Cap3 alba iulia.ppt

of 69 /69
DE Capitolul III DIODE SEMICONDUCTOARE 3.6 Contactul metal-semiconductor (C.M.S.) 3.1 Introducere 3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic 3.3 Joncţiunea pn polarizată 3.4 Străpungerea jonctiunii pn 3.5 Diode cu joncţiune pn 3.7 Comportarea în temperatură a diodelor semiconductoare

Embed Size (px)

description

23

Transcript of Cap3 alba iulia.ppt

Page 1: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Capitolul III

DIODE SEMICONDUCTOARE

3.6 Contactul metal-semiconductor (C.M.S.)

3.1 Introducere

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

3.3 Joncţiunea pn polarizată

3.4 Străpungerea jonctiunii pn

3.5 Diode cu joncţiune pn

3.7 Comportarea în temperatură a diodelor semiconductoare

Page 2: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.1 Introducere

3.1 Introducere

A K

np

Aplicatii

•Redresare

•Mixare si detectie

•Stabilizare

•Multiplicare

Fig. 3.1a Fig. 3.1b

A K

nmetal

Tipuri de diode

Diode cu jonctiune pn Dioda Schottky

Page 3: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Capitolul III

DIODE SEMICONDUCTOARE

3.6 Contactul metal-semiconductor (C.M.S.)

3.1 Introducere

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

3.3 Joncţiunea pn polarizată

3.4 Străpungerea jonctiunii pn

3.5 Diode cu joncţiune pn

3.7 Comportarea în temperatură a diodelor semiconductoare

Page 4: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Fig. 3.2a

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

0nw00pw

A K

x

p n

•joncţiune pn : două zone de tip opus, una p şi alta n aflate în contact intim

• - lăţimea (constructivă) zonei p şi - lăţimea zonei n

•suprafaţa comună : joncţiunea metalurgică

•la x = 0 trecere brusca de la zona p ( x < 0 ) la zona n ( x 0 )

•bară semiconductoare de-a lungul axei Ox

•A şi K la masă joncţiunea la echilibru termic

0pw0nw

Page 5: Cap3 alba iulia.ppt

DE

0nw00pw

0px x0nx

AD NN ,

•zona p dotată cu impurităţi acceptoare de concentraţie NA

Fig. 3.2b

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

AN

DN

Doparea joncţiunii

• zona n dotată cu impuritãţi donoare de concentraţie ND

• NA şi ND constante (pentru simplitate) şi (de ex) NA ND

• trecere abruptă de la zona n la zona p joncţiune abruptă

Page 6: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Prin punerea în contact a zonelor n şi p

Fenomene fizice

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

0 0 0B• câmp electric intern , potenţial intern tensiunea internă

• zonă golită de purtători mobili; are o sarcină netă (imobilă şi distribuită uniform în

spaţiu) datorată difuziei şi recombinării de-o parte şi de alta a joncţiunii

metalurgice (x = 0)

• recombinarea purtătorilor mobili minoritari în regiunea în care au difuzat cu cei

majoritari din această regiune

• difuzia purtătorilor mobili din zonele unde sunt majoritari spre cele unde sunt

minoritari

Page 7: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Fig. 3.2c

0nxx

0nw0nx00pw

0px x

Zonaneutră p

Zona de sarcină spaţială

Zonaneutră n

0A K

)( DNn)( ANp

- - -- - -- - -- - -

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Zonele joncţiunii

• jocţiunea are 3 zone:

0pxx • zone neutră - zone fără sarcină netă

o zona neutră p - anod (A), corespunde

o zona neutră n - catod (K) corespunde

• zonă golită – regiune de sarcină spaţială RSS – regiune de barieră

Page 8: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Expresii analitice pentru şi0 0

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Aproximări:

•caz unidimensional : joncţiunea pn - bară semiconductoare de-a lungul axei Ox

•dopările NA , ND constante cu NA > ND

•joncţiune abruptă

•golire completă

Page 9: Cap3 alba iulia.ppt

DE

0

qN

qN

D

A

S0

00

0

0

np

n

p

xx,xx

xx0

0xx

(3.1a)

