Cantece Explo

47
Viaţă şi cântec Colecţie de cântece pentru exploratori Editura Prisma Târgu Mureş, 2004

description

Culegere

Transcript of Cantece Explo

Page 1: Cantece Explo

Viaţă şi cântecColecţie de cântece pentru exploratori

Editura PrismaTârgu Mureş, 2004

Page 2: Cantece Explo

Copyright © 2004 Uniunea de Conferinţe, BucureştiApărută sub îngrijirea Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România

La alcătuirea acestei lucrări au contribuit: Benoni Catană, Ştefan Tajti, Gabriel BraşovCulegerea partiturilor: Benoni CatanăCoordonator: Gabriel BraşovConsultant: Cristian ModanCoperta: Ciprian CălugăruMachetare grafică şi tehnoredactare: Editura Prisma, Târgu MureşTipar: Master Druck, Târgu Mureş

2.În

RE

1.Sun

3.Vom

-

fia

tem- de

u

me

fa#

-

--

niþi,vãrreu

SOL

i

exstãm

-

- nimine

plo-

- raclinºi

RE

--

tori,tiþi,

gând,

SOL

ChiarVom

Noi

penda

spu--

-cãtru

ne

RE

lu

Domdru

-

--

mii'nmu'inul

- tregigreubun

si

sun

îldes -

-strãpre

tem-

SOL

aibaga -

-

vetemta

-

MI

cifeori

---eiriºi

-

LA

zori,ciþi;

când!

RE

MunþiNe

Iar

- în

cândºi

- fri

pe

câm

-

RE7

-

caþi,

noripii,

sunvãi,

Dom

-

-

nulpã

tem-

SOL

bunduri,

ex -

plorâva

-- ra

urive

RE

-

- ni,vii,tori,

SOL

Noi

VomPri -

cãeex

-

-

-

ploteni

u -

-

RE

rabunitãm

cuneme -

Elsuntreu

mi

veº

miiazi

- ni

deºi'n

-

LA

gaveºce

--

lanico

RE

-

-- cii.

xii.

mori.

1. Imnul exploratorilor

Muzica: Gabriel Braºov

Page 3: Cantece Explo

1.Sun

SoyOh,

2.Doar-

LAb

weCon

temLui

-

vomvred

quisare

-

-

thesernici

ta -

-

vi

dorPath

ex -

- find

plozi

fuer

-

--

rade

te'yers

-

zi,tori,

fielstrong,

SunPe

UnThe

-

sier

Domtemser -

-

-

vants

nulai

vo

Sãi

vrem

deof

vessã- L

DiosGod

-

aretiur

yo

--

REb

we,tori,

mãm,

soy,

Sib

FielFaithAziDa

-

--

înto

esful

-

maras

pragri

-

-

wedea

cha -

veºne- m

remarch

-

--

nipli

mosa -

--

MIb

nim,cii

longya,

A

PorIn

În-

la

odu

--

sentruthnãmgo -

-

daandînrul

delpucerSãu

-

dericolu

---

-

LAb

ber,ty,

mori!crãm!

MenAVeMe

--

-

Lab

saj

sa

niþimes -

-

încã

jesage

--

tr- un

tento

tre

-

lu

etellspi

-

--

me

mostorit ºi- un

theque

pur -

dar,world,gând,tãm,

VerA

StinIu

--

-

dar

dadtruth

bi--

quethatdulre

liwill

vomºi

- berset

îa

--

-

tausnãlde

-

--

REb

ra,free,

þavãr,

JeKingCãciCã

-

Dom

susJe

Dom

---

muysus

nulnul

prontherere

--

-Savvivi

to

--

-

reiour's

nene

-

LAb

grecom

înîn

--

saingcucu

--

-

REb

rabackrândrând

porforAtri -

-

LAb6/4

ti,you

leum

--

MIb

porandlufã -

-

LAb

mi.me!ia!

tor!

2. Suntem vrednici exploratori!Trad.: Dana Galan Muzica: Henry T. Bergh

1.A2.În3.Noi,

-

SOL

co

ilu

-

--

nime

lo- n

-

6/3

marar

va -

Þi- osuntlea

DO

dãm,price

--I

mãru

-

--

SOL

lui

sus,veri

Pe- al

IzIz

--

-

mi

bas

vorvoa

--

sãretre

--

DO

facile- au

le

dinse

câm

--

SOL

ea,cat,

pii,

ªi

SuntLa

zbomulflu

-

--

rulteie -

noslarul

-

- trucrimiPãs -

DO

spreºito

-

maiduru -

-

SOL

susrerilui

ConªiSe

-

mi

du- ldrumstrâng

cuîno

--

RE

dreap

tui -

--

neþe

ta-

SOL

Ta!cat...

mii....

PrinPrinÞi- ai

datvântpoar -

viºita

- aploiO

-

-

RE 6/3

þadoar

ri -

RE

penuno -

-

truponu

--

mi

noi:porlui

ceRãzPor

--

nescbalu -

-miete

cru

-

LA

miculuþi

--

nura

spre--

RE

nat!jos,

cer,

NoiEiªi

SOLasseîn -

- tãzinu

geri-

sunmescvin

6/3

- temex

sã- i-

DO

blânplodu

-

--

cã- a

dera -

SOL

- poi

oi,tori,

coTu,

în --

mi

spre

Miepii

-

E

lulai

-

RE

Îmluima

-

-

nuHris

-

--

SOL

rat!tos.

el.

3. Acolo-n valea cerului

Textul: Elena Stãnescu Muzica: Elena Stãnescu

Page 4: Cantece Explo

Fru -

FA

mos

e

sã- n -

tinzi

re

mâ -

na A

-

sol

ce -

lui

ce

aº -

DO

teap -

tã Sa -

FA 6/3lu - tul

nos -

tru:

DO

"Pen -

tru

Dom -

nul!

FA

Ga

- ta

DO

ori -

FA

când!" Fru -

mos

e

des -

re

chizi,

Cu

sol

- ra -

tã,

pal -

ma

DO

dreap

- tã, ªi

FA 6/3tot

la

fel

cu -

DOrat

fii

în

FA

ori -

DO

ce

FA

gând!

Sa -

lu - tul

SIb

ex -

plo

es -

te

iu -

FA

bi - re,

re

Pri -

e -

te -

sol

ni -

DO

e,

ºi

bu -

cu -

FA

ri -

e,

E

u -

ni -

SIbta -

te- n

di -

ver -

si -

FA

ta -

te,

E

DOvo -

tul

nos -

tru:

"Pen -

tru

Dom -

nul!

Ga-

ta

ori-

când"!

4. Salutul exploTextul: Elena Stãnescu Muzica: Elena Stãnescu

RE

3.Mer2.Mer1.Mer

---

gemgemgem

îîî

---

nana

na ---

LA 6/4

ininin

---

te,te,te,

LA

lupspreDom

-

-

taa

nul-

câtcee

-

delaºicu

RE

grea,þel,noi,

ElNoiNi -

nesuncio

--

spritemda -

-

jioº

tã- n

--

LA 6/4

neºti

lup-

-

-

rea,te

MInuRenu

-

puge

vom

-

temesda

-

cãte

'na

-

-

LA

dea!El!

poi!

Ne- aÎnRã -

prou

ul,

-- mis

nisus

-

orepe

RE

þasfâncru

-

--

rã,tã,ce,

6/3

ºi- otreEl

-

vomcem

a

lozibi

-

-

cuderu -

-

SOL

i,zi,it,

Ne- aU

Dru--

prona

mul

- misîn

spre

unduvic

--

nureto

--

-

me,re,rii

mi

ºi- luEl

-

vomna- nne- a

moºbupre

--

-

tecugã

---

LA

ni!rii.tit!

RE

Ia - tã,

se

zã -

LA 6/4

reº

- te

5/3

al

mã - ri

- rii

RE

prag,

Mer - gem

î -

LA 6/4na -

RE 6/3in -

te

SOL

sub

a -

LA

ce - laºi

RE

steag!

5. Mergem înainte

Textul: Benone Burtescu Muzica: Arthur Seymour Sullivan, 1871

Page 5: Cantece Explo

FA

3.ªi4.Vi

1.Sã2.Noap

-

-

noîn

netea

azizorias

pre

--

cuatagã

-

-

SOL7

noi,junºigreatim

pripe- un

cusã

-

-

DO

eîn

rândfim

--

tenoseex

-

--

neit

va- nplo

-

-

la

chera

iu

-

--

- bit,mânt,

ia,tori

Vomªi- nPe

De- þi

-

re

þãr

plafi

da--

-

mu

ceextã

-

- ri

sãplo

plân

-

--

le

vezirasul

-

ce

muntorilu

SOL

--

-þiidemiiru -

ºineselui,

-

câm

vase

mu

-

-

DO

-piri

stinni -

--

-

a,re,ge,ne,

LãCu

IDe- þi

-

-

FA

sând

plasufo -

-

-

în

cese,cul

ur

bupenTãu

-

-

-

cu

întru

SOL7

-

noap

riTii -

--

-

ne,nimi,tea,

a

din'nãlpeur -

-

DO

zoriþa

muncãm

-

-

învom

tecu -

ascu

vomte -

-

fina

urzã

-

--

-

la

þit,vântca,tori,

ªiUnªiI -

re

suori

câncân

----

se,ce

tetec

-

în

cul,deob

-zori

joslasta

SOL

-

--

cul,vãcolsã

ºivomfim

po -

eiuîncu

DO

---

zibivinTi

-

--

-

a!re!ge!ne!

DO7

FA (re)

Ex plo-

-

ra

SOL

-

tor e

DO

mi

nu-

nat-

la

sã fii, Cu

FA (re)

Dom - nul

a

- lã

SOL

- turi

ve

ghe-

-

DO

tor,

DO7

Ce

mi -

FA

nu

- nat

sã- n

SOL

- veþi, sã

DO

a

fli-

ºi

la

ºtii! E

re

mi -

nu -

nat sã

fii

SOL

ex -

plo -

ra

DO

- tor!

6. Explorator - e minunat sã fii!Textul: Elena Stãnescu

3.Ca

1.Vis

4.Spre

2.Ne- a

osã

ala -

-

SOL

baslesduno

-

-

-

tru

cemuã

I

-

lu

susvi

-

--

DO

surisã- I

me,

rã- a -

fim

mide

se

-

-iu

mãa

nu

--

--

SOL

na

nabi

proa--

--

re

tã,re,pe,

Îl

PliToaU -

-

-nãtece

pur-

-

mi

tãmnici

depa -

înºi

iutru

-

opaº

bizãri

--

-

chiinicinire

noº

ºisecã -

-

des

tri

de

RE

-

-

mari,

cânt,chid,tori, Me

ªiHai

Prin

-

--

sãsatre

deþi

-

la

toþi,strângeritai -

-

Igempene

-

SI

susfe

munþiui -

-

ne- aºriºimi

-

-

-

mi

toa

teapcia -

-

--

re,

tã,repe

Caªi

"PenCu

-

ex

truI

na-

--

la

plo

Domsusvi -

-

-

ra

nul!Hrisga

--

-

RE

tori

Gatos,tori

-

te

taMas

vi

--

-oritersãme

SOL

-

-

-Ghid.tori!rari!

când!"

7. Vis albastruTextul: Benoni Catanã Muzica: Benoni Catanã

Page 6: Cantece Explo

1.Ne

DO

chea -

Dum

-

ne - zeu

în lu

-

SOL

cra -

rea

DO

Sa, ªi

vrem

DO

sã- I

dãm,

în

- trea - gã,

RE

i -

ni -

SOL

ma! Ne

DO

chea -

Dum

-

ne- zeu

cã - tre

SOL

vi -

i - tor,

DO

FA

fim ex

-

plo

-

DO

ra - tori,

'na -

SOL

in -

te

mer -

DO

- tori! Por

-

FA

nim cu

toþi

în marº,

spre vi

-

i

DO

-tor, Ex - plo

-ra

-

SOL

tori pen

-tru

No - ul Pã

-

DO

mânt! Spre

FA

ce - ruri

î - nãl -

þãm al

nos

- tru

o

DO

-

nor: "Pen tru

-

re

Dom -

nul!" "Ga

SOL- ta

ori

DO

- când!"

8. Ne cheamã DumnezeuTextul: Remus Soare Muzica: Adrian Stroici

1.Pe2.Ori3.Mai

- cepla

LA

-

- ne

mâpia

-

--

trã

ta'm

ne

-

LA6/3

doarlabã -

-trâ

oo

--

RE

ni

clipar

-

--

te,tã

de

ºiu -

I

rã,du

-

-

MI

suscearre

-

vatã,re

re

ºigând

- vehapã

---

LA

in,

cat,

ni,Um

Nu

În--

tr- o

rãple- þi

-

mâi

lu ---

neni

me-

camaîm -

dedepie

-

RE

tri

stânvia

---

þã,tã

cã,

nu

ieºidra -

sã- ngos

e

--

SI

nici

tâmte

-

piniºi

un

macerloc

-

reasecu -

-

MI

rat...nin!zi!

LAEx - plo

- ra

-

LA7

tor, în

RE6/3

i - ni

- ma

MI LA

ta

MI

Do - rul

ºi

fa#

ru - ga

SI7

pot în

- flo

-

MIri!

LAPen - tru

I

-

LA7 sus un

REloc vei

-

DO#

si, În -

RElã - tu

- rã

LA6/3

pia -

sitra,

LA6/4la -

sã- L

MI

a

in -

LA

tra!

9. Pe planeta-mbãtrânitã

Textul: Cornel Dãrvãºan

Page 7: Cantece Explo

Închinare Închinare

DO

2.ªtii

1.ªtii

3.ªtiitucã

tuneci -

ci

în

-

-

ne

ge -

es

es

rii--

tedin

te

FA

-

DomDom

ce -

-

rurinul,nul?

DO

Cel

ªtii

Suntce -te'a rãsui

de

-

un

miþi

- de

de

cum

jert

a--

pãfa

ve--

FA

rat,

Sa?

nit?

SIb

Cel

Plea

ªtii

--ce þi'a plã

cu

-

te

-

ºi

tit

bu

tu-

-ocu

la

-

FA

sâncru

ri--

-

e

ceda

DO

El

ªipoþiîn

te'a

-înfi

chi

-

-

nã'I

u -

veci

tat

toa- -

--e li be

ºi

te'a

via

-

þa

-

FA

rat?

sit?

ta!-

Iu

DO

beº -

te'L, da,

iu

-

FA

beº -

te'L,

cãci

SIb

pen - tru ti

-

ne

FA

El

a

fost

jert

DO

- fit!

FA

Ce

- re'I ºi'þi va

SIb

da

-vi

FA

a

- þa'n

SIb

dar, Iu

-

FA

beº te'L

-

DO

fii tu

--

mân

FA

it!

12. ªtii tu cine este Domnul?

2.Sã1.De

fiuI -

DO

susrob

eucre -

dinam

-

la7

fostcios,

mosã- L

-

slude

--

re

jesc,

lat,

SOL

TotAs -

cetãzi

suntam

luipen -

Itru

re

-

SOL

susEl

consã

-jertsa

--

DO

crat,fesc,

CaSã

unfiu

la

steag,rug,

sãca

fiuun

focfar

vialu -

-

þami -

mimeanând

de- aîn

-

la

cumlarg,

re

S- oPen -

atru

-

SOL

toþi

prind

DO

pe- alun

meuca -

DO 6/3

targ

drumPâPâ

--

nã- nnã- n

re

ceal

- rulve

-

SOL

cide

- eimi

-

DO

nuni.prag.

10. ConsacrareTextul: Lioara Matei Aranj.: Marius Stãnescu

1.Îþi2.Îþi3.Îþi

RE

mul

mulmul

---

-

-þuþu

þu

-

mesc

mescmesc

sus

I

II---

sussus

cãcã

LA

m- aim- ai

iusal

m- ai--

cre -

RE

at,

vat,bit,

TuªiÎn

lânmi- ai

lo --

gãdat

cul

via

meumi -

- þã- n

aine- ai

dar,

fostfost

nece

cru-

-

mi

cicon

-

--

nu

fite

---

LA

nat!

cat!nit!

Nu

UnM- ai

-

meo

drum--

le

cecro

--

RE

resc

Tãutit,

mi- ai

fim- ai

6/3

- eîna -

-'nãlvãrã

--

-

SOL

tat,

þat,þat,

MI

ÎþiÎþi

mul

Îþimulmul

--

-

þu

þuþu

-

--

RE 6/3

mescmescmesc,

I

II---

sus

sus,sus,

LA7

fiifii

fii

lãlã

-

--

uuu

--

-

RE

dat!

dat!dat!

11. Îþi mulþumesc, Isus

MIb

Ce -

reþi,

do

ce - reþi

ºi vi

fa

se

va

da,

SIb

- u-

taþi

ºi

veþi

-

MIb

si!

Ba

- teþi

ºi

LAb

vi

se

va

des -

MIbchi

- de!

Ce -

SIb

reþi,

cã -

u -

taþi,

MIb

ba

- teþi!

13. Matei 7, 7Anonim

Page 8: Cantece Explo

Închinare Închinare

FA

Ia- mi

i ni-

-

ma,

(Ia- mi

i -

ni -

ma)

vreau

lo -

cu -

ieºti

în

DO

ea,

(ca- n -

tr- un

tem

- plu, o

- sa

-

na)

Ia

- na

mea,

(ia

mâ -

na

mea)þi - ne- o

strâns

în

-

tr- a

FA

Ta,

(cu

o

ru - gã

în

ea)

ªi

via

- þa

mea

(o tor -

þã- aº

vrea)Spre

a

lu

- -mi

DO

na,

(în

noap -

tea

grea)iu

bi rea-

-

FA

mea

(în -

trea -

gã- aº

DO

vrea)

fi

- e- a

FA

Ta.

(pe veci

a

DO FA

Ta!)

15. Ia-mi inima!Textul: Lioara Matei Muzica: Susan Nipp

DO

Ta tã-

la

bun,

re

Te ru

-

gãm

SOL7

Dã ne-

tot

ha -

rul

di -

DO

vin,

SOL

Dã ne-

la

azi

re

Du hul-

Sfânt

SOL7

Mar tori-

ai

Tãi

DO

fim.

Îþi

a

-

FA

du cem-

via þa-

DO

noas trã- n-

la

dar, Îþi

a

-

re

du cem-

i

SOL7

-

ni -

ma

DO 6/3

pe al -

SOL

tar!

DO

Doam ne,-

la

azi

re

ne- n - chi

-

nãm,

SOL7

Þi -

e ne

con

-

sa -

DO

crãm.

16. Rugãciune

Muzica: Tom Fetke

Când

DO

doi sau

trei în

SOL

Nu-

me

- le

DO

Meu, În

SOL

Nu- me

- le

Meu

DO

s- au

a -

du -

SOL

nat, Când

DO

doi

sau

trei s- au

SOL

a

-

du

-

DO

nat,

FA

Sunt

ºi

DO 6/3

Eu,

DO

Sunt ºi

Eu

la

în

re

mij - lo

SOL

- cul

DO

lor.

14. Matei 18, 20

Page 9: Cantece Explo

Închinare Închinare

SOL

1.Fã

2.Ma

-

- re

es

su -

-

te

net,

RE

Dum

-

-

ne

- zeu,

glas,

SOL

Ma

Ce -

-

re

rul

DO

e

cân -

pu

-

SOL 6/3

sla

te -

-

rea

va

RE

Sa!

Sa!

Tot

Noap -

SOL

tea,

-

mân

zi -

- tul

ua'n

RE

e

ori

-al

ce

Sãu,

ceas,

SOL6/3

Tot

Lui

Îi

-

mi

cân

mân

-

-

tul

LA

O

O

-

-

sa

sa

RE

-

- na!

na!

GuTo

-- ra

tul

meaes

-

Ilte

SOL

vami

-

slãnu

RE

-- vi,

nat,

TotAs

-

SOL

ce

tãzi

ºiDom

-

înnul

RE

veºa

-

nicre

SOL

--cii!at!

17. Fãrã sunet

Trad.: Benoni Catanã Muzica: W.A.Mozart

2.As3.Prin

1.Când-

Icul

-

--

duri

susta psalmºi'un -de iz

a

mer

-

gând

fost

de

un

- se

co

-

-vor,

pil,

ori, ZãCli -po

Se

--

u

bo

-

-cind

vavind

nea-la le, de

cu'ai

cu'al

no

flo -

-

ri

ri

-

-

lor

lor

zor,

tril

zori,ªiªi

Sãce'a -Cel

gla

po

-

- sul

ves -

ntins

pestim

Luite-

mãri

ce'a

îm --

un rãvor

pre

-

- u

bit

- nã,

în

E

vo

-

-zor

den

ios, De

ÎnFre - do

-

iu

-

-- e

cunaþa

bi-

-

le'nrea

al

lor

lui

re

Hris

-

-cor!

fren.

tos

O,

mi -nu-

nat tor,

-Cre a -

ªi'al

nos

-- i-tru

Mân

- tu

tor,

Jert - fã -de fru

mos - -

Iuî -

nãl

þãm,

bi rea sã'Þi- -

cân

tãm!

19. Când Isus

Textul: Adrian Neagu Muzica: Gabriel Braºov

FA

1.Fa3.Spi

1.Ta

3.Spi2.Je

2.Bun

-

-

-

--

ritI

sus,rit,

ther,

-bun,

Sfânt,sus,

I

II

aaa

Îþi

ÎþiÎþi

SIb

-

--

DO

doredoredoremulmulmul

--

- þuþuþu

---

FA

You,You,You,mim,mimmim

Pen

LayLayLayPenPen

-

--

tru

mymymytrutru

tottot

lifelifelifetot

SIb

ce- n

bebebe

ce- nce- n

---

DO

foreforeforedardardar

pripripri

---

You,You,You,mim,mim,mim,

FA

HowHowHow

O,O,O,

SIb

III

câtcâtcât

lovelove

Te

loveTeTe

DO

iu

iuiu

-

--

FA

bim!

You!You!You!

bim!

bim!

18. Tatã bun, Îþi mulþumim

Muzica: Terrye Coelho

DO

Sla - vã

ºi

FA

glo -

ri -

re

e

lui

SOL Dum - ne

-

zeu

din

DO

ce -

ruri,

Ta - tã-

lui

ºi

FA

Fi - u -

re

lui

ºi

SOLDu - hu

- lui

DOSfânt!

A - le

-

re

lu

-

ia!

SOLA -

le -

DO

lu

-

ia!

6/3A - le

-

FA

lu

-

re

ia!

SOLA - le

- lu

-

DOia!

20. Slavã!

Page 10: Cantece Explo

Închinare Închinare

3.Po

5.Pia4.Fie

2.Spi

6.Lau

1.Mun

-

--

-

trarul

- dã

miiniiþii-

SOL

azilalalalala

-----

uuuuu

ºi-----

tudãdãdãdãdã

pepepepepepe

DomDomDomDomDomDom -

-

--

--

nulnulnul,nul,nul,nul,

De- aiÎÎ

ÎnPo

Prea

-----

anãlnãltrisvesmã

-

----

-

RE

flatþândþândtaþitindresc

aaa

deaa

SaSaSaa

SaSa

-

iuiuiu

minduiu

---

---

SOL

bibibitirebi

-

-

--

--

re,rerere,re,re,

CãciCãciCãciCãciCãciCãci

Imorpiocu

Gol

-

--

--

-

6/3

susmânroacrunugo

-

--

--

catulne

nata

ce-

jertgollelelele

-

fãvorºtiuºopvorves -

-

-

-

DO

sfânbeºbiteºbeºteº

--

-

--

- tãtenetetete

PenDesMaDesDesSla

-

---

-- tru

prereaprepreva

SOL 6/4

Tijertjertjertjertjert

-

-

-

--

-

nefa

fã- afafafei

RE

S- aluiluiluiluilui

aIIIII -

-----

SOL

dus!sus.sus.sus.sus.sus.

23. Laudã pe Domnul!

SOL

3,Te2.Te1.Te

aaa

---

dododo

---

DO (la)

rãm,rãm,rãm,

RE-

SpiDom

Ta -

--

ritnultãl

bunnosnos

--

ºitrutru

SOL 6/3

Sfânt,sfânt,sfânt,

mi

BunSinCel

-maigur

În -

vãSalbun

--

þãvaPri

---

DO

tortore -

pe- aten

mi --

los

pecest

pãºi

pã --

RE

mânt!mânt!

blând,

SOL

Noi

ne

în -

chi -

DO (la)

nãm

RE

ºi Te

aº -

tep -

SOL

tãm,

mi

I -

ni -

mi -

le

DO

noas -

tre,

ca

la

un

RE

dar,

Þi

le

pre -

SOL

dãm!

22. Te adorãmTextul: Daniela Roºca

FA

3.La4.Fii

2.Cu1.Roa -

-

veu

Domgã

-

-

-

-

dã- Lnulte

sel didididi

---

- mimimimi

----

DO

neaneaneanea

----

þa,þa,þaþa,

FiiLa

CuRoa

-

-

veu

Domgã

-

-

-

-

seldã- Lnulte

ºiºiºiºi

lalala

la

FA

prânz,prânz,

prânz,

prânz,

SIbRoaCu

FiiLa

-

-

Domgã

veu -

-

-

-dã- L

te

sel

nul

pe- n

pe- n

pe- npe- n

----

sesesese

----

FA

rararara

---

-

re

te,te,te,te,

sol

FiiLaCuRoa

-

-veu

Dom.gã

-

-

-

-

seldã- Lnulte

DO

oriorioriori

----

ºiºiºiºi -

---

FA

când,când,când,când,

SIb

FiiLa

CuRoa -

-

veu

Dom-

-

-

-te

seldã- Lnul

pe- n

pe- npe- npe- n

----

sesesese

----

FA

rararara

---

-

re

te,te,te,te,

sol

CuRoa

FiiLa

-

- uve

gãDom

-

-

-

--

nuldã- Lsel

te

DO

orioriori

ori---

-

ºi

ºiºi

ºi

-

--

FA

când!când!când!când.

21. Roagã-te!

Noi

MIb

cre - dem

în

SIb

Dom - nul

cãci

MIb

El

ne- a

iu

LAb

- bit, Mu

-

MIb

rind pen

- tru

noi,

ne- a

SIb

iz

-

-

vit,

Iar

MIb

când nu- n

- þe -

le -

SIb

gem de

MIb

ce

ne

e

LAb

greu, Ne- n

-

SIb

cre -

dem

tot

în

MIb

El! -Ne- n

SIb

cre -

dem

în

Dum -

ne -

MIb

zeu!

24. Noi credem în Domnul

Textul: Eliza Spãtãrelu Aranj.: Benoni Catanã

Page 11: Cantece Explo

Închinare Închinare

FA

3.El2.El1.El

izasas

---

voculcul

---

DO7

rutãtã

-

re

luiruru

--

dãgãgã

--

la

aciuciu

-

--

pã,neanea,

SIb

El

grâuce -

pãlor

-

via

mânmici

DO7

-

-

tuºi

þã- n

-

FA

lui,mari,dar,

PrinElEl

pãi- asnã

-

--

culdej

ºuni

-

DO7

-atãda

-

re

ducu- nnoas

---

nãdutrã

-

la

turraes

-

--

marete,

SIb

cãci

gla --

sul

erã

plinde

Dom

DO7

nuhode

---

FA

lui.tar.har.

PaNe- aSfânt

- cea,creºi

-

buatne -

-

DO7nãºipã

-

-

re

tat

tane

-

spre

teasus -

ce

ºiþi

--

iune

ruri

-

la

bipâ

Dom

--

-

nã- nnul

rea,

SIb

toa

noscea

-

-

tru

te- sdin

S- a

deur

DO7

--

lamã'nãl -

FA

El,zi,þat,

BiNe

Dom

-

-hrãne

nul

--

cuneºSa

-

-

DO7-vânteva -

-

re

ot

tat,ºi

e

slãne- n

-

-Dum

vitva

--

sãþãne

la

-

ficumze

-

-

sãul

e

SIb

nos

El,fim

-

tru

Eai

-

mi

maSãi

DO7

-

-

nuconu -

--

FA

el!pii.nat!

26. El ascultã rugãciuneaTextul: Elena Stanescu

FA

1.Mâi2.Mâi

4.Mâi3.Mâi

--

--

nini

nini

--

--

le

lelele

LuiLui

LuiLui

m- au

m- aum- aum- au

cre

salþia -

--

-

la

at

vatnuttins Cu

Cândªi

Când

suntpãiu

din

--

SIblut

licabi

---

ber

tulre

am

de- ori

defost

a

FA

-a

nemo

ce--

-

pãpãdesde -

---

DO

catrut,cris,lat,

FA

El

Dom

AziEl

-m- anul

potm- a- n

-

cântã

mi- a-

-

-

cut

ta,ritdat

DO7

un

potcândbu -

co

vitriscu

-

-

--

FA

pilri

sa,teþi

-de- m

am- au

pot

-

zbuînîn

-

-

-

SIbrat,

ra:vinsdar,

În

PaCa

Mi- a

-

sãumE

ra

-

-

-

FA6/4de

divãdplut

-

-

sulcei

nul

--

eru- n

nicel

-

DO7

-

þatregmami

-

-

radescunu -

-

FA

mea.chis.har.nat.

27. Mâinile Lui m-au creatAnonim

DO

Sla -

Lui, Dom -

nu -

lui,

munþi

ºi

a

- pe

SOL

ºi

câm

- pii!

Tre

DO

- sãl -

taþi, Lui

cân -

taþi,

DO

cer

ºi

aº -

tri

SOL

mi -

nu -

DO

naþi!

FA

Mii

de pã

- sã

- re

-

DO

le- n

zbor,

FA

co

- lo

- ra

-

DO

te flori,

re

Pomi

de

SOL

roa - de

în

DO

- cãr -

caþi,

lare

Dom

-

nu -

lui

SOL

cân - taþi!

DO

Sla -

Lui, Dom

- nu -

lui,

Prea

-

- riþi

iu

SOL

- bi

- rea

Lui,

DO

Tre -

sãl -

taþi, Lui

SOL

cân -

taþi,

DO

A

- le

- lu

- ia,

SOL

Sla

- vã

DO

Lui!

A -

le

-

lu - ia,

sla -

SOL

Lui!

DO

A -

le

-

lu -

ia,

SOL

Sla

-

vã,

DO

Lui!

25. Slavã Lui!Muzica: Norman Tareen

Page 12: Cantece Explo

Închinare Închinare

3.Bu

1.Pa2.Un

2.I've3.I've

1.I've- cu

- ceao

gotgotgot

-

-

joylove

riiceanLui

peace

ca

likelikelikefãde

-

un

aanarãiu

-

founo

marbiflu

ri-

----

-cean

gini,ver

viu,re,

tain,

PaUnBuI'veI'veI've

-

-

ceaocugotgotgot

--

joylove

peacerii

ceanLui ca

likelikelikefãde

-

un

aanarãiu

-

marri

biflu

founo -

-

-

-

--

tain,

gini,

cean,ver,

viu,re,

I'veI'veBuUnPa

I've

-

-

gotgotgotcuo

cea-

-

joylove

peacerii

ceanLui azi

likelikelikeîmiazi

îmi

aan

iîmi

a

-

rio

um

foun

nunes

-

-

-

-

--

ceanver

pletedã

tain

iii

ininin

--

-

mymymyninini -

--

ma,ma,ma,soul,soul,soul,

I've

I'veI've

BuUnPa -

-

gotgotgotcuo

cea--

joylove

peacerii

ceanLui, ca

likelikelikefãde

-

aanarãiuun

-

foun

flu

mar

ori

bi

-

-

-

-

-

-

tain,cean,ver,gini,re,

viu,

I'veI'veI'veBuUnPa -

-

gotgotgotcuo

cea--

joylove

peacerii

ceanLui

likelikelikefãdeca

-

aanarãiuun

-

foun

mar

ori

biflu

-

-

-

-

-

-

viu,re,

ver,cean,

gini,

tain,

I'veI'veBuUnPa

I've

-

-

gotgotcuo

cea

got

--

joylove

peacerii

ceanLui

likelikelikeîmiaziazi

aanai

îmiîmi

-

founori

nunes

um

--

---

-

tainceanverdãte

ple

ininiii

in

---

mymyninini

my

---

soul.soul.ma.ma.ma.

soul.

28. Pacea LuiI've got peace

Trad.: Benoni Catanã Muzica: Mosie Lister

1.Spre2.L- ai

SOL

cepus

- rulca

nopsã

-

domþii

- neas

eu

-

pricã

-

DO

vesc,pes -

ºi- mite

zic:peº

-

tii

"Ce

mãe

-

ri

un-

SOL

omlor

sãºi

tepes

-

gânte

-

DO

deºti

pã -

me--

SOL6/4

rereu

- le- n

la

RE

el?"zbor,

CasDar

-

SOL

caeu

-mã- n

de-

de- ntreb:

-

"Cetre

-

bãri

e

unpor -

nesc

DO

omspre- al

pe- a

-

SOL6/4

cestsla - vei

pã -

tronmânt

RE

îmrã

--

pãtã

--

rãci -

-

SOL

tor?"

tesc...O,O,

DO

DoamDoam

-- ne,

ne- n

mafi -

-

ere

-

ºica

-

pure

-

SOL

cliter -

- pãnic,

Mã- nMai

-

treb:sus de

"De

cece

-

amruri

ºifost

MI

crepã -

-

la - RE

at?"

mânt, CuMi- ai

SOL

dattoþi

unco -

nupi -

-

ii- Þime

mivoi

-

--

nucân

DO

nat,ta

SãMã -

SOL 6/4

fiuri -

core,

- pil

sla

- vãde

RE

O

Îm

--

pãsa

--

SOL

na!rat!

30. Psalmul 8Textul: Ingrid Stãnescu

SOL

1.Cli2.Cli -

-pãpã

cucu

clicli

--

pãpã

suntsunt

fe

mo

--

ride

-- lat

cit,

DeAzi

lânmâ

--

gãna

DO

DomCe -

-

nullui

RE

loca

--

culre

m- ami- am

gãcre

-- at,sit,

SOL

SãDu -

fiupã

mocu

-

deEl

-

elul

totcel

ce- mimai

frudo -

- mosresc

DO

ªiAl Dom

-

nua -

SOL

- lui

jungI

pe

-

DO

susplai

RE

ce

Hris

-

-

SOL

resc.tos.

29. Clipã cu clipã

Textul: Mihaela Atomei Muzica: Daniel Bachelor

Page 13: Cantece Explo

Închinare Închinare

AFA

Lã-u -

daþi!

DO 6/3

-

u - daþi!

FA

Mã -

riþi

pe

DO

Dom

- nul!

SIbTot ce

a vem-

ºi

FA 6/3 ce sun - tem

DO

Lui

Îi

con

- sa -

FA

crãm!

BFA

Doam -

DO 6/3 ne,

FAÞi -

e

mã -

DO

ri -

re

SIbDoam -

ne,

FA 6/3Doam

- ne,

DONoi

Te

lã -

u -

FA

dãm!

CFA

Doam -

DO 6/3

ne,

FA

Þi e prea-

-

-

DOri -re!

SIbDoam

- ne,

FA 6/3

Doam

- ne,

DO

Noi

Te lã -

u -

FA

dãm!

31. Psalmul 47,1CANON

LA

3.Lã2.Lã1.Lã

---

uuu

---

daþi,daþi,daþi,

RE

lãlãlã

---

uuu

---

daþi,daþi,daþi,

MI

LãLãLã

---

uuu -

--

daþidaþidaþi

pepepe

DomDomDom

---

nulnulnul

LA

nosnosnos

--

- trutrutru

bun,bun,bun,

LA

ÎnVeº

Pâ -

-

e

nic,

nã- n- tern

veº

veac

ne

domnic,-buþi

nã--

-

RE

-

ma

neºta

-re-

te-tea

mi

dra

Lui

-

-

la

gosva

tea,-

Sa,sta,

MI

LãLãLã

---

uuu

---

daþi!daþi!daþi!

LA

LãLãLã

---

u

uu

---

daþi!daþi!daþi!

32. Psalmul 118,1Aranj.: Mihaela Atomei

1.Ve

3.Co2.Dar

-

-

MIb

piilu

deþi

sunmea-

ce

tem-nu

dra

ºine

gos-

-

te,cuco

--

LAb 6/4

prin

piinoaº

I

aite-

-

Luicumsus,

Ta

vomnici

tãl-

rãpe

-

MIb

mâEl

nos -

ne-nutru

înL- a

ne- a

veºcua

ni-nos-rã-

---

SIb

cii,cut,tat!

CoDarVe

-

-

MIb

piilu

deþi

sunmea-

ce

-nudra

tem

-

ºine

gos

cocute,-

--

LAb 6/4

piinoaºprin

aite-I -

Luicum

sus,

vomnici

rãpe

Ta -

-

tãl

MIb

nos

mâEl

-

ne-nutru

înL- a

ne- a

SIb

veºcua

ni-nos-rã-

---

MIb

cii!cut!tat!

Co -

LAb

pii ai

lui

MIb

Dum ne-

zeu-

sun

-

SIb

tem!

MIb

Co -

LAb

pii ai

lui

MIb6/4

Dum - ne

SIb

-

zeu

sun

-

MIb

tem!

34. 1 Ioan 3, 1-2Adaptare text: Benoni Catanã Muzica: Patricia Van Tine

FA

Fiind - cã

a -

re

tât

de

mult a

iu

-

bit

SIb

Dum

- ne

- zeu

DO

lu -

mea,

În

- cât

a

dat pe

sol

sin

-

gu

- rul

DO7

Fiu

pe

Gol- go-

FA

ta

Pen

- tru

ca

ori -

ci -

ne

cre - de- n

FA7

El sã

nu

SIb

pia -

Ci

FA 6/4

ai -

DO7

via -

þã

veº - ni

-

FA

cã.

33. Ioan 3, 16Muzica: Mihaela Atomei

Page 14: Cantece Explo

Închinare Închinare

3.De2.Pe1.În

DO

mulpatur

---

þujiºtima

6/3

-

midede

-

reiumi -

-

FA

plibioa

nã-re,-re

DO

-

mi- espreeu

FA

icer

sunt

-

nim- ai

un

-

maîn

miel-

adrepplã -

--

SOL

cum,tat,

pând,

ToIz

Dar

--

DO

Tu

iavor

-

gulde

mi- eºti

6/3

ºife

a--

nuripã -

--

FA

iacira

ua-re-re,

RE

-

mãîn

Pãs

-

SOL

mâncato

---

gâle

rul

RE

ie-mi- aimeu

pesãcel

-

SOL

drum...pat.

blând!

LaÎnÎn

DO

apal

prag

--

mepe

de-

de

veºle- Þi

-

ostrãni -

--

FA

dihpun

ci

nã-se,-e,-

mã- npecu

-

RE

dreptvecisu -

amãfle

-

-

ºaretul

-

vogãse -

--

SOL

nin,

ios,sesc

Te- aº

CãCa

-

nu- imieltept

DO

înalcu

luTãu,bu

-

-

Icu -

-me

FA

tihsuri

nã-se,-e,-

caPãs

I

--

DO6/4

pato

sus,

--

cearulPãs -

SOL

luimeutor

Hrisce

-

di --

DO

tos.resc.vin

35. Miel ºi PãstorAnonim

3.O2.Iu1.O

-

FA

sinbisin

gu-rea-gu-

-

-

rãne- a

rã-

SIb

turdutur

---

mãnãmã

lânºi

ºi-

un

ungã- al

DO

sinnossin

---

gurtrugur

PãsPãsPãs -

--

FA

tortor,tor,

VomNePã -

SIb

fiºtiºim

îme-îm

-

-

prepe

pre -

-

FA

unuu

---

nãme,nã

lane

spre- al

SOL

cheapã

veº--

-

nicmãcii

-

-izcuiz

DOvor,

vor...dor...

Pe

CãNici

-uncã

lã -

-

FA

torimielrãri

fãdinde

--

rãtr- o

lu -

þasumi

---

rãtãnã

strãnu

prin

-

SIb

ini,es

soa--

otere

-

bouiºi

--

FA

siþi,tat,

ploi,

ÎnDe- iFur -

SIb

staslabtuni

ul,-îl

pot

aasã

--

6/4

cajuvi

---

sã,tã,nã,

vomºi

cãci

filaI

-

DO

bipieptsus

-

neee

pripurcu

--

FA

miþi.tat.noi.

36. O singurã turmãAnonim

2.Pã3.Sme

1.Când-

MIb

-zeº

rit

în--

te- þisã

tri

în

tepi -

Ca

plecicio

SIb

--

'narulsa

- incândDom

-

-

pãnu

tea

--

MIb

Sa,ºeºti,

lui

PreªiA

-

-

LAb 6/3

du- I

dânfii

-

du- Iao

--

tentnoa

toa

MIb

-

-

tãlare

gân -

viacenu

-

-

mai

þa

SIb

Lui,

deºti,ta,

MIb

fii

plã - cut

6/3

în

tot

ce

LAb 6/3

faci, în

tot

ce

5/3

spui, Sã- þi

MIb 6/4

dea bi

- ne- cu

- vân

SIb

- ta

- rea

MIb

Lui!

38. Când intri în Casa DomnuluiTextul: Elena Stãnescu Aranj.: Benoni Catanã

RE

2.Bi3.Am

1.Vin-

ciblicu

--

tita

drag

devorla

LA

-

si

Dabeº

o -

--

vidtera

Îmdes

de- n

---

RE 6/3

prechi

-

- raMoina

-

-

LA

-tulsere,

RE

Ce- aCãÎþi

lupstãa -

--

LA 6/4

tatteaduc

doar'nao -

-

RE

penin

noa--

-

truteare,

DumTa

bun

-pleI

ne

-

--

sus!cat,zeu

SOL

CãªiSã pri

avor

--

RE

fostbeai

meºti

plincumi -

LA7

deelcu - þa- mi

creprin

-

RE

dintu

jert-

-

-

þã,net,

SOL

DomChiarPre -

-prinnu

gã -

-

luifocti

RE

-

Te- aislu

-

MI

jinda

cum-

merãai

LA

-- reu,

tat,spus!

RE

AmBi

Vin-

ciblicu

--

tita

drag

LA

devorla

-

si

Dabeº

o -

--

vidtera

Îmdes

de- n

---

prechi

-

-

RE 6/3

Moina

ra -

--tul,sere,

LA

RE

VreauVreauDoam

-

cacane

SOL

elel

vreau

sãsã

sã- Þi

LA

fiufiufiu

ºicusu -

-

RE

eu.rat.pus.

37. Vin cu drag

Textul: Dana Galan Muzica: Beniamin Purice

Page 15: Cantece Explo

Închinare Închinare

2.Te1.Am

SOL

fostvoi

slãcre

-

-

viat

câtsã

la

voiTe slã

trã

-

-

i,vesc,

TeAm

RE

voifost

pãs

cre -

-

attra

sãîn

SOL

suTe

-iuflet

-

besc,

zi

I

de-

mi

sus,zi,

Înªi- n

-

oriori

-

ce- m

ce- m

-

la

-

prepre -

- juju

--

rãrirãri Am

RE

pot sã- Þiºop

-

tescspun

unun

SOL

mulmul -

-

þuþu -

-

RE

mesc,

mesc...AmTe

SOL

fostvoi

creiu -

-

biat

câtsã

la

voiTe iu

trã

-

-

i,besc,

CâtAm

RE

fostvoi

cretrã

--

i

at

Þi- n

sã- mi

-

SOL plecchin

fifi

--

inin

--

þaþa

mi

mea,mea

CuCu

mâmâ

--

nana

la

TaTa

TuTu

m- aim- ai

crecre

--

RE

atat ºi- Þi

ºi- Þi

mulmul

--

þuþu -

-

SOL

mesc!mesc!

39. Am fost creat sã Te slãvesc

SOL

2.Doar1.Doar

TuTu

eºtieºti

vredveº -

-

nicnic î

de-

nãlslã

--

DO

þatvit

II

--

RE

sus,sus,

CãciCãci

nu- inu- i

altalt

nunu

--

meme

SOL6/3

maimai

prepre

--

mi

sus,sus,

ToaÎn

- tãal

mi

Tãusla - va

sfânt

ºinu - me

-

RE

vremri -

reasã

ne- nÞi- o

-

chicân

--

SOL

nãm!tãm

SOL

DoarDoar

TuTu

eºtieºti

vredveº

--

nicnic

deî - nãl

slã

--

DO

þat,vit,

II

--

RE

sus,sus,

CãciCãci

nu- inu- i

altalt

nunu

--

meme

SOL6/3

maimai

prepre

--

mi

sus,sus,

ToaÎn

- tãal

Tãusla - va

sfânt

nuºi

- memã

-

la

vremri -

sãrea

RE

ne- nÞi- o

-

chicân

--

tãm!

SOL

1.

nãm, Toa - tã

mi

sla -

va

ºi mã

la

-

ri -

rea

RE

Þi- o

cân -

SOL

tãm!

2.

41. Doar Tu eºti vrednic

FA

3.I

1.O2.Doam

-

- ni-ra

-ne,

maTua

Þi- o- nsãîn -

DO

- chi

vorce -

--

FA

nãmbeºti,put!

PenNoi

Doam

-

-

Tetru

ne,

-

DO

vomTe

asin

o--

culvi

iu

-

--

FA

beºti,ta,

tãm

S- oCuSã

-

iei,vin - te

Te-

-

leru

Tagãm,

-

SIb

lea - ºa

dau

ruvii, Te îngãm, a- -

FA

viacest

cum

- þã,loc

es

-cula

te

re

-ea,raj,noi,

NeI

Tu

-

FA 6/4

Doam'nalsu

--

-þã- n

se,

ne,

DO

draTe

s- o-

gosaº

cu

---

teatep

rã -

-

FA

þeºti.Ta.

tãm!

40. Ora a începutTextul: Eliza Spãtãrelu

LA

1.Ca

4.Ca3.Ca2.Ca

IIII

----

sussussussus

sãsãsãsã

SIb

rãsîmte

vie

--

-

pânpligrãþu -

--

-

deºtineºti

ieºti,beºti,

MIb

Lepâi

BiCa

--

-geanea

neI -

-

drasfân

lesus

--gos

sã- ltã

-

LAb

tei"Sãfãpºi

- tu -iu

vor

ce reºti,-- beºti!"

ieºtibeºti.-

Ori -

ºi -

un - de

6/3

te

gã -

REb

seºti,

LA6/4Fii ca

El

în

MIb

toa -

LA

te!

42. Ca Isus sã vieþuieºtiMuzica: B.D. Ackley

Page 16: Cantece Explo

Închinare Închinare

2.Zi1.Da

--duri

FA

vân

nu-

pottul

fiar

ºiur

-

re7

nicila

urtur

--

gii

bat, TotSã- o-

SIb

preas

nu-

necã- al

nosva

-

truclin -

FA

ti,

zbor, OriCãci

-înce

marigrea

isfur -

-tuni

pi

re-

amtã

laarîn -

vevã

--

ni,þat

ASpre

-

DO7

vemDom -

unnul

Sala

-

vapri

--

DO7

tor!vi!...

De

FA

mâ -

ne- am

DO

prins

re

sun -

tem

fraþi, Pur

-

sol

tãm o

cru

DO6/3

- ce

DO grea, Dar

FASIb

mâi -

ni -

le

DO

noas -

tre

la

nu o -

bo -

sesc

re

Cã sunt

FA 6/4

prin -

se

de

DO7

mâ - na

FA

Sa!

43. Dacã vântul

Textul: Andreea Dobia Muzica: Andreea Dobia

A

RE

Da - cã

eºti

floa -

re,

LA

fii

par -

RE

fum!

B

Da - cã

eºti

stea,

lu -

mi -

LA

nea -

zã- n

RE

drum!

C

Da - cã

eºti

om,

fii iu -

LA

bi

-

RE

re

D

Cân -

tec

de

fe -

ri -

LAci

-

REre!

44. Dacã eºti floareCANON

SOL

3.Nu2.Nu1.Nu

mãmã

tem,tem,tem,

DO

nununu

mãmãmã

tem,tem,tem,

dedede

SOL în

vânttoþi

-

tuºi

duº

-

-

RE

mavane

--

-

niiluriric

SOL

nununu

mãmãmã

tem,tem,tem,

SOL

Nu mã

tem,

DO

pe

I -

sus

în

SOL

ru -

RE

eu

Îl

SOL

chem!

Dom

DomDom

-

--

nul,

nul,nul,

DomDomDom

---

nulnulnul

e

ese

-

lutetã

SOL

-

-

ripami -

--

aceana

mea,mea,mea,

El

CuDom -

a

duºnul

-

-

lunþi

ma

--

- gã

niine

bez

Elvân

--

Setu- nna

cea

vamâ -

mai

lupna

-

ta,Sa,

grea,

SOL

Nu

mã tem,

DO

pe

I -

sus

în

SOL

ru -

RE

eu

Îl

SOL

chem!

45. Nu mã tem

Trad.: Benoni Catanã

Page 17: Cantece Explo

Casa de sus Casa de sus

3.Aº2.Aº1.Aº -

--tep

teptep

SOL

--

-tãmtãm

tãm

sãsã

Îm -

vivi

pã--

-

nãnã

rã -

þiEl

Dom

-

-a

cumnul

Ceape

-

lui

propã -

-

mis,

mânt,

Sfânt,Aº

ªtim

Un--

detepcã

-

mi

latãmnu- i

-

crimicum

în

înºi

lu -

duScripme

--retualt

la

--

- rerãce -

esva

nu-maitemai

RE

scris!sunt,

sfânt!LuTo

Rã--

-

u

tu- imea

-

SOL

taas

rãu

-

-teata

ºi- n

-

vaeºe

-

pie

lãprea

-

6/3

-rea,tor,

riNuºi

tot

drepse

ce- i

-

DO

tapoabun

--

teatee

vaîn

tre

--

domdrep

-

--

ni,ta,

tor,

la

AºAº

Aº--

-teptep

tep

---

SOL6/3

tãmtãmtãm

Îmsãsã

-

pãvivi

--

- rãnãnã

-

RE

Dom

þiEl,

-

-

acumnul

Cea

pe

-

luipro

--

SOL

Sfânt!mis!mânt.

46. Aºteptãm sã vinã DomnulTextul: Benoni Catanã

1.Sã

3.Vom2.Vom

nezbustrã

FA

--

radu

ba

-

-

cucã

te- ai

veºElpe

-

spreun

ni -al

Nou

ci --

eite

-

DO

lumimânt

zoriEx

Ne- a

Cã--

pro

treplo -

-

lumirândmis

deun

I -

steu

sus

--

le,

'n- alni -

versbravi

Sãu

de

sfânt

cã -miCu

lã -

--

FA

nuni,vânt,

tori, ConÎn

ªtim

--

temsocã

-

-

þiþiEl

plând

valace -

cerre

reº

-

vede

-ti -înle

ni--

cu

gerico

-

-

SIb

bunirând

mori,Vom

Vomzbune

strã

FA6/4

--

du

bara

-

-

te- aicu

veºElpe

-

DO

spreun

ni -

Noualci -

-

Pãteei

-

FA

zori.lumi.mânt.

47. Frumoasa veºnicieTextul: Dana Galan Muzica: Pearl Spencer Smith

Ne grã

MIb

-

bim a

-

SIb

cum, la

a

-

MIb

cest

sfâr

- ºit

de

SIb

drum, In

-

MIb

trãm în

No - ul

Ca - na

SIb

-

MIb

an! 1.Sun

3.Ve2.Am

-

-

MIb

niþiîn

tem-

con

cuvã

--

noi,þat

duºi

pricre

prin

--

LAb

din

stâlp

e --

þade

teni,

foc

îndin

-

ºi

tr- untre -

nor

gând,cut,

MIb

VeªiDe

-

LAb

ne- aniþi,

Dum

--

vâncãci

ne

--

ze

tãmne

- ul'naaº

MIb6/4

-- in

nos

teap--

-

te

tru,

unspre

vi -

în

teazno

-

no-biul

FA

-

- pãce

ru

itîn

--

-- i -

SIb

Cânmânt!put!tor!

AEl

--

MIb

proae

taþi-

cupe- acu

-to

noi

--

þiisã,de -

ca

LAb

vre

imia

--

-me

nultã,

ºi

trine

-

târsim

um

---þimziu,

fal: Soªi

Ne

-

poar

simnici

- tã

laun

pa

Maceas

-

-

SIb

nuºii

rea dene

prin

criso

pus-

-

-

MIb

tal!prim!

tiu.

