c3. Calcul Termic MP (25)

of 25 /25
CAPITOLUL 3. CALCULUL TERMIC AL MOTORULUI PRINCIPAL DE PROPULSIE 3.1. Parametrii inițiali de calcul Puterea efectivă: 21588 e P kW Numărul de timpi ai ciclului de funcționare: 2 Turația: rpm n . 76 Diamentrul cilindrului: mm D 840 Cursa pistonului: mm S 3150 Puterea pe un singur cilindru: 3084 ecil P kW Raportul cursă - diametru: 75 , 3 D S d Numărul de cilindrii: 7 i Compoziț ia procentuală a combustibilului: Carbon: % 87 c Hidrogen: % 37 , 12 h Oxigen: % 6 , 0 o Sulf: % 03 , 0 1 s Cantitatea de apă din combustibil: 0 w Puterea calorifică inferioară: kg kJ Q i 39760 Presiunea medie efectivă: 99 , 18 me p Bar Presiunea mediului ambiant: Pa p 5 0 10 01325 , 1 Temperatura mediului ambiant: 300 0 T K Presiunea de supraalimentare: Pa p s 5 10 2 , 4 Presiunea din colectorul de baleiaj: Pa p bal 5 10 2 , 1 Presiunea de evacuare: Pa p ev 5 10 4 , 2 Coeficientul de scădere a presiunii de admisie: 90 , 0 a Temperatura gazelor arse reziduale: 868 r T K Încălzirea aerului în contact cu motorul: 10 T K

Embed Size (px)

description

c3. Calcul Termic MP (25)

Transcript of c3. Calcul Termic MP (25)

 • CAPITOLUL 3. CALCULUL TERMIC AL MOTORULUI PRINCIPAL

  DE PROPULSIE

  3.1. Parametrii iniiali de calcul

  Puterea efectiv: 21588eP kW

  Numrul de timpi ai ciclului de funcionare: 2

  Turaia: rpmn .76

  Diamentrul cilindrului: mmD 840

  Cursa pistonului: mmS 3150

  Puterea pe un singur cilindru: 3084ecilP kW

  Raportul curs - diametru: 75,3D

  Sd

  Numrul de cilindrii: 7i

  Compoziia procentual a combustibilului:

  Carbon: %87c

  Hidrogen: %37,12h

  Oxigen: %6,0o

  Sulf: %03,01 s

  Cantitatea de ap din combustibil: 0w

  Puterea calorific inferioar: kg

  kJQi 39760

  Presiunea medie efectiv: 99,18mep Bar

  Presiunea mediului ambiant: Pap 50 1001325,1

  Temperatura mediului ambiant: 3000 T K

  Presiunea de supraalimentare: Paps5102,4

  Presiunea din colectorul de baleiaj: Papbal5102,1

  Presiunea de evacuare: Papev5104,2

  Coeficientul de scdere a presiunii de admisie: 90,0a

  Temperatura gazelor arse reziduale: 868rT K

  nclzirea aerului n contact cu motorul: 10T K

 • Rcirea intermediar a aerului de supraalimentare: 90 racT K

  Coeficientul de exces de aer: 1,2

  Coeficientul gazelor arse reziduale: 02,0r

  Arderea izocor: 82,0

  Arderea izobar: 75,0p

  Coeficientul de rotunjire al diagramei indicate: 98,0r

  Coeficientul cursei utile: 82,0u

  Randamentul mecanic: 9,0m

  Raportul de comprimare: 12

  Raza manivelei: mmS

  R 15752

  Lungimea bielei: mmR

  L 630025.0

  Coeficientul de compactitate: 25,0L

  Rd

  Avansul la injecie: 10 grade RAC

  3.2. Calculul procesului de admisie

  Calculul cantitii de oxigen necesar arderii complete a unui kilogram de

  combustibil:

  103247,0100

  1

  32412

  1

  oshcOt

  kmol

  Cantitatea teoretic de aer necesar arderii complete a unui kilogram de combustibil:

  491652,021,0

  ttO

  L

  kmol

  Cantitatea real de aer necesar arderii complete a unui kilogram de combustibil:

