Biofizica apa

of 66 /66
Cum determina proprietatile fizico-chimice ale atomilor structura si functia biomoleculelor?

Embed Size (px)

description

apa biofizica

Transcript of Biofizica apa

Page 1: Biofizica apa

Cum determina proprietatile

fizico-chimice ale atomilor

structura si functia biomoleculelor?

Page 2: Biofizica apa

• Apa este o molecula cu proprietati speciale care are influenta deosebita asupra biorganismelor

• ~ 70-80% din greutatea celulelor

•~ 7% ioni anorganici si molecule mici (amino acizi = baza constitutiva a proteinelor), nucleotide (--acizi nucleici), lipide (--membrane), glucide (--celuloza)

•Restul: macromolecule si agregate macromoleculare

Viata s-a dezvoltat in mediu apos

specia moleculara cea mai abundenta

Page 3: Biofizica apa

- Hidrofil- Hidrofil

Molecule care se Molecule care se dizolva in apa dizolva in apa (glucide)(glucide)

Molecule care Molecule care prefera apaprefera apa

Molecule care Molecule care nu se dizolva nu se dizolva in apa (lipide, in apa (lipide, grasimi)grasimi)

Molecule care Molecule care evita apaevita apa

-Hidrofob

Page 4: Biofizica apa

Molecule amfifile Molecule amfifile (amfipatice)(amfipatice)

Cam schizofre!

Contin regiuni hidrofobe si regiuni hidrofile

Exemplu: fosfolipidele (componente de baza ale membranelor)

Page 5: Biofizica apa

““Chimia” unor molecule Chimia” unor molecule foarte micifoarte mici

poate fi importanta pentru poate fi importanta pentru viataviata

Exemplu: Ionul de hidrogen, HExemplu: Ionul de hidrogen, H++ (1 (1 Da) este foarte important pentru Da) este foarte important pentru structura/functia unei molecule cu structura/functia unei molecule cu masa de 10masa de 101111 Da (ADN din Da (ADN din cromozomul 1)cromozomul 1)

Page 6: Biofizica apa

Un Un numar mic de principiinumar mic de principii de de baza din chimie (fizica?) baza din chimie (fizica?) este suficient pentru este suficient pentru intelegerea proceselor de la intelegerea proceselor de la nivel molecular la nivel nivel molecular la nivel celularcelular

Page 7: Biofizica apa
Page 8: Biofizica apa

Super “glue” in lumea Super “glue” in lumea vie?vie?

Interactiuni (forte) de atractie dintre Interactiuni (forte) de atractie dintre atomi – molecule – ansambluri atomi – molecule – ansambluri supramolecularesupramoleculare

Forte puternice: legaturi covalente (simple, duble, triple); sunt implicate o pereche, doua, trei de electroni

Forte atractive slabe: interactiuni necovalente.

Determina structura/functia proteinelor, acizilor nucleici, lipidelor, glucidelor

Page 9: Biofizica apa

Tipuri de interactiuni Tipuri de interactiuni slabeslabe

IoniceIonice Legatura de hidrogenLegatura de hidrogen Van de WaalsVan de Waals ““Efectul hidrofob”Efectul hidrofob”

Page 10: Biofizica apa

0.6 kcal/mol

Scara energiilor in biologie

Page 11: Biofizica apa

Atractia dintre sarcini de Atractia dintre sarcini de semn opussemn opus

Page 12: Biofizica apa

Legatura de Legatura de hidrogenhidrogen

Page 13: Biofizica apa

http://www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/hydrogenbonds.html

Page 14: Biofizica apa

Energia legaturii de Energia legaturii de hidrogenhidrogen

In procese catalitice In procese catalitice poate ajunge si la 20 poate ajunge si la 20

kcal/molkcal/mol

Page 15: Biofizica apa

Rotatie libera in jurul Rotatie libera in jurul legaturii simple de simplelegaturii simple de simple

Nu “exista” rotatie in jurul Nu “exista” rotatie in jurul legaturii dublelegaturii duble

Flexibiliatea, dinamica biomoleculelor

Page 16: Biofizica apa

Repulsia stericaRepulsia sterica

Potential Lennard-Jones

Page 17: Biofizica apa

Doua obiecte nu pot Doua obiecte nu pot ocupa in acelasi timp ocupa in acelasi timp aceeasi regiune din aceeasi regiune din spatiuspatiu

Page 18: Biofizica apa
Page 19: Biofizica apa

Principiul lui Pauli: doi Principiul lui Pauli: doi electroni nu pot avea electroni nu pot avea aceeasi stare cuanticaaceeasi stare cuantica

Crestere rapida a energiei la intrepatrunderea norurilor electronice

Exponentiala

Page 20: Biofizica apa

ε

ro

Page 21: Biofizica apa

Se considera atomii ca doua sfere Se considera atomii ca doua sfere rigide de anumite dimensiuni, sfere rigide de anumite dimensiuni, sfere care nu se pot intrepatrunde care nu se pot intrepatrunde

• Cum se estimeaza Cum se estimeaza razele Van der Waals?razele Van der Waals?

Page 22: Biofizica apa

http://webhost.bridgew.edu/fgorga/proteins/van_der_walls.htm

Page 23: Biofizica apa

http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/vdw.html

La distanta mica miscarea sincronizata a electronilor se extinde la un numar foarte mare de molecule

Page 24: Biofizica apa

GazGaz TTff

((°C ) )

heliuheliu -269-269

neonneon -246-246

argoargonn

-186-186

criptcriptonon

-152-152

xenoxenonn

-108-108

radoradonn

-62-62+δ -δ +δ -δ

XeNe

Page 25: Biofizica apa

Forma moleculelor este Forma moleculelor este importantaimportanta

CHCH33-CH-CH22-CH-CH22-CH-CH33

CHCH33-CH-CH-CH-CH33

||

CHCH33

-0,5o C

-11,7o C

Page 26: Biofizica apa

Lipide saturateLipide saturate

FormulaFormula Nume (acid)Nume (acid) TTmm((0 0

C)C)

CHCH33(CH(CH22))1010COCO22H H lauriclauric 45 45

CHCH33(CH(CH22))1212COCO22HH miristicmiristic 5555

CHCH33(CH(CH22))1414COCO22HH palmiticpalmitic 6363

CHCH33(CH(CH22))1616COCO22HH stearicstearic 6969

CHCH33(CH(CH22))1818COCO22HH arahidicarahidic 7676

Page 27: Biofizica apa

http://www.cem.msu.edu/~rhttp://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/lipids.hteusch/VirtualText/lipids.htm#lipid1bm#lipid1b

Page 28: Biofizica apa

Lipide nesaturateLipide nesaturate

FormulaFormula Nume Nume (acid)(acid)

TTmm

((0 0

C)C)

CHCH33(CH(CH22))55CH=CH(CHCH=CH(CH22))77COCO22H H palmitolpalmitoleiceic

00

CHCH33(CH(CH22))77CH=CH(CHCH=CH(CH22))77COCO22H H oleicoleic 1313

CHCH33(CH(CH22))44CH=CHCHCH=CHCH22CH=CH(CHCH=CH(CH22))

77COCO22H H linoleiclinoleic -5-5

CHCH33CHCH22CH=CHCHCH=CHCH22CH=CHCHCH=CHCH22CHCH=CH(CH2)=CH(CH2)77COCO22H H

linoleniclinolenic --1111

CHCH33(CH(CH22))44(CH=CHCH(CH=CHCH22))44(CH(CH22))22COCO22

H H arahidonarahidonicic

--4949

Page 29: Biofizica apa
Page 30: Biofizica apa
Page 31: Biofizica apa
Page 32: Biofizica apa

www.

sciencecartoonsplus.

com

Page 33: Biofizica apa
Page 34: Biofizica apa

Structuri biologice: Structuri biologice: aspecte generaleaspecte generale

Organizarea macroscopica sau Organizarea macroscopica sau microscopica vizibila a unui microscopica vizibila a unui organism organism

Pentru biolog:Pentru biolog:

Page 35: Biofizica apa

Exemple

Page 36: Biofizica apa

Structura scheletului

www.enchantedlearning.com/.../skelcolor.GIF

Page 37: Biofizica apa

Structura celulei

http://www.cellsalive.com/

Page 38: Biofizica apa

Structura mitocondriei

http://micro.magnet.fsu.edu/cells/mitochondria/images/mitochondriafigure1.jpg

Page 39: Biofizica apa

In biofizicaIn biofizica

Termenul de structura are o Termenul de structura are o definitie mai largadefinitie mai larga

Page 40: Biofizica apa

Se aplica si la:Se aplica si la:

Structura atomilorStructura atomilor

http://molaire1.club.fr/e_atomequan1.gif

Page 41: Biofizica apa

Marimi dependente de Marimi dependente de timptimp

Page 42: Biofizica apa

Electrocardiograma normala

Page 43: Biofizica apa

Sonograma “radarului” Sonograma “radarului” la liliecila lilieci

Page 44: Biofizica apa

Retele metaboliceRetele metabolice

Page 45: Biofizica apa

EcosistemEcosistem

Page 46: Biofizica apa

MatematicaMatematica

Sistem: agregat de elemente cu o Sistem: agregat de elemente cu o anumita interelatie dintre eleanumita interelatie dintre ele

