Brasov Tronson

download Brasov Tronson

of 84

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  22
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Brasov

Transcript of Brasov Tronson

 • DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

  Contract de servicii: Revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic si a

  Detaliilor de Executie pentru Varianta de Ocolire A Municipiului Brasov, Tronson II, DN 11 - DN 13

  Coduri CPV:

  71.32.25.00-6- Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport

  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.

  DIRECTIA LICITATII, CONTRACTARE SI SERVICII SUPORT

  Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873 CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

  Tel.: (+4 021) 264.32.92 Fax: (+4 021) 318.66.62 Email: procurement@andnet.ro

  Operator de date cu caracter personal nr. 16562

 • 2

  CUPRINSUL DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

  Capitolul 1 Fisa de date a achizitiei

  Capitolul 2 Caietul de sarcini

  Capitolul 3 Formulare

  Capitolul 4 Contractul de servicii

 • 3

  CAPITOLUL 1 - FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  La intocmirea ofertelor, ofertanii trebuie s respecte toate instruciunile mentionate in Fisa de Date a Achizitiei, toate specificatiile prezentate in Caietul de Sarcini precum si sa completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire.

  Formularele si declaratiile prevzute n cadrul documentaiei de atribuire trebuie completate n mod corespunztor. Formularele, declaraiile i certificatele prevzute trebuie semnate, n original, dac nu se specific altfel, de persoanele sau instituiile autorizate.

  Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a solicita certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, clarificri si dup caz, completri ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea ndeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea conformittii ofertei cu cerintele solicitate.

  1. Informaii generale

  1.1. Autoritatea contractant:

  Denumire:Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR SA)

  Adres: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureti, Sector 1, cod postal 010873, Romnia

  Persoan de contact: Horia Nicolae Director Licitatii, Contractare si Servicii Suport - CNADNR SA

  n atenia: Horia Nicolae Director Licitatii, Contractare si Servicii Suport CNADNR SA

  Telefon: +40 (21) 264 32 92

  E-mail: procurement@andnet.ro Fax: +40 (21) 318 66 62

  Adres de internet: www.cnadnr.ro

  1.2. Beneficiarul final al contractului:

  Denumire: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR SA)

  Adres: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureti, sector 1, cod postal 010873, Romnia

  Persoan de contact: Horia Nicolae Director Licitatii, Contractare si Servicii Suport - CNADNR SA

  n atenia: Horia Nicolae Director Licitatii, Contractare si Servicii Suport CNADNR SA

  Telefon: +40 (21) 264 32 92

  E-mail: procurement@andnet.ro Fax: +40 (21) 318 66 62

  Adres de internet: www.cnadnr.ro

  1.3 Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante

  Ministere ori alte autoriti publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local X

  Constructii si amenajari teritoriale X

  Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante

  DA O NU X

  1.4 Calendarul procedurii de atribuire

  DATA ORA1) LOCAIA

  Termen limit de depunere a ofertelor 23.10.2012 11:00 CNADNR SA

  Data edinei de deschidere a ofertelor4) 23.10.2012 13:00 CNADNR SA

  Informarea ofertanilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire

  30.10.2012 CNADNR SA

  Data estimativa pentru semnarea contractului 06.11.2012 CNADNR SA

 • 4

  1) Ora local a autoritii contractante

  1.5 Sursa de finanare:

  - Bugetul de venituri si cheltuieli al CNADNR

  Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare

  Da X NU O

  Dac DA, facei referire la proiect/program:

  2. OBIECTUL CONTRACTULUI

  2.1. Descriere

  2.1.1) Denumire contract: Revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Brasov, Tronson II, DN 11 - DN 13,

  2.1.2) Tip Contract:

  Servicii X

  2.1.3) Descrierea serviciilor care vor fi prestate

  Revizuirea/actualizarea studiului de fezabilitate prin elaborarea analizei cost beneficiu, a studiului de trafic si a Devizului General si acordarea de asistenta tehnica pentru intocmirea cererii de finantare pentru varianta de ocolire Braov, Tronson II DN 11 - DN13. Elaborarea analizei cost beneficiu si a studiului de trafic va cuprinde si Tronsonul I DN 1 DN 11, respectiv Tronsonul III DN 13 DN 1.

  Locaia de prestare a serviciilor: Romania

  Cod CPV

  71.32.25.00-6- Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport

  2.1.4) Procedura se finalizeaz prin: Contract de achiziie public: X

  ncheierea unui acord-cadru: O

  2.1.5) Durata contractului de achiziie public

  30 zile

  3. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI

  3.1. Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz)

  DA X NU O

  3.1.1. Contract rezervat DA O NU X

  3.1.2. Altele DA X NU O

  Conform modelului de contract prezentat in Documentatia de Atribuire

 • 5

  3.1.3) Garantia de buna executie

  Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari si completata conform Formularului nr. 15A/Formularului nr. 15B din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante n termen de 15 zile de la semnarea contractului.

  4. PROCEDURA

  4.1) Procedura

  Achizitie directa

  4.2) Etapa final de licitaie electronic DA O NU X

  4.3) Legislaia aplicat

  Legislaia aplicabil:

  Art. 19 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Autoritatea contractant achiziioneaza direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform

  prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 15.000 euro pentru

  fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ.

  Ordinul Autorittii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010, privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitaii cu ofert independent, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701/20.10.2010.

  Ordinul Autorittii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 313/2011

  5. CRITERII DE CALIFICARE

  Participarea la procedur Participarea la procedura de atribuire este permis tuturor operatorilor economici.

  5.1) Situaia personal a ofertantului

  Criteriu:

  Situaia personal a ofertantului

  NOTE : in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente

  pentru fiecare dintre operatorii economici; documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data

  prezentarii lor. in cazul unei asocieri, se vor completa formularele

  prezentate in Documentatia de Atribuire pentru fiecare dintre operatorii economici.

  Se vor prezenta Formularul A si Formularul B din Sectiunea 3 Formulare.

  NOTE:

  Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii:

  a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;

  b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;

  Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din

 • 6

  urmatoarele situatii:

  a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

  b) nu si-a indeplinit obligatiile de plat a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

  b^1) in ultimii 2 ani s-a aflat in situatia de a nu isi fi indeplinit sau de a-si fi indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

  c) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotrarea definitiv a unei instante judectoresti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesional;

  d) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare.

  5.1.1. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006

  Persoane juridice/fizice romane si straine

  Soli