Carti ghicitori

of 25 /25
7/23/2019 Carti ghicitori http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 1/25 Ceea cfacesuccesulmci ail . este d o citegti in curiozilulL' Ceea c i o reciteqti facegloria,estc pentru a- i hliin Nu-mi pot nchipuia cc poatc irl,rsi o cafiecarenu qi ndearnnliililor rl la bine. ,:i:r:1,:::i:ii,ji::ri:r :::-::: : : ,( n canea sten prieren rrc t f.:L'' nu ne ngeald iciodata. l.t ' Jtr' T t,B lllllllll lllllll

Embed Size (px)

Transcript of Carti ghicitori

Page 1: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 1/25

Ceea c

face

succesul

mci ail

.

este do citegti in curiozilulL'

Ceea c

i

o

reciteqti

face

gloria,

estc

pentru

a- i hliin

Nu-mi

pot

nchipui

a

cc

poatc ir l ,rsi

o cafiecare

nu qi ndearnnliililor

rl

la bine.

, : i : r :1,: : : i : i i , j i : : r i : r

: : :- : : :

:

:

,( n

canea sten

pr ieren

rrc

t

f . :L ' '

nune ngeald

ic iodata.

l . t '

Jtr'

T

t,B

llllllllllllllll

Page 2: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 2/25

Page 3: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 3/25

Preanra.u{egere

Ghicirori"pregititi

subeSida: EPUBLIQUE

TRANCAISE.

INISTEREE UEDUCATIONAIIONALT,OE

UENSEICNEMENTSUPERIEURTDE

LA RECHERCHE

iCENTRE

CULTUREL

RANCAISe ASl

RoUMANIE),

nde,laexamenul

de aresrare ELF 2cu numirulde matri.ulafe40098.002279,

<andidatul

alentinanSercanuabinur note|e6l,62 in otalul

deo suti

(100).

czlJ 398,6

G4 8

DesciercalPa camerciNaionaleC54ii

Ghicitori s€lectieral€ndn angereanu

unior

Ch.: ontos,

2007F.E-P.fiposEfiacentrali"). 44p

tsBN978'997 '72-013-7

2000 x,

398,6

Prccesarcompure

z.tA|cdblel Ardforic

Copeft t Ru dnda Roffi nciuc

Bd.

$tehn

cel

Marc Sfanl 180

MD.2004Chitin;u

rel,:29,5&04

Tiparul xecurataF.E.-l?Tipogafia

enthla'

MD-2068,hitiniu

@

SelecAie,oncepfie

alenrin angercanulunior

007

lsBN97A'991 -J

.O1 '7

crrvANT

Inanure

Ghicitoarea

(cimilitura)

eJte

nu numai o intrebare,

ci o

intrebare plus

rdspunsul. Ghicitoarea

er;te o ipecie scurtA

a

literaturii popularg de obicei in versuri, in care se prezinti

sub formd

metafodcA un obiec

o fiinti sau un

fenomery

cerAndu-se

dentiff area

cedtora

rin

arocieri

ogice.Reduse

ca text, ghicito

le sunt

yariate

ca tematici

ti

au un continut

de icl€i

oafte bogat.

Ghicitorile s-au niscut

in timpuri lndepertate,

nifial

4vAnd lte unctie

decAt eade astazi.

Unii cercetitori suslin

ci ele

au

ost

olosite a oracole

prcvestire,

reviAwne,

rezi-

cere, rofetie,

prorocire),

altii demonstreazA

i ele ar derira

din limbajul convenqionall oamenilorprimitivi, careevitau

si numedsca irect

animalelq

plantele

gi

enomenele aturii

considerate

abu,adici interzise

itual

din superetifi e audin

alte c sze,

Spuse

e

la

tezetori

sau n toiul muncii

ln cimp, intr-o

cliprL e 6gaz, ghicitorile,

de celemai multe

ori, au destinafia

de a deruta ocmaiprin

anu]1 e asoci€ri e

cel carce

pus

si

ghiceasci,

spre a

provoca

hdzul" a stArni veselid.