Structura sistemului: totalitatea Structura sistemului: totalitatea interelatiilorinterelatiilor

Page 47: Biofizica apa

In biofizicaIn biofizica

Relatiile dintre

elemente

DINAMICESisteme

INTERACTIUNI

Page 48: Biofizica apa

Retele metaboliceRetele metabolice

Elementele sistemului:

Interactiunile:

metabolitii

reactiile metabolice

Page 49: Biofizica apa

EcosisteEcosistemm

Interactiune dintre

indivizii populatiei

Page 50: Biofizica apa

Macromolecule biologiceMacromolecule biologiceca sistemeca sisteme

Exista patru nivele de organizareExista patru nivele de organizare

Page 51: Biofizica apa

Structura primaraStructura primara

Secventa liniara a monomerilor Secventa liniara a monomerilor elementelor) dintr-un lant elementelor) dintr-un lant monomer liniar (sistem)monomer liniar (sistem)

Page 52: Biofizica apa
Page 53: Biofizica apa

Structura secundaraStructura secundarapozitionarea in spatiu a monomerilor pozitionarea in spatiu a monomerilor (elementelor) intr-o parte a moleculei (elementelor) intr-o parte a moleculei

(sistemului) unul relativ la celalalt (sistemului) unul relativ la celalalt

Page 54: Biofizica apa

Structura tertiaraStructura tertiara

– pozitionarea in spatiu a regiunilor omogene de structuri secundare (elemente) dintr-o molecula (sistem)

Page 55: Biofizica apa

Structura cuaternaraStructura cuaternara

http://pqs.ebi.ac.uk/

– pozitionarea in spatiu a macromoleculelor (elemente) intr-un complex supramolecular (sistem).

Page 56: Biofizica apa

Structuri periodice Structuri periodice (cristale)(cristale)

Structuri neperiodice Structuri neperiodice (structuri biologice)(structuri biologice)

“cristale aperiodice”: structura inalt organizata de elemente care nu se repeta periodic

Page 57: Biofizica apa

Procesele de formare a Procesele de formare a structurilor biologice (dezvolare structurilor biologice (dezvolare

a vietii, reproducere, …)a vietii, reproducere, …)

Entropia SCADE

Page 58: Biofizica apa

PARE sa fie in contradictie PARE sa fie in contradictie cu principiul al doilea al cu principiul al doilea al

termodinamiciitermodinamicii

Procese spontane din sisteme IZOLATE se produc cu o crestere a entropiei

In sisteme IZOLATE entropia atinge maximul

Page 59: Biofizica apa

Nici un sistem biologic (chiar Nici un sistem biologic (chiar ecosistem!) incluzind si mediul ecosistem!) incluzind si mediul NU poate fi considerat izolatNU poate fi considerat izolat

Page 60: Biofizica apa

Pamantul NU este un Pamantul NU este un sistem izolatsistem izolat

Primeste energie de la Soare

Emite (iradiaza) energie

Page 61: Biofizica apa

Flux permanent de Flux permanent de energie (substanta)energie (substanta)

Sistemele biologice sunt sisteme dinamice la neechilibru

Page 62: Biofizica apa

Structuri la echilibru:Structuri la echilibru:

Cristale de sare obtinute prin Cristale de sare obtinute prin evaporarea apeievaporarea apei

Structuri la neechilibru (disipative)Structuri la neechilibru (disipative)

Page 63: Biofizica apa

Autoasambalarea Autoasambalarea (autooraganizarea)(autooraganizarea)

Plierea spontana a proteinelorPlierea spontana a proteinelor Aranjarea in structuri Aranjarea in structuri

supramoleculare (complexe supramoleculare (complexe enzimatice)enzimatice)

Page 64: Biofizica apa

EntropieEntropie

Masura a dezordinii (lipsei Masura a dezordinii (lipsei de ordine)de ordine)

Masura a ordiniiMasura a ordinii

Un sistem cu maxim de dezordineUn sistem cu maxim de dezordine

maximul de maximul de entropieentropie

Page 65: Biofizica apa

Entropia este un Entropia este un parametru extensivparametru extensiv

Entropiile S1 si S2 a doua subsisteme se pot suma

S=S1+S2

Page 66: Biofizica apa

Rotatie libera in jurul Rotatie libera in jurul legaturii simple de simplelegaturii simple de simple

Nu “exista” rotatie in jurul legaturii Nu “exista” rotatie in jurul legaturii dubleduble

Flexibiliatea, dinamica biomoleculelor