD: 570400

COD: 1011290

57

REM

KO

Ger

man

ia

13.0AEROTERME

Model *Randament dezumidificare

Debit aer

Capacitate tanc

condensAlimentare

Putere maximă

consumată

Agent frigorific

Dimensiunil x L x H Masă COD

l/zi mc/h l V/Hz kW/ A mm kg

SLE 20 10,5 220 4 230/1~/50 0,39/2,1 R134A 240 x 535 x

60028 615200

SLE 40 50,4 250 5,5 230/1~/50 0,72/2,8 R407C315 x 950 x

80060 615400

SLE 60 70,8 500 6,5 230/1~/50 1,05/4,3 R407C315 x 1260

x 80074 615600

SLE 80 100,8 750 6,5 230/1~/50 1,65/7,2 R407C315 x 1800

x 800101 615800

ModelRandament

maxim dezumidificare

Debit aer

Capacitate tanc

condensAlimentare

Putere maximă

consumată

DimensiunilxLxH Masă COD

l/zi mc/h l V/Hz kW/ A mm kg

ETF 360 36 320 6,5 230/1~/50 0,55/2,7 280 x 390 x 600 16,5 1610360

ETF 460 46 310 6,5 230/1~/50 0,89/3,95 280 x 390 x 600 21 1610460

ETF 400 43 390 6,5 230/1~/50 0,77/3,5 590 x 555 x 890 40 1610410

ETF 550 55 600 6,5 230/1~/50 0,82/3,8 590 x 555 x 890 41 1610550

DEZUMIDIFICATOARE MOBILE ETFREMKO – Germania

Dezumidificatoarele compacte de înaltă performanţă din seria ETF pot fi folosite în orice moment şi în orice loc, fiind mai sigure chiar decât "soarele şi vântul" şi foarte uşor de manevrat.În mare parte, umezeala apare ca urmare a condensării vaporilor de apă la întâlnirea suprafeţelor reci, iar apa din băi, spălătorii şi alte încăperi ale clădirii nu face decât să înrăutăţească această problemă.Uşile şi ferestrele pot fi izolate, dar într-o anumită măsură, care nu împiedică, din pacate, pătrunderea umezelii chiar şi prin cei mai groşi pereţi.Pentru a preveni daunele produse de umezeală, precum şi costurile ridicate pe care le implică remedierea acestora, este indicată şi recomandată folosirea dezumidificatoarelor.

DEZUMIDIFICATOARE PENTRU PISCINE SLEREMKO – Germania

Dezumidificatoarele seria SLE au fost special create pentru piscine private, bazine de înot şi alte încăperi cu umiditate ridicată.Aceste echipamente înlătură excesul de umiditate din aer, asigurând în acelaşi timp un mediu echilibrat şi sănătos.Caracterizate de un design modern se integrează discret în orice încăpere, fiind foarte uşor de instalat şi curăţat.Având posibilitatea unei funcţionări continue şi fiind foarte silenţioase, aceste echipamente se bucură de numeroase aplicaţii: centre wellness, săli de fitness, camere de depozitare şi arhive, muzee, etc.

Remko ETF 320 Remko ETF 550Schemă de funcţionare

Remko SLE 60

* Randament calculat pentru următoarele condiţii: 30 °C şi 80% umiditate relativă

58

REM

KO

Ger

man

ia

AEROTERME CU FUNCŢIONARE PE GAZ PGM ŞI PGTREMKO – Germania

Aerotermele cu funcţionare pe gaz propan seria PGM şi PGT se caracterizează prin fiabilitate şi lipsa problemelor în funcţionare, atât în interior cât şi în spaţii deschise. Acest tip de aeroterme s-a dovedit eficient pe şantierele de construcţii, în zonele de lucru aferente halelor bine ventilate şi este utilizat cu succes de fermieri sau grădinari. Fără pierderi de gaz, aceste aeroterme pot fi utilizate oriunde se doreşte o încălzire rapidă, mobilitatea lor transformându-le în echipamente practice şi universale.Aerotermele sunt livrate astfel încât să funcţioneze corect după conectarea la sursa de energie electrică şi la sursa de gaz.În vederea realizării economiei de energie electrică, aceste aeroterme pot fi furnizate în varianta automatică, PGT, în acest caz aerotermele fiind prevăzute cu termostat de cameră.Regulatorul de putere încorporat oferă posibilitatea adaptării puterii aerotermelor tuturor aplicaţiilor, indiferent de condiţii.Accesorii: furtun pentru gaz – 2 m/ protecţie pentru furtunul de gaz/ controller pentru presiune gaz.

Avantaje:

• service şi întreţinere uşoare• opţional – control automat total printr-un termostat de camera – în varianta PGT• posibilitatea conectării mai multor butelii de gaz propan• controlul capacităţii de încălzire

AEROTERME CU ARZĂTOR SEPARAT, CU FUNCŢIONARE PE GAZ SAU MOTORINĂ CLKREMKO – Germania

Acest tip de aeroterme este ideal pentru încălzirea atelierelor, a sălilor de expoziţie, a corturilor şi a cantinelor, pe şantiere, precum şi în grădini sau sere.Aceste echipamente sunt capabile să încălzească exact acolo unde este nevoie, acest lucru permiţând desfăşurarea lucrărilor indiferent de anotimp şi impiedicând întârzierea acestora din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.Aerotermele seria CLK produc căldură imediat, nefiind necesar un timp de preîncălzire a spaţiului respectiv, ca în cazul celorlalte sisteme de încălzire convenţionale cu agent termic apă caldă, acest lucru având ca rezultat scăderea costurilor de exploatare şi economia de energie electrică. Nici un alt sistem de încălzire nu este la fel de eficient în cazul serelor şi grădinilor, precum aceste aeroterme din seria CLK.Aceste aeroterme prezintă multiple posibilităţi de distribuire a căldurii, ele fiind cele mai eficiente aeroterme din seria celor portabile. Evacuarea gazelor de ardere trebuie făcută în acest caz, printr-o tubulatură potrivită, către exterior.Există posibilitatea montării la aceste aeroterme a canalelor de aer cald.

Avantaje:

• schimbarea arzătorului necesită cateva minute• eficienţă optimă

Remko PGT 100

Remko PGT 100 inox

Tip Putere nomială Debit de aer Consum CODkW m3/h Kg/h

PGM 30 10-26 800 0,78-2,0 115300PGM 60 25-55 1450 1,95-4,27 115400PGT 30 10-26 800 0,78-2,0 115600PGT 60 25-55 1450 1,95-4,27 115700PGT 100 50-100 3600 3,9-7,8 115800

Tip Putere nominală Consum max.combustibil lichid COD COD COD

kW l/h cu arzător gaz cu arzător motorină fără arzătorCLK 30 26,5 2,85 121600 121700 121500CLK 50 42,0 4,50 123600 123700 123500CLK 70 62,0 6,60 125600 125700 125500CLK 120 110,0 11,80 127600 127700 127500CLK 150 131,0 14,00 130600 130700 130500

• posibilitatea instalării imediate• eficienţă 100%• uşor de transportat• carcasă din oţel inoxidabil

• cameră de ardere încorporată• utilizarea termostatului de cameră asigură funcţionarea economică a aerotermelor

AEROTERME 13.0

59

REM

KO

Ger

man

ia

AEROTERME UNIVERSALE CU FUNCŢIONARE PE MOTORINĂ SAU GAZ VRSREMKO – Germania

Aerotermele serie VRS sunt ideale pentru o încălzire rapidă şi corespunzătoare cerinţelor de orice fel.În cazul încălzirii economice a halelor industriale şi a depozitelor, a centrelor sportive şi a sălilor de festivităţi, a serelor cu acoperiş de sticlă sau plastic, aceste aeroterme sunt de neegalat.Fie ca funcţionează pe motorină sau gaz, aerotermele serie VRS generează întodeauna căldura necesară repede, în condiţii sigure şi într-un mod economic.În comparaţie cu sistemele convenţionale de încălzire, ce funcţionează cu agent termic apă caldă, acest tip de aeroterme funcţionează fără a fi necesar un timp de preîncălzire.Aerotermele serie VRS permit atât montajul individual, cât şi conectarea în serie, pentru care există disponibil un set de accesorii.Randamentul de ardere poate ajunge până la 93%, camera de ardere conţinând un schimbător de căldură din oţel inoxidabil.Aerul din interior este încălzit prin intermediul unui schimbător de căldură şi distribuit uniform în camera deservită cu ajutorul unui ventilator cu funcţionare silenţioasă. Vara, acest ventilator poate asigura aer proaspăt.Acest tip de aerotermă este prevăzut cu tablou de comandă pentru controlul ventilatorului şi al arzătorului, iar din gama de accesorii se mai pot comanda diferite termostate şi elemente de control.

Pentru aerotermele fără arzător, se pot comanda separat arzătoare, în una dintre următoarele trei variante:

• arzătoare cu funcţioanare pe motorină• arzătoare cu funcţionare pe gaz natural• arzătoare cu funcţionare pe gaz propan

Tip Putere nominală Debit de aer Consum max. de combustibil Alimentare COD COD

kW m3/h Kg/h V/Hz cu arzător motorină fără arzător

VRS 25 29 1760 2,8 400/50 230/50 360110 360060

VRS 50 57 3950 5,2 400/50230/50 361110 361060

VRS 75 83 5270 7,5

400/50

362110 362060

VRS 100 116 7950 10,6 363110 363060

VRS 130 149 9800 13,5 364110 364060

VRS 170 193 12000 17,5 365110 365060

VRS 200 232 13900 21,0 366110 366060

VRS 270 254 18960 23,4 - 330020

VRS 340 305 22690 28,0 - 331020

VRS 440 405 30480 37,3 - 332020

VRS 540 499 37170 45,80 - 333020

AEROTERME 13.0

60

GA

LLET

TI I

talia

Accesorii DescriereAplicabilitatea pe AREO

Monofazic Trifazic Perdea aer

CD Comutator de turaţie încastrat în perete - -

CDE Comutator de turaţie aplicat pe perete - -

TD Comutator de turaţie cu termostat electromecanic şi selector vară/iarnă aplicat pe perete

- -

TDC Comutator de turaţie cu termostat electromecanic aplicat pe perete - -

MICRO D Panou de comandă cu microprocesor pentru controlul automat al unităţii, aplicat pe perete

- -

SW Sondă electronică pentru temperatura apei, care se conectează cu panoul de comandă MICRO D

- -

IPM Modul de putere pentru conectarea cu panoul de comandă - -

KP Modul de putere pentru conectarea a 4 unităţi cu un panou de comandă - -

TA Termostat de ambient electromecanic

TA2 Termostat de ambient cu selector vară-iarnă

CST Comutator stea/triunghi pentru instalarea în panoul electric -

CSTP Comutator stea/triunghi cu casetă pentru instalarea pe perete -

AEROTERME AREOGALLETTI – Italia

În concordanţă cu cerinţele actuale pentru instalaţiile de încălzire şi climatizare, firma Galletti oferă un echipament performant destinat climatizării spaţiilor industriale şi comerciale de medii şi mari dimensiuni, care combină într-o singură unitate funcţionarea atât pe încălzire cât şi pe răcire.

Se disting printr-un design original, caracteristici tehnice garantate pentru toate modelele (echipare cu motoare cu trei turaţii, configurare pentru operare cu apă racită) şi cel mai scăzut nivel de zgomot. Seria AREO cuprinde 18 modele, toate adaptate pentru montare pe perete, cu ieşire orizontală a aerului şi funcţionare cu apă caldă şi apă răcită datorită sistemului de colectare şi descarcare a condensului.Utilizate numai pentru încălzire aerotermele AREO pot fi montate şi pe tavan, cu ieşire verticală a aerului.Sunt disponibile în 6 tipodimensiuni, cu schimbătoare de căldură cu 2, 3 şi 4 rânduri pentru a permite o funcţionare performantă cu apă caldă produsă de un cazan sau de o pompă de căldură (numai varianta cu schimbător de căldură cu 4 rânduri).

1 - Panou lateral 2 - Panou superior / inferior 3 - Panou spate / pentru compartimentul de ventilare4 - Schimbător de căldură (baterie de schimb termic)5 - Grilă de protecţie pentru ventilator şi suport pentru motor6 - Lamele deflectoare orientabile (manual)

7 - Tavă auxiliară de colectare condens 8 - Tavă principală de colectare condens 9 - Capac superior schimbător de căldură10 - Sistem dirijare aer11 - Suport montare pe perete sau pe tavan12 - Colţar din plastic pentru asamblare carcasă metalică (stanga şi dreapta)

AEROTERME 13.0

61

GA

LLET

TI I

talia

Condiţiile pentru care au fost calculate diferitele caracteristici tehnice ale aerotermelor sunt următoarele:• capacitate încălzire - temperatură apă 85 / 75 ºC, temperatură aer 20 °C• capacitate răcire - temperatură apă 7 / 12 ºC, temperatură aer 28 °C, umiditate relativa 55 %• înălţime montaj - raportată la o diferenţă între temperatura de intrare şi de ieşire a aerului de 15 °C• nivel zgomot - calculat la o distanţă de 5 m şi un factor direcţional egal cu 2

Tip Număr poli Alimentare Debit aer Putere încălzire Putere răcire

V-ph-Hz m3/h kW kW

AREO 126 / 8 400-3-50 788 6,77 3,084 / 6 400-3-50 1260 8,89 3,08

4 / 6 / 8 230-1-50 1260 8,89 3,08

AREO 136 / 8 400-3-50 735 8,62 3,924 / 6 400-3-50 1208 11,81 3,92

4 / 6 / 8 230-1-50 1208 11,81 3,92

AREO 146 / 8 400-3-50 683 9,72 4,414 / 6 400-3-50 1155 13,93 4,41

4 / 6 / 8 230-1-50 1155 13,93 4,41

AREO 226 / 8 400-3-50 1785 13,57 5,884 / 6 400-3-50 2835 17,62 5,88

4 / 6 / 8 230-1-50 2835 17,62 5,88

AREO 236 / 8 400-3-50 1733 18,15 8,334 / 6 400-3-50 2730 23,98 8,33

4 / 6 / 8 230-1-50 2730 23,98 8,33

AREO 246 / 8 400-3-50 1701 20,22 9,114 / 6 400-3-50 2678 27,03 9,11

4 / 6 / 8 230-1-50 2678 27,03 9,11

AREO 326 / 8 400-3-50 2940 25,46 10,644 / 6 400-3-50 4620 33,14 10,64

4 / 6 / 8 230-1-50 4620 33,14 10,64

AREO 336 / 8 400-3-50 2835 28,72 12,564 / 6 400-3-50 4463 37,83 12,56

4 / 6 / 8 230-1-50 4463 37,83 12,56

AREO 346 / 8 400-3-50 2783 32,54 15,314 / 6 400-3-50 4358 43,28 15,31

4 / 6 / 8 230-1-50 4358 43,28 15,31

AREO 426 / 8 400-3-50 4095 36,17 14,14 / 6 400-3-50 6510 47,45 -

4 / 6 / 8 230-1-50 6510 47,45 14,1

AREO 436 / 8 400-3-50 3938 40,67 16,234 / 6 400-3-50 6195 53,61 -

4 / 6 / 8 230-1-50 6195 53,61 16,23

AREO 446 / 8 400-3-50 3885 45,52 17,694 / 6 400-3-50 6090 60,59 -

4 / 6 / 8 230-1-50 6090 60,59 17,69

AREO 526 / 8 400-3-50 5985 42,99 16,224 / 6 400-3-50 9450 55,49 -

4 / 6 / 8 230-1-50 9450 42,99 16,22

AREO 536 / 8 400-3-50 5880 54,09 21,084 / 6 400-3-50 9240 70,64 -

4 / 6 / 8 230-1-50 9240 54,09 21,08

AREO 546 / 8 400-3-50 5775 60,01 24,114 / 6 400-3-50 9083 79,16 -

4 / 6 / 8 230-1-50 9083 60,01 24,11

AREO 626 / 8 400-3-50 8820 79,74 28,89

6 / 8 / 10 230-1-50 8820 79,74 28,89

AREO 636 / 8 400-3-50 8505 94,34 37,3

6 / 8 / 10 230-1-50 8505 94,34 37,3

AREO 646 / 8 400-3-50 8295 97,62 39,69

6 / 8 / 10 230-1-50 8295 97,62 39,69

AEROTERME 13.0

62

14.0 ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

Unitate interioară cu telecomandă cu infraroşu FTXR28E FTXR42E FTXR50E

Telecomandă – fără fir inclusiv inclusiv inclusivGreutate kg 14Înălţime mm 305Lungime mm 890Adâncime mm 209

Unitate interioară cu telecomandă cu infraroşu FTXG25JA FTXG25JW FTXG35JA FTXG35JW CTXG50JA CTXG50JW

Culoare aluminiu alb aluminiu alb aluminiu albTelecomandă – fără fir inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusivGreutate kg 11Înălţime mm 295Lungime mm 915Adâncime mm 155

UNITĂŢI MONTATE PE PERETE SISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

URURU SARARA

UNITĂŢI MONTATE PE PERETE SISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

EMURA

UNITATE EXTERIOARĂ Pompă de căldură

UNITATE EXTERIOARĂ Pompă de căldură

Gama de funcţionare a unităţii RXR: Încălzire: de la -20 °C la +18 °C / Răcire: de la -10 °C la +43 °C

Gama de funcţionare a unităţii RXG: Încălzire: de la -15 °C la +20 °C / Răcire: de la +10 °C la +46 °C

DAIKIN GAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

DAIKIN GAMA COMFORT - INVERTER Freon ecologic R-410A

Tip 230V/1~/50Hz RXR28E* RXR42E* RXR50E*

Furtun* umidificare lungime 8 m inclusiv inclusiv inclusiv

Capacitate de răcire min./nominal/max. kW 1,55/2,8/3,6 1,55/4,2/4,6 1,55/5,0/5,5

Capacitate de încălzire min./nominal/max. kW 1,3/3,6/5,0 1,3/5,1/5,6 1,3/6,0/6,2

Greutate kg 48Înălţime mm 693Lungime mm 795Adâncime mm 285* 1buc. Furtun umidificare cu lungime de 8 m este inclus în pachetul unităţii exterioare

Tip 230V/1~/50Hz RXG25K RXG35K RXG50K

Capacitate de răcire min./nominal/max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5/5,3

Capacitate de încălzire min./nominal/max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,2/5,0 1,4/5,8/6,5

Greutate kg 32 48Înălţime mm 550 735Lungime mm 765 875Adâncime mm 285 330

DA

IKIN

63

14.0ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

DA

IKIN

Unitate interioară cu telecomandă cu infraroşu

FTXS20K FTXS25K FTXS35J FTXS42J FTXS50J FTXS60G FTXS71G FAQ71C.IR FAQ100C.IR FAQ125C.IR

Telecomandă – fără fir inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusivGreutate kg 9 10 12 13 26 17Înălţime mm 295 290 290 340 340Lungime mm 800 1050 1050 1200 1200Adâncime mm 215 250 238 240 240

Unitate interioară cu telecomandă cu infraroşu

FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV

Telecomandă – fără fir inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusivGreutate kg 7 12Înălţime mm 283 290Lungime mm 770 1050Adâncime mm 198 238

UNITĂŢI MONTATE PE PERETE SISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITĂŢI MONTATE PE PERETE SISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE EXTERIOARĂ Pompă de căldură

UNITATE EXTERIOARĂ Pompă de căldură

Gama de funcţionare a unităţii RXS-K: Încălzire: de la -15 °C la +20 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °C Gama de funcţionare a unităţii RXS-J: Încălzire: de la -15 °C la +20 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °CGama de funcţionare a unităţii RXS-F: Încălzire: de la -15 °C la +18 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °CGama de funcţionare a unităţii RZQ: Încălzire: de la -20 °C la +15.5 °C / Răcire: de la -15 °C la +50 °C

Gama de funcţionare a unităţii RX: Încălzire: de la -15 °C la +20 °C / Răcire: de la +10 °C la +46 °C

DAIKIN GAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

DAIKIN GAMA COMFORT - INVERTER Freon ecologic R-410A

Tip 230V/1~/50Hz RXS20K RXS25K RXS35J RXS42J RXS50J RXS60F RXS71F RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1

Tip 400V/3N~/50Hz – RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1

Capacitate de răcire min./nominal/max.

kW 1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5 */7,1/* */10,0/* */12,5/*

Capacitate de încălzire min./nominal/max.

kW 1,3/2,7/4,3 1,3/3,4/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2 */8,0/* *11,2/* */14/*

Greutate (EV1/EW1) kg 32 34 34 39 48 71 78 102 102Înălţime mm 550 735 770 990 1430 1430Lungime mm 765 825 900 940 940 940Adâncime mm 285 300 320 320 320 320

Tip 230V/1~/50Hz RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GVCapacitate de răcire min./nominal/max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,2/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5Capacitate de încălzire min./nominal/max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,4/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2

Greutate kg 28 30 48 71Înălţime mm 550 735Lungime mm 658 825Adâncime mm 275 300

64

Unitate interioară cu telecomandă cu infraroşu

FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Telecomandă – fără fir inclusiv inclusiv inclusiv

Greutate kg 14

Înălţimemm

600

Lungimemm

700

Adâncimemm

210

Unitate interioară cu telecomandă cu infraroşu

FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Telecomandă – fără fir inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv

Greutate kg 16 17

Înălţimemm

490

Lungimemm

1050

Adâncimemm

200

UNITĂŢI DE PARDOSEALĂ SISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITĂŢI DE TIP FLEXI SISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE EXTERIOARĂ Pompă de căldură

Gama de funcţionare a unităţii RXS-K: Încălzire: de la -15 °C la + 20 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °CGama de funcţionare a unităţii RXS-J: Încălzire: de la -15 °C la + 20 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °C Gama de funcţionare a unităţii RXS-F: Încălzire: de la -15 °C la + 18 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °C

DAIKIN GAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

DAIKINGAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

Tip 230V/1~/50Hz RXS25K RXS35J RXS50J RXS60F

Capacitate de răcire min./nominal/max.

