Catalog General 2013

140
Calea Bucure[ti nr. 89A, 077017 S`ftica, ILFOV Tel: 021.352.24.06; 352.24.07 Fax: 021.314.15.42 Mobil: 0724.579.807 e-mail: [email protected] www.totaltrading.ro TOTAL TRADING 2013 1991 - 2013 • Vulcanizare şi Service Roţi • Service auto-moto, staţii ITP • Compresoare Aer ECHIPAMENTE PROFESIONALE BALANCING MACHINES 22 ANI 22 ANI

description

Catalog General 2013

Transcript of Catalog General 2013

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Calea Bucure[ti nr. 89A, 077017 S`ftica, ILFOVTel: 021.352.24.06; 352.24.07 Fax: 021.314.15.42Mobil: 0724.579.807 e-mail: [email protected] www.totaltrading.ro

  TOTAL TRADING

  20131991 - 2013

  Vulcanizare i Service Roi Service auto-moto, staii ITP Compresoare Aer

  ECHIPAMENTEP R O F E S I O N A L E

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  22ANI22ANI

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  2

  Ce g`si]i \n catalog...Pagina

  Generaliti .............................................................................................................................................................................................................................. 3Condiii generale de vnzare, garanie, service ........................................................................................................................................................................ 4Oferta general ........................................................................................................................................................................................................................ 5

  Service autoturisme, autoutilitare, motoALTESCOESCON Detectoare de jocuri ...................................................................................................................................................................... 6BOSCH KTS diagnoza unitilor de comand, BAT, BML, BSL aparate pentru service acumulatori ................................................... 10, 12CARO-LINER Sisteme pentru repararea caroseriilor accidentate ........................................................................................ 13, 14, 15, 16, 17, 18CEBORA Aparate de sudur (Spottere, MIG-MAG, TIG, MMA), aparate pentru tiere cu plasm ....................................... 19, 20, 21, 22, 23FILCAR Sisteme pentru colectarea i evacuarea gazelor de eapament ............................................................................................. 47, 48FINI Compresoare de aer cu piston (MK i BK), filtre, presostate, rezervoare aer ........................................................................ 49, 50 Compresoare de aer cu surub (ROTAR), usctoare de aer .............................................................................................. 51, 52, 53HUNGER Maini pentru rectificarea componentelor sistemului de frnare ................................................................................................. 58ISC SYSTEMS Aparate pentru sisteme de aer condiionat .................................................................................................................................. 59NUSSBAUM Aparate pentru verificarea geometriei direciei ............................................................................................................................ 69 Elevatoare cu 2 coloane, cu 4 coloane, pantograf ................................................................................... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Standuri de frnare cu role pentru autoturisme i autoutilitare ................................................................................................... 78OMCN Elevatoare pantograf ....................................................................................................................................................... 80, 81, 86 Crucioare pentru scule, bancuri de lucru, macarale de atelier, prese hidraulice ...................................................... 82, 87, 88, 89 Cricuri travers, cricuri butelie, cricuri crocodil, cricuri speciale ..................................................................................... 83, 84, 85 Dispozitive i sisteme de reparat caroserii accidentate ............................................................................................. 90, 91, 92, 93 Elevatoare moto i ATV, accesorii ................................................................................................................................... 94, 95, 96PIUSI Pompe cu acionare electric pentru transfer i recuperare ulei ................................................................................................ 102RAASM Recuperatoare i distribuitoare de ulei, pompe pentru gresat, cu acionare pneumatic ........................................ 103, 104 ... 112SPIN Aparat testare injectoare i pompe common rail, aparate pentru curat injectoare (benzin) ................................... 113, 114, 115TECNA Spottere, aparate pentru sudur n puncte ........................................................................................................................ 116, 117TECNOLUX Aparate pentru verificat faruri, dispozitive de evacuat gaze eapament ..................................................................................... 118TECNOMOTOR Analizoare de gaze i opacimetre .............................................................................................................................................. 119TEXA Aparate pentru diagnoza unitilor de comand, aparate pentru sisteme de aer condiionat ............................................ 136, 137WERTHER Elevatoare cu 4 coloane, elevatoare platform i cricuri pneumatice ........................................................................................ 138

  Service autocamioaneBOSCH KTS Truck, diagnoza unitilor de comand, BAT, BML, BSL aparate pentru service acumulatori ........................................ 11, 12CEBORA Aparate de sudur (Spottere, MIG-MAG, TIG, MMA), aparate pentru tiere cu plasm ....................................... 19, 20, 21, 22, 23FILCAR Sisteme pentru colectarea i evacuarea gazelor de eapament ............................................................................................. 47, 48FINI Compresoare de aer cu piston (MK i BK), filtre, presostate, rezervoare aer ........................................................................ 49, 50 Compresoare de aer cu surub (ROTAR), usctoare de aer .............................................................................................. 51, 52, 53FUCHS HYDRAULIK Prese hidraulice pentru demontat pivoi (King Pin), cricuri travers hidraulice ..................................................................... 54, 55HUNGER Maini pentru rectificarea componentelor sistemului de frnare ........................................................................................... 56, 57ISC SYSTEMS Aparate pentru sisteme de aer condiionat .................................................................................................................................. 59JOSAM Aparate pentru verificarea geometriei direciei la camioane i remorci ........................................................................... 60, 61, 62 Aparate de nclzire prin inducie ................................................................................................................................................ 63 Sisteme de redresat cabine i asie de autocamion .............................................................................................................. 64, 65NUSSBAUM Elevatoare cu coloane mobile ...................................................................................................................................................... 77 Standuri de frnare cu role i detectoare de jocuri pentru autocamioane i autobuze ................................................................. 79OMCN Crucioare pentru scule, bancuri de lucru, macarale de atelier, prese hidraulice ...................................................... 82, 87, 88, 89 Cricuri butelie, cricuri crocodil, suporturi pentru susinere ................................................................................................... 83, 85ALENTEC & ORION Recuperatoare i distribuitoare de ulei, pompe pentru gresat ..................................................................................................... 97PASQUIN Cricuri profesionale de mare tonaj, pneumohidraulice, heavy duty ............................................................................................. 98RAASM Recuperatoare i distribuitoare de ulei, pompe pentru gresat, cu acionare pneumatic ........................................ 103, 104 ... 112SPIN Aparat testare injectoare i pompe common rail ........................................................................................................................ 113TECNA Spottere, aparate pentru sudur n puncte ........................................................................................................................ 116, 117TECNOLUX Aparate pentru verificat faruri, dispozitive de evacuat gaze eapament ..................................................................................... 118TECNOMOTOR Analizoare de gaze i opacimetre .............................................................................................................................................. 119TEXA Aparate pentru diagnoza unitilor de comand, aparate pentru sisteme de aer condiionat ............................................ 136, 137

  Vulcanizare i service roiATEK MAKINA Maini pentru reparat jante auto, elevator platform, regroover, speed air ........................................................................... 7, 8, 9CEMB Maini pentru echilibrat roi de autoturisme, autoutilitare, autocamioane ........................................................ 24, 25, 26, 27 ... 40 Aparate pentru verificarea geometriei direciei .......................................................................................................... 41, 42, 43, 44CHICAGO PNEUMATIC Unelte profesionale cu acionare pneumatic ........................................................................................................................ 45, 46FINI Compresoare de aer cu piston (MK i BK), accesorii ............................................................................................................ 49, 50 Compresoare de aer cu surub (ROTAR), usctoare de aer .............................................................................................. 51, 52, 53KART Maini pentru splat roi auto ..................................................................................................................................................... 66LAMCO Prese i echipamente pentru vulcanizare, crucioare pentru roi .......................................................................................... 67, 68OMCN Crucioare pentru scule, bancuri de lucru ................................................................................................................................... 82 Cricuri butelie, cricuri travers, cricuri crocodil, suporturi pentru susinere .................................................................... 83,84, 85SCHOLZ Regalsysteme Sisteme de depozitare a roilor i anvelopelor ........................................................................................................................... 139TECO Maini pentru montat i demontat anvelope de autoturisme i autocamioane ....................................................... 120, 121 ... 134 Elevatoare pentru service roi, generatoare de azot, maini splat roi .............................................................................. 128, 129TG PNEU Elevatoare platform cu acionare pneumatic .......................................................................................................................... 135WERTHER Elevatoare cu 4 coloane, elevatoare platform i cricuri pneumatice ........................................................................................ 138

  1991 - 2013

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  3

  TOTAL TRADING - import` si distribuie compresoare aer, tehnic` pentru service auto-moto, tehnic` pentru vulcanizare [i service ro]i. Echipamentele importate sunt destinate echip`rii service-urilor pentru autoturisme, autoutilitare, autovehicule grele [i moto.

  Pentru a face fa]` cerin]elor pie]ei, personalul tehnic [i de vnzare-marketing este [colarizat anual, \n ]ar` sau \n str`in`tate, de c`tre furnizorii de echipamente. Asigur`m punerea \n func]iune a echipamentelor, [colarizare, service \n garan]ie [i postgaran]ie. Sediul firmei, cu o suprafa]` acoperit` de 500m2, este la S~FTICA, la 22 km de Bucure[ti, pe DN1 direc]ia Ploie[ti. Construc]ia include spa]iul administrativ, showroom-ul, depozitul de marf`, atelierul pentru repara]ii [i testare echipamente.

  TOTAL TRADING colaboreaz` cu aproximativ 30 de furnizori externi, cu majoritatea din ei de peste 15 ani.

  ALTESCO ESCON - OLANDA: detectoare de jocuri.

  ATEK MAKINA - TURCIA: ma[ini pentru reparat jante auto.

  BOSCH - GERMANIA: tehnic` de testare.

  CAR-O-LINER - SUEDIA: sisteme de reparare caroserii accidentate

  CEBORA - ITALIA: aparate de sudur` profesionale (TIG, MMA, MIG-MAG), cu tehnologie clasic` sau inverter, aparate clasice sau cu programe presetate Sinergic, cu programe Pulse pentru evitarea supranc`lzirii [i topirii materialelor de sudat. Aparate pentru t`iere cu plasm`.

  CEMB - ITALIA: ma[ini pentru echilibrat ro]i, ma[ini pentru montat [i demontat anvelope, aparatur` pentru verificarea geometriei direc]iei.

  CHICAGO PNEUMATIC - SUA: unelte profesionale [i industriale, ac]ionate cu aer comprimat.

  FILCAR - ITALIA: sisteme de colectare [i evacuare gaze e[apament

  FINI - ITALIA: compresoare aer cu piston [i compresoare cu [urub elicoidal, usc`toare de aer, filtre [i accesorii pentru aer comprimat.

  FUCHS HYDRAULIK - GERMANIA: echipamente pentru service auto pentru autovehicule grele: cricuri hidraulice de canal cu ac]ionare manual`, pneumatic` sau electric`; cricuri pentru cutii de viteze; prese mobile speciale pentru demontarea pivo]ilor (King Pin).

  HUNGER MASCHINEN - GERMANIA: echipamente pentru ntre]inerea [i recondi]ionarea sistemelor de frnare la autovehicule: ma[ini universale pentru strunjit [i rectificat tamburi, discuri de frn` [i volante, ma[ini pentru cur`]at si rectificat sabo]i de fr`n`, ma[ini de nituit.

