Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de...

of 28 /28
Cadre de sprijin pentru cofrarea unilaterală a pereților Martie 2010 Păstrați catalogul pentru a-l utiliza mai târziu! Instrucțiuni de montare și utilizare Cadre de sprijin

Embed Size (px)

Transcript of Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de...

Page 1: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

Cadre de sprijin pentru cofrarea unilaterală a pereților

Martie 2010

Păstrați catalogul pentru a-l utiliza mai târziu!

Instrucțiuni de montare și utilizare

Cadre de sprijin

Page 2: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

2

1.0 Cuprins

2.0 Caracteristicile produsuluiCu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu înălţimi de până la 8,6 m. Sistemul, alcătuit din cadre de sprijinire de tip 325 şi 500 şi din cadre inferioare 200 şi 200/2 oferă soluţia optimă de sprijinire. Cadrele de sprijinire pot prelua fără probleme o presiunea a betonului proaspăt turnat de până la 60 kN/m². Distanţa dintre cadrele de sprijinire se stabileşte în funcţie de înălţimea dorită a peretelui şi de presiunea betonului asupra cofrajului.

Prin intermediul profilului vertical dublu, în formă de U, cadrele de sprijin se pot fixa la orice sistem de cofrare. Cadrele de sprijin pot fi aliniate şi reglate perfect cu ajutorul fusurilor prevăzute la picioare.

Încărcările care rezultă din turnarea betonului sunt preluate şi transmise în elementul de construcţie prin intermediul cadrelor de sprijinire. Acest transfer se face prin ancorajului solicitat la întindere, încastrat în beton şi montat în partea din faţă a bazei cofrajului şi prin intermediul piciorului comprimat prevăzut în spatele cadrului de sprijinire.

Este de maximă importanţă, pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a cadrelor de sprijinire, să se verifice dacă elementele de rezistenţă ale construcţiei (cum sunt fundaţiile sau plăcile de bază) pot prelua aceste eforturi. Stabilirea distanţelor dintre cadrele de sprijinire şi ancorajele încastrate în beton se va face în baza valorilor stabilite din calcul, având grijă ca, în momentul turnării radierului, acestea să fie poziţionate cât se poate de exact.

2.1 Informaţii generaleAceste instrucţiuni de montare şi utilizare oferă informaţii importante privind instalarea şi manevrarea cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK, precum şi instrucţiunile de siguranţă necesare pentru asamblarea şi utilizarea corectă şi reglementară a acestora. Aceste instrucţiuni vizezază lucrul efectiv cu cadrele de sprijinire. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile, înainte de a începe asamblarea şi utilizarea cadrelor de sprijinire şi păstraţi-le la îndemână ca pe un manual de utilizare. Produsele HÜNNEBECK sunt destinate exclusiv vânzării/ închirierii și pot fi utilizate doar de către personal instruit din punct de vedere tehnic.

2.0 Caracteristicile produsului 2 2.1 Informaţii generale 2 2.2 Instrucţiuni de siguranţă 3 3.0 Elemente constructive 4-9 4.0 Dimensiuni 10-11 5.0 Înălţimi de betonare admise 12-14 6.0 Ancorarea 15-16 7.0 Fixarea cadrelor de sprijinire de un cofraj din grinzi de lemn 17-18 8.0 Exemple de utilizare 19-22 9.0 Executarea colţurilor 23 10.0 Transportul cu macaraua 24 11.0 Indicaţii privind solicitările 25

Page 3: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

3

Cadre de sprijinire2.2 Instrucţiuni de siguranţăInstrucţiuni pentru utilizarea corectă şi în siguranţă a cofrajelor şi a eşafodajelor. Antreprenorul este oblgat să întocmească un raport de evaluare a riscurilor şi o documentaţie tehnică cu privire la locul şi modul de montare a cofrajelor, respectiv a eşafodajelor. De obicei, această documentaţie tehnică nu este identică cu documentaţia referitoare la instrucţiunile de montare şi utilizare.• Evaluarea riscurilorAntreprenorul răspunde de întocmirea, documentarea, implementarea şi verificarea unui raport de evaluare a riscurilor pentru fiecare din şantierele din subordine. Colaboratorii şi angajaţii acestora sunt obligaţi să pună în practică măsurile care rezultă din acest raport în conformitate cu legile în vigoare.• Instrucţiuni de montareAntreprenorul răspunde de întocmirea unei documentaţii cu privire la executarea montajului. Aceste instrucțiuni de montare reprezintă unul dintre documentele pe baza cărora se întocmeşte documentaţia tehnică referitoare la montaj.• Instrucţiuni de asamblareCofrajele sunt echipamente folosite în construcţii, disponibile spre vânzare şi/ sau închiriere. Utilizarea regulamentară a cofrajelor se face exclusiv de către personal instruit şi cu personal de supraveghere şi control calificat corespunzător cerinţelor. Instrucţiunile de montare şi utilizare constituie parte integrantă a construcţiei cofrajului. Acestea conţin, pe lângă descrierea sistemului de cofraje, instrucţiuni de siguranţă şi indicaţii referitoare la execuţia regulamentară şi utilizarea lor în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu cele rezultate din descrierea sistemului. Indicaţiile tehnico-funcţionale (execuţia regulamentară) cuprinse în instrucţiunile de montare şi utilizare trebuie respectate cu stricteţe. Adăugarea unor elemente suplimentare la sistem, abaterile de la sistem şi modificarea acestuia reprezintă un potenţial risc şi, de aceea, necesită o evaluare statică întocmită separat (întotdeauna însoțită de un raport de evaluare a riscurilor) sau întocmirea unei documentaţii tehnice de montare şi utilizare suplimentare standardizate, cu specificarea măsurilor de siguranţă şi securitate. Aceste indicaţii sunt valabile şi pentru acele cazuri în care elementele de cofrare şi/ sau eşafodajele sunt furnizate de către antreprenor.• Disponibilitatea instrucţiunilor de montare şi utilizareAntreprenorul trebuie să se asigure că documentaţia referitoare la montarea şi utilizarea echipamentelor de cofrare care i-a fost pusă la dispoziţie de către producător sau de către furnizorul de cofraje este accesibilă la locul de muncă. Personalul din şantier va fi informat înainte de începerea lucrărilor de montare şi asamblare despre existenţa acestor instrucţiuni şi de faptul că acestea pot fi consultate oricând.• Schiţele, detaliile şi imaginileSchiţele, detaliile tehnice şi imaginile prezentate în instrucţiunile de montare şi asamblare nu sunt prezentate întotdeauna complet din punctul de vedere al siguranţei tehnice, acestea descriind doar situaţii caracteristice de asamblare. De aceea, mijloacele de siguranţă care nu sunt reprezentate în aceste imagini trebuie să fie disponibile întotdeauna la locul de montaj.• Depozitare şi transportSe vor respecta toate cerinţele speciale ale cofrajelor cu privire