kW - /2,5/ - - /3,5/ - - /5,0/ - - /6,0/ -

Capacitate de încălzire min./nominal/max.

kW - /3,4/ - - /4,5/ - - /5,8/ - - /7,0/ -

Greutate kg 34 48

Înălţime mm 550 735

Lungime mm 765 825

Adâncime mm 285 300

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

65

UNITĂŢI CASETĂ, 360°SISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITĂŢI CASETĂ, 600 x 600SISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE EXTERIOARĂ Pompă de căldură

Gama de funcţionare a unităţii RXS-K: Încălzire: de la -15 °C la +20 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °C Gama de funcţionare a unităţii RXS-J: Încălzire: de la -15 °C la +20 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °CGama de funcţionare a unităţii RXS-F: Încălzire: de la -15 °C la +18 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °CGama de funcţionare a unităţii RZQ: Încălzire: de la -20 °C la +15.5 °C / Răcire: de la -15 °C la +50 °C

Tip 230V/1~/50Hz RXS25K RXS35J RXS50G RXS60F RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1

Tip 400V/3N~/50Hz – RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1Capacitate de răcire nominală kW - /2,5/ - - /3,5/ - - /5,0/ - - /6,0/ - -7,1/- -10,0/- -/12,5/- -/14,0/-

Capacitate de încălzire nominală kW - /3,4/ - - /4,5/ - - /5,8/ - - /7,0/ - -/8,0/- -11,2/- -/14/- -/16,0/-

Greutate(EV1/EW1) kg 34 48 78 102Înălţime mm 550 735 990 1430Lungime mm 765 825 940 940Adâncime mm 285 300 320 320

Unitate interioară cu telecomandă cu infraroşu

FCQG35F.IR FCQG50F.IR FCQG60F.IR FCQG71F.IR FCQG100F.IR FCQG125F.IR FCQG140F.IR

Unitate interioară FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140FPanou decorativ BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140DTelecomandă – fără fir BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F

Unitate interioară cu telecomandă cu fir

FCQG35F.WR FCQG50F.WR FCQG60F.WR FCQG71F.WR FCQG100F.WR FCQG125F.WR FCQG140F.WR

Unitate interioară FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140FPanou decorativ BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140DTelecomandă – cu fir BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52Greutate kg 19 21 23Înălţime mm 204 246Lungime mm 840Adâncime mm 840

Unitate interioară cu telecomandă cu infraroşu

FFQ25B9V.IR FFQ35B9V.IR FFQ50B9V.IR FFQ60B9V.IR

Unitate interioară FFQ25B9V FFQ35B9V FFQ50B9V FFQ60B9VPanou decorativ BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60BTelecomandă BRC7E530 BRC7E530 BRC7E530 BRC7E530

Unitate interioară cu telecomandă cu fir

FFQ25BV9.WR FFQ35B9V.WR FFQ50B9V.WR FFQ60B9V.WR

Unitate interioară FFQ25B9V FFQ35B9V FFQ50B9V FFQ60B9VPanou decorativ BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60BTelecomandă BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52Greutate kg 17,5Înălţime mm 286Lungime mm 575Adâncime mm 575

DAIKIN GAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

DAIKIN GAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

66

UNITĂŢI ÎNCORPORATESISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITĂŢI ÎNCORPORATESISTEME MONO SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE EXTERIOARĂ Pompă de căldură

Gama de funcţionare a unităţii RXS-K: Încălzire: de la -15 °C la + 20 °C / Răcire: de la -10 °C la + 46 °C Gama de funcţionare a unităţii RXS-J: Încălzire: de la -15 °C la + 20 °C / Răcire: de la -10 °C la + 46 °CGama de funcţionare a unităţii RXS-F: Încălzire: de la -15 °C la +18 °C / Răcire: de la -10 °C la +46 °CGama de funcţionare a unităţii RZQ: Încălzire: de la -20 °C la +15.5 °C / Răcire: de la -15 °C la +50 °C

Tip 230V/1~/50Hz RXS25K RXS35J RXS50G RXS60F RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1

Tip400V/3N~/50Hz – RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1

Capacitate de răcire min./nominal/max. kW - /2,5/ - - /3,5/ - - /5,0/ - - /6,0/ - -7,1/- -10,0/- -/12,5/- -/14,0/-

Capacitate de încălzire min./nominal/max.

- /3,4/ - - /4,5/ - - /5,8/ - - /7,0/ - -/8,0/- -11,2/- -/14/- -/16,0/-

Greutate(DV1/BW1) kg 34 48 78 102

Înălţime mm 550 735 990 1430

Lungime mm 765 825 940 940

Adâncime mm 285 300 320 320

Unitate interioară cu telecomandă FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

Telecomandă inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv

Greutate kg 21 27 30

Înălţime mm 200

Lungime mm 700 900 1100

Adâncime mm 620

Unitate interioară cu telecomandă cu fir

FDBQ25B.WR FBQ35C8.WR FBQ50C8.WR FBQ60C8.WR FBQ71C8.WR FBQ100C8.WR FBQ125C8.WR FBQ140C8.WR

Unitate interioară FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8

Filtru de aer inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv

Telecomandă – cu fir BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52

Greutate kg 17 30 31 41 51 52

Înălţime mm 230 300

Lungime mm 652 700 1000 1400

Adâncime mm 502 800

DAIKIN GAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

DAIKIN GAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

67

TIP 230V/1~/50Hz 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

Capacitate de răcire nominală kW 4,0 5,0 4,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0

Capacitate de încălzire nominală kW 4,4 5,7 4.4 6,8 8,6 8,6 9,6 10,4

Greutate (EV1/EW1) kg 38 42 49 58 72 73

Înălţime mm 550 735 770

Lungime mm 765 936 900

Adâncime mm 285 300 320

MULTI SPLIT INVERTER H/P SISTEME MULTI SPLIT POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE EXTERIOARĂ Pompă de căldură

Gama de funcţionare a unităţii 2MXS40/50: Răcire: de la +10 °C la +46 °C / Încălzire: de la -15 °C la +15,5 °CGama de funcţionare a unităţii 3MXS/4MXS: Răcire: de la -10 °C la +46 °C / Încălzire: de la -15 °C la +15,5 °CGama de funcţionare a unităţii 5MXS: Răcire: de la -10 °C la +46 °C / Încălzire: de la -15 °C la +15,5 °C

Unitate interioarăFHQ FTXG / CTXG

35 50 60 25 35 50

Unitate exterioară

2MXS40G2MXS50G3MXS52E3MXS68G4MXS68F4MXS80E5MXS90E

Unitate interioarăFVXS FCQ FFQ F(D)BQ

25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60

Unitate exterioară

2MXS40G 2MXS50G3MXS52E3MXS68G4MXS68F4MXS80E5MXS90E

Unitate interioarăFTXS FLXS FDXS

20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 60

Unitate exterioară2MXS40G2MXS50G3MXS52E3MXS68G4MXS68F4MXS80E5MXS90E

DAIKIN GAMA PROFESIONALFreon ecologic R-410A

Notă: Capacităţile nominale depind de combinaţia interior / exterior.

TABEL DE COMBINARE A UNITĂŢII MULTI SPLIT CU DIVERSE TIPURI DE UNITĂŢI INTERIOARE

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

68

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE DE PERETE

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE TIP CASETA CU JET CIRCULAR

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE TIP CASETA CU REFULARE PE 4 DIRECTII (600 X 600 MM)

Model unitate FXAQ20P FXAQ25P FXAQ32P FXAQ40P FXAQ50P FXAQ63P

Capacitate de răcire kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Capacitate de încălzire kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Model unitate FXFQ20P9.WP

FXFQ25P9.WP

FXFQ32P9.WP

FXFQ40P9.WP

FXFQ50P9.WP

FXFQ63P9.WP

FXFQ80P9.WP

FXFQ100P9.WP

FXFQ125P9.WP

Capacitate de răcire kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Capacitate de încălzire kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Model unitate FXZQ15M9.WP FXZQ20M9.WP FXZQ25M9.WP FXZQ32M9.WP FXZQ40M9.WP FXZQ50M9.WP

Capacitate de răcire kW 1.7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Capacitate de încălzire kW 1.9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu BRC7E618

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu BRC7F532F

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu BRC7E530

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii standard

Panou decorativ, model BYCQ140C

Pompă de condens (850 mm înălţime de la nivelul plafonului fals)

Filtru de aer de aspiraţie

Accesorii standard

Panou decorativ, model BYFQ60B

Pompă de condens (750 mm înălţime de la nivelul plafonului fals)

Filtru de aer de aspiraţie

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

69

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE SUSPENDATĂ LA PLAFON

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE DE PARDOSEALĂ CARCASATĂ

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE DE PARDOSEALĂ NECARCASATĂ

Model unitate FXHQ32MA FXHQ63MA FXHQ100MA

Capacitate de răcire kW 3,6 7,1 11,2

Capacitate de încălzire kW 4,0 8,0 12,5

Model unitate FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P

Capacitate de răcire kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Capacitate de încălzire kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Model unitate FXNQ20P FXNQ25P FXNQ32P FXNQ40P FXNQ50P FXNQ63P

Capacitate de răcire kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Capacitate de încălzire kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

DAIKIN Freon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

Accesorii opţionale specifice unităţiiSet pompă de condens (540 mm înălţime) KDU50M60 KDU50M125 KDU50M125

Accesorii opţionale specifice unităţiiPanel decorativ în partea din spate EKRDP25 EKRDP25 EKRDP40 EKRDP40 EKRDP63 EKRDP63

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu BRC7E63

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu BRC4C65

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu BRC4C62

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii standard

Filtru de aer de aspiraţie

Accesorii standard

Filtru de aer de aspiraţie

Accesorii standard

Filtru de aer de aspiraţie

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

70

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE TIP CASETĂ DE COLŢ PENTRU MONTAJ ÎN PLAFON FALS

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE TIP CASETĂ CU REFULARE PE 2 DIRECŢII PENTRU MONTAJ ÎN PLAFON FALS

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE PENTRU MONTAJ ÎN PLAFON FALS, NECARCASATĂ (SLIM)

Model unitate FXKQ25MA.WP FXKQ32MA.WP FXKQ40MA.WP FXKQ63MA.WP

Capacitate de răcire kW 2,8 3,6 4,5 7,1

Capacitate de încălzire kW 3,2 4 5,0 8,0

Model unitate FXCQ20M8.WP FXCQ25M8.WP FXCQ32M8.WP FXCQ40M8.WP FXCQ50M8.WP FXCQ63M8.WP

Capacitate de răcire kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.0

Capacitate de încălzire kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8.0

Model unitate FXDQ20PB FXDQ20PB FXDQ25PB FXDQ32PB FXDQ40NB FXDQ50NB FXDQ63NB

Capacitate de răcire kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Capacitate de încălzire kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

Accesorii standard

Pompă de condens (500 mm înălţime de la nivelul plafonului fals)

Filtru de aer de aspiraţie

Accesorii standard

Pompă de condens (550 mm înălţime de pompare)

Filtru de aer de aspiraţie

Accesorii standard

Panou decorativ, model BYBC32G pentru mărimile 20-32, BYBC50G pentru mărimile 40-50, BYBC125G pentru mărimea 63

Pompă de condens (600 mm înălţime de la nivelul plafonului fals)

Filtru de aer de aspiraţie

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu şi receptor extern BRC4C61

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu şi receptor extern BRC7C62

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu şi receptor extern BRC4C65

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

71

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE PENTRU MONTAJ ÎN PLAFON FALS, NECARCASATĂ (STANDARD)

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE PENTRU MONTAJ ÎN PLAFON FALS, NECARCASATĂ (HIGH ESP)

Model unitate FXSQ20P FXSQ25P FXSQ32P FXSQ40P FXSQ50P

Capacitate de răcire kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Capacitate de încălzire kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Model unitate FXSQ63P FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P

Capacitate de răcire kW 7,1 9,0 11,2 14,0 15,7

Capacitate de încălzire kW 8,0 10,0 12,5 16,0 17,9

Model unitate FXMQ20P7 FXMQ25P7 FXMQ32P7 FXMQ40P7 FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7

Capacitate de răcire kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Capacitate de încălzire kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

Accesorii standard

Pompă de condens (625 mm înălţime de la priza scurgerii)

Filtru de aer pentru aspiraţie inferioară sau frontală

Accesorii standard

Pompă de condens (700 mm înălţime de pompare)

Filtru de aer pentru aspiraţie inferioară sau frontală

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu şi receptor extern BRC4C65

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu şi receptor extern BRC4C65

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii opţionale specifice unităţiiPanou decorativ pentru aspiraţie inferioară BYBS32D BYBS32D BYBS32D BYBS45D BYBS45D

Accesorii opţionale specifice unităţiiPanou decorativ pentru aspiraţie inferioară BYBS71D BYBS71D BYBS125D BYBS125D BYBS125D

Accesoriu pentru montajul direct pe unitate al panoului decorativ EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD

Accesoriu pentru montajul direct pe unitate al panoului decorativ EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

72

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE PENTRU MONTAJ ÎN PLAFON FALS, NECARCASATĂ (LARGE)

UNITĂŢI INTERIOARE TIP VRV III UNITATE PENTRU MONTAJ ÎN PLAFON FALS, NECARCASATĂ PENTRU 100% AER PROASPĂT

Model unitate FXMQ200MA FXMQ250MA

Capacitate de răcire kW 22,4 28,0

Capacitate de încălzire kW 25,0 31,5

Model unitate FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Capacitate de răcire kW 14,0 22,4 28,0

Capacitate de încălzire kW 8,9 13,9 17,4

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă fără fir cu infra-roşu şi receptor extern BRC4C65

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă cu fir standard BRC1D52

Telecomandă cu fir premium cu interfaţă text complet şi iluminare de fundal BRC1E51A

Capacităţi bazate pe: • Răcire - temperatura exterioară (aer proaspăt) 33°CDB/28°CWB, setpoint 18°C .• Încălzire - temperatura exterioară (aer proaspăt) 0°CDB/-2.9°CWB, setpoint 25°C. Echivalentul lungimii tubulaturii 7,5 m, diferenţa de nivel 0 m.

Accesorii de control COD

Telecomandă cu fir premium – include interfaţă cu text complet în mai multe limbi, lumină de fundal, programator săptămânal, senzor de temperatură, unitate de cotrol VAM, afişarea temperaturii din încăpere, limita de funcţionare. Se conectează la terminalele P1/P2.

BRC1E51A

Telecomandă cu fir standard – include programator săptămânal, senzor de temperatură, unitate de control VAM, limită de funcţionare. Se conectează la terminalele P1/P2.

BRC1D52

Telecomandă fără fir cu infraroşu – în comparaţie cu BRC1D52 nu are programator, senzor de temperatură, unitate de control VAM şi limită de funcţionare. Receiver-ul depinde de fiecare model de unitate interioară şi se conectează la unitatea interioară PCB sau la terminalele P1/P2.

BRC4 / BRC7

Selector mecanic rece/cald – permite schimbarea întregului sistem de pompă de căldură, sau doar a unei cutii BS a sistemului de recuperare de căldură între răcire, încălzire sau ventilare.

KRC19-26

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

73

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

VENTILAŢIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂUNITĂŢI CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ (HRV)

VRV UNITĂŢI HRV CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ DX

Unitate HRV VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA

Debit de aer m/h 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Presiune statică exterioară (max.) Pa 68 64 98 98 93 137 157 137 137

Unitate HRV + Baterie DX VKM50G VKM80G VKM100G

Debit de aer m/h 500 750 950

Presiune statică exterioară (max.) Pa 180 170 150

Capacitate de răcire kW 4,7 7,4 9,1

Capacitate de încălzire kW 5,5 8,7 10,7

Unitate HRV + Baterie DX + Umidificator VKM50GM VKM80GM VKM100GM

Debit de aer m/h 500 750 950

Presiune statică exterioară (max.) Pa 160 140 110

Capacitate de răcire kW 4,7 7,4 9,1

Capacitate de încălzire kW 5,5 8,7 10,7

Capacitate de umidificare l/h 2,7 4,0 5,4

DAIKIN

DAIKINFreon ecologic R-410A

Accesorii standard

Filtru de aer

Accesorii standard

Filtru de aer

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă cu fir pentru HRV BRC301B61

Telecomandă cu fir standard (pentru controlul combinaţiei cu unităţile interioare VRV standard) BRC1D52

Telecomandă cu fir premium (cu interfață text complet şi iluminare de fundal) BRC1E51A

Accesorii comune opţionale COD

Telecomandă cu fir standard (pentru controlul combinaţiei cu unităţile interioare VRV standard) BRC1D52

Telecomandă cu fir premium (cu interfață text complet şi iluminare de fundal) BRC1E51A

Accesorii specifice unităţiiAmortizor pentru conductă rotundă 250mm

- KDDM24B100 KDDM24B100

74

UNITĂŢI EXTERNE TIP VRV IV, STANDARD POMPĂ DE CĂLDURĂ CU INVERTER

Sistem exterior RXYQ8T RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T

Domeniu de capacitate CP 8 10 12 14 16 18 20

Capacitate de răcire kW 22,4 28 33,5 40.0 45.0 50.0 56.0

Capacitate de încălzire kW 25 31,5 37,5 45.0 50.0 56.0 63.0

EER 4,3 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03

COP 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71

Sistem exterior RXYQ22T RXYQ24T RXYQ26T RXYQ28T RXYQ30T RXYQ32T RXYQ34T RXYQ36T

Modul 1 RXYQ10T RXYQ8T RXYQ12T RXYQ12T RXYQ12T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ16T

Modul 2 RXYQ12T RXYQ16T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T

Domeniu de capacitate CP 22 24 26 28 30 32 34 36

Capacitate de răcire kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90.0 95.0 101.0

Capacitate de încălzire kW 69 75 82,5 87,5 93,5 100.0 106.0 113.0

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21

COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79

Sistem exterior RXYQ38T RXYQ40T RXYQ42T RXYQ44T RXYQ46T RXYQ48T RXYQ50T RXYQ52T RXYQ54T

Modul 1 RXYQ8T RXYQ10T RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ18T

Modul 2 RXYQ10T RXYQ12T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ18T

Modul 3 RXYQ20T RXYQ18T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ18T RXYQ18T

Domeniu de capacitate CP 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Capacitate de răcire kW 106 112 118 124.0 130.0 135.0 140.0 145.0 150.0

Capacitate de încălzire kW 120 125 132 138.0 145.0 150.0 156.0 162.0 168.0

EER 3,42 3,61 3,54 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40

COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89

DAIKINFreon ecologic R-410A

Accesorii specifice RXY(H)Q 8~12 P RXYQ 14~20 P Sistem cu 2 module Sistem cu 3 module

Kit pentru combinații de module - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Kit diferență nivel EKLD90P12 EKLD90P18 1 kit / modul 1 kit / modul

Unități formate din două module

Unități formate din trei module

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

75

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

UNITĂŢI EXTERNE TIP VRV IV, PREMIUMPOMPĂ DE CĂLDURĂ CU INVERTER

Sistem exterior RYYQ8T RYYQ10T RYYQ12T RYYQ14T RYYQ16T RYYQ18T RYYQ20T

Domeniu de capacitate CP 8 10 12 14 16 18 20

Capacitate de răcire kW 22,4 28 33,5 40.0 45.0 50.0 56.0

Capacitate de încălzire kW 25 31,5 37,5 45.0 50.0 56.0 63.0

EER 4,3 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03

COP 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71

Sistem exterior RYYQ22T RYYQ24T RYYQ26T RYYQ28T RYYQ30T RYYQ32T RYYQ34T RYYQ36T

Modul 1 RYMQ10T RYMQ8T RYMQ12T RYMQ12T RYMQ12T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T

Modul 2 RYMQ12T RYMQ16T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T

Domeniu de capacitate CP 22 24 26 28 30 32 34 36

Capacitate de răcire kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90.0 95.0 101.0

Capacitate de încălzire kW 69 75 82,5 87,5 93,5 100.0 106.0 113.0

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21

COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79

Sistem exterior RYYQ38T RYYQ40T RYYQ42T RYYQ44T RYYQ46T RYYQ48T RYYQ50T RYYQ52T RYYQ54T

Modul 1 RYMQ8T RYMQ10T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ18T

Modul 2 RYMQ10T RYMQ12T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ18T

Modul 3 RYMQ20T RYMQ18T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ18T RYMQ18T

Domeniu de capacitate CP 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Capacitate de răcire kW 106 112 118 124.0 130.0 135.0 140.0 145.0 150.0

Capacitate de încălzire kW 120 125 132 138.0 145.0 150.0 156.0 162.0 168.0

EER 3,42 3,61 3,54 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40

COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89

DAIKINFreon ecologic R-410A

Accesorii specifice RXY(H)Q 8~12 P RXYQ 14~20 P Sistem cu 2 module Sistem cu 3 module

Kit pentru combinații de module - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Kit diferență nivel EKLD90P12 EKLD90P18 1 kit / modul 1 kit / modul

Unități formate din două module

Unități formate din trei module

76

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

UNITĂŢI EXTERNE TIP VRV III CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ CU INVERTER

Model unitate REYQ8P9 REYQ10P8 REYQ12P9 REYQ14P8 REYQ16P8

Module REYQ8P9 REYQ10P8 REYQ12P9 REYQ14P8 REYQ16P8

Capacitate de răcire kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0

Capacitate de încălzire kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

Model unitate REYQ18P9.OU REYQ20P9.OU REYQ22P8.OU REYQ24P8.OU REYQ26P8.OU REYQ28P8.OU

Module REMQ8P9REMQ10P8

REMQ8P9REMQ12P8

REMQ10P8REMQ12P8

REMQ12P8REMQ12P8

REMQ10P8REMQ16P8

REMQ12P8REMQ16P8

Capacitate de răcire kW 50,4 55,9 61,5 67,0 73,0 78,5

Capacitate de încălzire kW 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 87,5

Model unitate REYQ30P8.OU REYQ32P8.OU REYQ34P9.OU REYQ36P9.OU REYQ38P8.OU REYQ40P8.OU

Module REMQ14P8REMQ16P8

REMQ16P8REMQ16P8

REMQ8P9REMQ10P8REMQ16P8

REMQ8P9REMQ12P8REMQ16P8

REMQ10P8REMQ12P8REMQ16P8

REMQ12P8REMQ12P8REMQ16P8

Capacitate de răcire kW 85,0 90,0 95,4 101,0 107,0 112,0

Capacitate de încălzire kW 95,0 100,0 107,0 113,0 119,0 125,0

Model unitate REYQ42P8.OU REYQ44P8.OU REYQ46P8.OU REYQ48P8.OU

ModuleREMQ10P8REMQ16P8REMQ16P8

REMQ12P8REMQ16P8REMQ16P8

REMQ14P8REMQ16P8REMQ16P8

REMQ16P8REMQ16P8REMQ16P8

Capacitate de răcire kW 118,0 124,0 130,0 135,0

Capacitate de încălzire kW 132,0 138,0 145,0 150,0

DAIKINFreon ecologic R-410A

Combinaţii de module

Accesorii comune opţionale COD

Adaptor pentru controlul unităţii exterioare (zgomot, etc) DTA104A61*

Set pentru măsurarea digitală a presiunii (este necesar doar un set /sistem) BHGP26A1

Accesorii specifice unităţii REYQ 8~16 P REMQ 8~12 P REM(H)Q 14~16 P Sisteme de 2 module

Sisteme de 3 module

Set de conexiune pt. mai multe module (obligatoriu) - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

14.0

77

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

ACCESORIIDISTRIBUŢIE FRIGORIFICĂ

ACCESORIICUTIE DE RACORDURI INDIVIDUALE PENTRU SISTEME CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ

ACCESORIICUTIE DE RACORDURI MULTIPLE PENTRU SISTEME CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ

Daikin VRV III, ramificaţii pentru sisteme în pompă de căldură, sisteme cu 2 ţevi

Daikin VRV III, ramificaţii pentru sisteme cu recuperare de căldură, sisteme cu 3 ţevi

Distribuitoare pentru sisteme în pompă de căldură, sisteme cu 2 ţevi

Distribuitoare pentru sisteme în pompă de căldură, sisteme cu 3 ţevi

Accesorii specifice unităţiiPanou decorativ pentru aspiraţie inferioară KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26

Accesorii specifice unităţiiSelector mecanic rece/cald KRC 19-26 (necesar max. 4) KRC 19-26 (necesar max. 6)

Set pentru reducerea zgomotului EKBSVQLNP EKBSVQLNP EKBSVQLNP

Ramificaţie sistem cu 2 ţevi - imperial KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75TIndex capacitate Până la 200 201-290 291-640 >640

Ramificaţie sistem cu 3 ţevi - imperial KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75TIndex capacitate Până la 200 201-290 291-640 >640

Model pentru alimentare la 1~230V BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8BIndex capacitate 20~100 101~160 161~250

Model pentru alimentare la 1~230V BSV4Q100PV BSV6Q100PVNumar de orificii (controlate independent) 4 (max.1 poate fi neconectată) 6 (max.1 poate fi neconectată)Gamă index capacitate 4x20~100 6x20~100

Distribuitor sistem cu 2 ţevi - imperial KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75HIndex capacitate Până la 290 291-640 >640

Distribuitor sistem cu 3 ţevi - imperial KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75HIndex capacitate Până la 290 291-640 >640

Ramificaţie sistem cu 2 ţevi - metric KHRQM22M20T KHRQM22M29T9 KHRQM22M64T KHRQM22M75TIndex capacitate Până la 200 201-290 291-640 >640

Ramificaţie sistem cu 3 ţevi - metric KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM22M64T KHRQ22M75TIndex capacitate Până la 200 201-290 291-640 >640

Distribuitor sistem cu 2 ţevi - metric KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75HIndex capacitate Până la 290 291-640 >640

Distribuitor sistem cu 3 ţevi - metric KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75HIndex capacitate Până la 290 291-640 >640

DAIKIN

DAIKIN

DAIKIN

78

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

Opţiuni

OP10 rezistenţă electrică vaporizator

Opţiuni

OP10 rezistenţă electrică vaporizator

Opţiuni

OP10 rezistenţă electrică vaporizator

Opţiuni

OP10 rezistenţă electrică vaporizator

SISTEME APLICATE EWAQ-A CHILLER RĂCIT CU AER – INVERTER – DOAR RĂCIRE

SISTEME APLICATE EWYQ-A CHILLER RACIT CU AER – INVERTER – ÎN POMPĂ DE CĂLDURĂ

Model unitate (tensiune alimentare 1~230V) EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWAQ009ACV3P EWAQ010ACV3P EWAQ011ACV3P

Capacitate de răcire kW 5,2 6 7,1 8,5 9,5 11

EER 2,75 2,55 2,41 3,11 2,98 2,88

Nivel de putere sonoră dB(A) 62 62 63 64 64 64

Model unitate (tensiune alimentare 1~230V) EWYQ005ADWP EWYQ006ADWP EWYQ007ADWP EWYQ009ACV3P EWYQ010ACV3P EWYQ011ACV3P

Capacitate de răcire kW 5,2 6 7,1 8,5 9,5 11

EER 2,75 2,55 2,41 3,11 2,98 2,88

Capacitate de încălzire kW 6,2 7 8,5 10 11,5 13

COP 2,87 2,83 2,74 3,44 3,4 3,37

Nivel de putere sonoră dB(A) 62 62 63 64 64 63

Model unitate (tensiune alimentare 3~400V) EWYQ009ACW1P EWYQ011ACW1P EWYQ013ACW1P

Capacitate de răcire kW 9 11 13

EER 3,04 2,88 2,59

Capacitate de încălzire kW 11 12,5 14

COP 3,41 3,38 3,34

Nivel de putere sonoră dB(A) 64 64 66

Model unitate (tensiune alimentare 3~400V) EWAQ009ACW1P EWAQ011ACW1P EWAQ013ACW1P

Capacitate de răcire kW 9 11 13

EER 3,04 2,88 2,59

Nivel de putere sonoră dB(A) 64 64 69

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

14.0

79

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

Dimensiune EWAQ016BAW EWAQ021BAW EWAQ025BAW EWAQ032BAW EWAQ040BAW EWAQ050BAW EWAQ064BAW

Capacitate de răcire kW 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 50,4 63,0

ESEER 4.75 4.65 4.45 4 4.6 4.4 3.95

Nivel de putere sonoră dB(A) 78 78 78 80 81 81 83

Dimensiune EWYQ016BAW EWYQ021BAW EWYQ025BAW EWYQ032BAW EWYQ040BAW EWYQ050BAW EWYQ064BAW

Capacitate de răcire kW 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 50,4 63,0

ESEER 4.75 4.65 4.45 4 4.6 4.4 3.95

Nivel de putere sonoră dB(A) 78 78 78 80 81 81 83

SISTEME APLICATE EWAQ-BAW CHILLER RĂCIT CU AER – INVERTER – DOAR RĂCIRE

SISTEME APLICATE EWYQ-BAW CHILLER RĂCIT CU AER – INVERTER – ÎN POMPĂ DE CĂLDURĂ

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKINFreon ecologic R-410A

Opţiuni toate dimensiunile

OP10 rezistență electrică vaporizator

OPSP pompă de circulație centrifugală standard

Opţiuni toate dimensiunile

OP10 rezistență electrică vaporizator

OPSP pompă de circulație centrifugală standard

KIT

EKRUAHT, interfață pentru comandă adițională la distanță

DTA104A62 adaptor extern pentru contol "low noise"

KIT

EKRUAHT, interfață pentru comandă adițională la distanță

DTA104A62 adaptor extern pentru contol "low noise"

OPHP pompă de circulație centrifugală cu înălțime de pompare ridicată

OPZL aplicare glicol la -10 °C

OPHP pompă de circulație centrifugală cu înălțime de pompare ridicată

OPZL aplicare glicol la -10 °C

80

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

Dimensiune EUWA*16KBZW EUWA*20KBZW EUWA*24KBZW

Capacitate de răcire kW 37 46,6 55,3

EER 2,42 2,47 2,47 2,57 2,60 2,60 2,30

Nivel de putere sonoră dB(A) 79 81 81

Dimensiune EUWA*5KBZW EUWA*8KBZW EUWA*10KBZW EUWA*12KBZW

Capacitate de răcire kW 11,3 17,9 22,5 26,5

EER 2,51 2,44 2,44 2,42 2,56 2,57 2,57 2,30

Nivel de putere sonoră dB(A) 67 76 78 78

SISTEME APLICATE EUWA-KBZW CHILLER RĂCIT CU AER – DOAR RĂCIRE

DAIKINFreon ecologic R-407C

Opţiuni toate dimensiunile

OPZH aplicare glicol la -5°C LWE

OPZL aplicare glicol la -10°C LWE

Opţiuni toate dimensiunile

OPZH aplicare glicol la -5°C LWE

OPZL aplicare glicol la -10°C LWE

KIT

EKAC10B, card adresă BMSEKAC30B, card adresă BMS

EKRUMC, interfaţă comandă la distanţă

EKBT, stocator apă rece (200 l)

KIT

EKAC10B, card adresă BMS

EKRUMCA, interfaţă comandă la distanţă

EKBT, stocator apă rece (200 l)

Versiune*

OP10 rezistenţă electrică vaporizatorOPHP pompă cu ESP ridicat

Versiune*

OP10 rezistenţă electrică vaporizatorOPHP pompă cu ESP ridicat

14.0

81

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

SISTEME APLICATE EUWY-KBZW CHILLER RĂCIT CU AER – ÎN POMPĂ DE CĂLDURĂ

Dimensiune EUWY*5KBZW EUWY*8KBZW EUWY*10KBZW EUWY*12KBZW

Capacitate de răcire kW 9,1 17,1 21 25

EER 2,40 2,30 2,45 2,20

Capacitate de încălzire kW 11,9 18,5 24 27

COP 2,60 2,60 2,64 2,50

Nivel de putere sonoră dB(A) 67 76 78 78

Dimensiune EUWY*16KBZW EUWY*20KBZW EUWY*24KBZW

Capacitate de răcire kW 34,2 40 50

EER 2,30 2,45 2,20

Capacitate de încălzire kW 37 46 54

COP 2,61 2,64 2,50

Nivel de putere sonoră dB(A) 79 81 81

DAIKINFreon ecologic R-407C

Opţiuni toate dimensiunile

OPZH aplicare glicol la -5°C LWE

OPZL aplicare glicol la -10°C LWE

Opţiuni toate dimensiunile

OPZH aplicare glicol la -5°C LWE

OPZL aplicare glicol la -10°C LWE

KIT

EKAC10B, card adresă BMS

EKRUMCA, interfaţă comandă la distanţă

EKBT, agent termic (200 l)

KIT

EKAC10B, card adresă BMS

EKRUMCA, interfaţă comandă la distanţă

EKBT, agent termic (200 l)

Versiune*

OP10 rezistenţă electrică vaporizator

OPHP pompă cu ESP ridicat

Versiune*

OP10 rezistenţă electrică vaporizatorOPHP pompă cu ESP ridicat

82

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

SISTEME APLICATE EWAQ-DAYN CHILLER RĂCIT CU AER – DOAR RĂCIRE

Dimensiune EWAQ080DAYN EWAQ100DAYN EWAQ130DAYN EWAQ150DAYNCapacitate de răcire kW 80 105 131 152EER 3,03 2,90 2,81 2,70ESEER 4,00 4,00 4,34 4,17Nivel de putere sonoră dB(A) 86 86 88 89

Dimensiune EWAQ180DAYN EWAQ210DAYN EWAQ240DAYN EWAQ260DAYNCapacitate de răcire kW 182 209 230 254EER 2,82 2,80 2,80 2,70ESEER 4,36 4,32 4,32 4,17Nivel de putere sonoră dB(A) 90 91 91 93

DAIKINFreon ecologic R-410A

OpţiuniOPSC contactor pentru o pompă

OPTC contactor pentru două pompe

OPSP pompă de circulaţie simplă

OPTP pompă de circulaţie dublă

OPHP ESP ridicat – o pompă

OPBT rezervor tampon

OPIF ventilatoare inverter (temp. ambient scazută -15°C

OPZL aplicaţie glicol 0°C/-10°C

OP03 supapă presiune dublă

OP10 rezistenţă electrică vaporizator

OP12 supape de siguranţă

OP57 A-meter / V-meter

OPLN zgomot scăzut (OPIF + compresor carcasat)

OPCG grile protecţie condensator

OpţiuniOPSC contactor pentru o pompă

OPTC contactor pentru două pompe

OPSP pompă de circulaţie simplă

OPTP pompă de circulaţie dublă

OPHP ESP ridicat – o pompă

OPBT rezervor tampon

OPIF ventilatoare inverter

OPZL aplicaţie glicol 0°C/-10°C

OP03 supapă presiune dublă

OP10 rezistenţă electrică vaporizator

OP12 supape de siguranţă

OP57 A-meter / V-meter

OPLN zgomot scăzut (OPIF + compresor carcasat)

OPCG grile protecţie condensator

KITEKLONPG portal pentru LONEKBNPG portal pentru BACNETEKACPG card adresăEKRUPG interfaţă comandă la distanţă

KITEKLONPG portal pentru LONEKBNPG portal pentru BACNETEKACPG card adresăEKRUPG interfaţă comandă la distanţă

14.0

83

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

SISTEME APLICATE EWYQ-DAYN CHILLER RĂCIT CU AER – ÎN POMPĂ DE CĂLDURĂ

Dimensiune EWYQ080DAYN EWYQ100DAYN EWYQ130DAYN EWYQ150DAYN Capacitate de răcire kW 77 100 136 145Capacitate de încălzire kW 87,7 114 149 165EER 2,91 2,76 2,86 2,60COP 2,92 2,99 3,00 2,81ESEER 4,00 4,00 4,20 4,20Nivel de putere sonoră dB(A) 86 86 88 89

Dimensiune EWYQ180DAYN EWYQ210DAYN EWYQ230DAYN EWYQ250DAYNCapacitate de răcire kW 183 211 234 252Capacitate de încălzire kW 199 225 258 284EER 2,82 2,80 2,85 2,68COP 2,93 2,92 2,97 2,90ESEER 4,20 4,20 4,20 4,20Nivel de putere sonoră dB(A) 90 91 91 93

DAIKINFreon ecologic R-410A

OpţiuniOPSC contactor pentru o pompăOPTC contactor pentru două pompeOPSP pompă de circulaţie simplăOPTP pompă de circulaţie dublăOPHP ESP ridicat – o pompăOPBT rezervor tamponOPIF ventilatoare inverter (temp. ambient scazută -15°COPZL aplicaţie glicol 0°C/-10°COP03 supapă presiune dublăOP10 rezistenţă electrică vaporizatorOP12 supape de siguranţăOP57 A-meter / V-meterOPLN zgomot scăzut (OPIF + compresor carcasat)OPCG grile protecţie condensator

OpţiuniOPSC contactor pentru o pompăOPTC contactor pentru două pompeOPSP pompă de circulaţie simplăOPTP pompă de circulaţie dublăOPHP ESP ridicat – o pompăOPBT rezervor tamponOPIF ventilatoare inverterOPZL aplicaţie glicol 0°C/-10°COP03 supapă presiune dublăOP10 rezistenţă electrică vaporizatorOP12 supape de siguranţăOP57 A-meter / V-meterOPLN zgomot scăzut (OPIF + compresor carcasat)OPCG grile protecţie condensator

KITEKLONPG portal pentru LONEKBNPG portal pentru BACNETEKACPG card adresăEKRUPG interfaţă comandă la distanţă

KITEKLONPG portal pentru LONEKBNPG portal pentru BACNETEKACPG card adresăEKRUPG interfaţă comandă la distanţă

84

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

SISTEME APLICATE EWWP-KBW1N CHILLER RĂCIT CU APĂ

SISTEME APLICATE EWWP-KAW1M CHILLER RĂCIT CU APĂ

Dimensiune EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N

Capacitate de răcire kW 13 21,5 28 32,5

EER 3,50 3,61 3,61 3,57

Capacitate de încălzire kW 16 26,2 35,3 41

Nivel de putere sonoră dB(A) 64 64 64 71

Index capacitate 090 100 110 120

Model de bază EWWP045KAW1MEWWP045KAW1M

EWWR045KAW1MEWWP055KAW1M

EWWP055KAW1MEWWP055KAW1M

EWWP055KAW1MEWWP065KAW1M

Casetă de control kW ECB2MUW ECB2MUW ECB2MUW ECB2MUW

Capacitate de răcire kW 86 99 112 121

Nivel de putere sonoră dB(A) 70 70 70 70

Index capacitate 130 145 155 165

Model de bază EWWP065KAW1MEWWP065KAW1M

EWWR045KAW1MEWWP045KAW1MEWWP055KAW1M

EWWP045KAW1MEWWP055KAW1MEWWP055KAW1M

EWWP055KAW1MEWWP055KAW1MEWWP055KAW1M

Casetă de control kW ECB2MUW ECB3MUW ECB3MUW ECB3MUW

Capacitate de răcire kW 130 142 155 168

Nivel de putere sonoră dB(A) 70 72 72 72

Index capacitate 175 185 195

Model de bazăEWWP055KAW1MEWWP055KAW1MEWWP065KAW1M

EWWR055KAW1MEWWP065KAW1MEWWP065KAW1M

EWWP065KAW1MEWWP065KAW1MEWWP065KAW1M

Casetă de control kW ECB3MUW ECB3MUW ECB3MUW

Capacitate de răcire kW 177 186 195

Nivel de putere sonoră dB(A) 72 72 72

Dimensiune EWYQ045KBW1N EWYQ055KBW1N EWYQ065KBW1N

Capacitate de răcire kW 43 46 65

EER 3,55 3,50 3,55

Capacitate de încălzire kW 52,5 71 82

Nivel de putere sonoră dB(A) 67 67 74

DAIKINFreon ecologic R-407C

DAIKIN Freon ecologic R-407C

Echipamente opţionale pentru toate dimensiunile COD

Chit zgomot redus (mărimi 014,022,028,035) EKLS2

Chit zgomot redus (mărimi 014,022,028,035) 2 piese EKLS2

Card BMS EKAC10B

Interfaţă utilizată la distanţă EKRUMCA

Opţiuni toate dimensiunile

OPZH aplicare glicol la -5°C LWE

OPZL aplicare glicol la -10°C LWE

14.0

85

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

SISTEME APLICATE UNITATE ROOFTOP – POMPĂ DE CĂLDURĂ MODEL UATYQ-CY1

SISTEME APLICATE UNITATE ROOFTOP – POMPĂ DE CĂLDURĂ MODEL UATYP-AY1

Dimensiune UATYQ250CY1 UATYQ350CY1 UATYQ450CY1

Capacitate de răcire kW 27,34 35,58 44,72

EER 3,36 3,30 3,43

Capacitate de încălzire kW 24,91 34,79 41,79

COP 3,40 3,21 3,25

Nivel de putere sonoră dB(A) 82 83 83

Dimensiune UATYQ550CY1 UATYQ600CY1 UATYQ700CY1

Capacitate de răcire kW 55,69 63,04 72,51

EER 3,33 3,30 3,14

Capacitate de încălzire kW 53,93 61,34 69,60

COP 3,47 3,36 3,18

Nivel de putere sonoră dB(A) 87 89 90

Dimensiune UATYP850AY1B UATYPC10AY1 UATYPC12AY1

Capacitate de răcire kW 82,90 101,10 109,60

EER 2,17 2,34 2,27

Capacitate de încălzire kW 92,30 102,30 126,30

COP 2,65 2,45 2,27

Nivel de presiune sonoră la 1 m dB(A) 74 80 80

DAIKINFreon ecologic R-410A

DAIKIN Freon ecologic R-407C

86

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

SISTEME APLICATE VENTILO-CONVECTOR DE PARDOSEALĂ,CARCASAT – MODEL FWV

SISTEME APLICATE VENTILO-CONVECTOR FLEXI, CARCASAT – MODEL FWL

SISTEME APLICATE VENTILO-CONVECTOR FLEXI, NECARCASAT – MODEL FWM

DAIKIN

DAIKIN

DAIKIN

Unitate FWV pentru perete 01 02 03 04 06 08 10

Capacitate de răcire kW 1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,02

Capacitate de încălzire kW 2,14 2,57 3,81 5,63 6,36 7,83 11,10

FWV**CDTN, unitate cu 2 ţevi, standard, fără V3C

FWV**DTV, unitate cu 2 ţevi, cu V3C de comutare montate din fabrică

Capacitate de răcire kW 1,46 1,90 2,87 4,33 4,67 6,64 7,88

Capacitate de încălzire kW 1,90 2,10 3,08 5,05 5,30 7,91 9,30

FWV**DFN, unitate cu 4 ţevi, standard, fără V3C

FWV**DFV, unitate cu 4 ţevi, cu V3C de comutare montate din fabrică

Unitate flexi FWL 01 02 03 04 06 08 10

Capacitate de răcire kW 1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,02

Capacitate de încălzire kW 2,14 2,57 3,81 5,63 6,36 7,83 11,10

FWL**DTN, unitate cu 2 ţevi, standard, fără V3C

FWL**DTV, unitate cu 2 ţevi, cu V3C de comutare montate din fabric

Capacitate de răcire kW 1,46 1,90 2,87 4,33 4,67 6,64 7,88

Capacitate de încălzire kW 1,90 2,10 3,08 5,05 5,30 7,91 9,30

FWL**DFN, unitate cu 4 ţevi, standard, fără V3C

FWL**CFV, unitate cu 4 ţevi, cu V3C de comutare montate din fabrică

Unitate necarcasată flexi FWM 01 02 03 04 06 08 10

Capacitate de răcire kW 1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,02

Capacitate de încălzire kW 2,14 2,57 3,81 5,63 6,36 7,83 11,10

FWM**DTN, unitate cu 2 ţevi, standard, fără V3C

FWM**DTV, unitate cu 2 ţevi, cu V3C de comutare montate din fabrică

Capacitate de răcire kW 1,46 1,90 2,87 4,33 4,67 6,64 7,88

Capacitate de încălzire kW 1,90 2,10 3,08 5,05 5,30 7,91 9,30

FWM**DFN, unitate cu 4 ţevi, standard, fără V3C

FWM**DFV, unitate cu 4 ţevi, cu V3C de comutare montate din fabrică

Puterea termică este evaluată în treaptă maximă de ventilare şi următoarele condiţii de funcţionare: • Răcire - temperatura camerei 27°C, temperatură agent termic la intrare 7°C, Δt agent termic 5K.• Încălzire - temperatura camerei 20°C, temperatură agent termic la intrare 50°C, Δt agent termic 5K.

