Business Plan arbori Paulownia

download Business Plan arbori Paulownia

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Business Plan arbori Paulownia

 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  1/15

  PLAN DEAFACERI

  Plantaii de arbori Paulownia in Republica Moldova_________________________________________________Denumirea planului de afaceri (ideia inovaionl)

 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  2/15

  REZUMAT1. Date despre companie.................................................................................................................... 32. Analiza pie ei.................................. ................................................................................................. 4

  2.1 Descrierea pie ei de desfacere a produsului/serviciului inova ional ...........................................4

  2.2 Politica i normele juridice .........................................................................................................42.3 Concuren a ................................................................................................................................52.4 Riscuri de pia ........................................................................................................................5

  3. Produsul/serviciul 53.1 Descrierea produsului/serviciului inova ional .............................................................................53.2 Analiza !"#$.......................................................................................................................... %

  4. $e&nolo'ia de producere............................................................................................................ (.% 4.1.$e&nolo'ia de producere(((((((((((((((((((((((((((((...% 4.2.!trate'ia de dezvoltare produsului/serviciului((((((((((((((((((((....%

  4.3 Riscurile procesului te&nolo'ic.................................................................................................%5. Promovarea produsului/serviciului.............................................................................................. (.)

  5.1. !trate'ia de promovare............................................................................................................ )%. *o'istica.......................................................................................................................................... )

  %.1 *ocalizarea................................................................................................................................)%.2 +urnizorii................................................................................................................................... ,

  ). -ana'ementul............................................................................................................................ (.,).1 *ista personalului...................................................................................................................... ,

  ).2 #r'ani'rama............................................................................................................................. ,).3 !alariile i eneficiile .................................................................................................................,. Analiza costurilor de operare...................................................................................................... (.

  ,.1 0enituri anuale pro'nozate........................................................................................................,.2. nvesti iile necesare ..................................................................................................................,.3 Pro'noza fluului mijloacelor neti........................................................................................,.4 0enituri/c&eltuieli..................................................................................................................... 1,.5 Pra'ul de rentailitate..............................................................................................................11,.% Raportul de profit i pierderi...................................................................................................12

  ,.) Riscul financiar........................................................................................................................ 12

 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  3/15

  REZUMAT:

  Scurta descriere a afacerii, istoricul

  .Arborele Paulownia suscit acum interesul oamenilor de afaceri, dornici de noi

  soluii de a face bani. Dac vrei ntr-adevr o afacere: - cu investitii modeste; - ducto!e de c"#ti$ consistent; - %!o&it'i() "n ce( mi scu!t tim%...

  Datorita capacitatii sale uimitoare de crestere (in doar 3 ani atinge maturitatea,masurand aproximativ 20 m)dar si a calitatii lemnului pe care il ofera Paulowniaeste o cu siguranta Copacul Viitorului.

  Cunoscut in Romania ca Arorele Printesei6 Paulo7nia un copac de esenta tareor'inar din C&ina si este copacul cu cea mai rapida crestere din lume.

  8ste unic in lume6 fiind sin'ura specie de arori cu o capacitate de crestere atat derapida6 oferind in acelasi timp un lemn superior9

  Calitati si Beneficii Cresterea rapida:in doar 3 ani6 poate atin'e apro. 2 m6 creste vertical6 iar

  aceasta varsta este ideala pentru a fi recoltail. Capacitatea de refacerea tulpinilor dupa iarna dar si dupa taiere :

  ArorelePaulo7nia nu treuie replantat dupa taiere6 noul copac refacandu:se din tulpina taiata.

  Calitatea superioara a lemnuluisi vasta lui utilizare : *emnul otinut este celmai usor lemn de esenta tare6 este foarte rezistent dar si estetic ;tetura fina6fara noduri< fiindfolosit industrial pentru confectionarea de= instrumentemuzicale6 moilier de lu6 dar si ia&turi si avioane usoare6 etc.P l i t i t j d l di t t l

 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  4/15

  Paulo7nia australis6 Paulo7nia catalpifolie6 Paulo7nia coreana6 Paulo7niaduclouii6 Paulo7nia elon'ata6 Paulo7nia far'esii6 Paulo7nia fortune6 Paulo7nia'lalvete6 Paulo7nia 'randifolia6 Paulo7nia imperialis6 Paulo7nia a7aamii6Paulo7nia lilacina6 Paulo7nia lon'ifolia6 Paulo7nia meridionalis6 Paulo7nia neiado6

  Paulo7nia recurva6 Paulo7nia re&deriana6 Paulo7nia s&ensiersis6 Paulo7nia silvestrii6Paulo7nia tai7aniana6 Paulo7nia t&eErsoidea6 Paulo7nia tomentosa6 Paulo7niaviscose

  n tara noastra se adapteaza cel mai ine din punct de vedere climatic si al solului Paulowniatomentosa si Paulownia elongata

  .

  4000 investitia initialaDupa primii 3 ani - castig de pana la 30.000La fel la fiecare 3 ani, alti 30.000!Concluzia: dupa ani de eploatare a plantatiei de "aulo#nia aicastigat 30.0003 $ 4.000%&'.000.(dauga la acestia eventualul castig din )iomasa in cel de-al *0-lea an

  $ .000 si la finalul a 10 ani castigul tau din afacerea cuPaulownia este de 95.000!

