Caiet sarcini Consultanta

download Caiet sarcini Consultanta

of 62

 • date post

  19-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  510
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Caiet sarcini Consultanta

)61

* "1n

ex.W 4APO 1f/ 91 /62

8Ae4f t s )a r /62 P

e4

Compania National de Cal Ferate CNCF CFR" SA Consultant in domeniul managementului executiel pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatiiReabilitarea !inlet c.f. Brasov-Simeria, cornponenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h" sectiunile Coslariu-Simeria si Coslariu-Sighisoara

PRO! Marius

EANU

Caiet de sarciniConsultanta in domeniul managementului executiei pi pentru verificarea executlei lucrarilor de constructii si instalatii aferent prolectelor de: Reabilitarea linlei de tale ferata Brapov Simeria, components a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza m axim a de 160 km lh, sectiunea- Simeria" Coplariu pi Reabilitarea liniei de tale ferata Brapov Simeria, components a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km ih, sectiunea Sighipoara" Coplariu -

/62

Compania Nationala de Cai Ferate CNCF 'CFR" SA Consultants In domeniul managementului executiei gi pentru verificarea execuliei luorarilor de constructii si instalatii "Reabiliterea Iiniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h" sectiunile Coslariu-Simeria si Cosiadu-Sighisoara Contextul proiectului 1. Numele proiectului supus investitiei: a) "Reabilitarea Iiniei c.f. Simeria Brasov, cornponenta a Coridorului IV Pan European, pentru circulatia trenurilor cu viteza m a x i m a d e 1 6 0 k m / h , s e c t i u n e a c f Coslariu Simeria" b) "Reabilitarea Iiniei c.f. Simeria Brasov, components a Coridorului IV Pan European, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, s e c t i u n e a c f C o s l a r i u Sighisoara n Romania

Localizarea proiectului:

3.Denumirea serviciilor :

a)Consultants in domeniul managementului executiei pentruverificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferent obiectivului Reabilitarea Iiniei de cale ferata Brasov Simeria, components a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea cf Coslariu-Simeria

b)Consultants in domeniul managementului executiei pentruverificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta obiectivului Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov Simeria, components a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea cf Coslariu-Sighigoara Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, Romania

4.Autoritatea Contractanta:

5.

Perioada propusa de constructie: Sectiunea Coslariu Simeria: 30 36 luni functie de durata propusa in oferta castigatoare la licitatia de lucrari)

Sectiunea Coslariu-Sighisoara: 36 42 luni (in functie de durata propusa in oferta castigatoare la licitatia de lucrari) Detalii privind loturile gografice si cal pentru EF:TNIS sunt date in cuprinsul prezentului caiet de sarcini.

6.

Perioada propusa pentru garantie: 24 luni pentru fiecare lot de lucrari in parte.

5 -Simeria, componenta a CoridoruIui IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu vitez? maxima de 160 km/h" sectiunile Co 5 678

3/ Compania National5 de C'ei Ferate CNCF "CFR" SA 4 Consultants in domeniul managernentufui executiei si 4 4 pentru verificarea executiei lucradlor de oonstructii si instalatii

8 )P ts

7

18 29 29 29 31 32 Remarci preliminare.......................................................... 34 Necesitatea investitiei Ipoteze si riscuri............................................................... 35 Obiectivele proiectului....................................................... Descrierea proiectului....................................................... Situatia existents Descrierea lucrarilor General . Sectiunea 2 (Sighi*oara-Colariu).................... Sectiunea 3 (Coglariu Simeria)....................... Data de Incepere i perioada de executie a serviciilor .1. 5.2, 5.2.1. 5.2.1.1. 5.2.1.2. Data de Incepere.......................................... .1. 6.2. Perioada de executte.................................... Organizarea structurii de supervizare a lucearilor 35 Organizarea Centralia de Management va eves urmatoril experti 2. 36 Experi pa termen scud................................... . 37 Cerinte 1 .8.2, 8.3. 8.4. 8.5. 44 Cerinte generale................................................... . 45 45 45 52 54 57 57 59 59 Obligatiile principale............................................. 59 2 .9.3. Activitati specifics................................................. 59 . 10.1. 10.2. Raspunderea Consultantului................................... 60 Interventille proiectantului pe parcursul supervizarii 60 Personalul Consultantului descrierea pozitillor- cheie i a calificarilor 5. Personal cheie principal - calificari i sarcini............. Expertl secundari (categoria K2) cerinte rninirne. . . Experti pe termen scud.......................................... Rapoarte i docurnente emise de Consultant............. Cerinte privind raportarea gi emiterea de documente Transmiterea rapoartelor....................................... Managementul proiectului..................................... Responsabilul de protect din cadrul Autoritatit Contractante Monitorizarea i evaluarea activity it Consultantului.. Conditionalitati..................................................... Finantare i facturare............................................ CUPRINS