la procedurile de transport şi instrucţiunile de depozitare a cofrajelor. De exemplu, se va menționa care este cel mai indicat mijloc de ridicare care poate fi utilizat în timpul montării.• Verificarea materialuluiEste necesar să se verifice dacă materialul cofrant şi elementele componente ale cofrajelor şi eşafodajelor sunt complete şi funcţionale, imediat după sosirea în şantier/ la locul de montare, precum şi înainte de fiecare utilizare. Nu se admite efectuarea de modificări asupra materialului cofrant.• Piese de schimb şi reparaţiiCa piese de schimb se admit numai piesele originale. Reparaţiile necesare trebuie executate numai de către producător sau în cadrul unui atelier de reparaţii autorizat în acest sens. • Utilizarea altor porduseCombinarea elementelor componente ale cofrajelor de la HÜNNEBECK cu cele provenite de la alți producători poate conduce la apariţia unor riscuri. Elementele vor fi verificate individual, iar starea lor tehnică poate conduce la necesitatea întocmirii unor instrucţiuni de montare şi utilizare separate.• Simboluri de siguranţăSimbolurile de siguranţă individuale trebuie respectate.Exemple:

Control vizual:operaţia executată anterior trebuie verificată printr-un control vizual riguros.

• AlteleNe rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice produselor noastre, fără o notificare prealabilă. Pentru utilizarea şi exploatarea produselor noastre şi în alte ţări, din punctul de vedere al siguranţei, se vor respecta prescripţiile legale, normativele, precum şi alte prescripţii de siguranţă aflate în vigoare. Ele reprezintă o parte din obligaţiile antreprenorului şi proprietarului în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii. De aici, rezultă obligaţia antreprenorului de a asigura condiţii de siguranţă pentru realizarea structurilor de cofraje şi eşafodaje, precum şi pentru executarea construcţiilor din beton, în toate etapele de execuţie. Aici se includ şi montajul de bază al cofrajelor şi al eşafodajelor, demontarea şi transportul lor, precum şi accesoriile necesare.

Copyright: Asociaţia pentru Calitatea Cofrajelor pentru Beton Oficiul Poștal 10 41 60 40852 Ratingen, Germania

Instrucţiuni de siguranţă:nerespectarea acestora poate duce la deteriorarea materialelor sau la periclitarea sănătăţii personalului.

Notă:date suplimentare pentru executarea lucrărilor în modcorect şi profesionist.

Page 4: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

Denumire Nr. art. Greutatekg/buc.

4

3.0 Elemente componente

*doar pentru închiriere 1) nu se închiriază

Cadre de sprijinire 325 486 359 170.60

Destinate sprijinirii cofrajelor unilaterale pentru pereţi cu înălţimea de max. 5,00 m

Cadre de sprijinire 500 451 817 304.90

Destinate sprijinirii unilaterale a pereţilor cu înălţimea de max. 3,25 m

Baretele de ancorare 12/60 preiau şi transmit în ancorajul din pământ forţele care se formează în timpul utilizării cadrelor de sprijin tip 325.

Barete de ancorare 12/60 486 771 18.20

Împreună cu cadrul de sprijinire tip 500 este destinat sprijinirii unilaterale a cofrajelor pentru pereţi până la o înălţime de cel mult 6,60 m. Pentru aceasta, şuruburile de la baza picioarelor cadrului de sprijinire se vor monta pe cadrul inferior SB 200 şi ambele elemente constructive vor fi unite cu câte 4 şuruburi M27x70 şi şaiba A29.

Cadrul inferior SB - 200 450 021 311.20

Baretele de ancorare SB 24/75 preiau şi transmit în ancoraj forţele care se formează în timpul utilizării cadrelor de sprijinire tip 500 (şi cu cadrul inferior SB-200).

Barete de ancorare SB 24/75 484 864 59.40

Şurub + Piuliţă M27x701) (clasa 5.6)Şaibă A291)

451 964451 975

0.63 0.08

Pentru a îmbina cadrul de sprijinire tip 500 cu cadrele inferioare SB 200 şi 200/2 (câte 4 buc. pentru fiecare legătură; pentru această operaţie sunt necesare două chei de strângere şi desfacere cu şuruburi cu deschiderea SW 41.)

Cadrul inferior SB 200/2 581 759 511.55

400

280

148

60

75

200

200

187

300

413

7

În combinaţie cu cadrul de sprijinire tip 500 şi cadrul inferior 200 este destinat sprijinirii unilaterale a pereţilor cu o înălţime de până la 9 m. Este necesar a se elibera o aprobare specială în urma unui calcul static întocmit separat pentru solicitările maxime ale ancorajului şi distanţa dintre cadrele de sprijinire.

Page 5: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

5

Denumire Nr. art. Greutatekg/buc.

*doar pentru închiriere 1)nu se închiriază

Cadre de sprijinireSB Lagăr ancoraj 484 912 3.00Prin montarea lagărului de ancoraj, forţele din ancoraj sunt preluate corect şi transmise întotdeauna în baretele de ancorare, chiar şi la ancoraje cu înclinaţii diferite (35° - 55°).

Semicuplaje 48/M 20x30 (SW22) 002 488 0.90Pe semicuplajele 48/ M20x30 (SW22) montate pe cadrele de sprijinire, se fixează elementele de legătură (din ţevi de schelă), obţinând astfel o rigidizare a întregului asamblu.Este necesară o cheie tubulară SW 22 (respectiv cu clichet şi cu prelungire).