87

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

SISTEME APLICATE

ACCESORII PENTRU MODELELE FWV-FWL-FWMDAIKIN

Accesorii pentru FWV / FWL / FWM 01 02 03 04 06 08 10

Schimbător de căldură adiţionalun singur rând ESRH02A6 ESRH03A6 ESRH06A6 ESRH10A6

Încălzitor electric EEH01A6 EEH02A6 EEH03A6 EEH06A6 EEH10A6

Ventil cu 3 căi pentru sistem cu 2 ţevi E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6

Ventil cu 3 căi pentru sistem cu 4 ţevi E4MV03A6 E4MV06A6 E4MV10A6

Termostat oprire ventilator YFSTA6

Grilă de admisie aer EAIDF02A6 EAIDF03A6 EAIDF06A6 EAIDF10A6

Suporţi de susţinere pentru montaj pe pardoseală ESFV06A6 ESFV10A6

Suporţi de susţinere + grilă admisie aer ESFVG02A6 ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6

Panou pentru partea din spate ERPV02A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6

Tavă de colectare condens verticală EDPVB6

Tavă de colectare condens orizontală EDPHB6

Dispozitive de control pt. FWV/FWL/FWM 01 02 03 04 06 08 10

Controler electromecanic ECFWMB6

Controler electronicVersiune standard FWEC1A

Controler electronicVersiune avansată FWEC2A

Controler electronicVersiune avansată plus FWEC3A

14.0

88

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

SISTEME APLICATE VENTILO-CONVECTOR DE TUBULATURĂMODEL FWD

DAIKIN

Unitate FWD**AT cu 2 ţevi 04 06 08 10 12 16 18

Capacitate de răcire kW 3,90 6,20 7,80 8,82 11,9 16,4 18,3

Capacitate de încălzire kW 4,05 7,71 9,43 10,79 14,45 19,81 21,92

Unitate FWD**AF cu 4 ţevi 04 06 08 10 12 16 18

Capacitate de răcire kW 3,90 6,20 7,80 8,82 11,9 16,4 18,3

Capacitate de încălzire kW 4,49 6,62 9,21 15,86 21,15 21,15 21,20

Accesorii pentru FWD 04 06 08 10 12 16 18

ÎNCăLZITOR ELECTRIC - capacitate mică EDEH04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6

ÎNCăLZITOR ELECTRIC - capacitate mare EDEH04A6 EDEHB06A6 EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHB18A6

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 2 ţevi ED2MV046 ED2MV10A6 ED2MV12A6 ED2MV18A6

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 4 ţevi ED4MV046 ED4MV10A6 2XED2MV1A6 2XED2MV18A6

TAVă DE CONDENS verticală EDDPV10A6 EDDPV18A6

TAVA DE CONDENS orizontală EDDPH10A6 EDDPH18A6

TERMOSTAT oprire ventilator YFSTA6

ADMISIE aer proaspăt EDMFA046 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6

Puterea termică este evaluată în treaptă maximă de ventilare şi următoarele condiţii de funcţionare: • Răcire - temperatura camerei 27°C, temperatură agent termic la intrare 7°C, Δt agent termic 5K.• Încălzire - temperatura camerei 20°C, temperatură agent termic la intrare 50°C, Δt agent termic 5K.

89

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

Accesorii pentru FWB-A 02 03 04 05 06 07 08 09 10

BATERIE SUPLIMENTARA cu un rând de ţevi EAH04A6 EAH07A6 EAH10A6

Accesorii pentru FWB-J 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 2 ţevi MCWCN

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 4 ţevi MCWHN

Dispozitiv de control comune FWB-J şi FWB-A 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

CONTROLER ELECTRONIC - Versiune standard FWEC1A

CONTROLER ELECTRONIC - Versiune avansată FWEC2A

CONTROLER ELECTRONIC - Versiune avansată plus FWEC3A

SISTEME APLICATE VENTILO-CONVECTOR DE PLAFON, NECARCASATMODEL FWB-B

SISTEME APLICATE VENTILO-CONVECTOR DE PLAFON, NECARCASATMODEL FWB-J

DAIKIN

DAIKIN

Unitate FWB-B de tubulatură cu ESP mediu 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Capacitate de răcire kW 2,61 3,14 3,49 5,08 5,45 6,47 7,57 8,67 10,34

Capacitate de încălzire (unitate cu 2 țevi) kW 5,47 6,01 6,47 10,31 11,39 12,28 15,05 16,85 18,78

Capacitate de încălzire (unitate cu 4 țevi) kW 5,47 6,01 6,47 10,31 11,39 12,28 15,05 16,85 18,78

FWB**BTN, unitate cu 2 ţevi, standard, fără V3C

FWB**BTV, unitate cu 2 ţevi, cu V3C montat în fabrică

FWB**BTNE, unitate cu 2 ţevi, fără V3C, cu baterie electrică suplimentară

FWB**BTVE, unitate cu 2 ţevi, cu V3C şi baterie electrică suplimentară

Unitate FWB-J de tubulatură cu ESP mediu 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

FWB**JT, unitate cu 2 ţevi

FWB**JF, unitate cu 4 ţevi

14.0

90

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

SISTEME APLICATE VENTILO-CONVECTOR DE PLAFON, TIP CASETĂMODEL FWF - C / B SI FWC - B / A

DAIKIN

Unitate casetă FWF-C 02 03 04

Capacitate de răcire kW 2,49 4,10 4,54

Capacitate de încălzire kW 3,52 4,69 5,28

FWF**CT, unitate cu 2 ţevi, inclusiv pompă de condens, fără V3C de comutare

PANOU DECORATIV, inclusiv dispozitiv fără fir WRC DCP600TB

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 2 ţevi FWF MCKCW2T3VN

Unitate casetă FWF-B 02 03 04 05

Capacitate de răcire kW 1.70 2.80 3.30 4.00

Capacitate de încălzire kW 2.60 3.40 4.10 5.30

FWF**BT, unitate cu 2 ţevi, inclusiv pompă de condens, fără V3C de comutare

Capacitate de răcire 1.70 2.30 2.80 3.50

Capacitate de încălzire 3.10 3.30 3.90 4.80

FWF**BF, unitate cu 4 ţevi, inclusiv pompă de condens, fără V3C de comutare

PANOU DECORATIV, inclusiv dispozitiv fără fir WRC BYFQ60B

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 2 ţevi FWF**BT (inclusiv sistem de control) 1 x valve chit + 1 x KRP1BA101 + 1 X EKRP1C11

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 4 țevi FWF**BF (inclusiv sistem de control) 2 x valve chit + 1 x KRP1BA101 + 1 X EKRP1C11

Unitate casetă FWC-B 06 07 08 09

Capacitate de răcire kW 5.00 5.60 6.30 7.20

Capacitate de încălzire kW 6.30 7.10 8.30 9.50

FWC**BT, unitate cu 2 ţevi, inclusiv pompă de condens, fără V3C de comutare

Capacitate de răcire 4.90 5.60 6.30 7.20

Capacitate de încălzire 6.20 6.80 7.80 8.80

FWC**BF, unitate cu 4 ţevi, inclusiv pompă de condens, fără V3C de comutare

PANOU DECORATIV STANDARD BYCQ140C

PANOU DECORATIV ALB BYCQ140CW

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 2 ţevi FWC**BT (inclusiv sistem de control) 1 x valve chit + 1 x KRP1H98 + 1 X EKRP1C11

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 4 țevi FWC**BF (inclusiv sistem de control) 2 x valve chit + 1 x KRP1BA101 + 1 X EKRP1C11

91

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

Unitate caseta FWC-A 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12

Capacitate de răcire kW 3.81 3.96 4.63 5.01 5.16 6.63 7.50 8.80 9.95 10.80

Capacitate de încălzire kW 10.55 10.99 12.51 13.48 13.77 8.40 9.50 11.00 12.00 12.90

FWC**BT, unitate cu 2 ţevi, inclusiv pompă de condens, fără V3C de comutare

FWC**AF, unitate cu 4 ţevi, inclusiv pompă de condens, fără V3C de comutare

PANOU DECORATIV, 2 țevi pt. FWC**BTinclusiv dispozitiv fără fir WRC DCP900TB

PANOU DECORATIV, 4 țevi pt. FWC**BFinclusiv dispozitiv fără fir WRC DCP900FB

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 2 ţevi FWC**BT (inclusiv sistem de control) MCKAW2T3VN

VENTIL CU 3 CăI pentru sistem cu 4 țevi FWC**AF (inclusiv sistem de control) MCKAWH4T3VN

14.0

SISTEME APLICATE VENTILO-CONVECTOR DE DE PERETEMODEL FWT

DAIKIN

FWT unitate de perete 02 03 04 05 06

Capacitate de răcire kW 2.34 2.78 3.22 4.54 5.28

Capacitate de încălzire kW 3.02 3.75 4.1 6.01 6.74

FWT**BT, unitate cu 2 ţevi, fără V3C de comutare

Accesorii pentru FWT + FWC + FWF 02 03 04 05 06

Controler cu fir MERCA

Controler cu fir simplificat C/O SRC-COA

Controler cu fir simplificat H/P SRC-HPA

Controler fără fir C/O WRC-COB

Controler fără fir H/P WRC-HPB

Dispozitive de control pentru modelele: FWT + FWC + FWF

Puterea termică este evaluată în treaptă maximă de ventilare şi următoarele condiţii de funcţionare: • Răcire - temperatura camerei 27°C, temperatură agent termic la intrare 7°C, Δt agent termic 5K.• Încălzire - temperatura camerei 20°C, temperatură agent termic la intrare 50°C, Δt agent termic 5K.

92

RĂCITOR DE AER 1-162 KW

UNITATE DE TRATARE A AERULUI 1.000-120.000 m3/h

DRY COOLER & CONDENSER 3-2.400 kW

TURN DE RĂCIRE 70-9.200 kW

DAIKIN

DAIKIN

DAIKIN

DAIKIN

La cerere vă putem oferi cea mai potrivită variantă de răcitor de aer pentru aplicaţia dvs. bazat pe soluţie cu apă sărată.

La cerere vă putem oferi cea mai potrivită variantă de unitate de tratare a aerului pentru aplicaţia dvs.

• Unitate de tratare a aerului pentru filtrare, încălzire, răcire, umidificare şi uscare a aerului• Unitate de tratare a aerului cu recuperare de căldură• Unitate de tratare a aerului pentru instalaţie exterioară• Unitate de tratare a aerului cu execuţie igienică pentru spitale şi încăperi curate• Unitate de tratare a aerului cu încălzire indirectă cu arzător pe gaze• Unitate de tratare a aerului pentru utilizarile la piscină• Unitate de tratare a aerului cu volum de aer mai mare, fabricat la cerere• Unitate de tratare a aerului cu cadru special având decuplare termică

La cerere vă putem oferi cea mai potrivită variantă de dry cooler şi condensator la distanţă pentru aplicaţia dvs.

Pentru alegerea corectă sunt necesare următoarele informaţii:• Capacitatea de condensare (kW) sau tipul chiller-ului şi condiţiile de lucru• Temperatura lichidului la intrare şi ieşire• Tipul lichidului• Temperatura de condensaţie• Tipul agentului frigorific şi numărul de circuite• Temperatura maximă/minimă de ambient• Nivelul maxim de zgomot• Restricţii de spaţiu

La cerere vă putem oferi cea mai potrivită variantă de turn de răcire pentru aplicaţia dvs.

Pentru alegerea corectă sunt necesare următoarele informaţii:• Capacitatea de condensare (kW) sau tipul chiller-ului şi condiţiile de lucru• Temperatura lichidului la intrare şi ieşire• Tipul lichidului• Temperatura maximă/minimă de ambient• Nivelul maxim de zgomot• Restricţii de spaţiu

DA

IKIN

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

93

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE 14.0

GAMA DE ECHIPAMENTE DAIKIN MAI CUPRINDE :

I. SPLIT :• sisteme cu aport de aer proaspăt tip Ururu Sarara• sisteme moderne pentru montaj pe perete tip Prestige• sisteme profesionale cu funcţionare numai în răcire speciale pentru spaţii tehnice (servere) de mici dimensiuni

II. MULTI SPLIT :• noua generaţie de sisteme super inverter la care pot fi conectate până la 9 unităţi interioare în diverse modele

III. SKY AIR :• echipamente Profesionale sau Comfort dotate cu compresoare inverter şi super inverter cu funcţionare atât în pompa de caldură cât şi numai în răcire pentru echipare spaţii tehnice• la aceste sisteme pot fi conectate o gamă variată de unităţi interioare atât individual cât şi în sistem de câte 2,3 sau 4 unităţi

IV. UNITĂŢI DE VENTILAŢIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ • echipamente profesionale complet automatizate cu putere între 150 şi 2000 m3/h

V. VRV• sisteme complexe cu distribuţie variabilă de agent frigorific care pot ajunge până la 150 kW putere de răcire, la care pot fi conectate prin distribuitoare speciale sau ramificaţii toată gama de unităţi interioare cunoscută• fiecare unitate interioară este prevazută cu telecomandă proprie şi poate funcţiona independent• sistemele VRV sunt disponibile în 3 variante : 1. sisteme pentru funcţionare numai în răcire 2. sisteme pentru funcţionare în răcire sau încălzire 3. sisteme de ultimă generaţie cu recuperare de căldură la care fiecare unitate sau grup de unităţi interioare poate funcţiona independent cu mod de lucru diferit (rece, cald, ventilaţie).

VI. ECHIPAMENTE CARE FUNCŢIONEAZĂ CU APĂ :• exista o gamă foarte variată de agregate de răcire sau cu funcţionare şi în pompă de căldură, cu putere de până la 1800 kW pentru gama compacte racite cu aer, 1400 kW pentru cele cu condensator la distanţă şi până la 9000 kW pentru agregatele care folosesc condensatoare răcite cu apă• unităţi terminale de tip ventilo-convectori : de pardoseală, cu montaj în pereţi sau plafoane false, tip casetă sau pentru montaj pe perete• centrale complexe de tratare a aerului şi cu recuperare de căldură complet automatizate

VII. POMPE DE CĂLDURĂPe lângă echipamentele clasice, Daikin a inventat nouă generaţie de pompe de căldură în 2 trepte de compresie la care temperatura agentului termic pe tur poate ajunge până la 80 ºC

Pot fi oferite soluţii la cheie de sisteme de încălzire – răcire şi preparare apă caldă de consum menajer cu pompe de căldură şi opţional, prin integrare în sistem a panourilor solare.

DA

IKIN

94

15.1D

EHO

UST

Ger

man

iaREZERVOARE DE COMBUSTIBIL

REZERVOARE DE COMBUSTIBIL DEHOUST – Germania

I. Rezervoarele de combustibil DEHOUST, cu diferite capacităţi, sunt indicate atât pentru funcţionarea individuală, cât şi pentru instalarea în baterii.

Avantaje:• utilizarea optimă a spaţiului de depozitare• instalare uşoară; nu necesită betonare• înălţimi variabile, potrivite pentru instalarea în subsoluri

2. Rezervoare de motorină tip TrioSafe Plus

1. Rezervoare de motorină “TANC ÎN TANC” tip PE-Kombi - acest tip de rezervoare de motorină este construit cu pereţi dubli, având plastic la interior şi metal la exterior, cu rol de protecţie la scurgere

SISTEM (BATERIE) TrioSafe 750 Plus TrioSafe 1000 PlusVariante montaj

Pachet legături HP (952400)

Pachet legături EP (952402)

Pachet legături UP (952405) Dimensiuni Capacitate totală Dimensiuni Capacitate totală

mm l mm l 2 1 1 - 780 x 1650 1500 810 x 1680 2000 3 1 2 - 780 x 2520 2250 810 x 2550 30004 1 3 - 780 x 3390 3000 810 x 3420 40005 1 4 - 780 x 4260 3750 810 x 4290 5000

2+1 1 1 1 1650 x 1650 2250 1680 x 1680 30003+1 1 2 1 1650 x 2520 3000 1680 x 2550 40004+1 1 3 1 1650 x 3390 3750 1680 x 3420 50005+1 1 4 1 1650 x 4260 4500 1680 x 4290 60002+2 1 2 1 1650 x 1650 3000 1680 x 1680 40003+2 1 3 1 1650 x 2520 3750 1680 x 2550 50004+2 1 4 1 1650 x 3390 4500 1680 x 3420 60003+3 1 4 1 2520 x 2520 4500 2550 x 2550 6000

Tip Lungime Lăţime Înălţime Masă COD mm mm mm kg

TrioSafe 750 Plus 780 780 1710 44 961501TrioSafe 1000 Plus 810 810 1990 56 961510

Tip Lungime Lăţime Înălţime Masă COD mm mm mm kg

PE-Kombi 720 Plus 1100 700 1200 68 961201PE-Kombi 1000 Plus 1100 700 1600 84 961202

SISTEM (BATERIE)Dimensiuni

PE Kombi 720 PE Kombi 1000Variante montaj

Pachet legături HP (952400)

Pachet legături EP (952403)

Pachet legături UP (952406) Capacitate totală

mm l 2 1 1 - 1100 x 1420 1440 2000 3 1 2 - 1100 x 2140 2160 30004 1 3 - 1100 x 2860 2880 40005 1 4 - 1100 x 3580 3600 5000

1+1 1 - 1 2240 x 700 1440 20002+1 1 1 1 2240 x 1420 2160 30003+1 1 2 1 2240 x 2140 2880 40004+1 1 3 1 2240 x 2860 3600 50005+1 1 4 1 2240 x 3580 4320 60002+2 1 2 1 2240 x 1420 2880 40003+2 1 3 1 2240 x 2140 3600 50004+2 1 4 1 2240 x 2860 4320 60003+3 1 4 1 2240 x 2140 4320 6000

95

DEH

OU

ST G

erm

ania

15.1REZERVOARE DE COMBUSTIBIL

II. Rezervoare de combustibil îngropate sunt orizontale, cilindrice, din oţel şi sunt utilizate pentru depozitarea produselor petroliere, uleiului mineral, combustibilului şi a altor lichide periculoase. Au pereţi dubli, iar spaţiul intermediar este monitorizat cu ajutorul unui indicator pentru scurgerea de lichide. De menţionat este că există posibilitatea modificării design-ului, în limitele dimensiunilor specificate.

Rezervoarele sunt complet echipate, având în componenţă:• sistem de detecţie a scurgerilor de combustibil• limitator mecanic pentru umplere• indicator de nivel• opritor de flăcari• cămin de vizitare carosabil sau necarosabil• cuplă rapidă

3. Rezervoare de motorină tip TrioSafe

Tip K-B: rezervor cu cămin de înălţime 800-1000 mm al gurii de vizitare şi capac

Capacitate D L Greutatel mm mm kg

3000 1250 2670 11054000 1600 2400 12605000 1600 2750 14207000 1600 3750 1850

10000 1600 5350 237013000 1600 6950 296516000 1600 8550 361016000 2000 5520 337520000 2000 6870 407525000 2000 8420 486030000 2000 9970 571530000 2500 6740 593540000 2500 8710 755550000 2500 10680 903060000 2500 12650 1058560000 2900 9585 1111580000 2900 12750 14400

100000 2900 15895 17160

SISTEM (BATERIE)Dimensiuni

TrioSafe 1100 TrioSafe1500

Variante montaj

Pachet legături HP (952400)

Pachet legături EP (952402)

Pachet legături UP (952405) Capacitate totală Capacitate totală

mm l l 2 1 1 - 1580 x1680 2200 3000 3 1 2 - 1580 x 2530 3300 45004 1 3 - 1580 x 3400 4400 60005 1 4 - 1580 x 4270 5500 7500

1+1 1 - 1 3234 x 790 2200 30002+1 1 1 1 3234 x 1660 3300 45003+1 1 2 1 3234 x 2530 4400 60004+1 1 3 1 3234 x 3400 5500 75005+1 1 4 1 3234 x 4270 6600 90002+2 1 2 1 3234 x 1660 4400 60003+2 1 3 1 3234 x 2530 5500 75004+2 1 4 1 3234 x 3400 6600 90003+3 1 4 1 3234 x 2530 6600 9000

Tip Lungime Lăţime Înălţime Masă COD mm mm mm kg

TrioSafe 1100 1580 790 1360 62 961540TrioSafe 1500 1580 790 1740 76 961520

96

15.1D

EHO

UST

Ger

man

iaREZERVOARE DE COMBUSTIBIL

Volum Diametru D Lungime L1BAZĂ

Greutate COD Distanţă f Distanţă b

l mm mm mm mm kg3000 1250 2670 1750 250 900 1002005000 1600 2750 1770 300 1265 1002057000 1600 3750 2770 300 1580 100210

10000 1600 5350 4290 300 2105 10021513000 1600 6950 5625 475 2650 10022016000 1600 8550 7135 475 3170 10022520000 2000 6870 5395 550 3860 10023025000 2000 8420 7005 550 4575 10023530000 2000 9970 8615 550 5280 10024040000 2500 8710 6760 900 7640 10024550000 2500 10680 8820 900 8990 10025060000 2500 12650 10880 900 10335 10025580000 2900 12750 10295 1300 15060 100260

100000 2900 15895 13360 1300 18030 100265

Volum Diametru Înălţime Greutate perete simplu Greutate perete dublu

l mm mm kg kg5.000 1600 3320 1010 1.3407000 1600 4310 1150 1.590

10000 1600 5905 1460 2.09013000 1600 7500 1710 2.59010000 2000 4340 1660 2.23013000 2000 5115 1890 2.57016000 2000 6070 2130 3.18020000 2000 7440 2600 3.64025000 2000 8990 3030 4.30020000 2500 5120 2820 4.14025000 2500 6150 3180 4.75030000 2500 7310 3680 5.42040000 2500 9280 4575 6.81030000 2900 5600 4490 6.12040000 2900 7200 5410 7.51050000 2900 8700 6640 9.19060000 2900 10185 7390 10.38080000 2900 13320 9680 13.550

100000 2900 16455 11670 16.470

III. Rezervoare de combustibil supraterane sunt orizontale, cilindrice, din oţel şi sunt utilizate pentru depozitare. Au pereţi dubli, iar spaţiul intermediar este monitorizat cu ajutorul unui indicator pentru scurgerea de lichide. De menţionat este ca există posibilitatea modificării design-ului, în limitele dimensiunilor specificate. Pentru fiecare rezervor se eliberează certificate de conformitate şi calitate.

