Bogdan Edilitare

download Bogdan Edilitare

of 24

 • date post

  18-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  15
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Se va elabora documentaţia de proiectare pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare pentru o localitate la care sunt date următoarele elemente:

Transcript of Bogdan Edilitare

UNIVERSITATEATEHNICADECONSTRUCTIIBUCURESTIFACULTATEADEGEODEZIEConstructii edilitare NUMELE : Birzan Bogdan ANUL : Master I GRUPA : 22013-20141TEMAPROIECTULUISe a e!a"ora do#$%enta&ia de 'roie#tare 'entr$ !$#r(ri!e de a!i%entare #$ a'()i #ana!izare 'entr$ o !o#a!itate !a #are s$nt date $r%(toare!e e!e%ente: Lo#a!itatea este $n ora) sit$at *ntr-o zon( de dea! #$ o 'o'$!a&ie de:Ni+,-00./000n.-000N 1!o#$itori23 $nde:- Ni - n$%(r$! de !o#$itori4- n 5 n$%(r$! de ordine a! gr$'ei4- N 5 n$%(r$! de ordine a! st$dent$!$i *n gr$'(67ra)$! a aea *n *ntregi%e #!(diri de !o#$it #$ regi% de *n(! i%e P.4 1'arteri 4 eta8e2i P 1'arter26 9o% #onsidera #( /-: ;!o#< !o#$ies# !a P.4 1"!o#2 )i 2-: ;!o#< !o#$ies# !a P 1#as(26 La %arginea ora)$!$i se a #onstr$i o '!at=or%( ind$stria!( #$ 'ro=i! a!i%entar6 A'a ne#esar( 'entr$ 'ro#es$! te>no!ogi# este de #a!itatea a'ei 'ota"i!e6Ne#esar$! dea'('entr$'ro#es$! te>no!ogi#estee#>ia!ent$! a1-!?s3 #onsiderat$ni=or% 'e tot ti%'$! an$!$i61. Coninutul proiectului12 Piese s#rise: @a!#$!e!erea!izate: #a!#$!$! de"ite!or3 di%ensionarea#a't(rii dea'(5s$rsas$"teran(3 #a!#$!$! dia%etr$!$i te>ni#o-e#ono%i#a!ad$#&i$nii3 #a!#$!$! o!$%$!$i rezeror$!$i de a'( 'ota"i!(3 #a!#$!$!re&e!ei de distri"$&ie3 #a!#$!$! re&e!ei de #ana!izare622 Piese desenate: P!an$! de sit$a&ie 2 SISTEMULDEALIMENTARECUAPSistemulde alimentare cu apre'rezint( $n #o%'!eA de !$#r(riinginere)ti 'rin#are:-se 're!eeaz( a'a dintr-o s$rs( nat$ra!( 1s$"teran(3 rB$3 !a#24-se trateaz( 1da#( este neoie2 'entr$ a #ores'$nde #a!it(&ii #er$te de #ons$%ator4-se trans'ort(3 se*n%agazineaz( )ise distri"$ie*n #antitatea #er$t()i !a'resi$neane#esar(6@o%'onente!e $n$i siste% de a!i%entare #$ a'( s$nt $r%(toare!e:C 5 captare3 're!eeaz( a'a din s$rs(4T 5 uzina de apa (tratare)3 'rin #are se #ore#teaz( #a!itatea a'ei s$rsei4A 5 aduciuni3 trans'ort( a'a *ntre o"ie#te!e s#>e%ei4R, CA 5 complex de nmagazinare i asigurare a presiunii4SP3 SRP 5 staii de pompare i de repompare3 asig$r( e!e%ente!e >idrodina%i#e 'entr$trans'ort$! a'ei *n di=erite #on=ig$ra&ii3 *n #are trans'ort$! graita&iona! n$ este 'osi"i!4RD5 reea de distribuie3 toate #ond$#te!e )iinsta!a&ii!e #$ ro!$!s( trans'orte a'a !a#ons$%ator6Ca#torii #arein=!$en&eaz(a!egereas#>e%ei siste%$!$i dea!i%entare#$a'(s$nt:- nat$ra s$rsei de a'(4- re!ie=$! teren$!$i in=!$en&eaz( n$%(r$! tre'te!or de 'o%'are3 ti'$! de rezeror4- %(ri%ea de"it$!$i ne#esar4- 'resi$nea4- iteze!e6Necesarul de ap re'rezint( #antitatea de a'( #are satis=a#e integra! neoi!e dea'( *ntr-$n #entr$ 'o'$!at 'e #ategorii de #ons$%6 @ategorii!e de #ons$% #$'rind:- neoi %ena8ere 1gos'od(re)ti24- neoi '$"!i#e 1)#o!i3 s'ita!e3 #re)e3 instit$&ii '$"!i#e24- neoi 'entr$ ind$stria !o#a!( de deserire a #entr$!$i 'o'$!at4- neoi s'e#ia!e: stro'it s'a&ii erzi3 s'(!at str(zi3 $r"anis%3 'entr$#o%"atreain#endi$!$i6 3CALCULE EFECTUATECalculul numrului de locuitori, al debitului mediu zilnic, al debitului maxim zilnic, al debitului maxim orar, olumul rezerei de incendiu !i calculul celor " debite# $%C, $%%C , $%%&N n Ni + + = 500 700 6500 3 $nde:Ni 5 re'rezint( n$%(r$! de!o#$itori4n 5 n$%(r$! de ordine a! gr$'ei 1n+224N 5 n$%(r$! de ordine a! st$dent$!$i *n gr$'( 1N+126Ni=8400 [locDintre a#e)tia:[ ] [ ][ ] [ ] loc 2100 N 25% P la locuiesc loc 25%loc 6300 N 75% 4 P la locuiesc loc 75%ii= = +Se #onsider( debitul industrial Qind +1- ;!?s< +12E, ;%3?zi24Tie 5 d$rata de #a!#$! ne#esar( stingerii in#endii!or eAterioare 1Gie+3 >24n* 5 n$%(r$! de 8et$ri 'entr$ >idran&ii interiori 1n8+124(ii 5 de"it$! s'e#i=i# ne#esar stingerii in#endii!or de !a interior4Jii +- !?s +1K%3?>Tii 5 d$rata de ti%' nor%ata 'entr$ stingerea in#endii!or de !a interior 1Gii+10 %in24a 5 #oe=i#ient de red$#ere 1a+03/26VRI = %0%#3/ [(%

