Catalog 2013

76
F ţ e • T e el Şpe    C   a    t   a    l   o   g    2    0    1    3

Transcript of Catalog 2013

Page 1: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 1/76

Fţe • Teel • Şpe

   C  a   t  a

   l  o  g 

   2   0   1

   3

Page 2: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 2/76

conTacT

Fabrici

rEPrEZEnTanŢi coMErciaLi ZonaLi

rEPubLica MoLdova

MunTEnia

dobrogEa

TransiLvania nord

bauMiT roMÂnia

Republica Moldova Tel: +37368339950Tel: +373(22)999019

Bucureşti sector 3, sector 5, Giurgiu Tel: 0722 317 651Bucureşti sector 4, sector 6, Călăraşi Tel: 0726 122 346Bucureşti sector 1, sector 2, Ilfov Tel: 0728 180 567Prahova, Ialomiţa, Buzău Tel: 0725 679 070

Constanţa, Tulcea Tel: 0734 010 371Brăila, Galaţi Tel: 0735 006 002

Cluj Tel: 0722 351 844Maramureş, Satu Mare Tel: 0723 363 050Bistriţa-Năsăud, Mureş, Sălaj Tel: 0724 303 250

braŞov 

banaT criŞana

MoLdova

oLTEnia

TransiLvania sud

Braşov, Covasna, Harghita Tel: 0721 102 144

 Timişoara, Caraş-Severin Tel: 0727 732 431Arad, Bihor Tel: 0726 166 504

Botoşani, Iaşi, Vrancea, Vaslui Tel: 0722 536 625Bacău, Neamţ, Suceava Tel: 0723 677 646

Dolj, Olt Tel: 0726 113 003Gorj, Mehedinţi Tel: 0727 732 432Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Vâlcea Tel: 0723 603 965

Hunedoara, Sibiu Tel: 0723 719 218Alba Tel: 0727 732 433

Sediu central Bucureşti

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,sector 6, RO 061129 Tel: +4 021 350 01 03/06Fax: +4 021 318 24 08

Depozit Bucureşti

B-dul Iuliu Maniu nr. 598,sector 6 Tel: +4 021 301 93 23/24Fax: +4 021 404 37 00

Fabrica Teiuş

Str. Octavian Goga nr. 5, jud. Alba Tel: +4 0258 851 176Fax: +4 0258 806 237E-mail: [email protected]

Fabrica Bolintin Deal

B-dul Republicii nr. 1F, com.Bolintin Deal,sat Bolintin, jud. Giurgiu Tel: +4 021 301 93 23/24Fax: +4 021 404 37 00

Recepţie sediu central +4 021 350 01 03

Serviciul tehnic +4 021 301 93 09/10

Comenzi Bucureşti/Bolintin: +4 021 404 37 00

Comenzi Teiuş: +4 0258 806 237

Program Luni - Vineri: 800 - 1700

 www.baumit.com

Page 3: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 3/76

33

  Baumit şi-a stabilit de-a lungul anilor standarde înalte, valorile primordialefiind inovaţia, siguranţa, parteneriatul de calitate şi încredere.

Fondată în anul 1988, în Austria, prezentă astăzi în peste 30 de ţări din întrea-ga lume, marca Baumit este una dintre cele mai importante din Europa.

La Baumit găsiţi o gamă completă, inovatoare de produse. Fie că este vorbadespre faţade, tencuieli, şape, produse pentru grădină sau pentru designul in-terior al locuinţei dumneavoastră, la Baumit găsiţi sisteme complete, ale căror componente sunt compatibile, permanent testate în sisteme ce se potrivescperfect.

Cercetarea intensivă, dezvoltarea de noi produse, serviciile în sprijinulclienţilor, toate acestea ne disting, alcătuind reţeta succesului şi un parteneri-at puternic cu clienţii noştri.

Prin viteză şi fiabilitate, logistica Baumit s-a dovedit a fi optimă pentru progre-sul lucrărilor de construcţii. Personalul dedicat Baumit este oricând disponibilpentru a vă oferi o consiliere calificată, de încredere.

Baumit vă este întodeauna aproape. Ne puteţi găsi, cu o gamă variată deproduse şi sisteme complete Baumit, la comercianţi şi depozitele pentrumateriale de construcţie.

Pentru Baumit este foarte importantă satisfacerea standardului de calitateEN ISO 9001 realizat, bineînţeles, prin audit extern. Menţinerea calităţii şi grijafaţă de mediu sunt obiective principale cuprinse în politica noastră.

Produsele Baumit îndeplinesc toate cerinţele naţionale şi exigenţele europeneEU, cum ar fi marcajul CE.

  Baumit este membră a Grupului Pentru Calitatea Sistemelor Termoizolante„ETICS“.

QualityCERT

CERTIFICAT NR.228

ISO9001:2008

QualityCERT

CERTIFICATNR.230

ISO14001:2005

binE aŢi vEniT La bauMiT!

Page 4: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 4/76

4

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJEcuPrins

FINISAJE

Pag. 10-23

PRODUSE PENTRU

PREGĂTIREA SUPORTULUI,PRODUSE SPECIALE,ACCESORII

Pag. 50 - 52

MORTARE

PENTRU ZIDĂRIE

Pag. 63

SISTEME

TERMOIZOLANTE

Pag. 24 - 44

SISTEME SANOVA

PENTRU RESTAURĂRIŞI ASANĂRI

Pag. 53 - 56

SISTEME DE MONTAJ

PENTRU PAVAJE

Pag. 64 - 67

TENCUIELI

Pag. 45 - 48

ŞAPE

Pag. 57 - 59

SERVICII,CONDIŢII DE LIVRARE,ABREVIERI CONFORM

STANDARDELORPag. 68 - 73

GLETURI

Pag. 49

BAUMACOLSISTEME PENTRU

PLACAJE CERAMICE

Pag. 60 - 62

11109

5

1

6

2

7

3

8

4

Tencuieli decorative .....10 - 16

Amorse/Grunduri ................ 16

Vopsele de faţadă ........16 - 18

Vopsele de interior .......19 - 20

Prole de faţadă ...........21 - 23

Amorse pentru tencuieli

de interior şi exterior...........50

Amorse pentru interior ..... ..... 50

Produse speciale ..........50 - 51

Accesorii

pentru tencuieli ............51 - 52

Mortare pentru zidărie........ 63

Mortare pentru zidărie

 în strat subţire ..................... 63

Mortare pentru zidărie

aparentă .............................. 63

Prezentare generală ....24 - 25

Sistem OPEN ................26 - 27

Sistem STAR..................28 - 29

Sistem PRO ...................30 - 31

Componente .................32 - 35

Accesorii........................36 - 44

Sisteme de asanare ............ 53

Sistemul Sanova L...............54

Sistemul Sanova TrassitPutz .54-55

Sistemul Sanova S .............. 55

Sistemul Sanova WTA ......... 56

Produse de asanare ............ 56

Sisteme de montaj .............. 64

Tehnici de pozare pavele .... 65

Produse pentru

curte şi grădină ............66 - 67

Betoane uscate ................... 67

Sisteme de tencuieli ...........45

Tencuieli de interior.............46

Tencuieli pentru interior

şi exterior ......................46 - 47

Tinciuri ................................. 48

Şape de ciment ................... 57

Şape uide....................57 - 58

Şape autonivelante .............58

Amorse pentru şape............59

Gleturi pentru interior ......... 49

Gleturi pentru interior

şi exterior ............................. 49

Adezivi pentru

gresie şi faianţă............60 - 61

Chituri placaje ..................... 61

Hidroizolaţii.......................... 62

Mortar de nivelare............... 62

Clasicare ............................ 62

Page 5: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 5/76

5

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   S   I   S   T   E

   M   E   D   E   M   O   N   T   A   J   P   E   N   T   R   U

   P   A   V   A   J   E

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJE

 A 

Adeziv alb pentru piatră naturală Baumacol Bianco ............60

Adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

openContact ................................................................26,32

Adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

StarContact White ........................................................28,32

Adeziv bituminos BituFix 2K ............................................... 33

Adeziv flexibil pentru placări la exterior şi aplicaţii speciale lainterior Baumacol FlexUni ..................................................60

Adeziv flexibil superior alb pentru marmură şi mozaic la interior 

şi exterior Baumacol FlexMarmor .......................................60

Adeziv flexibil superior pentru orice tip de placări la interior şi

exterior Baumacol FlexTop .................................................60

Adeziv gresie şi faianţă Baumacol Basic ............................. 61

Adeziv în dispersie DispersionsKleber ................................33

Adeziv pentru piatră SteinKleber ........................................66

Adeziv polistiren - suporturi denivelate NivoFix ...................33

Adeziv polistiren - suporturi lemnoase SupraFix ..................33

Adeziv rapid pentru profile SpeedFix ..................................52

Adeziv superior pentru plăci ceramice Baumacol Pro .......... 61

Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante Duo-

Contact ............................................................................. 32

Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolanteProContact ...................................................................30,32

Aditiv pentru iarnă SpeedTop .............................................51

Amorsă BetonPrimer .........................................................50

Amorsă de contact pe betoane BetonKontakt .....................50

Amorsă hidroizolatoare DichtungsSchlämme ..................... 56

Amorsă pentru şape şi hidroizolaţii .................................... 59

Amorsă pentru tencuială de reparaţii

SanovaVorSpritzer ...................................................54,55,56

Amorsă pentru tencuieli 4 mm VorSpritzer .........................50

Ancadramente ferestre şi uşi .............................................21

Antisulfat .....................................................................51,56

Apă de sticlă .....................................................................56

B

Bandă de etanşare ............................................................37Bandă de etanşare Baumacol Strap ................................... 62

Beton uscat 20 .................................................................67

Beton uscat DuoBeton.......................................................67

C

Chit de rosturi Baumacol PremiumFuge .............................. 61

Chit siliconic Baumacol Silikon ..........................................61

D

Diblu cu cui din plastic ...................................................... 43

Diblu cu cui metalic ...........................................................43

Diblu pentru lemn şi metal ................................................. 43

Diblu SD 8 ........................................................................ 42

Diblu Universal STR U 2G ...................................................42

Dibluri StarTrack Albastru .................................................. 42Dibluri StarTrack Duplex.....................................................41

Dibluri StarTrack Orange ....................................................40

Dibluri S tarTrack Roşu ..................................................26,41

Dibluri S tarTrack Verde ...................................................... 41

Dop pentru diblu STR U 2 G ............................................... 44

E

Egalizator absorbţie SaugAusgleich....................................50

G

Glet de ciment alb pentru interior şi exterior GlemaBrillant ..49

Glet de ipsos 2-10 mm F inoGrande ................................... 49

Glet de var cu aplicare manuală şi mecanizată FinoKlima ... 49

Glet extrafin de ipsos 0-10 mm FinoBello ...........................49

Grund barieră SperrGrund ................................................. 50

Grund de impregnare T iefenGrund ..................................... 50

Grund pentru vopsea de interior Divina Primer .................... 20

Grund premium PremiumPrimer ...............................16,27,29

Grund rapid SuperGrund ................................................... 59

Grund universal pentru umplerea fisurilor FillPrimer ............ 51

Grund universal UniPrimer ............................................16,31

H

Hidroizolaţie acrilică Baumacol Proof ................................. 62

Hidroizolaţie pe bază de ciment Baumacol Protect ..............62

I

 Întăritor de tencuială PutzFestiger ......................................51

M

Masă de şpaclu organică armată cu fibre SilverFlex ............ 33

Masă de şpaclu pentru nivelare şi reparaţii (T inci)

PutzSpachtel .....................................................................48

Masă de şpaclu pentru renovări RenovierSpachtel W .......... 56

Mortar adeziv pentru zidărie din BCA PorenbetonKleber ......63

Mortar de nivelare Baumacol Planea ..................................62

Mortar drenant pentru pavaje PflasterDrainmörtel ..............66

Mortar pentru pavaje SteinMörtel ...................................... 66

Mortar pentru pavaje SteinMörtel plus ............................... 66

Mortar pentru rostuit pavaje PflasterFugenmörtel ............... 66

Mortar pentru zidărie M 100 ..............................................63Mortar pentru zidărie M 30 ................................................63

Mortar pentru zidărie M 50 ................................................63

Mortar special pentru zidărie aparentă KlinkerMörtel ..........63

N

Nisip pentru rostuit pavaje NaturFuge .................................67

P

Piesă de montaj şi frezat STR U 2 G ....................................44

Plasă din fibră de sticlă DuoTex ..........................................38

Plasă din fibră de sticlă openTex ....................................26,38

Plasă din fibră de sticlă Premium StarTex .................28,30,38

Plasă din fibră de sticlă SoftTex ..........................................38

Plasă pentru solicitări mecanice r idicate StrongTex .............38

Plasă pentru tencuieli mecanizate ......................................52Plăci termoizolante de faţadă open ...............................26,34

Plăci termoizolante de faţadă open reflect .....................26,34

Polistiren expandat grafitat pentru faţadă

StarTherm ....................................................................28,34

Polistiren expandat ignifug pentru faţade

ProTherm .....................................................................30,34

Polistiren expandat ignifug pentru termoizolaţii DuoTherm .. 34

Polistiren extrudat .............................................................35

Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu ..........................35

Praf de piatră (alb) EdelPutz ............................................... 12

Profil colţ rolă ....................................................................37

Profil de colţ cu plasă - Aluminiu ........................................37

Profil de colţ cu plasă - PVC................................................ 36

Profil de colţ din sârmă împletită ........................................52

Profil de colţ din tablă zincată ............................................52Profil de legătură la ferestre - Standard ..............................37

Profil de legătură pentru soclu ...........................................36

Profil de soclu ...................................................................36

Profil de soclu t herm ..........................................................36

Profil de ventilaţii acoperiş .................................................37

Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar ........37

Profil pentru rosturi de dilataţie E-Form .............................. 37

Profil pentru rosturi de dilataţie V-Form .............................. 37

Profile de legătură pentru uşi şi ferestre ..............................52

Profile de pontaj 6 mm şi 10 mm .......................................52

Profile pentru chei de boltă, capiteluri şi pietre de bosaj ..... 23

Profile pentru cornişe ........................................................ 22

Profile pentru ornamente faţadă ........................................23

Profile pentru solbancuri ....................................................22

R

Rondele polistiren .............................................................44

S

Set montaj pentru profilul de soclu ..................................... 36

Soluţie antimucegai SanierLösung .....................................51

Ş

Şapă autonivelantă Nivello Duo 2-10 mm .......................... 58

Şapă autonivelantă Nivello Quattro 1-20 mm .....................58

Şapă cu întărire rapidă SpeedEstrich E 300 SE 1 ............... 57Şapă de ciment cu aplicare manuală şi mecanizată C20.....57

Şapă de ciment în aderenţă C16 ........................................57

Şapă fluidă Alpha 2000 ....................................................58

Şapă fluidă Alpha 3000 ....................................................57

 T 

 Taler de 140 ......................................................................44

 Taler de 90 ........................................................................44

 Tencuială cu aplicare manuală la exterior şi interior Manu 4 47

 Tencuială de ciment hidrofobată SockelPutz ....................... 47

 Tencuială de grund mecanizată Primo 2 ............................. 47

 Tencuială de reparaţii SanovaTrassitPutz ............................ 54

 Tencuială decorativă cu efect de autocurăţare

NanoporTop .................................................................10,27

 Tencuială decorativă de modelaj CreativTop .......................13 Tencuială decorativă DuoTop .............................................11

 Tencuială decorativă mozaic MosaikTop .............................15

 Tencuială decorativă organică GranoporTop ..................11,31

 Tencuială decorativă pentru interior StructoJoy ................... 20

 Tencuială decorativă permeabilă la vapori openTop .......10,27

 Tencuială decorativă silicatică SilikatTop .......................11,31

 Tencuială decorativă siliconică SilikonTop .....................10,29

 Tencuială decorativă StyleTop ............................................12

 Tencuială fină albă de exterior (Tinci) FeinPutz Aussen.........48

 Tencuială fină albă de interior (Tinci) FeinPutz ..................... 48

 Tencuială fină de reparaţii SanovaFeinputz ....................54,55

 Tencuială glet Ratio Glatt ...................................................46

 Tencuială glet uşoară Ratio Glatt L......................................46

 Tencuială HobbyPutz .........................................................47

 Tencuială monostrat trass-var SanovaEinlagenTrassputz ..... 56 Tencuială MPA 35 ..............................................................46

 Tencuială MPA 35L ............................................................ 46

 Tencuială MPI 25 ...............................................................46

 Tencuială pentru reparaţii SanovaPutz L .............................54

 Tencuială pentru reparaţii SanovaPutz S .............................55

 Tencuială termoizolantă ThermoPutz .................................. 48

 Tencuială universală de umplere (Granulă 0,5 mm)

UniTop Fill ......................................................................... 11

 Tencuială universală fină (Granulă 1 mm) UniTop Fine.........11

 Tencuială Universală MVR Uni ............................................47

 Termoliant rapid ................................................................ 59

 V 

Vată minerală FKD ........................................................30,35

Vată minerală Frontrock MaxE .......................................30,35Vopsea acrilică GranoporColor ........................................... 17

Vopsea albă superioară pentru interior Divina Professionell 19

Vopsea ArtLine Finish ........................................................17

Vopsea ArtLine Glitter ........................................................18

Vopsea ArtLine Lasur .........................................................18

Vopsea ArtLine Metallic .....................................................18

Vopsea cu efect de autocurăţare NanoporColor .................. 16

Vopsea latex Divina Latex................................................... 19

Vopsea lavabilă pentru interior Divina Eco .......................... 20

Vopsea pentru interior KlimaFarbe ..................................... 20

Vopsea silicatică SilikatColor ............................................. 17

Vopsea siliconică SilikonColor ...........................................16

Vopsea StyleColor .............................................................17

Vopsea superioară, colorată, pentru interior Divina Color .... 19

Vopsea superlavabilă pentru interior Divina Classic ............ 19

indEX

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   i   n   d   E   X

Page 6: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 6/76

6

 Aspectul individual al faţadei depinde nu numai de culoarea sa. Fii

creativ şi alege o structură originală. Ai acum posibilitatea de a conferipersonalitate casei tale folosind Baumit CreativTop.

O apariţie vizuală ce poate fi simţităCei care apreciază posibilităţile nenumărate ale Baumit Life, cel mai cuprinzător program de colorarepentru faţade, vor fi mai mult decât încântaţi de Baumit CreativTop. Această tencuială exterioarăpoate fi colorată în 758 de nuanţe, combinaţiile creative depăşind barierele imaginaţiei.

Finisaje roluite, spălate, şpăcluite sau striate, rugoase sau netede, ca şi numeroase alte structuripentru faţade pot deveni, în sfârşit, realitate cu Baumit CreativTop. De acum, faţadele nu vor fi privitenumai pentru originalitatea combinării culorilor, ci vor putea fi percepute şi prin vibraţia texturiisuprafeţelor. Cele 4 granulaţii disponibile, de la Max până la S-Fein, permit acum aceste efecte.

Efectul conteazăDupă trecerea timpului de uscare a grundului Baumit Premium Primer, respectiv Baumit UniPrimer,

se poate aplica Baumit CreativTop. Grosimea stratului depinde de tehnica de aplicare folosită. Iar aici este permis orice procedeu. Ceea ce contează este rezultatul. Baumit CreativTop se modeleazăuşor şi poate fi aplicată cu diverse unelte. Importantă este impresia de neuitat pe care o lasă.

Flexibil şi uşor  Tencuiala Baumit CreativTop este deosebit de uşor de pus în operă, fie manual, fie mecanizat.CreativTop poate fi aplicat ca finisaj la sistemele termoizolante Baumit, pe tencuieli minerale vechi şinoi, pe mase de şpaclu sau beton, precum şi pentru finisarea maselor de şpaclu şi a tencuielilor culianţi organici.

Baumit CreativTop

Posibilităţi nelimitate pentru un

design ieşit din comun

Page 7: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 7/76

7

   F   i   n   i   s   a   J   E   P   E   n   T   r   u

   F   a   Ţ   a   d   E

FinisaJE PEnTru FaŢadE

Cu Baumit CreativTop ţi se deschid posibilităţi infinite, până acum necunoscute, de decorare a faţadei casei tale, mai ales

pentru sistemele termoizolante Baumit de calitate premium.

  Posibilităţi nelimitate de fnisare  uşor de prelcrat  Plin de cloare, creativ, nic

stt

e l bmt

Culoare în armonie cu structura

Page 8: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 8/76

8

Mostrele de culoare tipărite în catalog sunt orientative.

Cifre roşii: Disponibil exclusiv în Baumit Style (vezi paginile 10, 15). Cifre albastre: Disponibile exclusiv în Baumit Granopor (vezi paginile 9, 15).*La Sistemele Compozite de Izolare Termică Baumit se poate utiliza numai pe suprafeţe limitate (de exemplu, ca elemente decorative).

Cel mai mare sistem de colorarepentru faţade

Baumit Life este în prezent cel mai generos sistem de colorare pentrufaţade. Anii de cercetare şi de dezvoltare a produsului au condus laaceastă colecţie unică. Baumit Life oferă o nouă viziune

 în proiectarea faţadelor.

bauMiT LiFE

Page 9: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 9/76

9

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   b   a   u

   M   i   T   L   i   F   E

Mostrele de culoare tipărite în catalog sunt orientative.

Cifre roşii: Disponibil exclusiv în Baumit Style (vezi paginile 10, 15). Cifre albastre: Disponibile exclusiv în Baumit Granopor (vezi paginile 9, 15).*La Sistemele Compozite de Izolare Termică Baumit se poate utiliza numai pe suprafeţe limitate (de exemplu, ca elemente decorative).

bauMiT LiFE

Page 10: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 10/76

10

FINISAJE PENTRU FAŢADE

TENCUIALĂ NANOPOR

TENCUIALĂ SILICON

Baumit SilikonTop - Tencuială decorativă siliconică

 Tencuială decorativă, pe bază de răşini siliconice, pentru faţade.Permeabilă la vapori şi impermeabilă la apă. Grad redus de murdărire în timp.

Structură Consum Acoperire EAN5945752000456

 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

Life colored by Baumit (pag. 6-7)

recomandată pentru clădiri vechi şi

termosisteme

 grad de murdărire redus

rezistentă la apa din precipitaţii

 permeabilă la vapori

TENCUIALĂ OPEN

Baumit openTop - Tencuială decorativă permeabilă la vapori

 Tencuială decorativă minerală în strat subţire, foarte permeabilă la vapori,utilizată ca finisaj în cadrul sistemului termoizolant Baumit open şi Baumit open S.

Structură Consum Acoperire EAN

 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,0 m²/găleată 9004329233621 Tencuială periată 2 K cca. 3,0 kg/m² cca. 10,0 m²/găleată 9004329233614 Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 9004329233645

Livrare: Găleată 30 kg, 16 găleţi/palet=480 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

 efect de autocurăţare

 Life colored by Baumit (pag. 6-7) produs inovator 

 durabilitate în timp

Baumit NanoporTop

at-a pet fţe. Faţada este bijuteria şi protecţia fiecărei clădiri. Ea funcţionează precum pielea umană, perma-nent expusă la solicitările mediului.Consecinţele sunt de multe ori neplăcute: pete inestetice, fisuri. Combinând anii de experienţă cu

ultimele cunoştinţe ale nanotehnologiei s-a brevetat produsul Baumit Nanopor dezvoltat specialpentru faţade.Suprafaţa acoperită cu Nanopor asigură o permanentă curăţenie, frumuseţe şi strălucire a faţadeicasei dumneavoastră pentru o perioadă dublă de timp.

