BULGARIA ÎN IMAGINI

12
BULGARIA BULGARIA ÎN IMAGINI ÎN IMAGINI PROF PROF ESOR: MIRON OTILIA ESOR: MIRON OTILIA SCOALA CU CLASELE I-VIII MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA

description

BULGARIA ÎN IMAGINI. PROF ESOR: MIRON OTILIA. S COALA CU CLASELE I-VIII MOVILA MIRESII , JUDETUL BRAILA. REPUBLICA BULGARIA. Supr afaţa : 110 9 12 kmp Populatia : 8,5 mil. l oc. Densit atea medie : 76 ,6 loc/kmp Capitala : SOFIA L imba oficial ă: bulgara Religii: ortodoxă, catolică. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of BULGARIA ÎN IMAGINI

Page 1: BULGARIA ÎN IMAGINI

BULGARIABULGARIAÎN IMAGINIÎN IMAGINI

PROFPROFESOR: MIRON OTILIAESOR: MIRON OTILIA

SCOALA CU CLASELE I-VIII MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA

Page 2: BULGARIA ÎN IMAGINI

SuprSuprafaţaafaţa:: 110 9 110 91212 kmp kmpPopulatiaPopulatia: : 8,5 mil. 8,5 mil. lloc.oc.DensitDensitatea medieatea medie: 76: 76,6,6 loc/kmp loc/kmpCapitalaCapitala: : SOFIASOFIA

LLimba oficialimba oficială: bulgaraă: bulgaraReligii: ortodoxă, catolicăReligii: ortodoxă, catolică

REPUBLICA BULGARIAREPUBLICA BULGARIA

Page 3: BULGARIA ÎN IMAGINI

BulgariaBulgaria

Page 4: BULGARIA ÎN IMAGINI

SOFIA

Page 5: BULGARIA ÎN IMAGINI

MUNŢII BALCANI

BULGARIABULGARIA – Ţară balcanică – Ţară balcanică

Page 6: BULGARIA ÎN IMAGINI

BULGARIA BULGARIA - ţară pontică- ţară pontică

MAREA NEAGRĂ

Page 7: BULGARIA ÎN IMAGINI

BULGARIABULGARIA - Ţară dunăreană- Ţară dunăreană

Fluviul Dunărea formează graniţa dintre România şi Bulgaria pe o lungime de 470 km.

Podul Giurgiu-Ruse

Page 8: BULGARIA ÎN IMAGINI

BULGARIABULGARIA – Ţara trandafirilor – Ţara trandafirilor

Bulgaria produce 80% din producţia mondială de

ulei de trandafir.

Page 9: BULGARIA ÎN IMAGINI

SOFIA

Page 10: BULGARIA ÎN IMAGINI

TurismulTurismul

Obiective turistice:Obiective turistice: Oraşele cu obiective Oraşele cu obiective istorice istorice şi culturale şi culturale Zonele montane cu sZonele montane cu staţiunitaţiuni pentru sporturi de iarnă pentru sporturi de iarnă Litoralul Mării Negre cu staţiunileLitoralul Mării Negre cu staţiunile: : Nisipurile de Aur , AlbenaNisipurile de Aur , Albena, Varna, Varna

Page 11: BULGARIA ÎN IMAGINI

NISIPURILE DE AUR

Page 12: BULGARIA ÎN IMAGINI

BULGARIABULGARIAÎN IMAGINIÎN IMAGINI

PROFPROFESOR: MIRON OTILIAESOR: MIRON OTILIA

SCOALA CU CLASELE I-VIII MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA