Catalog Clasif MF

download Catalog Clasif MF

of 47

Transcript of Catalog Clasif MF

HOTRRE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 13 ianuarie 2005 n temeiul art. 108 din Constitu ia Romniei, republicat, al art. 24 alin. (19) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. ART. 1 Se aprob Catalogul privind clasificarea i duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, cuprins n anexa*) care face parte integrant din prezenta hotrre. -----------*) Anexa este reprodus n facsimil. ART. 2 Prezenta hotrre intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2005. ART. 3 Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasifica iei i a duratelor normale de func ionare a mijloacelor fixe, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, cu modificrile ulterioare, precum i orice alte dispozi ii contrare. PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaz: Ministrul finan elor publice, Mihai Nicolae Tnsescu

1

ANEXA 1 CATALOG din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele normale de func ionare a mijloacelor fixePublicat n Monitorul Oficial cu numrul 46 din data de 13 ianuarie 2005 I.Dispozi ii generale 1.Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate n economie si duratele normale de func ionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare n ani, aferente regimului de amortizare liniar. 2.Durata normala de func ionare reprezint durata de utilizare n care se recupereaz, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizrii. n consecin a, durata normala de func ionare este mai redusa dect durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv. 3.Mijloacele fixe cuprinse n catalog sunt clasificate n general n grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si n familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate n trei grupe principale si anume: - Grupa 1 - Construc ii; - Grupa 2 - Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale si planta ii; - Grupa 3 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protec ie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. Catalogul se aplica in mod unitar de ctre agen ii economici, persoanele juridice fara scop patrimonial ct si de ctre institu iile publice, asigurnd determinarea in mod unitar a amortizrii capitalului imobilizat n active corporale. 4.n prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achizi ionat se utilizeaz sistemul unor plaje de ani cuprinse ntre o valoare minima si una maxima, existnd astfel posibilitatea alegerii duratei normale de func ionare cuprinsa ntre aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de func ionare a mijlocului fix rmne neschimbata pn la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din func iune. II.Modul de utilizare a catalogului 1.Catalogul cuprinde urmtoarele informa ii necesare identificrii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de func ionare: a)codul de clasificare; b)denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei, dup caz, mijloacelor fixe amortizabile; c)limita minima si limita maxima a duratei normale de func ionare, n ani. 2.Pentru stabilirea duratei normale de func ionare a unui mijloc fix se caut succesiv n clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa si familia, dup caz. De exemplu: a)Pentru a stabili durata normala de func ionare a mijlocului fix "gara" se va caut n clasificare: grupa 1. Construc ii; - subgrupa 1.3 Construc ii pentru transporturi, posta si telecomunica ii; - clasa 1.3.1 Cldiri pentru transporturi: autogri, gri, ...

2

Astfel la codul 1.3.1 se gsete o durata normala de func ionare cuprinsa ntre 32 - 48 ani. La punerea in func iune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normala de func ionare n limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani. n acest caz mijlocul fix gara este definit drept cldire. Pentru evitarea confuziilor se precizeaz ca o cldire reprezint o construc ie sub forma de incinta nchisa, n care se desfoar o activitate umana de locuire, de produc ie, de nv mnt, de sntate, de cultura, de agrement, de servicii, de administra ie, de cult, de transport (gara), de posta si telecomunica ii. b)Pentru a stabili durata normala de func ionare a infrastructurii unui drum cu mbrcminte de beton asfaltic se va caut n clasificare: - grupa 1. Construc ii; - subgrupa 1.3 Construc ii pentru transporturi, posta si telecomunica ii; - clasa 1.3.7 Infrastructura drumuri (publice, industriale, ... ) ......... ; - subclasa 1.3.7.2 Cu mbrcminte din beton asfaltic ..... Astfel la codul 1.3.7.2 se citete o durata normala de func ionare cuprinsa ntre 20 - 30 ani, limite ntre care se poate stabili, numai la punerea in func iune, durata normala de func ionare a mijlocului fix. c)Pentru o moara din industria cimentului durata normala de func ionare se gsete astfel: - grupa 2. Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale si planta ii; - subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (maini, utilaje ...... ); - clasa 2.1.17 Maini, utilaje si instala ii comune care func ioneaz .... ; - subclasa 2.1.17.2 Maini ...pentru prelucrarea mecanica a ... , mori; - familia 2.1.17.2.1 - morile din industria cimentului. Pentru codul 2.1.17.2.1 se citete din catalog o durata normala de func ionare cuprinsa ntre 12 - 18 ani, limite ntre care se poate stabili, la punerea in func iune, durata normala de func ionare a mijlocului fix. 3.Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea si duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 964/1998, la noul catalog privind clasificarea si duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, se vor avea n vedere urmtoarele: - Grupa 1 "Construc ii" corespunde cu vechea grupa 1 "Construc ii"; - Grupa 2 "Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale si planta ii" include vechile grupe: grupa 2 "Echipamente tehnologice (maini, utilaje si instala ii de lucru); grupa 3 "Aparate si instala ii de msurare, control si reglare"; grupa 4 "Mijloace de transport"; grupa 5 "Animale si planta ii"; - Grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protec ie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" corespunde cu vechea grupa 6 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protec ie a valorilor umane si materiale si alte active corporale". 4.n anexa la catalog, se prezint Dic ionarul de corespondenta ntre codurile de clasificare si duratele normale de func ionare prevzute n Catalogul privind clasificarea si duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 964/1998 si cele din prezentul catalog, care va asigura o ncadrare corecta a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu. 5.Pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniu, a cror valoare de intrare nu a fost recuperata integral pe calea amortizrii pn la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de func ionare ramase pot fi recalculate cu ajutorul rela iei: DR=(1-DC/DV)*DN

3

n care: DR - durata normala de func ionare rmasa, n ani; DC - durata normala de func ionare consumata pn la 31 decembrie 2004, n ani; DV - durata normala de func ionare dup vechiul catalog aprobat prin HG 964/98, in ani; DN - durata normala de func ionare stabilita intre limitele minime si maxime prevzute in noul catalog, n ani. De exemplu: O rampa de ncrcare-descrcare are o durata normala de func ionare dup vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durata de func ionare consumata DC = 24 ani si o durata normala de func ionare dup noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normala de func ionare rmasa se determina astfel: DR=(1-24/40)*30 = 12 ani n acest caz valoarea rmasa neamortizata pentru acest mijloc fix va fi recuperata n urmtorii 12 ani. 6.Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea si duratele de func ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 964/1998, la noul Catalog privind clasificarea si duratele de func ionare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I, pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de func ionare in cadrul plajei indicate in catalog, cu posibilitatea reclasificarii unor mijloace fixe care nu s-au regsit in vechiul catalog si pot fi asimilate altor grupe in noul catalog. III.Alte precizri 1.Pentru mijloacele fixe noi achizi ionate dup data de 1 ianuarie 2005 se vor nscrie duratele normale de func ionare conform prevederilor din noul catalog. Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinata si in func ie de numrul de kilometri sau numrul de ore de func ionare prevzut in cr ile tehnice, pentru cele achizi ionate dup data de 1 ianuarie 2004. n acest caz, amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numrul de kilometri sau numrul de ore de func ionare prevzute in cr ile tehnice, rezultnd astfel amortizarea/km, sau pe ora de func ionare. Amortizarea lunara se determina prin nmul irea numrului de kilometri parcuri sau a numrului de ore de func ionare efectuate in fiecare luna cu amortizarea/km, sau pe ora de func ionare. 2.Investi iile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aib ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici ini iali ai acestora si sa conduc la ob inerea de beneficii economice viitoare. Ob inerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si func ionare. n cazul cldirilor, investi iile efectuate trebuie sa asigure protec ia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora. Amortizarea acestor investii se face fie pe durata normala de utilizare rmasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pn la 10% sau in cazul institu iilor publice pana la 20%. Daca cheltuielile ulterioare se fac dup expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de ctre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.

4

Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea strii ini iale sunt considerate cheltuieli de repara ii. 3.n cazul mijloacelor fixe achizi ionate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in func iune, durata normala de utilizare rmasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de func ionare rmasa. n cazul mijloacelor fixe achizi ionate cu durata normala de func ionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de func ionare se stabilete de ctre o comisie tehnica sau expert tehnic independent. 4.Men inerea n func iune a mijloacelor fixe care pot afecta protec ia vie ii, a snt ii si a mediului ( mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, maini de construc ii si de gospodrie comunala, maini de ridicat etc.) dup expirarea duratei normale de func ionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic ntocmit de organisme de certificare sau organisme de inspec ie tehnica abilitate n domeniul de activitate al mijlocului fix. 5.Pentru perioada in care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizrii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normala de utilizare rmasa, ncepnd cu luna urmtoare repunerii in func iune a acestora sau se diminueaz capitalurile proprii la data scoaterii din func iune. 6.Fondurile bibliotecilor, muzeelor si arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe. Bunurile prevzute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizri financiare - alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu. 7.Pentru mijloacele fixe specifice sistemului na ional de aprare, ordine publica si siguran a na ionala, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finan elor Publice, clasificarea si duratele normale de func ionare. n aceleai condi ii va fi aprobata si clasificarea si duratele normale de func ionare pentru mijloacele fixe care se utilizeaz de ctre persoanele juridice, autorizate in condi iile legii, sa desfoare activit i specifice sistemului na ional de aprare, ordine publica si siguran a na ionala. ANEXA nr. 1: CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA I DURATELE NORMALE DE FUNC IONARE A MIJLOACELOR FIXE DURATE NORMALE DE FUNC IONARE - ANI 2

CODUL DE CLASIFICARE 0 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.2.

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE 1 Grupa 1. CONSTRUC II Construc ii industriale Cldiri industriale n afar de cldirile din: - industria alimentar, industria materialelor de construc ii, industria metalurgic i industria siderurgic; - industria chimic. Construc ii uoare cu structuri metalice (hale de produc ie, hale de montaj, etc.) n afar de:

40-60 28-42 24-36 16-24

5

1.1.2.1. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.4. 1.1.4.1. 1.1.5. 1.1.5.1. 1.1.5.2. 1.1.6. 1.1.6.1. 1.1.6.2. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.10.1.

- barci, oproane, etc. Centrale hidroelectrice, sta ii i posturi de transformare, sta ii de conexiuni, n afar de: - construc ii speciale metalice; - construc ii speciale din beton Centrale termoelectrice i nuclearo-electrice, n afar de: - cldirea reactorului Piste i platforme - din beton; - din balast, macadam. Sonde de i ei, gaze, sare i platforme marine de foraj i extrac ie. - sonde de i ei, gaze i sare - platforme marine de foraj i extrac ie Turnuri de extrac ie minier. Pu uri de min, galerii, planuri nclinate i rampe de pu . Structuri de sus inere, estacade i culoare pentru transportoare cu band. Rampe de ncrcare-descrcare. Construc ii miniere subterane: pentru personal; gri i remize; sta ii de pompare; sta ii de compresoare; canale pentru aeraj; buncre; suitori-cobortori; etc. Couri de fum i turnuri de rcire Iazuri pentru decantarea sterilului Camere de fum, de desprfuire, de uscare. Lucrri de construc ii de decopert pentru exploatri miniere Poligoane de ncercri experimentale n aer liber sau n ncperi nchise. Alte construc ii industriale neregsite n cadrul subgrupei 1.1. Construc ii agricole Cldiri agrozootehnice Construc ii agricole uoare (barci, magazii, oproane, cabane) Depozite de ngrminte minerale sau naturale (construc ii de compostare). Silozuri pentru furaje Silozuri pentru depozitarea i conservarea cerealelor. Ptule pentru depozitarea porumbului. Construc ii pentru creterea animalelor i psrilor, padocuri. Heletee, iazuri, bazine; ecluze i ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura. Terase pe arabil, planta ii pomicole i viticole. Sere, solarii, rsadni e i ciupercrii: - din zidrie, beton, metal sau lemn i sticl.

8-12 40-60 32-48 24-36 32-48 24-36 24-36 16-24 8-12 24-36 24-36 20-30 24-36 25-35 20-30

24-36 12-48 28-42 8-12 12-18 24-36 24-36 8-12 16-24 24-36 28-42 20-30 20-30 24-36 32-48 16-24

6

1.2.10.2. 1.2.11. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.4.1. 1.3.4.2. 1.3.4.3. 1.3.5.

1.3.6. 1.3.7.

1.3.7.1. 1.3.7.2. 1.3.7.3. 1.3.7.4. 1.3.8. 1.3.9. 1.3.10. 1.3.10.1. 1.3.10.2. 1.3.11. 1.3.12. 1.3.13. 1.3.13.1. 1.3.13.2. 1.3.14. 1.3.14.1. 1.3.14.2.