Bună difuzie la vapori

Efect de autocurăţare, folosind fenomenele meteorologice (ploaie, soare, vânt)Proprietăţi speciale împotriva murdăririi

 Tencuială decorativă în strat subţire pentru finisarea faţadelor. Tencuială mineralăsuperioară, cu o bună difuzie la vapori, cu proprietăţi speciale împotriva murdăririişi efect de autocurăţare. Structură periată (K), pentru faţade.

Structură Consum Acoperire EAN

 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,0 m²/găleată 9004329252837 Tencuială periată 2 K cca. 3,0 kg/m² cca. 10,0 m²/găleată 9004329252820 Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 9004329252813 Livrare: Găleată 30 kg, 16 găleţi/palet=480 kg 

** Detalii la pagina 70

** Detalii la pagina 70

* ** Detalii la pagina 70

Baumit NanoporTop - Tencuială decorativă cu efect de autocurăţare

Page 11: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 11/76

11

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   F   I   N   I   S   A   J   E

   P   E   N   T   R   U

    F   A   Ţ   A   D   E

FINISAJE PENTRU FAŢADE

TENCUIALĂ SILICAT

TENCUIALĂ GRANOPOR

Baumit GranoporTop - Tencuială decorativă organică

 Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşini organice pentru faţade.Permeabilă la vapori şi rezistentă la factori climatici.

Structură Consum Acoperire EAN Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată 5945752000432 Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

cel mai bun finisaj pentru termosisteme

elastică, fără fisuri la diferenţe de

temperatură

rezistentă la apa din precipitaţii

TENCUIELI UNIVERSALE

TENCUIALĂ DECORATIVĂ DUO

Baumit UniTop Fine - Tencuială universală nă (Granulă 1 mm)

 Tencuială decorativă, în strat subţire pentr u elemente decorative.Structură periată (K), pentru faţade.

Consum Acoperire EAN

cca. 2,0 kg/m² cca. 15,0 m²/găleată 5945752000133

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

rezistentă la factori climatici

Baumit UniTop Fill - Tencuială universală de umplere (Granulă 0,5 mm)

 Tencuială decorativă de umplere pentru obţinerea unei suprafeţe netede, aplicatăpe tencuielile decorative GranoporTop, SilikonTop şi SilikatTop, pentru faţade.

Consum Acoperire EAN

cca. 1,4 kg/m² cca. 21,0 m²/găleată 5945752000133

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

rezistentă la factori climatici

Baumit DuoTop - Tencuială decorativă Duo

 Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşini sintetice pentr u faţade.

Structură Consum Acoperire EAN

5945752001019 Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată Tencuială striată 2 R cca. 2,7 kg/m² cca. 11,0 m²/găleată

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

Baumit SilikatTop - Tencuială decorativă silicatică

 Tencuială decorativă minerală în strat subţire pe bază de silicat de potasiu,pentru faţade. Foarte permeabilă la vapori cu absorbţie redusă de apă.

Structură Consum Acoperire EAN5945752000449

 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

 impermeabilă la apă

** Detalii la pagina 70

** Detalii la pagina 70

** Detalii la pagina 70

** Detalii la pagina 70

** Detalii la pagina 70

Page 12: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 12/76

12

FINISAJE PENTRU FAŢADE

TENCUIALĂ STYLE

TENCUIALĂ PRAF DE PIATRĂ

Baumit StyleTop - Tencuială decorativă Style

 Tencuială decorativă în strat subţire, pentr u finisarea faţadelor.

Structură Consum Acoperire EAN

 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată 9004329250932 Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată 9004329250925 Tencuială striată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 9004329250918

 Livrare: Găleată 30 kg, 16 găleţi/palet=480 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 Culori intense

Baumit EdelPutz - Praf de piatră (alb)

 Tencuială decorativă minerală în strat subţire, culoare alb natur, pe bază de ciment alb,

aplicată manual sau mecanizat, interior/exterior. Granulă max. 2 mm.Consum EANcca. 5,5 kg/m² la 3-4 mm grosime la 2 straturi 5945752000876

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

style – bmt Lfe p.

Culorile Style stau la baza noului sistem de culoare Baumit Life. Pornind de la culorile trendy de bază Life a fost dezvoltată sistematic întreaga colecţie deculori pale, luminoase. Gama Style de la Baumit se caracterizează prin culori puternice, ceea ce conferă fiecărei faţade un caracter individual şi exclusivist.

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0083

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

0139

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

* 0151

*  0152

0153

0154

0155

0156

0157

0158

0159

* 0161

*  0162

0163

0164

0165

0166

0167

0168

0169

* 0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

0178

0179

* 0181

*  0182

0183

0184

0185

0186

0187

0188

0189

* 0191

*  0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

0199

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0221

0222

0223

0224

0225

0226

0227

0228

0229

0231

0232

0233

0234

0235

0236

0237

0238

0239

0241

0242

0243

0244

0245

0246

0247

0248

0249

0281

0282

0283

0284

0285

0286

0287

0288

0289

0291

0292

0293

0294

0295

0296

0297

0298

0299

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0311

0312

0313

0314

0315

0316

0317

0318

0319

0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

* 0331

*  0332

0333

0334

0335

0336

0337

0338

0339

0341

0342

0343

0344

0345

0346

0347

0348

0349

* 0351

*  0352

0353

0354

0355

0356

0357

0358

0359

* 0361

*  0362

0363

0364

0365

0366

0367

0368

0369

* 0371

*  0372

*  0373

0374

0375

0376

0377

0378

0379

* 0381

*  0382

*  0383

0384

0385

0386

0387

0388

0389

* 0391

*  0392

*  0393

0394

0395

0396

0397

0398

0399

* 0401

*  0402

*  0403

0404

0405

0406

0407

0408

0409

* 0411

*  0412

*  0413

0414

0415

0416

0417

0418

0419

* 0421

*  0422

*  0423

*  0424

0425

0426

0427

0428

0429

* 0431

*  0432

*  0433

0434

0435

0436

0437

0438

0439

* 0441

*  0442

*  0443

*  0444

0445

0446

0447

0448

0449

0451

0452

0453

0454

0455

0456

0457

0458

0459

0461

0462

0463

0464

0465

0466

0467

0468

0469

0471

0472

0473

0474

0475

0476

0477

0478

0479

0481

0482

0483

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0491

0492

0493

0494

0495

0496

0497

0498

0499

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

* 0511

* 0512

0513

0514

0515

0516

0517

0518

0519

* 0521

* 0522

0523

0524

0525

0526

0527

0528

0529

* 0561

*  0562

0563

0564

0565

0566

0567

0568

0569

* 0571

*  0572

*  0573

0574

0575

0576

0577

0578

0579

* 0581

* 0582

* 0583

0584

0585

0586

0587

0588

0589

* 0591

*  0592

*  0593

0594

0595

0596

0597

0598

0599

* 0601

*  0602

*  0603

0604

0605

0606

0607

0608

0609

* 0611

* 0612

* 0613

0614

0615

0616

0617

0618

0619

* 0621

* 0622

* 0623

0624

0625

0626

0627

0628

0629

* 0631

* 0632

* 0633

0634

0635

0636

0637

0638

0639

* 0671

* 0672

0673

0674

0675

0676

0677

0678

0679

* 0681

* 0682

0683

0684

0685

0686

0687

0688

0689

* 0691

0692

0693

0694

0695

0696

0697

0698

0699

0701

0702

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0709

0711

0712

0713

0714

0715

0716

0717

0718

0719

0721

0722

0723

0724

0725

0726

0727

0728

0729

0731

0732

0733

0734

0735

0736

0737

0738

0739

0741

0742

0743

0744

0745

0746

0747

0748

0749

0751

0752

0753

0754

0755

0756

0757

0758

0759

0771

0772

0773

0774

0775

0776

0777

0778

0779

0781

0782

0783

0784

0785

0786

0787

0788

0789

* 0791

*  0792

0793

0794

0795

0796

0797

0798

0799

* 0831

*  0832

0833

0834

0835

0836

0837

0838

0839

* 0841

*  0842

0843

0844

0845

0846

0847

0848

0849

* 0851

*  0852

0853

0854

0855

0856

0857

0858

0859

* 0861

*  0862

0863

0864

0865

0866

0867

0868

0869

* 0871

*  0872

*  0873

0874

0875

0876

0877

0878

0879

* 0881

*  0882

*  0883

*  0884

0885

0886

0887

0888

0889

0761

0762

0763

0764

0765

0766

0767

0768

0769

* 0891

*  0892

*  0893

0894

0895

0896

0897

0898

0899

* 0901

*  0902

*  0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

* 0911

*  0912

*  0913

0914

0915

0916

0917

0918

0919

* 0921

*  0922

*  0923

0924

0925

0926

0927

0928

0929

* 0931

*  0932

*  0933

0934

0935

0936

0937

0938

0939

* 0971

*  0972

0973

0974

0975

0976

0977

0978

0979

* 0981

0982

0983

0984

0985

0986

0987

0988

0989

0991

0992

0993

0994

0995

0996

0997

0998

0999

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

* 1021

*  1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

Style - Life colored by Baumit (vezi paginile 6-7). Mostrele de culoare tipărite în catalog sunt orientative.

*La Sistemele Compozite de Izolare Termică Baumit se poate utiliza numai pe suprafeţe limitate (de exemplu ca elemente decorative)..

*Detalii la pagina 70

Page 13: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 13/76

13

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   F   I   N   I   S   A   J   E

   P   E   N   T   R   U

    F   A   Ţ   A   D   E

FINISAJE PENTRU FAŢADE

CREATIVTOP

Baumit CreativTop - Tencuială decorativă de modelaj Tencuială de modelaj, gata preparată, pentru exterior, utilizată la decorarea şi finisareacreativă a faţadelor. Consumul depinde de tehnica de modelare. Pentru detalii referitoare

la tehnicile de modelaj consultaţi Ghidul de punere în operă a tencuielii Baumit CreativTopsau site-ul www.baumit.com, secţiunea „Color Search“.

bmt cetTp Mx *Consum Acoperire EANcca. 5,0 - 6,2 kg/m² cca. 4,8 - 6,0 m²/găleată 9004329260412

 Livrare: Găleată 30 kg, 16 găleţi/palet=480 kg 

bmt cetTp TeConsum Acoperire EANcca. 4,2 - 6,2 kg/m² cca. 4,6 - 7,2 m²/găleată 5945752002580

 Livrare: Găleată 30 kg, 24găleţi/palet=720 kg 

bmt cetTp FeConsum Acoperire EAN

cca. 2,9 - 4,2 kg/m² cca. 7,2 - 10,7 m²/găleată 5945752002580

 Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

bmt cetTp s-FeConsum Acoperire EANcca. 3,0 - 4,0 kg/m² cca. 7,9 - 8,5 m²/găleată 5945752002580 Livrare: Găleată 30 kg, 24găleţi/palet=720 kg 

 vidEo

Pee î peă pemt.m

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 Cel mai expresiv finisaj pentru sistemetermoizolante

 17 tehnici de modelare

 28 de modele decorative** Detalii la pagina 70

Page 14: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 14/76

14

FINISAJE PENTRU FAŢADE

TEHNICI DE MODELARE CU BAUMIT CREATIVTOP MAX

TEHNICI DE MODELARE CU BAUMIT CREATIVTOP TREND

TEHNICI DE MODELARE CU BAUMIT CREATIVTOP FINE

TEHNICI DE MODELARE CU BAUMIT CREATIVTOP S-FINE

 Tehnicile de modelare din imagini sunt orientative.

Tehnica nivelării cu bidineaua

Tehnica pieptănării Tehnica modelării cu aer

comprimat

Tehnica tufuirii CreativTop S-Fine cu aspect

metalic

Tehnica roluirii

CreativTop Fine + S-Fine

Tehnica beton aparent fin

Tehnica roluirii

Tehnica pulverizării

Tehnica spatulării

Tehnica relief 

Tehnica nivelării cu bidineaua Tehnica perierii

Tehnica nivelării cu gletiera

Tehnica spatulării

Tehnica combinăriiTehnica pulverizării CreativTop Trend + S-Fine

Tehnica beton aparent brut

Tehnica pieptănării

Tehnica perierii

Tehnica drişcuirii Tehnica pulverizării Tehnica roluirii Tehnica stropirii

Page 15: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 15/76

15

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   F   I   N   I   S   A   J   E

   P   E   N   T   R   U

    F   A   Ţ   A   D   E

FINISAJE PENTRU FAŢADE

MosaikTop 301

MosaikTop 307

MosaikTop 313

MosaikTop 319

MosaikTop 325

MosaikTop 331

MosaikTop 302

MosaikTop 308

MosaikTop 314

MosaikTop 320

MosaikTop 326

MosaikTop 332

MosaikTop 303

MosaikTop 309

MosaikTop 315

MosaikTop 321

MosaikTop 327

MosaikTop 333

MosaikTop 304

MosaikTop 310

MosaikTop 316

MosaikTop 322

MosaikTop 328

MosaikTop 334

MosaikTop 305

MosaikTop 311

MosaikTop 317

MosaikTop 323

MosaikTop 329

MosaikTop 335

MosaikTop 306

MosaikTop 312

MosaikTop 318

MosaikTop 324

MosaikTop 330

MosaikTop 336

Nuanţele marcate cu punct albastru se pot utiliza numai pe suprafeţe limitate pe sisteme termoizolante (de exemplu ca elemente decorative).• 

•  • 

• 

• 

• 

• 

TENCUIALĂ DECORATIVĂ MOZAIC

Baumit MosaikTop - Tencuială decorativă Mozaic

 Tencuială decorativă din mozaic de piatră colorată pentru faţade, în special pentru zona de soclu.

36 de combinaţii de culori conform mostrarului mozaic:M 301, M 302, M 303, M 304, M 305, M 306, M 307, M 308, M 309, M 310, M 311, M 312, M 313, M 314, M 315, M 316, M 317, M 318, M 319,M 320, M 321, M 322, M 323, M 324, M 325, M 326, M 327, M 328, M 329, M 330, M 331, M 332, M 333, M 334, M 335, M 336 .

Consum Acoperire EAN

cca. 5,5 kg/m² cca. 4,5 m²/găleată 9004329252011

Livrare: Găleată 25 kg, 16 găleţi/palet=400 kg 

36 e l pet MkTpMosaik 

Page 16: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 16/76

16

FINISAJE PENTRU FAŢADE

GRUNDURI/AMORSE

 VOPSEA NANOPOR

Baumit NanoporColor - Vopsea cu efect de autocurăţare

Vopsea minerală pe bază de silicaţi pentru faţade, cu capacitate de murdăriredeosebit de redusă, foarte permeabilă la vapori.

Consum: cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv gr undareaStraturi: 1 strat vopsea Baumit Nanopor diluată cu 20% apă (grundare)

1 strat vopsea Baumit Nanopor 

Acoperire EANGăleată 15 l cca. 45 m²/găleată 9004329253407Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 9004329253414

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l  Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

rezistentă la factori climatici

Baumit UniPrimer - Grund universal

Grund gata preparat, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbţie şi aderenţă la aplicarea tencuielilor decorative Baumit:NanoporTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, DuoTop, UniTop Fine, StyleTop, CreativTop şi MosaikTop.

Consum: cca. 0,20-0,25 kg/m² pe masă de şpaclu

cca. 0,4 kg/m² pe tencuialăGăleată 25 kg  Acoperire EANcca. 100 - 125 m²/găleată pe masă de şpaclu 5945752002078cca. 60 m²/găleată pe tencuială

Găleată 5 kg  Acoperire EANcca. 20 - 25 m²/găleată pe masă de şpaclu 5945752002085cca. 12 m²/găleată pe tencuială

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg g Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

Baumit PremiumPrimer - Grund premium

Grund de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafeţelor înaintea aplicării tencuielilor decorative.Parte componentă a sistemelor termoizolante din clasele premium Open şi Star.

Consum Acoperire EANcca. 0,20 kg/m² cca. 125 m²/găleată 25 kg 5945752002511

cca. 25 m²/găleată 5 kg 5945752002566

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

 VOPSEA SILICON

Baumit SilikonColor - Vopsea siliconică

Vopsea pe bază de răşină siliconică cu permeabilitate ridicată la vaporii de apăşi rezistenţă ridicată la apă. Se utilizează la finisarea construcţiilor vechi sau noi,precum şi la zonele cu expunere ridicată la apă (soclu).

Consum: cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv gr undareaStraturi: 1 strat vopsea Baumit Silikon diluată cu 20% apă (grundare)

1 strat vopsea Baumit Silikon

Acoperire EAN

Găleată 15 l cca. 45 m²/găleată 9004329253421Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 9004329253438

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l  Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

rezistentă la factori climatici

** Detalii la pagina 70

** Detalii la pagina 70

Page 17: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 17/76

17

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   F   I   N   I   S   A   J   E

   P   E   N   T   R   U

    F   A   Ţ   A   D   E

FINISAJE PENTRU FAŢADE

 VOPSEA ARTLINE

 VOPSEA SILICAT

Baumit SilikatColor - Vopsea silicatică

Vopsea pe bază de silicat de potasiu pentru faţade. Foarte permeabilăla vapori şi cu absorbţie redusă de apă. Recomandată pentru renovarea monumentelor şi clădirilor vechi.

Consum: cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv grundareaStraturi: 1 strat vopsea Baumit Silikat diluată cu 20% apă (grundare)

1 strat vopsea Baumit Silikat 

Acoperire EANGăleată 15 l cca. 45 m²/găleată 9004329253445Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 9004329253452

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l  Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

rezistentă la factori climatici

 VOPSEA GRANOPOR

Baumit GranoporColor - Vopsea acrilicăVopsea pe bază de răşini organice pentru faţade.

Consum: cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv gr undareaStraturi: 1 strat vopsea Baumit Granopor diluată cu 20% apă (grundare)

1 strat vopsea Baumit Granopor 

Acoperire EANGăleată 15 l cca. 45 m²/găleată 9004329253469Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 9004329253476

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l  Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

rezistentă la factori climatici

 VOPSEA STYLEBaumit StyleColor - Vopsea Style

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

rezistentă la factori climatici

Vopsea pe bază de răşină organică cu o paletă coloristică intensă.

Consum: cca. 0,32 - 0,40 l/m² inclusiv grundareaStraturi: 1 strat vopsea Baumit Style diluată cu 20% apă (grundare)

1 strat vopsea Baumit StyleCulori: 94 de tonuri puternice

Acoperire EANGăleată 15 l cca. 45 m²/găleată 9004329253483Găleată 5 l cca. 15 m²/găleată 9004329253490

 Livrare: Găleată 15 l, 24 găleţi/palet=360 l

  Găleată 5 l, 48 găleţi/palet=240 l

Baumit ArtLine Finish - Vopsea ArtLine Finish

Vopsea transparentă pe bază de răşini organice pentru Baumit ArtLine Lasur.

Consum Acoperire EANcca. 0,08 - 0,1 kg/m² cca. 150 - 185 m²/găleată 15 kg 9004329250918

cca. 50 - 62 m²/găleată 5 kg 9004329250888 Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg   Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

Baumit ArtLine Lasur, Metallic şi Glitter realizează efecte deosebite pe faţadă. Aceste vopsele dau persona-

litate şi unicitate faţadei. Produsele din gama ArtLine pot fi aplicate pe toate tipurile de finisaje Baumit (în

afară de tencuiala Nanopor).

** Detalii la pagina 70

** Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

* ** Detalii la pagina 70

Page 18: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 18/76

18

FinisaJE PEnTru FaŢadE

 VOPSEA ARTLINE

 

Sun 701L 

Family707L 

Free713L 

Noble719L 

Fun 702L 

History 708L 

Ice 714L 

Elite 720L 

Happy 703L 

Sweet 709L 

Air 715L 

Cool 721L 

Holiday 704L 

Flirt 710L 

Sky 716L 

Fresh 722L 

Home 705L 

 Touch 711L 

Art 717L 

Nature 723L 

Harmony 706L 

Love 712L 

Style 718L 

Hope 724L 

 

Baumit ArtLine Lasur - Vopsea ArtLine LasurVopsea Lasur gata preparată pe bază de răşini organice pentru finisare la interior şi exterior. (Punerea în operă se va face numai decătre o persoană specializată)

Consum: cca. 0,08 - 0,1 kg/m²

Acoperire EANGăleată 15 kg  cca. 150 - 185 m²/găleată 9004329250864Găleată 5 kg  cca. 50 - 62 m²/găleată 9004329250857

 Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

Baumit ArtLine Metallic - Vopsea ArtLine Metallic

Baumit ArtLine Glitter - Vopsea ArtLine Glitter

Vopsea gata preparată cu efect metalic pe bază de răşini organice.(Se aplică numai cu maşini speciale de vopsit de către personal specializat)

Consum:

Consum Acoperire EANcca. 0,3 - 0,35 kg/m² cca. 42 - 50 m²/găleată 15 kg 9004329250826

cca. 14 - 16,5 m²/găleată 5 kg 9004329250833

 Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

Vopsea transparentă gata preparată pe bază de răşini organice cu efect strălucitor.(Se aplică numai cu maşini speciale de vopsit de către personal specializat)

Consum Acoperire EANcca. 0,1 - 0,15 kg/m² cca. 100 - 150 m²/găleată 15 kg 9004329250802

cca. 33 - 50 m²/găleată 5 kg 9004329250819

 Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

Pyrit 741M

Gold 771G

Platin 747M

Bronze 742M

Gold Fine 772G

Saphir 748M

Rubin 743M

Silver 773G

Azulit 749M

Achat 744M

Silver Fine 774G

Opal 750M

 Topas 745M

Smaragd 751M

 Titan 746M

 Jade 752M

 

l

l l

l

l ll

l

l l

Pyrit 741M

Platin 747M

Bronze 742M

Saphir 748M

Rubin 743M

Azulit 749M

Achat 744M

Opal 750M

 Topas 745M

Smaragd 751M

 Titan 746M

 Jade 752M

 

l

l l

l

l ll

l

l l

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 19: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 19/76

19

GRUND ŞI VOPSELE PENTRU INTERIOR

Baumit Divina

Fmeţe pet t. Dintotdeauna Baumit s-a ingrijit, in mod deosebit, de calitatea vietii oferite clientilor sai, prinutilizarea materialelor produse.Vopselele Baumit Divina au in componenta, in principal, materii prime naturale. Aproape toate

vopselele sunt cu emisii reduse de substante volatile. Astfel, spatiile in care se utilizează vopseleleBaumit Divina sunt accesibile imediat dupa uscare, aerul din aceste interioare fiind respirabil, iar incintele fără miros. Vopselele Divina pentru interior sunt ideale pentru camere de locuit, dormi-toare, şcoli, cabinete medicale, spitale.

Putere ridicată de acoperire

Rezistenţă la mucegaiEcologică, cu emisii reduse de substanţe volatile

Baumit Divina Latex - Vopsea latex

Baumit Divina Professionell - Vopsea albă superioară pentru interior

Baumit Divina Color - Vopsea superioară, colorată, pentru interior

Vopsea Latex în dispersie apoasă, de culoare albă, ce nu conţine substanţe nocive, cu o putere mare de acoperire. Se recomandă

 în mod special pentru zonele cu solicitări ridicate cum ar fi: coridoare, spitale, şcoli, băi, camere umede, casa scării. Fără emisii desolvenţi. Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300. Grad de luciu: mat.

Consum Acoperire EANcca. 0,15 l/m²/strat cca. 100 m²/găleată/strat 9004329259805

Livrare: Găleată 15 litri, 24 găleţi/palet=360 litri

Vopsea albă superioară pentru interior, cu clasă de lavabilitate ridicată, putere mare de acoperire, grad ridicat de alb şi aderenţăfoarte bună la suport. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cutrafaletul, pensula sau mecanizat cu instalaţia de tip airless. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 1 conform EN 13300.

Consum: cca. 0,125 kg/m²/strat 

Acoperire EANGăleată 25 kg  cca. 150 m²/găleată/strat 5945752002146Găleată 16 kg  cca. 100 m²/găleată/strat 5945752002184

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg Găleată 16 kg, 30 găleţi/palet=480 kg 

Vopsea superioară colorată pentru interior, cu putere mare de acoperire şi clasă delavabilitate ridicată. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos,gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul sau pensula.

Consum: cca. 0,125 kg/m²/strat, în funcţie de tipul, calitatea suportuluişi culoarea vopselei

Acoperire EANGăleată 25 kg  cca. 130 m²/găleată/strat 5945752002276Găleată 16 kg  cca. 80 m²/găleată/strat 5945752002269

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg Găleată 16 kg, 30 găleţi/palet=480 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 Se colorează conform paletarului

Life doar în codurile de culoare cu

terminaţiile 6, 7, 8, 9

Baumit Divina Classic - Vopsea superlavabilă pentru interiorVopsea superlavabilă pentru interior, albă, mată, cu emisii reduse de substanţe organice volatile,pentru tavane şi pereţi,recomandată pentru aplicări mecanizate pe suprafeţe mari de tip hale de producţie, şcoli, depozite etc. Clasă de lavabilitate 2.Putere de acoperire 2 conform EN 13300.

Culoare: albăConsum: cca. 0,16 kg/m²/strat 

Acoperire EANGăleată 25 kg  cca. 130 m²/găleată/strat 5945752002177Găleată 16 kg  cca. 80 m²/găleată/strat 5945752002191

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg Găleată 16 kg, 30 găleţi/palet=480 kg 

   F   i   n   i   s   a   J   E   P   E   n   T   r   u   i   n   T   E   r   i   o   r

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

FinisaJE PEnTru inTErior

** Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 20: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 20/76

20

GRUND ŞI VOPSELE PENTRU INTERIOR

TENCUIALĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR

Baumit Divina Eco - Vopsea lavabilă pentru interior

Baumit Divina Primer - Grund pentru vopsea de interior

Baumit KlimaFarbe - Vopsea pentru interior Klima

Baumit StructoJoy - Tencuială decorativă pentru interior

Vopsea lavabilă albă pentru interior, ecologică, cu emisii reduse de substanţe volatile (COV 0,3 g/l). Se aplică pe toate tipurile desuport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalaţia airless. Clasă de

lavabilitate 3. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.

Culoare: albăConsum Acoperire EANcca. 0,2 kg/m²/strat cca. 160 m²/găleată/strat 5945752002153

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg 

Grund gata preparat pe bază de răşini sintetice folosit pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbţie. Se recomandă în cazulutilizării vopselei colorate. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalaţia airless.

Consum Acoperire EANcca. 0,1 kg/m²/strat 100 m²/găleată/strat 5945752002160

Livrare: Găleată 12 kg, 30 găleţi/palet=360 kg 

Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu, de culoare albă, pentru interior. Permeabilitate ridicată la vapori, ceea ce permitereglarea umidităţii interioare prin asigurarea schimbului de umiditate între perete şi mediul interior. Este un produs ecologic, fără miroscu putere ridicată de acoperire. Clasa de lavabilitate 3, conf. EN 13300. Se poate colora cu pigmenţi din comerţ.

Culoare: albăConsum Acoperire EANcca. 0,15 - 0,20 kg/m²/strat 125 m²/găleată 9004329234253

Livrare: Găleată 25 kg, 16 găleţi/palet=400 kg 

 Tencuială în strat subţire, gata preparată, pe bază de răşini sintetice, în structură str iată (R) sau periată (K), colorată în masă, pentru inter ior.

Structură Consum Acoperire EAN Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12 m²/găleată 5945752001026 Tencuială periată 2 R cca. 2,7 kg/m² cca. 11 m²/găleată

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

FinisaJE dE inTErior

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 Se colorează conform paletarului

Life doar în codurile de culoare cu

terminaţiile 6, 7, 8, 9

*Detalii la pagina 70

** Detalii la pagina 70

Page 21: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 21/76

21

ANCADRAMENTE FERESTRE ŞI UŞI

Baumit Prol de faţadă „A“

Baumit Prol de faţadă „FA“

Baumit Prol de faţadă „FB“

Baumit Prol de faţadă „C“

Baumit Prol de faţadă „D“

Baumit Prol de faţadă „FC“

Baumit Prol de faţadă „FD“

Baumit Prol de faţadă „FF“

Baumit Prol de faţadă „FT“

Baumit Prol de faţadă „Linzer Stab“

Baumit Prol de faţadă „FO“

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 135/25/2.500 mm 5945786201331 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 84/23/2.500 mm 5945786201348 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 135/40/2.500 mm 5945786201355 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 145/35/2.500 mm 5945786201362 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 120/30/2.500 mm 5945786201386 Cutie

EAN Livrare

Bucată 2,5 m - l/g/L: 67/29/2.500 mm 5945786201379 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 80/20/2.500 mm 5945786201393 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 155/40/2.500 mm 5945786201409 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 68/21/2.500 mm 5945786201416 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 40/25/2.500 mm 5945786201423 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 145/40/2.500 mm 5945786201430 Cutie

Profle din polistiren acoperite cu o masă de şpaclu specială. Doar se vopsesc.

PROFILE DE FAŢADĂ

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   P   R   O   F   I   L   E   D   E

   F   A   Ţ   A   D    Ă

Page 22: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 22/76

22

PROFILE DE FAŢADĂ

ANCADRAMENTE FERESTRE ŞI UŞI

PROFILE PENTRU CORNIŞE

PROFILE PENTRU SOLBANCURI

Baumit Prol de faţadă „FP“

Baumit Prol „GC“

Baumit Prol „SA“

Baumit Prol „SD“

Baumit Prol „GE“

Baumit Prol „GF“

Baumit Prol „GG“

Baumit Prol de faţadă „FS“

Baumit Prol de faţadă „FU“

Baumit Prol de faţadă „L“

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 135/35/2.500 mm 5945786201300 Cutie

EAN LivrareBucată 1,25 m - l/g/L: 215/160/1.250 mm 5945786201539 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 130/50/2.500 mm 5945786201454 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 120/65/2.500 mm 5945786201478 Cutie

EAN LivrareBucată 1,25 m - l/g/L: 250/250/1.250 mm 5945786201508 Cutie

EAN LivrareBucată 1,25 m - l/g/L: 230/230/1.250 mm 5945786201515 Cutie

EAN LivrareBucată 1,25 m - l/g/L: 250/200/1.250 mm 5945786201522 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 150/45/2.500 mm 5945786201317 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 100/30/2.500 mm 5945786201324 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 120/20/2.500 mm 5945786201447 Cutie

Page 23: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 23/76

23

PROFILE PENTRU SOLBANCURI

PROFILE DE FAŢADĂ

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   P   R   O   F   I   L   E   D   E

   F   A   Ţ   A   D    Ă

PROFILE PENTRU CHEI DE BOLTĂ, CAPITELURI ŞI PIETRE DE BOSAJ

PROFILE PENTRU ORNAMENTE FAŢADĂ

Baumit Prol „SE“

Baumit Prol „AA“

Baumit Prol „ZB“

Baumit Prol „ZA 300“

Baumit Prol „ZF“

Baumit Prol „AE“

Baumit Prol „CB“

Baumit Prol „BD-K“

Baumit Prol „BD-G“

Baumit Prol „SG“

Baumit Prol „SH“

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 150/80/2.500 mm 5945786201485 Cutie

EAN LivrareBucată l/g/L: 200/150 x 60/35 x 205 mm 5945786201546 Cutie

EAN LivrareBucată diametru/grosime: 200/60 mm 5945786201591 Cutie

EAN LivrareBucată diametru/grosime: 300/60 mm 5945786201607 Cutie

EAN LivrareBucată diametru/grosime: 280/60 mm 5945786201614 Cutie

EAN LivrareBucată l/g/L: 200/150 x 60/35 x 205 mm 5945786201553 Cutie

EAN LivrareBucată l/g/L: 200/150 x 60/35 x 205 mm 5945786201560 Cutie

EAN LivrareBucată l/g/L: 400/35/350 mm 5945786201577 Cutie

EAN LivrareBucată l/g/L: 500/35/350 mm 5945786201584 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 135/73/2.500 mm 5945786201492 Cutie

EAN LivrareBucată 2,5 m - l/g/L: 145/100/2.500 mm 5945786201461 Cutie

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 24: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 24/76

24

SISTEME TERMOIZOLANTE BAUMIT

BAUMIT OPEN - FAŢADE CARE RESPIRĂ

    L    i   p    i   r   e

    P    l   a   c    ă

    t   e   r   m   o    i   z   o    l   a   n    t    ă

    D    i    b    l   u   r    i

    Ş   p    ă   c    l   u    i   r   e

    A   r   m   a   r

   e

    G   r   u   n    d   u    i   r   e

    T   e   n   c   u    i   a    l    ă

    d   e   c   o   r   a    t    i   v    ă

Baumit openContact - Adeziv alb şi masă de şpaclu pentruplăci termoizolanteBaumit SupraFix - Adeziv polistiren - suporturi lemnoaseBaumit DispersionsKleber - Adeziv în dispersie 1)

Baumit openTherm reflect - Plăci termoizolante de faţadăopen reflect Baumit openTherm - Plăci termoizolante de faţadă open

Baumit StarTrack - Dibluri Baumit StarTrackBaumit SchlagDübel SD 8 - Diblu SD 8Baumit UniversalDübel STR U 2G - Diblu Universal STR U 2GBaumit HolzDübel STR H - Diblu pentru lemn şi metal

Baumit openContact - Adeziv albşi masă de şpaclu pentru plăcitermoizolante

Baumit openTex - Plasă din fibră de sticlă open

Baumit PremiumPrimer - Grund premium

Baumit NanoporTop - Tencuială decorativă cu efectde autocurăţareBaumit openTop - Tencuială decorativă permeabilă la vaporiBaumit StyleTop - Tencuială decorativă StyleBaumit CreativTop - Tencuială decorativă de modelaj

Termoizolaţie care respirăEconomiseşti energie şi baniPentru clădiri vechi şi noi

SISTEME TERMOIZOLANTE BAUMIT

    L    i   p    i   r   e

    P    l   a   c    ă

    t   e   r   m   o    i   z   o    l   a   n    t    ă

    D    i    b    l   u   r    i

    Ş   p    ă   c    l   u    i   r   e

    A   r   m   a   r

   e

    G   r   u   n    d   u    i   r   e

    T   e   n   c   u    i   a    l    ă

    d   e   c   o   r   a    t    i   v    ă

Adezivi speciali pentru lipirea tuturor tipurilor de plăcitermoizolante. Detalii suplimentare la pag. 30 - 31.

 Tipuri de plăci termoizolante în funcţie de cerinţele dorite. Detaliisuplimentare la pag. 32-33.

La capitolul „Accesorii sisteme termoizolante“ de la pag.38 - 42, se găsesc toate tipurile de dibluri pentru fixareaplăcilor termoizolante.

Mase de şpaclu pentru toate tipurile de plăci termoizolante.Detalii suplimentare la pag. 30 - 31.

Plasele din fibră de sticlă pentru armarea maselor de şpaclu,parte componentă a sistemelor termoizolante, se găsesc lacapitolul „Accesorii sisteme termoizolante“, la pag. 36.

Amorsarea masei de şpaclu se poate realiza cu PremiumPrimer sau UniPrimer. Detalii suplimentare la pag. 14.

 Toate tipurile de tencuieli decorative Baumit se găsesc la capitolul„Finisaje pentru faţade“, la pag. 8 -13.

Sisteme ETICS cu agrement tehnic european care îndeplinesc cerinţele ETAG 004Finisaje de înaltă calitate, durabilitate

şi rezistenţă în timp

Page 25: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 25/76

25

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT PROSISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT STAR

    L    i   p    i   r   e

    L    i   p    i   r   e

    P    l   a   c    ă

    t   e   r   m   o    i   z   o    l   a   n    t    ă

    P    l   a   c    ă

    t   e   r   m   o    i   z   o    l   a   n    t    ă

    D    i    b    l   u   r    i

    D    i    b    l   u   r    i

    Ş   p    ă   c    l   u    i   r   e

    Ş   p    ă   c    l   u    i   r   e

    A   r   m   a   r

   e

    A   r   m   a   r

   e

    G   r   u   n    d   u    i   r   e

    G   r   u   n    d   u    i   r   e

    T   e   n   c   u    i   a    l    ă

    d   e   c   o   r   a    t    i   v    ă

    T   e   n   c   u    i   a    l    ă

    d   e   c   o   r   a    t    i   v    ă

Baumit ProContact - Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăcitermoizolanteBaumit SupraFix - Adeziv polistiren - suporturi lemnoaseBaumit DispersionsKleber - Adeziv în dispersie

Baumit StarContact White - Adeziv alb şi masă de şpaclupentru plăci termoizolanteBaumit SupraFix - Adeziv polistiren - suporturi lemnoaseBaumit DispersionsKleber - Adeziv în dispersie

Baumit ProTherm - Polistiren expandat pentru faţadă EPS-AF 80Vată minerală

Baumit StarTherm - Polistiren expandat grafitat pentru faţadeEPS-AF PLUS

Baumit StarTrack - Dibluri Baumit StarTrackBaumit SchlagDübel SD 8 - Diblu SD 8Baumit UniversalDübel STR U 2G - Diblu Universal STR U 2GBaumit HolzDübel STR H - Diblu pentru lemn şi metalBaumit Dübel H1 ECO - Dibluri cu cui metalic

Baumit StarTrack - Dibluri Baumit StarTrackBaumit SchlagDübel SD 8 - Diblu SD 8Baumit UniversalDübel STR U 2G - Diblu Universal STR U 2GBaumit HolzDübel STR H - Diblu pentru lemn şi metal

Baumit ProContact - Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăcitermoizolante

Baumit StarContact White - Adeziv alb şi masă de şpaclupentru plăci termoizolante

Baumit StarTex - Plasă din fibră de sticlă PremiumBaumit StarTex - Plasă din fibră de sticlă Premium

Baumit UniPrimer - Grund universalBaumit PremiumPrimer - Grund premium

Baumit GranoporTop - Tencuială decorativă organicăBaumit NanoporTop - Tencuială decorativă cu efect de autocurăţareBaumit SilikonTop - Tencuială decorativă siliconicăBaumit SilikatTop - Tencuială decorativă silicaticăBaumit StyleTop - Tencuială decorativă StyleBaumit CreativTop - Tencuială decorativă CreativTop

Baumit SilikonTop - Tencuială decorativă siliconicăBaumit NanoporTop - Tencuială decorativă cu efect de autocurăţareBaumit SilikatTop - Tencuială decorativă silicaticăBaumit GranoporTop - Tencuială decorativă organicăBaumit StyleTop - Tencuială decorativă StyleBaumit CreativTop - Tencuială decorativă de modelaj

Siguranţă agrementatăProprietăţi termoizolante superioareNu necesită dibluri

Proprietăţi fizice superioareTermoizolarea şi decorarea faţadeiPentru clădiri noi şi reabilitări termice

SISTEME TERMOIZOLANTE BAUMIT

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   S   I   S

   T   E   M   E   T   E   R   M   O   I   Z   O   L   A   N   T   E

   B   A   U   M   I   T

Page 26: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 26/76

26

OPEN REFLECT - FAŢADE CARE RESPIRĂ

Lipire fară dibluire suplimentară pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime). Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 40 mm.Domeniu: beton, caramidă plină sau cu goluri, etc. Categorie de folosinţă: A, B, C.

Lungime tijă Consum EAN

88mm cca. 6 dibluri/m² 9004329278202(1 cutie pt. cca. 50 m²)

Livrare: Cutie 300 buc.

Baumit StarTrack Red - Dibluri StarTrack Roşu

OPEN REFLECT - FAŢADE CARE RESPIRĂ

Plasă de armare rezistentă la mediu alcalin, pentru înglobarea în masa de şpaclu. Parte componentă a sistemului termoizolant Baumit open. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, lăţime – 100 cm

Consum Acoperire EAN

1,1 ml/m² cca. 45 m² 9004329233553

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

Baumit openTex - Plasă din bră de sticlă open

Adeziv mineral pulverulent, permeabil la vapori, pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante de faţadă Baumit open şi openplus, ca şi pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. Special dezvoltat pentru sistemul termoizolant Baumit open.

Consum Acoperire EAN

cca. 4,5-5,5 kg/m² (lipire) cca. 2,2-2,9 m²/sac 5945752001798cca. 4,0-5,0 kg/m² (şpăcluire) Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit openContact - Adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

Plăci termoizolante de faţadă de culoare gri-argintiu,cu proprietăţi termoizolante îmbunătăţite şi o faţă cu acoperire reflect, permeabilitatela vapori (μ=10) pe bază de polistiren expandat, ca parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open Reflect şi Baumit open S.Cod identificare: EPS-EN-13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100.Conductivitate termică λ = 0,031 W/mK.

Grosimi: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit openTherm reect - Plăci termoizolante de faţadă open reect

Baumit openTherm - Plăci termoizolante de faţadă Open

Plăci termoizolante de faţadă din polistiren expandat, cu permeabilitate la vapori (μ = 10). Perfect compatibile cu zidăriile din blocuriceramice sau BCA având practic aceeaşi permeabilitate la vapori ca acestea.Cod identificare: EPS-EN-13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-BS100.Conductivitate termică λ = 0,038 W/mK.

Grosimi: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 27: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 27/76

27

OPEN REFLECT - FAŢADE CARE RESPIRĂ

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   O   P   E   N   R   E   F   L   E   C   T  -   F   A   Ţ   A   D   E   C   A   R   E   R   E   S   P   I   R    Ă

OPEN REFLECT - FAŢADE CARE RESPIRĂ

AVANTAJELE SISTEMULUI TERMOIZOLANT OPEN REFLECT

Baumit PremiumPrimer - Grund premium

Grund de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafeţelor înaintea aplicării tencuielilor decorative.

Parte componentă a sistemelor termoizolante din clasele premium Open şi Star.Consum Acoperire EANcca. 0,20 kg/m² cca. 125 m²/găleată 25 kg 5945752002511

cca. 25 m²/găleată 5 kg 5945752002566

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

Baumit openTop - Tencuială decorativă permeabilă la vapori

 Tencuială decorativă minerală în strat subţire, foarte permeabilă la vapori,utilizată ca finisaj în cadrul sistemului termoizolant Baumit open şi Baumit open S.

Structură Consum Acoperire EAN

 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,0 m²/găleată 9004329233621 Tencuială periată 2 K cca. 3,0 kg/m² cca. 10,0 m²/găleată 9004329233614 Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 9004329233645

Livrare: Găleată 30 kg, 16 găleţi/palet=480 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

 efect de autocurăţare

 Tencuială decorativă în strat subţire pentr u finisarea faţadelor. Tencuială mineralăsuperioară, cu o bună difuzie la vapori, cu proprietăţi speciale împotriva murdăririişi efect de autocurăţare. Structură periată (K), pentru faţade.

Structură Consum Acoperire EAN Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,0 m²/găleată 9004329252837 Tencuială periată 2 K cca. 3,0 kg/m² cca. 10,0 m²/găleată 9004329252820 Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată 9004329252813 Livrare: Găleată 30 kg, 16 găleţi/palet=480 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 produs inovator 

 durabilitate în timp

Baumit NanoporTop - Tencuială decorativă cu efect de autocurăţare

Reducere de până la 50% din timpul de uscare = Economie de timp şi bani + Predispoziţie redusă laalge şi mucegai

Pune în valoare caracteristicile pozitive ale cărămizii! Permeabil precum o zidărie de cărămidă =Climat interior placut + Economie de energie

Alcătuirea omogenă a pereţilor previne formarea condensului din vapori de apă!

Sistem în conformitate cu standardele tehnice europene

Auto-curăţare: reduce necesitatea mentenanţei de-a lungul timpului

**Detalii la pagina 70

* **Detalii la pagina 70

Page 28: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 28/76

28

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT STAR

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT STAR

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit Star şi Baumit Pro,verificată în sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 1900 KN/5 cm. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, lăţime – 100 cm.

Consum Acoperire EAN

1,1 ml/m² cca. 45 m² 9004329262010

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

Baumit StarTex - Plasă din bră de sticlă Premium

Plăci termoizolante de faţadă pe bază de polistiren expandat de culoare gri-argintiu cu proprietăţi termoizolante îmbunătăţite caparte componentă a sistemului termoizolant Baumit. Verificate conform EN 13163.Cod identificare: L1-W1-T1-S2-P4-CS(10)80-BS125-TR150-DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)2.

Format: 50 x 100 cmConductivitate termică λ = 0,032 W/mK.

Grosimi : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit StarTherm - Polistiren expandat gratat pentru faţadă

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment alb pentru lipirea, şpăcluirea şi înglobarea plasei din fibră de sticlă, plăcilor termoizo-lante de faţadă Baumit şi plăcilor termoizolante pentru soclu din polistiren extrudat XPS-TOP, şi ca masă de şpaclu pe beton.

Consum Acoperire EAN

cca. 4,0-5,5 kg/m² (lipire) cca. 2,4-2,9 m²/sac 5945752000364cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit StarContact White - Adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

Page 29: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 29/76

29

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT STAR

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   S   I   S   T   E   M   U   L

   T   E   R   M   O   I   Z   O   L   A   N   T   E   B   A   U   M

   I   T   S   T   A   R

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT STAR

Baumit PremiumPrimer - Grund premium

Grund de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafeţelor înaintea aplicării tencuielilor decorative.Parte componentă a sistemelor termoizolante din clasele premium Open şi Star.

Consum Acoperire EANcca. 0,20 kg/m² cca. 125 m²/găleată 25 kg 5945752002511

cca. 25 m²/găleată 5 kg 5945752002566

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

Baumit SilikonTop - Tencuială decorativă siliconică

 Tencuială decorativă, pe bază de răşini siliconice, pentru faţade.Permeabilă la vapori şi impermeabilă la apă. Grad redus de murdărire în timp.

Structură Consum Acoperire EAN

5945752000456 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

Life colored by Baumit (pag. 6-7)

recomandată pentru clădiri vechi şitermosisteme

 grad de murdărire redus

rezistentă la apa din precipitaţii permeabilă la vapori

AVANTAJELE SISTEMULUI TERMOIZOLANT BAUMIT STAR

Sistem de înaltă calitate, conform ETAG 004

Calitatea verificată prin utilizarea de peste 30 de ani

Design individual şi varietate pentru faţade

Sistem fiabil în domeniul construcţiilor

Comportare bună la foc

În loc de polistiren expandat se poate utiliza vata minerală bazaltică (caz în care este întotdeaunanecesară folosirea diblurilor cu cui metalic)

**Detalii la pagina 70

Page 30: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 30/76

30

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT PRO

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT PRO

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăţi termoizolante, verificate conform EN 13163, cu rezistenţe mecaniceridicate (TR 150 KPa).

Cod identificare: L1W1-T1-S2-P4-CS(10)80-BS125-TR150-DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)2.

Format: 50 x 100 cmConductivitate termică λ = 0,038 W/mK.

Grosimi : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit ProTherm - Polistiren expandat ignifug pentru faţade

Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante precum polistiren expandat şi vată minerală.