  Direc ia strate'ic

  0alorificarea resurselor umane6 naturale i informaFionale pentru dezvoltare durail.Biomedicina6 farmaceutica6 menFinerea i fortificarea sntFii.Biote&nolo'ii a'ricole6 fertilitatea solului i securitatea alimentar.Ganote&nolo'ii6 in'inerie industrial6 produse i materiale noi.8ficientizarea compleului ener'etic i asi'urarea securitFii ener'etice6 inclusiv prinfolosirea resurselor renovaile.

  http://www.paulowniaonline.net/Paulownia-tomentosa-si-elongata.htmlhttp://www.paulowniaonline.net/Paulownia-tomentosa-si-elongata.htmlhttp://www.paulowniaonline.net/Paulownia-tomentosa-si-elongata.htmlhttp://www.paulowniaonline.net/Paulownia-tomentosa-si-elongata.htmlhttp://www.paulowniaonline.net/Paulownia-tomentosa-si-elongata.htmlhttp://www.paulowniaonline.net/Paulownia-tomentosa-si-elongata.htmlhttp://www.paulowniaonline.net/Paulownia-tomentosa-si-elongata.htmlhttp://www.paulowniaonline.net/Paulownia-tomentosa-si-elongata.html
 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  5/15

  Denumirea companiei

  +orma or'anizatoric

  Adresa juridic6 telefon6 fa6e:mail

  Certificatul de >nre'istrare6 licenFele6 autorizaFiile.Denumirea

  Gumrul Data

  +ondatorii companieiGumele6 prenumele +uncFia >n companie

  Cota parte din capitalulstatutar6 H ;mai mult de 1HncasriTotal Dncas7ri

  Plata pentru (..

  PlFi furnizorilorPlFi neti salariaFilor

  Plata do?nzii ancarePlFi neti privindcreditulPlata impozitului pevenit

  Alte plFiTotal pl7%i.oldul mijloacelor67neFti la sfrFitulperioadei

  B3 enituri$c4eltuieli

  'ndicatori&

  trimestrial

  &G1 &G" &G- &G3 &G5

 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  12/15

  C&eltuieli de >ntre inere apersonalului administrativC&eltuieli de re'ie

  Arenda!ervicii de promovare

  Amortizarea/uzuraAlte c&eltuieli indirecte$otal c&eltuieli de >ntre inere apersonalului administrativC4eltuieli de investi ieitilaj8c&ipament

  AlteProfit rut'mpo#itul pe venitProfitul netRenta6ilitatea vn#7rilor (profit6rut$vn#7ri nete H1>>I)Renta6ilitatea economica (profit6rut$total activeH1>>I)Termenul de r7scump7rare a

  investi iei

  B5 Pragul de renta6ilitate

  Perioada detimp

  C&eltuieli total 0enit total Profitul rutpesimis

  tmediu optimis

  tpesimist

  mediu optimist

  pesimist

  mediu optimist

  ianuarieferuariemartieaprilie

 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  13/15

  Pragul de renta6ilitate J C4eltuielile fie totale $ (Pre%ul unei unit7%i de produs K C4eltuielilevaria6ile pentru o unitate de produs)

  Rentabilitatea investiiei pe baza ratelor de rentabilitate:

  1. Rata rentabilitii comerciale a ntreprinderii

  RRC * +,!o&it o%e!ion(.Ci&! de &ce!i net)/100. Rata rentabilitii financiare a ntreprinderii

  RR* +,!o&it net.C%it(u!i %!o%!ii/100

  !. Rata rentabilitii economice a ntreprinderii

  RA * +,!o&itu( "ninte de im%oit!e #i do'4ni.Tot( ctive/100

  4. Rata solvailitFii 'eneraleR.C J Active totale$!atorii totale

  5. Rentailitatea cifrei de afaceriRCA J 1>>H(Profit net$Cifra de afaceri)

  %. Rata lic&iditFii imediateR+' J Active curente$!atorii curente

  ). radul de >ndatorare

  0L J !atorii total $Capitaluri proprii,. Rentailitate 'eneralR0 J 1>>H(Profit net$C4eltuieli totale)

  Durata de recuperare a investi iei:

  5*Inv6tot().,!o&itnu(

  B8 Raportul de profit Fi pierderiH

 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  14/15

  Rezultatul ecepFional= profit ;pierdere< ;%23:)23< 12Profitul ;pierderea< perioadei de 'estiune p>n laimpozitare ;rd.11 rd.12< 13C&eltuieli ;economii< privind impozitul pe venit ;)31< 14

  Profit net ;pierdere< ;rd.13 rd.14< 15

  Gota= Conform datelor din raportul financiar prezentat departamentului de statistic.

 • 7/24/2019 Business Plan arbori Paulownia

  15/15

  Dia'rama lui AG$$

  PLANUL DE

  REALIZARE

  PERIOADA DE REALIZARE

  Luna I LUNA

  II

  LUNA

  III

  LUNA

  IV

  LUNA

  V

  LUNA

  VI

  LUNA

  VII

  LUNA

  VIII

  LUNA

  IX

  LUNA

  X

  LUNA

  XI

  LUNA

  XII

  Actiunea 1

  Actiunea 2

  Actiunea 3

  Actiunea 4

  Actiunea 5

  Actiunea 6

  Actiunea 7

  Actiunea 8

  Actiunea 9

  .