Cap3 si strategice

of 14 /14
Modulul 3 Sistemele informatice in managementul strategic al organizatiei

Transcript of Cap3 si strategice

Modulul 3

Sistemele informatice in managementul strategic al

organizatiei

Evolutia impactului sistemelor informatice

Exploatarelocala

Integrare interna

Redefinirearetelei de afaceri

Redefinirea campului de

activitati

Sisteme informatice folosite

pentru automatizarea proceselor.

Partajarea datelor intre procese,schimb de informatii, gestiune

integrata a proceselor.

Optimizarea gestiunii fluxurilorfizice (SCM), schimb

informatizat de date (EDI).

Noi retele de distributie –via Internet, vanzarea de

produse complementare.

1

2

3

4

Evolutia catre sisteme informatice strategice

• Nivelurile 3 si 4

Sistemele informatice si TIC:

se constituie ca resurse strategice ale organizatiei;

capabile sa confere avantaj concurential;instrument major de elaborare a strategiei

generale a organizatiei.

Sisteme Informatice Strategice

Sisteme informatice strategice

Premise:

• Aparitia ideii de asociere intre informatica si strategia organizatiei (Wiseman, 1988).

• Dezvoltarea accelerata a TIC – factor intrinsec care genereaza paradigma introducerii SI in reflectiile strategice ale organizatiilor.

• SI strategice apar la intersectia a trei poli de interes (“triunghiul strategic” - (Scott Morton, 1991).

Sisteme informatice strategice

Triunghiul

strategicStrategie

Structura

organizatiei

Tehnologii informatice

si de comunicatie (TIC)

Sistem informatic

strategic (SIS)

Sisteme informatice strategice

Factori care determina abordarea perspectivei

strategice asupra SI:

– Presiunea contextului economic, axat pe competitivitatea organizatiei.

– Evolutia TIC si a impactului direct al acestora asupra performantelor organizatiei.

– Dificultatea adoptarii deciziei strategice intr-un mediu concurential incert, dinamic, aleator, globalizat.

– Necesitatea orientarii sistemelor informatice spre culegerea si prelucrarea informatiilor care conduc la perfectionarea procesului decizional strategic.

Roluri ale SIS

Colecteaza, prelucreaza, structureaza si

integreaza datele si informatiile necesare

adoptarii decizilor strategice.

Manipuleaza informatii pe niveluri ierarhice

(vertical) si la nivel de procese (orizontal) – ERP,

SCM etc.

furnizori –productie – vanzari – operatii

contabile - gestiune resurse umane.

Roluri ale SIS

Permit organizatiei sa construiasca si sa

mentina un avantaj concurential.

• Sistemul “SABRE”, (1980) pentru rezervarea on line a biletelor companiei American Airlines.

• Sisteme de achizitii electronice (e-procurement).

• Sisteme pentru comertul electronic (e-commerce).

• Sisteme pentru prestarea/furnizarea serviciilor prin reteaua Internet (e-services).

Corelarea strategiei IT cu strategia generala

• DE CE “corelare”?• PENTRU CA:

– organizatia exista si evolueaza intr-un mediu instabil, dinamic;

– performanta organizatiei depinde de gradul de aliniere intre elementele sale structurale si conditiile cu care seconfrunta (mediul, tehnologia, optiunile strategice, dimensiunea etc);

– strategia IT este componenta sistemica a strategiei generale.

Modele de corelare: modelul echilibrului general

Nevoi de

informare

Capacitatea

de

prelucrare

Modelul de

echilibru

general

Modelul de echilibru nevoi –capacităţi

Nevoi

informationale

Capacitati de

prelucrare

Performanta

Mediu

incert

Caracteristici

ale

activitatilor

Integrare

entitati

organizatorice

Organizare

procesuala/

structurala

Utilizare

TIC

Modelul de echilibru nevoi -capacitati

• Nevoile informationale sunt

determinate de:– Incertitudinea mediului: ritmul de evolutie si

stabilitatea pietei, complexitatea produsului/serviciului, instrumentele de marketing.

– Caracteristicile activitatilor: gradul de complexitate determina o configurarea particulara a cerintelor informationale.

– Interdependenta entitatilor organizatorice – entitati cu grad mare de interdependenta necesita schimburi multiple de informatii, grad mare de coerenta si coordonare (serviciul aprovizionare, productie, marketing, vanzari).

Modelul de echilibru nevoi -capacitati

• Capacitatea de prelucrare este

conditionata de:

– Specificul organizarii procesuale si structurale(tipologia proceselor, niveluri ierarhice, diagrama de

relatii) determina:

canalele de comunicatie intra si interorganizatioanal;

frecventa si intensitatea schimburilor de date;

gradul de standardizare al datelor.

– Existenta TIC – tipologia TIC, gradul de utilizare,

nivelul de calificare a personalului etc.

Consecinte organizationale ale modelului de echilibru

• Ajustarea capacitatii de prelucrare a informatiei la nivelul cerintelor impuse de optiunile strategice.

– Interes constant pentru dezvoltarea solutiilor TIC si a sistemelor informatice .

• Regandirea optiunilor strategice in situatia imposibilitatii atingerii lor prin nivelul capacitatii de prelucrare a datelor existente.

– Consecinte negative pe plan concurential.

• Reducerea nevoilor de prelucrare a informatiei prin centrarea la nivel de proces.

– Imposibilitatea abordarii integrate a proceselor organizationale.