Bogdan Stoicescu.ias

17
Operatiunile de leasing Cadrul de desfasurare, oportunitati si limite dupa cinci ani de practica in Romania Bogdan Stoicescu – Tax Manager Septembrie 2002

Transcript of Bogdan Stoicescu.ias

Page 1: Bogdan Stoicescu.ias

Operatiunile de leasingCadrul de desfasurare, oportunitati

si limite

dupa cinci ani de practica in Romania

Operatiunile de leasingCadrul de desfasurare, oportunitati

si limite

dupa cinci ani de practica in Romania

Bogdan Stoicescu – Tax Manager

Septembrie 2002

Bogdan Stoicescu – Tax Manager

Septembrie 2002

Page 2: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers2

Cuprins

1. Prevederi de ordin general1. Cadrul legislativ

2. Operatiunea de leasing

3. Leasing financiar

4. Leasing operational

5. IAS 17 – Leasing

2. Probleme fiscale in aria leasingului• Operational / financiar

• Impactul legii 414/2002 privind Impozitul pe profit

Page 3: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers3

Prevederi de ordin general Cadrul legislativ

• OG nr. 51/1997 privind operatiunile si societatile de leasing - republicata - Ianuarie 2000;

• OMF 686/1999 pentru aprobarea Normelor privind inregistrarea contabila a operatiunilor de leasing;

• L 149/2000 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;

• C BNR 3/2000 - privind inregistrarea in Contabilitatea bancilor a operatiunilor de leasing

• R BNR 3/1997, cu modificarile ulterioare (in special Circulara 26/2001)

Page 4: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers4

Prevederi de ordin generalOperatiunea de leasing

Operatiunea prin care o parte, denumita locator/finantator transmite

pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al

carui proprietar este, celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea

acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la

sfirsitul perioadei de leasing locatorul se obliga sa respecte dreptul de

optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul

sau de a inceta raporturile contractuale.

Page 5: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers5

Prevederi de ordin generalLeasing financiar

Operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:

• riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;

• partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

• utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (de piata) pe care bunul respectiv o are la data la care optiunea poate fi exprimata;

• perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca, in final, dreptul de proprietate nu este transferat.

Page 6: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers6

Prevederi de ordin generalLeasing operational

Operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una dintre

conditiile prevazute anterior.

Page 7: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers7

Prevederi de ordin generalContractul de leasing

PARTILE

• Locatorul poate fi o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.

• Locatarul poate fi orice persoana fizica sau juridica romana sau straina.

OBIECTUL

• Bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor si a drepturilor de autor.

DURATA

• Contractele de leasing pot fi incheiate pe o durata minima de un an.

Page 8: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers8

Prevederi de ordin generalVenituri si cheltuieli

Leasing operational

LOCATOR Venituri:

1. Rata de leasing = amortizare + beneficiu2. Valoare reziduala

Cheltuieli1. Amortizare

LOCATARCheltuieli:1. Rata de leasing= amortizare+beneficiu

(incluzand impozitul pe veniturile nerezidentilor in cazul operatiunii de leasing cu societate de leasing nerezidenta)

Leasing finanaciar

LOCATORVenituri:

1. Dobanda2. Venituri din eventuale indexari

LOCATARCheltuieli:1. Amortizare + dobanda (incluzand

impozitul pe veniturile nerezidentilor in cazul operatiunii de leasing cu societate de leasing nerezidenta)

2. Cheltuieli cu eventuale indexari

Page 9: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers9

IAS 17 - Leasing

Leasing

Acord prin care locatorul cedeaza locatarului dreptul de a utiliza un bun pentru o

perioada de timp in schimbul unei plati sau serii de plati.

Page 10: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers10

IAS 17 - Leasing

Leasing Financiar

Operatiunea de leasing care transfera in mare masura toate riscurile si avantajele

aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi

transferat sau nu.

Leasing Operational

Operatiunea de leasing care nu intra in categoria leasingului financiar.

Page 11: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers11

IAS 17 - Leasing

Leasing Financiar/ Leasing Operational

Transferul riscurilor si avantajelor aferente titlului de proprietate a bunului in regim de leasing

Locatorului Locatarului

Fondul tranzactiei primeaza fata de forma contractului

Page 12: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers12

IAS 17 - Leasing

Leasing Financiar

• transferarea catre locatar a titlului de proprietate asupra bunului pana la

sfarsitul contrcatului de leasing;

• locatarul are optiunea de cumparare la un pret estimat suficient de mic fata

de valoarea justa astfel incat exista in mod rezonabil certitudinea ca

optiunea va fi exercitata;

• durata contrcatului acopera in cea mai mare parte durata de viata a bunului

– chiar daca titlul nu este transferat;

• la inceputul contractului valoarea actualizata a platilor minime de leasing

este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului;

Page 13: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers13

Probleme in aria leasingului

Leasing financiar vs leasing operational

optiunea de cumparare > leasing financiar

Pretul de cumparare – 50% din valoarea de intrare – la data

exercitarii optiunii de cumparare

Valoarea reziduala - inceputul contractului

Reclasificare Implicatii fiscale majore

Page 14: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers14

Impactul Legii 414/2002 privind impozitul pe profit (Art. 10)

Impact asupra operatiunilor de leasing

Deductibilitatea dobanzii (si a pierderilor din diferente de curs valutar):

1. Gradul de indatorare (GI) <1>

(durata creditului)

2. Natura creditorului institutii de credit autorizate sau

nu

Page 15: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers15

Impactul Legii 414/2002 privind impozitul pe profit (Art. 10)

Gradul de indatorare

(GI) Gradul de indatorare =

1. GI < 1 Nu se aplica restrictiile specifice GI

2. GI 1 Deductibilitate pana la nivelul sumei din veniturile din dobanzi + 10% din celelalte venituri.

Capital imprumutat

Capital propriu= ?

Deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile/FX

Page 16: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers16

Impactul Legii 414/2002 privind impozitul pe profit (Art. 10)

Gradul de indatorare - continuare

• Cheltuieli din diferente de curs valutar mai mari decat veniturile similare

diferenta va fi tratata ca o dobanda

• Exceptie de la regulile de mai sus: dobanzile si pierderile din diferentele de curs valutar pentru imprumuturi obtinute direct/indirect de la banci internationale de dezvoltare si alte institutii similare, precum si cele garantate de stat.

Page 17: Bogdan Stoicescu.ias

PricewaterhouseCoopers17

Impactul Legii 414/2002 privind impozitul pe profit (Art. 10)

Natura creditorului

• Imprumuturi de la banci/institutii de credit - fara limite

• Imprumuturi acordate de alte institutii decat cele de credit:

– EURIBOR + 2% - EURO– LIBOR + 2% - alte valute– nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR (27.2%-August)- ROL