VIICIIind ie or S PVIIind ii or S PCIIind RI zi S PCIQ Qh m Q q Q k k Qh m Q q Q k k Qzi m Q Q Q k k Q+ + =+ + =+ + =] / [ ) (] / [ ) (] / [ ) (3max3max3maxCIIQ- sedi%ensioneazaretea$adedistri"$tieast=e! in#at saseasig$re'resi$nea%ini%a5N0# loc4i5o0i !0/000 13-01-000 133-2-000 133-0000 132-VIIQ- #a!#$!e!erete!ei dedistri"$tieast=e! in#at intoatenod$ri!erete!ei saae%o'resi$ne %ini%a de / %?@ATR% 5 'erioada de ti%' de re=a#ere d$'a in#endi$$R% 5 de"it$! rezerei de in#endi$3 #are se #a!#$!eaz( #$ =or%$!a:] / [ 243zi mTVQRIRIRI =TR%+ 246663, > LGRI+ 24 >/zi] [m .52 02 3 V Q3! != =In $r%a #a!#$!e!or s-a$ o"&in$t $r%(toare!e a!ori a!e de"ite!or:/"] [m 20#.4$ Q/"] [m 1#6.71 Q/zi] [m 3447.04 Q3 V!!3 %!!3 %!===Di()67io6,0), c,8590ii *) ,89 : 74079 74;5)0,69Se da$:++K0 %?zi-#oe=i#ient de 'er%ea"i!itate4d+13%-distan a !a #are se gase te strat$! #$ nie! !i"er =a ( de #ota teren$!$i4 ,+1332 %-grosi%ea strat$!$i de a'(4i+03021 -'anta 'iezo%etri#( a strat$!$i4D-)+03- %%-dia%etr$! 'arti#$!e!or4p+032--'orozitatea strat$!$i(opt1 pu+K3- !?s- de"it$! o'ti% 'entr$ =ie#are 'o%'(4s+362-%-denie!area4T+20zi!e-'erioadadeti%''Bn(#Bndo'at('o!$at(estedistr$s( *naintedeaa8$nge !a strat$! de a'(4NH*+10-;%idrodina%i#6Se #ere s( se deter%ine:n 5 n$%(r$! de '$&$ri4. 5 !$ngi%ea =ront$!$i de #a'tare4a 5 distan&a *ntre '$&$ri4DPS 5 distan&a de 'rote#&ie sanitar(662 & 1 =optCIqQn 4] [mi K H QLCI =4] [mnLa =Deoare#eaM-0%3 at$n#i !$ngi%ea=ront$!$i de#a'tareLsere#a!#$!eaz(3 #$=or%$!a L=30= Dl,5="#/3idra$!i#(4P 5 'eri%etr$! $dat4CP" 5 #ota 'iezo%etri#( *n '$&$! 34/r 5 'ierderea de sar#in(4,p 5 *n(!&i%ea de 'o%'are6C,lc4l4l *i,()504l4i 5)26ico?)co6o(ic ,l ,*4c=i46iiAduciunile re'rezint( tota!itatea #onstr$#&ii!or3 insta!a&ii!or )i e#>i'a%ente!or #$a8$tor$! #(rora a'a este trans'ortat( de !a #a'tare #(tre rezeroare!e de *n%agazinarea!e "ene=i#iar$!$i 1!o#a!it(&ii26Cor%$!e!e)i date!e=o!osite 'entr$ #a!#$!$! dia%etr$!$i te>ni#o-e#ono%i# a!ad$#&i$nii s$nt:$100114] [46 / 12= === =nRnCDQ