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Fig. 3.2d

Sarcina electrică

0S

0nw00pw

0px x0nx

Page 10: Cap3 alba iulia.ppt

DE

s

so 0

dx

d

Condiţii la limită: 0xx00 n0p0

0

0)(00

xxxxqN

pps

A

000)( nn

s

D xxxxqN

00 np xx,xx0

(3.1b)

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Câmpul electric

Page 11: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Fig. 3.2e

0nw00pw

0px0nx

0

0M

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Câmpul electric

Page 12: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Condiţii la limită: 0000 nn0pp0 )x()x(

00

dx

d

0

0

00

00

2

2

0)(

2

)(2

n

p

ns

Dn

ps

Ap

xxqN

xxqN

0

0

0

0

0

0

n

p

n

p

xx

xx

xx

xx

(3.1c)

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Potenţialul electric

Page 13: Cap3 alba iulia.ppt

DE

•potenţialul electric constant în zonele neutre

•tensiunea internă între zonele neutre:

•în zona de golire - variaţie parabolică.

Fig. 3.2f

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Potenţialul electric

0B

0n

0p

0nw0pw

0pxx

0nx0

0dx

0

00 np0B

Page 14: Cap3 alba iulia.ppt

DE

2i

DAth0B

n

NNlnV

0B tensiunea internă - diferenţă internă de potenţial (cu (+) pe n şi (–) pe p)

(3.2)

Tensiunea internă

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

00 np0B problema (2.1)

Page 15: Cap3 alba iulia.ppt

DE

00 BDA

DA

S

2M NN

NNq2

(3.4b)

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

000 nS

Dp

S

AM x

qNx

qN

(3.4a)

0M - valoarea maximă a câmpului electric este la x = 0 (fig. 3.2g)

Câmpul electric maxim

x = 0 în (3.1c)

x = 0 în (3.1b)

Page 16: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Regiunea de sarcină spaţială se întinde mai mult în zona mai slab dopată

00

00

dDA

An

dDA

Dp

xNN

Nx

xNN

Nx

(3.5a)

Lăţimea zonei golite

000 npd xxx

00 nDpA xNxN

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

x = 0 în (3.1b)

Page 17: Cap3 alba iulia.ppt

DE

000 pnB

Lăţimea regiunii de golire

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

2n

S

Dn

2p

S

Ap

0000x

2

qNx

2

qN

2

1

BDA

Sd 00

)N

1

N

1(

q

2x

(3.5b)

Continuitatea potenţialului la x = 0

000 npd xxx

Page 18: Cap3 alba iulia.ppt

DE

• zonă de golire, regiune de sarcină spaţială

• înălţimea energetică:

• lăţimea:

• determină comportarea redresoare / unidirecţională a joncţiunii

Joncţiune asimetrică

• p+n000 dnp xxx DA NN

• pn+DA NN

000 dpn xxx

Zona de barieră

0Bq

0dx

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

Page 19: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Capitolul III

DIODE SEMICONDUCTOARE

3.6 Contactul metal-semiconductor (C.M.S.)

3.1 Introducere

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

3.3 Joncţiunea pn polarizată

3.4 Străpungerea jonctiunii pn

3.5 Diode cu joncţiune pn

3.7 Comportarea în temperatură a diodelor semiconductoare

Page 20: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.3. Joncţiunea pn polarizată

A polariza un dispozitiv înseamnă a aplica tensiuni continue între electrozii săi.

(+) pe A şi (–) pe KFig. 3.3a

3.3 Joncţiunea pn polarizată

0Dv

DiA Knp

Dv

Di

Polarizarea joncţiunii - aplicarea unei tensiuni între zonele neutre p şi n

(–) pe A şi (+) pe K0vD

Page 21: Cap3 alba iulia.ppt

DE

•modificarea tensiunii interne

2

1

)(2

0

DB

DA

DA

sM v

NN

NNq

2

1

DBDA

sd v

N

1

N

1

q

2x

0

• modificarea câmpului maxim şi lăţimii regiunii golite

(3.4c)

(3.5c)

3.3 Joncţiunea pn polarizată

DBBB v00

Efectele polarizarii

Page 22: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.3.1 Polarizarea directă (în conducţie)

•tensiunea internă scade

•câmpul electric maxim scade

•lăţimea barierei scade vezi (3.5.b,c)

0, MFM

•mulţi purtători majoritari difuzează intre zonele neutre

curent important având sensul deplasării golurilor (de la A la K)

0dF,d xx

0BF0BF,B V

3.3 Joncţiunea pn polarizată

0 FD Vv

vezi (3.4.b,c)

Page 23: Cap3 alba iulia.ppt

DE

•electronii minoritari din zona neutră p - atraşi de (+) de pe catod (K), •golurile minoritare din zona neutră n - atrase de (-) de pe anod (A). •curent foarte mic datorită concentraţiilor reduse de minoritari

•tensiunea internă creşte

•câmpul electric maxim creşte

•lăţimea barierei creşte

3.3.2 Polarizarea inversă (în blocare)

610F

R

I

I•

0MR,M

0dR,d xx

0 RD Vv

3.3 Joncţiunea pn polarizată

0BR0BR,B V

Page 24: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Capitolul III

DIODE SEMICONDUCTOARE

3.6 Contactul metal-semiconductor (C.M.S.)

3.1 Introducere

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

3.3 Joncţiunea pn polarizată

3.4 Străpungerea jonctiunii pn

3.5 Diode cu joncţiune pn

3.7 Comportarea în temperatură a diodelor semiconductoare

Page 25: Cap3 alba iulia.ppt

DE

iD

I0 = I0gr+ I0d

IRm

IRM

VBR

VR

IR

0.7 VBR

3.4 Străpungerea joncţiunii pn

3.4. Străpungerea joncţiunii pn

Fig. 3.4a

Page 26: Cap3 alba iulia.ppt

DE

a) Regiunea de blocare - vD = VR

0 < VR <

0,7 VBR

- iD = I0

b) Regiunea de stabilizare

- vD = VR VBR

VBR - tensiunea de străpungere

(breakdown)

3.4 Străpungerea joncţiunii pn

I0 - curentul rezidual al joncţiunii

Page 27: Cap3 alba iulia.ppt

DE

A KZona neutră p

Zona neutră n

RSS

Fig. 3.4b

3.4.1 Multiplicarea în avalanşă

3.4 Străpungerea joncţiunii pn

-VBR

Page 28: Cap3 alba iulia.ppt

DE

n

BRVRV

1

1M

(3.4d)

3.4 Străpungerea joncţiunii pn

•Formulă empirică

•n = 4,5 – 7 pentru Si

•IR = MI0

•M - factor de multiplicare în avalanşă.

Page 29: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Capitolul III

DIODE SEMICONDUCTOARE

3.6 Contactul metal-semiconductor (C.M.S.)

3.1 Introducere

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

3.3 Joncţiunea pn polarizată

3.4 Străpungerea jonctiunii pn

3.5 Diode cu joncţiune pn

3.7 Comportarea în temperatură a diodelor semiconductoare

Page 30: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.5.1 Dioda pn redresoare

3.5 Diode cu joncţiune pn

Fig. 3.5a

Simbolul diodei pn

iD

+ -

vD

A K

Page 31: Cap3 alba iulia.ppt

DE

În practica inginerească:

1exp0

th

DD mV

vIi (3.6.a)

I0 - curentul rezidual al

diodei

m (1,2) - factorul de idealitate

3.5 Diode cu joncţiune pn

Ecuatia curent - tensiune

Page 32: Cap3 alba iulia.ppt

DE

dDD vVv VD - componenta continuă a

tensiunii

Curentul prin diodă:

dDDDD iIvii )(

ID - curentul continuu datorat tensiunii VD

Componentele tensiunii / curentului

Tensiunea pe diodă:

3.5 Diode cu joncţiune pn

vd - componenta variabilă / de semnal a tensiunii

id - curentul variabil datorat tensiunii vd

Page 33: Cap3 alba iulia.ppt

DE

DD Vv

Curentul prin diodă: DD Ii

D( ID ,VD) = PSF-ul diodei

Regimul staţionarTensiunea pe diodă:

3.5 Diode cu joncţiune pn

v

d = 0

i

d = 0

Punctul static de funcţionare - PSF

Page 34: Cap3 alba iulia.ppt

DE

1.2 Proprietăţile dispozitivelor electronice

Regimul stationar

0 0DI I

Conducţie

Blocare

0 exp DD

th

VI I

mV

0 exp 1DD

th

VI I

mV

(3.6.b)

(3.6.c)

Page 35: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Circuitul de regim staţionar – polarizare în blocare

AK

Fig. 3.5b

I0

Generator de curent constant – independent de tensiune

3.5 Diode cu joncţiune pn

Page 36: Cap3 alba iulia.ppt

DE

• vd - semnal alternativ, lent variabil în timp

• regim cvasistaţionar = succesiune de regimuri staţionare independente

• semnal mic - între componentele de semnal ale curentului şi tensiunii

există o relaţie liniară

id ~ vd

d thv V

Vth 25 mV la T =

300K

( 3.7 )

3.5 Diode cu joncţiune pn

Condiţia de semnal mic

Page 37: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Rezistenţa internă /dinamică

dd

d

DD

Dd v

r

1v

dv

dii

0D

th

1

DD

Dd II

mV

dv

dir

(3.8a)

3.5 Diode cu joncţiune pn

dth

D0d v

Vm

IIi

Page 38: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Comentarii

•rd =Ri

1 dd rg

•Conductie : ID >> I0

D

thd I

mVr (3.8b)

•Blocare ID - I0

rd → (3.8c)

3.5 Diode cu joncţiune pn

rd foarte mare - zeci, sute de GΩ

rd de valori mici – unitati, zeci de Ω

Page 39: Cap3 alba iulia.ppt

DE

a) Capacitatea de difuzie

Asociată variaţiei cu tensiunea a sarcinii purtătorilor mobili din zonele neutre.

b) Capacitatea de barierăAsociată variaţiei cu tensiunea a sarcinii spatiale din zona de barieră.

Capacităţi interne

3.5 Diode cu joncţiune pn

vd - rapid variabil în timp contează componentele capacitive

Dd

Jsj Vx

AC

•relaţie similară cu cea a capacităţii condensatorului plan-paralel

•aria armăturilor - aria joncţiunii

•distanţa dintre armături - lăţimea zonei de barieră

(3.9a)

Page 40: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Joncţiune pn abruptă (Fig. 3.1b) :

(3.9b)

0d

d

0jj

0d

Js0vj0j

x

x

CC

x

ACC

D

21

0B

D

0jj

V1

CC

Notaţie

3.5 Diode cu joncţiune pn

Page 41: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Circuitul echivalent la semnal mic

Fig. 3.5c

3.5 Diode cu joncţiune pn

A

dC

K

jCdr

sr

di

+

vd

Page 42: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Circuitul echivalent de semnal mic

circuitul modeleaza comportarea diodei numai pentru semnale alternative ce

verifică condiţia de semnal mic

circuitul e liniar / între componentele de semnal mic e o relaţie liniară;

elementele circuitului: rd , Cd , Cj - parametrii dinamici ai diodei;

dependenţi de PSF-ul diodei

pentru rs nu există o formă analitică; rs nu apare în relatia (3.6m)

3.5 Diode cu joncţiune pn

Page 43: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.5.2 Dioda Varicap

VD= - VR < 0

La semnale alternative de frecvenţe înalte

)V(CV

1

CC Rjm

0B

R

0jj

j

(3.9c)

Ex BB313: Cj variază între 500 pF –20 pF când VR [0…10 V]

A K

mj (1,2) – joncţiune hiper-abruptă

3.5 Diode cu joncţiune pn

Page 44: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.4 Străpungerea joncţiunii pn

Fig. 3.5d

3.5.3 Dioda Zener AK

IZM

I0

IZm

VZ

vZ

iZ

0.7 VZ

zRtg

Page 45: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.5 Diode cu joncţiune pn

Modelarea în regim staţionar

• sursă de tensiune continuă, cu rezistenţa internă Rz

• RZIZ<<VZ ; RZ efect neglijabil

• IZ [IZm; IZM]

Fig. 3.5e

Modelarea în regim dinamic (semnal mic)

AK Rz

Fig. 3.5f

Iz AK

+ -

Rz

VZ

Z

ZMZM V

PI

Page 46: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Capitolul III

DIODE SEMICONDUCTOARE

3.6 Contactul metal-semiconductor (C.M.S.)

3.1 Introducere

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

3.3 Joncţiunea pn polarizată

3.4 Străpungerea jonctiunii pn

3.5 Diode cu joncţiune pn

3.7 Comportarea în temperatură a diodelor semiconductoare

Page 47: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.6.1 Procese fizice la contactul metal-semiconductor (CMS)

•difuzia de electroni din semiconductor în metal ( qS < qM )

•plecarea electronilor din semiconductor (pe o porţiune din vecinătatea

joncţiunii cu metalul) creează o zonă golită, cu sarcină spaţială fixă (datorată

ionilor de impuritate) – numită şi RSS sau regiune de bariera – în rest

semiconductorul este neutru

•sarcina spaţială din RSS determină un câmp intern, un potenţial intern si

o tensiune internă (între zona neutră a semiconductorului şi metal) - B0.

3.6 Contactul Metal-Semiconductor

Page 48: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Înălţimea barierei

•Pentru electronii din semiconductor : qΦB0

MBn qq

Bariera C.M.S.

(3.5d)

3.6 Contactul Metal-Semiconductor

(3.12)

cs0 EE •Afinitatea pentru electroni a semiconductorului

0B M S

•q · B(S) : lucrul mecanic de extracţie pentru electronii din metal (sem)

•Pentru electronii din metal

Page 49: Cap3 alba iulia.ppt

DE

RSS acţionează ca barieră între metal şi semiconductor (zonă de barieră).

Bariera C.M.S.

0BD

s0d qN

2x (3.5d)

3.6 Contactul Metal-Semiconductor

Lăţimea barierei

Page 50: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.6.2 Tipuri de C.M.S.

Joncţiunea pn şi contactul Schottky au, datorită R.S.S.,

comportare redresoare.

•contacte ohmice: C.M.S. cu barieră mică

Bn < 0,3 V si / sau xd0 < 100Å

•contacte redresoare (Schottky): C.M.S. cu zonă de barieră reală

Bn > 0,55 V; xd0 > 500Å

3.6 Contactul Metal-Semiconductor

Page 51: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.6.2 Dioda Schottky

Relaţia curent - tensiune, în regim cvasistationar

(3.6 a)

1

mV

vexpIi

th

D0D

]1,1;1(m

3.6 Contactul Metal-Semiconductor

Fig. 3.6a

+ vD -

A KiD

Bazata pe un contact Schottky ce inlocuieste jonctiuneaComportare similara cu dioda pn redresoare

Page 52: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Curentul rezidual

th

BnnJ

20 V

expAATI

• AJ = aria CMS-ului

• An = 120 A/(cm2K2) - constanta Richardson pentru electroni(Si)

• Ap = 32 A/(cm2K2) - constanta Richardson pentru goluri(Si)

3.6 Contactul Metal-Semiconductor

th

BppJ

20 V

expAATI

(3.6c)

(3.6d)

Semiconductor n

Semiconductor p

Page 53: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Comportarea diodei Schottky în regim variabil – semnal mic

Fig. 3.6b

3.6 Contactul Metal-Semiconductor

A

K

jCdr

sr

di

+

vd

Cd = 0 nu există injecţie de purtători minoritari

rd dat de (3.8a,b)

Cj dat de (3.9a,b)

Page 54: Cap3 alba iulia.ppt

K A

n

contactohmic

contactSchottky

Structura diodei Schottky

Page 55: Cap3 alba iulia.ppt

n

ID = 0

Echilibru

VD = 0

AK

RSS

n

E0

Contact Schottky

Contact ohmic

Page 56: Cap3 alba iulia.ppt

n

E

Conducţie

AK

RSS

n

E0

Contact schottky

Contact ohmic

+VA = VF

Jn

IFIF

Page 57: Cap3 alba iulia.ppt

n

E

n

E

Conducţie

AK

RSS

Contact Schottky

Contact ohmic

+VA = VD

Jn

IDID

0 exp DD

th

VI I

V

Page 58: Cap3 alba iulia.ppt

Blocare

AK

RSS

nI0I0

E

Contact Schottky

Contact ohmic

-VA = VD

0DI I

Page 59: Cap3 alba iulia.ppt

n

Blocare

AK

RSS

nIRIR

E -VA = VR

Contact Schottky

Contact ohmic

Page 60: Cap3 alba iulia.ppt

Străpungere

AK

RSS

n

-VA = VBR

IRIR

E = EBR

DI - foarte mare

Contact Schottky

Contact ohmic

Page 61: Cap3 alba iulia.ppt

• Electroni Molecule de lichid (apă)• Curent electric Curgerea lichidului• Terminalele dispozitivelor Bazine infinite cu

lichid• Potenţialele terminalelor Nivelurile lichidului

în bazine• Potenţial pozitiv Un nivel al lichidului mai

mic decât cel de referinţă pentru bazin• Potenţial negativ Un nivel al lichidului mai

mic decât cel de referinţă pentru bazin

Dispozitive electronice – analogie hidrodinamică

Page 62: Cap3 alba iulia.ppt

Catod Anod

VK = 0VK = 0 VA = 0

Dioda Scotkky – analogie hidrodinamică

Echilibru

Page 63: Cap3 alba iulia.ppt

Catod

Conducţie

VK = 0

Anod

VA = VFVA

Dioda Scotkky – analogie hidrodinamică

th

ASD V

VexpII

Page 64: Cap3 alba iulia.ppt

Catod

Blocare

VK = 0

Anod

VA VA = -VR

Dioda Scotkky – analogie hidrodinamică

0ID

Page 65: Cap3 alba iulia.ppt

Străpungere

Catod

VK = 0

Anod

VA

VA = -VBR

Dioda Scotkky – analogie hidrodinamică

DI Foarte mare

Page 66: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Capitolul III

DIODE SEMICONDUCTOARE

3.6 Contactul metal-semiconductor (C.M.S.)

3.1 Introducere

3.2 Joncţiunea pn la echilibru termic

3.3 Joncţiunea pn polarizată

3.4 Străpungerea jonctiunii pn

3.5 Diode cu joncţiune pn

3.7 Comportarea în temperatură a diodelor semiconductoare

Page 67: Cap3 alba iulia.ppt

DE

1) Curentul rezidual

2) Factorul de idealitate m nu depinde de temperatură (T).

3.7 Comportarea cu temperatura a diodelor semiconductoare

T I0 (exponential)

Parametrii statici

3) Curentul direct de conductie ( tensiunea directa - constanta cu temperatura )

T ID (exponential)

4) Tensiunea directa de conductie ( curentul direct - constant cu temperatura )

0F

0FF TTT

VTVTV

T VF (liniar)

C

mV)4,26,1(

TV

oF

Panta

Page 68: Cap3 alba iulia.ppt

DE

3.7 Comportarea cu temperatura a diodelor semiconductoare

5) Curentul in blocare

0DI I

T I0 (exponential)

6) Puterea disipata

DDd IVP

max,dd PP (data de catalog)

Page 69: Cap3 alba iulia.ppt

DE

Parametrii dinamici1) Rezistenţa dinamică

D

thd I

mVr T Vth rd

T ΦB0 Cj

3) Capacitatea de difuzie

3.7 Comportarea cu temperatura a diodelor semiconductoare

jm0BD

0jj

V1

CC

2) Capacitatea de barieră

T Cd