Consum Acoperire EAN

cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,4-2,9 m²/sac 5945752001705cca. 4,0-5,0 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit ProContact - Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

Vată minerală bazaltică testată conform EN 13162.Cod identificare (grosime de 6 cm): MW-EN13162-T5-DS(4)-DS(TH)-CS(10)(20)-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MV1Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(4)-DS(TH)-CS(10)(20)-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MV1

Grosime: 60 - 200 mm.Format: 600 x 1000 mm

Conductivitate termică λ D = 0,036 W/mK.

 Vată minerală Frontrock MaxE

Vată minerală bazaltică, testată în sistem conform EN 13162 şi ETAG 004.Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)-10-TR15-WS-WL(P)-MV1

Grosime: 20 - 160 mm.Format: 600 x 1000 mmConductivitate termică λ 

D= 0,039 W/mK.

 Vată minerală FKD

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit Star şi Baumit Pro,verificată în sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 1900 KN/5 cm. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, lăţime – 100 cm.

Consum Acoperire EAN

1,1 ml/m² cca. 45 m² 9004329262010

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

Baumit StarTex - Plasă din bră de sticlă Premium

Page 31: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 31/76

31

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT PRO

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   S   I   S   T   E   M   U   L   T   E   R   M   O   I   Z   O   L   A   N   T   E   B   A   U

   M   I   T   P   R   O

SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT PRO

Baumit UniPrimer - Grund universal

Grund gata preparat, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbţie şi aderenţă la aplicarea tencuielilor decorative Baumit:NanoporTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, DuoTop, UniTop Fine, StyleTop, CreativTop şi MosaikTop.

Consum: cca. 0,20-0,25 kg/m² pe masă de şpaclucca. 0,4 kg/m² pe tencuială

Găleată 25 kg  Acoperire EANcca. 100 - 125 m²/găleată pe masă de şpaclu 5945752002078cca. 60 m²/găleată pe tencuială

Găleată 5 kg  Acoperire EANcca. 20 - 25 m²/găleată pe masă de şpaclu 5945752002085cca. 12 m²/găleată pe tencuială

Livrare: Găleată 25 kg, 24 găleţi/palet=600 kg g 

Găleată 5 kg, 48 găleţi/palet=240 kg 

Baumit GranoporTop - Tencuială decorativă organică Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşini organice pentru faţade.Permeabilă la vapori şi rezistentă la factori climatici.

Structură Consum Acoperire EAN Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată 5945752000432 Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

 Life colored by Baumit (pag. 6-7)

cel mai bun finisaj pentru termosistemeelastică, fără fisuri la diferenţe de

temperaturărezistentă la apa din precipitaţii

AVANTAJELE SISTEMULUI TERMOIZOLANT BAUMIT PRO

Sistem fiabil pentru clădiri înalte

Calitate garantată

Design individual şi varietate pentru faţade

Îndeplineşte cerinţele normei ETAG 004

Baumit SilikatTop - Tencuială decorativă silicatică

 Tencuială decorativă minerală în strat subţire pe bază de silicat de potasiu,pentru faţade. Foarte permeabilă la vapori cu absorbţie redusă de apă.

Structură Consum Acoperire EAN5945752000449

 Tencuială periată 3 K cca. 4,2 kg/m² cca. 7,1 m²/găleată Tencuială periată 2 K cca. 3,2 kg/m² cca. 9,3 m²/găleată Tencuială periată 1,5 K cca. 2,5 kg/m² cca. 12,0 m²/găleată Tencuială striată 3 R cca. 3,9 kg/m² cca. 7,7 m²/găleată Tencuială striată 2 R cca. 2,8 kg/m² cca. 10,7 m²/găleată

Livrare: Găleată 30 kg, 24 găleţi/palet=720 kg 

Life colored by Baumit (pag. 6-7)

 permeabilă la vapori

 impermeabilă la apă

**Detalii la pagina 70

**Detalii la pagina 70

Page 32: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 32/76

32

COMPONENTE SISTEME TERMOIZOLANTE

ADEZIVI ŞI MASE DE ŞPACLU PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment alb pentru lipirea, şpăcluirea şi înglobarea plasei din fibră de sticlă, plăcilor termoizo-lante de faţadă Baumit şi plăcilor termoizolante pentru soclu din polistiren extrudat XPS-TOP, şi ca masă de şpaclu pe beton.

Consum Acoperire EAN

cca. 4,0-5,5 kg/m² (lipire) cca. 2,4-2,9 m²/sac 5945752000364cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit StarContact White - Adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

Adeziv pulverulent pe bază de ciment pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren.

Consum Acoperire EANcca. 4,5-5,5 kg/m² (lipire) cca. 3,0-3,5 m²/sac 5945752000845cca. 4,0-4,5 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit DuoContact - Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

Adeziv mineral pulverulent, permeabil la vapori, pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante de faţadă Baumit open şi openplus, ca şi pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. Special dezvoltat pentru sistemul termoizolant Baumit open.

Consum Acoperire EAN

cca. 4,5-5,5 kg/m² (lipire) cca. 2,2-2,9 m²/sac 5945752001798cca. 4,0-5,0 kg/m² (şpăcluire) Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit openContact - Adeziv alb şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante precum polistiren expandat şi vată minerală.

Consum Acoperire EAN

cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 2,4-2,9 m²/sac 5945752001705cca. 4,0-5,0 kg/m² (şpăcluire)

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit ProContact - Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante

Page 33: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 33/76

33

COMPONENTE SISTEME TERMOIZOLANTE

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   C   O   M   P   O   N   E   N   T   E   S   I   S   T   E   M   E   T   E   R   M   O   I   Z   O   L   A   N   T   EMASĂ DE ŞPACLU PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE

ADEZIVI PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment cu adaosuri organice pentru lipirea pe suporturi critice (cum ar fi OSB, lemn etc.),a plăcilor termoizolante de faţadă Baumit EPS şi XPS-TOP.

Consum Acoperire EANcca. 2,0-2,5 kg/m² cca. 10,0-12,5 m²/sac 5945752002122(lipire continuă) (lipire continuă)cca. 4,0-4,5 kg/m² cca. 5,6-6,25 m²/sac(lipire punctuală) (lipire punctuală) Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit SupraFix - Adeziv polistiren - suporturi lemnoase

Baumit SilverFlex - Masă de şpaclu organică armată cu bre

Baumit DispersionsKleber - Adeziv în dispersie

Baumit BituFix 2K - Adeziv bituminos 2K

Masă de şpaclu organică sub formă de pastă, gata pregătită pentru utilizare, cu o elasticitate ridicată, utilizată pentru înglobarea

plasei de fibră de sticlă în cadrul sistemelor termoizolante EPS.Consum Acoperire EAN

cca. 4,0-5,0 kg/m² cca. 5,0-6,25 m²/găleată 9004329261181

Livrare: Găleată 25 kg, 16 găleţi/palet=400 kg 

Adeziv pastă gata preparat, fără solvenţi, pentru lipirea plăcilor termoizolante de faţadă EPS, XPS TOP şi vată mineralăpe suport de lemn.

Consum Acoperire EAN

cca. 2,0 kg/m² cca. 12,5 m²/găleată 9004329261044

Livrare: Găleată 25 kg, 48 găleţi/palet=1200 kg 

Adeziv bituminos, bicomponent, armat cu fibre pentru lipirea plăcilor termoizolante de soclu XPS TOP de hidroizolaţiile bituminoase.

Consum Acoperire EANcca. 4,0-8,0 l/m² cca. 4,0-7,5 m²/set 9004329261754

Livrare: Set 30 l, 12 seturi/palet=360 l

Baumit NivoFix - Adeziv polistiren - suporturi denivelate

Adeziv pulverulent pe bază de ciment pentru lipirea plăcilor termoizolante EPS. Nu se recomandă ca masă de şpaclu pentruarmarea plăcilor de polistiren.

Consum Acoperire EAN

cca. 4,0-5,0 kg/m² (lipire) cca. 6,25-5,0 m²/sac 5945752002399

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 34: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 34/76

34

COMPONENTE SISTEME TERMOIZOLANTE

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAŢADĂ

Plăci termoizolante de faţadă de culoare gri-argintiu,cu proprietăţi termoizolante îmbunătăţite şi o faţă cu acoperire reflect, permeabilitatela vapori (μ=10) pe bază de polistiren expandat, ca parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open Reflect şi Baumit open S.

Cod identificare: EPS-EN-13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100.Conductivitate termică λ = 0,031 W/mK.

Grosimi: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit openTherm reect - Plăci termoizolante de faţadă open reect

Baumit openTherm - Plăci termoizolante de faţadă Open

Plăci termoizolante de faţadă din polistiren expandat, cu permeabilitate la vapori (μ = 10). Perfect compatibile cu zidăriile din blocuriceramice sau BCA având practic aceeaşi permeabilitate la vapori ca acestea.Cod identificare: EPS-EN-13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)-WL(T)2-TR150-BS100.Conductivitate termică λ = 0,038 W/mK.

Grosimi: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Plăci termoizolante de faţadă pe bază de polistiren expandat de culoare gri-argintiu cu proprietăţi termoizolante îmbunătăţite caparte componentă a sistemului termoizolant Baumit. Verificate conform EN 13163.Cod identificare: L1-W1-T1-S2-P4-CS(10)80-BS125-TR150-DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)2.

Format: 50 x 100 cmConductivitate termică λ = 0,032 W/mK.

Grosimi : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit StarTherm - Polistiren expandat gratat pentru faţadă

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăţi termoizolante, verificate conform EN 13163, cu rezistenţe mecaniceridicate (TR 150 KPa).Cod identificare: L1W1-T1-S2-P4-CS(10)80-BS125-TR150-DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)2.

Format: 50 x 100 cmConductivitate termică λ = 0,038 W/mK.

Grosimi : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit ProTherm - Polistiren expandat ignifug pentru faţade

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăţi termoizolante, verificate conform EN 13163.Cod identificare: EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS75-CS(10)60-DS(N)5-TR80.

Format: 50 x 100 cmConductivitate termică λ = 0,041 W/mK.

Grosime : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit DuoTherm - Polistiren expandat ignifug pentru termoizolaţii

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 35: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 35/76

35

COMPONENTE SISTEME TERMOIZOLANTE

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   C   O   M   P   O   N   E   N   T   E   S   I   S   T   E   M   E   T   E   R   M   O   I   Z   O   L   A   N   T   E

POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU FAŢADĂ

Plăci din polistiren extrudat rugoase, cu muchii drepte (GK) şi muchii cu falţ (SF), pentru termoizolarea zonei de soclu. Verificat conform EN 13164.

Format: 60 x 125 cm

Conductivitate termică λ = 0,035 W/mK.

Cod identificare: T1-DS(TH)-CS(10/Y)200-TR200-DLT(2)5-WD(V)5-FT1Grosime : 3, 4, 5 ,6 cm - muchii drepte (GK)

Cod identificare: T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-TR200-DLT(2)5-WD(V)5-FT1Grosime : 8, 10 cm - muchii cu falţ (SF)

Plăci din polistiren extrudat rugoase, cu muchii drepte (GK), pentru termoizolarea zonei de soclu. Verificat conform EN 13164.Format: 60 x 125 cm

Conductivitate termică λ = 0,035 W/mK.

Cod identificare: T1-DS(TH)-DLT(2)5Grosime : 2 cm - muchii drepte (GK)

Baumit SockelDammplatte XPS - TOP P SF/GK - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu

Baumit UniversalPlatte P GK- Polistiren extrudat

PLĂCI DIN VATĂ MINERALĂ

Vată minerală bazaltică testată conform EN 13162.Cod identificare (grosime de 6 cm): MW-EN13162-T5-DS(4)-DS(TH)-CS(10)(20)-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MV1Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(4)-DS(TH)-CS(10)(20)-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MV1

Grosime: 60 - 200 mm.

Format: 600 x 1000 mmConductivitate termică λ 

D= 0,036 W/mK.

 Vată minerală Frontrock MaxE

Vată minerală bazaltică, testată în sistem conform EN 13162 şi ETAG 004.Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)-10-TR15-WS-WL(P)-MV1

Grosime: 20 - 160 mm.Format: 600 x 1000 mmConductivitate termică λ 

D= 0,039 W/mK.

 Vată minerală FKD

Page 36: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 36/76

36

ACCESORII SISTEME TERMOIZOLANTE

ACCESORII PENTRU SISTEMELE TERMOIZOLANTE

Profil de PVC cu plasă din fibră de sticlă ce se aplică pe profilul de soclu. Se asigură o reducere a riscului de fisurare în zona de îmbi-nare a profilelor de soclu. Lăţime plasă 12,5 cm.

EAN

Bucată, 2,5 m, 1 cutie = 50 buc. = 125 m 9004329276536

Profil din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă, pentru armarea muchiilor.Lăţime aripi: 10 x 15 cm.

EAN

Bucată, 2,5 m, 1 legătură = 50 buc. = 125 m 9004329265608

Accesorii de fixare pentru profilele de soclu folosit împreună cu SockelProfil  Therm.

EANLivrare: Set - 75 buc. dibluri 6 x 60 mm, 10 cleme de racord, 9004329276758

50 buc. distanţiere 3 mm

Baumit SockelProl therm - Prol de soclu therm

Baumit SockelprolAufsteckleiste - Prol de legătură pentru soclu

Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff - Prol de colţ cu plasă - PVC

Baumit SockelProl - Prol de soclu

Baumit MontageSet für SockelProle - Set montaj pentru prolul de soclu

 Accesorii pentrusisteme termoizolante

Accesoriile completează sistemul Sistemele termoizolante Baumit sunt proiectate şi executate respectând cele mai exigente normeeuropene, în conformitate cu politica de punere în operă a sistemelor ETICS.

Siguranţă în exploatareDurabilitatea lucrăriiO arhitectură cu linii clare

Profil de soclu din material plastic pentru a limita punţile termice. Realizat cu lăcrimar cu un straif din plasă din fibră de sticlă termo-sudat pe el şi elemente de legătură între profile pentru a limita riscul apariţiei fisurilor la îmbinări. Lăţime plasă 12,5 cm. Piesele delegătură între profile se livrează în set cu profilele.

 λ = 0,20 W/mK.(Aluminiu cca. 200 W/mK)

Lungime bară: 2 m. Pentru plăci cu grosimi de 8, 10, 12, 14, 16 cm

Livrare: Cutie, 1 cutie = 10 buc. = 20 m

Profil de soclu din aluminiu, cu lăcrimar pentru sistemul termoizolant Baumit.

Lungime bară: 2,5 m. Pentru plăci cu grosimi de 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cm

Livrare: Legătură, 1 legătură = 10 buc. = 25 m - grosimi 5 - 10 cm  Legătură, 1 legătură = 6 buc. = 15 m - grosimi > 12 cm

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 37: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 37/76

37

ACCESORII SISTEME TERMOIZOLANTE

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e   w   w   w .    b   a   u   m    i    t .   c   o   m

   A   C   C   E   S

   O   R   I   I   S   I   S   T   E   M   E   T   E   R   M   O   I   Z   O   L   A   N   T   EACCESORII PENTRU SISTEMELE TERMOIZOLANTE

Profil pentru rosturi de dilataţie în faţadă, cu lăţimi cuprinse între 5 şi 25 mm.Lăţime aripi: 2 x 12,5 cm.

EAN

Bucată, 2,5 m, 1 legătură = 25 buc. = 62,5 m 9004329265424

Profil pentru rosturi de dilataţie la colţuri intrânde, cu lăţimi cuprinse între 5 şi 25 mm.Lăţime aripi: 2 x 12,5 cm.

EAN

Bucată, 2,5 m, 1 legătură = 25 buc. = 62,5 m 9004329265431

Profil de legătură din aluminiu pentru racordul între sistemul termoizolant şi streaşină. Perforat pentru a putea permite ventilaţia între astereală şi ter moizolaţie. (200 cm²/m).

EAN

Bucată, 2,5 m, 1 legătură = 20 buc. = 50 m 9004329265554

Profil de aluminiu cu plasă integrată din fibră de sticlă.

Lăţime aripi: 10 x 15 cm. Bară: 2,5 m, 1 legătură=25 buc.=62,5 m

EAN

Livrare: Cutie, 2 legături = 50 buc. 9004329274228

Profil sub formă de rolă pentru muchii cu unghiuri diferite de 90˚.

EAN

Livrare: Rolă, 25 m 9004329276857

Baumit DehnfugenProl E-Form - Prol pentru rosturi de dilataţie E-Form

Baumit DehnfugenProl V-Form - Prol pentru rosturi de dilataţie V-Form

Baumit DachbelüftungsProl - Prol de ventilaţii acoperiş

Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Aluminium - Prol de colţ cu plasă - Aluminiu

Baumit RollEck - Prol colţ rolă

Profil autoadeziv din PVC cu bandă de etanşare şi plasă din fibră de sticlă pentru asigurarea unei legături etanşe a sistemuluitermoizolant la tocul ferestrei.

EANBucată, 1,4 m, 1 cutie = 25 buc. = 35 m 9004329265752Bucată, 2,4 m, 1 cutie = 25 buc. = 60 m 9004329265769

Baumit FensteranschlussProl Standard - Prol de legătură la ferestre - Standard

Bandă precomprimată autoadezivă şi autoexpandabilă din polistiren, impermeabilă şi rezistenţă la intemperii.15/2-6 pentru rosturi late de 2 – 6 mm.

EANLivrare: Rolă 18 m, 1 cutie = 5 role = 90 m 9004329265578

Baumit FugendichtBand BG1 - Bandă de etanşare

Profil de PVC cu lăcrimar pentru muchiile orizontale ale elementelor ieşite ale faţadei ( ferestre, uşi, balcoane etc.).Lăţime aripi: 2 x 12,5 cm.

EAN

Bucată, 2,5 m, 1 legătură = 25 buc. = 50 m 9004329265509

Baumit TropfkantenProl - Prol pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 38: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 38/76

38

ACCESORII SISTEME TERMOIZOLANTE

ACCESORII PENTRU SISTEMELE TERMOIZOLANTE

Plasă rezistentă la mediu alcalin, moale special pentru nuturi, spaleţi şi colţuri.

EAN

Livrare: Rolă 50 m², lăţime 33 cm 9004329262089

Plasă rezistentă la mediu alcalin, cu rezistenţă ridicată, ca armare suplimentară sub plasa de armare Premium pe zonele cu solicitărimecanice ridicate (cum ar fi în zona soclului). Latura ochiului: 6x6 mm

Consum: 1m/m² suprafaţă, (acoperire cca. 25 m²)EAN

Livrare: Rolă 25 m², 9004329262034

Baumit SoftTex - Plasă din bră de sticlă Soft

Baumit StrongTex - Plasă pentru solicitări mecanice ridicate

Plasă de armare rezistentă la mediu alcalin, pentru înglobarea în masa de şpaclu. Parte componentă a sistemului termoizolant Baumit open. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, lăţime – 100 cm

Consum Acoperire EAN

1,1 ml/m² cca. 45 m² 9004329233553

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

Baumit openTex - Plasă din bră de sticlă open

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit Star şi Baumit Pro,verificată în sistem conform ETA 004, cu rezistenţa la rupere 1900 KN/5 cm. Dimensiune ochiuri – cca. 4x4 mm, lăţime – 100 cm.

Consum Acoperire EAN

1,1 ml/m² cca. 45 m² 9004329262010

Livrare: Rolă 50 m², 33 role/palet=1650 m²

Baumit StarTex - Plasă din bră de sticlă Premium

Plasă rezistentă la mediu alcalin, pentru armare. Latura ochiului: 4 - 5 mm

Consum Acoperire1,1 ml/m² cca. 45 m²

Livrare: Rolă 50 m², 30 role/palet=1500 m²

Baumit DuoTex - Plasă din bră de sticlă Duo

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 39: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 39/76

39

1

2

3

4

2

5

Noul sistemtermoizolant

 Vechiul sistemtermoizolant

6

TEHNOLOGIA BAUMIT DUPLEX

Izolaţia de ieri nu mai este suficientă Într-o perioadă în care preţurile la energie cresc, iar conştientizarea importanţei mediului înconjurător este în creştere, sistemele termoizolante nu mai sunt un lucru de care să se facăabstracţie: ele sunt cele mai eficiente măsuri de economisire a costurilor cu energia pentru

 încălzire, de creştere a calităţii vieţii în locuinţe.

La început constructorii, pioneri ai termoizolaţiilor, au făcut ce era mai bun pe atunci, cu oizolaţie de până la 5 cm. Ceea ce în urmă cu ani de zile era cel mai înalt standard al tehnicii,astăzi nu mai reprezintă, în mod clar, o performanţă. Cinci cm de sistem termoizolant numai sunt suficienţi astăzi. Creşte continuu preţul energiei produse din resursele tot maimici. Astfel, o termoizolaţie adecvat dimensionată este cea mai importantă măsură pentruo eficienţă energetică ridicată a casei. “Învelişul” clădirii constituie o prioritate absolută:abia atunci când pierderile de căldură datorate unei faţade insuficient termoizolate sunt minimizate se poate considera că a fost atinsă situaţia optimă.

Soluţia pentru o fixare optimă – Diblurile Baumit Duplex Baumit a dezvoltat Diblurile Duplex , soluţia pentru fixarea noului sistem termoizolant pevechile suporturi. Până acum era necesar ca plăcile termoizolante, folosite la dublarea

sistemului termoizolant, să fie prevăzute cu dibluri suplimentare pe lângă lipire. Pentruaceasta erau necesare dibluri cu lungimi diferite, foarte mari. Acest, să-i spunem, neajunss-a rezolvat.

Diblurile Baumit Duplex , special dezvoltate pentru dublarea sistemului termoizolant, servescla o fixare fără punţi termice şi au o singură lungime pentru toate grosimile de plăci.

Aceasta funcţionează astfel: Diblurile Baumit Duplex sunt ancorate prin sistemul termoizolant  în zidăria veche, portantă şi sunt montate înainte de lipirea noilor plăci termo, cu Baumit open, Open Contact, sau Baumit Star Contact (în funcţie de sistemul termoizolant utilizat).Punctele de lipire astfel rezultate oferă puncte de rezistenţă suplimentare, sigure şi fără punţitermice pentru plăcile noi.

Dublarea inovatoare a sistemului temoizolant –tehnologia Baumit Duplex 

reducerea costurilor de încălzire

climat agreabil

casa într-o nouă strălucire

Baumit StarTrack Duplex 

Baumit openTherm Reflect 

Baumit openContact

Baumit openTex  

Baumit PremiumPrimer 

Baumit openTop sau

Baumit NanoporTop

1

2

3

4

5

6

Prima alegere în tehnologia Baumit Duplex :

Baumit open reflect – Faţada permeabilă

 Tehnologia Baumit Duplex este compatibilă cu toate sistemele termoizolante

Baumit. Baumit open reflect - Faţada permeabilă - este cea mai bună alegereca şi Sistem termoizolant Baumit.

Permite difuzia vaporilor, lasă umezeala să iasă, poate “respira”. Din aceastăcauză este adecvat procedeul Baumit Duplex. Baumit recomandă open reflect.Adezivul aderă în mod deosebit la suporturile vechi, critice.

Page 40: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 40/76

40

ACCESORII SISTEME TERMOIZOLANTE

1.) Lungime de ancorare în suportul portant.2.) Numai pentru sistemele termoizolante Open şi Pro.

3.) Ancorare în BCA minim 65 mm.4.) Dibluri constructive, utilizate ca măsură suplimentară de siguranţă.