mmQD" Qra rr ! prrh h H HQ % hD L%C !DP"R+ + = = === =2520#26 . 0#40 5 #oe=i#ient$! 'ierderi!or de sar#in( !iniare41 5 %od$! de rezisten&( >idra$!i#(4/rr 5 'ierderea de sar#in( 'e re=$!are4/ra 5 'ierderea de sar#in( 'e as'ira&ie6@ost$ri PACSIN?%! *n =$n#&ie de dia%etr$:Dn ;%%< @$ ;Q?%!e!t$ie!i de inesti&ie4CT 5 #>e!t$ie!i tota!e6A% a!es 'o%'a:11Ri!o-@ronoNor%-NL 12-?2-0 G$ratia 14-0 rot?%inO'+1/641 % QIC?2+/16K1 %3?>NCH O'NC+12- %12D[((L [(

&[(%+7A[(/>[(+7

c[?@[?M[7/+(320[(

HA2P[(

P[BCE[BC2+,6

c)[E+BC2C)[E+,6

U[E+(?lV[ECi[E+,6C5[E+,61-0KE00603EE0601/,/1262,-/6K-06023E2313K6043,6K31--16K32-63,2221216-/06122,,-46-E2-614223/46,014E16,42K14,6232000603141,162/,06/006021/4EKK6,E/6E4226E41164410021E63-1202,632306,32/2,06/01K1/63K13K436/0/300604E0K/06K1,36000602021-1/6-226421/642K6,E/,0K2600E12E6K43,63-323-16-021-,6//112K,6,1300060/0,K,06-,,46E40601E0-/36E006E11-6E1/6E4,E-2063EK34264--26/4,E03600312,6K/114,E6313-0060E,2110641,,6,30601K02-262206401-640/6,K,/2K36-EK0/4603-E6-1-2E,36E03-306E311,046E,0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.40.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.00Ce Ci Ct13D=//3#%8[((D6=/30[((&IC=%44.#04[(%+'i =0#0%$$ [(%+7C,lc4l4l >ol4(4l4i 0)')0>o04l4i *) ,89 8o5,;il9Rezeroarele de ap potabil: asig$r( e#>i!i"r$! siste%$!$i de a'roizionare #$ a'(6 D$'( rezeror:e(t orCIIQ Q Q + =0max asig$r( #o%'ensarea #ons$%$!$i de a'(4 rezera ne#esar( stingerii in#endii!or4 asig$r( rezera de aarie6 - $nde:UNDE14Tav) *u+a,a maxim- .e/,+u +e.a+a0ia u/ei a1a+ii 2/ o+e( es,e *a,- 2/3u/c0ie *e m-+imea *iame,+ului(Ti ) *u+a,a mi/im- .e+mis- /e3u/c0io/-+ii sis,emului *e alime/,a+e cua.-(Q ) *e4i,ul *e a.- ce .oa,e 3i ca.,a, *i/ su+se al,e+/a,i1e(Qmin)ca/,i,-0ilemi/ime*ea.-/ecesa+e3u/c0io/-+iisis,emului*ealime/,a+e cu a.- .e *u+a,a .+o*uce+ii u/ei a1a+ii.15O0,Ali()65,0) Co674( DiD)0)6=,O0,0C4(4l,5 O0,0C4(4l,5 E ?0-1 431, 431, 13-0 13-0 23,,1-2 431/ K333 13-0 3300 -3332-3 431/ 123-0 13-0 43-0 K3003- 431, 1,3,, 13-0 ,300 103,,-! 