calitatea serv bancare

download calitatea serv bancare

of 71

Transcript of calitatea serv bancare

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  1/71

  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOVFACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

  COALA DOCTORAL - DOMENIUL MARKETING

  MIXUL DE MARKETING I EVALUAREA CALITIISERVICIILOR BANCARE ROMNETI.

  STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA CALITIISERVICIILOR BANCARE DIN PITETI

  THE MARKETING MIX AND THE ROMANIAN BANKINGSERVICES QUALITY ASSESMENT.

  CASE STUDY ON BANKING SERVICES QUALITY ASSESMENTIN PITETI

  Rezumatul tezei de doctorat

  Summary of PhD Thesis

  Conductor tiinific:Prof. univ. dr. ec. Liliana DUGULEAN

  Doctorand:Dan MICUD

  Braov2010

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  2/71

  2

  CUPRINS

  INTRODUCERE.................................................................................................................................... 6

  CAPITOLUL 1 CONCEPTE DE BAZ N MARKETINGUL BANCAR...................................... 91.1. Evoluia sistemului bancar din Romnia n perioada 1990-2009 ........................................... 91.2. Abordri de marketing n sistemul bancar............................................................................. 161.3. Influena caracteristicilor serviciilor bancare asupra marketingului.................................. 161.4. Strategiile de marketing bancar............................................................................................... 27

  1.4.1. Mixul de marketing bancar instrument strategic de marketing...................................... 271.4.1.1. Politica de produs-serviciu bancar ....................................................................... 281.4.1.2. Politica de pre a serviciilor bancare.................................................................... 301.4.1.3. Politica de distribuie a serviciilor bancare.......................................................... 331.4.1.4. Politica de promovare a serviciilor bancare......................................................... 35

  1.4.2. Strategii de pia utilizate n sistemul bancar.................................................................... 37

  CAPITOLUL 2 ABORDRI ACTUALE ALE MIXULUI DE MARKETING BANCAR ..........442.1. Evoluia conceptului mix de marketing n domeniul serviciilor bancare ............................ 44

  2.1.1. Evoluia conceptului mix de marketing n servicii............................................................ 442.1.2. Particulariti ale mixului de marketing bancar ................................................................47

  2.2. Elementele tradiionale ale mixului de marketing n serviciile bancare.............................. 502.2.1. Abordri conceptuale ale serviciilor i produselor bancare .............................................. 502.2.2. Aspecte actuale privind definirea preului produselor i serviciilor bancare ....................56

  2.2.2.1. Stabilirea preului pe baza costurilor ................................................................... 622.2.2.2. Preuri de paritate................................................................................................. 632.2.2.3. Stabilirea preurilor n funcie de valoare ............................................................ 652.2.2.4. Preuri reglementate............................................................................................. 662.2.2.5. Procesul decizional al stabilirii preurilor serviciilor bancare ............................. 67

  2.2.3. Diversificarea i dezvoltarea canalelor i metodelor de distribuie a produselor iserviciilor bancare............................................................................................................. 692.2.3.1. Tipuri clasice de distribuie n domeniul serviciilor bancare............................... 702.2.3.2. Abordri moderne ale distribuiei serviciilor bancare ......................................... 72

  2.2.4. Tehnici de promovare n marketingul produselor i serviciilor bancare...........................762.2.4.1. Planificarea unei campanii de promovare............................................................ 772.2.4.2. Strategii de promovare a serviciilor bancare ....................................................... 812.2.4.3. Factori de succes ai promovrii serviciilor bancare............................................. 87

  2.3. Elemente specifice mixului de marketing n sistemul bancar ............................................... 892.3.1. Personalul factor cheie n cadrul mixului de marketing bancar ..................................... 892.3.2. Dovezile fizice (prezena, ambientul) ............................................................................... 962.3.3. Procesul ........................................................................................................................... 100

  2.4. Influena dezvoltrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor asupra mixului demarketing bancar.................................................................................................................... 105

  CAPITOLUL 3 COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI I MARKETINGULRELAIONAL ELEMENTE DETERMINANTE ALE CALITII SERVICIILORBANCARE .......................................................................................................................................... 113

  3.1. Caracteristici ale comportamentului consumatorului de servicii bancare........................ 113

  3.1.1. Procesul decizional de cumprare a unui serviciu bancar............................................... 1143.1.2. Modele comportamentale de decizie specifice sectorului bancar ................................... 1243.1.2.1. Modelul Beckett, Hewer i Howcroft ................................................................ 1243.1.2.2. Modelul factorilor care influeneaz adoptarea serviciilor de Mobile Banking 126

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  3/71

  3

  3.1.2.3. Modelul cognitiv al adoptrii serviciului de Internet Banking.......................... 1293.2. Marketingul relaional i implicaiile lui n fidelizarea consumatorilor de servicii

  bancare..................................................................................................................................... 1303.2.1. Conceptul de marketing relaional .................................................................................. 1303.2.2. Abordri ale marketingului relaional pentru serviciile bancare..................................... 133

  3.3. Abordri CRM la nivelul componentelor tradiionale ale mixului de marketing bancar138

  3.3.1. Instrumente CRM i politica de produs n domeniul serviciilor bancare........................ 1383.3.2. Instrumente CRM i politica de pre n domeniul serviciilor bancare ............................ 1413.3.3. Instrumente CRM i politica de comunicare n domeniul serviciilor bancare................ 1443.3.4. Instrumente CRM i politica de distribuie a serviciilor bancare.................................... 1493.3.5. Implementarea integrat a CRM n sistemul bancar ....................................................... 152

  CAPITOLUL 4 CALITATEA SERVICIILOR BANCARE - PREMISA DE BAZ ASATISFACIEI CONSUMATORULUI ......................................................................................... 156

  4.1. Conceptul de calitate a serviciilor .......................................................................................... 1564.1.1. Evoluia conceptului de calitate a serviciilor .................................................................. 1574.1.2. Calitatea serviciilor, satisfacia consumatorilor i profitabilitatea organizaiei .............. 162

  4.1.3. Modele de msurare a calitii serviciilor ....................................................................... 1674.2. SERVQUAL model de msurare a calitii serviciilor..................................................... 180

  4.2.1. Aspecte conceptuale ale modelului SERVQUAL........................................................... 1804.2.2. Validitatea modelului SERVQUAL n msurarea calitii serviciilor ............................ 191

  4.3. Importana msurrii calitii serviciilor bancare .............................................................. 1964.3.1. Aplicabilitatea SERVQUAL n domeniul serviciilor bancare ........................................ 1984.3.2. Testarea modelului SERVQUAL n cazul pieei bancare romneti .............................. 200

  CAPITOLUL 5 CERCETRI DE MARKETING PRIVIND OPINIILE, ATITUDINILE IPERCEPIILE PERSOANELOR FIZICE DIN PITETI DESPRE CALITATEASERVICIILOR BANCARE .............................................................................................................. 209

  5.1. Necesitatea cercetrilor de marketing n domeniul bancar ................................................ 2095.2. Cercetarea calitativ de marketing Identificarea factorilor de influen ai percepiilor

  persoanelor fizice din Piteti cu privire la calitatea serviciilor bancare.......................... 2115.2.1. Ipotezele i obiectivele cercetrii calitative de marketing .............................................. 2125.2.2. Organizarea cercetrii calitative de tip interviu de profunzime semidirectiv ................. 2135.2.3. Analiza i interpretarea datelor calitative prin metoda analizei de coninut ................... 2165.2.4. Metoda proiectiv n cercetarea calitativ de marketing................................................. 2195.2.5. Concluziile cercetrii calitative de marketing................................................................. 220

  5.3. Cercetarea cantitativ de marketing Identificarea opiniilor, atitudinilor i percepiilorpersoanelor fizice din Piteti despre calitatea serviciilor bancare ................................... 220

  5.3.1. Obiectivele i ipotezele cercetrii cantitative de marketing............................................ 2215.3.2. Formarea i validarea eantionului.................................................................................. 2255.3.3. Analiza i interpretarea rezultatelor cercetrii cantitative de marketing......................... 227

  5.3.3.1. Analiza comportamentului consumatorului de servicii bancare din Piteti....... 2275.3.3.2. Atitudinea cetenilor din Piteti cu privire la calitatea serviciilor bancare ...... 2335.3.3.3. Analiza influenei preului i a varietii produselor i serviciilor bancareasupra calitii ................................................................................................................. 2465.3.3.4. Analiza influenei imaginii, comunicrii i a relaiilor publice bancare asupracalitii ............................................................................................................................ 2515.3.3.5. Analiza relaiei dintre personalul angajat al instituiilor bancare i calitateaserviciilor oferite de acestea ........................................................................................... 255

  5.3.3.6. Managementul operaiunilor n instituiile bancare factor de influen alcalitii serviciilor ........................................................................................................... 2675.4. Influena componentelor mixului de marketing asupra calitii serviciilor bancare -

  concluziile cercetrilor de marketing.................................................................................... 270

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  4/71

  4

  CONCLUZII FINALE....................................................................................................................... 285CONTRIBUII PERSONALE ......................................................................................................... 292BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................ 297LISTA TABELELOR........................................................................................................................ 309LISTA FIGURILOR.......................................................................................................................... 311

  ANEXE................................................................................................................................................ 313

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  5/71

  5

  TABLE OF CONTENTS

  INTRODUCTION.................................................................................................................................. 6

  CHAPTER 1 BASIC CONCEPTS IN BANK MARKETING .......................................................... 91.1. The Evolution of the Romanian banking system during 1990-2009....................................... 91.2. Marketing approaches in the banking system........................................................................ 161.3. Banking services caractheristics influences on marketing .................................................... 201.4. Bank marketing strategies........................................................................................................ 27

  1.4.1. Bank marketing mix strategic marketing tool ................................................................ 271.4.1.1. Product-service bank policy................................................................................. 281.4.1.2. Pricing of banking services.................................................................................. 301.4.1.3. Distribution policy of banking services............................................................... 331.4.1.4. Promotion policy of banking services ................................................................. 35