Rezervoarele sunt complet echipate, având în componenţă:• sistem de detecţie a scurgerilor de combustibil• limitator mecanic pentru umplere• indicator de nivel• opritor de flăcări• cuplă rapidă

IV. Rezervoarele de combustibil verticale sunt din oţel, cu baza tubulară şi proiectate special pentru acest tip de lichide.Sunt disponibile ca sisteme cu pereţi dubli sau simpli, cu indicator pentru scurgerea lichidului sau avertizor pentru infiltrare. Pentru baza rezervorului există diferite posibilităţi de racordare.

În design-ul standard, aceste rezervoare au acces superior DN 500 / DN 600. Pentru rezervoarele cu pereţi simpli sunt posibile conexiuni laterale şi flanşe, în partea de jos. Pentru rezervoarele cu pereţi dubli toate conexiunile sunt în partea de jos a rezervorului. Scările din oţel şi/sau aluminiu şi platformele de service, precum şi accesoriile sunt combinate într-un sistem optim, conform cerinţelor clienţilor si pot fi livrate suplimentar.Pentru fiecare rezervor se eliberează certificate de conformitate şi calitate.

97

DEH

OU

ST G

erm

ania

15.2TANCURI DE APĂ

DENUMIRE ACCESORII CONECTARE COD

Cot de legătură pentru rezervor 971128

Teu de legătură 971127

Flanşă metalică 2” 971609

Prelungitor 971601/971606

Tip Capacitate Lungime x Lăţime x Înălţime Greutate COD

l mm kg

PE 1100 DF natur/negru 1100 1400 x 720 x 1400 55 971294/971301

PE 1500 DF natur/negru 1500 1560 x 720 x 1640 70 971295/971303

PE 2000 DF natur/negru 2000 2070 x 720 x 1690 110 971253/971305

PE 2500 DF natur/negru 2500 1870 x 995 x 1650 115 971605/971306

PE 3000 DF natur/negru 3000 2230 x 995 x 1650 165 971593/971307

PE 4000 DF natur/negru 4000 2430 x 995 x 1950 235 971589/971309

Tancurile de apă marca DEHOUST, cu diferite capacităţi, sunt soluţia ideală pentru orice tip de aplicaţie.Aceste tancuri de apă sunt complet echipate şi sunt indicate atât pentru funcţionarea individuală, cât şi pentru instalarea în baterii. Instalarea foarte uşoară şi dimensiunile special calculate, le amplasează perfect în subsolurile clădirilor.Aceste tancuri de apă nu prezintă pericolul formării microorganismelor care contaminează apa, fiind opace.

3

1

2

4 1 - Cot de legătură pentru rezervor2 - Teu de legătură3 - Flanşă metalică 2 ”4 - Prelungitor

98

15.2EL

BI

Ital

ia

Tip Înălţime Racorduri Capacitate Diametru Greutate Gură de vizitare COD

mm l mm kg mm

CV 300 1170 1” 300 630 13,5 300 A510051

CV 500 1460 1” 500 700 20,5 300 A510055

CV 750 1680 1 ¼” 750 800 25,5 300 A510059

CV 1000 2180 1 ¼” 1000 800 32,5 300 A510062

CV 1500 1920 1 ½” 1500 1060 43 300 A510067

CV 2000 2015 1 ½” 2000 1200 48 400 A510070

CV 3000 2050 1 ½” 3000 1470 70,5 400 A510074

CV 5000 2210 2” 5000 1790 101,5 400 A510080

CV 10000 2650 2” 10000 2300 201,5 600 A510092

CV 13000 3400 2” 13000 2300 261,5 600 A510095

TANCURI DE APĂ

SERI

A C

VEL

BI –

Ital

iaSE

RIA

CH

OEL

BI –

Ital

ia

Tip Înălţime Racorduri Capacitate Diametru Lungime Greutate Gură de vizitare COD

mm l mm mm kg mm

CHO 300 705 1” 300 625 1100 15 200 A580051

CHO 500 800 1” 500 720 1500 25 300 A580055

CHO 750 900 1 ¼” 750 820 1580 28 300 A580059

CHO 1000 995 1 ¼” 1000 915 1720 34 300 A580062

CHO 1500 1255 1 ½” 1500 1155 1630 45 400 A580067

CHO 2000 1400 1 ½” 2000 1300 1700 60 400 A580070

CHO 3000 1550 1 ½” 3000 1450 2000 90 400 A580074

CHO 5000 1840 2” 5000 1740 2310 145 400 A580080

CV 300 - 1.000 CV 1.500 - 5.000 CV 10.000 - 13.000

99

ELB

I It

alia

15.2TANCURI DE APĂ

Tip Înălţime Racorduri Capacitate Lăţime Lungime Greutate Gură de vizitare COD

mm l mm mm kg

CP 500 1060 1” 500 700 840 24 300 1720435

CP 800 1320 1” 800 670 1290 36 300 1720439

CP 1000 1420 1” 1000 670 1400 41 300 1720442

CP 2000 1875 1 ¼” 2000 690 1960 81,5 400 1720447

SERI

A C

PEL

BI –

Ital

ia

Tip Înălţime Capacitate Diametru Lungime Gură de vizitare COD

mm l mm mm

CHU 1000 1415 1000 915 1720 300 A590062

CHU 2000 1800 2000 1300 1700 400 A590070

SERI

A C

HU

ELBI

– It

alia

pe

ntru

uz

îngr

opat

Tip Înălţime Capacitate Diametru Lungime COD

mm l mm mm

CU 3.000-B 1850 3000 1585 1920 1720551

CU 5.000-B 2150 5000 1860 2380 1720557

CU 10.000-B 2140 10000 2130 3410 1720563

SERI

A C

UEL

BI –

Ital

ia

pent

ru u

z în

grop

at

100

16.0H

ON

EYW

ELL

VANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE

SERVOMOTOR ROTATIV HONEYWELL

Servomotor pentru acţionarea automată a ventilelor rotative tip: V5433A/G, V5442A/GClasă protecţie – IP44Contacte de capăt – contact SPST; 1A inductiv, 3 A rezistivCuplu – 7 NmSemnal comandă – 3-puncteUnghi de rotaţie – 90°Operare manuală – daTimp cursă – 100 sLungime cablu – 1,5 mCaracteristici suplimentare – operare manuală

SERVOMOTOARE PENTRU VANE ROTATIVE

SERVOMOTOR ROTATIV HONEYWELL

Servomotor pentru acţionarea automată a ventilelor rotative tip: V5421, V5441, DRG, ZRClasă protecţie – IP54Indicator de poziţie – scală gradatăUnghi de rotaţie – 90°Semnal control – proporţional flotant pentru amestec sau on/off; proporţional 0....10 V pentru amestecCaracteristici suplimentare – operare manuală în varianta standard

Alimentare Contacte capăt COD

Vac; VA24; 3 − M6063A100324; 3 2 M6063A4007 

230; 3 − M6063L1009230; 3 2 M6063L4003

Ansamblu montare M6063L ca înlocuitor pentru M676A, C 075041061

Cuplu Alimentare Semnal comandă Timp cursă Confirmare poziţie Contacte capăt COD

Nm Vac; VA min10 24; 3,5 3-puncte 1,5 − optional M6061A101320 24; 3,5 3-puncte 1,6 − optional M6061A102130 24; 3,5 3-puncte 2,3 − optional M6061A103940 24; 3,5 3-puncte 3,5 − optional M6061A104710 230; 3,5 3-puncte 1,5 − optional M6061L101920 230; 3,5 3-puncte 1,6 − optional M6061L102730 230; 3,5 3-puncte 2,3 optional optional M6061L103540 230; 3,5 3-puncte 3,5 − optional M6061L1043

Cuplu Alimentare Semnal comandă Timp cursă Confirmare poziţie Contacte capăt COD

Nm Vac; VA min10 24; 2,5 0/2..10V= 1,5 optional − M7061E101220 24; 2,5 0/2..10V= 3,0 optional − M7061E1020

CONTROL FLOTANT

CONTROL MODULANT

Accesorii pentru servomotoare flotantePotenţiometru poziţie, 10 kohm, doar pentru M6061L1035 VMP10-90Contacte auxiliare VMS2 Accesorii pentru servomotoare flotantePotenţiometru poziţie, 0…10 V VMU1

101

VANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE

HO

NEY

WEL

L

16.0

VENTILE ROTATIVE CU 3 CĂI PN6HONEYWELL

Pentru alimentări cu apă, aplicaţii de încălzire şi aer condiţionat; apă rece/caldă având calitate VDI2035; amestec apă glicol până la 50%.Serie vană – DRGTip vană – 3 căi, rotativă de amestec Agent – apăMateriale – corp ventil din fontă, părţi interne cromateEtanşeizare – O-ring dubluUnghi de rotaţie – 90°Temp. agent – +2 ... +130 °CPresiune statică – PN 6ΔP redus – 40 kPaScurgeri în % din debit – max. 1% din kvs la maxim ΔP

VANE CU 3 CĂI CU FILET INTERIOR

VANE CU 3 CĂI CU FLANŞE

COMPATIBILITATE ÎNTRE SERVOMOTOARE ŞI VANE CU 3 CĂI

Diametru nominal DN Valoare Kvs Dp. max. Cuplu dP max. Cuplu dP redus Racord COD

mm kPa Nm Nm15 2,5 100 10 10 filet interior DR15-2GMLA15 4 100 10 10 filet interior DR15GMLA20 6,3 100 10 10 filet interior DR20GMLA25 10 100 10 10 filet interior DR25GMLA32 16 100 10 10 filet interior DR32GMLA40 25 100 20 10 filet interior DR40GMLA

Diametru nominal DN Valoare Kvs Dp. max Cuplu dP max. Cuplu dP redus Racord COD

mm kPa Nm Nm20 6,3 100 10 10 flanse DR20GFLA25 10 100 10 10 flanse DR25GFLA32 16 100 10 10 flanse DR32GFLA40 25 100 20 10 flanse DR40GFLA50 40 100 20 20 flanse DR50GFLA65 63 100 20 20 flanse DR65GFLA80 100 100 30 20 flanse DR80GFLA

100 160 100 40 30 flanse DR100GFLA125 250 70 40 30 flanse DR125GFLA150 630 50 40 40 flanse DR150GFLA200 1000 50 40 40 flanse DR200GFLA1200 1600 50 40 40 flanse DR200GFLA

M60

61A1

013

M60

61A1

021

M60

61A1

039

M60

61A1

047

M60

61L1

019

M60

61L1

027

M60

61L1

035

M60

61L1

043

M70

61E1

012

M70

61E1

020

24; 3,5 24; 3,5 24; 3,5 24; 3,5 230; 3,5 230; 3,5 230; 3,5 230; 3,5 24; 2,4 24; 2,4 Alimentare [Vac; VA] 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 Cuplu [Nm]

3-puncte 3-puncte 3-puncte 3-puncte 3-puncte 3-puncte 3-puncte 3-puncte 0/2..10V= 0/2..10V= Semnal comandă• − − − • − − − • − DR15-2GMLA• − − − • − − − • − DR15GMLA• − − − • − − − • − DR20GMLA• − − − • − − − • − DR25GMLA• − − − • − − − • − DR32GMLA• • − − • • − − • • DR40GMLA• − − − • − − − • − DR20GFLA• − − − • − − − • − DR25GFLA• − − − • − − − • − DR32GFLA• • − − • • − − • • DR40GFLA− • − − − • − − − • DR50GFLA− • − − − • − − − • DR65GFLA− • • − − • • − − • DR80GFLA− − • • − − • • − − DR100GFLA− − • • − − • • − − DR125GFLA− − − • − − − • − − DR150GFLA− − − • − − − • − − DR200GFLA1− − − • − − − • − − DR200GFLA

102

HO

NEY

WEL

LVANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE

VANĂ ROTATIVĂ CU 3 CĂI PN6, COMPACTĂHONEYWELL

Pentru încălzire şi aer condiţionat; apă caldă/rece având calitate VDI2035; amestec apa glicol până la 50%.Serie vană – V5433A Tip vană – 3 căi, rotativă de amestec, compactăAgent – apăMateriale – corp oţel turnat, părţi interne cromateEtanşeizare – O-ring dublu

CRONOTERMOSTAT FĂRĂ FIR CM927, CM 921HONEYWELL

CM920 (CM927 sau CM 921) este un modern termostat programabil fără fir bazat pe filozofia de programare Honeywell CM60RFNG, transmiterea datelor către modulul de comandă se realizează prin radio-frecvenţă. Pentru o utilizare uşoară, acest produs are un display LCD generos, cu iluminare, un text de programare prietenos şi buton ‘OK’. Pentru control cazane de încălzire, temperaturi pe zone, servomotoare, pompe de încălzire, sisteme de răcire.Alimentare – unitate de camere (transmiţător): baterii 2 x 1,5 V AA Alkaline incluse; receptor: alimenatat 230 V, 50 HzAutonomie pe baterii – 2 aniContact – releu basculant SPDT, 24..230 Vac, 10 A rezistiv, 3 A inductivClasă protecţie – IP30 (receptor şi transmiţător)Domeniu frecvenţă radio – 868 ... 868,6 MHzDistanţă de transmisie – maxim 30 m sau 2 plafoane de beton armatProtecţie blocare – recepţie clasa 2 (ETSI EN300220-1 versiune 1.3.1)Secţiune maximă de cabluri – 2,5 mm2Gamă reglare temperatură – 0…35 °CFuncţii de control – Algoritm Fuzzy LogicSetări zilnice temperatură – 6

Diametru nominal DN Racord Valoare Kvs CODmm20 Filet interior 2,5 V5433A101520 Filet interior 4 V5433A102320 Filet interior 6,3 V5433A103125 Filet interior 10 V5433A104932 Filet interior 16 V5433A105640 Filet interior 25 V5433A106450 Filet interior 40 V5433A1072

COMPATIBILITATE ÎNTRE SERVOMOTOARE ŞI VANE CU 3 CĂI

M60

63A1

003

M60

63A4

007

M60

63L1

009

M60

63L4

003

24; 3 24; 3 230; 3 230; 3 Alimentare [Vac; VA] 7 7 7 7 Cuplu [Nm]

3-puncte 3-puncte 3-puncte 3-puncte Semnal comandă• • • • V5433A1015• • • • V5433A1023• • • • V5433A1031• • • • V5433A1049• • • • V5433A1056• • • • V5433A1064• • • • V5433A1072

Interval minim de timp - rezoluţie 1 minut, durată interval 10 minuteAplicaţii Încălzire/Răcire – I sau RFuncţii operare manuală – setare manuală (MAN) şi mod protecţie la îngheţ (OFF) disponibileProgram de timp “vacanţă” – daOptimizare – daFormat implicit oră – AM/PMLimbă interfaţă de operare / documentaţie – englezăCaracteristici suplimentare – iluminare LCD • schimbare automată program vară/iarnă • program utilizator stocat în memoria non-volatilă • trans-misia RF între unitatea de camera şi baza de conec-tare este preconfigurată de producător • mod de configurare “instalator”

Program pentruProgram

COD“petrecere” “zi liberă”

7 zile • • CMT927A10491 zi − − CMT921A1042

Unghi de rotaţie – 90°Temp. agent – 2 ... 110 °CPresiune statică – PN6Racord – filet interiorDp max. – 100 kPaCuplu dP max. – 7 Nm

HC60NG Cutie relee – Bază conectare (1-off) cu documentaţie engleză R6660D1041 Unitate de cameră CM920 – Unitate de cameră pentru 7 zile (versiune engleză) CMS927B1049

16.0

103

VANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE

HO

NEY

WEL

L

TERMOSTAT DE CAMERĂ 230 VAC, T6360HONEYWELL

Termostat cu montaj pe perete, pentru comandă vane de zonă, pompe de circulaţie, ventilatoare, sisteme de încălzire/ răcire.Agremente – CEClasă protecţie – IP30Contact – releu basculant SPDT 230 Vac, Terminal încălzire 10 A resistiv, 3 A inductiv; terminal răcire 6 A resistiv, 2 A inductivSecţiune maximă de cabluri – 4 mm2Gamă reglare temperatură – 10…30 °CDiferenţial fix – 1 °CElement sensibil temperatură – vaporiAplicaţii încălzire/răcire – I sau RElement sensibil temperatură – vaporiAmplasare – integratAplicaţii încălzire/răcire – I sau RLimbă documentaţie – multilingualÎmpământare – dublu izolatCarcasă (l x L x A) – 83 mm ; 83 mm ; 40 mm Caracteristici suplimentare – ledul indicator este liber de potenţial şi poate fi alimentat ca să indice funcţionarea pe cald/rece sau oprirea echipamentului.

CRONOTERMOSTAT CM707, 702 SI 701HONEYWELL

CM700 (CM707, CM702 sau CM701) este un modern termostat programabil, bazat pe filozofia de programare Honeywell CM20.Pentru o utilizare uşoară, acest produs are un display LCD generos, cu iluminare, un text de programare prietenos şi buton ‘OK’. Pentru control cazane de încălzire, temperaturi pe zone, servomotoare, pompe de încălzire, sisteme de răcire. Alimentare – alimentat cu baterii, 2 x 1,5 V AA Alkaline (incluse) Autonomie pe baterii – 2 aniContact – releu basculant SPDT, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A rezistiv, 0,5..2 A inductivSecţiune maximă de cabluri – 2,5 mm2Gamă reglare temperatură – 5…35 °CSensibilitate reglare temperatură – 0,5 °C Funcţii de control – control temperatură Proporţional + Integral (PI)Interval minim de timp – rezoluţie 1 minut, durată interval 10 minuteAplicaţii Încălzire/Răcire – numai încălzireFuncţii operare manuală – setare manuală (MAN) şi mod protecţie la îngheţ (OFF) disponibileCarcasă (l x L x A) – 88,5 mm ; 133 mm ; 26 mm Limbă interfaţă de operare – englezăCaracteristici suplimentare – program utilizator stocat în memoria non-volatilă • mod de configurare “instalator”

Anticipator încălzire Funcţii lampă COD

− − T6360A1004

− cablare precizată T6360A1012

• − T6360B1002

• cablare precizată T6360B1010

Program pentru

Format implicit oră

Program Setari zilnice temperatură Limbă documentaţie COD

“vacanţă”7 zile 24 h • 4 RO CMT707A1011

1 + 1 zile24 h − 4 I, PO, E, F, D, NL CMT702A1004

24 h − 6 I, PO, E, F, D, NL CMT702A1012

1 zi AM/PM − 4 UK CMT701A1014

16.0

104

HO

NEY

WEL

LVANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE

TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ DT90HONEYWELL

TERMOSTAT XE-70, 230VAC,VENTILOCONVECTOARE CU 2 TEVI, CONTROL VENTILATOR/VANA, T6372/T6373HONEYWELL

TERMOSTAT XE-70, 230VAC, VENTILOCONVECTOARE CU 4 ŢEVI, CONTROL VENTILATOR/VANĂ, T6374/T6375HONEYWELL

Termostat digital ne-programabil, ecran LCD şi interfaţă facilă de operare. Pentru control cazane, vane de zonă, pompe, servomotoare termo-electrice, baterii electrice şi ventiloconvectoare.Agremente – CEClasă protecţie – IP30Contact – releu basculant SPDT 24..230 Vac, 8 A rezistiv, 3 A inductiv; liber de potenţial Alimentare – baterii, 2 x 1,5 V AA alcaline Autonomie pe baterii – minim 2 aniSecţiune maximă de cabluri– 2,5 mm2Gamă reglare temperatură – 5…35 °C

Termostat de perete pentru ventiloconvectoare alimentat la 230 VacPentru controlul vanei sau al vanei şi al ventilatorului în cazul ventiloconvectoarelor cu 2 ţevi.Agremente – CEClasă protecţie – IP30Contact – releu basculant SPDT 230Vac, 4 A rezistiv, 2 A inductivSecţiune maximă cablu –1,5 mm2Gamă reglare temperatură –10 … 30 °CDiferenţial fix – 1 °C

Termostat de perete pentru ventiloconvectoare alimentat la 230 Vac. Pentru controlul vanelor sau al vanelor şi al ventilatorului în cazul ventiloconvectoarelor cu 4 ţevi, cu posibilitatea de a fi folosite şi pentru controlul unităţilor tip split sau sisteme de aer condiţionat simple.Agremente – CEClasă protecţie – IP30Contact – releu basculant SPDT 230Vac, 4 A rezistiv, 2 A inductivSecţiune maximă cablu – 1,5 mm2Gamă reglare temperatură – 10 … 30 °C

Ieşiri comandă – on/offFuncţii operare manuală – off/standby, -setpoint, -ECO Mod manual încălzire/răcire – I/RLimbă documentaţie – multilingualImpământare – dublu izolatCarcasă (l x L x A) – 92 mm ; 90 mm ; 27 mm Caracteristici suplimentare – algoritm cu auto-învăţare “TPI Fuzzy logic” • bandă proporţională ajustabilă • timp pornire-oprire ajustabil • protecţie anti-îngheţ • limite referinţă • protecţie de erori • mod “instalator”

Element sensibil temperatură – vaporiAmplasare – integratAnticipator încălzire – daÎmpământare – dublu izolatCarcasă (I x L x A) – 130 mm; 85 mm; 40 mmCaracteristici suplimentare – T6371C foloseşte un termostat montat pe ţeavă (L641B1004) pentru comutarea automată încălzire/răcire, pe baza temperaturii agentului trimis spre ventiloconvector.

Diferenţial fix – 1 °CElement sensibil temperatură – vaporiAmplasare – integratAnticipator încălzire – daAplicaţii Încălzire / Răcire – I + RÎmpământare – dublu izolatCarcasă (I x L x A) – 130 mm; 85 mm; 40 mmCaracteristici suplimentare – T6374C şi T6375C au control secvenţial cu o bandă moartă de 1.5 °C între punctele de operare de încălzire şi răcire.

Model COD

standard DT90A1008buton economie de energie ECO DT90E1012

Aplicaţiiîncălzire/răcire

Funcţii operare manualî Selector ventilator Ventilator ciclic

sau continuuMod manual

încălzire/răcire

Comutare automată

încălzire/răcireCOD

I sau R selector on/off − amândouă − − T6372A1018I + R − − amândouă I/R − T6372B1024I + R selector on/off − amândouă I/R − T6372B1032I + R selector on/off 1/2/3 amândouă − termostat extern T6372C1014

I sau R selector on/off 1/2/3 continuu − − T6373A1017I sau R selector on/off 1/2/3 continuu − − T6373A1157I + R selector on/off 1/2/3 continuu I/R − T6373B1015I + R selector on/off 1/2/3 amândouă I/R − T6373B1064I + R selector on/off 1/2/3 continuu − termostat extern T6373C1013

16.0

105

VANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE

HO

NEY

WEL

L

TERMOSTAT XE-70, 230VACCONTROL POMPĂ DE CĂLDURĂ / AER CONDIŢIONAT T6376/T6377HONEYWELLTermostat de perete pentru aplicaţii HVAC alimentat la 230 Vac. Pentru controlul ventilatorlui, compresorului, vanei de sens şi încălzitorului în unităţile de tip split, pompe de căldură şi sisteme de aer condiţionat simple.Agremente – CEClasă protecţie – IP30Contact – releu basculant SPDT 230Vac, 4 A rezistiv, 2 A inductivSecţiune maximă cablu – 1,5 mm2Gamă reglare temperatură – 10 … 30 °C

Diferenţial fix – 1 °CElement sensibil temperatură – vaporiAmplasare – integratAnticipator încălzire – daAplicatii Încălzire / Răcire – I + RÎmpământare – dublu izolatCarcasă (I x L x A) – 130 mm; 85 mm; 40 mmCaracteristici suplimentare – T6376B, T6377B1003, T6377B1011 sunt potrivite pentru pompe de căldură cu vană de sens. T6376B, T6377B1045, T6377B1151 sunt potrivite pentru sisteme de aer condiţionat.

Funcţii operare manuală

Selector ventilator

Ventilator ciclic sau continuu

Mod manual încălzire/răcire

Comutare automatăîncălzire/răcire COD

− − continuu − secv. control T6374C1004selector on/off − continuu − secv. control T6374C1012selector on/off 1/2/3 continuu I/ventilator/R − T6375B1013selector on/off 1/2/3 continuu I/R − T6375B1021selector on/off 1/2/3 continuu − secv. control T6375C1003selector on/off 1/2/3 amandouă I/R − T6375D1001

Anticipatorîncălzire

Ieşire controlată de temperatură

Ieşire suplimentară

Funcţii operare manuală

Selectorventilator

Ventilator ciclic sau continuu

Mod manual încălzire/răcire COD

• ventilator + compresor + încălzitor vană − auto/cont amandouă I/off/R T6376B1004

• compresor vană selector on/off 1/2/3 continuu I/ventilator/R T6377B1003

− ventilator + compresor vană − 1/2/3+auto/cont. amandouă I/off/R T6377B1011

• ventilator + compresor + încălzitor − − 1/2/3+auto/cont. amandouă I/off/R T6377B1045

− ventilator + vană+ încălzitor − selector on/off 1/2/3 amandouă I/2xl/R T6377B1151

SUPAPE DIFERENŢIALEBYPASS AUTOMAT ŞI REGULATOR DIFERENŢIAL DE PRESIUNECU INDICATOR DU145HONEYWELLBypass-ul automat şi regulatorul diferenţial de presiune din seria DU145 se utilizează pentru menţinerea constantă a presiunii în sistemele de încălzire. De asemenea, se reduce zgomotul hidraulic în sistem, în special la închiderea ventilelor termostat de pe radiatoare. Temperatura de retur creşte ceea ce reduce coroziunea cauzată de condens. În plus, la închiderea ventilelor termostat de pe radiatoare, se menţine debitul prin cazan ceea ce asigură compensarea temperaturii funcţie de temperatură exterioară. Pentru centralele murale (compacte), se asigură de asemenea un debit minim vehiculat de pompă de circulaţie la închiderea ventilelor termostat.Sisteme de încălzire cu circulaţie forţată (pompe):• În sistemele de încălzire cu vane cu 3 sau 4 căi de amestec.• În distribuţia sistemelor de încălzire cu apă cu funcţionare pe gaz.Materiale – corp şi fitinguri alamă, membrană cu arc din material sintetic de calitate superioară, arc din inox, garnituri din cauciuc EPDMModel corp – unghi 90°Agent – apă sau amestec apă-glicol conform VDI 2035Temp. maximă agent – 110 °CPresiune max. de operare – 3 barGamă reglare pres. diferenţial – 0,1 … 0,6 bar Racord – filet interiorCaracteristici suplimentare – pentru sisteme având o capacitate de max. 70 kW (60.000 kcal/h)

Denumire produs Racord COD

Livrat cu conexiuni pentru filet exterior filet exterior DU145-3/4A− filet interior DU145-3/4E

Accesorii pentru DU 145-3/4ARacord cu lipire (cuprinde 2 racorduri, două bucşe de întărire şi două garnituri) VST06-3/4B

Accesorii pentru DU 145-3/4EBucşă de compresie cu racord, ¾ x 18 mm ZS109M-3/4G Bucşă de compresie cu racord, ¾ x 22 mm ZS109M-3/4H 2 bucşe de compresie cu racorduri, ¾ x 18 mm ZS109M-3/4GS

16.0

106

HO

NEY

WEL

LVANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE

BYPASS AUTOMAT ŞI REGULATOR DE PRESIUNE DIFERENŢIAL CU INDICATOR DU146HONEYWELLBypass-ul automat şi regulatorul diferenţial de presiune din seria DU146 se utilizează pentru menţinerea constantă a presiunii în sistemele de încălzire. De asemenea, se reduce zgomotul hidraulic în sistem, în special la închiderea ventilelor termostat de pe radiatoare. Temperatura de retur creşte ceea ce reduce coroziunea cauzată de condens. În plus, la închiderea ventilelor termostat de pe radiatoare, se menţine debitul prin cazan ceea ce asigură compensarea temperaturii funcţie de temperatura exterioară. Pentru centralele murale (compacte), se asigură de aseme-nea un debit minim la închiderea ventilelor termostat.Sisteme de încălzire cu circulaţie forţată (pompe).• În sistemele de încălzire cu vane cu 3 sau 4

Denumire produs COD

Pentru sist. cu capacitate până la 70 kW (60.000 kcal/h) DU146-3/4A Pentru sist. cu capacitate până la 232 kW (200.000 kcal/h) DU146-11/4A

AccesoriiTub indicator DU146AH-A 14,00

FILTRU FIN COMBINAT MINIPLUS-FK06, CU REDUCTOR DE PRESIUNE ÎNCORPORATHONEYWELLFiltrele combinate având curăţare FK06 asigură o alimentare continuă cu apă filtrată. Dimensiunile compacte permit montarea filtrelor combinate chiar şi în locuri cu spaţiu limitat.Materiale – alamăCarcasă arc – material sinteticRacord – filet exteriorTemp. maximă agent – 40 °CPresiune statică – PN16Filtru – 100 microniGamă reglare presiune – 1,5 … 6 bar

Scală masură – daConstrucţie cu scaun echilibrat – daPoziţie instalare – orizontalCaracteristici suplimentare – tot ceea ce trebuie făcut pentru setare este rotirea manerului de ajustare pentru limitarea presiunii de apă admisă în sistem • setarea este vizibilă pe scala de setare • filtrarea se efectuează şi în timpul curăţării • echilibrare a presiunii de intrare - fluctuaţiile presiunii de intrare nu afectează presiunea de ieşire

CONECTORI FILET EXTERIOR, SITĂ 100 MICRON

CONECTORI FILET EXTERIOR, CORP FILTRU ALAMA, SITA 100

Diametru racord Diametru nominal DN Capacitatea de curgere

Kvs Carcasă transparentă COD

mm½” 15 2,5 • FK06-1/2 AA¾” 20 2,9 • FK06-3/4 AA1” 25 6 • FK06-1 AA

1 ¼” 32 6,2 • FK06-11/4 AA

Diametru racord Diametru nominal DN Capacitatea de curgere

Kvs Carcasă transparentă COD

mm½” 15 2,5 − FK06-1/2AAM¾” 20 2,9 − FK06-3/4AAM1” 25 6 − FK06-1AAM

1 ¼” 32 6,2 − FK06-11/4AAM

căi de amestec.• În distribuţia sistemelor de încălzire cu apă cu funcţionare pe gaz.

Materiale – alamă nefinisată, fittinguri de alamă, membrană cu arc din material sintetic de calitate superioară, robinet de reglare din material sintetic de calitate superioară, disc din material sintetic de calitate superioară, arc din oţel inox, garnituri din cauciuc EPDM Model corp – unghi 90°Agent – apă sau amestec apă-glicol VDI 2035Temp. maximă agent – 110 °CPresiune max. de operare – 3 barGama reglare pres. diferenţial – 0,05 … 0,5 bar Racord – filet interiorCaracteristici suplimentare – versiuni speciale sunt disponibile la cerere

16.0

107

VANE ROTATIVE DE AMESTEC ŞI TERMOSTATE REGLARE

HO

NEY

WEL

L

FILTRU FIN COMBINAT, CURATARE IN CONTRA CURENT, FK09S SI REDUCTOR DE PRESIUNE INCORPORATHONEYWELL Sita uniformă şi fină din inox nu permite pătrunderea particulelor de impurităţi mai mari de 105 μm (cca. 0,1mm), oferind astfel o protecţie sigură împotriva coroziunii conductelor. Recipientul din plastic transparent şi rezistent la şocuri permite efectuarea cu uşurinţă a unui control vizual al nivelului de contaminare. Particulele de impurităţi acumulate în recipientul filtrului pot fi îndepărtate cu apă, ori de cate ori acest lucru este necesar, datorită robinetului de golire şi curăţare, nefiind necesară demontarea filtrului din instalaţie. Fie ca se optează pentru autocurăţare automată, fie că aceasta se face manual, nu este necesară demontarea filtrului din instalaţie.Agent – apăMateriale – alamă

Carcasa arc – material sinteticTemp. maximă agent – 40 °CPresiune statică – PN16Gama reglare presiune – 1,5 … 6 barScală masură – daGeam vizitare – daConstrucţie cu scaun echilibrat – daSpălare în contra-curent şi filtrare apă – daPoziţie instalare – orizontalCaracteristici suplimentare – reductor cu scaun echilibrat • filtrarea apei se realizează şi în timpul ciclului de autocurăţare • sistem patentat de curăţare inversă - rapid ce realizează curăţarea sitei cu o cantitate mică de apă • inel de memorie care recomandă următoarea curăţare manuală • poate fi montat un servomotor cu baionetă pentru curăţare inversă automată

CONECTORI FILET EXTERIOR, SITĂ 100 MICRONI

Racord Diametru racord Diametru nominal DN

Capacitatea de curgere Kvs

Filtrumicroni COD

mm

filet exterior ½” 15 2,5 100 FK09S-1/2AA

filet exterior ¾” 20 3 100 FK09S-3/4AA

filet exterior 1” 25 5,8 100 FK09S-1AA

filet exterior 1 ¼” 32 5,9 100 FK09S-11/4AA

filet exterior 1 ½” 40 12 100 FK09S-11/2AA

filet exterior 2” 50 11,6 100 FK09S-/2AA

CONECTORI FILET EXTERIOR, SITĂ 50 MICRONI

Racord Diametru racord Diametru nominal DN

Capacitatea de curgere Kvs

Filtrumicroni COD

mm

filet exterior ½” 15 2,5 50 FK09S-1/2AC

filet exterior ¾” 20 3 50 FK09S-3/4AC

filet exterior 1” 25 5,8 50 FK09S-1AC

filet exterior 1¼” 32 5,9 50 FK09S-11/4AC

filet exterior 1 ½” 40 12 50 FK09S-11/2AC

filet exterior 2” 50 11,6 50 FK09S-/2AC

AccesoriiServomotor pentru curăţare automată, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, cu conexiune electrică Z11S-AServomotor pentru curăţare automată, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55 Z11S-B

Fie ca se optează pentru curăţare automată, fie că aceasta se face manual, nu este necesară demontarea filtrului din instalaţie.

16.0

108

FILTRU DE APĂ „AQUANOVA MAGNUM”

CU VAS TRANSPARENT DIN MATERIAL PLASTIC (TROGAMID T) PN 16Domeniul de utilizare : instalaţii de apă potabilă PN 16Elementul de capăt şi contrapiuliţa din alamăCartuş de filtru : corp de susţinere din material plastic cu ţesăturăFineţea de filtrare : 95-140 µmTemperatura apei : max. 30ºCCu filet interior, EN 10226

CU VAS DIN ALAMĂ PN 16Fineţea de filtrare : 95-140 µm

PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ CU VAS TRANSPARENT DIN MATERIAL PLASTIC (TROGAMID T) PN 16Fineţea de filtrare : 250-300 µm

17.0

DIZOLVATOARE DE CALCAR

Dizolvatoarele Aqua sunt concepute şi produse în Suedia de firma Trebema AB. Principiul de funcţionare este următorul: apa care trece prin câmpul electrostatic creat de dizolvator are în compoziţia sa ioni, care sunt acceleraţi de câmpul electrostatic bombardând cristalele de calcar. Calcarul se fărâmiţează astfel, pierzându-şi proprietatea de a se depune. De asemenea, în acest câmp se formează şi un acid carbonic care în timp dizolvă calcarul deja depus pe conducte. Odată cu calcarul dislocat de pe conductă se desprind şi alte impurităţi, fiind îndepartate la eliminarea apei din circuit.

Avantaje:

• prin instalarea dizolvatorului, se evită riscul de colmatare a conductelor şi instalaţiilor, iar durata de viaţă a acestora se prelungeşte considerabil • funcţionare la presiuni şi temperaturi normale în cazul instalaţiilor de încălzire, duce la reducerea consumului de combustibil şi la mărirea duratei de viaţă a întregii instalaţii • aparatele nu necesită întreţinere sau service• consumul de energie este neînsemnat• dizolvatoarele Aqua sunt produse în conformitate cu normele ecologice impuse de UE, neutilizându-se substanţe chimice, calitatea apei nefiind influenţată• dizolvatoarele Aqua se pot monta pe toate tipurile de conducte: cupru, oţel/fier, plastic (polietenă sau PVC), cu un diametru de până la 150 de mm, atât pentru apă rece, cât şi caldă• dizolvatoarele sunt de mai multe tipuri, putându-se folosi de la case, vile, blocuri de apartamente până la restaurante, unităţi hoteliere şi mari companii industriale • dizolvatorul se va monta întotdeauna pe conductele de intrare dupa pompele de apă din instalaţie.• în cazul în care debitul de apă este mai mare decât cel prescris, se pot monta mai multe dizolvatoare în serie• durata eliminării complete a depunerilor din instalaţii poate varia între 3-12 luni, în funcţie de volumul depunerilor existente în conducte.

CODDN 25 1” 6120008DN 32 1¼” 6120010DN 40 1½ ” 6120012DN 50 2” 6120016

CODDN 25 1” 6120108

după

înainte

instalare

ACCESORII

CODDN 20 ¾ ” 6122006DN 25 1” 6122008DN 32 1¼” 6122010

ACCESORII COD

Cheie specială pentru eliberarea vasului de filtrare 6124000

Cartuş de filtru cu fineţe, 95-140 µm, dintr-o singură bucată, verifi-cat de DIN-DVGW, ambalat igienic 6125101

Cartuş de filtru, 95-140 µm, din mai multe bucăţi (corp de susţinere, manşeta şi sac de filtrare) verificat de DIN-DVGW, ambalat igienic

6125100

Caracteristici Aqua 2000 Aqua 3000 Aqua 5000

Debit apă l/min 50 200 800Diametru conductă mm 10-50 25-75 25-150Consum electric W 4 25 40

109

Aerisitor automat 12 bar cu ventil 3/8” sau 1/2” Aerisitor automat 1/2” colţ

Aerisitor automat cu ventil de izolare. Permite demontarea fără golirea instalaţiei. Presiune maximă 12 bar, temperatură maximă 110 °C. Componente de înaltă calitate, corp alamă strunjit interior şi exterior. Capace din plastic ranforsat cu fibră de sticlă.Racord 3/8”sau 1/2”.Ambalat în cutii de plastic cu 25 bucăţi.

Aerisitor special pentru instalaţii solare Separator de aer

Separă aerul provenit din vaporizarea agentului termic la temperatură ridicată; datorită suprafeţei mari de transfer de căldură, mare parte din aceşti vapori condensează, iar restul poate fi evacuat cu ajutorul ventilului de la partea superioară. Racord ţeavă: Cu Ø 15 mm.

Separator de aer utilizat în circuite de încălzire şi instalaţii solare. Separă aerul dizolvat în agentul termic şi îl evacuează prin intermediul unui aerisitor ce se poate ataşa la racordul existent. Racorduri la ambele capete pentru ţeavă de cupru Ø 22 mm. Corp din alamă. Presiune: maxim 6 bar. Temperatură: maxim 150 °C.

17.0

AERISITOARE AUTOMATE CU VENTIL DE IZOLARE, SEPARATOARE DE AER

ACCESORII

Aerisitor automat 12 bar cu ventil 3⁄₈”

Aerisitor automat 12 bar cu ventil ½”

Aerisitor automat ½” colţ

Aerisitor special pentru instalaţii solare

Separator aer

110

Tip Reglaj Domeniu/Pct. comutare

Lungimecapilar

Lungimeimersie

Termostate de contact

GAT / 7RC Extern 10/90 °C — —

GAT / 7RC Intern 10/90 °C — —

Termostate de imersie

GTT / 7RG Extern 0/90 °C — 100 mm

GTT / 7HG Intern 0/90 °C — 100 mm

Termostate cu capilar / Termostate de ambient

GTK / 7RD Extern 0/90 °C 1000 mm —

GTK / 7RD Extern -35/+35 °C 1500 mm —

Termostate de contact

GDT / 8RR Extern/ Extern 0/60 °C 30/120 °C — 100 mm

TERMOSTATE (DE CONTACT, DE IMERSIE, CU CAPILAR, DUBLE)

Tip GAT / 7RC Tip GTT / 7HG Tip GTK / 7RD Tip GDT / 8RR

Termostat de contact cu carcasă pentru montare cu cleme pe ţevi, reglabil din exterior. Recomandabil îndeosebi pentru încălzirea prin pardoseală.

Termostat de imersie cu carcasă, cu sondă şi teacă, reglabil din exterior.

Termostat cu carcasă şi capilar, reglabil din exterior.

Termostat dublu cu carcasă, sondă şi teacă de imersie, cu două termostate de reglaj reglabile din exterior.

Domeniu de lucru: 0/60 °C , 0/90 °C

Domeniu de lucru: 0/90 °C

Domeniu de lucru: 0/90 °C

Domeniu de lucru: 0/90 °C, -30/120 °C

ACCESORII17.0

111

GRUPURI DE SIGURANŢĂ PENTRU CAZANE

• montare rapidă şi sigură datorită corpului unitar al grupului de siguranţă• uţor de întreţinut - manometrul şi aerisitorul dispun de un ventil de izolare şi pot fi schimbate fără golirea instalaţiei• aerisire sigură datorită montării aerisitorului în poziţia cea mai înaltă• ambalajul special se păstrează pe grup pentru izolare termică

MSM BLOCK 3 bar cu izolaţie

Supapă de siguranţă, manometrul şi aerisitorul reprezintă elemente de protecţie şi siguranţă pentru dotarea instalaţiilor de încălzireGrupul de siguranţă cuprinde unitar cele 3 elemente şi are avantajul unui montaj sigur, simplu şi convenabilDomeniul de utilizare îl reprezintă instalaţiile de încălzire închise, de putere maximă 50kWCorpul grupului este executat din alamăSupapă de siguranţă 3 bar G ½”, manometru G3/8”, 0-4 bar, utilizabil până la 3 bar, cu semn roşu reglabil Aerisitor automat 3/8”Ambalaj special – se păstrează pe grup pentru izolare termicăRacord G 1” interior (pentru instalaţie)Grupul se va monta obligatoriu în poziţie verticală

COD

135 10 62

Robinet cu cap sferic Optibal Oventrop – Germania

alamă,trecere totală, FI , PN 16, 100 °C

COD

DN 10 3⁄₈” 107 71 03

DN 15 ½” 107 71 04

DN 20 ¾” 107 71 06

DN 25 1” 107 71 08

DN 32 1¼” 107 71 10

DN 40 1½” 107 71 12

DN 50 2” 107 71 16

ACCESORII 17.0

112

Supapă de siguranţă MS Supapă de siguranţă MSW

Supape de siguranţă pentru instalaţiile de încălzire închise conform DIN 4751. Până la temperaturi de 120 °C. Presiunea de deschidere este fixată la 2,5 bar, respectiv 3 bar.

Supapă de siguranţă cu membrană MSW pentru boilere (se montează pe apa rece)

SUPAPE DE SIGURANŢĂ

MS ½” x ¾” 2,5 bar

MS ½” x ¾” 3,0 bar

MS ¾” x 1” 2,5 bar

MS ¾” x 1” 3,0 bar

MS 1” x 1¼” 3,0 bar

Supapă fixă de siguranţă 1” x 1¼” 1,5 bar

Supapă fixă de siguranţă 1” x 1¼” 4 bar

Supapă fixă de siguranţă 1¼” x 1½” 3 bar

Supapă fixă de siguranţă 1¼” x 1½” 4 bar

Supapă fixă de siguranţă 1½” x 2” 3 bar

Supapă fixă de siguranţă 1½” x 2” 4 bar

Supapă fixă de siguranţă 2” x 2 ½” 3 bar

MSW ½” x ¾”

6 bar

8 bar

10 bar

MSW ¾” x 1”

6 bar

8 bar

10 bar

MSW 1 x 1¼”

6 bar

8 bar

10 bar

MSW 1¼” x 1½”6 bar

10 bar

MSW1½” x 26 bar

10 bar

MSW 2 x 2½” 6 bar

ACCESORII17.0

113

SIGURANTA MECANICA LIPSA APA

WMS-WP 6, corp alamă, cu ştuţuri de sudare DN 20

SIGURANŢĂ MECANICĂ LIPSĂ APĂ

Exemplu de instalare Conexiuni electrice

Secţiune Dimensiuni

WMS-WP 6

Siguranţă mecanică de lipsă apă cu plutitor pentru instalaţii de încălzire închise, conform DIN 4751. Certificare TÜV pentru utilizare în instalaţii de încălzire la maxim 10 bar şi 120 °C, conform DIN 4752. Utilizarea siguranţelor de lipsă apă este recomandată pentru protejarea centralelor termice de puteri mici şi medii şi impusă pentru montajul pe cazanele peste 300 kW. În cazul lipsei apei din instalaţie, siguranţa opreşte automat arzătorul, protejând astfel cazanul. Siguranţa se montează pe tur sau între tur şi retur, fără posibilitatea obturării. Testarea funcţionării corecte se efectuează cu ajutorul unei taste speciale, care simulează lipsa apei din instalaţie, provocând oprirea şi blocarea arzătorului. Repornirea arzătorului se poate efectua doar după resetarea manuală a siguranţei.

Carcasa – alamăPlutitor – plasticÎnălţime – 358 mm Racordare – DN 20;Temperatură maximă – 120 °C Presiune maximă – 10 barPresiune test – 5 barContact electric – AC 250 V, 10 A (2 A)Protecţie – IP 54Conform cu – TUV-HWB-97-232

ACCESORII 17.0

114

ACCESORII

ECHIPAMENTE DE DETECŢIE, ALARMARE ŞI PROTECŢIE - GAZ METAN, MONOXID DE CARBON

Nr. Articol DN Racord filetat Presiune maximă Poziţie fără tensiune COD

mm bar0100021001 20 ¾’’ 0,5 deschis MSVO 340100031001 20 ¾’’ 6 deschis MSVO 34 / 6b0100081001 20 ¾’’ 0,5 deschis MSV 340100082001 25 1’’ 0,5 deschis MSV 1000100083001 32 1 ¼’’ 0,5 deschis MSV 1140100084001 40 1 ½’’ 0,5 deschis MSV 1120100085001 50 2’’ 0,5 deschis MSV 2000100122001 25 1’’ 6 deschis MSV 100 / 6b0100123001 32 1 ¼’’ 6 deschis MSV 114 / 6b0100124001 40 1 ½’’ 6 deschis MSV 112 / 6b0100125001 50 2’’ 6 deschis MSV 200 / 6b

Nr. Articol DN Presiune maximă Putere absorbită COD

mm bar0100086001 65 0,5 28 MSV 2120100087001 80 0,5 28 MSV 3000100088001 100 0,5 28 MSV 4000100089001 125 0,5 45 MSV 5000100090001 150 0,5 45 MSV 6000100126001 65 6 28 MSV 212 / 6b0100127001 80 6 28 MSV 300 / 6b0100128001 100 6 28 MSV 400 / 6b0100129001 125 6 45 MSV 500 / 6b0100130001 150 6 45 MSV 600 / 6b

Denumire Montare Centrale inter-conectabile COD

barCentrală detecție gaz metan – o zonă pe perete maximum 10 GSX – METCentrală detecție GPL – o zonă pe perete maximum 10 GSX - GPL

Ventile de gaz electromagnetice servo-comandate pentru controlul fluidelor gazoase în sistemele de detectare a scurgerilor sau a sistemelor care necesită rearmarea manuală a ventilelor. Se recomandă folosirea ventilelor "normal închis" ce asigură protecția la explozie şi în situația în care, în momentul apariției scurgerii de gaze, nu există tensiune.

Seria EV, normal închis, versiune standard și Anti-ExRearmare: manuală, manetă în partea superioarăTemperatură funcţionare: -10…+60°CPoziție fără tensiune: închisCorp ventil: aluminiu cu racorduri filetate interior conform UNI - ISO 7/1Tensiune alimentare: 220Vca/11W, opţional bobine 24Vca/cc şi 12VccProtecţie bobină: IP 65 modelele 0,5bar, IP 67 modelele EEXDAprobări : conform cu 97/23/CE şi 94/9/CE, zona Ex II 3G-3D, bobina cu certificat CESI 03 ATEX 212, cablu KEMA01ATEX 2240XProducător: Giuliani Anello - Watts Industries, fabricat în Italia

Seria MSV, normal deschis, versiune standard și Anti-ExRearmare: manuală, manetă în partea superioarăPoziție fără tensiune: deschis

DETECTOARE GAZ METAN, MONOXID DE CARBON – pentru montaj suplimentar şi funcționare împreună cu detectorul de bază

VENTILE ELECTROMAGNETICE DIN ALUMINIU CU REARMARE MANUALĂ

17.0

EV

Markus Automatik

Markus Automatik SRL Bucureşti, Tel/Fax: 021/33 400 40; e-mail: [email protected]; internet: www.markus.ro Reglăm pulsul instalaţiilor

GAZ .

Portofoliul conţine echipamente pentru sistemele de detecţie a scurgerilor de gaz, echipamente de reglare a presiunii gazului şi echipamente pentru rampele de gaz ale cazanelor. Noutăţi: centrale de detecţie CIVIC1/4 cu senzori externi UR13 şi UR20-AntiEx pentru gaz metan, GPL şi CO, ventile electromagnetice în execuţie AntiEx dela Giuliani Anello/Watts Industries; regulatoare de gaz cu filtru încorporat cu presiune de intrare 1 bar şi DN de până la 150mm, ventile electromagnetice cu rearmare manuală cu DN200...300. Echipamentele sunt produse de Honeywell în SUA, Ungaria şi Marea Britanie şi de Giuliani Anello/Watts Industries în Italia.

Sisteme de detecţie a scurgerilor de gaze şi CO Pagina GSX, detectoare de scurgeri de gaze, aplicaţii domestice 226 CIVIC1/4, centrale de detecţie scurgeri de gaze (metan şi CO) pentru aplicaţii comerciale

227

EzSense, detector de gaz portabil 228 SF340, detector de monoxid de carbon, aplicaţii domestice 228 WPD, traductor de monoxid de carbon, aplicaţii comerciale 229 COF, traductor de monoxid de carbon, aplicaţii comerciale 229 EVO / MSVO, ventile electromagnetice cu rearmare manuală 230 EV / MSV, ventile electromagnetice cu rearmare manuală 231 EVEExD / MSVEExD, ventile electromagnetice AntiEx cu rearmare manuală

231

EV / MSV, ventile electromagnetice cu rearmare man. flanşe 232 EVEExD / MSVEExD, ventile electromagnetice AntiEx cu rearmare manuală, racorduri cu flanşe

232

Piese de schimb pentru ventilele electromagnetice EV, MSV 233 Regulatoare de presiune cu filtru încorporat FG1B, regulatoare de presiune cu filtru încorporat, 1 bar 234 ST4B, regulatoare de presiune cu filtru încorporat, 4 bar 234 FS1B/ST1B, regulatoare de presiune cu flanşe şi filtru încorporat, 1 bar, DN65...150

235

Accesorii pentru regulatoarele de presiune 235 Componente pentru rampe de gaz şi cazane VE, ventile electromagnetice de gaz cu rearmare automată 236 C6097, DWR, presostate de gaz pentru aplicaţii comerciale şi industriale

238

MP1, Manometre de gaz 238 Automate de ardere Satronic şi accesorii 239 LKX, servomotoare pentru clapete de aer/gaz Conectron 240 Modutrol, servomotoare industriale pentru clapete de aer/gaz 240 EC7800, automate de ardere şi accesorii seria 240 Q370, termocupluri universale 240

L

225

115

ACCESORII

REGULATOARE DE GAZ CU FILTRU ÎNCORPORAT

Model DN Tip racord Presiune intrare Gama de reglare COD

mm bar mbarFGDR 15 15 ½” 0,5 10...30 0090220101FGDR 20 20 ¾” 0,5 10...30 0090221101FG1B 20 20 ¾” 1 10...30 0090251101FG1B 25 25 1” 1 10...30 0090252101FG1B 32 32 1 ¼” 1 10...25 0090253101FG1B 40 40 1 ½” 1 10...25 0090254101FG1B 50/40 50 2” 1 10...25 0090264101FG1B 50 50 2” 1 10...35 0090255101

Model DN Filtru încorporat Presiune intrare Gama de reglare COD

mm bar mbarFS1B 65 65 • 1 10...30 0090256101FS1B 80 80 • 1 10...30 0090257101

Regulatoarele de gaz cu filtru încorporat din seria FG1B sunt destinate a fi utilizate în aplicaţiile domestice şi comerciale, în sisteme cu arzătoare automate – inclusiv sisteme mixte şi combinate şi deasemenea în sistemele industriale de distribuţie – în limita specificaţiilor tehnice. FG1B/ST4B asigură închiderea la debit zero şi sunt dotate cu ştuţuri pentru măsurarea presiunii la intrare şi ieşire.

Noile regulatoare Watts din seria FG1B/ST4B asigură o reglare foarte bună a presiunii la ieşire datorită soluţiilor tehnice constructive adoptate:• folosirea a 3 diafragme (în loc de două): de operare, de compensare şi de siguranţă; folosirea celei de a treia diafragme – de compensare – este cea mai bună soluţie tehnică ce permite modularea capacităţii de reglare şi asigurarea unui debit constant la ieşire• diuză de aerisire din alamă, calibrată, montată pe diafragma de siguranţă – asigură stabilitate în timp• şurubul de reglare a presiunii la ieşire nu acţionează direct pe resort ci prin intermediul unui distanţier ce permite o culisare facilă a resortului şi evită torsionarea acestuia

Gaze compatibile – gaz metan, gaz sintetic şi GPL, gaze non-agresiveCorp regulator – aluminiuPărţi interne – oţel inox, alamă şi etanşeizări din NBRDiafragme – 3 (operare, compensare şi siguranţă), din NBRFiltru – încorporatPresiune ieşire – conform tabel - echipat cu resort standard; opţional, pot fi echipate cu alte resorturi arc pentru diverse presiuni la ieşire Montare – în poziţie orizontală (pe ţevi orizontale)Temperatură funcţionare – -15…+60 °CStandarde de fabricaţie – UNI-EN88 (CEE90/396), CE, CE Ex II 2G-2DClasificare – clasa A, grupa 2Tip regulator – cu închidere la debit zero

FG1B

Markus Automatik

Markus Automatik SRL Bucureşti, Tel/Fax: 021/33 400 40; e-mail: [email protected]; internet: www.markus.ro Reglăm pulsul instalaţiilor

GAZ regulatoare de gaz cu filtru încorporat, cu flanşe.

FS1B

ST1B

* = uzual în stoc

Regulatoare de gaz cu flanşe seriile FS1B/ST1B

FS1B/ST1B sunt regulatoare de gaz destinate sistemelor cu arzătoare automate (inclusiv sisteme mixte şi combinate) şi sistemelor industriale de distribuţie – în limita specificaţiilor tehnice. Regulatoarele închid la debit zero şi au 2 ştuţuri pentru măsurarea pres. intrare/ieşire. Gaze compatibile: - gaz metan, gaz sintetic şi GPL, gaze non-agresive Corp regulator: - aluminiu, părţi interne din oţel inox, alamă şi etanşeizări din NBR Diafragme: - 3 (operare, compensare şi siguranţă), din NBR Presiune ieşire: - conform tabel, sunt disponibile resorturi arc pentru alte valori Montare: - în poziţie orizontală (pe ţevi orizontale) Racorduri: - flanşe conform ISO 7005/2 PN16 Diagrame de capacitate: - vezi pagina 253 Software de dimensionare: - disponibil gratuit la www.markus.ro Clasificare: - clasa B, grupa 2 (B2) Standarde de fabricaţie: - aprobat UNI-EN88, EN334, certificat IMQ conform cu

90/336/CEE, conform cu 94/9/CEE (ATEX) CE, Ex II 2G 2D Temperaturã funcţionare: - -10…+60°C

Regulatoare de gaz cu filtru încorporat, racorduri cu flanşe, 1bar, seria FS1B Producător: - Giuliani Anello / Watts Industries, fabricat în Italia.

Cod Art. Nr. DN în mm

Presiune de intrare

Filtru încorporat

Gama de reglare, în mbar

Preţ listă / Euro

FS1B 65* 009 0256 101 65 1 bar x 10...30 mbar 320,31 FS1B 80* 009 0257 101 80 1 bar x 10...30 mbar 345,72

Regulatoare de gaz, racorduri cu flanşe, 1bar, seria ST1B (fără filtru) Producător: - Giuliani Anello / Watts Industries, fabricat în Italia.

Cod Art. Nr. DN în mm

Presiune de intrare

Filtru încorporat

Gama de reglare, în mbar

Preţ listă / Euro

ST1B 100 009 0272 001 100 1 bar - 10...40 mbar 619,19 ST1B 125 009 0273 001 125 1 bar - 10...40 mbar 3.114,44 ST1B 150 009 0274 001 150 1 bar - 10...40 mbar 3.203,42

Accesorii opţionale pentru regulatoarele de gaz FGDR/FG1B/FS1B/ST4B Notă: pentru seria ST4B20...40 se folosesc resorturile arc ale seriei FG1B, pentru modelele ST1B100...150 vă rugăm să ne contactaţi sau să consultaţi lista de preţuri în format xls. Producător: - Giuliani Anello / Watts Industries, fabricat în Italia.

Cod

Serie regulator compatibil Gama de reglare, în mbar

Preţ listă / Euro

014 0504 001 FGDR 15, FGDR 20 5...15 mbar 5,26 014 0506 001* FGDR 15...20, FG1B 20...25 25...80 mbar 5,26 014 0507 001* FGDR 15...20, FG1B 20...25 70...160 mbar 5,26 014 0508 001 FGDR 15...20, FG1B 20...25 150...280 mbar 5,26 014 0509 001 FGDR 15, FGDR 20 270...350 mbar 5,26 014 0509 001 FG1B 20, FG1B 25 270...450 mbar 5,26 014 0222 001* FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 20...70 mbar 3,33 014 0223 001* FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 65...130 mbar 3,33 014 0225 001* FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 120...150 mbar 3,33 014 0520 001* FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 240...360 mbar 3,33 014 0523 001 FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 350...450 mbar 3,33 014 0232 001* FG1B 50 30...80 mbar 7,92 014 0233 001* FG1B 50 70...220 mbar 7,92 014 0234 001 FG1B 50 210...450 mbar 7,92 014 0242 001* FS1B 65, FS1B 80 25...80 mbar 11,80 014 0243 001* FS1B 65, FS1B 80 60...120 mbar 11,80 014 0245 001 FS1B 65, FS1B 80 100...220 mbar 11,80 014 0247 001 FS1B 65, FS1B 80 200...450 mbar 11,80

235

FS1B

REGULATOARE DE GAZ CU FILTRU ÎNCORPORAT, RACORDURI FILETATE

REGULATOARE DE GAZ CU FILTRU ÎNCORPORAT, SERIA FG1B/ST4B

REGULATOARE DE GAZ CU FILTRU ÎNCORPORAT, RACORDURI CU FLANŞE

Racorduri – filet interior, conform UNI-ISO 7/1Producător – Giuliani Anello - Watts Industries, fabricat în Italia

Racorduri – flanşe conform ISO 7005/2 PN16Clasificare – clasa B, grupa 2 (B2)Standarde de fabricaţie › aprobat UNI-EN88,

› aprobat EN334› certificat IMQ conform cu 90/336/CEE› conform cu 94/9/CEE (ATEX) CE, Ex II 2G 2D

Temperatură funcţionare – -10…+60 °CProducător – Giuliani Anello - Watts Industries, fabricat în Italia

17.0

116

ACCESORII

SIGURANTA MECANICA LIPSA APA

Ventile electromagnetice (electroventile) cu racorduri filetate, pentru aplicaţii generale, pentru sarcină continuă (ED100%). Seria ESM86 este destinată a fi utilizată în aplicaţii domestice, comerciale sau industriale în conformitate cu specificaţiile tehnice. Seria este disponibilă şi în execuţie specială – la cerere – cu închidere lentă sau cu reductor de lovituri de berbec. Forma constructivă este „servocomandată” – bobina nu acţionează direct asupra membranei ci prin intermediul unei ţevi de impuls din amonte ceea ce asigură o presiune de închidere mărită dar necesită un minimum de presiune la intrare de 0,3 bar pentru operare.

Mediu lucru – apă, aer, uleiuri uşoareTemperatura ambiantă – 80 °CTemperatură mediu – 90 °C livrat standard cu etanşeizări din NBRCorp ventil – alamăPărţi magnetice în contact cu fluidul – oţel inoxEtanşeizări – NBR, livrat standard / la cerere cu FPM sau EPDM, versiunea cu EPDM-KTW este aprobată DVGW pentru intercepţie apă potabilăTensiune alimentare › livrat standard cu bobină la 230Vca, clasa de izolare F (150 °C) › opţional curent continuu: 12V, 24V, 48V, 110V › opţional curent alternativ: 12V, 24V, 42V, 48V, 110V, 400VTip protecţie – IP 65, ventilele sunt livrate standard cu conector cu 3 poliBobină şi carcasă – PBT Du PontCablare – izolare cupru clasa H (180 °C)Resort – oţel inox AISI 302Instalare – ventilele pot fi instalate în orice poziţie, excepţie cu bobina în josTip constructiv – servo-comandat, necesită o presiune minimă de 0,3 bar la intrarePoziţie fără tensiune – normal închisExecuţie specială › 8620 şi 8621 livrate standard cu reductor de lovituri de berbec. › la cerere supracomandă manuală (doar la tipurile: 8616...8621) › la cerere 8613...8619, livrate cu reductor de lovitură de berbecNotă – M.O.P.D.** = presiunea diferenţială maximă de operare, presiunea de închidereProducător – C.E.M.E., fabricat în Italia

ESM 86

DN Racord filetat interior

KvsPresiune operare, în bar Putere

absorbită c.a. / c.c.

CODMinimă

Maximă (M.O.P.D.**)

Bobină c.a. Bobină c.c.

mm mc/h

15 ½” 2,1 0,3 15 10 17VA / 6W 8614

20 ¾” 5,7 0,3 10 10 17VA / 6W 8615

25 1” 9,6 0,3 10 10 17VA / 6W 8616

32 1 ¼” 22 0,3 10 10 17VA / 6W 8617

40 1 ½” 27 0,3 10 10 17VA / 6W 8618

50 2” 35 0,3 10 10 17VA / 6W 8619

65 2 ½” 63 0,3 10 10 17VA / 6W 8620

75 3” 83 0,3 10 10 17VA / 6W 8621

VENTILE ELECTROMAGNETICE NORMAL ÎNCHISE PN 10

VENTILE ELECTROMAGNETICE APLICAŢII GENERALE, NORMAL ÎNCHISSERIA ESM86

17.0

117

ACCESORII

SIGURANTA MECANICA LIPSA APA

Model Gama de reglare în bar Diferenţial ajustabil COD

bar

PA 5 1...5 0,5...2,5 0402202

PA 12 2...12 1,5...4 0402206

Presostate pentru autoclave, hidrofoare şi pompe în aplicaţii domestice.

Temperaturi lucru – ambiantă maxim 55 °C, fluid maxim 90 °CTip contact – basculant SPDTCapacitate comutare – 16(10)A Tensiune de lucru – 250 VcaSetat din fabrică la › PA5 - 1,4 bar (contact închis), 2,8 bar (contact deschis) › PA12 - 5 bar (contact închis), 7 bar (contact deschis)Tip protecţie – IP44Standarde de fabricaţie – VDE0660, CEI61-1, EEC89/336, EEC73/23, EEC 93/68Producător – Watts Industries, fabricat în Italia

PA5

IGD

REGULATOR DE NIVEL CU PLUTITOR, SERIA IGD

PRESOSTATE PENTRU APLICAŢII DOMESTICE, SERIA PA

Regulatoarele de nivel cu plutitor din seria IGD sunt destinate a asigura controlul nivelului apei în rezervoare de apă menajeră. Fluide compatibile – apă potabilă şi apă menajerăMateriale constructive – plasticTip contact – basculant SPDT, capacitate16(4)A / 250VcaTip protecţie – IP67Standarde de fabricaţie – EEC 89/336, EEC73/23Accesorii incluse – contragreutateProducător – Watts Industries, fabricat în Italia

PRESOSTATE ŞI REGULATOARE DE NIVEL

Model Descriere COD

IGD 2 Regulator de nivel cu plutitor, lungime cablu 2m 0420202

IGD 3 Regulator de nivel cu plutitor, lungime cablu 3m 0420203

IGD 5 Regulator de nivel cu plutitor, lungime cablu 5m 0420205

IGD 10 Regulator de nivel cu plutitor, lungime cablu 10m 0420210

17.0

118

STAŢII DE EPURARE18.0

119

STAŢII DE EPURARE 18.0

Stațiile de epurare AS-VARIOcomp sunt destinate tratării apelor uzate menajere, provenite de la obiective a căror conectare la rețeaua de canalizare este imposibilă sau ineficientă. Sunt destinate epurării apei uzate menajere provenite de la locuințe, zone rezidențiale sau de agrement, case în mediul rural, hoteluri, campinguri, puncte de lucru, cu un număr de locuitori echivalenți (se consideră un consum de 60g CBO/zi, respectiv 150l apă uzată menajeră pentru un locuitor echivalent - LE).