48. Aproape de Canaan

Textul: Oana Pascu Muzica: Oana Pascu

ARE

Ce bu

- cu -

RE6/3

ri -

e:

I -

LA

sus

va

ve -

RE

ni!

BRE

Cu El

în

RE6/3glo -

ri -

e

LA

vom lo

-

cu -

RE

i!

CRESla - vã

ºi

RE6/3glo -

ri -

e

LAîn

veº -

ni -

RE

cii!

49. Ce bucurie!CANON

Page 18: Cantece Explo

Casa de sus Casa de sus

RE

1.Merg2.Merg

câncân

--

tândtând

sprespre

caca

--

sã,sã,

mergmerg

cu

spre

SOL

malo -

-

recul

meubu -

cudin

-ceri

--

ruri,e,

RE

VreauVreau

sã- Lsã

vãdfiu

pecu

Dom

fra

-- nul,

þiivreaumei

pecu

mi

El

plai

sãde

veº

mã- n

--

LA

tâlni

-- cii,

nesc,

RE

MergMerg

câncân

--

tândtând

sprespre

caca -

- sãsã

ºiºi

cucu

SOL

i

in-

-

nii -

-

mama

vovo

--

ioaioa

--

sã,sã,

RE6/4

SpunVoi

tuex -

- tu

plo-

-rorra

LA

ga

cã- L- la

iu

--

RE

xii!

besc!

Cãci

m- a

sal -

SOL

vat, Da,

LA7

RE

mult

prea mi

si

- nu - nat,

mi

Prin

jert - fa

LA

Lui

m- a sal

-

RE

- vat, Da,

SOL

Sunt

LA7

sal -

RE

vat,

Ce

mi -

nu

si

- nat! Prin

MI

Ela - cum

trã -

LA

iesc,

A -

le -

lu -ia!Ela -

cum

trã -

iesc.

1.

2.

53. Merg cântând spre casãTextul: Dana Galan Melodie americanã

Din

A

MIb

O -

ri -

o -

nul

în -

ste -

SIb

lat

B

Co -

MIb

boa -

rã- al

nos -

tru

Îm - pã

- rat În

SIbC

ma -

re

strã -

lu -

ci - re

SIbSã- a

D

-

du -

mân -

tu -

SIb

i

-

MIb

re!

52. Din OrionCANON

FA

2.Bu1.Tre

--

cucã -

-

torros

sunt,sunt,

re

cãcã

--

lãlã

--

tortor

sunt,sunt,

DO7

CaLo

--

sacu -

meain -

eþa

FA

mea

sus

în

e- un

cer,cort!

FA

BuTre

--

cucã -

-

torros

sunt,sunt,

re

cãcã

--

lãlã

--tortor

sunt,sunt,

SOL

MergMerg

sprespre

CaCa

--

nana -

-

DO

an!an!

SIbAmAm

pripri

--

ee

--

DO7teniteni

FA

munno

-

- þii,rii,

re solvãa -

-

i

pe--

DO

lele

susu -

-

FA

rori,rori,

SIbSoaToþi

- reex

-- le

pl -

DO7raºi

-

FA

tolu

-- rii

na

re

spreºi

solceaº

--

trii

ruri

cãcã -

-

lãlã -

-

DO

tori!tori...

FA

BuTre

--

cucã -

-

rostor

sunt,sunt,

re

cãcã

--

lãlã

--tortor

sunt,sunt,

DO7

CaLo

--

sacu -

meain -

eþa

FA

susmea

în

e- un

cer!cort!

FA

BuTre

--

cucã -

-ros

torsunt,sunt,

re

cãcã

--

lãlã

--

tortor

suntsunt,

DO7

MergMerg

sprespre

CaCa

--

nana -

-

FA

an!an!

51. Cãlãtor sunt

Textul: Elena Stãnescu Muzica: Mihai Braºov

1.Vreau sã

A

RE

fiu

sus

în

LA7 6/3

cer, lân

- gã

RE

El, bu

- cu

-

LA

ros, Vreau

B

RE

fiu sus

în

LA7 6/3

cer, lân - gã

RE

Dom - nul

Hris -

LA

tos, Vreau

C

RE

fiu

sus

în

cer bu

- cu

-

ros!

50. Vreau sã fiuCANON

Page 19: Cantece Explo

Casa de sus Casa de sus

1.De pe

FAdru - muri

DO

lungi, de

prin

FA

vãi ºi

re

munþi ne- ai

che

-

SIb

mat cã -

tre

FA

cer sã

por

-

SOL

nim,

DO

De

pe- n

FA- treg pã

-

DO

mânt ne- ai

u

-

FAnit în

re

gând

SIb

co -

pii ai

FA

Tãi

vrem

SIb

fim.

FA

SIb

Doam - ne,

Te

ru

-

DO

gãm,

FAvi - no

re

iar,

SIb

i - ni ma-

Þi- o

FA

dãm în

DO

dar!

Ne

e

FA

dor de

DO

cer, vrem cu

FA

Ti - ne- a

re

sta

SIb

Me -

reu pri

-

DO

vind

fa -

þa

FA

Ta!

55. Ne e dor de cer

Textul: Oana Pascu Muzica: Gabriel Braºov

DO

3.O,2.Câm1.Sunt

-un

câtpul

pe

mi- edin

--

detrere -

dorcrinigrin

re

pea

de-

are- n

lu

-

-

cest

miel

-

nãºi

-

SOL

mãmânt

--

rãrã

strã

--

nor,cini,in,

DO

Sus

DorLu -

e

demea

þa

þas- a

-

-

ra

strira

-mea,cat,

mea,

re

plâng

nu,fã -

înnirã

-- tru

nicimic

- na

onu

SOL

um

edu -

-

brã- ncupã

DO

-

ea!rat!ea...

DO

Doam - ne,

- na

Ta,

FA

Dã -

mi- o

Tu sã

DO

pot

ur

SOL

- ca

DO

Dã- mi a -

ripi

FA

de

vis

DO6/4

pen -

tru

SOL

Pa -

DOra - dis!

54. Sunt un peregrinTextul: Andreea Strâmbu Muzica: Alina Ilie

RE

2.Zi1.Ce

3.Dom - nulua-rul

SOL

-

RE

neiarne tot

seiu

-

beºstin

chea -

--

te,ge,mã,

RE

Domni

n- a

SOL

---

nul

menivem

RE

ne- nnunici

-

osetã

-

reºplântea

---

te,ge,

mã,

RE

lupnoapdru

ta-tea-

mul

LA 6/3

-

si

orioriori

cât-cât-cât-

ararar

MIfififi

MI7

dedede

LA

grea!grea!greu!

LA

CaCanVa

val

leade-

- denle-

mor-

-

-

ziicuþii

ºtimnoipã -

pur

a

-- sim,

tãm,fi,

RE

ºtimîn

prin - treluca

-

stânci

eimi -

aname -

ºilorreu

ummu

su

--

- im,blãm,

ri,

RE

RãsNi

Dru

plã-cio-

mul-

ti-da-as

---

re,tã,

pru,

SOL

neni

dru

---

mucio

mul

--

ridaas

---

retã

pru

RE 6/4

vomnutoþi

LA

priceîl

--

RE

mi!

dãm!ºtim!

56. Cerul ne tot cheamã

Textul: Benone Burtescu Imn latin

2.Din1.Din

FA

zorizori

cuam

Isor

-

DO

-sus

bit râuam

depor -

FA

har,nit,

DinCu

SIbElla - cri

mã-

masimt

FA

jertli -

- feiber

deºi

pefe -

Calri -

-

DO

cit!var,

FA

DaDa

--

cãcã simt

am

DO

vamâ

--

sulna mea

plin

re

îneu pot

-

cânna

-

sol

Sa,ta,

NuNu

mãmã

FA6/4

temtem

oriori

--cece

DO

s- ars- ar

înîn

--

tâmtâm -

-

FA

pla!pla!

ElEl mã

þiþi

-- ne

ne

înîn

DO

dradra

--

gosgos

--

teatea

FA

Sa!Sa!

57. Din zori

Page 20: Cantece Explo

Casa de sus Casa de sus

I -

FA

sus mã

-

sol

teap -

tã pe

DO

þãr - mul

ce

-

FA

resc, În

SIb

lun - trea

cre

-

FA6/3

din -

þei, pe

va - luri

plu -

DO

tesc, I

-

FA

sus mi- e

lu

-

sol

mi -

nã, prin

DO

nori ºi

fur

-

FA

tuni, ªi

SIb

via - þa

mi- e

DO7

pli - nã

de mi

-

FA

nuni...

SIb

Vãd

cum

se- a -

Fine

sol

du - nã

DO7

DO

nori

de

fur -

la7

tu - nã,

re

Va -

luri

de- n -

sol

tu - ne

-

cimi,

SIb7

Dar

nu

mi- e

sol

tea - mã,

DO

Dom

-nul

la7

chea - mã

re

Mai

sus,

spre

sol

i nãl-

-

DO þimi.

D.C. al Fine

58. Isus mã aºteaptã

2.A1.Pur

3.Ne- aº--

SOL

-

tãmvemteap

-

în

tãScrip

-noi

întu

--

spe

gerira,

-

fraþicelran

-

cumaiþe

- atâsaºi

--

tacrulu -

dor!vis...

mini...

ªiPri

Ne- aº

-

DO

-

teap

vima- ri

-

tot

tã- pi

pes

veº

--

-lete

ni -

noas

ci

zãri--

tre

a

cu

vis- auochi

- se

sedes

-

--

SOL

nini...

lor...chis!

Nu- iCre

--

RE

ni

mândin

-

--

tulþa

meni

nenesã o

a

va-

-

preas

tradu

--

-

ce- nge

cã- al

nos

maiPa -

-

trurapu

--

SI

þin:dis,

zbor:

TotAA

--

mi

maico

vem-

plãloun

-

Îm

cutun -

-

dee

pã -

Domzbo

rat

--

LA

nulrul

bi -

ru

sprene- a

-

-i

'nãlpro

-

--

RE

þimi!

tor!mis...

Pe

SOL

a - ripi de

DO

vul - tur,

la Zbu

-

SOLrãm

spre pa

LA

- tri

-

a de

RE

sus! Pe

SOLa - ripi

de

DO

vul - tur,

la Zbu -

SOL

rãm

pe bra

RE

- þul

lui

I

-

SOL

sus!

59. Pe aripi de vulturTextul: Benoni Catanã Muzica: Benoni Catanã

Page 21: Cantece Explo

Naşterea Domnului Naşterea Domnului

SOL

3.Ce

1.Nin2.Zboa

-

--

rulrãge

eili -

-seniniº

---

nin,matit,

laRE

suî

to

--- fle

natu- i

--

a

tulin

--

SOLe

teador -

plin,Sa

mit,

Sã- nCân

Veº -

-- þe

nic-

leaîn

în -

--

gãge

chi

-

- na

riijert

DO

--

în

re- afa

-

co

duscum

-

--

cempã- aruri

RE

PrunCe"Pa

--

- culuice

-

luiînpe

-

ditrupã -

--

SOL

vin!pat!

mânt!"

SOL

NeTimCân

--

plepultã

-

cãmai -

la

smeveni -

-- riþi,

nitma:

RE

sunPrun"Sla

-

--

temculvã,

feaO -

-

SOL

risosa -

--

ciþi,sit,

na!",

Sla

AMa

-

--

legii

-

Ce

luºi

-

- lui

ia,pãs -

ce- a

Slato -

-

tri

vã- nrii

DO

-

veciI

mis

des- auun

RE

veci,în

Prunc

-Achi

Prea

SOL

-

--

min!nat!

sfânt!

DO

cân

- tãm

cu to -

þii

SOL

imn

dea - do

- ra

- re,

RE

Sal -

-i ni

-

ma

ºi

cân -

SOL

"S- a

nãs

-

cut E

- ma

- nu

- el!"

DO

Ma -

re bu

- cu

- ri

- e,

SOL

i

- ni

- mao

ºti -

e

RE

Toa

- tã

bu -

cu -

ri - a

noas

-

trã

SOL

es -

te

El!

60. S-a nãscut EmanuelText: Elena Prisecaru Muzica: Adrian Stroici

2.A3.El4.Ia

1.S- a

tã,-

munãs

la-

RE

-

viTaritcut

--

netãlpeîn

înS- aGolBet

---

cu'nãlgole -

---

rând,þat,ta,em,

AAAA

le-le-le-le-

----

SOL

lulululu -

---

RE

ia!ia!ia!ia!

A- n

SãEs

Prinþ

nete-vi-ce

--

Reat

dea

resc

-ge- nun

înE

-

-

Noucoslama

---

Pãrovanu -

--

LA

nat,Sa,el,

mânt, AAAA

le-le-le-le-

----

lulululu

----

RE

ia!ia!ia!ia!

61. Isus, Domnul nostruText: Mihaela Atomei

FA

2.Pa1.Ce

3.Vred

--- nic,

ºiiru- n

-

vrednoºtreg

--

nictrive -

ni

esrã

--

tetãla

-

DODomceaunoi

- nulfã

plin

-I

rãde

-

FA

sus,rost,har,

DO

Vredªi

Cân

-

-

nicnutec

degãde

-

SOL7

toaseam

în -

-

geri

tãîn

ne- a

slalu -

-

vamea -

DO

cenicidus

-

ruunspe

-

-

SOL7

luia

ran--

dedãþã

-

DO

sus!

post,iar!

sol

PrinDarDe

viacândbu -

-

þalacu -

re

ri

LuiBet

--

elee

-

maiem

plini,

preI

în--

DO

gra

sussus

-

deS- a

bã- am

DO7

ple

enãs

---

FA

cat,

roi,cut,

SIb

CãciUnCa

prindrum

iu

maive -

-

FAmi

dem

bi --

un

reanu -

Prunc

Luinat

re

în

Elcã

--

trãtre

tr- o

-

DO7

ies

ieºcer

-

-

teamle

învãcul

--

FA

noi.zut!cat.

62. Ceru-ntreg veni la noi

Anonim

Page 22: Cantece Explo

Bucurie Bucurie

RE

1.Bu -

cu rã-

te,-

ti ne

6/3

-

re-

în

SOL

ti

ne-

-

re

RE

-

þea ta,

Ve -

se lã-

sã- þi

fi

LA

-

e i

ni-

-

ma!

RE

Um -

blã- n

cãi

a

6/3

le --

se de

SOL

i ni-

ma-

ta

RE

ªi

plã

- cute

LA

-

o -

chi lor-

RE

tãi!

Dar

nu

ui -

SOL

ta, nu

ui - ta

LA7

RE

te

va

che

si

- ma

LA

Dum -

ne-

zeu

la

ju -

de -

ca -

ta

RE

Sa, Dar

nu

ui -

SOL

ta,

nu

ui

LA7

- ta cã

RE

te

va

che

si

- ma

mi

Dum -

ne -

zeu la

ju

LA

de --

ca -

ta

RE

Sa!

63. Bucurã-te tinere!Ecles. 11, 9

FA

Sunt fe -

ri -

cit,

6/3

I -

6/4

sus

mi- e

prie -

5/3

ten bun,

Iu -

SIb

bi -

re,

FA pa - ce

sol

voi

a -

vea

de- a -

DO

cum,

FA

ªi- n

fi -e -

6/3

ca - re

6/4

cli -

pã- n

via -

5/3 þa mea Îi

SIb

voi cân -

ta

FA6/4A - le -

DO

lu -

FA

ia!

DO6/3

Pen -

tru

FA

mi -

ne

DO

a

mu

FA

- rit,

DO6/3

Pen - tru

mi -

re

ne

SOL

S- a

jert

DO

- fit,

DO6/3

Noap -

tea

FA

grea

a

DO

a -

lun

FA

- gat

DO6/3

La lu

- mi -

re

SOL

m- a

che

DO- mat!

FA

Sunt

fe -ri

6/3

- cit ºi

6/4

ve -

sel

voi

cân

5/3 - ta, Iu

-

SIb

bi - rea,

pa

FA - cea,

sol

bu

- nã

-

ta -

DO

tea Ta;

FA

Pe

Ti -

ne,

6/3

Doam - ne,

6/4

Te

voi

sa - lu

- ta

5/3 Când

SIb

vei ve

- ni

FA6/4în

-

DO

ri -

rea

FA

Ta!

64. Sunt fericitTextul: Eliza Spãtãrelu Muzica: Natalie Sleeth

Page 23: Cantece Explo

Bucurie Bucurie

molto allegroFA

4.I

2.Soa3.Prin

1.Prin

-

--

ni

retre

pã --

-

maduri

lemunþi

ºi

sãºise -

FA 6/3

cânla

'naldea

-

--

-

luri

te:nuri

þã

DO

matre

simt

Dom

---

pe

nulceies -

vântuos

es

Dum

--

-

tu- npene

te

-

FA

zeu!

bun!zborcer

FA

A

SfântCân

ªi-

-

pe

ºitãa -

cris

plinprearun -

-

-

ta

demãcã

-

-

FA 6/3 li

miri

dul-

--

-

lãrecene

DO

cânra

veºpen

-

-

-

-

tãze

nictru

Crece

es

tot

-

-

anume

te-

-

FA

bun!tor!pier.reu!

FA Cân - tã,

cân -

tã:

SIbDom -

nul

es - te

sol

bun,

DO

Veº - nic,

veº -

nic

Dom -

nul

es - te

FA

bun! -

FA

bun!

1.

2.

