BUCURIA k ÎNVIERII! · mult mai mult decât atât, ea te ajută să treci dincolo de limitarea...

2
Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030. • www.betania.ro Anul XXVII • Nr. 18 / 5 mai 2019 • apare săptămânal Au avut parte de tensiuni și frustrări când Domnul i-a mustrat pentru a-i corecta. Când se luptau pentru „cine-i cel mai mare” Isus le dă o lecție neobișnuită luând ștergarul. Mai apoi au avut parte de o spaimă zdravănă când și-au văzut Învățătorul atârnat pe o cruce și pus într-un mormânt. În mintea lor era dezamăgire și confuzie. Dar după înviere, „mai prind și ei ceva culoare în obraji”, se mai întremează un pic când se întâlnesc cu El, deși El acum nu mai folosea ușa de intrare și nici modalitățile cunoscute de transport, iar aceasta făcea acum lucrurile și mai ciudate. Cu siguranță acum aveau un alt set de întrebări https://unsplash.com/photos/1tFd-Bb1pxk BUCURIA ÎNVIERII! Ora 18: Întâlnirea femeilor Luni, 6 mai Ora 18: Întâlnire de rugăciune Vor sluji: Silviu Silaghi, Dan Roman și Puiu Popovici Marți, 7 mai Citirea zilnică: • Romani 9-11 • Prov. 21:17-31 Ora 18: Întâlnire de învățătură și evanghelizare cu pastorul Vladimir Pustan Miercuri, 8 mai Citirea zilnică: • Romani 12-13 • Prov. 22:1-16 Joi, 9 mai Citirea zilnică: • Romani 14-16 • Prov. 22:17-29 Ora 18:30: Întâlnirea tinerilor Vineri, 10 mai Citirea zilnică: • Rut • Prov. 23:1-18 Sâmbătă, 11 mai Citirea zilnică: • Efeseni 1-3 • Prov. 23:19-35 ________Săptămâna de har________ Domnul nostru ne-a răscumpărat! Citirea zilnică: • Romani 6-8 • Prov. 21:1-16 Ora 10: Întâlnirea de dimineață Vor sluji: Sorin Demian și Tiberiu Bulzan Duminică, 12 mai Ora 18: Întâlnirea de seară Vor sluji: Ștefan Bulzan și Florian Prodea Azi, 5 mai Proverbe 21:21 Cine urmãreºte neprihãnirea ºi bunãtatea gãseºte viaþã, neprihãnire ºi slavã. EDITORIAL de Timotei Bulzan

Transcript of BUCURIA k ÎNVIERII! · mult mai mult decât atât, ea te ajută să treci dincolo de limitarea...

Page 1: BUCURIA k ÎNVIERII! · mult mai mult decât atât, ea te ajută să treci dincolo de limitarea timpul în care trăim acum ca să te transpună în veșnicie. Bucuria învierii înseamnă

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030. • www.betania.ro

Anul XXVII • Nr. 18 / 5 mai 2019 • apare săptămânal

Au avut parte de tensiuni și frustrări când Domnul i-a mustratpentru a-i corecta. Când se luptau pentru „cine-i cel mai mare” Isus ledă o lecție neobișnuită luând ștergarul. Mai apoi au avut parte de ospaimă zdravănă când și-au văzut Învățătorul atârnat pe o cruce și pusîntr-un mormânt. În mintea lor era dezamăgire și confuzie. Dar dupăînviere, „mai prind și ei ceva culoare în obraji”, se mai întremează unpic când se întâlnesc cu El, deși El acum nu mai folosea ușa de intrareși nici modalitățile cunoscute de transport, iar aceasta făcea acumlucrurile și mai ciudate. Cu siguranță acum aveau un alt set de întrebări

https://unsplash.com/photos/1tFd-Bb1p

xkBUCURIAÎNVIERII!

Ora 18:Întâlnirea femeilor

Luni, 6 mai

Ora 18:Întâlnire de rugăciuneVor sluji: Silviu Silaghi, Dan Roman și Puiu Popovici

Marți, 7 mai

Citirea zilnică:• Romani 9-11• Prov. 21:17-31

Ora 18:Întâlnire de învățăturăși evanghelizarecu pastorul Vladimir Pustan

Miercuri, 8 mai

Citirea zilnică:• Romani 12-13• Prov. 22:1-16

Joi, 9 mai

Citirea zilnică:• Romani 14-16• Prov. 22:17-29

Ora 18:30:Întâlnirea tinerilor

Vineri, 10 mai

Citirea zilnică:• Rut• Prov. 23:1-18

Sâmbătă, 11 mai

Citirea zilnică:• Efeseni 1-3• Prov. 23:19-35

________Săptămâna de har________

Domnul nostru ne-a răscumpărat!

