Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

download Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

of 15

Transcript of Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  1/15

  CAROL I DE

  HOHENZOLLERN

  SIGMARINGEN

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  2/15

  Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen(n. 10 aprilie 1839, Sigmaringeseptembrie 1914, Sinaia) este domnitorul rin!ipatelor "nite #om$ne, prial #om$niei, membru %i pre%edinte de onoare al &!ademiei #om$ne din 1septembrie 187. Sub domnia sa de 48 ani, !ea mai lung din istoria*rii, #om$nia %i-a !u!erit +ndependen*a de stat, a deenit monarie !ons%i s-au pus baele !onsolidrii statului rom$n modern. /arol + este !onsidemaoritatea istori!ilor !el mai mare om de stat al #om$niei, !!i regimul p

  !are l-a promoat a asigurat deoltarea *rii noastre pe o linie demo!ratdemararea unui amplu pro!es de moderniare a statului.

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  3/15

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  4/15

  Origini.s!ut ntr-o amilie !u tradi*ie dinasti! pe 10 aprilie 1839, la Sigmaring

  5itel 6riedri! eprinus ud:ig on ;oenollern-Sigmaringen era !el daden. 5ra nrudregal a rusiei %i !u numeroase amilii domnitoare din 5uropa.

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  5/15

  VenireanRomania.Dup refuzul lui Filip de Flandra al Belgiei de

  a ocupa tronul Romniei! pe #$martie #%&&! Ion C' Brtianu e(te trimi( deurgen) la D*((eldorf pentru a o+)inecon(im)mntul ,enirii n Romnia dinpartea tnrului principe! a familiei (ale i aregelui .ru(iei /ilhelm I' .e 0$ aprilie #%&&!principele Carol a plecat n 1l,e)ia! la 2*rich!

  )ar cuno(cut pentru neutralitatea (a norice con3ict european' 4ici! el o+)ine unpaaport fal( pe numele 5arl Hettingen!6cltorind la Ode((a pentru afaceri7'

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  6/15

  Drumul(preBucure8ti.4adar! cet)enia ele,e)ian era o +un

  drumul (pre .rincipate! cnd tre+uia (4u(tria! care (e a3a n rz+oi cu )ara (aa fo(t lip(it de peripe)ii! cci tnrul porice moment ( 9e prin( de autorit)ilCarol a:unge la Bazia pe & mai! iar aicicu Ion C' Brtianu care ,enea direct de dou zile de ateptare! cei doi (e urc pcla(a a II-a! iar n timpul cltoriei nu

  niciun cu,nt pentru a nu trezi (u(piciuurm! Carol i Brtianu a:ung la

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  7/15

  .rimulandedomnie. ;nc de la in(talarea (a pe tron! Carol a numit un nou Con(iliu

  minitri condu( de >a(cr Catargiu i a con,ocat 4dunareaCon(tituant pentru a-i atri+ui mi(iunea redactrii i ela+orrnoi Con(tiu)ii a Romniei! care ( fac din domnia (a un regimdemocratic i con(titu)ional' ?oua lege fundamental a fo(tpromulgat de domnitor pe # iulie #%&& ' 1ra alctuit dup m+elgian! fr apro+area @arilor .uteri! a,nd i caracterul de

  con(titu)ie intern romnea(c' .e plan eAtern! ea a fo(t perco manife(tare a independen)ei! cci pre,edea ereditatea domatri+u)iile unui domn (u,eran! depind (tatutul de autonomrecuno(cut prin tratatele interna)ionale' ;n acelai timp! legefundamental a Romniei nu amintea nimic de (uzeranitatea i de garan)ia colecti, a puterilor europene'

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  8/15

  nregede,otat.Regele Carol a fo(t de(cri( drept o per(oan rece' 1ra

  permanent preocupat de pre(tigiul dina(tiei pe care ofonda(e' Soia (a! Regina 1li(a+eta! l caracteriza ca 6oper(oan care 8i poart coroana 8i n (omn7' 1ra foartemeticulo( 8i ncerca ( 8i impun (tilul 9ecrei per(oanecare l ncon:ura' De8i era foarte de,otat (arcinilor (ale derege al Romniei! niciodat nu 8i-a uitat rdcinilegermane' ;n #%E! cu ocazia rz+oiului franco-pru(ac!germano9lia lui Carol I a fo(t de altfel pe punctul de a-l

  co(ta coroana! preferinele romnilor n acel moment9ind n contradicie cu cele ale (u,eranului'

  ;n timpul domniei (ale! ara a o+inut independenadeplin fa de Imperiul Otoman! dup un rz+oi efecti,inten(! modern 8i foarte e9cace cuno(cut n i(torieca Rz+oiul de Independen! dar 8i ca Rz+oiul ru(o-turc! #% - #%%G! n care contri+uia Romniei a fo(tdeci(i,'

  #om$nia

 • 7/25/2019 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen

  9/15

  Sfr8ituldomniei.Domnia ndelungat a lui Carol a a:utat dez,oltarea rapid a (tatului romn(u8i n( (u+ domnia lui Carol (-a dez,oltat ntr-un mod n care adminera una corupt 8i ine9cient! iar puterea marilor proprietari de pmnt e,acua(er pe 4leAandru Ioan Cuza rm(e(e intact'

  Spre (fr8itul domniei (ale 8i nceputul .rimului Rz+oi @ondial! regele dintre n rz+oi de partea .uterilor Centrale! n timp ce opinia pu+lic era 4ntantei' Carol a (emnat un tratat (ecret n #%%! care lega Romnia de