Montant pentru supraînălţare SB 484 680 23.50Prelungirea cadrului de sprijinire tip 500 în vederea asigurării capacităţii acestuia de a susţine un cofraj tip Manto cu înălţimea de 5,40 m (2 x 270 m). Fixarea cu o piuliţă tensionare (nr. art.:197 332). Înălţimea max. de betonare = 5,00 m.

Distanţier 543 097 5.50Serveşte ca piesă care asigură distanţa necesară între rama cofrajului şi cadrul de sprijinire.Pentru dispunerea independentă a cadrelor de sprijinire, va fi necesară folosirea jugurilor obişnuite de 10 cm (cu o distanţă dintre profile ≥ 50 mm).

15

4.8 Ø

140

14

14

5

Permite asamblarea unei unităţi de cofraj, cu o lăţime de 2,40 m, formată din panouri de cofraj tip Manto şi două sau 3 cadre de sprijinire. Sunt avantajoase, pot fi utilizate de mai multe ori.

Jug SB 240 562 280 79.50

3

3

239.4

Element de colţ SBUnește jugurile SB 240 din zona de colţ (90°) şi permite racordarea unui cadru de sprijin montat pe „diagonală“.

564 500 7.6024 24

Elemente constructive pentru fixarea cofrajului

Instrucţiuni de siguranţă:Elementele de sprijinire se vor dispune întotdeauna pe îmbinările dintre panourile de cofraj.

Page 6: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

Denumire Nr. art. Greutatekg/buc.

6

3.0 Elemente componente

*doar pentru închiriere 1) nu se închiriază

50

10

569 189Bolţ de fixare jug SPana S 540 049 0.20

0.54

Jugul SB-240 se fixează de panoul de cofraj Manto cu un bolţ pentru jug S şi o pană S. Şi legătura dintre jugul SB-240 şi elementul de colţ SB se execută tot cu pana S.

Este fixat în găurile prevăzute în rama profilată a cofrajului, realizând astfel legătura dintre cofraj şi cadrele de sprijinire (suplimentar se va monta o piuliţă de tensionare, nr. art.: 197 332).

Bolţ pentru jug L 454 410 1.07

Folosită împreună cu bolţul pentru jug L sau cu tirantul de ancorare 15.0, pentru fixarea şi consolidarea cofrajului.

Piuliţă de tensionare (presiunea max. admisă = 40 kN)

197 332 0.65

Prin montarea lui în găurile prevăzute constructiv pe profilul vertical, şurubul de legătură Vb are rolul de a fixa jugurile SB-240 de cadrul de sprijinire tip 500 şi de cadrul inferior 200 (şurub M16x60 MuZ (piuliţă zincată) cu două şaibe tip U de 18, conform DIN 434).

0.24566 005Şurub de legătură Vb

0.34566 016Şurub de strângereFixează jugul SB-240 în faţa profilului vertical al cadrului de sprijinire (şuruburi M16x60 MuZ (piuliţă zincată) cu o şaibă de 18, conform DIN 434, o şaibă 18 Z, conform DIN 126 şi câte un element de fixare cu şaiba suport).

222 Ø

18

50

6

60 1.5 Ø

Tub central 50 524 721 3.40

164 524 0.90

Serveşte ca o traversă şi se montează în spatele profilului perpendicular al cadrului de sprijinire, ajutând la fixarea şi consolidarea cofrajului.

Serveşte ca o traversă şi se montează în spatele profilului perpendicular al cadrului de sprijinire, ajutând la fixarea şi consolidarea cofrajului.Solicitarea maximă admisă: 90 kN

Tirant ancorare 60, zincat

28.70562 213Cârlig de transbordare SBCârligul de tansbordare SB permite transportul cu macaraua al unei unităţi de cofraj gata asamblate, cuprinzând suprafaţa peretelui de cofraj şi cadrele de sprijinire aferente acesteia. Cârligul de transbordare se va fixa atât de cadrul de sprijinire tip 325, cât şi de cadrul de sprijinire 500 (două cârlige de transbordare în fiecare şantier).

94

Instrucţiuni de siguranţă:Tiranţii nu se sudează şi nu se încălzesc! În caz contrar apare pericolul de rupere!

Page 7: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

7

Denumire Nr. art. Greutatekg/buc.

*doar pentru închiriere 1)nu se închiriază

Cadre de sprijinireElemente componente pentruancoraje

Se montează împreună cu contrapiuliţa 12/12. Montarea/ demontarea se face cu cheia SW 27, cu un ciocan sau cu o bară din fier rotund.

Piuliţa cu aripioare 15 509 618 0.35

(vezi piuliţă cu aripioare 15.)Contrapiuliţa 12/12, zincată1) 509 559 1.00

Este uşor de montat/ demontat datorită cheii cu clichet chiar şi în condiţiile unei solicitări maxime admise.solicitarea admisă: 90 kN.

Piuliţă ancorare Manto DW 15 464 600 1.26

Tirant ancorare 50 cm (DW15)1)

Tirant ancorare 75 cm (DW15)1)

Tirant ancorare 100 cm (DW15)1)

Tirant ancorare 130 cm (DW15)1)

102 527437 660024 387020 481

0.72 1.08 1.44 1.87

Face legătura între elementul pierdut al ancorajului şi piuliţa de ancorare.

L

1.5

13

Elementele de ancorare DW 15 având forţa de tracţiune admisibilă conform normei DIN 18216 = 90 kN.

5

12 12

Piuliţă hexagonală 15/90 cu ştift1) 164 546 0.38Uneşte între ele elementele pierdute şi recuperabile ale ancorajului.

9

Buclă de ancorare DW151)602 017 2.20Se încastrează în beton şi are rolul de a

prelua forţele de întindere şi a le transmite în elementul de construcţie. (solicitarea admisă: 2 x 90 kN).

Instrucţiuni de siguranţă:Nu este permisă sudarea tiranţilor deancorare, risc de rupere!

23

~ 26

63

38

45°

Instrucţiuni de siguranţă:Nu este permisă sudarea tiranţilor deancorare, risc de rupere!

Page 8: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

Denumire Nr. art. Greutatekg/buc.

8

3.0 Elemente componente

*doar pentru închiriere 1) nu se închiriază

Ancoraj vălurit 601)

509 581 1.00Se încastrează în beton şi are rolul de a prelua forţele de întindere şi a le transmite în elementul de construcţie.

60

Profil reglare 45° cuplaj (50 bucăţi) 574 631 22.00

Fixează elementele pierdute ale ancorajului, cum sunt buclele de ancorare sau ancorajele vălurite, în armătură şi le reglează la 45°. Profilele de reglare nu sunt recuperabile şi rămân în beton (numai pentru DW 15).

30

602 018 4.20Bucla de ancorare DW 20 1)

Se încastrează în beton şi are rolul de a prelua şi a transmite forţele de tracţiune existente în elementul de construcţie.(solicitarea admisă: 2x150 kN)

Piuliţă de cuplare 20/103 cu ştift 1)

Uneşte elementele de ancorare pierdute (bucla de ancorare) şi recuperabile (tiranţi ancorare).

582 374 0.74

Tirant ancorare cu diametrul de 20 mm şi lungimea de 100 mm 1)

Face legătura între elementul pierdut al ancorajului şi piuliţa de ancorare.

2.56

Piuliţă de ancorare 150Alcătuită dintr-o singură piesă uşor de montat/demontat.

11

2.0

100

Elemente de ancorare DW 20cu forţa de tracţiune admisibilă conform normei DIN 18216 = 150 kN

15

531 481 1.51

531 600

Instrucţiuni de siguranţă:Nu este permisă sudarea tiranţilor deancorare, risc de rupere!

Instrucţiuni de siguranţă:Nu este permisă sudarea tiranţilor deancorare, risc de rupere!

30

~ 29

60

33

45°

Instrucţiuni de siguranţă:Nu este permisă sudarea tiranţilor deancorare, risc de rupere!

Page 9: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

9

Denumire Nr. art. Greutatekg/buc.

*doar pentru închiriere 1)nu se închiriază

Cadre de sprijinire

509 651509 662

509 695 2.20

1.80 4.50

Contraplaca 12/12/2Se utilizează ca placă de ancorare, împreună cu piuliţa hexagonală 26/60.

Tirant ancorare 26.5/401)

Tirant ancorare 26.5 /1001)

Pentru ancorajul pierdut şi recuperabil alcadrului de sprijinire.

3.60509 640Placă de ancorare cu piuliţă 26.51)

Conduce forţele de întindere în elementul de construcţie şi rămâne în beton împreună cu un tirant de ancorare.

2 12

12

D = 32 mm

6

Elemente de ancorare DW 26,5cu forţa de tracţiune admisibilă conform normei DIN 18216 = 250 kN

509 684 0.50Piuliţă hexagonală 26.5/601)

Se montează împreună cu contraplaca 12/12/2 (SW 46).

509 673 1.10Piuliţă de cuplare 26.5/120Uneşte partea pierdută cu cea recuperabilă a ancorajului (SW 46).

Buclă de ancorare 26.51)

Se încastrează în beton şi are rolul de a prelua şi a transmite forţele de întindere existente în elementul de construcţie.(solicitarea admisă : 2 x 240 kN)

602 019 9.90

12

26.5

40 100

12

12

Instrucţiuni de siguranţă:Nu este permisă sudarea tiranţilor deancorare, risc de rupere!

40

~ 42

80

40

45°

Instrucţiuni de siguranţă:Nu este permisă sudarea tiranţilor deancorare, risc de rupere!

Page 10: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

10

50

5010

56.

51242

380

150

15

4.8

19.5

6.5

12.5

34.5

75.5

107.

55

12

22

13.5distanţa dintregăuri

min

. 14

max

. 29

6

7512.5

8

24

6

7.5

3 9

barete de ancorare SB 24/75nr. art. 484 864greutate: 59,4 kg

cadru de sprijinire tip 500nr. art.: 451 817greutate : 304,9 kg

6.5

12

17.56.5

5x10

5x10

50

186.8

12 20

6

200

4616

200

4816

13.5distanţa dintre găuri

13.5distanţa dintre găuri

19.5

6.5

5x10

5x10

50

6

găuri 1.7 dia.

5x10

5x10

lagăr ancoraj SBnr. art. 484 912greutate: 3,0 kg

cadru inferior SB 200nr. art. 450 021greutate: 308,5 kg

cadru inferior SB 200/2nr. art. 581759greutate: 511,5 kg

3006

6 412.2

Dimensiuni [cm]

4.0 Dimensiuni

găuri 1.7 dia.

Page 11: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

11

Cadre de sprijinire

2.2

2.2

10.8

1.8

17.3

239.

4

39.7

2060

6020

39.7

1910

.710

10

41.5

5.3

4.3

6

1253.

5

2412.5

6.5

12.5

24

20.4

gaura longitudinală 1.8/6.42 Ø60

28.54.5

12

8

19

3.5

29

13

15.8 to 25

14 5

4

10

273

189

3614

664

15cadru de sprijinire 325nr. art. 486 359greutate: 170,6 kg

12.5

120

5

12148

23 113

distanţiernr. art. 543 097greutate: 5,5 kg

barete de ancorare 12/60nr. art. 486 77greutate: 18,2 kg

element de colţ SBnr. art. 564 500greutate: 7,6 kg

jug SB 240nr. art. 562 280greutate: 79,5 kg

min. 1până lamax. 15

155

14

3.5

14

7

12.5

Page 12: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

12

Înăl

ţimea

de

beto

nare

m

ax 3

,25

m

5.0 Înălţimi de betonare admise

Cadru de sprijinire tip 325

Înăl

ţimea

de

beto

nare

max

. 2,8

0 m

15

cca.

280

< 12 la 45°înclinaţia ancorajului datorită ieşirii în afară a ancorajului

Cadru de sprijinire tip 325 montat în spatele unui cofraj Manto. Profilele jugurilor permit ca distanţele dintre cadrele de sprijinire să poată să fie setate la alegere.

Cadru de sprijinire tip 500

Prin utilizarea montantului de supraînălţare, cadrul de sprijinire tip 500 poate fi montat şi în spatele unui cofraj Manto, înalt de 5,4 m.

În cazul unui cofraj pe cadre, dispus pe direcţie orizontală, cadrele de sprijinire se montează direct în spatele cofrajului, în zona găurilor de ancorare. Fixarea şi rigidizarea ansamblului constructiv se va executa cu bolţurile pentru juguri (elemente de tensionare) şi piuliţele de tensionare. Atenţie la poziţia de ieşire în afară a ancorajului!

Înăl

ţimea

de

beto

nare

m

ax. 5

,00

m

540

5514

0

montant pentru supraînălţare - se fixează cu o piuliţă de tensionare

14

distanţier

bolţ pentru jug Lcu piuliţa de tensionare şi tub central 50

ieşirea în afară a ancorajului

Cadru de sprijinire tip 500 montat în spatele unui cofraj din grinzi de lemn. Fixare simplă cu tiranţi şi piuliţe de ancorare.

203

400

148

10

Înăl

ţimea

de

beto

nare

m

ax. 5

,00

m

< 3

cuplaje de legătură din ţevi de schelăStructura constructivă - alcătuită din cofraj şi elemente de sprijinire - va dobândi capacitatea portantă maximă numai după ce ansamblul constructiv este suficient de consolidat şi rigidizat (vezi pag. 20).

Instrucţiuni de siguranţă:Înainte de montarea cofrajului, picioarele elementelor de sprijinire vor fi fixate în poziţia lor deşurubată, centrală (poziţia ideală)!

Instrucţiuni de siguranţă:În acest caz, elementele de sprijinire se vor monta întotdeauna pe îmbinările dintre panourile de cofraj. Înălţimea de betonare rămâne limitată la 5,0 m.

Page 13: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

13

Cadre de sprijinire

200

600

150

ca.70

312.5

300

cuplaje şi elemente de îmbinare şi de legătură din ţevi de schelăStructura constructivă - alcătuită din cofraj şi cadrele de sprijinire - va dobândi capacitatea portantă maximă numai după ce ansamblul constructiv este suficient de consolidat şi rigidizat (vezi pag. 20).

min

. 12

max

. 29

cadru de sprijinire 500

cadru inferior SB 200şicadru inferior SB 200/2

şaibă A29

Detaliul X

Prin prelungirea cadrului de sprijinire cu cadrul inferior SB - 200, se poate atinge înălţimea de betonare admisă de 6,60 m. În acest caz, picioarele cadrului de sprijinire tip 500 se vor monta pe cadrul inferior SB-200. Ambele piese ale construcţiei vor fi unite între ele cu 4 şuruburi suplimentare M 27x70 (piuliţă zincată) + şaiba A 29. În acest scop sunt necesare două chei de strângere-desfacere pentru şuruburi cu SW 41.

cu cadru inferior SB - 200Imaginea de mai jos indică modul de prelungire a cadrului de sprijinire tip 500 cu cadrul inferior SB-200. La nivelul găurilor de ancorare ale cofrajului Manto şi în faţa cadrelor de sprijinire sunt fixate strâns jugurile SB-240.(vezi pag. 19 şi 20).

14

X

înăl

ţimea

de

beto

nare

m

ax. 6

,60

m

380

cadru inferior SB 200

cadru de sprijinire tip 500

150

şurub M27x70

Element de sprijinire tip 500

Page 14: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

14

cu cadrul inferior SB - 200şi cu cadrul inferior SB - 200/2

cadru de sprijinire tip 500

cadru inferior SB 200

cadru inferior SB 200/2

200

200

380

428

413

Înăl

ţimea

de

beto

nare

max

. 8,6

m

Cadrul inferior 200/2 poate forma împreună cu cadrul de sprijinire tip 500 şi cadrul inferior SB-200 o structură de sprijinire pentru pereţii unilaterali, până la o înălţime de 9,0 m.La asamblare, picioarele cadrului de sprijinire tip 500 se vor monta de partea inferioară a celui mai de jos situat cadru inferior SB-200/2. Unirea elementelor constructive se va realiza prin utilizarea a 4 şuruburi M27, în fiecare plan de îmbinare.

Cof

raj

Cof

raj

8 cm

19 c

mLa îmbinarea dintre cadrele de sprijinire şi cofraj trebuie respectate dimensiunile ideale indicate mai jos.

Cadru de sprijinire 325

Cadru de sprijinire 500cadru inferior 200cadru inferior 200/2

Dimensiunile de montare

X

Instrucţiuni de siguranţă:Şi aici, este importantă rigidizarea spaţială a sprijinirilor, prin utilizarea de elemente de legătură suficiente din ţevi şi cuplaje. Pentru obiectivele cu astfel de înălţimi, este necesar un calcul static al întregului asamblu.

5.0 Înălţimi de betonare admise

Page 15: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

15

Cadre de sprijinire6.0 Ancorarea

Ancorarea elementelor de sprijinire se realizează cu ajutorul baretelor de ancorare, care, prin intermediul a doi tiranţi de ancorare preiau forţele de întindere şi le transmit în ancorajul încastrat în beton. Prin utilizarea lagărului de ancorare se asigură preluarea forţelor de întindere care apar la diferitele înclinaţii ale ancorajului, începând de la 35° până la 55°. De asemenea, pe baretele de ancorare, lagărele de ancorare sunt astfel montate încât să poată culisa. Se utilizează câte două lagăre de ancorare pentru fiecare element de sprijinire. Ancorajul din spate, încastrat în beton, se va alege în funcţie de solicitările la care va fi supus şi de eforturile pe care le va prelua.

Aveţi posibilitatea de a alege între cele 3 sisteme de ancoraje existente: DW 15 cu 2 x 90 kN = 180 kN = forţa întindere admisă; DW 20 cu 2 x 150 kN = 300 kN = forţa întindere admisă; DW 26,5 cu 2 x 240 kN = 480 kN = forţa întindere admisă.

C

AB = 4 cm la o înălţime a piciorului de 8 cm

A = grosimea cofrajului + jug sau distanţierB = distanţa între punctul de ieşire în afară al elementelor de ancorare şi marginea elementului de sprijinireC = A - B = distanţa dintre punctul de ieşire în afară al elementelor de ancorare şi partea laterală a peretelui construcţiei

45°

Cof

raj

8m

in. 1

max

. 15

înăl

ţimea

fusu

lui

Atenţie: Înălţimile mai mari de 8 cm ale picioarelor reduc distanţa B în acelaşi perimetru.Înălţimile mai mici de 8 cm ale picioarelormăresc distanţa B în acelaşi perimetru.

5

12

Elementele componente ale tipului de ancoraj ales se vor lega de armătura elementului din beton, astfel încât acestea să nu se mai poată mişca. Reglajul se va executa în funcţie de dimensiunea de ieşire a armăturii în afară, C, de distanţa dintre elementele de sprijinire şi unghiul de înclinare al armăturii din zona C (vezi pagina 16).

Element de sprijinire tip 325peretele elementuluide construcţie

element de sprijinire

100-1

30

Instrucţiuni de siguranţă:În cazul sistemului de ancoraj DW 26.5, forţa de întindere admisă este de 2 x 240 kN

Page 16: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

16

baretă ancorare 12/60

lagăr ancoraj

piuliţă ancorare

tirant ancorare

piuliţă cuplare

Elementele componente ale ancorajului care trebuie încastrate în beton, indicate aici, pot fi : bucle de ancorare sau tiranţi de ancorare prevăzuţi cu o placă de ancorare (vezi pagina 17).

45°

distanţa dintre elementele de sprijinireprofil de reglare la 45°

buclă ancorareelement de sprijinire tip 325

Profilele de reglare la 45° pentru elementele ancorajului, prevăzute cu filet de DW 15, fixează aceste elemente în armătură şi le reglează în poziţia necesară - de exemplu, în cazul buclelor de ancorare, acestea vor fi reglate la exact 45°.

6.0 Ancorarea

Page 17: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

17

Cadre de sprijinire

Cadru de sprijinire 500 şi cadru inferior 200Ancorarea cadrelor de sprijinire tip 500 şi a cadrelor inferioare 200, respectiv a cadrelor inferioare 200/2, se realizează prin intermediul baretelor de ancorare SB - 24/75.

piuliţă hexagonală

Ancoraj înglobat în beton (ancoraj pierdut), cum este, de exemplu, un tirant de ancorare de 26,5 cu plăcuţa de ancorare şi cu piuliţa de 26,5

tirant ancorarepiuliţă de ancorare

lagărul ancorajuluibarete de ancorare SB-24/75

AB = 5 cm la înălţimi ale picioarelor de 19 cm

peretele elementuluide construcţie

cadru de sprijinire

19m

in. 9

cm

max

. 29

cm

Înăl

ţimea

pic

ioru

lui

100-1

30

5

24

cofr

aj

C = A - B

45°

Distanţa dintre punctul de ieşire în afară al elementelor de ancorare şi partea laterală a peretului construcţiei

7.0 Fixarea cadrelor de sprijinire de un cofraj din grinzi de lemn

Note:Înălţimile mai mari de 19 cm ale picioarelorreduc dimensiunea B în acelaşi perimetru.

Înălţimile mai mici de 19 cm ale fusurilor măresc dimensiunea B în acelaşi perimetru.

Exemplul 1 cu cofraj MANTO:Grosimea panoului: 14 cmdistanţier: 14 cmînălţimea piciorului: 19 cm (B = 5 cm)

Distanţa perete - ancoraj C = A - B C = 14 + 14 - 5 C = 23 cm

Exemplul 1 cu cofraj MANTO:Pentru înălţimea piciorului: 21 cm (B = 3 cm)

Distanţa dintre punctul de ieşire în afară al elementelor de ancorare şi partea laterală a peretelui construcţiei C = A - B C = 14 + 14 - 3 C = 25 cm

Distanţa perete - ancoraj

Page 18: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

18

Profilul dublu, vertical şi deschis al elementelor de sprijinirepermite executarea unei legături fără niciun fel de raster cu profilele orizontale ale jugurilor montate pe cofrajul portant din grinzi de lemn.

Ca mijloc de îmbinare este suficientă o bară de ancorare de 60 mm, cu două piuliţe de ancorare Manto.

Fixarea jugului inferior al cofrajului portant din grinzi de lemn se execută cu şurubul de strângere KL. Partea de fixare şi blocare a şurubului KL trebuie astfel reglată încât ea să se aşeze perfect pe jugul montat în cea mai joasă poziţie.

Dacă ordonarea grinzilor din lemn nu permite nici un fel de legătură executată prin înşurubare de profilul vertical al elementului de sprijinire, atunci această îmbinare se va executa cu ajutorul tubului central 50, prevăzut constructiv cu găuri, care va forma astfel o legătură între cofrajul portant din grinzi de lemn şi elementul de sprijinire.

Şurub de strângere/ blocare Klcompus din:- şurub M16x60 şi piuliţă zincată- şaibă 18 Z DIN 434- clemă fixare grinzi cu şaibă specială tip U

şurub de strângere/blocare KL

bară de ancorare de 60 mm

piuliţă de ancorare MANTO

7.0 Fixarea elementelor de sprijinire de un cofraj din grinzi de lemn

Page 19: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

19

Cadre de sprijinireCadru de sprijinire tip 325 montat pe un cofraj Manto aşezat pe orizontalăCadrul de sprijinire se montează direct în spatele cofrajului, întotdeauna în zona găurilor de ancorare. Elementele ansamblului de sprijinire se vor îmbina uşor prin intermediul bolţurilor pentru juguri şi cu câte o piuliţă de tensionare.

bolţ pentru jugcu piuliţa de tensionare

Un singur bolţ pentru jug se va introduce prin profilul dublu al cadrului de sprijinire, fie prin tubul central 50, cu rol de traversă, montat de ambele laturi ale cadrului de sprijin.

tub central 50 cu găuri

barete de ancorare 12/60cu lagărul de ancoraj

8.0 Exemple de utilizare

Instrucţiuni de siguranţă:Înălţimea cofrajului pe cadre, dispus pe direcţie orizontală nu are voie să depăsească înălţimea elementului de sprijinire.

Page 20: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

20

14

distanţier

tub central 50

bolţ pentru jugcu piuliţă de tensionare

gaura de ancoraja cofrajului

element de conectare a panourilor(clemă aliniere panouri)

distanţa necesară dintre cofrajşi cadrul de sprijin

Legătura între cofraj şi cadrul de sprijinire se va executa cu bolţuri pentru jug (+ pentru fiecare bolţ câte o piuliţă de tensionare) şi tuburile centrale 50 cu rol de traverse.

îmbinarea dintre panourile de cofraj

Element de sprijinire tip 325 montat pe un cofraj Manto dispus pe direcţie verticală

Întotdeauna, cadrul de sprijinire va fi poziţionat la îmbinarea dintre panourile de cofraj.Mijloacele de legătură ale cofrajului existente în această zonă vor fi continuizate cu distanţieri.

