Biologie Celula

of 21 /21
Celula Prof.Delia Bartha C.T.Auto Baia Sprie MM

Embed Size (px)

description

Biologie Celula

Transcript of Biologie Celula

Page 1: Biologie Celula

Celula

Prof.Delia Bartha

C.T.Auto Baia Sprie MM

Page 2: Biologie Celula

Cerinte programa bacalaureat conform Anexa 2 OMECTS nr.4800/31.08.2010

proba B 1-licee tehnologice CONŢINUTURI – CLASA A IX-A

2. CELULA - UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII2.1. STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI

(enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): - procariote: structură; - eucariote: - învelişul celulei: - membrană celulară (model mozaic fluid); - perete celular; - citoplasmă: - fundamentală;

- structurată - organite celulare: -reticul endoplasmatic, -ribozomi,

- mitocondrii, - aparat Golgi,

- lizozomi, - centrozom,

- plastide, - vacuole;

-nucleu -membrana nucleara -nucleoli -carioplasma-cromatina(acizii nucleici-tipuri si rol)

Page 3: Biologie Celula

CELULA PROCARIOTAare nucleul neconfigurat

Celula este unitatea structurala ,functionala si genetica a organismelor vii.

Celula procariota este caracteristica organismelor apartinatoare regnului Monera respectiv algelor albastre verzi( Nostoc

commune-cleiul pamantului ) si bacteriilor( bacilul tetanic,bacilul difteric,bacilul febrei tifoide )

Este alcatuita din:-perete celular fara celuloza

-membrana

-nucleul -este imprastiat in celula=nucleoid

-materialul genetic este ADN-ul (acidul dezoxiribonucleic) circular

Page 4: Biologie Celula

CELULA EUCARIOTAare nucleul configurat

Este caracteristica regnului Protista,Fungi(Ciuperci),Plante si Animale.

Alcatuire: a.Invelisul celular -peretele celular- cu celuloza numai la

plante -membrana

b.-citoplasma-cu organite celulare c.-nucleul-configurat

-materialul genetic format din ADN si ARN(acid ribonucleic)

Capabile de diviziune meiotica si mitotica

Page 5: Biologie Celula

Caracteristici Celula procariota Celula eucariota

Prezenta la Bacterii,alge albastre verzi

Toate celelalte organisme

nucleu Absent-prezent un nucleoid

prezent

organite ribozomi Ribozomi+toate celelate

La plante si plastide

Material genetic Nucleoid fara membrana

Nucleu cu membrana nucleara

ADN Circular situat in nucleoid

Prezent in nucleu,cloroplaste si mitocondrii

diviziune directa Mitoza si meioza

compartimentare slaba pronuntata

Nr.de proteine Aproximativ 3000 Aproximativ 30000

Page 6: Biologie Celula

a.Invelisul celular

La plante peretele celular delimiteaza protoplastul

La animale protoplastul este delimitat de plasmalema

Membrana celulara

-Este organizata:- dupa “modelul mozaicului fluid”

- formata din 2 straturi fosfolipidice si proteine inclavate

Page 7: Biologie Celula

b.Citoplasma

Genereaza spre exterior plasmalema Alcatuita din:-apa -substante organice -substante anorganice-contine organite celulare: -1.Reticul endoplasmic-R.E. -2.Ribozomii -3.Aparatul Golgi -4.Lizozomii -5.Mitocondriile -6.Plastidele -7.Vacuolele -8.Centrozomul

Page 8: Biologie Celula

1.Reticulul endoplasmic Este format dintr-un sistem de

tuburi,vezicule delimitate de o membrana simpla

Rol:asigura legaturile intercelulare Sunt 2 tipuri :-R.E.N.-Reticul

endoplasmic neted fara ribozomi -R.E.R. -Reticul

endoplasmic rugos cu ribozomi implicat in procesele biosintezei de proteine din

celula

Page 9: Biologie Celula

2.Ribozomii

Alcatuire:- din molecule proteice - ARN ribozomal

Rol:in sinteza proteica nu sunt delimitati de membrane

pot fi liberi sau atasati de R.E Se mai numesc si granulele lui Palade-dupa

numele dr.George Palade care i-a descoperit si care este laureat al Premiului

Nobel pentru Fiziologie(sau Medicina)-1974.

Page 10: Biologie Celula

3.Aparatul Golgi-(dictiozomul)

Alcatuire:-sistem de cisterne sau saci turtiti cu vezicule

Este delimitat de o citomembrana simpla

Rol:de procesare si directionarea a macromoleculelor sintetizate in celula

spre diferite destinatii.

Page 11: Biologie Celula

4.Lizozomii

Alcatuire:contin enzime hidrolitice Roluri:-transporta enzimele in citoplasma

-distrug organitele uzate Sunt delimitate de o singura citomembrana

Se gasesc in numar mare in celula animala,numarul si continutul lor depinde de

specie.