  032469,1 tR LL kmol

  Cantitile de gaze rezultate din arderea unui kilogram de combustibil:

  Bioxid de carbon: 0725,012002

  c

  co

  kmol

 • Vapori de ap: 06185,01800

  92

  wh

  oh

  kmol

  Bioxid de sulf: 61 10375,9

  32002

  sso kmol

  Oxigen: 11357,0)1(21,02

  RoL

  kmol

  Azot: 81565,079,02

  Rn L kmol

  Cantitatea total de gaze rezultate din arderea unui kilogram de combustibil:

  063581,122222 nosoohcoga kmol

  Cantitile de gaze arse reziduale corespunztoare arderii unui kilogram de

  combustibil:

  Bioxid de carbon: 2rco

  00145,022 corrco kmol

  Vapori de ap: 001237,022 ohrorh

  kmol

  Bioxid de sulf: 71087,122

  sorro kmol

  Oxigen: 002271,022 orro kmol

  Azot: 016313,022 nrn

  kmol

  Cantitatea total de gaze arse reziduale:

  021272,022222 mrorsoorhrcogar kmol

  Masa molecular:

  kmol

  kgM aer 8503,28

  kmol

  kgM co 0095,442

  kmol

  kgM oh 0153,182

  kmol

  kgM so 9988,312

  kmol

  kgM o 9988,312

  kmol

  kgM n 0134,282

 • Masa fluidului motor la sfritul admisiei:

  kg40283,30222222222222 rnnroorsosoorhohrcocoaerRaam MMMMMMLm

  Constanta caracteristic a gazelor:

  34,8314ctgRgrdkmol

  J

  Constanta caracteristic a fluidului motor la sfritul admisiei:

  1690,288

  22

  22

  aam

  garRctg

  aamM

  LRR

  grdg

  J

  Exponentul politropic al turbosuflantei:

  42,1sn

  Temperatura aerului la ieirea din suflant:

  30,420

  1

  0

  0

  s

  s

  n

  n

  s

  sp

  pTT K

  Temperatura aerului la intrarea n cilindru:

  3,340 racsaer TTTT K

  Entalpia aerului:

  21,87141 aerIkmol

  kJ entalpia la 3001 T K

  9,101742 aerIkmol

  kJ entalpia la 3502 T K

  041041,9374

  12

  121

  1

  TT

  IITTII aeraeraeraeraer kmol

  kJ

  Entalpia gazelor arse reziduale:

  Bioxid de carbon:

  088,29735

  12

  121

  1

  22

  22

  grgr

  cocogrr

  cocoTT

  IITTII

  kmol

  kJ

  Vapori de ap:

  9,2605812 ohI kmol

  kJ

  2794822 ohI kmol

  kJ

 • 904,26135

  12

  121

  122

  22

  grgr

  ohohgrr

  ohohTT

  IITTII

  kmol

  kJ

  Sulf:

  8,1526212 soI kmol

  kJ

  8,1627722 soI kmol

  kJ

  4,15303

  12

  121

  1222

  22

  grgr

  sosogrr

  sosoTT

  IITTII

  kmol

  kJ

  Oxigen:

  2,2279412 oI kmol

  kJ

  6,2447222 oI kmol

  kJ

  336,22861

  12

  121

  122

  22

  grgr

  oogrr

  ooTT

  IITTII

  kmol

  kJ

  Azot:

  3,2214112 nI kmol

  kJ

  5,2370222 nI kmol

  kJ

  748,22203

  22

  121

  122

  22

  grgr

  nngrr

  nnTT

  IITTII

  kmol

  kJ

  Entalpia fluidului motor la sfritul admisiei:

  34,11555222222222222 nrnorosorsoohorhcorcoRaeraam IIIIILII kJ

  Adoptnd temperaturile arbitrare:

  3001 T K

  3502 T K

  8,101709,1017471426,117233,114019,10174222221 rnrorsoorhrcoRamt LI

  kJ31,9185

 • 3,116275,1167788,81573,134313,134103,11627222222 rnrorsoorhrcoRamt LI

  kJ3295,10725

  Temperatura fluidului motor la sfritul admisiei:

  KTT

  Tr

  rraer

  a 073274,3311

  KTTII

  IITT

  amtamt

  amtaam

  agr 972,3311212

  122

  1

  Pe cale grafic pentru kJI aam 0506,1017022 va rezulta KT grafica 332.

