Brosura A Best Interactiv

16

Transcript of Brosura A Best Interactiv

Page 1: Brosura A Best Interactiv
Page 2: Brosura A Best Interactiv
Page 3: Brosura A Best Interactiv
Page 4: Brosura A Best Interactiv

Bun venit!

Bun venit în lumea A_BEST Interactiv! Cu noi, opinia ta capătă VOCE!

Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv oferă training în aria limbilor străine, având programe atât pentru limbajele generale, cât și pentru cele de afaceri sau specializate.

Se organizează atât cursuri individuale/ cu mini-grupe, cât și cursuri deschise, în sistem club.

De asemenea, A_BEST Interactiv furnizează și servicii profesioniste de interpretariat și realizează traduceri în sistem project-based.

Ţintind spre maximum de calitate, Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv vă pune la dispoziţie o gamă largă de limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză), prin trainerii și interpreții / traducătorii săi de înaltă clasă, care provin inclusiv din mediul universitar.

3

Page 5: Brosura A Best Interactiv

Oferta de cursuri

Cursuri deschise sau “la comandă”

Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv organizează:

● cursuri “la comandă”, pentru angajaţii companiilor, în sistem individual / pereche / mini-grupă / grupă, inclusiv la sediul acestora, conform unui program flexibil, de comun acord stabilit;

● cursuri deschise, în sistem mini-grupă / club, în locaţii centrale / ultracentrale, conform unui program prestabilit, în prealabil anunţat.

7 limbi vizate

Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv oferă cursuri care vizează următoarele limbi:

- limba engleză- limba franceză- limba germană- limba italiană- limba spaniolă- limba portugheză- limba română pentru străini.

4

Page 6: Brosura A Best Interactiv

Portofoliu bogat de cursuri

A. Cursuri de limbi străine – limbaj general

Acestea pun cursantul în situaţii de comunicare reale, astfel încât acesta să poată prezenta, negocia, scrie şi vorbi în limba ţintă cu încredere.

B. Cursuri de limbi străine – limbaj de afaceri

Acestea au ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor lingvistice ale cursantului, care va fi pus în situaţia de a utiliza limba ţintă în cadrul întâlnirilor de afaceri, cu ocazia diverselor prezentări / comunicări telefonice / via e-mail, cu partenerii de afaceri străini. Cursurile sunt realizate prin preluarea de elemente din domeniul în care activează cursanţii (bancar, marketing, vânzări, HR etc).

C. Cursuri de limbi străine – limbaj specializat (economic, juridic, medical, tehnic etc)

Acestea se adresează persoanelor care doresc să aprofundeze un anumit tip de limbaj, pe care îl folosesc în mod curent în activitatea lor profesională. Se recomandă ca aceşti cursanţi să se afle la un nivel mediu de cunoaştere a limbii ţintă (în caz contrar, se recomandă parcurgerea unui modul de limbaj general în prealabil).

D. Cursuri speciale de pregătire pentru examenele internaţionale

Acestea se axează în mod deosebit pe cerinţele şi modelul examenului ales şi includ materiale specializate, precum şi simulări ale examenelor propriu-zise. Astfel, prin parcurgerea acestor cursuri, clientul va putea să participe cu încredere la examinările respective şi să obţină rezultate mai mult decât satisfăcătoare în cadrul acestora.

5

Page 7: Brosura A Best Interactiv

NOU!!! - Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv a demarat proce-dura de acreditare LCCI, prin LCCIEB - The London Chamber of Com-merce & Industry Examinations Board urmând să devină - în foarte scurt timp - CENTRU LOCAL DE TESTARE LCCI.

Detalii despre recunoaşterea internaţională a testărilor LCCI pe: www.lccieb.co sau www.lcciromania.ro.

Notă:Pentru celelalte tipuri de atestări, Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv nu organizează testările propriu-zise, dar vă poate pune la dispoziţie consilierea necesară, astfel încât

dumneavoastră să vă adresaţi instituţiilor abilitate.

E. Cursuri de limba română pentru străini

Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv organizează cursuri de limba română pentru străinii din mediul educaţional şi de afaceri. Acestea sunt axate atât pe cunoştinţele lingvistice, cât şi pe elemente de cultură şi civilizaţie românească.

NOU!!! - Există şi posibilitatea ca 30% din sesiunile aferente unui modul să fie online; astfel, în cazul în care cursantul este nevoit să părăsească România pentru o perioadă mai mică/ mai mare de timp, se asigură continuitatea în studiu.

Avantajele cursurilor de limbi străine A_BEST Interactiv:● traineri dedicaţi şi responsabili, inclusiv din mediul universitar, cu experienţă în predarea limbii ţintă adulţilor;● aplicarea metodei comunicative de predare a limbii ţintă;● atenţie specială acordată relaţiei cursant – trainer;● atmosfera relaxată şi prietenoasă, propice studiului;● evaluări periodice ale cunoştinţelor, realiste, riguroase şi constructive;● program flexibil;● NOU!!! - posibilitatea oganizării cursurilor în sistem team-teaching; ● suporturi de curs gratuite, furnizate de edituri consacrate;● preţuri cu adevărat competitive.

6

Page 8: Brosura A Best Interactiv

Traineri

7

Trainerii A_BEST Interactiv se remarcă prin excelenta pregătire academică şi prin dinamism.

Toţi sunt absolvenţi ai facultăţilor de profil şi au experienţă în predarea limbilor străine. Majoritatea au studii aprofundate în domeniu (programe de masterat, de doctorat, cursuri de perfecţionare), făcând parte inclusiv din mediul universitar.

Vârsta medie a trainerilor A_BEST Interactiv nu depăşeste 33 de ani, componentă care contribuie major, printre alţi factori, la dinamismul cursurilor noastre.

MISIUNEA TRAINERILOR A_BEST Interactiv

Permanenta implementare a celor mai moderne metode de predare şi adoptarea unui cod de etică profesională adecvat.

VALORILE TRAINERILOR A_BEST Interactiv:

● Profesionalismul: un ingredient imperios necesar al succesului;● Inovaţia şi adaptabilitatea: nimic din ceea ce este nou nu este imposibil;● Seriozitatea şi perseverenţa;● Informarea şi cunoaşterea: permanenta conectare la pulsul unei lumi în continuă transformare.

OBIECTIVUL TRAINERILOR A_BEST Interactiv: rapida şi eficienta dezvoltare a abilităţilor lingvistice ale cursanţilor A_BEST Interactiv, într-o manieră interactivă şi relaxată.

Page 9: Brosura A Best Interactiv

Valoarea Centrului nostru de Limbi Străine este dată de suma valorilor trainerilor noştri colaboratori!

Vă invităm să faceţi cunoştinţă cu o parte dintre aceştia:

● EDUARD BUCESCU (29 ani) - trainer colaborator - limba engleză, limba franceză şi limba română pentru străini:

Absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti, secţia Engleză – Franceză şi al programului de masterat în Lingvistică aplicată – profil didactic, Eduard este admis în septembrie 2005 la Şcoala Doctorală din cadrul Universităţii din Bucureşti (secţiunea de Studii culturale şi literare), pe care o urmează până în prezent.

Eduard are o bogată activitate profesională: este traducător colaborator al Editurii Curtea Veche, traducător colaborator al Editurii Humanitas, asistent universitar în cadrul Universităţii Româno-Americane (specializarea: corespondenţa de afaceri); titular al Facultăţii de Studii Europene, în cadrul aceleiaşi Universităţi.

Activitatea sa ştiinţifică şi publicistică este una remarcabilă, participând la numeroase conferinţe şi fiind autor / coautor a numeroase culegeri şi cursuri universitare, dintre care menţionăm doar: Introduction to Business English, curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, 2 ediţii (coautor); Business Leadership: Creating the Future, curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, 2 ediţii (coautor); The 2 Ms: English for Management and Marketing, curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, 2 ediţii (coautor); English for European Integration, curs universitar Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006. (coordonator şi coautor); Focus on Business English, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007 (coautor).

8

Page 10: Brosura A Best Interactiv

9

● ANCA STERE (33 ani) - trainer colaborator - limba engleză şi limba română pentru străini:

Anca este absolventă a Facultăţii de Litere, în cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 1999. De asemenea, a absolvit două masterate în cadrul aceleiaşi Universităţi.

Are o considerabilă experienţă şi exerciţiu în predarea şi utilizarea în contexte diferite a limbii engleze, considerând faptul că începe să predea cursuri de limbă engleză şi să traducă materiale din diverse domenii încă din facultate.

Bursele obţinute ca cercetător antropolog în cadrul unui Institut aparţinând Academiei Române i-au oferit posibilitatea exersării şi a perfecţionării limbii în Marea Britanie şi în Statele Unite ale Americii.

● RODICA IONAŞ (34 ani) - trainer colaborator - limba engleză şi limba română pentru străini:

Cu o considerabilă experienţă în predarea limbii engleze, Rodica Ionaş este absolventă a Facultăţii de Filozofie, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 1997 şi a Facultăţii de Litere, secţia Română - Engleză, din cadrul Universităţii Spiru Haret, promoţia 2007 şi proaspăt absolventă a cursurilor de masterat în Traducerea şi Interpretarea Textului Literar Contemporan, în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Limbi Germanice.

Pasiunea ei pentru limba engleză este reflectată şi de traducerile literare de poezie, piese de teatru şi proză, pe care le-a făcut de-a lungul timpului, precum şi de subtitrările de filme din limba engleză, pe care le-a realizat.