/62Compania Nationala de Cal Ferate CNCF "CFR" SA Consultants In domeniul managementului executieipentru vertficarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii "Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h" sectiunile Coslariu-Simeria si Coslariu-Sighisoara

1.Remarci preliminareObiectivul proiectului este de a imbunatati conditiile de circulatie feroviara de-a lungul Coridorului IV Pan European, prin reabilitarea liniei de cale ferata Sighigoara Coslariu - Simeria, orescand viteza de circulatie, atat pentru trenurile de calatori cat si pentru cele de marfd, marind siguranta transportului si protejarea mediului, cat si oferind interoperabilitate conform cu standardele europene.

0.Necesitatea investitleiCoridoarele feroviare internationale reprezinta o component importanta a comertului international, prin extinderea noilor piete. Intre 1993 si 1996, Parlamentul roman a ratificat aderarea tarii Ia acordurile si conventiile internationale pentru i integrarea retelei de cale ferata nationals Ia reteaua europeana: Acordul european pentru marile linii intemationale de cale ferata (AGC), semnat Ia Geneva in data de 3 31.05.1985; Agrementul European pe Linia Importanta de Transport Combinat si lnstalatii Asociate semnat Ia Geneva in data d de 01.02.1991 Reteaua Europeans de Transport (T.E.R.). Pentru a cregte calitatea transportului de calatori si marfa, CNCF "CFR" SA a fixat ca principal obiectiv implementarea liniilor ce permit circulatia cu viteza sporita, similare celor existente in vestul, sudul si estul Europei. Obiectivul principal al lucrarilor de reabilitare este circulatia trenurilor de calatori cu o viteza maxima de 160 km/h si a trenurilor de marfa Cu o viteza maxima de 120 km/h. Aceasta linie de cale ferata este parte components a retelelor AGC, AGTC si T.E.R.; traseul conecteaza partea de vest Ia partea de est a Romaniei si granita romano-ungara Ia portul Constanta. Sectiunea de Ia cale ferata a Coridorului IV care traverseaz Romania are o lungime de 880.2 km si este cea mai folosit din reteaua CNCF "CFR" SA, atat pentru traficul (de caltori gi mar-fa) national cat si pentru cel international. Linia de cale ferata Simeria Bragov, a fost impartita in trei sectiuni: i S Sectiunea 1: Brasov - Sighigoara, S Sectiunea 2: Sighigoara Coglariu, Sectiunea 3: Coglariu Simeria. Documentatia prezenta este elaborate pentru linia de cale ferata Simeria Brasov, Sectiunea 2 Sighigoara Coglariu si Sectiunea 3 Coglariu - Simeria. 3. Ipoteze si riscuri 3.1. Ipoteze executia unor lucrari de calitate, care sa permits atingerea obiectivelor proiectului; t

l lucrarile vor fi finalizate Is Limp si in cadrul bugetului alocat contractelor;toate necesitatile anterioare lucrarilor (intrarea in posesia santierului, autorizatia de constructie) vor fi realizate Is data prevazuta pentru inceperea Lucrarilor.

/62

Compania Nationale de Cai Ferate CNCF CFR" SA Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatiiReabilitarea Iiniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h" sectiunile Coslariu-Simeria si Coslariu-Sighiseara

Reteaua feroviare public a CFR asigura legatura Cu Coate retelele feroviare ale tarilor vecine si, mai departe, cu retelele feroviare ale celorlalte tad din Europa si din Asia. Dezvoltarea durabil in domeniul transporturilor se va concretiza in diminuarea impactului transport-mediu si stabilizarea Is un nivel scazut a emisiilor si agentilor poluanti rezultati din activittile de transport. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin extinderea transporturilor combinate si intermodale Impreuna cu dotarile aferente si prin folosirea unui material rulant specializat, cu performante ridicate privind consumul de energie si protejarea mediului. Obiectivul major pentru Romania in transportul feroviar, pe perioada 2007-2013, este de a-si pasta o pondere echilibrata pe plata de transport, prin mentinerea valorilor de 25% din totalul marfurilor ci 35% din totalul pasagerilor, sa se mentina un grad ridicat al sigurantei circulatiei, sa se implementeze metode modeme de intretinere a infr