  12

  1211

  TT

  IITtItI amtamtamt

  t 300, 305,.400 K

  Graficul 3.1. Entalpia fluidului motor la sfritul admisiei funcie de temperatura

  Presiunea de admisie a fluidului proaspt:

  378000 saa pp Pa

  La sfritul admisiei fluidul motor va ocupa volumul:

  04,82222

  a

  aaamaama

  p

  TRmV

  3m

  Coeficientul de umplere are valoarea:

 • 1869,1

  11

  asr

  sa

  Tp

  Tp

  3.3. Calculul procesului de comprimare

  Coeficientul cldurii specifice medii molare a fluidului motor:

  67,19aera grdkmol

  kJ

  31051,2 aerb grdkmol

  kJ

  62,272coa

  grdkmol

  kJ

  31072,112

  cob grdkmol

  kJ

  01,232oha

  grdkmol

  kJ

  31044,52

  ohb grdkmol

  kJ

  25,192oa grdkmol

  kJ

  3106,42

  ob grdkmol

  kJ

  67,192na grdkmol

  kJ

  31051,22

  nb grdkmol

  kJ

  97,302soa grdkmol

  kJ

  31072,112

  sob grdkmol

  kJ

  07,20)(2222222222

  sorsonrnoroohorhcorcor

  aeram aaaaaKmol

  aa

  grdkmol

  kJ

  002581,0)(2222222222

  sorsonrnoroohorhcorcogar

  raeram bbbbbbb

  grdkmol

  kJ

  Ecuaia de determinare a exponentului mediu politropic:

  )1(1

  )1( 1

  cnaamam

  c

  r Tban

  R

  Considerm: nc=1,36548 , 1,365481 ... 1,3655

  Constanta general a gazelor:

  31434,8genRgrdmol

  J

  1

  )1()( 1

  c

  rgen

  n

  RsMs

  )1( 11 cn

  aamam TbasMd

 • Graficul 3.2. Determinarea exponentului mediu politropic al comprimrii

  Rezult din grafic:

  36549,1cn

  Presiunea fluidului motor la sfritul comprimrii:

  7101248717,1 cnac pp Pa

  Temperatura fluidului motor la sfritul comprimrii:

  24,8631 cnac TT K

  Volumul fluidului motor la sfritul comprimrii:

  6723419,0a

  c

  VV

  3m

  3.4. Calculul procesului de ardere izocor

  Volumul fluidului motor n momentul declanrii injeciei:

  Raportul dintre raza manivelei i lungimea bielei:

  25,0d

  Avansul injeciei:

  017453,0103600

  2

  rad

  6730459,0sin2

  cos11

  12

  2

  da

  cinj

  VVV

  3m

 • Presiunea fluidului motor n momentul declanrii injeciei:

  7101232654,1

  cn

  inj

  a

  ainjV

  Vpp Pa

  Temperatura fluidului motor n momentul declanrii injeciei:

  91,862

  1

  cn

  inj

  a

  ainjV

  VTT K

  ntrzierea la autoaprindere a combustibilului:

  618,1148,9104

  Pa

  PP

  inj

  inj 2mm

  kgf

  66,26

  26631

  60

  100045,1

  1000

  8,1166,200222,0415,0

  64,810 3

  inj

  inj

  injinj

  aaT

  nTn

  TP

  0027554,0aa s

  Unghiul de rotaie corespunztor ntrzierii la autoaprindere:

  7359286,16 aav n gradeRAC

  Unghiul de rotaie corespunztor duratei totale a arderii:

  10 grade RAC

  Unghi de corecie: 3 grade RAC

  v , 813738,8 grade RAC

  Cantitatea de combustibil ars la volum constant:

  Unde am considerat: kgg tot 1

  vtotv gg , kggv 205785,0

  Cantitatea de gaze rezultate din arderea izocor a combustibilului:

  bioxid de carbon: 014919,022

  vcoco g kmoli

  vapori de ap: 012728,022

  vohoh g kmoli

  bioxid de sulf: 0000019292,022

  vsoso g kmoli

  oxigen: 189421,021,02

  vo

  g

  kmoli

  azot: 81565,079,02

  Rn L kmoli

 • Cantitatea total de gaze rezultate din arderea izocor a combustibilului:

  032721,122222 nosoohcoga kmoli

  Cantitatea de gaze arse existente la sfritul arderii izocore:

  bioxid de carbon: 016369,0222 rcocoarco

  kmoli

  vapori de ap: 013965,0222 orhohoarh kmoli

  bioxid de sulf: 000002,0222 rsosoarso

  kmoli

  oxigen: 191693,0222 rooaro kmoli

  azot: 831963,0222 rnnarn kmoli

  Cantitatea total:

  053993,1arg gargaa kmoli

  Masa fluidului motor la sfritul arderii izocore:

  412123,30222222222222 arnnarooarsosooarhoharcocoyam MMMMMm kg

  Constanta caracteristic a fluidului motor la sfritul arderii izocore

  1576248,288

  22

  22

  arg

  yam

  actg

  yamm

  RR

  grdkg

  J

  Energia intern a fluidului motor la sfritul comprimrii

  Se calculeaz energiile interne specifice pentru : 24,843cT K

  Bioxid de carbon:

  4,255278002 Kcou kmol

  kJ

  6,276998502 Kcou kmol

  kJ

  29,25868800850

  800800850800 2222

  KcoKco

  cKcoTcco uu

  Tuu

  kmol

  kJ

  Vapori de ap:

  5,213338002 Kohu kmol

  kJ

  6,228698502 Kohu kmol

  kJ

 • 56,21574800850

  800800850800 2222

  KohKoh

  cKohoTch uu

  Tuu

  kmol

  kJ

  Bioxid de sulf:

  4,162698002 Ksou kmol

  kJ

  4,172848502 Ksou kmol

  kJ

  689,16428800850

  800800850800 2222

  KsoKso

  cKsoTcso uu

  Tuu

  kmol

  kJ

  Oxigen:

  7,178178002 Kou kmol

  kJ

  4,190988502 Kou kmol

  kJ

  68,18018800850

  800800850800 2222

  KoKo

  cKoTco uu

  Tuu

  kmol

  kJ

  Azot:

  7,170518002 Knu kmol

  kJ

  1,182118502 Knu kmol

  kJ

  651,17233800850

  800800850800 2222

  KnKn

  cKnTcn uu

  Tuu

  kmol

  kJ

  67,18534222222222222 arnTcnaroTcoarsoTcsooarhoTcharcoTccocam uuuuuU kJ

  Energia intern a fluidului motor la sfritul arderii izocore:

  7113,256622222 ivvcamyam QgUU kJ

 • Pentru determinarea temeperaturii YT ,se adopt temperaturile arbitrare KT 11001 i

  KT 11502 .

  kJU arnaroarsooarharcoamT 62.261895.24267256994.223597.310391.39105 222221

  kJU arnaroarsooarharcoamT 31.275572.255231.270553.233746.327761.41474 222222

  Temperatura fluidului motor la sfritul arderii izocore:

  KTTUU

  UUTT

  amTamT

  amTyam

  y 6316,11041222

  1

  12

  1

  Deoarece procesul decurge izocor:

  6723419,0 cy VV3m

  Presiunea fluidului motor la sfritul arderii izocore:

  72222 104394364,1

  y

  yyamyam

  YV

  TRmP

  Raportul de cretere a presiunii:

  279644,1c

  y

  pp

  p

  Pa

  1

  3.5. Calculul procesului de ardere izobar

  Cantitatea de combustibil ars la presiunea constant:

  kgggg vtotp 794215,0

  Cantitatea de gaze arse existente la sfritul arderii izobare:

  07395,02222 rcococo kmoli

  063087,02222 orhohoh kmoli

  6

  2 105625,9222 rsososo kmoli

  115843.02222 rooo kmoli

 • 831963,02222 rnnn kmoli

  Cantitatea de gaze arse:

  084853,122222 222222 nosoohcoga kmoli

  Masa gazelor arse:

  404998,312222222222 2222222 nnoososoohohcocozam MMMMMm

  kg

  Constanta caracteristic a fluidului motor la sfritul arderii izobare:

  216601,28722

  2

  22

  zam

  gactg

  zamM

  RR

  grdkg

  J

  Entalpia fluidului motor la sfritul arderii izocore pentru :yT

  Bioxid de carbon:

  6,4825411002 Kcoi

  kmol

  kJ

  5103811502 Kcoi kmol

  kJ

  73.4837611001150

  1100110011501100 2222

  KcoKco

  y

  coTyco iiT

  ii kmol

  kJ

  Vapori de ap:

  4018511002 Kohi kmol

  kJ

  3,4233611502 Kohi kmol

  kJ

  401,4027911001150

  1100110011501100 2222

  KohKoh

  y

  KohoTyh iiT

  ii kmol

  kJ

  Bioxid de sulf:

  7,2236711002 Ksoi kmol

  kJ

 • 7,2338211502 Ksoi kmol

  kJ

  2393,2241211001150

  1100110011501100 2222

  KsoKso

  y

  KsoTyso iiT

  ii kmol

  kJ

  Oxigen:

  3,3484411002 Koi kmol

  kJ

  9,3661811502 Koi kmol

  kJ

  1714,3492211001150

  1100110011501100 2222

  KoKo

  y

  KoTyo iiT

  ii kmol

  kJ

  Azot:

  8,3341211002 Kni kmol

  kJ

  3508711502 Kni kmol

  kJ

  2657,3348611001150

  1100110011501100 2222

  KnKn

  y

  KnTyn iiT

  ii kmol

  kJ

  6144,380232222222222 2222222 nTynoTyosoTysoohoTyhcoTycoyam iiiiiI kJ

  Entalpia fluidului motor la sfritul arderii izobare:

  097,617072222 ippyamzam QgII kJ

  Entalpia fluidului motor la o temperatur arbitrar:

  Se adopt n continuare temperaturile arbitrare: KT 16501 si KT 17002

  kJI nosoohcoamT 3116,599049.523222.54721335326536079930 22222 221

  kJI nosoohcoamT 3540,619615408956571345476780082898 22222 22222

  t=1620...1670

 • 16201670

  ))(1620()(1 221

  amTamTamT

  IItItI

  Graficul 3.3. Entalpia funcie de temperatur

  Valoarea exact a acestei temperaturi se poate determina cu formula:

  8763,1650

  12

  122

  1

  amTamT

  amTzam

  zII

  IITT K

  Presiunea fluidului motor se menine constant deci:

  7104394364,1 yz pp Pa

  Volumul fluidului motor la sfritul arderii izobare:

  32222 0345697,1 mp

  TRmV

  Z

  zzamzam

  z

  Raportul de destindere prealabil:

  538755,1y

  z

  V

  V

 • Reducerea temperaturii ZT se obine prin scderea temperaturii aT i mai puin prin

  creterea excesului de aer.

  3.6. Calculul procesului de destindere

  Coeficienii cldurii specifice medii molare a fluidului motor:

  Coeficienii cldurilor specifice medii molare la temperatura fluidului motor la

  sfritul arderii:

  5,382jcoa

  grdkmol

  kJ

  31035,3

  2

  jcob grdkmol

  kJ

  85,232ojha

  grdkmol

  kJ

  31002,5

  2

  ojhb grdkmol

  kJ

  97,302jsoa

  grdkmol

  kJ

  31072,11

  2

  jsob

  grdkmol

  kJ

  02,232joa

  grdkmol

  kJ

  31067,1

  2

  job grdkmol

  kJ

  34,212jna

  grdkmol

  kJ

  31067,1

  2

  jnb

  grdkmol

  kJ

  grdkmol

  kJaaaaaa njnojosojsoohojhcojco

  ga

  amd

  8351,221

  2222222222 22222

  2

  grdkmol

  kJbbbbbb njnojosojsoohojhcojco

  ga

  amd

  00197,01

  2222222222 22222

  2

  Deci ecuaia de bilant energetic al procesului are expresia:

  1

  11

  dn

  zamdamd

  d

  ctgTba

  n

  R

  Considerm: dn 1,28 1,282.....1,32

 • 11

  1dn

  zamdamdd TbanG

  1

  101

  3

  d

  ctg

  dn

  RnF , 34,8314ctgR

  Graficul 3.4. Determinarea exponentului mediu politropic al destinderii

  Deci: 29851,1dn

  Volumul fluidului motor la sfritul destinderii:

  3046288.8 mVV ad

  Presiunea fluidului motor la sfritul destinderii:

  5934,999784

  dn

  d

  z

  zdV

  VPP Pa

  Temperatura fluidului motor la sfritul destinderii:

  2917,894

  1

  dn

  d

  z

  zdV

  VTT K

  Raportul de destindere:

  798510,7z

  d

  V

  V

 • Raportul de scdere a presiunii:

  644932,2a

  d

  p

  p

  Temperatura gazelor reziduale:

  Kp

  pTT

  d

  d

  n

  n

  z

  azr 2,870

  1

  2

  253,01002

  2

  r

  rrr

  T

  TTT nu depaete 2% deci alegerea fcut pentru rT este corect.

  3.7. Determinarea parametrilor indicai, efectivi i constructivi

  Lucrul mecanic indicat realizat ntr-un cilindru n condiiile arderii unui kilogram de

  combustibil pe ciclu:

  71 105530431,1

  11

  c

  cdaa

  d

  ddzz

  yzzin

  VpVp

  n

  VpVpVVpL J

  Presiunea medie indicat:

  61 100960212,2

  ca

  i

  riVV

  Lp Pa

  Randamentul indicat:

  3825,0

  is

  isctg

  iQp

  pTLR

  Consumul specific indicat:

  hrkW

  kg

  Qc

  ii

  i

  21194,03600

  Presiunea medie efectiv:

  6108864191,1 ime pp Pa

  Randamentul efectiv:

  3443,0 ime

  Consumul specific efectiv:

 • hrkW

  kgcc

  m

  ie

  235488,0

  Lucrul mecanic indicat necesar a fi dezvoltat ntr-un cilindru:

  610431756,11804030000

  inL

  m

  ic

  J

  Coeficintul de similitudine:

  0928707,0

  ilr

  ic

  L

  Lk

  Rezult astfel volumele reale ocupate de fluidul motor n punctele caracteristice ale

  ciclului de funcionare:

  7492907,0 aareal VkV3m

  0624409,0 ccreal VkV3m

  0960813,0 zzreal VkV3m

  Pentru comprimare se va folosi relaia de mai jos pentru a se determina volumele

  intermediare: i=0....40

  crealVV 01 , 40

  1 1crealareal

  oi

  VViVV

  c

  i

  n

  i

  arealacomp

  V

  Vpp

  1

  Pentru destindere se va folosi relaia:

  d

  l

  n

  i

  zrealzd

  V

  Vpp

  1

  icompp [Pa] ldp [Pa] V1 [m3]