431/ 203K3 2300 K300 123K3!-" 431/ 2-300 3300 11300 14300"-# 431, 2E31, 43-0 1-3-0 133,,#-$ 431/ 33333 -3-0 21300 12333$-% 431/ 3/3-0 ,300 2/300 103-0%-10 431, 413,, -3-0 323-0 E31,10-11 431/ 4-3K3 ,300 3K3-0 /33311-12 431/ -0300 ,300 443-0 -3-012-13 431, -431, -3-0 -0300 431,13-1 431/ -K333 -3-0 --3-0 23K31-1! 431/ ,23-0 -3-0 ,1300 13-01!-1" 431, ,,3,, ,300 ,/300 -03341"-1# 431/ /03K3 -3-0 /23-0 -13,/1#-1$ 431/ /-300 ,300 /K3-0 -33-01$-1% 431, /E31, -3-0 K4300 -43K41%-20 431/ K3333 -300 KE300 --3,/20-21 431/ K/3-0 4300 E3300 --3-021-22 431, E13,, 3300 E,300 -433422-23 431/ E-3K3 2300 EK300 -231/23-2 431/ 100300 2300 100300 0300] / [ 1474.267 . 514] [1003max3maxzi m Q)am Q) aVzizi $omp= ==+=] [ 303.521] [33m Vm V V V Vriri a $omp rez=+ + =9a!ori o"&in$te:V,>=4/E611- [(%

Vco(8=2KE6E/- [(%

V0)'=10/26,11 [(%

C,lc4l4l 0)=)l)i *) *i750i;4=i) Reeaua de distribuie re'rezint( ansa%"!$! #ond$#te!or3 ar%(t$ri!or3 a'arate!orde %(s$r( )i #ontro! )i #onstr$#&ii!e aneA( 'rin #are a'a este 're!$at( de !a #onstr$#&ii!ede *n%agazinare 1rezeroare2 )i distri"$it( !a to&i #ons$%atorii *n #antitatea )i !a'resi$nea #er$t( de a#e)tia6 Este identi#( #$ tra%a strada!(6] 5 / [] [ 10$20] / [ #6 . 51 ] / [ 71 . #6 13m s lLQqm Ls l h m QCIIspCII=== =] 5 / [ 0.00474$ m s l qsp =16T0,7)4T0o67o6LV"D6[((

V)D RC i[( &50o67o6&i&D&c50[l+7

[(+7

[(1K4K0 262K0 262K0 0 161413K61006E0/06014,641-KE0603K2/40E,40 36040 -631E 262K0 36K0,E6--06K,00601K/--16-42,/06014KK/-10440 260E0 /640E -631E ,63,E060206,/00602/--46E40020600-4E11011-,0 26,,0 1060,E /640E K6/410-64K06E200602/--46E4002060102101101-,0 26,,0 126/2K1060,E1164012064/06E2E060312--,61231 0600KK1112-2144K0 262K0 262K0 0600 161413K61006E0/06014,641-KE0603K1E/40144,0 261K- 261K- 0600 160E3/62E0624/0601K/--16-42,/0600123-/-1714,K0 36230 36230 0600 16,14-634062-406022--36132E30600101KE013320 16-20 E6214 /6,E K64-1036/-06KE00602/--46E40020600E-314110134,0 261K- 261K- 0600 160E3/62E060KE060312--,61231 KE-0-412-134K0 262K0 262K0 0600 16143K61