  ISC SYSTEMS - ITALIA: aparate pentru verificarea [i ntre]inerea instala]iilor de climatizare auto.

  JOSAM LASTBILTEHNIK - SUEDIA: sisteme complexe pentru redresat [asiuri [i cabine la autovehicule grele, sisteme profesionale pentru verificarea [i reglarea geometriei direc]iei [i axelor, aparate de nc`lzit prin induc]ie, prese [i alte echipamente cu aplica]ii speciale.

  KART - POLONIA: ma[ini pentru sp`lat ro]i auto.

  LAMCO - ITALIA: prese [i echipamente vulcanizare.

  NUSSBAUM - GERMANIA: tehnic` pentru ridicat pentru toate categoriile de autovehicule, cricuri travers`, elevatoare electro-mecanice [i electrohidraulice, sta]ii ITP (standuri de frnare, detectoare de jocuri).

  OMCN - ITALIA: echipamente cu ac]ionare hidraulic`: prese, cricuri diverse, macarale-giraf`, elevatoare de mare tonaj, tehnic` pentru tinichigerie auto, elevatoare moto.

  ORION - SUEDIA: echipamente cu ac]ionare pneumatic` pentru recuperarea uleiului uzat, pompe pentru gresat, pompe transfer ulei.

  PASQUIN ITALIA: cricuri heavy duty cu ac]ionare pneumo-hidraulic`, pentru autovehicule grele [i foarte grele. Sarcina \ntre 20 [i 80 de tone.

  PCL Air Technology Ltd - ANGLIA: aparatur` pentru aer comprimat, generatoare de azot, pistoale pentru umflat, accesorii.

  PIUSI - ITALIA: echipamente cu ac]ionare electric` pentru recuperarea uleiului uzat, pompe pentru gresat, pompe pentru transfer ulei, dispozitive pentru \nlocuirea lichidului de frn`.

  RAASM - ITALIA: echipamente cu ac]ionare pneumatic` pentru recuperarea uleiului uzat, pompe pentru gresat, pompe pentru transfer ulei, dispozitive pentru \nlocuirea lichidului de frn`.

  TECNA - ITALIA: aparatur` profesional` pentru sudur` n puncte, pentru repararea caroseriilor din o]el sau din aluminiu.

  TECNOLUX - ITALIA: aparate pentru verificat faruri.

  TECNOMOTOR - ITALIA: analizoare de gaze [i opacimetre.

  TECO - ITALIA: ma[ini pentru montat [i demontat anvelope, aparatur` pentru verificarea [i reglarea geometriei direc]iei, elevatoare cu ac]ionare pneumatic`, generatoare de azot.

  TEXA - ITALIA: sisteme de diagnoz` multimarc` [i multisistem pentru unit`]ile de comand` [i control aflate pe autovehicule, aparatur` pentru verificarea [i ntre]inerea instala]iilor de climatizare auto.

  TG PNEU - CEHIA: elevatoare platform` cu ac]ionare pneumatic`.

  WERTHER - ITALIA: elevatoare cu 4 coloane, elevatoare platform` cu ac]ionare pneumatic`, cricuri pneumatice.

  22 ani de existen]`22 ani de experien]`

  1991 - 2013

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  4

  CONDITII GENERALE DE VNZARE, GARAN|IE, SERVICE 1. Pre]ul m`rfii se stabile[te \n Euro/Lei la data vnz`rii [i este LOCO Depozit S~FTICA. Factura se

  face \n lei, la cursul oficial BNR. 2. |ntrzierea la plat` conduce automat la pierderea imediat` a obliga]iilor de service [i a garan]iei. 3. Transportul m`rfii pn` la locul de instalare este \n sarcina clientului [i se face pe cheltuiala sa.

  Contra-cost, TOTAL TRADING poate asigura transportul m`rfii pn` la destina]ie. 4. Desc`rcarea, manipularea [i depozitarea m`rfii la locul de instalare sunt \n sarcina clientului. 5. Dup` efectuarea pl`]ii, marfa se livreaz` imediat din stoc. 6. |n cazul \n care marfa nu este \n stoc, termenul de livrare este de circa 45 zile de la data pl`]ii unui

  avans de 30%, care constituie garan]ia unei comenzi ferme. Se emite factur` de plat` avans. |n cazul \n care clientul nu pl`te[te diferen]a de plat` in termen de 30 de zile de la avizarea Total Trading c` marfa este disponibil`, suma pl`tit` ca avans se re]ine ca daune.

  7. Marfa vndut` se factureaz` integral la livrare. 8. Marfa vndut` nu poate fi refuzat` sau returnat` de client, pe motiv de comand` gre[it` sau alte

  motive similare. 9. Pn` la plata integral` a contravalorii echipamentelor (inclusiv penaliz`rile corespunz`toare),

  echipamentele sunt proprietatea TOTAL TRADING. 10. Realizarea instala]iei electrice, a re]elei de aer comprimat, lucr`rile de zid`rie [i betonare, nu sunt

  incluse \n pre]ul de vnzare. 11. Lucr`rile de instalare a echipamentelor FILCAR nu sunt incluse \n pre]ul de vnzare. 12. Instalarea elevatoarelor se face cu ancore mecanice Hilti. Orice alt fel de instalare se factureaz`. 13. TOTAL TRADING efectueaz` instalarea, legarea [i conectarea echipamentelor la prizele electrice

  [i / sau de aer, punerea \n func]iune [i instruirea personalului 14. Cheltuielile legate de omolog`rile metrologice sunt suportate de TOTAL TRADING. 15. Cheltuielile legate de etalonarea sau verificarea metrologic` individual` ini]ial` a echipamentelor,

  sunt suportate [i efectuate de:- TOTAL TRADING pentru:

  - analizoarele de gaze [i analizoarele de fum (opacimetre);- aparatele pentru verificat [i reglat faruri;- aparatele pentru verificarea geometriei direc]iei.

  - CLIENT: pentru standurile de frnare. 16. Demersurile [i cheltuielile legate de autorizarea ISCIR/CNCIR a compresoarelor [i rezervoarelor

  de aer, a tehnicii pentru ridicat (cricuri [i elevatoare), nu sunt incluse \n pretul de vnzare, fiind \n sarcina clientului. Total Trading \ntocme[te documenta]ia pentru autorizare, ob]ine avizul RADTP iar clientul ob]ine avizele ISCIR [i CNCIR.

  17. Garan]ia este de tip industrial [i acoper` numai piesele sau subansamblele defecte, ca urmare unor vicii de fabrica]ie sau de material. TOTAL TRADING sau reprezentan]ii agrea]i, repar` sau \nlocuiesc gratuit, componentele defecte care intr` sub inciden]a garan]iei. Uzura normal` nu intr` sub inciden]a garan]iei.

  18. Repara]iile, att \n garan]ie ct [i dup` trecerea termenului de garan]ie, se fac la sediul TOTAL TRADING sau al reprezentan]ilor agrea]i. |n cazul \n care echipamentul nu este transportabil (elevatoare, standuri de frnare), repara]ia se face la sediul clientului. Cheltuielile de expediere sau deplasare la/de la sediul clientului sunt suportate de c`tre client.

  19. Neglijarea \ntre]inerii periodice conduce la func]ionarea anormal` urmat` de defectarea echipamentelor [i ie[irea acestora din garan]ie. Clientul nu va confunda obliga]iile sale privind \ntre]inerea periodic`, cu obliga]iile de garan]ie ale TOTAL TRADING.

  20. Pentru lucr`ri urgente solicitate de client a fi efectuate, inclusiv \n zilele de smb`t` [i duminic`, tariful de manoper` service [i deplasare, se majoreaz` cu 30%.

  1991 - 2013

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  5

  OFERTA GENERAL~

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  Compresoare de aerAparate geometrie direc]ie

  Cricuri pentru camioane

  Standuri de frnare cu roleRecuperatoare de ulei uzat Aparate pentru reglat faruri

  Aparate geometrie direc]ie

  Analizoare de gaze [i fum Elevatoare diverse

  Ma[ini pentru montat [i demontat anvelope

  Ma[ini pentru montat [i demontat anvelope mari

  Sisteme pentru repararea caroseriilor

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Unelte ac]ionate pneumatic

  Elevatoare pneumatice pentru service ro]i

  Testere unit`]i de comand`

  Prese hidraulice

  Ma[ini pentru reparat jante auto

  Sisteme pentru repararea caroseriilor Generatoare de azotAparate de sudur`

  1991 - 2013

  Aparate clim` auto Aparate clim` auto

  www.texa.com

  www.pclairtechnology.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  6

  www.escon-test.com

  Electro-pneumatice alimentare electric` monofazat` 220 V sarcina maxim` de testare: 3000 kg/ax` sarcina maxim` de trecere: 4000 kg/ax` telecomand` cu cablu, bec halogen for]` maxim` 4 KN

  Electro-hidraulice alimentare electric` monofazat` sau trifazat` sarcina maxim` de testare: 3000 kg/ax` telecomand`, bec halogen for]` maxim` 8 KN vitez` testare 60 mm/s deplasare platou 50 mm

  Model Mod de lucruPlatouri(mm) Deplasare platouri Montaj

  Pre(Euro)

  PD 2502 BI pneumatic 590 x 680 nainte/napoi pivotare lateral ngropat 2940 + TVA

  PD 2502 E pneumatic 545 x 380 nainte/napoi pivotare lateral suprafa 2790 + TVA

  Model Telecomand Platouri(mm)Deplasare platouri Montaj

  Pre(Euro)

  PD 2610 SM cu cablu 6,5 m 740 x 580 nainte/napoi stnga/dreapta diagonal

  suprafa 4870 + TVA

  PD 2615 SM wireless 740 x 580 nainte/napoi stnga/dreapta diagonal

  suprafa 5150 + TVA

  PD 2610 FM cu cablu 6,5 m 690 x 700 nainte/napoi stnga/dreapta diagonal

  ngropat 5050 + TVA

  PD 2615 FM wireless 690 x 700 nainte/napoi stnga/dreapta diagonal

  ngropat 5350 + TVA

  PD 2620 SM cu cablu 6,5 m 690 x 700

  nainte/napoi stnga/dreapta diagonal antifaz automat independent fiecare platform

  suprafa 5590 + TVA

  PD 2620 FM cu cablu 6,5 m 690 x 700

  nainte/napoi stnga/dreapta diagonal antifaz automat independent fiecare platform

  ngropat 5790 + TVA

  2502 BI

  2502 E

  FM

  SM

  Detectoare de jocuri n articula]ii

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  7

  www.atekmakina.com

  DIGITAL

  12990Euro+TVA M`surare [i func]ionare automat`

  Afi[aj digital Ma[ini electrohidraulice, heavy duty Dispozitiv de rectificare cu deplasare liniar` Antrenare electric` a ro]ii, transmisie prin reductor Set bogat de accesorii Jante 10 - 26 Motor hidraulic 1,5 kW Motor antrenare 1,1 kW Reductor cu tura]ie variabil` 5-98 rpm Alimentare electric` 220 sau 380 V Greutate net` ma[in` (kg): 720 Greutate cu ambalaj (kg): 750 Ambalaj (L x l x h): 160 x 95 x 215 cm; (3,3 mc)

  Accesorii incluse

  Ma[ini pentru reparat jante de autoturism

  Pre]: 400 Euro + TVAOp]ional

  Bridge Suport

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  8

  KONIG 5400

  3190Euro+TVA

  www.atekmakina.com

  JUNIOR S

  1690Euro+TVA

  Ma[in` economic` cu gabarit redus, electrohidraulic` Antrenare manual` a ro]ii Set bogat de accesorii Jante 10 - 24 Motor hidraulic 0,55 kW Alimentare electric` 220 sau 380 V Greutate net` ma[in` (kg): 190 Greutate cu ambalaj (kg): 202 Ambalaj (L x l x h): 87 x 68 x 83 cm; (0,49 mc)

  Ma[in` electrohidraulic`, heavy duty Dispozitiv de rectificare cu deplasare liniar` Antrenare electric` a ro]ii, transmisie curea Set bogat de accesorii Jante 10 - 24 Motor hidraulic 0,55 kW Motor antrenare 0,75 kW Alimentare electric` 220 sau 380 V Greutate net` ma[in` (kg): 365 Greutate cu ambalaj (kg): 390 Ambalaj (L x l x h): 130 x 71 x 150 cm

  Accesorii incluse

  Accesorii incluse

  Ma[ini pentru reparat jante de autoturism

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  9

  Elevator platform` pentru service ro]i

  SPEED AIR

  185Euro+TVA

  Dispozitiv pentru umflarea/lipirea rapid` a talonului anvelopelor pe jant` Rezervor 18 litri Presiune 8 bar Presiune [oc 180 bar Greutate 16 kg Ambalaj (L x l x h): 47 x 40 x 37 cm

  1990Euro+TVA

  PLATFORM K4 Sarcin` maxim` (kg): 3000

  Ac]ionare pneumatic` 4 bra]e de sus]inere

  4 rampe urcare/coborre |n`l]ime minim` (mm): 165

  |n`l]ime de ridicare (mm): 455 Presiune 8-10 bar

  Ambalaj 2 colete (Lxlxh) 141 x 229 x 30 cm, greutate 460 kg (0,97 mc) 51 x 127 x 40 cm, greutate 44 kg (0,26 mc)

  REGROOVER

  BANDONI B02

  185Euro+TVA

  340Euro+TVA

  Dispozitiv pentru refacerea profilului anvelopelor

  Alimentare electric` 220 V

  Sarcin` maxim` (kg): 3000 Presiune maxim` 8 bar |n`l]ime minim` (mm): 155 |n`l]ime de ridicare (mm): 240 Greutate net` (kg): 15 Ambalaj (L x l x h): 47 x 40 x 37 cm

  Accesorii service ro]i www.atekmakina.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  10

  KTS 540

  2190Euro+TVA

  5265Euro+TVA

  KTS 530

  1850Euro+TVA

  KTS 570

  2945Euro+TVA

  KTS - Diagnoza unit`]ilor de comand` pentru autoturisme

  www.bosch.com.ro

  KTS 200 SD OTP KTS 340 SD OTP 2740Euro+TVA

  Abonamente ESI [tronic] 2.0 - diagnoza si repararea vehiculelorCod comand licena de baz Nume licen Descriere

  Licena 12 luni Pre (Euro)

  Licena OTP Pre (Euro)

  1987P12410 A Instalare i aplicaii, inclusiv catalogul de piese i instruciuni ZF 50 + TVA 50 + TVA

  1987P12420 SD Diagnoz aparate de comand pentru turisme i vehicule comerciale uoare 450 + TVA 675 + TVA

  1987P12425 SIS Instruciuni pentru identificarea i remedierea defectelor 525 + TVA -

  1987P12440 P Scheme electrice ale sistemelor de confort 355 + TVA -

  1987P12435 M Mecanic i mentenan 395 + TVA -

  1987P12445 TSB Buletine Tehnice de Service 110 + TVA -

  1987P12431 SD, SIS Diagnoz aparate de comand pentru turisme i vehicule comerciale uoare, instruciuni de reparare complete 840 + TVA -

  1987P12541 SD, SIS, M, P, TSBDiagnoz aparate de comand pentru turisme i vehicule comerciale uoare, instruciuni de reparare complete, mecanic i mentenan, scheme electrice ale sistemelor de confort, Buletine Tehnice de Service

  1250 + TVA -

  cu licen]` OTP, valabilitate nelimitat` cu licen]` OTP, valabilitate nelimitat`

  wireless wireless

  multimetru cu 2 canale

  multimetru cu 1 canal

  multimetru cu 1 canal

  sistem de operare Linux

  card SD, 2 GB

  multimetru cu 2 canale

  sistem de operare Linux

  card SD, 8 GB

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  11

  KTS - Diagnoza unit`]ilor de comand` pentru autovehicule comerciale

  Testerul de diagnoz` KTS Truck este destinat vehiculelor comerciale [i autobuzelor. Testerul de diagnoz` KTS Truck [i software-ul aferent ESI [tronic] Truck au fost dezvoltate special pentru nevoile service-urilor auto dedicate vehiculelor comerciale [i pentru a completa oferta Bosch de piese [i echipamente de service pentru van-uri, camioane de mare tonaj, autobuze etc. Bosch ofer` dou` versiuni ale noului tester de diagnoz` KTS pentru vehicule comerciale:

  KTS Truck - modul care poate fi conectat la orice calculator obi[nuit sau laptop printr-o leg`tur` foarte bun` de tip Bluetooth.

  KTS 800 Truck - solu]ia complet`, con]ine modulul KTS Truck [i DCU 130 - o tablet` PC robust` creat` recent de c`tre Bosch.

  Pachetul de livrare include un cablu OBD universal de diagnoz` [i un set universal de adaptoare. Op]ional se livreaz` cabluri specifice de diagnosticare pentru diferite tipuri de vehicule comerciale.

  KTS 800 Truck (con]innd modulul KTS Truck [i tableta DCU 130) ofer` service-urilor dedicate vehiculelor comerciale o solu]ie mobil` complet`. Noua unitate de diagnoz` DCU 130, menit` s` comande [i alte sisteme de testare Bosch este echipat` cu un ecran touch screen de 13,3 inch, are o carcas` foarte robust` [i un mner practic. Dimensiunile tabletei: 335 x 262 x 42 (mm).

  Tableta DCU 130 integreaz` o camer` foto util` care poate fi folosit` la fotografierea eventualelor deterior`ri ale pieselor sau la documentarea eventualelor avarii ale caroseriei. Tableta DCU 130 este ncadrat` n clasa de protec]ie IP 54 [i este rezistent` la impactul [ocurilor exterioare. Modulul de diagnoz` KTS Truck se conecteaz` la tableta DCU 130 tot prin tehnologia Bluetooth.

  Noile testere KTS Truck [i KTS 800 Truck func]ioneaz` cu software-ul ESI [tronic] Truck, dezvoltat pentru service-urile auto dedicate vehiculelor comerciale.

  ESI [tronic] Truck furnizeaz` [i informa]ii despre piesele de schimb n urma parteneriatului dintre Bosch [i ZF Services, informa]ii de service a produselor ZF.

  Pe lng` func]ia de diagnoz` a unit`]ilor de comand`, ESI [tronic] Truck include [i informa]ii tehnice (scheme de circuite, instruc]iuni pentru service [i repara]ii). Informa]iile de baz` referitoare la autovehiculele comerciale sunt incluse \n soft: modele produse \n serie, puterea dezvoltat` de motor, denumirea motorului, configura]ia pun]ilor, care alc`tuiesc baza unei diagnoze solide \n cadrul unui atelier de repara]ii destinat vehiculelor comerciale.

  ESI [tronic] Truck include func]ii importante pentru service: citirea [i [tergerea codurilor de eroare, vizualizarea valorilor reale, ac]ionarea actuatorilor, resetarea intervalelor de service [i adapt`ri pentru diverse sisteme.

  KTS TRUCK

  2810Euro+TVA

  KTS 800 TRUCK

  6645Euro+TVA

  DCU 130

  4655Euro+TVA

  www.bosch.com.ro

  Abonamente ESI [tronic] Truck - diagnoz i reparare camioane, autobuze, remorci...

  Cod comand licena de baz

  Nume licen Descriere

  Licena 12 luni

  Pre (Euro)

  Licena 36 luni

  Pre (Euro)

  1987P12410 A Instalare i aplicaii, inclusiv catalogul de piese i instruciuni ZF 50 + TVA 50 + TVA

  1987P12400 Truck Diagnoz aparate de comand, informaii de service i scheme electrice pentru camioane, autobuze, remorci i semiremorci, piese de schimb i instruciuni ZF 1200 + TVA -

  1987P12402 Truck Diagnoz aparate de comand, informaii de service i scheme electrice pentru camioane, autobuze, remorci i semiremorci, piese de schimb i instruciuni ZF - 3060 + TVA

 • 12

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Aparate pentru service acumulatori

  BAT 110, BAT 131 - Testere acumulatori Portabile, alimentare de la acumulatorul testat Testeaz`: acumulatori 12 V, sistemul de \ncarcare, puterea

  de pornire, starea [i tensiunea acumulatorului BAT 110 - afi[aj pe ecran cu 4 cifre [i 3 led-uri indicatoare BAT 131 - afi[aj pe ecran LCD, imprimant` termic` inclus`

  BAT 415 (12V), BAT 430 (12V/24V) Redresoare electronice, compacte, solide, multifunc]ionale, pentru acumulatori

  obi[nui]i [i acumulatori cu gel |ncarc` acumulatori f`r` debran[are de la re]eaua electric` a autovehiculului Protejeaz` componentele re]elei autovehicolului Protec]ie la supra\nc`rcare Curent de \nc`rcare controlat, reglabil continuu Protec]ie \n caz de conectare gre[it` la borne |nc`rcare lent` a acumulatorilor complet desc`rca]i

  BML 2415 Redresor electronic

  |ncarc` acumulatori f`r` debran[are de la re]eaua electric` a autovehicolului

  Protejeaz` componentele re]elei electrice a autovehicolului

  Protec]ie la supracurent Avertizare \n caz de

  conectare gre[it` la borne

  Comutator 12V/24 V Alimentare 220V 260 x 160 x 250 mm Greutate 7,4 kg

  BSL 2470 - Robot de pornire, cu func]ie de redresor pentru \nc`rcare acumulatori 12/24V

  Alimentare 220V Robot de pornire [i redresor Curent de \nc`rcare reglabil

  continuu Protec]ie la supra\nc`rcare [i

  conectare gre[it`

  955Euro+TVA

  Tensiune acumulator (V) 12/24

  Capacitate acumulatori (Ah) 12...400

  Ajutor pornire 12V 24V

  375 A efectiv330 A efectiv

  ncrcare 12V 24V

  210 A efectiv132 A efectiv

  Dimensiuni (mm) 400 x 725 x 265Greutate (kg) 30

  Caracteristici BAT 415 BAT 430Consum putere (W) 280 950Curent nominal (A) 12V

  24V15 -

  3030

  Delimitare tensiune (V) 12V24V 14 cald / 14,4 rece

  14 cald / 14,4 rece28 cald / 28,8 rece

  Dimensiuni (mm) 260 x 160 x 150 260 x 160 x 150Greutate (kg) 4,0 5,0Pre (Euro) 330 + TVA 700 + TVA

  Caracteristici BAT 250 BAT 251Tensiune nominal (V) 12 12Curent de pornire (A) 700 1400Seciune cablu pornire (mmp) 25 35Lungime cablu pornire (m) 2 2Recomandat autoturisme autocamioaneGreutate (kg) 15 26Pre 780 Euro +TVA 1275 Euro +TVA

  BAT 415

  235Euro+TVA

  BAT 110

  315Euro+TVA

  BAT 430

  BAT 250, BAT 251 Robo]i de pornire independen]i Pentru re]ele de bord 12V Pornire chiar si cu o baterie

  defect` sau demontat` Protec]ie la conectarea

  gre[it` la borne, la supra\nc`rcare [i la desc`rcarea total` a acumulatorului intern

  710Euro+TVA

  BAT 131

  www.bosch.com.ro

 • 13

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  SPEEDMinisistemul SPEED, ideal pentru trageri [i lucr`ri de

  tinichigerie u[oar`, sudur`, preg`tire pentru vopsire, cu sistem rapid de ridicare si fixare de praguri.Alimentare electric` trifazat` sau monofazat`.

  |n dotare Elevator pantograf [i platform` Dispozitiv de tragere de 5 tone

  Unitate de comand` T 611 Pomp` Nike [i cilindru hidraulic Sisteme de prindere [i accesorii

  Op]ional Sisteme de m`surare mecanic`

  Sisteme de m`surare electronic`

  Caracteristici elevator: Sarcin` maxim` 2500 kg

  |n`l]ime de ridicare 1600 mm |n`l]ime minim` 104 mm

  Platform` elevator (L x l) 2510 x 766 mm

  Sisteme de repara]ii u[oare a caroseriilor

  T 611

  www.car-o-liner.com

 • 14

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Sisteme de reparare a caroseriilor

  Sistemul QUICK 42 este construit pentru a permite att lucr`ri cosmetice rezultate \n urma accidentelor u[oare, ct [i lucr`ri structurale pentru repararea subansamblelor deteriorate \n urma unor accidente serioase. QUICK 42 poate include sistemele EVO, unul sau mai multe dispozitive de tragere (10 tone), un elevator [i o gam` larg` de sisteme de prindere pentru toate tipurile de autoturisme, inclusiv Audi, BMW, Mercedes Benz, Toyota Seat, Skoda, VW.Elevatorul electrohidraulic, tip pantograf, poate fi instalat la suprafa]` sau ingropat. Cnd este instalat la suprafa]` platforma elevatorului poate fi \nclinat` pentru a permite \nc`rcarea u[oar` a autovehiculului ce urmeaz` a fi reparat.Sisteme de m`surare mecanic` CAR-O-MECH sau electronic` CAR-O-TRONIC.

  QUICK 42 - sistem multifunc]ional pentru repara]ii u[oare [i de structur`

  Caracteristici elevator: Sarcin` maxim` 3000 kg Lungime platform` 4200 mm L`]ime platform` 1110 mm |n`l]ime de ridicare 1480 mm Alimentare electric` trifazat`

  www.car-o-liner.com

 • 15

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Sisteme de reparare a caroseriilor

  Sistem universal pentru redresat caroserii accidentate, disponibil \n multiple configura]ii. Sistemul fix, cu cadru de baz` de diferite lungimi, are \n dotarea standard, un elevator electrohidraulic tip pantograf, cu sarcina maxim` de 4.200 kg. Platforma elevatorului poate fi \nclinat` pentru a permite \nc`rcarea u[oar` a autovehiculului ce urmeaz` a fi reparat. Unul sau mai multe dispozitive de tragere de 10 tone care se pot fixa oriunde pe conturul ramei [i se pot roti astfel \nct s` ating` orice punct al caroseriei. Op]ional, sistemul dispune de o gam` larg` de accesorii, pentru toate m`rcile de autoturisme. Cadru lungime 4200, 5000, 5500 sau 6300 mm. Elevator electrohidraulic tip pantograf, cu sarcina maxim` de

  4.200 kg - \n dotarea standard. Dispozitivul de tras caroserii 10 tone for]` se poate fixa

  oriunde pe conturul ramei. Pe o ram` (cadru) se pot monta unul sau mai multe dispozitive de tragere.

  Op]ional: - sisteme de m`sur`, mecanice sau electronice Car-O-Tronic- EVO, sisteme de prindere [i ancorare

  BENCH RACK - sistem multifunc]ional pentru repara]ii de structur`

  www.car-o-liner.com

 • 16

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Sisteme de m`surare a caroseriilor

  M50 Car-O-Tronic VisionM52 Car-O-Tronic Vision X3 Sistem pentru verificarea [i m`surarea

  caroseriilor de autoturisme. Electronic tridimensional 3D Transmisie date wireless Baz` de date interactiv` Car-O-Data Kit HMP de m`surare a punctelor superioare Sistemul ofer` informa]ii privind datele

  constructive ale caroseriei, fotografii ale punctelor de m`surare, date privind partea inferioar` [i superioar` a caroseriilor, fotografii de referin]` ale autoturismelor.

  Eficien]` maxim` \n combina]ie cu sistemele EVO

  MM01 Car-O-MechMM11 Car-O-Mech Vision Sistem de m`sur` mecanic, tridimensional 3D Sistem de programe Car-O-Mech compatibil cu Car-O-Data

  M910 - Sistem de m`surare puncte superioare ale caroseriei M920 - Sistem de m`surare a simetriei caroseriei M930 - Sistem de m`surare a simetriei caroseriei M12 - punte de m`surare

  www.car-o-liner.com

 • 17

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Aparate de sudur` [i aparate de \nc`lzire prin induc]ie

  4990Euro+TVA

  3500Euro+TVA

  14990Euro+TVA

  3240Euro+TVA

  Aparat de \nc`lzire prin induc]ie

  1,6 kW (putere inductiv`) R`cire cu ap`/antigel Rezervor 20 litri 208 - 240 V 34 kg

  Se utilizeaz` \n service-uri auto pentru lucr`ri de mecanic` [i tinichigerie. |nc`lzirea prin induc]ie se face local [i \n timp scurt. Mediul de lucru nu prezint` pericol de explozie [i nu produce gaze toxice.

  Aparate de inc`lzire prin induc]ie Aparate de sudur` \n puncte Spotere Spotere pentru aluminiu Aparate de sudur` MIG-MAG Aparate de t`iere cu plasm` Accesorii speciale pentru sudur` caroserii auto

  Spoter pentru aluminiu

  CH37

  CTR 12000

  CR55

  CM220

  Aparat automat de sudur` \n puncte

  Aparat de sudur` MIG MAG

  www.car-o-liner.com

 • 18

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Sisteme de reparare a caroseriilor

  EVO 1 - sistem de baz` pentru ancorarea caroseriilor 2990 + TVA EVO 2 - extensie pentru sistemul EVO 1 2590 + TVA EVO 3 - sistem ajutor care permite construirea unor suporturi pentru fixarea

  componentelor noi ale caroseriei atunci cnd acestea urmeaz` a fi sudate. 4390 + TVA

  Sistemele EVO ofer` eficien]` maxim` \mpreun` cu sistemul de m`surare [i verificare Car-O-Tronic Vision.

  Sistemul include BQ01 - sistem complet de ancorare D19 - turnul de tragere

  Performance track - sistem multifunc]ional pentru repara]ii u[oare [i de structur`

  EVO - Sisteme de prindere [i ancorare a caroseriilor

  www.car-o-liner.com

 • 19

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  19

  Tehnologie INVERTER, clasa de protec]ie IP 23S F`r` tor]` [i cabluri Sudeaz` o]el, aluminiu, aliaje din aluminiu, jante din aliajAccesorii op]ionale: 1262 - Tor]` Binzel ABITIG 200

  Up/Down cu cablu 4 m Pre: 470 Euro + TVA 1260 - Tor]` Binzel ABITIG 200

  cu cablu 4 m Pre: 420 Euro + TVA 1281.03 - Accesorii: tor]` portelectrod, cablu de mas` de lungime 3 m,

  16 mm2, masc`, ciocan, perie de srm` Pre: 80 Euro + TVA 1450 - Fluxmetru cu dou` manometre Pre: 115 Euro + TVA 1653 - C`rucior pentru transport aparat si butelie Pre: 210 Euro + TVA

  Tehnologie INVERTER, clasa de protec]ie IP 23S F`r` tor]` [i cabluri Sudeaz` o]el, aluminiu, aliaje din aluminiu, jante din aliajAccesorii op]ionale: 1262 - Tor]` Binzel ABITIG 200

  Up/Down cu cablu 4 m Pre: 470 Euro + TVA 1260 - Tor]` Binzel ABITIG 200 cu cablu 4 m Pre: 420 Euro + TVA 1256 - Tor]` Binzel ABITIG 450W r`cit` cu ap` Pre: 540 Euro + TVA 1341 - Grup r`cire tor]` 1256 Pre: 660 Euro + TVA 1281.03 - Accesorii: tor]` portelectrod, cablu de mas` de lungime 3 m,

  16 mm2, masc`, ciocan, perie de srm` Pre: 80 Euro + TVA 1450 - Fluxmetru cu dou` manometre Pre: 115 Euro + TVA 1656 - C`rucior pentru transport aparat si butelie Pre: 310 Euro + TVA

  364-TIG SOUND AC-DC 1531/M

  365-TIG SOUND AC-DC 2240/M

  1890Euro+TVA

  3190Euro+TVA

  Caracteristici TIG MMAAlimentare electric (V) 230 (+15% -20%)

  Putere maxim absorbit P1 (KVA)3,9 la 30%2,5 la 60%2,2 la 100%

  4,4 la 30%3,3 la 60%3,0 la 100%

  Factor de lucru (A) (10 min. la 400C) X % 150 A la 30%110 A la 60%100 A la 100%

  130 A la 30%100 A la 60%90 A la 100%

  Reglaj curent I2 (A) 5 - 150 10 - 130Dimensiuni (mm) 207 x 500 x 411 (H)Greutate (kg) 17,6

  Caracteristici TIG MMAAlimentare electric (V) 230 (+15% -20%)

  Putere maxim absorbit (KVA)5,6 la 40%4,2 la 60%3,6 la 100%

  6,6 la 30%4,8 la 60%3,6 la 100%

  Factor de lucru (A) (10 min. la 400C) X % 220 A la 40%180 A la 60%160 A la 100%

  180 A la 30%140 A la 60%110 A la 100%

  Reglaj curent I2 (A) 5 - 220 10 - 180Dimensiuni (mm) 207 x 545 x 411 (H)Greutate (kg) 21,5

  www.cebora.itAparate de sudur` TIG AC-DC [i MMA

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  20

  Sudeaz` cuie, [aibe, [uruburi etc. prin desc`rcare capacitiv` de scurt` durat` [i \nalt` intensitate

  Sudeaz` o]el, o]el inoxidabil, o]el zincat, aluminiu Sudeaz` bol]uri cu diametrul maxim de 6 mm Reglaj energie: 50 - 1500J Clasa de protec]ie IP 23S Dimensiuni: 176 x 370 x 401 mm (H) Greutate: 15 kg 220 V (+10% -10%), siguran]` 10A |n dotare: Cablu de mas` Pistol pentru sudur` Set de accesorii [i consumabile

  Aparate de sudur` \n puncte

  Spoter 2154 Power Spot 5600

  Op]ional: c`rucior 1432 Pret: 155 Euro + TVA

  Reglaj electronic al puterii de sudare Sudeaz` cuie, [aibe, [uruburi etc.