Citirea zilnică:• Romani 6-8• Prov. 21:1-16

Ora 10:Întâlnirea de dimineațăVor sluji: Sorin Demian șiTiberiu Bulzan

Duminică, 12 mai

Ora 18:Întâlnirea de searăVor sluji: Ștefan Bulzan și Florian Prodea

Azi, 5 mai

Proverbe 21:21

Cine urmãreºteneprihãnirea ºibunãtatea gãseºteviaþã, neprihãnireºi slavã.

EDITORIAL de Timotei Bulzan

Page 2: BUCURIA k ÎNVIERII! · mult mai mult decât atât, ea te ajută să treci dincolo de limitarea timpul în care trăim acum ca să te transpună în veșnicie. Bucuria învierii înseamnă

și preocupări, dar „L-au văzut pe Domnul” și odată cu asta se înfiripaîn mintea lor ceva...

Zilele ce au urmat au fost diferite de cele de dinainte de înviere.Timpul lui Isus se măsura acum diferit. El trăia în dimensiunea ceruluipentru a le da și ucenicilor perspectiva viitoarei lor învieri, pentru căaceasta era ceea ce se înfiripa în mintea ucenicilor... bucuria învierii șiodată cu ea viața de după înviere! Nu conștientizau ucenicii pe deplinacel moment, dar cu siguranță au priceput ani mai târziu când fiecaredintre ei (mai puțin Ioan) au fost gata să moară pentru El, ca martiri.Oare ce-au priceput ei și poate ne scapă nouă, azi!? La început, a fosto bucurie împletită cu nesiguranță, confuzie, dar se pare că repetateleîntâlniri cu Cristosul Înviat care trăia în afara timpului și coborâreaDuhului Sfânt, mai târziu, a pecetluit în inima ucenicilor o siguranțăcare i-a făcut să fie gata să-și ducă misiunea dată de Isus până la capăt,chiar cu prețul vieții lor.

Ce har, să ți se dea bucuria învierii lui Cristos pentru ca prin aceastasă primești de fapt perspectiva propriei învieri, în acea zi... când vomfi pentru totdeauna cu El. Bucuria învierii este un moment, dar estemult mai mult decât atât, ea te ajută să treci dincolo de limitareatimpul în care trăim acum ca să te transpună în veșnicie. Bucuriaînvierii înseamnă să crezi și să te desfătezi în acest adevăr istoric șispiritual că El a înviat și asta să-ți aducă pace în suflet pentru că știi căieșirea din timpul în care trăim acum te va găsi în timpul lui Cristos.

continuă slujirea în camera de vindecare interioară (healing room).Toţi cei care au nevoie de restaurare interioară, rugăciune profetică

şi slujire practică pot lua legătura cu Felicia Silaghi.

Mărturie. părtășie. Închinare. Vino și tu!6 mai ora 18 - Întâlnirea femeilor

pentru orice comunicare, nevoi/motive de rugăciune, înscrieri ladiferite activități vă punem la dispoziție un nr. de telefon de

secretariat: 0770 921618 (telefon, mesaje, whatsApp etc.)

Ieri, 4 Mai a avut loc căsătoria lui:Adrian Iuhas cu Andreea PopaDorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

Borşa

România TurciaIsraelIndia

Biserica prigonitã

Misiunea din penitenciar Biserica şi familiile bisericii

Binecuvântãm satele şi comunele din împrejurimile oraşului Borşa

Lãudãm pe Dumnezeu pentru felul în care lucreazã vindecare în viaþa lui Ovidiu Pal, PatriciaCozma, Mãrioara Ciordaş, Ramona Pãltinean, Rodica Mascaş, Demian Maria, Mariana Moþ, PopFloare şi bãtrânii bisericii: familia Tãut, sora Tãşãdan, sora Ileana, sora Ana, sora Kati, soraZita, sora Galiger, fr. Aurel Tãşãdan şi fr. Traian Cearnãu.

Motive de

rugăciunesãptãmâna 5 - 12 Mai

An u n ţ u r iTe inViTĂM SĂ Te iMpLici

în proiectul social

O masă pe zi!DonAȚiA TA De 25 lei va hrăni o persoană în nevoie

cu o masă caldă, timp de o săptămână.Foloseşte plicul de colectă pentru aceste donații.

„Să dăm hrană celui flămând!”

Scanează codul QR șialege o zi de post!

Nivelul 2...• Luni 6 mai 2019,

de la ora 19.

Eveniment special

Miercuri800 - 11

00