CALITATEA VIEإ¢II أ®n cadrul cercetؤƒrii Diagnoza Calitؤƒإ£ii Vieإ£ii (2006)....

download CALITATEA VIEإ¢II أ®n cadrul cercetؤƒrii Diagnoza Calitؤƒإ£ii Vieإ£ii (2006). Cuvinte-cheie: calitatea

of 200

 • date post

  30-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CALITATEA VIEإ¢II أ®n cadrul cercetؤƒrii Diagnoza Calitؤƒإ£ii Vieإ£ii (2006)....

 • CALITATEA VIEŢII

  Revistă de politici sociale Anul XIX • Nr. 3–4 • 2008

  CUPRINS CALITATEA VIEŢII Cosmina-Elena POP – Ingredientele unei vieţi bune şi ale unui standard decent de viaţă, în

  România şi în Europa ...................................................................................................... 225 Mariana STANCIU – Iminenţa noii paradigme a bunăstării umane – un consum decent pentru

  toţi oamenii...................................................................................................................... 246 Mălina VOICU, Bogdan VOICU, Katarina STRAPCOVA – Housework’s division in 24

  European societies: a cross-national comparison............................................................. 268 Manuela Sofia STĂNCULESCU (coord.), Dana NIŢULESCU, Mihnea PREOTESI,

  Mugur CIUMĂGEANU, Raluca SFETCU – Privind persoanele cu probleme de sănătate mintală în România: stereotipuri, cauze şi modalităţi de îngrijire percepute, atitudini şi distanţă socială....... 284

  POLITICI SOCIALE Brânduşa FECIORU – Măsuri de îmbunătăţire a şanselor tinerilor pe piaţa muncii................... 317 Alina BĂDESCU, Ciprian BĂDESCU – Modele de interacţiune public – privat în furnizarea

  de servicii de angajare ..................................................................................................... 328 Daniel ARPINTE, Adrian BABOI, Sorin CACE, Cristina TOMESCU (DOBOŞ),

  Iulian STĂNESCU – Politici de incluziune socială......................................................... 339

  METODOLOGIE DE CERCETARE Octavian-Marian VASILE – Stratificare socială în România: o analiză de clase latente............ 365 Paula Andreea TUFIŞ – Predictors of School Success in Romania. Family Background,

  School Factors, and Community Factors......................................................................... 389

  CONFERINŢE INTERNAŢIONALE Ioan MĂRGINEAN – Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Economice, Juridice,

  Administrative şi Manageriale (ICELM), Ediţia a treia, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş, 4–7 iunie 2008...................................................................................... 406

  Filip ALEXANDRESCU – Idealurile antropologiei aplicate: O prezentare a conferinţei anuale a Societăţii de Antropologie Aplicată, Memphis, SUA (25–29 martie 2008).................. 408

  RECENZII Zygmunt BAUMAN şi Tim MAY, Gândirea sociologică, Editura Humanitas, Bucureşti, 200

  (Laureana Urse), Apariţii editoriale vitale înţelegerii şi proiectării procesului dezvoltării sociale (Septimiu Krausz), Mihaela HĂRĂGUŞ, Tranziţia la statul de părinte în Europa. Evoluţii recente şi posibili determinanţi, Editura Presa Universitară Clujeană, 222 pagini, 2008 (Flavius Mihalache)............................................................. 412

  CALITATEA VIEŢII, XIX, nr. 3–4, 2008, p. 223–422

 • THE QUALITY OF LIFE

  A Journal of Social-Policies Vol. XIX • Nos. 3–4 • 2008

  CONTENTS QUALITY OF LIFE Cosmina-Elena POP – Ingredients of a good life and of a decent standard of life, in Romania

  and Europe....................................................................................................................... 225 Mariana STANCIU – The imminence of the new paradigm of human welfare – a decent

  consume rate for all people.............................................................................................. 246 Mălina VOICU, Bogdan VOICU, Katarina STRAPCOVA – Housework’s division in 24

  European societies: a cross-national comparison............................................................. 268 Manuela Sofia STĂNCULESCU (coord.), Dana NIŢULESCU, Mihnea PREOTESI,

  Mugur CIUMĂGEANU, Raluca SFETCU – Mental health persons, in Romania – stereotypes, causes of illness and perceptions about care, attitudes and social distance ........... 284

  SOCIAL POLICIES Brânduşa FECIORU – Ways of improving young people chances of access to the labour market ..... 317 Alina BĂDESCU, Ciprian BĂDESCU – Public – private models of interaction in providing

  employment services to people........................................................................................ 328 Daniel ARPINTE, Adrian BABOI, Sorin CACE, Cristina TOMESCU (DOBOŞ), Iulian

  STĂNESCU – Social inclusion policies.......................................................................... 339

  RESEARCH METHODS Octavian-Marian VASILE – Social stratification in Romania – a latent classes analysis........... 365 Paula Andreea TUFIŞ – Predictors of School Success in Romania. Family Background,

  School Factors, and Community Factors......................................................................... 389

  INTERNATIONAL CONFERENCE Ioan MĂRGINEAN – International Conference of economic, legal, administrative and managerial

  sciences (ICELM). Third edition, Petru Maior University, Târgu Mureş, june, 4–7, 2008 ...... 406 Filip ALEXANDRESCU – Ideals of applied anthropology: a presentation of annual

  conference of the AfAS, USA, March, 25–29, 2008 ....................................................... 408

  BOOK REVIEW Zygmunt BAUMAN şi Tim MAY, Gândirea sociologică, (Sociological thinking), Editura

  Humanitas, Bucureşti, 2008 (Laureana Urse), Apariţii editoriale vitale înţelegerii şi proiectării procesului dezvoltării sociale, (Two recent books, vital to the domain of the understanding and projecting the process of social development), (Septimiu Krausz), Mihaela HĂRĂGUŞ, Tranziţia la statul de părinte în Europa. Evoluţii recente şi posibili determinanţi, (The transition to the parental status in Europe. Recent evolutions and hypothetical determinants), Editura Presa Universitară Clujeană, 222 pagini, 2008 (Flavius Mihalache) .............................. 412

  CALITATEA VIEŢII, XIX, nr. 3–4, 2008, p. 223–422

 • CALITATEA VIEŢII

  INGREDIENTELE UNEI VIEŢI BUNE ŞI ALE UNUI STANDARD DECENT DE VIAŢĂ,

  ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN EUROPA

  COSMINA-ELENA POP

  odul în care oamenii îşi definesc cerinţele pentru o viaţă de calitate sau pentru un standard decent de viaţă le influenţează evaluările, percepţiile, precum şi gradul lor de satisfacţie în

  diferite domenii ale vieţii. Acest articol îşi propune să descrie care sunt nevoile identificate de către români pentru a avea „o viaţă bună” sau un „standard decent de viaţă”. Articolul se bazează pe datele a două cercetări: Diagnoza Calităţii Vieţii (2006) şi Eurobarometrul standard 67.1 (2007)1 şi prezintă opiniile românilor comparativ cu cele ale europenilor din statele membre sau candidate la Uniunea Europeană. În cadrul articolului a fost inclusă şi o componentă care se referă la evaluarea dificultăţilor economice în gospodăriile europene şi la percepţia cauzelor sărăciei, întrucât această componentă poate determina stabilirea criteriilor în ceea ce priveşte standardul de viaţă sau elementele unei vieţii bune. Ultima parte a articolului se referă la măsurile de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă, aşa cum au fost identificate de către românii în cadrul cercetării Diagnoza Calităţii Vieţii (2006).

  Cuvinte-cheie: calitatea vieţii, viaţă bună, standard decent de viaţă.

  Paradigma calităţii vieţii „este centrată pe oameni, cu nevoile şi aşteptările lor de viaţă, şi pe modul în care oamenii îşi apropie condiţiile necesare afirmării în societate” (Mărginean, 2004: 1). Paradigma pune accentul pe ceea ce cred oamenii despre viaţa lor, pe evaluările, percepţiile şi stările lor de satisfacţie. De aceea, din perspectiva calităţii vieţii, măsurile de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ar trebui să aibă ca punct de plecare ceea ce consideră oamenii necesar pentru o „viaţă bună” sau pentru „un standard decent de viaţă”.

  Definirea elementelor necesare pentru a avea o „viaţă bună” sau „un standard decent de viaţă” este determinată atât de caracteristici personale, cât şi de caracteristici colective. Experienţa de viaţă, condiţiile de viaţă, nivelul de aspiraţii, sistemul de valori sociale sunt caracteristici ale indivizilor, care contribuie la stabilirea cerinţelor pentru a avea „o viaţă bună” sau un „standard decent de viaţă”.

   Adresa de contact a autorului: Cosmina-Elena Pop, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: cosmina@iccv.ro; cosminapop@gmail.com.

  1 Accesul la baza de date a cercetării Eurobarometrul 67.1 (2007) a fost acordat de ZA EUROLAB (GESIS) pentru bursa de cercetare Subjective quality of life (3–25 mai 2008).

  CALITATEA VIEŢII, XIX, nr. 3–4, 2008, p. 225–245

  M

 • COSMINA-ELENA POP 2 226

  Modul în care oamenii îşi definesc aceste cerinţe este influenţat şi de standardele promovate de societate. Cunoaşterea elementelor identificate de oameni ca fiind necesare pentru a duce o viaţă de calitate şi de a avea un standard decent de viaţă este importantă din cel puţin două motive. Primul este cel privind formularea politicilor sociale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pornind chiar de la nevoile identificate de oameni. „Pentru