Clasificări în funcţiede domeniul de utilizare

StarTrack Orange2) ≥ 40 mm

StarTrack Duplex 2) ≥ 40 mm

StarTrack green2) ≥ 40 mm

StarTrack red2) ≥ 40 mm

StarTrack blue2) ≥ 40 mm

Baumit SD 8 ≥ 35 mm3)

Diblu Universal STR U 25/65 mm3)

IDK-T Ø8/604) ≥ 25 mm

H1 ECO Ø8/604) ≥ 25 mm

STR H 20-30 mm

 Ancorare1)

Categoria de folosinţă

Lemn A B C D E

BetonCărămidă

plinăBlocuri

ceramiceBetonuşor 

B.C.A.

Baumit StarTrack

Revoluţie în tehnologia faţadelorLipire în loc de dibluire - din anul 2005 acesta este motto-ul pentru cel mai bun sistem termoizo-lant Baumit.Revoluţionarul diblu Baumit StarTrack este aplicat direct sub placa de termoizolare a peretelui.

Această metodă economiseşte timp şi bani, aduce mai multă siguranţă în prelucrare.

Baumit StarTrack determină, astfel, combinaţia perfectă între perete şi termoizolaţie.

Economiseşti energie, timp şi baniSiguranţă la aplicare şi în exploatareFără punţi termice

DIBLURI

Baumit StarTrack Orange - Dibluri StarTrack Orange

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obişnuită, destinată în special blocurilor cu goluri (blocheţi de beton) şisuprafeţelor critice. Tencuiala veche până la 40 mm poate fi străpunsă. Montaj: Bit Torx T 30. Adâncimea de ancorare în stratulportant ≥ 40 mm / ≥ 65 mm în BCA. Categorie de folosinţă: A, B, C, E.

Consum Lungime tijă EANcca. 6 dibluri/m² 88 mm 9004329278240(1 cutie pt cca. 50 m²) Livrare: Cutie 300 buc.

Zidărie portantă

 Tencuială veche (max. 40 mm)

Baumit StarTrack Orange

Baumit openContact 

Baumit open reflect 

Baumit openTex + Baumit openContact 

Baumit PremiumPrimer + Baumit NanoporTop

*Detalii la pagina 70

Page 41: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 41/76

41

DIBLURI

Baumit StarTrack Duplex - Dibluri StarTrack Duplex

Baumit StarTrack Green - Dibluri StarTrack Verde

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obişnuită, destinată dibluirii sistemelor termoizolante existente

(max. 90 mm grosime). Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 40 mm. Domeniu: beton, caramidă plină sau cu goluri, etc.Montaj: Bit Torx T 30 Categorie de folosinţă: A, B, C.

Consum Lungime tijă EANcca. 6 dibluri/m² 138 mm 9004329278233(1 cutie pt cca. 33 m²) Livrare: Cutie 200 buc.

Ancorare mecanică suplimentară. Este o alternativă pentru dibluirea obişnuită special pentru cămăşuiri de beton şi tencuieli vechi(max. 90 mm grosime). Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 40 mm. Utilizare: beton, caramidă plină sau cu goluri, etc. Cate-gorie de folosinţă: A, B, C.

Consum Lungime tijă EANcca. 6 dibluri/m² 138 mm 9004329278226(1 cutie pt cca. 33 m²) 

Livrare: Cutie 200 buc.

ACCESORII SISTEME TERMOIZOLANTE

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   A   C   C   E   S

   O   R   I   I   S   I   S   T   E   M   E   T   E   R   M   O   I   Z   O   L   A   N   T   E

Baumit StarTrack Red - Dibluri StarTrack Roşu

Zidărie portantă

Vechiul sistem termoizolant 

Baumit StarTrack Duplex 

Baumit openContact 

Baumit open reflect 

Baumit openTex + Baumit openContact 

Baumit PremiumPrimer + Baumit NanoporTop

Zidărie portantă

 Tencuială veche (max. 90 mm)

Baumit StarTrack green

Baumit StarContact White

Baumit StarTherm

Baumit PremiumPrimer + Baumit NanoporTop

Zidărie portantă

 Tencuială veche (max. 40 mm)

Baumit StarTrack red

Baumit openContact / Baumit StarContact WhitePolistiren de faţadă Baumit EPS

Finisaj

Lipire fară dibluire suplimentară pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime). Lungime de ancorare în suportul portant ≥ 40 mm.Domeniu: beton, caramidă plină sau cu goluri, etc. Categorie de folosinţă: A, B, C.

Lungime tijă Consum EAN88mm cca. 6 dibluri/m² 9004329278202

(1 cutie pt. cca. 50 m²) Livrare: Cutie 300 buc.

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 42: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 42/76

42

ACCESORII SISTEME TERMOIZOLANTE

DIBLURI

Baumit StarTrack Blue - Dibluri StarTrack Albastru

Lipire fără dibluri suplimentare pe suporturi netencuite în special pe beton. Lungime de ancorare în suportul port ant ≥ 40 mm.

Domeniu: Beton. Categorie de folosinţă: AConsum Lungime tijă EANcca. 6 dibluri/m² 55 mm 9004329278219(1 cutie pt cca. 50 m²) Livrare: Cutie 300 buc.

Beton

Baumit StarTrack blue

Baumit openContact / Baumit StarContact White

Polistiren de faţadă Baumit EPS

Finisaj

Diblurile KlebeAnker se ancorează în suportul portant, şi înainte de lipirea plăcilor termoizolante se aplică adeziv şi pe talerul diblului. Astfel, se asigură o ancoraresuplimentară între zidăria portantă şi punctele de lipire. Se vor utiliza 6 dibluri / m².

Baumit UniversalDübel STR U 2G - Diblu Universal STR U 2G

Baumit SchlagDübel SD 8 - Diblu SD 8

Dibluri bătute, cu cui metalic cu rezistenţă la smulgere ridicată, pentru toate tipurile de plăci termoizolante din polistiren sau vatăminerală. Poate fi combinat cu talere de 140 şi 90. Domeniu de utilizare: beton, beton uşor, cărămidă plină, blocuri ceramice. Cate-goria de folosinţă: A, B. Adâncimea de ancorare în suportul portant ≥ 35 mm. 

Lungime Livrarediblu (mm)  Cutie 100 buc.

Grosime polistiren (mm) Lungime diblu (mm)

Clădire nouă1)

Clădire veche2)

EAN60 40 110 9004329273115

80 60  130 9004329273139

100 80  150 9004329273153

120 100  170 9004329273177

140 120  190 9004329273191

160 140  210 9004329273214

180 160  230 9004329273214

Dibluri cu agrement european pentru toate categoriile de folosinţă: A, B, C, D, E. Dibluri universale înşurubate. Lungime de ancorare≥ 25 mm/ 65 mm la BCA. Categoria de folosinţă: beton, cărămidă plină, blocuri ceramice, beton uşor, BCA.

Consum Diametru tijă Diametru taler Livrarecca. 6 dibluri/m² 8 mm 60 mm Cutie 100 buc.

Grosime polistiren (mm) Lungime diblu (mm)Clădire nouă 1) Clădire veche 2) EAN80 60 115 8709115400

100 80 135 8709135400

120 100 155 8709155400

140 120 175 8709175400

160 140 195 8709195400

180 160 215 8709215400

1) 10 mm grosime adeziv. 2) 10 mm grosime adeziv şi 20 mm tencuială veche

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 43: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 43/76

43

DIBLURI

ACCESORII SISTEME TERMOIZOLANTE

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   A   C   C   E   S

   O   R   I   I   S   I   S   T   E   M   E   T   E   R   M   O   I   Z   O   L   A   N   T   E

Baumit Dübel H1 Eco - Diblu cu cui metalic

Baumit HolzDübel STR H (6H) - Diblu pentru lemn şi metal

Baumit Dübel IDK-T - Diblu cu cui din plastic

Dibluri bătute cu cui din oţel şi cap plastifiat, lungime de ancorare mai mare sau egală cu 25 mm.

Domeniu: Beton, cărămidă plină sau cu goluri. Categorie de folosinţă: A, B, C.Consum Diametru tijă Diametru taler Livrarecca. 6 dibluri/m² 8 mm 60 mm Cutie 100 buc.

  EANH1 Eco 95 8746095400

H1 Eco 115 8746115400

H1 Eco 135 8746135400

H1 Eco 155 8746155400

H1 Eco 175 8746175400

H1 Eco 195 8746195400H1 Eco 215 8746215400

H1 Eco 235 8746235400

H1 Eco 255 8746255400

H1 Eco 275 8746275400

H1 Eco 295 8746295400

Dibluri bătute cu cui din plastic, lungime de ancorare minim 25 mm. Domeniu de aplicare: beton, cărămidă plină şi piatră.Categorie de folosinţă: A, B.

Consum Diametru tijă Diametru taler Livrarecca. 6 dibluri/m² 8 mm 60 mm Cutie 200 buc.

Grosime polistiren (mm) Lungime Culoare cuiClădire nouă Clădire veche diblu (mm) EAN40 - 75 roşu 8546075156

60 40 95 bej 8546095156

80 60 115 galben 8546115156

100 80 135 verde 8546135156

120 100 155 alb 8546155156

140 120 175 orange 8546175156

Dibluri speciale pentru lemn şi metal. Lungime de ancorare în suport ≥ 20 mm. Montaj: Bit Torx T 25.Categoria de folosinţă: lemn, metal.

Dimensiuni pachet 100 buc: Livrare  Cutie 100 buc.Grosime polistiren (mm) Lungime diblu (mm) EAN60 80 mm 8711080400

80 100 mm 8711080400100 120 mm 8711100400

120 140 mm 8711120400

140 160 mm 8711140400

*Detalii la pagina 70

Page 44: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 44/76

44

ACCESORII SISTEME TERMOIZOLANTE

ACCESORII DIBLURI

Piesă specială de frezare a găurii t alerului. Montaj cu bormaşină de 1000 W. Concepută special pentru montajul ascuns al diblurilor STR U 2 G şi STR H.Setul conţine: unealtă de montaj STR, dispozitive suplimentare de tăiere, şurubelniţe în unghi, bituri pentru orice aplicaţie.

EANLivrare: Set 9004329276765

Piesă de montaj şi frezat STR U 2 G

 Taler suplimentar pentru prinderea plăcilor de vată minerală. Diametru taler: 90 mm, accesoriu diblu SD 8.

EANLivrare: Cutie 100 buc. 9004329276277

Baumit DübelTeller 90 - Taler de 90

 Taler suplimentar pentru prinderea plăcilor de vată minerală. Diametru taler: 140 mm, accesoriu diblu SD 8.

EANLivrare: Cutie 100 buc. 9004329276284

Baumit DübelTeller 140 - Taler de 140

Dop pentru evitarea punţii termice la diblurile STR U 2 G şi STR H aplicate la suprafaţa plăcii.

EANLivrare: Cutie 500 buc. 8709033000

Rondele conice din polistiren expandat pentru astuparea capetelor diblurilor în varianta de montaj îngropat.Diametru: 65 mm/grosime: 15 mm. Se va folosi cu diblurile STR U 2 G şi STR H.EPS/ λ = 0,040 W/mK 

EANLivrare: Cutie 100 buc. 8593000093

Baumit Stopfen STR U 2 G- Dop pentru diblu STR U 2 G

Baumit Rondelle EPS - Rondele polistiren

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 45: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 45/76

45

TENCUIELI

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   T   E

   N   C   U   I   E   L   I

 Tencuieli

Perfect tencuit.Sistemele Baumit sunt sisteme de tencuire caracterizate ca fiind cele mai permeabile la vapori,cele mai rapide, simple, cu prelucrare economică.

Folosind tencuielile Baumit vă asiguraţi de utilizarea unor produse performante şi obţinerea unor rezultate funcţionale.

Prelucrare simplă prin utilizarea maşinilor de tencuitÎn cazul folosirii produselor minerale acestea asigură o bună difuziea vaporilor

* Pe cărămizi (blocuri ceramice) cu absorbţie ridicată. **Adezivi clasă C2 sau a dezivi pentru polistiren. *** Necesar în cazul utilizării vopselelor de faţadă.

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci/Glet Finisaj

Pereţi

BetonKontakt BetonPrimer 

min. 12 oremin. 12 ore - max. 24 ore

Ratio Glatt -

Vopsele de interior Baumit Divina

Ratio Glatt L 

BetonKontakt BetonPrimer 

Primo2FeinPutz / FinoKlima /FinoBello / FinoGrande

MVR Uni FinoKlima / FinoBello / FinoGrande

Manu 4 FeinPutz

 Tavane

Umiditate <3%

VorSpritzer 3 zile MPI 25 FinoKlima / FinoBello /FinoGrande / PutzSpachtelBetonPrimer 12 ore MPI 25

BetonKontakt min. 12 oreRatio Glatt 

-Ratio Glatt L 

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci/Glet Finisaj

Cărămidă

fără amorsă

Ratio Glatt -

Vopsele de interior Baumit Divina

Ratio Glatt L 

MPI 25 FeinPutz /FinoKlima/FinoBello/FinoGrande

Primo2FeinPutz/FinoKlima/

FinoBello/FinoGrande

MVR Uni FinoKlima/FinoBello/FinoGrande

VorSpritzer Manu 4FeinPutz /FinoKlima/FinoBello/FinoGrande

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci/Glet Finisaj

B.C.A. Baumit VorSpritzer 3 zile MVR UniFeinPutz /FinoKlima/FinoBello/FinoGrande

Vopsele de interior Baumit Divina

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci Finisaj

Beton

VorSpritzer sau

mortare aditivate**3 zile

MPA 35 L 

***FeinPutz AussenPutzspachtel

 Tencuialădecorativă

Baumit 

MPA 35

Primo2

MVR Uni

Manu 4 Vopsea de faţadă Baumit  

Suport Pregătire suport Timp de aşteptare Tencuială Tinci Finisaj

Cărămidă

B.C.A.VorSpritzer 3 zile

MPA 35 L 

***FeinPutz AussenPutzspachtel

 TencuialădecorativăBaumit 

Vopsea de faţadă Baumit 

MPA 35Primo2

MVR Uni

Manu 4

BETON - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU INTERIOR

BETON - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU EXTERIOR

CĂRĂMIDĂ - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU INTERIOR

CĂRĂMIDĂ / B.C.A. - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU EXTERIOR

B.C.A. - VARIANTE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE PENTRU INTERIOR

VorSpritzer 3 zile

min. 12 oremin. 12 ore - max. 24 ore

Page 46: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 46/76

46

TENCUIELI

 Tencuială de ipsos cu adaos de perlită pentru prelucrare mecanizată.Granulă max. 0,6 mm.

Consum Acoperire EANcca. 8,5 kg/m²/cm cca. 3,5 m²/sac 5945752001590

Livrare: Sac 30 kg, 35 saci/palet=1050 kg 

 Tencuială var - ciment, cu adaos de perlită, pentru exterior şi interior, prelucrare manuală sau mecanizată.Recomandată în special pentru zidării cu efect termoizolant ridicat.Granulă max. 1 mm.

Consum Acoperire EANcca. 11 kg/m²/cm cca. 3,6 m²/sac 5945752001279

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

 Tencuială de ipsos pentru prelucrare mecanizată.Granulă max. 0,6 mm.

Consum Acoperire EANcca. 10,5 kg/m²/cm cca. 2,85 m²/sac 5945752001583

Livrare: Sac 30 kg, 35 saci/palet=1050 kg 

 Tencuială var - ciment pentru interior, prelucrare manuală sau mecanizată.Granulă max. 0,6 mm.

Consum Acoperire EANcca. 14 kg/m²/cm cca. 3 m²/sac 5945752000371

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

Baumit Ratio Glatt L - Tencuială glet uşoară

Baumit MPA 35L - Tencuială MPA 35L

Baumit MPA 35 - Tencuială MPA 35

Baumit Ratio Glatt - Tencuială glet

Baumit MPI 25 - Tencuială MPI 25

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR

 Tencuială var - ciment pentru interior şi exterior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru zidării de cărămidă plină sau eficientă.Granulă max. 1 mm.

Consum Acoperire EANcca. 14 kg/m²/cm cca. 1,4 m²/sac 5945752000425

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

Page 47: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 47/76

47

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

       T       E

       N       C       U       I       E       L       I

TENCUIELI

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR

TENCUIELI DE GRUND CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR

 Tencuială var-ciment pentru exterior şi interior, prelucrare manuală sau mecanizată.Granulă max. 2 mm.

Consum Acoperire EANcca. 16 kg/m²/cm cca. 2,5 m²/sac la 1 cm grosime 5945752001439

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

Baumit Primo 2 - Tencuială de grund mecanizată

TENCUIELI DE GRUND CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR

 Tencuială universală monostrat, cu aplicare manuală pentru exterior şi interior.Granulă max. 1 mm.

Consum Acoperire EANcca. 12,5 kg/m²/cm cca. 2 m²/sac la 1 cm grosime 5945752001620

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit HobbyPutz - Tencuială Hobby

 Tencuială pe bază de var şi ciment alb pentru interior şi exterior, prelucrare manuală sau mecanizată. Recomandată îndeosebi pe

zidărie din BCA.Granulă max. 1 mm.

Consum: cca. 12,5 kg/m²/cm  Acoperire EAN

Sac 40 kg  cca. 3,2 m²/sac 40 kg 5945752001453Sac 25 kg  cca. 2,0 m²/sac 25 kg 5945752002702 Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg   Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit MVR Uni - Tencuială Universală MVR Uni

 Tencuială de ciment pentru soclu, impermeabilă, pentru prelucrare manuală sau mecanizată.

Granulă max. 2 mm.

Consum Acoperire EANcca. 16 kg/m²/cm cca. 0,8 m²/sac la 2 cm grosime 5945752000852

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit SockelPutz - Tencuială de ciment hidrofobată

 Tencuială de var-ciment pentru aplicare manuală, la interior şi exterior.Granulă max. 4 mm.

Consum: cca. 16 kg/m²/cm  Acoperire EAN

Sac 40 kg  cca. 1,2 m²/sac la 2 cm grosime 5945752000418Sac 30 kg  cca. 0,8 m²/sac la 2 cm grosime 5945752002696 Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg   Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg 

Baumit Manu 4 - Tencuială cu aplicare manuală la exterior şi interior

Page 48: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 48/76

48

TENCUIELI

 Tencuială termoizolantă pe bază de perlită pentru prelucrare manuală, pentru interior şi exterior.Conductivitate termică: λ = 0,13 W/mK

Consum Acoperire EANcca. 0,25 kg/m²/cm cca. 1 m²/sac la 4 cm grosime 5945752001538

Livrare: Sac 40 l, 40 saci/palet=1,6 m3

 Tinci alb de var ciment pentru interior, prelucrabil manual, pe tencuieli de var – ciment şi termoizolante.

Consum: cca. 6 kg/m²/4 mm grosime  Acoperire EAN

Sac 40 kg  cca. 7 m²/sac la 4 mm grosime 5945752000838Sac 25 kg  cca. 4 m²/sac la 4 mm grosime 5945752002689

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg   Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

 Tencuială albă fină (tinci) de var-ciment pentru nivelarea tencuielilor de grund.

Consum: cca. 6 kg/m²/4 mm grosime  Acoperire EAN

Sac 40 kg  cca. 7 m²/sac la 4 mm grosime 5945752001002Sac 25 kg  cca. 4 m²/sac la 4 mm grosime 5945752002672

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg   Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Masă de şpaclu (tinci), aditivată pentru aplicarea manuală sau mecanizată, pe tencuieli sau betoane. Granula maximă 0,65 mm.Se poate arma pe suprafeţe reduse, utilizată şi ca tinci pe tencuieli de asanare.

Consum Acoperire EANcca. 4 kg/m² la 3 mm grosime cca. 6 m²/sac la 3 mm grosime 5945752001521

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit ThermoPutz - Tencuială termoizolantă

Baumit FeinPutz - Tencuială nă albă de interior (Tinci)

Baumit FeinPutz Aussen - Tencuială nă albă de exterior (Tinci)

Baumit PutzSpachtel - Masă de şpaclu pentru nivelare şi reparaţii (Tinci)

TENCUIALĂ TERMOIZOLANTĂ PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR

TENCUIALĂ FINĂ PENTRU INTERIOR (TINCI)

TENCUIELI FINE PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR (TINCIURI)

Sistem cu tencuiala Baumit ThermoPutz

Cărămidă

Amorsă pentru tencuieli Baumit VorSpritzer 

Masă de şpaclu Baumit PutzSpachtel

Grund universal Baumit UniPrimer 

 Tencuială decorativă silicatică Baumit SilikatTop

 Tencuială termoizolantă Baumit ThermoPutz  Avantajos pentru tine - Baumit ThermoPutz

Eficient în situaţia în care se impune folosirea tencuielii decorative Termoizolează prin folosirea unui singur strat de tencuialăOferă o barieră permeabilă la vaporii de apă către exterior 

Page 49: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 49/76

49

Glet de ciment alb pentru interior-exterior cu prelucrare manuală şi mecanizată, aplicabil pe toate tipurile de tencuieli (var,var-ciment, ciment, beton), precum şi pe plăci de gips-carton.

Consum Acoperire EANcca. 1-1,2 kg/m²/mm cca. 8-10 m²/sac la 2 mm grosime 5945752000838

Livrare: Sac 20 kg, 54 saci/palet=1080 kg 

Glet extrafin de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos, beton sau plăci de gips carton, cu aplicaremanuală şi mecanizată.

Consum Acoperire EANcca. 0,8 kg/m²/mm grosime cca. 11 m²/sac la 2 mm grosime 5945752001668

Livrare: Sac 20 kg, 54 saci/palet=1080 kg 

Glet de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum Acoperire EANcca. 1 kg/m²/mm grosime cca. 10 m²/sac la 2 mm grosime 5945752001637

Livrare: Sac 20 kg, 54 saci/palet=1080 kg 

Glet de var pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var –ciment sau beton, sau tencuieli de asanare pentru prelucrare manualăsau mecanizată.

Consum: cca. 3,5 kg/m²/2-3 mm grosime  Acoperire EAN

Sac 30 kg  cca. 8,5 m²/sac la 2-3 mm grosime 5945752001781Sac 20 kg  cca. 6 m²/sac la 4 mm grosime 5945752001163

Livrare: Sac 30 kg, 35 saci/palet=1050 kg Sac 20 kg, 54 saci/palet=1080 kg 

Baumit GlemaBrillant - Glet de ciment alb pentru interior şi exterior

Baumit FinoBello - Glet extran de ipsos 0-10 mm

Baumit FinoGrande - Glet de ipsos 2-10 mm

Baumit FinoKlima - Glet de var cu aplicare manuală şi mecanizată

GLET PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR

GLETURI PENTRU INTERIOR

GLETURI

   G   L   E   T   U   R   I

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

Gleturi de la BaumitUşurinţă în aplicareFinisare perfectăEconomie în bugetul tău

Confortul liniilor clareDestinate realizării unor suprafeţe deosebit de albe ale pereţilor şi tavanelor, gleturile de ipsos dela Baumit se aplică pe beton şi tencuieli de ciment, var-ciment, ipsos şi plăci de gips carton.

Au o aderenţă foarte bună la stratul suport, ceea ce conferă rezistenţă şi stabilitate în timp.

Gletul pe bază de ipsos Baumit Fino Bello reprezintă un supor t excelent pentru zugrăvireadefinitivă, iar culoarea deosebit de albă a acestuia permite economisirea de vopsea.

Page 50: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 50/76

50

PRODUSE PENTRU PREGĂTIREA SUPORTULUI

Şpriţ de ciment cu prelucrare manuală sau mecanizată, ca punte de aderenţă pentru suporturi cu absorbţie redusă şi egalizator deabsorbţie pe suporturi cu absorbţie ridicată.