  0 8796194 20991703,19 0,07589756

  1 6665460 16128801,03 0,092974511

  2 5293422 12957156,74 0,110051462

  3 4346209 10743906,11 0,127128413

  4 3658419 9121858,658 0,144205364

  5 3139493 7888034,967 0,161282315

  6 2736012 6921693,226 0,178359266

  7 2414589 6146803,526 0,195436217

  8 2153366 5513260,354 0,212513168

  9 1937483 4986788,682 0,229590119

 • 10 1756511 4543201,656 0,246667069

  11 1602935 4164975,471 0,26374402

  12 1471211 3839123,263 0,280820971

  13 1357165 3555829,582 0,297897922

  14 1257606 3307547,143 0,314974873

  15 1170049 3088383,758 0,332051824

  16 1092535 2893676,684 0,349128775

  17 1023501 2719691,068 0,366205726

  18 961687 2563402,418 0,383282677

  19 906064 2422337,125 0,400359628

  20 855785 2294453,82 0,417436579

  21 810149 2178053,906 0,43451353

  22 768568 2071713,289 0,451590481

  23 730549 1974229,675 0,468667432

  24 695673 1884581,48 0,485744383

  25 663583 1801895,483 0,502821334

  26 633972 1725421,133 0,519898285

  27 606577 1654509,983 0,536975236

  28 581169 1588599,092 0,554052187

  29 557549 1527197,541 0,571129138

  30 535543 1469875,406 0,588206089

  31 514999 1416254,675 0,60528304

  32 495782 1366001,737 0,622359991

  33 477774 1318821,121 0,639436942

  34 460869 1274450,263 0,656513893

  35 444974 1232655,102 0,673590844

  36 430005 1193226,359 0,690667795

  37 415887 1155976,382 0,707744745

  38 402553 1120736,456 0,724821696

  39 389942 1087354,497 0,741898647

  40 378000 1055693,085 0,758975598

  Tabelul 3.1. Rezultatele pentru presiunile de comprimare respectiv destindere, volumele

  intermediare n puncte specifice

 • Graficul 3.5. Diagrama indicat a ciclulul motor

  Lucrul mecanic indicat real dezvoltat ntr-un cilindru:

  610755186,211

  c

  crealcareala

  d

  arealdzrealz

  crealzrealzin

  VpVp

  n

  VpVpVVpL J

  Se calculeaz lucrul mecanic cu ajutorul ariilor:

  123043,011 V

  092863,010 V

  Considerm o arie unitate: 551,6430511 0101 compcomp ppVVA J

 • Se verific de cte ori se poate ncadra A n conturul ciclului i astfel se va obine

  lucrul mecanic indicat: 6107233888,18,26 ALidiag J.

  Erorile de determinare n cadrul metodei grafice are valori reduse:

  017996,0100

  i

  idiagi

  iL

  LLL , care este mai mic dect limita admis 2%.

  3.8. Bilanul energetic

  Orice proces de transformare a energiei este caracterizat de ecuaia de bilan energetic:

  Wintr=Wu+Wp J

  Prin urmare, n fiecare proces de transformare, o parte din energia introdus Wintr se

  transform n energia util Wu i n energia pierdut Wp, conform schemei urmtoare:

  WintrWu

  Wp

  Distribuia energiei disponibile, obinut prin arderea combustibilului, n energie util

  i energie pierdut pe diverse ci, reprezint bilanul energetic al motorului diesel naval,

  bilan care, n mod obinuit, se determin pe cale experimental.

  Bilanul energetic poate fi exprimat n uniti absolute Q [kJ/h], n mrimi specifice

  q=Q/Pe [kJ/kWh] sau n procente din energia introdus q=100 Q/Qintr [%]. Dat fiind faptul

  c, n cazul motoarelor diesel navale, se lucreaz cu energie sub aspect tehnic, bilanul

  energetic al acestora este denumit n mod obinuit bilan tehnic. Expresiile bilanului tehnic

  sunt urmtoarele:

  - bilanul tehnic absolut:

  Qintr=Qu+Qrac+Qgev+Qrez kJ/h

  - bilanul termic specific:

  qintr=qu+qrac+qgev+qrez kJ/kWh

  - bilanul termic relativ:

 • 100=q'u+q'rac+q'g.ev.+q'rez %

  n care Qintr este debitul de energie termic introdus n motor prin arderea

  combustibilului cu care este alimentat motorul; Qu este debitul de energie util, echivalent

  lucrului mecanic dezvoltat de motor; Qrac este debitul de energie termic preluat de

  instalaia de rcire a motorului; Qgev este debitul de energie termic pierdut prin gazele

  evacuate de motor i Qrez este debitul de energie termic pierdut pe alte ci.

  Bilanul termic absolut este utilizat atunci cnd se pune problema analizei modului de

  utilizare a energiei termice la un anumit motor, n timp ce bilanurile termice specifice sunt

  utilizate att pentru analiza modului de folosire a energiei termice, ct i pentru a se compara,

  din punct de vedere al randamentului efectiv, diverse tipuri de motoare.