  1.4.2. Market strategies used in the banking system...................................................................37

  CHAPTER 2 CURRENT APPROACHES IN BANK MARKETING MIX ................................. 442.1. Evolution of marketing mix concept in retail banking .......................................................... 44

  2.1.1. Evolution of the concept of marketing mix in services..................................................... 442.1.2. Peculiarities of bank marketing mix..................................................................................47

  2.2. Traditional marketing mix elements in banking....................................................................502.2.1. Conceptual approaches to the banking services and products .......................................... 502.2.2. Current issues concerning the definition of price banking products and services ............ 56

  2.2.2.1. Cost-based pricing ............................................................................................... 622.2.2.2. Parity pricing........................................................................................................ 632.2.2.3. Value-based pricing ............................................................................................. 65

  2.2.2.4. Regulated prices................................................................................................... 662.2.2.5. Decision-making process in pricing banking services......................................... 672.2.3. Diversification and development of distribution methods and channels of banking

  products and services........................................................................................................ 692.2.3.1. Classical types of distribution in retail banking................................................... 702.2.3.2. Modern approaches in the distribution of banking services ................................ 72

  2.2.4. Marketing techniques to promote banking products and services .................................... 762.2.4.1. Planning a promotional campaign ....................................................................... 772.2.4.2. Strategies to promote banking services ............................................................... 812.2.4.3. Success factors in promoting banking services ................................................... 87

  2.3. Marketing mix specific elements in the banking system ....................................................... 89

  2.3.1. The personnel - key factor in bank marketing mix ........................................................... 892.3.2. The physical evidences (presence, the environment)........................................................ 962.3.3. The process...................................................................................................................... 100

  2.4. Influence of internet and communication technology development on bank marketingmix ............................................................................................................................................ 105

  CHAPTER 3 CONSUMER BEHAVIOR AND RELATIONSHIP MARKETING -DETERMINANTS OF QUALITY OF BANKING SERVICES ................................................... 113

  3.1. Characteristics of consumer behavior in banking services................................................. 1133.1.1. Decision-making process of buying a bank service ........................................................ 1143.1.2. Behavioral decision models specific to banking services ............................................... 124

  3.1.2.1. The Beckett, Hewer and Howcroft model ......................................................... 1243.1.2.2. The factors influencing the adoption of Mobile Banking model....................... 1263.1.2.3. Cognitive model of adoption of Internet Banking service................................. 129

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  6/71

  6

  3.2. Relationship marketing and his implications on consumer loyalty in banking servicesenviroment............................................................................................................................... 1303.2.1. The concept of relationship marketing............................................................................ 1303.2.2. Relationship marketing approaches for banking services ............................................... 133

  3.3. CRM approaches in the traditional bank marketing mix components.............................. 1383.3.1. CRM tools and the product policy in retail banking ....................................................... 138

  3.3.2. CRM tools and pricing policy in retail banking.............................................................. 1413.3.3. CRM tools and communication policy in retail banking ................................................ 1443.3.4. CRM tools and distribution policy in retail banking....................................................... 1493.3.5. Integrated CRM implementation in the banking system................................................. 152

  CHAPTER 4 THE QUALITY OF THE BANKING SERVICES - THE BASIC PREMISE OFCONSUMER SATISFACTION........................................................................................................ 156

  4.1. The concept of service quality ................................................................................................ 1564.1.1. The service quality concept evolution............................................................................. 1574.1.2. Service quality, customer satisfaction and profitability of the organization................... 1624.1.3. Models for measuring services quality............................................................................ 167

  4.2. SERVQUAL - service quality measurement model ............................................................. 1804.2.1. Conceptual aspects of the SERVQUAL model............................................................... 1804.2.2. The validity of SERVQUAL model in measuring service quality.................................. 191

  4.3. The importance of measuring quality of banking services.................................................. 1964.3.1. The applicability of SERVQUAL in the banking enviromment..................................... 1984.3.2. Testing the SERVQUAL model in the Romanian banking market ................................ 200

  CHAPTER 5 MARKETING RESEARCH ON VIEWS, ATTITUDES AND PERCEPTIONSOF PITETI INDIVIDUALS ABOUT BANKING SERVICES QUALITY................................ 209

  5.1. The need for marketing research in retail banking ............................................................. 2095.2. Qualitative marketing research "Identifying the factors influencing Pitesti consumers

  perceptions about the quality of banking services"............................................................. 2115.2.1. Qualitative marketing research assumptions and objectives........................................... 2125.2.2. Organization of semi-structured depth interview............................................................ 2135.2.3. Analysis and interpretation of qualitative data trough content analysis method............. 2165.2.4. The projective method in qualitative marketing research............................................... 2195.2.5. Qualitative marketing research conclusions.................................................................... 220

  5.3. Quantitative marketing research "Identifying the opinions, attitudes and perceptions ofPitesti consumers about the quality of banking services ".................................................. 2205.3.1. Quantitative marketing research objectives and hypotheses........................................... 2215.3.2. Sample construction and validation ................................................................................ 225

  5.3.3. Analysis and interpretation of quantitative marketing research results .......................... 2275.3.3.1. Analysis of banking consumer behavior in Pitesti............................................. 2275.3.3.2. Consumers attitudes about the quality of retail banking services in Pitesti....... 2335.3.3.3. Analysing the influences of price and variety on banking products andservices quality ............................................................................................................... 2465.3.3.4. Analysing the influences of image, communication and public relations on thequality of bank products and services............................................................................. 2515.3.3.5. Analysing the relationship between staff and banking services quality............ 2555.3.3.6. Operations management - a key factor influencing the quality of bankingservices............................................................................................................................ 267

  5.4. Marketing mix components influence on retail banking services quality - marketing

  research findings ..................................................................................................................... 270

  FINAL CONCLUSIONS ................................................................................................................... 285PERSONAL CONTRIBUTIONS ..................................................................................................... 292

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  7/71

  7

  BIBLIOGRAPHY .............................................................................................................................. 297LIST OF TABLES ............................................................................................................................. 309LIST OF FIGURES ........................................................................................................................... 311APPENDICIES................................................................................................................................... 313

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  8/71

  8

  INTRODUCERE

  Sectorul serviciilor este considerat a fi cea mai dinamic i inovativ component a unei

  economii de pia funcionale, devenind n ultimele decenii principalul motor de cretere al

  economiilor dezvoltate. Ca parte a acestui sector, piaa serviciilor bancare reprezint un adevrat

  nod gordian al economiei, locul unde cererea i oferta de resurse monetare se ntlnesc, punnd

  fa n fa cei doi actorii principali: instituiile bancare i clienii acestora. Prezenta lucrare ncearc

  s nscrie problematica extrem de delicat a calitii serviciilor bancare n contextul eforturilor de

  marketing ale instituiilor bancare i s realizeze o legtur ntre componentele mixului de

  marketing bancar i aceasta. Dei cele dou subiecte, mixul de marketing i calitatea serviciilor

  bancare, sunt des abordate n literatura de specialitate, nu exist nc un studiu care s evideniezedeterminrile complexe dintre cele dou concepte la nivelul pieei bancare romneti.

  Scopul tezei de doctorat este tocmai acela de a investiga influenele pe care deciziile luate la

  nivelul diferitelor componente ale mixului de marketing le au asupra calitii serviciilor bancare i

  de a furniza o metodologie clar de investigare a acestora. n acelai timp, prin cercetarea de

  marketing efectuat, se ofer o imagine actual a calitii serviciilor bancare la nivelul pieei din

  Municipiul Piteti prin prisma elementelor de mix de marketing care o influeneaz.

  Primul capitol abordeaz problematica realitilor prezente ale sistemului bancar romanesc,trecnd n revist caracteristicile, evoluia i mai ales particularitile actuale ale contextului bancar

  romnesc. Aceste particulariti sunt principalele provocri n abordarea temei cercetate, existnd

  cercetri pe plan mondial n domeniul calitii serviciilor bancare, dar niciuna nefiind adaptat

  condiiilor specifice pieei bancare autohtone.De asemenea sunt prezentate caracteristicile generale

  i particulare ale serviciilor bancare i modul n care acestea influeneaz activitile de marketing la

  nivelul instituiilor de credit. Tot n cadrul acestui capitol sunt trecute in revist pe scurt principalele

  provocri ale adaptrii politicilor aferente mixului de marketing n servicii la domeniul bancar

  precum i a opiunilor privind strategiile de piaa aferente.

  Al doilea capitol prezint evoluia conceptului de mix de marketing n servicii, cu

  particularizare la cele bancare, precum i principalele provocri pe care le au de nfruntat instituiile

  bancare n contextual actual la nivelul mixului de marketing. Se abordeaz componentele

  tradiionale i specifice ale mixului de marketing bancar punndu-se accent n primul rnd pe

  ultimele dezvoltri i cercetri n domeniu. De asemenea, este prezentat i impactul pe care

  dezvoltarea internetului, n particular i a tehnologiei informaionale n general l au asupra

  politicilor actuale din domeniul marketingului bancar.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  9/71

  9

  Al treilea capitol trateaz problematica comportamentului consumatorului, un factor extrem

  de important n evaluarea calitii serviciilor bancare datorit multiplelor variabile pe care le poate

  introduce n acest proces. Este prezentat procesul decizional de achiziie a serviciilor bancare att n

  abordarea sa raional ct i n cea euristic, bazat pe inabilitatea consumatorilor de a lua decizii

  raionale n mod consistent. De asemenea sunt nfiate cteva modele de comportament alconsumatorilor particularizate la realitile produselor i serviciilor bancare.

  n cadrul capitolului este abordat i importana marketingului relaional ca instrument

  extrem de important n fidelizarea consumatorilor de servicii bancare i oferirea unui nivel nalt al

  calitii acestora. Abordrile specifice marketingului relaional sunt apoi particularizate pe cele

  patru componente ale mixului de marketing tradiional, cu exemple concrete specifice sistemului

  bancar romnesc, n scopul unei surprinderi ct mai corecte a impactului acestor practici asupra

  politicilor de marketing ale instituiilor bancare i implicit asupra calitii serviciilor oferite deacestea.

  Al patrulea capitol introduce conceptul de calitate a serviciilor bancare i prezint acest

  concept n relaie cu mixul de marketing artnd evoluia lui, importana msurrii calitii

  serviciilor n sectorul bancar i impactul acesteia asupra profitabilitii bancare. n acest context

  este abordat i problematica intercorelaiei dintre calitatea serviciilor bancare i satisfacia

  clientului fa de banca care le presteaz.

  Este realizat o prezentare a instrumentului SERVQUAL, standardul internaional actual n

  evaluarea calitii serviciilor, inclusiv a celor bancare i aplicaiile sale n acest domeniu. De

  asemenea este concretizat o scurt trecere n revist a modelelor actuale propuse sau folosite pe

  plan internaional pentru surprinderea calitii serviciilor.

  n finalul acestui capitol sunt prezentate rezultatele unei cercetri de marketing exploratorii

  menit s testeze validitatea aplicrii SERVQUAL la contextul particular al pieei bancare

  romneti care relev necesitatea dezvoltrii i implementrii unei cercetri de marketing

  tradiionale, mult mai aprofundat dect instrumentul n discuie i capabil s surprind mai

  coerent corelaiile dintre diferitele componente ale mixului de marketing i calitatea serviciilor

  bancare.

  Capitolul cinci cuprinde cercetri de marketing privind identificarea opiniilor, atitudinilor i

  percepiilor persoanelor fizice privind calitatea serviciilor bancare. Cercetarea calitativ de

  marketing se bazeaz pe un interviu de profunzime semidirectiv identificnd aspectele

  semnificative privitoare la tema propus, aspecte care au fost apoi investigate n cadrul cercetrii

  cantitative.

  Pornind de la o analiz a evoluiei i contextului actual al sistemului bancar romnesc,

  urmat de trecerea n revist a principalelor componente (tradiionale i specifice) ale mixului de

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  10/71

  10

  marketing bancar mpreun cu abordrile moderne la nivelul acestora, a comportamentului

  consumatorului de servicii bancare i a practicilor de marketing relaional i ajungnd la trasarea

  problematicii calitii serviciilor i la ncadrarea definirii i msurrii acesteia n context bancar,

  teza de doctorat opereaz cu elemente aflate la confluena dintre marketingul serviciilor, economia

  serviciilor i managementul bancar.Teza este, bineneles, perfectibil, aceasta dorindu-se a fi un punct de plecare pentru

  teoreticienii tiinei marketingului, dar i pentru practicienii din domeniul bancar.

  n final, lund un considerare eforturile i provocrile impuse de amploarea temei i a tezei

  de doctorat, doresc s mulumesc distinsei doamne prof. univ. dr. Liliana Dugulean, fr sprijinul

  creia demersul tiinific nu ar fi fost posibil, precum i conducerii Facultii de tiine Economice

  i Administrarea Afacerilor i Rectoratului Universitii Transilvania din Braov pentru asigurarea

  unui cadru academic i organizatoric deosebit.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  11/71

  11

  CAPITOLUL 1

  CONCEPTE DE BAZ N MARKETINGUL BANCAR

  Realitile dificile ale contextului economic actual pe care l traverseaz economia global i

  implicit cea romneasc, coroborate cu intensificarea concurenei n urma aderrii rii noastre la

  UE, impun bncilor adoptarea ct mai rapid a unei orientri strategice de marketing capabil s

  fac fa provocrilor din ce n ce mai serioase pe care acestea le ntlnesc n activitatea curent la

  adresa profitabilitii i competitivitii.

  Cunoaterea i implementarea de ctre factorii de decizie ai instituiilor bancare a strategiilor

  de marketing potrivite se constituie ca unul din principalii factori care fac diferena ntre succes i

  eec, asigurnd n acelai timp bncii un avantaj competitiv cert.Marketingul impune un mod de abordare a afacerilor care se concentreaz pe mbuntirea

  performanelor prin satisfacerea nevoilor consumatorilor, de aceea este n mod natural orientat spre

  exteriorul organizaiei. Totui, marketingul nu poate s se concentreze doar asupra consumatorilor;

  responsabilii de marketing trebuie de asemenea s fie contieni i s neleag activitile

  concurenei. A oferi consumatorilor ceea ce i doresc ntr-un mod mai eficient dect concurena

  presupune o bun nelegere a punctelor tari ale organizaiei, a resurselor i capabilitilor pe care le

  deine i a modului n care acestea pot fi folosite pentru a satisface nevoile consumatorilor. Dei, ntermeni generali, procesele i activitile de marketing, cum ar fi analiza mediului firmei, strategia

  i planificarea, publicitatea, branding-ul, dezvoltarea produselor, managementul canalelor de

  distribuie etc. sunt relevante pentru toate organizaiile, trebuie notat c serviciile, n general i cele

  financiare, n particular, sunt diferite de bunurile fizice. Ca i consecin, atenia acordat

  strategiilor de marketing utilizate n sectorul bancar va fi una special, ca de altfel i implementarea

  acestora.

  Marketingul, pentru o instituie bancar, reprezint concepia de punere n practic i derealizare cu toate mijloacele disponibile a obiectivelor unei dezvoltri coerente i satisfacerea

  segmentelor de pia, determinate i selecionate n prealabil.

  La nivelul actual, bncile din sistemul bancar romnesc se afl n diferite stadii de

  implementare a strategiilor de marketing. Cele care sunt sucursale ale bncilor strine se afl la acelai

  nivel de implementare ca banca-mam, n general unul destul de avansat. Bncile cu capital romnesc

  au realizat i ele oportunitile oferite de ctre o orientare strategic spre activitile de marketing, de

  aceea au apelat la specialiti strini cu experien care s le ajute s recupereze decalajul fa de

  concuren.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  12/71

  12

  Preocuprile privind activitatea de marketing bancar la nivel mondial au nceput cu a doua

  jumtate a anilor 60, cnd o serie de factori au contribuit decisiv la schimbarea opticii i abordrii

  bncilor privind activitatea de marketing.

  Potrivit lui Cetina i Odobescu (2007), principalul factor al apariiei marketingului bancar a

  fost creterea semnificativ a sectorului bancar n rile dezvoltate. Accelerarea ritmului de creterea sectorului serviciilor bancare a adus cu sine necesitatea particularizrii unor discipline economice

  precum Marketing i Management, la realitile acestui domeniu specific de activitate.

  Ali factori care au stimulat apariia i dezvoltarea marketingului bancar au fost creterea

  costurilor asociate activitii bancare, stagnarea productivitii sau deteriorarea calitii serviciilor.

  De asemenea, activitatea de reglementare care a avut loc n ultimele decenii a adus pe pia noi

  competitori ducnd la o intensificare fr precedent a concurenei, pe fondul maturizrii pieelor

  dezvoltate. Dei nu constituite un factor decisiv, un rol deosebit l-a avut i comunitatea academic,care prin ncurajarea cercetrii n domeniu i prin evenimentele tiinifice organizate pe acest

  subiect a contribuit la recunoaterea marketingului financiar-bancar ca domeniu de sine stttor n

  cadrul marketingului serviciilor.

  n prezent marketingul serviciilor bancare este o ramur clar conturat, att n teoria

  marketingului, ct i n practica economic. Constituirea sa ntr-un domeniu distinct are la baz

  specificul serviciilor bancare.

  Serviciile sunt diferite de bunurile fizice prin nsui caracteristicile acestora. Majoritatea

  autorilor citai consider c intangibilitatea este caracteristica principal, care conduce la

  inseparabilitate, din care rezult perisabilitatea i variabilitatea (eterogeneitatea) serviciilor

  bancare. Exist ns i autori care introduc trei noi caracteristici specifice serviciilor bancare.

  Potrivit lui Ennew i Waite (2007) acestea sunt responsabilitatea fiduciar, durata consumului i

  consumul incidental, factori cu multiple implicaii asupra activitilor de marketing.

  Datorit mrimii i complexitii pieelor pe care acioneaz, instituiile bancare dezvolt i

  particularizeaz strategii de marketing, att la nivelul componentelor mixului de marketing bancar,ct i la nivelul de ansamblu al activitii bancare, tratnd aspecte cum ar fi poziionarea pe pia,

  abordrile privind segmentarea pieei sau penetrarea nielor noi de pia.

  Mixul de marketing capt valene speciale n sectorul bancar datorit complexitii i

  caracteristicilor speciale ale serviciilor bancare, practic fiecare component a acestuia prezentnd

  provocri specifice sub aspectul definirii strategiilor de marketing.

  Dintre provocrile specifice stabilirii preului serviciilor/produselor bancare identificate de

  diferii cercettori se pot aminti urmtoarele:

  a) Serviciile bancare presupun existena unei relaii de durat, continu ntre consumator i

  instituia bancar.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  13/71

  13

  b) Existena unei dificulti n aprecierea calitii serviciilor bancare

  c) Variaia nevoilor consumatorilor n timp i spaiu

  d) Determinarea preului serviciilor financiare n funcie de o varietate de strategii i

  combinaii.

  e) Serviciile bancare sunt adesea multidimensionale.f) Variaiile din mediul economic.

  g) Slaba nelegere a preului de ctre consumator.

  h) Dificultatea realizrii de comparaii de preuri n domeniul bancar

  i) Dificultatea de a aprecia profitabilitatea clienilor.

  j) Percepia clientului asupra preului pltit bncii este de obicei diferit de cea pe care o

  percepe banca.

  k) Dificulti n determinarea costurilorl) Existena conflictelor de interese

  Orice strategie de marketing n domeniul bancar trebuie s aib n vedere att alegerea celor

  mai bune combinaii ntre diferitele canale de distribuie, ct i a ponderii fiecruia n cadrul

  ntregului sistem de distribuie. n cazul particular al serviciilor i produselor bancare, aceast

  alegere depinde de mai muli factori, printre care:

  Piaa

  Cultura financiar a clienilor

  Posibilitile financiare ale clienilor

  Posibilitile financiare ale bncii

  Beneficiile care pot fi obinute n urma folosirii unui anumit canal de distribuie.

  Anumii factori difereniaz procesul de promovare n domeniul serviciilor financiare fa de

  promovarea n alte contexte sau piee.

  Atributele vagi ale produselor/serviciilor bancare

  Calitatea serviciilor bancare este intangibil

  Produse neatrgtoare (apatia consumatorilor)

  Abilitatea limitat de a comunica vizual caracteristicile produselor bancare

  Gradul ridicat de risc

  Reglementrile legislative

  Preurile variabile

  Credibilitatea sczut a anumitor surse de informaii

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  14/71

  14

  CAPITOLUL 2

  ABORDRI ACTUALE

  ALE MIXULUI DE MARKETING BANCAR

  Caracterul particular al serviciilor dat de trsturile acestora fac dificil adaptarea celor 4

  P ai mixului tradiional de marketing la acest sector. O serie de cercettori au ncercat

  particularizarea i adaptarea mixului tradiional de marketing din domeniul produselor la sectorul

  serviciilor, fie prin regndirea total a componentelor acestuia, fie prin adugarea de componente

  noi, specifice acestui sector.

  Prin prisma evoluiei conceptului de mix de marketing n servicii, cadrul propus de Booms i

  Bitner (1981), confirmat i testat de ctre majoritatea studiilor ulterioare este cel mai potrivit pentru oabordare modern i integrativ a marketingului serviciilor. Astfel, cei 4 P tradiionali provenii din

  marketingul produselor: Pre, Produs, Plasament (Distribuie) i Promovare sunt completai de cei

  specifici sectorului intangibil al serviciilor: Personal, Prezen (dovezi fizice) i Proces.

  Cei 7 P ai mixului de marketing n domeniul serviciilor se pot aplica cu succes i

  domeniului financiar-bancar, existnd totui o serie de particulariti date de specificitatea serviciilor

  i produselor bancare:

  - contientizarea importantei tiinei marketingului n sectorul bancar;- creterea concurenei n sectorul bancar pe msur ce pieele deveneau din ce n ce mai

  mature, iar singurul mod de dezvoltare era concurena direct pentru cota de pia;

  - creterea numrului i diversitii produselor bancare datorit cererii venite din partea

  unor consumatori din ce n ce mai sofisticai i cu un stil de via n permanent schimbare;

  - adaptarea cu rapiditate n sectorul bancar a noilor tehnologii care au permis dezvoltarea

  de noi piee i lansarea de noi produse;

  - schimbrile legislative i dereglementarea din sectorul financiar-bancar specificultimilor ani, dublate de un fenomen galopant de globalizare.

  Un mod de a privi un produs bancar este de a-l imagina ca o serie de straturi care nvelesc

  un miez central astfel:

  Miezul reprezint nevoia primar creia produsul i este adresat

  Componenta tangibil reprezint urmtorul strat i cu ajutorul acestuia organizaiile

  fac produsul identificabil adugndu-i anumite caracteristici, facilitai, nume de marc etc.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  15/71

  15

  Componenta mbuntit al treilea strat care descrie produsul mbuntit se refer n

  general la acele caracteristici pe care organizaiile le ncorporeaz n produse pentru a le diferenia de

  cele ale concurenei (atenia deosebit oferit anumitor posesori de carduri, de exemplu).

  Potenialul produsului este ultimul strat din componena produsului bancar i se

  refer la caracteristici care sunt fie foarte noi i inovatoare, fie nu sunt nc disponibile, dar pot fiadugate produsului pentru a-l face foarte de diferit de cele ale concurenei.

  Pe baza acestui raionament despre produs, managerii de marketing trebuie:

  s neleag nevoile clienilor i beneficiul principal pe care produsului lor l ofer;

  s identifice elementele tangibile pe care consumatorul le ateapt de la produs;

  s identifice caracteristicile mbuntite ale produsului, pe baza diferenierii

  acestuia;

  s monitorizeze dezvoltrile poteniale produsului, care pot constitui punctul de

  plecare pentru adugarea de noi caracteristici.

  n afar de acest model exist o a doua abordare de tip input-output a produselor i

  serviciilor bancare. Aceasta abordare consider c aproape toate produsele bancare au o serie de

  intrri (input-uri) i cel puin o ieire de baz, principal (output). Cele trei input-uri care sunt

  prezente n cazul majoritii serviciilor bancare sunt: perioada de timp, riscul i input-ul monetar.

  Dintre toate elementele mixului de marketing, preul este cel mai problematic din punct

  de vedere al responsabililor de marketing. Spre deosebire de celelalte componente ale mixului de

  marketing, acesta are influene asupra cifrei de afaceri i a marjei comerciale a firmei. n unele

  organizaii, care ofer servicii financiare, de obicei preul este singura component a mixului de

  marketing care nu se afl doar sub influena responsabililor de marketing. n cazul bncilor,

  preurile sunt de obicei stabilite de ctre departamentul financiar sau de ctre cel de trezorerie.

  De aceea, preul este adeseori motivul unei intense negocieri n cadrul organizaiei i

  trebuie tratat cu maxim atenie, pentru a asigura c toate prile relevante particip la acest proces.

  Cele mai des abordate metode de stabilire a preurilor produselor i serviciilor bancare sunt:

  1. Stabilirea preului pe baza costurilor:

  Pre= Suma costurilor aferente serviciului(produsului) repsectiv + Marja de profit

  2. Preuri de paritate:

  Pre= Factor Preul principalului competitor

  3. Stabilirea preurilor n funcie de valoare:

  Pre= Prede baz+ Valoarea monetara atributelor adiionaleoferite de ctre serviciul respectiv

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  16/71

  16

  4. Preuri reglementate.

  Distribuia n cadrul mixului tradiional de marketing definete locul n care este vndut

  produsul, prin ce canale este distribuit, cu ce mijloace logistice etc. Dei serviciile bancare sunt

  intangibile, distribuia lor solicit componente tangibile (de exemplu, clientul are nevoie de un locfizic unde s poat vorbi cu angajatul bncii, dei n ultima perioad aceast interaciune se mut i

  ea n spaiul virtual).

  Exist mai multe modaliti prin care clientul poate intra n contact cu banca i acestea pot

  contribui, individual sau combinate, la crearea mai multor canale de distribuie: fa n fa, cu

  ajutorul telefonului sau al internetului etc. Cele mai importante sunt:

  Sucursalele

  1. Sucursala specializat2. Sucursalele tradiionale

  3. Sucursala cu servicii limitate

  4. Sucursala automat

  5. Sucursala mobil

  ATM-urile

  POS-urile i Zip-Zap-urile

  Automatele de schimb valutar

  Forele de vnzare specializate

  Telemarketingul

  Phone Banking

  Mobile Banking

  Corespondena direct

  Internetul

  Instituiile bancare i adapteaz continuu structura, strategiile de dezvoltare i personalul

  pentru a putea rspunde ct mai bine cerinelor venite att din partea segmentului de clieni

  persoane fizice, ct i juridice. Din acest punct de vedere, ele trebuie s aleag un mix de canale de

  distribuie care s corespund ct mai bine produselor i serviciilor proprii, rezultnd astfel o

  distribuie multi-canal (multi-channel distribution).

  Termenul de promovare se refer la ansamblul de metode utilizate de ctre o banc

  pentru a comunica cu potenialii clien

  i (de exemplu, publicitate, rela

  ii cu publicul, vnz

  ri

  personale i promoionale) n scopul de a imprima o atitudine pozitiv i u n rspuns

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  17/71

  17

  comportamental adecvat. n servicii n special, strategia de comunicare i de promovare intern este

  extrem de important pentru orientarea consumatorilor.

  Potrivit Ennew C. and Waite N. (2007) cel mai simplu mod de a gndi planificarea a unei

  campanii de promovare este de a o imagina ca o serie de etape:

  (A) Definirea obiectivelor(B) Publicul int

  (C) Formularea mesajului

  (D) Bugetul i alegerea mixului promoional

  (E) Punerea n aplicare i monitorizarea

  Personalul constituie doar o parte din factorul uman implicat n marketingul serviciilor,

  alturi de clieni. Angajaii, ca prestatori ai serviciului sunt importani deoarece clientul percepe o

  banc prin intermediul angajailor ei. Acetia reprezint adesea primul contact al clientului cu

  banca. De aceea ei trebuie s fie bine pregtii i s presteze serviciul la un nivel ridicat de calitate

  n scopul satisfacerii nevoilor consumatorilor. Practic, fiecare angajat este un promotor al serviciilor

  oferite de ctre banc. Importana clientului n cadrul marketingului serviciilor vine din faptul c orice

  serviciu bancar presupune un anumit grad de implicare al clienilor n producerea i livrarea acestuia.

  Dovezile fizice sau Prezena se refer la aspectele tangibile ale serviciilor/produselor

  bancare, de la decorul i ambientul n interiorul ageniei bancare pn la suportul documentar al

  operaiunilor sau materialele de prezentare ale produselor/serviciilor bncii.

  Elementul comun al acestora este c toate sunt aspecte tangibile, fizice, controlabile ale

  serviciilor bancare. Ele constituie dovezile fizice ale serviciului/produsului bancar .

  Procesul este definit ca modalitatea prin care serviciul este livrat clientului. n cadrul

  instituiilor bancare acesta poate lua diferite forme n funcie de serviciul/produsul n cauz. Dac este

  vorba de un credit, procesul va presupune o serie de etape standardizate prin care consilierul de credit,

  n interaciune cu viitorul beneficiar al creditului colecteaz datele, calculeaz i analizeaz

  credit-scoring-ul i decide asupra oportunitii acordrii mprumutului respectiv lund n calcul

  normele i regulamentele bncii. n cazul altor servicii bancare, cum ar fi plata unei facturi sau a unei

  rate de credit la ghieul bncii, procesul este mult mai simplificat tinznd chiar spre automatizare.

  Influena tehnologiei informaiei i a comunicaiilor (TIC) se refer la folosirea

  tehnologiilor informaionale i de comunicaii sofisticate de ctre instituiile bancare n scopul

  oferirii de servicii superioare clienilor ntr-o maniera sigur, fiabil i accesibil, obinnd astfel un

  avantaj competitiv fa de concuren.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  18/71

  18

  CAPITOLUL 3

  COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI I MARKETINGUL

  RELAIONAL ELEMENTE DETERMINANTE

  ALE CALITII SERVICIILOR BANCARE

  Transformrile din cadrul sistemului bancar marcate de procesul de relaxare a legislaiei, de

  apariia noilor tehnologii i de cretere concurenei au condus la modificri semnificative n

  comportamentul consumatorilor.

  Dereglemetarea sistemului bancar din ultimul deceniu a oferit consumatorilor o mai mare

  flexibilitate, permindu-le acestora s i modifice mult mai rapid comportamentul de cumprare

  fa de serviciile sau produsele bancare.

  Apariia noilor tehnologii informatice i implementarea lor cu rapiditate n sectorul bancar

  au determinat scderea costurilor asociate activitii bancare i au lrgit considerabil baza de clieni

  ai instituiilor bancare, modificnd n acelai timp i comportamentul de cumprare pentru o parte

  semnificativ a clienilor existeni. Din partea bncilor se remarc o cretere a preocuprilor fa de

  meninerea unei legturi permanente cu clienii existeni n scopul fidelizarii acestora, iar aceasta nu

  se poate face dect dup o temeinic cercetare i nelegere a comportamentului de consum al

  acestora.

  Modelul clasic de proces decizional al consumatorului de servicii bancare n se bazeaz pe

  presupuneri conform crora acesta face alegeri raionale i deine toate informaiile necesare lurii

  deciziei. n practic ns aceste presupuneri au fost infirmate de numeroase studii de specialitate

  care sugereaz c i n cazul serviciilor bancare consumatorii rareori fac alegeri bazate pe raiune

  sau sunt perfect educai n domeniu. Estelami (2007) consider c mai degrab consumatorii

  folosesc metode euristice care simplific considerabil procesul deciziei. Potrivit acestuia

  consumatorul folosete dou etape distincte n alegerea unui serviciu bancar: pre-evaluareadiscriminatorie i luarea deciziei n mod compensatoriu.

  Marketingul relaional se refer la abilitatea a unei instituii bancare de a identifica,

  comunica i recompensa clienii valoroi, punnd astfel bazele unor servicii de calitate.

  n condiiile economice actuale concretizate de o intens concuren la nivelul sistemului

  bancar i de multiple transformri datorate n principal condiiilor economice, accentul dezvoltrii

  bancare cade n principal pe seama meninerii unor relaii din ce n ce mai strnse cu clienii propriin scopul fidelizrii acestora. n cazul unei piee caracterizate de supraofert, ajuns la maturitate,

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  19/71

  19

  expansiunea nu se mai poate realiza prin atragerea de noi clieni, ci prin concentrarea asupra celor

  existeni i a dezvoltrii relaiilor de afaceri cu acetia.

  Beneficiile adoptrii unei abordri de marketing relaional pentru instituiile bancare sunt

  multiple i pot lua att forme monetare, sub aspectul reducerii costurilor i a creterii profitabilitii,

  ct pot i ajuta la mbuntirea ncrederii i a gradului de toleran al clienilor fa de problemeleocazionale ce pot aprea n procesul de livrare al serviciilor.

  Pentru implementarea marketingului relaional, bncile pot adopta o serie de strategii extrem

  de diverse n funcie de scopul urmrit i de clienii crora li se adreseaz, identificai n urma unor

  studii atente de segmentare.

  Scopul segmentrii n cadrul politicii de marketing relaional este unul vital i ine n mod

  direct chiar de conceptul n sine: banca trebuie s i particularizeze eforturile la nivelul

  componentelor mixului de marketing n funcie de tipul de client cruia i se adreseaz pentru a evitaapariia unor costuri suplimentare i inutile sau din contr pentru a evita subdimensionarea acestor

  eforturi cu consecine nefaste asupra rezultatelor obinute.

  Dei marketingul relaional s-a dezvoltat ca o alternativ la abordarea clasic a celor 4 P ai

  mixului de marketing, n practic, mixul de marketing tradiional a fost punctul de plecare pentru

  implementarea acestuia. Se remarc astfel tentative de adaptare a celor patru elemente ale acestuia

  la realitile marketingului relaional prin dezvoltarea de noi tehnici i instrumente specifice, prin

  ncercarea de individualizare a produselor i serviciilor sau de folosire a unor modaliti de

  distribuie i comunicare interactive, personale menite s apropie instituia bancar de client n

  funcie de stadiul i obiectivele implementrii CRM la nivel de banc, aceste instrumente i adaptri

  ale celor 4 P ai mixului de marketing tradiional, se nscriu n cadrul general a trei strategii

  diferite: orientarea pe interaciunea cu clientul, orientarea ctre satisfacia clientului i orientarea

  spre barierele n calea migrrii clientului spre alt furnizor

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  20/71

  20

  CAPITOLUL 4

  CALITATEA SERVICIILOR BANCARE - PREMISA DE BAZ A

  SATISFACIEI CONSUMATORULUI

  Principala dilem n abordarea calitii serviciilor n relaie cu satisfacia consumatorilor o

  reprezint ordinea i cauzalitile implicate de cele dou concepte la nivelul comportamentului

  consumatorilor de servicii bancare. Astfel se nate ntrebarea dac, n general, calitatea serviciilor

  trebuie tratat ca un antecedent al satisfaciei sau invers, deoarece este extrem de important

  stabilirea unei relaii ntre satisfacia clientului i calitatea serviciilor oferite de banca. Aceast

  relaie are implicaii deosebite i asupra eforturilor de msurare i cuantificare a calitii serviciilor,

  existnd abordri diferite n funcie de perspectiva cercettorilor asupra relaiei descrise mai sus.

  Dei cele dou concepte par similare i foarte apropiate, studiile de specialitate efectuate au

  relevat existena unor deosebiri ntre acestea:

  1. satisfacia consumatorului este mult mai sensibil la apariia neconfirmrii ateptrilor

  de ctre percepii, dect calitatea perceput a serviciilor

  2. antecedentele care stau la baza celor dou concepte difer n mod considerabil,

  satisfacia bazndu-se mai mult pe procese psihologice de afectivitate sau cognitive, pe

  cnd percepia asupra calitii presupune un mecanism raional de comparare aateptrilor cu percepiile privind serviciul respectiv

  3. ateptrile privind calitatea serviciilor pleac de la un standard definit i specific

  fiecrui consumator, pe cnd cele privind satisfacia se refer mai mult la mecanisme

  cognitive i predictive.

  Bazndu-se pe conceptul potrivit cruia calitatea serviciului poate fi msurat folosind

  percepiile consumatorului, Zeithaml i alii (1988), n cadrul modelului propriu, au permis

  consumatorului s aprecieze calitatea procesului pe parcursul livrrii serviciului i apoi au examinatcalitatea serviciului dup ce acesta a fost livrat. Ei observ c elementele intangibile, cum ar fi un

  zmbet prietenos de ntmpinare din partea prestatorului, fac parte din procesul calitii serviciului,

  iar prestarea corect a acestuia constituie rezultatul acestei caliti. S-a cristalizat astfel necesitatea

  existenei unui instrument care s surprind toate aceste aspecte subtile i s permit cuantificarea i

  compararea diferitelor niveluri ale calitii serviciilor oferite de ctre furnizori n cadrul sectorului

  serviciilor.

  Pornind de la ideea c, din punct de vedere conceptual - teoretic, calitatea serviciului estefuncie de discrepana (gap-ul) dintre percepii i ateptri, Parasuraman, Zeithaml i Berry au

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  21/71

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  22/71

  22

  decelat n cadrul studiului este o combinaie ntre componentele dimensiunii de Elemente

  Tangibile i o component a celei de Fiabilitate. Deoarece are n componen toate elementele

  dimensiunii care se refer la tangibilitate a instrumentului SERVQUAL original aceasta este cea

  mai apropiat de construcia acestuia i poate fi considerat c fiind dimensiunea de Elemente

  Tangibile. Cea de a treia dimensiune pus n eviden n cadrul cercetrii, care grupeaz cte doucomponente din dimensiunile originale ale Fiabilitii i Receptivitii fiind denumit

  Fiabilitate Perceptibil.

  Concluzia cercetrii exploratorii efectuate pune n eviden faptul c slbiciunile

  instrumentului SERVQUAL se manifest i n cazul aplicrii lui pe piaa bancar romneasc. Dei

  nu se poate face o generalizare a rezultatelor de mai sus la populaie n ansamblul su datorit

  premiselor cercetrii (modalitatea de eantionare, studierea doar a percepiilor consumatorilor etc.)

  principalele critici cu privire la imposibilitatea aplicrii acestuia la contexte culturale i tipologii deservicii diferite precum i la relevana dimensiunilor care l compun n cadrul acestor contexte sunt

  confirmate de studiul prezentat.

  Instrumentul SERVQUAL, prezint avantaje evidente n msurarea calitii serviciilor, dar

  are o construcie prea general, orientat mai mult pe latura funcional a calitii serviciilor i n

  plus necesit o multitudine de adaptri pentru a surprinde specificul contextului romnesc. De

  asemenea, nu permite prelucrri i analize de detaliu ale variabilelor cercetate, fiind orientat mai

  mult pe latura operaionalizrii i simplificrii cercetrii. Acesta rmne totui instrumentul de

  elecie n cazul unor cercetri practice, de suprafa, care nu implic inferene complicate la nivelul

  variabilelor cercetate i care pot oferi managementului bncii rspunsuri clare i imediate, cu privire

  la calitatea serviciilor oferite clienilor, cu condiia adaptrii dimensiunilor SERVQUAL originale la

  contextul socio-cultural specific pieei bancare romneti.

  Datorit motivelor expuse mai sus, se impune o cercetare de marketing aprofundat care s fie

  capabil s scoat n eviden opiniile, atitudinile i percepiile consumatorilor de servicii bancare din

  Piteti privind calitatea serviciilor bancare oferite i mai ales s pun n lumin mecanismele care duc

  la formarea acestora.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  23/71

  23

  CAPITOLUL 5

  CERCETRI DE MARKETING PRIVIND OPINIILE, ATITUDINILE I

  PERCEPIILE PERSOANELOR FIZICE DIN PITETI DESPRE

  CALITATEA SERVICIILOR BANCARE

  Cercetarea de marketing este mijlocul cel mai corect i eficient de a msura percepiile

  consumatorilor privind calitatea serviciilor i modificarea comportamentului acestora. Utilizarea

  unui instrument generic de tip SERVQUAL n acest scop este incorect deoarece, pe de o parte nu

  reuete s surprind toate aspectele specifice pieei bancare romneti, necesitnd msuri de

  adaptare i calibrare, iar pe de alt parte conjunctura economic actual are un impact deosebit

  asupra comportamentului de consum al populaiei, impact care poate altera grav rezultatele

  cercetrii datorit faptului c el este nc nestudiat la nivelul instrumentului SERVQUAL, dezvoltat

  n condiii i premise macroeconomice mult mai optimiste.

  Cercetarea de marketing se bazeaz pe analiza influenei fiecrei componente a mixului

  extins de marketing asupra calitii serviciilor bancare i se desfoar pe piaa bancar a

  Municipiului Piteti, Judeul Arge.

  Implementarea efectiv a cercetrii de marketing i obinerea datelor s-a realizat ntr-o

  manier sistematic care a inclus parcurgerea a trei faze metodologice:

  1. Faza I Cercetare calitativ cu tema Identificarea factorilor de influen ai percepiilor

  persoanelor fizice din Piteti cu privire la calitatea serviciilor bancare;

  2. Faza a II- a Cercetare cantitativ cu tema Identificarea opiniilor, atitudinilor i

  percepiilor persoanelor fizice din Piteti despre calitatea serviciilor bancare;

  3. Faza a III-a Prezentarea concluziilor referitoare la opiniile, atitudinile i percepiile

  clienilor persoane fizice ai bncilor din Piteti cu privire la calitatea serviciilor bancare pe

  baza analizei i comparrii rezultatelor celor dou tipuri de cercetare: calitativ i cantitativ

  Calitatea serviciilor oferite de ctre instituiile bancare implic o legtura organic att cu

  ansamblul mixului de marketing ct i la nivel individual cu fiecare dintre componentele acestuia.

  Aceste legturi au att o conotaie direct, calitatea serviciilor oferite fiind influenat de deciziile

  luate la nivelul fiecrei componente a mixului de marketing, dar i necesitatea oferirii unor servicii

  de calitate impune anumite strategii specifice fiecrei componente.

  n cadrul cercetrii cantitative efectuate au fost puse n eviden aspecte ce in att depercepiile cu privire la calitatea serviciilor bancare oferite de ctre bncile din Piteti, ct i aspecte

  legate de frecvena utilizrii i comportamentul de consum al clienilor, persoane fizice din ora.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  24/71

  24

  Aceste aspecte legate de comportamentul de consum al clienilor ajut la ncadrarea scopului

  general al cercetrii (calitatea serviciilor bancare) n contextul specific al pieei studiate, oferind

  rspunsuri i clarificri suplimentare n privina aspectelor investigate. Ele surprind aspectele

  particulare ce caracterizeaz consumatorul persoan fizic de servicii bancare din Piteti i ofer

  contextul necesar interpretrii datelor rezultate din cercetarea calitii serviciilor bancare oferitepieei i a factorilor care o influeneaz.

  De altfel, comportamentul consumatorului de servicii bancare are un impact major asupra

  percepiei acestuia privind calitatea serviciilor la care apeleaz. Etapele implicate ntr-un proces

  raional de cumprare, ct mai ales raionamentele euristice la care consumatorul apeleaz n cadrul

  unei abordri iraionale a acestui proces sunt adesea puternic influenate de calitatea perceput a

  serviciilor bancare la care acesta apeleaz. Astfel, dac pe parcursul procesului de achiziie acesta

  percepe un nivel inferior al calitii serviciilor bancare pe care intenioneaz s le achiziioneze, sepoate presupune c are loc un proces de ajustare a ateptrilor i aciunilor viitoare referitoare la

  achiziia respectiv sau chiar o renunare la aceasta. Totui, n cazul serviciilor i mai ales a celor

  bancare, calitatea acestora este definit de nuane fine, imperceptibile uneori chiar furnizorului,

  efortul acestuia de oferi servicii bancare de calitate fiind adesea subminat de profilul

  consumatorului care, datorit diversitii lui, percepe n mod diferit o ofert de produse i servicii

  standardizat din partea bncii. i comportamentul ulterior al consumatorului de servicii bancare

  care este definit, prin natura lui, de o anumit repetitivitate, este influenat de evoluia calitii

  acestora n timp; o degradare poate duce la aciuni corective din partea acestuia, putndu-se merge

  pn la renunarea definitiv la serviciile bncii, cu implicaii majore asupra imaginii i

  profitabilitii acesteia. Din contr, o mbuntire sesizabil n timp a calitii serviciilor la care

  apeleaz, va determina o fidelizare a consumatorului, care poate fi urmat de o cretere a frecvenei

  de apelare la serviciile bncii sau de recomandarea produselor acesteia i altor consumatori.

  n acelai timp, comportamentul consumatorului poate fi privit ca i mecanismul de

  transmisie prin care calitatea serviciilor determin modificri la nivelul componentelor mixului de

  marketing, n sensul n care, o variaie n cadrul acesteia, provoac o schimbare a comportamentului

  consumatorului fornd la rndul su un rspuns din partea responsabililor de marketing, rspuns

  care se concretizeaz cel mai adesea n ajustarea politicilor implementate la nivelul uneia sau a mai

  multor componente ale mixului de marketing bancar.

  n cadrul studiului efectuat s-a observat c majoritatea clienilor (68%) apeleaz de peste trei

  ani la serviciile unei instituii bancare media eantionului cercetat fiind de 2,56 ani. Frecvena de

  apelare la serviciile bancare n rndul acestora este n majoritate lunar (37,76%) sau bilunar

  (28,87%), doar 2,60% dintre clieni declarnd c apeleaz doar o dat pe an la serviciile unei bnci.

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  25/71

  25

  De asemenea i cei care apeleaz cu o intensitate mai mare la serviciile bancare, respectiv zilnic

  sunt n numr destul de redus, reprezentnd procentual doar 5,49% din eantionul analizat.

  n ceea ce privete numrul de uniti bancare cu care acetia lucreaz, peste 80% dintre

  respondeni recunosc c folosesc serviciile mai multor bnci, n timp ce restul prefer o singur

  instituie bancar. Se remarc faptul c majoritatea respondenilor apeleaz n mod curent laserviciile a trei bnci diferite (43,24%), fiind urmai n termeni procentuali de cei care lucreaz cu

  dou bnci (29,73%). Doar 13,51% dintre cei chestionai apeleaz la serviciile a patru bnci i nici

  unul nu a declarat c folosete serviciille a mai mult de patru instituii bancare.

  n topul instituiilor bancare preferate de ctre clienii piteteni conduc bncile consacrate

  din sistemul bancar romnesc, cu cotele de pia cele mai ridicate, respectiv BCR (21%) i BRD

  (19%). Se remarc un procent important de respondeni care se declar clieni ai ING Bank (18%)

  care surclaseaz Raiffeisen Bank (13%). Acest fapt poate fi explicat i prin numrul mare de ageniiING deschise n sistem franciz, precum i dezvoltrii mult mai timpurii a acestora fa de sistemul

  de agenii la nivel local ale Raiffeisen.

  Tot n privina caracterizrii comportamentului de consum al clienilor piteteni se remarc

  faptul c principala surs de informaie folosit de acetia n alegerea unei bnci preferate o

  reprezint experienele prietenilor i cunotinelor (45,40%), urmat de informaiile din pres i

  televiziune. Aceast proporie covritoare a surselor de informaii privind produsele i serviciile

  bancare, provenite din cercul apropiailor se constituie ntr-un semnal clar transmis bncilor c un

  accent puternic pus pe marketingul relaional i pe oferirea unor servicii de calitate acestora, poate

  conduce inevitabil la extinderea bazei de clieni proprii.

  Cele mai folosite produse i servicii bancare la nivelul populaiei din Piteti sunt conturile

  curente n lei (80,5%) i conturile pentru credite (70,6%). De asemenea procente ridicate n ratele de

  rspuns nregistreaz i schimbul valutar, conturile de depozit n RON, conturile de depozit cu

  capitalizare, conturile de depozit la termen. Ratele cele mai sczute apar n cazul plilor externe

  (10,4%) i a depozitelor fr capitalizare (10,9%). Din analiza procentelor de mai sus este evident

  importana reelei de ATM-uri a bncii att sub aspectul ntinderii acesteia, ct mai ales al

  funcionarii corecte i fr ntreruperi. De asemenea, se remarc rate de rspuns ridicate i n cazul

  produselor ce presupun un grad nalt de participare al personalului bancar la livrarea acestora

  (credite, depozite, conturi curente etc.), ceea ce implic un accent deosebit pe care instituiile

  bancare trebuie s l pun pe activitatea de recrutare i formare a acestuia.

