Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se...

of 37 /37
Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic, şi al Elisabetei-Eliza Roşescu, învăţătoare. Provenind dintr-o familie de intelectuali transilvăneni (tatăl său a fost unul dintre principalii apărători în procesul Memorandului, senator şi preşedinte de onoare al Uniunii Avocaţilor din România), Emil Isac a participat el însuşi la realizarea actului fundamental al Unirii din 1918. Studiile primare le urmează la Şcoala Evanghelică, în limba germană, apoi studiile secundare la Liceul Piariştilor din Cluj, în limba maghiară, între anii 1895 – 1901 şi la Liceul Grăniceresc din Năsăud (1902-1904). Bacalaureatul îl susţine la Liceul Regal Maghiar din Sibiu în 1907. Este licenţiat al Facultăţii de Drept Universităţii "Francisc Iosif I" din Cluj în 1910. Militează pentru drepturile românilor din Transilvania în presa vremii, iar în 1918 participă la al IX-a Congres al Partidului Social-Democrat şi este ales membru al Marelui Sfat Naţional de la Alba Iulia. Este ataşat la biroul de presă din Berna (1919), inspector al teatrelor pentru Transilvania şi Banat (1920-1940), profesor de estetică la Şcoala de Belle Arte din Cluj (1925-1931). Vechi membru al Societăţii Scriitorilor Români (Uniunea Scriitorilor) contribuie la înfiinţarea Filialei Cluj a acesteia. Din 1948 este membru corespondent al Academiei Române. Debutează în 1902 în revista maghiară “Ellenzék” din Cluj cu articolul Vasile Alecsandri – viaţa şi opera celui mai mare poet român. În 1903, în “Koloszvári Friss Ujság”, publică două Cântece traduse din româneşte şi semnate Emisac. Debutul în limba română are loc în acelaşi an, 1903, în revista “Familia” din Oradea cu poezia La umbra plopilor. Debutează editorial în 1908 cu volumul Poezii. Impresii şi senzaţii moderne. Colaborează la revistele: “Adevărul” (Budapesta), “Adevărul literar şi artistic” (Bucureşti), “Avântul” (Buzău), “Cele trei Crişuri”, “Curierul liber” (Bucureşti), “Dimineaţa” (Bucureşti), “Drapelul” (Lugoj), “Evoluţia” (Cluj), “Facla” (Bucureşti), “Familia” (Oradea), “Gazeta de duminecă” (Şimleu Silvaniei), “Gazeta Transilvaniei” (Braşov), “Gîndirea”, “Noua revistă română” (Bucureşti), “Rampa” (Bucureşti), “Ritmuri” (Braşov), “România muncitoare”, “Românul” (Arad), “Seara”, “Simbolul” (Bucureşti), “Steaua”, “Versuri şi proză” (Bucureşti), “Vieaţa nouă” (Bucureşti), “Sămănătorul” (Bucureşti), “Tribuna” (Arad), “Lupta” (Budapesta), “Ellenzék” (Cluj), “Koloszvári Friss Ujság” (Cluj), “Universul” (Bucureşti).

Embed Size (px)

Transcript of Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se...

Page 1: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Biobibliografie EMIL ISAC

Viaţa

Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic, şi

al Elisabetei-Eliza Roşescu, învăţătoare. Provenind dintr-o familie de intelectuali transilvăneni

(tatăl său a fost unul dintre principalii apărători în procesul Memorandului, senator şi preşedinte

de onoare al Uniunii Avocaţilor din România), Emil Isac a participat el însuşi la realizarea

actului fundamental al Unirii din 1918.

Studiile primare le urmează la Şcoala Evanghelică, în limba germană, apoi studiile

secundare la Liceul Piariştilor din Cluj, în limba maghiară, între anii 1895 – 1901 şi la Liceul

Grăniceresc din Năsăud (1902-1904). Bacalaureatul îl susţine la Liceul Regal Maghiar din Sibiu

în 1907. Este licenţiat al Facultăţii de Drept Universităţii "Francisc Iosif I" din Cluj în 1910.

Militează pentru drepturile românilor din Transilvania în presa vremii, iar în 1918

participă la al IX-a Congres al Partidului Social-Democrat şi este ales membru al Marelui Sfat

Naţional de la Alba Iulia. Este ataşat la biroul de presă din Berna (1919), inspector al teatrelor

pentru Transilvania şi Banat (1920-1940), profesor de estetică la Şcoala de Belle Arte din Cluj

(1925-1931). Vechi membru al Societăţii Scriitorilor Români (Uniunea Scriitorilor) contribuie la

înfiinţarea Filialei Cluj a acesteia. Din 1948 este membru corespondent al Academiei Române.

Debutează în 1902 în revista maghiară “Ellenzék” din Cluj cu articolul Vasile Alecsandri

– viaţa şi opera celui mai mare poet român. În 1903, în “Koloszvári Friss Ujság”, publică două

Cântece traduse din româneşte şi semnate Emisac. Debutul în limba română are loc în acelaşi an,

1903, în revista “Familia” din Oradea cu poezia La umbra plopilor. Debutează editorial în 1908

cu volumul Poezii. Impresii şi senzaţii moderne.

Colaborează la revistele: “Adevărul” (Budapesta), “Adevărul literar şi artistic”

(Bucureşti), “Avântul” (Buzău), “Cele trei Crişuri”, “Curierul liber” (Bucureşti), “Dimineaţa”

(Bucureşti), “Drapelul” (Lugoj), “Evoluţia” (Cluj), “Facla” (Bucureşti), “Familia” (Oradea),

“Gazeta de duminecă” (Şimleu Silvaniei), “Gazeta Transilvaniei” (Braşov), “Gîndirea”, “Noua

revistă română” (Bucureşti), “Rampa” (Bucureşti), “Ritmuri” (Braşov), “România muncitoare”,

“Românul” (Arad), “Seara”, “Simbolul” (Bucureşti), “Steaua”, “Versuri şi proză” (Bucureşti),

“Vieaţa nouă” (Bucureşti), “Sămănătorul” (Bucureşti), “Tribuna” (Arad), “Lupta” (Budapesta),

“Ellenzék” (Cluj), “Koloszvári Friss Ujság” (Cluj), “Universul” (Bucureşti).

Page 2: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Contribuţiile sale la viaţa culturală românească din centrul universitar transilvan (Cluj)

sunt confirmate prin decoraţiile Coroana României în rang de cavaler prin decret regal şi Meritul

Cultural clasa I. I se acordă şi Ordinul Muncii, deşi nu a fost membru al Partidului Comunist.

Se stinge din viaţă la 25 martie 1954 la Cluj.

Opera Volume

Poezii. Impresii şi senzaţii moderne. - Cluj: Ed. Carmen, 1902

Ardealule, Ardealule bătrân : [poeme în proză]. - Arad: Ed. Diecezană, 1916

Poeme în proză. - Oradea-Mare: Litho-tipogr. Românească,1923

Cartea unui om : [publicistică]. - Arad: Ed. Diecezană, 1925

Notiţele mele : [publicistică]. - Arad: Ed. Diecezană, 1925

Maica cea tânără. - Cluj, 1931

Poeme. - Bucureşti: Cartea românească, 1936

Poezii. - Bucureşti: Adevărul, 1936

Opere, ed. definitivă îngrijită de M.R. Paraschivescu. - Bucureşti: F.P.L.A.1946

Poezii alese, ed. îngrijită şi cuvînt înainte Veronica Porumbacu. - Bucureşti: E.S.P.L.A., 1954

Poezii alese, ed. îngrijită şi prefaţată de Ion Brad. - Bucureşti: Ed. Tineretului, 1956

Scrieri alese, ed. îngrijită de Ion Brad, pref. de Mircea Zaciu. - Bucureşti: E.S.P.L.A., 1960

Öszi ének. Válogatott versek. - Bukarest: Irodului Könyvkiadó, 1962

Versuri, cuvînt înainte de I. Brad. - Bucureşti: Ed. Tineretului, 1964

Poezii, antologie şi prefaţă de Mircea Tomuş şi Ieronim Precup. - Bucureşti: Minerva, 1976

110 poezii, antologie şi prefaţă de Ion Oarcăsu. - Cluj-Napoca: 1981

Poezii, antologie şi prefaţă de Ion Oarcăsu. - Cluj-Napoca: Dacia, 1986

Proză, Teatru, antologie de Mircea Tomuş şi Mircea Popa. - Bucureşti: Minerva, 1986

Articole, proză, eseuri şi cronici publicate în periodice

1904

Întîiul vis. În: “Familia”, XL, nr.19, 9/22 mai

Voevodul Ştefan - Impresii din Bucureşti. În: “Familia”, XL, nr.29, 18/31 iulie

Un poet vagabond. În: “Familia”, XL, nr.30, 25 iulie/7 august

Contesa Mathieu de Noailles. În: “Familia”, XL, nr.33, 15/28 august

Notiţe literare. În: “Familia”, XL, nr.44, 31 octombrie/13 noiembrie

Page 3: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Notiţe literare. În: “Familia”, XL, nr.45, 7/20 noiembrie

Notiţe literare. În: “Familia”, XL, nr.46, 21 noiembrie

Notiţe literare. În: “Familia”, XL, nr.50, 12/25 decembrie

1905

Privighetoarea şi trandafirul (poem în proză, traducere din Oscar Wilde). În: “Familia”,

XLI, nr.7, 13 februarie

Jules Verne. In memoriam – Ervin Cătineanu. În: “Familia”, XLI, nr.13, 27 martie/9

aprilie

Măria Sa. În: “Familia”, XLI, nr.15, 10/23 aprilie

Scrisoare de la Băile Erculane. În: “Familia”, XLI, nr.25, 19 iunie/2 iulie

Din carnetul unui pesimist – Singurătate. În: “Familia”, XLI, nr.29, 17/30 iulie

Evantaiul doamnei Windermere (piesă de teatru, traducere din Oscar Wilde). În:

“Familia”, XLI, nr.354, 17 iulie

Din carnetul unui pesimist – Invidia. În: “Familia”, XLI, nr.40, 2/15 octombrie

1906

Poeme în proză. În: “Familia”, XLII, nr.1, 1/14 ianuarie

Ilie revoluţionarul. În: “Familia”, XLII, nr.2, 7/12 ianuarie

Crăciun. În: “Familia”, XLII, nr.40, 17/30 decembrie

Finis. În: “Familia”, XLII, nr.41, 31 decembrie

1910

Asmodeu. În: “Viaţa nouă”, VI, nr.15, 15 septembrie

Moartea lui Chavez. În: “Noua revistă română”, nr.21, 3 octombrie

Un prinţ român şi o cursă de cai. În: “Noua revistă română”, nr.22, 10 octombrie

Sufletul. Şoapte de codru. În: “Viaţa nouă”, VI, nr.17, 15 octombrie

Manoel în Anglia. În: “Noua revistă română”, nr.5, 28 noiembrie

Oglinda. Lacul morţii. În: “Viaţa nouă”, VI, nr.20, 1 decembrie

Cadavrul. În: “Viaţa nouă”, VI, nr.21, 15 decembrie

1911

Herve Riel. În: “Viaţa nouă”, VII, nr.22, 1 ianuarie

Moţul. În: “Românul”, I, nr.5, 8 ianuarie

Cocostârgul. În: “Noua revistă română”, IX, nr.12, 16 ianuarie

Doi copii. În: “Noua revistă română”, IX, nr.12, 16 ianuarie

Ion Sfârlează. În: “Românul”, I, nr.23, 28 ianuarie

Scrisoare din Ardeal. În: “Noua revistă română”, IX, nr.18, 27 februarie

Ardealul literar. În: “Viaţa nouă”, VII, nr.4, 1 aprilie

Page 4: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Două femei. În: “Noua revistă română”, IX, nr.24, 10 aprilie

Poeme în proză (Primăvara - Copilaşul). În: “Românul”, I, nr.85, 17 aprilie

Felinarul. În: “Românul”, I, nr.55, 2 mai

Impresii. În: “Românul”, I, nr.107, 15 mai

Florile. Visurile. În: “Viaţa nouă”, VII, 1 iunie

Impresii (Caii – Fierul, aurul şi piatra – Poveste frumoasă despre o cîrciumă neagră).