Page 12: Biologie Celula

5.Mitocondrii Sunt organite semiautonome care se pot divide

Alcatuire:-au 2 citomembrane

-contin ADN mitocondrial

-ARN mitocondrial

- ribozomi

-matrice Roluri:-elibereaza energia provenita din procesele de

oxidare a substantelor organice

-energia eliberata este utilizata in sinteza de ATP(adenozintrifosfat)

-prin scindarea ATP-ului se elibereaza energie folosita de celula pentru a-si indeplini functiile.

Totalitatea mitocondriilor formeaza condriozomul

Page 13: Biologie Celula

6.Plastidele Sunt organite semiautonome care se pot divide

Tipuri:- 6.1.Fotosintetizatoare:

-cloroplastele-alcatuire:-2 citomembrane(membrana dubla) -stroma=spatiul central cu ADN ARN

-tilacoizi(saculeti)ordonati in stive numite grane

-clorofila “a”si clorofila”b”-feoplastele –se gasesc in algele brune

-contin clorofila “a”si “c”-rodoplastele-se gasesc in algele rosii -contin clorofila “a”si “d”

Importanta:contin toate elementele necesare absorbitiei luminii si transferului de electroni

Page 14: Biologie Celula

6.2.Plastide nefotosintetizatoare

Sunt:

-leucoplastele:-plastide incolore

-in radacini,tulpini metamorfozate(rizomi,tuberculi)

-rol:de depozitare

-cromoplastele:-plastide care dau culoare florilor,fructelor

Page 15: Biologie Celula

7.Vacuolele

Alcatuire:-vezicule delimitate de o citomembrana pline cu suc vacuolar

Roluri:-acumularea apei

-stocarea nutrientilor,substantelor de rezerva

Totalitatea vacuolelor formeaza vacuomul

Page 16: Biologie Celula

8.Centrozomul

-Specific:- majoritatii celulelor animale

-fungi(ciuperci)

-lipseste in neuroni -Alcatuire:-1-2 centrioli -Rol:in diviziunea celulara ,in formarea

fusului de diviziune Se mai numeste centrul celular

Page 17: Biologie Celula

c.Nucleul

Exista structuri-anucleate(lipsite de nucleu) la hematiile adulte,celulele vaselor conducatoare liberiene mature

de la plante

- cu1 nucleu-majoritatea celulelor eucariote

-binucleate(cu 2 nuclei) la hepatocite(celulele ficatului)

-polinucleate(cu mai multi nuclei)-fibrele musculare striate(scheletici)

Alcatuire:-membrana nucleara:dubla cu pori

-carioplasma:-formata dintr-o parte lichida

-cromatina-formata din proteine pe care se infasoara ADN-ul

Page 18: Biologie Celula

Cromozomii sunt unitati structural functionale permanente ale materialului genetic care se transmit prin

autoreplicare de-a lungul generatiilor celulare. Nucleolul-au rol in diviziunea celulara

- in biogeneza ribozomilor -contine ADN,ARN si proteine

Celulele pot avea 1 sau 2 nucleoli.

Nucleul reprezinta “centrala informationala si de control”a celulei dar si “sediul”ereditatii.

Page 19: Biologie Celula

Acizii nucleici –ADN si ARN La toate organismele vii ,informatia ereditara este inmagazinata in acizii

nucleici(ADN si ARN) Acizii nucleici sunt formati din nucleotide care se unesc si formeaza

lanturi polinucleotidice Un nucleotid este format din :-un glucid (o pentoza)

-un radical fosforic -o baza azotata ADN-ul (acid dezoxiribonucleic)

Localizare:-in nucleu -mitocondrii -cloroplaste

-contine informatia ereditara a organismelor Alcatuire:-2 lanturi numite catene infasurate in jurul unui ax comun

-catenele sunt unite prin legaturi de hidrogen Forme de ADN:-Monocatenar la adenovirusuri

-ADN dublu catenar circular in celula procariota -ADN dublu catenar elicoidal in celula eucariota

Page 20: Biologie Celula

ARN-acid ribonucleic

Localizat in :-citoplasma -nucleu

Rol:-in sinteza proteinelor - la bacterii si ribovirusuri poarta informatia ereditara

Alcatuire:1 lant polinucleotidic Tipuri de ARN

ARN m-mesager-copiaza informatia genetica de pe o catena a ADN-ului si o transfera la ribozomii in citoplasma care o traduc

ARN t-transfer-este in citoplasma si transporta aminoacizii liberi din citoplasma in ribozomi

ARN r-ribozomal-se afla in ribozomi si participa in sinteza proteinelor,este 80-90% din cantitatea totala de ARN celular.

Acizi nucleici in timpul diviziunii celulare se organizeaza in cromozomi.

Page 21: Biologie Celula

Alte componente celulare

Flagelii si cilii-organite cu rol locomotor Corpii(corpusculii) Nissl –in neuroni-implicati

in sinteza de proteine specifice neuronului neurofibrilele-specifice neuronilor:au rol

mecanic,de sustinere si de conducere a influxului nervos

Miofibrilele-in celulele musculare

-formate din miofilamente de actina si miozina