  Pentru caroserii din o]el Clasa de protec]ie IP 23S

  207 x 437 x 411 mm (H) 400 V (+10% -10%), siguran]` 10A

  Greutate: 30 kg|n dotare:

  Cablu de mas` 2 m (50 mm2) Pistol pentru sudur`

  Ciocan multifunc]ional Set de accesorii

  [i consumabile

  Spoter 2148 Spot 2500

  2290Euro+TVA

  1190Euro+TVA

  www.cebora.it

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  21

  304 [i 299 Tehnologie INVERTER EN 61000-3-12 (PFC) Clasa de protec]ie IP 23S Sudur` cu fir continuu Grup antrenare cu 2 role din

  aluminiu Pre]ul include cablul de

  mas` (299: 3 m - 25 mm2) (304: 2 m - 16 mm2)

  622 [i 627 Tehnologie EVO Synergic EN 61000-3-12 (PFC) Clasa de protec]ie IP 23S Sudur` cu fir continuu Grup antrenare cu 2 role din

  aluminiu Pre]ul include cablul de

  mas` (3 m - 25 mm2)

  622 EVO 627 EVO

  Aparate de sudur` MIG MAG

  Caracteristici 622 - EVO 200MSynergic627 - EVO 200T

  Synergic304-1620/M

  Synergic299-2230/M STAR

  Sound MigAlimentare electric (V) 230 (+10% -10%) 400 (+10% -10%) 230 (+15% -20%) 230 (+15% -20%)Putere maxim (kW) 8,0 7,0 6,0 7,0

  Putere absorbit (KVA)7,8 (20%)3,3 (60%)2,5 (100%)

  6,9 (30%)4,2 (60%)3,2 (100%)

  2,8 (60%)2,5 (100%)

  6,8 (30%)4,9 (60%)3,5 (100%)

  Reglaj curent (A) 25-230 18-240 20-160 15-220

  Factor de lucru (A) X %(10 minute la 400C)

  180 (20%)105 (60%)80 (100%)

  190 (30%)135 (60%)105 (100%)

  160 (20%)110 (60%)100 (100%)

  220 (30%)175 (60%)145 (100%)

  Reglaj n trepte 2 x 6 n trepte 2 x 6 electronic, continuu electronic, continuuCaracteristici fir Fe Inox Aluminiu Cu-Si 3% Cored Cu-Al 8%

  0,6/0,8/0,90,8/0,9

  0,6/0,8/0,9/1,00,8/0,9

  0,9-

  0,6/0,8/0,9/1,00,8/0,9/1,0

  0,6/0,8/0,9/1,0/1,20,8/0,9/1,0

  --

  0,6/0,80,91,00,80,90,9

  0,6/0,8/0,9/1,0/1,20,6/0,8/0,9/1,0/1,2

  0,8/0,9/1,0/1,20,8/0,9/1,0

  0,90,8/1,0

  Caracteristici bobin 300mm/15kg 300mm/15kg 200mm/5kg 300mm/15kg

  Dimensiuni (mm) 515 x 820 x 660 (H) 515 x 820 x 660 (H) 196 x 420 x 380 (H) 320 x 585 x 500 (H)Greutate (kg) 58 62 11 27 Pre (Euro) 1690 + TVA 1690 + TVA 960 + TVA 2050 + TVA

  304 Synergic 299 Sound Mig

  1562

  2003

  1242

  Pre: 1190 Euro + TVA

  Pre: 160 Euro + TVA

  Pre: 460 Euro + TVA

  1656

  Pre: 320 Euro + TVA

  Tor]` CEBORA Pull 2003 Up-Down cu cablu 4 metri

  1196

  Pre: 210 Euro + TVA

  Cablu de leg`tur` pentru 622 [i 627 (6 metri) la pistolul 1562 cu bobin` 114

  Pre: 160 Euro + TVAKit pentru bobine 300 mm15 kg

  Pentru 304 Synergic 1246

  Pre: 100 Euro + TVA

  Tor]` CEBORA 282 A cu cablu 3,5 m, conector Euro

  Pistol pentru bobine mici, f`r` cablu; include rol` cu fir Al, 0,5 kg, 1 mm

  www.cebora.it

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  22

  Tehnologie INVERTER Sudeaz` cu fir continuu, MIG/MAG, TIG DC [i MMA MIG/MAG: sudeaz` o]el, aluminiu, inox, alam` Alimentare: 230V (+15% -20%) Greutate 13 kg Dimensiuni 207 x 437 x 411 mm (H) Putere (kW) maxim` absorbit` MIG/MAG: 4,5 TIG DC: 4,5 MMA: 4,0 Reglaj curent (A) MIG/MAG: 15-160; TIG DC: 5-160; MMA: 10-130 Caracteristici fir (MIG/MAG) Fe 0,6/0,8/1,0; Inox 0,8; Aluminiu 1,0; Cu-Si 3% 0,8; Cored 0,9 Dimensiuni maxime bobin`: 200mm / 5kg Caracteristici electrozi (MMA): 1,5 - 3,25 mm Pre]ul aparatului include cablul mas` (3m/16 mm2) [i tor]a Cebora MIG 1635 Clasa de protec]ie IP 23S

  Aparat de sudur` multifunc]ional

  Aparat de sudur` multifunc]ional

  298/TRI STAR MIG 1636/M

  251 Power Rod 130

  Op]ional: KIT 1281.04 con]ine cle[te portelectrod cu cablu

  5 m, cablu mas` 3 m, masc`, ciocan, perie de srm` Pre: 80 Euro + TVA

  Tor]` TIG (1637) cu cablu 3 m Pre: 150 Euro + TVA Tor]` MIG (1635) cu cablu 3 m Pre: 95 Euro + TVA Fluxmetru Pre: 120 Euro + TVA

  Op]ional:

  KIT 1281.04 con]ine cle[te portelectrod cu cablu 5 m, cablu de mas` 3 m, masc`, ciocan [i perie de srm` Pre: 75 Euro + TVA

  Tor]` CEBORA T150 (1567.01) cu cablu de 4 m Pre: 185 Euro + TVA

  Caracteristici 251 Power Rod 130Alimentare electric (V) 230 (+10% -10%)Putere maxim (kW) 4,3Putere absorbit (KVA) 5,7 (25%), 4,4 (60%), 3,7 (100%)Reglaj curent (A) 10-130Factor de lucru (A) X % (60%) (10 minute la 400C) 130 (25%), 100 (60%), 90 (100%)

  Electrozi (mm) 1,5 - 3,2Dimensiuni (mm) 160 x 302 x 292 (H)Greutate (kg) 4,5

  Tehnologie INVERTER

  Sudur` cu electrod (MMA) [i \n curent continuu (TIG DC)

  Pre]ul nu include cablul de mas` [i tor]a

  251

  450Euro+TVA

  Pre: 135 Euro + TVATor]` MIG cu cablu de 3 m

  1636

  Pre: 185 Euro + TVATor]` CEBORA T150 cu cablu de 4 m

  1567.01

  Aparate de sudur`www.cebora.it

  283

  1390Euro+TVA

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  23

  Tehnologie INVERTER|n dotare: 1208 - Tor]` manual` CP 40 MAR cu cablu 4 m Cablu de mas` de lungime 4 m, 10 mm2 Cle[te mas`

  Power Plasma 3100

  1150Euro+TVA

  Plasma Sound 35 PC

  890Euro+TVA

  Power Plasma 3035/M 1565Euro+TVA

  Tehnologie INVERTER Arc pilot pentru caroserii

  vopsite Repornire automat` a arcului EN 61000-3-12 (PFC)|n dotare: 1208 - Tor]` manual` CP 40

  MAR cu cablu 4 m Cablu mas` 4 m, 10 mm2 Cle[te

  1208 - Tor]` CP 40 MAR cu cablu 4 m Pre: 190 Euro + TVA 1207 - Tor]` CP 40 DAR cu cablu 6 m Pre: 390 Euro + TVA 1207.20 - Tor]` CP 40 DAR cu cablu 12 m Pre: 540 Euro + TVA

  1359 - Corp pentru tor]` MAR Pre: 80 Euro + TVA`1347 - Corp pentru tor]` DAR Pre: 95 Euro + TVA1516 - Set 5 buc`]i Pre: 25 Euro + TVA1507 - Set 2 buc`]i Pre: 25 Euro + TVA1290 - 0,7 mm, set 5 buc`]i Pre: 20 Euro + TVA1900 sau 1906 Pre: 25 Euro + TVA

  Caracteristici 296 Power Plasma 3100292/01

  Plasma Sound 35 PCAlimentare electric (V) 230 (+10% -10%) 230 (+10% -10%)Putere maxim (KW) 3,2 4,6Factor de lucru (A) (10 min. la 400C) X % 25 (35%) 35 (35%)Reglaj curent (A) continuu 5 - 25 continuu 15 - 35Grosime oel (mm) 6 - 10 8Consum aer (L/min, 3,5 bar) 60 60Dimensiuni (mm) 150 x 357 x 382 (H) 150 x 415 x 410 (H)Greutate (kg) 13 15,5

  Caracteristici 279 Power Plasma 3035/MAlimentare electric (V) 230 (+15% -20%)

  Putere absorbit (KVA)3,5 (35%)2,8 (60%)2,4 (100%)

  Factor de lucru (A) (10 minute la 400C) X %

  30 (35%)25 (60%)22 (100%)

  Reglaj curent (A) continuuGrosime oel (mm) 8 - 12Consum aer (L/min, 3,5 bar) 60Dimensiuni (mm) 175 x 503 x 400 (H)Greutate (kg) 13

  1359

  1516

  1507

  1290

  1900/1906

  1347

  Tor]e [i accesorii

  Aparate pentru t`iere cu plasm`www.cebora.it

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  24

  CEMB SpA, \nfiin]at` \n 1946 de c`tre ing. Luigi Buzzi, este unul din marii produc`tori mondiali de echipamente pentru echilibrat.Produce echipamente industriale pentru analiza vibra]iilor, ma[ini de echilibrat industriale, ma[ini pentru montat [i demontat anvelope, ma[ini pentru echilibrat ro]i, aparate pentru verificarea geometriei direc]iei, accesorii pentru ma[inile de echilibrat ro]i [i pentru aparatele de verificare a geometriei direc]iei.