- construc ie uoar din lemn i folie din mas plastic. Alte construc ii agricole neregsite n cadrul subgrupei 1.2. Construc ii pentru transporturi pot i telecomunica ii Cldiri pentru transporturi: autogri, gri, sta ii pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, n afar de: - cldiri uoare cu structur metalic Infrastructur pentru transport feroviar cu: - ecartament normal i larg. - ecartament normal pentru metrou. - ecartament ngust, inclusiv forestier. - ecartament ngust minier. Infrastructur i sta ii de tramvaie. Re ele electrice de contact pentru trac iune electric: - pentru linii de cale ferat. - pentru linii de tramvaie i troleibuze. - pentru linii de cale ferat minier. Construc ii pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel; port-gabarit; cheiuri de ncrcare-descrcare; pentru alimentare i revizie locomotive; canale de cobort osii; funda ii de plci turnante i pod bascul; canale de zgur, etc. Aparate de cale. Infrastructur drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strzi i autostrzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circula ie): - cu mbrcminte din balast, pmnt stabilizat sau macadam. - cu mbrcminte din beton asfaltic sau pavaj pe funda ie supl. - cu mbrcminte din beton de ciment. - Infrastructur drumuri forestiere Piste pentru aeroporturi i platforme de sta ionare pentru avioane i autovehicule. Construc ii aeroportuare. Cheiuri, estacade i docuri pentru nave. Cale pentru montarea i lansarea navelor: - File din lemn. - File din beton, beton armat. Canale pentru naviga ie. Construc ii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval. Linii de funiculare pentru exploatri miniere i industriale: - pe stlpi din lemn. - pe stlpi din metal sau beton armat. Linii funiculare pentru personal; sta ii i construc ii de protec ie: - cu telecabine, telegondole sau teleschiuri. - multilifturi pentru schi.

2-4 16-24 32-48 16-24 40-60 32-48 28-42 12-18 24-36 24-36 20-30 12-18 24-36

4-6

16-24 20-30 28-42 24-36 32-48 40-60 12-18 32-48 40-60 24-36 12-18 24-36 20-30 9-15

7

1.3.15. 1.3.16. 1.3.17. 1.3.17.1. 1.3.17.2. 1.3.18. 1.3.19. 1.3.20. 1.3.21. 1.3.21.1. 1.3.22. 1.3.23. 1.3.24. 1.3.25. 1.4. 1.4.1.

1.4.2.

1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.5.1. 1.4.6. 1.4.7. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3.

Linii funiculare forestiere de tip uor. Planuri nclinate supraterane. Poduri, pode e, pasarele i viaducte pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte: - din lemn. - din zidrie, beton armat sau metal. Tunele. Cldiri pentru pot, telecomunica iixentrale telefonice, sta ii de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, etc. Linii i cabluri aeriene de telecomunica ii (stlpi, circuite, cabluri, traverse, console, etc.). Re ele i canaliza ii subterane de comunica ii urbane i interurbane, n afar de: - Suport de transmisiuni de telecomunica ii pe sisteme de cabluri cu fibr optic (submarine, subfluviale). Platforme, turnuri i piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobil, radio i TV. Cabine telefonice. Construc ii uoare pentru transporturi i telecomunica ii (barci, magazii, oproane, cabane). Alte construc ii pentru transporturi, pot i telecomunica ii neregsite n cadrul subgrupei 1.3. Construc ii hidrotehnice Baraje i construc ii accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi i fronturi de ateptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de deriva ie). Diguri (de aprare; de compartimentare; de dirijare a curen ilor), consolidri de maluri, praguri; pinteni; anrocamente i csoaie; cleonaje: - din fascine; lemn cu bolovan sau piatr; - din piatr brut; blocuri de beton; zidrie de piatr; beton armat. Canale de aduc iune. Pereuri. Construc ii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice; n afar. - construc ii uoare. Lacuri artificiale de acumulare Alte construc ii hidrotehnice neregsite n cadrul subgrupei 1.4. Construc ii pentru afaceri, comer , depozitare. Centre de afaceri. Cldiri comerciale pentru depozitare-comercializare i distribu ie. Magazine. Construc ii pentru depozitarea mrfurilor de larg consum, a mrfurilor industriale, a materialelor de construc ii i a produselor

4-6 24-36

8-12 32-48 40-60 36-54 9-15 16-24 8-12 9-15 4-6 8-12 20-30

40-60

16-24 24-36 40-60 24-36 32-48 8-12 40-60 24-36 40-60 32-48 24-36

8

1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.5.7. 1.5.7.1. 1.5.8. 1.5.9. 1.5.10. 1.5.11. 1.5.12. 1.5.13. 1.5.14. 1.6. 1.6.1. 1.6.1.1. 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.4. 1.6.5. 1.6.6. 1.6.7. 1.6.8. 1.7. 1.7.1. 1.7.1.1. 1.7.1.2. 1.7.1.3. 1.7.2.

agricole. Construc ii pentru depozitarea i comercializarea produselor petrolifere (benzinrii, etc.). Construc ii pentru depozitarea explozibililor, carburan ilor i lubrifian ilor. Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, crbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos), etc. Rezervoare i bazine pentru depozitare, n afar de: - rezervoare pentru depozitare cu protec ie catodic Depozite frigorifice pentru alimente. Ghe rii. Platforme pentru depozitare i activit i comerciale. Tancuri, rezervoare, bidoane i butoaie pentru depozitarea buturilor. Rampe de ncrcare. Construc ii uoare pentru afaceri, comer , depozitare (barci, magazii, oproane, etc.). Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor i datelor. Alte construc ii pentru afaceri, comer , depozitare neregsite n cadrul subgrupei 1.5. Construc ii de locuin e i social-culturale. Cldiri de locuit, hoteluri i cmine, n afar de: - cldiri pentru locuin e sociale, moteluri i cmine amplasate n centre industriale. WC publice. Construc ii pentru nv mnt; tiin ; cultur i art; ocrotirea snt ii; asisten social; cultur fizic i agrement, n afar de: - case de sntate, bi publice i baze de tratament. mprejmuiri din: - lemn; - zidrie, beton armat, metal. Cldiri administrative. Construc ii pentru centrale termice i puncte termice Construc ii suport pentru panouri de afiare i publicitate. Construc ii pentru turnuri de ceas, turnuri de paz i alte amenajri asemntoare. Alte construc ii de locuin e i social-culturale neregsite n cadrul subgrupei 1.6. Construc ii pentru transportul energiei electrice. Re ele de alimentare, de iluminat i linii de transport a energiei electrice: - aeriene pe stlpi din lemn. - aeriene pe stlpi metalici sau din beton armat. - subterane. Instala ii electrice de for :

20-30 20-30 20-30 20-30 32-48 20-30 20-30 24-36 20-30 8-12 20-30 16-24

40-60 32-48 40-60 28-42 8-12 20-30 40-60 24-36 6-10 9-15 20-30

9-15 32-48 12-18

9

1.7.2.1. 1.7.2.2. 1.7.2.3. 1.7.3. 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. 1.8.6. 1.8.7. 1.8.7.1. 1.8.8. 1.8.9. 1.8.10. 1.8.10.1. 1.8.11. 1.8.12. 1.8.12.1. 1.8.13. 1.8.14. 1.8.15. 1.9. 1.9.1.

1.9.1.1. 1.9.2. 1.9.2.1. 1.9.2.2. 1.9.3.

1.9.4.

- aeriene sau aparente. - ngropate. - n tub, canal sau tunel de protec ie. Alte construc ii pentru transportul energiei electrice neregsite n cadrul subgrupei 1.7. Construc ii pentru alimentare cu ap, canalizare i mbunt iri funciare. Pu uri spate sau forate. Drenuri pentru alimentri cu ap. Captri i prize de ap. Canale pentru alimentare cu ap i evacuarea apelor. Galerii pentru alimentare cu ap i evacuarea apelor. Conducte pentru alimentare cu ap, inclusiv traversrile; re ele de distribu ie. Galerii subterane pentru instala ii tehnico-edilitare. Conducte pentru canalizare, n afar de: - conducte tehnologice pentru ape acide. Sta ii de tratare, de neutralizare i de epurare a apelor. Castele de ap. Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nmolului; cmpuri de irigare i infiltrare, n afar de: - canale de iriga ii. Rezervoare din beton armat pentru nmagazinarea apei. Sta ii de pompare i separare a apei, n afar de: - sta ii de pompare plutitoare Construc ii i instala ii tehnologice pentru alimentare cu ap i canalizare. Construc ii uoare (barci, magazii, oproane, etc.). Alte construc ii pentru alimentare cu ap, canalizare i mbunt iri funciare neregsite n cadrul subgrupei 1.8. Construc ii pentru transportul i distribu ia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat i pentru termoficare. Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor i a lichidelor industriale, inclusiv traversrile i instala iile tehnologice, n afar de: - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevzute cu protec ie catodic. Conducte de termoficare. - aeriene sau n canale de protec ie vizitabile. - n canale nevizitabile. Conducte, branamente i instala ii tehnologice pentru distribu ia gazelor, produselor petroliere i a lichidelor industriale, ap srat, din exteriorul i interiorul construc iilor. Alte construc ii pentru transportul i distribu ia petrolului, gazelor,

9-15 9-15 24-36 16-24

24-36 24-36 32-48 32-48 32-48 24-36 32-48 12-18 24-36 32-48 16-24 24-36 40-60 32-48 16-24 32-48 8-12 24-36

20-30

40-60

20-30 16-24 12-18

16-24

10

lichidelor industriale, aerului comprimat i pentru termoficare, neregsite n cadrul subgrupei 1.9. 1.10. Alte construc ii neregsite n cadrul grupei 1. 24-36 GRUPA 2. INSTALA II TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE I PLANTA II 2.1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAINI, UTILAJE I INSTALA II DE LUCRU) 2.1.1. Extrac ia i prepararea crbunilor i minereurilor metalifere i nemetalifere 2.1.1.1. Maini, utilaje i instala ii pentru construc ia pu urilor miniere i 5-9 forare minier. Maini de havat, combine miniere i pluguri de crbune. Maini multifunc ionale pe enile. 2.1.1.2. Maini, utilaje i instala ii pentru sus inerea abatajelor i pentru 3-5 tiere-prelucrare. 2.1.1.3. Maini de ncrcat i utilaje pentru rambleiere. 4-8 2.1.1.4. Excavatoare cu rotor i instala ii de haldat. 8-12 Maini, utilaje i instala ii de sfrmare i mcinare. 2.1.1.5. Maini, utilaje i instala ii pentru clasare; pentru separare i 6-10 concentrare (gravimetric, magnetic, electrostatic). Maini, utilaje i instala ii pentru flota ie. 2.1.1.6. Maini, utilaje i instala ii pentru extragerea i prepararea 8-12 metalelor pre ioase. Maini de tabletat i brichetat sare. Maini i utilaje pentru brichetarea crbunilor 2.1.1.7. Maini de ascu it sfredele i maini de cur at vagonete. 4-8 2.1.1.8. Alte echipamente tehnologice neregsite n cadrul clasei 2.1.1. 4-6 2.1.2. Prospec iuni geologice i geofizice, foraj i extrac ia i eiului i gazelor 2.1.2.1. Sondeze 7-11 2.1.2.2. Utilaje i instala ii pentru forajul sondelor de i ei i gaze 5-9 2.1.2.3. Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii i mese 8-12 rotative. Agregate de cimentare i fisurare. Maini, utilaje i instala ii pentru extrac ia i eiului i gazelor. 2.1.2.4. Maini, utilaje i instala ii pentru carotaj, devia ii i perforri 4-8 2.1.2.5. Alte echipamente tehnologice neregsite n cadrul clasei 2.1.2. 6-10 2.1.3. Maini, utilaje i instala ii pentru metalurgia feroas, inclusiv laminarea i trefilarea metalelor. 2.1.3.1. Maini, utilaje i instala ii pentru produc ia de cocs metalurgic; 11-17 pentru produc ia fontei de prim fuziune i a feroaliajelor. Maini, utilaje i instala ii pentru produc ia electrozilor de sudur. Maini, utilaje i instala ii pentru acoperirea i protec ia suprafe ei laminatelor, evilor i trefilatelor. 2.1.3.2. Maini, utilaje i instala ii pentru produc ia de o el. 12-18 2.1.3.3. Maini, utilaje i instala ii pentru produc ia de laminate. 9-15 Maini, utilaje i instala ii pentru produc ia barelor, srmelor i

11

2.1.3.4. 2.1.4. 2.1.4.1.

2.1.4.2. 2.1.4.3. 2.1.5. 2.1.5.1.

2.1.5.1.1. 2.1.5.2.

evilor trase. Maini, utilaje i instala ii pentru produc ia de evi sudate. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.3. Maini, utilaje i instala ii pentru metalurgia neferoas Maini i instala ii pentru reducere, topire, distilare i turnare. Cuptoare pentru prerafinare; maini i instala ii pentru convertizoare i rafinare. Maini i instala ii pentru prelucrarea produselor, subproduselor i deeurilor din metalurgia neferoas. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.4. Maini, utilaje i instala ii pentru construc ii de maini i prelucrarea metalului Maini de alezat i frezat orizontale. Maini de rabotat cu mas mobil. Ciocane de forj. Prese de forj; prese speciale i specializate; maini de forjat; maini de rulat, ndoit i debitat tabl, profile i evi; maini auxiliare speciale pentru forj. Maini i instala ii de nclzire pentru forj. Maini, utilaje i instala ii pentru dezbaterea i cur irea pieselor turnate. Maini, utilaje i instala ii pentru tratamente termice. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru produc ia de cabluri i conductoare. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru produc ia de materiale electroizolante i de pulberi. Maini, utilaje i instala ii specializate de confec ionat produse din srm (cuie, ace, inte, etc.). Maini, utilaje i instala ii specializate de confec ionat produse din tabl sub ire (jucrii, ambalaje, etc.,). Maini, utilaje i instala ii specializate de confec ionat autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane. Maini specializate pentru confec ionat nituri, uruburi, tirfoane, piuli e i caiele. Maini, utilaje i instala ii specializate pentru construc ia de nave, n afar de: Linii automate de formare-turnare. Strunguri: - paralele; - frontale i carusel; - revolver, automate i semiautomate; - specializate. Maini de alezat. Maini de frezat. Maini de rabotat cu cu it mobil (epinguri) i de mortezat, de prelucrat ro i din ate, de filetat, etc., polizoare fixe. Maini de gurit, maini de debitat metale. Maini agregat; linii automate i semiautomate; centre de

9-15 11-17

9-15 9-15

9-15

12-18 8-12

12

2.1.5.3. 2.1.5.4. 2.1.5.5. 2.1.5.6.