Ghicitorile uzeazi

de timi+ degi

nu obligatoriq fiind

compu-semai des

din douii

yersuri,

rareori

Indi erltinse.Alite-

raliile

(procedeu

stiligtic

care consLi in repetarea

aceluiagi

sun€t

sau a unui grup

de sunete in cuyinte

care se succed)

sunt

ffecvente. Spre

exemplu: <Pe3te ipile

|6.pite

(abnlpte,

pripistioase)

ciute

(dihinii,

sflbntnciuni)

negre mohorate))

(cuptorul).

Onomatopeele,

cuvinte irnitative,

abundd

(in

mare

cantitate)

$i

s-ar putea

vorbi chiar

de ghicitod onoma-

topeice: <Vej,

vaj prin piisf,

tanc,

,anc

prin

copaci>

(coasa).

Obiectelor li seatribuie calitSfl umane: <Peun deal rotat tade

motu

umflat>

(bostanul,

ovleacul).

Page 4: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 4/25

Filosoful grec Aristotel

menliona c5 ghicitoarea

e*e

<o

metafore bine compuse>.

turi de stil

rezultati dintr-o

comparafie

subinleleasi

lrin

substituirea

cuvantului meta-

fora

joaci

un loc impoftant

in voalarca sensuluighicitorii.

liind o

qpecie

olclorici

vie

ti

avandu-ti sorgintea

n via,ta

de oate

zilele, ghicitoarea

continui sAse dezvolte

de-a lmgul

anilor, improspitandu-qi continuu tematica-

Sub+ecii

ale ghicitodlor

sunt

garadelg enignele, anagra-

mele.

Apar ghicitod literare,

culte

(Tudor

Arghez| Gigore

Culegerea

<Ghicitori> se adreseazi

tuturor acelora care

vor si-fi puni mintea

in mifcare, peatru

a-fi verfica sensibi_

litatea

qi

asculimeagAndului.

Valentin SingereanuJunior

Yalen

Pumnol-Blaga

Am o manta argd

mare,

$ade

pe patru

picioare,

Rabch

9i

ploaie,

$i

soare.

(Aco2ergat)

Dumitrache

Mititel

Cu buricul dupd

el.

(Acul

at a1a)

Mericu;a grabita

Inconjoarddumbrava,

Pripidegte cheile,

Inconjoari

,tirile.

(AlbinQ

Maicn lungn brnumbrd.

(A?,)

iungn

ti

latn

Nu st5 niciodati.

(A?')

Aa

Page 5: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 5/25

Curelugi

unsi

Subpimint ascunsi.

(zp")

M"." ,r"9t f"t",

$i

fata pc mami.

(/1?a

$

gheata)

Tarticutc rosii

si

uti.

@;ei.

t - ,€f

C"rt"n .,"rdc,

DomnulRogu.

Ochii dracului,

Moartea mului.

(Banii)

Ce imi cer e dau,

La nimeninu stau.

(Banii)

\ lh

-.l

(Ardeiul)

--.:-

Bb

Doi unchegide aie

Sebat

n

vitmie.

(Berbecii)

Trece badeaminios

Cu cojocu-ntors e dos.

(Berbeeul)

fuguiul

curatului

In mijlocul arului.

(Biserica)

La stana

itrdni

Ciutele

-adund.

(Bitei.a

g

ehoidtii)

Pe

dealul otat

$ade

mogu

osumflat.

(Bastanul)

Casi cu doui rinduri:

Sus cainii,

Jos

stipenii.

(Bordeiul)

Page 6: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 6/25

Cat

trli.9t.,

Lumeahrdnegte.

Dtci nloare

J.ale

arc.

(Boul)

,lngl

DJtta sexcil

Mcreu batc

toaca.

(Braastele)

Mi dusci ,r ni,

Mir suiipc un scrj,

Cufitul scirpAi.

Lunami I-a dnt,

Soarelo

i I-n unt.

@runa)

Nuopt"o

,i.n"gt",

Ziua

odihncgte.

(B"f"ilr)

St";or.,"rd"

Virfu

i

ardc.

(Bujorut)

Bo-b.r.1,

llostogol

N-are starepe ogor

(Bulg,nrele

e ut)

Aunl pe obl.

(Buricul)

-AJunul

ine ruiul,

Gruiul

gine

a1ta,

BaJta ine loata.

(llutoiul)

Cc

Ghicitoxrc

itirc,rsci

Cine-i

ghici-o

Si si fereasci.

(Capcana)

Am o ghiulea u yaptc iuri.

(C.'pul)

Tlnduri turccasci

(carut)

Page 7: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 7/25

Sub

pndurearnmndit[

$ade

umea mdliti,

Ziua

de soare ugitd,

Noapteade una pitita.

(C^o)

Moginoi lingi moginoi

Numai bune pentnr noi.

(Casele

talui)

Uhicitoare,

ghicitoare

(Castraoetcle)

Harbuz-burduz

De a

fgan

adus,

Sub

ai1n us.

(Cdldarea)

Am o casd

u trei u9i:

Pe

una

ntru gi pe doua es.

(Canasa)

No,rx

fr"g

l11tr un cojoc.

(Cd?,ifna

dc utturoi)

Are tata o oaie laie,

$i

a fhtat doi miei in paie.

Eu zic bir,

Ea face hir.

Eu zic ber,oaie,la stan[,

$i

ea acehap,de mdni

(Cdfeaua)

Am un dorobanl

Ferecat n lanl.

Pninele)

Ochiul dracului,

Iubovnicasatului.

(Cdriuma)

Purcelugi nsi

Sub

pimint ascunsi.

(Cdrtitg

)us

pletele.

Jos

mustifle,

La mijloc cimigi cre1e.

(C*?")

)ade

dracu n perete

$i

tot di din doui dette

(Ceasonitul)

Page 8: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 8/25

Ma

suii n deal

Ca si-mi vid de cai

Pripidii cheile

Se-ncurcari iile

(C*t,n)

Vacl blltatl

In toate zilele fati

(Ceaunul)

Zeami deboz

Cdrturarilor folos.

(cerneata)

Str:chinutl vercle

$adejos 9i

nu

sevede.

(Ciuda)

A- ,rn

-o9o"g.r1,Joaci ntl un picioruf.

(Ciuperca)

Me.rasti..

ntr-un picior,

Ghici,

ciuperci, e-il

(Ciuperea)

Nipercx neagri

Vara pe cimp aleargi.

(Coan)

u iegit ciutele

Ca si pasci uncile.

(Coasa)

)ingur se ace.

"ingur

sedesfece.

(codru,

Am on ..i1el

C un singur ercel.

(C"fr)

Caciulamuntelui

ln tunoul

pamanEulul,

(Conoara)

Domnigor cu hainescurte

l i - - - i , , l - - - . ;

- - , , . r -

(Cocasul)

La

cappieptene,

La coadi secerel,

La mijloc pepene,

Ghici, cine-i el?

(CacoSul)

Page 9: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 9/25

Ho1ul intri-n

casi,

$i

capul

afari il lasi.

(Cuiul)

Lanl

infocat

Peste asi dsturnat.

(Curcubeul)

IJlciorug, bulciorug

$ade-otr-un

iciorug.

(Curechiul)

Coadd de pegte iri cinci degte

Nu se dezlipeqte.

(CuTital)

Mognegut in pieleagoali

Jine

vinul de

nivali.

(oE"t)

Dd

T,

lnu o casr,

O spuzi de cai

albi

$i

numai o iapi rogie.

(urnir f t r tmoa)

Cine se

ngragiegat?

@ovharul)

Am un

garpe

erator

Pe ume

stipioitor

(Drunul)

Creange

uoge

I araumDra-

(Dranal)

De h casd

drlla

casi

Tot funii

ti

ale trase.

(Drunul)

De h noi

9i

piri la voi

Tot cdlei de usturoi.

(Drurnulprundit)

Ce seaude iri urechi,

Vorbegteiri guri

$i

rnspundebrn imbn?

(Eaal)

Ee

Page 10: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 10/25

Ff

C^t'r.

gri..,Jie

Pebciesuie.

(Fasaka)

Pi.iri.i ,,o

",

Pecopac esuie.

(Fasotea)

Sus

bat obele,

Joscadnegurile.

(Fdina)

Strichinule

verde,

Fundulnu

se ede.

(Fnnaina)

Iarnasus9ivara';os.

(Fdnul)

Cxt

in

casa, it afard.