65. Printre munþi ºi dealuri

FA

2.Ci1.Via

-- þã

ne

sãºi

la7

cânmear

--

tecgã so

ºi

-

re

zâm

li -

-

abet

ceºi

-

FA7

reaspa -

-cecã La

Me

-

SIb

toþireu

pensã ves

tru-

-

FA 6/3

oateas

--

cã:meni

sol

"Vieu

neaº

-

iarvrea

Isã

-

DO

fiu!

sus!"

FA

NeSã- n -

vomtind

dumâ

--

cena

la7

toþice -

lorcei

caca

--

rere

re

mânmân

--

gâgâ

--

ieie

--

re,re,

FA7

vinvin -

-

dede

--

caca

--

rere

SIb

AmVor

gãsã

- sita -

lafle

FA 6/3

Dom

pâ -

- nulnã

nosnu

-

true

DO

scump,prea

Itâr

--

FA

sus.ziu.

66. Viaþã ºi cântecTextul: Elena Stãnescu Muzica: Elena Stãnescu

1.Sã

3.Sã2.Sã

fii

fiifii

SOL

veve

ve--

-

sel,

sel,sel,

sãsã

zâmzâmzâm

-

--

DO

beºtibeºtibeºti

la

me

meme

-

--

reu,

reu,reu,

Cu

CândCãci

RE7

vinai

toa -

to

latã

-

i

renru

---

ni

tegã

--

SOL

de- nciuma

-- cer

nesã

- cãri,ton!

cânþi,

TeEa

Chiare

când

sal

-

fiploa

vea--

-

rulia

zã Dumpân'

ba-

-la

te- n

ne

DO

-Dumgea

ze

-

--

mul

ulne -

tãu

tãuzeu,

la

DinAl

Sau

RE7

oriviesoa

--- re

þiice

-

înte

le- i

--

cerlecu

--

SI

dinþi!

cãri!fon! As

-

lacul

- tã cum

RESOL

Dom

-nul îþi

mi la

spu - ne

RE

dru -

mul

SOL

pas cu

pas

În

la

ºoap

-ta- I di

RE -

SOLvi -

nã Sã- þi

mi la

faci plã

-

RE

cut

po -

SOL

pas!

67. Sã fii vesel!Textul: Dana Galan Muzica: Beniamin Purice

Page 24: Cantece Explo

Cântece pentru seară Cântece pentru seară

2.Eu1.Când

SOL

suntste - le

a -

6/3

ºa

miidepe

DO

cerfe -

se- ari

--

SOL

prind

cit,LaCã

mi

ceaspot sã- I

de

LA7

mulîn -

- þuse

--

RE

rat,mesc,

CândEu

SOL

runoap

--

gatea

mi- o

a

veî

--

SOL7

nalþnit

sprede

DO

ElCel ce

sunt

m- a

o

-crecro

--

SOL

titat

ªi- nªi

mi

viaEl

-mã

þã- n

SOL6/4

daro -

mi- adih

RE

-

SOL

nesc.dat.

68. Când stele mii

4.A

FA2.Pã3.Na

1.Când-

--rin

cumtu

soa-

-

-

pri

te- alre

ra-

-

vim

înle

e

- du

a

spreo

--

FA

toacarrãpu -

---

rii,ne- n

tete

SIb

scriazivã

ce

-

-Tu

sãTupãi

ne- ai

de

ne- aide

dãmâ

ora

--

--

runacroze

-

-

FA

it,Ta,tit,mii,

DO

ªi

ªiCe

Ne- ai

mul

când

bidat

--

þu

vina

ne-

-

-- a

tu

cumiri

---

þãra

vânÞi- a

--

FA

taºise

du --

pre

cemre

--

nãgã

bodin

re

---gatateº

su

---

-

tãte,te

flet,

SOL

de- o

Mân

niTu

--

-

mic

tuai

dih

-

- ifãnunã

--torcut

dune- a

-

iudin

lippã- o

-

-

DO

sit,zi,

bit,ea,

FA

ToTuTo

Pri -

-

- tulne- ai

tul

meº

-

datîn

teTe

ºiru

ruprea

-

--

pugã

gamã -

-

FA7

noasreºte

sfân---

-

trã,te,retã

SIb

slusãse

al-

ijeºfa

plea-

--

-cemcã

nite

- miialvo

chiar

--

iaa

prito

-

--

FA

nos,ra,Ta

cum

DO

O,Cuªi

Slã -Doam

bumul

vit

--

-

þu

sãne,cu

-- rimiri

fiice

-

o,

e- na

mi

-

-

FA6/3

Tanusudu

--

-

-

5/3

tã,ne- iflet,ce

DO

toaînu

prin

-

-

Fitã

vecinui

-

ulziÎþiPã -

-Tãu,

divomrin

-

-

cânte

Hrisrea

-

-

FA

tos!Ta.ta!

bun.

69. Când soarele apune

Textul: Alina Moroºan

RE

2.În1.No

--turii

- neîn

--

ricse

LA6/3

-

RE

e- nrã -

riipã -

LA

zboadu -

-

re,rã

RE

înco -

-

botu

--

SOL

nerând

- ricspre

LA6/4

ºias -

LA

misfin

RE

--þit,

ter,

RE

Su

Doar- liþi

o

calstrã

--

LA6/3

lude

-

RE

deci -

lure

-

LA

limi

--

nãnã

RE

chiar

Se

coa

--

SOL

boacum

- rãs- au

LA6/4

dindo

--

mospre

-

LA

cer...lit...

RE

RE

DoamCe -

-rul

ne,

plincâ -

cutã

LA

miifru -

demu -

RE

stese -

-

leþe

pare- n

-

cãa -

e

pu -

unsul

LA7

cormi -

cânnu -

-

RE

nat!tând

RE

OPã

--

glinsãri

-

cândit

-

si

pe- ntã

-

mi

tinsmul - þu

de

-

LA

ami

--

pere

RE

Ceºi

-

pelui

Domca

si

-

-re

nul

LA

lãle- a

-

u

cre-

-

RE

at.

dând.

70. Norii înserãriiTextul: Eliza Spãtãrelu

2.ªi1.O,

3.Din

SOL

pãi

cât--

sãride

nimi

SOL6/3

ºi-aucu

fru -

-

strânsra

mos

-

te

sesub

deaa -

-

exripi

u -

-

plopu

de- n

-- ra

iia -

-

torilor,pus

Seªi- nCum

RE

'nalpa

cur--

-

þãcege

unî

iz-

-

cânnalvo -

--

tecþã

rul

ceo

'n- al

treºoap

lu -

-

-cetãnii

dedesu -

SOL

nori,dor,râs,

ªiA

Iar

-

mâce

frun--

-

nãluize -

încele

SOL6/3

mâviapo

-

--

nãþa

mi -

toþile- alor

LA

neo

se-

ucrogrã

-

--

nimtit,

besc

SãPãSã

-

RE

spurin

'nal

---

nemteþe

-

luio

în

lor,ru

ru

-

-

Dumgã:

-

ne"I

spre--

zeu

sus,

Ta -

prea

Te

tãl

-iu

cemã

-

-

SOL

-resc.

bim!"rit.

71. Cântec de searãTextul: Dana Galan

Page 25: Cantece Explo

Cântece pentru seară Cântece pentru seară

DO

1.Tai

3.Ru2.Ste

-

--

nic

gale

co

mi- ope

- boa

spunbol

--

ºitãrã

mãîn

în

sustrisu -

--

flet,gã,flet

dor

dulgla -

-

pe- n

ce- msuri

-

-

se

pãde

-

-

caîn

rat,--

regeridor

priºop

ce -

--

mi

mesc,tesc:resc,

FA

"ViMã

Sã-

fiu

simtno

cu

aa

--

Dom

caca -

-

-

sãsã,nul

decoîn

--

DO

Pa

japil

- ra

sopri

-

--

dis

sit,beag,

La

a

te- aº

--

SOL

ºa

Tateap

-- tã

cum

tãl

El

meuce

-

a

celrul

cu

pro

iu -

-

DO

bit.drag!mis. -

-

bit.drag!mis

1.

2.

72. Tainic coboarãTextul: Elena Stãnescu Muzica: Elena Stãnescu

MIb

2.Ste3.Fo

1.Gân

-

--

dul

culle

lempar

---

tre

nu- ºicã

fa

freapâl

Ti

---

mãne- l

pâ --

î

ietã

-

tãdenãl

-

-

cutdorþãm

SIb

Sea

NoapI -

-

-

ra

nimitea

când

reîn

-

gesrulân

--

-

culgã

MIb

pat'nalfoc

-

ºi- aþãne

aººoap

a -

--

tertadu -

-

lor:nãm,

nut, CoCoCo

---

do

boa

boaboa

-

--

rã,

rã,rã,

I

cumºi

-

aiînsu

-

fãa

se,

--

fa

oas

cutmurg

-

pte

de- ade

-

-

te

tâaº

--

teatep

-fii,

oritãri,

Te

PrinFi -

-

trene

-

SIb

teap

noi,pa

--

tã- ai

prince

-

Tãi

treprin

-

extreiu

-

-

plocãbiþi

--

uco

ra--

-

MIb

tãri.tori!

pii...

73. Rugã lângã focTextul: Dana Galan Muzica: Tom Coomes

re

3.Vi

1.Fo2.Când

-

- ne

culSa

-zita

Tãu,

--

uanaI -

mavisu -

--

renese,

sol

ar

cândcu

-

dã- n

Teis -

DO

voipi

via--

þatave -

FA

dea,sa,

mea,

LA6/4/7

El

CuPri -

sã- mi

miivesc

5/3

delacu -

re

înTi

prin

---

geri,ne,dã

LA

însustoa -

mãpetã

-

riGol

i

-

--

reagoni -

-

re

Ta,ta.

ma.

În

TotCãci

-

ce

cã- ope

re

clice

sunt

--

pãrulºi

doar,netot

-

ºigruce

solpot

treal

-

cea -

DOnecesam

--

grultei

mai

FA

nor,lumibun

La6/4/7

SãTuAs -

fiueºtitãzi

culuI -

-

re

Timisu

--

-

nenã,se

LA

eualpe

aºspeal

-

--

teptrantar

-

cuþeieu

re

dor.

drum!pun.

SIB

Tu eºti

spe -

ran -

þa,

DObu -

cu -

ri -

a

FA

mea,

re

Tu eºti

lu

-

SIbmi - nã

DO

când

e

noap -

tea

FA

grea

la

ªtiu cã

as

-

re

culþi,

fier -

DO

bin - te,

ru -

ga

FA

mea,

la6/4

Eu mã

în

-

re

cred

me -

LA

reuîn

mi -

la

RE

Ta!

74. Focul Tãu, IsuseTextul: Daniela Roºca Melodie evreiascã

Page 26: Cantece Explo

Cântece pentru seară Cântece pentru seară

2.Di3.Di

1.Di--

-mimi

mi--

-

FA

nea

nea

nea--

þa-

þa

þaºi

ºi

ºi

DO

sea

sea

sea--

-ra

ra

ra,SpreEu

Eu

I -

as

-sus

rog

cultmã

vo

lui

-în

I

cea-

-

FA

drept

Sa.

sus,ªi

Când

Sã'miînI

tri

-

-

SIb

li

-mi

sus

-niº

îmi- tea

lu

vor

-

-

FA

ru

beº

mi--

-gii

te

nãPa -ªi

Cân

ce'n-

pu

-

SOL

su

i

te--

-flet

re

ni -aº

ma

de-

DO

tept.

mea...

sus,Ori

Sã'mi

Dum--

cene

dea

-

FA

dor

har

zeuEl

ºiîl

cre

a -

-

DO

ºti

prin

din--

-e

de

þã,Cum

Ca

sesã

m'a

-

zba

vânt

pot- te

to

lu -în

mi

mai

-

FA

piept,

na;

sus,DiDi

-Di

-

-mimi

-mi

-

-

nea

nea

nea--

-þa

þa

þaºi

ºi

ºi

SIb

sea

sea

sea--

-ra

ra,

ra-Spre I

Eu

Eu

as

-

sol

sus

rog

cultînmã

vo

lui-

-

DO

I

cea

-

FA

drept.

Sa!

sus.

75. Dimineaþa ºi seara

mi

2.Fo1.Vân

-- tul

cul

sesus

-stinpi -

- ge,nã,

boldo -

-

ta

rul

se- a

a -

- prinli -

-

nãde,

mi

DoLu

--

narul

rãde

- sa

þa --

rerã,

þamân-

-drãra

îndi

-noap

vi

-- te,

nã,

mi

DoarDorm

de- a

în

-

sat

cum înun

clocor

--

pottul

ba

lor,-

te:ex -

bing,

SI

plo -

bang,ra

-

bing,to -

rii,bang,

mi

Cãci

ªi

larã -

drum

su -

pornã

-

SI7

de

nesc

decum

-

par

se-

a

te:

mi

-

bing,ra -

bang,zo

bing,- rii.

bang.

76. Vântul suspinã

Textul: Daniela Roºca

MIb

2.Fo1.Lin

- cu- nse la

cet

- sã

a

-

SIb 6/3

seadoar

--

rame

do

ªi

Caînun

solpa -

dece

sol

pa

sfân--

tãce

LAb

ToþiPe la

ex

-

cuiplo

--

raburi

-

to

MIb 6/3

--rii- n

-ru

re-

-gãle

SIb

iars- au

seple -

strâng,

cat.

MIb

DulPrin

-- trece- a

-

ste

di-

-

le,

e

SIb 6/3va

vân--

tulra

do

ªiCuib

uneaºi

-

îºiiergre

sol

fa

cân--

tãce

LAb

ParDin

- cã- arfru

-

moavrea

-

sasã

MIb 6/3

spulu -

-

nãnã

NoapNoap

--

tete

SIb

bubu

--

MIb

nã!nã!

77. Noapte bunãTextul ºi aranj. muz.: Elena Stãnescu

Page 27: Cantece Explo

Cântece pentru seară Cântece pentru seară

RE

2.Ste1.Fo -

-

le

cu- a--le

cum

s- ascli -

stins,pesc,

foste

--

cu- a

le-le

cum

sclis- a

-stins,pesc

PesLu

--

na- m

te-

mi

pa

prãº--

jiºti

--

tee

LA

esra

--zete

pali -

- liniº

--

de...te...

LA

DoDo

--

rulrul

meu

ne -

cecu -

-prins,resc,

dodo

--

rulrul

ne

meu-

cuce

--

prinsresc Noap

-

în

tea- mi

RE

vãdã

--

luru

--

ieie

ºivi -

mãse

canmis

--

ditu

-- ie...

de...

SOL

DorCe

-îmirul

ea

detri -

pamis

- triîn

--

a

geri

RE

Tabuni,

- tãve

--ghe

lui

-

meu,tori,

SOL

ADor

-

ride

- pa

ca

ºi- o- n- sa

un

--

tind

de

pes - tevom

RE

fimi -

tot

ne

me

u

--

ºor,reu

RE

BlândNe - des

îmi

-

ºoppãr

--

þiþi,

tesc,

ne

blând-

desîmi

-

pãrºop

þiþi,--

tesc:

doar"Sã

Iai

LA

-

somnsus

uºi

-

RE

ºor!"eu...

78. Somn uºorTextul: Dana Galan Muzica: Keith Routledge

DO 6/3

Mer - gem,

ne

FA

în --

DO

târ

FA

zi at- -

DO

tre-

Ca

- -sa

Dom -

nu

re

lui!

SOL

Azi în

zi

- ua

de bat

Sa -

As

cul-

- tãm

Cu- vân --

tul

DO

Lui!

Te -

me - ra

rii-

cã tori

-

lã --

- tre

ce

- -rul

de

mi

FA

nuni,

Sun - tem

mici

ex -

DO

plo - tori,

la

ra -

SOL

CuI

- sus

pri -- e -

teni

DObuni!

79. În SabatTextul: Dana Galan Muzica: Mihaela Atomei

RE

1.Ce2.Ca3.Doam

--rulfru

ne,

-

RE6/3

duma

moa

---

nere,sã,

SOLtai

prinLe

--

- trebãni -

-

condacã

-

ºie

ste -

RE

laLi

noap

---

þiira

tea,

si

"Dom

Cum

Sus-

ainu- i

pe

mi

cer,

bun"spus,

RE6/3

înparcât

-

cer,cã

mis -

LA

sus,spun,ter!

RE

CaO

Când-

sãrise

-

RE6/3

fimo

vãd-

cunula -

SOL

Tiºitâ -

- ne- nCatea

-veºsi

con--

-

nio

ste--

-

RE

cipela -

--

eeaþii,

si

ÎnParCât

-

cercã

mis -

mi

ter

spun:sus,

LA

cum"Dom

sus-

ainu- i

pe

RE

spus!bun!"cer!

80. Printre steleTextul: Dana Galan Anonim

Page 28: Cantece Explo

Cântece pentru seară Cântece pentru dimineaţă

RE

4.Pa

1.Mul2.Mul3.Mul

-

-

--

þuþu

cea

þu ---

Tamescmescmesc,

sã'mi

SOL

III

-

--

LA

fisususu

---

-

se,

ese

se,

fa

CãCã

Pen

Pes

-

- te'al

ºitru'al

ºi

SOL

zi

aziazi

nop

-

- þii

leimi'aidin

LA

nouvis

dar,fost

RE

SOL

Prin

ScaTu

Tu

-

mi'ai

airã

vâl -

fost

fost

lu

toa -

-

LA

mi

lu

ºirea

-

-

fa

vie

noapâi

mi

-

--

-

si

nãþii

nea

mi

ÎnSiªiCã

--

-

iztre

gurc'o

-

LA

Pa

avo

zi---

dãrulra

de-

-

RE

post!

har!

meu!dis!

SOL

TuPrinTuSca -

mi'aivâl

airã

-

fost

fost

lu

toa -

-

LA

mi

lu

ºirea

-

-

fa

vie

noapâi

mi

-

--

-

si

þiinea

mi

ÎnSiªi

--

-

gur

treiz

c'o

-

LA

Pa

azi

vo---

dãrulra

de

RE

-

-

post!

dis!meu!

har!

81. Rugã de searã

2.În3.În

1.În

RE

fi

fifi

-

--

e

ee

-

--

ca

caca

---

re

rere

dididi

---

mimimi

---

neaneanea

---

þãþãþã

LA6/4

ralave

-

-

zeiz

sel-

dulcivorcânt,

TriCuCã

-

La5/3

-miþiraTu

-

tãI

ºi

-

asu

um--

-

pãse

bre

limmari

-

pedin

- zeºsu

--

flette

cu -eºti nemi

RE

Tual

ori -

a

ºimeu

-

-

lungi,dor,

când,E

Des

-

-

RE7

chizifã

du

-rea-

înrã

ca

înde

-

sfârlea

lu --

mea

miºit

-

o

naca ºi

poar

cal

-

-

dã- aiutã

-

SOL

soabicã

--

- rereatre

- luiTa

cer,

ECe

ªi- n

RE6/4

poaori

ca

-

- tece

un

limîn

colþ

--

cerpedin

--

LA

ca

luzi

-

-

re

meaºi

pot

ravia

--

iuþa

-

RE

lui.mea.sper.

82. În fiecare dimineaþãTextul: Elena Stãnescu, Eliza Spãtãrelu

SOL

3.Se

1.Ra2.Mun

--

zãþii

'nal

-

de

þãne

soa

cânchea

RE

-

--

tul,mã,re,

mi

ceîl

blând-

ne

poarrul

-

tãne- n

-

DO

-vân

deamsa -

-

-tulnã,re,

SOL

Ne- aºSpre

În --

Titeap

-

-ne,

otã

dru

sfânt

zi

-ºi

demuri

la

debun

mari

buîn

Dum

-

-

-

RE

necudu

-

--

zeu,rii,

rãri,

SOL

LaA

Chiar

di

Ta- nru

--

- du

migã

RE

--- ra

ciunea

---

reneþa

mi

toþine

ne umsãe

- ple

scãse- a

--

DO

duvia

pa ---

reneþa

SOL6/4

bi

deºi- a

--

ne

poitot

-

cu

cevom

-

RE7

eporvân -

-

SOL

tãri.ni.

rãu.

83. Razã de soare

Textul: Nicoleta Turtoi Muzica: Nicoleta Turtoi

Page 29: Cantece Explo

Cântece pentru dimineaţă Natură

FA

Scoa -

lã de -

gra -

6/3bã,

DO

soa

-re

- le- i

FA

sus,

SIb

E

di -

mi

FA

- nea -

þã,

SOL

noap

-

tea

DO s- a dus,

DO7La- n -

vi - o

- ra

FA

- re

LA

eºti

- tep

re

- tat,

SIb

Da -

mai

FA6/4

stai

ai

DO

ºi- n

- târ

-

FA

zi

- at!

Scoa -

lã de

-

grab'!

Nu

le

- ne

- vi! La- n

SIb-

vi

- o

FA6/4- ra -

re

DO

nu- n

-

FA

târ - zii!

85. Scoalã degrabã!Textul: Daniela Roºca

RE

-

2.Pe3.Vre

1.Prin

- meacâmvãz

- piire -

-

ce'a

duh

rã -

LA

asar

-

suflopirun

-din -

rija

-noucat

iar

ci

-

- ri

RE

---

ma de

pitco

ce -

-- lo

zãuale -

-

de

pã -

sã -

SOL

pa dã,ra te,

re--

-

RE

le,

mi

Zbur -

demiei,dãSã

Stra

-

as

ie

-

LA

noi

cul -

a

te,

RE

dra Ta

se

îm--

-regul

brã

tre

-lor,

- zesc

cat

si

Mu

ªi'a

- gu

ie

mi

-

-le'ar

taraºi

ºit,pe

guspe

cân-

-

LA

tând

-

mu

pe

-toa

te...re

stra--

-

RE

le...

dã...

mi

Bi ne

bi- -ne,

LA

ai ve

- nit,

RE

scum

-

pa

MI

noas pri

-- mã

trã -

va rã

-

LA

mi

Via no

-- uãþã

LA

RE

ºi

aº în-

tep tãm-

si

SOL

i sã

- rãnimi

-

LA

sa rã...

-

RE

86. Cântec de primãvarã

Textul: B. Soldier Cântec francez

2.A1.Ra

3.Soa--

- rebuze

--

leriide

dedincu

-

SIb

foczorilori

as- au

au

-

cumderã

--

pãre

--

FA

sus,tat,rit

VeCe

Zâm-

-

-

derulbe -

oridinte

--

cetrede

do

loc,noriflori

oris- aau

-

câtluîn

--

de- asmitâl -

--

FA

cuns,nat,nit,

FA7

TotViPri

--

lasulmul

fel,meu

ci -

Icuri

-

--

sus,ratpit

mãeîn

-

vamaimi -

prifrures

-

--

MIb

matmos,

vi

MãMaiM- a

valusa

--

iumilu

SIb6/3

---

tatnosbi

cuca

ºi- n

vecicâtme -

aºprisa -

-

MIb

vreavescger

Sã- miSeAl

-

fini

dra--

-

e

nulgos -

totchipteicuallui

-

FA

raTa

Dum

---

tãtãne

--

iluizeu

-

nicedin

--

SIb

ma.resc.cer.

84. Raze de culoriTextul: Andreea Dobia

Fo - cul

A

FA

ar - de,

se

DO

frã

-

FA

mân -

tã, Iar

B

ex

-

FA

plo - ra

- to - rii

DO

FA

cân -

C

Me -

reu vo

DO

-

FA

ioºi Cãci pã

D

-

du -

rea îi

DO

as

-

FA

cul -

tã.

87. Focul ardeCANON

Textul: Daniela Roºca

Page 30: Cantece Explo

Natură Natură

4.Din

1.Din2.În3.Din

SOL

stânzbo

suzâm

--

--

besur

rulca

de-

vrãnetul

izdeclin-bi

LA

-

voa-floa

ti-u -

-

---

reretãþei

RE

vreau

e- un

eucu

înfrumosã- n

--

--

vãþ

mosvãþ

del

meparfrume

SOL

---- reu

mos:fumreu Iz

EuÎnPe

-

SOL

vãdvaa

vor

-o

ri

de

-

luri-

înþin

pade

--dutã

creis

--

-ramapidin

LA

---- þei

rere:

RE

cum

vreausã

es -

sãfiusãte

Dumfiucre

zbor

-

-

SOL

ºidinmaine -

-eu.

zeu.

cios.bun.

-

Na

DO

tu -

ra

îmi

SOL

a

- ra -

tot

RE

ce- i

de- n -

vã -

þat

Iz

CaCaO

-

SOL

viastânzbo

vor

--

-

carul

þãde

îndenevrã

-

-

-

DO

duvaclinbi

--

--

raloatiu

-

--

-tã

re- ire

þei,

RE

cu

zbosã

Cel

-

rul

ceparrã

--

ne- afummânmeu

SOL

cu

cucu

cre---

-

rat.rat.

at.

rat.

89. Natura îmi aratãTextul: Beniamin Purice Muzica: Beniamin Purice

1.Fru2.Fru3.Fru -

--

FA

moa

moamos

-

-

sãe

e

esce

-- te

rulna

-

re

vianoptu -

--

þaþiira

cândcucu

DO7

tosterâu

---

tulle

uri

estrãºer -

-

selupu

---

FA

nin!cind,ind,

FruFruFru

---

FA

moa

moamoa

-

--

sã- isã

e

bies

--

rute

-

-

re

inmadu -

--

þarearea

cândcucu

DO7

cevapã

---

rullurisãri

efremii

-

semãcân

---

FA

nin!tândtând.

ADa,Cu

-

-

FA

ºa,da!cu!

aDa,Cu

-

-

re

ºada!cu!

Ne- nPeNe

-

DO7

Dom

pla

deam

-

-

-

nu- L

ce s- as

ivom

-

-

ni

cul'nãl

-

--

FA

ma!þa!

tãm

ADa,Cu

-

-

FA

ºa,da!cu!

aDa,Cu

-

-

RE

ºada!cu!

CânNeNe

-

DO7

tãmplapla

--

sprecece

pasã

sla-

-ceacân

va

-

FA

Sa!Sa!

tãm!

88. Frumoasã e natura

Page 31: Cantece Explo

Natură Natură

1.ªi2.Vi3.Iu4.Pe

--

RE

þe

oabeº

peº

-

--

-

meniteiiti -

si

îiinceºo -

-iudi

pascru- n

--

LA

a

beºe

iar-

--

-

bã,nii,te

pã,

PeChi

Oªi

--

LA7

ceinei

cer--

-

deziiþe

bul-

jostotle

din

saulacu

câm

-

RE

pii,

sus,fel

miei,

Slab,ªiÎ

ªi-

gras,a

napa

-

--

maifririsã -

--

RE7

mic,caparea

--

mainiiþiice

SOL

zboa

mane

vul

---

-

re,griturirã

mi

Sunt

ªiªi

ªi

LA

altoþi

ne- nfloa

-

--

biiai

frirea

-toþilui

cacum

MI

--

laI

þiio

-

MI7

sus!

lei...ºtii....

fel

Pe

toþi

RE

foar-

te

LA

mult

îi

RE

iu

- beº - te

RE

El

ªi pe

noi,

co - pi

- ii,

LA

(clap!)

tot

la fel!

90. ªi peºtiºoru-n apã

1.O

4.O3.O2.Tã

SOL

-dra

separi

----

gos

e

tece

-

cumcumcumte

aaa

cum-

--

rereree

SOL 6/3

stânma

cerrâ

--

--

ul,ca,

rea,

bul,OTãO

O

-

DO

pari

dra

se

--

--

tecee

gos

-

cumcumcum

te

cum

aaa

---

rereree

SOL

mastân

cerrâ

--

--

bulul,ca,

rea,

Doar

mi

Tu

mi- ai

dã -

ru -

SOL 6/3it

I -

sus

iu -

RE

bit!

OOTãO

-

SOL

dra

separi

-

---

gos

tecee

-

cumcumcumte

aaa

cum

---

rereree

SOL 6/3

stânma

cerrâ

-

-

--

ca,

rea,

bul,ul

O

O

TãO

--

DO

ri

sepa

dra -

---

tecee

gos -

te

cumcumcum

cum

aaa

---

e

rerere

SOL

ma

cerrâ

stân

-

-

--

bululca

rea,

Doar

mi

Tu

mi- ai

RE

dã -

ru -

SOLit

ºi- s

RE7

fe -

ri -

SOL

cit.

91. O dragoste cum e marea

Textul: Daniela Roºca

Page 32: Cantece Explo

Natură Natură

DO

4.Ca3.Ca2.Ca1.Ca

DO 6/3

iarºivapri

-

--

nao

ramã

-

RE

altoamdulva -

---

bãnãce,ra,

SOL

cuplile

toa

---

sclinãgãtã

-

-

piriannanu -

de- ode

tã- n-mai

-

DO

pal,an,plopi,flori,

DO

Ca

CaCaCa

oooºi

DO 6/3

amepocur

---- cu

minloe

----

RE

tidizibe -

---

reeeul

sculpcânºoppic

----

SOL

ta

titat

ta- tã fru - mos la pian

-

-

în

tã- n

în

miivii

cris

decu

-

-

DO lori,

tal,

tropi,

DO

La fel

am

DO 6/3

fost

FA

ºi

eu

cio -

re

plit,

SOLChip fru

-

mos

Dum -

ne -

DOzeu mi- a

zi -

dit,

DO

Îi

voi

cân -

ta

FA

ne -

con -

te -

re

nit

SOL

Dom - nu

- lui

meu iu

-

DO bit.

92. Cum m-a creat Isus

Textul: Lioara Matei Melodie americanã

3.In

1.Cli2.Câ

-

--po

fite

-

-

MIb

nistecind,

--

tã- ilese

sclia

iu

-

-- bi

upesc

-

-

de- un

reape

cecepâ

--

ne- orulrâ -

SIb

nopiaº

porþi,-

Taþii,

prin

-

-

tãsetre

-sfânt,nin,

stânci,

PeDoarFlo -

toþiDum

ri -

- nele- ºi

cu-

var

mâzeu

-

-

nale

sã- a -

Tapoaro

-

-ne- ai

tema

MIb

nuîn

mo--

mãzã

de

-

-- ra,

voi,

lat,

Munþi

CeSoa

-pureî

---

tele

nalþi

- relucu

- misã

--

duri

facinea

-

ºi

doarzã

deaoridin

-

-

- celuri

tr- un

LAb

pumnziºi

depevãi

de

a

fa

---

plin,dânci

mânt,

MIb 6/4

Doar

OmDin

pen

misla

SIb

---

nuvatru

-

MIb

Sa!noi.

nat! Mi

Mi

-

- nu

nu -

-

LAb

nat

nat

ne- a

le- a

cre

cre

-

-

MIb

at

at

Dom

Dom

-

-

nul

nul

SIb

sfânt,

sfânt,

Sã- L

Sã- L

î

î

-

-

nãl

nãl

-

-

MIb

þaþi

þaþi în

în

cânt!

cânt! Cre

Cre

-

-

a

a -

-

LAb

tor

tor

în

în -

-

du

du

-

-

-

-

MIb

tor,

tor,

Te

Te

iu

iu

-

-

SIb

bim

bim

ºi- Þi

ºi- Þi

mul

mul

-

-

þu

þu

-

-

MIb

mim!

mim!

93. Creator minunat Textul: Dana Galan Muzica: Orien Johnson

Page 33: Cantece Explo

Natură Natură

FA

2.Ve1.Pri

3.Cândsel-mã

vom

-

suva

creº ----

LA

tenãra

SIb

mariglas

a

ºideso -

FA

noinaisit,

SIbL

ÎnªiIar -

fadena

þa-viºi

FA

ieroa-ge

---

niirãrul

nupesiu

--

sol

vomtete

dalunau

'nadefu

-

-

poi,plai,git,

NeCu

De'a

DO

vomecu

---

luple

ma

-

FA

tavomsoar' -

cucânle

-

DO

ne'mtane

-

blânºiva

-

SIb

zinoibu

-

-

tulîncu

gercorra,-

FA

SIb

Slã

Spre'al

Vom-

privind

a

-

-

mãpeler

DO7

ve-buga

--

-

riinulºi

nouCrevom

misa-

cân

---

FA

ter!tor!ta!

Cân

-

SIb

tãm cu

toþi

FA 6/3

în

SIb

ve -

sel

FA

cor:

SIb

E

a -

no

tim --

pul

FA 6/4

flo ri-

-

lor,

DO

Cân -

SIb

tãm cu

FA

toþi în

DO

ve -

sel

FA

cor,

SIb

Slã -

vind

pe

sol

bu nul-

DO

Cre -

a

- tor!

94. Primãvara a sositTextul: Licinius Chiriac

DO

1.Fir2.Pes - te

de

luiar

--

mebã,

SOL 6/3

cad

stropi

sede

-

cunro -

-

de,uã,

la

TimToa

-- te

pul

zboaDom -

-

rãnul

SOL

ca

le- a

uncre

- at,

nor,

DO

Munþi

Veº - niî -

-

ci

nalþi

- aºi

SOL 6/3

tai

nori-

cene- as

-

cunplo

--

de,uã,

la

Su

Toa-- te

fle

-

tul

spun:

e"Fii

SOL

plinlã -

deu -

DO

dat!"dor...

la

DinChiar

- spreºi

cer

mi

-pa

se

FA

reafa -

- ce

ce

cân

DO

-

patã

-

ce,

FA

MâiniTot

cuTe

DO 6/3

la

dra --

u

gos--

SOL7

tedãºiu -

DO

nim,ea

la ªi- mLan -

-þul

pre

-luu -

-

mi

miinã

FA

secu

desna -

-

DO

fatu

--

ce,ra

FA

ªi

Cân - tãspre

DO 6/3

caºi

-

sãfi -

SOL

toþiin -

þa

por

DO

-

mea!nim.

95. Fir de iarbãTextul: Elena Stãnescu Muzica: Elena Stãnescu

Page 34: Cantece Explo

Natură Natură

DO

3.Ce

1.Nim2.Nim

--Ma

busbus,

- ese

Ci

-

-

truîn

rus,-

DO 6/3

Cu

mitu

---

nunemu

---

natcat,lus,

DO 5/3

NoPloaNori

--

deiarii

as- ace

-

-

pãaru -

-

DO 6/3

aprolui

-

picpide

--

tat,

sus,at,

FA

SãCuPen

amu-tru-

du-lus-noi

cã-e

sunt

DO 6/3

ploalu

ves

---

ia- nmiti

FA

--

dar,nos:tori

cebel

ai

-

DO 6/4

ºugtimptim

defrupu-

--

SOL

har!mos!

lui:

DO

ElCi

Vre

ne- arus-me-

date

bu

Cuunnã,

-

-

DO 6/3

pevre

vân--

-tic,me

tul

rea,

doar,Lui,

DO 5/3

CaCaNe -

ºiungre -

nostrop

ºit

-

riicunoi

-

DO 6/3

cerat

vom

-

rudea

-

-

lui,var,fla

FA

SãPeCu

cuta

nos-

noaº-va-

când-

tem-nul-cu -

semalloa

---

nebãsrea

---

lor,

letrui

sfârala

-

SOL

ºiceno

tu-ru-ri-

---

DO

lui!lui!lor!

96. Norii

Textul: Elena Stãnescu Muzica: Mihai Braºov

1.În2.Pri -

-

DO

veºva

--

teþã

cãde

-

prila

-

SOL 6/3

mi

oa--

cara

ceaflo -

ri -

-sfi

DO

oaci

--

cãsã, Cum

carãs -

-

u

pân -

tã-

deºti

doarme

-

areu

-

pãplã -

decut

par

iz --

re

fum,

vor, PãCând

-

SOL7

auian

- je

ne--

nulvo -

îþi

ie

poa

cei-

te- n

din-

tinjur

-

de

de- o

tipla

-

-ne,sã,

Dar

nufii

uiun

-

ta

pom

cãla

ai

mar

-ungi -

Salne

-

de

-va

DO

tor!

drum!De- i

Ni -

micge -

rulsã

nugreu

te- o

în

-

SOL

iar

preas-

- cã

na

pãdin

-

mân

cân--

DO

teata

--

re,nã,

CreFii

-

DO 6/3gredin.-

-

þaier

taºi

dela

focbi -

tene,

va- nºi

-

lacãl -

FA

zi,

greu,ªi

Pri -

priveº

-

-mãte

-

lava -

ra- ifur -

niga

--

taca

trusã

-

adi -

-

DOpatoa

--rãre

Luªi- a

--

tunci

crând,

unea

SOL

Soala

--reu

-noudã

vape

Dum

--

sãne

--

DO

-

ri!zeu!

DO

În

ori

- ce

faci sau spui,

fii

bun

e -

SOL

xem -

plu,

O

pil

-dã

ori - ºi - cui,

Dã bun

e

- xem

DO

- plu,

DO

Chiar

da -

cã al

- þii- s rãi,

DO7Tu

fii

e -

FA

xem -

plu,

Cãci

Dom

- nu- a

fost ca

DO 6/3

ti - ne

ºi

e -

SOL

xem

-

plul

Sãu

DO

þi- a dat!

Cãci

FA

Dom

-

nu- a

fost

DO 6/3

cati -ne

ºi

e -

xem

SOL

-

plul

Sãu

DO

þi- a dat!

SOL

-xem

-

plul

Sãu

DO

þi- a dat!

1.

2.

98. Fii bun exemplu!Textul: Dana Galan

RE

1.Fulgi

4.Dom3.Fulgi2.Fulgi

- nuldedede

trizãzãzã

----

mipapapa

-

--

- tedã,dãdã,

SOLste

fulcanvin

-

--

le

giidisã

-

dede

ne- m

--

RE

peprezã

-

-

--

pata

soatoa

--

--

dã,le,re,re,

RE 6/3

NinNin

NinNin -

---

ge,

ge,ge,ge,

ninnin

Ninnin

-

-

--

LA

ge- n

ge- nge,ge,

-

-

RE

cece

cene -

-

-

ti

tisfârfru

--

--

LA

ºor,ºit...mos!ºor,

RE

To

OriVorTo

--

-

cisãtultul

-

nene- a

ese- m

-

-

poadunubra -

---

tecã

maicã- n -

SOL

hai

prinbubi -

-

-

-

trecune -

-

lu

eiriicu

--

sãîn

vânci -

-

RE

cata

toa

va

---

-

dãle,re,re

CeDe

Peªi

mi

buzâm

la-

--

nu

betnul

I

LA 7

-- nat

susfe

Cre--

de

Hrisria

--

--

RE

tor!cit!tos.cor!

97. Fulgi de zãpadã

Page 35: Cantece Explo

Natură Natură

FA

1.Pen

4.Pen3.Pen2.Pen

----

trutrutrutru

tota

stesoa

---

LA

ce- npã- Þile- Þire- Þi

SIb

darmulmulmul

--

-priþuþuþu -

--

-

FA

mim,mim,mim,mim,

SIbL

Pen

DoamEaCã

-

-nelutru

ne

-

Ia

milu

FA

-

---

sudaneami

--

--

sepãzãna

ce

vremfã

noap-

--

sol

ru

sã- Þirãtea

-

mulsã

cândlui

-

se

þuplãdor

-

-

--

nin,

mim,tim,mim,

ÎþiÎþiÎþiÎþi

DO

mulmulmul

mul

-

--

- þuþuþuþu

----

FA

mimmimmimmim

cãcãºiI -

DO

veºa

pensu

--

--

nice

truse

-

SIb

nerulpa

pen--

iucuceatru

--

FA

beºti,ratTa,nor,

SIb

ªiE- aCe

-

el

susºane

înde

mânne

-

cebungâplo

DO7

-

--

rurideieuã

neresi

pe--

o

pripini

-

--

-

FA

meºti!rat!ma!gor!

Îþi

SIb

mul - þu

-

FA 6/3

mim, Îþi

SIb

mul -

þu - mim,

FA

SIb

tot

ce- i

bun

în

FA 6/4

dar

pri

-

DO

mim, Îþi

SIb

mul - þu -

mim,

FA

ºi

DO

Te

iu -

FA

bim,

SIb

Doam

- ne,

I

sol

- su -

se- Þi

DO

mul -

þu -

mim!

99. Îþi mulþumimTextul: Benoni Catanã

1.Ra

3.Vân2.Cânt

-

tul-

zeºi

RE

zizâm

tri -

--

leibet

ste- au

de- aºi

por -

-

dornit

poide

prin

în

-

duI

tre

-

-

rerisuspân -

res- au

ze

- vãrlede

--

gat,sat

nori,

ªiªi

Su -priîn

flã-

LA

vimi

as

-

-

nimi

tãziîn vi

s- au

pes

-- te

io

--

tor,prit

noiuncu

de

mâcãai

--

toamn

nimin

-

-

emainei

înmi

reci

--

cãrnufi -

--

RE

nat...ori...

cat...Ci

Vân

Sã--

netul

ne

SOLpoaiar

sca -- te

pe

pe

deo

câm

--

RE

pripii

elala

ci -

nepãpor

--

LA7

oamânnit

--

re- artufã

--

puluirã

-

RE

tea?plâns?

rost,

Te- aºDoarTot

-I

mai

tep--

SOLsusdes

tãm,plinîn

scump

decã

I-

-

RE

harsus,

min cã

aºmâ

-

-

-

unatep

LA

-

-

Luitãm

tãm

zi

ane- a

-

-

ua

dãîn -

-

RE

Ta!

post.tins.

100. Raze triste de toamnãTextul: Alina Moroºan Muzica: dupã J. Brahms

DE

3.În2.Va1.Ba

4.Vân---

-tululte

tul-

nemãvân

ba

-

-

-

-

DO 6/3

ririi- ntul

te-

-

re

culfufu

fu

--

-

cerriri

ri

-

-

SOL

-- tat

atos,

os,

DO

CuCu

Vrea

Ma -

luosã

rea-

DO 6/3

mistândea

ur--

-

cocãna,

-

RE

ne- ns- apa

zgo -

-

-

celupcii

mo-

SOL

-

-tat,tat,jos,

tos,

DO

LupDarDar

Dar- tã

deo

în

-cu

gearã

lup

FA

-

--

înbadã

ta- n-

-

-

DO

vervaci

gro

--

--

ºulu- inã

zi --

SOL

namata

toa

-

--

-re,re,

re- i

re,

DO

darstân

þi

Dom

--

-

înca- ine

nul

DO 6/3

zorimult

în

e

mai

maidis

pi -

-

SOL

pata

cioa

ta -

--

-

DO

re.re!re.

re!

101. Bate vântulTextul: Benoni Catanã Muzica: Andreea Strâmbu

Page 36: Cantece Explo

Natură Natură

2.El

4.El3.El

1.El

5.Pe mi�i�i�i�i

---

--

ne

ne

ne

ne

ne

DO

cotoa

Elsorichiar

--

pit�

m��i�i

-

lalu

�istevân

-

-

-

--

mea�iitullene

DO

înîn

înînîn

mâmâ

mâmâmâ

--

---

nana

nanana

Sa,Sa,Sa,Sa,Sa,

PePlaEl�iÎn -

-

tine�ipetreg

-

--

netenep�p� -

-

SOL

rinmân

El�i�i

--tul�ii

tecoo

--

nos

�imeceano�

-

-

--

- trinultene

tru

în

înînînîn

mâmâmâmâ

-

----

na

nananana

DO

Sa,Sa,Sa,Sa,Sa,

PeElElFra�iEl

noi�i�i�i�i

--

-

Inenesune

-

-

DO

u

susmernorirori

-

-

ni

nesuldeEl

-

ver

�iluploa�i

-

-

-

--

nemiiienesul

în

înînînîn

mâmâ

mâmâmâ

-

----na

nananana

Sa,

Sa,Sa,Sa,Sa,

�i

În

Ex

�iPe-

-vi

trea

plo

viaoa

-

---

-

i

ga

ra

�ameni

--

SOL

to

lu

to

noasEl

--

-

-îi

rii

tr�rul

me

sunt

e�i

e

e

-

în

în

în

înne-n

mâmâmâ

mâ -----

nananana

na

DO

Sa.Sa.Sa.Sa.Sa!

103. El þine toatã lumeaTextul: Antoanela Murariu

1.În2.Cã3.Gro

-

FA

raza-

dru-

-

-

rea- ivã

me

Re

-

e

þigrea

-

pridare

-

sol

noi

vemun

--

te

ple

liº

--

-

teale- icãm

defrua

-

-sus:mos,cum,

Ex

Ruc

Te--

DO

simþiplosa

--

multracul

-

maitoes

--

ariite

-

FA

proa

gaur -

-

-cã- n

ta

pe

marº

de

pen -

Ivotru

--

drum!

ios!sus! Por

ABo

--

-

nimvemcanci

deoa -

RE

-

grab',

þinvem

-

ºi- s

-portã,

bi

sunnim

--

netemcu

toþilus

gând

-

un

tru

cu

-

-gând,

iþi,

rat

"PenDe

Cã --

truple

tre

-

DO6/3ca

ceDom

-

--

rul

nul!"re sunt

cel"Ga

DO

-pre

înta

-

- gã

steori

FA

-- lat!

când!"tiþi!

Drum-

FA

bun!

Drum

REbun cã

tre-

sol

pis - curi

noi!

Drum

DO

bun!

Drum

bun, þi

neþi-

FA

pas

vi -

oi! Drum

bun Drum

bun,

RE

noi nu

sol

ne o

- prim!

meDru -

-

FA6/3þi -

e,

DO

te

iu -

FA

bim!

102. În drumeþieTextul: Dana Galan Anonim

Page 37: Cantece Explo

Natură Natură

1.E2.Dar3.S- a4.Când

FA

zar

pudusde

-

- vã

iulcape

în

creºvânal -

--

tetultã

- du

maves

crean-

--

-

teagãre,

re,

ºi

prio

e

-

FA 6/3

zarveatim

mân

-

-

-

vãca

puldru

-

deuncu

foc

SOL

clonãe

de

---

el,cit,uc

cou:

Da'- lIarFãp

Cã- n

-

cui

maputa -

-

--

bul

ciiulºul

-

u

nã- o- ndincu

-

- tregãprinei

--

-

baoaci

mier-

--

- le

re:cena

a

"Dedoar

cu

a

numier

ce

-

--

elã

mepã

--

sinn- a

lerut

- guiedeun

FA

--

rel?"ºit!

"cuc":ou!...

Cu"Dã- i"Cu"Al

-

-

cui?

zor!cu!

cu!

Cu

CuDã- i

-

- cu!zor!cu!

ElA

Gân

--

"CeAl cui?"

sinrun

grea- ndeº

--

--

gur

trete

cã- þi

--

ºi- o

batefra -

-

DO

þii'nºire

fã - cu,zbor,

tu:pui!

De- aCã

DoarPãi

-

ce

penda

doar

-

-

-

ea- ºi

atru- un

-

n- a

striºa

ou

-

-

înmi

re- o

gã- n

-

-

cuibcuþ,ma

tru

-

-

naaice

o

doarsã

mai

fi

zarfiinu

-

-

memoº

vãal

--

ni

letese

-

-

anifã

FA

--

-

cu':tor!"cu!"nui!"

"Cu -

cu!"

Coda

104. Povestea cucului

Textul: Dana Galan Muzica: Mihaela Atomei

RE

1.Cân

2.CânPar

Ce- o

--

-

cãtã

tãfi

ar

un

ungã -

gre

vreagresit

-

-

ier

sãierel

aîn

cânsub

-

-

LA7

proa

tãmraiar

---

îmzãbape

-

prede

ceade

RE

- ulu

deaca

--

--

nã:nã:sã?sã,

Cri,Cri,

Cri,Cri,

cri,

cri,cri,cri,

cri,

cri,cri,cri,

LA

cri,

cri,cri,cri,

cri,

cri,cri,cri,

cri,cri,cri,cri,

cri,cri,cri,cri,

cri,cri,cri,cri, cri,

cri,cri,cri,

cri!cri!cri!

RE

cri!cri!

SOL

E- o

bu -

cu

ri --

e,

RE

doar

el

o

ºti -

e,

Cri,

LA7

cri,

cri,

cri, cri,

RE

cri,

LA

cri,

cri,

cri,

RE

cri!

SOL 6/3

Cân -

ºi

SOL 5/3

tu,

RE

ªi- o

vei

a - fla:

LA

O sa-

na!-

O

sa na!--

LA7

A -

le

lu

RE

-

- ia!

105. Greieraº

Textul ºi muzica: Elena Stãnescu Aranj.: Eliza Spãtãrelu

Page 38: Cantece Explo

Natură Natură

RE

2.Pe

4.Iar3.Din

1.Prin -

cândnacãtre

seatu-

rãri-dea

RE 6/3

--

-

rarãa

luri,-

SOL

umzil

brupgla

bra-nic-te-

suri-

îºieisese

înînaa

RE

tin-va-

vân-du

-----

de,þã,tã,nã,

LA

Li

ne- nea

cân

-

-

-

niºlecete

-

--

teadãtatce

cupoeirã

prin-va-cânsu

RE

-

de-þã-tã-nã-

LA

orine- nbu

pân'

-ce--cecu-la

RE

-

- roºi!

loc;tat;-

nori,

TaVor

CãciDe- ori

ex

bã-sã-

ce

ra-o

plofir

-

cuse- a

dera-

--noasiarto

du-

-

---

nã,cã,bã,rii

SOL

au

cânvor

de- ori

-

-por

tes- oce

-

-nit

ceolu -

-

rãcro

cru- ncu

--

-

RE

teastreazo

su -

---

nãcãbãrii

LA

lânmaicuvi

-

--

gãcurisã

RE

---

tori,

foc,rat,oºi,

LA

lânmaicuvi

-

--

gãcurisã

RE

---

foc.rat.oºi.

tori...

107. Printre dealuriTextul: Nicoleta Turtoi Muzica: Nicoleta Turtoi

1.Pã

4.Cã

2.Ve3.Fur

5.Se- n--

--

- se

nivesã

pri

LA

-

--

-

-

curire

oarea

-----

þeþe

le- n

zãre

prinprincân

pela

-

tul

pãizzãco

-

-

-

-

lor

mântvorvoipaci

Ste

StrângPrea

MeºÎºi

-

-

-

tea

amã

le- n

-

-

-

-

cer

resc

liresclu

-

-

se- a

pe

nãunne

-

prind

Cre

semuîn

--

-

peteaºudea-

--

tor,

rând,lorroi

sagi,

Cân

FoIar

ªi- nPe- o

-

- tã

cu- npecrisal

--

MI

talbastril

jusus

-

-

cu

detrã

rulun

-

rat

bude

luivul

-

-detur

cuci

ne- a

--

-

azboa

ricoa

du

-

-

-

-

-pãree,

nã,rã,

DoarPlin

GlaPe

Vãd

-

-

me- un

e

suriseun

-

LA

co

veni

pãsflu

-

-

--

-

drul

senultrãvtu -

-

lecercere

de- ar -

rãdesela

mo -

-

joasoani

suva

-

----

rãnã:

cã,ree,

O - la

-

ri -

o,

ri -

o,

ri -

o,

O -

la -

ri -

o, ri

- o,

ra,

O - la -

MI

ri -

o,

ri -

o,

ri -

o,

o -

la -

LA

ra!

106. OlarioTextul: Elena Stãnescu

molto allegro

5.Din4.Din3.Din2.Din1.Din

SIb

zorizorizorizorizori

ºialfur

se- ase- a

----

tubiniuu

luna-ca-de-de

FA

-

-

sol

creazboamervracio

-----

zã,rãgebicã

--

luºi

ºi- aani

-

FA

strându-cântoa

crea ------

zãge:nã:tã:

rea:

SIb

ne- nbâz,tip,cip,

cioc,

ce-bâz,tip,cip,cioc,

tat,-bâz,tip,cip,cioc,

ªiEaEaEaEa

MIb

ninininini

cio-cio-cio-cio-cio-

-----

SIb

dadadadada

tã-tã-tã-tã-tã-

DOnu

nunununu

tesesesese

ooooo -

----

preºpreºpreºpreº

pri----

dinte:te:te:te:

FA

lubâz,tip,cip,cioc,

crul-bâz,tip,cip,cioc,

tãu,bâz,tip,cip,

cioc,

DeDeDeDeDe

-----

SIb

vrevrevrevrevre

me-me-me-me-me-

sausausausausau

pe- npe- npe- npe- npe- n

-----

sesesesese -

----

MIb

rat,rat,rat,rat,rat,

De- iDe- iDe- iDe- iDe- i

DO

soasoasoasoasoa

----

- rerererere

sausausausausau

e- ne- ne- ne- ne- n

-----

nonononono

-----

FA

rat,rat,rat,rat,rat,

FiiEaEaEaEa

tottottottottot

SIb

harzboamercânba

-rã,-ge,-tã,-te,

nic,

-

FA

har

cânmerzboa

ba

-

---

-ge,tã,te,

rã,nic,

SIb

harzboamercânba

-----

nic,rã,ge,tã,te,

luºia

volu

-

---

creastrân

duioa

crea

MIb

zã-ge-nã-sã-zã-

SIb 6/4

ne- nne- nne- nne- nne- n

FA

-----

cecececece -

----

SIb

tat!tat!tat!tat!tat!

108. Din zoriTextul: Lioara Matei

Page 39: Cantece Explo

Natură Natură

DO

1.I2.O,3.ªoap

- nice

-

-

te

mafede

-

e

iuri -

-

plicibi

6/3

---

nã,

rere

FA

vese

pli

--

sel,a

-

de

udsã

DO

a

înpri

--vânt,veºtiflori

DeCa

Cãci

ne

pe–unsã

chea

ne–n

vârf

-

-

la

deso -

munmun

þeas

-

-- te

þii

paslã

--ºiivi

por

re

--

le

nim

-celã

cân

SOL

-

-

-

tori,reºti!tând!

DO

CãFarPrin

--

tre

pãme

--

zãricul

duri

DO7

se

îna

-

--

nitunal

---

ne

terii

FA

nuvul

ia -

-

turite

su

s–auva–n

-

-

DO

ie–n

desºe

--zbor,

chisla,

SOL

DruCând

Hai

-teºi

muri

noiprin

cã-

-

pe

trede–n

ur

Pavra

-

--ma

jara

-

DO lor!sa!dis!

Refren: SOL

Dea

-

luri

ºi

câm - pii

DO

flori

ºi

-

sãri mii

6/3

Toa -

te

ne

a -

FA

duc

în

ca -

le

rebu -

cu -

SOL

rii,

DO

Iar

dea

-

su -

pra

DO7

lor

FA

bun

ºi

iu -

re

bi - tor

SOL

Es -

te–al

nos

- tru

Cre - a -

DO

tor!

109. Inima e plinãTextul: Benoni Catanã

Muzica: P.P.Bliss

2.ªi3.Dar

1.Ne- aº

FA

da-

ºi-

teap

cãpri

-

-

tãdru

DO

mej

azi-

-

dii

unmu- i

FA

lungdrum

ne ur

ºerfe

-

--

mãpuri -

SIb

-- resc,

it,cit,

SuntPiSu

--

FA6/4

im

ochicioa -

prin

cere

-dinlepã

-

umnoasduri

DO

--

brãtre

spre

FA

taau

vâr

-

-

recamful

îno

ne- n

--

-groboso

--- zesc,

sit,rit,

DeRãsSu -

-

înplaim,

--

gerita- ide- i

DO

bunisussoa -

sunpere

-

FA

sau

temvâr -

de

oful

-

croî

sunt-

- tiþi,nalt,nori,

SIb

SãO,

Noi

FA 6/4

sun

nuce

-

rãbu

tem

--

tãcuvo

-

DO

--cim,riio

--

sãe,ºii

FA

ex

fimce

-mi

tot

plo--

cunura -

--

minþi!nat!tori!

ªi

SIbvia - þa

noas

- trã- i

FA

tot

la

fel:

un

SIb

drum

ce

sol

ur -

FA 6/4

tot

me

- reu

spre

DOþel, I -

SIb

sus

e

cel

mai

FA

sfânt mo -

del,

re

Vrem

sã- a

sol

- jun -

gem sus,

DO

la

FA

El!

110. Ne-aºteaptã un drum

Textul: Benoni Catanã Muzica: Beniamin Purice

Page 40: Cantece Explo

Natură Natură

1.Ple2.Fâ

4.Fru3.Nu

-

--

SIb

vãne

cãm

moa -

-

cerþeîn

sã-

etaþi

ºidru -

nacuiz

me --

-

tuurvoa

þi

ra,-sul,-re-e,-

PlePrinÎn

ªi- i

-

FA

doardul

cãmmunþi

unce-o

ne- n

mezme

sãtâr

--

--

sau

vezi

----

at!

dem,riº,

ger; Veªiªi

Pri

-

-

SIb

niþivepãe

---

cu

sãrive

teni

-

noi,

miiri

buni,

6/3

-

pri

ºiþa

ve -

-

e

vis- o

niþi

teni-

e-lã

cu

--

buni,

tãþisaþi

noi,

Pe

ªiSã

Cãci

FA7

dru

planzbur

dru

-

--

-

mul

tede

mul

ca- nprin

e

-

tre

Efrun

mar -

--

SIb

cer!

den!ziº!

cat!

111. Veniþi, prieteni!Textul: Ionuþ ºi Larisa Asan

2.A

4.La

1.Por

3.Vãz--

-

SOL

exdutâ

nim---

plohu- iteala

6/3

încaldvi

drum

-

-

vãºi- n

eîn

--

--

DO

þãmmitãþico

-

-

meresînlo -

--

SOL

reumat

crângnaþi,

Cum

SeE

Pã -

mi

sãtouidu

-

--

iutultã

rea

- bimplincune

RE

nademiaº

-

--

SOL

tuviara

teap

-

--

-

ra:þã,re,tã,

mi

Frun

GreFrun

Câþi-

-

-

ze,

ieri:ze:

bon -

la

muºchi

cri,fâº,

dari:

ºizum,cri,fâº,

zum,cri,fâº,

flori,

RE

PãPePãIar

-

--

sãri,florisãri:ba:

SOL

peºcucip

pâº,

-

- tiparci

pâº,

-

--

ºori,fum,rip,pâº,

mi

ToaLi

ChiarCrengi

--

tebe

ºi- unus -

-

la

le- oluieca

--

-

-

te:

crole- npu

-

-

tim,zbor,raº

"trosc",

PãSe

CãciE

-

RE

multtoui

du

-

--

iutultã

rea

-

bimplincune

nademiaº -

-

-

SOL

tuviara

teap

-

--

-

ra!þã!re!tã!

112. Iubim natura

Textul: Dana Galan Melodie americanã

3.Pã

1.Por2.Noi

-

-

LAb

dusunnim

--

reatemvo -

ne

ioºi,de

înlade -

-

6/3

cânex

gra--

- tãplobã,

cuºiîn

REb

frumerdru

---

mu

gemme

-

-

MIb

seorþi

---

þeadoe

-

LAb

ei:naþi,iar!

CoÎn

Ne- am

-

paciºir,luat

cucabo -

scoarin

canci-

-

þadide

-

6/3

groae

mun-

-

-

sãnii,te,

auperruc

--

REb

muºchifectsaci,

vera

dar

-- zui

linu

-

MIb

peni

prea-

LAb

ei...aþi!

mari!

MIbPã

CândCe

- sãrimerbu

--

degemcu

-

LAbmunastri

--

- tefel,e

însãcu

MIbtrinu

toþi

-

vorluri,

sim--

beºtiþim

ne- n -

adece

---

LAb

tat,fel:

cum:

SlãSã- aNa

-

--

vescuzitu -

cânpe

ra-

Cre

multtând

-

a

neprin

-

LAb 6/3

toiarpla

---

rulbãce

celunºi

REb

sfântgreia -

-

ºi

iertã -

MIb

mimine

--

nutila

--

LAb

nat.tel...

drum!

113. Pornim voioºi degrabã

Textul: Alina Moroºan

Page 41: Cantece Explo

Natură Natură

SIb

3.Nu

1.Sun2.Noi

- tem

vremsun

-

atemex

-

-

ceaslupplo

--

- tãtãra

--

FA 6/3

glitoto -

--

e,riirii

SIb

pe

noice

vrem

nuca -

ce

potre- i

- vafi

ºtiþi,

maiînvo -

-

FA

bun,vinºi,ioºi,

do

Vrem

MerSun -

-

gemtem

spreluîn

--

veºmitre

--- ni

nãcem

--

FA

citono

--

-

e,rii,rii,

ceplinitot

-

frudedea

-

-

mossoau

-

-

DO7

rena

e- al nosºicu

-

- trunera -

-

FA

drum!stinºi...

joºi!

SIb

Dom

DomDu -

-

-cemnul

nul

ne- a

neo

-

lupju -

--

FA

tãtã

poar cãfãpe

-

-trerãcã

-

sol

stearra

--

-

le,me,re,

do

Nu

DoarSun -

necu

tem

e

meiu

--

SIb 6/3

reubitea

--

re

în -

ºide

cre -

a

'nãl

zã--

-

FA

tori,vânt,þimi,

SIb

ZilNi

Vom-- nic

a -meni

zbu

ler

-

-

din

rãm

ganoi

FA 6/4

prinnu

-

-

tre

tremai

edoarsoa

---

MIb

le,

me,re,

TotCãPe

maizbu

a --

bunirãmripi

FA

spre- unde

ex - plonouhe

-

- rapãru -

--

SIb

tori!mânt.vimi!

114. Suntem exploratorii

Textul: Andreea Dobia Muzica: Andreea Dobia

MIb

1.Pe cã -

rãri de mun

- te

am

por -nit,

SIb 7

Soa

- re

- le

ne- m

- bi

- e,

MIb

fe -

ri -

SIb

cit...

MIb

Sus în

pomi se- a

- u -

de

tril

vo -

do

ios,

fa

Doam

-

ne,

cât

SIb7

e de

fru -

MIb

mos!

LAb

2.Ui1.Ui

3.Ce- ar--

te- ote- o

fi sãcãve

--

se- aprive -

--

Fine

raoari

-

--

terãþã

MIb

urgrabpar

---

sulniccã

cels- a

ne- a

uraszã -

--

LAb

suzcuns,

rit,

FA

Sã- lUiIar

-vete

lân

-

-

demºi

gã- o

de- acumcã -

-

SIb

proazboa

pi -

--

perãþã

FA

lânvulun

--

gã- untu

miel-

puirulrã -

depetã -

SIb

sturz?...

sus!cit...

D.C. al Fine

115. Pe cãrãri de munte

Textul: Andreea Dobia Muzica: Andreea Dobia

Page 42: Cantece Explo

Natură Natură

1.Ex

4.Ce3.Ce2.Ce

frufrufruplo

--

--

-

SIb

rândmoa

moamoa

-

--

sãsã

me

-e

ee

reu

spe

lucre

na

----

MIb

midinran

tu

--

--

naþa

ra,þa

Îl

NoCe

De- a

-

rite- a

acu--

--

FA

noaº

lorju

vea

-

-tem

itãun

-

pe

masãSal

-

-

I

cunuva

SIb

-

-

-sus,tor,cazi,laþi!

Ca

TreCaªi

-

cãºicuiz

-

-

-

vorloa

toriver

--

al

rea

ºide -

vieei,

noi,le

- þii

cu

casta -

-

noas

ra

notor

---

-

tre

rii,nictã:

ªi- al

SãAlUn

cu

trãpãal

DO

--

-

imdubaslo

---

lari

truri

-

- lorfãlor

fel,

-

cuderãde

FA

- raþi!brazi!

sus!nor!

LuCre

NesSpe

-

--

-

SIb

ranpu

midin

-

-

--þã,sã

nã,þã,

bu

bubu

bu

--

-- cu

cucu

cu

MIb

--

--

riri

riri

--

--

e,e,

ee

ºi

FA

har

îm -

bel ºu-

- gat,

SIb

Mi - nu-

MIb

nat

e- n

veci tot

ce

do

El ne- a

dat,

ceTot

SIb6/4

Dom

- nul

FAa

cre

SIb

- at!

116. Explorând cãrãrile

Textul: Beniamin Purice Muzica: Beniamin Purice

3.În2.În1.Pri -

SOL

trilstânveº -

-

te'ncade

judecio

-

-

gracâr

rul

--

RE

tãu

liinit

ªi

Pe'nÎn

-

bravezi

tin -- dul

se

pe

-

leîn

Dum-

-

vercâm

ne ---

SOL

zeu

piizit, În

În

În

Carsoatot

--

ceretea

aºi

Dom -

nuîncre

-

-

RE

at

luinor

ªi

VeVe

--

demno

dem

-peiu

-

biCrene'a

--

reaa

--

SOL

Lui.tor.sat.

De'a -

DO

ce - ea

noi

cu

plã

-

SOL

ce-

re

RE

Tot -

dea-

u -

na'I

SOL

mul -

þu

- mim!

DO

Vrem pen

tru-

a Sa

iu

-

SOL

bi re,-

În

RE

veci

sã'L

prea

- mã -

SOL

rim!

117. Priveºte-n jurul tãu

Page 43: Cantece Explo

Natură Diverse

1.De2.De3.De

DO

cecece

nu- þi

zãse

-

vijoapa

---

necãda

sãpes- a

maicâm

to

--

staipiipit

ÎnVoªi

-

SOL

caio

vân

--- tul

ºiisã

nicimie

e

--

delu

mai--

DO

cum?ºei?

cald?

DeDeDe

DO

cecece pã

alla

-

prifel

mân

-

-

mãa

tul--

vetâþi

s- a- n

-

-

riicono

--

raipiiit

TeSeCu

FA

cheazben

fi -

--

re

mã:gu

-

SOL"Hai

iede

laºi

sma -

DO

drum!"?ei?

rald?E

FA

pri - mã

-

va -

DO

iar

la

noi,

Na -

RE

tu - ra

a- n -

vi -

SOL

at, Pe

DO

deal,

pe

FAva -

le

DO

ºi- n zã

-

voi

E

SOL

to -

tul

mi -

nu -

DO

nat!

118. E primãvarã!

1DO SOL DO

Când

ºi cum,

DO SOL DO2

Când

ºi

cum,

3

Ne

vom

ve

- dea

din

DO SOL DO4

nou

de- a

- cum?

119. Când ºi cum?CANON

SOL

Bra -

vo,

bra - DO

vo!

RE

Bra

- vi

- si

SOL

- mo!

8

Bra

-

vo,

DO

bra

-

vo!

RE

Bra

-vi

- si

SOL

- mo!

SOL

Bra -

vo! Bra

- vi -

lasi - mo!

RE

Bra

- vo!

Bra

SOL

-vi -

si -

mo!

Bra

-

vo!

la

Bra

-

vo!

RE

Bra

- vi

- si

SOL

- mo!

120. Bravo!

Page 44: Cantece Explo

CUPRINS1. Imnul exploratorilor2. Suntem vrednici exploratori!3. Acolo-n valea cerului4. Salutul explo5. Mergem înainte6. Explorator e minunat sa fii!7. Vis albastru8. Ne cheamă Dumnezeu9. Pe planeta-mbătrânită

Închinare10. Consacrare11. Îţi mulţumesc, Isus12. Ştii tu cine este Domnul?13. Matei 7, 714. Matei 18, 2015. Ia-mi inima!16. Rugăciune17. Fără sunet18. Tată bun, Îţi mulţumim19. Când Isus20. Slavă! 21. Roagă-te!22. Te adorăm23. Laudă pe Domnul24. Noi credem în Domnul25. Slavă Lui26. El ascultă rugăciunea27. Mâinile Lui m-au creat28. Pacea Lui29. Clipă cu clipă

Page 45: Cantece Explo

30. Psalmul 831. Psalmul 47, 132. Psalmul 118, 133. Ioan 3, 1634. 1 Ioan 3, 1-235. Miel şi păstor36. O singură turmă37. Vin cu drag38. Când intri in Casa Domnului39. Am fost creat să Te slăvesc40. Ora a început41. Doar Tu eşti vrednic 42. Ca Isus să vieţuieşti43. Dacă vântul44. Dacă eşti floare45. Nu mă tem

Casa de sus46. Aşteptăm să vină Domnul47. Frumoasa veşnicie48. Aproape de Canaan49. Ce bucurie!50. Vreau să fiu51. Călător sunt52. Din Orion53. Merg cântând spre casă54. Sunt un peregrin55. Ne e dor de cer56. Cerul ne tot cheamă57. Din zori58. Isus mă aşteaptă59. Pe aripi de vultur

Naşterea Domnului60. S-a născut Emanuel61. Isus, Domnul nostru62 Ceru-ntreg veni la noi

Bucurie63. Bucură-te, tinere!64. Sunt fericit!65. Printre munţi şi dealuri66. Viaţă şi cântec67. Să fii vesel!

Cântece pentru seară68. Când stele mii69. Când soarele apune70. Norii înserării71. Cântec de seară72. Tainic coboară73. Rugă lângă foc74. Focul Tău, Isuse75. Dimineaţa şi seara76. Vântul suspină77. Noapte bună!78. Somn uşor79. În Sabat80. Printre stele81. Rugă de seară

Cântece pentru dimineaţă82. În fiecare dimineaţă83. Rază de soare84. Raze de culori85. Scoală degrabă!

Page 46: Cantece Explo

Natură86. Cântec de primăvară87. Focul arde88. Frumoasă e natura89. Natura îmi arată90. Şi peştişoru-n apă91. O dragoste cum e marea92. Cum m-a creat Isus93. Creator minunat94. Primăvara a sosit95. Fir de iarbă96. Norii 97. Fulgi de zăpadă98. Fii bun exemplu!99. Îţi mulţumim100. Raze triste de toamnă101. Bate vântul102. În drumeţie103. El ţine toată lumea104. Povestea cucului105. Greieraş106. Olario107. Printre dealuri108. Din zori109. Inima e plină110. Ne aşteaptă-un drum111. Veniţi, prieteni!112. Iubim natura113. Pornim voioşi degrabă114. Suntem exploratorii115. Pe cărări de munte116. Explorând cărările117. Priveşte-n jurul tău118. E primăvară

Diverse119. Când şi cum?120. Bravo!

Page 47: Cantece Explo