2.1.5.7. 2.1.5.8. 2.1.6. 2.1.6.1. 2.1.6.1.1.

2.1.6.1.2.

prelucrare a metalului prin achiere. Maini de formare, miezuire i formare de precizie i cu modele uor fuzibile; maini de turnat; usctoare pentru forme i miezuri; maini, utilaje i instala ii pentru elaborarea metalelor i aliajelor. Maini, utilaje i instala ii pentru vopsire i acoperiri metalice. Maini, utilaje i instala ii comune pentru industria electrotehnic. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru produc ia de transformatoare. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru produc ia de maini electrice rotative. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru produc ia de aparataj de nalt i joas tensiune, de aparate electrice, telefonice i de msurare. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru fabrica ia de produse electrochimice i surse de iluminat. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale (ultrasunete, etc.). Maini, utilaje i instala ii specializate pentru construc ii aeronautice. Maini specializate pentru confec ionat armturi i fitinguri. Maini specializate pentru confec ionat arcuri. Maini, utilaje i instala ii specializate pentru confec ionarea ceasurilor. Maini, utilaje i instala ii pentru sudarea metalului. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru produc ia componentelor produselor i sistemelor electronice (semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio i video, aparate i instrumente electronice de msurare, calculatoare i periferice, etc.). Maini portabile de polizat, lefuit, tiat, gurit, etc. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.5. Maini, utilaje i instala ii pentru industria chimic i petrochimic Maini, utilaje i instala ii de uz general n tehnologia chimic. Decantoare; Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre i centrifuge; Maini, utilaje i instala ii pentru procese de distilare i rectificare a lichidelor; Maini, utilaje i instala ii pentru procese de nclzire, rcire i condensare; Maini, utilaje i instala ii pentru evaporare, uscare i cristalizare: a) mediu neutru sau uor coroziv; b) mediu puternic coroziv Maini, utilaje i instala ii pentru procese de separare a sistemelor gazoase; Maini, utilaje i instala ii pentru procese de absorb ie i extrac ie; Maini, utilaje i instala ii pentru reac ii chimice i electrochimice: a) mediu neutru sau uor coroziv;

9-15 6-10 6-10 5-9

2-4 8-12

9-15 6-10

8-12 13

2.1.6.2. 2.1.6.2.1.

2.1.6.2.2. 2.1.6.3. 2.1.6.3.1.

2.1.6.3.2.

2.1.6.3.3. 2.1.6.3.4. 2.1.6.4. 2.1.6.4.1. 2.1.6.4.2.

2.1.6.5. 2.1.6.6. 2.1.7. 2.1.7.1. 2.1.7.1.1.

b) mediu puternic coroziv. Maini, utilaje i instala ii specifice industriei chimice anorganice. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru producerea acidului sulfuric i a ngrmintelor fosfatice, a amoniacului, acidului azotic i a ngrmintelor azotoase. Maini, utilaje i instala ii specifice producerii sodei; Maini, utilaje i instala ii specifice producerii carbidului oxigenului, pulberilor i explozibililor. Alte maini, utilaje i instala ii specifice pentru industria chimic anorganic. Maini, utilaje i instala ii specifice producerii clorului i a compuilor si. Maini, utilaje i instala ii specifice industriei chimice organice (exclusiv prelucrarea i eiului). Maini, utilaje i instala ii specifice producerii fibrelor i firelor artificiale. Vase pentru coagularea latexului, prese de turnare, maini automate de ambalare n baloturi i maini de turnat epruvete de cauciuc. Maini, utilaje i instala ii specializate pentru confec ionat produse din cauciuc (anvelope, garnituri, tuburi, etc.) Granulatoare pentru negru de fum. Reactoare pentru dehidrogenarea butanului; polimerizatoare. Maini, utilaje i instala ii specializate pentru confec ionat produse din mase plastice. Maini, utilaje i instala ii specializate pentru producerea medicamentelor. Instala ii pentru preparat solu ii, n circuit nchis, n vase de sticl i vase de cuar pentru filtrare. Alte maini, utilaje i instala ii pentru industria chimic organic. Maini, utilaje i instala ii specifice prelucrrii i eiului, n afar de: - coloane de distilare frac ionat i generatoare de gaz inert; - vase pentru propan i butan; - agregate pentru tierea hidraulic a cocsului, regeneratoare de catalizator i umectoare: coloane pentru recuperarea SO2 din rafinat i coloane de solventare cu bioxid de sulf i cuptoare pentru arderea gudroanelor; Maini, utilaje i instala ii specifice produc iei de spun, detergen i i lumnri. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.6. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea materialelor de construc ii i refractare. Maini, utilaje i instala ii pentru fasonarea produselor, n afar de: - maini de fasonat prin presare; - maini de fasonat prin laminare;

5-9 8-12

4-8

9-15

8-12

2-4 9-15 9-15 12-18 7-11

8-12 8-12

9-15 8-12

14

2.1.7.2. 2.1.7.3. 2.1.7.3.1. 2.1.7.4.

2.1.7.4.1. 2.1.7.4.2. 2.1.7.5. 2.1.8. 2.1.8.1. 2.1.8.1.1. 2.1.8.2. 2.1.8.2.1. 2.1.8.3. 2.1.8.3.1. 2.1.8.4.

2.1.8.4.1. 2.1.8.5.

- vibroprese i traverse pentru blocuri din beton. Maini, utilaje i instala ii pentru uscarea produselor. Maini, utilaje i instala ii pentru maturizarea produselor. Maini, utilaje i instala ii pentru arderea produselor, n afar de: - cuptoare electrice pentru elaborarea electro-corindonului i a crbuni de siliciu precum i pentru ars email. Maini, utilaje i instala ii pentru deservirea usctoriilor i cuptoarelor. Maini i instala ii specifice pentru producerea cimentului, varului i a ipsosului. Maini i instala ii specifice fabricrii produselor din azbociment. Maini, utilaje i instala ii specifice producerii materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat, etc.). Maini i instala ii specifice producerii materialelor termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei i pslei din fibre de sticl). Maini i instala ii specifice producerii garniturilor tehnice de etanare. Maini i instala ii specifice producerii rondelelor, plcilor izolatoare i dopurilor din plut. Maini i instala ii specifice pentru extragerea i prelucrarea marmurei i a pietrei naturale i artificiale de construc ii. Maini, utilaje i instala ii specifice pentru ambalarea produselor. Maini i instala ii specifice pentru prefabricate din beton, crmizi silico-calcare i igle din ciment, n afar de: - tipare metalice i de beton, nclzitoare; - casete verticale. - tipare pentru tuburi din beton. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.7. Maini, utilaje i instala ii pentru silvicultur, exploatarea i prelucrarea lemnului Maini de cojit, despicat, tocat i mrun it. Strunguri i maini de copiat. Ferstraie, n afar de: - ferstraie cu lan portabile Maini de rindeluit, de frezat, de gurit i dltuit, n afar de: - maini portabile de rindeluit, de frezat, de gurit i dltuit. Maini de lefuit, de lustruit, maini combinate, maini agregat, n afar de: - maini portabile de lefuit i de lustruit. Maini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin tiere i maini de curbat; agregate de nndire i asamblare; prese specifice pentru industria lemnului; maini, utilaje i instala ii pentru preparat i aplicat adezivi i lacuri, n afar de: - maini portabile de tiat i de mbinat prin agrafe, cuie, clame. Maini, utilaje i instala ii pentru uscare, aburire i tratare termic, n afar de:

12-18 16-24 11-17 12-18

4-6 8-12 12-18

8-12 2-3 8-12 2-4 8-12 2-4 8-12

2-4 9-15

15

2.1.8.5.1. 2.1.8.6. 2.1.8.7. 2.1.8.8. 2.1.9. 2.1.9.1. 2.1.9.1.1. 2.1.9.2.

2.1.9.2.1. 2.1.9.3. 2.1.9.4. 2.1.10. 2.1.10.1. 2.1.10.1.1.

2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.11. 2.1.11.1.

2.1.11.2.

- maini i instala ii de aburire i fierbere a lemnului. Maini, utilaje i instala ii specifice liniilor de fabrica ie pentru prelucrarea lemnului. Maini, utilaje i instala ii pentru silvicultur. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.8. Maini, utilaje i instala ii pentru industria celulozei i hrtiei Maini, utilaje i instala ii pentru fabricarea celulozei, n afar de: - putini din lemn pentru splare. Maini i instala ii pentru fabricarea hrtiei, cartonului i mucavalei. Maini i utilaje pentru impregnarea i nnobilarea hrtiei i cartoanelor. Utilaje pentru exploatarea i balotarea stufului, n afar de: - tractoare speciale pentru recoltat stuf; - recoltatoare de stuf. Maini i utilaje pentru confec ii din hrtie i prelucrarea hrtiei. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.9. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea sticlei, por elanului i faian ei Cuptoare pentru producerea masei de sticl i tratarea produselor din sticl; maini de format i de prelucrat sticl, n afar de: - cuptoare de topire cu oale; de curbat i de securizat geamuri; - maini de confec ionat aparatur de sticl pentru laborator, maini de gradat, maini de spart geamuri armate, de ndreptat tuburi din sticl, de nchis termometre, de splat cioburi, piese de rondele pentru mainile de tras geam; - maini de format materiale ceramice; - maini i instala ii de finisat i decorat produse din sticl i ceramic fin. Maini de ambalat butelii, de splat i stors pnz de filtru, instala ii de dozarea barbotinei, etc. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.10. Maini, utilaje i instala ii pentru industria textil Maini pentru prelucrarea primar a fibrelor naturale. Maini, utilaje i instala ii pentru prelucrarea primar a fibrelor de ln i a prului. Maini pentru prelucrarea preliminar a deeurilor din fibre i a zdren elor. Maini i instala ii din filaturile de bumbac. Maini, utilaje i instala ii din filaturile de mtase natural. Maini, utilaje i instala ii din filaturile de fibre liberiene i din filaturile de ln. Maini i utilaje pentru prepararea firelor. Maini, utilaje i instala ii pentru produs materiale textile ne esute i electroplu. Maini pentru pregtire n vederea tratamentelor i finisrii.

4-6 9-15 5-9 8-12 10-16 5-9 8-12

5-9 10-16 8-12

11-17 9-15

11-17 9-15 8-14

8-12

16

2.1.11.3.

2.1.11.4. 2.1.11.5. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.13.1.

2.1.13.2. 2.1.13.2.1. 2.1.13.2.2.

2.1.13.3. 2.1.14. 2.1.14.1. 2.1.14.2. 2.1.14.3.

2.1.14.4.

2.1.14.5. 2.1.14.6. 2.1.14.7.

Maini, aparate i instala ii de vopsit i de imprimat materiale textile. Maini i instala ii de albit. Maini i instala ii pentru tratamente umede fr folosire de coloran i. Maini de stors i de uscat materiale textile. Maini i instala ii pentru apretura i finisarea special a materialelor textile; de controlat, ajustat i mpachetat. Maini de esut. Maini de tricotat; de mpletit, croetat i nnodat. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.11. Maini, utilaje i instala ii pentru industria confec iilor Maini, utilaje i instala ii pentru industria pielriei, blnriei i ncl mintei Maini, utilaje i instala ii pentru produs talp artificial. Maini, utilaje i instala ii pentru confec ii de ncl minte din piele i din nlocuitori din piele. Maini, utilaje i instala ii pentru confec ionarea ncl mintei din cauciuc; pentru confec ii de: mnui, blnrie, marochinrie i articole tehnice din piele. Maini, utilaje i instala ii pentru tbcrii, n afar de: - bazine de nmuiat, cenurit, pretbcit, tbcit i decolorat. - haspele de nmuiat, cenurit, decalcifiat, semluire, pielat, tbcit i argsit i butoaie de nmuiat, cenurit, decalcifiat, semluire, pielat, tbcit, vopsit, retanat, uns, vlcuit, etc.; agregate elicoidale de cenurit i tbcit. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.13. Maini, utilaje i instala ii pentru industria alimentar Maini, utilaje i instala ii pentru abatoare i producerea preparatelor din carne. Maini, utilaje i instala ii pentru lapte i produse lactate. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea uleiurilor vegetale i a margarinei; panifica ie i producerea pastelor finoase i a biscui ilor. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei i drojdiei comprimate. Maini i instala ii pentru producerea uicii, rachiurilor naturale, altor buturi distilate i gazoase, esen elor i o etului. Maini, utilaje i instala ii pentru ambalarea produselor alimentare. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea conservelor de legume i fructe. Maini, utilaje i instala ii comune pentru industria alimentar. Maini, utilaje i instala ii pentru morrit. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea zahrului. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea produselor zaharoase. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea vinului.