În: “Românul”, I, nr.119, 2 iunie

Într-o cafenea. În: “Noua revistă română”, X, nr.8, 5 iunie

Ardealul demagog. În: “Viaţa nouă”, VII, 15 iunie

Pământul a vorbit. În: “Românul”, I, nr.141, 29 iunie

Eminescu. În: “Românul”, I, nr.146, 6 iulie

În o seară frumoasă. În: “Românul”, I, nr.149, 9 iulie

Ardealul nou. În: “Viaţa nouă”, VII, 1 august

Rugăciune către Satan. În: “Viaţa nouă”, VII, nr.13-15, 15 august - 15 septembrie

Eminescu. În: “Noua revistă română”, X, nr.24, 23 octombrie

Neculai Iorga. În: “Noua revistă română”, X, 30 octombrie

Lipsa unui teatru românesc în Transilvania. În: “Noua revistă română”, X, 20 noiembrie

Tiger. În: “Noua revistă română”, X, 11 decembrie

Vîntul. În: “Viaţa nouă”, VII, 16 decembrie

1912

Poezii în proză - Primăvara. În: “Flacăra”, I, nr.13, 14 ianuarie

Maica cea tânără (piesă de teatru). În: “Noua revistă română”, XI, 29 ianuarie

Lui I. L. Caragiale. În: “Noua revistă română”, XI, nr.16, 12 februarie

O serată literară. În: “Noua revistă română”, XI, nr.18, 26 februarie

Eu. În: “Flacăra”, I, nr.25, 7 aprilie

Vlaicu a zburat. În: “Noua revistă română”, XII, nr.3, 29 aprilie

Rugăciune. În: “Noua revistă română”, XII, nr.4, 6 mai

Moartea unui moţ bătrân. În: “Noua revistă română”, XII, nr.5, 13 mai

Maria. În: “Noua revistă română”, XII, nr.7, 27 mai

22 II. În: “Flacăra”, I, nr.32, 26 mai

Scrisoare către o femeie. În: “Versuri şi proză”, I, nr.14-16, aprilie-mai

Focul din Constantinopol. În: “Noua revistă română”, XII, nr.8, 3 iunie

Madam Kohen. În: “Noua revistă română”, XII, nr.9, 10 iunie

Cornel. În: “Noua revistă română”, XII, nr.10, 17 iunie

Zaharia David. În: “Noua revistă română”, XII, nr.13-14, 8-15 iulie

Page 5: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Eu şi popa Ilie. În: “Versuri şi proză”, I, nr.17-20, mai-iulie

Sonată pentru clavirul vieţii. În: “Versuri şi proză”, I, nr.17-20, mai-iulie

Din o odae tăcută – August. În: “Flacăra”, I, nr.43, 11 august

Însemnări bătrâne. În: “Noua revistă română”, XII, nr.15, 26 august

Cuvinte frumoase despre o femee. În: “Noua revistă română”, XII, nr.17, 9 septembrie

La pod stătea femee. În: “Noua revistă română”, XII, nr.17, 9 septembrie

Unui nou născut. În: “Noua revistă română”, XII, nr.20, 30 septembrie

Femeia cea vicleană şi călugărul curat. În: “Noua revistă română”, XII, nr.20, 30

septembrie

Protopopii familiei mele. În: “Simbolul”, nr.1, 25 octombrie

Dumnezeu mi-a zâmbit. În: “Noua revistă română”, XIII, nr.3, 18 noiembrie

Sonată pentru clavirul vieţii mele. În: “Noua revistă română”, XIII, nr.6, 6 decembrie

1913

1912. În: “Noua revistă română”, XIII, nr.10, 6 ianuarie

Ardealul. În: “Versuri şi proză”, II, nr.2, 15 ianuarie

În cavou. În: “Noua revistă română”, XIII, nr.13, 27 ianuarie

Femee. În: “Versuri şi proză”, II, nr.1, ianuarie

Modernismul pe toate liniile. În: “Noua revistă română”, XIII, nr.20, 17 martie

După miezul nopţii. În: “Noua revistă română”, XIV, nr.2, 28 aprilie

Jus primae noctis. În: “Noua revistă română”, XIV, nr.6, 6 mai

Ars aruandi. În: “Noua revistă română”, XIV, nr.12, 8 septembrie

Vlaicu. Chavez al nostru. În: “Noua revistă română”, XIV, nr.13, 15 septembrie

Probleme. În: “Noua revistă română”, XIV, nr.15, 29 septembrie

Futurişti, expresionişti – nebuni.... În: “Facla”, IV, nr.9, 13 octombrie

Ilarie Chendi. În: “Facla”, IV, nr.23, 27 octombrie

Un câine. În: “Facla”, IV, nr.52, 25 noiembrie

Crăciunul meu. Dintr-un carnet prăfuit. În: “Facla”, IV, nr.81, 24 decembrie

1914

Pastel. În: “Versuri şi proză”, III, nr.3, 1 februarie

Pastel de iarnă : în faţa bisericii. În: “Noua revistă română”, XV, nr.11, 16 februarie

Bomba de la Dobriţin. În: “Facla”, V, nr.133, 20 februarie

Dialog. În: “Viaţa nouă”, X, nr.2, 1 aprilie

Pompiliu Eliade. În: “Noua revistă română”, XVI, nr.17, 7-14 decembrie

Un rănit. În: “Noua revistă română”, XVI, nr.17, 7-14 decembrie

1915

Page 6: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Războiul. În: “România muncitoare”, XI, nr.31, 8 februarie

Puşca şi condeiul. În: “România muncitoare”, XI, nr.161, 12 iulie

1916

Cărţi. În: “Gazeta Transilvaniei”, LXXIX, nr.2, 3 ianuarie

Carmen Sylva. În: “Gazeta Transilvaniei”, LXXIX, nr.41, 23 februarie

Jubileul unei piese a lui Caragiale. În: “Gazeta Transilvaniei”, LXXIX, nr.53, 8 martie

Alexandru Vlahuţă. Revista “Scriitorii români”. În: “Gazeta Transilvaniei”, LXXIX,

nr.62, 19 martie

Impresie de seară. În: “Gazeta Transilvaniei”, LXXIX, nr.66, 24 martie

Literatură. În: “Gazeta Transilvaniei”, LXXIX, nr.102, 12/25 mai

1917

De veţi veni acasă. În: “Gazeta Transilvaniei”, LXXIX, nr.118, 4/17 iunie

1919

Însemnări. În sfârşit de primăvară. În: “Telegraful român”, LXVII, nr.50, 31 mai

Românească. În: “Rampa”, III, nr.536, 12 iulie

Teatrul modern român. În: “Rampa”, III, nr.543, 19 iulie

Scrisoare către Elly. În: “Rampa”, III, nr.555, 5 august

E bine să se dea drepturi femeilor. În: “Rampa”, III, nr.566, 14 august

Teatrul român în Ardeal. În: “Cuvântul liber”, I, nr.3, 7 septembrie

Traducerile. În: “Rampa”, III, nr.599, 18 septembrie

Domnul Jules. În: “Cuvântul liber”, I, nr.5, 21 septembrie

Teatrul naţional din Cluj. În: “Rampa”, III, nr.606, 26 septembrie

Unei “artiste”. În: “Rampa”, III, nr.615, 5 octombrie

Vox clamantis. În: “Rampa”, III, nr.630, 24 octombrie

Domnişoara palidă. În: “Rampa”, III, nr.638, 2 noiembrie

Informatorii străinătăţii. În: “Cuvântul liber”, I, nr.11, 2 noiembrie

Emil Nicolau. În: “Rampa”, III, nr.640, 6 noiembrie

Dintr-un carnet. Ocna Sibiului. Cinci minute. În: “Avîntul”, I, nr.10, 14 noiembrie

Spre un nou Ardeal. În: “Avîntul”, I, nr.17, 21 noiembrie

Adelina Patti. În: “Rampa”, III, nr.655, 24 noiembrie

Scrisoare din Bucureşti. În: “Avîntul”, I, nr.27, 30 noiembrie

Ardelenii. În: “Izbânda”, II, nr.370, 1 decembrie

Europa nouă. Fantezie de filozofie politică. În: “Cuvântul liber”, I, nr.17, 14 decembrie

Soarta scriitorilor români. În: “Izbânda”, II, nr.385, 16 decembrie

Oraşe din Ardeal. Sibiul. În: “Avîntul”, I, nr.44, 18 decembrie

Page 7: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Octavian Goga. În: “Izbânda”, II, nr.390, 21 decembrie

1920

Scriitorii şi editorii. În: “Avîntul”, I, nr.63, 7 ianuarie

Un frate în Siberia. În: “Izbânda”, II, nr.406, 7 ianuarie

Femeia română. În: “Avîntul”, I, nr.67, 14 ianuarie

An nou fericit?. În: “Izbânda”, II, nr.410, 15 ianuarie

Brediceanu. În: “Izbânda”, II, nr.412, 18 ianuarie

Oscar Wilde redivivus. În: “Avîntul”, I, nr.70, 21 ianuarie

Popularitatea. În: “Avîntul”, I, nr.73, 23 ianuarie

Portrete ardeleneşti. În: “Avîntul”, I, nr.76, 27 ianuarie

Mitropolitul Miron Cristea. În: “Izbânda”, II, nr.422, 31 ianuarie

Georges Booys. În: “Avîntul”, I, nr.88, 11 februarie

Statui. În: “Izbânda”, II, nr.430, 11 februarie

Clarté. În: “Izbânda”, II, nr.451, 6 martie

Gaby Deslys. În: “Cuvântul liber”, I, nr.27, 7 martie

Opera română din Cluj. În: “Izbânda”, II, nr.436, 12 martie

O telegramă americană. În: “Avîntul”, I, nr.119, 18 martie

Ungurii romanţioşi. În: “Avîntul”, I, nr.120, 19 martie

Reacţiunea din Germania. În: “Izbânda”, II, nr.464, 21 martie

Un minister pentru artă. În: “Izbânda”, II, nr.467, 25 martie

Lui Auguste Forel. În: “Avîntul”, I, nr.131, 1 aprilie

Prizonierii. În: “Izbânda”, II, nr.473, 1 aprilie

O şcoală de bele-arte la Baia Mare. În: “Cuvântul liber”, I, nr.31, 4 aprilie

Domnule boier. În: “Izbânda”, II, nr.484, 16 aprilie

Portrete ardeleneşti. În: “Avîntul”, I, nr.178, 2 mai

Problema teatrului în Ardeal. În: “Avîntul”, I, nr.164, 15 mai

Oraşe din Ardeal - Clujul. În: “Avîntul”, I, nr.165, 16 mai

Episcopul conte Gustav Majláth. În: “Izbânda”, II, nr.514, 26 mai

Deschiderea operei române din Cluj. În: “Izbânda”, II, nr.520, 2 iunie

Mi-a dat o lecţie un tutungiu. În: “Avîntul”, I, nr.180, 3-4 iunie

Nicio revistă. În: “Izbânda”, II, nr.525, 7 iunie

Psihologia şovinismului unguresc. În: “Avîntul”, I, nr.184, 8-9 iunie

Dascălii. În: “Izbânda”, II, nr.533, 17 iunie

Cînd burghezul se amestecă în literatură. În: “Rampa”, IV, nr.790, 16 iunie

Mişcarea literară a saşilor. În: “Izbânda”, II, nr.536, 20 iunie

Page 8: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Funcţionarii Ardealului. În: “Avîntul”, I, nr.199, 25-26 iunie

Ministerul Artelor. În: “Cuvântul liber”, II, nr.35, 1 iulie

Prizonierii. În: “Avîntul”, I, nr.212, 10 iulie

Subiecte ardeleneşti - Mitru. În: “Avîntul”, I, nr.215, 14 iulie

Moţii. În: “Izbânda”, II, nr.557, 15 iulie

O revistă care ne-a lipsit. În: “Cuvântul liber”, II, nr.36, 15 iulie

Portrete ardeleneşti. În: “Avîntul”, I, nr.218, 17 iulie

Subiecte ardeleneşti “o fetiţă”. În: “Izbânda”, II, nr.571, 30 iulie

Cărţile romîneşti. În: “Avîntul”, I, nr.239, 11 august

Subiecte ardeleneşti - Teatrul Naţional din Bucureşti în Cluj. În: “Avîntul”, I, nr.240, 12

august

Piesele romîneşti în străinătate. În: “Avîntul”, I, nr.241, 13 august

Dureri înăbuşite - Un spion. În: “Avîntul”, I, nr.242, 14 august

Problema teatrului în Transilvania. În: “Izbânda”, II, nr.584, 15 august

Opera din Cluj. În: “Izbânda”, II, nr.599, 3 septembrie

Boulston. În: “Izbânda”, II, nr.604, 9 septembrie

Burse artistice. În: “Avîntul”, I, nr.264, 10 septembrie

Doamna Matilda. În: “Voinţa”, I, nr.23, 17 septembrie

Subiecte ardeleneşti. În: “Cele trei Crişuri”, II, nr.617, 24 septembrie

Acţiuni de propagandă ziaristică. În: “Voinţa”, I, nr.29, 25 septembrie

Arta tipografică. În: “Cuvântul liber”, I, nr.41, 1 octombrie

“Misiunile”. În: “Avîntul”, I, nr.282, 1 octombrie

Subiecte ardeleneşti - Revistele lor. În: “Avîntul”, I, nr.286, 6 octombrie

Probleme - Paşte. În: “Avîntul”, I, nr.288, 8 octombrie

Pentru muncitorimea romînă din Ardeal. În: “Izbânda”, II, nr.630, 9 octombrie

Filme romîneşti. În: “Cuvântul liber”, I, nr.42, 15 octombrie

“Astra”. În: “Izbânda”, II, nr.637, 17 octombrie

Din Ardeal - un sat românesc. În: “Cuvântul liber”, I, nr.44, 16 noiembrie

A fuma ori a nu fuma. În: “Rampa”, IV, nr.921, 19 noiembrie

Două teatre ne-au ars, zece altele în locul lor. În: “Rampa”, IV, nr.925, 24 noiembrie

Recenzii. În: “Avîntul”, II, nr.325, 24 noiembrie

Alexandru Macedonski. În: “Rampa”, IV, nr.935

Propaganda noastră de presă. În: “Izbânda”, II, nr.680, 8 decembrie

Amicul meu burtă-verde. În: “Rampa”, IV, nr.940, 11 decembrie

Propaganda noastră de presă - Ce avem de făcut. În: “Izbânda”, II, nr.683, 11 decembrie

Page 9: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Oglinda. În: “Adevărul literar şi artistic”, nr.3, 12 decembrie

Cartea franceză din Ardeal. În: “Avîntul”, II, nr.345, 17 decembrie

Subiecte ardeleneşti - Unui prieten.... În: “Avîntul”, II, nr.350, 23 decembrie

1921

Poeziile poporului din Ardeal. În: “Cuvântul liber”, II, nr.47, 1 ianuarie

Lacul morţii. În: “Izbânda”, III, nr.703, 3 ianuarie

Străinătatea, botezul literar. În: “Rampa”, V, nr.960, 3 ianuarie

Crăciunul. În: “Izbânda”, III, nr.706, 7 ianuarie

Redivivus. În: “Rampa”, V, nr.974, 27 ianuarie

Emanoil Bucuţa. În: “Cuvântul liber”, III, nr.1, 1 februarie

Non violon d’Ingres - Răspunsul d-lui Emil Isac. În: “Rampa”, V, nr.980, 3 februarie

Pentru teatrul din Timişoara. În: “Rampa”, V, nr.983, 6 februarie

Turneul. În: “Rampa”, V, nr.986, 10 februarie

Augustin Paul. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11309, 13 februarie

Impresii din Ardeal. Ţăranii la telegraf. În: “Izbânda”, III, nr.734, 14 februarie

Opera romînă din Cluj. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11312, 17 februarie

O nouă putere - Propaganda. În: “Izbânda”, III, nr.745, 27 februarie

Octavian Bobletec. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11334, 15 martie

Baronii, conţii şi ciocoii. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11341, 23 martie

Aurel Pop. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11344, 26 martie

Contesa. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11346, 29 martie

Un apel pentru pace. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11347, 30 martie

Excelenţa Sa doarme. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11350, 2 aprilie

Duel. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11353, 5 aprilie

Exilul lui Oscar Iaszi. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11361, 15 aprilie

Propaganda de presă în contra noastră. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11367, 22 aprilie

Contele Nicolae de Banffy. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11372, 28 aprilie

Satele cu fereşti cernite. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11372, 28 aprilie

Credinţa. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11375, 1 mai

Editorul lui Oscar Wilde. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11381, 11 mai

Reacţionarii din Ardeal se oferă? În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11388, 19 mai

“Mînă de fier” la teatru. În: “Rampa”, V, nr.986, 27 mai

Nottara. În: “Rampa”, V, nr.1081, 6 iunie

Bucarest - Bulgaria. În: “Rampa”, V, nr.1092, 20 iunie

Distincţiune meritată. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11420, 29 iunie

Page 10: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Moartea unui doctor bun. În: “Rampa”, V, nr.1110, 11 iulie

Organizarea politică a ungurilor din România. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11432, 13

iulie

Opera română din Cluj. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11429, 19 iulie

Autor dramatic. În: “Rampa”, V, nr.1118, 21 iulie

André Soviac. În: “Rampa”, V, nr.1119, 22 iulie

Scrisoarea unui pictor. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11436, 26 iulie

Luptătorii de circ. În: “Rampa”, V, nr.1124, 29 iulie

Noi şi ungurii. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11439, 29 iulie

Artistul. În: “Adevărul literar şi artistic”, nr.36, 31 iulie

Feciorului meu. În: “Rampa”, V, nr.1126, 31 iulie

Consumatum est.... În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11451, 4 august

După miezul nopţii. În: “Adevărul literar şi artistic”, nr.37, 7 august

O statuie lui Avram Iancu la Cluj. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11456, 10 august

Amintiri. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11458, 12 august

Arta de a nu avea prieteni. În: “Rampa”, V, nr.1136, 12 august

Dascălii ardeleni. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11460, 14 august

Un glas din Siberia. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11461, 16 august

Republica Baranya. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11467, 23 august

La cabaret. În: “Rampa”, V, nr.1149, 27 august

Literat ori publicist. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11474, 31 august

Congresul zionist. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11484, 11 septembrie

Ungaria de azi.... În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11485, 13 septembrie

În biblioteca Clujului. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11490, 18 septembrie

Regimul lui Horthy. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11491, 20 septembrie

Lucica a fost la teatru. În: “Rampa”, V, nr.1172, 23 septembrie

Hai la o ţuică. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11497, 27 septembrie

Catastrofa austriacă. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11515, 18 octombrie

Răvaş. În: “Rampa”, V, nr.1193, 19 octombrie

Unui amic tînăr la Paris. În: “Rampa”, V, nr.1199, 26 octombrie

Mîna contelui Iulie Andrassy. În: “Adevărul”, XXXIV, 2 noiembrie

Baronii din Ardeal. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11541, 18 noiembrie

Notiţe dintr-o călătorie. În: “Rampa”, V, nr.1220, 20 noiembrie

Doarme păpuşa. În: “Adevărul literar şi artistic”, nr.53, 27 noiembrie

Gerhart Hauptmann la Viena. În: “Rampa”, V, nr.1226, 27 noiembrie

Page 11: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

“Apărătorii” tradiţiunei. În: “Rampa”, V, nr.1232, 4 decembrie

“Dualismul” româno-maghiar. În: “Adevărul”, XXXIV, nr.11595, 4 decembrie

Lilli Kohn. În: “Rampa”, V, nr.1248, 22 decembrie

1922

Comedia lui Andrassy. În: “Adevărul”, XXXV, 1 ianuarie

Notiţele mele - Crăciunul celor mulţi de atunci - 1916. În: “Dimineaţa”, XIX, nr.5484, 7

ianuarie

Turneul. În: “Dimineaţa”, XIX, nr.5508, 9 februarie

Ore de seară. În: “Rampa”, VI, nr.1287, 12 februarie

Ore de seară. În: “Rampa”, VI, nr.1293, 19 februarie

Apropierea culturală între noi şi minorităţi. În: “Adevărul”, XXXV, nr.11621, 23

februarie

O ligă necesară. În: “Adevărul”, XXXV, nr.11663, 1 martie

Notiţele mele - Numai un artist. În: “Dimineaţa”, XIX, nr.5540, 19 martie

Requiemul de la Viena. În: “Adevărul”, XXXV, nr.11663, 13 aprilie

De Paşti. În: “Dimineaţa”, XIX, nr.5564, 16 aprilie

Discursul domnului Barnády. În: “Adevărul”, XXXV, nr.11669, 19 aprilie

Un teatru român şi-a închis porţile. În: “Dimineaţa”, XIX, nr.5568, 20 aprilie

Ore de seară. În: “Rampa”, VI, nr.1355, 6 mai

Povestea inimei de aur. În: “Lumea copiilor”, I, nr.20, 4 iunie

Baia-Mare. În: “Adevărul”, XXXV, nr.11710, 12 iunie

Ore de seară. În: “Rampa”, VI, nr.1384, 14 iunie

Notiţele mele - La Salzburg. În: “Dimineaţa”, XIX, nr.5632, 9 iulie

Probleme de artă. În: “Adevărul”, XXXV, nr.11745, 17 iulie

Propaganda artistică. În: “Adevărul”, XXXV, nr.11758, 30 iulie

Balneologie. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11767, 7 august

Sărmanul Revai. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11778, 19 august

Avram. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11781, 23 august

Baia-Sprie. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11786, 27 august

Între noi şi ei. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11789, 31 august

Cronica marginală - Probleme de artă - Răspuns d-lui N. Tonitza. În: “Flacăra”, VII,

nr.37, 15 septembrie

Memoriile lui Avram Iancu. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11818, 24 septembrie

Endre Ady. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11818, 24 septembrie

Moartea lui Ştefan Apathy. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11822, 3 octombrie

Page 12: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Reînvierea “României June”. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11826, 7 octombrie

Virgil Oniţiu. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11827, 8 octombrie

Oradea-Mare. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11838, 19 octombrie

Caragiale... învingător. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11880, 3 noiembrie

Popa Lucaciu. În: “Adevărul”, XXXV, nr. 11882, 2 decembrie

1923

Lacrămile. În: “Flacăra”, VIII, nr.4, 19 ianuarie

Mişcarea culturală. În: “Adevărul literar şi artistic”, IV, nr. 115, 4 februarie

Vîntul. În: “Adevărul literar şi artistic”, IV, nr. 122, 25 martie

Unui amic din America. În: “Rampa”, VII, nr.1686, 14 iunie

Un sat românesc. În: “Adevărul”, XXXVI, nr. 12076, 17 iunie

Zero. În: “Rampa”, VII, nr.1693, 22 iunie

Carol Revai. În: “Flacăra”, VIII, nr.13-14, iunie

Un sat românesc. În: “Adevărul”, XXXVI, nr. 12089, 1 iulie

Oscar Wilde redivivus. În: “Rampa”, VII, nr.1704, 5 iulie

Dragul meu lăutar. În: “Rampa”, VII, nr.1712, 14 iulie

Vili Sorban. În: “Adevărul”, XXXVI, nr. 12102, 14 iulie

E bolnav Bubi. În: “Rampa”, VII, nr.1717, 20 iulie

Un centru industrial - Turda. În: “Adevărul”, XXXVI, nr. 12114, 26 iulie

Ore de seară - Literatură de vară. În: “Rampa”, VII, nr.1725, 27 iulie

Un copil turbat. În: “Adevărul”, XXXVI, nr. 12133, 16 august

Aurel Vlaicu. În: “Adevărul”, XXXVI, nr. 12143, 28 august

Numai fluierul. În: “Adevărul”, XXXVI, nr. 12173, 3 octombrie

Aurel Isac. În: “Rampa”, VII, 27 octombrie

T.B.C. În: “Adevărul”, XXXVI, nr. 12212, 18 noiembrie

1924

“Avram Iancu”. În: “Societatea de mîine”, I, nr. 19-20, 31 august

1925

Debutul meu în literatură. În: “Rampa”, IX, nr.2200, 26 februarie

Notiţele mele - Iosif Vulcan. În: “Societatea de mîine”, II, nr. 13, 29 martie

Estetica morţii. În: “Universul”, XLIII, nr. 118, 25 mai

Notiţele mele - Unui om politic. În: “Societatea de mîine”, II, nr. 21-22, 31 mai