Distanţierii se vor fixa pe elementele de sprijinire ale cofrajului la nivelul înălţimii găurilor de ancorare. Îmbinarea rigidă obţinută în urma strângerii prin înşurubare asigură elementelor de sprijinire o deplasare prin împingere pe direcţie verticală, fără a fi nevoie de trepte.

8.0 Exemple de utilizare

Page 21: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

21

Cadre de sprijinire

Cadru de sprijinire 325 cu juguriDacă folosim juguri, distanţele dintre cadrele de sprijinire nu mai depind de poziţia rasterului de găuri al panourilor de cofraj. În aceste cazuri, distanţa orizontală se va stabili numai prin factorii statici ai cadrelor de sprijinire, ai jugurilor şi ai ancorajelor. Sistemele de cofrare cu panouri de cofraj cu lăţimi mai mici (de ex. RASTO) sunt mai rentabile economic dacă sunt montate cu juguri din oţel.

profil de centură distanţier

Profilul din oţel al jugurilor este susţinut de către distanţierul fixat strâns de cadrul de sprijinire. Aceşti distanţieri pot fi deplasaţi liber prin împingere pe direcţie verticală, astfel încât, jugurile să poată să fie întotdeauna reglate la înălţimea la care se află găurile de ancorare ale cofrajelor.Bolţurile pentru juguri unesc cofrajul cu cadrele de sprijinire.

se fixează distanţierul pe cadrul de sprijin cu şuruburile de strângere prevăzute constructiv

bolţurile pentru juguri şi piuliţele de tensionare fixează cofrajul de cadrul de sprijinire

se împinge jugul pe distanţier

15

distanţa dintre cofraj şi cadrul de sprijin când se utilizeazăjuguri înalte de 10 cm

10

Cadru de sprijinire cu juguri de tip SB-240Jugul SB-240 este un element constructiv al cofrajului Manto. Cu ajutorul acestuia se pot monta unităţi de cofraj cu lăţimi de 2,40 m, care, datorită legăturilor executate prin contact forţat, îşi păstrează forma chiar şi după mai multe utilizări. Jugul este prevăzut constructiv cu puncte de legătură fixe şi rigide pentru montarea cadrelor de sprijinire. Este posibil ca în spatele unui jug să se monteze două sau 3 cadre de legătură. Cofrajul Manto poate fi executat fie dintr-un singur panou mare de cofraj, fie din mai multe panouri de cofraj.

240120

60 60

24080 80

4040

3 cadre de sprijinire la -240 cm

distanţierjug

două cadre de sprijinire la 240 cm

Page 22: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

22

8.0 Exemple de utilizare

Imaginea de mai jos prezintă ca exemplu o unitate de cofrare constituită din două cadre de sprijinire tip 500, juguri SB-240 şi panouri de cofraj Manto, având lăţimea de 2 x 1,20 m şi o înălţime a cofrajului de 3,90 m.

Y

cofraj MANTO

jug SB - 240

cadru de sprijinire tip 500

şurub KL constând dinun şurub M16 x 60 piuliţă zincată, o şaibă18 Z DIN 434, clemă fixare grinzi cu şaibă specială U

X

clemă fixare grinzişaibă specială U

şaibă 18 Z DIN 126

şaibă 18 Z DIN 434

Toate celelalte juguri SB-240 vor fi prinse şi fixate de cadrul de sprijinire tip 500 sau de cadrul inferior prin cleme. În fiecare punct de legătură, jugurile se fixează cu câte două şuruburi de fixare cu blocare automată KL.

Detaliul Y

bolţ centură Spană S

Detaliul XJugul SB-240 se fixează de cofraj prin introducerea bolţului S în gaura de ancorare a panoului de cofraj Manto şi prin fixarea lui cu pana S.

Pentru aceasta, pana se va introduce prin gaura de la capătul jugului. În final, folosind pentru fiecare punct de legătură câte două şuruburi Vb se va obţine legătura rigidă între jugul SB-240, montat în cea mai joasă poziţie, şi cadrul de sprijinire. Întotdeauna se va utiliza cea de-a treia gaură de la capătul profilului dublu, vertical al cadrului de sprijinire tip 500 sau a cadrului inferior SB. Jugurile se vor monta în poziţia prezentată în imagine (cea mai mică distanţă dintre găurile longitudinale ale profilului inferior).

Cuplajul de legătură este alcătuit din ţevi de schelă de 48,3 Ø x 3,2. Acestea se fixează de cadrul de sprijin prin intermediul unor semicuplaje. Pentru montarea diagonalei (din ţeavă de schelă) sunt necesare două piese de cuplare care permit rotirea.

şurub Vb constând dinun şurub M16 x 60 piuliţă zincatăşi două şaibe tip18 Z DIN 434

Page 23: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

23

Cadre de sprijinire9.0 Executarea colţurilor

200240

51

200

403528

3540

148

240

Cu ajutorul cadrului de sprijinire tip 325, al jugului SB-240 şi al elementului de colţ special, cofrajul unilateral poate fi construit şi sub formă de colţ interior. În acest caz, în colţ, elementul de colţ SB fixează şi uneşte jugurile SB-240, formând suprafaţa de sprijinire pentru un cadru de sprijinire tip 325 montat în diagonală.

fiecare element de colţ SB este fixat de juguri cu câte două pene S.

jug SB-240

element de colţ SB

jug SB-240

Şurubul KL (2 bucăţi) fixează elementul de colţ SB de cadrul de sprijinire

203

< 35În acest caz, datorită faptului că este condiţionat de baza lui mare de sprijinire, cadrul de tip 500 se poate monta numai pe suprafeţe limitate.

Sistem

cofraj MANTO

cofr

aj M

AN

TO

margine

a fron

tală

a cad

rului

de sp

rijinir

e

Instrucţiuni de siguranţă:Când se montează părţile pierdute ale ancorajului, trebuie să se respecte distanţa mărită dintre cadrele de sprijinire montate pe diagonală.

Instrucţiuni de siguranţă:Datorită distanţelor mari dintre reazeme şi depinzând de efortul pe care urmează să îl preia cadrul de sprijin, poate fi necesară montarea de juguri suplimentare.