(Fereastra)

In pidure naqte,

In pidure cregte,

Vine-acasiqi horegte.

(Fluierul)

Am doun ugnrile

Ele merg, malul se surpi.

(Foarfeca)

Baba grasi umple casa.

(Focul)

lese moguldin strimtori

$i

se na11n

Pin la nori.

(Fumur)

Ce

iese in pod{iri scaunl

(Fumar)

Ho, io ..r.,

Hur in

os,

Pici noaptea urduhos.

(Fasu,

Page 11: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 11/25

i . ,

-ln

paoufema nasculr

In pldure

eu

crescui,

Acasi cind m-aduse,

Pizitorul cu4ii md puse.

(Gardul)

r't ,

rJe lx nol

tr

pan xr

vor

Merge nunta cu cimpoi.

(Gdinele

Si

cocosul)

Am

un calce-iaI

meu

$i

mi

plimb pe

unde

weu.

(Gandul)

Cine zboari

firi

umbri

$i

se-ntoarce

ire zgomot?

Pandut)

Gugiu, Gugiu

Guguian[,

Strigi [oaptea

rin poiand.

@Asca)

Gg

Susstele,

Jos

stele,

Vai de zilele

mele.

(Gerut)

Tot in

jos

1a

adul

gros

Coase eleacusdturi

FiIi leacde tivitud.

(GhnYa)

un pui de urs

Cu mii de bete

ncins.

(Ghemul) ',

S'.

-^.i,

Jos

mas,

La mijloc fasole-aleasi.

(Gura

cadinfii)

Teleag,

Beleagn,

$apte

coli de at,i neagri.

(Hamarile

ti

cdntfa)

Hh

Page 12: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 12/25

Am o ulciculi

cu

micre

La cumlta n buruiene,

(Ilarlazul)

De aici

9i

pan,. amunte

Numai pituri attenute.

(Hordete)

I

ade rsul

pe

bordei.

(IIornul)

Tata lungul,

Mama ata,

Sod-mea enjita.

(IIornul,

soba

Si

g.na sobei)

Pmtat,

Gura neagri.

(Hreanul)

St

op",.t.op" p. .itrt

Slatauzuldupi dinsul.

(Iapati manzul)

I i

La

deal

epede

9i

{iri ocol,

Iar la vale ostogol.

(1"?"nU

Put^ offpt",

Doui ciulite.

(1"p"*t")

$

ade

ghebos

In rogoz.

Strigodate

$i

se

ndreaptn.

QePurele)

Am o iconigi rogie

Sti lipitI in

perete,

Nimeni n-o cunoagte,

Numaieu

9i

Dumnezeu.

(Inima)

-A1e

cre,te use n be1e.

(It,"U

Page 13: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 13/25

I i

JJ

L

lJnu

ne,

unu sti,

Unu-n cumpini sedI.

(Imbkciul)

Am dool

"*ori

Legate

cu sfori.

CAnd oaptea e1asi,

Seviri submasi.

(incatTanintea)

Ce

seascundeubmasi

Cind intru cu ampa-n casi?

(intanerirut)

un

grajd

Cu boii rogii,

Uanl)

Cine-i mutr:l de

a

u9i?

(hrcd*n)

Am o citdnuli tare

Jine

uga

n

spinare.

(Ladta,

Lrba af,lrnati

in

cui atarnati.

(Lanpa)

intr-urr ..arfde arin

$ade

mAndru

9i

senin.

(Lampa)

gE

Am o scroalh r,

gapte

orcei

Cind zumzdieunul,

'fo

,ft

ntrrvAie.

(Ln" "1)

Zbuetoare cu patu picioare.

(Liliaatl)

Page 14: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 14/25

tln .ain. o9

Umbld

prin dulap.

(Linba)

Am

un butucag

e ei

Umbli prinbordei

$i

strignMaftei

Maftei

(Limba)

No. hi.,

Nici b aie,

Nu e brici,

Ca briciul

taie.

'

Q.inba)

Ce-i mai

riu

$i

ce-i

mai bun

Pentnr

omul cel nebun?

(Linba)

Gxinuga

cu guge

PoartS-n lic

cenugi.

(L

eaua)

Virli iotio.a,

Gaurd

aprinsi.

(Lxm,inarea)

Ce-i

in casi

9i

n-apasi?

(Lumina)

Di,r d.*1 o d"rl

$i

din vie

Floricici ndrlmzie.

(Luna)

Am o mile albx,grasa,

Toati noaptea mbli-n casi.

(Luna)

Potcoavacalului

i

^.

11

(Lana)

TI

DulgiLre

de aur

Cu

coarne de taur

(Luna

noud)

Targ ln varfirlbelrnui.

@to"'t)

Mm

Page 15: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 15/25

Ce-i cu pana

$i-i

ftrn cdtann,

Zgiriie

9i

nu-i

miti?

(Macesul)

Opa tropaprin obor,

Hop gi eu

cu capul o1.

(Mam,aliga)

Ldnapeste

ine

$i

la mijloc

mnnn.

(MdnasQ

fi

.,r.ita,

gin

,artita,

$i

tipoasi,

noduoasi.

(Mdtara)

Doui

mame u

cite cinci eciori.

(Mana

si

degetele)

Patru frat'

intr

un cojoc,

Tot mai

areunul loc.

(Miezul

tu nucd)

Mii

9i

mii de giurele

Seuitd

noaptea

a tele.

(Mirittea)

A-

o

u".a.

De aicio mii,

De aici sebalegi.

(tvt*ro)

udd, strign

9i

se

lne

de mal.

(Modra

dea?d)

)ade

mogul n clmari

Cu

mustifle afari.

(Momooul)

Zece

st e.'g,

(Mulsul)

Sub cilcdiul unti

deal

Doud cozi

de cal titar.

(Masta,ta)

Am o vacecenugie,

Cind sloboade

1ele,

Umple toate uncile.

(I'l"S",n)

Nn

Page 16: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 16/25

De h munte

pin la

munte

Picuri

stelemirunte.

(Ninsoarea)

Ce intri

in

toate

$i

rlmdne

dupi

moartel

(Nunele)

Am o mntugn

Cu cartoafa-n

gugd,

Toate ziua forfoteite

$i

noaptea eodihnegte.

(O"1")

Sub

dounpnduri

ntinse

Doui picituri aprinse.

(Ochii)

Iepuragsubzivorag.

(OchiulSisprinceana)

Line vine ca un domn,

Ca un leu,

$i

se duce ca un ciine

Cu codilaintre vinel

(Omdtul)

Am

doui fete

carepoarti

salbe.

Mereu

se gooesc

$i

nu se ntdlnesc.

(Noaptea

Si

ziua)

Urimezi de

ciiti peste

munti.

(Noni)

Infurlat,

intunecat,

Peste

mare

aruncat.

(Noryt)

Ce trece

pesteap;

$i nu faceva.luri?

(Noml)

A-", .u

fi"r.^,

Dulce ca

mierea.

(Nau)

A- ,r' peort

Cupenele-n

rum.

Oo

Page 17: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 17/25

A*

on po- fr*o.

Cu ramurile-n

os,

Iar

riddcina o

line

Drept

n sus

a mine.

(Onul)

Am o casi mititici

Fird

nici o borticicd.

(o"t)

Lisuti

viruiti

Peste

ot boltit;.

(o"4

Att"

$i

ste n paie.

(Oul

n cuibar)

Mititel, vine1el,

Jese rumugel.

(Pdia4jenul)

Strachinug

verde,

Unhrl nu

sevede

(P.penele)

M.rg p" .rrrd*-,

Dar, care,nu e drum,

Prind un pui,

Dar, care, nu e pui,

ii smulgpenele

Care nu-s

pene

$i-i manancctu:nea

Dar, care,nu e carne.

(Pesteh)

Am doi cilugei tineri,

sprintenei

Numaisam-arunc

e ei.

(Picioareh)

D.

9r

o palarle

(Picioarele

mesei)

Doi

fra1i, ind pornesc ese

oadi,

Curgesinge alb n ladi.

(Pietrelemorii)

Ce-i

din ume-adus

$i

la maremasipus?

(Piperul)

Pe o casi gindriliti

Joac-o

ali potcoviti

(Phaia)

Page 18: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 18/25

A-.,''

po..

Ca.rcAmd

.impul ot.