8-14

6-10 8-12 8-12

8-12

8-14 16-24 12-18

9-15 8-14 8-12 9-15

8-12

13-21 14-22 12-18

17

2.1.14.8. 2.1.14.9. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.16.1. 2.1.16.1.1.

2.1.16.1.2. 2.1.16.1.2.1. 2.1.16.1.2.2. 2.1.16.1.2.3. 2.1.16.2. 2.1.16.2.1. 2.1.16.2.2. 2.1.16.2.3. 2.1.16.2.4. 2.1.16.2.5. 2.1.16.3. 2.1.16.3.1. 2.1.16.3.1.1. 2.1.16.3.1.2. 2.1.16.3.2. 2.1.16.3.2.1. 2.1.16.3.3. 2.1.16.3.4. 2.1.16.4. 2.1.16.4.1. 2.1.16.4.2. 2.1.16.4.3. 2.1.16.4.4. 2.1.16.4.5. 2.1.16.5.

Maini, utilaje i instala ii pentru producerea berii. Maini, utilaje i instala ii pentru prelucrarea tutunului i a produselor din tutun. Inventar gospodresc din industria alimentar. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.14. Maini, utilaje i instala ii pentru industria poligrafic Maini de for i utilaje energetice Maini generatoare, n afar de: - instala ii de preparare a prafului de crbune, instala ii de tratare a apei de alimentare, instala ii de captare i evacuare a zgurei i cenuii; - generatoare de energie electric - generatoare de curent continuu, de curent alternativ; generatoare de frecven - grupuri electrogene sta ionare - grupuri electrogene mobile, grupuri de sudur mobile Maini motrice - motoare electrice de curent continuu i de curent alternativ; - turbine cu abur, turbine cu gaze; - turbine hidraulice; - motoare cu ardere intern, cu piston, stabile; - motoare eoliene. Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare i compensatoare. - transformatoare i autotransformatoare, n afar de: - transformatoare i autotransformatoare de sudur. - aparate de sudur electric portabile. - instala ii de redresare; - instala ii de convertizoare, n afar de: - robo i de pornire mobili - baterii de acumulatoare; instala ii de compensare a puterii reactive; - baterii de acumulatoare pentru telecomunica ii. Compresoare i pompe de vid - compresoare cu piston, stabile. - compresoare cu piston, mobile. - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, rotative cu inel de lichid i centrifuge, stabile. - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, rotative cu inel de lichid i centrifuge, mobile. - pompe de vid. Aparataje pentru sta ii electrice i posturi de transformare. Echipamente pentru centrale termice, electrice i nucleare.

6-10 9-15 8-14 22-34 16-24

12-18 9-15 6-10 12-18 12-22 12-22 6-10 16-24

16-24 8-12 4-6 12-18 4-8 8-12 5-9 8-12 4-8 9-15 4-8 8-12 8-12

18

2.1.16.6. 2.1.17. 2.1.17.1. 2.1.17.1.1. 2.1.17.1.1.1. 2.1.17.1.1.2. 2.1.17.1.1.3. 2.1.17.1.2.

2.1.17.1.3. 2.1.17.1.3.1. 2.1.17.1.3.2. 2.1.17.1.3.3. 2.1.17.1.4. 2.1.17.1.4.1. 2.1.17.2.

2.1.17.2.1. 2.1.17.3. 2.1.17.3.1. 2.1.17.4.

2.1.17.5.

2.1.17.6. 2.1.17.7. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.20.1.

Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.16. Maini, utilaje i instala ii comune care func ioneaz independent Pompe i aparate pentru vehicularea lichidelor - pompe centrifuge, n afar de: - pentru lichide slab corozive; - pentru lichide cu ac iune coroziv sau abraziv - pentru i ei. - pompe axiale; - pompe de injec ie; - pompe cu ro i din ate; - aparate i dispozitive pentru vehicularea lichidelor. - pompe cu piston: - pentru lichide necorozive; - pentru lichide cu ac iune abraziv i coroziv; - pentru extrac ia i eiului. - pompe cu pistonae, pompe cu membran i pompe elicoidale, n afar de: - pompe de adncime cu cavit i progresive pentru extrac ia i eiului. Maini i utilaje comune pentru prelucrarea mecanic a pmnturilor, minereurilor i a altor materii prime; Concasoare, delaioare i dezintegratoare; Ciururi i site; Alte maini i utilaje (ro i desecatoare, grtare de separare, clasoare); Maini de echilibrat; Mori, n afar de: - morile din industria cimentului. Ventilatoare, aeroterme i microcentrale termice murale sau de pardoseli, n afar de: - aparate de climatizare. Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri, buncre, butelii industriale, etc.) ncadrate n fluxul tehnologic: a) mediu neutru sau uor coroziv; b) mediu puternic coroziv. Amestectoare i omogenizatoare a) mediu neutru sau uor coroziv; b) mediu puternic coroziv; Maini i instala ii pentru industria frigului. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.17. Utilaje specifice produc iei de electrozi din grafit. Unelte, dispozitive, instrumente i truse de scule specializate folosite n industrie. Maini i utilaje pentru construc ii Maini i utilaje pentru sparea i pregtirea terenului.

12-18

8-12 5-9 4-6 3-5 8-12

6-10 4-8 2-4 6-10 2-4 6-10

12-18 6-10 4-6 16-24

9-15 12-18 8-12 9-15 8-12 12-18 2-4

4-8

19

2.1.20.1.1. 2.1.20.2.

2.1.20.2.1. 2.1.20.2.2. 2.1.20.2.3. 2.1.20.3. 2.1.20.3.1. 2.1.20.3.2. 2.1.20.3.3. 2.1.20.4. 2.1.20.4.1. 2.1.20.5. 2.1.20.5.1. 2.1.20.5.2. 2.1.20.5.3. 2.1.20.6. 2.1.20.6.1. 2.1.20.7. 2.1.20.7.1. 2.1.20.7.2. 2.1.20.7.3. 2.1.20.7.4. 2.1.20.7.5. 2.1.20.8. 2.1.20.9. 2.1.20.10. 2.1.20.11. 2.1.21.

Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, sptoare de an uri, sptoare de gropi i scarificatoare. Excavatoare sub 150 kW, n afar de: - excavatoare de peste 150 kW. Maini i utilaje pentru lucrri de funda ii, lucrri n stnc i pentru tuneluri; Instala ii de forat la sec iune plin; Berbeci mecanici i extractoare de pilo i; Utilaje pentru executarea lucrrilor sub ap i maini de forat i turnat pilo i, n afar de: - sonete. - ciocane pneumatice. - scuturi. Maini, utilaje i instala ii pentru prepararea, transportul i punerea n oper a betonului i mortarului, n afar de: - betoniere i malaxoare, autobetoniere, pompe i autopompe de beton; - centrale de beton; - vibratoare de interior i de exterior pentru compactarea betonului. Maini, utilaje i instala ii pentru lucrri de zidrie, tencuieli, finisaje, izola ii i instala ii, n afar de: - unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice, hidraulice); Maini, utilaje i instala ii pentru lucrri hidrotehnice, n afar de: - dragi; - greifere plutitoare; - elevatoare. Maini, utilaje i instala ii pentru construc ii i repara ii de drumuri, n afar de: - compactoare tractate i autopropulsate vibratoare i mixte, maini de tiat asfalt, plci vibratoare i maiuri mecanice. Maini, utilaje i instala ii pentru construc ii i repara ii de ci ferate, n afar de: - ciocane de burat prin vibrare; - maini de burat; - utilaje pentru ndreptat i ndoit ine; - maini pentru montarea i sudarea inei; - maini pentru pozarea cii, utilaje de msurat i verificat cale i maini de rectificat rosturi. Maini pentru executarea armturilor pentru beton. Maini i utilaje pentru lucrri de conducte magistrale i linii de transport electrice. Unelte, dispozitive i instrumente folosite n construc ii. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.20. Maini, utilaje i instala ii pentru agricultur

6-10 4-8

6-10 2-4 3-5 6-10 4-8 6-10 3-5 4-8 2-4 12-18 12-18 9-15 4-8 6-10 3-5 6-10 3-5 5-9 6-10 6-10 6-10 4-8 4-8 2-4 6-10

20

2.1.21.1. 2.1.21.1.1.

2.1.21.1.2.

2.1.21.1.2.1. 2.1.21.2.

2.1.21.3. 2.1.21.4. 2.1.21.5. 2.1.21.6. 2.1.22. 2.1.22.1. 2.1.22.1.1. 2.1.22.1.2.

2.1.22.1.3. 2.1.22.2. 2.1.22.3. 2.1.22.3.1. 2.1.22.3.2. 2.1.22.3.3. 2.1.22.3.4.

Maini i utilaje pentru lucrarea solului. - tractoare agricole; - maini pentru administrarea ngrmintelor, aparate i dispozitive pentru tratarea culturilor (stropit, prfuit). - utilaje i instala ii pentru iriga ii; - maini pentru recoltat, treierat, cur at, sortat i tratat semin e, adunat i balotat fn i paie; - maini i echipamente pentru lucrarea i cultivarea pmntului, n afar de: - grape, netezitoare i nivelatoare; Maini, instala ii i utilaje pentru zootehnie. Maini, instala ii i utilaje pentru prepararea hranei animalelor. Maini, instala ii i utilaje pentru adpatul, distribuirea hranei animalelor i evacuarea gunoiului. Maini, instala ii i utilaje pentru recoltarea produselor animale. Maini, instala ii i utilaje pentru apicultura. Maini, instala ii i utilaje pentru incuba ii i pentru avicultura. Maini, instala ii i utilaje pentru dezinfec ie veterinar. Maini, instala ii i utilaje pentru legumicultura, viticultur i pomicultur. Maini, instala ii i utilaje pentru producerea biogazului. Unelte, dispozitive i instrumente folosite n agricultur. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.21. Maini, utilaje i instala ii pentru transporturi i telecomunica ii Maini, utilaje i instala ii pentru transport feroviar. - maini, utilaje i instala ii pentru mentenan a liniilor, locomotivelor i vagoanelor; - instala ii speciale pentru siguran a circula iei i mrirea capacit ii de exploatare n sta ii, triaje i linii curente CF (instala ii pentru controlul pozi iei macazurilor, instala ii de comand centralizat a circula iei, de semnalizare automat a liniilor); - instala ii de telecomunica ii pentru ci ferate. - maini, utilaje i instala ii folosite n sistemul comercial; - utilaje pentru impregnarea i ignifugarea lemnului. Maini, utilaje i instala ii pentru mentenan a mijloacelor de transport rutier. Maini, utilaje i instala ii pentru mentenan a navelor, ntre inerea cilor navigabile i a lacurilor. - brci pentru scafandri, din metal; - pompe de aer pentru scafandri; - pontoane maritime i fluviale; - docuri plutitoare; docuri uscate; - maini, utilaje i instala ii pentru ntre inerea cilor navigabile i a lacurilor; - instala ii pentru ntre inerea i repararea navelor.

4-8

8-12

5-9 8-12

8-12 12-20 2-4 6-10

8-12 16-24

11-17 9-15

8-14 4-6 20-30 16-24

21

2.1.22.3.5. 2.1.22.4. 2.1.22.5. 2.1.22.5.1. 2.1.22.5.2. 2.1.22.5.3. 2.1.22.6. 2.1.22.6.1. 2.1.22.6.2.

2.1.22.6.3.

2.1.22.6.4. 2.1.22.7. 2.1.22.7.1. 2.1.22.8. 2.1.22.9. 2.1.23. 2.1.23.1. 2.1.23.2.

2.1.23.3. 2.1.23.3.1. 2.1.23.4.

2.1.23.5. 2.1.23.6 2.1.24.

- uzine electrice plutitoare; nave pentru stins incendii; dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale. Maini, utilaje i instala ii pentru exploatarea, mentenan a, protec ia i servirea aeronavelor i a traficului aerian. Maini, utilaje i instala ii pentru pot, pres i telecomunica ii (telefonie, telegrafie), n afar de: - centrale automate (telefonice i telegrafice), analogice de oficiu; - centrale automate(telefonice i telegrafice) analogice pentru institu ii. - echipamente digitale de telecomunica ii i instala ii aferente (electroalimentare, climatizare). Maini, aparate i instala ii pentru radio, televiziune i telecomunica ii prin sateli i, telefonie mobil, n afar de: - sta ii de emisie, emi toare, translatoare i excitatoare, radiorelee; - antene; - sta ii radio, radiotelefoane mobile, rame de radiorelee mobile; - receptoare profesionale de trafic de band larg; - echipamente pentru telecomunica ii prin sateli i; - transformatoare de fider pentru monitoare de control video i audio; - monitoare de control video i audio; - receptoare telefonie mobil. Echipamente, utilaje i aparate pentru studiouri de radio i televiziune, n afar de: - echipamente auxiliare pentru controlul i monitorizarea semnalelor. Unelte, dispozitive i instrumente pentru transporturi i telecomunica ii. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.22. Maini, utilaje i instala ii pentru circula ia mrfurilor Maini pentru pregtirea alimentelor. Maini de splat vesela i tacmuri. Dulapuri pentru uscat i nclzit vesela i tacmuri. Maini, utilaje i instala ii pentru conservarea i desfacerea preparatelor alimentare i a buturilor. Linii de autoservire pentru alimenta ia public. Maini i utilaje pentru prepararea mncrurilor, n afar de: - marmite. Automate i semiautomate comerciale. Jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, etc. Unelte, dispozitive, instrumente pentru circula ia mrfurilor, conteinere i transconteinere. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.23. Maini, utilaje i instala ii pentru gospodria comunal i

16-24 8-12 9-15 12-18 8-12 5-9 5-9 9-15 8-12

4-8

2-4 4-8 9-15 3-5 8-12 5-9 8-12

6-10 5-9 5-9

4-8 5-9

22

2.1.24.1. 2.1.24.2. 2.1.24.3. 2.1.24.3.1. 2.1.24.4. 2.1.24.4.1. 2.1.24.4.2. 2.1.24.5. 2.1.24.6. 2.1.24.6.1. 2.1.24.7. 2.1.25. 2.1.25.1.

2.1.25.2. 2.1.25.2.1. 2.1.25.3. 2.1.25.4. 2.1.26. 2.1.26.1. 2.1.26.1.1. 2.1.26.2. 2.1.26.2.1. 2.1.26.2.2. 2.1.26.3. 2.1.26.3.1. 2.1.26.4. 2.1.26.5.

2.1.26.5.1 2.1.27.

spltorii. Maini pentru spltorii i cur torii chimice. Maini, utilaje i instala ii de salubritate i ngrijirea spa iilor verzi. Maini, echipamente i instala ii pentru stins incendii, n afar de: - centrale de avertizare i semnalizare. Utilaje i instala ii pentru alimentarea cu ap, pentru tratarea apelor de alimentare i epurarea apelor uzate, n afar de: - aparate de clorinare. - poduri racloare. Maini, utilaje i instala ii pentru tratarea deeurilor menajere. Recipiente pentru depozitarea deeurilor menajere, n afar de: - rampe ecologice. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.24. Maini, utilaje i instala ii pentru ocrotirea snt ii. Aparate i instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rinolaringologie. Aparate i instrumente pentru stomatologie. Aparate i instala ii pentru fizioterapie. Aparate i instala ii de laborator pentru analize medicale. Utilaje, instala ii i aparate pentru ocrotire snt ii (sterilizare, dezinfec ii, dezinsec ii) Aparate i instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie, pentru narcoz i reanimare, n afar de: - aparate de nalt tehnologie; - aparate pentru msurarea presiunii arteriale. Aparate, instrumente, utilaje i instala ii pentru radiologie. Alte maini, utilaje i instala ii neregsite n cadrul clasei 2.1.25. Alte maini, utilaje i instala ii. Maini, aparate i instala ii pentru producerea de filme i proiec ie cinematografic, n afar de: - lmpi fulger electronice, proiectoare i cutii de distribu ie. Maini, utilaje i instala ii fotografice; utilaje pentru scene de teatru, cluburi i cinematografe, n afar de: - cortine, scene; - scene metalice demontabile. Instrumente muzicale i automate muzicale, n afar de: - org clasic cu comand electric. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea de discuri fonografice. Maini i utilaje pentru hidrometrie. Maini i echipamente pentru saloane de frizerie, coafur i cosmetic, n afar de: - unelte i instrumente de frizerie, cosmetic i coafur. Accesorii de produc ie.

6-10 6-10 8-12 12-18 19-29 5-9 24-36 8-12 6-10 4-6 12-18 8-12

8-12 4-8 9-15 8-12 8-12 4-8 9-15 12-18 6-10 8-12 40-60 6-10 9-15

4-8 4-8 23

Alte echipamente tehnologice (maini, utilaje i instala ii de lucru) 8-12 neregsite n cadrul subgrupei 2.1. 2.2. APARATE I INSTALA II DE MSURARE, CONTROL I REGLARE. 2.2.1. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor geometrice, mecanice i acustice. 2.2.1.1. Aparate, instrumente i instala ii pentru msurarea mrimilor 8-12 geometrice. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor mecanice i acustice, n afar de: 2.2.1.1.1. - bascule romane pod pentru autovehicule i vagoane. 12-18 2.2.1.1.2. - aparate de cntrit i marcat. 4-6 2.2.1.1.3. - dozatoare, debitmetre, contoare pentru lichide i gaze. 4-8 2.2.1.2. Alte aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor geometrice, 8-12 mecanice i acustice neregsite n cadrul clasei 2.2.1. 2.2.2. Aparate i instala ii pentru msurarea timpului, frecven ei i mrimilor cinematice. 2.2.2.1. Aparate i instala ii etalon mecanice i electromecanice pentru 9-15 msurarea timpului; cronografe i calculografe; ceasornice de semnalizare; instala ii pentru verificarea cronometrelor; etaloane de frecven . 2.2.2.2. Pun i de msurat, comparatoare i analizoare de frecven ; 8-12 instala ii pentru verificarea frecven metrelor i aparate de msurat devia ia de frecven , n afar de: 2.2.2.2.1. - aparate portabile. 4-6 2.2.2.3. Alte aparate i instala ii pentru msurarea timpului, frecven ei i 8-12 mrimilor cinematice neregsite n cadrul clasei 2.2.2. 2.2.3. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor electrice, electromagnetice i radiometrice. 2.2.3.1. Elemente Waston; aparate portabile. 4-6 2.2.3.2. Alte aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor electrice, 8-12 electromagnetice i radiometrice neregsite n cadrul clasei 2.2.3. 2.2.4. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor termice i fotometrice. 2.2.4.1. Termometre de sticl i de cuar ; bimetalice i manometrice; 4-6 termometre cu rezisten i termocupluri. Lmpi etalon de temperatur, de culoare i luxmetre. 2.2.4.2. Contoare pentru ap cald i energie termic. 4-8 2.2.4.3. Alte aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor termice i 8-12 fotometrice neregsite n cadrul clasei 2.2.4. 2.2.5. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor analitice (de materiale, de structur i de compozi ie); aparate i instala ii pentru ncercarea materialelor, elementelor i a produselor. 2.2.5.1. Prese hidraulice, platforme seismice pentru ncercri, echipamente 24-36 pentru ncercri electrice de mare putere i nalt tensiune. 2.2.5.2. Alte aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor analitice (de 8-12 materiale, de structur i de compozi ie); aparate i instala ii pentru

2.1.28.

24

2.2.6. 2.2.6.1. 2.2.6.2. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10.

2.3.1. 2.3.1.1.

2.3.1.2. 2.3.1.3. 2.3.1.4. 2.3.2. 2.3.2.1. 2.3.2.1.1. 2.3.2.1.1.1. 2.3.2.1.2. 2.3.2.1.3. 2.3.2.1.3.1. 2.3.2.1.4. 2.3.2.2. 2.3.2.2.1. 2.3.2.2.2. 2.3.2.2.3.

2.3.2.2.4. 2.3.2.2.5.

ncercarea materialelor, elementelor i a produselor neregsite n cadrul clasei 2.2.5. Utilaje i accesorii de laborator Utilaje i accesorii de laborator executate din sticl. Alte utilaje i accesorii de laborator neregsite n cadrul clasei 2.2.6. Aparate i instala ii pentru cercetare tiin ific. Instala ii pentru comanda i reglarea automat a proceselor tehnologice, pentru semnalizare i telemsurare. Calculatoare electronice i echipamente periferice. Maini i aparate de cas, control i facturat. Alte aparate i instala ii de msurare, control i reglare neregsite n cadrul subgrupei 2.2. 2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT Mijloace de transport feroviare. Locomotive, locotractoare i automotoare de ecartament normal. Vagoane de marfa i de cltori, de ecartament normal. Locomotive, locotractoare i automotoare de ecartament ngust sau larg. Vagoane de marfa i de cltori, de ecartament ngust. Locomotive i locotractoare pentru transport minier. Vagonete de ecartament ngust, pentru transport minier subteran. Patruciclete i triciclete pe linie i vagonete de ecartament normal sau ngust. Alte mijloace de transport feroviar neregsite n cadrul clasei 2.3.1. Mijloace de transport auto Mijloace de transport pentru persoane. - autoturisme, n afar de: - taxiuri; - microbuze; - autobuze, n afar de: - autobuze pentru transportul urban; - motociclete i biciclete. Mijloace de transport auto, pentru mrfuri. - autocamioane i autocamionete cu platform fix, autofurgonete, autofurgoane i autodube de capacitate pn la 4,5 t exclusiv. - autocamioane, autodube i autofurgoane cu platform fix, cu capacitatea de i peste 4,5 t; - autocamioane cu platform basculant i dumpere; - autocisterne; - autoizoterme i autofrigorifere. - autotractoare i autotractoare cu a. - tractoare pe ro i i pe enile.

4-6 8-12 4-6 8-12 2-4 8-12

12-18

6-10 12-18 9-15

4-6 3-5 4-8 5-9 4-8 3-5 4-6 4-8 4-6

4-8 4-6

25

2.3.2.2.6.

2.3.2.2.7. 2.3.2.2.8. 2.3.2.2.9. 2.3.2.2.9.1. 2.3.2.2.9.2. 2.3.2.2.9.3. 2.3.2.3. 2.3.3. 2.3.3.1.

2.3.3.2. 2.3.3.2.1. 2.3.3.3. 2.3.3.3.1. 2.3.3.3.2. 2.3.3.4. 2.3.3.5.

- remorci cu platform fix sau basculant i remorci monoaxe. - remorci: cisterne, izoterme i frigorifice, semiremorci auto: platform, furgon, cisterne, izoterme i frigorifice; port transcontainere. - remorci i semiremorci auto cu destina ie specific. - remorci cu platform cobort pentru sarcini grele (trailere). - motociclete i triciclete pentru transportul de mrfuri. - autovehicule cu destina ie special: - autoturnuri, autotelescoape, autoateliere i autodepanatoare, - autovehicule pentru transportul materialelor pulverulente; - autovehicule cu troliu pentru buteni. - alte autovehicule cu destina ie special Alte mijloace de transport auto neregsite n cadrul clasei 2.3.2. Mijloace de transport naval Nave maritime de cltori, de curs lung i costiere. Nave maritime mixte de cltori i mrfuri. Nave maritime pentru mrfuri de mas n vrac (mineraliere) i pentru produse petroliere (petroliere). Remorchere maritime de linie pentru transport. Nave maritime tehnice i speciale. Remorchere maritime portuare. Nave maritime depozit; tancuri: de buncheraj, de ap potabile i mixte. Iahturi maritime. Nave fluviale pentru transport de cltori. Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de mrfuri diferite. Bacuri, mahoane i barcaze fluviale pentru mrfuri uscate; ceamuri fluviale cu corp metalic, fr propulsie, pentru stuf. Bacuri, mahoane i viviere fluviale pentru produc ie i transportat pete. Pontoane de leas, cu dou flotoare metalice i platform din lemn. Nave fluviale de trecere (bacuri de trecere fluviale, cu sau fr propulsie, pentru vehicule i cltori; poduri plutitoare fluviale, pe cablu). Nave fluviale tehnice i speciale; auxiliare i de servitute. Nave fluviale, iahturi i alupe de agrement. Mahoane maritime, n afar de: - din lemn. Nave maritime de pescuit, n afar de: - pescadoare cu corp din lemn. - pescadoare cu corp metalic. - cutere cu corp din lemn, pentru produc ie i transportat pete. Doc plutitor. alupe maritime pentru cltori. alupe maritime. Nave fluviale fr propulsie pentru transport de mrfuri diferite

4-6

5-9 3-5 4-8 4-6 5-9 4-8 16-24

16-24 9-15 16-24 9-15 14-22 16-24 14-22

26

2.3.3.6. 2.3.3.7. . 2.3.3.7.1. 2.3.3.7.2. 2.3.3.8.

2.3.3.9. 2.3.3.9.1. 2.3.3.10. 2.3.3.11. 2.3.4. 2.3.4.1. 2.3.4.2. 2.3.4.3. 2.3.4.4. 2.3.5. 2.3.5.1. 2.3.5.2. 2.3.5.3. 2.3.6. 2.3.6.1. 2.3.6.1.1. 2.3.6.1.2. 2.3.6.2. 2.3.6.2.1. 2.3.6.2.2. 2.3.6.3. 2.3.6.3:1. 2.3.6.3.2. 2.3.6.3.3. 2.3.6.4.