  La capitolul ncrederii pe care clienii piteteni o au n bncile cu care lucreaz, majoritatea

  (52,65%) declar c prezint oarecare ncredere n relaia cu instituiile bancare. Doar 8,31% dintre

  respondeni declar c au foarte mult ncredere n bnci. Ca medie, pe o scal de la 2 Deloc la

  5 Foarte Mult, cei chestionai apreciaz ncrederea pe care o au n instituiile bancare cu o

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  26/71

  26

  medie de 3,5885, indicnd un nivel mediu spre sczut. Aceste cifre se pot datora att istoriei relativ

  scurte a bncilor comerciale romneti, majoritatea aprute dup 1989 sau chiar mai trziu, ct i

  convulsiilor ce au marcat dezvoltarea sistemului bancar romnesc n perioada scurs n ultimii

  douzeci de ani. Nu trebuie totui neglijat nici lipsa de preocupare cvasi-general din partea

  bncilor n aceasta perioad spre meninerea unei relaii stabile cu clientela, spre fidelizarea ictigarea ncrederii acesteia, fapt datorat n mare parte creterii bazate exclusiv pe atragerea de noi

  clieni, fapt permis n primul rnd de gradul redus de dezvoltare al pieei bancare n perioada post-

  revoluionar. Acestea au dus la o percepie uor negativ din partea clienilor care consider n

  majoritatea lor (56,50%) c bncile nu se strduiesc ndeajuns s le satisfac dorinele i ateptrile,

  existnd loc de mbuntiri privind serviciile oferite de ctre acestea.

  n cadrul seciunii cercetrii cantitative care se refer la studierea percepiei consumatorilor

  piteteni privitoare la calitatea serviciilor bancare, acetia se declar n proporie de 38,54%mulumii de calitatea acestora, n timp ce majoritatea 39,84% nu sunt nici mulumii nici

  nemulumii relativ la acest aspect. Cte un procent de 3,10% se declar fie puin mulumii, fie

  deloc mulumii n privina aspectului studiat, iar restul de 15,42% sunt foarte mulumii. Ca medie

  a percepiilor acestora pe o scal de la 1 Deloc Mulumit la 5 - Foarte Mulumit nivelul de

  satisfacie relativ la calitatea serviciilor bancare este de 3,5990, cu un modul de 3 Nici Mul umit,

  Nici Nemulumit. n urma testrii ipotezei statistice s-a constatat de asemenea c media

  aprecierilor cetenilor Pitetiului fa de calitatea serviciilor bancare este de 3,60 puncte.

  De asemenea, s-a demonstrat statistic existena unei percepii diferite a clienilor privind

  calitatea serviciilor bancare n funcie de banca cu care lucreaz n mod obinuit. Astfel niveluri

  ridicate ale satisfaciei au fost punctate de ctre clienii Alpha Bank, Procredit, Volksbank sau

  Carpatica, n timp ce niveluri sczute au aprut n cazul BRD, Banca Transilvania sau Bancpost.

  Dac se iau n considerare i frecvenele de rspuns privitoare la gradul de apelare la o anumit

  banca preferat, se observ c aceste niveluri ridicate ale satisfaciei se nregistreaz n cazul unor

  bnci cu o cota relativ mic de pia, care nu apar foarte des ntre cele preferate de ctre

  consumatori, sugernd astfel preocuparea mai atent a acestora spre relaia cu clientela i oferirea

  unor niveluri ridicate ale calitii serviciilor n scopul impunerii pe piaa. Bncile deja consacrate

  cu cote de pia mai importante au adesea tendina de a neglija aspectul calitii serviciilor, att

  datorit poziiei dominante pe care o ocup, ct i unui anumit nivel de autosuficien i plafonare

  relativ la activitatea n relaia cu clienii proprii.

  Studierea percepiilor privind calitatea serviciilor n funcie de variabilele de identificare

  specifice celor chestionai ofer informaii importante privind atitudinea consumatorilor din Piteti

  fa de aspectele studiate. Astfel, media percepiei privind calitatea serviciilor n cazul

  consumatorilor de gen feminin (3,85) difer sensibil fa de cei de gen masculin (3,33), concluzia

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  27/71

  27

  fiind c exist diferene de percepie privind calitatea serviciilor n funcie de genul consumatorilor,

  n spea cei de gen masculin au tendina s fie mai critici dect cei de gen feminin relativ la aspectul

  studiat. De asemenea, se observ diferene ale mediilor percepiilor privitoare la calitatea serviciilor

  bancare i n cazul diferitelor categorii de vrst (cei cu vrste ntre 45 i 59 de ani se declar, n

  medie, mai puin mulumii de calitatea serviciilor, la polul opus fiind cei tineri cu vrste ntre 18 i29 de ani) sau al diferitelor categorii de venit declarate de ctre respondeni ( cei cu venituri lunare

  nete ntre 1401 i 2500 lei declarndu-se cei mai nemulumii de calitatea serviciilor bancare cu o

  medie de 3,15, la polul celalalt situndu-se cei cu venituri reduse, sub 700 lei cu o medie a

  percepiilor privind calitatea serviciilor bancare de 4,13). i nivelul studiilor celor chestionai

  influeneaz percepia acestora privind calitatea serviciilor bancare, cei cu studii reduse i medii

  (pn n opt clase sau coala profesional) prezentnd medii superioare privind percepia calitii

  serviciilor bancare fa de cei cu studii liceale sau universitare. n ceea ce privete starea civil arespondenilor, s-a stabilit c aceasta nu influeneaz percepia lor privind calitatea serviciilor

  bancare.

  Astfel, din cercetarea variabilelor respective se poate concluziona c exist o categorie de

  consumatori care prezint un nivel sczut de satisfacie relativ la calitatea serviciilor bancare oferite

  de ctre bncile din Piteti. Portretul robot al acestui consumator este: brbat, cu un nivel de studii

  medii sau superioare, cu vrsta ntre 45 i 59 de ani i venituri ntre 1401 i 2500 lei. n mod similar

  consumatorii care consider c serviciile bancare oferite de ctre bncile din Piteti sunt de o

  calitate ridicat sunt caracterizai de urmtoarele variabile: femeie, cu vrste ntre 18-29 ani i cu

  venituri de sub 700 lei. Dei pot aduce beneficii de imagine n sensul influenrii altor consumatori

  n alegerea unui furnizor de servicii bancare, aceste percepii pozitive asociate profilului de mai sus

  nu au o foarte mare semnificaie financiar pentru instituiile bancare datorit nivelurilor reduse de

  venit ale persoanelor n cauz; mult mai important pentru o activitate bancar eficient i

  profitabil fiind creterea gradului de satisfacie relativ la serviciile bancare a primei categorii de

  consumatori.

  n continuarea cercetrii cantitative a fost evaluat impactul fiecrei componente importante a

  mixului de marketing bancar asupra calitii serviciilor oferite de ctre bncile din Piteti n scopul

  descoperirii de zone de insatisfacie generate de acestea la nivelul percepiilor consumatorilor.

  Preul produselor i serviciilor bancare este unul dintre factorii decisivi care influeneaz

  percepia clienilor despre calitate datorit, n principal, utilizrii lui ca etalon principal n

  compararea diferitelor alternative de achiziie. n cazul bunurilor fizice, consumatorul caut

  ntotdeauna un raport pre /calitate convenabil, raport mult mai greu de definit i standardizat n

  cazul serviciilor bancare datorit gradului ridicat de personalizare al acestora. De altfel, preul

  produselor bancare poate lua diferite forme, fiind constituit dintr-o multitudine de componente

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  28/71

  28

  (dobnd, comisioane, speze, prime de asigurare obligatorii etc.), care fac extrem de dificil pentru

  consumator surprinderea i delimitarea unui pre unitar la nivelul ofertei bancare. Politicile de

  stabilire a preturilor practicate de ctre instituiile bancare contribuie n mod suplimentar la aceast

  confuzie a consumatorilor fa de pre. Adesea acestea nu sunt unitare nici la nivelul diferitelor

  bnci din sistemul bancar romnesc (care n funcie de poziionarea pe piaa i de obiectiveleurmrite folosesc tehnici diferite de stabilire a preurilor), nici sub aspect temporal, acestea

  modificndu-se n timp o dat cu schimbarea opiunilor strategice ale instituiilor bancare respective

  sau a reglementrilor legislative n domeniu.. Aceste practici neunitare de stabilire a preurilor din

  partea instituiilor bancare, aflate adesea la limita comportamentului etic au generat n timp o

  sensibilitate exacerbat a consumatorilor la anumite componente ale preului (n special

  comisioanele bancare), care duc n prezent, sub impactul modificrilor legislative necesare alinierii

  pieei romneti la practicile europene, la reacii puternice din partea acestora mai ales sub formaasocierii n lupta mpotriva bncilor pentru protejarea intereselor proprii. Datorita nivelului de

  dezvoltare al economiei romneti i al standardului sczut de via care se nregistreaz n prezent,

  preul, cu toate formele lui de manifestare, este un aspect sensibil, cu influen decisiv asupra

  percepiei consumatorilor privind calitatea serviciilor bancare. Recentele evoluii economice

  caracterizate de incertitudine i de o exacerbare a riscului impun i mai mult componenta pre a

  mixului de marketing ca fiind una cu impact major asupra calitii serviciilor bancare.

  Legturile care exist intre pre i calitatea serviciilor bancare sunt multiple i pot lua att

  forme subtile ct i evidente. Aceste legturi pot aciona n ambele direcii, n sensul c preul poate

  fi un indicator al calitii prezente i viitoare a serviciilor bancare respective, dar i calitatea

  serviciilor poate determina un anumit nivel de pre acceptat sau nu de ctre consumatori. Eforturile

  de mbuntire a calitii serviciilor trebuie de aceea realizate sub presiunea meninerii unui anumit

  nivel de costuri, destul de restrictiv n contextul economic actual la nivelul pieei bancare romneti,

  fiind necesar din partea instituiilor bancare un efort de a face un compromis intre nivelul calit ii

  serviciilor oferite i al preurilor practicate. De asemenea, clieele clasice aferente marketingului n

  sectorul bunurilor fizice, cum ar fi de exemplu acela c preul este un indicator al calitii, trebuie

  tratate cu scepticism i reinere n cazul serviciilor bancare, mai ales n contextul maturizrii

  consumatorilor.

  Aa cum s-a amintit mai sus, preurile produselor i serviciilor bancare pot lua forma clasic

  a dobnzilor percepute la diferite tipuri de produse de creditare la care se adaug comisioanele i

  spezele pe care bncile le percep adiional pentru serviciile i produsele proprii. Nivelul dobnzilor

  este considerat a fi mediu de ctre 43,76% dintre respondeni, n vreme ce 13,49%, respectiv

  13,29% percep dobnzile bancare ca fiind la un nivel ridicat sau foarte ridicat. La nivelul

  comisioanelor bancare situaia este diferit, 50,50% dintre cei chestionai apreciind ca mediu nivelul

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  29/71

  29

  acestora, n vreme de 17,20% i respectiv 16,40% consider nivelul acestora ca fiind mare i foarte

  mare. Media aprecierilor cu privire la nivelul dobnzilor este de 3,05 pe o scal de la 1 Foarte

  Sczut la 5 Foarte Ridicat, indicnd un nivel relativ ridicat al acestora. n cazul comisioanelor

  aceast medie are o valoare de 3,34 ceea ce sugereaz c nivelul acestora este perceput de ctre

  respondeni ca fiind mai ridicat dect cel al dobnzilor. De altfel nici unul dintre cei chestionai nu aconsiderat nivelul acestor comisioane ca fiind foarte sczut. Acest fapt se datoreaz n mare parte

  politicilor de pre aplicate la nivelul bncilor romneti care se bazeaz n principal pe comisioane

  i speze bancare ca vehicule aductoare de venit, n timp ce ratele dobnzilor sunt inute la niveluri

  mai reduse, fiind utilizate ca instrumente de promovare a diferitelor tipuri de credite. La aceast

  percepie privind nivelul comisioanelor bancare au contribuit i intensele campanii din media duse

  de diversele asociaii de consumatori sau de ctre pres care au atras atenia cu privire la aceasta

  politic indirect de preuri practicat de ctre instituiile bancare, conducnd chiar la o anumit gradde stigmatizare a acestor practici.

  Raportul dintre preurile practicate de ctre instituiile bancare i calitatea pe care o ofer

  consumatorilor este ns considerat a fi mediu de ctre 34,60% dintre consumatori, respectiv chiar

  convenabil de ctre 28,40% dintre acetia. Media percepiilor n aceast direcie are o valoare de

  3,20 pe o scal de la 1 Foarte Redus la 5 Foarte Ridicat, indicnd o atitudine uor favorabil a

  consumatorilor privitoare la raportul dintre calitatea serviciilor bancare i preul perceput pentru

  acestea. La nivelul corelaiilor dintre aceste aspecte privind preul produselor i serviciilor bancare

  s-au calculat indicii Pearson r observndu-se legturi puternice i inverse ntre nivelurile

  dobnzilor i comisioanelor i calitatea perceput a serviciilor bancare. Astfel consumatorii de

  servicii bancare din Piteti privesc calitatea acestora mai ales prin prisma preului cerut de ctre

  instituiile bancare. Acest fapt pune ntr-o situaie destul de dificil instituiile bancare care nu au o

  foarte mare marj de manevr n formarea preurilor acestea, mai ales pentru produsele de creditare,

  acestea fiind dictate ntr-o msura covritoare de contextul pieelor financiare internaionale.

  Bncile sunt nevoite s compenseze astfel la nivelul celorlalte componente ale mixului de

  marketing aceast lips de flexibilitate indus n stabilirea preurilor, care poate avea ns i cauze

  specifice fiecrei strategii bancare n parte.

  Dei n cazul bunurilor fizice, produsul este componenta din cadrul mixului de marketing

  care ofer principalele indicii privind calitatea, n cazul serviciilor, datorit proprietilor specifice

  acestora i mai ales datorit intangibilitii, centrul de greutate se mut pe celelalte componente ale

  mixului de marketing n efortul bncilor de a induce o percepie de calitate a ofertei proprii de

  produse i servicii. Acest lucru este accentuat de gradul redus de diferen iere a serviciilor oferite de

  ctre instituiile bancare datorat unei standardizri impuse de reglementrile legislative destul de

  stricte din domeniu, precum i de faptul c majoritatea produselor i serviciilor bancare presupun o

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  30/71

  30

  legtura temporal ntre client i banc desfurat pe perioade lungi de timp, pe parcursul crora

  calitatea poate varia uneori independent de voina celor dou pri. De aceea eforturile

  responsabililor de marketing n acest domeniu se rezum la adaptarea ofertei de produse i servicii

  ale bncii la realitile pieei n condiiile respectrii legislaiei n vigoare i eventual la un efort de

  diversificare a acesteia n limitele impuse de cadrul legislativ.n ceea ce privete varietatea produselor bancare i serviciilor adiionale pe care bncile le

  ofer se remarc o discordan ntre nivelurile medii ale percepiilor celor chestionai n legtur cu

  acestea. n vreme ce varietatea produselor nregistreaz o valoare medie de 3,68, destul de ridicat,

  cea a serviciilor adiionale, de suport, oferite de ctre bncii este inferioar acesteia (3,17)

  indicnd o insuficient preocupare n dezvoltarea acestora din partea instituiilor bancare. Din

  studierea coeficienilor de corelaie calculai se observ c varietatea serviciilor adiionale (sau lipsa

  acesteia) este direct i destul de puternic corelat cu percepia clienilor privind calitatea serviciilorbancare, fapt ce indic necesitatea dezvoltrii acestor servicii de ctre instituiile bancare. Deoarece

  acest tip de servicii sunt n general apanajul dezvoltrii i implementrii la nivelul instituiilor

  bancare a tehnologiilor CRM, lipsa acestora, care duce i la insatisfacia clienilor, confirm stadiul

  lor incipient de implementare la nivelul sistemului bancar romnesc. Totui bncile care conduc

  acest proces de implementare a CRM sunt i vor fi capabile s mbunteasc substanial

  percepiile clienilor fa de calitatea serviciilor oferite i prin diversificare serviciilor adiionale pe

  care le ofer clientelei.

  n contextul n care intangibilitatea produselor i serviciilor bancare mpiedic responsabilii

  de marketing s se concentreze asupra caracteristicilor produselor bancare n ncercarea de a

  evidenia calitatea acestora, componenta de comunicare a mixului de marketing capt un rol

  hotrtor n promovarea acestei caliti. Acest efort trebuie totui extrem de bine armonizat cu

  celelalte componente ale mixului de marketing pentru a se evita exagerarea sau chiar prezentarea

  unor informaii eronate care pot nela ncrederea consumatorilor. Consecinele nefaste ale lipsei de

  coeren i coordonare ntre responsabilii cu comunicarea i ceilali decideni din cadrul bncilor

  pot lua diferite forme, de la pierderea ncrederii consumatorilor n instituia bancar respectiv pn

  la sancionarea acesteia de ctre organismele de reglementare din domeniu pentru publicitate

  neltoare.

  Eforturile de mbuntire a calitii serviciilor proprii venite din partea instituiilor bancare

  trebuie prezentate i aduse la cunotina consumatorilor prin intermediul componentei de

  comunicare deoarece adeseori ele se refer la aspecte greu de perceput de ctre acetia. De aceea,

  bncile apeleaz n mod frecvent la reclame pentru a-i prezenta n faa consumatorilor investiiile

  realizate, precum i preocuparea continu pentru creterea calitii serviciilor. n acelai timp, un

  efort de comunicare bazat pe un mesaj clar, corect i coerent cu politicile bncii va induce n rndul

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  31/71

  31

  consumatorilor o percepie de calitate fa de produsele i serviciile bncii respective. Este

  important ca toate mijloacele de comunicare i promovare la care banca apeleaz, de la publicitate

  i relaii publice, pn la marketingul direct s fie adaptate i subordonate efortului de a promova o

  imagine unitar i coerent care va influena n mod direct i indirect percepia clienilor privind

  calitatea serviciilor oferite de banca respectiv.Deoarece calitatea serviciilor este adesea un concept personal, individualizat pentru fiecare

  consumator, trebuie evitat o abordare impersonal, rece a procesului de comunicare i promovare a

  bncii, bazat doar pe publicitate, mult mai importante pentru client fiind comunicarea direct,

  nemijlocit ntre el i aceasta prin intermediul sugestiilor i reclamaiilor pe care le poate adresa

  instituiei bancare sau prin soluiile pe care le primete la acestea.

  Deosebit de important n acest context este i imaginea pe care instituiile bancare o

  creeaz n rndul consumatorilor actuali sau poteniali. Datorit faptului c acestea lucreaz cu omarf extrem de sensibil pentru psihologia consumatorilor, care nate adesea sentimente

  puternice i contradictorii, adic banii, este imperios necesar ca, pentru o percepie favorabil a

  clienilor cu privire la serviciile proprii, bncile s promoveze o imagine de soliditate, siguran i

  ncredere, aspecte strns legate n mintea consumatorilor de o calitate superioar a serviciilor.

  Afacerea bancar se bazeaz n primul rnd pe ncredere i deci pe imagine i comunicare,

  inabilitatea manifestat n acest domeniu fiind adesea fatal oricrei instituii bancare, indiferent de

  ct de puternic i stabil ar fi aceasta.

  Din cercetarea efectuat se depinde faptul c majoritatea celor chestionai (53,10%)

  consider c informaiile oferite de ctre instituiile bancare corespund doar uneori realitii, fiind

  urmai cu un procent de 35,90% de ctre cei care cred c rar acestea sunt conforme cu realitatea. Se

  identific astfel o percepie negativ a consumatorilor cu privire la informaiile puse la dispoziie de

  ctre instituiile bancare. Aceasta percepie este direct corelat i cu aceea privind calitatea

  serviciilor bancare, indicnd o zon deficitar n activitatea instituiilor bancare. Eforturile de

  informatizare ale bncilor i comunicare prin intermediul internetului cu clienii proprii sunt

  apreciate de 60,4% dintre cei chestionai care consider pagina de web a bncii ca fiindu-le util sau

  foarte util. Exist totui un procent destul de ridicat ale celor care se declar nesatisfcui de acest

  aspect, datorat n mare parte i gradului sczut de penetrare i folosire a internetului la nivelul

  comunitii studiate. n ceea ce privete comunicarea cu clienii n cadrul proceselor de colectare i

  soluionare a sugestiilor i reclamaiilor, aspecte care in i de componenta Proces a mixului de

  marketing bancar, procentele celor care se declara nemulumii sunt destul de ridicate, 36,20%,

  respectiv 32,80%. Aceste procente devin i mai evidente atunci cnd sunt comparate cu cei care se

  declar mulumii de aceste aspecte: 16,70%, respectiv 19,50%. Se pare c bncile fie nu

  implementeaz aceste procese, fie acestea sunt foarte greoaie sau insuficient promovate ctre

 • 8/3/2019 calitatea serv bancare

  32/71

  32

  consumatori, aspecte ce trebuie remediate, mai ales