Gheorghe Dima. În: “Universul”, XLIII, nr. 136, 15 iunie

“Astra” la Reghin. În: “Universul”, XLIII, nr. 188, 16 august

Titus Bates. În: “Universul”, XLIII, nr. 194, 24 august

Page 13: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

“Astra” la Reghin. În: “Universul”, XLIII, nr. 266, 7 septembrie

Un talent tînăr : Aurel Ciupe. În: “Universul”, XLIII, nr. 224, 28 septembrie

Retour forêt. În: “Societatea de mîine”, II, nr. 40, 4 octombrie

Cartea românească. În: “Societatea de mîine”, II, nr. 48-49, 29 noiembrie - 6 decembrie

1926

Actualităţi. În: “Societatea de mîine”, III, nr. 17, 25 aprilie

Teatrul modern românesc. În: “România nouă”, 29 noiembrie

1927

Tiberiu Brediceanu. În: “Societatea de mîine”, IV, nr. 15-16-17, 24 aprilie - 1 mai

Notiţele mele - Shaw pe drum. În: “Universul literar”, XLIII, nr. 19, 7 mai

Tonitza. În: “Societatea de mîine”, IV, nr. 22, 5 iunie

Cuvinte pentru o doamnă. În: “Rampa”, V, nr.2927, 27 octombrie

Glorificarea individualistă. În: “Rampa”, V, nr.2934, 4 noiembrie

Cartea frumoasă. În: “Rampa”, V, nr.2945, 17 noiembrie

Unui actor bătrîn. În: “Rampa”, V, nr.2953, 27 noiembrie

1928

Ore de seară - cărţi noi. În: “Rampa”, VI, nr.2992, 14 ianuarie

Poeţii unguri din România. În: “Rampa”, VI, nr.3016, 12 februarie

Ore de seară - Jules Verne. În: “Rampa”, VI, nr.3022, 19 februarie

Între noi şi Cehoslovacia. În: “Rampa”, VI, nr.3037, 8 martie

Treizeci de minute în librărie. În: “Rampa”, VI, nr.3046, 18 martie

Parveniţii. În: “Rampa”, VI, nr.3055, 29 martie

Literatura engleză. În: “Rampa”, VI, nr.3062, 6 aprilie

Notiţele mele - Cărţi, multe cărţi. În: “Societatea de mîine”, V, nr. 10, 1 iunie , nr.11, 15

iunie

Secretul de a păstra viaţa. În: “Rampa”, VI, nr.3140, 14 iulie

Iosif. În: “Rampa”, VI, nr.3148, 23 iulie

Doamna care nu citeşte. În: “Rampa”, VI, nr.3154, 30 iulie

Ca să ne putem iubi. În: “Rampa”, VI, nr.3159, 5 august

Succese fără reclamă. În: “Rampa”, VI, nr.3188, 8 septembrie

Aurelia Cionca-Pipoş. În: “Rampa”, VI, nr.3205, 28 septembrie

Notiţele mele - Krishnamurti. În: “Societatea de mîine”, V, nr. 18, 1 octombrie

Tiberiu Morariu. În: “Rampa”, VI, nr.3228, 25 octombrie

Editorii englezi. În: “Societatea de mîine”, V, nr. 21, 15 noiembrie

Notiţele mele. În: “Rampa”, VI, nr.3253, 23 noiembrie

Page 14: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Cîteva figuri ale artelor plastice române din Ardeal. În: “Societatea de mîine”, V, nr. 22-

24, 1 - 15 decembrie

1929

Cronica intelectuală. În: “Societatea de mîine”, VI, nr. 1-2, 15 ianaurie, 1 februarie

Educaţia estetică a mulţimii. În: “Societatea de mîine”, VI, nr. 3, 15 februarie

Estetica morţii. În: “Societatea de mîine”, VI, nr. 4, 1 martie

Cronica intelectuală. În: “Societatea de mîine”, VI, nr. 5-6, 15 martie, 1 aprilie

Articole sincere. În: “Societatea de mîine”, VI, nr. 5-6, 15 martie, 1 aprilie

1930

Idealismul nepractic. În: “Rampa”, VIII, nr.3647, 19 martie

Primăvara iernii în Bucureşti. În: “Rampa”, VIII, nr.3666, 10 aprilie

Scrisoare. În: “Rampa”, VIII, nr.3708, 8 iunie

Amintire despre Caragiale. În: “Lupta”, nr.2580, 18 iunie

Elsie. În: “Rampa”, VIII, nr.3725, 25 iunie

Vechii ziarişti ardeleni. În: “Lupta”, nr.2585, 25 iunie

Roulston. În: “Lupta”, nr.2598, 10 iulie

Notiţele mele - Pseudoromantismul mistic. În: “Lupta”, nr.2676, 9 octombrie

Cântec de drumeţ obosit. În: “Rampa”, VIII, nr.3831, 26 octombrie

Notiţele mele – Supărarea unui artist bătrân. În: “Lupta”, nr.2701, 7 noiembrie

Notiţele mele – Unui prieten din Bucureşti. În: “Lupta”, nr.2722, 2 decembrie

Douăsprezece lumânări. În: “Rampa”, VIII, nr.3881, 23 decembrie

Unui prieten. În: “Lupta”, nr.2745, 31 decembrie

1935

Doi morţi - Profesorul N. Popoliţă - artistul Demetrescu-Brăila. În: “România nouă”, III,

nr.189, 1 septembrie

Intermezzo liric. În: “România nouă”, III, nr.211, 28 septembrie

1939

Scrisoare lui T.M. În: “Pagini literare”, VI, nr.7-12, iulie-decembrie

1946

Viţălul de aur. În: “România liberă”, nr.469, 18 februarie

O aniversare uitată: Memorandul. În: “România liberă”, nr.583, 8 iulie

Alexandru Petöfi. În: “România liberă”, nr.602, 31 iulie

Unui scriitor ungur din Budapesta... În: “România liberă”, nr.640, 9 septembrie

Scriitorii. În: “România liberă”, nr.667, 11 octombrie

1947

Page 15: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Am fost la Budapesta - Oraşul artei şi al prieteniei. În: “România liberă”, nr.845, 18 mai

Domnului Zambaccian. În: “România liberă”, nr.853, 29 mai

Clujul se reface. În: “România liberă”, nr.875, 25 iunie

Am fost la Budapesta. În: “România liberă”, nr.844, 17 mai

Am fost la Budapesta - Ungurii doresc pacea. În: “România liberă”, nr.847, 21 mai

Răspunderea scriitorului. În: “Contemporanul”, nr.37, 6 iunie

Heine. În: “România liberă”, nr.1023, decembrie

1949

1 Mai. În: “Lupta Ardealului”, nr.826, 1 mai

Săpunul din Maglavit. În: “Lupta Ardealului”, nr.867, 20 iunie

Impresii din Bucureşti. În: “Lupta Ardealului”, nr.873, 27 iunie

Se duc studenţii. În: “Lupta Ardealului”, nr.885, 11 iulie

Gheorghe Coşbuc. În: “Lupta Ardealului”, nr.938 (42), 12 septembrie

“Scînteia”. În: “Lupta Ardealului”, nr.950 (44), 26 septembrie

Pentru pace. În: “Lupta Ardealului”, nr.956 (45), 3 octombrie

C.I. Parhon. În: “Lupta Ardealului”, nr.980 (49), 31 octombrie

1950

Mihail Eminescu. În: “Lupta Ardealului”, nr.1040 (57), 16 ianuarie

Lupta scriitorilor pentru pace. În: “Lupta Ardealului”, nr.1105 (68), 3 aprilie

“Sărbătorim acest 1 Mai printr-o dârză luptă pentru pace”. În: “Almanahul literar”, I,

nr.5, aprilie

1 Mai. În: “Lupta Ardealului”, nr.1127 (72), 1 mai

Lui Frédéric Joliot-Curie. În: “Almanahul literar”, I, nr.6, mai

Într-o noapte de august. În: “Lupta Ardealului”, nr.1221, 23 august

Alegerile pentru Sfaturile Populare. În: “Lupta Ardealului”, nr.1289, 13 noiembrie

Drumul glorios al păcii. În: “Almanahul literar”, I, nr.12, noiembrie

În faţa urnei. În: “Lupta Ardealului”, nr.1305, 2 decembrie

Am votat. În: “Lupta Ardealului”, nr.1308, 6 decembrie

1951

Pentru apărarea lui Luis Carlos Prestes. În: “Lupta Ardealului”, nr.1332, 5 ianuarie

Aniversarea partidului. În: “Almanahul literar”, II, nr. 4, aprilie

Învingerea luminii asupra întunericului. În: “Făclia Ardealului”, nr.1518, 11 august

Cartea a devenit un bun al maselor. În: “Făclia Ardealului”, nr.1526, 21 august

Griviţa roşie. În: “Almanahul literar”, IV, nr. 2, februarie

Page 16: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Poeme publicate în periodice

1903

La umbra plopilor. În: “Familia”, XXXIX, nr.19, 2 noiembrie

1904

Despărţire. În: “Familia”, XL, nr.4, 25 ianuarie

Noaptea. În: “Familia”, XL, nr.9, 29 februarie

Durerea - sonată. În: “Familia”, XL, nr.16, 18 aprilie

Din cartea dorului. În: “Familia”, XL, nr.25-26, 27 iunie

Grăniţerul. În: “Familia”, XL, nr.28, 11 iulie

Cîntece. În: “Familia”, XL, nr.32, 8 august

Cîntecul lăutarului. În: “Familia”, XL, nr.42, 17 august

Întrebare. În: “Familia”, XL, nr.45, 7 noiembrie

The Raven (Corbul) (traducere din Oscar Wilde). În: “Gazeta Transilvaniei”, LXVII,

nr.249, 11 noiembrie

Iluziei tale, Apune soarele de iarnă, Cîntec. În: “Familia”, XL, nr.50, 12 decembrie

1905

Pe mare. În: “Familia”, XLI, nr.1, 2 ianuarie

Scrisoare din spital. În: “Familia”, XLI, nr.6, 6 februarie

Către liră. În: “Familia”, XLI, nr.10, 6 martie

Pe lac. În: “Familia”, XLI, nr.20, 15 mai

Poveste. În: “Familia”, XLI, nr.26, 26 iunie

Pastel. În: “Familia”, XLI, nr.27, 3 iulie

Din copilărie. În: “Familia”, XLI, nr.45, 6 noiembrie

1906

Moartă. În: “Familia”, XLII, nr.3, 14 ianuarie

Cîntec. În: “Familia”, XLII, nr.4, 22 ianuarie

Poetul, Vifor. În: “Familia”, XLII, nr.7, 12 februarie

Primăvară. În: “Familia”, XLII, nr.13, 9 aprilie

Aşteptare. În: “Familia”, XLII, nr.17, 7 mai

E noapte. În: “Familia”, XLII, nr.26, 9 iulie

Bolnav. În: “Familia”, XLII, nr.29, 30 iulie

Pe îngînatul dimineţii. În: “Familia”, XLII, nr.35, 8 octombrie

Rugăciunea robilor. În: “Familia”, XLII, nr.37, 5 noiembrie

1911

Page 17: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Cîntec. În: “Romînul”, I, nr.94, 30 aprilie