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  25

  K22 BIKE/HS K22 BIKE 1570Euro+TVA

  2290Euro+TVA

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor moto

  Antrenare cu motor electric a ro]ii Afi[aj cu matrice LED M`surare automat` a distan]ei [i diametrului Alimentare electric` 220 V.Op]ional AF15, AF12, AGF.

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor moto

  Antrenare manual` a ro]ii Afi[aj cu matrice LED M`surare manual` a distan]ei [i diametrului Alimentare electric` 220 V / 24 Vcc / 12 Vcc F`r` motor electricOp]ional AF15, AF12, AGF.

  Caracteristici tehnice Putere maxim` absorbit` (kW) 0,8Precizie echilibrare (grame) 1Viteza de echilibrare (rpm) < 80Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Durata ciclului de echilibrare (secunde) 6-8Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 80Ambalaj (cm) (Lxlxh) 90 x 72 x 100

  Accesorii op]ionale

  AF 15

  Pre]: 200 Euro + TVA

  adaptor pentru ro]i pe rulmen]i, cu axul 15 mm

  AF 19

  AF 12

  Pre]: 300 Euro + TVA Pre]: 250 Euro + TVA

  adaptor pentru ro]i pe rulmen]i,

  cu axul 18 mm

  adaptor pentru ro]i pe rulmen]i, cu axul 11 mm

  AGF 41FF73171

  Pre]: 990 Euro + TVA

  adaptor pentru ro]i spate monobra](BMW K-R, Ducati 916, Honda VFR, Honda NTV, Yamaha GTS 1000)

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i motoB A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  26

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  CEMB K7

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autoturisme, autoutilitare, moto

  Afi[aj cu matrice LED Programe ALU, ALU-S, STATIC [i SPLIT pentru

  echilibrarea ro]ilor cu jante din aliaj u[or Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare manual` a distan]ei [i diametrului Frnare automat` VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]iiOp]ional: Accesorii la paginile 34 [i 35

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 0,8Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 75Precizie echilibrare (grame) 1Viteza de echilibrare (rpm) < 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 42Durata ciclului de echilibrare (secunde) 6-8Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 105/124Ambalaj (cm) (Lxlxh) 96 x 66 x 116

  cle[te pentru contragreut`]i

  calibru m`surare parametri jant`

  contragreutate 60 g

  UC20/2 GL40 UC20/2 GLM40

  1590Euro+TVA

  1790Euro+TVA

  Accesorii incluse \n pre]:

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  27

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  CEMB C71 evoCaracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 0,8Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 80Precizie echilibrare (grame) < 1Viteza de echilibrare (rpm) < 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 42Durata ciclului de echilibrare (secunde) 4-6Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 137Ambalaj (cm) (Lxlxh) 113 x 102 x 173

  Pedal` de blocare a axului ma[inii

  2790Euro+TVA

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autoturisme, autoutilitare, moto

  Afi[aj multicolor cu matrice LED Programe ALU, ALU-S, STATIC [i SPLIT pentru

  echilibrarea ro]ilor cu jante din aliaj u[or Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei [i diametrului VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]ii Pedal` de blocare a axului ma[inii Protec]ie roat`Op]ional: Accesorii la paginile 34 [i 35

  cle[te pentru contragreut`]i

  calibru m`surare parametri jant`

  contragreutate 60 g

  UC20/2 GL40

  Accesorii incluse \n pre]:

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 28

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor Afi[aj digital Programe ALU, OPT, SPLIT Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei [i diametrului AWA - m`surare automat` a l`]imii ro]ii EBS - frnare electromagnetica [i pozi]ionare

  automat` a ro]ii LASER - indicarea locului de fixare a contragreut`]ii

  de corec]ie pe interiorul jantei VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]ii WBA - acces u[or la interiorul ro]ii Protec]ie roat`Op]ional: Accesorii la paginile 34 [i 35

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 0,15Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 75Precizie echilibrare (grame) 0,5Viteza de echilibrare (rpm, aproximativ) 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 42Durata ciclului de echilibrare (secunde) 4,7Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 155Ambalaj (cm) (Lxlxh) 102 x 112 x 174

  Accesorii incluse \n pre]:

  cle[te pentru contragreut`]i

  calibru m`surare parametri jant`

  contragreutate 60 g

  UC20/2 GL40

  2690Euro+TVA

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 29

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor Afi[aj digital tip touch screen Programe ALU, OPT, SPLIT Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei [i diametrului LA SONAR - m`surare automat` cu sonar a l`]imii ro]ii Frnare electromagnetic` [i pozi]ionare automat` a ro]ii LASER - indicarea a locului de fixare a contragreut`]ii

  de corec]ie pe interiorul jantei VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]ii WBA - acces u[or la interiorul ro]ii LED - iluminare cu LED pe interiorul jantei Protec]ie roat`Op]ional: Accesorii la paginile 34 [i 35

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 0,15Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 75Precizie echilibrare (grame) 0,5Viteza de echilibrare (rpm, aproximativ) 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 42Durata ciclului de echilibrare (secunde) 4,7Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 183Ambalaj (cm) (Lxlxh) 102 x 112 x 174

  Accesorii incluse \n pre]:

  cle[te pentru contragreut`]i

  calibru m`surare parametri jant`

  contragreutate 60 g

  UC20/2 GL40

  3690Euro+TVA

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 30

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor Afi[aj pe monitor color touch screen Programe ALU, ALU-S, OPT [i SPLIT Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei [i diametrului LA SONAR - m`surare automat` cu sonar a l`]imii ro]ii EMS SONAR - pentru m`surarea excentricit`]ii radiale Frnare electromagnetic` [i pozi]ionare automat` a ro]ii LASER - indicarea locului de fixare a contragreut`]ii de

  corec]ie pe interiorul jantei PL - blocarea pneumatic` a ro]ii pe axul ma[inii VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]ii WBA - acces u[or la interiorul ro]ii LED - iluminare LED pe interiorul jantei Protec]ie roat`Op]ional: Op]ional: Accesorii la paginile 34 [i 35

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 0,15Diametrul axului (mm) 40Alimentare cu aer comprimat (bar) 8-10Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 75Precizie echilibrare (grame) 0,5Viteza de echilibrare (rpm, aproximativ) 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 42Durata ciclului de echilibrare (secunde) 4,7Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 183Ambalaj (cm) (Lxlxh) 102 x 112 x 174

  Accesorii incluse \n pre]:

  cle[te pentru contragreut`]i

  calibru m`surare parametri jant`

  contragreutate 60 g

  UC20/SE2

  5440Euro+TVA

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 31

  2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  CEMB C73 L

  cle[te pentru contragreut`]i

  calibru m`surare parametri jant`

  contragreutate 60 g

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autoturisme, autoutilitare, moto

  Afi[aj 3D pe monitor color TFT Programe ALU, ALU-S [i SPLIT pentru echilibrarea

  ro]ilor cu jante din aliaj u[or Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei [i diametrului Frnare [i pozi]ionare automat` a ro]ii \n pozi]ia de

  corec]ie VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]ii Pedal` de blocare a axului ma[inii Protec]ie roat`

  Op]ional: Accesorii la paginile 34 [i 35 EMS SONAR - m`surare automat` cu sonar a

  excentricit`]ii ro]ii 510 + TVA LA SONAR - m`surare automat` cu sonar a

  l`]imii ro]ii 370 + TVA

  Caracteristici tehnice Alementare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 1,1Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 75Precizie echilibrare (grame) 0,5Viteza de echilibrare (rpm, aproximativ) 180Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 42Durata ciclului de echilibrare (secunde) 6Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 155Ambalaj (cm) (Lxlxh) 152 x 105 x 183

  3890Euro+TVA

  Pedal` de blocare a axului ma[inii

  Accesorii incluse \n pre]:

  UC20/2 GL40

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  32

  CEMB C88 evo SE

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autoturisme, autoutilitare, moto Afi[aj 3D pe monitor color TFT Protec]ie roat`

  Programe ALU, ALU-S [i SPLIT pentru echilibrarea ro]ilor cu jante din aliaj u[or Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei [i diametrului Frnare electromagnetic` a axului ma[inii cu oprire automat` \n pozi]ia de corec]ie

  VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]ii LA SONAR - m`surare automat` cu sonar a l`]imii ro]ii SE blocarea pneumatic` a ro]ii pe axul ma[inii Accesorii standard: UC20/SE2 - adaptor cu conuri de centrare a ro]ilor Compas m`sur` l`]ime jant` cle[te contragreut`]i Contra-greutate 60 g pentru calibrare Op]ional: Accesorii la paginile 34 [i 35

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autoturisme, autoutilitare, moto

  Afi[aj 3D pe monitor color TFT, touch-screen Programe ALU, ALU-S [i SPLIT pentru echilibrarea ro]ilor cu

  jante din aliaj u[or Protec]ie roat` Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei, diametrului [i l`]imii ro]ii LA SONAR - m`surare automat` cu sonar a l`]imii ro]ii EMS SONAR pentru m`surarea excentricit`]ii radiale LR SONAR pentru m`surarea excentricit`]ii laterale VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]ii SE blocarea pneumatic` a ro]ii pe axul ma[inii Frnare electromagnetic` cu oprire in pozi]ia de corec]ieAccesorii standard UC20-SE2 - adaptor cu conuri de centrare a ro]ilor Compas m`sur` l`]ime jant` cle[te contragreut`]i Contra-greutate 60 g pentru calibrare Lift pneumatic Zero Weight

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 1,1Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 75Precizie echilibrare (grame) 0,5Viteza de echilibrare (rpm) < 180Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 42Durata medie a ciclului de echilibrare (secunde) 4,9Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 180Ambalaj (cm) (Lxlxh) 115 x 152 x 183

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 1,1Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 75Precizie echilibrare (grame) 0,5Viteza de echilibrare (rpm) < 180Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 42Durata medie a ciclului de echilibrare (secunde) 5,0Greutatea ma[inii, inclusiv accesoriile standard (kg) 227Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 242Ambalaj (cm) (Lxlxh) 152 x 105 x 183

  8990Euro+TVA

  Pedal` de blocare pneumatic` a ro]ii

  (SE) pe axul ma[inii

  Pedal` de blocare pneumatic` a ro]ii pe axul ma[inii

  Lift pneumatic Zero Weight inclus \n pre]

  6290Euro+TVA

  CEMB C87 evo SE

  Ma[ini pentru echilibrat ro]iB A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  33

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autoturisme, autoutilitare, moto

  Afi[aj 3D pe monitor color TFT touch screen Programe ALU [i ALU-S, program SPLIT Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` cu laser a distan]ei, diametrului

  [i l`]imii ro]ii, a excentricit`]ii jantei M`surare automat` a conicit`]ii [i a adncimii

  profilului anvelopei Protec]ie roat` VDD - sistem rapid [i precis de antrenare a ro]ii WBA - acces u[or la interiorul ro]ii SE blocarea pneumatic` a ro]ii pe axul ma[inii Frnare electromagnetic` automat` a axului ma[inii [i

  indicarea cu spot laser a locului de pozi]ionare a contragreut`]ii de corec]ie

  Iluminare cu LED pe interiorul jantei Lift pneumatic Zero Weight Imprimant`. Op]ional: Accesorii la paginile 34 [i 35

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 0,15Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 75Precizie echilibrare (grame) 0,5Viteza de echilibrare (rpm) < 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (utilizare protec]ie roat`) 40Durata medie a ciclului de echilibrare (secunde) 4,7Greutatea ma[inii, inclusiv accesoriile standard (kg) 220Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 242Ambalaj (cm) (Lxlxh) 152 x 105 x 183Ambalaj lift Zero Weight 1100 x 980 x 600

  Lift pneumatic Zero Weight inclus \n pre]

  cle[te pentru contragreut`]i

  calibru m`surare parametri jant`

  contragreutate 60 g

  Accesorii incluse \n pre]:

  UC20/SE2

  12490Euro+TVA

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  34

  Kit adaptor pentru prinderea pe con a ro]ilor de autoutilitare [i autovehicule 4x4. Ro]i cu gaura central` avnd diametrul cuprins ntre 97 [i 170 mm.