Page 11: Brosura A Best Interactiv

● RODICA V. CĂPĂTICI (33 ani) - trainer colaborator - limba franceză şi limba română pentru străini:

Cu experienţă în predarea limbii franceze, Rodica are o excelentă pregătire academică. Astfel, ea este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, cu specializarea limba franceză.

Ea şi-a completat educaţia în cadrul SNSPA, în Bucureşti, urmând studiile academice postuniversitare de Ştiinte Politice şi studiile doctorale în Ştiinţe Politice, specializarea “Studii de gen”.

● CRISTINA DUCULESCU (32 ani) - trainer colaborator - limba engleză, limba franceză şi limba română pentru străini:

Cristina Duculescu este absolventă a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine, specializările Franceză-Engleză, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2001. De asemenea, în mai 2009 a absolvit un masterat în Lingvistică franceză la Arizona State University, School of International Languages and Cultures, USA.

Fost asistent universitar pentru predarea limbii franceze la Arizona State University, Cristina are o bogată experiență în lucrul cu studenții bilingvi sau a căror limbă maternă este alta decât româna și exercițiu în utilizarea într-un mediu multicultural, în contexte diferite, a limbii engleze și a limbii franceze.

De-a lungul anilor, Cristina și-a cultivat pasiunea și abilitățile pentru limbile străine, având numeroase colaborări ca traducător și profesor, atât în România cât și în Statele Unite.

10

Page 12: Brosura A Best Interactiv

11

● DANIELA IEREMIA (33 ani) - trainer colaborator - limba italiană şi limba română pentru străini:

Daniela Ieremia este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – secţia Italiană - Franceză, în cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 1999. De asemenea, a absolvit cursurile Liceului Teoretic Dante Alighieri din Bucureşti – profil limba italiană.

Colaborările cu societăţi cu capital mixt român – italian, de-a lungul unei perioade de peste 10 ani, i-au oferit posibilitatea exersării şi a perfecţionării limbii italiene, atât prin activităţi de traducere, cât şi de interpretariat simultan şi consecutiv.

● DENISA RABOCEA (34 ani) - trainer colaborator - limba germană şi limba română pentru străini:

Denisa Rabocea este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – secţia germană-engleză, în cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 1998.

Denisa are o considerabilă experienţă şi exerciţiu în predarea şi utilizarea în contexte diferite a limbii germane şi a limbii engleze, considerând faptul că, de exemplu, în anul universitar 2008-2009, a predat cursuri de germană studenţilor din anii 1 si 2 ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, fiind de asemenea implicată în diverse proiecte de traducere.

Ca arie de expertiză specială, Denisa poate susţine cursuri de limba germană pentru sistemul bancar, având – pe lângă cunoştinţele lingvistice necesare – şi vaste cunoştinţe despre managementul instituţiilor financiare.

Page 13: Brosura A Best Interactiv

12

Interpretariat si traducere

Servicii de interpretariat

Interpreţii A_BEST Interactiv pot deveni vocea dumneavaostră, facilitându-vă comunicarea cu partenerii străini, la:

- întâlniri de afaceri;- conferinţe; - negocieri; - oficierea căsătoriilor;- semnarea documentelor la notariat;- seminarii; - licitaţii;- interviuri;- evenimente sociale diverse.

Se efectuează interpretariat consecutiv şi interpretariat simultan (la căşti sau whispering / chouchotage).

Servicii de traducere în sistem project-based

Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv poate deveni partenerul dumneavoastră de încredere atunci când aveţi nevoie de servicii de traducere profesioniste, în cadrul unui anumit proiect pe care îl derulaţi.

Page 14: Brosura A Best Interactiv

Clienti

13

Dorim să le mulţumim clienţilor noştri, care s-au convins de seriozitatea oferită de Centrul de Limbi Străine A_BEST Interactiv la scurt timp de la contactarea sa:

AKZO-NOBEL COATINGSMETEOR GRUPHANSEN AMD GRUP EXPERT SPRLELECTRO IMPEX.

TESTIMONIALE:

„Numiţi caractristica cea mai importantă a cursului din punctul dumneavoastră de vedere”.

• „Adaptat cerinţelor cursantului.” (Antonela Dobre, sales manager – HANSEN, 03.07.2009).

• „Este atractiv, accesibil şi foarte util!” (Dumitru Marinescu, jurist, director – AMD GRUP EXPERT SPRL, 10.07.2009).

15

Page 15: Brosura A Best Interactiv

14

Adresa:

Mihai Bravu – intersecţie cu Calea Vitan, strada Caluşari, nr. 2, sectorul 3, Bucureşti

Telefon:

Tel. mobil: 0762. 274. 914Tel./Fax: 031. 410. 94. 69

E-mail:

[email protected]

Web:

www.abest.ro

Contact

Page 16: Brosura A Best Interactiv