1912

Femeia preţioasă. În: “Simbolul”, nr.3, 1 decembrie

1913

Plouă. În: “Noua revistă romînă”, XIV, nr.19, 27 octombrie

1914

Din versurile triste : Annie. În: “Noua revistă romînă”, XV, nr.8, ianuarie

Pastel. În: “Versuri şi proză”, III, nr.3, 1 februarie

1923

Buddha. În: “Flacăra”, VIII, nr.8, 23 martie

Cîntec irlandez (traducere). În: “Adevărul literar şi artistic”, nr.128, 6 mai

Ceasornicul. În: “Adevărul literar şi artistic”, nr.140, 29 iulie

Mamei mele. În: “Adevărul literar şi artistic”, nr.111, 7 ianuarie

1925

Primăvara domnişoarei bătrîne. În: “Rampa”, IX, nr.2266, 18 mai

1928

“23 ianuarie 1922”. În: “Rampa”, IX, nr.2983, 2 ianuarie

1930

Povestea unui copil. În: “Rampa”, IX, nr.3675, 20 aprilie

1933

Someşul Moţilor. În: “Gînd românesc”, I, nr.3-4, iulie-august

1936

Cîntec. În: “Pagini literare”, III, nr.10-11, octombrie-noiembrie

1950

Ascultaţi oamenilor. În: “Almanahul literar”, I, nr.9, august

1953

Moţul, capra şi copilul. În: “Almanahul literar”, IV, nr.6, iunie

Copiilor din Careea. În: “Almanahul literar”, IV, nr.8, august

1954

Poezii postume. În: “Steaua”, nr.1, aprilie

Emil Isac în presa maghiară Articole publicate

1. Uj románság = Noii românii. În: „Nyugat”, Bp. VI, 1913, nr.12, p.900

Page 18: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

2. Take Ionescu. În: „Nyugat”, Bp. VII, 1914, nr.8, vol.II, p.394

3. A román – magyar béke = Pacea româno-maghiară. În: „Nyugat”, Bp. VII, 1914, nr.12,

vol.II, p.650

4. Kolozsvári levél Ady Endréhez = Scrisoare clujeană către Ady Endre. În: „Világ”,

Bp.VI, 1915, nr.101

5. A magyar és a nemzetiségi irodalom testvérisége = Fraternitatea literaturii maghiare şi

a literaturii naţionalităţilor. În: „Népszava”, Bp.XLVI, 1918, 2 octombrie, fără număr.

6. Erdélyi román költészet = Poezia românească în Ardeal. În: „Esztendö”, Bp. I, 1918,

p.157-158.

7. A kulturák közössége = Comunitatea culturilor. În: „Napkelet”, Cluj, II, 1921, nr.1

8. A legujabb román irodalomról = Despre cea mai recentă literatură românească. În:

„Napkelet”, Cluj, II, 1921, nr.1

9. Bucsu Kuncz Aladártól = Rămas bun de la Kuncz Aladár. În: „Erdélyi Helikon”, Cluj,

IV, 1931, nr.8

Articolele despre Emil Isac

10. Révai Károly. A román irodalom Ady Endréje = Ady Endre al literaturii române. În:

„Nagybányai Hirlap”, Baia Mare, V, 1912, nr.28

11. Kereszturi Sándor. Isac Emil könyve: Költemények prózában = Cartea lui Emil Isac:

„Poeme în proză”. În: „Temesvári Hirlap”, Timişoara XXII, 1924, nr.10

12. Jancsó Elemér. Isac Emil : 1886-1954. În: „Utunk”, Cluj, IX, 1954, nr.6

13. Molter Károly. Isac Emil. În „Igaz Szó”, Târgu-Mureş, II, 1954, nr.4-5, p.151

Traduceri în limba maghiară din opera lui Emil Isac

A. Poezii

14. Siró dalok I-VII = Cântece. În traducerea lui Révai Károly. În: „Nagybányai Hirlap”,

Baia Mare, V, 1912, nr.29

15. Szép tiszta éj... = Curată noapte. În traducerea lui Révai Károly. În: „Nagybányai

Hirlap”, Baia Mare, V, 1912, nr.43

16. A város / Oraş bolnăvit. În traducerea lui Révai Károly. În: „Nagybányai Hirlap”, Baia

Mare, V, 1912, nr.44

Page 19: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

17. Beteg emberek = Humanitad. În traducerea lui Révai Károly. În: „Nagybányai Hirlap”,

Baia Mare, V, 1912, nr.47

18. Nehéz munkából jön a falu népe = De la sapă vin.... În traducerea lui Révai Károly. În:

„Nagybányai Hirlap”, Baia Mare, V, 1912, nr.51

19. Hagyd látom kebled = Prima.... În traducerea lui Révai Károly. În: „Nagybányai Hirlap”,

Baia Mare, VI, 1913, nr.8

20. Szépséges Máriám, Te!... = Maria mea frumoasă. În traducerea lui Révai Károly. În:

„Nagybányai Hirlap”, Baia Mare, VI, 1913, nr.9

21. Öszi ének = Cântec de toamnă. În traducerea lui Kereszturi Sándor. În: „Uj román költök

antológiája”. –Nagyvárad : Franklin Könyvkiadó, 1922, p.67-69

22. Öszi ének = Cântec de toamnă. În traducerea lui Kereszturi Sándor. În: „Müforditások

román költökböl” . În redactarea lui Bitay Árpád. – Kolozsvár Cluj R.T. : Minerva

Irodalmi és Nyomdai Müintézet, 1928, p.111

23. A halottakhoz = Voi morţilor care aţi murit. În traducerea lui Flórián Tibor. În:

„Pásztortüz”, Cluj, XXII, 1936, nr.8, p.167

24. A halottakhoz = Voi morţilor care aţi murit. În traducerea lui Flórián Tibor. În:

„Láthatár”, Bp.IV, 1936, nr.7-8

25. Afrikai testvéremnek = Unui frate din Africa. În traducerea lui Flórián Tibor. În:

„Pásztortüz”, Cluj, XXIII, 1937, nr.5-6, p.120

26. Kisvárosi temetés / Înmormântare în oraş mic. În traducerea lui Flórián Tibor. În:

„Pásztortüz”, Cluj, XXIII, 1937, nr.11-12, p.251

27. Ha meg halok = De voiu muri. În traducerea lui Szemlér Ferenc. În: „Erdélyi Helikon”,

Cluj, X, 1937, nr.3, p.207

28. Elhagyott anya = Unei mame părăsite. În traducerea lui Szemlér Ferenc. În: „Erdélyi

Helikon”, Cluj, X, 1937, nr.3, p.207

29. Dal : Nap... Virágok...bö tavasz = Cântec. În traducerea lui Szemlér Ferenc. În: „Erdélyi

Helikon”, Cluj, X, 1937, nr.3, p.207

30. Ma : 1908 = Azi. În traducerea lui Franyó Zoltán. În: „Utunk”, Cluj, IX, 1954, nr.6

31. Dal = Cântec. În traducerea lui Székely János. Ún „Utunk”, Cluj, IX, 1954

B. Poeme în proză

32. Koloszvár = Cluj. În traducerea lui A.Pop. În: „Nagybányai Hirlap”, X, 1912, nr.28

33. Alvó ablakok = Fereştrile satului. În traducerea lui Dsida Jenö. În: „Erdélyi Helikon”,

Cluj, I, 1928, nr.5, p.349

Page 20: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

34. Kaláka = Clacă. În traducerea lui Dsida Jenö. În: „Erdélyi Helikon”, Cluj, I, 1928, nr.5,

p.349

35. Krisztus és a katona = Christos şi soldatul. În traducerea lui Keresztury Sándor. În:

„Temesvári Hirlap”, Timişoara, XXIV, 1926, nr.183

36. Az aggastyán = Moşneagul. În traducerea lui D. Jakab Margit. În: „Pásztortüz”, Cluj,

XVI, 1930, nr.2, p.35

37. Krisztus és a katona = Christos şi soldatul. În traducerea lui Detrehemy József. În:

„Brassói Lapok”, O. Stalin, XLI, 1935, nr.97

38. Egyedül az erdöben = Singur în codrul. În traducerea lui Salamon Ernö. În: „Korunk”,

Cluj, XII, 1937, nr.6, p.508

39. Láttam a rozsdásekét = Un plug ruginit am văzut. În: „Korunk”, Cluj, XII, 1937, nr.6,

p.507

40. Harangok, ágyuk = Clopote, tunuri. În traducerea lui Szász István. În: „Brassói Lapok”,

O. Stalin, XVIII, 1937, nr.52

C. Teatru

41. A fiatal apáca = Maica cea tânără. În traducerea lui Kádár Imre. În: „Erdélyi Helikon”,

Cluj, VIII, 1935, nr.6, p.439

42. A fiatal apáca = Maica cea tânără. În traducerea lui Kádár Imre. Broşură editată de

„Erdélyi Helikon”, Cluj,1935

D. Eseuri

43. Levél Ady Endréhez = Scrisoare către Ady Endre. În: „Utunk”, Cluj, II, 1947

44. Caragiale. În traducerea lui Jánosházi György. În „Utunk”, Cluj, III, 1948, nr.4

45. Cocea. Fără indicarea traducătorului.În „Utunk”, Cluj,IV, 1949, nr.4

46. Petöfi. Fără indicarea traducătorului. În. „Utunk”, Cluj, IV, 1949, nr.14

Poezii publicate în antologii apărute în străinătate

Argentina

44 poetas rumanos [44 de poeţi români]. – Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 1967

Belgia

Le journal des poètes. – Bruxelles: 1964

Page 21: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Werk uit Roemenië [Antologie de poezie românească]. – Brussel: Den Haag, 1966

Brazilia

Antologia da poesia romena [Antologie de poezie românească]. – Rio de Janeiro: Editôra

Civilização Brasileira S.A., 1966

Franţa

Anthologie de la poésie roumanie [Antologia poeziei româneşti]. – Paris: Éditions du Seuil, 1968

Grecia

Anthologhia rumanikis piiseos [Anthologie de poezie românească]. – Athina: Ecdosis Kedros,

1961

Italia

Antologia della poesia romena [Antologia poeziei româneşti]. – Florenţa: Parenti Editore, 1961

Marea Britanie

Anthology of Contemporary Romanian Poetry [Antologie de poezie românească contemporană].

– Londra: Peter Owen, 1969

Ungaria

Salamon, Ernő. Mindmáig békétlenül [Neîmpăcat pînă azi]. – Budapest: Szépirodalmi

Könyvkiadó, 1966

Román költők antológiája [Antologia poeţilor români]. – Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó,

1961

Lirai világtájak [Meridianele liricii]. – Budapest: Európa Könyvkiadó, 1967

Mai román lira [Lirică românească contemporană]. – Budapest: Székesfőváros Irodalmi

Intézel, 1947

Változott egekben [Cu cercuri strămutate]. – Budapest: Európa Könyvkiadó, 1969

URSS

Antologija rumynskoj poezii [Antologia poeziei româneşti]. – Moscova: Goslitizdat, 1958

[Rumynskaja lira. Lirică românească]. – Erevan: Ajpetrat, 1964

Publicaţii postume în periodice Poezii postume. În: “Scînteia tineretului”, 1954, anul 5, nr.5, p.56-59

Domnul Million. Piesă în trei acte. [Operă inedită]. În: “Scînteia tineretului”, 1957, anul 8, nr.4,

p.17-53

Poezii postume. În: “Tribuna”, 1957, anul 1, nr.8, p.3

Page 22: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Referinţe critice

Referinţe critice în volume Baconsky, A.E. Colocviu critic. – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, s.a., p.99-

102

Baconsky, L. Marginalii critice şi istorico-literare. – Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1968,

p.296-313

Bote, Lidia. Simbolismul românesc. – Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1966

Brad, Ion. Emil Isac, un tribun al ideilor noi. - Cluj: Dacia, 1972

Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. – Bucureşti: Fundaţia

Regală pentru Literatură şi Artă, 1941, p.623-624

Chendi, Il. Schiţe de critică literară. – Bucureşti: Editura Cultura Naţională, 1924

Chendi, Il. Pagini de critică. – Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1969, p.523-528

Cioculescu, Şerban. Itinerar critic, vol.IV. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1984, p.263-268

Ciopraga, C. Literatura română între 1900-1918. – Iaşi: Junimea, 1970, p.433-437

Clujeni ai secolului 20 – dicţionar esenţial. – Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, p.159

Davidescu, N. Aspecte şi direcţii literare, vol. II. – Bucureşti: Editura Cultura Naţională, 1924,

p.130-138

Dicţionar enciclopedic, vol. III. – Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1999, p.260

Dicţionar enciclopedic român, vol.II. – Bucureşti: Editura Politică, 1964, p.864

Iliescu, Adriana. Poezia simbolistă românească. – Bucureşti: Minerva, 1985, p.250-251

Lovinescu, Eugen. Critice, vol.V, ed. 2, 1921, p.95-98

Lovinescu, Eugen. Istoria literaturii române contemporane, vol. II. – Bucureşti: Minerva, 1981,

p.269-278

Micu, Dumitru. Început de secol 1900-1916 : Curente şi scriitori. – Bucureşti: Minerva, 1970,

p.470-473

Micu, Dumitru. Lecturi şi păreri. – Cluj-Napoca: Dacia, 1978, p.95-100

Perpessicius. Menţiuni critice, vol. I. – Bucureşti: Editura Literară a Casei Şcoalelor, 1928,

p.138-139

Piru, Al. Varia, vol. II. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1973, p.218-221

Predescu, Lucian. Enciclopedia României : Cugetarea : Material românesc. Oameni şi

înfăptuiri. - Bucureşti: Saeculum I.O., Vestala, 1999, p.445

Rău, Aurel. Elogii. – Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1968, p.196-207

Sasu, Aurel; Vartic, Mariana. Dramaturgia românească în interviuri : O istorie autobiografică,

vol. III. – Bucureşti: Minerva, 1995, p.45-51

Page 23: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Scarlat, M. Istoria poeziei româneşti, vol. II. – Bucureşti: 1984, p.272-273

Sperantia, E. Amintiri din lumea literară. – Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1967, p.179-188

Tanco, Teodor. Dicţionar literar 1639-1997 al Jud. Bistriţa-Năsăud. - Cluj-Napoca: Virtus

Romana Rediviva, 1998, p.188-190

Valerian, I. Cu scriitorii prin veac. – Bucureşti: E.P.L., 1967, p.102-107

Zaciu, Mircea. Masca geniului. – Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1967, p.297-335

Zaciu, Mircea. Glose. – Cluj: Dacia, 1970, p.77-95

Zaciu, Mircea. Colaje. – Cluj: Dacia, 1972, p.166-168

Zaciu, Mircea. Bivuac. – Cluj: Dacia, 1974, p.164-169

Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel. Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. -

Bucureşti: Albatros, 2000, p.413-416

Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel. Dicţionarul scriitorilor români, vol. 2. -

Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998, p.640-643

Referinţe critice în articole

1908

Sever, Dan. “Impresii şi senzaţii moderne” de Emil Isac – Volumul unui homo novus. În:

“Lupta”, 1908, anul 2, nr.242, 27 nov./10 dec.

1909

Dragomirescu, Mihail. Poezii, impresii şi senzaţii moderne. În: “Convorbiri critice”, 1909, anul

2, nr.1, p.66-67

Curpăn, Gh. Anul literar în Ardeal. În: “Tribuna”, 1909, anul 13, nr.1, 1/14 ian., p.3

1911

Scrisoare din Cluj. În: “Tribuna”, 1911, anul 15, nr.47, 12 martie, p.4

1919

Ilieşiu, Iustin. Rolul Ardealului în literatura şi arta română. Convorbire cu Emil Isac. În:

“Rampa”, 1919, nr.13

[Lovinescu, Eugen]. Emil Isac redivivus!. În: “Sburătorul”, 1919, anul 1, nr.16, 2 aug., p.376

1922

Davidescu, N. Poezia d-lui Emil Isac. În : “Flacăra”, 1922, anul 8, nr.46, 17 nov., p.736-737

1923

Densusianu, Ovid. Poeme în proză. În: “Viaţa nouă”, 1923, anul 19, nr.7-8, p.110

Page 24: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Millian, Claudia. Poeme în proză de Emil Isac, şi spicuiri din atmosfera de azi. În: “Adevărul

literar şi artistic”, 1923, seria III, anul 4, nr.152, 4 nov., p.6

Petrescu, Camil. Poeme în proză de Emil Isac. În: “Revista vremii”, 1923, anul 3, nr.16, 19 nov.,

p.19-20

1924

[Interviu cu poetul Emil Isac]. În : “Szemle”, 1924, nr.15

[Interviu cu poetul Emil Isac]. În : “Adevărul literar şi artistic”, 1924, anul 5, nr.196

1925

Dianu, R. [Comentariu critic la vol. lui Emil Isac, «Cartea unui om»]. În: “Rampa”, 1925,

nr.2272, 27 mai

Perpessicius. Emil Isac. Cartea unui om. În: “Mişcarea literară”, 1925, anul 2, nr.30, 6 iun., p.3

Perpessicius. Emil Isac: Notiţele mele. În: “Mişcarea literară”, 1925, anul 2, nr.36-37, 18-25 iul.,

p.3

1928

Valerian, I. Un precursor al poeziei moderniste. De vorbă cu d. Emil Isac. În: “Viaţa literară”,

1928, anul 3, nr.79, 24 martie, p.1-2

Valerian, I. Un precursor al poeziei moderniste. De vorbă cu d. Emil Isac. În: “Viaţa literară”,

1928, anul 3, nr.81-82, 7 apr.-5 mai, p.1-2

[Interviu cu poetul Emil Isac]. În: “Viaţa literară”, 1928, anul 3, nr.79; nr.81-82

1934

Şireagu, Oct. Cu d. Emil Isac despre critici şi modernişti. În: “Viaţa literară”, 1934, anul 8,

nr.152, 30 ian. – 15 febr., p.2

1935

Munteanu, V. De vorbă cu d. Emil Isac. În: “Adevărul”, 1935, anul 50, 9 iul.

Petre, Nistor I. De vorbă cu d. Emil Isac. În: “Caleidoscop”, 1935, anul 2, nr.3-4, p.1

1936

Macovescu, George. Un poet îşi spune gândurile. D. Emil Isac despre poezie, teatru, pace…. În:

“Adevărul”, 1936, anul 51, 24 nov.

Philippide, A. Emil Isac : Poezii. În: “Adevărul”, 1936, anul 51, nr.16229, 19 dec.

1937

Bugnariu, T. [Cronică la vol. «Poezii»]. În: “Patria”, 1937, anul 18, nr.285, 23 dec.

Damaschin, V. [Comentarii critice ale poeziei lui Emil Isac]. În: “Viaţa literară”, 1937, anul 11,

nr.10, 15-28 febr.

Demetrescu, Romulus. Emil Isac, Poezii. În: “Pagini literare”, 1937, anul 4, nr.5, mai, p.259-261

Page 25: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Sperantia, Eugeniu. [Cronică la vol. poetului Emil Isac «Poezii» şi «Poeme»]. În: “Cele trei

Crişuri”, 1937, anul 18, nr.3-4, martie-apr., p.81-82

1942

Paraschivescu, Miron R. Album contemporan : Emil Isac. În: “Timpul”, 1942, anul 6, nr.1911, 3

sept., p.2

1954

Beniuc, Mihai. Emil Isac. În: “Scînteia”, 1954, anul 24, 27 martie, p.3

Brad, Ion. Cinstirea poetului. În: “Făclia”, 1954, anul 10, 14 febr., p.2

Molter Károly. Emil Issacs zemřel = [A murit Emil Isac]. În: “Literárni noviny”, 1954, anul 3,

nr.18, p.4

Molter Károly. Emil Isac 1886-1954. În: “Igaz Szó”, 1954, anul 2, nr.3-4, p.151-152

Petrescu, Cezar. Emil Isac. În: “Contemporanul”, 1954, nr.14, p.3

Porumbacu, V. Închinare. În: “Contemporanul”, 1954, nr.6

1955

Ady Endre leveleiből = [Din scrisorile lui Ady Endre]. În: “Csillag” (Budapesta), 1955, anul 9,

nr.10, p.2093-2103

Brad, Ion. La un an de la moartea lui Emil Isac. În: “Gazeta literară”, 1955, anul 2, nr.12, p.1, 5

Felea, Victor. Emil Isac. În: “Steaua”, 1955, anul 6, nr.4

Zaciu, Mircea. La un an de la moartea lui Emil Isac. În: “Contemporanul”, 1955, nr.12, p.3

1957

Sinka Zoltán. Ismeretlen levelek Adyhoz = [Scrisori inedite către Ady]. În: “Korunk”, 1957, anul

1, nr.11, p.1559

Zaciu, Mircea. Emil Isac, poetul. În: “Tribuna”, 1957, anul 1, nr.7, p.3,8

1958

Culcer, Alexandru. Emil Isac és Thorma János levelezése = [Corespondenţa lui Emil Isac cu

Thorma János]. În: “Nyelv-és irodalom tudomány közlemények”, 1958, anul 2, nr.1-4, p.228-

230

Máthé Gábor. Kosztolányi Dezső és Babits Mihály levelei Emil Isachoz = [Scrisorile lui

Kosztolányi Dezső şi Babits Mihály către Emil Isac]. În: “Igaz Szó”, 1958, anul 6, nr.4, p.605-

611

Zaciu, Mircea. Emil Isac, publicistul. În: “Tribuna”, 1958, anul 2, nr.14, p.6-8

1959

Dăncuş, Gheorghe. Emil Isac. (Comemorări). În: “Făclia”, 1959, anul 15, 26 martie, p.3

Porumbacu, Veronica. Poezie şi demnitate. În: “Gazeta literară”, 1959, anul 6, nr.13, p.1,6

Page 26: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Rába Gyorgy. Emil Isac levelei Babits Mihályhoz és Kosztolányi Dezsőhoz = [Scrisoarea lui

Emil Isac către Babits Mihály şi Kosztolányi Dezső]. În: “Irodalomtörténeti

Közlemények”(Budapest), 1959, anul 63, nr.2, p.332-335

Rău, Aurel. Emil Isac. În: “Steaua”, 1959, anul 10, nr.3, p.27-34

1960

Avramescu, Tiberiu. Emil Isac : Scrieri alese. În: “Gazeta literară”, 1960, anul 7, nr.34, p.2

Muntean, George. Emil Isac: Scrieri alese. În: “Contemporanul”, 1960, nr.31, p.3

1961

D[eák] T[amás]. Az Emil Isac muzeumban. În: “Új Élet”, 1961, nr.11, p.17

E.A. Emil Isac – 75 de ani de la naşterea sa. În: “Albina”, 1961, anul 63, nr.699, p.6

Ghergariu, Leontin. Emil Isac – începuturile activităţii literare. În: “Limbă şi literatură”, 1961,

nr.5, p.281-292

Gurghianu, Aurel. Prezenţa lui Emil Isac. În: “Steaua”, 1961, anul 12, nr.5, p.46-49

Jancsó Elémer. Emil Isac és a modern magyar irodalom. În: “Studia Universitatis Babeş-Bolyai.

Philologia”, 1961, nr.2, p.45-62

Zaciu, Mircea. Cine a avut dreptate… În: “Tribuna”, 1961, anul 5, nr.22, p.6

1963

Pascu, Petre. Gânduri la muzeul memorial Emil Isac. O scrisoare inedită a soţiei lui

Macedonski. În: “Viaţa românească”, 1963, anul 16, nr.10, p.187-188

1964

Baconsky, Leon. Emil Isac în critica vremii. În: “Steaua”, 1964, anul 15, nr.3, p.82-90

Brezu, C. 10 ani de la moartea lui Emil Isac – O scrisoare inedită. În: “Gazeta literară”, 1964,

anul 11, nr.13, p.2

Dan , Ilie. Expoziţia “Emil Isac”. În: “Iaşul literar”, 1964, anul 15, nr.2, p.105

Kiss Al. Popas la muzeul Emil Isac. În: “România liberă”, 1964, anul 22, nr.6021, p.2

Maté Gábor. “Irastudók, hirdessétek“ – Tallózas Emil Isac publicisztikájában. În: “Utunk”,

1964, anul 19, nr.11, p.2

Micu, Dumitru. 10 ani de la moartea lui Emil Isac. În: “Contemporanul”, 1964, nr.13, p.3

Pop, M. [Versuri]. În: “Contemporanul”, 1964, nr.47, p.3

Porumbacu, Veronica. Acum zece ani. În: “Viaţa românească”, 1964, anul 17, nr.3, p.172-173

Rahoveanu, Ion. 10 ani memoriali. În: “Tribuna”, 1964, anul 9, nr.50, p.6

Sperantia, Eugeniu. Emil Isac. În: “Steaua”, 1964, anul 15, nr.10, p.53-58

Zaciu, Mircea. Imaginea poetului – zece ani de la moartea lui Emil Isac. În: “Tribuna”, 1964,

anul 9, nr.13, p.1,7

1966

Page 27: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Gurghianu, A. Emil Isac sau duelul cu timpul. În: “Steaua”, 1966, anul 17, nr.5, p.26-33

Rahoveanu, I. Blaga – Isac. (Corespondenţă inedită). În: “Tribuna”, 1966, anul 11, nr.21, p.6

1967

Porteanu, Alexandru. Publicistica social-politică a lui Emil Isac. În: “Viaţa românească”, 1967,

anul 20, nr.12, p.79-88

Zaciu, Mircea. De amicitia (Corespondenţă Blaga – Isac). În: “Steaua”, 1967, anul 18, nr.4,

p.72-80

1968

Baconski, Leon. Ov. Densusianu – Emil Isac. Scrisori inedite. În: “Astra”, 1968, anul 3, nr.1, p.7

Isac, Dan. Corespondenţa V. Goldiş – Emil Isac (Din trecutul presei româneşti din Transilvania.

1911-1918). În: “Steaua”, 1968, anul 19, nr.6, p.55-58

Jancsó Elémer. Emil Isac magyar versei. În: “Utunk”, 1968, anul 23, nr.28, p.4

1970

Ciopraga, Constantin. Modernism transilvănean: Emil Isac. În: “Cronica”, 1970, anul 5, nr.19,

p.8

Porumbacu, Veronica. La Cluj, lângă Emil Isac. În: “Steaua”, 1970, anul 21, nr.7, p.4-7

Tomuş, Mircea. Destin editorial. Emil Isac: pagini inedite. În: “Tribuna”, 1970, anul 15, nr.14,

p.2

1971

Salvan, Florin. Două scrisori ale lui Emil Isac. În: “Manuscriptum”, 1971, anul 2, nr.4, p.178-

181

1972

Brad, Ion. “N-am rude la Academie, n-am moşii în Dobrogea…”. În: “Tribuna”, 1972, anul 17,

nr.39, 28 sept., p.3

Brad, Ion. Preocupări teatrale. În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.30, 27 iul., p.2

Brad, Ion. Prietenia lui Caragiale. În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.32, 10 aug., p.2

Brad, Ion. Argumentum (I-X). În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.14, 6 apr., p.4; nr.15, 13 apr., p.7;

nr.16, 20 apr., p.5; nr.17, 27 apr., p.4; nr.18, 4 mai, p.4; nr.20, 18 mai, p.14; nr.21, 25 mai, p.3;

nr.22, 1 iun., p.2; nr.23, 8 iun., p.5; nr.25, 22 iun., p.14

Brad, Ion. Emil Isac, luptătorul. În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.28, 13 iul., p.14

Brad, Ion. Emil Isac, pamfletarul. În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.43, 26 oct., p.4

Brad, Ion. Emil Isac, polemistul. În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.27, 6 iul., p.2

Brad, Ion. În jurul piesei “Maica cea tânără”. În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.37, 14 sept., p.14

Brad, Ion. Micul proletar. În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.26, 29 iun., p.14

Brad, Ion. Modernism pe toate liniile. În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.47, 21 nov., p.14

Page 28: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Brad, Ion. Argumentum (I-X). În: “Tribuna”, 1972, anul 17, nr.14, 6 apr., p.4

Engel Károly. Emil Isac és Babits Mihály levélváltása. În: “Utunk”, 1972, anul 27, nr.7, p.6,7

Marton, Lili. Ami az interjúból kimaradt. În: “Elöre”, 1972, anul 26, nr.7679, 16 iul., p.5

Popa, George. Emil Isac şi Ady Endre. În: “Vatra”, 1972, anul 2, nr.12, 20 dec., p.8

Tomuş, Mircea. Ascendenţii lui Emil Isac. În: “România literară”, 1972, anul 5, nr.9, 24 febr.,

p.16-17

1973

Bălan, Ion Dodu. Portretul unui poet patriot, militant [Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al ideilor

noi”]. În: “Era socialistă”, 1973, anul 2, nr.5, martie, p.57

Cioculescu, Şerban. Elogii lui Emil Isac. În: “România literară”, 1973, anul 6, nr.7, 15 febr., p.7

Dimoftache, Fl. [Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al ideilor noi”]. În: “Ateneu”, 1973, anul 10,

nr.7, iul., p.6

Duicu, Serafim. Emil Isac, un tribun al ideilor noi. În: “Vatra”, 1973, anul 3, nr.7, iul., p.9

Got, Petre. [Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al ideilor noi”]. În: “Viaţa românească”, 1973, anul

26, nr.8, aug., p.166-168

Grigurcu, Gh. [Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al ideilor noi”]. În: “Familia”, 1973, anul 9,

nr.3, martie, p.3

Isac, Adrian. Un tribun al ideilor noi. În: “Luceafărul”, 1973, anul 16, nr.9, 3 martie, p.7

Kormos Gyula. Emil Isac öröksége. Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al ideilor noi”. În:

“Utunk”, 1973, anul 28, nr.34, 24 aug., p.4

Kovács János. A költö naplója. Ion Brad – Emil Isac. În: “Igaz Szó”, 1973, anul 21, nr.2, p.291-

296

Leonte, Liviu. “Un tribun al ideilor noi [Ion Brad]”. În: “Cronica”, 1973, anul 8, nr.24, 15 iun.,

p.5

Manu, Emil. Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al ideilor noi”. În: “Săptămâna”, 1973, nr.113, 2

febr., p.4

Micu, Dumitru. “…îmi urmez calea între muncă şi suferinţă” [Scrisori]. În: “Manuscriptum”,

1973, anul 4, nr.2, febr., p.177-182

Precup, I. Emil Isac şi simbolismul. În: “Familia”, 1973, anul 9, nr.8, aug., p.14

Precup, I. Pledoarie pentru angajarea socială a scriitorului [Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al

ideilor noi”]. În: “Steaua”, 1973, anul 24, nr.6, p.4

Râpeanu, Valeriu. Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al ideilor noi”. În: “Contemporanul”, 1973,

nr.9, 23 febr., p.3

Zaciu, Mircea. Ion Brad : “Emil Isac, un tribun al ideilor noi”. În: “Scânteia”, 1973, anul 43,

nr.9415, 9 febr., p.4

Page 29: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

1974

Andriţoiu, Al. Cu faţa spre Emil Isac. În: “România literară”, 1974, anul 7, nr.12, 21 martie, p.4

Köllö Károly. Emil Isac magyar irásaiból. În: “Utunk”, 1974, anul 29, nr.12, p.2

Micu, Dumitru. Emil Isac, după 20 de ani de la moarte. În: “Cronica”, 1974, anul 9, nr.12, 22

martie, p.5

Popa, Mircea. 3 răspunsuri la ancheta lui G. Bogdan Duică : I.A. Bassarabescu, A. Cotruş, Emil

Isac. În: “Manuscriptum”, 1974, anul 5, nr.4, p.177-180

Precup, I. Emil Isac şi modernismul. În: “Steaua”, 1974, anul 25, nr.3, martie, p.18-19

Precup, I. Câteva date şi precizări despre teatrul lui Emil Isac. În: “Transilvania”, 1974, serie

nouă, anul 3, nr.3, martie, p.47-48

Şireagu, Octavian. Egy régi találkozás emléke [Emil Isac]. În: “Korunk”, 1974, anul 33, nr.3,

p.458-459

Stoe, Nicolae. Casa poetului ca un bob de rouă. În: “Astra”, 1974, anul 9, nr.3, martie, p.5

Zaciu, Mircea. Emil Isac. În: “Tribuna”, 1974, anul 19, nr.12, 21 martie, p.4

Zaciu, Mircea. Emil Isac. În: “Utunk”, 1974, anul 29, nr.12, p.1

Zaciu, Mircea. Documente inedite: N.N. Tonitza către Emil Isac. În: “Cronica”, 1974, anul 9,

nr.12, 22 martie, p.5

1976

Antonescu, Nae. Moment editorial Emil Isac. În: “Cronica”, 1976, anul 11, nr.28, 9 iulie, p.2

Cioculescu, Şerban. «Poezii » de Emil Isac. În: “România literară”, 1976, anul 9, nr.17, 22 apr.,

p.8

D.M. Emil Isac – Poezii. În: “Contemporanul”, 1976, nr.41, 8 oct., p.10

David Gyula. “Új dojnát énekeltem…”. Ion Brad – Emil Isac, új eszmék szószolója. În: “Utunk”,

1976, anul 31, nr.20, 14 mai, p.5

Ilea, Ion Th. O conştiinţă umană: Emil Isac. În: “Steaua”, 1976, anul 27, nr.5, mai, p.23

Manu, Emil. Emil Isac – un poet al Cetăţii. În: “România literară”, 1976, anul 9, nr.22, 29 mai,

p.8

Márki Zoltán. Emil Isac igényei. În: “Elöre”, 1976, anul 30, nr.8870, 23 mai, p.3

Oláh István. A közös sors vállalása. Ion Brad: “Emil Isac, új eszmék szószolója”. În: “Harghita”,

1976, anul 9, nr.15, 10 apr., p.5

Onu, Eugen. Emil Isac, dramaturgul. În: “Transilvania”, 1976, anul 5, nr.5, mai, p.38-39

Popa, Mircea. Poezia lui Emil Isac. În: “Steaua”, 1976, anul 27, nr.5, mai, p.23

Vlad, Ion. Emil Isac, poetul. În: “Tribuna”, 1976, anul 20, nr.24, 10 iun., p.2

1977

Page 30: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Hamzea, Adrian. Centenar Ady Endre. Prietenia cu O. Goga şi Emil Isac. În: “Astra”, 1977,

anul 12, nr.4, p.7

Kubán Endre. Doi prieteni : Ady Endre şi Emil Isac. În: “Orizont”, 1977, anul 28, nr.13, 31

martie, p.7

1978

B. A. Ady – Isacnál. În: “A Hét”, 1978, anul 9, nr.25, 23 iun., p.4

Bodea, Gheorghe I. Emil Isac és Bresztovszky Ede kiadatlan levelezése. În: “Utunk”, 1978, anul

33, nr.47, 24 nov., p.1,4

Isac, Eugenia. Emil Isac. La aproape două decenii de la Unire. În: “Manuscriptum”, 1978, anul

9, nr.4, p.40-41

Marinescu, Eugen. Emil Isac şi „sufletul Ardealului“. În: “Luceafărul“, 1978, anul 21, nr.35, 2

sept., p.1,7

Vezér Erzsébet. Emil Isac és a magyar progresszió. În: “Korunk”, 1978, anul 37, nr.8, aug.,

p.642-646

1979

Bajor Andor. Emil Isac kézfogásai. În: “Utunk”, 1979, anul 34, nr.14, 6 apr., p.1

Constantinescu, Ovidiu. Mic slalom teatral. [Emil Isac – Maica cea tînără]. În: “Viaţa

românească”, 1979, anul 32, nr.11, nov., p.86-88

Cubleşan, Constantin. Teatrul lui Emil Isac. În: “Tribuna”, 1979, anul 23, nr.13, 29 martie, p.5

Gurghianu, Aurel. Pro Emil Isac. În: “Tribuna”, 1979, anul 23, nr.13, 29 martie, p.5

Munteanu, Ion. “Răspunderea scriitorului”. În: “Contemporanul”, 1979, nr.32, 10 aug., p.2

Oarcăşu, Ion. Emil Isac, az elöfutár. În: “Utunk”, 1979, anul 34, nr.14, 6 apr., p.2

Oarcăşu, Ion. O “doină nouă”. În: “Tribuna”, 1979, anul 23, nr.13, 29 martie, p.4

Taşcu, Valentin. Emil Isac. În: “Steaua”, 1979, anul 30, nr.4, apr., p.13

1980

Diaconescu, Romulus. Un spectacol de sezon şi o antologie în desfăşurare [Emil Isac – Maica

cea tînără]. În: “Ramuri”, 1980, anul 17, nr.7, 15 iul., p.12

Grigurcu, Gheorghe. Un apostol al noului : Emil Isac. În: “Steaua”, 1980, anul 30, nr.8, aug.,

p.15

1981

Vitrina cu cărţi. [110 poezii de Emil Isac]. În: “Cronica”, 1981, anul 16, nr.34, 21 aug., p.7

Beke György. [Emil Isac – 110 poezii. Culegere de I. Oarcăşu]. În: “Utunk”, 1981, anul 36,

nr.34, 21 aug., p.8

Kubán Endre. Cele două panteonuri ale lui Emil Isac. În: “Orizont”, 1981, anul 32, nr.29, 23

iul., p.6

Page 31: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

1982

Munteanu, Doru; Gherman, Mircea. Emil Isac – Tiberiu Brediceanu – Corespondenţă inedită.