(Pt"C"l)

Jos

"ubgre,

Sus stufos,

Face

de mancatglLstos.

(Pomut)

R.age

ursLrl

clin cctate

CIci vacile

nu vin toate

$i

vitcj i jumitarc.

I

l l l pidure m-a,

nJsLut.

In pidure am crescut.

Acasi cind m-au adus,

Cilcitoarel

sarului

m tu pus.

(Puntea)

R.ag"

'r-rrrg"

in ..t^t.

$i

risuni rnai departe.

(Pttfrn)

Vo"u ug",

Vilclul fuge.

(Puya

Si

glonpul)

Tu mi faciom,

Eu te

acncom.

(Rarhiul)

Pe

vrlea

1ui

S,rravac

Vine un turc

narmat,

(Rmur)

Am o giini cinepic,

Ducevestea Domnic.

(Raaa;ul)

Rr

(PoPa

n biseriat

li

enoiafii)

Boier

cusnpa-not ,

(Parcul)

Tilerel

cu mustdli

a1be,

Bitrinel - cu mustifinegrc.

(Porunbul)

De

aici

9i

plrlla

ei

Tot

fnqii, ngii

de ei.

(Patecile)

ljn mort intre doi vii.

(Prota|ul

;i

mii)

Page 19: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 19/25

Doamni noui,

Are coadan doui

(RAndunica)

Am o sigeateneagri

Ce zboaripede-asupraacului.

(Rdndunica)

Doamna

n cimara,

$i

pletele

farn.

(Ridicbea)

Ss

Cutitag,

culitag

Toatd arna

aiecag.

(Saxia)

Am

doue trrori:

Una-i

oloagi vara,alta-i

oloagi iarna.

(Sania

Si

c'drula)

Sufl"t ,-"r.,

Suflet

duce,

$i de pdmint nu s-atinge.

(Sagmta)

Ce-i

mai

tare decat

oata

aria?

(sd.rdda)

Sub

un singur

acoperig

Patru ra i se in ProPtig.

(Scaunal)

lJ i . . ,

Uite

nue.

(Sc,nntuia)

S,.,.

"op"i",

Jos

copaie,

La mijloc

arne e

oaie'

(8ohQ

Am

o

giin[ pestri$,

Duce lcstea

a domnild.

(Scrboarea)

Am

un ciine

scurt

de coadi

$i

tot cimpul

il aleargi.

(Secera)

Pr.,

p".

prio op"..

(Securea)

F r'+'Jd

'=j{Toft;,

hj"""4";

Page 20: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 20/25

Arn

un

unc:

cu gurl rumegi

$i

cu

coarncle

luturi.

(Sfrettetut)

Su.pl.l",

Jos

piele,

L.r

mijloc milai

cu miere

(Smathina)

Bulbuc

.lc

aur

In piele

dc tmrr-.

(Soarele)

Anr

o strichinuEir

u

doi pci;ti.

Unu'i

cnld,

iii

rrltr.r-iecc.

(Saarele

Si

Luna)

Am

o f.itl tiumoasi,

D:rr

h trup

si1.

(Soba)

Ce-i m

tlulcc clccit

dulcc

$i

pe talger

nu s aducel

(Sarnnut)

i

I ntr-ur varfdc pi

$ade

oestea

nui

crai.

OchiuL

mplratuLui

in mijLocul

atului.

(Sturanele)

Pestc

munfi,

Pestcmii,

Nul]ei

ochi

iclritori.

(Stekh)

P" cir'tp.tl

utrt

$ado

noqul mlht.

(Stagut)

I

l .o\

un dopt

Drrs

n oop,

$i

la rnij loc

mmuoc.

(EtuPul)

Am o

biti tircat:r

Pecimp

aruncatl.

($ar?ete)

Trirriq, irig

$i

seascund

n tuli9.

Page 21: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 21/25

Hodorute

pe

polite,

Hodoroi

cu-n mituoi,

O gonette

dinapoi.

($oarecele

pisica)

Curelugi verde

Prin

iarbi sepierde.

(ga?arta)

T,rr" o'ur"

ta^-r,Li

1n ml

tlocur

sarurui.

(Ttdnbila)

lle drum drept

qi nalgat

Trece dracu infocat.

(Trenu|

i

I n v:rful muntelui

Crainicul

impiratului.

(TLnenl)

Jtriga lumea a razboi

C

a venit vremea

de-apoi.

(Tunetul)

l t

lvto$u

tare emne

n oear,

Iar agchiile

sar n vale.

(T|nenl

;ifulgerul)

Latt

Ztrp{r

t^.

(Tarta)

Buruienuln

G benu$,

Rar voinici care te cl]rli.

(Thtunul)

Am

o casi ntr

o gridini.

($tiubeiul)

Moqu Gheoprghe-ncetiqor

J:i:;:::-,,;":tl

::^

@f

ama

Tt

Se di tumba

pe ogor

(Thvdlupl)

Am o vace:

Cind o duc

n cdmpe

situli,

Cind o aduc

acasie flirnindi.

(Tiaista)

Page 22: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 22/25

T

t

,

Ce

gade

e apd

9i

nu

seadaPi?

(U*br")

Am

o ciuperci

mare

Care

e apiri

de

ploaie.

(Unhrek)

S,*.^

Lulrga

Girbova

Prinde

caii

neinvilafi.

(Unh|a)

Ce-i lungn

i

nu-i

dunge,

Ii

albi

9i

nu-i doamnS,

Ii neagri

ti nu-i tigancil

(Tono)

i, dul.i

Dar

perenu-s,

Cu ele e culci.

(7apu

Am doi saci enegara.

Daci n-ar i sacii

e negari

N-ar mai fi lumea n

tari.

(TaFh

nuierii)

Ce arde n gur;

$i face um cao guri?

(T;sn

")

Am

o piele

oarte

groasi,

Cand

e

pi$cn,

E dureroasi.

(Ungbia)

Pe

o margine

de zivoi

Staudou[ bliduri moi.

(Urethile)

Vn.

-o9rrl

pe

i.ure

Cu cojocul

n sPinare.

(Unul)

Cine merge e

ripa

$i

nu se isipd?

(Unbra)

Uu

Page 23: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 23/25

Eu la

oricecasisunt

slugi aleasi.

Eu pe

ori$icinentempin

dnd ine.

CAnd leacl

afari,

Eu il

aduc ari.

(uso)

Vv

lJiola

cu tichie

Ridici

mai sus e

o mie.

(I'arteja,

LIn

iepurag chiop

Tiriie

un snop.

(I/eurifa)

Tu,u

rr.",,

Mama

verde,

Pmncii is mindri 9i gragi.

(Vi,ta-de

vie m struguii)

De

ce o lungegti,

De

ce mai scurti

o faci.

(vi"to)

Bdur'r',,irg"t

ln m6ini

dgat.

(I/inele)

Tanderica

bradului

Jttucr:llla salullll.

(I/itara)

Sub

o sabie

uscati

Tipi

purceaua

oicata.

(Ytoaru

SI

at'e

[aLl

Licd

strign

de la

gard

S-o

pizeasci

de

ciini,

Ci

nu se

eme de

geini.

(I/ulpea)

Zz

De

h mine

piri

la voi

Numai

pinze

albe,

moi.

(Z,iPada)

Aleargi

turcul,

aleargi,

C-a

pierdut

ciciula

neagri.

(Ziua)

Page 24: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 24/25

Voinic cu pipota ntre

spete

Se suie-n slavacerului

Cat ai potcovi puricele

la un picior.

(Zneul)

Negur e se idici,

Viermii capete ridici.

Talger

de-aurse

despici.

(Zoii,

oamenii

Si

soarele)

Page 25: Carti ghicitori

7/23/2019 Carti ghicitori

http://slidepdf.com/reader/full/carti-ghicitori 25/25

a..,

,

,

,

:

i

Cartea

esteun

prieten

carc

nu ne ngcal5

iciodatS.

Nu-mi

pot

nchipui

a

ce

poal'

o cafie care

nu i$i

indeamnd

Lr

la bine.

Ceea c

ace ucccsul

ttei ;

esle

d

o ci te5t i incur iozi t : , '

Ceea e

i face

gloria,

este i

o reciteqti

entru

a- i

hrdnispr:

i)

i ' t , l

,,,i,