  Expresiile bilanului termic reflect distribuia final a debitului de energie termic

  introdus n motor. n figura urmtoare este reprezentat grafic modul n care se ajunge la

  aceast distribuie.

  I II

  Qrac

  Qg.ev.

  Qrez

  Qintr

  Qu

  Qm

  Qper

  Qg.a.Q

  i

  I II

  Qfr Q

  rac.ev

  Qa.i.

  Qrad

  Qconv

  Astfel, n urma arderii combustibilului, rezult energia termic Qintr, din care o

  fraciune Qper, este transmisa pereilor camerei de ardere, iar o alt fraciune Qga este

 • evacuat din cilindru mpreun cu gazele arse. Rmne energia termic Qi, corespunztoare

  lucrului mecanic indicat dezvoltat de motor.

  Scznd i energia termic ce corespunde pierderilor mecanice Qm, rezult n final

  energia termic util Qu, corespunztoare lucrului mecanic efectiv al motorului.

  La rndul lor, pierderile Qper, Qgai Qm se redistribuie, dup cum urmeaz: o

  fraciune Qfr din cldura datorat frecrii organelor mobile trece, prin intermediul sistemului

  de ungere, n cldura preluat de sistemul de rcire Qrac.

  Tot aici trece i o parte din cldura gazelor arse Qga, ca rezultat al rcirii colectorului

  de evacuare (Qracev). Pe de alt parte, din cldura coninut de gazele arse Qga, fraciunile

  Qai, Qrad i Qconv sunt incluse n termenul Qrez, datorit pierderilor prin ardere incomplet,

  prin radiaie i prin convecie.

  Debitul de energie termic introdus prin arderea combustibilului:

  8

  int 108862091,1 ihr QcQ h

  kJ

  Unde: 9867,4743 eeh Pcch

  kg, este cosumul orar de combustibil.

  Debitul de energie termic util (corespunztoare lucrului mecanic efectiv):

  7104944,63600 eu PQ h

  kJ;

  Procentual uQ reprezint %43,34 din rQint .

  Debitul de energie termic pierdut prin fluidul de rcire:

  Considerm 7

  int 1022634509,2100

  12 rrac QQ

  h

  kJ

  Pentru determinarea debitului de cldur evacuat cu gazale arse, se determin iniial

  temperatura gazelor evacuate cu relaia:

  229,867

  1

  e

  e

  n

  n

  d

  adev

  p

  pTT K, unde 3,1en .

  Debitul de energie termic pierdut prin gazele de evacuare:

  72 105388161,6 aeraeraeraerevevamamgaeegev TTbaLTTbaPcQ hkJ

  .

  Procentual gevQ reprezint %66,34 din rQint .

 • Debitul de cldur corespunztor pierderilor reziduale:

  7int 105654242,3 gevracurrez QQQQQ

  h

  kJ

  Procentual rezQ reprezint %90,18 din rQint .

  3.9. Concluzii

  Efectuarea calculul termic constituie etapa iniial a oricrei activiti de proiectare-

  cercetare n domeniu, rezultatele obinute privind evoluia fluidului motor pe parcursul unui

  ciclu de funcionare reprezentnd datele iniiale ale calcului dinamic, calculelor de

  dimensionare i verificare la rezisten a pieselor motorului, studiilor de echilibrare a

  motorului i de analiz a modului de vibraie, stabilirii unor soluii de cretere a economicitii

  funcionrii motorului i de reducere a polurii.

  Acest capitol se finalizaeaz cu bilanul termic, care exprim aportul de energie din

  energia total a combustibilului, transformat n lucru mecanic. Astfel se urmrete n calculul

  termic determinarea acelor parametri care pot influena o cretere a raportului energie

  util/energie introdus i scderea energiei pierdute.

  Calculul curentului capitol a fost realizat n programul MATHCAD cu ajutorul cruia

  am realizat diagrama indicat, calculnd presiunea la volumele intermediare pentru

  comprimare respectiv destindere, graficile cu entalpiile funcie de temperatur.