Consum Acoperire EANcca. 10 kg/m² acoperire 100% cca. 4 m²/sac 5945752001613

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

Baumit VorSpritzer 4 mm - Amorsă pentru tencuieli 4 mm

AMORSĂ PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR ŞI EXTERIOR

Amorsă pentru îmbunătăţirea aderenţei tencuielilor mecanizate de var-ciment şi ipsos la aplicarea pe suporturi de beton.Recomandată pe beton neted cu absorbţie redusă. Culoare: galbenă.

Consum Acoperire EAN

cca. 0,4 kg/m² cca. 50 m²/găleată 9004329216099

Livrare: Găleată 20 kg, 24 găleţi/palet=480 kg 

Grund de culoare albă, împotriva petelor din suport, pentru interior şi exterior. Grundare pentru tencuieli în strat subţire şi vopsele.

Consum Acoperire EANcca. 0,5 kg/m² la 2 straturi cca. 30 m²/găleată 9004329253315

Livrare: Găleată 15 kg, 16 găleţi/palet=240 kg 

Grund pentru întărirea suporturilor minerale şi organice. Se foloseşte înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuieli decorativeşi vopsele.

Consum Acoperire EANcca. 0,25 kg/m² la 1 strat cca. 48 m²/bidon 9004329232082

Livrare: Bidon 12 kg 

Amorsă pentru tencuieli pe bază de ipsos la aplicare pe suport de beton. Culoare: roz.

Consum Acoperire EANcca. 0,4 kg/m² cca. 50 m²/găleată 9004329216082

Livrare: Găleată 20 kg, 24 găleţi/palet=480 kg 

Amorsă pentru suporturile puternic absorbante (BCA, blocuri ceramice etc.) înaintea aplicării tencuielilor mecanizate pe bază deipsos. În funcţie de absorbţia suportului se diluează cu 1:2 sau 1:3 cu apă.

Consum Acoperire EANcca. 25 g concentrat/m² cca. 400 m²/găleată (diluat) 9004329216044

Livrare: Găleată 10 kg, 30 găleţi/palet=300 kg 

Baumit BetonPrimer - Amorsă BetonPrimer

Baumit SperrGrund - Grund barieră

Baumit TiefenGrund - Grund de impregnare

Baumit BetonKontakt - Amorsă de contact pe betoane

Baumit SaugAusgleich - Egalizator absorbţie

AMORSE PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR

PRODUSE SPECIALE

 P e n t r u  t o a t e

 t i p u r i l e 

 d e  t e n c

 u i e l i

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 51: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 51/76

51

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   P   R   O   D   U   S   E   S

   P   E   C   I   A   L   E

PRODUSE SPECIALE

Pentru întărire a tencuielilor minerale friabile. Recomandat pentru tencuielile de var şi var – ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă!

Consum Acoperire EANcca. 0,2 - 0,4 kg/m² cca. 30 - 60 m²/bidon 9004329232099funcţie de suport 

Livrare: Bidon 12 kg 

Soluţie gata preparată pentru tratarea faţadelor şi pereţilor contra ciupercilor şi mucegaiului.

Consum Acoperire EANcca. 50-100 g/m² la 2 straturi cca. 100-200 m²/bidon 9004329232198pentru suporturi cu absorbţieredusă

Livrare: Bidon 10 kg 

Soluţie gata preparată cu rol de accelerator de priză şi de uscare pentru tencuielile SilikonTop, GranoporTop.Condiţii de aplicare: temperatură ≥+1° C şi ≤ + 15°C şi umiditate relativă ≤ 95 %.

Consum Bidon EAN300 ml/cutie tencuială 300 ml 9004329298576

decorativă 30 kg 

Livrare: Bidon 300 ml

Baumit PutzFestiger - Întăritor de tencuială

Baumit SanierLösung - Soluţie antimucegai

Baumit SpeedTop - Aditiv pentru iarnă

PRODUSE SPECIALE

Soluţie pentru tratarea zidăriilor afectate de săruri, înainte de aplicarea sistemului de tencuieli Sanova.

Consum Acoperire EANcca. 0,5-0,8 kg/m² cca. 37 - 60 m²/bidon 9004329232259funcţie de suport 

Livrare: Bidon 30 kg 

Baumit Antisulfat - Antisulfat

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR

Plasă din fibră de sticlă Baumit, pentru armare tencuieli de ipsos. Culoare: albastră. Latura ochiului: cca. 8x8 mm.

Consum Acoperire EANcca. 1,1 ml/m² de tencuială cca. 1 rolă /45 m² de tencuială 9004329232020

Livrare: Rolă 50 m², lungime 50 m, lăţime 100 cm

Baumit MaschinenputzArmierung - Plasă pentru tencuieli mecanizate

Grund gata preparat armat cu fibre, pentru preluarea fisurilor cu deschideri de până la 0,5 mm din suport, la interior şi exterior.

Consum Acoperire EANcca. 0.3 Kg/m²/strat, cca. 80 m²/cutie 9004329254138pe suporturi fine

Livrare: Găleată 25 kg, 16 găleţi/palet=400 kg 

Baumit FillPrimer - Grund universal pentru umplerea surilor

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 52: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 52/76

52

ACCESORII

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR ŞI EXTERIOR

Profil de tablă zincată pentru armarea muchiilor la interior.EAN

Bară, 2,7 m, 1 legătură = 25 buc. = 67,5 m 9004329274808

Baumit PutzEckleiste - Prol de colţ din tablă zincată

Profil de legătură autoadeziv de PVC pentru legătura între toc şi tencuială. Pentru tencuieli cu grosime ≥9 mm. Pentru tencuieliinterioare.

EANBară, 2,6 m, 1 legătură = 50 buc. = 130 m 9004329274822

Profil pentru tencuieli aplicate la exterior.EAN

Bară, 2,95 m, 1 legătură = 40 buc. = 118 m 9004329274044

6 mmProfil din tablă zincată, pentru pontarea suprafeţelor.

CodBară, 2,5 m, 1 legătură = 50 buc. = 125 m 41106

10 mmProfil din tablă zincată, pentru pontarea suprafeţelor.

CodBară, 2,5 m, 1 legătură = 50 buc. = 125 m 41105

Baumit Fenster-und TüranschlussProl - Prole de legătură pentru uşi şi ferestre

Baumit DrahteckWinkel - Prol de colţ din sârmă împletită

Baumit Schnellputzleiste - Prole de pontaj 6 mm şi 10 mm

Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colţ şi a profilelor de pontaj precum şi a instalaţiilor înainte de tencuireacu produse pe bază de var sau var-ciment. Se utilizează numai în cazul tencuirii cu produse pe bază de var sau var-ciment.

Consum Acoperire EANcca. 1.5 kg/ml, funcţie de cca. 21 l/sac=20 ml/sac 9004329222106suport pt. o grosimea mortarului de 15 mm

Livrare: Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg 

Baumit SpeedFix Adeziv rapid pentru prole

*Detalii la pagina 70

Page 53: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 53/76

53

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   R   E   S   T   A   U   R    Ă   R   I   Ş   I   A   S   A   N    Ă   R   I

SISTEME SANOVA PENTRU RESTAURĂRI ŞI ASANĂRI

Sistemul

Baumit Sanova L

Sistemul

Baumit Sanova S

Sistemul

Baumit Sanova WTA 

Suport Suport umed şi atac redus de săruri(nu se aplică pe soclu) Suport umed şi atac

redus de săruri (aplicabil pe zonelecu solicitări mecanice ridicate)

Suport umed şi cu atac de săruri de la mediu la ridicat.(conform

normelor WTA). Varianta 1 Varianta 2

Pregătire suportBaumit SanovaVorspritzer 

Baumit AntiSulfat Baumit SanovaVorspritzer 

Baumit AntiSulfat Baumit SanovaVorspritzer 

Baumit AntiSulfat 

 Tencuială

Baumit SanovaPutz L  Baumit 

SanovaPutz SBaumit 

SanovaEinlagenTrassputzBaumit SanovaFeinputz

Baumit EdelPutz

 AmorsăBaumit 

UniPrimer Baumit 

UniPrimer Baumit 

UniPrimer 

Finisaj

Baumit NanoporTop

Baumit SilikatTopBaumit SilikonTop

Baumit NanoporColor 1)

Baumit SilikatColor 1)

Baumit Silikon Color 1)

Baumit SilikatTop

Baumit NanoporTop

Baumit SilikatTopBaumit SilikonTop

Baumit NanoporColor 1)

Baumit SilikatColor 1)

Baumit Silikon Color 1)

Baumit NanoporTop

Baumit SilikatTopBaumit SilikonTop

Baumit NanoporColor 1)

Baumit SilikatColor 1)

Baumit Silikon Color 1)

Baumit SanovaRecomandate pentru gradul înalt de conservare oferit lucrăriiTestate pe mii de clădiri istorice sau de patrimoniuO gamă variată, în concordanţă cu specificul lucrării

Păstrează valoareaRenovarea se face pentru a elimina efectele negative pe care le au ploaia, sarurile sau umiditateaasupra clădirii.O renovare făcută într-un mod profesionist este cel mai important lucru ce contribuie la înlăturarea

factorilor nocivi. Aceasta înseamnă identificarea punctelor slabe ale clădirii prin care umezealapoate pătrunde şi corectarea lor.Baumit oferă sisteme de top şi produse de cea mai înaltă calitate pentru întreţinerea optimă aclădirilor.

Sistemul

Baumit Sanova Trassitputz

Suport Suport umed şi atac redus de săruri(nu se aplică pe soclu)

 Varianta 1 Varianta 2

Pregătire suportBaumit SanovaVorspritzer 

Baumit AntiSulfat 

 Tencuială

Baumit SanovaTrassitputz

Baumit SanovaFeinputz

Baumit EdelPutz

 AmorsăBaumit 

UniPrimer 

Finisaj

Baumit NanoporTopBaumit SilikatTopBaumit SilikonTop

Baumit NanoporColor 1)

Baumit SilikatColor 1)

Baumit Silikon Color 1)

Baumit SilikatTop

1) În cazul utilizării vopselelor de faţadă, amorsa se realizează dinvopsea diluată cu 20% apă, fără a se folosi Grund Universal Baumit.

Zidărie cu umiditate ridicată

Zidărie cu umiditate moderată

Zidărie cu umiditate scăzută

Zidărie cu atac de săruri ridicat 

Zidărie cu atac de săruri moderat 

Zidărie cu atac de săruri scăzut 

Page 54: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 54/76

54

SISTEME SANOVA PENTRU RESTAURĂRI ŞI ASANĂRI

RECOMANDĂRI FINISAJE PENTRU SISTEMUL SANOVA L - VARIANTELE 1 ŞI 2

 Amorsă şi finisaje pentru faţade pentru tencuiala Baumit Sanova FeinPutz Finisaje pentru tencuiala Baumit SanovaPutz L

pag. 14 pag. 14pag. 14 pag. 15 pag. 15pag. 10pag. 8 pag. 9

SISTEMUL SANOVA L - VARIANTELE 1 ŞI 2

SISTEMUL SANOVA TRASSITPUTZ - VARIANTELE 1 ŞI 2

Baumit SanovaVorspritzer - Amorsă pentru tencuială de reparaţii

Baumit SanovaVorspritzer - Amorsă pentru tencuială de reparaţii

Baumit SanovaFeinputz - Tencuială nă de reparaţii

Baumit SanovaTrassitputz - Tencuială de reparaţii

Baumit SanovaPutz L - Tencuială pentru reparaţii L

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum Acoperire EANcca.5 kg/m² (acoperire 50%) cca. 8 m²/sac (acoperire 50%) 9004329231054cca.10 kg/m² (acoperire 100%) cca. 4 m²/sac (acoperire 100%)

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum Acoperire EANcca.5 kg/m² (acoperire 50%) cca. 8 m²/sac (acoperire 50%) 9004329231054cca.10 kg/m² (acoperire 100%) cca. 4 m²/sac (acoperire 100%)

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

 Tencuială alb natur pentru prelucrare manuală, hidrofobată, pentru interior şi exterior. Granulă max. 1 mm.Nu se recomandă pe zonele de soclu.

Consum Acoperire EANcca.5 kg/m² la 4 mm grosime cca. 8 m²/sac la 4 mm grosime 9004329231061

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

 Tencuială uşoară pentru renovare, cu efect termoizolant, pentru interior şi exterior cu absorbţie redusă de apă. Nu se recomandă pezonele de soclu. Granulă max. 2 mm.Conductivitate termică: λ = 0,13 W/mK

Consum Acoperire EANcca. 0,2 sac/m²/cm cca. 1 sac/m² la 5 cm grosime 9004329231016

Livrare: Sac 50 l, 50 saci/palet=2,5 m3

 Tencuială pe bază de Tras/Var cu aplicare manuală şi mecanizată, utilizată ca tencuială de grund la interior şi exterior în restaurări demonumente istorice. Granulă maximă: 2 mm.

Consum Acoperire EANcca. 5 kg/m²/cm cca. 0,8 m²/sac la 2 cm grosime 9004329222366

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg 

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 55: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 55/76

55

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   R   E   S   T   A   U   R    Ă   R   I   Ş   I   A   S   A   N    Ă   R   I

SISTEME SANOVA PENTRU RESTAURĂRI ŞI ASANĂRI

RECOMANDĂRI FINISAJE PENTRU SISTEMUL SANOVA S

 Amorsă şi finisaje pentru faţade

pag. 14 pag. 14pag. 14 pag. 15pag. 8 pag. 9

SISTEMUL SANOVA S

Baumit SanovaVorspritzer - Amorsă pentru tencuială de reparaţii

Baumit SanovaPutz S - Tencuială pentru reparaţii S

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum Acoperire EANcca.5 kg/m² (acoperire 50%) cca. 8 m²/sac (acoperire 50%) 9004329231054cca.10 kg/m² (acoperire 100%) cca. 4 m²/sac (acoperire 100%)

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

 Tencuială pentru prelucrare manuală sau mecanizată, hidrofobată, pentru interior şi exterior, în special pentru socluri, pentrulucrări vechi şi noi. Granulă max. 2 mm.

Consum Acoperire EANcca. 16 kg/m²/cm cca. 1,3 m²/sac la 2 cm grosime 9004329231047

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

SISTEMUL SANOVA TRASSITPUTZ - VARIANTELE 1 ŞI 2

Baumit SanovaFeinPutz - Tencuială nă de reparaţii

 Tencuială alb natur pentru prelucrare manuală, hidrofobată, pentru interior şi exterior. Granulă max. 1 mm.Nu se recomandă pe zonele de soclu.

Consum Acoperire EANcca.5 kg/m² la 4 mm grosime cca. 8 m²/sac la 4 mm grosime 9004329231061

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

RECOMANDĂRI FINISAJE PENTRU SISTEMUL SANOVA L - VARIANTELE 1 ŞI 2

 Amorsă şi finisaje pentru faţade pentru tencuiala Baumit Sanova FeinPutz Finisaje pentru tencuiala Baumit Sanova TrassitPutz

pag. 14 pag. 14pag. 14 pag. 15 pag. 15pag. 10pag. 8 pag. 9

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 56: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 56/76

56

SISTEME SANOVA PENTRU RESTAURĂRI ŞI ASANĂRI

SISTEMUL SANOVA WTA

Baumit SanovaVorspritzer - Amorsă pentru tencuială de reparaţii

Baumit SanovaEinlagenTrassputz - Tencuială monostrat trass-var

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală şi mecanizată.

Consum Acoperire EANcca.5 kg/m² (acoperire 50%) cca. 8 m²/sac (acoperire 50%) 9004329231054cca.10 kg/m² (acoperire 100%) cca. 4 m²/sac (acoperire 100%)

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

 Tencuială monostrat pe bază de tras – var, cu aplicare manuală şi mecanizată pentru asanarea şi renovareaclădirilor vechi la exterior şi interior, tencuială hidrofobată. Granulă max. 1 mm.

Consum Acoperire EANcca. 10-11 kg/m²/cm cca. 1,2 m²/sac la 2 cm grosime 9004329222397

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Pentru zidării umede şi cu atac ridicat de săruri, în conformitate cu normele WTA (Asociaţia Profesională – Ştiinţifică pentru Întreţinerea Construcţiilor şi Restaurarea Monumentelor din Germania. www.wta.de)

RECOMANDĂRI FINISAJE PENTRU SISTEMUL SANOVA WTA

 Amorsă şi finisaje pentru faţade pentru tencuiala Sanova EinlagenTrassPutz

pag. 14 pag. 14pag. 14 pag. 15pag. 8 pag. 9

Pentru întărirea suprafeţelor friabile ale tencuielilor. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

Consum EAN0,2 – 0,4 funcţie de suport 9004329231184

Livrare: Bidon 12 kg 

Baumit WasserGlas - Apă de sticlă

ALTE PRODUSE DE ASANARE

Baumit RenovierSpachtelW - Masă de şpaclu pentru renovări

Baumit DichtungsSchlämme - Amorsă hidroizolatoare

Masă de şpaclu cu granulaţie0,6 mm pentru nivelarea tencuielilor, construcţiilor vechi şi noi în special pentru asanări şi renovări.

Consum Acoperire EANcca. 1 kg/m²/mm cca. 12,5 m²/sac/2 mm 9004329222533

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Mortar pe bază de ciment pentru hidroizolare.

Consum EANcca. 2 – 4 kg/m² la solicitări slabe 9004329222038cca. 4-6/m² la solicitări mari

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg 

Soluţie pentru tratarea zidăriilor afectate de săruri, înainte de aplicarea sistemului de tencuieli Sanova.

Consum Acoperire EANcca. 0,5-0,8 kg/m² cca. 37 - 60 m²/bidon 9004329232259funcţie de suport 

Livrare: Bidon 30 kg 

Baumit Antisulfat - Antisulfat

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 57: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 57/76

57

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   Ş   A   P   E

ŞAPE

Şapele viitoruluiSimplu, rapid, de duratăSuprafeţe perfecteToate avantajele unei uşoare puneri în operă

Un nou pas spre perfecţiuneCu şapele Baumit economisiti timp şi mergeţi la sigur.Produsele se evidenţiază prin prelucrare rapidă şi uscare fără contracţii.

Marca Baumit înseamnă produse verificate în laboratoare şi logistică optimă pentru şantiere şiutilaje. Utilizarea produselor Baumit garantează o desfăşurare simplă şi eficientă a lucrărilor, cuun rezultat perfect pentru lucrările noi, de renovare sau restaurare.

ŞAPE DE CIMENT

ŞAPE FLUIDE

Baumit SpeedEstrich E 300 SE 1 - Şapă cu întărire rapidă E 300 SE 1

Baumit Alpha 3000 - Şapă uidă Alpha 3000

Baumit Estrich C20 - Şapă de ciment cu aplicare manuală şi mecanizată C20

Baumit C16 - Şapă de ciment în aderenţă

Şapă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F6-SE1 conform EN 13813) folosită ca şapă flotantă, glisantă sau de aderenţă, precum şi

la sistemele de încălzire prin pardoseală. Placajul ceramic poate fi aplicat după 24 de ore (1 zi)– funcţie de condiţiile de uscare din încăpere. Nu se aplică la exterior (şapă semiumedă).

Consum Acoperire EANcca. 20 Kg/m²/cm cca. 1,25 m²/sac la 1 cm grosime 9004329222427

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg 

Şapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (EN 13813 CA C30-F6) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizatăca şapă flotantă, şapă glisantă, sau şapă în aderenţă. Productivitate ridicată, recomandată şi pentru sistemele de încălzire prinpardoseală. Grosime: de la 20 mm, în funcţie de solicitările mecanice.

Consum EANcca. 18,5-19kg/m²/cm = cca. 1,85-1,9 t/m3 5945752002474

Livrare: Vrac

Şapă de ciment (clasa CT-C20-F5 conform EN 13 813), ca dală flotantă, sau in aderenţă, precum şi la sistemele de încălzire prinpardoseală (şapă semiumedă).

Consum: cca. 20 kg/m²/cm  Acoperire EAN

Sac 40 kg  cca. 2 m²/sac la 1 cm grosime 5945752000401Sac 30 kg  cca.1,5 m²/sac la 1 cm grosime 5945752002627

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg Sac 30 kg, 54 saci/palet=1350 kg  

Şapă de ciment (clasa CT-C16-F3 conform EN 13813) utilizată numai ca şapă în aderenţă (şapă semiumedă).

Consum: cca. 20 kg/m²/cm  Acoperire EAN

Sac 40 kg  cca. 2 m²/sac la 1 cm grosime 5945752000821Sac 30 kg  cca.1,5 m²/sac la 1 cm grosime 5945752002634

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg Sac 30 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Recomandat la încălzirea prin pardoseală. Se livrează numai la siloz.

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 58: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 58/76

58

ŞAPE

ŞAPE FLUIDE

Baumit Alpha 2000 - Şapă uidă Alpha 2000

Şapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (EN 13813 CAC20-F5) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată

ca şapă flotantă, şapă glisantă, sau şapă în aderenţă. Productivitate ridicată, recomandată şi pentru sistemele de încălzire prinpardoseală. Nu este recomandată la exterior. Grosime: 25 - 60 mm (grosimea minimă se stabileşte în funcţie de sistemul depardoseală).

Consum Acoperire EANcca. 18,5-19kg/m²/cm 2 m²/sac la 1 cm grosime 5945752001712

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg  Recomandat la încălzirea prin pardoseală.

ŞAPE AUTONIVELANTE

Baumit Nivello Quattro - Şapă autonivelantă 1-20 mm

Baumit Nivello Duo - Şapă autonivelantă 2-10 mm

Masă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (EN 13813 CA-C20-F6) pentru nivelarea şapelor la interior. Se poate aplica în

grosimi de 1-20 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.Consum Acoperire EANcca 1,5 kg/m²/mm cca. 3,3 m²/sac la 5 mm grosime 5945752001972

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Masă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (EN 13813 CA-C16-F5) pentru nivelarea şapelor la interior. Se poate aplica îngrosimi de 2-10 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Consum Acoperire EANcca 1,6 kg/m²/mm cca. 3,0 m²/sac la 5 mm grosime 5945752002344

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Page 59: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 59/76

59

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

       Ş       A       P       E

ŞAPE

AMORSE PENTRU PREGĂTIREA SUPORTULUI

Baumit Grund - Amorsă pentru şape şi hidroizolaţii

Baumit SuperGrund - Grund rapid

Amorsă pentru suporturi absorbante, de culoare albă, utilizat la interior şi exterior, gata preparat, fără solvenţi, pentru hidroizolaţii

acrilice, şape autonivelante, mase de şpaclu etc.Consum: 0,15kg/m² 

 Acoperire EANBidon 25 kg  166 m²/bidon 5945752002382Bidon 5 kg  33 m²/bidon 5945752002405

Livrare: Bidon 25 kg, 24 bidoane/palet=600 kg Bidon 5 kg, 84 bidoane/palet=420 kg 

Grund rapid, fără solvenţi, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior şi exterior, pardoseli şi pereţi, pentru hidroizolaţiiacrilice, şape autonivelante, mase de şpaclu etc.Culoare galbenă.

Consum Acoperire EAN0,10- 0,15kg/m² 33 m² / găleată 9004329216068

Livrare: Găleată 5 kg, 85 găleţi/palet=425 kg 

PRODUS PENTRU EGALIZARE

Baumit ThermoBinder Rapid - Termoliant Rapid

Liant cu întărire rapidă pentru realizarea umpluturilor de egalizare din perle de polistiren.

Consum EAN

cca. 100 - 120 kg/m³ EPS 9004329221383

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 60: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 60/76

60

BAUMACOL - SISTEME PENTRU PLACAJE CERAMICE

 Întotdeauna curat!Simplu şi rapidSigur şi sănătosFrumos şi durabil

Soluţia completă pentru placaje ceramiceBaumit Baumacol înseamnă o serie de produse profesionale, care îndeplinesc cele mai înalteexigenţe de rezistenţă, durabilitate, estetică, igienă şi sănătate, atât la placajele ceramice pentruconstrucţiile noi cât şi pentru renovări.

Placajele ceramice au de obicei o pondere mare ca valoare în finisajele unei case. De aceeatrebuie folosit un program de montare de încredere, care să corespundă tuturor exigenţelor.Adezivii profesionali garantează, în acelaşi timp, rezistenţa, flexibilitatea şi aderenţa.

Mortar adeziv flexibil alb, clasă C2TE-S1 conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subţire a plăcilor ceramice, gresie porţelanată,piatră naturală, marmură, în strat cu grosimea de 3-20 mm la interior şi exterior, pereţi şi pardoseli, spaţii comerciale, terase,piscine, spaţii umede etc.

Consum Acoperire EANcca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac 5945752002283

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Adeziv flexibil în pat subţire, clasa C2 TE S1, conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă şi îngheţ, netoxic, pentru lipireaflexibilă a tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală şi artificială, plăcuţe mozaic supuse la sarcini statice şi termice mari, lainterior şi exterior, pereţi şi pardoselispaţii comerciale, terase, piscine, spaţii umede etc. Se foloseşte şi la lipirea “placă peste placă”.

Consum Acoperire EANcca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac 5945752001736

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Adeziv flexibil în pat subţire,clasa C2 T S1- SR EN:12004, rezistent la apă şi îngheţ, netoxic, pentru lipirea flexibilă a gresiei porţelanateşi a altor plăci ceramice, piatră naturală şi artificială, plăcuţe mozaic cu absorbţie redusă, la interior şi exterior, pereţi şi pardoseli,inclusiv pe şape cu încălzire înglobată.

Consum Acoperire EANcca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac 5945752001743

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Mortar adeziv universal de culoare albă, clasă C1 T - SR EN:12004 pentru lipirea în pat subţire a gresiei şi faianţei, mozaic, marmură lainterior şi exterior.

Consum Acoperire EANcca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac 5945752002290

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit Baumacol FlexMarmor - Adeziv exibil superior alb pentru marmură

şi mozaic la interior şi exterior

Baumit Baumacol FlexTop - Adeziv exibil superior pentru orice tip de placări la interior şi exterior

Baumit Baumacol FlexUni - Adeziv exibil pentru placări la exterior şi aplicaţii speciale la interior

Baumit Baumacol Bianco - Adeziv alb pentru piatră naturală

ADEZIVI BAUMACOL

Page 61: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 61/76

61

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   B   A   U   M   A   C   O   L  -   S   I   S   T   E   M

   E   P   E   N   T   R   U   P   L   A   C   A   J   E   C   E

   R   A   M   I   C   E

BAUMACOL - SISTEME PENTRU PLACAJE CERAMICE

Adeziv în pat subţire, clasa C1 T-SR EN:12004, cu alunecare redusă, rezistent la apă şi îngheţ, netoxic, pentru lipirea plăcilor cerami-

ce normale–absorbante, pe suporturi absorbante, la interior şi exterior.Consum Acoperire EANcca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac 5945752001750

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Chit de rosturi pe bază de ciment, flexibil şi aquastatic, colorat-24 culori, netoxic, rezistent la apă şi îngheţ, clasa CG2 conformSR EN 13888, pentru chituirea rosturilor cu lăţimea de 1-8 mm, pereţi şi pardoseli, interior şi exterior.Culori: White, Grey, Manhattan, Cement Grey, Silk Grey, Anthracite, Jasmin, Light Blue, Ber muda, Light Green, Vanille, Camel,Bahama, Miel, Light Brown, Brown, Dark Brown, Rubin, Orange, Red, Deep Blue, Yellow, Green, Black.

Consum: cca 0,5-0,9 kg/m² funcţie de formatul plăcilor  

 AcoperireGăleată 2 kg  cca. 8 m²/găleatăGăleată 5 kg   cca. 35 m²/găleată

Livrare: Găleată 2 kg, 200 găleţi/palet=400 kg. Culori: alb, gri-ciment, colorat, colorat intensiv  Găleată 5 kg, 98 găleţi/palet=490 kg. Culori: alb, gri-ciment, colorat.

Adeziv în pat subţire, clasa C1-SR EN:12004, rezistent la apă şi îngheţ, netoxic, pentru lipirea plăcilor ceramice normale –ab-sorbante, pe suporturi absorbante, în special la interior.

Consum Acoperire EANcca 3 kg/ m² cca. 8 m²/sac 5945752001767

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit Baumacol Pro - Adeziv superior pentru plăci ceramice

Baumit Baumacol PremiumFuge - Chit de rosturi Baumacol Premium

Baumit Baumacol Basic - Adeziv gresie şi faianţă

ADEZIVI BAUMACOL

CHITURI BAUMACOL

CULORI CHITURI BAUMACOL

 AQUA

- Culori intensive

white grey manhattancement grey silk grey anthracite

 jasmin light blue bermuda light green vanille camel

bahama miel light brown brown dark brown rubin

orange red deep blue yellow green black

Chit siliconic pentru etanşare elastică de durată a rosturilor de dilataţie şi a celor de închidere, la interior şi exterior. Rezistent laultraviolete, bacterii şi ciuperci şi la temperaturi cuprinse între -400C şi + 1800C.

Consum1 cartuş pentru circa 10 m de rost cu lăţimea de 5 mm

Livrare: Cartuş 310 ml, 1 palet=78 cutiix12 buc=936 buc. Culori: alb, gri-ciment, transparent, colorat, colorat intensiv.

Baumit Baumacol Silikon - Chit siliconic Baumacol

**Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 62: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 62/76

62

HIDROIZOLAŢII BAUMACOL

MORTAR DE NIVELARE BAUMACOL

CLASIFICĂRI CONFORM SR EN 12004 ŞI SR EN 13888

Baumit Baumacol Proof - Hidroizolaţie acrilică

Hidroizolaţie acrilică monocomponentă-culoare galbenă, fără solvenţi, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanşarea fără rosturisub placaje ceramice, la interior în băi, duşuri etc. Se aplică în minim 2 straturi, grosimea finală fiind de cca 1 mm. Aplicare cu trafaletul.

Consum Acoperire EANcca 1,5 kg/m² la 1 mm grosime cca 4,5 m²/găleată la 1 mm grosime 9004329267121

Livrare: Găleată 7 kg, 85 găleţi/palet=595 kg 

Hidroizolaţie monocomponentă, flexibilă, cu întărire hidraulică, fără solvenţi, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanşareafără rosturi sub placaje ceramice, la interior şi exterior, pereţi şi pardoseli, balcoane, piscine , terase etc. (grosime minimă 2mm).

Consum Acoperire EANcca 1,5 kg/m² la 1 mm grosime cca. 6 m²/sac la 2 mm grosime 5945752002498

Livrare: Sac 20 kg, 48 saci/palet=864 kg 

Mortar uscat, cu întărire rapidă, pentru corectarea/nivelarea suporturilor, în vederea montării placajelor ceramice, la interior şiexterior, pardoseli şi pereţi. Grosimea stratului max.20 mm.

Consum Acoperire EANcca 1,60 kg/m²/mm cca 1,5 m²/sac la 1 cm grosime 9004329267077

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg 

Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală şi alune-care redusă.

Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală.

Mortar de rosturi îmbunătăţit pe bază de lianţi minerali.Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătăţit, cu alunecare

redusă, deformabil (deformaţia maximă la încovoiere deS1 > 2,5 mm < 5mm).

Bandă de etanşare la îmbinările între perete şi pardoseală sau între pereţi.Livrare: Rolă 50 ml, Cod: 12450

Baumit Baumacol Protect - Hidroizolaţie pe bază de ciment

Baumit Baumacol Planea - Mortar de nivelare

Baumit Baumacol Strap - Bandă de etanşare

BAUMACOL - SISTEME PENTRU PLACAJE CERAMICE

Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătăţit, cu alunecareredusă şi opentime extins, deformabil (deformaţia maximă la

 încovoiere de S1 > 2,5 mm < 5mm).

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 63: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 63/76

63

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

MORTAR PENTRU ZIDĂRII ÎN STRAT SUBŢIRE

Mortar uscat, predozat de clasa M10, pentru zidării.

Consum: cca. 1,7 kg mortar uscat 1 l mortar proaspăt  Randament EAN

Sac 40 kg  cca. 24 l mortar proaspăt/sac 5945752001569Sac 30 kg  cca. 18 l mortar proaspăt/sac 5945752002641

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg   Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg 

Mortar uscat, predozat pentru lipirea în strat subţire a blocurilor din BCA.

Consum Randament EANcca. 1,25 kg mortar uscat 20l mortar proaspăt/sac 59457520005861l mortar proaspăt 

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Mortar uscat, predozat de clasa M5, pentru zidării.

Consum: cca. 1,7 kg mortar uscat 1 l mortar proaspăt  Randament EAN

Sac 40 kg  cca. 24 l mortar proaspăt/sac 5945752000807Sac 30 kg  cca. 18 l mortar proaspăt/sac 5945752002658

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg   Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg 

Mortar uscat, predozat de clasa M2,5, pentru zidării, în special pentru BCA.

Consum: cca. 1,4 kg mortar uscat 1 l mortar proaspăt Randament EAN

Sac 40 kg  cca. 29 l mortar proaspăt/sac 5945752001552Sac 30 kg  cca. 22 l mortar proaspăt/sac 5945752002665

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg   Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg 

Baumit MM 100 - Mortar pentru zidărie M 100

Baumit PorenbetonKleber - Mortar adeziv pentru zidărie din BCA

Baumit MM 50 - Mortar pentru zidărie M 50

Baumit MM 30 - Mortar pentru zidărie M 30

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   M   O   R   T   A   R   E   P   E   N   T   R   U

   Z   I   D    Ă   R   I   E

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

Mortare pentru zidărieSimplu, rapid, de duratăDeplină siguranţă a lucrăriiToate avantajele unei uşoare puneri în operă

Pentru toate situaţiileMortarele Baumit sunt predozate industrial în fabrică şi reprezintă o componentă importantă azidăriilor durabile.

Acestea sunt disponibile în diferite clase de rezistenţă la compresiune, putând fi adoptate pentrusoluţii individuale.

MORTAR PENTRU ZIDĂRII APARENTE

Mortar special pentru realizarea zidăriilor aparente. Culoare gri deschis, de clasă M10.Consum Randament EANcca. 1,7 kg mortar uscat cca. 16 l mortar proaspăt/sac 59457520009681l mortar proaspăt 

Livrare: Sac 25 kg, 54 saci/palet=1350 kg 

Baumit KlinkerMörtel - Mortar special pentru zidărie aparentă

Page 64: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 64/76

64

Pentru curteaşi grădina ta

Preparate, gata de utilizarePrelucrare rapidă şi simplăDurabil şi uşor de întreţinut

Calitate şi funcţionalitate pentrufrumuseţea grădinilor dumneavoastrăProdusele Baumit pentru curte şi grădină conferă diversitate şi calitate excepţională pentru toategrădinile şi curţile exterioare. Baumit oferă un sistem de înaltă calitate, începând de la pozareapavelelor până la produse pentru întreţinerea pavelelor. Pentru aplicarea de piatră naturală sauartificială în diverse sisteme constructive, Baumit a dezvoltat produse speciale, care permit oplacare estetică şi stabilă.

Domeniu/Suport Grosimea stratului (patului) (1

Baumit PasterDrainmörtel

Mortar drenant pentru pavaje

    I   n    t   e   r    i   o   r   ş    i    E   x    t   e

   r    i   o   r

    P   e

   r   m   e   a    b    i    l Straturi portante stabilizate mecanic

(pietriş, balast)Funcţie de gradul de încărcare, min. 6 cm.

Straturi portante rigideBeton drenant Baumit Min. 3 cm Min. 6 cm

    I   m   p   e   r   m   e   a    b    i    l    (    3

Beton de egalizare, beton de pantă(DuoBeton), strat de separaţie (2

Funcţie de gradul de încărcare, min. 6 cm.

Baumit SteinMörtel - Mortar pentru

pavaje (ca strat de poză în

interior) (4     I   n    t   e   r    i   o   r

    I   m   p   e   r   m   e   a    b    i    l

Beton de rezistenţă, şape, strat deseparaţie (2 (Baumit Beton Uscat 20)

Funcţie de gradul de încărcare, min. 2 – 4 cm.

Strat termo sau fonoizolant Funcţie de gradul de încărcare, min. 6 cm.

Baumit SteinMörtel plus

Mortar pentru

pavaje plus*

    E   x    t   e   r    i   o   r     P

   e   r   m   e   a    b    i    l

Beton de rezistenţă, şape, strat deseparaţie (Mortar drenant pentru pavaje)

3 -20 mm    I   m   p   e   r   m   e   a    b    i    l

Pavaj (min 2%) (5

    I   n    t   e   r    i   o   r

Şape, beton de rezistenţă (şape Baumit)

Baumit PasterFugenmörtel

Mortar de rostuit pavaje

Pentru rostuirea pietrelor şi plăcilor de pavaj. Lăţimea minimă a rostului 5 mm. Consistenţa este funcţie de domeniuşi tehnica de aplicare.

Baumit NaturFuge

Nisip pentru pavaje

Pentru rostuirea tuturor tipurilor de pavaje executate în sistem, pe pat drenant fără liant (nisip, split). Lăţime rost 3-8 mm. (Natur Fuge Gk 1) sau 8-15 mm.(Natur Fuge GK 4). Adâncimea de umplere: de două ori lăţimea rostului,

dar minim 15 mm. (1. Grosimea stratului de poză (patului) până la 6 cm: Mortarul de poză se compactează prin presarea pavelelor. Grosime strat de poză peste 6 cm: Compactarea se faceprin intermediul utilajelor de compactat (mai mecanic, placă vibrantă, rulou compactor). Pentru a îmbunătăţi aderenţa plăcilor de pavaj este necesar ca înainte de pozareaplăcilor, o pastă de ciment să fie aplicată (din ciment cu tras) sau Baumit Stein Kleber, pe patul de mort ar.(2. Strat de separaţie sub forma unei folii de polietilenă de minim 0,1 mm gr osime, pentru separarea patului de mortar de stratul suport (un chenar di n bandă marginală serecomandă).(3. Straturile suport impermeabile trebuie prevăzute cu pante de minim 2% în zonele deschise şi cu un sistem de evacuare a apelor de pe această suprafaţă. Pe suporturilepe care apa bălteşte local după ploaie se vor realiza găuri de drenaj până sub adâncimea de îngheţ.(4. Poate fi folosit ca mortar de zidărie pentru zidărie di n moloane de piatră la exterior.(5. La lipirea directă a pavajelor pe beton, la exterior, suprafaţa va fi realizată cu pantă (min. 2%).

* Produsele cu marcajul plus au în compoziţie un liant special cu adaos de zgurănumit Slagstar. Aceste produse reduc complet riscul apariţiei eflorescenţelor şi de aceea sunt recomandate în special la placarea cu piatră sau cu pl ăci care

favorizează apariţia sărurilor, precum şi în mediile expuse permanent la apă.

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJE

Page 65: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 65/76

65

Baumit PflasterFugenmörtel

Baumit SteinKleber 

Baumit PflasterDrainmörtelSuprafaţă drenantă (opţional)

Strat suport (exemplu: beton de pantă)

Pe suport din beton existent

Baumit PflasterFugenmörtel

Baumit SteinKleber Baumit PflasterDrainmörtel

Baumit Beton 20 / Strat portant din beton uscat Baumit Beton 20

Strat permeabil la apăStrat protecţie antiîngheţ Strat de fundare

Baumit PflasterFugenmörtel

Baumit Beton 20 / Strat portant fără liant Strat permeabil la apăStrat protecţie antiîngheţ Strat de fundare

Pe beton drenant sau pe straturi portante fără liant

Pe beton drenant sau pe straturi portante fără liant

Metoda utilizării materialelor fără liant pe straturi portante fără liant

Baumit NaturFuge

Strat de poză din piatră / nisipStrat permeabil la apăStrat portant fără liant 

Strat protecţie antiîngheţ Strat de fundare

METODA UTILIZĂRII MATERIALELOR PE BAZĂ DE LIANŢI

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   S   I   S   T   E

   M   E   D   E   M   O   N   T   A   J   P   E   N   T   R   U

   P   A   V   A   J   E

TEHNICA POZĂRII PAVELELOR ŞI PLĂCILOR DIN PIATRĂNATURALĂ SAU ARTIFICIALĂ

Pantă min.2%

Baumit PflasterDrainmörtelBaumit SteinKleber 

Page 66: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 66/76

66

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJE

PRODUSE PENTRU CURTE ŞI GRĂDINĂ

Mortar uscat, aditivat, cu grad ridicat de lucrabilitate de clasă C 25/30. Pentru rostuirea pavajelor în tehnica “fluidă”.

Consum Pietre de pavaj: cca. 2- 4 kg/m²/cm adâncimePlăci de pavaj: cca. 1 kg/m²/cm adâncime

Rosturi perimetrale Randament EANcca. 2 kg/l cca. 14 l mortar proaspăt/sac 9004329221680

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg 

Baumit PasterFugenmörtel - Mortar pentru rostuit pavaje

Mortar adeziv în pat mediu în grosime de 3-20 mm cu adaos de tras, pentru lipirea pietrelor naturale sau artificiale.

Consum EANcca. 3- 5 kg/m²/5 mm. Grosimea stratului şi consumul 9004329221758sunt funcţie de domeniul de utilizare.

Livrare: Sac 25 kg, 48 saci/palet=1200 kg 

Baumit SteinKleber - Adeziv pentru piatră

Beton uscat predozat de clasă C 12/15, cu adaos de tras, pentru pozarea pavajelor la interior (pivniţe, crame etc.), precum şi camortar pentru zidării. Granulă maximă: 4 mm.

Consum EANcca. 20 kg./m²/cm = 2000 kg/m³ 9004329221529

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg 

Baumit SteinMörtel - Mortar pentru pavaje

Beton drenant de clasă C 16/20, cu adaos de tras, rezistent la îngheţ, ca strat por tant sau de pozare a plăcilor şi pietrelor de pavaj.

Mortar drenant G4K

Consum EANcca. 18-20 kg/m²/cm 5945752001576

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

Baumit PasterDrainmörtel - Mortar drenant pentru pavaje

Beton uscat de clasă C 16/20 rezistent la săruri şi îngheţ, nu produce eflorescenţe, ca strat suport sau de poză, la interior sau exteri-

or, în special, pentru amenajări adiacente iazurilor şi bălţilor precum şi pentru zidării de piatră. Granulă maximă: 4 mm.Consum EANcca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³ 9004329221772

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg 

Baumit SteinMörtel plus - Mortar pentru pavaje plus

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

*Detalii la pagina 70

Page 67: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 67/76

67

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   S   I   S   T   E

   M   E   D   E   M   O   N   T   A   J   P   E   N   T   R   U

   P   A   V   A   J   E

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJE

Nisip cu granulaţie controlată cu adaos de lianţi naturali şi aditivi, pentru umplerea rosturilor pietrelor sau plăcilor de pavaj (naturale,

beton sau clincher) în sistemul de pat drenant (pe nisip sau split). Umplerea rostului se face cu material în stare uscată pentru rosturicu lăţimea de 3-8 mm (GK1) sau 8-15 mm (GK 4). Pentru întărirea materialului se stropeşte suprafaţa.

Baumit NaturFuge GK 1 - Granulă max. 1 mm

Consum EANcca. 0,3 -4 kg/m²/cm adâncime 9004329221703

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg 

Baumit NaturFuge GK 4 - Granulă max. 4 mm

Consum EANcca. 0,3 -4 kg/m²/cm adâncime 9004329221710

Livrare: Sac 25 kg, 56 saci/palet=1400 kg 

Baumit NaturFuge - Nisip pentru rostuit pavaje

Baumit Beton 20 - Beton uscat 20

Baumit DuoBeton - Beton uscat

PRODUSE PENTRU CURTE ŞI GRĂDINĂ

BETOANE USCATE

Beton uscat, predozat, de clasa C16/20, pentru toate aplicaţiile în casă şi grădină, pentru elemente nestructurale, ca strat suport pentru pavaje şi placaje, pentru lucrări de infrastructură.

Consum Randament EAN20 kg/m²/cm cca. 20 l beton proaspăt/sac 5945752001729

Livrare: Sac 40 kg, 35 saci/palet=1400 kg 

Beton uscat, predozat, clasa de rezistenţă la compresiune C16/C20 pentru toate lucrările de betonare în casă şi grădină (deex.fundaţii, utilizat ca beton ciclopian, scări, pardoseli, buiandrugi, pentru zidiri la amenajarea grădinilor, ca beton de poză pentrupavare cu piatră sau plăci), rezistent la îngheţ.

Consum Randament EAN20 kg/m²/cm cca. 15 l beton proaspăt/sac 5945752000388

Livrare: Sac 30 kg, 48 saci/palet=1440 kg 

*Detalii la pagina 70

Page 68: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 68/76

68

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJESERVICII

GENERALITĂŢI TENCUIELI DECORATIVE ŞI VOPSELE

MATERIALE INFORMATIVE

BAUMIT ONLINE

Culori

Culori/stoc

Comandă

 Termen de livrare

Comenziulterioare

Consum

 Antimucegai

Coeficient dereflexie a luminii

Cantităţi minime

Mostre

 Tencuielile şi vopselele decorative Nanopor, Silikat, Silikon, Granopor, CreativTop, FineTop, FillTop şi Open sunt disponibile în 888 de culori conform paletarului de culori “Baumit Life”. Alte culori se execută la cerere. Culorile intense sunt cele cuterminaţia 1 şi sunt specifice produselor StyleColor şi StyleTop.

0019 (alb)

 Toate produsele în afară de alb se colorează pe bază de comandă.

2 zile lucrătoare de la primirea comenzii pentru produsele aflate în stoc.

La comenzi ulterioare există posibilitatea unor uşoare abateri de nuanţă. În cadrul aceleiaşi şarje nu există variaţii de nuanţă.La comenzi suplimentare se specifică şi numărul şarjei din prima livrare.

Consumurile indicate în catalog sunt valabile pentru suprafeţe finisate corespunzător. La suprafaţa reală de tencuit (fără goluri,plus şpaleţi) trebuie prevăzut un adaos de 15-20%.

 Toate finisajele Baumit sunt aditivate corespunzător contra mucegaiurilor şi ciupercilor.Tencuielile şi vopselele Nanopor, Sili-kon, Silikat, Granopor şi Artline pot fi livrate la cerere, cu conţinut suplimentar de substanţe ce împiedică formarea mucegai-ului şi a ciupercilor. Adaosul este de 0,70 RON/kg la tencuieli şi 1,20 RON/kg la vopsele. Se va preciza pe comandă -

antimucegai. Tencuielile decorative cu un coeficient de reflexie a luminii (HBW) mai mic de 25 nu sunt recomandate ca finisaje pe sistemeletermoizolante.

1 palet. (produsele colorate se livrează şi la unităţi de ambalare)

Pentru mostre se percep următoarele taxe: Tencuieli decorative 10,80 RON/kg Vopsea Exterior 18,90 RON/kg Vopsea interior 9,80 RON/kg.

 Tencuială Style 17,20 RON/kg Vopsea Style 36,20 RON/kg 

  Sisteme de tencuieli, mortare şigleturiSisteme Baumit de tencuieli mecanizateSisteme de mortare uscate pentru pavareaaleilor şi grădinilor Sistemul Sanova L 

 Tencuieli de ipsos mecanizateAvantajele tencuielilor aplicate mecanizat Glet de ipsos Fino GrandeGlet de ipsos Fino Bello

  Sisteme termoizolanteSistemul termoizolant Baumit Open

Sistemul termoizolant Baumit Star Sistemul termoizolant Baumit ProGhid de punere în operă

  DibluriBaumit Duplex 

  Finisaje BaumitGhid de punere în operă CreativTop

 Taste of Life Tencuială MosaikVopsele pentru interior Baumit Divina

  Şape BaumitŞapă Baumit Alpha 2000Şapă Baumit Nivello Quattro

 Te interesează să termoizolezi, să restaurezi sau să faci renovări? Baumit îţi oferăsisteme complete de materiale pentru construcţii.

Un simplu click pe www.baumit.com îţi poate furniza o multitudine de informaţii despecialitate despre produsele Baumit. Găseşti aici descrierea produselor şi fişelelor tehnice, liste de preţuri, informaţii şi noutăţi.

 Tot de pe www.baumit.com îţi poţi downloada conţinutul materialelor informativetipărite despre produse.

Special pentru noul univers coloristic de la Baumit este dezvoltat Life Microsite.Adică, întregul spectru de la Life poate fi regăsit pe www.baumit.com respectivwww.baumitlife.com.

Page 69: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 69/76

69

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   S   I   S   T   E

   M   E   D   E   M   O   N   T   A   J   P   E   N   T   R   U

   P   A   V   A   J   E

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJE

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   S   E   R   V   I   C   I   I

SERVICII

BAUMIT SERVICE

Baumit vine în sprijinul clienţilor cu un pachet complet de ser vicii în domeniul zidăriilor, tencuielilor, termoizolării şi restaurărilor. Vă consiliem în domeniul soluţiilor tehnice, vă ajutăm în alegerea produselor şi culorilor pe baza experenţiei practice a specialiştilor noştri.

Programul nostru de service cuprinde:Calcule termotehnice pentru pereţiRecomandări pentru asanări şi restaurări de faţadePaletare de culori şi structuri mostre pe şantier Asistenţă la întocmirea caietelor de sarciniSeminarii teoretice şi practice pentru profesionişti

CALCULE TERMOTEHNICE ŞI ANALIZE DE LABORATORCalcule termotehnice

Calcul termic şi de difuzie la vaporiOptimizarea termoizolării pereţilor 

 Analize de laborator

DeterminareaConcentraţia de săruri

MOSTRE

Pentru toate produsele colorate. 

 Tencuieli decorativeVopsea Exterior Vopsea Interior 

PALETARE

Big Life:Cu cele 888 de culori, noul, inovativul sistem de colorare de la Baumit este modern, în trend. Împreună cu stick-ul USB,el este un “must have”pentru fiecare birou de arhitectură, fiind, în acelaşi timp, un instrument ideal pentru proiectanţi.

Easy Life: Întregul nou sistem de colorare Baumit LIFE, cu 888 de culori, într-un format practic pentru constructorii de pe şantiere.

Taste of Life:O armonioasă selecţie de 88 de culori elegante din cadrul sistemului de colorare Baumit LIFE. Pentru dumneavoastră,specialiştii în domeniul armonizării culorii au ales 20 de combinaţii elegante pentru o selectare rapidă a culorii.

Mosaik:Modele originale şi structuri într-un format absolut încântător. Cele 36 de noi combinaţii ale noilor tencuieli mozaic sunt 

uşor de utilizat direct pe şantier.

ColorStripes:Instrument util pentru planurile designerilor şi proiectanţilor. Autoadezive, în orice culoare.

ColorFinder:Detector de culoare

Page 70: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 70/76

70

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJESERVICII

 Toate indicaţiile cu privire la consum sunt valori orientative, consu-

mul real fiind funcţie de tipul şi calitatea suportului precum şi de

modul de lucru.

 Toate fabricile Baumit România sunt certificate conform ISO 9001

şi ISO 14001.

Produsele respectă cerinţele impuse de normele europene având

aplicat marcajul de conformitate CE.

- 1 palet - produse uscate şi umede- 1 unitate de ambalaj - produse la bucată (profile, dibluri,

plasă şi produse umede colorate)

- 1 unitate de ambalaj - produse speciale: 50% avans

Pentru comenzile primite zilnic până la ora 12:00 livrările se fac

după cum urmează:

) Produse aflate în stoc. Termen de livrare 48 de ore.

*) Produsele nu se află în mod curent pe stoc. Termen de livrare 14

zile lucrătoare.

**) Preţurile diferă în funcţie de terminaţiile codurilor de culoare din

paletarul Life sau paletarul de chituri Baumacol.

 În principiu, marfa vândută şi facturată nu se returnează;

Se atrage atenţia că din momentul preluării mărfii din depozitele

Baumit, delegatul şi/sau transportatorul răspund de asigura-

rea încărcăturii în cursul transportului şi manipulării la locul de

descărcare.

Din acest an, Baumit România şi-a diversificat unitatea de ambalare.

Astfel sunt 9 produse la care livrarea se poate face la ambalaje de

40 kg, cât şi la ambalaje mai mici, respectiv 25 kg şi 30 kg. Totodată,

la ambalajele mai mici, termenul de depozitare s-a extins la 12 luni.

Produsele cu ambalaje noi sunt: FeinPutz, FeinPutz Aussen, MVR Uni,

Manu 4, Şapă C16, Şapă C20, MM 30, MM 50 şi MM100.

Indicaţii cu privire

la consum

ISO 9001

ISO 14001

Marcaje de

conformitate

Cantităţi minime

livrate

 Termen de livrare

Returnarea mări

 Asigurarea

 încărcăturii

 Ambalaje noi

Informaţii generale

Page 71: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 71/76

71

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   S   I   S   T   E

   M   E   D   E   M   O   N   T   A   J   P   E   N   T   R   U

   P   A   V   A   J   E

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJE

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   S   E   R   V   I   C   I   I

SERVICII

CONDIŢII DE LIVRARE

 Transport organizatde:

Cantităţi de marfă, sau valoarea mărfii / livrare

Costuri transport / compensaţii (RON / To)

0-150 km 150-300 km >300 km

Baumit Romania *

min. 20 To sau min.9.000 RON** (toate

produsele minusprodusele grosiere)

Gratuit 

min. 20 to sau min 9.000RON**

(produse grosiere ***)Gratuit + 15

Baumit Curier (min. 2 pal sau min.

2.250 RON)+ 35 + 60

Parteneri BaumitRomania

Minim 20 tone(toate produsele minusprodusele grosiere***)

- 27 - 42 - 52

Minim 20 tone(produse grosiere***)

- 23 - 37

Orice cantitate < 20 tone(toate produsele minusprodusele grosiere*** )

-22 - 32 -45

Orice cantitate < 20 to( produse grosiere *** )

-15 - 30

Costuri şi compensaţii pentru transport, conform tabelului 1:Costuri şi compensaţii pentru transport 

 Trasee şi orare pentru navetele Baumit Curier, în conformitate cu tabelul 2:Rute şi zile de livrare cu Baumit Curier 

Navetele Baumit Curier vor pleca obligatoriu dacă există cel puţin o comandă standard (min. 2 paleţi, sau valoarea minimă de 2.250 RON).

BAUMIT CURIER

*) La livrări cu camion dotat cu macara, comandată de Cumpărător, se percepe o taxa suplimentară de 22 RON/palet.**) Pentru cantităţi mai mici decât 20 to/livrare, se facturează contravaloarea transportului raportată la cantitatea ( în tone) de marfă livrată.***) Produsele grosiere:şape, mortare de zidărie şi tencuieli de grund.

Costurile suplimentare, respectiv compensaţiile parţiale pentru transport, se evidenţiază la rubrica separată, pe factura aferentă fiecărei livrări în parte. Transportul gratuit se efectuează în condiţiile de mai sus, între depozitul Furnizorului şi o singură locaţie indicată de Cumpărător, unde Cumpărătorul va asigura descărcareaexpeditivă a mărfii.

Compensaţiile pentru transportul efectuat de Cumpărător se acordă pentru cantităţi de mar fă egale sau mai mari decât unităţile minime de livrare (1 palet pentru produseuscate la sac, o unitate de ambalaj pentru celelalte produse ş.a., aşa cum este stipulat în listele de preţuri).Atunci când Cumpărătorul solicită organizarea transportului de către Furnizor, dar nu se întrunesc condiţiile de acordare a facilităţilor cuprinse în Tabelul 1 (cantităţi maimici de 20 to, sau mar fă în valoare mai mică de 9000 RON/livrare), Furnizorul va factura contravaloarea transportului aşa cum aceasta rezultă din factura societăţii detransport utilizate.

 Tabelul 2

Zile Din Bucureşti către: Din Teiuş către:

MARŢI B1 ● Ploieşti – Buzău – Brăila - Galaţi T1 ● Sibiu – Braşov – Sf. Gheorghe

 T2 ● Cluj – Zalău – Satu Mare – B. Mare

MIERCURIB2 ● Târgovişte – Piteşti – Rm. Vâlcea – Tg. Jiu

B3 ● Slobozia – Constanţa – Tulcea T3 ● Târgu Mureş – Odorhei – M. Ciuc

 T4 ●Târgu Mureş – Reghin - Bistriţa

 JOI B4 ● Piteşti – Slatina – Craiova – D. T. Severin T5 ● Deva – Hunedoara – Reşiţa

 Tabelul 1

Page 72: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 72/76

72

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJESERVICII

CONDIŢII DE LIVRARE - SILOZ

Produsele se vor transporta şi livra direct pe şantier cu un autocamion cu dotare specială, (Silo-transportor), în silozuri metaliceBaumit cu capacitatea de 18 m³. Materialele se extrag din siloz cu ajutorul unor instalaţii de transport pneumatic care creează

 în acesta o presiune de aer de max. 2 bari, sau cu ajutorul unor malaxoare cu amestecare continuă, care pot fi puse la dispoziţia

beneficiarului. Reîncărcarea silozurilor se efectuează cu cimentruck dotat cu compresor de aer. Toate utilajele puse la dispoziţiabeneficiarului corespund normelor europene şi sunt autorizate pentru funcţionare de ISCIR.

Distanţa maximă între fabrica furnizorului şi locul de amplasare pe şantierul beneficiarului este de 100 Km.

Accesul va fi asigurat de beneficiar pe drumuri corespunzător amenajate pentru autocamion cu greutatea maximă de 40 to. iar lalocul de amplasare trebuie asigurat un gabarit, în plan de 4x4 m, iar pe înălţime de 8,5m.

 Terenul pe care se va amplasa silozul va avea capacitatea portantă necesară pentru a suporta încărcarea dată de silozul plincu material. Dacă silozul trebuie aşezat în apropierea unei săpături, a unui canal, a unei gropi de fundaţie sau oricărui alt tip deexcavaţie, distanţa de la talpa silozului la marginea săpăturii trebuie să fie mai mare decât o distanţă egală cu adâncimea gropiiplus un metru (ex.: groapa de 2,5 m adâncime, distanţa minimă egală cu 3,5 m.). Pentru asigurarea unei stabilităţi cât mai bune a

silozului, dacă este cazul, beneficiarul va asigura amplasarea acestuia pe o platformă executată din dulapi de lemn de 2,50 – 3,00m lungime, 30 cm lăţime şi cel puţin 8 cm grosime.

Baumit va asigura livrarea silozului pe şantier în două zilelucrătoare de la încheierea contractului şi respectiv lansareacomenzii. Reîncărcarea cu material a silozului se va efectua în1-3 zile lucrătoare de la lansarea de către beneficiar a comenzii.

Siguranţa instalării şi stabilitatea silozului intră totdeauna în sarcinabeneficiarului. Orice pagube provocate sau datorate accidentelor,exploatării necorespunzătoare, nerespectării normelor tehnicii şisecurităţii muncii ş.a., timpul utilizării silozului şi utilajelor conexe,intră în răspunderea beneficiarului.

Generalităţi

Distanţe

 Acces

 Amplasament

 Termen de livrare

Răspunderi

Cantităţi minime Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului silozul Baumit şi utilajele conexe numai cu condiţia cabeneficiarul să comande una din cantităţile minime de materiale:Mortar de zidărie, mortar pentru tencuieli sau şapă 15 toneMortare speciale 7 tone

 Taxă instalaresiloz pe şantier

450 RON/produs/amplasament 

Mutareasilozului pe altamplasament, încadrul aceluiaşişantier

Prima mutare gratuit Următoarele mutări 450 RON/mutare

Chirie Pentru următoarele ritmuri de consum:

Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau şapă1 tonă/zi gratuit 

Mase de şpaclu0,5 tone/zi gratuit 

Reumplereasilozului

Reumplerea silozului se efectuează cu utilaje de tip cementruck

Returnareasilozului

 În situaţia în care a rămas mai mult de 1 tonă de material neconsumat locatorul va storna contravaloareamaterialului la preţul de livrare diminuat cu 50 RON/to. În situaţia în care materialul rămas nefolosit, la returnare are masa mai mică decat 1 tonă, locatorul nu vareturna locatarului contravaloarea respectivei cantităţi de material.

Distanţa întrefabrica Baumit şi şantier (km)

0-50 km 50-100 km

 Taxa de reumplere(RON/t) fără TVA 

25 50

Page 73: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 73/76

73

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   A   B   R   E   V

   I   E   R   I   C   O   N   F   O   R   M    S

   T   A   N   D   A

   R   D   E   L   O   R

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

ŞAPE

TENCUIELI

ADEZIVI PENTRU GRESIE ŞI FAIANŢĂ

Clasă mortare M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Rezistenţă la compresiune N/mm2 1 2,5 5 10 15 20

Clasă C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60

Rezistenţă la compresiune 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60

Clasă F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30

Rezistenţă la încovoiere 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30

Caracteristici Clasă Valori

Rezistenţă la compresiune la 28 zile CS ICS IICS IIICS IV

0,4 bis 2,5 N/mm2

1,5 bis 5,0 N/mm2

3,5 bis 7,5 N/mm2

≥ 6,0 N/mm2

Absorbţia de apă prin capilaritate W 0W 1W 2

Nespecificat c ≤ 0,4 kg/m2min0,5

c ≤ 0,2 kg/m2min0,5

Conductivitatea termică T 1 T 2

≤ 0,1 W/(mK)≤ 0,2 W/(mK)

 Tip Clasă Descriere

C 1 Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală.

C 1 T Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală şi alunecare redusă.

C 2 T S1 Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătăţit, cu alunecare redusă, deformabil (deformaţia maximă la încovoiere de S1 > 2,5 mm < 5mm).

C 2 TE S1 Adeziv pe bază de lianţi minerali, îmbunătăţit, cu alunecare redusă şi opentime extins, deformabil (deformaţia maximă la încovoiere deS1 > 2,5 mm < 5mm).

C G2 Mor tar de rosturi îmbunătăţit pe bază de lianţi minerali.

Denumire Clasă

 Tencuială de ipsos pentru construcţii Tencuială pe bază de ipsos pentru construcţii Tencuială de ipsos-var pentru construcţii Tencuială uşoară de ipsos pentru construcţii Tencuială uşoară pe bază de ipsos pentru construcţii Tencuială uşoară de ipsos-var pentru construcţii Tencuială de ipsos pentru lucrări de tencuire cu duritatea suprafeţei ridicată

B1B2B3B4B5B6B7

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a

    u    m      i     t  .    c    o    m

ABREVIERI CONFORM STANDARDELOR

 Abrevieri conform SR EN 998-2

G=Mortar de uz general pentru pentru zidărie L=Mortar uşor pentru zidărie T=Mortar pentru zidărie în pat subţire

 Abrevieri conform SR EN 13 813

CT=Şapă ciment CA=Şapă anhidrit 

 Abrevieri conform SR EN 13279-1

 Abrevieri conform SR EN 998-1 

GP=Mortar de uz general pentru tencuire/gletuire LW=Mortar uşor pentru tencuire/gletuireCR=Mortar colorat pentru tencuire R=Mortar pentru renovare T=Mortar pentru izolare termică

 Abrevieri conform SR EN 12004 şi SR EN 13 888

Page 74: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 74/76

74

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJESERVICII

AT -ÖSTERREICH

 Wopfinger Baustoffindustrie GmbH2754 Waldegg 

 Wopfing 156Bulgaria Str. 38

 Tel.: +359 (0) 2/9266 911Fax: +359 (0) 2/9266 918

[email protected] www.baumit.bg 

AL -ALBANIEN

Baumit Albania [email protected]

BG -BULGARIA

Baumit Bulgaria EOODBG - 2100 Elin PelinBulgaria Str. 38

 Tel.: +359 (0) 2/9266 911Fax: +359 (0) 2/9266 [email protected] www.baumit.bg 

  BA - BOSNA I

HERCEGOVINABaumit d.o.o.BIH - 71210 IlidžaOsik 2 b

 Tel.: +387 (0) 33/566 770Fax: +387 (0) 33/566 [email protected]

  BY -BELARUS

Baumit Bel GmbHBEL - 220015 MinskUl. Gurskogo 11a,room 76

 Tel.: +375 (0) 17/372 75 53Fax: +375 (0) 17/372 75 52

[email protected]

CH -SCHWEIZ

Baumit Schweiz AGCH - 8317 TagelswangenRingstrasse 26

 Tel.: +41 (0) 52/354 50 70Fax: +41 (0) 52/354 50 [email protected]

CN -CHINA

Baumit Building Material(Shanghai) Co., Ltd.200092 Shanghai, P.R. ChinaSiping Road 1388, Room 302,Building C, Yangpu District 

 Tel.: +86 (0) 21/51 02 88 02Fax: +86 (0)21/ 51 02 99 [email protected]

CZ - CESKÁREPUBLIKA

Baumit, spol. s r.o.CZ - 250 01 Br andys nad LabemPr °umyslová 1841

 Tel.: +420 (0) 326/900 400Fax: +420 (0) 326/900 [email protected]

www.baumit.cz

DE -DEUTSCHLAND

Baumit GmbHD - 87541 Bad Hindelang/AllgäuReckenberg 12

 Tel.: +49 (0) 83 24/921-0Fax: +49 (0) 83 24/9210 [email protected]

ES -ESPAÑA

Baumit S.L.ES - 28232Las Rozas (Madrid)Edificio de Negocios Sevilla,c/Dublin, 1, 1A

 Tel.: +34 (0) 916/407 227Fax: +34 (0) 916/360 [email protected]

FR -FRANCE

Baumit SAS77500 ChellesZAC de la Tuilerie29, rue de l‘[email protected] www.baumit.fr 

GR -GRIECHENLAND

Baumit Hellas S.A.GR - 15235 Vrilissia-AthenL. Pentelis 49

 Tel.: +30 (0) 210/60 95 600Fax: +30 (0) 210/60 95 [email protected] www.baumit.gr 

HU -MAGYARORSZÁG

Baumit Kft.H - 2510 Dorog Baumit út 1.H - 2511 Dorog, Pf.: 132.

 Tel.: +36 (0) 33/512 910Fax: +36 (0) 33/431 [email protected]

Page 75: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 75/76

75

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

   S   I   S   T   E

   M   E   D   E   M   O   N   T   A   J   P   E   N   T   R   U

   P   A   V   A   J   E

SISTEME DE MONTAJ PENTRU PAVAJE

    I   n    f   o   r   m   a    ţ    i    i   s   u   p    l    i   m   e   n    t   a   r   e   p   e    w    w    w  .      b    a    u    m      i     t  .    c    o    m

SERVICII

   B   A   U   M   I   T   I   N   T   E   R   N

   A   T   I   O   N   A   L

China

HR -HRVATSKA

Baumit Croatia d.o.o.HR - 43541 SiračRuđera Boškovića 54

 Tel.: +385 (0) 1/3466 800Fax: +385 (0) 1/3466 [email protected] 

www.baumit.hr 

IT -ITALIA

Baumit Italia SpaI - 33078 San Vito al

 Tagliamento (PN)Via Castelnuovo del Friuli 1 -Z.I. Ponte Rosso

 Tel.: +39 (0) 434/84 4444Fax: +39 (0) 434/85 [email protected] www.baumit.it 

LT -LIETUVA

UAB „Baumit Lit“LT - 02300 VilniusLentvario g. 1

 Tel.: +370 (0) 5/26 40-778Fax: +370 (0) 5/26 [email protected] www.baumit.lt 

LV -LATVIJA

Baumit-Baltikum SIA LV - 1046 RigaKalnciema 88a

 Tel.: +371 (0) 674/513 15Fax: +371 (0) 674/513 [email protected]

www.baumit.lv

MK -MAKEDONIJA

Baumit Makedonija DooelMK - 1000 SkopjeUl. Bahar Mois 9a

 Tel.: +389/(0)2 306 98 07Fax: +389/(0)2 306 98 [email protected]. baumit.com.mk

ME -MONTENEGRO

Baumit Crna Gora d.o.o.MNE - 81000 PodgoricaBulevar Revolucije 30

 Tel.: +382 (0) 20/241 262Fax: +382 (0) 20/241 [email protected]

PL -POLSKA

Baumit sp. z o.o.PL - 50-107 Wrocław ul. Sukiennice 6

 Tel.: +48 71/358 25 00Fax: +48 71/358 25 [email protected]

www.baumit.pl

RU -RUSSIA

OOO „Baumit“ –Büro St. Petersburg RUS – 192007 St. Petersburg ul. Tambovskaja, d. 12, litera B.

 Tel.: +7 (0) 812/490 47-42oder -46Fax: +7 (0) 812/490 47 [email protected]

RS -SRBIJA

Baumit d.o.o.SRB - 11130 BeogradSmederevski put 25k

 Tel.: +381 (0) 11/347 50 82Fax: +381 (0) 11/347 47 [email protected]

SK - SLOVENSKÁREPUBLIKA

Baumit, spol. s r.o.SK - 811 03 BratislavaZrinskeho 13

 Tel.: +421 (0) 2/593 03 311Fax: +421 (0) 2/544 11 [email protected]

www.baumit.sk

SI -SLOVENIJA

Baumit Gradbeni Materialid.o.o.SLO - 1000 LjubljanaZagreb ska ulica 1

 Tel.: +386 (0) 1/236 37 55Fax: +386 (0) 1/236 37 [email protected]

TR -TÜRKI

. YE

Baumit TRInsaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Sti

 TR - 34810 Kavacık - Beykoz/IstanbulAcarlar I.s Merkezi D - Blok No: 1

 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00Fax: +90 (0) 216/680 34 [email protected] www.baumit.com.tr 

UA -UKRAINE

Baumit Ukraine GmbHUA – 03083 Kiew ul. Tschervonopraporna 34

 Tel.: +380 (0) 44/568 52 54Fax: +380 (0) 44/568 47 [email protected]

www.baumit.ua

UK -UNITED KINGDOM

IE -IRELAND

BaumitUK - B37 7YN Birmingham4200 Waterside Centre,Solihull ParkwayBirmingham Business Park

 Tel.: +44 (0) 121-717 4843Fax: +44 (0) 121-717 [email protected]

Page 76: Catalog 2013

7/14/2019 Catalog 2013

http://slidepdf.com/reader/full/catalog-2013-563108c5c2432 76/76