În: “Astra”, 1982, anul 17, nr.9, p.5

Oarcăşu, Ion. Emil Isac : az ”új dojna” énekese. Forditotta Bernád Ágoston. În: “A Hét”, anul

13, nr.1, 1 ian., p.4

Pascu, Petre. Emil Isac. În: “Steaua”, 1982, anul 33, nr.1, ian., p.16-17

Vaida, Mircea. O antologie Emil Isac. În: “Tribuna”, 1982, anul 26, nr.5, 4 febr., p.6

1983

Mălinaş, Constantin. Chipul Iancului în dramaturgie. În: “Astra”, 1983, anul 18, nr.8, aug., p.10

1984

Oarcăsu, Ion. Emil Isac: voinţa de noutate. În: “Steaua”, 1984, anul 35, nr.3, martie, p.24

Szasz János. Emil Isac erdelyi balladája. În: “Utunk”, 1984, anul 39, nr.12, 23 martie, p.1,2

Taşcu, Valentin. Emil Isac – spaţiul literar. În: “Tribuna”, 1984, anul 28, nr.13, 29 martie, p.4

1985

Fîntîneru, C-tin. O întîlnire cu Emil Isac. În: “Argeş”, 1985, anul 20, nr.12, dec., p.13

1987

Jakabffy Tamás. Az örök dal. În: “Utunk”, 1987, anul 42, nr.20, 15 mai, p.2

Munteanu, Cornel. Un scriitor progresist. În: “Steaua”, 1987, anul 38, nr.5, mai, p.41

1988

Mândruţ, Stelian. Prima scrisoare a lui Emil Isac către Octavian Goga?. În: “Steaua”, 1988,

anul 39, nr.5, mai, p.8

Negrilă, Iulian. Emil Isac în corespondenţă. În: “Orizont”, 1988, anul 39, nr.25, 24 iun. p.14

Oarcăsu, Ion. Emil Isac, a gondolkodó. În: “Utunk”, 1988, anul 43, nr.48, 25 nov., p.2

Taşcu, Valentin. Capriciile unui dublu destin. În: “Familia”, 1988, anul 24, nr.5, mai, p.10

Indice de nume la referinţe critice

A

Ady Endre – 68, 72, 125, 165, 166, 167

Andriţoiu, Al. – 143

Antonescu, Nae - 154

Avramescu, Tiberiu - 81

B

Babits Mihály – 75, 79, 123

Baconsky, A.E. – 1

Baconsky, L. – 2, 90, 105

Bajor Andor - 172

Page 32: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Bassarabescu, I.A. - 146

Bălan, Ion Dodu – 127

Beke György - 183

Beniuc, Mihai – 62

Bernád Ágoston - 186

Blaga, Lucian – 102, 104

Bodea, Gheorghe I. - 168

Bogdan-Duică, G. - 146

Bote, Lidia – 3

Brad, Ion – 4, 63, 69, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137,

140, 141, 142, 157, 161

Brediceanu, Tiberiu - 185

Bresztovszky, Ede - 168

Brezu, C. - 91

Bugnariu, T. - 57

C

Caragiale, I.L. - 114

Călinescu, George – 5

Chendi, Ilarie – 6,7

Cioculescu, Şerban – 8, 128, 155

Ciopraga, C. – 9, 108

Constantinescu, Ovidiu - 173

Cotruş, A. – 146

Cubleşan, Constantin - 174

Culcer, Alexandru - 74

Curpăn. Gh. - 36

D

Dan, Ilie - 92

Damaschin, V. – 58

David Gyula - 157

Davidescu, N. – 11, 40

Dăncuş, Gheorghe – 77

Deák Tamás - 83

Demetrescu, Romulus - 59

Densusianu, Ovid – 41, 105

Diaconescu, Romulus - 180

Dianu, R. – 46

Dimoftache, Fl. - 129

Dragomirescu, Mihail – 35

Duicu, Serafim - 130

E

Engel Károly - 123

Page 33: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

F

Felea, Victor – 70

Fîntîneru, C-tin - 193

G

Ghergariu, Leontin – 85

Gherman, Mircea - 185

Goga, Octavian – 165, 196

Goldiş, V. – 106

Got, Petre – 131

Grigurcu, Gh. – 132, 181

Gurghianu, Aurel – 86, 101, 175

H

Hamzea, Adrian - 165

I

Ilea, Ion Th. - 158

Iliescu, Adriana – 14

Ilieşiu, Iustin – 38

Isac, Adrian - 133

Isac, Dan – 106

Isac, Eugenia - 169

J

Jakabffy Tamás - 194

Jancsó Elémer – 87, 107

K

Kiss, Al. – 93

Kormos Gyula - 134

Kosztolányi Deszö – 75, 79

Kovács János – 135

Köllö Károly – 144

Kubán Endre – 166, 184

L

Leonte, Liviu - 136

Lovinescu, Eugen – 15,16, 39

M

Macedonski, Al. - 89

Macovescu, George – 55

Manu, Emil – 137, 159

Máthé Gábor – 75, 94

Marinescu, Eugen - 170

Márki Zoltán - 160

Marton, Lili – 124

Mândruţ, Stelian - 196

Page 34: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Molter Károly – 64, 65

Micu, Dumitru – 17, 18, 95, 138, 145

Millian, Claudia – 42

Muntean, George – 82

Munteanu, Cornel - 195

Munteanu, Doru - 185

Munteanu, Ion - 176

Munteanu, V. - 53

N

Negrilă, Iulian - 197

O

Oarcăsu, Ion – 177, 178, 183, 186, 190, 198

Oláh István – 161

Onu, Eugen - 162

P

Papahagi, Marian – 32, 33

Paraschivescu, Miron R. – 61

Pascu, Petre – 89, 187

Perpessicius – 19, 47, 48

Petre, Nistor I. - 54

Petrescu, Camil – 43

Petrescu, Cezar - 66

Philippide, A. - 56

Piru, Al. – 20

Pop, M. – 96

Popa, George – 125

Popa, Mircea – 146, 163

Porteanu, Alexandru - 103

Porumbacu, V. – 67, 78, 97, 109

Precup, I. – 139, 140, 147, 148

Predescu, Lucian - 21

R

Rába Gyorgy – 79

Rahoveanu, Ion – 98, 102

Rău, Aurel – 22, 80

Râpeanu, Valeriu - 141

S

Salvan, Florin - 111

Sasu, Aurel – 23, 32, 33

Scarlat, M. – 24

Sever, Dan – 34

Sinka Zoltán - 72

Page 35: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

Sperantia, E. – 25, 60, 99

Stoe, Nicolae – 150

Szasz János - 191

Ş

Şireagu, Octavian – 52, 149

T

Tanco, Teodor – 26

Taşcu, Valentin – 179, 192, 199

Thorma János – 74

Tomuş, Mircea – 110, 126

Tonitza, N.N. - 153

V

Vaida, Mircea - 188

Valerian, I. – 27, 49, 50

Vartic, Mariana – 23

Vezér Erzsébet - 171

Vlad, Ion - 164

Z

Zaciu, Mircea – 28, 29, 30, 31, 32, 33, 71, 73, 76, 88, 100, 104, 142, 151, 152, 153

Indice de reviste la bibliografia Emil Isac

“Adevărul” (Bucureşti) – 53, 55, 56

“Adevărul literar şi artistic” (Bucureşti) – 42, 45

“Albina” (Bucureşti) – 84

“Argeş” (Piteşti) - 193

“Astra” (Braşov) – 105, 150, 165, 185, 189

“Ateneu” (Bacău) - 129

“Caleidoscop” (Bucureşti) – 54

“Cele trei Crişuri” (Oradea) - 60

“Contemporanul” (Bucureşti) – 66, 67, 71, 82, 95, 96, 141, 156, 176

“Convorbiri critice” (Bucureşti) – 35

“Cronica” (Iaşi) – 108, 136, 145, 153, 154, 182

“Csillag” (Budapesta) – 68

“Elöre” (Bucureşti) – 124, 160

“Era socialistă” (Bucureşti) – 127

“Familia” (Oradea) – 132, 139, 199

“Făclia” (Bucureşti) – 63, 77

“Flacăra” (Bucureşti) – 40

“Gazeta literară” (Bucureşti) – 69, 78, 81, 91

“Harghita” - 161

Page 36: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,

“A Hét” (Bucureşti) – 167, 186

“Iaşul literar” (Iaşi) - 92

“Igaz Szó” (Tîrgu Mureş) – 65, 75, 135

“Irodalomtörténeti Közlemények” (Budapesta) - 79

“Korunk” (Cluj) – 72, 149, 171

“Limbă şi literatură” (Bucureşti) - 85

“Literárni noviny” – 64

“Luceafărul” (Bucureşti) – 133, 170

“Lupta” (Bucureşti) – 34

“Manuscriptum” (Bucureşti) – 111, 138, 146, 169

“Mişcarea literară” (Bucureşti) – 47, 48

“Nyelv-és irodalom tudomány közlemények” (Cluj) – 74

“Orizont” (Timişoara) – 166, 184, 197

“Pagini literare” (Turda) - 59

“Patria” (Cluj) - 57

“Rampa” (Bucureşti) – 38, 46

“Ramuri” (Craiova) - 180

“Revista vremii” (Bucureşti) - 43

“România liberă” (Bucureşti) – 93

“România literară” (Bucureşti) – 126, 128, 143, 155, 159

“Săptămâna” (Bucureşti) - 137

“Sburătorul” (Bucureşti) – 39

“Scînteia” (Bucureşti) – 62, 142

“Steaua” (Cluj) – 70, 80, 86, 90, 99, 101, 104, 106, 109, 140, 147, 158, 163, 179, 181, 187, 190, 195, 196

“Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Philologia” (Cluj) - 87

“Szemle” – 44

“Timpul” (Bucureşti) – 61

“Transilvania” (Sibiu) – 148, 162

“Tribuna” (Cluj) – 36, 37, 73, 76, 88, 98, 100, 102, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 151,

164, 174, 175, 178, 188, 192

“Utunk” (Cluj) – 94, 107, 123, 134, 144, 152, 157, 168, 172, 177, 183, 191, 194, 198

“Új Élet” (Tîrgu Mureş) – 83

“Vatra” (Tîrgu Mureş) – 125, 130

“Viaţa literară” (Bucureşti) – 49, 50, 51, 52, 58

“Viaţa nouă” (Bucureşti) – 41

“Viaţa românească” (Bucureşti) – 89, 97, 103, 131, 173

Page 37: Biobibliografie EMIL ISAC ISAC_biobibliografie.pdf · Biobibliografie EMIL ISAC Viaţa Emil Isac se naşte la 27 mai 1886 la Cluj. Este fiul lui Aurel Isac, avocat şi om politic,