Bransamente Electrice Subterane

of 7 /7

description

Clasificare Bransamentelor Electrice Subterane

Transcript of Bransamente Electrice Subterane

Page 1: Bransamente Electrice Subterane
Page 2: Bransamente Electrice Subterane

Ce este bransamentul electric?

Bransamentul electric reprezinta instalatia de joasa tensiune destinata alimentarii cu energie electrica a unui consumator, executata de la linia electrica de distributie pana la contorul electric de la consumator.

Page 3: Bransamente Electrice Subterane

Clasificarea bransamentelor

Bransamentul subteran asigura legatura in cablu de la reteaua electrica de distributie la nisa de bransament a abonatului, acestea se pot racorda direct din cablul principal de alimentare.

Bransamentul aerian asigura racordarea direct de la reteaua electrica aeriana, nefiind necesare alte operatii .

Page 4: Bransamente Electrice Subterane

Materiale componente:

Cablurile electrice:

Cleme de legatura:

Mansoane de derivatie si legatura:

Cleme de derivatie:

Page 5: Bransamente Electrice Subterane

Procesul tehnologic:

Lucrarile de executare a bransamentelor subterane se realizeaza de personal special instruit si dotat cu scule si utilaje corespunzatoare acestui fel de lucrari.

Page 6: Bransamente Electrice Subterane

Incercarile si punerile in tensiune• Determinarea continuitatii

conductoarelor cablului:

• Identificarea fazelor la ambele capete:

• Incercarea rezistentei de izolatie:

Page 7: Bransamente Electrice Subterane

Masuri de protectie a muncii: