Caria Dentara

13
Caria Dentara

description

Caria Dentara. Ce explorăm radiografic: cariile interproximale, cariile de colet, cariile ocluzale, cariile situate sub/lateral de obturaţie (cariile recidivate şi secundare), carii pe dinţii incluşi (suprafaţa ocluzală şi interproximală), complicaţiile cariei dentare. Cum exploram : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Caria Dentara

Page 1: Caria Dentara

Caria Dentara

Page 2: Caria Dentara

Ce explorăm radiografic:

•cariile interproximale, •cariile de colet,•cariile ocluzale,•cariile situate sub/lateral de obturaţie (cariile recidivate şi secundare),•carii pe dinţii incluşi (suprafaţa ocluzală şi interproximală),•complicaţiile cariei dentare.

Page 3: Caria Dentara

Cum exploram:

Bitewing – foarte util in diagnosticul cariilor interproximale. Periapicale (cel mai corect prin tehnica planurilor paralele) OPT ? (alta metoda ce NU foloseste raze X)

Page 4: Caria Dentara

După localizarea procesului lezional cariile se pot clasifica în:

•carii interproximale, •carii ocluzale, •carii faciale/linguale, •carii radiculare, •carii recurente sau secundare,•carii pe dinţii incluşi

Page 5: Caria Dentara

După gradul de demineralizare al structurilor dure dentare putem întâlni: •caria incipientă, de demineralizare, •caria superficială, caria de smalţ,•carii de smalţ şi dentină,•distrucţii coronare cu diferite complicaţii: pulpare, parodontale, osteitice.

Page 6: Caria Dentara

I

M = Moderata (C2)

I = Incipienta (C1)

A = Avansata (C3)

S = Severa (C4)S

AM A

Clasificarea cariilorClasificarea cariilor

Page 7: Caria Dentara

Clasificarea cariilorClasificarea cariilor

Fig. 2.37. Reprezentare schematică a aspectului radiografic al cariilor interproximale: 1, 2 – carii amelare; 3, 4 – carii amelo-dentinare, (după Langland şi Langlais).

C-1: carie de smalt incipienta (< jumatate din grosimea smaltului)

C-2: cel putin jumatate din grosimea smaltului dar fara a invada jonctiunea smalt-dentina

C-3: cu afectarea joctiunii smalt-dentina dar < jumatatea distantei pina la pulpa.

C-4: afectind dentina dar> jumatatea distantei pina la camera pulpara.

Page 8: Caria Dentara

Carii Carii interproximaleinterproximale

În teritoriul coronar interproximal apar În teritoriul coronar interproximal apar carii meziale şi distale în diferite stadii:carii meziale şi distale în diferite stadii:

caria de smalţ incipientă, caria de smalţ caria de smalţ incipientă, caria de smalţ în stadiu avansat, caria în smalţ şi în stadiu avansat, caria în smalţ şi dentină apărută după depăşirea zonei dentină apărută după depăşirea zonei amelo-dentinare. amelo-dentinare.

Aceste carii fiind proiectate pe Aceste carii fiind proiectate pe radiografii tangent la fascicolul de radiografii tangent la fascicolul de radiaţii sunt uşor de depistat radiografic radiaţii sunt uşor de depistat radiografic prin incidenţa bitewing chiar şi în prin incidenţa bitewing chiar şi în regiunea molarilor.regiunea molarilor.

Page 9: Caria Dentara

Carii OcluzaleCarii Ocluzale

Detectate Detectate clinic mai mult decit clinic mai mult decit radiografic.radiografic.

Leziunea progreseaza de ambele Leziunea progreseaza de ambele parti ale fisurilor avind aspect parti ale fisurilor avind aspect triunghiular cu baza catre triunghiular cu baza catre dentina.dentina.

Leziunea poate sa se extinda in Leziunea poate sa se extinda in dentina fara a exista o bresa in dentina fara a exista o bresa in smalt vizibila radiografic.smalt vizibila radiografic.

Page 10: Caria Dentara

Carii de pe suprafeţele Carii de pe suprafeţele vestibulare şi oralevestibulare şi orale

Aceste carii sunt uşor accesibile Aceste carii sunt uşor accesibile examenului clinic, dar pot fi greu de examenului clinic, dar pot fi greu de depistat radiografic datorită depistat radiografic datorită proiecţiei perpendiculare pe proiecţiei perpendiculare pe fasciculul de raze a suprafeţei cariei fasciculul de raze a suprafeţei cariei cu apariţia fenomenului de sumaţie cu apariţia fenomenului de sumaţie pozitivă a smalţului şi dentinei care pozitivă a smalţului şi dentinei care maschează leziunea. maschează leziunea.

Page 11: Caria Dentara

FFenomenul “enomenul “burn-outburn-out””Reprezintă un artefact, vizibil sub forma unei benzi sau triunghi radiotransparent. El este datorat faptului că în regiunea cervicală straturile străbătute de fascicolul de raze X sunt mai subţiri şi mai puţin dense comparativ cu zona coronară, unde smalţul şi dentina sunt intens radioopace, şi de zona radiculară, unde fascicolul trebuie să străbată straturile de cement şi os alveolar, bine mineralizate, radioopace

Page 12: Caria Dentara

Cariile radiculareCariile radiculare

Cariile radiculare se produc în Cariile radiculare se produc în spaţiul dintre marginea smalţului şi spaţiul dintre marginea smalţului şi marginea liberă a gingiei, interesând marginea liberă a gingiei, interesând atât cementul cât şi dentina care atât cementul cât şi dentina care prezintă leziuni parodontale prezintă leziuni parodontale marginalemarginale

Cariile radiculare se poCariile radiculare se pott dezvolta la dezvolta la diferite nivele ale rădăcinilor, în diferite nivele ale rădăcinilor, în treimea mijlocie, inferioară sau chiar treimea mijlocie, inferioară sau chiar apicalapical

Page 13: Caria Dentara

Carii dentare Carii dentare recidivate/secundarerecidivate/secundare

Aceste carii sunt apărute sub o Aceste carii sunt apărute sub o obturaţie, este cazul cariilor obturaţie, este cazul cariilor recidivate sau la periferia unei recidivate sau la periferia unei obturaţii, când vorbim de carii obturaţii, când vorbim de carii secundare.secundare.

Cariile recidivate pot fi acoperite de Cariile recidivate pot fi acoperite de radiopacitatea obturaţiilor metalice, radiopacitatea obturaţiilor metalice, şi sunt vizibile doar radiograficşi sunt vizibile doar radiografic