Instrucţiuni de siguranţă:Presiunea max. de turnare admisă este de 50 kN/m² cu acest tip de susţinere !

Page 24: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

24

Pe şantier, transportul cu macaraua şi aşezarea pe poziţie a cadrelor de sprijinire sunt uşurate în mod esenţial prin utilizarea a două cârlige de transbordare SB. Fixate de sistemul de prindere al macaralei, cârligele de transbordare se prind de partea de sus a cadrului de sprijin prin intermediul bolţurilor prevăzute constructiv pe acestea.

Capacitatea portantă maximă admisă a cârligului de transbordare SB este1.500 kg.Această capacitate este suficientă pentru transportul unei unităţi de cofraj de cel mult 16 m², având elementele de sprijinire deja montate

Este necesar a se evita o suprasolicitare oblică la tracţiune a cablului macaralei (prin încărcarea unei unităţi de cofraj agabaritice)!

max.60°

Puncte de agăţare ale cârligului de transbordarea de Cadrul de sprijin tip 500 şi de Cadrul de sprijin tip 325

se introduce în gaura de jos se introduce în gaura de sus

În partea de sus a profilului transversal al cârligului de transbordare SB este montat un element de agăţare prevăzut cu un inel. Prin poziţionarea corectă a elementului de agăţare se obţine poziţia optimă a centrului de greutate al unităţii de cofraj care se transportă. Prin ridicarea şi comutarea ulterioară a inelului se stabileşte poziţia dorită a cofrajului în timpul transportării acestuia cu macaraua.

10.0 Transportul cu macaraua

Dispozitivele de reglare ale cârligului de macara sunt introduse în profilul dublu vertical al cadrului de sprijinire

cadr

u de

spr

ijini

re

poziţia bolţului în timpul transportării fără încărcătură

Instrucţiuni de siguranţă:Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de exploatare ale cârligului de transbordare SB!

Instrucţiuni de siguranţă:Nu se permite ca unghiul curelelor macaralei să fie mai mare de 60°!

Page 25: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

25

Cadre de sprijinire

1.741.560.971.451.300.971.271.130.97

11.0 Indicaţii privind solicitările

H

V VZ 1 2

V VZ 1 2

V V1 2

H

H

pres

iune

a be

tonu

lui

kN/m

² În

ălţim

ea d

e be

tona

re

H (m

)

Z(kN/m)

V1(kN/m)

V2(kN/m)

Reacţiuni

4050

60

5.506.006.60

266294328

604931

128159200

40

5.506.006.60

318354396

786647

147183233

50

5.506.006.60

365407458

978563

161203260

6040

5060

Cadru de sprijinire tip 325 Unghiul ancorajului: < 45°

Cadru de sprijinire tip 500 cu cadru inferior SB-200 Unghiul ancorajului: < 45°

Cadru de sprijinire tip 500Unghiul ancorajului: < 45°

7.007.508.00

319345371

25127

17620623940

8.607.007.50

402386418

-163721

281206243

50 8.008.607.00

451489448

2-1451

282334232

60 7.50 487 32 274

Cadru de sprijinire tip 500 cu cadru inferior SB-200 şi cadru inferior SB 200/2Unghiul ancorajului: < 39°

Dis

tanţ

a m

ax.

dint

re c

adre

le

de s

priji

nire

(m)

1.27

2.502.753.003.25

96110124138

31282214

37516684

2.502.753.003.25

106123142159

38353123

38527090

2.502.753.003.25

110132152174

41413832

37527192

1.871.631.451.241.701.45

1.131.631.371.181.03

1.561.441.340.971.291.191.100.971.111.02 V V1 2

Z

H

45°

45°

45°

39°

Z = solicitări totale asupra ancorajului

V = forţele din picioare

H = înălţimea de betonare

Pentru a evita ridicarea cadrelor în apropierea reacţiunii V1, în zona de „minus“ vor fi necesare contragreutăţi pentru a le echilibra.

În cazul unor abateri de la valorile prevăzute în tabelele indicate aici, trebuie efectuat un calcul static special de rezistenţă. Acest calcul se referă în special la presiunea betonului şi la unghiul ancorajului.

Elementul de construcţie trebuie să aibă capacitatea de a prelua solicitările Z şi V indicate în tabele.

3.504.004.50

153181209

34248

74104140

5.003.504.00

238177212

-84534

18180

1154.505.003.50

247282195

17-254

15820785

4.004.505.00

238280322

4527

123170226

2.161.801.550.971.881.551.310.971.721.391.160.972

Instrucţiuni de siguranţă:Întregul ansamblu constructiv alcătuit din cofrajul de perete şi elementul de sprijinire atinge capacitatea portantă maximă numai după rigidizarea lui prinintermediul cuplajelor de legătură şi al ţevilor de schelă.

Page 26: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

26

Note

Page 27: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

27

Cadre de sprijinire

Page 28: Cadre de sprijin - Proidea...2 1.0 Cuprins 2.0 Caracteristicile produsului Cu ajutorul cadrelor de sprijinire ale HÜNNEBECK se poate executa cofrarea unilaterală a pereţilor cu

Hunnebeck România SRLCăpușu Mare, nr. 310 RO-407145, jud. ClujTel.: +40 (0) 264 504 270Fax: +40 (0) 264 504 269 [email protected] www.huennebeck.ro

Copyrightul pentru aceste instrucțiuni de montare și utilizare aparține companiei Hünnebeck. Toate brandurile menționate în aceste instrucțiuni de montare și utilizare sunt proprietatea Hünnebeck, cu excepția cazurilor în care se menționează că aparțin unor terțe părți sau dacă pot fi identificate ca atare prin alte mijloace.

De asemenea, toate drepturile sunt rezervate, mai ales cele referitoare la cesiunea brevetelor sau la înregistrarea modelelor de utilitate. Punerea neautorizată în aplicare a acestor instrucţiuni de montare şi utilizare, a mărcilor de înregistrare menţionate în instrucţiuni şi a altor drepturi de proprietate intelectuală este interzisă în mod expres şi reprezintă o violare a drepturilor de autor, a drepturilor asupra mărcilor înregistrate şi a altor drepturi de proprietate industrială.

Dru

ckno

rm