  Con de centrare pentru ro]i cu gaura central` cu diametrul ntre 101 [i 119 mm. Pentru ro]i de autovehicule 4x4.

  Con de centrare pentru ro]i cu gaura central` cu diametrul ntre 43 [i 69 mm.

  Kit adaptor pentru ro]i foarte late de autovehicule 4x4.

  Kit-uri adaptoare de prindere pe conuri a ro]ilor cu gaur` central`. Setul include [i 3 conuri de centrare a ro]ilor avnd diametrul g`urii centrale cuprins ntre 45 [i 110 mm.

  Kit adaptor de prindere a ro]ilor (cu sau f`r` gaur` central`) cu 3, 4, 5, 6 g`uri, situate pe diametre cuprinse \ntre 95 [i 210 mm.

  UH20/2 40 40

  UH20/2 36

  VL/2 + G36

  G36

  CON J CON A1

  UC20/2 GL40

  GP 36 36 GL 40/C 40

  pentru ma[inile cu protec]ie roat`

  cle[te pentru contragreut`]i

  calibru m`surare parametri jant`

  contragreutate 60 g

  UC20/2 GLM40 pentru ma[inile f`r` protec]ie roat`

  pentru ma[inile

  cu blocare pneumatic`

  Adaptoare pentru ma[inile de echilibrat ro]i

  Pre]: 185 Euro + TVA

  Pre]: 230 Euro + TVA Pre]: 230 Euro + TVA Pre]: 280 Euro + TVA

  35 Euro + TVA

  20 Euro + TVA

  105 Euro + TVA 105 Euro + TVA 410 Euro + TVA

  490 Euro + TVA

  Pre]: 60 Euro + TVA Pre]: 30 Euro + TVAPre]: 110 Euro + TVA

  WD + DC

  UC20/SE2

  DC

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  35

  Adaptoare pentru ma[inile de echilibrat ro]i

  Con MT Kit Renault Kit Mercedes Kit Peugeot - Citroen

  SR 5

  Pre]: 70 Euro + TVA Pre]: 230 Euro + TVAPre]: 280 Euro + TVA Pre]: 100 Euro + TVA

  include 5 inele de centrare

  include un arc [i

  3 conuri de centrare include 5 inele de centrare

  RL CUP

  Pre]: 15 Euro + TVA

  protec]ie pentru jante din aliaj, se

  utilizeaz` cu GL 40 [i GLM 40

  56,5 mm OPEL 57 mm AUDI, BMW (seria 3), VW 66,5 mm MERCEDES BENZ 72,5 mm BMW (seriile 5, 6, 7, 8)

  Con \n trepte cu 4 diametre exterioare pentru echilibrarea

  precis` a ro]ilor 60 mm, 66 mm, 71 mm, 88 mm, 129,9 mm

  57 mm 66,5 mm

  84/85 mm

  Pre]: 390 Euro + TVA

  Adaptoare de prindere rapid` [i precis`, cu prezoane de centrare, pentru ro]i cu 5 g`uri, situate pe diametre cuprinse \ntre 98 [i 160 mm.

  SR5 adaptor pt. ro]i cu 5 g`uri: 5 x 100/108/112/114,3/120/139,7/

  150/160 mm

  SR5/2 adaptor pt. ro]i cu 5 g`uri:5 x 98 / 110 / 118 / 120,65 / 127

  / 130 / 140 mm

  ZeroWeight Lift profesional, pneumatic, automat, efect greutate zero, sarcin` maxim` 80 kg, pentru toate ma[inile de echilibrat cu protec]ie roat`, \n`l]ime de ridicare 52 cm.

  RM 20/15 ( 40) 18

  16

  17

  17

  2

  3

  4

  1

  87 6 5

  19

  19

  3

  13

  1514

  1211

  10

  9

  Componente op]ionale

  Componente ale RM 20/15530

  Euro+TVA

  Adaptorul RM 20/15 permite prinderea [i echilibrarea ro]ilor moto cu rulment ( 15-35 mm), pe bascul` normal`. Lungimea axului 270 mm.

  1990 Euro + TVA

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  36

  CEMB C206

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autovehicule grele, autoutilitare

  Antrenare manual` a ro]ii, pentru utilizare \n service mobil Afi[aj cu matrice LED, programe ALU [i STATIC Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei [i diametrului F`r` protec]ie roat`. Op]ional: Acumulator renc`rcabil Pre]: 310 Euro + TVA Accesorii la pagina 40

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220, 12 Vcc, 24 VccDiametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 250Precizie echilibrare - autoturisme (g) 1

  - camioane (g) 10Viteza de echilibrare (rpm) < 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (mm) 1300Durata ciclului de echilibrare (secunde) 8-20Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 168Ambalaj (cm) (Lxlxh) 113 x 113 x 113

  4970Euro+TVA

  Manivel` pentru antrenarea ro]ii

  Manivel` pentru ridicarea [i coborrea ro]ii

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Inclus \n pre]ul de livrare!

  Inclus \n pre]ul de livrare! Inclus

  1 67

  9

  10

  GMM40

  5

  11

  2 3 4

  GG

  Componente ale ma[inii de echilibrat

  Componente ale UC215

  9 - con VL/2 (40FF52417)

  10 - distan]ier G40

  Op]ional: inel GG (940010105)

  (41FF59322)

  (41FF43821)

  1211

  13

  14

  15GG

  UC 215/HW + GMM40

  Kit IV-V+GG

  Pre]: 50 Euro + TVA

  Pre]: 60 Euro + TVA

  Adaptorul include 2 conuri, conul IV [i conul V, distan]ierul GG, pentru centrarea ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul mai mare de 180 mm ( 202 - 221 - 281 mm). Se utilizeaz` n combina]ie cu UC215/HW + GMM40.

  Cle[te pentru contragreut`]i camion

  13 : con V (40FF43747) 281 mm; 14 : con IV (40FF43748) 202-221 mm; 15 : inel distan]ier GG (940010105)

  390Euro+TVA

  580Euro+TVA

  Adaptorul include 4 conuri de centrare a ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul cuprins \ntre 43 - 180 mm. Se utilizeaz` pentru ro]i de autoutilitare [i ro]i 4x4.

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  37

  CEMB C210

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor [i lift pneumatic, pentru echilibrarea ro]ilor de autovehicule grele [i u[oare

  Afi[aj cu matrice LED, programe ALU, ALU-S [i STATIC Minimizare automat` a dezechilibrului static M`surare manual` a distan]ei [i diametrului Frnare mecanic` manual` F`r` protec]ie roat`Op]ional: Sistem protec]ie roat` Pre]: 950 Euro + TVA Accesorii la pagina 40

  Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 0,5Diametrul axului (mm) 40Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 200Precizie echilibrare - autoturisme (g) 1

  - camioane (g) 10Viteza de echilibrare (rpm) < 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (mm) 1300Durata ciclului de echilibrare (secunde) < 20Alimentare cu aer comprimat (bar) 8-10Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 265Ambalaj (cm) (Lxlxh) 145 x 97 x 136

  4490Euro+TVA

  Lift pneumatic inclus \n pre]

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Inclus \n pre]ul de livrare!

  Inclus \n pre]ul de livrare! Inclus

  1 67

  9

  10

  GMM40

  5

  11

  2 3 4

  GG

  Componente ale ma[inii de echilibrat

  Componente ale UC215

  9 - con VL/2 (40FF52417)

  10 - distan]ier G40

  Op]ional: inel GG (940010105)

  (41FF59322)

  (41FF43821)

  1211

  13

  14

  15GG

  UC 215/HW + GMM40

  Kit IV-V+GG

  Pre]: 50 Euro + TVA

  Pre]: 60 Euro + TVA

  Adaptorul include 2 conuri, conul IV [i conul V, distan]ierul GG, pentru centrarea ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul mai mare de 180 mm ( 202 - 221 - 281 mm). Se utilizeaz` n combina]ie cu UC215/HW + GMM40.

  Cle[te pentru contragreut`]i camion

  13 : con V (40FF43747) 281 mm; 14 : con IV (40FF43748) 202-221 mm; 15 : inel distan]ier GG (940010105)

  390Euro+TVA

  580Euro+TVA

  Adaptorul include 4 conuri de centrare a ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul cuprins \ntre 43 - 180 mm. Se utilizeaz` pentru ro]i de autoutilitare [i ro]i 4x4.

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  38

  CEMB C212 Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autovehicule grele [i u[oare Afi[aj cu matrice LED Programe ALU, ALU-S [i SPLIT Recunoa[tere automat` a jantelor ALU M`surare automat` a dezechilibrului static M`surare automat` a distan]ei [i diametrului Frn` electropneumatic` Lift pneumatic F`r` protec]ie roat`Op]ional: Sistem protec]ie roat` Pre]: 950 Euro + TVA Accesorii la pagina 40Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 1,1Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 250Precizie echilibrare - autoturisme (g) 1

  - camioane (g) 10Viteza de echilibrare (rpm) < 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (mm) 1300Durata ciclului de echilibrare (secunde) 8-20Alimentare cu aer comprimat (bar) 8-10Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 300Ambalaj (cm) (Lxlxh) 145 x 90 x 125

  5490Euro+TVA

  Lift pneumatic

  inclus \n pre]

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Inclus \n pre]ul de livrare!

  Inclus \n pre]ul de livrare! Inclus

  1 67

  9

  10

  GMM40

  5

  11

  2 3 4

  GG

  Componente ale ma[inii de echilibrat

  Componente ale UC215

  9 - con VL/2 (40FF52417)

  10 - distan]ier G40

  Op]ional: inel GG (940010105)

  (41FF59322)

  (41FF43821)

  1211

  13

  14

  15GG

  UC 215/HW + GMM40

  Kit IV-V+GG

  Pre]: 50 Euro + TVA

  Pre]: 60 Euro + TVA

  Adaptorul include 2 conuri, conul IV [i conul V, distan]ierul GG, pentru centrarea ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul mai mare de 180 mm ( 202 - 221 - 281 mm). Se utilizeaz` n combina]ie cu UC215/HW + GMM40.

  Cle[te pentru contragreut`]i camion

  13 : con V (40FF43747) 281 mm; 14 : con IV (40FF43748) 202-221 mm; 15 : inel distan]ier GG (940010105)

  390Euro+TVA

  580Euro+TVA

  Adaptorul include 4 conuri de centrare a ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul cuprins \ntre 43 - 180 mm. Se utilizeaz` pentru ro]i de autoutilitare [i ro]i 4x4.

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  39

  CEMB C218

  Ma[in` electronic`, cu microprocesor, pentru echilibrarea ro]ilor de autovehicule grele [i u[oare

  Afi[aj 3D pe monitor color LCD Programe ALU, ALU-S [i SPLIT Recunoa[tere automat` a jantelor ALU M`surare automat` a dezechilibrului static Frn` electropneumatic` M`surare automat` a distan]ei [i diametrului Lift pneumatic F`r` protec]ie roat`Op]ional: Sistem protec]ie roat` Pre]: 950 Euro + TVA Accesorii la pagina 40Caracteristici tehnice Alimentare electric` (V) 220Putere maxim` absorbit` (kW) 1,1Greutatea maxim` admis` a ro]ii (kg.) 250Precizie echilibrare - autoturisme (g) 1

  - camioane (g) 10Viteza de echilibrare (rpm) < 100Diametru jant` 10 - 30L`]ime jant` 1.5- 20Diametrul maxim al ro]ii (mm) 1300Durata ciclului de echilibrare (secunde) 8-20Alimentare cu aer comprimat (bar) 8-10Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 270Ambalaj (cm) (Lxlxh) 147 x 126 x 137

  7570Euro+TVA

  Lift pneumatic

  inclus \n pre]

  Ma[ini pentru echilibrat ro]i

  Inclus \n pre]ul de livrare!

  Inclus \n pre]ul de livrare! Inclus

  1 67

  9

  10

  GMM40

  5

  11

  2 3 4

  GG

  Componente ale ma[inii de echilibrat

  Componente ale UC215

  9 - con VL/2 (40FF52417)

  10 - distan]ier G40

  Op]ional: inel GG (940010105)

  (41FF59322)

  (41FF43821)

  1211

  13

  14

  15GG

  UC 215/HW + GMM40

  Kit IV-V+GG

  Pre]: 50 Euro + TVA

  Pre]: 60 Euro + TVA

  Adaptorul include 2 conuri, conul IV [i conul V, distan]ierul GG, pentru centrarea ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul mai mare de 180 mm ( 202 - 221 - 281 mm). Se utilizeaz` n combina]ie cu UC215/HW + GMM40.

  Cle[te pentru contragreut`]i camion

  13 : con V (40FF43747) 281 mm; 14 : con IV (40FF43748) 202-221 mm; 15 : inel distan]ier GG (940010105)

  390Euro+TVA

  580Euro+TVA

  Adaptorul include 4 conuri de centrare a ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul cuprins \ntre 43 - 180 mm. Se utilizeaz` pentru ro]i de autoutilitare [i ro]i 4x4.

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  40

  2625 27

  17

  16

  21

  20

  1819

  Adaptor de centrare cu prezoane, a ro]ilor cu 8 -10 g`uri. Include o flan[` cu 4 bra]e [i una cu 5 bra]e. Alternativ` la Kit IV-V+GG. Se utilizeaz` mpreun` cu UC215/HW + GMM40. 10 x 225 / 285,75 / 335 mm; 8 x 275 / 285,75 mm

  (41FF67879) SR 215/2

  Adaptor de centrare cu prezoane a ro]ilor cu 6 g`uri pentru autoutilitare. Se utilizeaz` n combina]ie cu UC215/HW. 170 / 184 / 205 / 222 / 245 mm.

  SR 3 (41FF89347)

  Disc precentrare

  670Euro+TVA

  790Euro+TVA

  Op]ionalOp]ional

  Adaptoare pentru ma[inile de echilibrat ro]i

  1 67

  9

  10

  GMM40

  5

  11

  2 3 4

  GG

  Componente ale ma[inii de echilibrat

  Componente ale UC215

  9 - con VL/2 (40FF52417) 105 Euro + TVA10 - distan]ier G40 75 Euro + TVAOp]ional:

  inel GG (940010105) 260 Euro + TVA

  (41FF59322)

  (41FF43821)

  1211

  13

  14

  15GG

  UC 215/HW + GMM40

  Kit IV-V+GG

  Pre]: 50 Euro + TVA

  Pre]: 60 Euro + TVA

  Cle[te pentru contragreut`]i camion

  13 : con V (40FF43747) 281 mm; 14 : con IV (40FF43748) 202-221 mm; 15 : inel distan]ier GG (940010105)

  390Euro+TVA

  580Euro+TVA

  Adaptorul include 4 conuri de centrare a ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul cuprins \ntre 43 - 180 mm. Se utilizeaz` pentru ro]i de autoutilitare [i ro]i 4x4.

  Adaptorul include 2 conuri, conul IV [i conul V, distan]ierul GG, pentru centrarea ro]ilor cu gaur` central` avnd diametrul mai mare de 180 mm ( 202 - 221 - 281 mm). Se utilizeaz` n combina]ie cu UC215/HW + GMM40.

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  41

  Aparate pentru verificarea geometriei direc]iei

  DWA 1000W CAR8790Euro+TVA

  (46DW66130) (46DW66130) (46DW66130) (46DW66130) (74A010479) (74A010478)

  Accesorii incluseSet (2 buc`]i) platouri rotative

  (sarcin` 1000 kg)

  4 capete de m`sur`

  46 DW 87697 1 set (4 buc.) vrfuri metalice de prindere de lungime 48 mm

  46 DW 75327 1 set (4 buc.) vrfuri metalice de lungime 45 mm

  21 DW 76363 elastic de siguran

  Accesorii incluse la dispozitivul de prindere \n 4 puncte (46DW66130)

  Op]ional: Actualizare baz` de date CAR

  Pre]: 350 Euro + TVA Accesorii la pagina 44

  Cabinet metalic DWA Calculator PC Imprimant` Sistem de operare Windows Monitor color TFT 19 4 capete de m`sur` cu electronic` Solid State, compacte,

  u[oare (2,6 kg), acumulatori cu litiu 8 x CCD, 240 dialog \n limba romn` Baz` de date CAR pentru autoturisme Baz` de date auxiliar` 2 platouri rotative, sarcin` 1000 kg 4 dispozitive de prindere 12 - 24 (4 x 46 DW66130) Dispozitiv de blocare a pedalei de frn` (74A010479) Dispozitiv de blocare a volanului (74A010478) Transmisia datelor prin Bluetooth BT2 (f`r` cabluri) Certificat de etalonare metrologic` Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 210 Ambalaj (cm) (Lxlxh) 102 x 83 x 210

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  42

  DWA 1000W TRUCK10990Euro+TVA

  (46DW66130) (46DW66130) (46DW66130) (46DW66130) (74A010479) (74A010478)

  4 capete de m`sur`

  46 DW 87697 1 set (4 buc.) vrfuri metalice de prindere de lungime 48 mm

  46 DW 75327 1 set (4 buc.) vrfuri metalice de lungime 45 mm

  46 DW 89766 1 set (4 buc.) extensii de prindere de lungime 120 mm

  21 DW 76363 elastic de siguran

  Accesorii incluse la dispozitivul de prindere \n 4 puncte (46DW66130)

  Cabinet metalic DWA Calculator PC Imprimant` Sistem de operare Windows Dialog \n limba romn` Monitor color TFT 19 4 capete de m`sur` cu electronic` Solid State,

  compacte, u[oare, acumulatori cu litiu 8 x CCD, 240 Baz` de date TRUCK [i baz` de date auxiliar` 2 platouri rotative, sarcin` 6000 kg 4 dispozitive de prindere 12 - 24 (4 x 46 DW66130) Dispozitiv de blocare a pedalei de frn` (74A010479) Dispozitiv de blocare a volanului (74A010478) Transmisia datelor prin Bluetooth BT2 (f`r` cabluri) Certificat de etalonare metrologic` Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 210 Ambalaj (cm) (Lxlxh) 102 x 83 x 210Op]ional: Actualizare baz` de date TRUCK Pre]: 530 Euro + TVA Accesorii la pagina 44

  Set (2 buc`]i) platouri rotative (sarcin` 6000 kg)

  Accesorii incluse

  Aparate pentru verificarea geometriei direc]iei

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  43

  Aparate pentru verificarea geometriei direc]iei

  DWA 1500 WCAR + TRUCK

  13990Euro+TVA

  Cabinet metalic DWA Calculator PC Imprimant` Sistem de operare Windows Dialog \n limba romn` Monitor color TFT 4 capete de m`sur` cu electronic` Solid State,

  compacte, u[oare, acumulatori cu litiu 8 x CCD, 240 Baz` de date CAR + TRUCK [i baz` de date auxiliar` 2 platouri rotative 1000 kg [i 2 platouri rotative 6000 kg 4 dispozitive de prindere 12 - 24 (4 x 46 DW66130) Dispozitiv de blocare a pedalei de frn` (74A010479) Dispozitiv de blocare a volanului (74A010478) Transmisia datelor prin Bluetooth BT2 (f`r` cabluri) Certificat de etalonare metrologic` Greutatea ma[inii, cu ambalaj (kg) 210 Ambalaj (cm) (Lxlxh) 102 x 83 x 210Op]ional: Actualizare baz` date TRUCK Pre]: 530 Euro + TVA Actualizare baz` de date CAR Pre]: 350 Euro + TVA Accesorii la pagina 44

  Accesorii incluse

  (46DW66130) (46DW66130) (46DW66130) (46DW66130) (74A010479) (74A010478)

  Set (2 buc`]i) platouri rotative (sarcin` 1000 kg)

  4 capete de m`sur`

  46 DW 87697 1 set (4 buc.) vrfuri metalice de prindere de lungime 48 mm

  46 DW 75327 1 set (4 buc.) vrfuri metalice de lungime 45 mm

  46 DW 89766 1 set (4 buc.) extensii de prindere de lungime 120 mm

  21 DW 76363 elastic de siguran

  Accesorii incluse la dispozitivul de prindere \n 4 puncte (46DW66130)

  Set (2 buc`]i) platouri rotative (sarcin` 6000 kg)

  B A L A N C I N G M A C H I N E S

  www.cemb.com

 • 2013

  TOTAL TRADING srl, Calea Bucureti nr. 89A, 077017 Sftica, IlfovTel: 021 352.24.06; 352.24.07 e-mail: [email protected] mobil: 0724.579.807

  44

  Accesorii pentru aparatele de verificare a geometriei direc]iei

  Set extensie (4 buc`]i) pentru ro]i cu diametrul

  de maximum 50

  46DW76223

  Set (2 buc`]i) platouri rotative (sarcin` 6000 kg)

  Pre: 600 Euro + TVAPre: 540 Euro + TVA

  Dispozitiv de blocare a pedalei de frn`

  Pre]: 20 Euro + TVA Pre]: 35 Euro + TVA

  Dispozitiv de blocare a

  volanului

  (46DW66130) (74A010479) (74A010478)

  Set (2 bu