Valori de evacuare:AS-VARIOcomp K pentru 5 până la 25 LE este proiectată pentru următoarele valori de evacuare: CBO (consum biochimic de oxigen) = 25 mg/l, CCO (consum chimic de oxigen) = 125 mg/l, MTS (materii totale în suspensie) = 60 mg/l. Vânzătorul garantează că valorile de încărcare a apelor uzate evacuate din stația de epurare se încadrează în normativul NTPA 001/2002, exceptând valorile pentru zonele sensibile. Ca valori de poluare se vor considera cele din tabelul 1 din NTPA 001/2002. Condiția este ca beneficiarul să respecte cerințele NTPA 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate in stațiile de epurare şi debitul m3/zi, cu o toleranță ±15%.

Beneficiarul se obligă să respecte MANUALUL PENTRU INSTALARE, OPERARE, SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE A STAȚIEI DE EPURARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ.

Stațiile de epurare AS VARIOcomp K destinate aplicațiilor cu debit anual constant si cerințe minime de întreținere, cu capacități intre 5 şi 20 LE:

Avantaje:

• dimensiuni reduse• greutate redusă• consum energetic scăzut• eficiență sporită• producție scăzută de nămol

Tip Locuitori Q CBO5

DimensiuniCotă intrare Cotă ieşire Masa Pi

D/dim. max. HLE m3/zi Kg/zi mm mm kg W

5 K 3-7 0,75 0,3 1200/1500 2320 1650 1570 230 45

10 K 8-12 1,5 0,6 1500/1800 2320 1650 1570 280 60

15 K 3-17 2,25 0,9 1670/1900 2800 2100 2020 450 70

20 K 18-25 3 1,2 1910/2200 2800 2100 2020 700 100

Exemplu de fișă tehnică AS-VARIOcomp K

120

STAŢII DE EPURARE18.0

Stațiile de epurare pentru ape uzate menajere de tipul AS-MONOcomp N, echipate cu sistem de aerare cu bule fine AS-ASE, datorită principiului de funcționare, construcției şi mărimii, aparțin categoriei stațiilor mici de epurare mecano-biologice, monocompacte. Stația de epurare AS-MONOcomp N este destinată tratării apelor uzate menajere, provenite de la obiective a căror conectare la rețeaua de canalizare este imposibilă sau ineficientă. Stația de epurare AS-MONOcomp N este destinată epurării apei uzate menajere provenite de la locuințe, zone rezidențiale sau de agrement, case în mediul rural, hoteluri, campinguri, puncte de lucru, cu un număr de locuitori între 30 şi 300 (se consideră un consum de 60g CBO5/zi, respectiv 150l apă uzată menajeră pentru un locuitor echivalent - LE).

Aceste stații de epurare sunt disponibile în două variante:• AS-MONOcomp N - apa uzată curge gravitațional în stația de epurare, nu este nevoie de utilizarea unei stații de pompare a influentului în SEAR.• AS-MONOcomp N/PUMP - apa este evacuată cu ajutorul unei pompe speciale, amplasată în compartimentul final şi se recomandă acolo unde calea de evacuare din stație este situată sub cota de preluare a apelor uzate.

TipSEAR Locuitori Q CBO5

DimensiuniLxlxH

Racorduri intrare/ieşire Masa

Putere instalată Consum

N N/PUMP N N/PUMP N N/PUMPLE m3/zi Kg/zi mm mm kg kW kW/zi

30 25-35 4,5 1,8 2000x2160x2840 2200/2050 min. 1100/2050 1250 0,55 1,7 5,6 6,0

40 36-45 6,0 2,4 3000x2160x2840 2200/2050 min. 1100/2050 1400 0,55 1,7 5,8 6,3

50 45-55 7,5 3,0 4000x2160x2840 2200/2050 min. 1100/2050 1750 0,75 1,9 6,2 6,8

60 55-70 9,0 3,6 4000x2160x2870 2665/2550 min. 1100/2550 1900 0,90 2,1 6,7 7,3

80 71-90 12,0 4,8 5000x2160x2870 2665/2550 min. 1100/2550 2200 0,90 2,1 8,2 8,7

100 91-110 15,0 6,0 6000x2160x2870 2665/2550 min. 1100/2550 2450 1,25 2,5 9,0 9,5

TipSEAR Locuitori Q CBO5

DimensiuniLxlxH

Racorduri intrare/ieşire Masa

Putere instalată Consum

N N/PUMP N N/PUMP N N/PUMPLE m3/zi Kg/zi mm mm kg kW kW/zi

125 111-135 19,0 7,5 7000x2160x2870 2665/2550 min. 1100/2550 2700 1,25 2,5 15,0 15,8

150 136-170 23,0 9,0 8000x2160x2870 2665/2550 min. 1100/2550 2950 1,25 2,5 18,0 19,0

200 175-225 30,0 12,0 2x(6000x2160x2870) 2665/2550 - 4900 2,50 - 18,0 -

Tip Dimensiuni LxlxH

mm

AS - VARIOcomp 30N 2000x2160x2840

AS - VARIOcomp 30N/PUMP 2000x2160x2840

AS - VARIOcomp 40N 3000x2160x2980

AS - VARIOcomp 40N/PUMP 3000x2160x2980

AS - VARIOcomp 50N 4000x2160x2840

AS - VARIOcomp 50N/PUMP 4000x2160x2840

AS - MONOcomp 60N 4000x2160x2980

AS - MONOcomp 60N/PUMP 4000x2160x2980

AS - MONOcomp 80N 5000x2160x2980

AS - MONOcomp 80N/PUMP 5000x2160x2980

AS - MONOcomp 100N 6000x2160x2980

AS - MONOcomp 100N/PUMP 6000x2160x2980

AS - MONOcomp 125N 7000x2160x2980

AS - MONOcomp 125N/PUMP 7000x2160x2980

AS - MONOcomp 150N 8000x2160x2980

AS - MONOcomp 150N/PUMP 8000x2160x2980

121

STAŢII DE EPURARE 18.0

Vânzătorul garantează că valorile de încărcare a apelor uzate evacuate din stația de epurare se încadrează în normativul NTPA 001/2002, exceptând valorile pentru zonele sensibile. Ca valori de poluare se vor considera cele din tabelul 1 din NTPA 001/2002. Condiția este ca beneficiarul să respecte cerințele NTPA 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în stațiile de epurare şi debitul m3/zi, cu o toleranță ±15%.

Beneficiarul se obligă să respecte MANUALUL PENTRU INSTALARE, OPERARE, SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE A STAȚIEI DE EPURARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ.

Exemplu de fișă tehnică AS-MONOcomp N

122

19.0 STAŢII DE DEDURIZAREN

OB

EL I

talia

STAŢII AUTOMATE DE DEDURIZARE COMPACTE AC/A, AC/AT, AC/AV, AC/T, AC/SVNOBEL – Italia

STAŢII AUTOMATE DE DEDURIZARE CU COMANDĂ DE TIMP AS/AT, AS/A2T, AS/A3TNOBEL – Italia

Staţii automate de dedurizare compacte, cu vană de amestec pentru reglarea durităţii.

Presiune maximă de lucru:• 6 bar (AC/T, AC/SV)• 8 bar (AC/A, AC/AT, AC/AV)

AC/A - comandă de timp, programator săptămânalAC/AT - comandă de timp, programator electronic (săptămânal)AC/AV - comandă de timp/volum, programator electronicAC/T - comandă de timp, programator electronic (1-14 zile)AC/SV - comandă de timp/volum, programator electronic (1-14 zile)

Dedurizatoare automate cu comandă de timp.

Recipient din fibră de sticlă, răşini schimbătoare de ioni ideale pentru contactul cu apa potabilă, vană automată de comandă cu programator electronic (săptămânal sau 1-99 zile), inclusiv vană de amestec pentru reglarea durităţii reziduale (numai modelele AS/AT), rezervor de saramură din polietilenă rezistent la şocuri.Staţiile permit furnizarea de apă (nededurizată) în timpul regenerării. Presiune maximă de lucru 8 bar.

Model Racorduri Debit Ciclu Răşini CODmc/h mcxºFr

AC 60/A 1” 1,2 60 10 2110060AC 90/A 1” 1,8 90 15 2110090AC 150/A 1” 2,4 150 25 2110150

AC 60/AT 1” 1,2 60 10 2117060AC 90/AT 1” 1,8 90 15 2117090AC 150/AT 1” 2,4 150 25 2117150

AC 60/AV 1” 1,2 60 10 2113060AC 90/AV 1” 1,8 90 15 2113090AC 150/AV 1” 2,4 150 25 2113150

AC 90/T 1” 1,8 90 15 2170090AC 150/T 1” 2,4 150 25 2170150

AC 90/SV 1” 1,8 90 15 2130090AC 150/SV 1” 2,4 150 25 2130150

Model Racorduri Debit Ciclu Răşini CODmc/h mcxºFr l

AS 60/AT 1” 1,2 60 10 2217060AS 90/AT 1” 1,6 90 15 2217090AS 150/AT 1” 2,4 150 25 2217150AS 210/AT 1” 2,8 210 35 2217210AS 300/AT 1” 3,2 300 50 2217300AS 450/AT 1” 3,5 450 75 2217450AS 600/AT 1” 3,7 600 100 2217600AS 450/A2T 1” 4,1 450 75 2247450AS 600/A2T 1” 4,5 600 100 2247600AS 800/A2T 1” 4,5 800 130 2247800La urmatoarele modele răşinile sunt livrate separat, în saci; încărcarea lor se va face pe şantier de către utilizator/distribuitorAS 1055/A3T 2” 8 1050 175 2301055AS 1355/A3T 2” 11 1355 225 2301355AS 1955/A3T 2” 15 1955 325 2301955AS 3000/A3T 2” 16 3000 500 2303000AS 4300/A3T 2” 18 4300 725 2304300

123

19.0STAŢII DE DEDURIZARE

NO

BEL

Ita

lia

STAŢII AUTOMATE DE DEDURIZARE CU COMANDĂ DE VOLUM AS/METERNOBEL – Italia

STAŢII AUTOMATE DE DEDURIZARE CU COMANDĂ ELECTRONICĂ DE TIMP AS/TNOBEL – Italia

Dedurizatoare automate cu comandă de volum.

Recipient din fibră de sticlă, răşini schimbătoare de ioni ideale pentru contactul cu apa potabilă, vană automată de comanda cu programator electronic, debitmetru cu emiţător de impulsuri, rezervor de saramură din polietilenă rezistent la şocuri. Staţiile nu permit furnizarea de apă în timpul regenerării.

Dedurizatoare automate cu comandă de timp.

Recipient din fibră de sticlă, răşini schimbătoare de ioni ideale pentru contactul cu apă potabilă, vană automată de comandă cu programator electronic, rezervor de saramură din polietilenă rezistent la şocuri. Staţiile permit furnizarea de apă (nededurizată) în timpul regenerării.

Model Racorduri Debit Ciclu Răşini CODmc/h mcxºFr l

AS 90/METER 1” 1,6 90 15 2250090AS 150/METER 1” 2,4 150 25 2250150AS 210/METER 1” 2,8 210 35 2250210AS 300/METER 1” 3,2 300 50 2250300AS 450/METER 1” 4,1 450 75 2250450AS 600/METER 1” 4,5 600 100 2250600AS 800/METER 1 ¼” 5,0 800 130 2250800La urmatoarele modele răşinile sunt livrate separat, în saci; încărcarea lor se va face pe şantier de către utilizator/distribuitorAS 1050/METER 1 ¼” 5,0 1050 175 2251050AS 1055/METER 1 ½” 8,0 1050 175 2251055AS 1345/METER 1 ¼” 5,0 1350 225 2251345AS 1350/METER 1 ½” 9,0 1350 225 2251350AS 1355/METER 1 ½” 11,5 1350 225 2251355AS 1950/METER 1 ½” 9,0 1950 325 2251950AS 1955/METER 2” 16,0 1950 325 2251955AS 3000/METER 2” 18,0 3000 500 2253000AS 4300/METER 2” 20,0 4300 725 2254300

Model Racorduri Debit Ciclu Răşini CODmc/h mcxºFr l

AS 90/T 1” 1,6 90 15 2270090AS 150/T 1” 2,4 150 25 2270150AS 210/T 1” 2,8 210 35 2270210AS 300/T 1” 3,2 300 50 2270300AS 450/T 1” 4,1 450 75 2270450AS 600/T 1” 4,5 600 100 2270600AS 800/T 1 ¼” 5,0 800 130 2270800La urmatoarele modele răşinile sunt livrate separat, în saci; încărcarea lor se va face pe şantier de către utilizator/distribuitorAS 1050/T 1 ¼” 5,0 1050 175 2271050AS 1055/T 1 ½” 8,0 1050 175 2271055AS 1345/T 1 ¼” 5,0 1350 225 2271345AS 1350/T 1 ½” 9,0 1350 225 2271350AS 1355/T 1 ½” 11,5 1350 225 2271355AS 1950/T 1 ½” 9,0 1950 325 2271950AS 1955/T 2” 16,0 1950 325 2271955AS 3000/T 2” 18,0 3000 500 2273000AS 4300/T 2” 20,0 4300 725 2274300

124

STAŢII DE DEDURIZAREN

OB

EL I

talia

STAŢII AUTOMATE DE DEDURIZARE SISTEM DUAL, FUNCŢIONARE ALTERNATIVĂ AS/V DUPLEXNOBEL – Italia

UNITĂŢI DE DOZARE – POMPE DOZATOARE CU MEMBRANĂNOBEL – Italia

Dedurizatoare automate, sistem dual, alternativ, cu comandă de volum.

Recipiente din fibră de sticlă, răşini schimbătoare de ioni ce nu influenţează gradul de potabilitate al apei, vană automată de control cu programator electronic, debitmetru emiţător de impulsuri, vane cu membrană, conducte de legătură, rezervor de saramură din polietilenă rezistent la şocuri.

AKL (fostă AXL) - pompe dozatoare cu debit constant, reglare analogică 1-100%TPZ (fostă DPZ) - pompe dozatoare cu debit proporţional, controlate de un debitmetru emiţător de impulsuri sau de semnal în curent 0/4-20 mA, reglaj digital; pompele pot funcţiona şi cu debit constantTPR (fostă DPR) - pompe dozatoare având încorporat un instrument pentru monitorizare / reglare Redox şi pH; reglaj digital; modul de funcţionare Redox sau pH, se va preciza la efectuarea comenziiTCK (fostă DCK) - pompe dozatoare cu programator de timp încorporat, reglare digitală

TOATE POMPELE AU CONEXIUNI PREINSTALATE PENTRU ÎNTRERUPĂTOR MAGNETIC DE NIVEL LEV (ACESTA NU ESTE INCLUS).

Model Contrapresiune Debit CODbar l/h

AKL 500 10 1,2 5111500AKL 603 10 5 5111603AKL 800 10 10 5111800AKL 803 2 40 5111803

TPZ 500 10 1,2 5131500TPZ 603 10 5 5131603TPZ 800 10 10 5131800TPZ 803 2 40 5131803

TPR 500 10 1,2 5141500TPR 603 10 5 5141603TPR 800 10 10 5141800

TCK 603 10 5 5191603TCK 800 10 10 5191800

PDT Programator electronic de timp (toate modelelele cu excepţia TCK) 5190000

SFL Senzor de curgere (toate modelele cu excepţia AKL) 5190001

Model Racorduri Debit Ciclu Răşini CODmc/h mcxºFr l

AS 90/V DUPLEX 1” 1,6 90+90 15+15 2260090AS 150/V DUPLEX 1” 2,4 150+150 25+25 2260150AS 210/V DUPLEX 1” 2,8 210+210 35+35 2260210AS 300/V DUPLEX 1” 3,2 300+300 50+50 2260300AS 450/V DUPLEX 1” 4,1 450+450 75+75 2260450AS 600/V DUPLEX 1” 4,5 600+600 100+100 2260600AS 800/V DUPLEX 1 ¼” 5,0 800+800 130+130 2260800

La urmatoarele modele răşinile sunt livrate separat, în saci; încărcarea lor se va face pe şantier de către utilizator/distribuitorAS 1050/V DUPLEX 1 ¼” 5,0 1050+1050 175+175 2261050AS 1055/V DUPLEX 1 ½” 8,0 1050+1050 175+175 2261055AS 1345/V DUPLEX 1 ¼” 5,0 1350+1350 225+225 2261345AS 1350/V DUPLEX 1 ½” 9,0 1350+1350 225+225 2261350AS 1355/V DUPLEX 1 ½” 11,5 1350+1350 225+225 2261355AS 1950/V DUPLEX 1 ½” 9,0 1950+1950 325+325 2261950AS 1955/V DUPLEX 2” 16,0 1950+1950 325+325 2261955AS 3000/V DUPLEX 2” 18,0 3000+3000 500+500 2263000AS 4300/V DUPLEX 2” 20,0 4300+4300 725+725 2264300

19.0

125

STAŢII DE DEDURIZARE

NO

BEL

Ita

lia

UNITĂŢI DE DOZARE – REZERVOARE STOCARE CHIMICALE SLNOBEL – Italia

UNITĂŢI DE DOZARE – DEBITMETRE EMIŢĂTOARE DE IMPULSURI NOBEL – Italia

Rezervoare de stocare a chimicalelor, din polietilena anti-şoc, gradate, cu capac cu filet pentru umplere; permit fixarea directă a pompelor dozatoare.

CD - debitmetre pentru apă rece cu turbină cu jet multiplu, cu cadran uscat; inclusiv cap emiţător de impulsuri (4 impulsuri/litru), cu citire directă a mc de apă; corp din bronz cu racorduri filetate (1/2”–2”)CW - debitmetre pentru apă rece tip Woltmann, cu cadran uscat; inclusiv cap emiţător de impulsuri, cu citire directă a mc de apă; corp din fontă cu racorduri cu flanşe (DN65 – DN200)

Model Capacitate Ø x H COD

l mm

SL 50 50 400 x 460 5300050

SL 100 100 460 x 640 5310100

SL 150 150 480 x 860 5310150

SL 250 250 600 x 870 5310250

SL 300 300 670 x 950 5310300

SL 500 500 760 x 1200 5310500

SL 1000 1000 1100 x 1230 5311000

LEV4 Intrerupător magnetic de nivel, cu cablu (bifilar) 1,2 m 5400004

Model Impulsuri/litru Debit nominal Racorduri COD

mc/h

CD403 4 1,5 ½” 5241403

CD405 4 2,5 ¾” 5241405

CD407 4 3,5 1” 5241407

CD410 4 6 1 ¼” 5241410

CD420 4 10 1 ½” 5241420

CD430 4 15 2” 5241430

CW060 0.01 25 DN 65 5240060

CW080 0.01 40 DN 80 5240080

CW100 0.01 60 DN 100 5240100

CW125 0.01 100 DN 125 5240125

CW150 0.001 150 DN150 5240150

CW200 0.001 250 DN 200 5240200

19.0

126

STAŢII DE DEDURIZAREN

OB

EL I

talia

INSTRUMENTE DE MĂSURĂ / ACCESORII

SONDE PH / REDOX CU CABLU SEPARAT

CONTROL AUTOMAT “TDS” PENTRU TURNURI DE RĂCIRE

Model Descriere COD

PX 504 pH-metru/conductimetru, IP 54/230V; calibrare în 2 puncte, intrare pentru sondă de temperatură, ieşire 4 – 20 mA. Interval de măsurătoare 0/14 pH ; ±1000 mV Redox 5600504

COND504 Conductimetru , IP54/230v ; calibrare în 2 puncte, ieşire 4 – 20 mA. Interval de măsurare 2, 20, 200, 2000 µS/cm, 20, 200, mS/cm (va fi specificat la comandă) 5620504

E-RXC Sonda Redox, corp din epoxi-gel Ø12, cablu 6 m cu conexiune BNC, 60º, 6 bar 5700112

E-PHC Sonda pH, corp din epoxi-gel Ø12, cablu 6 m cu conexiune BNC, 60º, 6 bar 5710112

PS-IM Teacă de imersie pentru sonde de pH sau Redox (l=400 mm) 5720001

PS-DF Teacă pentru 3 sonde de pH sau Redox 5720002

PS-TB Teacă ½” din PP, de conductă, pentru sonde pH sau Redox 5720003

CCK5-PVC Celulă de conductivitate, ½” PVC cu cablu 2 m 5790001

CCK5-PVC-S Celulă de conductivitate, ½” PVC cu cablu ecranat 5 m 5790003

CCK5-T/NTC Celulă de conductivitate, ½” PTFE cu cablu ecranat 5 m, electrozi din AISI 316+NTC 5790002

PH4 Soluţie tampon cu pH = 4, sticlă 100 ml 5790004

PH7 Soluţie tampon cu pH = 7, sticlă 100 ml 5790005

RX220 Soluţie tampon Redox 220mV, sticlă 100 ml 5790007

RX468 Soluţie tampon Redox 468mV, sticlă 100 ml 5790006

Model Descriere COD

E-RX Sondă Redox, din sticlă, filet S7, PG 13,5, 80 ºC, 6 bar 5710012

E-PH Sondă pH, din sticlă, filet S7, PG 13,5, 80 ºC, 6 bar 5710012

C-5M Cablu 5 m pentru senzorii pH sau Redox, mufă S7/BNC 5730005

C-10M Cablu 10 m pentru senzorii pH sau Redox, mufă S7/BNC 5730010

PS-TBF Teacă din polipropilenă 1”x PG 13,5 de conductă 5720004

Model Descriere COD

SPT504 Monitor automat, prevăzut cu conductimetru digital IP54, celulă de conductivitate din PVC, alimentare 230 V/50 Hz, ieşire pentru două electrovane 24V AC 9400504

E ¾” Electrovană ¾”, corp din bronz, 24 V AC 9490034

E 1” Electrovană 1”, corp din bronz, 24 V AC 9490001

19.0

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări fără vreo notificare prealabilă. Informațiile sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.