(lepuri, ceamuri, platine, barje, tancuri). Remorchere i mpingtoare fluviale cu elice. Pilotine maritime. Ambarca ii maritime auxiliare, brci maritime i ambarca ii maritime sportive i de agrement: - cu corp din lemn. - cu corp din metal. Ambarca ii fluviale de agrement (brci de agrement, canoe de agrement, giguri, sandoline i hidrobiciclete). Ambarca ii fluviale i de pescuit (mahoane de taliene, brci viviere, brci de furajat, pramuri i nvodnice). Ambarca ii fluviale auxiliare de deservire general i sportive, n afar de: - cu corp metalic. Brci pescreti. Alte mijloace de transport naval neregsite n cadrul clasei 2.3.3. Mijloace de transport aerian. Avioane pentru transport de cltori, mrfuri i mixte. Avioane pentru destina ie special: mprtierea ngrmintelor chimice, insectofungicidelor la lucrri agrosilvice, sanitare. Elicoptere pentru transport de cltori, mrfuri sau destina ie special (mprtierea ngrmintelor, montaj, etc.). Alte mijloace de transport aerian neregsite n cadrul clasei 2.3.4. Mijloace specifice pentru transportul urban de cltori. Mijloace de transport electric urban pe ine. Mijloace de transport electric urban, pe pneuri (troleibuze). Alte mijloace specifice pentru transportul urban de cltori neregsite n cadrul clasei 2.3.5. Utilaje i instala ii de transportat i ridicat Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc.). Macarale diverse i speciale, n afar de: - macarale plutitoare. - macarale feroviare i macarale transcontainer. Macarale rotitoare; macarale rulante cu platform i poduri rulante, n afar de: - macarale rotitoare sta ionare, fixe, cu coloan, macarale turn cu ac ionare electric. - macarale mobile pe pneuri i enile, automacarale. Ascensoare: - de materiale i persoane pentru lucrri de construc ii; de mrfuri. - de persoane pentru cldiri. - de materiale i persoane pentru lucrri miniere Transportoare i instala ii de transport pneumatic, n afar de:

12-18

L 9-15 14-22 8-14

8-14 12-18 6-10 12-18 14-22 4-8 4-8 8-12 11-17 6-10 8-12

6-10 16-24 12-18 9-15 8-12 6-10 5-9 8-12 12-18 8-12

27

7-11 - transportoare cu band i plci; cu lan (cablu), cu ghiare, cu role, suspendate i cu lan uri de trac iune, portante; transportare cu cupe i sisteme de transportoare utilizate n industrie pentru opera ii de prelucrare, asamblare i montaj. 2.3.6.4.2. - transportoare cu band mobile. 5-9 2.3.6.4.3. - transportoare elicoidale i cu raclete. 3-5 2.3.6.4.4. - jgheaburi i topogane; instala ii de transport hidraulic. 8-14 2.3.6.5. Elevatoare, escalatoare i alimentatoare. 8-12 2.3.6.6. ncrctoare, mpingtoare i basculatoare, n afar de: 6-10 2.3.6.6.1. - ncrctoare frontale cu o cup. 4-8 2.3.6.7. Plci turnante pentru ntoarcerea locomotivelor. 16-24 2.3.6.8. Alte utilaje, instala ii i echipamente de transportat i de ridicat, 8-12 neregsite n cadrul clasei 2.3.6., n afar de: 2.3.6.8.1. - electro i motostivuitoare. 4-8 2.3.7. Mijloace de transport cu trac iune animal. 4-6 2.4. ANIMALE I PLANTA II. 2.4.1. Animale. 2.4.1.1. Cai de reproducere i de munc. 8-12 Mgari i catri. 2.4.1.2. Boi i bivoli de munc; vaci de lapte i tauri pentru reproducere. 5-9 2.4.1.3. Oi, capre i porci pentru reproducere. 4-6 2.4.1.4. Psri de reproducere. 2-4 2.4.1.5. Cini de paz i vntoare 4-8 2.4.1.6. Alte animale necuprinse n cadrul clasei 2.4.1. 4-6 2.4.2. Planta ii. 2.4.2.1. Planta ii de meri, peri, pruni, gutui, duzi, migdali, castani 16-24 2.4.2.2. Planta ii de cirei, viini, piersici, aluni i caii 9-15 2.4.2.3 Planta ii de nuci 24-36 2.4.2.4. Planta ii de agrii, coaczi i trandafiri de dulcea 6-10 2.4.2.5. Planta ii de zmeur i al i arbuti i subarbuti (muri, cpuni etc.). 4-6 2.4.2.6. Planta ii de vi de vie: 2.4.2.6.1. - vii altoite (nobile) i portaltoi vie. 16-24 2.4.2.6.2. - vii indigene, vii hibride, productori direc i. 12-18 2.4.2.7. Planta ii de hamei. 13-21 2.4.2.8. Planta ii de protec ie i de consolidare a terenurilor: 2.4.2.8.1. - foioase i rinoase. 50-70 2.4.2.8.2. - plopi, salcmi i slcii. 24-36 2.4.2.9. Rchitrii. 5-9 2.4.2.10. Alte planta ii neregsite n cadrul clasei 2.4.2. 16-24 2.5. Alte instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii 20-30 neregsite n cadrul grupei 2. GRUPA 3. MOBILIER, APARATUR BIROTIC, SISTEME DE PROTEC IE A VALORILOR 2.3.6.4.1.

28

3.1. 3.1.1. 3.1.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5.

3.1.6. 3.2. 3.2.1.

3.2.2.

3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1.

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.4.

UMANE I MATERIALE I ALTE ACTIVE CORPORALE Mobilier. Mobilier (inclusiv mobilierul comercial i hotelier), n afar de: - mobilier comercial de prezentare din lemn i plastic cu structur metalic uoar. Firme, panouri i reclame luminoase. Tablouri, gravuri, decora iuni interioare, n afara celor nregistrate n patrimoniul cultural na ional. Inventar gospodresc: tacmuri din metale pre ioase, covoare, oglinzi, candelabre, etc. Aparate electrocasnice; aparate radio-receptoare, televizoare, aparatur video, maini de splat rufe, maini de splat vase, frigidere, aspiratoare de praf, etc. Alt mobilier neregsit n cadrul grupei 3.1. Aparatur birotic Maini de scris, de francat, aparate de dictat i reprodus, aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat i multiplicat, aparate de proiec ie, aparate de citit microfilme etc. Aparate de telecomunica ii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instala ii de comand prin radio, aparate de cutat persoane etc. Maini de numrat i identificat bani. Alt aparatur birotic neregsit n cadrul subgrupei 3.2. Sisteme de protec ie a valorilor umane i materiale Echipamente de protec ie mecanic - grilaje, grtare, ui blindate, ui de securitate, ferestre i panouri de securitate (antiefrac ie, antivandal, antiglon ). Unit i de depozitare valori i purttori de date (case de bani, seifuri, dulapuri ignifuge etc.). Automate bancare, bancomate. Sisteme de protec ie la incendiu (elemente de detec ie i de ac ionare, centrale de semnalizare i ac ionare etc.). Sisteme pentru identificare i controlul accesului supraveghere i alarm la efrac ie. Alte sisteme de protec ie a valorilor umane i materiale neregsite n cadrul subgrupei 3.3. Alte active corporale neregsite n cele specificate la grupa 3.

9-15 3-5 2-4 8-12 8-12 4-6

6-10 4-6

3-5

2-4 3-5 16-24

16-24 8-12 12-18 8-12 12-18 8-15

ANEXA nr. 11: DIC IONAR de coresponden dintre codul de clasificare i duratele normale de func ionare conform HG 964/1998 pentru aprobarea clasifica iei i a duratelor normale de func ionare a mijloacelor fixe i respectiv noua clasificare i duratele normale de func ionare a imobilizrilor corporale. Clasificarea i duratele normale de func ionare a Noua clasificare i duratele normale de

29

mijloacelor fixe conform HG 964/1998. Durata normal de Codul de clasificare func ionare (ani) 1 2 GRUPA 1: CONSTRUC II 1.1. Construc ii industriale 1.1.1. 50 1.1.1.1. 40 1.1.1.2. 35 1.1.2. 1.1.3. 10 50

1.1.4. 1.1.4.1. 1.1.5.

40 30 30

1.1.6.

10

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15.

40 30 30 40 25 30 15 30 10

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6.

1.2. Construc ii agricole 30 10 20 30 35 30

func ionare a mijloacelor fixe Durata normal de Codul de clasificare func ionare (ani) 3 4 GRUPA 1: CONSTRUC II 1.1. Construc ii industriale 1.1.1. 40-60 1.1.1.1. 28-42 1.1.1.2. 24-36 1.1.2. 16-24 1.1.2.1. 8-12 1.1.3. 40-60 1.1.3.1. 32-48 1.1.3.2. 24-36 1.1.4. 32-48 1.1.4.1. 24-36 1.1.5. 1.1.5.1. 24-36 1.1.5.2. 16-24 1.1.6. 1.1.6.1. 8-12 1.1.6.2. 24-36 1.1.7. 24-36 1.1.8. 20-30 1.1.9. 24-36 1.1.10. 25-35 1.1.11. 20-30 1.1.12. 24-36 1.1.13. 12-48 1.1.14. 28-42 1.1.15. 8-12 1.1.16. 12-18 1.1.17. 24-36 1.2. Construc ii agricole 1.2.1. 24-36 1.2.2. 8-12 1.2.3. 16-24 1.2.4. 24-36 1.2.5. 28-42 1.2.6. 20-30

30

1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.10.1. 1.2.10.2.

25 30 40 30 5

1.3. Construc ii pentru transporturi i telecomunica ii 1.3.1. 40 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.4.1. 1.3.4.2. 1.3.4.3. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.7.1. 1.3.7.2. 1.3.7.3. 1.3.7.4. 1.3.8. 1.3.9. 1.3.10. 1.3.10.1. 1.3.10.2. 1.3.11. 1.3.12. 1.3.13. 1.3.13.1. 1.3.13.2. 1.3.14. 1.3.14.1. 1.3.14.2.

50 40 35 20 30 30 25 15 30 5 20 25 35 30 40 50 15 40 50 30 15 30 25 12

1.2.7. 20-30 1.2.8. 24-36 1.2.9. 32-48 1.2.10. 1.2.10.1. 16-24 1.2.10.2. 2-4 1.2.11. 16-24 1.3. Construc ii pentru transporturi, pot i telecomunica ii 1.3.1. 32-48 1.3.1.1. 16-24 1.3.2. 1.3.2.1. 40-60 1.3.2.2. 32-48 1.3.2.3. 28-42 1.3.2.4. 12-18 1.3.3. 24-36 1.3.4. 1.3.4.1. 24-36 1.3.4.2. 20-30 1.3.43. 12-18 1.3.5. 24-36 1.3.6. 4-6 1.3.7. 1.3.7.1. 16-24 1.3.7.2. 20-30 1.3.7.3. 28-42 1.3.7.4. 24-36 1.3.8. 32-48 1.3.9. 40-60 1.3.10. 1.3.10.1. 12-18 1.3.10.2. 32-48 1.3.11. 40-60 1.3.12. 24-36 1.3.13. 1.3.13.1. 12-18 1.3.13.2. 24-36 1.3.14. 1.3.14.1. 20-30 1.3.14.2. 9-15

31

1.3.15. 1.3.16. 1.3.17. 1.3.17.1. 1.3.17.2. 1.3.18. 1.3.19. 1.3.20. 1.3.21. 1.3.21.1. 1.3.22. 1.3.23. 1.3.24. 1.3.25.

5 30 10 40 50 45 12 20 10 20 20 5 10 1.4. Construc ii hidrotehnice 60

1.3.15. 1.3.16. 1.3.17. 1.3.17.1. 1.3.17.2. 1.3.18. 1.3.19. 1.3.20. 1.3.21. 1.3.21.1. 1.3.22. 1.3.23. 1.3.24. 1.3.25.

4-6 24-36 8-12 32-48 40-60 36-54 9-15 16-24 8-12 9-15 4-6 8-12 20-30 1.4. Construc ii hidrotehnice 40-60

1.4.1. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.3.

1.4.1. 1.4.2. 20 1.4.2.1. 16-24 30 1.4.2.2. 24-36 50 1.3.11 40-60 1.4.3. 40-60 1.4.4. 33 1.4.4. 24-36 1.4.5. 40 1.4.5. 32-48 1.4.5.1. 10 1.4.5.1. 8-12 1.4.6. 60 1.4.6. 40-60 1.4.7. 24-36 1.5. Construc ii pentru afaceri, comer , depozitare 1.5. Construc ii pentru afaceri, comer , depozitare 1.5.1. 50 1.5.1. 40-60 1.5.2. 40 1.5.2. 32-48 1.5.3. 30 1.5.3. 24-36 1.5.4. 25 1.5.4. 20-30 1.5.5. 25 1.5.5. 20-30 1.5.13 20-30 1.5.6. 30 1.5.6. 20-30 1.5.7. 30 1.5.7. 20-30 1.5.7.1. 32-48 1.5.8. 25 1.5.8. 20-30 1.5.9. 25 1.5.9. 20-30 1.5.10. 30 1.5.10. 24-36 1.5.11. 25 1.5.11. 20-30

32

1.5.12. 1.5.13.

10 30

1.6. Construc ii de locuin e i social-culturale 1.6.1. 50 1.6.1.1. 40 1.6.2. 50 1.6.2.1. 35 1.6.3. 1.6.3.1. 15 1.6.3.2. 25 1.6.4. 50 1.6.5. 40 1.6.5.1. 30 1.6.6. 15

1.7. Construc ii pentru transportul energiei electrice 1.7.1. 1.7.1.1. 12 1.7.1.2. 40 1.7.1.3. 20 1.7.2. 1.7.2.1. 12 1.7.2.2. 20 1.7.2.3. 30 1.8. Construc ii pentru alimentare cu ap, canalizare i mbunt iri funciare 1.8.1. 40 1.8.2. 30 1.8.3. 50 1.8.4. 40 1.8.5. 50 1.8.6. 30 1.8.7. 40 1.8.8. 1.8.9. 1.8.10. 40 30 20

1.5.12. 8-12 1.5.13. 20-30 1.5.14. 16-24 1.6. Construc ii de locuin e i social-culturale 1.6.1. 40-60 1.6.1.1. 32-48 1.6.2. 40-60 1.6.2.1. 28-42 1.6.3. 1.6.3.1. 8-12 1.6.3.2. 20-30 1.6.4. 40-60 1.6.5. 24-36 1.6.5. 24-36 1.6.6. 6-10 1.6.7. 9-15 1.6.8. 20-30 1.7. Construc ii pentru transportul energiei electrice 1.7.1. 1.7.1.1. 9-15 1.7.1.2. 32-48 1.7.1.3. 12-18 1.7.2. 1.7.2.1. 9-15 1.7.2.2. 9-15 1.7.2.3. 24-36 1.7.3. 16-24 1.8. Construc ii pentru alimentare cu ap, canalizare i mbunt iri funciare 1.8.1. 24-36 1.8.2. 24-36 1.8.3. 32-48 1.8.4. 32-48 1.8.5. 32-48 1.8.6. 24-36 1.8.7. 32-48 1.8.7.1. 12-18 1.8.8. 24-36 1.8.9. 32-48 1.8.10. 16-24

33

1.8.10.1. 24-36 1.8.11. 50 1.8.11. 40-60 1.8.12. 40 1.8.12. 32-48 1.8.12.1. 20 1.8.12.1. 16-24 1.8.13. 40 1.8.13. 32-48 1.8.14. 10 1.8.14. 8-12 1.8.15. 24-36 1.9. Construc ii pentru transportul i distribu ia 1.9. Construc ii pentru transportul i distribu ia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat i pentru termoficare comprimat i pentru termoficare 1.9.1. 25 1.9.1. 20-30 1.9.1.1. 40-60 1.9.2. 1.9.2. 1.9.2.1. 25 1.9.2.1. 20-30 1.9.2.2. 20 1.9.2.2. 16-24 1.9.3. 15 1.9.3. 12-18 1.9.4. 16-24 1.10. Alte construc ii 24-36 neregsite n cadrul grupei 1. GRUPA 2. INSTALA II TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE I PLANTA II GRUPA 2. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 2.1. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i (MAINI, UTILAJE I INSTALA II DE instala ii de lucru) LUCRU) 2.1. Extrac ia i prepararea crbunilor i 2.1.1. Extrac ia i prepararea crbunilor i minereurilor metalifere i nemetalifere. minereurilor metalifere i nemetalifere. 2.1.1. 7 2.1.1.1. 5-9 2.1.2. 4 2.1.1.2. 3-5 2.1.3. 6 2.1.1.3. 4-8 2.1.4. 10 2.1.1.4. 8-12 2.1.5. 10 2.1.1.5. 6-10 2.1.6. 10 2.1.1.6. 8-12 2.1.7. 8 2.1.1.7. 4-8 2.1.1.8. 4-6 2.2. Prospec iuni geologice i geofizice, foraj i 2.1.2. Prospec iuni geologice i geofizice, foraj i extrac ia i eiului i gazelor. extrac ia i eiului i gazelor. 2.2.1. 9 2.1.2.1. 7-11 2.2.2. 7 2.1.2.2. 5-9 2.2.3. 10 2.1.2.3. 8-12 2.2.4. 6 2.1.2.4. 4-8 2.1.2.5. 6-10 2.3. Maini, utilaje i instala ii pentru metalurgia 2.1.3. Maini, utilaje i instala ii pentru metalurgia 34

feroas, inclusiv laminarea i trefilarea metalelor. 2.3.1. 14 2.3.2. 15 2.3.3. 12

feroas, inclusiv laminarea i trefilarea metalelor. 2.1.3.1. 11-17 2.1.3.2. 12-18 2.1.3.3. 9-15 2.1.3.4. 9-15 2.4. Maini, utilaje i instala ii pentru metalurgia 2.1.4. Maini, utilaje i instala ii pentru metalurgia neferoas neferoas 2.4.1. 14 2.1.4.1. 11-17 2.4.2. 12 2.1.4.2. 9-15 2.1.4.3. 9-15 2.5. Maini, utilaje i instala ii pentru construc ii 2.1.5. Maini, utilaje i instala ii pentru construc ii de maini i prelucrarea metalului. de maini i prelucrarea metalului. 2.5.1. 12 2.1.5.1. 9-15 2.1.5.2. 8-12 2.5.1.1. 15 2.1.5.1.1. 12-18 2.5.2. 10 2.1.5.2. 8-12 2.5.3. 14 2.1.5.3. 9-15 2.5.4. 8 2.1.5.4. 6-10 2.5.5. 8 2.1.5.5. 6-10 2.5.6. 7 2.1.5.6. 5-9 2.5.7. 3 2.1.5.7. 2-4 2.1.5.8. 8-12 2.6. Maini, utilaje i instala ii pentru industria 2.1.6. Maini, utilaje i instala ii pentru industria chimic i petrochimic. chimic i petrochimic. 2.6.1. 2.1.6.1. 2.6.1.1.a. 12 2.1.6.1.1.a. 9-15 2.6.1.1.b. 8 2.1.6.1.1.b. 6-10 2.6.1.2.a. 10 2.1.6.1.2.a. 8-12 2.6.1.2.b. 7 2.1.6.1.2.b. 5-9 2.6.2. 2.1.6.2. 2.6.2.1. 10 2.1.6.2.1. 8-12 2.6.2.2. 8 2.1.6.2.2. 4-8 2.6.3. 2.1.6.3. 2.6.3.1. 12 2.1.6.3.1. 9-15 2.6.3.2. 10 2.1.6.3.2. 8-12 2.6.3.3. 3 2.1.6.3.3. 2-4 2.6.3.4. 12 2.1.6.3.4. 9-15 2.6.4. 12 2.1.6.4. 9-15 2.6.4.1. 15 2.1.6.4.1. 12-18 2.6.4.2. 9 2.1.6.4.2. 7-11 2.6.5. 10 2.1.6.5. 8-12 2.1.6.6. 8-12 35

2.1.7. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea materialelor de construc ii i refractare. 2.7.1. 12 2.1.7.1. 9-15 2.7.1.1. 10 2.1.7.1.1. 8-12 2.7.2. 15 2.1.7.2. 12-18 2.7.3. 20 2.1.7.3. 16-24 2.7.3.1. 14 2.1.7.3.1. 11-17 2.7.4. 15 2.1.7.4. 12-18 2.7.4.1. 5 2.1.7.4.1. 4-6 2.7.4.2. 10 2.1.7.4.2. 8-12 2.1.7.5. 12-18 2.8. Maini, utilaje i instala ii pentru silvicultur, 2.1.8. Maini, utilaje i instala ii pentru exploatarea i prelucrarea lemnului. silvicultur, exploatarea i prelucrarea lemnului. 2.8.1. 10 2.1.8.1. 8-12 2.8.1.1. 2 2.1.8.1.1. 2-3 2.8.2. 10 2.1.8.2. 8-12 2.8.2.1. 3 2.1.8.2.1. 2-4 2.8.3. 10 2.1.8.3. 8-12 2.8.3.1. 3 2.1.8.3.1. 2-4 2.8.4. 10 2.1.8.4. 8-12 2.8.4.1. 3 2.1.8.4.1. 2-4 2.8.5. 12 2.1.8.5. 9-15 2.8.5.1. 2 2.1.8.5.1. 4-6 2.8.6. 12 2.1.8.6. 9-15 2.8.7. 7 2.1.8.7. 5-9 2.1.8.8. 8-12 2.9. Maini, utilaje i instala ii pentru industria 2.1.9. Maini, utilaje i instala ii pentru industria celulozei i hrtiei. celulozei i hrtiei. 2.9.1. 13 2.1.9.1. 10-16 2.9.1.1. 7 2.1.9.1.1. 5-9 2.9.2. 10 2.1.9.2. 8-12 2.9.2.1. 7 2.1.9.2.1. 5-9 2.9.3. 13 2.1.9.3. 10-16 2.1.9.4. 8-12 2.10. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea 2.1.10. Maini, utilaje i instala ii pentru sticlei, por elanului i faian ei. producerea sticlei, por elanului i faian ei. 2.10.1. 14 2.1.10.1. 11-17 2.10.1.1. 12 2.1.10.1.1. 9-15 2.10.2. 14 2.1.10.2. 11-17 2.1.10.3. 9-15 2.11. Maini, utilaje i instala ii pentru industria 2.1.11. Maini, utilaje i instala ii pentru industria

2.7. Maini, utilaje i instala ii pentru producerea materialelor de construc ii i refractare.

36

textil 2.11.1. 2.11.2. 2.11.3. 2.11.4. 11 10 11 8

textil

2.1.11.1. 8-14 2.1.11.2. 8-12 2.1.11.3. 8-14 2.1.11.4. 6-10 2.1.11.5. 8-12 2.12. Maini, utilaje i 2.1.12. Maini, utilaje i 10 8-12 instala ii pentru industria instala ii pentru industria confec iilor. confec iilor. 2.13. Maini, utilaje i instala ii pentru industria 2.1.13. Maini, utilaje i instala ii pentru industria pielriei, blnriei i ncl mintei. pielriei, blnriei i ncl mintei. 2.13.1. 10 2.1.13.1. 8-12 2.13.2. 11 2.1.13.2. 8-14 2.13.2.1. 20 2.1.13.2.1. 16-24 2.13.2.2. 15 2.1.13.2.2. 12-18 2.1.13.3. 9-15 2.14. Maini, utilaje i instala ii pentru industria 2.1.14. Maini, utilaje i instala ii pentru industria alimentar alimentar 2.14.1. 11 2.1.14.1. 8-14 2.14.2. 10 2.1.14.2. 8-12 2.14.3. 12 2.1.14.3. 9-15 2.14.4. 10 2.1.14.4. 8-12 2.14.5. 17 2.1.14.5. 13-21 2.14.6. 18 2.1.14.6. 14-22 2.14.7. 15 2.1.14.7. 12-18 2.14.8. 10 2.1.14.8. 6-10 2.1.14.9. 9-15 11 2.1.15. Maini, utilaje i 8-14 2.15. Maini, utilaje i instala ii pentru industria instala ii pentru industria poligrafic. poligrafic. 2.16. Maini de for i utilaje energetice 2.1.16. Maini de for i utilaje energetice 2.16.1. 28 2.1.16.1. 22-34 2.16.1.1. 20 2.1.16.1.1. 16-24 2.1.16.1.2.1. 12-18 2.16.1.2. 2.1.16.1.2. 2.16.1.2.1. 12 2.1.16.1.2.2. 9-15 2.16.1.2.2. 8 2.1.16.1.2.3. 6-10 2.16.1.3. 20 2.1.16.1.1. 16-24 2.16.2. 2.1.16.2. 2.16.2.1. 15 2.1.16.2.1. 12-18 2.16.2.2. 20 2.1.16.2.2. 12-22 2.16.2.3. 22 2.1.16.2.3. 12-22

37

2.16.2.4. 2.16.2.5. 2.16.3. 2.16.3.1. 2.16.3.1.1. 2.16.3.2. 2.16.3.3. 2.16.3.4. 2.16.4. 2.16.4.1. 2.16.4.2. 2.16.4.3. 2.16.4.4. 2.16.5.

11 20 20 12 20 14 10 12 8 12 12 14

2.17. Maini, utilaje i instala ii comune care func ioneaz independent 2.17.1. 2.17.1.1. 2.17.1.1.1. 8 2.17.1.1.2. 6 2.17.1.1.3. 4 2.17.1.2. 10 2.17.1.3. 2.17.1.3.1. 8 2.17.1.3.2. 6 2.17.1.3.3. 3 2.17.1.4. 8 2.17.2. 2.17.2.1. 2.17.2.2. 2.17.2.2.1. 2.17.3. 2.17.4.a. 2.17.4.b. 2.17.5.a.

12 10 20 8 20 12 15

2.1.16.2.4. 6-10 2.1.16.2.5. 16-24 2.1.16.3. 2.1.16.3.1. 16-24 2.1.16.3.1.1. 8-12 2.1.16.1.2. 4-6 2.1.16.3.2. 12-18 2.1.16.3.2.1. 4-8 2.1.16.3.3. 8-12 2.1.16.3.4. 5-9 2.1.16.4. 2.1.16.4.1. 8-12 2.1.16.4.2. 4-8 2.1.16.4.3. 9-15 2.1.16.4.4. 4-8 2.1.16.4.5. 8-12 2.1.16.5. 8-12 2.1.16.6. 12-18 2.1.17. Maini, utilaje i instala ii comune care func ioneaz independent 2.1.17.1. 2.1.17.1.1. 8-12 2.1.17.1.1.1. 5-9 2.1.17.1.1.2. 4-6 2.1.17.1.1.3. 3-5 2.1.17.1.2. 8-12 2.1.17.1.3. 2.1.17.1.3.1. 6-10 2.1.17.1.3.2. 4-8 2.1.17.1.3.3. 2-4 2.1.17.1.4. 6-10 2.1.17.1.4.1. 2-4 2.1.17.2. 6-10 2.1.17.2. 6-10 2.1.17.2. 6-10 2.1.17.2.1. 12-18 2.1.17.3. 6-10 2.1.17.3.1. 4-6 2.1.17.4.a. 16-24 2.1.17.4.b. 9-15 2.1.17.5.a. 12-18

38

2.17.5.b. 2.17.6. 2.18. Utilaje specifice produc iei de electrozi din grafit 2.19. Alte maini, utilaje i instala ii pentru produc ia industrial

10 12 15

10

2.19.1.

5

2.20. Maini i utilaje pentru construc ii 2.20.1 6 2.20.1.1. 10 2.20.2. 6 2.20.2.1. 10 2.20.2.2. 3 2.20.2.3. 4 2.20.3. 8 2.20.3.1. 6 2.20.3.2. 10 2.20.3.3: 4 2.20.4. 6 2.20.4.1. 3 2.20.5. 15 2.20.5.1. 20 2.20.5.2. 12

2.1.17.5.b. 8-12 2.1.17.6. 9-15 2.1.17.7. 8-12 2.1.18. Utilaje specifice 12-18 produc iei de electrozi din grafit 2.1.1.8. 4-6 2.1.2.5. 6-10 2.1.3.4: 9-15 2.1.4.3. 9-15 2.1.5.8. 8-12 2.1.6.6. 8-12 2.1.7.5 12-18 2.1.8.8. 8-12 2.1.9.4. 8-12 2.1.10.3 9-15 2.1.11.5 8-12 2.1.13.3. 9-15 2.1.14.9. 9-15 2.1.16.6. 12-18 2.1.17.7. 8-12 2.1.19. Unelte, 2-4 dispozitive, instrumente i truse de scule specializate folosite n industrie 2.1.20. Maini i utilaje pentru construc ii 2.1.20.1 4-8 2.1.20.1.1. 6-10 2.1.20.2. 4-8 2.1.20.2.1. 6-10 2.1.20.2.2. 2-4 2.1.20.2.3. 3-5 2.1.20.3. 6-10 2.1.20.3.1. 4-8 2.1.20.3.2. 6-10 2.1.20.3.3. 3-5 2.1.20.4. 4-8 2.1.20.4.1. 2-4 2.1.20.5. 12-18 2.1.20.5.1. 12-18 2.1.20.5.2. 9-15

39

2.20.5.3. 2.20.6. 2.20.6.1. 2.20.7. 2.20.7.1. 2.20.7.2. 2.20.7.3. 2.20.7.4. 2.20.7.5. 2.20.8. 2.20.9 2.20.10.

2.1.20.5.3. 4-8 2.1.20.6. 6-10 2.1.20.6.1. 3-5 2.1.20.7. 6-10 2.1.20.7.1. 3-5 2.1.20.7.2. 5-9 2.1.20.7.3. 6-10 2.1.20.7.4. 6-10 2.1.20.7.5. 6-10 2.1.20.8. 4-8 2.1.20.9 4-8 2.1.20.10. 2-4 2.1.20.11. 6-10 2.21. Maini, utilaje i instala ii pentru agricultur 2.1.21. Maini, utilaje i instala ii pentru agricultur 2.21.1. 2.1.21.1. 2.21.1.1. 8 2.1.21.1.1. 4-8 2.21.1.2. 10 2.1.21.1.2. 8-12 2.21.1.2.1. 7 2.1.21.1.2.1. 5-9 2.21.2 10 2.1.21.2 8-12 2.21.3. 10 2.1.21.3. 8-12 2.21.4. 16 2.1.21.4. 12-20 2.21.5. 4 2.1.21.5. 2-4 2.1.21.6. 6-10 2.22. Maini, utilaje i instala ii pentru 2.1.22. Maini, utilaje i instala ii pentru transporturi i telecomunica ii transporturi i telecomunica ii 2.22.1. 2.1.22.1. 2.22.1.1. 10 2.1.22.1.1. 8-12 2.22.1.2. 20 2.1.22.1.2. 16-24 2.22.1.3. 14 2.1.22.1.3. 11-17 2.22.2. 12 2.1.22.2. 9-15 2.22.3. 2.1.22.3. 2.22.3.1. 11 2.1.22.3.1. 8-14 2.22.3.2. 5 2.1.22.3.2. 4-6 2.22.3.3. 25 2.1.22.3.3. 20-30 2.22.3.4. 20 2.1.22.3.4. 16-24 2.22.3.5. 20 2.1.22.3.5. 16-24 2.22.4. 10 2.1.22.4. 8-12 2.22.5. 12 2.1.22.5. 9-15 2.22.5.1. 18 2.1.22.5.1. 12-18 2.22.5.2. 12 2.1.22.5.2. 8-12

6 8 4 8 4 7 10 10 8 8 6 4

40

2.22.5.3. 2.22.6. 2.22.6.1. 2.22.6.2. 2.22.6.3.

2.1.22.5.3. 5-9 2.1.22.6. 5-9 2.1.22.6.1. 9-15 2.1.22.6.2. 8-12 2.1.22.6.3. 4-8 2.1.22.6.4. 2-4 2.22.7. 6 2.1.22.7. 4-8 2.22.7.1. 12 2.1.22.7.1. 9-15 2.22.8. 5 2.1.22.8. 3-5 2.1.22.9. 8-12 2.23. Maini, utilaje i instala ii pentru circula ia 2.1.23. Maini, utilaje i instala ii pentru circula ia mrfurilor. mrfurilor. 2.23.1. 7 2.1.23.1. 5-9 2.23.2. 10 2.1.23.2. 8-12 2.23.3. 10 2.1.23.3. 6-10 2.23.3.1. 7 2.1.23.3.1. 5-9 2.23.4. 15 2.1.23.2. 8-12 2.23.5. 7 2.1.23.4. 5-9 2.23.6. 6 2.1.23.5. 4-8 2.23.6.1. 10 2.1.23.5. 4-8 2.1.23.6. 5-9 2.24. Maini, utilaje i instala ii pentru gospodria 2.1.24. Maini, utilaje i instala ii pentru comunal i spltorii gospodria comunal i spltorii 2.24.1. 10 2.1.24.1. 6-10 2.24.2. 8 2.1.24.2. 6-10 2.24.3. 14 2.1.24.3. 8-12 2.24.3.1. 18 2.1.24.3.1. 12-18 2.24.4. 24 2.1.24.4. 19-29 2.24.4.1. 10 2.1.24.4.1. 5-9 2.24.4.2. 30 2.1.24.4.2. 24-36 2.24.5. 10 2.1.24.5. 8-12 2.24.6 8 2.1.24.6 6-10 2.1.24.6.1. 4-6 2.1.24.7. 12-18 2.25. Maini, utilaje i instala ii pentru ocrotirea 2.1.25. Maini, utilaje i instala ii pentru ocrotirea snt ii snt ii 2.25.1. 10 2.1.25.1. 8-12 2.25.2. 10 2.1.25.2. 8-12 2.25.2.1. 6 2.1.25.2.1. 4-8 2.25.3. 12 2.1.25.3. 9-15 2.1.25.4. 8-12 2.26. Alte maini, utilaje i instala ii 2.26. Alte maini, utilaje i instala ii 41

10 7 12 10 6

2.26.1. 2.26.1.1. 2.26.2. 2.26.2.1. 2.26.3. 2.26.3.1. 2.26.4. 2.26.5. 2.26.5.1. 2.27. Accesorii de produc ie

10 6 12 15 10 50 8 12 6 6

GRUPA 3. APARATE SI INSTALA II DE MSURARE, CONTROL SI REGLARE 3.1. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor geometrice mecanice i acustice 3.1.1. 10 3.1.1.1. 20 3.1.1.2. 5

3.2. Aparate i instala ii pentru msurarea timpului, frecven ei i mrimilor cinematice 3.2.1. 3.2.2. 3.2.2.1. 3.2. 3.3. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor electrice, electromagnetice i radio-metrice 3.3.1. 3.3. 3.4. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor termice i

10

12 10 7 10 10

6 10 10

2.1.26.1. 8-12 2.1.26.1.1. 4-8 2.1.26.2. 9-15 2.1.26.2.1. 12-18 2.1.26.2.2. 6-10 2.1.26.3. 8-12 2.1.26.3.1. 40-60 2.1.26.4. 6-10 2.1.26.5. 9-15 2.1.26.5.1. 4-8 2.1.27. Accesorii de 4-8 produc ie 2.1.28. Alte echipamente 8-12 tehnologice (maini, utilaje i instala ii de lucru) neregsite n cadrul subgrupei 2.1. 2.2. APARATE SI INSTALA II DE MSURARE, CONTROL SI REGLARE 2.2.1. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor geometrice mecanice i acustice 2.2.1.1. 8-12 2.2.1.1.1. 12-18 2.2.1.1.2. 4-6 2.2.1.1.3. 4-8 2.2.1.2. 8-12 2.2.2. Aparate i instala ii pentru msurarea timpului, frecven ei i mrimilor cinematice 2.2.2.1. 9-15 2.2.2.2. 8-12 2.2.2.2.1. . 4-6 2.2.2.3. 8-12 2.2.3. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor electrice, electromagnetice i radiometrice 2.2.3.1. 4-6 2.2.3.2. 8-12 2.2.4. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor termice i

42

foto-metrice 3.4.1. 3.4.2. 3.4. 3.5. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor analitice (de material, de structur i de compozi ie); aparate i instala ii pentru ncercarea materialelor, elementelor i a produselor 3.5.1. 3.5. 3.6. Utilaje i accesorii de laborator 3.6.1. 3.6. 3.7. Aparate i instala ii pentru cercetare tiin ific 3.8. Instala ii pentru comanda i reglarea automat a proceselor tehnologice, pentru semnalizare i telemsurare 3.9. Calculatoare electronice i echipamente periferice. Maini i aparate de cas, control i facturat.

5 8 10 10

30 10 10 5 10 5

fotometrice 2.2.4.1. 2.2.4.2. 2.2.4.3. 2.2.5. Aparate i instala ii pentru msurarea mrimilor analitice (de material, de structur i de compozi ie) aparate i instala ii pentru ncercarea materialelor, elementelor i a produselor 2.2.5.1. 2.2.5.2. 2.2.6. Utilaje i accesorii de laborator 2.2.6.1. 2.2.6.2. 2.2.7. Aparate i instala ii pentru cercetare tiin ific

4-6 4-8 8-12

24-36 8-12

4-6 8-12 4-6

10

3

GRUPA 4. MIJLOACE DE TRANSPORT 4.1. Mijloace de transport feroviar 4.1.1. 20 4.1.2. 10 4.1.3. 18 4.2. Mijloace de transport auto

2.2.8. Instala ii pentru 8-12 comanda i reglarea automat a proceselor tehnologice, pentru semnalizare i telemsurare 2.2.9. Calculatoare 2-4 electronice i echipamente periferice. Maini i aparate de cas, control i facturat. 2.2.10. Alte aparate i 8-12 instala ii de msurare, control i reglare neregsite n cadrul subgrupei 2.2. 2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT 2.3.1. Mijloace de transport feroviar 2.3.1.1. 12-18 2.3.1.2. 6-10 2.3.1.3. 12-18 2.3.1.4. 9-15 2.3.2. Mijloace de transport auto

43

4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3. 4.2.1.3.1. 4.2.1.4. 4.2.2. . 4.2.2.1. 4.2.2.2. 4.2.2.3. 4.2.2.4. 4.2.2.5. 4.2.2.6. 4.2.2.7. 4.2.2.8. 4.2.2.9. 4.2.2.9.1. 4.2.2.9.2. 4.2.2.9.3.

5 4 6 9 8 4 5 6 5 6 5 6 8 4 6 5 10

4.3. Mijloace de transport naval 4.3.1. 20 4.3.2. 20 4.3.2.1. 12 4.3.3. 20 4.3.3.1. 12 4.3.3.2. 18 4.3.4 25 4.3.5. 18 4.3.6. 15 4.3.7. 4.3.7.1. 14 4.3.7.2. 20 4.3.8. 11 4.3.9. 11 4.3.9.1. 15 4.3.10 8 4.4. Mijloace de transport aerian 18

4.4.1.

2.3.2.1. 2.3.2.1.1. 4-6 2.3.2.1.1.1. 3-5 2.3.2.1.2. 4-8 2.3.2.1.3. 5-9 2.3.2.1.3.1. 4-8 2.3.2.1.4. 3-5 2.3.2.2. 2.3.2.2.1. 4-6 2.3.2.2.2. 4-8 2.3.2.2.3. 4-6 2.3.2.2.4. 4-8 2.3.2.2.5. 4-6 2.3.2.2.6. 4-6 2.3.2.2.7. 5-9 2.3.2.2.8. 3-5 2.3.2.2.9. 2.3.2.2.9.1. 4-8 2.3.2.2.9.2. 4-6 2.3.2.2.9.3. 5-9 2.3.2.3. 4-8 2.3.3. Mijloace de transport naval 2.3.3.1. 16-24 2.3.3.2. 16-24 2.3.3.2.1. 9-15 2.3.3.3. 16-24 2.3.3.3.1. 9-15 2.3.3.3.2. 14-22 2